Jaarverslag EYP NL 2016-2017

Page 1

EUROPEES JEUGDPARLEMENT

JAARVERSLAG 2016-2017


2

Jaarverslag 2016-2017

Maria Bianka Lojanica Voorzitter Europees Jeugdparlement Nederland

Beste lezer, Het bestuur van Stichting Europees Jeugdparlement Nederland (EJP) biedt u met groot genoegen ons jaarverslag van 2016-2017 aan. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar, niet alleen binnen de Europese politiek, maar ook binnen onze eigen organisatie. Zo hebben wij getracht de kwaliteit van onze voorrondes te verbeteren door een nieuw meerdaags format aan te bieden. Ook hebben wij als het EJP Nederland een bod gedaan om de Internationale Sessie in Rotterdam te organiseren in 2018, welke is gehonoreerd. Wij kijken enorm uit om in het komende jaar de verantwoordelijkheid voor de organisatie van dit prestigieuze evenement in handen te hebben. Daarnaast zou ik graag Titus Verster en zijn bestuur willen bedanken. Deze gedreven groep vrijwilligers heeft tot maart 2017 aan het roer gestaan van het EJP Nederland. Zij hebben voor ons bestuur een stabiele, transparante en solidaire organisatie achtergelaten. Onze grote dank gaat ook uit naar de Nederlandse en internationale vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben geholpen . Onze organisatie is afhankelijk van de inzet van onze actieve jonge vrijwilligers en zonder hen zouden wij onmogelijk al onze evenementen kunnen realiseren. Op de volgende pagina’s kunt u het verslag lezen van het afgelopen jaar met een aantal hoogtepunten extra uitgelicht. Ik nodig u van harte uit om het rapport te lezen en ons te blijven benaderen met opmerkingen, vragen of suggesties.


Jaarverslag 2016-2017

INHOUD

6 Conferenties 10 Understanding Europe 12 Activiteiten voor Alumni 14 Commissies 16 Internationaal

3


4

Jaarverslag 2016-2017

5

evenement vier voorro nationale selec

1

2.700+

Extended Preliminary Round, een geslaagde pilot van een nieuw concept

facebook likes

10

conferenties bezocht door geselecteerden van de nationale selectie conferentie

39

scholen deden mee aan de voorrondes


Jaarverslag 2016-2017

5

5

ten, waarvan ondes en een ctie conferentie

25

jongeren geselecteerd voor Internationale Sessies

300

jongeren deden totaal mee aan de voorrondes, samen met 75 begeleiders

150

jongeren op de Nationale Selectie Conferentie in Maastricht, waarvan 50 internationale begeleiders

100

aanwezigen op twee Alumni Weekenden


6

Jaarverslag 2016-2017

1 Conferenties

1

Conferenties

HEEMSTEDE VOORRONDE De eerste voorronde van het seizoen werd weer georganiseerd in Heemstede op het fenomenale Hageveld College. Deze voorronde werd georganiseerd door Kimberly van der Laan en Amin Ommada en vond plaats op 5 en 6 november. De sessie werd geleid door Tuna Dรถkmeci uit Turkije en er deden in totaal 10 scholen mee.

AMSTERDAM PILOT MEERDAAGSE VOORRONDE De Pilot Meerdaagse Voorronde vond plaats in Amsterdam op 19 en 20 november op het prachtige Barlaeus Gymnasium. Francisca Somann en Thanos Theofanakis waren de dappere projectleiders die de verantwoordelijkheid voor de organisatie van dit vernieuwende concept aandurfden. Dit jaar is besloten tot het aanbieden van een meerdaagse voorronde om de deelnemers een betere kennismaking met het EJP aan te bieden. De extra dag maakt het mogelijk voor de deelnemers om zelf een resolutie op te stellen in plaats van dat zij werken met reeds opgestelde resoluties. Ook is er meer tijd voor het onderdeel teambuilding en is er een complete dag voor de plenaire vergadering gereserveerd. De Pilot Meerdaagse Voorronde was een groot succes en de inschrijvingen zaten helemaal vol met 8 scholen. Wij zijn zeker van plan dit format door te zetten in het volgende jaar. De voorzitter van deze voorronde was Laure Steinville uit Frankrijk.


7

Conferenties 1

Jaarverslag 2016-2017

DELFT VOORRONDE In Delft vond de derde voorronde plaats op het Stanislas College. Georganiseerd door Isabelle Kleinveld en Beatrice Donoghue op 26 en 27 november. Op deze sessie deden 13 scholen mee, waarmee de voorronde bijna helemaal vol zat. Patrick Lavelle uit Ierland was de voorzitter.

BREDA VOORRONDE Het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda was wederom de locatie van onze laatste voorronde van het jaar. Op 10 en 11 december verzamelden 13 scholen zich voor de sessie. De ambitieuze Constanza Schoute organiseerde deze voorronde alleen en Oostenrijker, Jakob Gutschlhofer, had de leiding over de academische kant.


8

Jaarverslag 2016-2017

1 Conferenties

MAASTRICHT NATIONALE SELECTIE CONFERENTIE De Nationale Selectie Conferentie vond plaats van 19 tot 23 januari 2017 in Maastricht en werd georganiseerd door Hidde Fokkema en Lily Voge. Het thema was “25 jaar na het verdrag van Maastricht: een kritische terugblik voor een betere toekomst”. Voordat de conferentie van start ging, hebben deelnemers zich geïnformeerd over diverse Europese onderwerpen. Hierin werden zij ondersteund door de Academic Preparation Kit die opgesteld werd door de commissievoorzitters.

Op de laatste dag vond de Plenaire Vergadering in de Raadszaal van Maastricht plaats. Hier kregen de deelnemers de kans om de resoluties te bespreken en met elkaar over de daarin opgenomen belangrijke Europese problemen te debatteren. Aan het eind van deze dag werden de deelnemers toegesproken door de burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake.

Gedurende de 5-daagse sessie bespraken de deelnemers de onderwerpen onder leiding van de commissievoorzitters om vervolgens samen een resolutie op te stellen. De resoluties van alle commissies zijn gebundeld in het Resolution Booklet.

Een evenement op deze schaal organiseren heeft mij zeer veel ervaring opgeleverd en mij professionele skills gegeven die ik regelmatig gebruik bij mijn studie.

Tom (19) Kernteam van de Conferentie


9

Sessions 1

Jaarverslag 2016-2017


10 Jaarverslag 2016-2017

2

Understanding Europe

2 Understanding Europe

Het EJP NL werkt sinds 2016 samen met het “Understanding Europe” Project. Dit jaar is deze samenwerking zelfs verlengd tot mei 2018. Het doel van dit project is om jongeren met kennis van Europese politiek te verschaffen en om ze te motiveren om zelf politiek actief te worden in Europa.

Dit doel wordt bereikt door middel van het geven van vier uur durende “EU Crash courses” waarin drie vragen centraal staan: • Waarom is de EU opgericht? • Wie is de EU? • Wat doet de EU?

Het afgelopen jaar is een succesvol jaar geweest voor het Understanding Europe project. Er zijn meer dan 60 cursussen gegeven door 14 trainers. Uit enquêtes blijkt ook dat de scholieren erg tevreden waren met de cursussen. Bijna 90 procent van de ondervraagde vond dat ze meer hadden geleerd over de drie vragendie centraal stonden.

Afgezien van het succes van de cursussen zijn er ook andere successen geboekt. Zo is er samen met Understanding Europe een panel debat georganiseerd tijdens de nationale selectie conferentie afgelopen jaar. Ook is het jaarlijkse trainingsweekend gezamenlijk met Understanding Europe georganiseerd. Hierdoor konden er meer deelnemers naar het weekend komen en was de kwaliteit hoger dan voorheen.


Understanding Europe 2

Jaarverslag 2016-2017 11

Partners van Understanding Europe


12 Jaarverslag 2016-2017

3

Activiteiten voor Alumni

3 Activiteiten voor Alumni

14e Alumni Weekend

15e Alumni Weekend

In het najaar organiseren wij jaarlijks een trainingsweekend voor onze alumni waar zij op verschillende vlakken workshops ontvangen. Deze gaan onder meer over leiding geven, evenementen organiseren, inhoudelijke begeleiding van een groep, artikelen schrijven en fotograferen. In deze workshops leren zij praktische vaardigheden om zichzelf zo optimaal mogelijk binnen onze stichting, maar ook in het dagelijks leven, te ontwikkelen. Dit Alumni Weekend vond dit jaar plaats in Noorden onder leiding van hoofdtrainer Dorothea Weber.

Het tweede jaarlijkse Alumni Weekend organiseren wij in het voorjaar en geeft zowel nieuwe alumni, die tijdens de Nationale Selectie Conferentie in januari hebben meegedaan, als meer ervaren alumni de kans om zich sociaal te binden aan onze organisatie. De nadruk ligt tijdens dit weekend dan ook vooral op het leggen van sociale contacten tussen alle jaarlagen van alumni om de effectieve samenwerking te bevorderen. Ook was dit weekend traditiegetrouw het moment waar het nieuwe bestuur wordt aangesteld. Dit jaar trad het bestuur onder leiding van Titus Verster af, en werd het nieuwe bestuur onder voorzitter Maria Bianka Lojanica aangesteld.


Jaarverslag 2016-2017 13

NC Development Day Activiteiten voor Alumni 3

Wij hebben dit jaar onze 2e NC Development Day gehouden in Amsterdam, waar alumni zijn samengekomen met het bestuur om over de toekomst van onze organisatie te praten. Deze dag is in het leven geroepen om een directe verbinding tussen het bestuur en de alumni te maken waar de laatste groep hun meningen en visie aan het bestuur kan voorleggen. Deze dag is opnieuw als zeer nuttig ervaren en heeft invloed gehad op verschillende belangrijke beslissingen van het bestuur. Wij zijn dus erg tevreden met dit nieuwe jaarlijkse evenement en zullen dit ook in aankomende jaren blijven organiseren.

Kerstevenement Ons derde grootste sociale jaarlijkse evenement is het kerstevenement, waar wij alle alumni uitnodigen voor een diner en een opvolgende borrel rond de kersttijd. Het was dit jaar weer een groot succes en een kans voor veel alumni om de onderlinge contacten verder te versterken. Naast dit kerstevenement organiseren wij door het jaar heen ook meerdere informele borrels op verschillende plekken in het land en leuke uitjes zoals bowlen staan ook jaarlijks op de agenda.


14 Jaarverslag 2016-2017

4

Commissies

3 Activiteiten voor Alumni

Workshop commissie

Academische Commissie

De Workshop Commissie is verantwoordelijk voor het geven van workshops die ter voorbereiding op de voorrondes gegeven worden aan deelnemende scholen. De Workshop Commissie 2016-2017 stond onder leiding van Liam van de Ven en gaf workshops aan 20 deelnemende scholen.

De Academische Commissie schrijft alle inhoudelijke voorbereidingsmaterialen voor de voorrondes. De commissie die de materialen voor de voorrondes 20162017 heeft geleverd stond onder leiding van Laura Korn. Sinds mei is de nieuwe Academische Commissie bezig geweest met het schrijven van alle materialen voor het schooljaar 2017-2018.


Jaarverslag 2016-2017 15

Fundraising Commissie

Alumni Commissie De Alumni Commissie ondersteunt de Alumni Coordinator bij zijn of haar werkzaamheden. In het schooljaar 2016-2017 hebben leden van deze commissie onder anderen bijgedragen aan het organiseren van de trainingsweekenden, borrels en het kerstevenement.

Activiteiten voor Alumni 3

De Fundraising commissie stond onder leiding van de Fundraising en PR coordinator en verzorgde hulp bij het aanschrijven van bedrijven, fondsen en stichtingen om steun te vergaren voor onze evenementen.


16 Jaarverslag 2016-2017

5

Internationaal

Als deel van het internationale EYP netwerk is EJP Nederland ook in het buitenland actief geweest. Het afgelopen jaar heeft EJP Nederland delegaties naar buitenlandse sessies gestuurd, meegedaan aan de zogenaamde Board of National Committees (BNC) vergaderingen en zich succesvol aangemeld om een Internationale Sessie te organiseren in herfst 2018. Tijdens onze nationale selectie in Maastricht hebben we delegaties geselecteerd voor de Internationale Sessies in Trondheim, Brno en Tbilisi en voor conferenties in Liverpool, Lausanne, Nicosia en Wiesbaden. In totaal hebben we 55 delegates plekken op buitenlandse conferenties kunnen aanbieden. Hoewel dit al een indrukwekkend aantal is, zullen we natuurlijk proberen dit volgend jaar nog te verbeteren.

Voor komend jaar hebben we tot nu toe plekken voor delegaties weten te bevestigen voor op de Internationale Sessies in Vilnius en Rotterdam, voor het Internationale Forum in Basel en voor de nationale selectie conferentie in Ljubljana. Daarnaast zijn we ook heel blij om aan te kunnen kondigen dat we volgend jaar voor het eerst een buitenlandse delegatie kunnen verwelkomen bij onze nationale selectie in Utrecht.

4 Commissies


Jaarverslag 2016-2017 17

Board of National Committees EJP Nederland is ook als Nationaal ComitĂŠ actief geweest het afgelopen jaar. Nadat we als organisatie hebben deelgenomen aan de afgelopen BNC vergaderingen en een module hebben gehouden op de EYP Summer Academy in Porto, heeft EJP Nederland een onderwerp van debat ingediend over databescherming, wat gedurende de volgende BNC vergadering besproken zal worden.

Als laatste was waarschijnlijk de grootste mijlpaal van het jaar dat EJP Nederland is gekozen om de Internationale Sessie van herfst 2018 te organiseren. De Head Organisers van de sessie, Yannick Louwerse en Constanza Schouten, zijn al hard aan het werk om dit project te realiseren en om het een onvergetelijke ervaring te maken voor de meer dan 200 deelnemers volgend jaar.

Het organiserend ComitĂŠ van Rotterdam 2018 v.l.n.r.: Noor ten Harmsen van der Beek, Karina van den Berg, Tom Cobbenhagen, Yannick Louwerse, Constanza Schoute en Zina Janssen

Commissies 4

Rotterdam 2018


18 Jaarverslag 2016-2017

Het bestuur van het Europees Jeugdparlement Nederland in de periode 2017-2018 v.l.n.r.: Kim Peters, Hidde Fokkema, Lily Voge, Maria Bianka Lojanica, Laura Korn en Adriaan van Streun

KERNGEGEVENS Kerngegevens Stichting Europees Jeugdparlement Nederland Linnaeusstraat 48-3 1092 CM Amsterdam Nederland Telefoon: 084-8691833 Fax: 084-8691833 E-mail: info@eyp.nl Web: www.eyp.nl Rekeningnummer: 212274856 Op naam van: S.E.J.N. Bank: Triodos Bank N.V. IBAN: NL96TRIO0212274856 BIC: TRIONL2U

Stichting Europees Jeugdparlement Nederland Stichting Europees Jeugdparlement Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Bestuurssamenstelling 2017-2018: Maria Bianka Lojanica (Voorzitter), Hidde Fokkema (Penningmeester), Laura Korn (Secretaris), Lily Voge (Alumni Coordinator), Kim Peters (Fundraising & PR Coordinator), Adriaan van Streun (International Coordinator). Alle mensen die zich inzetten voor EJP Nederland doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. De doelstelling van EJP Nederland is statutair als volgt vastgesteld: ‘De stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan een beter functioneren van de samenwerking tussen volkeren en landen, zoals deze zich ontwikkelt binnen de Europese Unie en haar onderdelen. De stichting richt zich daarbij speciaal op jongeren’. Kamer van Koophandel nummer: 28077139 Volgens de statuten is Stichting Europees Jeugdparlement Nederland formeel gevestigd in Apeldoorn.


Jaarverslag 2016-2017 19

Gepubliceerd door Stichting Europees Jeugdparlement Nederland Linnaeusstraat 48-3 1092 CM Amsterdam Nederland Layout Jonas Pruditsch en Tom Cobbenhagen Tekst Maria Bianka Lojanica, Laura Korn, Adriaan van Streun, Kim Peters, Hidde Fokkema en Lily Voge Fotos Alle fotos zijn eigendom van Stichting Europees Jeugdparlement Nederland en de overkoepelende organisaties 'European Youth Parliament' en 'Schwarzkopf Stiftung', het beeldmateriaal is grotendeels gemaakt door Tom Cobbenhagen