Page 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ Αγαπητοί Συµπολίτες, Η ∆ηµοτική Αρχή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει, ότι το έργο αποχέτευσης Ελλοµένου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και προγραµµατίζεται η έναρξη λειτουργίας του εντός της προσεχούς θερινής περιόδου. Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη αποπερατωθεί η κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων στους οικισµούς Περιγιαλίου, Νυδρίου, Μεγάλου Αυλακίου και Βλυχού και εντός του επόµενου τριµήνου ολοκληρώνεται και η κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων και του αγωγού διάθεσης οπότε θα αρχίσει η περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας του όλου συστήµατος. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 14.430.000 € και χρηµατοδοτήθηκε από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα του Β΄ Κ.Π.Σ. αρχικά και του Ε.Σ.Π.Α. στη συνέχεια. Η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονοµική σηµασία του έργου είναι τεράστια καθότι παύει οριστικά η µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και της θάλασσας µε ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων και επισκεπτών, αναβαθµίζεται περιβαλλοντικά όλη η περιοχή και δίνεται νέα ώθηση στην τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. Το κατασκευασµένο δίκτυο θα καλύπτει όλες τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόµου στην περιοχή Περιγιαλίου, όλες τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται πλησίον των διανοιγµένων δρόµων του σχεδίου πόλεως Νυδρίου – Μ.Αυλακίου και όλες τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός του οικισµού Βλυχού. Ο ∆ήµος µας προχώρησε στην ωρίµανση της µελέτης για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ του παραλιακού αγωγού, προϋπολογισµού 412.000 €. Μέσα σε τρεις µήνες από σήµερα πρέπει να γίνει η σύνδεση των ιδιοκτησιών ώστε να αρχίσει η δοκιµαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισµού για την οποία είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος του έργου µέχρι 31-12-2015. Καλούνται όλοι οι κάτοικοι που έχουν σπίτια στις περιοχές αυτές να συνδεθούν µε το δίκτυο αποχέτευσης άµεσα προκειµένου να ξεκινήσει η δοκιµαστική λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού το συντοµότερο δυνατό. Για τη σύνδεσή σας πρέπει να υποβάλετε τις αιτήσεις σας στην έδρα της ∆.Ε. Ελλοµένου στο Νυδρί ή στο ∆ήµο Λευκάδας στο ∆ιοικητήριο και να καταβάλετε ανταποδοτικό τέλος, το οποίο έχει καθοριστεί µε την υπ' αριθµ. 150/12 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ποσό των 600 € (άπαξ ή σε δέκα (10) µηνιαίες δόσεις των 60 € ή σε πέντε (5) διµηνιαίες δόσεις των 120 €) και αφορά τη δαπάνη κατασκευής της διακλάδωσης από τον κεντρικό αγωγό και του φρεατίου σύνδεσης που έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως µη επιλέξιµη για χρηµατοδότηση και πρέπει να αναλαµβάνεται από τους ∆ήµους. Επίσης πρέπει να καταβάλετε τέλος σύνδεσης (παράβολο) που ανέρχεται σε 0,50 € ανά τ.µ. Η αίτηση και η καταβολή της δαπάνης σύνδεσης συνοδεύονται µε πρόσφατους λογαριασµούς Ύδρευσης και ∆ΕΗ, µε υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη και υδραυλικού και µε αντίγραφο της άδειας οικοδοµής. Τεχνικές οδηγίες για τη σύνδεση θα δίδονται σε ειδικό φυλλάδιο που θα παραλαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι µε την υποβολή της αίτησης. Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και σας ενηµερώνουµε ότι η σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισµού Ύδρευσης – Αποχέτευσης που εγκρίθηκε µε την αριθµ.150/27-1-2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη µε ισχύ νόµου. Για τεχνικές πληροφορίες και αυτοψία µπορείτε να απευθύνεστε στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας στο ∆ιοικητήριο ή στην έδρα της ∆.Ε. Ελλοµένου στο Νυδρί. Λευκάδα Φεβρουάριος 2014 Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΣΟΥΝ∆ΙΑΣ

Ανακοινωση για αποχετευση ελλομενου  
Ανακοινωση για αποχετευση ελλομενου  
Advertisement