Page 1

YARAT QƏZETİ THE YARAT PAPER #2 / 02 // 2018

www.yarat.az


SƏRGİLƏR ANONSLARI / EXHIBITIONS ANNOUNCES

ŞİLPA QUPTA HİNDİSTAN / INDIA

MƏN BU LİSANƏ SIĞMAZAM FOR, IN YOUR TONGUE, I CAN NOT FIT KURATOR / CURATED BY BJÖRN GELDHOF

7.07. – 30.09.2018 YARAT MƏRKƏZİ / YARAT CENTRE BAYIL, DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANI / BAYIL DISTRICT, NATIONAL FLAG SQUARE

İŞ REJİMİ / OPENING HOURS ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI - BAZAR / TUESDAY - SUNDAY 12:00 > 22:00 GİRİŞ SƏRBƏSTDİR / FREE ADMISSION 

T. 012 505 1414; E. INFO@YARAT.AZ

WWW.YARAT.AZ /

Təsvir: Şilpa Qupta, Mən bu lisanə sığmazam: 100 məhkum şair, 2017-2018, səs instalyasiyası, 100 səs gücləndiricisi, mikrofonlar, çap olunmuş mətn və metal millər YARAT-ın sifarişi ilə. Rəssam və GALLERIA CONTINUA-nın icazəsi ilə dərc olunur Image: Shilpa Gupta, For, ın your tongue, I can not fıt: 100 jaıled poets, 2017-2018, sound installation, 100 speakers, microphones, printed text and metal stands Commissioned by YARAT. Courtesy the artist and GALLERIA CONTINUA


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

03 //

YARAT MƏRKƏZİ / YARAT CENTRE

SƏRGİLƏR / EXHIBITIONS 1.

Şilpa Qupta (d.1976, Mumbay, Hindistan) Mumbay şəhərində yaşayır və fəaliyyət göstərir. 1997-ci ildə Ser Camsetci Cicebhoy adına İncəsənət Məktəbini (Sir J. J. School of Fine Arts) bakalavr dərəcəsi ilə bitirib. Quptanın əsərləri dünyanın bir çox yerlərində, o cümlədən Venesiya Biennalesi, Berlin Biennalesi, Tate Modern qalereyasında (London), Pompidu Mərkəzində (Paris), Solomon R. Quqenhaym Muzeyi (Nyu-York), Devi Art Fondu (Qurqaon), San-Fransisko Müasir İncəsənət Muzeyi və Mori Muzeyində (Tokio) nümayiş etdirilib. Shilpa Gupta (b. 1976, Mumbai, India) lives and works in Mumbai, where she studied B.F.A. Sculpture at Sir J. J. School of Fine Arts, graduating in 1997. Gupta's work has exhibited around the world including the Venice Biennale, Berlin Biennale, Tate Modern, Centre Pompidou, Solomon R. Guggenheim Museum, Devi Art Foundation, San Francisco Museum of Modern Art and Mori Museum amongst others.

Foto: 1. Şilpa Qupta. Foto: YARAT, Fəxriyyə Məmmədova. 2. Şilpa Qupta, “Adsız”, detal, 2017-2018, polimer qatran, taxta, 165,5 x 84 x 92 sm. Rəssam və GALLERIA CONTINUA-nın icazəsi ilə dərc olunur. Foto: YARAT. 3. Şilpa Qupta. “Mən bu lisanə sığmazam: 100 məhkum şair”, 2017-2018, 100 kitab qəlibi, qalaysız bürünc, masa. Rəssam və GALLERIA CONTINUA-nın icazəsi ilə dərc olunur Photo: 1. Shilpa Gupta. Photo: YARAT, Fakhriyya Mammadova. 2. Shilpa Gupta, “Untitled”, detail, 2017-2018, polymer resin, wood, 165,5 x 84 x 92 cm. Courtesy the artist and GALLERIA CONTINUA. 3. Shilpa Gupta. “For, in your tongue, I can not fit: 100 jailed poets”. 2017 – 2018, 100 books cast in gun metal, table. Courtesy the artist and GALLERIA CONTINUA

1.

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı tanınmış Hindistan rəssamı Şilpa Quptanın fərdi sərgisini təqdim edir YARAT Contemporary Art Space presents a solo show by Indian artist Shilpa Gupta Xüsusi olaraq bu sərgi üçün, rəssam öz “Görmürəm, eşitmirəm, danışmıram” (2006) fotoqra k silsiləsinə yenidən qayıdıb, harda ki üç oxşar insan bir-birlərini əhatəyə alıb və birbirlərinin gözlərini, qulaqlarını və ağzını yuman heykəl yaradıb. Mahatma Qandi tərə ndən məşhurlaşdırılan yapon deyimindən ilhamlanan bu əsər, bizim hal-hazırda dəyişən siyasi landşaftımızı və yaxın dövrün separatizm dalğası kontekstindən qaynaqlanmaqla,rəssamın öz doğma vətənində yer alan şər qüvvələrə, insanların adətən öz baxışlarına görə məruz qaldığı basqılara istinad edir. Sərgidəki digər əsərlər ilə aktiv dialoq yaradan bu heykəl,ifadə azadlığının çox güclü inikasını təqdim edir. Rəssam öz əsəri haqqında bunları deyir: “Həqiqət səsləri zaman-zaman narahatlığa səbəb olub və elə bu gün də bu səslər kəsilir, batırılır... Amma, həmin səslərin əks-sədaları qalır və eşidilməkdə davam edir. Bu əsər, 2011-ci ildə yaradılmış “Kimsə başqası” əsərindən qaynaqlanır. Bu, anonim və ya müxtəlif təxəllüslər altında yazılmış yüzdən artıq kitabların daxil olduğu kitabxanadır. Mən bu əsərdə rejimin məhdudiyyətlərinə, bəzilərinin sonradan həbslərə məruz qaldığı yazıçıları ifadə etmişəm. Bu, Hindistanda get-gedə dəyişən, daha çox məhdudlaşdırıcı xarakter alan, yazıçılar və kinorejissorlar kimi liberal düşüncələri hədə əyən ictimai-siyasi ab-hava ilə yanaşı, müxtəlif zamanlarda və məkanlarda həbs edilən şairlərə həsr edilən “araşdırma yoluna” nəzər salır. Əsər bu gün özünüifadə azadlığımızın son dərəcə zəif və həssas olmasını vurğulayır. Bu gün olduğu kimi, zaman-zaman həqiqət harayı narahatlıqlar doğurur və batırılır... Buna baxmayaraq, bu harayın əks-sədaları qalır və eşidilməyə davam edir”.

2.

For this exhibition, the artist revisits her photographic series, “Don't See Don't Hear Don't Speak” (2006) to create a sculpture in which three identical people encircle one another, each concealing the other's eyes, ears or mouth. Based on a Japanese proverb made popular by Mahatma Gandhi, the work sits within the context of our current changing political landscape and recent wave of separatism – a present force in the artists own home country, where agencies are often suppressed for their views. Creating a potent dialogue with the other pieces in the exhibition, Gupta's sculpture offers a powerful re ection on freedom of expression. The artist continues: “Time and again, like where we are at today, voices of truth cause discomfort and stand truncated, however the resonances stay and they continue to be heard. This work emerges from an older piece made in 2011, called “Someone Else” which is a library of one hundred books written anonymously or under pseudonyms' where I came across writers who had to deal with impositions by the regime and some of whom were subsequently imprisoned. This along with the changing socio-political atmosphere in India, which has turning restrictive and liberal thinkers such as writers and lmmakers are being targeted, led the journey of research looking at poets who been imprisoned over time and across geography. The work deals with the fragility and vulnerability of our right to freedom of expression today. Time and again, like where we are at today, voices of truth cause discomfort and stand truncated, however the resonances stay and they continue to be heard”.

3.


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

// 04

RƏNGKARLIQ MUZEYİ / PAINTING MUSEUM

SƏRGİLƏR / EXHIBITIONS XX-XXI ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN RƏNGKARLIĞI MUZEYİ Dövlət Bayrağı Meydanının ərazisində yerləşən muzey Heydər Əliyev Fondu tərə ndən təsis edilib. Muzeyin təntənəli açılışı 2015-ci ilin iyun ayında, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə baş tutub. Burada həm tanınmış, həm də nisbətən az tanınan rəssamların Milli Rəsm Qalereyası və Müasir İncəsənət Muzeyi kimi dövlət kolleksiyalarından götürülmüş əsərləri təqdim edilir. 2018-ci ilin əvvəlindən, YARAT Müasir İncəsənət Məkanına bu il ərzində müxtəlif kolleksiyalardan olan əsərlər ilə silsilə sərgilər keçirmək və tədbirlər proqramını təşkil etmək səlahiyyətləri verilib. -

ƏMƏK, İSTİRAHƏT VƏ XƏYALLAR: 1960-1980-Cİ İLLƏR AZƏRBAYCAN USTADLARININ GÖZLƏRİ İLƏ Kurator: Suad Qarayeva-Maleki Araşdırmaçı: Fərəh Ələkbərli

LABOUR, LEISURE AND DREAMS: 1960s-1980s THROUGH THE EYES OF AZERBAIJANI MASTERS Curator: Suad Garayeva-Maleki Research: Farah Alakbarli

MUSEUM OF AZERBAIJANI PAINTING OF THE XX-XXI CENTURIES Situated near YARAT Centre (near the National Flag Square) the Museum of XX-XXI Century Azerbaijani Painting was founded by the Heydar Aliyev Foundation. The Museum was inaugurated in June 2015 by the President of Azerbaijan, Ilham Aliyev and the First Lady Mehriban Aliyeva. It presents works by both prominent and lesser-known Azerbaijani painters from State Collections, such as the National Picture Gallery and the Museum of Modern Art. From 2018 onwards YARAT was commissioned to present a series of exhibitions with the works from the collection and to organize a public programme of events running throughout the year. 

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı Bakı şəhərində yerləşən, müasir incəsənət üzrə ixtisaslaşmış, qeyri-kommersiya və qeyri-hökumət təşkilatı ilk dəfə olaraq XX-XXI əsrlər Azərbaycan rəngkarlığı Muzeyində, Azərbaycanın aparıcı rəssamlarının Mikayıl Abdullayev, Rasim Babayev, Səttar Bəhlulzadə, Gennadi Brijatyuk, Nadir Əbdürrəhmanov, Kamal Əhməd, Ucal Haqverdiyev, İqor Juk, Cavad Mircavadov, Böyükağa Mirzəzadə, Əşrəf Murad, Toğrul Nərimanbəyov, Nadir Qasımov, Eldar Qurban, Maral Rəhmanzadə, Altay Sadıqzadə, Oqtay Sadıqzadə, Tahir Salahov, Xalidə Səfərova, Mahmud Tağıyev, Tağı Tağıyev, Fərhad Xəlilov və Qəyyur Yunusun əsərlərini təqdim etdi. Bu sərgidə Azərbaycanın sovet dövrünün təsviri incəsənətinin ən vacib mərhələsini müəyyən etmiş Azərbaycanın korifey rəssamlarının əsərləri nümayiş olunur. 1953cü ildə İosif Stalinin ölümündən sonra, Sovet İttifaqını özünüifadə azadlığının yeni dalğası bürüdü və ilk olaraq bundan rəssamlar yararlandılar. Öz dövrlərinin birdən-birə iki mühüm sərgisinin (1956-cı ildə A.S. Puşkin adına Dövlət Təsviri İncəsənət Muzeyində Pablo Pikassonun əsərlərinin nümayişi və 1958-ci ildə sovet auditoriyasına ilk dəfə abstraksionist-ekspressionist rəssamların əsərlərinin təqdim edildiyi Amerika Milli Sərgisi) təsirindən vəcdə gələn və ilhamlanan Azərbaycan rəssamlarının yeni nəsli, rəssamlıq sənətində yeni istiqamət qurmağa başladılar. Sosialist realizminin doqmatik göstərişlərindən kənara çıxmaqla, onlar öz fərdi, büsbütün tanınan və müəyyən edilən üslublarını, işləyib hazırladılar. Bu üslub, açıq tonların tətbiqinə görə unikal olmaqla yanaşı, obyektlərin əks etdirilməsinə görə cəsarətliliyi, yaxmaların qətiyyəti, impasto gücü və folklor elementlərinin istifadəsi ilə fərqlənirdi.

1.

MUZEYİN İŞ REJİMİ: ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI – BAZAR / 12:00 – 22:00 GİRİŞ SƏRBƏSTDİR MUSEUM OPENING HOURS:  TUESDAY – SUNDAY / 12:00 – 22:00 ADMISSION IS FREE TƏDBİRLƏR HAQQINDA MƏLUMAT / NEWS ABOUT EVENTS WWW.YARAT.AZ

2.

Belə ki, Tahir Salahov kimi aparıcı rəssamlar, xətlər ifadəliyinin və təsvirin emosionallığının təsirini artırmaq üçün, realizm texnikasını gücləndirib və məşhur “Sərt üslubu” formalaşdırdıqları halda, digərləri büsbütün realizmdən imtina etdilər. Cavad Mircavadovun arxasınca gedərək, rəssamlar rənglərin cəsarətli uyğunluğunu və həm forma, həm də məzmununa görə son dərəcə laylı texnika tətbiq etməyə başladılar. Mövcud vəziyyətlə bağlı öz narazılıqlarını ifadə etmək istəyən bu rəssamlar, birlikdə Abşeron koloristlər məktəbini yaradaraq, tez-tez öz əsərlərinə şərq simvolları və xalq nağılları dilindən istifadə etməklə, zəruri, dünyəvi motivləri daxil edirdilər. Digərləri isə, Böyükağa Mirzəzadə və Maral Rəhmanzadə, yeni aşkarlıq və tərəqqi dövrünü əks etdirməklə, ölkə həyatında dəyişikliklərin realist ötürülməsi ilə bağlı texnikalarını daha da səlisləşdirdilər. Bəs bu qədər fərqli üslublar və dünya görüşləri arasında necə istiqamətlənmək olar? Səttar Bəhlulzadə və Toğrul Nərimanbəyov kimi fərqli rəssamları nə birləşdirir? Bu ekspozisiyada, “mülayim havası” dövrünün 1960-cı illərindən başlayaraq 1980-ci illərinin sonlarında baş verən yenidənqurmaya qədər davam edən müddətdə Azərbaycan rəssamlarını daha çox cəlb edən üç məşhur mövzu müşahidə olunur. “Əmək, istirahət və xəyallar” sərgisi, incəsənət vasitəsilə yenidən analiz edilmiş, yenidən mənalandırılmış və yenidən təsvir edilmiş sovet reallıqları ilə qurulmuş həyatı əks etdirir. Bu sərgi, XX əsrin Azərbaycan rəssamlığının “Qızıl dövrünün” ustad rəssamlarının yaradıcılığının müzakirəsi, təhlili və qiymətləndirilməsinə yeni nəzər nöqtəsini təqdim edir. Bu, bir anlığa ustad rəssamların yaşadığı dünyaya səyahət etmək və onları cuşa gətirən düşüncələr və fantaziyaları görmək üçün dəvətdir. Bu ekspozisiya çərçivəsində, təsviri incəsənət sahəsində çalışan sənətşünaslar, kuratorlar, rəssamlar və mütəxəssislər ilə görüşlər keçirilir. Muzeydə həmçinin “Əmək, istirahət və xəyallar: 1960 - 1980-ci illər Azərbaycan ustadlarının gözləri ilə” sərgisi çərçivəsində uşaqlar üçün ustad dərsləri də təşkil edilir. Hər şənbə və bazar günləri, “Balaca sənətkar” və “Ailənizlə incəsənət” ustad dərsləri çərçivəsində muzey öz qapılarını uşaqlar üçün sehrli rəngkarlıq dünyasına açır. XX-XXI əsrlərin ən yaxşı Azərbaycan rəssamlarının əsərləri ilə tanış olaraq və onlardan ilhamlanaraq, istedadlı rəssammüəllimlərin rəhbərliyi altında, uşaqlar təsviri incəsənətin əsaslarını öyrənirlər. Muzey habelə müxtəlif uşaq müəssisələri ilə də sıx əməkdaşlıq edir, məktəblilər üçün ekskursiyalar keçirir, görkəmli incəsənət xadimləri ilə görüşlər təşkil edir. Sərgi ziyarət üçün 6 yanvar 2019-cu ilə qədər davam edəcək. YARAT Contemporary Art Space, a notfor-pro t non-governmental contemporary art organization in Baku, for the rst time presented an exhibition of works by leading Azerbaijani painters Mikayil Abdullayev, Rasim Babayev, Sattar Bahlulzade, Gennady Brijatyuk, Nadir Abdurahmanov, Kamal Ahmed, Ujal Hagverdiyev, Igor Zhuk, Javad Mirjavadov, Boyukagha Mirzazade, Ashraf Murad, Toghrul Narimanbekov, Nadir Gasimov, Eldar Gurban, Maral Rahmanzade, Altay Sadigzade, Ogtay Sadigzade, Tahir Salahov, Khalida Safarova, Mahmud Taghiyev, Taghi Taghiyev, Farhad Khalilov, Gayyur Yunus

3.

at the Museum of XX-XXI Century Azerbaijani Painting. This exhibition brings together works by leading Azerbaijani painters who together de ned a key period in Azeri Soviet art. After the death of Stalin in 1953, there was a new wave of freedom of expression across the Soviet Union and the artists were the rst to bene t. Having been suddenly exposed to two pivotal shows of the time, the 1956 Picasso exhibition at the Pushkin Museum and the American National Exhibition in 1958, which for the rst time showed works by Abstract Expressionists to the Soviet public, the new generation of Azeri artists heralded a new direction in painting. Away from the dogmatic prescriptions of Socialist Realism they developed their own distinct styles, unique in terms of their use of bright color, daring subject matter, bold brushstrokes, heavy impasto, and adoption of folklore elements. While some artists, such as Tahir Salahov, pushed the technique of Realism, to add more expressive lines and emotive renderings, forming the famous Severe Style, others abandoned it altogether. Led by Mirjavad Mirjavadov they adopted a bold palette and a heavily layered technique both in form and content. Often adding basic, earthly materials to their works these artists, who together founded the Absheron School of Colourists, used a language often borrowed from Oriental symbolism and folk-tales to express their discontent with the status quo. Still others, such as Boyukagha Mirzazade and Maral Rahmanzade, perfected their technique of realistic depictions of the changing lifestyle around them portraying a new era of openness and progress. How does one navigate such distinct styles and worldviews? What brings together such different artists as Sattar Bahlulzade and Toghrul Narimanbekov? This exhibition follows three popular themes largely preoccupying Azerbaijani painters in the period between the thaw of 1960s up until the perestroika at the end of 1980s. Labour, Leisure and Dreams suggests an existence structured by the Soviet realities, yet deconstructed, repurposed and re-imagined through art. It proposes a new vantage point to view, analyse and appreciate the masters of the Golden Period in Azerbaijani painting of the 20th century. It is an invitation to momentarily enter the world that they inhabited and to envision the ideas and fantasies that moved them. Within the framework of the exposition, meetings with art critics, curators, artists and art specialists will be held. The Museum has also launched master classes for children, which are timed to coincide with “Labour, Leisure and Dreams: 1960s-1980s. Through the Eyes of Azerbaijani Masters” exhibition. Every Saturday and Sunday, in the framework of the master classes Little Mystery and Family Art the Museum will welcome children to the magic world of art. Having been familiar with and inspired by the works of the best artists of Azerbaijan of the XX-XXI centuries, children will learn the basics of Fine Art under the guidance of talented artists and mentors. The museum closely cooperates with various children's institutions, conducts excursions for schoolchildren, and organizes meetings with 3. prominent artists. The exhibition will be on view until January 6, 2019.

Foto: YARAT. 1. Rəngkarlıq muzeyinin binası. 2. 3. Ekspozisiyadan görüntü. Photo: YARAT. 1. The building of the Painting Museum. 2. 3. View of the exposition.


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

05 //

YAY QALEREYASI / YAY GALLERY

Foto: YARAT. 1. 2. 3. Sərgidən görüntülər. Photo: YARAT. 1. 2. 3. Exhibition views.

SƏRGİLƏR / EXHIBITIONS

in a conceptualized and repetitive form. Both Leylis involved in the project explain in the interview their idea and why it was so important for them to implement this project. AF: Can you please explain what the performance 'Içinə' is about? 2.

Təsəvvür edə bildiyiniz kimi, şeir məclislərində yalnız kişilər yığışaraq şeir söyləyirdilər. Odur ki, bir qadının bu səviyyədə cəsarətli şeirlər oxuması şəxsən mənim üçün bir inqilab olmaqla yanaşı, eyni zamanda, mental dəyərlərin sərhədlərinin kifayət qədər yaxşı öyrənilməməsi faktını sübuta yetirir. Qadın üçün hansı davranışın məqbul və ya qeyri-məqbul olması arasında ziddiyyət, ənənəvi rəqslərimizdə olduğu kimi eynidir.

1.

ÜFUN, VAR ZƏNN ETDİYİN YOXDUR ALƏMDƏ, ÜFUN, HƏR NƏ YOXSA, VARDIR DÜNYADA...

AF: Necə oldu ki, hazırda birgə işlədiyiniz insanları seçdiniz?

Kurator: Anna Fech

THINK THAT EVERYTHING THAT EXISTS, DOES NOT EXIST

LQ: Mən müxtəlif qadınları təmsil edən qızlarla işləmək istəyirdim: burada mən “bədən dili” və “xarici görünüşü” nəzərdə tuturam. Bir-birindən fərqlənən, birlikdə bir şey yaratmaq istəyən qızlarla işləmək çox maraqlıdır.

Curated by Anna Fech 3.

The exhibition shows that existential questions and the gender discussion have already a long tradition, even if just in recently history its interrelation could be proven. In the 1970s, for example, Quantum Physics showed that reality does only start to exist when we are observing it and that the observer of the experiment has a deceive in uence on the result. There have been many books written about the question: How much of what we understand as “female” or “male” is created by society rather than it is something that we are born with? And what if everything is just constructed because we believe in it? Can we even prove that we all exist? The artist felt inspired by very diverse women from the region. Some of them chose historical gures such as Khurshidbanu Natavan in the work by Shalala Salamzade others picked contemporary personalities such as Diana Hajieva in the installation by Aysel Amirova. Shahnaz Aghayeva dedicated her work to women who pioneered in medicine. Aydan Mirzayeva selected a gure from the world of fairy tales: Tig-tig Khanum. Fakhriyya Mammadova re-interpreted the statue of a liberated women by Fuad Abdurahmanov. But also less famous women working hard everyday found a place in the exhibition with the work by Chinara Majidova, she meet her protagonist at the bazar. Of course, we see also works related to women who pushed contemporary art forward as the work by Gunay Aliyeva about Leyla Akhundzade.

AF (Anna Fech): Zəhmət olmasa, bizə “İçinə” performansının nə olduğunu izah edə bilərsinizmi? LQ (Leyli Qafarova): “Uşaqlıqdan qızlara başa salırlar ki, “əsl qadın” təvazökar, ciddi olmalıdır. “Təvazökarlıq” dedikdə isə, bunlar nəzərdə tutulur: “heç vaxt öz kirlərini dilə gətirmə”, “aqressiyanı və ya digər mən hisslərini ifadə etmə”, “həmişə öz maraqlarını başqalarına, əsasən kişilərə qurban ver”. Digər tərəfdən isə, rəqs, həmişə məqbul sayılıb. Rəqs, silsilə bədən hərəkətləri vasitəsilə, qadınlar öz duyğularını ifadə edə və hətta “işvə-nazlı” ola bilərlər. Amma, gəlinlərdən öz toylarında belə rəqs edən zaman üz cizgilərini ciddi saxlamaqla ədəb-ərkan nümayiş etdirmələri tələb olunur. “İçinə” performansında biz “məqbul” və “qeyri-məqbul” anlayışlarını sınaqdan keçirməyə çalışmışıq.

все, ч о т ч т

LS (Leyli Salayeva): Rəqs vasitəsilə ötürülən konsepsiya, ifaçılar tərə ndən təkrarlanan şeirdə əks olunur. Bu şeir, XII əsrdə qadın şairənin seksual istəklə bağlı ifadə azadlığını ortaya qoyur.

LG: I wanted to work with girls who represent different type of women: in how they look and body language. It was interesting to work with girls who are so different from each other and to create something together. AF: Why did you select this particular poem? LG: The main selection of the poems was actually done by Leyli Salayeva. I approached her and by discussing the piece we understood that we wanted to use the most vivid moments of Mehseti's rubi's. We were interested in her open expression of actually sexual desire. By discussing the poems with other people we noticed how everyone was so surprised by such an open expression by a female poet already in the 12th century. It was also exciting for me to think about how to use the classical Azerbaijani poetry in present day.

существует...

AF: Sizcə bu rəqs, təvazökarlıq konsepsiyalarını nə dərəcədə sual altına qoyur?

LG: Bu rəqs, ənənəvi Azərbaycan rəqsinin çox minimal hərəkətləri və simvolizmi üzərində qurulub. Ənənəvi Azərbaycan rəqsində qadınlar bütün vaxt ərzində eyni yerdə oturmurlar. Şəxsən mənim üçün “oturma”, öz-özlüyündə vizual baxımdan ciddi bir elementdir. Biz Azərbaycan rəqs elementlərini nəzərdən keçirdik və onları özümüz üçün araşdırdıq. Biz ənənəvi hərəkətləri konseptuallaşdırmaqla yanaşı, onlara “kontrmanevrlər” (əks istiqamətdə hərəkətlər) daxil etdik. -

h T g n i h t y r e v E t a h T Think

The exhibition was supplemented by a video program by the media platform Chai Khana with selected short movies by Azerbaijani and Georgian emerging female artists such as Gulnar Salimova, Marianna Kotova, Shorena Tkeshelashvili, Anna Dziapshipa and Maka Gogoladze. Their works re ected on current problematic issues in a more creative way giving a female perspective on the contemporary contact of the South Caucasus.

AF: Why did you select these people you are working with?

at

One of the most interesting and ambitious works from the exhibition was the performance “Içinə” developed as a cooperation work by Leyli Gafarova and Leyli Salayeva. The work challenges the concept of female modesty through traditional dance and uses a combination of Mahsat's rubais. A group of ve women performed during the opening a ritual that used symbols of Azerbaijani dance elements

. . . t is x E

LS: Actually this is not a part of Mehseti's poem. It's a collage of several of her rubais and the result of the research done by me. I read more than 100 of Mahsati Ganjavi's rubais in translation of Nigar Ra beyli and Khalil Yusi i. It was such a discovery to reveal liberation of a woman in 12th century through the poisonous, vivid and bold expression of passion that I read in her rubais. So I came up with compiling this one poem made of many rubais to tell the story of this liberation of expression of sexual desire that so much coincided with the concept shared by Leyli (Gafarova).

ists , Does

Mahsati Ganjavi was the motivation source for the exhibition that featured works by young female artists related to notable women of the past and the present from the region's history. Already in the 12th century Mahasati has been known as superior writer of rubai along with her contemporary Omar Khayyam. She praised pure love and humanist ideals and has been perceived one of the most courageous representatives of freethinking in poetry. Her poems re ected the people's, especially, the women's romantic dreams of a free and happy life.

LS: Əslində, bu Məhsətinin şeirinin bir hissəsi deyil. Bunu onun rübailərinin bir neçəsinin “kollajı” və mənim apardığım araşdırmanın nəticəsi adlandırmaq olar. Mən, Nigar Rə bəyli və Xəlil Yusi inin tərcüməsində Məhsəti Gəncəvinin 100-dən çox rübaisini oxudum. XII əsrdə yaşamış bir qadının öz azadlığını və ehtirasını zərif, canlı və cəsarətli şəkildə ifadə etməsi əsl “tapıntı” idi. Mən Leyli Qafarova tərə ndən paylaşılan konsepsiya ilə son dərəcədə üst-üstə düşən seksual istək ifadəsinin bu azadlığını izah etmək üçün bir sıra rübailərin daxil olduğu bu şeiri hazırlamaq qərarına gəldim. Ritmə gəlincə, mən Leyli Qafarovaya meyxana ritmindən istifadə etməyi təklif etdim və o, mənim təkli mlə razılaşdı. Bu səbəbdən, bu məqamı “kişilərin zonasına” növbəti müdaxilə kimi adlandırmaq olar.

Ex

-

Sərginin ən maraqlı və iddialı əsərlərindən biri, Leyli Qafarova və Leyli Salayevanın birgə əməkdaşlıq nəticəsində ərsəyə gətirdiyi “İçinə” adlı performansıdır. Bu əsərdə ənənəvi rəqs vasitəsilə qadın təvazökarlığının konsepsiyası sual altına qoyulur və Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığından istifadə olunur. Beş qadından ibarət qrup, sərginin açılışında konseptuallaşdırılmış və təkrarlanan formada Azərbaycan rəqs elementləri və simvollarından istifadə edən ayini ifa etdilər. Layihədə iştirak edən hər iki Leyli, müsahibədə öz düşüncələrini bölüşərək, bu layihənin həyata keçirilməsinin onlar üçün niyə vacib olduğundan bəhs etdilər.

не

Sərgi çərçivəsində həmçinin Gülnar Səlimova, Marianna Kotova, Şorena Tkeşelaşvili, Anna Dziapşipa və Maka Qoqoladze kimi yeni fəaliyyətə başlayan Azərbaycan və Gürcüstan qadın rəssamları tərə ndən ərsəyə gətirilmiş, seçilmiş qısametrajlı lmlərin daxil olduğu “Chai Khana” media platformasının video proqramı da yer almışdı. Onların əsərləri aktual problemli məsələləri daha yaradıcı formada əks etdirir və Cənubi Qafqazın müasir kontekstində qadın perspektivinə dair təsəvvür verir.

Interview with Leyli Salayeva and Leyli Gafarova

LS: The concept translated through the dance is re ected in a poem that is repeated by the performers. The poem reveals freedom of expression of sexual desire by a woman poet in 12th century. As you can imagine, back then during poetry majlis (meeting) only men were sitting and reciting the poems. So, for a woman to recite that level of bold poems, for me, is a revolution, but at the same time a proof of the fact that the mentality borders are not studied well. As there is a contradiction between what behaviour is appropriate for a woman and what is not, just as in case with our traditional dances.

ущес ос

Bizim rəssamları bu bölgənin çox fərqli qadınları ilhamlandırıb. Onlardan bəziləri, tarixi simaları (məs. Şəlalə Salamzadənin Xurşidbanu Natəvana həsr etdiyi əsər), digərləri isə müasir şəxsiyyətləri seçmişdilər (Aysel Əmirovanın müğənni Diana Hacıyevaya həsr etdiyi instalyasiya). Şahnaz Ağayeva öz əsərini səhiyyə sahəsində çalışan qadınları, Aydan Mirzəyeva isə nağıllar dünyasından bir obrazı, Tıq-tıq xanımı seçmişdi. Fəxriyyə Məmmədova, Fuad Əbdürrəhmanovun “Azad qadın” heykəlinə yenidən mənalandırmağa çalışmışdı. Belə ki, nisbətən az tanınan və hər gün ağır əmək sərf edən zəhmətkeş qadınlar da Çinarə Məcidovanın əsərində özünə yer tapıb; rəssam, öz qəhrəmanı ilə bazarda qarşılaşmışdı. Əlbəttə, sərgidə müasir incəsənətin inkişafına təkan verən qadınlarla bağlı əsərlərə də rast gəlirik. Buna misal olaraq, rəssam Günay Əliyevanın sənətşünas Leyla Axundzadəyə həsr etdiyi əsəri göstərmək olar.

-

Зна й,

Sərgi göstərir ki, ekzistensial suallar və gender problemlərinin müzakirəsi artıq çox uzun bir tarixi ənənəyə malik olduğuna baxmayaraq, məhz yaxın tarixi dövrdə bu qarşılıqlı əlaqələrinin mövcudluğu sübuta yetirilib. Misal üçün, 1970-ci illərdə, kvant zikası göstərdi ki, reallıq yalnız biz onu müşahidə edərkən mövcud olmağa başlayır və bu baxımdan, hər hansı eksperimentin müşahidəçisi, yanlış təəssürata malik ola bilər. Növbəti suallarla bağlı yazılmış bir çox kitablar var: “Qadın” və ya “kişi” olaraq dərk etdiklərimiz nə dərəcədə cəmiyyət tərə ndən yaradılıb və ya, biz bu anlayışlarla birgə dünyaya gəlmişikmi? Digər bir sual – “Hər şey ona görə qurulub ki, biz, sadəcə onlara inanırıq? Yaxud, “Ümumiyyətlə, biz hamımız mövcud olduğumuzu sübut edə bilərikmi?

Leyli Salayeva və Leyli Qafarova ilə müsahibə

LQ: Əslində şeirlərin əsas seçimi Leyli Salayevaya məxsusdur. Mən onun yanına gəldim və hər ikimizin anladığı bir parçanı müzakirə edərək, Məhsəti Gəncəvinin yaratdığı ən “çılğın məqamları” istifadə etmək istədik. Biz, şairənin öz cinsəl duyğularını (seksual istəklərini) açıq ifadə etdiyi məqamlarla maraqlanırdıq. Şeirləri digər insanlarla müzakirə edəndə, biz, XII əsrdə yaşamış bir qadın şairəyə məxsus belə açıq ifadə formasının hər kəsdə təəccüb doğurduğunu gördük. Klassik Azərbaycan şeirindən bu gün necə istifadə edilməsi barədə düşünmək mənim üçün çox maraqlı idi.

ет – тву

Sərgi üçün əsas ilham mənbəyi şairə Məhsəti Gəncəvi idi. Sərgidə iştirak edən gənc qadın rəssamların əsərləri bu bölgənin tarixinin keçmiş və müasir dövrlərində əhəmiyyətli rol oynamış qadınlara həsr olunmuşdu. Hələ XII əsrdə, Məhsəti Gəncəvi öz dövrünün müasiri Ömər Xəyyam ilə yanaşı, ən sayılıb-seçilən rübai şairəsi kimi tanınırdı. O, saf məhəbbət və humanist idealları vəsf edir və poeziyada ən cəsarətli azad düşüncə sahiblərindən biri kimi qəbul edilirdi. Məhsətinin şeirləri insanları, ələlxüsus qadınların azad və xoşbəxt həyatla bağlı romantik arzularını ifadə edib.

AF: Niyə məhz bu şeiri seçdiniz?

LG:“From their childhood women have been told that a real woman is supposed to be modest. Being modest means: do not express your opinion, do not express aggression or any other feelings and always sacri ce your own interests for others, particularly men. On the other hand, dancing has always been acceptable. Through the dance, series of body movements, women could express their emotions and even be irty. However, brides at their own wedding are expected to show their decency by keeping their faces serious while dancing. In the performance 'Içinə' we would like to experiment with what is acceptable and not acceptable.“

t o N

Also for the rhythm, I proposed to Leyli (Gafarova) to use meykhana rhytm, and she agreed with the proposal. So this point is also another tresspass to “men's territory”

AF: In how far is the dance challenging concepts of modesty? LG: The dance is built on minimal movements and symbolism of the traditional Azerbaijani dance. Although in the traditional Azerbaijani dance women won't sit at the same place the whole time. For me personally the 'sitting' was visually an modest element on itself. We went trough the Azerbaijani dance elements and analysed it for ourselves. We conceptualized the traditional movements and gave them countermovement as well.


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

// 06

ARTIM / LAYİHƏ MƏKANI / PROJECT SPACE

SƏRGİLƏR / EXHIBITIONS Dərk edilməyən bilik YARAT Rezidentlərinin sərgisi -

Unthought Known YARAT Residents Exhibition 1.

Bəzən biz nəyə görəsə, özümüz də bilmədən, müxtəlif hadisələrə müəyyən formada reaksiya veririk. Bəzən, faktiki olaraq bu və ya digər məlumatı haradan əldə etdiyimizi bilmədən belə, instinktiv olaraq hər şeyi bilirik. Psixologiyada, bu 1980-ci illərdə Kristofer Bollas tərə ndən irəli sürülmüş “Dərk edilməyən bilik” adlı termində öz əksini tapmışdır. Bu element, şüuraltı səviyyədə bizim qavrayışımızı müəyyən edən fərqli sxematikanı araşdıran, ötən YARAT rezidentlərinin əsərləri arasında əlaqə rolunu oynamışdır.

Sometimes we react in a certain way, without consciously knowing why. Sometimes we instinctively know things, without actually being aware where we got this knowledge from. In psychology this knowledge has been summarized under “Unthought Known”, a term coined by Christopher Bollas in the 1980s. The element has been the connection between the works of the past YARAT residents exploring different schemata that determine our perception on a preconscious level.

Yerli rezident Ehtiram Jabi, uşaqlıqda poliomelit xəstəliyindən əziyyət çəkib. Öz instalyasiyasında, o, xəstəxanada keçirməli olduğu dövrü xatırladan inyeksiyaların, tibb bacılarının, dərmanların fotoşəkillərini nümayiş etdirib. Əsərlər soyuq neon işığı ilə müşayiət edilən konstruksiya formasında dəhlizdən asılıb və gələn qonaqlara xəstəxanada olmaq kimi narahat hisslər yaşadır. Bu instalyasiya həmçinin faktiki hadisənin uzun müddət əvvəl baş verməsinə baxmayaraq, psixoloji cəhətdən dəf edilməsi çox çətin olan müəyyən travmanın məhdudiyyətlərinə istinad edir. Digər otaqda isə, rəssam real obyektlərdən istifadə edərək, ilk dəfə fotoqra ya ilə müqayisədə fərqli medianı araşdırır. Bu obyektlər onun xəstəxanadan kənarda keçirdiyi, amma hələ də bilavasitə bu xəstəliklə idarə olunan həyatına istinad edir. Ehtiram Jabinin fotoşəkilləri ölümü iki yolla – birinci, ekzistensial narahatlıq vəziyyətlərinə təkan verən obyektlər, ikincisi isə, keçid dövrünü “həkk etməyə” və bununla da ölümdən qaçmağa cəhd göstərən fotoşəkil mediası vasitəsilə araşdırır.

The local resident Ehtiram Jabi suffered during his childhood from polio. In his installation he featured photographs of things such as injections, nurses or medicine reminding him the time that he had to spend in the hospital. The works were hung in a corridor like construction with cold neon light, giving the visitor an uncomfortable feeling of being in a clinic. The installation also referred to the restrictions of a trauma that is psychologically dif cult to overcome even when the actual incident happened a long time ago. In the other room the artist used real objects, exploring for the rst time a different media than photography. The objects referred to his life outside the hospital, which was still dominated by his sickness. Jabi's photographs deal with death in two ways, rst through the objects that give rise to existential states of anxiety, second through the medium of photography, trying to capture the transient and thereby escape death, but all this remains an illusion.

Bakıda üçaylıq rezidentura müddətində əslən Livandan olan Hiba Farhat, “Xəzər adaları” layihəsinin reklamı üçün istifadə edilmiş videonu demontaj edib. Videoda, Dubaydan Bakıya təyyarə ilə 3 saatlıq uçuşu ərzində İbrahim İbrahimovun çox maraqlı yuxu görür: o, “omar” (iri xərçəng) formasında ada qurur... Öz instalyasiyasında rəssam heç bir nəzarətin olmadığı xəyali laboratoriyaya çevrilən, yuxuya bənzər məkanı yenidən bərpa edir və yaradır. Sərgidə hər bir obyekt, həm cütlük, həm də tamamlanma təklif edən qə l əvəzlənmələr ilə müşayiət olunur. İbrahim İbrahimovun hava təyyarəsində ada ilə bağlı gördüyü yuxunun təsviri burada art obyektə çevrilir və rəngi solmuş qara parçanın asıldığı hansısa funksional pencək asılqanı, onun yuxusunun çin çıxmasını bildirir. Bu əvəzləmə, 3D animasiyalı videoda aparılan sınağı əks etdirir: boruda yerləşdirilmiş keks, fermentləşmə sayəsində nəhəng ölçülərə qədər böyüyür. Bu eksperiment, əminsizliyi böyük uğur kimi təkrarlayır. O, bütün imkanları açıq saxlayır.

During the three months residency Lebanon based artist Hiba Farhat deconstructed the video used for the promotion of Khazar Island that visualised how Ibrahim Ibrahimov dreamed during a three-hours ight from Dubai to Baku about building an island in the shape of a lobster. In the installation the artist reclaimed and reproduced a dream-like space that became a surreal laboratory of absence of exercised control. Each object in the exhibition is supplemented by its unexpected substitute that offers both a double and ful lment. The screenshot of Ibrahim Ibrahimov in the airplane dreaming about the island is now an art object and a functional coat hanger that holds a black fabric bleached with what seems to be his dream. Its substitute is a 3D animated video of an experiment in which dough placed in a tube ultimately rises due to fermentation. The experiment repeats with an uncertainty of it ever succeeding. It leaves all possibilities open.

YARAT tərə ndən dəvət edilmiş digər beynəlxalq rezident, Klara Co, subyektiv zaman və yaddaş konsepsiyalarına istinad edən “Zaman dəyişikliyi” adlı ikikanallı video instalyasiyasını təqdim etdi. İki qarşıqarşıya yerləşdirilmiş video proyeksiyalar, Bakı şəhərinin peyzajında xüsusi yer tutan Alov Qüllələri, Heydər Əliyev Mərkəzi, Nəriman Nərimanov heykəli, Nobel qardaşlarının evi, Azərbaycan Milli Tarix Muzeyi, Dövlət Bayrağı Meydanı və Fəxri Xiyaban kimi tikililər vasitəsilə yaddaşı araşdırır. Daha sonra, Klara Co, bu şəkilləri virtual reallıq interfeysi ilə ötürür və burada təsvirin birləşmə yerləri ekran boyunca fırlatma (skrollinq) kimi idarəetmə mexanizmləri görünür. İkinci videoda, rəssam su, od, palçıq, neft və insan hərəkətləri kimi daim dəyişən materiallardan ibarət landşaftların çəkilməsi ilə, nisbətən daha sənədli yanaşmadan istifadə edib. Birinci videodan fərqli olaraq, Yanardağ, Atəşgah məbədi, palçıq vulkanları, neft yataqları, Bakıdakı Naftalan Klinikası və Azərbaycan Milli Polo Komandasının təlim-məşq meydançasını əhatə edən bu səhnələri daha da “yavaşladır”. Anın gözəlliyi, bu yavaşlama diqqəti tam olaraq çəkir. Biz isə, zamanın istehlakçıları olaraq, bu anı qiymətləndirməyə dəvət olunuruq. Daha sonra, biz bu ləngimənin cazibəsini və zehnimizin narahatlığını yenidən hiss edirik. Bu isə yeni stimullar çağırır və bizi rəqəmsal baxımdan manipulyasiya edən dünyanın proyeksiyasına qayıtmağa istiqamətləndirir.

The other international resident invited by YARAT, Clara Jo, presented a two-channel video installation entitled “Temporal Shifts” referring to subjective concepts of time and memory. The rst of two opposite-facing video projections explores memory through structures that lay still within the Baku cityscape, such as the Flame Tower, Heydar Aliyev Centre, Nariman Narimanov Statue, Nobel Brother Home, the National Museum of History of Azerbaijan, National Flag Square, and the Alley of Honor. Jo then feeds these images through a virtual reality interface, in which the seams of the image and the mechanisms of control, such as the gesture of scrolling across the screen, become visible. In the second video, the artist assumes a more documentary approach by lming landscapes composed of materials that are constantly in ux, such as water, re, mud, oil, and also human movement. To contrast the rst video, she further slows down these sceneries, which include Yanardagh, Temple of Ateshgah, mud volcanoes, oil elds, Naftalan Clinic Baku, and the training ground of the Azerbaijan National Polo Team. The beauty of the moment, the slowness captures all our attention. We, as consumers of time, are invited to contemplate this moment. And then we feel again the gravity of this slowness and the unrest of our mind, which calls for new stimuli and leads us to return to the projection of the digitally manipulated world.

Foto: YARAT. 1. 2. 3. Ehtiram Jabi, “Polio” silsiləsindən, 2017-2018, fotoinstalyasiya. 4. 5. Hiba Farhat. “Xərçəngin cənnəti”, 2018, instalyasiya. 6. 7. Klara Co, “Zaman dəyişikliyi”, 2018, 2-kanallı HD video instalyasiya. Photo: YARAT. 1. 2. 3. Ehtiram Jabi, “Polio”, 2017-2018, installation with photographs. 4. 5. Hiba Farhat, “Lobster Paradise”, 2018, installation exposition views. 6. 7. Clara Jo. “Temporal Shifts”, 2018, two-channel HD video installation.

2.

4.

5.

6.

3.


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

Foto / Photo: George Darrell

YARAT REZİDENTİ / YARAT RESIDENT

07 //

MÜSAHİBƏ / INTERVIEW YARAT rezidenti Klara Co (ABŞ/Almaniya) ilə müsahibə Müsahibəni apardı: Anna Fech, YARAT kuratoru -

Interview with YARAT international Resident Clara Jo (USA/Germany) By Anna Fech, YARAT’s Curator AF (Anna Fech): Bakıdakı rezidentura proqramına müraciət etməyə sizi nə vadar etdi? Burada qaldığınız müddətdə əldə etdiyiniz təcrübə, bura gəlməzdən əvvəl olan gözləntilərinizdən nə dərəcədə fərqli oldu? KC (Klara Co): Mən, bundan əvvəl heç vaxt Qafqaz regionuna səfər etməmişdim və bu bölgənin memarlığını araşdırmaq arzusunda idim. İlk olaraq mən burada Şərq və Qərb, qədim və müasir dövrlərdən qaynaqlanan təsvirlərin eklektik qarışığının olacağını gözləyirdim. Bu gözləntilərin özünü doğrultmasına baxmayaraq, reklam işlərinin şəhər mənzərəsi boyunca kifayət qədər geniş yayılması, habelə şəhərin son dərəcə özəl müasir arxitekturasını formalaşdırması diqqətimi cəlb etdi. AF: Yaşadığınız müddət ərzində ərsəyə gətirdiyiniz əsər “Zaman dəyişikliyi” adlanır. Niyə məhz bu başlığı seçdiniz? KC: Layihə büsbütün arxitektura yönümlü olsa da, düzəliş işləri apararkən yeni bir konseptual mövzu yarandı: zaman. Daim siması dəyişən şəhər daxilində yaddaşın, şəxsiyyətin və siyasi ideologiyaların statik strukturlara necə yerləşdirilə bilməsi mənə çox maraqlı idi. Material üzərində işləyərkən, mən bu müvəqqəti elementləri “uzatmaq” və “dondurmaq” istəyirdim. Mən, bu hərəkətləri daha geniş “zaman” anlayışı çərçivəsində “dəyişikliklər” kimi təfsir etmişəm. AF: İkikanallı instalyasiyanıza daxil olan videoların birində siz Bakının tarixi yerlərini rəqəmsal xüsusiyyətlərə malik səthlərə çevrildiyini göstərirsiniz. Sizcə, virtual təcrübə, ziki təcrübəni o dərəcədə əvəz

edə bilər ki, artıq uzaq yerlərə səyahət etməyə ehtiyac qalmayacaq? KC: Hesab edirəm ki, məkan təsəvvürünü genişləndirmək üçün rəqəmsal vasitələrdən istifadənin mümkünlüyünə baxmayaraq, virtual təcrübə bütünlükdə ziki təcrübənin yerini tuta bilməz. Virtual reallıq interfeysi vasitəsilə, bu memarlıq strukturları və landşaftların lm materiallarını nəzərdən keçirərkən, mən, qurulan mühit daxilində görünüş seqmentləri və ekran boyunca fırlatma (skrollinq) hərəkətlərinin işıqlandırılması ilə bağlı məqsədəuyğun qərar verdim. Düşünürəm ki, bu müstəvidə rəqəmsal reallıqlar davamlı müzakirələrə və proseslərə bağlıdır və burada virtual təcrübə, dayanıqlılığı ehtiva etməsə də, performans və təkrar aktivləşmə vasitəsilə meydana çıxa və inkişaf edə bilər. Bu hekayələri bir qədər də oyatmaq, canlandırmaq üçün, mən, həmin landşaftların bu yeni virtual aləmdə necə “davrana” biləcəyi ilə maraqlanırdım. AF: Sizin əsər, fasadlar və onların arxasında gizlənən hekayələrə, eləcə də “mədəni amneziya” ilə maraqlanır. Bakı şəhərinin memarlıq mənzərəsi hansı yolla sizdə bu marağı oyatdı? KC: Düşünürəm ki, əsas motivasiyalardan biri, fasadların arxasında olanların aşkara çıxarılması, zaman ötdükcə bu yerlərin daha dərin mənalarının araşdırılması ilə bağlı idi. AF: İnstalyasiyanın digər videokanalı yanğın, su və ya hərəkət kimi elementlərə, yavaşıdılmış təsvirlərdə nəzərdən keçirilən arxaik elementlərə həsr olunub. Niyə bu videoda və bu xüsusi yerlərdə belə yanaşma seçdiniz?

KC: Şəhərdə bir qədər daha çox vaxt sərf etdikdən sonra, bu mövzular, mədəni mənzərə daxilində “qarşılıqlı toxunmuş” kimi hiss etdiyim əsas elementlər özözlüyündə yaranmağa başladı. Mən, gördüm ki, bu elementlərin yavaşıdılması, birinci videokanal ilə çox gözəl ziddiyyət təşkil edir. AF: Bəxtiniz gətirdi ki, Azərbaycan Milli Polo komandasını təlim-məşqlər zamanı çəkə bildiniz... KC: Bəli, komandanın tarixini, onun çövkən oyununda əldə etdikləri uğurları, habelə çövkən oyunun bu gün hamının polo kimi tanıdığı idmandan daha əvvəl yaranmasını öyrənmək son dərəcə maraqlı təcrübə idi. AF: Siz bir çox layihələrdə iştirak edirsiniz və əsərləriniz Avropanın aparıcı qurumlarında nümayiş etdirilib. Bu “cansıxıcı” anlardan özünə ilham “toplayan” rəssamın romantik baxışlarına görə, hər hansı perspektiv üçün zaman qalıbmı? KC: Əvvəlcə mən, diqqətimi bu konkret layihəyə yönəltmək üçün mənə zaman və məkan təqdim edən hazırkı rezidenturanı son dərəcə yüksək qiymətləndirirəm. Bu, mənim indiyə qədər hazırladığım ən sürətli lm layihələrindən biridir. Amma, hiss edirəm ki, araşdırma, prodakşn və postprodakşn dövrlərində işimə təsir göstərən bu təzyiq, bir məkanda hələ də davam edir. Ümid edirəm ki, bu materialı Berlində yenidən işləyəcəyəm və bu yeni məkanın layihənin digər formada təkrarlanmasına necə töhfə verə biləcəyini aşkarlamaq istəyirəm. AF: Siz gənc ARTIM Lab tələbələri üçün seminar da keçirdiniz. Onlarla işləyən zaman

əldə etdiyiniz təəssüratları bizimlə bölüşə bilərsinizmi? KC: ARTIM iştirakçılarının bəziləri ilə iş təcrübəsi də çox maraqlı oldu. Biz YARAT Mərkəzində heykəltəraşlıq nümunələrini 3D formatında skan etmək üçün iPad strukturlu sensordan istifadə etdik. Onların bu cür müasir texnologiyaları öz işlərinə necə inteqrasiya etdiklərini eşitmək, mənim yanaşmamla bağlı verdikləri rəyləri öyrənmək maraqlı idi. AF (Anna Fech): What did attract you to apply for the residency program in Baku? And in which way was your stay may be even different from the expectations that you had before arriving? CJ (Clara Jo): I have never been to the Caucus region before, and had a strong desire to explore the architecture of the region. I had initially expected an eclectic mix of styles, drawing in uences from both East and West, ancient and modern. Although those expectations were met, I became intrigued by how advertising dispersed through the cityscape also shaped the very special vernacular of the city. AF: Your work that you created during your residency is called “Temporal Shifts”. Why did you chose this title? CJ: Although the project had been wholly architecturally-driven, a new conceptual theme arose as I was editing: time. I found it interesting to see how memory, identity, and political ideology could be embedded in static structures, amidst a city that is constantly in ux. When editing the material, I was interested in stretching out and freezing these durational elements. These gestures I interpreted as “shifts” within the broader concept of “time”. AF: In one of the videos of your two channel installation you show historical sites of Baku transformed into surfaces with digital features. Do you think that the virtual experience can replace completely the physical one, so that travelling to distant places will be not necessary anymore? CJ: I do not think that virtual experience can completely replace the physical one, although I do believe that digital tools could be harnessed to expand spatial imagination. While feeding lm material of these architectural structures and landscapes through a virtual reality interface, I made a purposeful decision to make visible the seams of the image and the gesture of scrolling, within this constructed environment. I believe that within these digital realms are bound an ongoing discussion and process, wherein virtual experience need not imply a permanence,

7.

yet can evolve and mature through performance and re-activation. In order to further provoke these narratives, I was interested in how these landscape could “behave” in this new virtual world. AF: Your work shows an interest in facades and narratives hidden behind as well as cultural amnesia. In which way did the architectural landscape of Baku trigger this interest? CJ: I suppose one motivation had been to uncover what lay beyond these facades, working with the layered meanings these locations have accumulated over time. AF: The other video channel installation is dedicated to the elements such as re, water or movement, archaic elements presented in contemplating slow-down imagery. Why did you choose this approach in this video and these particular sites? CJ: After spending some more time in the city, these themes naturally arose as what I felt were primal elements interwoven in the cultural landscape. I found that slowing down these elements contrasted nicely with the rst video channel. AF: You were lucky to shoot the National Azerbaijani Polo team during their training... CJ: Yes, it was particularly rewarding to learn more about the history of the team and the pride they take in Chovgan, which had been explained to me as the antecedent sport to modern-day Polo. AF: You are involved in many projects and your work has been shown in major European institutions. Is there any time left for contemplation according the romantic view of an artist gathering inspiration within these moments of boredom? CJ: I was very appreciative for the residency to grant me the time and space to focus on one speci c project. This is one of the fastest lm projects I have made, but I feel that this pressure bene ted the work in that research, production, and postproduction were ongoing in one location. I hope to re-work the material here in Berlin, and am curious to discover how this new distance could contribute to another iteration of the project. AF: You have been also giving a workshop for our young ARTIM Lab students. Can you tell us about your impressions working with them? CJ: It was also rewarding to work with some of the ARTIM participants, where we used an iPad structure sensor to 3D scan sculptures in the YARAT Centre. It was interesting to hear their take on how to integrate this sort of novel technology into their own work, and to feedback into my own approach.

WWW.YARAT.AZ


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

// 08

YARAT MƏRKƏZİ / YARAT CENTRE

MƏQAMLAR / HIGHLIGHTS

İCTİMAİ PROQRAMLAR / PUBLIC PROGRAMS TƏDBİRLƏR / EVENTS

“IMAGINE EURO TOLERANCE” FESTIVAL This year YARAT Contemporary Art Centre has co-hosted some of the events in frames of Imagine Euro Tolerance Festival that was held in Baku between November 2-14.

21.04.2018 YARAT-da ŞEKSPİR GÜNÜ

SHAKESPEARE DAY AT YARAT

Bəzi insanlar Uilyam Şekspirin heç zaman yaşamadığını iddia edirlər. Uzun müddət davam edən bir nəzəriyyəyə əsasən, Şekspirə aid olan bəzi ədəbi incilər, əslində digər insanlar tərə ndən yazılıb (məs. “Edvard De Vere”, “Oksford qrafı”, “Kraliça Elizabet”).

Some people think he never existed. According to one longstanding theory the literary masterpieces attributed to him were actually written by other people (e.g. Edward De Vere, Earl of Oxford, Queen Elizabeth).

Dramaturq haqqında çox az şey məlumdur. Buna baxmayaraq, dünyanın hər yerində, bir çox insanlar Şekspiri bəşəriyyətin ən böyük şair-dramaturqlarından biri hesab edir və bu baxımdan, biz, həqiqətən də onun şah əsərlərinə heyran qalmaya bilməzdik. Zaman dəyişsə də, insanlar həmişə Romeo və Cülyettanın sevgi hekayəsinə heyran qalacaq və Hamletə böyük rəğbət bəsləyəcəklər... Şekspir və müqəddəs Bibliya, XXI əsrdə insanların gündəlik həyatında ən çox sitat gətirilən iki mənbədir! 21 aprel tarixində, YARAT, Böyük Britaniyanın dahi şairi və dramaturqu Uilyam Şekspirə həsr olunmuş tədbir təşkil etdi. Xüsusi olaraq bu gecə üçün biz ədəbiyyat, musiqi və teatr dünyasından olan xüsusi qonaqları dəvət etmişdik! Tədbir British Council Azərbaycan, Rus Dram Teatrının kollektivi və “Quantum Quartet” simli kvartetin (Elçin Abdullayev – 1-ci skripka, Məmməd Mahmudzadə – 2-ci skripka, Marqarita Kudryavtseva – alt, Təhminə Xuduzadə – violonçel) dəstəyi ilə baş tutdu. 150 nəfər, ingilis dilinə bir çox sözlər və yaddaqalan ifadələr bəxş etmiş bir insanın doğum gününü qeyd etmək üçün bir araya gəlmişdi. Əgər sizin Kordeliya, Oliviya, Miranda və ya Cessika adında dostunuz varsa, onlara deyin ki, öz adlarına görə Şekspirə minnətdar olmalıdırlar! Gecə proqramına şeir məclisi, gözəl musiqi, Aida Mahmudova və Mikelancelo Pistolettonun sərgiləri boyunca ekskursiya, eləcə də əyləncəli müsabiqə xüsusi rənglər əlavə etdi. “Açıq mikrofon” tədbirində iştirakçılar Şekspirin yaradıcılığından ən çox sevdikləri şeir parçasını oxumaq imkanı qazandılar.

Little is known for certain about the playwright. Still, most people in the world consider Shakespeare the world's greatest poet and dramatist, and we share admiration for his masterpieces. Times may change, but people will always admire the story of Romeo and Juliette and sympathize with Hamlet. Shakespeare and the Bible are the two most quoted sources in the everyday world of the 21st century! On the 21st of April, YARAT organized an event dedicated to the great British poet and playwright William Shakespeare. For this night only we have invited special guests from the world of literature, music and theatre! This event conceived in collaboration with British Council, Azerbaijan, the administration of the Russian Drama Theater and Quantum Quartet that brings together Elchin Abdullayev (1st violin), Mammad Mahmudzade (second violin), Margarita Kudryavseva (viola) and Tahmina Khuduzade (cello). 150 people got together to celebrate the birthday of the man who has given many words and memorable phrases to the English language (If you have a friend whose name is Cordelia, Olivia, Miranda or Jessica, tell them they should credit Shakespeare for inventing their names!) The night's program incorporated a poetry recital, beautiful music, a guided tour through our recently opened exhibitions by Aida Mahmudova and Michelangelo Pistoletto and a fun competition. During an open microphone for anyone who wants to read their favorite poem by Shakespeare.

This Festival was organized by the Delegation of European Union to Azerbaijan, in collaboration with United Cultures to promote the values of the intercultural dialogue and tolerance. Imagine Euro Tolerance Festival presented a dense calendar of events: lm screenings, musical performances, debates and discussions, art exhibitions and more.

2 - 17.05.2018 “IMAGINE EURO TOLERANCE” FESTİVALI YARAT Müasir İncəsənət Məkanı, bu il 2-17 may tarixlərində Bakıda keçirilmiş “Imagine Euro Tolerance” Festivalı çərçivəsində bir sıra tədbirlər keçirdi.

In addition to exposing Azerbaijani audience to all genres of cinematography, the festival supports local documentary lmmakers by encouraging the production and screening of local lms. Film screenings are always complemented with workshops, discussions and debates on various social issues with the participation of local and international lm professionals.

BEYNƏLXALQ YOQA GÜNÜ İyunun 24-də, YARAT Müasir İncəsənət Məkanı tərə ndən geniş miqyasda Beynəlxalq Yoqa Günü qeyd olundu. YARAT, Dəniz Bulvar İdarəsi ilə birgə, bir daha bütün yerli yoqa məktəblərini açıq səma altında bir araya topladı. Dərslər bütün gün ərzində keçirildi və festivala qatılan qonaqlar, Hind rəqslərini təcrübədən keçirdilər, canlı musiqi ifalarını dinlədilər və ya astroloji guşəyə qatılmaq imkanı əldə etdilər. Hindistanın Azərbaycandakı sə rliyi insanları yoqa ruhunda bir araya gətirmək məqsədilə, bu unikal imkandan yararlanmağa dəstək oldu. -

INTERNATIONAL DAY OF YOGA This year, the International Yoga Day was celebrated at a large scale by YARAT Contemporary Art Space. On June 24th in collaboration with the Administration of Seaside Boulevard, YARAT, once again brought all local yoga schools together under the open sky.

Bu festival, mədəniyyətlərarası dialoq və tolerantlıq dəyərlərinin təbliği məqsədilə, “United Cultures” təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində, Avropa Birliyinin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi ilə birgə təşkil olunmuşdu.

Classes took place all day long and people were able to experience some elements of the ancient Indian culture, took part in the Indian dance workshop, listened to live musical performances and had a chance to join our astrological corner.

“Imagine Euro Tolerance” Festivalının tədbirlər qra ki çox zəngin oldu və lm nümayişləri, musiqili performanslar, debatlar və müzakirələr, incəsənət sərgiləri və bir çox digər tədbirlər ilə yadda qaldı.

The Embassy of India in Azerbaijan helped to create this unique opportunity to unite people in the spirit of yoga.

Kino bölməsi xüsusilə aktual idi. Ənənəvi və qeyri-ənənəvi məkanlarda Azərbaycan auditoriyasına tolerantlıq və müxtəli ik mövzusunda 37 seçilmiş Avropa lmi təqdim edildi. Azərbaycan tamaşaçılarına bütün kino janrlarını təqdim etməklə yanaşı, festival yerli lmlərin istehsalını və nümayişini təşviq etmək məqsədilə, yerli sənədli lm rejissorlarını da dəstəklədi. Film nümayişləri həmişə yerli və beynəlxalq lm peşəkarlarının iştirakı ilə, müxtəlif sosial məsələlərə dair seminarlar, müzakirələr və debatlar ilə müşayiət olunurdu.

26.05.2018 MUZEYDƏ GECƏ. GECƏNİ FƏTH ET! YARAT bir daha sübut etdi ki, muzeylər, həm əyləndirməyi, həm də maari əndirməyi bacarır və muzeylərdə vaxt keçirmək, yetərincə əyləncəli təcrübə ola bilər! Sizin maraqlarınıza daha yaxın olmaq və təxəyyülünüzü ruhlandırmaq üçün, YARAT ilə əlaqəli bütün məkanlar (o cümlədən YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi, XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı Muzeyi və ARTIM Layihə Məkanı) 26 may tarixində gecəyə qədər açıq idi və əsl bayram ab-havasına qərq olmuşdu. Gecə boyunca bodi-art və çiçək portretlərinə dair seminarlar daxil olmaqla, bir çox maraqlı tədbirlər keçirildi. Sonuncu tədbirə “Flouriste” gül butiki tərə ndən dəstək verilmişdi. “Gəzən Etrusk heykəlləri” gecəyə əlavə rəng qatdı və hamıya şən əhval-ruhiyyə bəxş etdi. Bundan əlavə, “Azercosmos” şirkəti ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində YARAT “Təbiət yoxsa insan?” intellektual müsabiqəsini hazırlamışdı.

TƏDBİRLƏR HAQQINDA MƏLUMAT / NEWS ABOUT EVENTS WWW.YARAT.AZ

Particularly relevant is the cinema section. 37 distinguished European lms on the theme of tolerance and diversity were presented to Azeri audiences in conventional and non-conventional venues.

24.06.2018

Öz yaradıcılıqlarını ortaya çıxarmaq şansı axtaranlar, Aida Mahmudova və Mikelancelo Pistolettonun fərdi sərgilərindən ilhamlanmış kollektiv rəsm əsərlərinin yaradılmasında iştirak etdilər.

Daha sonra, gecəni “ADO” kollektivinin sürprizli performansı, habelə Nasa Mareena və Fərhad Fərzəliyevin səsləndirdiyi elektron musiqilər XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı Muzeyində davam etdirdi. Daha sonra, qonaqlar ənənələri müasirliklə bir araya gətirən yerli dizayner Natavan Əliyevanın moda nümayişindən zövq almaq imkanı qazandılar. Sərginin sonunda dizayner “Kostyumlar fərdiyyətimizi necə əks etdirirlər?” mövzusunda qısa müzakirə keçirdi. İçərişəhərdə yerləşən ARTIM Məkanına baş çəkməyi qərara alan qonaqlar, “Ajam” media kollektivinin “Məhəllə” adlı sərgisinə qatıldılar və elektron musiqinin sədaları altında doyunca rəqs etdilər. -

MUSEUM NIGHT. CONQUER THE NIGHT! YARAT has once again proven that visiting museums can be an exciting experience, they can entertain and educate! To capture your interests and inspire your imaginations all YARAT related venues (including YARAT Centre, Painting Museum and ARTIM Project Space) were open till late and abounded with festive atmosphere on May 26. The night was lled with exciting

activities, including body art and ower portrait making workshops. The latter one was supported by Flouriste Flower Boutique. The presence of “Walking Etruscan sculptures” has made this night spiced up the night even more and brought a groovy spirit. In collaboration with “Azercosmos” company YARAT has prepared a “Human or nature?” intellectual contest. Those who were looking for a chance to unleash their creativity, participated in the creation of a collective artworks inspired by solo exhibition by Aida Mahmudova and Michelangelo Pistoletto. A surprise performance by ADO Collective and electronic music played by Nasa Mareena and Farhad Farzaliyev followed later that night. In the Museum of Azerbaijani Painting of the XX-XXI Centuries. Afterwards, visitors had a chance to enjoy a fashion show by a local designer Natavan Aliyeva, who mixes tradition and modernity. To complement the show, Natavan delivered a short talk on the subject of “How does fashion re ect our personality?” Those visitors who decided to drop by ARTIM Space in the Old City, were immersed in the atmosphere of the latest “Mahalla” show by “Ajam” collective and then carried away by the rhythms of electronic music.


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

09 //

YARAT MƏRKƏZİ / YARAT CENTRE

MÜSAHİBƏ / INTERVIEW Kinorejissor Mariya İbrahimova ilə müsahibə

Müsahibəni apardı: Ülviyyə Axundova, YARAT İctimai Proqramlarının rəhbəri

-

Interview with lm director, producer Maria Ibrahimova

By Ulvia Akhundova, Head of YARAT’s Public Programs

2017-ci ildə yaratdığınız “Women in Motion” (“Qadınlar hərəkətə keçir”) layihəsi, təhsil tədbirləri, ustad dərsləri və mühazirələr vasitəsilə ssenarist və kinorejissorların uğur qazanmasına kömək edir. Son 2 ildə əldə etdiyiniz nailiyyətlər barədə bizə daha ətra ı məlumat verə bilərsinizmi? Gənc rejissorların özlərini ifadə edə bilməsinə necə kömək edirsiniz? Bundan əlavə, ssenaristləri agentlər, menecerlər və prodüserlər ilə əlaqələndirmək kimi hədə niz varmı?

“Women in Motion” proqramı çərçivəsində biz əsas diqqəti lmin kommersiya tərə yox, daha çox yaradıcı və texniki cəhətlərinə yönəldirik. Belə ki, bir prodüser olaraq, mən həmişə yaxşı material axtarışındayam. Misal üçün, iştirakçılardan birinin mənə təqdim etdiyi bir layihəni qəbul etdim (Günel Evanın “Clouds on Leashes” (“Xaltalı buludlar”) layihəsi) və hal-hazırda, “Motion in Women” proqramından kənarda, “Cinex” prodakşn şirkətim vasitəsilə şəxsən onun üzərində işləyirəm.

Məncə, lm hazırlamaq, əvvəldən sona qədər bütün proseslərdən keçmək (ələlxüsus, əgər bu birinci dəfədirsə) artıq böyük nailiyyətdir. Biz üç qısametrajlı lm hazırladıq. İşlərimiz arasında sənədli lm də var. Bu nailiyyətlər kəmiyyət baxımından ölçülə bilər, çünki nəticələr artıq göz önündədir. Ümid edirəm, tezliklə bu lmləri YARAT-da təqdim edə biləcəyik!

“Təslim olmayın. Sizin üzünüzə tüpürəcəklər, təhqir edəcəklər. Özü də çox. Zərbələri qəbul etməyi, yıxılandan sonra ayağa durmağı öyrənin. Sarsılmazlıq – uğurun əsas açarıdır.” - Melissa Rozenberq (“Alatoranlıq”, “Dekster” seriallarının ssenari müəlli ). Tələbələrinizi motivasiya etmək və ruhlandırmaq üçün onlara hansı sözləri deyirsiniz? Nə vaxtsa təslim olmağa yaxın oldunuzmu?

Gənc rejissorlara özlərini tapmağa kömək etməyə gəlincə... Ümidvaram ki, mən kömək edirəm. Amma, bu sualı onlara versəniz yaxşı olar. Çünki, mənim nə dərəcədə faydalı olubolmadığım sual altındadır. Düşünürəm ki, əgər siz lm çəkmək istəyirsinizsə, sizin artıq müəyyən ifadə üslubunuz olmalıdır. Əsas məsələ, ondan istifadə etmək qorxusudur. Mən, çox istəyirəm ki, Azərbaycan qadınları üçün faydalı olum. Mən istəyirəm ki, onlar yeni təcrübələri sınaqdan keçirməyi çəkinməsinlər, öz hekayələrini qorxmadan, ürəkdən və açıq şəkildə istifadə etsinlər. Bu baxımdan, bütün bu key yyətlərin təbliğinə rəğmən, hesab edirəm ki, yardımçı ola bilərəm.

Sarsılmazlıq və əzmkarlıq əlbəttə ki, uğur üçün çox vacibdir. Amma, unutmayın ki, hamımız üçün “uğur” kəlməsinin təri fərqlidir. Odur ki, mənim hamıya uyğuna gələ bilən, standart mesajım yoxdur. Mən danışdığım insandan asılı olaraq, ona deyəcəyim sözləri və kəlmələri düşünürəm. Hər kəs, hətta uğurlu insanların belə özünə inanmadığı anlar olur. Bu yaxınlarda keçirilən sual-cavabda bir kəlmə söylədim: “Bu işlə yalnız o zaman məşğul olun ki, onsuz yaşaya bilməyəsiniz.” Bu isə məni son sualınızın cavabına gətirib çıxarır: xeyr, mən heç vaxt lm çəkməyi tərgitməyə, təslim olmağa yaxın olmamışam. Çünki onsuz yaşaya bilmirəm.

Foto: YARAT. “Muzey gecəsi” tədbirindən görüntülər. Photo: YARAT. Views from “Museum Night” Event.

“Üzüklərin Rəbbi və Hobbit” əsərini yazan Fren Uolş bir dəfə dedi: “Filmdə görmək istədiyim ən son şey – reallığın mənim versiyamda olmasıdır. Mən, həyatı təqlid edən incəsənəti görmək istəmirəm”. Onunla razısınızmı? Ən son layihəniz olan “Clouds on Leashes” sərt reallıqdan qaçmağa cəhd edən qızın hekayəsindən bəhs edir. Məncə fentezi lmləri çox gözəldir. Əlbəttə, “Clouds on Leashes” qismən fentezi üslubunda olduğu üçün, məni özünə çox cəlb etdi. Amma, mən təkcə eyni kitabı oxumadığım və eyni yeməyi yemədiyim kimi, təkrar-təkrar eyni tip kinolara tamaşa etmək və heç şübhəsiz ki, eyni janrda lmlər çəkmək də istəmirəm. Mən, daim bir janra bağlanmağı düşünəndə ürəyim sıxılır. Film yaradıcılığı ilə bağlı həyatımı düşünəndə, XIX əsrə aid müəyyən parçadan başlayaraq, “Soyuq müharibə” dövrünə adi casus trilleri, elmi-fantastik macəra, kiçik ailə dramı və digər saysız-hesabsız mövzularda lmlər çəkmək imkanı qazanmaq istəyərdim... Mənim üçün ən vacib məsələ, inanılmaz hekayənin olmasıdır. Digər məsələlər isə əlavə “bəzək-düzəkdir”. “Women in Motion” project created by you back in 2017 helps screenwriters and lmmakers succeed through educational events, workshops and lectures. Can you tell us more about the things you've achieved in the last 2 years? How do you help your young directors to nd their voice? Do you also set us a goal to connect screenwriters

with agents, managers and producers? I think making a lm, going through that whole process from beginning to end, especially for the rst time is already a huge achievement. We have made three short narrative lms and there is also a documentary in the works. These achievements are quanti able because you can see the result already. Hopefully, we can present these lms soon at YARAT! As far as helping young directors nd their voice… I hope I help, but that is a question for them, whether or not I'm helpful. I think if you want to make lms you must already have a voice, it's just a question of being unafraid to use it. I like to think I can be helpful to women in Azerbaijan in the sense of inspiring them to be less afraid to try new things and to use their voices to tell their stories. Within the scope of “Women in Motion” we're focused on the creative and technical aspects of lmmaking not the business side. However, I as a producer am always on the lookout for good material. So for example one project that came to me from one of the participants (Clouds on Leashes by Gunel Eva) I have taken on and am developing it myself outside of “Women in Motion” through my production company Cinex. “Don't give up. You're going to get kicked in the teeth. A lot. Learn to take a hit, then pick yourself up off the oor. Resilience is the true key to success.” – Melissa Rosenberg (Twilight, Dexter). What do you usually tell your students to motivate and inspire them? Were you ever close to the point of giving up?

Foto / Photo: Natavan Ali

I think resilience and perseverance are very important to success certainly. But let's not forget we all have different de nitions of success so I don't really have a one-size- tsall message. I tailor what I say to people depending on who I'm talking to. Everyone has moments of self-doubt even “successful” people suffer with this. One thing I said at a Q&A recently is only do this if you can't live without doing this. And that brings me to your last question – no, I was never ever close to giving up lmmaking, because I can't live without it. Fran Walsh, who wrote Lord of the Rings and The Hobbit once said: “The last thing I want to see at the movies is a version of my reality. I don't want to see art imitating life.” Do you agree with her? Your latest project Clouds on Leashes tells a story of a girl who tries to escape the harsh reality. I think fantasy movies are wonderful, and certainly Clouds on Leashes is part fantasy, and I was attracted by this. But just like I don't only read one type of book or eat one type of food, I actually don't want to watch and certainly not make the same type of movie over and over again. I think I would get bored being stuck in one genre forever. When I think about my lmmaking life I would love to have the opportunity to make everything from a 19th century period piece, to a Cold War spy thriller, to a Sci-Fi epic, to a small family drama, and on and on... What's most important to me is having an amazing story – everything else is just the icing on the cake.


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

// 10

ARTIM / LAYİHƏ MƏKANI / PROJECT SPACE

SƏRGİLƏR / EXHIBITIONS ARTIM Lab: “Neyrovizuallaşdırma” 24 saat qrup sərgisi

Rəssamlar: Yunis Novruz, Günay Əliyeva, Şəlalə Salamzadə, Sultan Babazadə, Məsumə Hacıyeva, Aytac Hafizova, Təranə Quliyeva və Nəzrin Musayeva

-

ARTIM Lab: “Neuroimaging” 24 hours group exhibition

Artists: Yunis Novruz, Gunay Aliyeva, Shalala Salamzade, Sultan Babazade, Masuma Hajieva, Aytaj Hafizova, Tarana Guliyeva and Nazrin Musayeva

İlk ARTIM Lab sərgisinə neyrobioloq Nuranə Kazımova tərə ndən keçirilən seminar vasitəsilə gənc rəssamlara onların əsərləri üçün ilham verən, disiplinlərarası (bir neçə fənni özündə birləşdirən) yanaşma daxil idi. İlk baxışdan bu iki fənnin birləşdirilməsi eksperimental sınaq kimi səslənsə də, faktiki olaraq, incəsənət tarixi boyunca, elm və sənət daim əl-ələ verib, birgə addımlayıblar. Buna misal olaraq, ən sayılıb-seçilən şəxsiyyətlərdən biri Leonardo da Vinçini göstərmək olar. O, bəşəriyyətin dəyərini vurğulayan fəlsə cərəyan – “İntibah humanizmi” adlanan dövrdə, eyni zamanda anatomiya, botanika, texnologiya və ya astrologiya kimi müxtəlif sahələr ilə maraqlanaraq, rəssam, alim və mühəndis kimi fəaliyyət göstərirdi. Elmi fənlər və incəsənət arasında heç vaxt aydın bölgü olmayıb; çünki, öz dövrlərinin yeni kəş əri həmişə rəssamlara təsir göstərib. Nuranə Kazımova, təxminən 6 altı ay əvvəl öz seminar ideyası ilə YARAT-a müraciət etdi. Nəticədə, bu hər iki tərəf üçün faydalı oldu. Neyrobioloq rəssamlara bəşəriyyətdə insana məlum olan digər şəbəkələrdən qat-qat daha mürəkkəb olan bir orqan - insan beyni haqqında bəzi ümumi məlumatları təqdim etdi. Sərgidə nümayiş etdirilən əsərlər

4.

vasitəsilə beynin spesi k sahələri, hormonların əhəmiyyəti, neyroestetika və ümumi qavrayış məsələləri əyləncəli, yumorlu, məna ilə zəngin olan bədii dildə müzakirə edildi və hətta “laboratoriya siçovulu” kimi əyləncəli sınaqlar da aparıldı. “Şəkər mor ni” adlı əsərində, Günay Əliyeva gündəlik həyatımızda süni yaradılan “xoşbəxtlik hormonunu” araşdıraraq, qənddən yığılmış endor nin kimyəvi formulunu nümayiş etdirdi. Bu əsərdə, rəssam insanların şirniyyat yeməklə mən emosiyaları müsbət emosiyalarla əvəzləmələri kimi vərdişinə istinad edir. Məsumə Hacıyeva, dopamin hormonu ilə bağlı fərziyyələri araşdırıb. Belə ki, orqanizmdə dopamin bolluğu və ya çatışmamazlığı şüurun, yaddaşın və düşüncə tərzinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. Rəssam, dopaminin işini şüuraltı səviyyədə yanıbsönən işığa bənzədir; burada insanın qəlbində sevincin miqdarı qə ldən artır və ya azalır Şəlalə Salamzadənin “Sıfır neyron” rəqəmsal çap əsəri, tanınmış Hind alimi Vileyanur Ramaçandranın neyroestetika elmi və onun bir hissəsi olan yaradıcı insan təcrübəsi ilə bağlı nəzəriyyəsinə həsr edilib. Neyroestetika

– incəsənət və ya estetik mülahizələrə təkan verən hər hansı obyektin dərk edilməsini öyrənən elmi yanaşmadır. V.Ramaçandran, təsviri incəsənət və estetika aspektinin dərk edilməsi üçün elmi konsepsiya təqdim etdiyini iddia edir. Öz əsərində, rəssam alim tərə ndən qeyd edilən qanunların bəzilərini (qruplaşma, izolyasiya, hipersimulyasiya və simmetriya) araşdırıb. Nəzrin Musayeva, öz instalyasiyasında amiqdala tərə ndən çağırılan xoşbəxtlik və qorxu kimi dualistik emosional durumların qarşılıqlı əlaqəsini araşdırmağa çalışıb. Rəssam neyronları qaranlıqda parıldayan fosfor rəngləri ilə yenidən yaradıb və tamaşaçıya bu emosiyaların ayrı-ayrılıqda deyil, daim bir-birləri ilə müşayiət olunan şəkildə nəzərdən keçirilməli olduğunu göstərir. Sultan Babazadə, öz video instalyasiyasında özünü neyrobiologiya üçün laboratoriyada “sınaq siçovulu” qismində təqdim edir. Tamaşaçıya xüsusi olaraq gecə vaxtlarında, gecə bioloji reaksiyaların ziki və psixoloji duruma təsir göstərdiyi bir vaxtda, “siçovulun” özünün necə aparması, onun davranışının necə dəyişməsini müşahidə etmək təklif olunur.

1.

Öz əsərində, Təranə Quliyeva maddi və mənəvi dünyaları qarşı-qarşıya qoymaqla, dualistik dünyagörüşünü araşdırır. Məkanın real pəncərəsini öz divar rəsminə daxil edən rəssam, daxili və xarici aləmin bağlantısından və onların arasında ciddi ayrılığın faktiki olaraq mümkün olub-olmadığından bəhs edir. Yunis Novruz öz əsərində, insan beynini abstrakt səkkizguşəli piramida formasında təqdim edir. Bu da öz növbəsində ürək döyüntülərini və neyronlar arasında rabitəni imitasiya edən, sayrışan LED işıqları ilə müşayiət olunur. Bu əsər, onillər boyunca alimlərin beyni analiz etməyə çalışmasına, lakin, bəşəriyyətin ən mürəkkəb şəbəkəsi sayılan beyini tam olaraq dərk edə bilməməsini qeyd edir. Həmçinin, Aytac Ha zova, öz kollajına kitab daxil etməklə, insan təfəkkürünün öz mürəkkəbliyini dərk etmək əzmində olmamasını sual altına qoyulması krini dəstəkləyir. Rəssam, insan beynini bütün mövcud bioloji şəbəkələrin birləşməsini təmsil edən təbii ağac materialı ilə birləşdirir.

2.

The rst ARTIM Lab exhibition had an interdisciplinary approach giving the young artists an inspiration for their works through a workshop conducted by the neuroscientist Nurana Kazimova. On the rst glace it may sound experimental to combine these two disciplines but in fact during the history of art, science and art went hand in hand together with, for instance, one of the most prominent examples Leonardo Da Vinci. He was at the same time artists, scientists and engineer interested different elds such anatomy, botany, technology or astrology in the period of Renaissance humanism, a philosophical state that emphasised the value of human beings. A clear division between scienti c disciplines and art was never possible, as artists have always been in uenced by new discoveries of their time. Nurana Kazimova approached YARAT half a year ago with the idea of a workshop that turned out to be enriching for both sides. She taught the artists some basic knowledge about the brain, an organ that is more complex than any other network known in our galaxy. The works in the exhibition discussed speci c areas of the brain, the importance of hormones, neuroaesthetics and general questions on perception trough a playful, humours, multi-layered artistic language and even with a self-experiment as a lab rat. In her work “Sugar Morphine” Gunay Aliyeva showed the endorphin chemical formula made from sugar exploring our day-to-day arti cially produced hormone of happiness. The artist plays with the common habit of people to substitute negative emotions through eating sweets.

5.

Foto: YARAT. 1. Aytac Hafizova, “Daxilimdə olan təbiət”, 2018, kitab vərəqləri, taxta. 2. Sultan Babazadə, “Laboratoriya siçovulu”, 2018, video. 3. Məsumə Hacıyeva, “Digər şüurların alışması”, 2018, instalyasiya, LED işıqlar. 4. Günay Əliyeva, “Şəkər morfini”, 2018, instalyasiya. 5. Nəzrin Musayeva “Amiqdala”, 2018, instalyasiya Photo: YARAT. 1. Aytaj Hafizova, “Nature inside me”, 2018, book paper, wood. 2. Sultan Babazade, “A Lab Rat”, 2018, video. 3. Masuma Hajiyeva, “The flash of another mind”, 2018, installation with LED light. 4. Gunay Aliyeva, “Sugar Morphine”, 2018, installation. 5. Nazrin Musayeva, “Amygdala”, 2018, installation

Masuma Hajiyeva investigated in the hypothesis about the dopamine hormone,

3.

overabundance or absence of which leads to essential change in mind, memory and thinking. She compared its function to a ashing light on an subconscious level, where the amount of joy within a person can increases or decreases suddenly. Shalala Salamzade's digital print “Zero Neuron” was dedicated to S. Ramachandran's theory of human artistic experience which is part of Neuro aesthetic; a scienti c approach to study perception of art. In her work the artist explored some of the laws mentioned by Ramachandran such as grouping, isolation, hyper stimulation and symmetry. Nazrin Musayeva explored in her installation the interrelation of the dualistic emotional states of happiness and fear, which are both induced by the Amygdala. The artist recreated neurons in phosphoric colours glowing in the dark, showing the visitor that these emotions cannot be viewed separated rather are constantly accompanied by each other. In the video work by Sultan Babazade, the artist presents himself as an experimental rat in a laboratory for neuroscience. The visitor is

invited to observe how his behaviour changes especially during night, when nocturnal biological reactions in uence the physical and psychological condition. In her work Tarana Guliyeva explored the dualistic worldview of the material versus the spiritual. By including a real window of the space into her wall painting the artist talks about the connection of the inside with the outside world and whether a strict separation is actually possible. Yunis Novruz transferred the human brain into an abstract form of an octagonal pyramid accompanied with pulsing LED lights imitating the heartbeat and transmission between the neurons. The work comments on how science tries to analyse the brain for decades trough abstract models but still fails to completely understand the world's complex network. Also Aytaj Ha zova takes up this thought by including a book in her collage questioning how the human mind is not able to grasp its own complexity. The artist connects the human brain with organic material of wood representing the interconnection all existing biological networks.


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

11 //

ARTIM otaqlar layihəsi

1. Video və rep musiqisi vasitəsilə, Əkbər Əliyevin video instalyasiyası incəsənətin formal aspektlərindən və milli-mənəvi normaların elastikliyindən bəhs edirdi. Öz düşüncələrini ifadə etmək üçün, o, gənc rəssam Günay Əliyevanın ötən əsrin əvvəllərində məşhur olan “Molla Nəsrəddin” jurnalına istinadən satirik rəsm əsərini necə yaratması prosesini çəkib. Rəsm əsərində, dinin alkoqolu qadağan etməsinə baxmayaraq, sərxoş müsəlman atanın öz oğluna şərab qədəhini təklif etməsi nümayiş etdirilir.

-

ARTIM Rooms project

– Through the video and rap music Akper Aliyev talked about formal aspects of art and the elasticity of the national moral code. The artist delivered his message through lming a young artist Gunay Aliyeva's painting process of satirical image from “Molla Nasreddin” magazine that was famous in the beginning of the previous century. The image features a drunken Muslim father, who doesn't allow alcohol to his son and advises him to have a shot.

1.

2018-ci ilin aprel ayında, gənc rəssamlar, kuratorlar və digər yaradıcı insanlar üçün ARTIM Layihə Məkanı çərçivəsində yeni platforma yaradıldı. Artıq hər kəs ARTIM çərçivəsində mövcud olan otaqların bir və ya bir neçəsində öz ideyalarını həyata keçirmək üçün müraciət edə bilər. Layihənin başlıca məqsədi, yaradıcılıq vasitəsilə inkişaf edən, insanları bir araya gətirən, müzakirələr və eksperimentlər aparmaq üçün dinamik və müstəqil “orqanizm”, canlı və kompleks platforma yaratmaqdır. Təbiətdə, bu “avtopoezis” terminində əks olunur. Avtopoezis – son dərəcə möhkəm struktur vasitəsilə mümkün ola bilən, bir çox bağlantılar və mürəkkəb sistem yaradan, öz-özünə inkişaf edən orqanizmdir.

3. Cari ARTIM Lab proqramının digər bir iştirakçısı, Şəlalə Salamzadə, retro portret fotoşəkilləri vasitəsilə rəssamın yaradıcılıq həyatının keçid dövründə yaşadığı daxili təcrübələrini araşdırıb. – Another recent participant of second edition ARTIM Lab Shalala Salamzade relied on retro portrait photography in her study of inner experiences during transition period of artist's life. 2.

“Avtopoezis (yunan dilindən αὐτo- (avto-) – “özü”, ποίησις (poezis) – “yaranma”, “törəmə” deməkdir) – öz-özünü yaratmaq və təmin etmək əzmində olan sistemə istinad edir. Avtopoezisin bu ümumiləşdirilmiş görüntüsü, öz ziki komponentləri, informasiya və mürəkkəblik çərçivəsində ölçülə bilən quruluş baxımından öz-özünü hasil edə bilən sistemləri nəzərdən keçirir. Digər sözlə, biz, avtopoezis sistemləri, öz mühiti ilə deyil, daha çox öz mürəkkəbliyi ilə hasil edilən sistemlər kimi təsvir edə bilərik.”

3.

6. Ramil Hacıəliyev, proyeksiyanın ətrafda baş verən hər hansı hərəkətə qarşı həssaslığına əsaslanan 3D mappinq instalyasiyası ilə texnologiya imkanlarını nümayiş etdirdi. –

“ARTIM ROOMS” layihəsinin ilk buraxılışında Şəlalə Salamzadənin fotoşəkilləri, Roman Qocayevin divar rəsmi, Əkbər Əliyevin rep musiqi video instalyasiyası, Nəzrin Musayevanın performans instalyasiyası və Ramil Hacıəliyevin 3D interaktiv mappinq instalyasiyası nümayiş etdirildi. İlk sərginin rəssamları müxtəlif mövzuları və insan təbiətinin müxtəlif sahələrini araşdırdılar.

Based on the projection's sensitivity to any movement around, Ramil Hajialiyev's 3D mapping installation demonstrated possibilities of technology.

4.

– In April 2018 ARTIM projects space launched new platform for young artists/curators and other creative people. Creative people are welcome to submit their ideas and showcase their work in ARTIM Project Space. The aim is to create a dynamic, independent structure, a lively interdisciplinary platform for discussion and creative experiments. This platform should enable project participants to grow and connect through creativity. In nature, this is re ected in the term “autopoesis”, a self-growing organism that creates more connections and complexity that could never be possible under a rigid structure. “The term autopoiesis (from Greek αὐτo- (auto-), meaning “self”, and ποίησις (poiesis), meaning “creation, production”) refers to a system capable of reproducing and maintaining itself. This generalized view of autopoiesis considers systems as self-producing not in terms of their physical components, but in terms of its organization, which can be measured in terms of information and complexity. In other words, we can describe autopoietic systems as those producing more of their own complexity than the one produced by their environment.”

5.

5. Roman Qocayev, öz ilk sərgi təcrübəsində öz düşüncələrini avtopoezis haqqında düşüncələrini mandala şəklində əks etdirib. Onun rəngli və qara-ağ mandalaları ikili dünya haqqında təsəvvür verir. – First exhibition experience for Roman Gojayev re ected his thoughts on autopoesis trough the form of a mandala. His colored and black and white mandalas make us aware of the world's duality.

The rst edition of the “ROOMS” project featured photographs by Sheila Salamzadeh, wall painting by Roman Gojayev, rap musical video by Akper Aliyev, performance installation by Nazrin Musayeva and 3D mapping interactive installation by Ramil Hajialiyev. The rst exhibition explored different aspects of human existence.

2. Gənc eksperimentator və hal-hazırda ARTIM Lab proqramının iştirakçısı Nəzrin Musayeva, sevgi hissi oyadan insan transformasiyaları mövzusuna toxunub. Video və aktyorların performansı vasitəsilə, rəssam kişilər və qadınlar arasında “vizual aktlarda” standart əlaqələr prosesini təsvir edib.

“Rooms” project, guided by YARAT curatorial team, gives opportunity to work in creative environment, build dialogue with curators and share ideas. ARTIM Rooms project invites everyone interested in visual practice (exhibition, performance, video screening) as well as in educational component (workshop, discussion, lectures) to be involved.

– Young experimenter and recent participant of ARTIM Lab Nazrin Musayeva touched upon the topic of human transformations that the feeling of love brings along. Through the video and performance of actors she described standart relationship process between men and women in visual acts.

6.

ARTIM Rooms layihəsi, yaradıcı mühitdə çalışmaq, kuratorlarla dialoq qurmaq və ideyaları bölüşmək imkanını verir. Layihəyə YARAT kuratorlar qrupu rəhbərlik edir. ARTIM Rooms, vizual təcrübə (sərgi, performans, videoskrininq), habelə təhsil komponentləri (ustad dərsi, müzakirə, aktual məsələlər) ilə maraqlanan hər kəsi bu layihədə iştiraka dəvət edir. – ARTIM Rooms project, guided by YARAT curatorial team, gives opportunity to work in creative environment, build dialogue with curators and share ideas. ARTIM Rooms project invites everyone interested in visual practice (exhibition, performance, video screening) as well as in educational component (workshop, discussion, lectures) to be involved.


Vaxtınızı səmərəli və çox fəal keçirmək istəyisinizsə, Sizi yaradıcı potensialınızı bizimlə reallaşdırmağa dəvət edirik. III ART Könüllü proqramı - YARAT təşkilatında müxtəlif layihələrdə iştirak etməklə yanaşı, təsviri incəsənət, teatr, kino, musiqi və digər incəsənət sahələrində layihələr üzrə əvəzolunmaz təcrübə qazanmaq üçün əlverişli imkandır.

If you are looking to spend your summer gaining new skills and having fun, we invite you to seize the opportunity. The ART Volunteer program IlI is a program where besides participation on various projects created by YARAT Centre, you'll be able to ful ll your creative potential in different elds, including lm, literature, theatre, music and so on as well as to get unique experience and knowledge in the sphere of the Contemporary art.

Təcrübə dövrü: 3 ay

Program term: 3 months

İş qra ki: həftədə 2 dəfə, 4 saatdan az olmayaraq

Schedule: twice a week not less than 4 hours per working day

YARAT-ın Könüllü proqramında iştirakınızla Siz əldə edəcəksiniz: • Yaradıcı komandada iş • Müasir incəsənət aləminin tanınmış simaları ilə ünsiyyət imkanı • YARAT səhnəsində cəsur ideyalarınızın həyata keçirilməsi • Serti kat (proqramı uğurla başa vuran şəxslər üçün)

By Participating in the ART Volunteering program you will be able to: • Work within creative team • Communicate with the key gures of contemporary art • Implement your courageous projects on YARAT stage • Receive certi cates of participation (certi cates will only be awarded to those who have successfully completed the program)

Tələblər: • 18-35 yaş arası namizədlər • Azərbaycan dili ilə yanaşı ən azı bir xarici dil (ingilis, rus və s.) bilmək vacibdir

Requirements to candidates: • Age 18 to 35 years • Besides uent knowledge of Azerbaijani, knowledge of one more foreign language is necessary (Russian, English, etc.)

Müraciətinizi CV formasında 15 sentyabr 2018-ci il tarixinə kimi mövzu bölümündə ART Könüllü yazaraq registration@yarat.az ünvanına göndərin

Send your CVs indicating the area of your interest in the subject line 15 September, 2018 to registration@yarat.az

YARAT ailəsinin bir parçası olun!

Become a part of YARAT family!

ART KÖNÜLLÜ / ART VOLUNTEER

YARAT MÜASİR İNCƏSƏNƏT MƏKANI III ART KÖNÜLLÜ PROQRAMINA NAMİZƏDLƏRİN QƏBULUNU ELAN EDİR YARAT CONTEMPORARY ART SPACE LAUNCHES A CALL FOR CANDIDATES FOR ART VOLUNTEER PROGRAM III

Əlavə məlumat: Additional info: +99412 5051414 +99412 437 3970 +994 50 246 9292 registration@yarat.az info@yarat.az


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

YARAT MƏRKƏZİ / YARAT CENTRE

TƏHSİL / EDUCATION BALACA YARAT / LITTLE YARAT

Orta məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuş “YARAT ilə öyrən” proqramı, son 3 ay ərzində tamamilə yeni bir istiqamət götürüb.

Balaca YARAT proqramı, uşaqlar və onların valideynləri üçün nəzərdə tutulan yaradıcılıq dərslərinə yeniliklər gətirməyə davam edir. Proqramın bu yeni yanaşması, sənət əsərlərinin yaradılmasında ustad dərslərin və istifadə edilən materialların key yyət səviyyəsini yüksəltməyə çalışır. Balaca YARAT, 3 il ərzində ilk dəfə olaraq, 8 iyul tarixində, YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzinin qarşısında uşaqların əsərlərindən ibarət hesabat sərgisini keçirəcək. Proqramın müəllimləri Nərminə Bağırova və Nigar Quliyeva sərgi üçün xüsusi tədris proqramları hazırlamışdılar. Proqramlar cari sərgilərin konsepsiyalarına uyğun gəlməklə yanaşı, kifayət qədər əyləncəli və maari əndirici idi. Ən çox populyarlıq qazanan mövzular sənaye təyinatlı materiallarından sənət nümunələrinin hazırlanması, habelə estamp (qravüra) və kollaj sənətləri vasitəsilə “Arte Povera” cərəyanının araşdırılması oldu. Əsərlərin yaradılmasında təkcə uşaqlar deyil, onların valideynləri də iştirak edirdi və bu, onlara yaradıcılıq ilə “vəhdət” imkanlarının artırılması üçün imkanlar verirdi. Ailənizlə bazar günü ustad dərslərinə ətraf mühit baxımından dayanıqlı, sosial iştirak tələb edən sənət əsərləri daxil idi. İştirakçılar, özəl xüsusiyyətlərin diqqətlə araşdırılması vasitəsilə avtoportretlərin qurulmasının əsaslarına dair tədris proqramından əsl zövq aldılar. Yenilənmiş proqram, seçilmiş mühitin özəl xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, diqqəti daha çox sənət əsərlərinin yaradılması prosesinə yönəltmişdi. Little YARAT continues to bring innovation into art making for local children and their families. The new approach of the program strives to raise the quality bar of the workshops and the materials used to produce art. For the rst time in three years, Little YARAT is getting ready to display some of the children's artworks during report exhibition of Little YARAT project on July 8 in front of YARAT Contemporary Art Centre. In order to get ready for the upcoming display the tutors of the program Narmina Bagirova and Nigar Guliyeva outlined curriculums that not only t to the concepts of the exhibitions on display but also were entertaining and educating. Some of the most outstanding themes were making art pieces from industrial materials, exploration of Arte Povera movement through printmaking and collage. Not only the children were the creators of their artworks but they were given chances to enhance the possibilities of uniting with their own creation. The themes of Family Sunday workshops included topics such as environmentally sustainable and socially engaged art. Participants enjoyed learning about the basics of constructing self-portraits though attentive investigation of personal features. The upgraded program was focused more on the art making process while considering particular properties of the selected mediums.

RƏNG PARTLAYIŞI Rənglər ilə oyna! BURST OF COLOR

MƏKTƏB PROQRAMI / THE SCHOOL PROGRAM

TƏXƏYYÜL BACARIĞI Öz əhvalatını danış! LEARN TO IMAGINE

YARADICI OL

İncəsənət üsullarını mənimsə! GET CREATIVE

AİLƏNİZ İLƏ BAZAR GÜNÜ Peşəkar rəssam ilə yarat! FAMILY SUNDAYS

3-12 YAŞLI UŞAQLAR ÜÇÜN PROQRAM

AİLƏNİZ İLƏ BAZAR GÜNÜ

Hər şənbə saat: 11:00 - 16:00 məkan: YARAT MƏRKƏZİ Ödənişsiz iştiraketmə

Hər bazar günü saat: 11:30 - 13:30 məkan: YARAT MƏRKƏZİ Ödənişsiz iştiraketmə

Öncədən qeydiyyat T.: 050 246 9292

Öncədən qeydiyyat T.: 050 246 9292

PROGRAM FOR CHILDREN OF AGE

FAMILY SUNDAY

Every Saturday time: 11 am - 4 pm venue: YARAT CENTRE Free participation

Every Sunday time: 11:30 am - 1:30 pm venue: YARAT CENTRE Free participation

by appointment T.: 050 246 9292

by appointment T.: 050 246 9292

3-12

Birinci və ən vacib tədbirlər 1-11-ci sinif şagirdləri üçün ekskursiya turları incəsənət sahəsində çalışan peşəkar və ixtisaslı stajçılar və könüllülər tərə ndən idarə olunurdu. Cari sərgilərin araşdırılması üçün, turlar çərçivəsində məktəblilərdən ibarət qruplara son dərəcə maraqlı, interaktiv, sual-cavab əsaslı öyrənmə təcrübələri təqdim edildi. Yenilənmiş proqram, təhsil şöbəsinin nümayəndələri tərə ndən tərtib edilib. Belə ki, Mikelancelo Pistolettonun “Cittadellarte” Fondunda təşkil edilən rezidentura ərzində onlar gördükləri və müşahidə etdikləri təcrübələrdən ilhamlanıblar. Bu metodologiya, özündə “Montessori” tədris proqramından müxtəlif elementləri cəmləşdirir. Bununla da, hər bir məktəbli qrupunu sərgi ilə tanış edəndən sonra, uşaqlardan sərgilərə dair müva q inkişaf etdirici sualları cavablandırmaq tələb olunurdu. Bundan sonra, verilən cavablar müzakirə edilirdi. Bu fəaliyyətin başlıca məqsədi, analitik düşüncəni inkişaf etdirmək, müşahidə olunan sərginin qısa təsviri və materialları ilə bilavasitə reallıq, həyat arasında əlaqələr qurmaqdır. Sərgilər boyunca istifadə olunan materiallar və texnikalar ilə ziki tanışlıqdan sonra, uşaqlar öz fərdi xüsusiyyətlərini daha da yaxından öyrənirlər. Müzakirələr ərzində açıq sualların cavabları “doğru” və ya “yanlış” kateqoriyalarına bölünmürdü. Bunun əvəzinə söhbətin əsas istiqaməti sərgi ilə tanışlığa və kollektiv təsəvvürün formalaşmasına yönəlmişdi. Nəticədə, hər bir uşağa öz krini sərbəst şəkildə ifadə etmək, susqunluqdan qaçmaq və öz intellektual qazancını dəyərləndirmək üçün bir şans verildi. Müstəsna tədris metodologiyanın inkişafı ilə yanaşı, YARAT sözügedən proqram vasitəsilə Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi ilə yeni əməkdaşlıq qurmağa müvəffəq oldu. Əlavə olaraq, YARAT-ın aktiv qonaqlarının şəbəkəsinə 15 yeni məktəb qatıldı. Learn with YARAT program designed for schoolchildren has taken a completely new direction over the past 3 months. First and mostly importantly, the guided tours for 1st – 11th grade school children are led by professionally trained art interns and volunteers. The tours provide school groups with engaging, interactive, inquirybased learning experiences for exploration of exhibitions on display. The upgraded program was designed by Education Department representatives inspired by the practices observed during the residency at Cittadellarte Foundation by Michelangelo Pistoletto. The methodology accumulates various elements from Montessori teaching. Thus, after introducing each school group to the exhibition, they are asked to answer developmentally appropriate questions related to the shows and discuss the 6. responses upon completion. The main intention of this activity is to trigger analytical thinking, build connections among the observed exhibition story and materials with life in general. By physically familiarizing with materials and mediums used across exhibitions, the children learn their individual characteristics even closer. During discussion, the responses of openended questions are not categorized into “right” or “wrong” instead the ow of conversation is directed into re ection back and formation of collective description of the visit. As a result, each child is given a chance to freely express their opinion, avoid 7. being silenced and value their own intellectual gain.

13 //

MƏQAMLAR / HIGHLIGHTS

Sərgiləri ziyarət edəndən sonra uşaqlar tərə ndən yazılmış bəzi yaradıcılıq nümunələrini diqqətinizə təqdim edirik: Below you can read some samples of children's creativity after viewing the shows:

Şəbnəm İbrahimli (Səttar Bəhlulzadə adına Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziya) – Mikelancelo Pistolettonun əsərləri haqqında: Sual: “Əgər güzgünün qarşısına heç kəs keçmirsə, o, güzgü kimi qəbul edilə bilərmi?” Cavab: “Bəli. Çünki, güzgü bizi yox, həyatı göstərir.” Shabnam Ibrahimli (foreign languages oriented gymnasium under the name of Sattar Bahlulzade) about the work of M. Pistoletto: Question: “Is an object considered to be a mirror if no one is looking into it?” Answer: “Yes, because the mirror doesn't reflect us, it reflects life” (original answer)

Qaya Əlşşəmsi (TISA School) – Aida Mahmudovanın əsərləri haqqında: "Onun dili möcüzələri canlandırır,

Aza Qasımova (83 saylı orta məktəb) – Mikelancelo Pistolettonun əsərləri haqqında Sual: “Güzgü nəyi əks edir?”

Mavi rəng parlayır və ətrafa səpələnir.

Cavab: “Güzgü şəxsiyyətimizi və xarakterimizi olduğu kimi əks etdirir.

Onun yaradıcılığı bir tarixdir, Qüssə-kədər ona yapışıb qalır. Qalmaq üçün qayalara yapışacaqsınız, Onlar dərinizi qoparacaq, Zamanın sonuna qədər qanınız axıb tökülsə də, O, səbəbi süni təbəssümlə başa salacaq.” Ghaya Alshshamsi (TISA School) about Aida Mahmudova's work: “Her language skope mysteries,

Biz həqiqətən özümüzü görə bilirik.” Aza Gasimova (School number 83) about the work of M. Pistoletto Question: “What does a mirror reflect?” Answer: “The mirror reflects our true identity and character. We see our real self” (original answer)

Flashes and splashes of blue. Her body is one of histories; Sadness sticks to her like glue. To stay you'll stick to rocks That'll graze your skin. But you'll bleed til the end of clocks As she'll explain why with a mock-up grin.”

TƏDBİRLƏR HAQQINDA MƏLUMAT / NEWS ABOUT EVENTS WWW.YARAT.AZ


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

// 14

YARAT MƏRKƏZİ / YARAT CENTRE

MƏQAMLAR / HIGHLIGHTS

TƏHSİL / EDUCATION YARAT AKADEMİYASI 2018 YAZ SESSİYASI / YARAT ACADEMY 2018 SPRING SESSION YARAT Akademiyasının 2018-ci il yaz sessiyası mart ayının 1-də başladı və 11 may 2018-ci il tarixinə qədər davam etdi. YARAT Akademiyasının bu sessiyası Mikelancelo Pistolettonun “Cittadellarte” Fondu ilə möhtəşəm əməkdaşlığı baş tutdu və təşəbbüs, İtaliya Respublikasının Azərbaycandakı sə rliyi tərə ndən dəstəkləndi. Azərbaycanda gənc sənətşünaslarının iştirakının təmin edilməsi, habelə incəsənətlə maraqlanan digər tələbə qruplarının cəlb edilməsi məqsədilə, YARAT Təhsil şöbəsi Bakıda üç çoxpro lli universitetlərlə əməkdaşlıq qurmağa müvəffəq oldu. Bunlar M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı lialı, ADA Universiteti və Azərbaycan Dövlət İncəsənət və Mədəniyyət Universitetidir. Qeyd etmək lazımdır ki, YARAT Akademiyasının 2018-ci il yaz sessiyasının proqramı Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri üçün “Təcrübə” kursunun rəsmi tərəfdaşı kimi tanınıb. Beynəlxalq mühazirəçilər: • Cudit Vilender, müstəqil kurator və Matteo Luçetti, sənətşünas və yazıçı (İtaliya)

YARAT Academy 2018 Spring session started from March 1 and lasted May 11, 2018. This block of YARAT Academy has been marked by a remarkable partnership with Cittadellarte Foundation by Michelangelo Pistoletto and the initiative was supported by Italian Embassy in Azerbaijan. In order to ensure participation of young art professionals of Azerbaijan, as well as attraction of other student groups generally interested in art, YARAT Education department established a collaboration with three multidisciplinary universities across Baku. Those universities are Moscow State University after M.V Lomonosov, Baku branch, ADA University and Azerbaijan State University of Arts and Culture. It is crucial to state that the program of YARAT Academy 2018 spring session has been recognized as an of cial partner of Practicum course for the students of Azerbaijan State University of Arts and Culture. International lecturers:

• Silvio Betterelli, moda dizayneri (İtaliya)

• Judith Wielander, Independent curator and Matteo Lucchetti – Art historian and writer (Italy)

• Stefania Krobe, tədqiqatçı və mədəniyyət layihəçisi (İtaliya)

• Silvio Betterelli, Fashion designer (Italy)

• Katia Menegini, rəssam və dizayner (İtaliya)

• Stefania Crobe, Researcher and cultural planner (Italy)

• Lorenzo Balbi, kurator və sənətşünas, “MaMbo”nun bədii rəhbəri (İtaliya)

• Katia Menegini, Artist and designer (Italy)

Yerli mühazirəçilər:

• Lorenzo Balbi, Curator and art historian, Artistic director of MaMbo (Italy)

• Dilarə Vahabova, sənətşünas

Local lectures:

• Suad Qarayeva-Maleki, kurator və sənətşünas, YARAT-ın bədii rəhbəri

• Dilara Vahabova, Art historian

• Sabina Şıxlinskaya, rəssam

• Suad Garayeva-Maleki, Curator and art historian, artistic director of YARAT

• Cahangir Səlimxanov, musiqi tarixçisi Rəssamla görüş: Aida Mahmudova, Suad Qarayeva-Malekinin təqdimatında Yaz sessiyasında ümumi mövzular arasında beynəlxalq mühazirəçilər tərə ndən təqdim edilən, vizual sənətin moda, dizayn, şəhərsalmanın layihələndirilməsi (urbanistika) və sosial dəyişikliklər ilə nisbəti,həmçinin, modern və müasir Azərbaycan sənəti üzrə kiçik kurslar çərçivəsində əhatə edilən mövzular yer almışdı. Əsas diqqət xüsusi olaraq “yenidənqurma” dövrü ərzində yaradılan sənət nümunələri, incəsənət və yeni texnologiyalar, saundart və ya elektron musiqi, habelə rəssamla görüşə yönəlmişdi.

• Sabina Shikhlinskaya, Artist • Jahangir Salimkhanov, Music historian Artist talk: Aida Mahmudova in conversation with Suad GarayevaMaleki The general themes for the spring session included the topics such as relation of visual arts to fashion, design, urban planning and social transformations delivered by international speakers, as well as covered topics like short course on modern and contemporary Azerbaijani art, speci cally focusing on art during “Reconstruction” period, art and new technologies, sound art or electro music and an artist talk.

Kurs ərzində ümumilikdə 11 sessiya keçirildi; Beynəlxalq kuratorlar və sənətşünaslar tərə ndən 6, yerli incəsənət mütəxəssisləri tərə ndən 4 mühazirə, panel müzakirəsi formatında isə 1 rəssamla görüş tədbiri baş tutdu.

11 sessions were conducted throughout the course; 6 lectures by international curators and art experts, 4 by local art professionals and 1 artist talk in a panel discussion format.

Tədbirlərə ümumilikdə 300 nəfərdən çox insan qatıldı ki, bu da YARAT Akademiyasının bu günə qədər əldə etdiyi rekordu büsbütün təzələdi. Kursun bitirilməsi haqqında serti kat əldə etmək üçün, iştirakçılar ən çox xoşlarına gələn mühazirələr, cərəyanlar və ya rəssamlar haqqında esse yazmalı və onu jürilər qarşısında müda ə etməli idilər. 50-dən çox iştirakçı tərə ndən esselər yazıldı və onlardan 10-u seçilərək fərqlənmə serti katlarına layiq görüldü. Serti katların təqdim edildiyi gündə jürilər, sponsorlar və qonaqların iştirakı ilə bu yazılar bir daha tədbir iştirakçılarına təqdim edildi.

Total number of unique participants broke all time YARAT Academy record exceeding a little over 300 people. In order to qualify for course completion certi cate, the participants were asked to write essays about their favorite lecture, movement or artist and defend it the essay in front of a judge. Over 50 people wrote essays and 10 of them had outstanding work which was once again presented to the participants along with the judges, sponsors and guests on the day of certi cate presentation.

YARAT Akademiyasının Payız sessiyası cari ilin oktyabr-noyabr aylarında baş tutacaq. Əlavə məlumat əldə etmək üçün YARAT-ın sosial media kanallarını və rəsmi veb saytını izləyin. Next YARAT Academy Fall session will be held October – November 2018. For more information please follow YARAT's social media channels and of cial website website.

WWW.YARAT.AZ


YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER - #2 / 02 // 2018

15 //

YARAT DOSTLARI / YARAT FRIENDS Aynur Bunyatova, Bakı Dövlət Universitetinin psixoloqu. “YARAT Friends üzvlük platforması sayəsində müasir incəsənətin yeni istiqamətləri ilə tanış olmaq imkanı qazandım. YARAT Friends tərə ndən təşkil olunan tədbirlər qeyri-adiliyi və zəri iyi ilə fərqlənirlər. Mən platformanın üzvü olmaqdan çox məmnunam və YARAT Friends platformasının yaradıcı heyətinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm”. Aynur Bunyatova, psychologist at the Baku State University. “Thanks to YARAT Friends membership platform I have received an opportunity to get acquainted with the latest developments in contemporary art. Events, organized by YARAT Friends are unique due to their eccentricity and re ned style. I am very excited about my membership and full of gratitude to the managerial team for the creation of this unique platform”. Elçin Əliyev, Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvüdür və “ARTLOGOS” ünsiyyət klubunun təsisçisi və moderatoru. “Mən, YARAT Friends platformasının bir sıra tədbirlərini, müasir incəsənət, dizayn və art-təcrübələrin digər növləri vasitəsilə, mədəniyyətin yüksək dəyərlərinin təbliğatı kimi qəbul edirəm. İncəsənət, kino və ədəbiyyat sahəsi ilə şəxsi bağlılığı olan ayrı-ayrı müəlli ər və şəxslərə diqqətin ayrılması çox önəmlidir. Bu baxımdan, mən bu tədbirlərin tiplərini, onların müxtəli iyini qeyd etmək istərdim. Bütövlükdə, bu tədbirlər, funksional olaraq məlumatlandırma xarakteri daşımaqla, “incəsənət və ya dizayn”, “yaradıcılığın təbiəti”, ya da “psixoloji fəlsə ölçülər” kimi mövzular ətrafında keçirilib. Buna misal olaraq Suad Qarayeva-Maleki və Mənzər Hacıyevanın moderatorluğu ilə təşkil edilmiş “Moda incəsənətdirmi?” sualı ətrafında müzakirə, Dilarə Vahabova və Cahangir Səlimxanov, Teymur Daimi və Çingiz Babayevin iştirakı ilə görüşləri göstərmək olar. Daha sonra, əsərlərə və həyat təcrübəsinə istinad etməklə, müəlli ərin təcrübəsindən bəhs edən tədbirlər də yer alıb (məs. rəssam Aida Mahmudovanın yaradıcılığı, Suad Qarayeva-Malekinin mühazirəçi qismində iştirakı ilə). Ümumilikdə, belə tədbirlər geniş tamaşaçı və oxucu kütlələrinin diqqətinin müasir incəsənət növlərində yer alan yeniliklərə, ideyalara və əlbəttə ki, qlobal kontekstdə Azərbaycanın bədii mədəniyyətinə cəlb edilməsinin effektiv üsuludur. Qeyd edim ki, YARAT Friends tədbirlərinin təşkilatçıları, adi və sıravi yanaşmalardan uzaqlaşaraq, işgüzar və peşəkar əlaqələrin genişləndirilməsinə, təcrübə, yeni texnologiyalar və ideyaların mübadiləsinə maksimal olaraq imkan yaratmağa çalışırlar. Xüsusi olaraq, bu gün incəsənətin, dizaynın mahiyyətinin əsas tərkib hissələrini və bu sahələrin ideya və funksiyalarının zaman çərçivəsində necə dəyişməsini müəyyən etməklə, bu cür yanaşma, bədii sahəni canlı, dəyişən proses kimi görməyə imkan verir. Hesab edirəm ki, mövzularımız hələ tükənməyib və çağdaş dövrün qlobal və lokal səviyyəli bədii hadisələri ilə bağlı müzakirələr və tədbirlərin kontekstlərinin dəyişdirilməsini ehtiva edən bu yanaşma, produktiv ola bilər”. Elchin Aliyev, member of the Union of Architects of Azerbaijan. The founder and moderator of ARTLOGOS debating club. “A number of event of YARAT Friends is represented to me as promotion of high values of culture through the contemporary art, design and other art practices. The attention to the certain authors and peoples having personal relation to the eld of art, cinema and literature is very valuable. In this sense, I note a variety of events which functionally passed as information, in general, on art or design (an example - a discussion on a question whether the fashion is art? Moderators Suad GarayevaMaleki and Menzer Hajiyeva), by the nature of art (Dilara Vahabova and Jahangir Salimkhanov) or psychological and philosophical measurement, as in a case with Teymur Daimi and Chinghiz Babayev. Further - the events providing experience of authors with the link to works and live practice (the art of Aida of Mahmudova with participation as the speaker Suad Garayeva-Maleki). In general such events – are an effective way to draw attention of a wide range of the audience to innovations and ideas in contemporary art and the art of Azerbaijan Culture in a global context. It is indicative that organizers of event of YARAT Friends avoid routine and ordinary approaches as much as possible to promote expansion of business and professional contacts, exchange of experience and new technologies, the ideas. In particular, having de ned key components of the fact that there is an art today that there is a design and as in time there is a change of the ideas and functions of these elds. This approach allows to see the eld of art as the live changing process. Participants of event try to designate the trends and tendencies connected with mentality, philosophy and that is important - with art practicians. In general, there is a wish to note that if participants of discussions if, and don't answer all questions on the subject concerning world art and design community, but designate key elements which can in uence today's understanding and practice of art culture. I think, subjects aren't exhausted, and there can be productive approach of changing of contexts of discussions and event of rather global and local art phenomena of the present.

DANIŞIR DOSTLAR / FRIENDS SAYS

Nigar Məmmədovanın ictimai əlaqələr və tədbirlərin təşkili, ictimai diplomatiya və xarici əlaqələr üzrə müxtəlif yerli və beynəlxalq təşkilatlarda, həmçinin xarici diplomatik nümayəndəliklərdə 10 ildən artıq peşəkar təcrübəsi var. O, həmçinin geniş könüllülük təcrübəsinə malikdir və ABŞ Prezidentinin Konüllük Mükafatına layiq görülmüşdür. Dörd fərqli ölkədə (ABŞ, Türkiyə, Fransa və Almaniya) yaşayıb və təhsil alıb. “Azərbaycanda müasir incəsənətə olan marağın artmasını və YARAT Müasir İncəsənət Məkanın bu sahədə həyata keçirdiklərini müşahidə etmək çox təsirlidir. YARAT Friends platformasının ilk üzvlərindən olmaqdan çox xoşbəxtəm. Belə ki, bu platforma incəsəntlə maraqlanan dünyagörüşlü insanların bir yerə toplanmasına və bu sahədə əlaqələr qurmasına və müzakirələr aparmasına şərait yaradır. YARAT Friends platforması tərə ndən həyata keçirilən hər bir layihə çox maraqlıdır, lakin mənim üçün ən sevimli olan – kətan üzərində öz əsərimizi yaratmağı öyrədən ustad dərsi oldu. Mənim üçün bu bir art-terapiya idi. Burada xəyal dünyamın qapılarını açıb, dəruni hisslərimi kətan üzərinə rənglərlə nümayiş etdirməyi öyrənmişdim”. -

Pərvin Məhərrəmova, KAPİTAL BANK-ın mütəxəssisi “Mən diplomatiya üzrə təhsil almışam, həmçinin iqtisadiyyat təhsilim də var, amma incəsənət mənim üçün hər zaman həyatın mənası olub. Uşaqlığımdan bəri, xüsusi ilə də təklikdə qalanda, rəsmlə məşğul oluram. İncəsənət, ətrafımızdakı gözəlliyi və harmoniyanı bizə dərk etməyi və ətraf mühitə, insanlara və heyvanlara biganə qalmamağı öyrədir. YARAT Friends platforması Faiq Əhməd, Rəşad Mehdiyev və başqa məşhur rəssamlarla bizə yaxından tanış olmaq imkanı yaradıb. Platformanın üzvü olmaqla, eyni zamanda çoxsaylı xüsusi tədbirlərdə də iştirak etmişəm. YARAT Friends platformasının əsas cəhətlərindən biri də üzvlərin xüsusi layihələr həyata keçirməsidir. Bu yaxınlarda mən də uzun müddət düşündüyüm ideyamı həyata keçirdim, bu layihə, platformanın üzvləri üçün “Lilac” butikinin bədii rəhbəri Dmitri Turkanın keçirdiyi oristika üzrə ustad dərsi oldu. İlk öncə, məni platformanın üzvü qəbul olduğuma görə YARAT-ın təsisçisi Aida Mahmudovaya, təşkilatın bədii rəhbəri Suad Qarayeva-Malekiyə, İctimai əlaqələr və YARAT Friends platformasının rəhbəri Hökümə Kərimovaya və YARAT-ın bütün kollektivinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.” -

Nigar Mammadova has more than 10 years of professional experience in PR & event management, public diplomacy and foreign relations in different local and international organizations, as well as foreign diplomatic missions. She has extensive volunteering experience and received the US President's Volunteer Service Award. She has lived and studied in 4 different countries (USA, Turkey, France, Germany). “Seeing the growing interest in contemporary art in Azerbaijan and works that have been done in this eld by YARAT Contemporary Art Space is very impressive. I am very happy to be part of YARAT Friends platform since its very beginning, because this platform brings together many smart people with a kin interest in art and a goal to build a network and exchange ideas through art related discussions. Every project implemented by YARAT Friends platform was very interesting but my favorite one – was the workshop that taught us how to produce our own artwork using a plain canvas. I loved this experience, which was similar to art Sabina Sadıqlı, Azərbaycanın Fransadakı sə rliyinin əməkdaşı. “Görkəmli Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavid demişdir: “Mədəniyyət qılıncdan daha güclüdür”. Mən bu kəlmə ilə tamamilə razıyam və düşünərəm ki, mədəniyyət dialoqa dəvət edib, müxtəlif sosial-siyasi baxışları olan insanları bir araya gətirə bilər və bəzən qeyri-mümkün olduğu yerlərə sülh gətirə biləcəyinə də inanıram. Bu baxımdan YARAT Friends mədəni şüurun formalaşması, mədəniyyət və incəsənət şəbəkəsinin qurulmasında böyük rolu var. Hesab edirəm ki, bu, hər bir cəmiyyətin ehtiyaclarına cavab verən yeni bir maari əndirmə formasında olan platformadır. Mənim üçün YARAT Friends mənim kimi incəsənətə marağı olan insanlarla tanış olmaq fürsəti yaradan və dünyagörüşümü genişləndirən bir məkandır. YARAT Friends sayəsində tanınmış rəssamlarla görüşürəm və onların əsərləri və yaradıcılığı ilə əlaqədar yaranan sualları birbaşa onlardan soruşuram. Lakin ən vacibi odur ki, YARAT Friends üzvlərinə özlərini ifadə etmək üçün bir fürsət yaradır və bu da sağlam bir cəmiyyətin böyüməsi üçün vacib bir vasitədir. YARAT Friends platformasının tədbirlərində iştirak edərkən mən hər zaman xeyirxah ab-hava şəraitində olan bir ailə yığıncağında iştirak etdiyimi hiss edirəm. Buna görə də, mən bu ailənin bir hissəsi olmaqdan və baş tutan hər bir maraqlı tədbirlərinin şahidi olmaqdan zövq duyuram!” Sabina Sadigli, works at the Embassy of The Republic of Azerbaijan to the French Republic. “Culture is always more powerful than the sword, as was once pointed by a prominent Azerbaijani poet and playwright Huseyn Javid said. I totally agree with this statement, because culture can bring together people from different socio-political backgrounds and urge for dialogue or sometimes even bring peace to places where it seems impossible. In my opinion, thus, YARAT Friends Platform took on a noble mission of raising cultural awareness. YARAT was able to create a platform where culture/art meets networking opportunities. This, I think, is a new form of enlightenment that every society needs. YARAT Friends Platform is a place where I get to meet talented people, who are just as curious about art as I am. It broadens my horizons with each artwork I get a chance to see and the project I'm part of. Thanks to Friends of Yarat I meet incredible artists and have a chance to question them about their work and source of motivation. But Most importantly, Friends of Yarat gives their members an opportunity for self-expression, providing them with an essential tool and helping our society to grow. All events organized by Friends of YARAT make me feel like I'm in a family gathering, because they have that cosy atmosphere and the air of benign affability. Therefore, I am genuinely happy to be part of this family and to be a rsthand witness and participant of all the great things Friends of Yarat envisions to achieve!”

Parvin Maharramova, Specialist at KAPITAL BANK. “In spite of the fact that I majored in diplomacy and later on studied economics, I always felt passionate about art. Since my childhood, I loved to spend lonesome hours drawing. Art teaches us to appreciate the beauty of the world around us, it helps to shape our soul and personality, brings balance into our life and makes us appreciate the nature. YARAT Friends membership platform provides us with many amazing opportunities i.g. meetings with artists like Faig Ahmed, Rashad Mekhdiyev and others. Being a member of the platform provides you with an opportunity to participate in a large number of the private events. YARAT Friends platform inspired me to try out my creative ideas and I was nally able to bring to life my long-time idea of a oristic workshop under the guidance of Dmitri Turkan, the artistic director of "Lilac” ower boutique. I would like to express my gratitude to the founder – Aida Mahmudova, the artistic director – Suad Garayeva-Maleki, the head of PR Department and YARAT Friends Membership platform – Hokuma Karimova, and also the whole team of YARAT, for accepting me as a member of such unique platform.”

YARAT DOSTLARI – İNCƏSƏNƏT İCMASIDIR VƏ YARAT AİLƏSİNİN ÜZVÜDÜR. Siz YARAT Frıends-ə üzv olmaqla, incəsənət birliyinin bir hissəsi olmaq və Azərbaycanda və xaricdə müasir mədəniyyət nümunələri ilə yaxından tanış olmaq şansı qazanırsınız. Həmçinin, YARAT öz üzvlərinə Mərkəz, kuratorlarımız və sərgilərlə daha sıx əlaqə imkanı yaradaraq digər insanlara nisbətən daha yaxından diqqət ayırır. Siz mərkəzin üzvü olmaqla incəsənət yönümlü qapalı tədbirlərə, şam yeməklərinə, sənət müzakirələrinə, xüsusi açılışlara dəvətnamələr əldə edəcək və bir çox digər imkanlardan yararlanacaqsınız. YARAT Friends Azərbaycanda müasir incəsənətin gələcəyinə dair baxışımızın əsas halqasıdır. Dostlarımız bu günün dinamik müasir mədəniyyəti barəsində cəmiyyəti maari əndirmək missiyamızı həyata keçirməkdə bizə lazımi dəstəyi və gücü təmin edirlər. Üzvlük Paket illik ödəniş / Membership Packages yearly fee:

● GƏNC DOST 300 ● YOUNG FRIEND AZN

● DOST ● FRIEND

700 AZN

YARAT FRIENDS IS A COMMUNITY AND PART OF THE YARAT FAMILY By joining YARAT as a friend you will become part of an art community and be connected with the best of contemporary culture in Azerbaijan and abroad. Friends are given the privilege of experiencing YARAT like no other visitor and to enjoy a greater level of engagement with the Centre, our curators and exhibitions. You will receive exclusive bene ts, including invitations to unique art-focused events, dinners, artist talks, previews and many more. YARAT Friends are a vital link in our vision for the future of contemporary art in Azerbaijan. Friends provide support and strength in upholding our mission to educate the public about vibrant contemporary culture. YARAT Friends means belonging to a community that supports active artists and their works. Your support helps to bring the best contemporary culture of Azerbaijan to the world.


ƏMƏK, İSTİRAHƏT VƏ XƏYALLAR: 1960-1980-Cİ İLLƏR AZƏRBAYCAN USTADLARININ GÖZLƏRİ İLƏ LABOUR, LEISURE AND DREAMS: 1960S-1980S THROUGH THE EYES OF AZERBAIJANI MASTERS

YARAT QƏZETİ - THE YARAT PAPER #2 / 02 // 2018

Baş redaktor / Editor-in-chief Suad Garayeva-Maleki Redaktorlar / Editors Rizvan Ələsgər Ülviyyə Axundova Dizayn / Design Fəxriyyə Məmmədova Layihə meneceri / Project Manager Hökümə Kərimova

Mikayıl Abdullayev Rasim Babayev Səttar Bəhlulzadə Gennadi Brijatyuk Nadir Əbdürrəhmanov Kamal Əhməd Ucal Haqverdiyev İqor Juk Cavad Mircavadov Böyükağa Mirzəzadə Əşrəf Murad Toğrul Nərimanbəyov Nadir Qasımov Eldar Qurban Maral Rəhmanzadə Altay Sadıqzadə Oqtay Sadıqzadə Tahir Salahov Xalidə Səfərova Mahmud Tağıyev Tağı Tağıyev Fərhad Xəlilov Qəyyur Yunus

Üz qabığındakı təsvir / Cover artwork by Şəlalə Salamzadə “Dərk edilməyən məkan”, 2018 Rəqəmsal animasiya, fraqment Shalala Salamzade “Unknown territory”, 2018 Digital animation, detail İstifadə olunan təsvirlər və materiallar YARAT və müəlli ərə məxsusdur. All images and materials are property of YARAT and authors Çap / Printed İyul / July, 2018 Tiraj / Edition 1000

26.05.2018 > 06.01.2019 XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı Muzeyi Bayıl, Dövlət Bayrağı Meydanı Museum of XX-XXI Century Azerbaijani Painting Bayil, National Flag Square www.yarat.az / T.: +99 450 2746747

YARAT MÜASİR İNCƏSƏNƏT MƏKANI AZ1003, BAKI, AZƏRBAYCAN BAYIL, DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANI -

YARAT CONTEMPORARY ART SPACE

BAYIL DISTRICT, THE NATIONAL FLAG SQUARE AZ1003, BAKU, AZERBAIJAN

T.: +99412 505 1414; +99412 437 3970 C.: +994 50 246 9292 WWW.YARAT.AZ

SƏRGİLƏR ANONSLARI / EXHIBITIONS ANNOUCES

08.06. > 01.09.2018 Cismani peyzajlar Bodily Landscapes qrup sərgisi / group exhibition

Əmrulla İsrafilov Aida Mahmudova Niyaz Nəcəfov Eldar Qurban Mir Nadir Zeynalov İçərişəhər, Kiçik Qala küç., 5

YAYG ALLERY.COM

T.: 012 505 2323 / info@yaygallery.com

YARAT’s 2nd digest / newspaper / may-july 2018  
YARAT’s 2nd digest / newspaper / may-july 2018  
Advertisement