Page 1

Dětský koutek – příloha farního časopisu Římskokatolické farnosti Lidečko vydaného 17. 4. 2014

Milá děvčata, milí chlapci, blíží se nám Velikonoce, které jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky v roce. Pán Ježíš byl pro naše hříchy ukřižován a podstoupil z lásky k nám veliké utrpení, abychom jednou mohli být spaseni a radovat se s ním v nebeském království. Třetího dne po ukřižování se však stalo něco neobvyklého a právě to si každý rok o Velikonocích připomínáme. Obrázek zachycuje situaci, kterou z Písma svatého určitě znáte a vybarvením si ji můžete připomenout. Přečtěte si text vedle obrázku. Nedělního rána, tři dny poté, co byl Ježíš ukřižován, se ženy vydaly k hrobu s vonnými mastmi. Chtěly jimi potřít jeho mrtvé tělo. Když přišly ke hrobu, uviděly odvalený kámen. Velmi se polekaly, protože u hrobu uviděly stát muže v oslnivě bílém oblečení. Byl to však anděl a řekl jim: „Nebojte se! Vím, že hledáte Ježíše. Není tady. (...)“

Dokázali byste pokračovat ve vyprávění příběhu napsaného u obrázku a říct, co ještě anděl řekl ženám? Napovědět vám může nachystaný úkol na druhé straně a pokud do neděle 4. května vhodíte správně doplněnou a podepsanou přílohu do krabice vzadu v kostele, bude na vás čekat odměna.


Nečekaná zpráva Najdi cestu bludištěm, která dovede ženy k apoštolům. Za těmi je poslal anděl, který byl u hrobu, do kterého pochovali Pána Ježíše po ukřižování. Co se ještě ženy od anděla dozvěděly a jakou radostnou zprávu chtěly apoštolům sdělit? Z písmen na cestě získáš tajenku.

Jméno luštitele: ...........................................................................

věk: .......................

Pro děti 16  

Dětská příloha farního časopisu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you