Jaarverslag 2019-2020

Page 1

STICHTING EUROPEES JEUGDPARLEMENT NEDERLAND

JAARVERSLAG 2019


WELKOM Beste lezer, Met groot genoegen biedt het bestuur van Stichting Europees Jeugdparlement Nederland (SEJN) u het jaarverslag van 2019 aan. SEJN heeft in 2019 een bewogen en succesvol jaar gehad. Al vroeg in het jaar werd de Nationale Selectie Conferentie in Amsterdam gehouden. Er is besloten om verder te gaan met de tweedaagse structuur van de Regionale Conferenties; dit heeft een impuls gegeven aan de academische kwaliteit van deze evenementen en biedt de Alumni van de organisatie nog meer kansen om ervaring en waardevolle vaardigheden op te doen. Vanzelfsprekend gaat onze dank uit naar alle leerlingen, docenten, vrijwilligers en partners die betrokken zijn geweest bij onze organisatie. Hun inzet, vertrouwen en waardevolle bijdragen hebben SEJN ontzettend ondersteunt in 2019. Ook gaat onze dank uit naar de leden van het Bestuur van SEJN van het bestuurstermijn 2018-2019. Graag nodig ik u uit om op de volgende pagina’s het overzicht van het afgelopen jaar te lezen, met al haar hoogtepunten en opmerkelijkheden. Wij zien eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties tegemoet. Vriendelijke groet,

Luc Vorsteveld Voorzitter Stichting Europees Jeugdparlement Nederland

1


OVER ONS Het European Youth Parliament (EYP) of Europees Jeugdparlement is een politiek onafhankelijk educatief project gericht op Europese jongeren. Sinds 1987 helpt EYP scholieren en studenten om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, actief betrokken te zijn bij de maatschappij en Europa te ontdekken. EYP conferenties worden georganiseerd door en voor jongeren: onze organisatie is volledig non-profit en wordt draaiende gehouden door jonge vrijwilligers uit heel Europa. Op deze manier bereikt het EYP per jaar gedurende ongeveer 500 evenementen meer dan 30 duizend jonge mensen in 40 Europese landen. Het EYP is een onderdeel van de in Berlijn gevestigde Schwarzkopf Stiftung. Stichting Europees Jeugdparlement Nederland (SEJN) is de de Nederlandse afdeling van het EYP. SEJN is gesticht in 1998. Gedurende de afgelopen 21 jaar zijn wij uitgegroeid tot een organisatie die elk jaar honderden scholieren bereikt.

Bestuur 2019-2020 (v.l.n.r.): Arne van Rooijen (Internationaal Coรถrdinator), Dorith Blijleven (Fundraising & PR Coรถrdinator), Tom Cobbenhagen (Secretaris), Zina Janssen (Penningmeester), Luc Vorsteveld (Voorzitter) en Sander Wagemans (Alumni Coรถrdinator).

2


INHOUD Het jaar in een oogopslag

8

Methodologie en educatieve waarde

Regionale Selectie Conferenties

14

18

Trainingen en Understanding Europe

Commissies en activiteiten voor alumni 3

10

Nationale Selectie Conferentie

Internationaal

24

5

27


1 4


1040

6

SOCIALE EVENEMENTEN VOOR ONZE VRIJWILLIGERS

VOLGERS OP INSTAGRAM

3191 VOLGERS OP FACEBOOK

HET JAAR IN EE EJP NEDERLAN

82

LEERLINGEN NAAR HET BUITENLAND AFGEVAARDIGD

5

31

LANDEN BEZOCHT DOOR ONZE ALUMNI


26

206

STEDEN

113

SCHOLIEREN OP ONZE REGIONALE SELECTIE CONFERENTIES

EUROPESE VRIJWILLIGERS OP ONZE REGIONALE SELECTIE CONFERENTIES

EN OOGOPSLAG ND IN 2019-2020

30

SCHOOLDELEGATIES INGESCHREVEN VOOR DE REGIONALE SELECTIE CONFERENTIES

142

DEELNEMERS AAN DE NATIONALE SELECTIE CONFERENTIE IN AMSTERDAM

45%

INTERNATIONALE VRIJWILLIGERS OP ONZE NATIONALE SELECTIE CONFERENTIE

6


7

2


METHODOLOGIE EN EDUCATIEVE WAARDE In de kern is het Europees Jeugdparlement een educatieve organisatie die zich toespitst op informeel peer-to-peer onderwijs. Hierbij wordt open dialoog, creatief denken en het sluiten van compromissen gestimuleerd. Het Europees Jeugdparlement Nederland organiseert, met deze educatieve visie in het achterhoofd, een aantal jaarlijkse evenementen. Drie programmaonderdelen zijn aanwezig in elke conferentie: teambuilding, commissiebesprekingen en de plenaire vergadering. Tijdens elk onderdeel worden leerlingen opgesplitst in werkgroepen (commissies) begeleid door een (internationale) vrijwilliger van het EYP. Het eerste programmaonderdeel is het onderling kennismaken tussen de jongeren en het vormen van een hechte groep. Nadat er een sterk team gevormd is, volgen er kleinschalige discussies over een maatschappelijk probleem met betrekking tot Europa en/of de EU. Deze problemen zijn divers en actueel; denk aan groene energie, mensenhandel en de vluchtelingencrisis. Gedurende de commissiebesprekingen wordt er creatief nagedacht op innovatieve en dynamische wijze, waarna een resolutie wordt geschreven met daarin een probleemstelling en voorgestelde oplossingen. Het derde en laatste punt op de agenda is het plenair debat. Hierin worden de resoluties niet alleen gepresenteerd, maar volgt ook een constructieve discussie op hoog niveau over de voorgestelde oplossingen van alle verschillende commissies. Naast het hierboven beschreven academische programma is er ook ruimte voor culturele uitwisseling. Als onderdeel van het cultureel programma wordt er een zogeheten “Eurovillage” georganiseerd: een buffet met lekkernijen uit verschillende Europese landen. Elke deelnemende school presenteert een ander land, zodat deelnemers andere culturen en tradities leren kennen. Dit proces is ontworpen om scholieren niet enkel academisch uit te dagen, maar ook om constructief en inhoudelijk debat te stimuleren, compromissen te leren sluiten en verschillende kanten van een probleem te leren bekijken. Een open, informele sfeer wordt gecreëerd om deze discussie te faciliteren. Doordat deelnemers hun eigen ideeën presenteren en delen, wordt er gedebatteerd zonder te vervallen in een rollenspel. Deze manier van informeel onderwijs onderscheidt zich van het reguliere onderwijs en geeft een meer dynamisch leerproces door kritisch denken en samenwerken naar een oplossing.

8


3 9


REGIONALE SELECTIE CONFERENTIES Het EYP begint in Nederland het deelname traject met vier voorrondes (oftewel Regionale Selectie Conferenties). Vanuit alle hoeken van Nederland komen delegaties van middelbare scholieren samen om kennis te maken met het Europees Jeugdparlement. Op deze voorrondes wordt er gekeken welke scholen doorgaan naar de Nationale Selectie Conferentie, maar ook welke deelnemers voor kleinere internationale evenementen kunnen worden uitgenodigd. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk deelnemers een kans te geven om naar een conferentie van het EJP in het buitenland te gaan. De deelnemers die geselecteerd worden voor de Nationale Selectie Conferentie, zullen deelnemen aan Den Haag 2020, de 20e Nationale Selectie Conferentie van het EYP Nederland. Voorheen was de inhoud gecondenseerd tot een dag, maar voor nu twee jaar op rij organiseert EYP Nederland de Regionale Selectie Conferenties als twee-daagse conferenties voor deelnemers om zo de deelnemers de verschillende programmaonderdelen veel inhoudelijker te laten meemaken. Deze volledige overgang naar meerdaagse conferenties vergroot de mogelijkheid van deelnemers om betrokken te raken in informeel en ad-hoc onderwijs voor de ontwikkeling van hun vaardigheden. Ook raken zij veel meer betrokken in de interculturele dialoog en debatteren zij samen op hoog academisch niveau om samen tot oplossingen te komen. Voor de eerste keer werden er naast internationale vrijwilligers ook internationale deelnemers uitgenodigd. Jongeren uit IJsland en Ierland zijn bij de conferenties aanwezig geweest, wat door Nederlandse deelnemers werd gezien als een waardevolle toevoeging. In het najaar van 2019 werden de Regionale Selectie Conferenties gehouden in Ede en Wageningen, Hoorn, Haarlem en Breda. Deze conferenties werden gecoรถrdineerd door de Secretaris in samenwerking met de Alumni Coordinator.

10


EDE WAGENINGEN &

9 - 10 NOVEMBER 2019

De eerste conferentie vond plaats in Gelderland en werden er locaties benut in zowel Ede als in Wageningen, om de hechte verbintenis en samenwerking tussen de twee steden aandacht te geven. Met de conferentie in het hart van landbouw innovatie in Nederland, stonden verschillende onderwerpen van debat ook in het licht van agricultuur of het gebruik van wegwerp plastic. Voor aanvang van de plenaire vergadering werden de 53 scholieren toegesproken door een professor van de Wagening University & Research.

HOORN

23 - 24 NOVEMBER 2019

In Hoorn werd er gedebatteerd in de Raadszaal van de Gemeente Hoorn over meer socialere vraagstukken, zoals onderwijs, actief burgerschap, het verlichten van armoede en het tegengaan van huiselijk geweld. De deelnemers werden aan het einde van de conferentie toegesproken door dhr. Huibers, de voorzitter van de West-Friese bedrijvengroep over initiatief nemen en samenwerking. In Hoorn kwamen in totaal 47 scholieren samen.

11


14 - 15 DECEMBER 2019

HAARLEM

In Haarlem hadden de deelnemers vooral te maken met burgerschap en mensenrechten. Zo debatteerde de jeugd over mensenrechten die worden geschonden door ‘loopholes’, burger initatieven in de EU of het negatief effect van massatoerisme. Tijdens de conferentie hebben 70 scholieren zich meerdere dagen vermaakt in Haarlem, waar informeel onderwijs en peer-learning het voortouw nam.

11 - 12 JANUARI 2020

BREDA

De deelnemers van Breda hebben in de Raadszaal van de Gemeente Breda gesproken over vraagstukken die met de regio te maken hadden. Zo gingen er verschillende onderwerpen over drugscriminaliteit in Brabant, digitalisering en innovatie maar ook bijvoorbeeld burn-outs op de werkvloer. Aan het einde van de plenaire vergadering bezocht Europees Parlementslid Tom Berendsen de conferentie en in plaats van een toespraak, bracht hij zijn steun uit voor organisaties zoals het Europees Jeugdparlement en stelde hij de 34 scholieren in de gelegenheid om vragen aan hem te stellen - over het Europees Parlement, over zijn visie en bijvoorbeeld over zijn carrièrepad.

12


4

NATIONALE SELECTIE CONFERENTIE 13


De Nationale Conferentie van 2019 vond plaats in Amsterdam, van 7 tot 11 februari. Amsterdam 2019 werd georganiseerd onder het motto “buigen zonder te breken: een moderne unie in een veranderlijk Europa.�

Gedurende de vijfdaagse Conferentie bespraken deelnemers onderwerpen zoals klimaatverandering, Europese geopolitieke verhoudingen, Brexit en migratie. Het document met alle resoluties is hier te vinden.

Voordat de Conferentie van start ging, ontvingen de deelnemers een zogeheten Academic Prep Kit met informatie over de onderwerpen die aan bod zouden komen tijdens het evenement. Dit voorbereidingsmateriaal was opgesteld door de internationale vrijwilligers die de commissievergaderingen van de Conferentie gingen voorzitten.

Amsterdam 2019, de 19e Nationale Conferentie van SEJN werd mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren, met onder andere bijdragen van de NAVO, de Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en het Europees Parlement. Wij zijn deze sponsoren en partners erg dankbaar voor hun bijdrage voor Amsterdam 2019.

14


15

E R V A R I N G E N VAN D E E L N E M E R S


“Meedoen aan een EJP evenement heeft mij nieuwe vrienden gebracht en mij geleerd om voor een groot publiek te spreken.”

Hannah (14)

“Tijdens de sessie heb ik vaardigheden geleerd die belangrijk zijn bij het oplossen van problemen, zoals communiceren binnen een groep. Daarbovenop heb ik ook nog een paar hele goede vrienden gemaakt.”

Enya (18)

“Natuurlijk heb ik heel veel geleerd over mijn eigen wetsvoorstel onderwerp. Verder heb ik nieuwe vrienden gemaakt (met sommigen heb ik nog steeds contact) en ik heb meer inzicht gekregen in hoe de EU werkt.”

Anne (15)

16


17

5


INTERNATIONAAL

INTERNATIONALE BESLUITVORMING:

DE BOARD OF NATIONAL COMMITTEES VERGADERT Stichting Europees Jeugdparlement Nederland (SEJN) is de Nederlandse nationale tak van het European Youth Parliament (EYP), een programma van de Schwarzkopf Stiftung. Dit betekent dat wij ook meedoen aan de internationale besluitvorming binnen het EYP. Elk jaar zijn er twee algemene vergaderingen van de Board of National Committees (BNC), waar SEJN tezamen met de 37 andere EYP landen voorstellen kan indienen en kan stemmen over het internationale beleid van de overkoepelende EYP organisatie.

Tijdens deze vergaderingen zijn er belangrijke besluiten genomen. Zo hebben we het systeem van vertrouwenspersonen nog verder uitgebreid en ingevuld, om ervoor te zorgen dat het EYP voor alle deelnemers een veilige omgeving is en hebben we het feedback systeem verbeterd, zodat onze deelnemers en vrijwilligers zoveel mogelijk ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling.

18


NEDERLANDSE AFGEVAARDIGDE S Op de evenementen in 2019 zijn er door verscheidene jury’s op onze evenementen deelnemers geselecteerd om conferenties in het buitenland bij te wonen. Deze conferenties

waren

verspreid

over heel Europa en hebben de scholieren

een

kans

gegeven

om Europa te ontdekken en een interculturele

dialoog

aan

te

gaan met jongeren met andere achtergronden.

19


SCHOLIEREN IN HET BUITENLAND

20


21


NEDERLANDSE ALUMNI ALS VRIJWILLIGER IN HET BUITENLAND Na

deelname

voorronde

aan

en

nationale

een

eventueel

of

internationale

zelfs

conferentie,

krijgen Nederlandse Alumni van het EYP de kans om zich aan te melden als vrijwilliger op

evenementen

in

het

buitenland. Onze vrijwilligers begeleiden nieuwe leerlingen die

deelnemen

aan

conferenties, versterken het organisatorische

team

of

verzorgen de media output van

de

conferenties.

Zo

kunnen onze alumni zich nog verder ontwikkelen, zowel academisch als persoonlijk. Vrijwilliger

zijn

bij

EYP

betekent individueel reizen, nieuwe mensen ontmoeten en een heleboel waardevolle ervaringen opdoen. Tussen 1 januari en 31 december 2019 bezochten onze vrijwilligers de 31 landen die hiernaast in het geel zijn afgebeeld.

22


23

6


T R A I N I N G E N

Al jaren geeft Stichting Europees Jeugdparlement Nederland kosteloos cursussen aan middelbare scholen door Nederland. Deze wervende en voorbereidende workshops worden gegeven door jongeren, aan jongeren, om op interactieve wijze kennis te maken met onze organisatie. In 2019 zijn er 11 workshops gepland. Workshops worden ontworpen door en staan onder leiding van de secretaris en de outreach coĂśrdinator en er is in 2019 ook geĂŤxperimenteerd met de vorm van deze cursussen, om meer aan te sluiten op de benodigdheden van scholen. In 2018-2019 stond het team onder leiding van Wout Sartorius en Jarne van der Poel. Dit werd in 2018-2019 overgenomen door Jelmer de Haan en Tom Cobbenhagen. Het team in 2019 bestond uit acht jonge vrijwilligers.

24


Naast de organisatie van de Regionale Conferenties en de Nationale Conferentie is SEJN ook deelnemer aan het project “Understanding Europe”. Het doel van dit project, wat ook valt onder de Schwarzkopf Stiftung, is om jongeren basiskennis van de Europese Unie en Europese Politiek te verschaffen en om ze te motiveren maatschappelijk en/of politiek actief te worden in Europa. Dit doel wordt bereikt door middel van het geven van vier uur durende “EU Crash courses” waarin drie vragen centraal staan: • Waarom is de EU opgericht? • Wat is de EU? • Wat doet de EU? Het afgelopen jaar zijn er door ons team van negen Understanding Europe trainers verscheidene workshops gegeven op middelbare scholen. In november is er een Training voor Trainers gegeven in Rotterdam. Hierdoor hebben we ons team weten uit te breiden waardoor in de toekomst nog meer trainingen voor grotere groepen kunnen worden gegeven.

25

U N D E R S T A N D I N G E U R O P E


7

26


COMMISSIES EN ACTIVI D PR EN ESIGN Sinds twee jaar heeft het Europees Jeugdparlement Nederland een PR en Design commissie. Deze is opgericht om alle communicatie, publicaties en mediakanalen van SEJN op een efficiënte wijze te onderhouden. De commissievoorzitter van 20192020 was Yu Vos. De commissie heeft dit jaar voor de stichting de logo’s van onze vijf conferenties, alle output op sociale media en de lay-out van verscheidene publicaties verzorgd. De commissie biedt commissieleden de kans om hun vaardigheden in design en vormgeving te ontwikkelen; iets wat past binnen de doelen van de stichting.

OUTREACH

HAARLEM 2019 Regional Selection Conference EYP the Netherlands

27

Vrijwilligers hebben zich dit jaar ingezet om het netwerk en de reikwijdte van SEJN uit te breiden. Onder de leiding van Jelmer de Haan heeft deze commissie actief contact gezocht met scholen in verschillende regio’s om ervoor te zorgen dat meer scholieren kunnen genieten van het informele onderwijs dat SEJN te bieden heeft. Voor geïnteresseerde scholen hebben oud-deelnemers ook presentaties en kleine workshops over het EJP gegeven, om een beeld te kunnen geven wat het EYPplatform te bieden heeft (zoals beschreven in hoofdstuk 6).


ITEITEN VOOR ALUMNI

n

PRESENTA E R I N TIV M U ES Naast L A de conferenties

organiseert SEJN ook evenementen voor alumni van de organisatie. Dit zijn niet alleen sociale evenementen (zoals een kerstdiner, naar het strand of lasergamen) maar ook culturele evenementen (een bezoek aan de lichtjesroute van Breda of Carnaval in Noord-Brabant). Daarnaast worden aan de alumni ook educatieve uitnodigingen aangeboden, zoal bijvoorbeeld deelname aan de The Hague Summit for Accountability in the Digital Age (I4ADA). Onder de leiding van de Alumni CoĂśrdinator hebben meerdere alumni zich ingezet om dit soort evenementen mogelijk te maken.

OPMENT DA L E V Y DE

In de laatste jaren heeft het Bestuur van SEJN steeds meer getracht om alumni van de organisatie te betrekken bij de interne besluitvorming en de langetermijn ontwikkeling van de organisatie. In dit kader werd op 8 juni 2019 een Development Day georganiseerd. Hier kwamen een groep alumni en het bestuur bij elkaar om ideeĂŤn uit te wisselen over hoe de stichting verder ontwikkeld en verbeterd kon worden. Onderwerpen die onder andere zijn besproken, waren: de democratisering van de bestuursselectie van de stichting, de diversiteit van deelnemers, het betrekken van MAVO leerlingen en MBO studenten bij de organisatie en de duurzaamheid van onze evenementen.

28


19 ALUMNI WEEKEND e

Ieder jaar wordt in het voorjaar een zogenaamd Alumni Weekend georganiseerd. Dit weekend heeft voornamelijk het doel om deelnemers van de Nationale Conferentie (in dit geval Amsterdam 2019) kennis te laten maken met het EYP en een opstapje te geven om actief te blijven binnen de organisatie. Het weekend werd in maart 2019 gehouden in Lunteren.

20e ALUMNI TRAINING WEEKEND Naast het jaarlijkse Alumni Weekend organiseert SEJN in de herfst een trainingsweekend voor de Alumni van de organisatie. Dit wordt gedaan om kennis en vaardigheden over te dragen aan de nieuwe Alumni en om actieve betrokkenheid bij de organisatie verder

29

te stimuleren. In 2019 is er gekozen om tijdens het trainingsweekend ook Belgische en Luxemburgse trainees uit te nodigen, om zo interactie binnen de drie Benelux landen te bevorderen. Het trainingsweekend werd in November 2019 gehouden in Rotterdam.


STICHTING EUROPEES JEUGDPARLEMENT NEDERLAND Stichting Europees Jeugdparlement Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Bestuurssamenstelling 2019-2020: Luc Vorsteveld (Voorzitter), Tom Cobbenhagen (Secretaris), Zina Janssen (Penningmeester), Sander Wagemans (Alumni Coördinator), Dorith Blijleven (Fundraising & PR Coördinator), Arne van Rooijen (Internationaal Coördinator). Alle mensen die zich inzetten voor EYP Nederland doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. De doelstelling van EYP Nederland is statutair als volgt vastgesteld: ‘(...) het leveren van een bijdrage aan een beter functioneren van de samenwerking tussen volkeren en landen, zoals deze zich ontwikkelt binnen de Europese Unie en haar onderdelen. De stichting richt zich daarbij speciaal op jongeren’.

KERNGEGEVENS Stichting Europees Jeugdparlement Nederland Lupinestraat 10 5614 GM Eindhoven Nederland Telefoon: 084-8691833 Fax: 084-8691833 E-Mail: info@eyp.nl Web: www.eyp.nl Rekeningnummer: 212274856 Op naam van: S.E.J.N. Bank: Triodos Bank N.V. IBAN: NL96TRIO0212274856 BIC: TRIONL2U Kamer van Koophandel nummer: 28077139 Lay-out Yu Vos Tekst Luc Vorsteveld, Tom Cobbenhagen, Zina Janssen, Sander Wagemans, Dorith Blijleven en Arne van Rooijen. Alle tekst, foto’s en beeldmateriaal zijn geproduceerd door en eigendom van Stichting Europees Jeugdparlement Nederland en/of de overkoepelende Schwarzkopf Stiftung gevestigd te Berlijn.

30