L'esperança és un espill penjat en el futur. Llibret 2012

Page 1

L’esperança és un espill penjat en el futur

Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve2012