Page 1

ESL-UDDANNELSEN KOMPLET UDDANNELSE I

IT-SIKKERHEDSLEDELSE

Uddannelsesmodulerne

Governance

En uddannelse, der vil øge sikkerhedsniveauet i danske virksomheder og forbedre kvaliteten af IT sikkerhedslederens værkstøjskasse og metodikker. Overskriften på uddannelsesmodulerne er: Governance, Risk og Compliance, der hver især varer fem hele dage. Modulerne kører over to uger med to dage i den ene uge og tre dage i den anden.

Sikkerhed er svært at formidle i en travl organisation, hvor der ikke altid er den nødvendige fokus på sikkerhed. Du vil derfor blive trænet i at formidle sikkerhed til topledelsen. Du vil opnå viden og arbejde med værktøjer, der gør dig i stand til at lede informationssikkerheden i en virksomhed. Du vil få indblik i ledelsesmæssige forhold herunder etablering af ledelsessystem, vurdering og måling af virksomhedens modenhed og sikkerhedsniveau. Endvidere vil du blive trænet i vanskelige problemstillinger. 2.-4. april og 24.-25. april 2014

Risk Du vil blive i stand til at gennemføre risikovurderinger og udarbejde beredskabsplaner samt afholdelse af test. Du vil få kendskab til relevante internationale standarder og du vil med hovedvægt på ISO standarderne få eksempler på praktisk anvendelse. Du vil udarbejde sårbarhedsog konsekvensvurderinger, arbejde med håndtering af fundne risici og fastsætte sikkerhedsniveau. Du vil blive trænet i at fremlægge en risikovurdering for et større forum.

ESL uddannelsen giver dig og virksomheden: •

Kvalifikationer, så du kan indgå som sparringspartner for ledelsen.

Indsigt til at kunne implementere et sikkerhedsledelsessystem i virksomheden.

Evne til at lede informationssikkerhed og sikre at virksomhedens politikker, retningslinier og procedurer lever op til kendte standarder og best practice.

Viden til at kunne etablere beredskabsplaner og gennemføre tests.

Forståelse for awareness kampagner.

Et stærkt personligt netværk, som du kan høste fra og dele erfaringer med.

5.-7. maj og 22.-23. maj. 2014

Compliance Her vil du få teoretisk viden om national og international lovgivning, normer og standarder, der er relevante for informationssikkerhed. Du vil komme til at arbejde med fastsættelse af sikkerhedsmål, politikker, retningslinjer og kontroller med udgangspunkt i en konkret case. Der vil være indlæg fra erfarne IT-sikkerhedschefer, som giver praktiske eksempler. 20.-22. august og 8.-9. september

Eksamen Efter modul tre vil du få udleveret en skriftlig opgave, som du skal forsvare til eksamen som vil være 17.-21. november. Opgaven skal forsvares overfor et censorpanel (udpeget af ESL foreningens uddannelsesudvalg).


ESL uddannelsen gjorde mig i stand til at koble ledelsesvinklen på min tekniske viden om IT-sikkerhed, og dermed være i stand til at udfylde en ledelsesmæssig rolle, hvor risikoforståelse, kommunikation og rapportering er afgørende elementer for succes. Selve arbejdet med skriftlig problemformulering i uddannelsen er af meget stor værdi og kan bestemt ikke erstattes af teoretiske certificeringer.

Tom Engly Koncernsikkerhedschef hos

TRYG, CISMCRISC, EXAM. ESL

Keynote speakers Klaus Kvorning Hansen

Vicedirektør, KU, Formand for Dansk-IT

Peter Knoop Christensen

CEO, Konsulent, partner Point of View, Cand. mag. et art

Michael Clement

Stat. Aud., Director, PwC

Henning Mortensen

Uddannet cand. scient. pol BA oecon og exam ESL.

Errit Müller

Director & Partner

Pris Den samlede pris for uddannelsen er 67.000 kr. De tre internat-kurser på Kragerup Gods koster 60.000 kr. inklusive ophold, fuld forplejning og instruktørhonorar. Dertil kommer et eksamensgebyr på 5.000 kr. og 2.000 kr. til undervisningsmaterialer der udleveres. Angivne priser er ex. moms. Tilmelding skal ske til Ezenta på uddannelse@ ezenta.com med angivelse af navn, virksomhed og telefonnummer. Mere information om ESL uddannelsen kontakt Henrik Bang Andersen: 40 40 97 03

Hvem står bag ESL foreningen har i samarbejde med IT sikkerhedsvirksomheden Ezenta udviklet uddannelsen til et højt fagligt niveau som sikrer, at du får den nyeste viden og adgang til den højeste faglige kompetence.

Esl kursus uddannelse i it sikkerhed 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you