__MAIN_TEXT__

Page 1

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FINLAND – EYP FINLAND RY

SYYSKOKOUSMATERIAALIT 25.11.2017


SISÄLLYSLUETTELO 1 Esityslista 2 EYP Finlandin toimintasuunnitelma 2018 3 EYP Finlandin talousarvio 2018 4 EYP Finlandin strategia 2018–2020 5 Ehdokkaat EYP Finlandin hallitukseen 2018 6 Valtakirja jäsenille


EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FINLAND – EYP FINLAND RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018


2

2018 Toimintasuunnitelma

Hyväksytty European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n hallituksen kokouksessa 25.9.2017.


2018 Toimintasuunnitelma

SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajalta 1 Yleistä 6 2 Toimintavuoden tavoitteet 8

2.1 Vastaanottava 2.2 Yhdenvertainen 2.3 Kiinnostava 2.4 Kansainvälinen

3 Aktiivinen kansalaisuus 14 3.1 Eurooppalainen kansalaisuutesi 3.2 Kansallinen istunto Turku – 2018

4 Kansainvälinen toiminta 16

4.1 Kansainväliset istunnot 4.2 Muut tapahtumat ulkomailla 4.3 Delegaatioiden koulutus 4.4 Kansainvälinen yhteistyö

5 Koulutustoiminta 18

5.1 Media team training 5.2 Chairs' training 5.3 Järjestöpäivät 5.4 Muu koulutustoiminta

6 Jäsen- ja paikallistoiminta 20 7 Muut hankkeet 22 7.1 Nuorten Eurooppa 7.2 Muu yhteistyö 7.3 Muut tapahtumat ja edustus

8 Hallinto 24

8.1 Yhdistyksen kokoukset 8.2 Hallitus 8.3 Keskustoimisto 8.4 Paikallisjärjestöt 8.5 Työryhmät ja neuvottelukunnat

9 Talous ja yhteistyökumppanit 25 10 EYP Finlandin strategia 2018–2020 26

10.1 Kansainvälinen EYP strategia 2016–2020

11 Kansainvälinen Euroopan nuorten parlamentti

28

3


4

Toimintasuunnitelma 2018

Euroopan nuorten parlamentin toimintaan osallistuminen on erinomainen tapa nuorten osallistujien kerätä tietoa ajankohtaisista asioista ja hankkia hyödyllisiä taitoja tulevaisuudellensa. Se on myös loistava esimerkki aktiivisten nuorten valmistautumisesta tulevaisuuden vastuisiin, kokoontumisesta muodostamaan rajoja ylittäviä ystävyyksiä ja ottamisesta osaa kulttuurienväliseen keskusteluun. Sauli Niinistö Suomen tasavallan presidentti


2018 Toimintasuunnitelma 5

Puheenjohtajalta European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry: tulee keskittymään vuonna 2018 erityisesti vapaaehtoisten osallistamiseen, nuorten kansainvälistymisen tukemiseen ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen järjestössämme. EYP Finlandin hallitus on jakanut yhdessä pohditut linjaukset neljään vuoden 2018 päätavoitteeseen, jotka esitellään tarkemmin toimintakertomuksen sivuilla 8–12. Tuleva vuosi käynnistää uuden kolmivuotisen strategiakauden EYP Finlandissa. Uusi strategia on laadittu vuosille 2018–2020 ja sitä varten vuoden 2017 aikana avattiin haku strategiatyöryhmälle, joka koostui järjestön uusista sekä pidempiaikaisista vapaaehtoisista. Lisäksi laadittiin laaja jäsenkysely, jonka kautta kerättiin jäsenten näkemyksiä ja mielipiteitä järjestömme nykytilasta sekä palautetta ja toiveita tulevista kehityssuunnista. Kyselyn kautta nousivat esiin erityisesti vapaaehtoisten roolien monipuolistamisen tarve järjestössä, EYP:n kansainvälisyyden arvostaminen ja viestinnän kehittäminen. Järjestömme on ottanut kehitysaskelia vuonna 2017 vahvistamalla ammattimaisuutta vakiinnuttamalla kokopäiväisen pääsihteerin, palkkaamalla ensimmäisen kesätyöntekijän sekä viestintäharjoittelijan. EYP Finlandin toimisto muutti lokakuussa vanhasta osoitteestaan Lauttasaaresta Pasilassa sijaitsevaan Allianssi-taloon. Muuton myötä meidän on entistä vaivattomampaa verkostoitua ja tehdä yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa. Uusi toimisto on helpommin saavutettavissa myös ulkopaikkakunnilta saapuville vapaaehtoisille. EYP Finland tulee vuonna 2017 järjestämään laajasti toimintaa, joista kerrotaan tarkemmin sivuilla 14–23. Toimintaa pyörittävät jatkossakin sadat vapaaehtoiset, jotka tekevät korvaamattoman arvokasta työtä nuorten osallistamisen eteen. Tulevana vuonna kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että EYP Finland on vastaanottava erilaisista lähtökohdista tuleville nuorille ja tätä varmistamaan on laadittu järjestömme yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2017–2018. EYP Finland edistää nuorten kansainvälistymistä ja tarjoaa mahdollisuuksia kulttuurien kohtaamiselle. Vuonna 2018 pyrimme entisestään madaltamaan nuorten kynnystä lähteä EYP-tapahtumiin ulkomaille. Sen mahdollistavat vahvat verkostomme 39:ssä maassa, matkakustannuksiin osallistuminen ja ensimmäistä kertaa ulkomaille lähteville tarjottava koulutus sekä vertaistuki. Panostamme myös kotimaisten tapahtumien kansainvälisyyteen kutsumalla kymmeniä toimihenkilöitä ja osallistujia muista Euroopan maista.

Juuli Salonen Puheenjohtaja (2017) European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry


6

Toimintasuunnitelma 2018

Yleistä

1 YLEISTÄ

EYP Finlandin suojelijat: EYP Finlandin tapahtumia ovat vuosina 2012–2017 suojelleet muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Juha Sipilä, entinen pääministeri Alexander Stubb, elinkeinoministeri Olli Rehn, komissaari Jyrki Katainen, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Sari Artjoki ja Euroopan parlamentin jäsenet Henna Virkkunen, Sirpa Pietikäinen ja Liisa Jaakonsaari.

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry on puolueeton ja itsenäinen koulutuksellinen nuorisojärjestö. Se on ainutlaatuinen foorumi, joka rohkaisee nuoria eurooppalaisia ottamaan osaa yhteiskuntansa rakentamiseen. Euroopan nuorten parlamentin missio on inspiroida ja vahvistaa nuorten eurooppalaisten mahdollisuuksia tulla avoimiksi, suvaitseviksi ja aktiiviksi kansalaisiksi. EYP Finland on Euroopan nuorten parlamentin kansallinen komitea Suomessa, joka huomioi kansainvälisten tavoitteiden toteuttamisen omassa toiminnassaan. EYP Finland järjestää vuosittain erilaisia jäsen- ja koulutustapahtumia, tukee Eurooppa-opetusta kouluissa, koordinoi erilaisia hankkeita ja toimii yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. EYP Finland perustettiin nykyisessä muodossaan vuonna 2001, joskin EYP-toimintaa on Suomessa ollut jo 1990-luvulta lähtien. EYP Finlandin vuoden päätapahtuma on Suomen kansallinen istunto. Kansalliseen istuntoon ottaa osaa vuosittain noin 200 osallistujaa noin 20 eri maasta. Kansallista istuntoa edeltävät Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanke ja sen vuosittaiset neljä alueellista istuntoa, jotka kokoavat yhteen noin 600 nuorta ympäri Suomea keskustelemaan, väittelemään ja muodostamaan oman mielipiteensä eurooppalaisuudesta ja ajankohtaisista eurooppalaisista kysymyksistä. Näiden suurtapahtumien kautta EYP Finland pyrkii lisäämään nuorten tietoisuutta Euroopasta sekä rohkaisemaan heitä aktiiviseen toimintaan ja keskusteluun myös vuonna 2018.


7

Yleistä

2018 Toimintasuunnitelma

EYP Finlandin ydinkohderyhmä on 16–19-vuotiaat lukiolaiset, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi yhdestä tai useasta seuraavista asioista: yhteiskunnallisista asioista, kansainvälisyydestä, eri kulttuureista, matkustamisesta, vaikuttamisesta, uusien ihmisten tapaamisesta, julkisesta esiintymisestä tai siinä kehittymisessä, väittelystä, kielistä tai kielitaitojen parantamisesta sekä järjestötoiminnasta. Laajempaan kohderyhmään kuuluu myös ammattiin opiskelevat, 15–21-vuotiaat nuoret opiskelussa tai opiskelun ulkopuolella sekä yhteistyökumppanit, opettajat ja tukijat. EYP Finland edistää myös nuorten kansainvälistymistä ja tarjoaa mahdollisuuksia kulttuurien kohtaamiselle. EYP Finland valitsee ja kouluttaa Suomen edustajat EYP:n kansainvälisiin istuntoihin ja muihin istuntoihin ulkomailla. Se ottaa myös osaa EYP:n kansainväliseen päätöksentekoon kansallisten komiteoiden neuvoston (Board of National Committees) kautta. EYP Finland lähettää vuosittain yli 100 nuorta koulutuksiin, istuntoihin ja muihin EYP-tapahtumiin ulkomailla. EYP Finlandin toimii täysin nuorilta nuorille -periaatteen mukaisesti eli toiminta rakentuu nuorten ideoiden, kiinnostuksen kohteiden ja vapaaehtoisten työpanoksen varaan. Järjestön toiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja voittoa tavoittelematonta. Yhdistystä johtaa sen syyskokouksen valitsema hallitus. Nuorten vapaaehtoisten tekemistä ja järjestön kehitystä tukee kokoaikainen pääsihteeri.

Kansainväliset suomalaiset: EYP Finlandin edustajat ovat perinteisesti olleet aktiivisesti mukana kansainvälisen EYP:n kehityksessä. Yhdistyksen entisistä puheenjohtajista Tapio Schrey, Ville Vasaramäki, Krista Lagus, Robert Torvelainen ja Jari Marjelund ovat kaikki palvelleet kansainvälisen EYP:n ylimmässä päättävässä elimessä, Governing Bodyssa. Vasaramäki oli vuosina 2011–2013 järjestön Executive Director, ja Lagus on toiminut tehtävässä vuodesta 2013 lähtien.


8

Toimintasuunnitelma 2018

Tavoitteet

2 TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET EYP Finlandin hallitus on tunnistanut järjestölle neljä keskeistä tavoitetta vuodelle 2018. Tavoitteet ovat, että vuonna 2018 EYP Finland on:

1. Vastaanottava

EYP Finland on avoin, vastaanottava ideoille ja valmis uudistumaan

2. Yhdenvertainen

EYP Finland edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja kehittää toimintaa kaikkien nuorten tarpeiden mukaisesti

3. Kiinnostava

EYP Finland järjestönä herättää kiinnostuksen eri ryhmissä ja se tunnistetaan nuorten epämuodollisen koulutuksen edistäjänä

4. Kansainvälinen

EYP Finland aktiivisesti edistää nuorten kansainvälistymistä Nämä tavoitteet esitellään tarkemmin sivuilla 9–12. Painopisteiden lisäksi toimintasuunnitelmassa esitellään EYP Finlandin konkreettisia suunnitelmia vuodelle 2018 ja tulevia yhteistyöhankkeita. Toimintasuunnitelma on jaettu yhdistyksen perustoiminnan mukaan viiteen osaan: 1. aktiiviseen kansalaisuuteen, 2. kansainväliseen toimintaan, 3. koulutustoimintaan, 4. jäsen- ja paikallistoimintaan ja 5. muihin hankkeisiin, joka pitää sisällään yhteistyöhankkeita ja -tapahtumia. Vuoden 2018 keskeisten tavoitteiden ja koko toimintasuunnitelman laatimisessa on otettu huomioon EYP Finlandin nykytila, säännöt, EYP Finlandin yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2017–2018 sekä EYP Finlandin strategia vuosille 2018–2020. Kyseiset dokumentit ovat luettavissa EYP Finlandin nettisivuilla: https://eypfinland.org/about/eyp-finland/ documents/ Vuonna 2017 EYP Finland on laatimassa uutta strategiaa vuosille 2018–2020 kansainvälisen EYP:n strategian, järjestön nykytilan ja tarpeiden sekä jäsenten näkemysten pohjalta. Tätä strategiaa ja siihen kirjattuja tavoitteita on käytetty vuoden 2018 toimintasuunnitelman pohjana.


Tavoitteet

Toimintasuunnitelma 2018 99

2.1 VASTAANOTTAVA

"EYP Finland on avoin, vastaanottava ideoille ja valmis uudistumaan" EYP Finland on aktiivinen vapaaehtoisjärjestö, jolla on ammattimainen ja kehittynyt toimintakulttuuri. Vuonna 2016 palkattu kokopäiväinen pääsihteeri tukee nuorten vapaaehtoisten organisoimaa toimintaa ja vuosien aikana on tehty lukuisia uudistuksia toiminnan ammattimaiseksi. Tätä saavutettua ammattimaisuutta tahdotaan ylläpitää ja kehittää samalla varmistaen, ettei järjestöstä tule liian etäinen nuorille jäsenille. EYP Finland järjestää vapaaehtoisvoimin nuorilta nuorille lukuisia suuren kokoluokan tapahtumia – toiminnan lisääminen ja laadun kehittäminen tarvitsee tuekseen palkattua työvoimaa ja toimivan hallinnon, mutta samalla EYP Finlandin tulee olla kaikille avoin ja nuorten jäsentensä näköinen järjestö. Vuonna 2018 tahdotaan varmistaa, että toiminta on todella jäsenlähtöistä – kuunnellaan jäsenten toiveita ja kehitetään toimintaa niiden pohjalta.

Vuoden aikana tullaan keskittymään erityisesti vapaaehtoisten sitouttamiseen ja motivointiin antoisien ja monipuolisten tehtävien kautta ympäri vuoden. Vapaaehtoisille tarjotaan lyhyempiä, projektiluontoisia rooleja järjestössä, jotta kaikille löytyy mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Myös paikallisjärjestöjen toimintaa kehitetään lisäten nuorille mahdollisuuksia lähteä mukaan aktiivisesti järjestötoimintaan myös kesken vuoden. Jokaisen paikallisjärjestön hallitukselle järjestetään koulutus heidän toimialueellaan, jolla pyritään vahvistamaan paikallistason toimintaa. Vuonna 2018 panostetaan vastaanottavuuteen kuuntelemalla jäsenistön toiveita. Tämä varmistetaan vuosittaisella laajalla jäsenkyselyllä, jonka kautta nuoria osallistetaan vaikuttamaan järjestön tulevaisuuteen. Vapaaehtoisille järjestetään vähintään 30 koulutusta vuoden aikana. Vapaaehtoistoimintaan tullaan kehittämään opas, jotta jokainen uusi jäsen kokee olevansa tervetullut mukaan toimintaan ja tietää millaisia mahdollisuuksia hänellä on edetä järjestössä.


10 Toimintasuunnitelma 2018

Tavoitteet

2.2 YHDENVERTAINEN "EYP Finland edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja kehittää toimintaa kaikkien nuorten tarpeiden mukaisesti" EYP Finland edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja yhdistää nuoria eri sosioekonomisista taustoista, koulutuspoluista, kulttuureista ja kieliryhmistä toiminnassaan. Kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä järjestössä ja vastaanottaa luottamustoimia oman mielenkiintonsa ja motivaationsa perusteella. Vuonna 2018 EYP Finland tulee panostamaan erityisesti ydinkohderyhmän ulkopuolisten nuorten tavoittamiseen. Toimintaa kehitetään avoimesti kaikkien nuorten tarpeiden mukaisesti ja tarjotaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Tähän apuna käytetään vuoden 2017 alussa julkaistua yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuosille 2017–2018 ja seurataan siinä määriteltyjä toimenpiteitä. Vuonna 2018 aloitetaan myös uusi nykytilanteen kartoitus, jotta tosiasiallista yhdenvertaisuutta ja sen kehitystä toiminnassa voidaan arvioida.

Tämän lisäksi EYP Finland panostaa yhdenvertaisuuden kehittämiseen EYP:n kansainvälisellä tasolla tarjoamalla apua yhdenvertaisuussuunnitteluun muille EYP-maille. Jäsenistöä koulutetaan syrjimättömyyden perusteista, jotta arvoille saadaan pitkäjänteinen ja pysyvä pohja toiminnassa. Tätä varten tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen ja oppilaitosten kanssa sekä keskustellaan avoimesti myös sidosryhmien kanssa. Tavoitteen toteutumisessa tärkeää on myös viestintä ja sen arviointi. Osana laajempaa viestinnän strategista uudistamista, EYP Finland keskittyy erityisesti viestinnän yhdenvertaisuuteen ja miten se vaikuttaa tosiasialliseen avoimuteen toiminnassa pyrkien osallistamaan nuoria erilaisista taustoista. Viestinnän avulla pyritään erityisesti tavoittamaan nuoria ammatillisista oppilaitoksista, mikä on EYP Finlandin pitkäaikainen tavoite. Vuonna 2018 tätä varten haetaan erillistä rahoitusta ja tehdään aktiivista yhteistyötä esimerkiksi Sakki ry:n kanssa, jotta yhteiskunnallinen opetus ja EYP Finlandin toiminta on avointa myös ammattiin opiskeleville.


Tavoitteet

2018 Toimintasuunnitelma 11

2.3 KIINNOSTAVA "EYP Finland järjestönä herättää kiinnostuksen eri ryhmissä ja se tunnistetaan nuorten epämuodollisen koulutuksen edistäjänä" EYP Finland pyrkii nostattamaan asemaansa nuorten epämuodollisen koulutuksen johtavana edistäjänä toisen asteen koulutuksessa Suomessa. Euroopan nuorten parlamentin kokemuspohjainen opetusmalli on uniikki ja erikoislaatuinen – toista oppimiseen perustuvaa ja nuorten toisille nuorille järjestämää foorumia ei Suomesta löydy. Vuonna 2018 EYP Finland keskittyy ajankohtaiseen, monipuoliseen ja johdonmukaiseen viestintään, joka tavoittaa oikeissa kanavissa nuoret, opettajat, yhteistyökumppanit ja tukijat. EYP Finlandin tarjoama epämuodollinen koulutus on merkityksellinen kouluopetuksen tukija. EYP Finland pyrkii kasvattamaan tunnettavuuttaan kouluissa ja opettajien keskuudessa herättämällä opettajien kiinnostuksen toimintaan. Oppilaitoksia ja opettajia sitoutetaan mukaan luomalla uusia viestintäkanavia opettajille, kehittämällä opettajaverkostoa, tarjoamalla helppolukuisia materiaaleja toiminnasta sekä kehittämällä malli EYP-kurssista oppilaitoksille.

EYP Finlandin opettajien opas julkaistaan vuonna 2018. Tämän lisäksi opettajia kutsutaan EYP Finlandin alueellisiin ja kansalliseen istuntoon seuramaan yleiskokousta. Tavoitteen toteutumisen keskiössä on suunnitelmallinen viestintä, jonka avulla voidaan tehokkaammin tavoittaa eri kohderyhmiä oikeilla viestintäkanavilla. EYP Finland valmistelee vuoden 2017 aikana laajempaa viestintästrategiaa, jossa on määritelty jokaisen viestintäkanavan kohderyhmä ja tarkoitus. Tätä varten tehdään pohjatyötä arvioiden nykyisiä viestintäkanavia ja asetetaan tarkempia mittareita, joilla viestinnän toimivuutta voidaan mitata. Vuonna 2018 viestintästrategia otetaan aktiiviseensti käyttöön ja siinä määriteltyjä toimenpiteitä noudatetaan osana pitkäaikaista viestinnällistä uudistusta. EYP Finland pyrkii kasvattamaan näkyvyyttään myös yhteistyötapahtumissa, muiden järjestöjen tapahtumissa, edustustilaisuuksissa ja messuilla, joiden kautta pyritään tavoittamaan uusia nuoria ja tukijoita. Kiinnostavan kuvan luominen eri ryhmissä on merkittävää EYP Finlandin tunnettavuudelle ja näkyvyydelle myös muussa mediassa


12 Toimintasuunnitelma 2018

Tavoitteet

2.4 KANSAINVÄLINEN "EYP Finland edistää aktiivisesti nuorten kansainvälistymistä" EYP Finland pyrkii tulemaan tunnetuksi nuorten keskuudessa luotettavana vaihtoehtona päästä ulkomaille ja saada kansainvälisiä kokemuksia myös kotimaassa. EYP Finland tunnetaan hyvänä esimerkkinä kansainvälisestä järjestöstä sekä suomalaisissa oppilaitoksissa että EYP:n kansainvälisessä verkostossa. EYP Finland tarjoaa nuorille useita mahdollisuuksia kansainvälistyä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. EYP Finland on osa laajempaa 40 maan EYP-verkostoa, ja EYP Finlandin jäseniä lähtee ulkomaisiin EYP-tapahtumiin ympäri vuoden. Vuonna 2018 EYP Finland pyrkii lähettämään 150 nuorta ulkomaille erilaisiin EYP-tapahtumiin. Tätä tavoitetta edistämään nuorten jäsenten osallistumista tapahtumiin ulkomailla tuetaan rahallisesti EYP Finlandin tukirahaston kautta tarjoten myös yhdenvertaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.

EYP Finlandin järjestämissä kotimaisissa tapahtumissa nuorilla on mahdollisuus osallistua kulttuurien väliseen keskusteluun kansainvälisessä ilmapiirissä. Vuosittain EYP Finlandin tapahtumiin osallistuu nuoria jopa 30 eri Euroopan maasta ja tähän pyritään myös vuonna 2018. Mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja kulttuurien kohtaamiseen myös kotimaassa ovat tärkeitä nuorten kehityksessä suvaitseviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi. Vuonna 2018 järjestetään myös nuorten kansainvälistymiseen liittyvä seminaari. Kansainvälisellä tasolla EYP Finland tunnetaan ammattimaisuudestaan ja toimivasta järjestöilmapiiristä. EYP Finland ylläpitää toimintakulttuuriaan osallistumalla aktiivisesti kansainvälisen EYP:n päättäviin elimiin, lähettämällä suomalaisia kouluttajia kansainvälisiin tapahtumiin ja pitämällä vahvan edustuksen EYP:n kansainvälisissä istunnoissa. Pohjoismaisten EYP:n kansallisten komitoiden kanssa suunnitellaan yhteistä koulutustapahtumaa. EYP Finlandin nuorille edustajille tarjotaan tukea ja koulutusta ennen ulkomaille lähtöä sekä mahdollisuuksien mukaan myös vierailuja suurlähetystöihin.


Päätapahtumat

2018 Toimintasuunnitelma 13


14 Toimintasuunnitelma 2018

Aktiivinen kansalaisuus

3. AKTIIVINEN KANSALAISUUS

Aktiivinen kansalaisuus on EYP Finlandin ydintoiminnan alueista suurin. Aktiivinen kansalaisuus -hankkeen kautta EYP Finland kykenee parhaiten ajamaan Euroopan nuorten parlamentin tavoitteiden toteutumista Suomessa: rohkaisemaan suomalaisia nuoria ottamaan kantaa ajankohtaisiin eurooppalaisiin kysymyksiin ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan aktiivisina nuorina kansalaisina.

3.1 Eurooppalainen kansalaisuutesi EYP Finland on järjestänyt Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen vuosittain vuodesta 2010 lähtien ja hanke jatkuu jälleen vuonna 2018. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja innostaa nuoria yhteiskunnallisiksi ajattelijoiksi sekä saada heidät pohtimaan vaikutusmahdollisuuksiaan Euroopan kansalaisina. Hanke koostuu kahdesta osasta: keväällä ja alkusyksystä järjestettävästä mittavasta valtakunnallisesta koulukiertueesta ja loka–marraskuussa järjestettävistä neljästä alueellisesta suurtapahtumasta – EYP Finlandin alueellisista istunnoista. Jokaista suurtapahtumaa edeltää kaksipäiväinen koulutus vapaaehtoisille nuorille. Hankkeen toteutuksessa on mukana yhteensä lähes 200 nuorta.

Koulukiertueella esitellään Eurooppalainen kansalaisuus -hanketta, ajankohtaisia eurooppalaisia aiheita ja Euroopan nuorten parlamentin toimintaa, jonka kautta pyritään tavoittamaan 6000 nuorta. Tarkoituksena on tavoittaa kaikki Suomen lukiot ja vähintään 30 ammattioppilaitosta. Alueelliset istunnot kokoavat kukin noin 150 nuorta, joista valitaan osallistujat EYP Finlandin kansalliseen istuntoon, joka järjestetään tammikuussa 2019. Suurtapahtumien pääjärjestäjien haku ja valinta tehdään tammikuussa 2018. Muut vapaaehtoiset rekrytoidaan ja valitaan kevään ja kesän aikana. EYP Finlandin hallitus tarjoaa pääjärjestäjille kaksipäiväisen koulutuksen tammi–helmikuussa 2018, välitapaamisia vuoden aikana sekä palautekoonnin alueellisten tapahtumien jälkeen marras-joulukuussa. Jokaisen suurtapahtuman pääjärjestäjät pitävät järjestäjätiimeilleen koulutuksen kesällä 2018.


Aktiivinen kansalaisuus

2018 Toimintasuunnitelma 15

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 3.2 Kansallinen istunto – Turku 2018 Kansallinen istunto on EYP Finlandin vuoden päätapahtuma, joka kokoaa yli 200 nuorta keskustelemaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista Eurooppa-aiheista ja haasteista. EYP Finlandin kansallinen istunto järjestetään 5.–8. tammikuuta 2018 Turussa. Tapahtumaan saapuu paikalle myös kymmenen Suomen Akatemian asiantuntijaa keskustelemaan nuorten kanssa komitea-aiheista. Turku 2018 -istunnon järjestelyt on tehty pääasiassa vuonna 2017 ja projekti saatetaan päätökseensä vuonna 2018. Istunnolle on saatu yhteistyökumppaneita kuten Varsinais-Suomen liitto, rahoitusta säätiöiltä kuten Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja esimerkiksi Suomen Akatemia tukee istuntoa lähettämällä asiantuntijoita sinne. Istunnon noin 200 osallistujasta noin kolme neljäsosaa tulee

Suomesta. Heidät on valittu osallistumaan istuntoon EYP Finlandin Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen neljästä suurtapahtumasta syksyllä 2017. Noin neljäsosa tapahtuman osallistujista tulee muista Euroopan maista, millä taataan kulttuurien välinen dialogi ja eri näkökulmat aiheisiin. Istunnon teema on Towards a Better European Community with Nordic Collaboration. Tapahtumaan osallistuvat nuoret keskustelevat kansainvälisissä työryhmissä muun muassa monipuolisesti talouteen liittyvistä aiheista ja kokoavat ongelmien ratkaisemiseksi päätöslauselmia, jotka lähetetään päättäjille ja suojelijoille tapahtuman jälkeen. Istuntoa edeltää kaksipäiväinen koulutus, johon osallistuu noin 50 nuorta. Koulutuksessa keskitytään tapahtuman teemoihin, ryhmänohjaustaitoihin ja johtamiseen, journalismiin sekä tapahtuman järjestämiseen.

Kansallinen istunto 2019 Vuoden 2019 kansallisen istunnon suunnittelu ja järjestäminen aloitetaan jo tammikuussa 2018. Istunnon järjestelyistä vastaa EYP Finlandin hallituksen valitsemat pääjärjestäjät yhdessä johtamansa järjestäjätiimin kanssa. Kansallinen istunto järjestetään tammikuussa 2019.


16 Toimintasuunnitelma 2018

Kansainvälinen

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 54.KOULUTUSTOIMINTA Kaikki EYP-toiminta on luonteeltaan kansainvälistä, ja suomalaiset nuoret pääsevät myös Suomessa tapahtuvissa EYP-tapahtumissa tutustumaan nuoriin kaikkialta Euroopasta edistäen kulttuurien välistä dialogia, monikulttuurista ymmärrystä ja kansainvälistymistä. Vuonna 2018 tavoitteena on, että EYP Finlandin tapahtumissa Suomessa on osallistujia yli 30 maasta. Tärkeä osa EYP Finlandin toimintaa on myös suomalaisten nuorten lähettäminen muualla Euroopassa tapahtuviin EYPtapahtumiin; vuonna 2018 pyritään lähettämään 150 nuorta ulkomaille. EYP Finlandin hallitus valitsee vuosittain kansallisesta istunnostaan lukuisia delegaatioita osallistumaan tapahtumiin ulkomailla, minkä lisäksi se tukee vanhempien jäsentensä omatoimista osallistumista vastaaviin tapahtumiin.

tarkoituksena on edistää kaikkien jäsenten yhdenvertaista mahdollisuutta lähteä ulkomaille ensimmäistä kertaa. Avustusten laajuus riippuu EYP Finlandille myönnetyistä avustuksista sekä yleisen varainkeruun tuloksista.

4.1 Kansainväliset istunnot

Euroopan tason päätapahtumia ovat kolme kansainvälistä istuntoa, jotka kukin kokoavat noin 300 eurooppalaista nuorta keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Istunnot kestävät kymmenen päivää. EYP Finland valitsee vuosittain kansallisesta istunnostaan noin kymmenen hengen delegaatiot kansainvälisiin istuntoihin. Joka vuosi tarjotaan muutama paikka erillishaun kautta. EYP Finlandin edustajat osallistuvat kansainvälisiin istuntoihin tyypillisesti kouludelegaatioissa. Opettajilla Vuonna 2018 nuorille pyritään jakamaan aiempaa enemmän avustuk- on mahdollisuus osallistua myös sia osallistumismaksuihin ja matkaku- kansainvälisiin istuntoihin, joissa heille on tiivis ohjelma, johon kuuluu luihin vuonna 2017 perustetun EYP erilaisia koulutuksia ja seminaareja. Finlandin tukirahaston kautta. Sen

Euroopan nuorten parlamentin kansainväliset istunnot järjestetään vuonna 2018 kesällä Vilnassa (Liettua) ja syksyllä Rotterdamissa (Alankomaat). Keväällä 2018 ei poikkeuksellisesti järjestetä kansainvälistä istuntoa.

4.2 Muut tapahtumat ulkomailla Kansainvälisten istuntojen lisäksi EYP Finland valitsee vuosittain lukuisia delegaatioita osallistumaan muihin EYPtapahtumiin ulkomailla. Kansallisten istuntojensa lisäksi Euroopan nuorten parlamentin kansalliset komiteat järjestävät muun muassa eripituisia kansainvälisiä foorumeita. Ne noudattavat tavallista EYP-tapahtumien rakennetta kooten osallistujia eri puolilta Eurooppaa, mutta voivat keskittyä esimerkiksi johonkin tiettyyn teemaan ja painottavat vielä enemmän erilaisten kulttuurien ymmärtämistä.


Kansainvälinen

2018 Toimintasuunnitelma 17

Finland lähettää delegaation esimerkiksi keväällä järjestettävään kansainväliseen foorumiin Baselissa, Sveitsissä. Lisäksi EYP Finlandin hallituksen jäseniä ja muita aktiivisia jäseniä lähetetään ulkomaille eripituisiin kokouksiin ja koulutuksiin. Näihin kuuluvat muun muassa Summer Academy ja Training for EYP Trainers.

4.3 Delegaatioiden koulutus EYP Finland järjestää kaikille ulkomaille lähteville delegaatioille koulutusta. Delegaatiot, jotka edustavat Suomea vuoden 2018 kansainvälisissä istunnoissa valitaan Turun kansallisesta istunnosta tammikuussa 2018. EYP Finlandin kansainvälisten suhteiden vastaava kouluttaa delegaatit edustustehtävää varten. Delegaatioille järjestetään myös suurlähetystövierailu kohdemaan suurlähetystöön Suomessa. Vuonna 2018 panostetaan erityisesti delegaatioiden varainhankinnan avustamiseen ja jäsenten rahalliseen tukemiseen tukirahaston kautta.

4.4 Kansainvälinen yhteistyö EYP Finland on yksi EYP:n vakiintuneimmista kansallisista komiteoista. Asiat kuten palkattu henkilökunta, pitkäaikainen strategisen ajattelun periaate sekä Suomen oloihin räätälöity istuntojen järjestämisen toimintamalli toimivat esimerkkeinä monille muille kansallisille komiteoille. Uuden strategiakauden yhtenä painopisteenä tulee olemaan entistä aktiivisempi verkostoituminen muiden kansallisten komiteoiden kanssa ja EYPtoiminnan kehittäminen kansainvälisellä tasolla aktiivisen tiedon jakamisen kautta. Hallituksen kansainvälisten suhteiden vastaava tulee kehittämään EYP Finlandin kansainvälistä yhteistyötä monella eri tasolla. EYP Finlandin jäsenten osallistumismahdollisuuksia kansainväliseen päätöksentekoon parannetaan keskustelemalla kansallisten komiteoiden neuvoston kokousmateriaaleista avoimesti jäsenistön kanssa aina ennen kokouksia jäsentapahtumissa ja sähköisesti. Hallitus kannustaa aktiivisia jäseniä osallistumaan kansainvälisiin työryhmiin ja pyrkii itse kouluttautumaan sekä kouluttamaan EYP:n järjestämissä koulutustapahtumissa.


18

Koulutus

5. KOULUTUSTOIMINTA 5. Koulutustoiminta Euroopan nuorten parlamentti on ensisijaisesti koulutuksellinen järjestö. EYP Finlandin koulutustoiminnan tavoitteena on erityisesti kehittää monia taitoja ja valmiuksia, jotka ovat järjestön jäsenille tärkeitä niin EYP-toiminnassa kuin myös henkilökohtaisessa kehittymisessä ja työelämässä. EYP:n toiminta korostaa ennen kaikkea epämuodollista oppimista; kyse on oppimisesta tekemisen ja itsensä haastamisen kautta. EYP-metodologian mukaisesti kaikessa koulutustoiminnassa pyritään tarjoamaan myös vahva teoreettinen perusta.

5.1 Media team training Useimmissa EYP-tapahtumissa toimii niin kutsuttu mediatiimi, joka tuottaa muun muassa istuntolehden, videoita ja muuta materiaalia istunnoista. Heidän tavoitteenaan on osaltaan myös luoda tapahtuman tunnelmaa ja avustaa muita tapahtuman toimihenkilöitä tapahtuman järjestelyissä. EYP Finland järjestää vuosittain viikonlopun mittaisen mediakurssin. Kouluttajina toimivat kokeneet ja kansainväliset EYP-läiset. Kurssin työkielenä on englanti, ja siihen osallistuu noin 30 nuorta EYPläistä sekä Suomesta että ulkomailta.

Kurssilla käsitellään laajasti muun muassa lehden tekoon liittyviä kysymyksiä, luovaa kirjoittamista, valokuvausta ja videoiden tekemistä. Osallistujien odotetaan kurssilla muodostavan myös käsityksen journalismin etiikasta ja parantavan kattavasti medialukutaitoaan – koulutuksesta ei siis ole hyötyä ainoastaan EYP-tapahtumissa.

5.2 Chairs' training EYP-istuntojen osallistujat keskustelevat ajankohtaisista aiheista yleensä 8-15 hengen työryhmissä eli komiteoissa. Näiden ryhmien työtä johtaa aina komitean puheenjohtaja (chairperson), joka on kokenut EYP-läinen. EYP Finland järjestää komiteoiden puheenjohtajille vuosittain viikonlopun mittaisen koulutuksen, mikä tarjoaa suomalaisille sekä kansainvälisille osallistujille kattavat tiedot ja taidot muun muassa; ryhmädynamiikasta, johtajuudesta, fasilitoinnista, ryhmäyttämisestä ja EYP-metodien pedagogisista taustoista. Kurssin jälkeen osallistujat ymmärtävät komitean puheenjohtajan vastuun, saavat kattavan pohjan kehittää itseään johtajan roolissa ja valmiudet toimia motivoivana ohjaajana ryhmätyölle.


Koulutus

2018 Toimintasuunnitelma 19

5.3 Järjestöpäivät

5.4 Muu koulutustoiminta

Vuonna 2015 ensimmäistä kertaa järjestetyt EYP Finlandin järjestöpäivät kokoavat nuoria kouluttautumaan ja vaihtamaan ideoita EYP Finlandista ja sen toiminnan kehittämisestä tulevaisuudessa. Järjestöpäivät ovatkin tärkeä kohtaamispaikka paikallisjärjestöjen jäsenille, EYP Finlandin työryhmäläisille ja tapahtumien pääjärjestäjille. Keskustelut ovat erittäin hyödyllisiä EYP Finlandin kehityksen kannalta, sillä ne auttavat muokkaamaan toimintaa jäsenten toiveiden pohjalt Järjestöpäivät pitävät sisällään interaktiivisia ja syvällisiä koulutusosioita muun muassa kansainvälisestä EYP:stä sekä EYP Finlandin järjestötoiminnasta. Lisäksi nuoret työskentelevät työryhmissä ja vaihtavat parhaita käytäntöjä paikallistason toimintaan sekä tapahtumien järjestämiseen liittyen. Koulutuksen teemoja ovat lisäksi esimerkiksi ajanhallinta, varainkeruu ja projektijohtaminen – tarjoten taitoja jotka ovat hyödyllisiä myös EYP:n ulkopuolella.

EYP Finlandin muuhun koulutustoimintaan kuuluu erilaiset lyhyemmät seminaarit ja tapahtumat, joiden määrää pyritään nostamaan vuoden 2018 aikana. Vuosittaista jäsenviikonloppua ei toisteta vuonna 2018, vaan sen sijaan korvataan se alkuvuodesta järjestettävällä kansainvälisyys -seminaarilla. Seminaarissa keskitytään nuoriin ja kansainvälistymisen merkitykseen heidän elämässään, ja kerrotaan EYP Finlandin tarjoamista mahdollisuuksista. EYP Finland pyrkii myös tukemaan yhdistyksen hallituksen, henkilöstön ja muiden aktiivisten jäsenten kouluttautumista ja henkistä kasvua tarjoamalla mahdollisuuden koulutustukeen. Tällöin he voivat osallistua itseään kiinnostavaan koulutukseen, josta EYP Finland maksaa osallistumismaksun. Tätä kautta EYP Finland tahtoo kannustaa aktiivisia jäseniään kehittämään itseään ja motivoimaan heitä.


20 Toimintasuunnitelma 2018

Jäsentoiminta

6. JÄSEN- JA PAIKALLISTOIMINTA

EYP Finlandin jäsentoiminta lujittaa sen jäsenistön yhteisöllisyyttä. Jäsentoiminta on asiapitoisten tapahtumien ja muun ohjelman ohella tärkeää jäsenistön sitouttamiseksi järjestötoimintaan. Se edistää yhdistyksen toiminnan jatkuvuutta ja motivoi vapaaehtoisia. Jäsentoiminnasta vastaavat ennen kaikkea yhdistyksen paikallisjärjestöt, mutta EYP Finland järjestää myös valtakunnallista jäsentoimintaa. Esimerkiksi yhdistyksen vuosijuhla kokoaa aina marraskuussa yhteen eri sukupolvien EYP-läisiä tarjoten heille mainion tilaisuuden muistella mennyttä vuotta. EYP Finlandin kesäpäivät ovat EYP Finlandin aktiiveille ja vapaaehtoisille mahdollisuus rentoutua yhdessä, tutustua uusiin EYP-läisiin ja ladata akkuja ennen syksyä. Kesäpäivien yhteydessä järjestetään paikallisjärjestöjen tapaaminen sekä EYP-istuntojen pääjärjestäjien tapaaminen.

EYP Finlandilla on tällä hetkellä viisi aktiivista paikallisjärjestöä: EYP Helsinki, EYP Turku, EYP Tampere, EYP Itä-Suomi ja EYP Pohjois-Suomi. Kullakin paikallisjärjestöllä on oma hallituksensa ja jäsenistönsä, joskin kaikkien paikallisjärjestöjen jäsenet kuuluvat ensisijaisesti aina EYP Finlandiin.

Euroopan nuorten parlamentissa kulttuurit ja ihmiset kohtaavat demokratian ja tulevaisuuden. Niissä keskusteluissa syntyy yhteistyön verkostoja ja näkemys aina paremmasta maailmasta, joka odottaa tekijöitä. Anna-Kaisa Ikonen Tampereen pormestari

Vuonna 2018 EYP Finland pyrkii erityisesti kehittämään paikallistoimintaa ja sen jatkuvuutta tarjoamalla jokaiselle paikallisjärjestölle koulutuksen vuoden alussa omalla toimialueellaan, vahvistamalla paikallisjärjestöjen välistä yhteistyötä ja luomalla enemmän esimerkkidokumentteja ja -materiaalia niin hallinnolliseen puoleen, varainkeruuseen kuin viestintäänkin. EYP Finland ei niinkään pyri lisäämään paikallisjärjestöjen määrää, vaan keskittyy erityisesti laatuun ja vahvistaa nykyisten paikallisjärjestöjen toimintaa. EYP Finlandin hallituksessa tätä kehitystä tukee sisäisten asioiden vastaava.


Jäsentoiminta

2018 Toimintasuunnitelma 21


22 Toimintasuunnitelma 2018

Muut hankkeet

87.HALLINTO MUUT HANKKEET 7.1 Nuorten Eurooppa EYP Finland yhteistyössä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa on toteuttanut useana vuonna Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston Nuorten Eurooppa -hankkeen. Aiempina vuosina se on kulkenut nimellä Nuorten ääni ratkaisee – EU luokkahuoneessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tietoutta Euroopan unionin päätöksenteosta, etenkin Euroopan parlamentin toimintatavoista, sekä kannustaa nuoria kertomaan omia mielipiteitään ja keskustelemaan EU-asioista niin muiden nuorten kuin päättäjienkin kanssa. Tavoitteeseen pyritään järjestämällä ympäri Suomea 75–120 minuutin mittaisia parlamenttisimulaatioita vähintään 50 kertaa sekä kutsumalla aktiivisia ja kiinnostuneita nuoria mukaan hankkeen päätapahtumaan Helsinkiin mahdollisuuksien mukaan. Parlamenttisimulaatioita, joissa nuoret keskustelevat pienryhmissä ajankohtaisista Eurooppa-aiheista, järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hanke tarjoaa myös aktiivisille EYP-läisille mahdollisuuden lähteä vetämään simulaatioita muille nuorille. Hankkeen päätapahtuma on tarkoitus järjestää toista kertaa vuonna 2018 seminaarin muodossa, jossa tavoitteena on luoda aitoa vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välille, ja tuoda tätä kautta nuorten EU-mielipiteet entistä paremmin kuuluviin.

Hankkeen taloushallinnon vastuusta ei ole vielä päätetty mutta alustavasti EYP Finland tulee ottamaan suuremman vastuun hankkeen toteutuksesta vuonna 2018. Hankkeen suunnitelmia tarkennetaan loppuvuonna 2017. Hanke pohjautuu EYP Finlandin 2010 perustamaan EU – osallistu ja opi! -hankkeeseen. EYP Finland on päävastuussa parlamenttisimulaatioiden suunnittelusta, materiaaleista sekä ohjaajien koulutuksesta. Parlamenttisimulaatiot ovat osoittautuneet erinomaiseksi tavaksi saada lukiolaisten lisäksi myös nuoria yläkouluista ja ammattioppilaitoksista mukaan oppimaan ja keskustelemaan Eurooppa-kysymyksistä. Hankkeen kohderyhmä on 13–29 -vuotiaat yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet nuoret, jonka kautta voidaan saavuttaa kattava joukko erilaisia nuoria, lisätä eri-ikäisten nuorten välistä vuoropuhelua ja antaa kaikille nuorille mahdollisuus osallistua projektiin.


Muut hankkeet

2018 Toimintasuunnitelma 23

7.2 Muu yhteistyö EYP Finland aikoo tehdä aktiivisesti ja monialaisesti yhteistyötä vuonna 2018 eri toimijoiden kanssa. EYP Finland toimii aktiivisesti Allianssi ry:n toiminnassa sen jäsenjärjestönä ja pyrkii yhä enemmän ottamaan osaa järjestettäviin tapahtumiin. Tämän lisäksi EYP Finland on myös vuonna 2018 yhteydessä Sakki ry:n kanssa, jotta toiminta tavoittaisi paremmin myös opiskelijat ammattioppilaitoksissa sekä Nuva ry:n kanssa parantaakseen nuorten mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Yhteistyötä aiotaan jatkaa myös Eurooppanuoret ry:n ja Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa lähinnä yhteisten tapahtumien ja hankkeiden koordinoinnissa. Vuonna 2017 on aloitettu uudenlaista yhteistyötä Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa pakolaistaustaisten nuorten osallistamiseksi toimintaan. Yhteistyötä pyritään jatkamaan vuonna 2018 ja pohtimaan mahdollisuuksia yhteistyöhön myös muiden kuntien ja kaupunkien kanssa.

EYP Finland on koordinoinut useana vuonna Suomessa Euroopan komission tiedotushankkeita, kuten suomalaisten nuorten osallistumista European Youth Eventiin. Rahoitusta saataessa hankkeita koordinoidaan myös vuonna 2018. EYP Finland jatkaa tiivistä yhteistyötä kansainvälisellä tasolla 39 muun EYP:n kansallisen komitean kanssa. Erityisesti pohjoismaiden EYP-järjestöjen kanssa pyritään tekemään aktiivisempaa yhteistyötä. Erityinen painopiste olisi hyvien käytäntöjen jakamisessa kyseisten järjestöjen välillä. Pohjoismaisten EYPjärjestöjen kanssa suunnitellaan myös yhteistä koulutustapahtumaa joko vuodelle 2018 tai 2019. Koulutus keskittyisi järjestöjen toiminnan kehittämiseen, varainkeruuseen, yhdenvertaisuuden huomioimiseen toiminnassa, viestintään sekä tapahtumakoordinointiin. EYP Finland tulee osallistumaan koulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen sekä lähettää edustajia kouluttajiksi ja koulutettaviksi.

7.3 Muut tapahtumat ja edustus EYP Finland pyrkii kasvattamaan tunnettavuuttaan aktiivisesti osallistumalla muiden järjestöjen ja ulkopuolisten tapahtumiin. Tätä varten perustettu tapahtumatyöryhmä etsii jatkuvasti uusia pienempiä ja suurempia tapahtumia, jossa EYP Finland voisi tavoittaa uusia nuoria ja levittää Eurooppa-tietoutta. Vuonna 2018 pyritään erityisesti kehittämään EYP Finlandin tiedotusmateriaaleja ja osallistumaan niin uusiin kuin tuttuihin tapahtumiin. Messutapahtumien kautta pyritään tavoittamaan 2000 nuorta. Vuonna 2018 EYP Finland osallistuu Helsingin nuorisoasiainkeskuksen messutapahtumiin (kuten Reaktori) sekä muiden yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin (kuten AIESEC YouthSpeak Forum).


24 Toimintasuunnitelma 2018

Hallinto

8. HALLINTO 8.1 Yhdistyksen kokoukset EYP Finlandin ylin päättävä elin ovat yhdistyksen kokoukset, joita järjestetään kahdesti vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään hallituksen määräämänä päivänä huhti–toukokuussa ja syyskokous loka–marraskuussa. Yhdistyksen kokoukseen ovat tervetulleita kaikki EYP Finlandin jäsenet, joilla jokaisella on ääni- ja puheoikeus antaen heille mahdollisuuden vaikuttaa EYP Finlandin kehitykseen ja toimintaan osallistumisellaan.

8.2 Hallitus EYP Finlandia johtaa sen syyskokouksen valitsema hallitus, joka koostuu EYP Finlandin toiminnassa aktiivisesti mukana olevista nuorista. Se hallinnoi järjestön valtakunnallista toimintaa, pitää yhteyttä EYP Finlandin yhteistyökumppaneihin ja kehittää sen toimintaa strategisesti. Hallitus on seitsenhenkinen, ja se kokoontuu noin kuukausittain ja pitää päivittäin yhteyttä sähköisesti. Hallituksen toiminnan koordinoinnista vastaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema puheenjohtaja, ja hallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa. Myös EYP Finlandin paikallisjärjestöjen puheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus EYP Finlandin hallituksen kokouksissa.

8.3 Keskustoimisto EYP Finlandin keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. Lokakuussa 2017 toimisto muutettiin Lauttasaaresta Allianssi ry:n tiloihin Pasilaan, jonka toivotaan olevan pitkäaikainen sijainti. Tämä luo mahdollisuuksia verkostoitumiselle nuorisokentällä. Yhdistyksen kokoaikainen pääsihteeri työskentelee keskustoimistolta käsin päivittäin. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat mm. rahoitushakemusten ja -raporttien laatiminen, laskutus, jäsenrekisterin ylläpitäminen ja muiden hallinnollisten tehtävien hoitaminen. Pääsihteeri vapauttaa vapaaehtoiset liiallisista hallinnollisista tehtävistä ja auttaa kehittämään toimintaa. Vuonna 2018 on tarkoituksena vakiinnuttaa jatkuvuus kokoaikaiselle työntekijälle, palkata yksi korkeakouluharjoittelija syksylle, yksi projektityöntekijä muihin hankkeisiin ja yksi nuori kesätyöntekijä.

8.4 Paikallisjärjestöt EYP Finlandin viisi paikallisjärjestöä: EYP Helsinki, EYP Tamperee, EYP Turku, EYP Itä-Suomi ja EYP Pohjois-Suomi, koordinoivat EYP Finlandin toimintaa omilla alueillaan sekä järjestävät koulutustapahtumia ja virkistystoimintaa jäsenilleen. Ne vastaavat myös kontakteista oman alueensa kouluihin ja koulukiertueen toteutumisesta omalla toimialueellaan. Paikallisjärjestöt toimivat EYP Finlandin hallituksen asettamien tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

8.5 Työryhmät ja neuvottelukunnat Yhdistyksen hallituksen rinnalla toimii kuusi työryhmää, joissa on 4–10 jäsentä. Vuonna 2016 perustettuun neuvottelukuntaan (Board of Advisors) valitaan myös vuonna 2018 4–6 kokenutta yhdistyksen jäsentä. Neuvottelukunta toimii yhdistyksen hallituksen neuvoa antavana elimenä. Sen ehdotukset eivät sido yhdistystä tai sen hallitusta toimenpiteisiin.


Talous

2018 Toimintasuunnitelma 25

9. TALOUS JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

EYP Finlandin toiminnan rahoitus perustuu ennen kaikkea monipuoliseen toimintaan. Useimmat sen hankkeista ja tapahtumista pyritään rahoittamaan niiden omilla tuloilla: osallistumismaksuilla, paikallisilla avustuksilla ja yhteistyökumppaneiden tuella. Yritysyhteistyön ja muiden yksityisten rahoittajien merkitys EYP Finlandin toiminnan rahoittamisessa on viime vuosina kasvanut. Kuitenkin myös toimintamenot ovat jatkuvasti kasvaneet, joten sekä opetus- että kulttuuriministeriön nuorisoalan järjestöjen toiminta-avustus että ulkoasiainministeriön avustukset Eurooppatiedotus-hankkeille ovat EYP Finlandille elintärkeitä. EYP Finlandin hallinnollisia menoja kasvattaa keskustoimiston ylläpitäminen ja kokoaikainen pääsihteeri. Kokoaikaisen pääsihteerin lisäksi vuonna 2018 pyritään palkkaamaan korkeakouluharjoittelija avustamaan erityisesti Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeessa. Nämä ovat merkittäviä taloudellisia panostuksia toiminnan vakauden ja ammattimaistamisen osalta; EYP Finlandin kokoisen järjestön pyörittäminen vain nuorten vapaaehtoisten voimin olisi liian vaativaa ja raskasta. Pitkällä aikavälillä hallinnollisten menojen absoluuttisen ja suhteellisen osuuden kasvaminen on välttämätöntä toiminnan kasvun ja kehityksen kannalta.

Panostamalla hallinnolliseen puoleen, on pystytty kehittämään varainkeruuta sekä monipuolistamaan toimintaa, täten laskien hallintomenojen suhteellista osuutta kokonaismenoista tulevaisuudessa. Kuitenkin edelleen ehdoton valtaosa niistä lukuisista työtunneista, joita EYP-toiminnan järjestämiseen Suomessa vuosittain kuluu, tehdään nyt ja tullaan myös jatkossa tekemään täysin ilman rahallista korvausta, nuorten vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2018 EYP Finland rahoittaa perustoimintansa kuten aiempinakin vuosina; tapahtumien odotetaan lähtökohtaisesti kattavan omat kulunsa osallistumismaksuilla ja paikallisella varainhankinnalla. EYP Finlandin hallitus toimii läheisesti yhteistyössä tapahtumien järjestäjien kanssa, jotta tämä tavoite saavutettaisiin. Paikallisen varainhankinnan lisäksi EYP Finland pyrkii solmimaan myös mittavia valtakunnallisia yhteistyösopimuksia. Tavoitteena on myös solmia yritysten ja yhteisöjen kanssa pidempiaikaisia yhteistyösopimuksia, jotka takaisivat resursseja yksittäisten tapahtumien ja hankkeiden lisäksi myös yhdistyksen muuhun toimintaan ja hallintoon sekä


26 Toimintasuunnitelma 2018

Strategia

10. EYP FINLANDIN STRATEGIA 2018–2020

EYP:n kansainvälinen strategia vuosille 2016-2020 keskittyy vahvistamaan strategista ajattelua EYP-verkostossa. EYP Finland on strategisessa ajattelussa johtoasemassa, sillä järjestön ensimmäistä strategiakautta 2015-2017 ollaan jo saattamassa päätökseen. Strategia keskittyy neljään pääpilariin, minkä lisäksi toimintaa ohjaavat tarkasti asetetut tavoiteindikaattorit. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma on valmisteltu yhdessä vuosien 2018-2020 strategian kanssa. Hallitus arvioi strategian tavoitteiden toteutumista joka toimintavuoden päätteeksi, ja vuonna 2020 asetetaan strategiatyöryhmä luomaan strategia vuosille 20212024.

Vuonna 2017 EYP Finlandin hallituksen strategiatyöryhmä on analysoinut päättyvän strategian tavoitteiden toteutumista, kerännyt jäsenistön ajatuksia järjestön tulevaisuudesta jäsenkyselyn muodossa, ja pohtinut suuntausta vuosille 2018–2020. Tämän työn pohjalta hallitus on tunnustanut vuosille 2018–2020 neljä strategista painopistealuetta:

Vakaus ja osallistavuus

Innostavuus

EYP Finland on aktiivinen vapaaehtoisjärjestö, jolla on ammattimainen toimintakulttuuri. Kokopäiväinen pääsihteeri tukee nuorten vapaaehtoisten organisoimaa toimintaa. Järjestön toiminta on vakiintunutta pitkäaikaisen sitoutumisen kulttuurin ja aktiivisesti vanhoilta jäseniltä nuoremmille jaetun tietotaidon ansiosta, ja hyviksi havaittuja toimintamalleja säilytetään, arvioidaan kriittisesti ja kehitetään entistä paremmiksi.

EYP Finland tunnetaan nuorten epämuodollisen koulutuksen johtavana edistäjänä toisen asteen koulutuksessa Suomessa. EYP Finlandin viestintä on ajankohtaista, monipuolista ja johdonmukaista, sekä tavoittaa oikeissa kanavissa nuoret, opettajat, yhteistyökumppanit ja tukijat. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on jäsenille helppoa, houkuttelevaa ja palkitsevaa.

Yhdenvertaisuus EYP Finland edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja yhdistää nuoria eri sosioekonomisista taustoista, koulutuspoluista, kulttuureista ja kieliryhmistä. Kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä järjestössä ja vastaanottaa luottamustoimia pelkästään oman mielenkiintonsa ja motivaationsa perusteella.

Verkostoituminen EYP Finland on nuorten keskuudessa tunnettu ja luotettava vaihtoehto päästä ulkomaille sekä saada kansainvälisiä kokemuksia. Monialainen yhteistyö on merkittävää EYP Finlandin toiminnan kehittämiseksi. EYP Finland tunnetaan hyvänä esimerkkinä kansainvälisestä järjestöstä suomalaisissa toisen asteen oppilaitoksissa, muiden nuorisojärjestöjen keskuudessa, julkisissa laitoksissa, yrityksissä sekä EYP:n kansainvälisessä hallinnossa. Jäsenet kerryttävät sosiaalista pääomaa ja pystyvät luomaan merkittäviä kontakteja Suomessa ja ulkomailla.


lisäarvo tulee osoittaa vahvemmin, jotta EYP:n pitkän aikavälin kehitys voidaan taata.

10.1 KANSAINVÄLINEN EYP STRATEGIA 2016–2020 Kansainvälisen EYP:n strategia on uudistettu vuonna 2016. Vuonna 2017 EYP Finlandin kansallisen tason strategia on uudistettu kansainvälisen strategian pohjalta ja se tulee voimaan vuonna 2018. Vuosien 2016–2020 kansainvälisen strategian neljä pääaluetta ovat:

1. Inclusion / Osallisuus Koulutuksellisena organisaationa EYP pyrkii inspiroimaan ja voimaannuttamaan nuoria eurooppalaisia riippumatta heidän sukupuolesta, etnisyydestä, kansallisuudesta, sosioekonomisesta asemasta tai kyvyistä. Osallisuuden kautta keskitytään edistämään yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta, liikkuvuutta ja alueellista edustusta, jotta voidaan tunnistaa uusia kohderyhmiä ja kriittisesti arvioida EYPn rakenteita.

2. Empowerment / Voimaantuminen EYP toiminnan kautta nuoret saavat arvokkaita taitoja, tietoa ja itseluottamusta antaen vahvan pohjan vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Jotta korkealaatuista koulutusta voidaan jatkossakin tarjota, pyrkii EYP arvioimaan opetusmenetelmiään ja metodologiaansa säännöllisesti tarjoten mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä vanhoille aktiivisille jäsenille että uusille tulokkaille. EYP:n vahvuus organisaationa on sidottu siihen miten hyvin se pystyy tukemaan jatkuvaa osallistumista mielenkiintoisten ja palkitsevien kokemusten kautta.

3. Contribution / Palkitsevuus EYP toiminta on nuorilta nuorille; se on rakennettu eurooppalaisten nuorten vapaaehtoistyön voimin. EYP:n yli 3000 vapaaehtoista suunnittelevat, valmistelevat ja toteuttavat EYP:n tapahtumia ympäri Euroopan vuosittain. Tämä työpanos tulee huomioida ja palkita. Vapaaehtoistyön

4. Stability and continuity / Tasapaino EYP on kasvanut perustamisestaan, vuodesta 1987, lähtien valtavasti, ja se jatkaa myös kasvuaan nopealla tahdilla. Kuitenkin suurin osa jäsenistä on aktiivisesti toiminnassa mukana kansallisissa komiteoissa vain kahden vuoden ajan. Paljon tietoa, taitoa ja kontakteja katoaa suuren vaihtuvuuden myötä. Tämän takia organisaation tasapainoa, jatkuvuutta ja ammattimaisuutta tulee vahvistaa, kuin myös hallinnollista kapasiteettia ja johtamistaitoa, jotta tietotaito säilyy sukupolvelta toiselle luoden vahvan pohjan EYP:n kehitykselle.

Lue lisää kansainvälisen EYP:n strategista vuosille 2016–2020: http:// issuu.com/eypinternational/docs/ eyp_international_strategy_2016202/1?e=1


28 Toimintasuunnitelma 2018

11. Kansainvälinen Euroopan nuorten parlamentti

Euroopan nuorten parlamentti (European Youth Parliament) on vuonna 1987 perustettu kansainvälinen järjestö, jonka toiminta on tarkoitettu eurooppalaisille nuorille. Se edistää koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta antamalla opiskelijoille ja heidän opettajilleen mahdollisuuden osallistua käytännölliseen ja myönteiseen oppimiskokemukseen. EYP-kokemus kannustaa nuoria hankkimaan ensikäden tietoa muista kulttuureista, arvostamaan niiden eroavaisuuksia ja tekemään yhteistyötä muiden nuorten kanssa kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelijoita myös kannustetaan ottamaan selvää ajankohtaisista tapahtumista ja yhteiskunnasta, ajattelemaan itsenäisesti ja olemaan aloitteellisia. Euroopan nuorten parlamentin päätehtävä on inspiroida ja voimaannuttaa nuoria eurooppalaisia kasvamaan avoimiksi, suvaitseviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi.

Euroopan nuorten parlamentin tavoitteita ovat: 1. Lisätä tietoisuutta Euroopasta, kannustaa aktiiviseen eurooppalaiseen kansalaisuuteen ja motivoida opiskelijoita ottamaan osaa Eurooppa-politiikkaan. 2. Edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä, kulttuurien välistä dialogia sekä ajatusten ja toimintatapojen rikkautta. 3. Tarjota eurooppalaisille nuorille mahdollisuuksia henkilökohtaisten taitojensa kehittämiseen. 4. Tarjota foorumi, jossa Euroopan nuoret voivat ilmaista oman mielipiteensä joutumatta turvautumaan ulkoa annettuihin rooleihin. Euroopan nuorten parlamentin toiminnan ydin ovat sen istunnot. Kansainvälisellä tasolla EYP kokoontuu vuosittain kolmesti; näihin kymmenpäiväisiin istuntoihin osallistuu 300 nuorta 40:sta Euroopan maasta. Alueellisella ja kansallisella tasolla EYP kokoontuu lisäksi yli sata kertaa vuodessa. EYP-istuntoon osallistuminen on nuorelle näkyvä kansainvälinen edustustehtävä, josta saadut kokemukset seuraavat häntä koko hänen elämänsä ajan. Euroopan nuorten parlamentin tukijalka ovat sen kansalliset komiteat, joita vuonna 2017 oli 40. Kansalliset komiteat järjestävät suurimman osan EYP-toiminnasta ja esimerkiksi valitsevat maidensa edustajat EYP:n kansainvälisiin istuntoihin. Ne myös tekevät läheistä yhteistyötä keskenään. Vuosittain EYP-tapahtumia järjestetään noin 600, joissa on lähes 35.000 osallistujaa. Kansainvälinen EYP on saksalaisen Schwarzkopf-säätiön suojeluksessa.


SCHWARZKOPF FOUNDATION Umbrella Organisation

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT

§ Governing Body GB

EYP charter and policies

Board of National Committees BNC

co-decision

Strategy

Assembly

Coordination & Cooperation mandate

International Office of the EYP Excecution Resource Center

Councils

apply to work in

elect

elect

Active Members

Regional Committees

send representatives

National Committees Excecution

Regional Committees

Regional Committees


www.eypfinland.org


EYP Finland ry:n talousarvio tilikaudelle 1.1–31.12.2018 A. Aktiivinen kansalaisuus -toiminta Tulot yhteensä Kulut yhteensä

−15 600,00 € 60 000,00 € −75 600,00 €

A1. Kansallinen istunto Tulot Julkiset avustukset Yksityiset yhteistyökumppanit Osallistumismaksut

−11 400,00 € 15 000,00 € 0,00 € 9 000,00 € 6 000,00 €

Kulut

−26 400,00 € −8 000,00 € −9 300,00 € −3 000,00 € −5 000,00 € −200,00 € −900,00 €

Majoitus ja tilat Ruokakulut Materiaalit Matkakulut Postikulut Muut kulut A2. Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanke Tulot Valtakunnalliset julkiset avustukset Valtakunnalliset yksityiset yhteistyökumppanit Paikalliset julkiset avustukset Paikalliset yksityiset yhteistyökumppanit Osallistumismaksut Kulut Majoitus ja tilat Ruokakulut Materiaalit Matkakulut Posti- ja lähetyskulut Muut kulut Palkat ja palkkiot

B. Kansainvälinen toiminta Tulot yhteensä Menot yhteensä B1. Istunnot ulkomailla Tulot Osallistumismaksut Kulut

−4 200,00 € 45 000,00 € 20 000,00 € 7 000,00 € 5 000,00 € 4 000,00 € 9 000,00 € −49 200,00 € −9 200,00 € −22 000,00 € −4 000,00 € −6 000,00 € −500,00 € −1 500,00 € −6 000,00 €

−10 600,00 € 6 000,00 € −16 600,00 € −6 700,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € −12 700,00 €


Osallistumismaksut Matka- ja osallistumismaksutuet osallistujille Matkakulut Muut kulut

−6 000,00 € −6 500,00 € 0,00 € −200,00 €

B2. Muut tapahtumat ja koulutukset ulkomailla Tulot

−3 900,00 € 0,00 €

Menot

−3 900,00 € −1 200,00 € −600,00 € −2 000,00 € −100,00 €

Matkakulut Ruokakulut Matka- ja osallistumismaksutuet osallistujille Muut kulut

C. Koulutustoiminta Tulot yhteensä Menot yhteensä

−6 000,00 € 900,00 € −6 900,00 €

C1. Chairs' Training Tulot Osallistumismaksut

−1 300,00 € 500,00 € 500,00 €

Kulut

−1 800,00 € −500,00 € −450,00 € −150,00 € −600,00 € −100,00 €

Tilat ja majoitus Ruokailut Materiaalit Matkat Muut kulut C2. Journalists' Training Tulot Osallistumismaksut

−1 350,00 € 400,00 € 400,00 €

Kulut

−1 750,00 € −500,00 € −400,00 € −150,00 € −600,00 € −100,00 €

Tilat ja majoitus Ruokailut Materiaalit Matkat Muut kulut C3. Järjestöpäivät Tulot Osallistumismaksut

−1 650,00 € 0,00 € 0,00 €

Kulut

−1 650,00 € −500,00 € −350,00 € −100,00 € −400,00 €

Tilat ja majoitus Ruokailut Materiaalit Matkat


Palkkiot Muut kulut

−200,00 € −100,00 €

C4. Muut koulutukset Tulot

−1 700,00 € 0,00 €

Menot

−1 700,00 € −1 250,00 € −250,00 € −200,00 €

Osallistumismaksut Matkakulut Materiaalit

D. Jäsen- ja paikallistoiminta Tulot yhteensä Menot yhteensä D1. Kesäpäivät Tulot

−5 200,00 € 2 150,00 € −7 350,00 €

Osallistumismaksut

−700,00 € 150,00 € 150,00 €

Tilat ja majoitus Ruokailut Materiaalit Muut kulut

−850,00 € −400,00 € −300,00 € −100,00 € −50,00 €

Kulut

D2. Vuosijuhla Tulot Osallistumismaksut

−1 200,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Ruokailut Materiaalit Muut kulut

−3 200,00 € −3 000,00 € −100,00 € −100,00 €

Kulut

D3. Muu jäsentoiminta Tulot Osallistumismaksut

−3 300,00 € 0,00 € 0,00 €

Kulut

−3 300,00 € −1 000,00 € −2 000,00 € −200,00 € −100,00 €

Paikallistoiminta Osallistumismaksut Materiaalit Muut kulut

E. Muut hankkeet Tulot yhteensä

0,00 € 12 000,00 €


Menot yhteensä

−12 000,00 €

E1. Euroopan komission tiedotushankkeet Tulot Avustukset Kulut Palkat ja palkkiot Materiaalit Matkat Muut kulut E2. Euroopan parlamentin tiedotushankkeet Tulot Tuki parlamenttisimulaatioille Kulut Matkakulut Kiertäjien palkkiot Projektityöntekijän palkkio

F. Hallinto Tulot yhteensä Kulut yhteensä F1. Keskustoimisto Vuokrat (sis. sähkö ja vesi) Vuokratakuut Puhelin, internet ja verkkosivut Muut kulut F2. Palkka- ja työnantajakustannukset Palkat Työnantajamaksut

0,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € −3 500,00 € −2 700,00 € −250,00 € −300,00 € −250,00 € 0,00 € 8 500,00 € 8 500,00 € −8 500,00 € −2 000,00 € −3 500,00 € −3 000,00 €

−46 600,00 € 11 500,00 € −58 100,00 € −8 750,00 € −6 500,00 € 0,00 € −2 000,00 € −250,00 € −37 000,00 € −30 000,00 € −7 000,00 €

F3. Hallinnollinen toiminta Kokouskulut Ruokakulut Matkat Materiaalit Postikulut Pankkikulut Ostokulut (sis. kirjanpito ja tilintarkastus) Muut kulut

−9 900,00 € −500,00 € −300,00 € −1 200,00 € −600,00 € −300,00 € −700,00 € −6 000,00 € −300,00 €

F4. Paikallisjärjestöt Matkakulut Hallintokulut Avustukset paikallisjärjestöille

−2 450,00 € −500,00 € −150,00 € −1 750,00 €


Muut kulut

−50,00 €

F5. Varainhankinta Kansalliset yksityiset yhteistyökumppanit Jäsenmaksut

Toiminnan tulot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Toimintakulut: -124150,00€ Toiminnan tuotto/alijäämä Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus Tilikauden tulos

92 550,00 € −176 550,00 € Henkilöstökulut: -52400,00€

Vertailu vuoteen 2017

A B C D E F yhteensä

11 500,00 € 9 000,00 € 2 500,00 €

Menot Tulot Erotus 2017 budjetti −75 600,00 € 60 000,00 € −15 600,00 € −8 000,00 € −16 600,00 € 6 000,00 € −10 600,00 € −8 200,00 € −6 900,00 € 900,00 € −6 000,00 € −4 600,00 € −7 350,00 € 2 150,00 € −5 200,00 € −3 000,00 € −12 000,00 € 12 000,00 € 0,00 € 0,00 € −58 100,00 € 11 500,00 € −46 600,00 € −43 200,00 € −176 550,00 € 92 550,00 € −84 000,00 € −67 000,00 €

−84 000,00 € 84 000,00 € 0,00 €


EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FINLAND – EYP FINLAND RY STRATEGY 2018 – 2020


4


2018-2020 Stategy 3

Table of Content Introduction 4 1. Inclusion 6 2. Enthusiasm 9

3. Networking

11

4. Stability and Participation

13

Implementation and Renewal

16

Conclusion

18

3


4

INTRODUCTION

Our vision for 2020 is to combine the professional aspect of EYP Finland with the fun, inspiring and empowering nature of volunteering in EYP. EYP Finland European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry, established in its current form in 2001, is the National Committee of the European Youth Parliament in Finland. During its 16 years in operation, EYP Finland has provided thousands of Finnish youth with the opportunity to get excited and learn about European affairs, politics, active citizenship and volunteering. This time has seen its share of highlights both domestically and internationally. Some to mention here are the International Sessions of EYP held in Helsinki in 2009 and Tampere in 2015; sending a delegation to the European Youth Event hosted by the European Parliament in Strasbourg in 2016; earning the National First Place in the Charlemagne Youth Prize with our 2016 Your European Citizenship project; and the hiring of a full-time Secretary General in 2016. With the great advances made during the last strategy cycle of 2015-2017, EYP Finland is in a more professionally stable position than ever before. A great deal of thanks for this goes to the previous strategy and the relentless work of the boards and active volunteers of those years. At this stage of affairs, our objective is to set this position in stone while looking forward and preparing for new visionary projects. This strategy has been written with the support of the strategy working group that started work in March 2017. The working group created a member survey where members were able to provide anonymous feedback on their experience in EYP Finland and insights for the future. Moreover, the Board Member for International and Academic Affairs as Head of Strategy has been involved in one-on-one discussions with members at member events and sessions throughout the year, gathering input on the strategy. The working paper has been shared with members for commentary and feedback. In collaboration with the working group and Secretary General, the board of EYP Finland 2017 supports this strategy for 2018–2020.


5 3

The strategy is divided into four main pillars: Inclusion, Enthusiasm, Networking and Stability and Participation. Strategy The pillars have been created based on the results of the member survey, the analysis of the outgoing strategy, and the vision of the board of 2017. While the strategy 2015–2017 has made EYP Finland a more professional and committed organisation, the general sentiment has been that members have been feeling somewhat left out with the increasingly bureaucratic and official nature of the board. The main aim for 2020 should therefore be how to combine the professional aspect, which we have spent a long time attaining, with the inspiring and empowering nature of volunteering in EYP. The strategy is split in two documents. This paper provides an introduction to all four main pillars of the strategy and it is intended for all members to read. The Measures Catalogue contains the concrete measures and success indicators for every main pillar and their respective sub-pillars. The Catalogue is primarily intended for the board of EYP Finland to examine when writing their work plans and conducting endof-year reviews, but it is also open to members for examination and comments. The four main pillars of the strategy partly overlap, but also stand out as individuals. The first two, Inclusion and Enthusiasm, concentrate on welfare, fairness and equality within the organisation; the last two, Networking and Stability and Participation, discuss the role of the board and members from a more professional point of view. They are all bound together by the same ideology – doing things together, learning by doing, and having fun in the process. This is, we believe, the true essence of EYP.


6

INCLUSION 11.INCLUSION

Vision: EYP Finland supports equality in all its actions and brings together young people from different socioeconomic backgrounds, educational backgrounds, cultures and language groups. Everyone has an equal opportunity to progress within the organisation and receive positions of responsibility based on their interest and motivation alone. Inclusion is a key area in the work of EYP in general, and EYP Finland in particular. In EYP Finland, we have always found it important to maintain a low barrier of entry to our activities, personal background notwithstanding. Our Outreach and Inclusion activities are laid out in greater detail in the Outreach and Inclusion Strategy which pioneered in 2017. Intercultural encounters, seeking results via cooperation and learning about social affairs that impact the lives of the youth should not be viewed as an activity exclusively reserved for any distinct group of people – what we do in EYP Finland is relevant to everyone and open to everyone. The redefinition of our core target groups for 2018 also supports the concept of inclusion. EYP Finland’s approach to Outreach and Inclusion follows many of the guidelines either set in the International Strategy of EYP or outlined by the Governing Body, the executive board of EYP on the international level. Nonetheless, our approach should be tailored to our specific circumstances and needs. Income disparities are not, comparatively speaking, excessively high in Finland, and schools are not strongly segregated between socioeconomic classes. However, a major barrier to inclusion is the distinction between upper secondary and vocational schools as our participants almost exclusively come from the former. Moreover, Finland is a large and sparsely populated country, to the point where a delegate may have to consider travelling in excess of 200 kilometres simply to reach a session city. Consequently, our focus points in this pillar are regional and school equity, and the wellbeing of every participant. The relationships with schools is more extensively discussed in pillar 2.


7

a. Regional Equity With its large surface area and small population, Finland is the most sparsely populated country in the European Union and one of the most sparsely populated in the world. Long distances between cities and high travel costs therefore present challenges to organising EYP activities – not everyone has the opportunity, for financial or purely geographical reasons, to attend sessions in Helsinki or the south coast. However, geography is a factor beyond our control. To answer to this challenge, we have five Regional Committees in major cities around Finland who organise EYP activities and bring together members from their respective regions. EYP Finland aims to organise activities equitably around Finland, and have its sessions at geographically representative locations, not just in the core population hubs. Moreover, we aim to reach out to people from all around the country by sharing travel tips, searching for partnerships and providing travel funds. We want to work together with, not against, our geography.

b. Sessions’ Equity High academic standards, little time for sleep and countless opportunities and desire to socialise – probably all experienced EYPers can agree that sessions can be, at times, somewhat demanding for participants. In EYP Finland, we want to ensure that the welfare of all participants is looked after. The sessions of EYP Finland should, first of all, be a place to experience something memorable and new. This is achieved by making sure that the sessions are a welcoming and safe environment for all participants. No one has to be a perfect debater or academically flawless in order to enjoy the session – and neither are we looking for participants based purely on their academic capability. We do not want to create a competitive atmosphere for anyone. Everyone, from first-time delegates to experienced head organisers, is there to learn and everyone should be able to express themselves and feel comfortable as themselves.


88

Toimintasuunnitelma 2017

c. Appealing for All From attending sessions to running for the board, the barrier of entry to our activities should be set as low as possible. In order to achieve this, we want to understand our member base and potential participants in more analytical detail. Therefore we have created the onion model for target groups which illustrates how and where we should concentrate our resources through four different layers of involvement with EYP Finland. In practice this means that even though we concentrate our efforts in the core of the target group, we want to signal through our activities and communications that we are open and welcoming for everyone regardless of personal background. It is important that our activities are genuinely interesting and rewarding to people from all target groups and address their needs accordingly. Finally, EYP Finland is discrimination-free and we constantly seek new ideas through our connections with other youth organisations on how to keep all layers of our target groups involved.

d. Connected with Past and Future In 2018, EYP Finland turns 17. We would not be at the point where we currently are without the tireless work carried out by the previous boards and countless active members. Looking at the past should not only be carried out every three years in the strategy process, but all members should be familiar with our legacy. The Annual Ball, member events and History of EYP Finland are crucial in bringing old and new generations together and keeping our alumni involved. Our alumni also contribute to knowledge-sharing within the organisation: past head organisers, internationally active members or past board members, for instance, can provide valuable insights for life both inside and outside of EYP.


99

2. ENTHUSIASM

Vision: EYP Finland is known as the leading provider of informal education in Finnish secondary-level education. The communications of EYP Finland are acute, versatile and coherent, and reach out to young people, teachers, sponsors and patrons through the most relevant channels. Volunteering for EYP Finland is easy, appealing and rewarding for members. While inclusion sets up an equal framework for everyone to participate in our activities, we still need to make sure that our members are enthusiastic. In the world of social media and immediate messaging, it is essential that we find the correct channels and methods of communication with our members, as well as our partners in schools, fellow youth organisations, public offices, businesses and the like. It has been a long-term project for EYP Finland to set up an active network of teachers and schools. In this strategy cycle, we aim at even more measures to get ourselves recognised and established at schools throughout Finland. In the world of NGOs, we want to position ourselves more clearly and take a firm hold of our space as a politically neutral, educational youth organisation. Our new central location in Pasila in the office space of Finnish Youth Cooperation – Allianssi is a key asset in generating relationships. The Secretary General is chiefly responsible for maintaining good professional relationships with our key stakeholders, but the board and active members should also be involved since they are the greatest representatives of EYP Finland. There should be plenty of rewards for our volunteers in order to improve their wellbeing and make sure they receive more than give for their contributions. After all, without volunteers we would not exist.


10 10 Toimintasuunnitelma 2017

a. Communication Strategy EYP Finland is operating in a challenging space in the field of communications. Our core target group, 16-to-19-year-olds, constantly seeks new channels through which they communicate. Moreover, we employ completely different methods to approach our other stakeholders, for instance public offices, schools and businesses. When it comes to social media, the same app that was ‘hot’ two years ago might be completely dead in the eyes of our core target group today. We have sought to meet this challenge through hiring interns to work specifically in communications, and completely rethinking our approach to communications. For the above reasons, this strategy will not cover communications extensively, but instead a separate Communication Strategy will be written for 2018. It is impossible to predict now which communication channel the youth of 2020 will be using. This is something that the Board Member for Communications should be prepared for in order to keep EYP Finland looking as contemporary, youthful and active as it is in reality.

b. Teacher Relations Teachers are crucial partners for EYP both in Finland and internationally. We firmly believe that the extracurricular educational experience that we provide could benefit all students in upper secondary education and training. The majority of teachers that have attended EYP sessions in Finland have been very excited about the methodology, and some of them have set up an active EYP culture in their schools. With this in mind, it is unfortunate if students miss out on EYP due to a lack of teacher awareness. According to the onion model for target groups, the board should take an active stance towards cultivating and improving teacher relations in the long term.

c. Awareness in Schools Together with improving teacher relations, school relations are absolutely vital for the continuity of our activities. We have seen time and time again that even though active teachers play an important role in gathering participants, the best way to attract a young person to attend their first EYP session is to have an active EYPer give a presentation at their school. Through establishing an EYP culture among students, we are able to reach out to those people who may not have a committed EYP teacher at their school. Students are also able to organise events in collaboration with the Regional Committees during times when the sessions are not on. We have been cooperating with the European Parliament Information Office in Finland to bring EYP to lower secondary schools through parliamentary simulations for many years and aim to be involved in parliamentary simulations also during this strategy cycle.

d. Rewarding and Empowering As any EYPer would tell, enthusiasm and networking are intrinsically connected. One of the most rewarding aspects of EYP is to make lasting and relevant connections with interesting people. Here we should focus particularly on ensuring that our volunteers are invited to attend events that are relevant for them, and that they are able to trace a way through the organisation that suits them specifically. The board has a critical role to play in recognising the interests of members, and providing them with opportunities to attend fascinating events both through invitations and open calls. All volunteers, either in working groups, sessions’ organiser teams, or Regional Committees should feel that their input matters and they are rewarded for the work that they do.


11 11

3. NETWORKING

Vision: EYP Finland is familiar among young people as a reliable means for travelling abroad and gaining international experiences. EYP Finland is known among Finnish secondary schools, other youth organisations, public organisations, businesses and within the international governance of EYP as a credible international organisation. The members are able to build their social capital and make significant contacts in Finland and abroad. One of the greatest aspects of EYP is how it brings together people from all over Europe and the world. As one of 40 National Committees of EYP, it seems only appropriate that we do all we can to utilise the full potential of the network. Ranging from International Session delegations to debates in the Board of National Committees and representatives in the Governing Body, EYP Finland has a long history of international presence. In the domestic field, we are gaining recognition as a result of a concentrated focus on building good relationships with our fellow youth organisations and NGOs. Networking as a strategic pillar covers both international and domestic connections. For board members, networking is a crucial source of knowledge-sharing and learning from others who are holding similar positions in other organisations. For the members, on the other hand, this means providing valuable and relevant experiences at every stage of the EYP journey. The sessions of EYP Finland are a great opportunity for members to meet other people with similar interests and significantly build their social capital, but there are countless opportunities available in other EYP countries as well. The balance between national and international activity is delicate, and should be recognised by the board and by all members so that we can make the most of the pan-European EYP framework.


12

a. An Active Board The role of the board in EYP Finland, as in all other National Committees, is to be connected on many different strands at once. Networking in the both domestic and international spheres are just as important as remaining connected with our own members and running our own sessions. Without this, we risk becoming blinded by our own ideas and repeating processes or mistakes where we could learn from others. The board members should utilise the opportunities in the vast international framework of EYP, for instance attend trainings and sessions to share their knowledge. Moreover, it is crucial that we are connected well domestically, particularly in the NGO field. No stones should be left unturned in networking opportunities, to showcase EYP Finland in the best possible light as an independent and established National Committee in the web of 40 fellow organisations.

b. An Involved (Inter-)National Committee The international activity of EYP Finland stretches beyond what the board does. Attendance at the Board of National Committees and international training events for board members are crucially important for both organisational and personal development, but we should also bear in mind the needs and aspirations of all our members. We should seek international delegations to all our sessions and provide the possibility to attend events abroad for every delegate that so desires. EYP Finland should continue to be well represented in EYP Councils, the Governing Body and positions at the International Office, all the way up to the Executive Director. This is only possible through building an international career path right from the grassroots level.

c. Active Members The above vision of an active National Committee can only be achieved if networking both domestically and internationally is made appealing and straightforward for members. Arguably the most memorable experiences EYP is able to provide are those of overcoming oneself. This need not mean that every Finnish delegate participates in an International Session, but rather that everyone finds a comfortable path to progress. For some it may mean travelling to a different Finnish city for a session, for some to travel to Estonia or Sweden, to use English abroad, or to make a point in a General Assembly. The opportunities here are endless and the important thing is that they are provided, in the way that the individual member sees comfortable. Thinking about the meaning of Europe and the values of EYP, and learning something new about oneself in the process, can be realised at a Regional Session in Kempele just as well as at an International Session in Amsterdam. Our task for our members, monumental but still achievable, is to provide both these opportunities and all in between.


2017 Toimintasu-

13 13

4. STABILITY AND PARTICIPATION

Vision: EYP Finland is an active volunteer organisation with a professional culture. A full-time, salaried secretary general supports the activities organised by young volunteers. EYP Finland is a stable and continuous organisation year after year thanks to a culture of long-term commitment and active knowledge-sharing between younger and older members. Procedures in place that are proven to work well are preserved and evaluated critically in order to improve them further.

As a volunteer organisation, EYP Finland is defined by its members. They are the ones for whom our activities are planned and they are the ones who keep the organisation going year after year. The overwhelming majority of people who organise the activities and run the administration of EYP Finland are young volunteers. With this in mind, we distinguish the concepts of stability and participation. Firstly, we need to provide diverse and clear ‘career paths’ through EYP for our most active and capable members to advance to the board and other senior positions. Secondly, we have to make sure that the people find it comfortable, worthwhile and rewarding to volunteer for EYP Finland. The board of EYP Finland is a notable decision-making body with a high social responsibility, a considerable budget and member base to look after, and a real possibility to positively impact the lives of hundreds of young people every year. We want to attract and empower the brightest young minds to contribute to our organisation, at every level of the organisation, and make it enjoyable for them to do so.


14

Toimintasuunnitelma 2017

a. A Welcoming Board Working in the board and being in contact with public offices, hundreds of schools around Finland, and dozens of young volunteers can be an intimidating task. Regardless, we want to make sure that board membership does not feel intimidating or overwhelming. Board members, like all other volunteers in EYP Finland, should in the end feel that they receive more than they give. Self-improvement, constant feedback of one’s own progress, and learning new talents are some of the most important parts of EYP. They should be evident in the board as well. Even though we are professional in nature and run an organisation with high responsibilities, our active members are still young and learning as they go along. Everyone is here to learn, and everyone should be given the space and feedback to learn in the best way possible.

b. A Skillful Board Even though EYP Finland is a welcoming and relaxed organisation designed for young people by young people, it is also established and professional. Applying for funding from various ministries and from programmes of the European Union, it is crucial that we present ourselves in the most professional light possible and know how interact efficiently with such important stakeholders. Moreover, we are accountable to hundreds of young members at the sessions and other events we organise. It is therefore imperative that the board members are well trained in their portfolios and capable of fulfilling their responsibilities. This is achieved by striving for a great working relationship within the board, attending various trainings organised inside and outside EYP, and cultivating a mindset for self-improvement and feedback from both peers and superiors.


2017 Toimintasu-

15 15

c. Established Sessions In the end, EYP is all about sessions. They are the most important events for the majority of our members and the way we present ourselves to the external world. Just like the international governance of EYP strives to ensure that all sessions organised Europe-wide look like EYP, we want to make sure that our sessions look like EYP Finland. We have gathered a lot of know-how from former head organisers and boards, and want to preserve that knowledge in order to make future sessions even better. At the same time, we want to be open to thinking about new ideas for our sessions, such as considering a jury team or cross-border session concepts with our neighbouring National Committees. We do not want to reinvent the wheel each year when organising sessions, but at the same time we want to keep innovating to avoid getting stuck in a rut.

d. Openness and Continuity It is one thing to draft and issue a strategy – it is a whole another thing to stand by one. None of the plans and ideas in the world matter unless they are put into use. Learning from constant feedback from our members and evaluating the success of the last strategy cycle, EYP Finland aims at becoming a more memberoriented, democratic and empowering organisation. This is reflected in the way the board communicates with members and in the way responsibilities are allocated. While being the head of a nationwide organisation, the board of EYP Finland should make sure it is as close to its members as possible. Our members should feel empowered to take initiative and organise EYP activities that matter to them in particular, and the board should be open and receptive to new ideas. By working together in a system of low hierarchy, we want to make everyone feel welcome as a part of the community that is EYP Finland.


16

IMPLEMENTATION AND RENEWAL EYP Finland in 2020 is about learning new skills in a welcoming atmosphere and doing things together. In the ideal situation, every single member of EYP Finland has their part to play in bringing the strategy to life. This document has been designed according to the views of our members and aims to highlight what they find important in our National Committee. Consequently, it cannot be the sole responsibility of the board to carry out and implement the strategy, even when they are the ones ultimately responsible. The members should be made aware of the strategy and what it means for the day-to-day work of the National Committee. This paper is made available for everyone: it should be available in at least English and Finnish, and board members should be able to explain its main points to members and stakeholders.

Implementation The main pillars of the strategy all unite under a common theme – volunteering and doing things together. This is essentially what the European Youth Parliament has always been about and this is what EYP Finland in 2020 should be about. The board and Secretary General have a crucial part to play in ensuring that EYP Finland is every bit as professional as it can be, and worthy of the high public trust and awareness it has earned with hard work. However, this must not come at the expense of participant welfare, whether the participant is a first-time delegate or an experienced board member. From the grassroots level to the top of decision-making, it is crucial to recognise the potential in all our members, but also the limitations. Issues that active members are prone to, such as taking on multiple roles of responsibility at once and excessively prioritising EYP over other aspects of life, should be looked for, recognised and treated on a case-by-case basis. In the end, what matters above everything is welfare: making sure that EYP Finland is an organisation where every member is welcome, finds their own place and is able to learn new skills suited to their abilities in a friendly and supportive environment.


17 17

Renewal The leadership of EYP Finland changes quite often, with the term limit for board members set at one year and hired employees leaving and entering the organisation. There will be three one-year boards in charge of EYP Finland during the mandate of the strategy, and the Secretary General will change at least once. Looking at 2020, the strategy should be seen as a document smoothing the board transitions, and carrying with it the experience and knowledge of past boards. By referring to the Measures Catalogue and other supporting documents such as the Outreach and Inclusion Strategy and Communication Strategy, the boards have a vast amount of knowledge to utilise. Board membership in EYP Finland can be a daunting task, but in great company and with committed members working alongside the board, it will turn out successful, providing Finnish youth with extraordinary opportunities and experiences in the future like it has done for 16 years now. In 2020, the board will set up a new strategy working group to create the strategy for 2021-2024 based on the views of members, the vision of the board and the general state of EYP Finland.


18

CONCLUSION This strategy should set us thinking about what in EYP Finland matters most to us and how we will achieve it in 2020. Strategic thinking is not something done purely for the sake of writing complex documents. It is an opportunity for EYP Finland to critically evaluate its position, see where it has succeeded and where it could still seek to improve, and most importantly, see how it is working in relation to its members. This strategy aims to set up a solid foundation for future boards in an era when EYP Finland is larger and more professional than ever, with a powerful international stance. This position opens up lots of opportunities to explore – but the explorations should be made wisely. What has to be borne in mind is that EYP Finland is run by young volunteers, for young people. Understanding this is key to making sure that EYP Finland remains inspiring and empowering in the future, just as well as today.


EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FINLAND – EYP FINLAND RY Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki

www.eypfinland.org

info @ eypfinland.org


EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FINLAND – EYP FINLAND RY

MEASURES CATALOGUE 2018–2020


TABLE OF CONTENT Foreword 1 Inclusion 2 Enthusiasm 3 Networking 4 Stability and Participation

4 5 8 10 12


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

Foreword The Measures Catalogue contains the concrete measures and benchmarks against which the implementation of the Strategy 2018-2020 is evaluated. The measures are designed according to the SMART criteria: Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Time-Bound. If not stated otherwise, the measures are a vision of the situation achieved in the end 2020. For some measures, however, there are intermediate targets as well. These are either communicated verbally or numerically. For instance, in the measure “The Annual Ball has 60/65/70 participants”, the numbers describe the situation at the end of each year in the time period of the strategy, so the situation at the end of 2018/2019/2020. The measures are set to be both realistic and attainable so that they either facilitate a certain level of growth, or aim to contain the situation at its current and desirable level. The measures are primarily intended as a tool for the boards of 2018-2020 to assess and look into when drafting their annual work plans and revising their success at the end of year. The work plans should follow the general outline set in the strategy but the board in office has the final decision regarding the strategic direction of EYP Finland – so the boards have the final authority and responsibility in how extensively they want to pursue the implementation of the strategy, and which measures and goals they want to prioritise. The strategy and measures are created building upon the Strategy of 2015-2017, the International Strategy of EYP 2016-2020, the views and ideas of members and the board, and the general state of EYP Finland in 2017. This strategy thus contains a lot of information for future boards to utilise and build their own strategic direction from.

4


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

1. INCLUSION Vision: EYP Finland supports equality in all its actions and brings together young people from different socioeconomic backgrounds, educational backgrounds, cultures and language groups. Everyone has an equal opportunity to progress within the organisation and receive positions of responsibility based on their interest and motivation alone. a. Regional Equity The Board Member for Internal Affairs assists the Regional Committees in writing their annual Action Plans. The Action Plans have the same outlook and are based on the annual Action Plan of EYP Finland. The Board Member for Internal Affairs and the Regional Committee Presidents ensure that the Regional Committee board members receive a training for their portfolio. All board members support applicable portfolio holders in Regional Committees. A board member of EYP Finland visits each Regional Committee at least once per year. Each Regional Committee organises academic or training related events each year according to their individual capabilities. EYP Northern and Eastern Finland organise 1-2 such events each; EYP Helsinki, Tampere and Turku organise 2-3 such events each. The topics of the events are created by the board of the Regional Committee or suggested by the board of EYP Finland. Each Regional Committee organises at least 3/4/4 events per year. The events are balanced between social, academic, and training related. The Regional Committees and the board of EYP Finland work together in organising member events. There are competitive elections to boards of Regional Committees. At least 100 different members per year are involved in the Regional Committees as an organiser, participant or board member. The Annual Ball is organised in a geographically different location each year so that it is close to different cities with EYP activities in rotation. The Annual Ball has 60/65/70 participants.

b. Sessions’ Equity The participation fees for delegates the Regional Sessions are capped to 35€ and for the National Session at 50€. A Participation Fund reimbursing travel costs for delegates from geographically remote locations and delegates from a low socioeconomic status is established, the financial situation permitting. The Board Member responsible for Teacher Relations will cooperate with schools to negotiate about covering travel reimbursements and participation fees for school delegations.

5


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

The Regional Committees have a representative advertising their activities to the delegates in the Regional and National Sessions. EYP Finland offers travel reimbursements for Session Presidents and Editors. After each selection panel, the rejected applicants are informed that they can receive feedback from their application by request. A brief Selection Report is published after each selection panel. The delegates are selected according to the selection criteria of EYP Finland. The criteria are based on the EYP Evaluation criteria. Academic potential alone does not determine the selections. The Board Representative at the session explains the possibilities to advance in EYP to the delegates at the Opening and Closing Ceremonies. The Secretary General sends the invitations to further sessions and rejection emails together with an explanation of all the ways to be involved in EYP Finland. The Session Board and Chairpersons are made familiar with the delegate selection criteria at sessions where Chairpersons are responsible for delegate evaluations. The Board Representative holds a training module to the Chairs. The Board Member for Academic Affairs explains the Outreach and Inclusion standards to be upheld at the session to the Session Board. The Board Member for Academic Affairs ensures that the Session President and Editor submit Evaluations of their respective team members at the latest two weeks after the session. Informal feedback is encouraged. The Board Member for Academic Affairs ensures that the academic topics of the session are understandable and relevant to the delegates, contemporary and suitable to the vision of the session board, taking into consideration the academic level of the session. Around half the session topics are related directly to the theme of the session, and around half cover a broad range of topics, so that every delegate would find a topic of interest to them specifically. Academic Preparation Kits are used at all sessions, and made available to the delegates two weeks before the session. The officials’ teams consist of between 25-45% members of EYP Finland and the rest are international. When selecting Finnish officials, the selection panel should pay special attention to their previous activity in EYP Finland and ensuring feasible travel distance and costs for attending the session. The participation fee for Finnish officials is set as low as possible and preferably taken away altogether. Organisers do not pay a participation fee in any case. The session timetables are created in such a way that the delegates have a minimum of six hours sleeping time every night. It is possible to opt out of physically or mentally demanding evening programme such as parties.

6


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

c. Appealing for All The Secretary General attend trainings, workshops and seminars in a variety of topics to increase the internal know-how of EYP Finland in areas such as equality, leadership and stress management. The Secretary General supports the board members and other volunteers in their workloads and improves the overall welfare within EYP Finland. Members are able to volunteer in ways that are not time-consuming or do not involve a long-term commitment: for instance participating in working groups, representing EYP Finland, training at select member events, or mentoring younger members. Volunteering in both short-term and long-term positions is enjoyable and there are frequent opportunities to receive feedback and support. The board members of EYP Finland are reimbursed for their domestic travel costs to board meetings. The board members of EYP Finland are issued a meeting allowance. The Head Organisers of all events of EYP Finland are reimbursed for their domestic travel costs. Senior members and alumni receive updates in the Members email list, monthly newsletter and other communications channels. Senior members and alumni use EYP Finland as a channel to share information between one another and newer members, and receive information about interesting work or volunteering opportunities. The website of EYP Finland has an up-to-date section containing information about EYP and preparing for sessions for first-time delegates. EYP Finland is a discrimination-free organisation and is recognised in the NGO field as a leader in Outreach and Inclusion.

d. Connected with Past and Future All member events contain a training module held by a board member that addresses some part of EYP Finland as an organisation: on its history, strategy, values, or something else that the board thinks would suit the target audience of the event. The board gives suggestions on topics related to EYP Finland to be covered at Regional Committee events. The Board Member for International Affairs provides the Regional Committees with up-to-date materials for trainings on attending EYP events abroad. The board and members of EYP Finland are aware of the History of EYP Finland which will be updated for the 20th anniversary in 2021. The ‘birthday’ of EYP Finland, June 15th, is celebrated by the National Committee and Regional Committees. Regional Committees hold events to celebrate the occasion. At least 25/30/30 members attend each member event.

7


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

2. ENTHUSIASM Vision: EYP Finland is known as the leading provider of informal education in Finnish secondary-level education. The communications of EYP Finland are acute, versatile and coherent, and reach out to young people, teachers, sponsors and patrons through the most relevant channels. Volunteering for EYP Finland is easy, appealing and rewarding for members. a. Communication Strategy The communications of EYP Finland are active, accurate and specified to reach every target group through the most relevant channels. The Board Member for PR and Communications is assisted by the Secretary General and possibly a communications intern during the busy times of the year, in particular sessions. The Board Member for PR and Communications is responsible for staying on top of current trends in communications and social media, and adapting the communications of EYP Finland accordingly. EYP Finland has a separate Communication Strategy. EYP Finland sends representatives to the events of partners and other youth organisations, 10/10/12 times per year. EYP Finland has a stall at trade shows and exhibitions, resources and attendance fees permitting, 1/2/2 times per year. Representatives from our closest partner youth organisations are invited to attend the Annual Ball. EYP Finland invites trainers or speakers to its events from partner youth organisations 1/2/2 times per year. EYP Finland merchandise is sold to members at every National Session and orders are considered at other times during the year according to demand.

b. Teacher Relations EYP Finland has committed EYP teachers who are involved every year in 5/8/10 upper secondary schools and 1/3/4 vocational schools. One teacher per year attends an International Session abroad as a Chaperone. EYP Finland is recognised by Finnish teachers’ unions that are most relevant for our activities, for instance the Association for Teachers of History and Social Studies in Finland (HYOL) and the Trade Union of Education (OAJ). EYP Finland is recognised among teacher trainees and in their student unions. Teachers are welcome to attend the sessions of EYP Finland. A teacher is invited from every school that sends delegates to the National Session and they are hosted by the board. The Board Member responsible for Teacher Relations moderates a discussion channel for teachers. The channel has 35/40/50 members. 8


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

The contact persons for school delegations are sent an email containing a session summary and the ways for their students to continue in EYP after the session.

c. Awareness in Schools During the national school tour, every upper secondary school in Finland is contacted by email, phone call or presentation. During the national school tour, 40/50/60 vocational schools are contacted by email, phone call or presentation. Students from at least 55/60/62 upper secondary schools, in total, take part in the Regional Sessions. Students from at least 2/4/5 vocational schools, in total, take part in the Regional Sessions. Students from at least 40/45/50 upper secondary schools take part in each National Session. Students from at least 1/2/3 vocational schools take part in each National Session. At least 50 parliamentary simulations are held in comprehensive schools each year. EYP Finland continues its cooperation with the European Parliament Information Office in Finland and/or other European organisations to maintain the parliamentary simulation project.

d. Rewarding and Empowering The board invites active members to represent EYP Finland at events held by our partners whenever possible. Calls for Working Groups contain clear descriptions of the position; including the expected duration, hours of work per week or month, whether the working group meets online or offline, and what skills the applicants should either possess, or desire to improve on. The board member overseeing the Working Group gives constant feedback to the group members about the progress and their individual contribution. The Working Groups can select a chairperson from amongst themselves if they so desire. This is recommended by the board in order to delegate the workload of board members and diversify the opportunities of active members to participate in administrative work. The chairperson acts as a co-decision maker together with the board member overseeing the working group. Every member event has one or several board representatives who are open to feedback and informal discussion about the activities of the year.

9


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

3. NETWORKING Vision: EYP Finland is familiar among young people as a reliable means for travelling abroad and gaining international experiences. EYP Finland is known among Finnish secondary schools, other youth organisations, public organisations, businesses and within the international governance of EYP as a credible international organisation. The members are able to build their social capital and make significant contacts in Finland and abroad. a. An Active Board Every board member attends at least one training related to their portfolio during the year. EYP Finland reimburses the costs of attending the first training, and when possible, even more. Every board member attends one EYP event abroad during the year. The events include but are not limited to sessions, trainings organised by EYP, meetings, work shops or member events. EYP Finland and/or the hosting NC and/or the International Office reimburses the travel costs. EYP Finland sends two representatives to the meetings of the Board of National Committees (BNC). Every board member attends at least one event held by our partners in Finland. The events include but are not limited to assemblies of other youth organisations, embassy visits with international delegations, annual meetings and discussion panels. The Secretary General represents EYP Finland in events held by our partners as often as possible for both networking and administrative purposes.

b. An Involved (Inter-)National Committee Members are made aware of the mission, vision and values of EYP. The board encourages members to study the founding documents of EYP. Members are made aware of the different roles that they are able to apply to in sessions, in domestic governance and in international governance. 20 international delegates are invited to each National Session and 10 international delegates are invited to each Regional Session from a variety of countries that EYP Finland cooperates with most closely. A member of EYP Finland runs for election to the Governing Body at least once during the mandate of this strategy. At least four members of EYP Finland run for election to EYP Councils each year. A designated board member of EYP Finland is in contact with Finnish Council members. The Council members send a report of the work they have done in their respective council during the mandate of the council. Members of EYP Finland attend EYP events abroad 180/200/220 times per year. Wild Card calls to International Sessions and other sessions are competitive with around 10 applications each. 10


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

At least two members of EYP Finland are selected to the Officials’ Team to each International Session. At least one member of EYP Finland is selected to a leadership position (President, Vice President, Editor) in one International Session per year. At least two members of EYP Finland attend every international training event organised by the International Office of EYP, including but not limited to Training for EYP Trainers (T4ET) and Summer Academy. EYP Finland organises a Chairs’ training event in cooperation with a Regional Committee each year. EYP Finland organises a Media Team Members’ (formerly Journalists’) training event in cooperation with a Regional Committee each year. The trainer teams of training events have at least one international trainer whose travel costs are reimbursed. The training events have 25-30 participants each, 5-10 of whom international.

c. Active Members Members of EYP Finland in tertiary education or working life are encouraged to participate in international governance and events, including but not limited to University Forums, EYP Councils and BNC Working Groups. The Board Member for International Affairs shares updates from the international decision-making bodies in Finnish and English, encouraging an active debate on international governance. The BNC Representatives of EYP Finland keep the members updated on the pre-meeting preparations by communicating them to the members in understandable form. The positions of the board of EYP Finland to the BNC Meetings are created so that they acknowledge the input and comments of members. 40/50/60 members of EYP Finland vote in the Governing Body elections. At least 70% of Finnish delegates at the National Session are given the opportunity to participate in an EYP event abroad as a delegate. Every delegation to an International Session attends a preparation day together with a board member. The preparation day includes a visit to the embassy of the country hosting the IS, if practically possible. A designated board member creates and moderates an online group for each delegation sent to a session abroad. A designated board member creates and moderates an online group intended for the exchange of information between all members of EYP Finland travelling abroad during the year in any session role. EYP Finland sends a delegation to the European Youth Event 2018 and also events held in subsequent years. The board ensures that all members have a realistic opportunity to attend a training on application writing at least once per year.

11


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

4. STABILITY AND PARTICIPATION Vision: EYP Finland is an active volunteer organisation with a professional culture. A full-time, salaried secretary general supports the activities organised by young volunteers. EYP Finland is a stable and continuous organisation year after year thanks to a culture of long-term commitment and active knowledge-sharing between younger and older members. Procedures in place that are proven to work well are preserved and evaluated critically in order to improve them further. a. A Welcoming Board Each Regional Committee is represented by their President or Vice President in at least 50% of the meetings of the board of EYP Finland. The meeting materials for Spring and Autumn Meetings are published according to the time limit set in the Rules of EYP Finland. Executive summaries of Spring and Autumn Meetings are published within a week of the respective meeting. Executive summaries of board meetings are published within two weeks of the respective meeting. Meeting Minutes of all meetings are made available to members upon request. The board reserves the right to censor sensitive information from the published minutes, including but not limited to names and personal details in confidential matters. Strategically significant documents, including but not limited to Annual Action Plans, Annual Summaries, and the Strategy and History of EYP Finland, are made easily available to the members. The board of EYP Finland communicates on decisions made, changes to procedures and future plans in the monthly newsletter and other communication channels. The board of EYP Finland encourages an interactive dialogue with members in all communication channels and events. The board of EYP Finland conducts an anonymous Member Survey every year where members are able to voice their opinion on the state of the organisation.

b. A Skillful Board The board members ending their term will train their successors during the time between the election of the new board in the Autumn Assembly and the end of term at the end of year. The board has meetings at least once per month. Board members and Regional Committee representatives are able to attend meetings in person or online. Every board member attends at least 80% of the board meetings. EYP Finland maintains a full-time salaried Secretary General. The Secretary General is chiefly responsible for the administrative affairs of the organisation and the coordination of cooperation projects. The Secretary General supports the strategic development of EYP Finland together with the board. 12


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

Financial resources permitting, EYP Finland hires part-time interns or project workers during particularly resource-consuming times of the year, eg. during sessions or to coordinate a specific project such as parliamentary simulations. EYP Finland carries out an assessment of the situation where help is needed before hiring people. The interns and project workers are selected based on their application, interview performance, and relevant skills within the sector where help is needed, eg. communications. EYP Finland hires a summer worker from a lower secondary school, financial resources and suitable tasks permitting. When hiring summer workers, EYP Finland utilises summer job voucher schemes wherever possible. The confidential and sensitive data possessed by EYP Finland is treated securely. There are secure back-ups of all significant data. The archives of EYP Finland, both physical and virtual, are stored professionally and securely. The board members and Secretary General attend a training on data security. There are competitive elections to the board of EYP Finland with at least 10 applicants each year. The members running for the board have relevant experience in EYP and knowledge in fields such as, but not limited to, regional committee board membership, head organising, session official, or working groups.

c. Established Sessions EYP Finland organises at least four Regional Sessions in different geographical areas across Finland each year. EYP Finland organises at least one National Session, held in a different location than the two previous National Sessions, each year. The board of EYP Finland is open towards rethinking the annual session cycle of four Regional Sessions and one National Session, resources and the state of the organisation permitting. Head Organiser applications to non-conventional events, such as International Forums and University Forums, are welcomed and evaluated by the board. All Regional Session Presidents have been chairpersons at an International Session. All National Session Presidents have been chairpersons at an International Session, and have presided another EYP session. All Session Presidents are invited by the board of EYP Finland and are recognised by the board as people who are competent for the responsibility, and are able to work in accordance with the vision of the board of EYP Finland. In total, the Regional Sessions receive applications from the following amount of individuals: 150/155/160 for Chairperson, 20/25/30 for Vice President, 50/60/70 for Media Team Member, 20/25/30 for Editor. Every National Session receives applications from the following amount of individuals: 50/55/60 for Chairperson, 10/15/20 for Vice President, 40/45/50 for Media Team Member, 15/20/25 for Editor. All participants to sessions of EYP Finland are provided with basic information about the European Union and European affairs while enrolling to the session. A hearing by an academic expert is organised for every committee in the National Session. Every Regional Session has a patron whose expertise is relevant to the session theme. The patrons are people of regional or national significance from the fields of politics, business or the third sector. Every National Session has a patron whose expertise is relevant to the session theme. The patrons are people of national or European significance from the fields of politics, business or the third sector.

13


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

d. Openness and Continuity The board makes its Annual Action Plan based on the major guidelines set out in the strategy and in communication with members. EYP Finland receives 250/275/300 new members. EYP Finland receives 150/200/225 membership payments annually. EYP Finland seeks to maintain its current level of activities and sustain the high level of annual support it receives from the Ministry of Education and Culture. EYP Finland seeks to preserve the annual grant it receives for the Young European Citizenship campaign from the Ministry of Foreign Affairs. The Board Member for Fundraising and the Treasurer will work together to ensure that EYP Finland has at least 2/3/3 long-term partnership agreements with private-sector firms, maintaining existing partnerships and negotiating new ones when necessary. Fundraising for the coming work year is always started in autumn of the previous year. The Board Member for Fundraising ensures that all partnerships are managed as professionally as possible. The Board Member for Fundraising creates and maintains an up-to-date guide on fundraising that will assist in the professional approach to partnerships. The Spring Meeting has 30/35/40 participants attending in person or via power of attorney. The Autumn Meeting has 40/50/60 participants attending in person or via power of attorney.

14


4

Annual Report 2014

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FINLAND – EYP FINLAND RY Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki www.eypfinland.org info @ eypfinland.org


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

Ilmoitus asettumisesta ehdolle European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n hallitukseen vuodelle 2018 Ehdokkaan tiedot Nimi: Ida Eerola Asuinpaikkakunta: Tampere Sähköpostiosoite: idaeerola3@gmail.com Aloitusvuosi EYP:ssä: 2016 Asetun ehdolle: yhdistyksen hallituksen jäseneksi --1.Selosta EYP-historiasi lyhyesti: Aloitin EYP:ssä 2016, jonka jälkeen olen ollut delegaattina neljässä istunnossa alueellisista kansainvälisiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Lisäksi olen ollut kahdessa eri roolissa syksyn 2017 alueellisissa komitean puheenjohtajana ja järjestäjänä. Lisäksi olen toiminut vuoden 2017 EYP Tampereen hallituksen tapahtumavastaavana ja pyrkinyt olemaan aktiivinen muissakin EYP:n tapahtumissa istuntojen ohella.

2. Miksi pyrit EYP Finlandin hallitukseen vuodelle 2018? EYP:stä on tullut viime aikoina minulle hyvin tärkeä järjestö ja haluan sen olevan jatkossakin hyvin iso osa elämääni ja toivon jatkavani sen toiminnassa vuosia. Käytän hyvin mielelläni ison osan vapaaajastani EYP:n parissa toimimiseen. Haluan jatkumoa EYP-toiminnalleni ja hallituksessa toimiessa saisin sitä, sillä EYP olisi arjessani jatkuvasti mukana, koska olisi paljon tehtävää. Haluan olla mukana tekemässä ja kehittämässä minulle tärkeän järjestön toimintaa ja haluan päästä siihen aivan uudella tavalla sisälle. EYP on minulle myöskin siinä mielessä mieluisa järjestö, että voin olla yhteiskunnallisesti aktiivinen ihminen sitoutumatta vahvasti mihinkään aatteeseen tai puolueeseen, minkä takia viihdyn paremmin kuin hyvin EYP:n toiminnassa. Haluan myös tavata paljon uusia samanhenkisiä ihmisiä ja luoda verkostoja kansainväliselläkin tasolla ja toiminta hallituksessa olisi mahtava tilaisuus tähän. Haluan myös tulevaisuudessa kansainvälisen työuran ja EYP Finlandin hallituksessa toimiminen antaisi hyvät eväät siihen. 3. Millaisista tehtävistä olisit kiinnostunut hallituksessa vuonna 2018? Perustele, miksi sopisit haluamaasi tehtävään Lähes kaikki tehtävät hallituksessa kiinnostavat minua jollain tasolla, mutta valitakseni kaksi itselleni kiinnostavinta kiinnostavinta sanoisin viestintä ja PR sekä kansainväliset asiat. Viestintä ja PR sopisi minulle, sillä ensinnäkin käytän olen aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä ja seuraan siellä ilmiöitä, joten olen ajan hermoilla ja tiedän mikä voi toimia ja mikä ei. Minulla on myös vuosien taustaa esimerkiksi kuvataidekoulusta ja muista taideharrastuksista, joten olen aina ollut luova ihminen, jolla on visuaalista silmää, joten visuaalinen puoli viestinnässä onnistuisi minulta erinomaisesti. Ja uskon, että viestintätehtävissä tarvitaan muutenkin paljon innovatiivisia ideoita, joita minulta löytyy aina. Kansainvälisyys on aina ollut jollain tavalla kutsumukseni ja olen aina etsinyt uusia mahdollisuuksia liittyen siihen. Kouluvuosieni aikana olen lähtenyt mukaan monenlaisiin kansainvälisiin projekteihin aina mahdollisuuksien auetessa ja olen tottunut tekemään yhteistyötä eri kansalllisuuksien kanssa jo myöskin ennen EYP:tä ja EYP:ssä yhteistyö on vain lisääntynyt. Lisäksi olen kokenut oleveni eniten elementissäni juurikin ulkomaillla olleissa istunnoissa, jolloin olen kokenut verkostointikykyjeni ja


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

sosiaalisten taitojeni olevan huipussaan. Nautin kansainvälisestä verkostoitumisesta ja koen parhaiden EYP-kontaktieni syntyneen eri puolelta Eurooppaa olevien ihmisten kanssa. 4. Miten EYP Finlandin toimintaa tulisi mielestäsi kehittää ennen kaikkea kohdassa 3 mainitsemiesi tehtävien osalta? Sosiaalisessa mediassa EYP Finland voisi olla aktiivisempi ja lisätä esimerkiksi Twitterin käyttöä tai ottaa mukaan jonkin uuden sosiaalisen median. Lisäksi EYP Finland voisi tehdä yhteistyötä jonkun muun poliittisesti sitoutumattoman järjestön kanssa, jonkin kampanjan muodossa, jolla molemmille saataisiin lisää näkyvyyttä. EYP Finland voisi myös osallistua enemmän sosiaalisessa mediassa pyöriviin kampanjoihin sen verran mitä se poliittisisesti sitoutumattomana järjestönä voisi antaakseen positiivisen kuvan mahdollisimman suurelle yleisölle. Lisäksi EYP Finland voisi tehdä lisää videoita ja istunnoissa voisi lisää videomateriaalia juurikin sosiaalisessa mediassa kampanjointia ajatellen. Lisäksi olen huommannut paikallisessa Tampereen hallituksessa jonkinlaista kehitettävää viestinnässä, joten koen, että EYP Finlandin hallitus voisi vaikka kouluttaa paikallisia hallituksia viestimään paremmin, näkyvämmin ja monipuolisemmin. Kansainvälisesti on merkittävää, että EYP Finland on aina mukana edustuksineen merkittävissä tapahtumissa ja, että hallituksen jäsenet ovat hyvin informoituja näistä asioista. Se, että EYP Finland järjestää tapahtumia, jotka ovat laadukkaita ja mahdollisimman moitteettomia on tärkeää myös kansainvälisellä tasolla, sillä siten EYP Finland saa tunnutusta ja osallistujia tapahtumiinsa.

5. Miksi olisit hyvä EYP Finlandin hallituksen jäsen? Olisin valmis omistautumaan toiminnalle ja käyttämään paljon aikaani EYP:n toimintaan. Olen toiminut jo EYP Tampereen hallituksessa pestissä, jossa on paljon tekemistä, joten vaikka olen suhteellisen tuore EYP:läinen on minulla kuitenkin kokemusta, josta on etua hallitustehtävissä. Innostun helposti uusista projekteista ja tykkään lähteä ennakkoluulottomasti uusiin haasteisiin mukaan. Opin nopeasti uudet asiat pieniä yksityiskohtia myöten. Olen myös sanavalmis ihminen ja valmis edustamaan monenlaisissa tilanteissa. Olen valmis tekemään töitä niiden asioiden eteen, jotka minua oikeasti kiinnostavat paljon ja EYP:ssä toimiminen ja mukana oleminen on tällä hetkellä ja toivottavasti paljon myöhemminkin yksi eniten minua kiinnostavista asioista elämässäni. Olen tarkkoja huomiota tekevä ihminen, joka osaa huomioon monet eri näkökulmat päätöksiä tehdessä. Mielestäni EYP Finlandin hallitus tarvii jäseniä erilaisista taustoista ja koen mielestäni tuomaan tuoreita ja kiinnostavia näkökulmia sen toimintaan. ---


 


EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FINLAND – EYP FINLAND RY Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki www.eypfinland.org info @ eypfinland.org

Profile for EYP Finland

EYP Finland ry:n syyskokousmateriaalit 2017  

EYP Finland ry:n syyskokousmateriaalit 2017  

Advertisement