Narvik Krigsmuseum - introduksjon

Page 1

Nordområdene har en dramatisk krigshistorie. Kampene om Narvik innebar harde kamper i et arktisk klima, deriblant et av de største sjøslagene under andre verdenskrig. Her fikk også allierte styrker (britiske, franske, norske og polske) den første ikoniske seier over Nazi-Tyskland. I sentrum av Narvik finner du Narvik Krigsmuseum. Utstillingene tar utgangspunkt i Nazi-Tysklands angrep på Narvik og Norge i 1940 og de påfølgende fem årene med krig og okkupasjon. Utstillingene har også en del som tar for seg universelle spørsmål knyttet til krig, konflikt og menneskerettigheter. Det er utstilt en rekke historiske gjenstander fra andre verdenskrig. Museet tar i bruk design, bilder, film og teknikk for å gi deg en unik opplevelse.

For åpningstider, billettpriser og informasjon se WWW.NARVIKSENTERET.NO Narvik Krigsmuseum, Stiftelsen Narviksenteret, Kongensgate 39, 8514 Narvik, post@narviksenteret.no Tlf: +4776944426.

KONFLIKT FRED HISTORIE KRIG MENNESKERETTIGHETER

INTRO TIL NARVIK KRIGSMUSEUM


FRA TRIPADVISOR:

“STERK OPPLEVELSE”

SUCCESS IS NOT FINAL, FAILURE IT NOT FATAL: IT IS THE COURAGE TO CONTINUE THAT COUNTS.

Stine E

”FLOTT MUSEUM. DETTE BØR ALLE FÅ MED SEG DERSOM DE ER I NARVIK”

– WINSTON CHURCHILL

Anita, Vardø

“A ’MUST’ IF YOU ARE IN NARVIK” Bob K, Great Britain

Foto: Scanpix

Museet er åpent daglig utenom helligdager. Utstillingene er tilgjengelig for alle aldre og er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Vi tar i mot grupper for guiding i og utenfor åpningstid etter nærmere avtale. Vi tilrettelegger egne opplegg for grupper, ta kontakt så skal vi se hva vi kan få til. Den er tekstet på norsk og engelsk, det finnes oversettelser til fransk, tysk, polsk og nordsamisk tilgjengelig. Mer informasjon finnes på www.narviksenteret.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.