EYP Finland ry:n kevätkokousmateriaalit 2017

Page 1
EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FINLAND – EYP FINLAND RY VUOSIKERTOMUS 2016


2

Vuosikertomus 2016

Hyväksytty European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n hallituksen kokouksessa 20.3.2017.


Vuosikertomus 2016

3

SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajalta 5 1 Yleistä 6 2 Vuoden keskeiset saavutukset 8 3 Vuoden 2016 päätavoitteet 10 4 Aktiivinen kansalaisuus 11 4.1 Lahti 2016 - EYP Finlandin kansallinen istunto 11 4.2 Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanke 12 5 Kansainvälinen toiminta 14 6 Koulutustoiminta 15 7 Jäsen- ja paikallistoiminta 17 8 Muut hankkeet 18 9 Hallinto 20 10 Talous ja yhteistyökumppanit 21 11 EYP Finlandin strategia 2015-2017 23 11.1 Kansainvälisen EYP:n strategia 2016-2020 24 12 Kansainvälinen Euroopan nuorten parlamentti 25


4

Vuosikertomus 2016

Euroopan nuorten parlamentin toimintaan osallistuminen on erinomainen tapa nuorten osallistujien kerätä tietoa ajankohtaisista asioista ja hankkia hyödyllisiä taitoja tulevaisuudellensa. Se on myös loistava esimerkki aktiivisten nuorten valmistautumisesta tulevaisuuden vastuisiin, kokoontumisesta muodostamaan rajoja ylittäviä ystävyyksiä ja ottamisesta osaa kulttuurienväliseen keskusteluun. Sauli Niinistö Suomen Tasavallan presidentti


Vuosikertomus 2016

Puheenjohtajalta Vuonna 2016 European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry otti suuria askelia eteenpäin ja onnistui täyttämään asetetut tavoitteet. Näistä tärkeimpänä EYP Finland palkkasi kokoaikaisen pääsihteerin ja täten saavutti pitkäaikaisen strategisen tavoitteensa. Nyt järjestöllä on aivan uusia mahdollisuuksia vakiinnuttaa ja kehittää toimintaansa. Puheenjohtajana minun oli ilo nähdä pääsihteerin aiheuttamat positiiviset vaikutukset jo heti ensimmäisten kuukausien aikana – vapaaehtoisten työmäärää ja vastuuta pystyttiin vähentämään sekä aloittamaan uusia projekteja sekä yhteistyökanavia. Vuodelle 2016 oli kolme päätavoitetta, joiden toteutumista esitellään tarkemmin tämän vuosikertomuksen sivulla 10. Työntekijän palkkaamisen lisäksi vuonna 2016 muun muassa luotiin monipuolista uutta toimintaa sekä aloitettiin EYP Finlandin yhdenvertaisuussuunnitelman valmisteleminen. Lisäksi tunnettavuutta parannettiin kiitettävästi lisäämällä yhteistyötä kolmannen ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa sekä muiden nuorisojärjestöjen kanssa. EYP Finland järjesti vuonna 2016 laajasti toimintaa, josta kerrotaan tarkemmin sivuilla 1119. Nuoret osallistuivat yhdistyksen toimintaan lähes 3000 kertaa vuoden aikana, joten yhdistyksen toiminnalle on kysyntää nuorien ja oppilaitosten keskuudessa. Toiminta pyöri pääasiassa EYP Finlandin vapaaehtoisten voimin, joita oli noin 220 vuonna 2016. Toiminta mahdollistettiin aktiivisella varainkeruulla sekä järjestön vakaalle kehitykselle elintärkeillä valtionavustuksilla opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä ulkoasiainministeriöltä. Julkista avustusta saatiin huomattavasti enemmän kuin aiemmin ja EYP Finlandin hallitus oli erittäin tyytyväinen tähän kehityskulkuun. Suuremmat tuet ovat olleet strategisena tavoitteena pitkän aikaa, ja rahoitusta tarvitaan jatkossakin, jotta kokoaikainen työntekijä voidaan pitää ja toimintaa kehittää edelleen. Toimintavuosi 2016 oli kaiken kaikkiaan hyvin onnistunut. Toiminta laajeni ja monipuolistui sekä siitä saatiin pääosin todella positiivista palautetta. Minulla oli kunnia toimia EYP Finlandin puheenjohtajana vuonna 2016. Vuosi oli todella työntäyteinen, mutta se antoi valtavasti takaisin. Toivon, että EYP Finlandin vapaaehtoiset saivat toiminnasta arvokasta kokemusta, tärkeitä ystäviä sekä uusia näkökulmia elämäänsä. Haluan kiittää kaikkia heitä, jotka olivat mukana kehittymässä itse ja samalla tekemässä EYP Finlandin vuodesta 2016 omannäköisen ja onnistuneen!

Laura Uusitalo Puheenjohtaja (2016) European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry

5


6

Vuosikertomus 2016

Yleistä

1 YLEISTÄ EYP Finlandin suojelijat: EYP Finlandin tapahtumia ovat vuosina 2012–2016 suojelleet muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Juha Sipilä, entinen pääministeri Alexander Stubb, komissaari Jyrki Katainen, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Sari Artjoki ja Euroopan parlamentin jäsenet Henna Virkkunen, Sirpa Pietikäinen ja Liisa Jaakonsaari.

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry on rekisteröity yhdistys, joka edistää kansainvälisen Euroopan nuorten parlamentin tavoitteiden toteuttamista Suomessa; EYP Finland on siis Euroopan nuorten parlamentin niin kutsuttu kansallinen komitea Suomessa. EYP Finland järjestää vuosittain erilaisia jäsen-, tiedotus- ja koulutustapahtumia, tukee Eurooppa-opetusta kouluissa, harjoittaa julkaisutoimintaa, koordinoi erilaisia hankkeita ja toimii yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. EYP Finland perustettiin nykyisessä muodossaan vuonna 2001, joskin EYPtoimintaa on Suomessa ollut jo 1990-luvulta lähtien. EYP Finland valitsee ja kouluttaa Suomen edustajat EYP:n kansainvälisiin istuntoihin ja alueellisiin ja kansallisiin istuntoihin ulkomailla. Se ottaa myös osaa organisaation kansainväliseen päätöksentekoon kansallisten komiteoiden neuvoston (Board of National Committees) kautta. EYP Finland on järjestänyt Euroopan nuorten parlamentin 32. kansainvälisen istunnon Hämeenlinnassa vuonna 1999, 62. kansainvälisen istunnon Helsingissä vuonna 2009 ja 79. kansainvälisen istunnon Tampereella vuonna 2015. EYP Finlandin vuoden päätapahtuma on kansallinen istunto, joka järjestettiin vuonna 2016 Lahdessa. Viime vuosina kansallisen istunnon osallistujamäärä on ollut lähes 200, ja osallistujat ovat tulleet noin 20 eri maasta.


7

Yleistä

Vuosikertomus 2016

Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanke ja sen vuosittaiset neljä suurtapahtumaa ovat vuosina 2010–2016 tarjonneet tuhansille nuorille mahdollisuuden keskustella, väitellä ja muodostaa oman mielipiteensä eurooppalaisuudesta ja ajankohtaisista eurooppalaisista kysymyksistä. Näillä suurtapahtumilla ja niitä edeltävällä koulukiertueella EYP Finland pyrkii lisäämään nuorten tietoisuutta Euroopasta ja rohkaisemaan heitä aktiiviseen toimintaan ja keskusteluun. Oppitunneilla järjestettävät parlamenttisimulaatiot ajavat samoja tavoitteita ja laajentavat kohderyhmäämme myös ammattioppilaitoksiin ja peruskoulun yläluokille. EYP Finlandin tärkein kohderyhmä ovat 16–22-vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi yhdestä tai useasta seuraavista asioista: yhteiskunnallisista asioista, kansainvälisyydestä, eri kulttuureista, matkustamisesta, vaikuttamisesta, uusien ihmisten tapaamisesta, julkisesta esiintymisestä tai siinä kehittymisestä, väittelystä, kielistä tai kielitaitojen parantamisesta sekä järjestötoiminnasta. Järjestön toiminnan järjestämisestä vastaavat sen jäsenet. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä EYP Finlandin toiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja voittoa tavoittelematonta. Yhdistyksen toimintaa johtaa sen syyskokouksen valitsema hallitus, ja syyskuusta 2016 mukana toiminnassa on ollut myös kokoaikainen pääsihteeri.

Kansainväliset suomalaiset: EYP Finlandin edustajat ovat perinteisesti olleet aktiivisesti mukana kansainvälisen EYP:n kehityksessä. Yhdistyksen entisistä puheenjohtajista Tapio Schrey, Ville Vasaramäki, Krista Lagus, Robert Torvelainen ja Jari Marjelund ovat kaikki palvelleet kansainvälisen EYP:n ylimmässä päättävässä elimessä, Governing Bodyssa. Vasaramäki oli vuosina 2011–2013 järjestön Executive Director, ja Lagus on toiminut tehtävässä vuodesta 2013 lähtien.


8

Vuosikertomus 2016

Saavutukset

2 VUODEN KESKEISET SAAVUTUKSET EYP Finlandin perustoiminta on jaettu kolmeen osaan: aktiivinen kansalaisuus -toimintaan, kansainväliseen toimintaan ja koulutustoimintaan. Vuosikertomuksessa esitellään myös yhdistyksen jäsen- ja paikallistoimintaa, muita hankkeita, hallintoa ja taloutta. Toimintavuosi oli kokonaisuudessaan onnistunut; toiminta laajentui ja ammattimaistui kokoaikaisen pääsihteerin palkkaamisen myötä.

Aktiivinen kansalaisuus EYP Finlandin kansallinen istunto järjestettiin menestyksekkäästi Lahdessa tammikuussa 2016. Kansallinen istunto on järjestön suurin vuosittainen tapahtuma, ja sitä edelsi kaksipäiväinen toimihenkilökoulutus.

Delegaatteja Naantalin alueellisessa istunnossa vuonna 2016

Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen neljä kolmipäiväistä suurtapahtumaa järjestettiin Lempäälässä, Naantalissa, Järvenpäässä ja Kempeleessä. Oppilaitoksissa pidettiin 53 kouluvierailua osana hankkeen koulukiertuetta. Hankkeeseen osallistui 61 eri oppilaitosta.

Kansainvälinen toiminta EYP Finlandin jäsenet osallistuivat EYP-tapahtumiin ulkomailla yhteensä 133 kertaa. EYP Finlandilla oli edustusta myös EYP:n Summer Academyssä sekä kansallisten komiteoiden neuvoston kokouksissa. Tämän lisäksi EYP Finland lähetti 20 hengen delegaation European Youth Eventiin (EYE).

EYP Finlandin delegaatio Laaxin kansainvälisessä istunnossa 2016


99

Saavutukset

Vuosikertomus 2016

Koulutustoiminta

EYP Finland oli edustettuna myös RuutiExpossa, SuomiAreenassa, AIESEC Finlandin YouthSpeak Forumilla sekä Basecampin ja Bassoradion EU Stage – Nuorten Eurooppa -paneelikeskustelutilaisuudessa ja radiohaastatteluissa.

EYP Finland järjesti kaksi kolmipäiväistä koulutustapahtumaa – journalistikoulutuksen ja komitean puheenjohtajien koulutuksen (chairskoulutuksen) – sekä kaksi kaksipäiväistä koulutustapahtumaa – jäsenviikonlopun ja EYP Finlandin järjestöpäivät. Journalisti- ja chairs-koulutukset olivat kansainvälisiä koulutuksia, joihin EYP Finland palkkasi kokoaikaisen pääsihteerin syyskuussa 2016. Tätä osallistui useita ulkomaalaisia nuoria. ennen osa-aikainen projektityöntekijä oli mukana osassa hankkeita.

Hallinto

Jäsen- ja paikallistoiminta

Yhdistyksen viisi paikallisjärjestöä järjestivät pienempiä tapahtumia ja koulutuksia ympäri vuoden sekä tekivät yhteistyötä muun muassa alueillaan toimivien järjestöjen kanssa. Näiden lisäksi järjestettiin ensi kertaa EYPremium-paneelikeskustelu erityisesti kokeneemmille EYP Finlandin jäsenille.

Muut hankkeet

Talous ja yhteistyökumppanit Yhdistys sai erilaisia valtionavustuksia yhteensä 37 000 euroa. Lahdessa järjestetty Euroopan nuorten parlamentin kansallinen istunto sai merkittävän 21 840 euron Erasmus+ -avustuksen. Yksityisen varainkeruun kautta saatiin kerättyä yhteensä yli 15 615,40 euroa ja runsaasti materiaaleja ja tiloja ilmaiseksi käyttöön. Toiminnan kokonaismenot vuonna 2016 olivat

Vuonna 2016 parlamenttisimulaatioita 106 169,44 euroa. toteutettiin Euroopan Parlamentin Suomen tiedotustoimiston hankkeen Nuorten Ääni Kuuluviin – EU Luokkahuoneessa kautta yhteistyössä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa.

Euroopan nuorten parlamentti kerää nuoria yhteen yli 35 eri maasta, aina Portugalista Georgiaan ja Norjasta Kyprokseen. Henkilökohtaisten kokemusten kautta nuoret oppivat eurooppalaisista asioista, parlamentarismista, ryhmätyöstä, kulttuurien välisestä keskustelusta ja väittelemisestä. Kaikki EYP:n toiminta on nuorten järjestämää nuorille, mikä saa minut aina hämmästymään. Nykymaailmassa mainitsemani taidot ovat elintärkeitä. Alexander Stubb Suomen entinen pääministeri


10 Vuosikertomus 2016

Tavoitteet

3. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET EYP Finlandin vuoden 2016 tavoitteet: 1. Jokaisen nuoren EYP Finland 2. Aktiivinen EYP Finland 3. Vahva ja ammattimainen EYP Finland Toimintavuonna keskityttiin monipuolistamaan toimintaa ja ottamaan entistä paremmin huomioon nuorten erilaiset taustat ja muut tekijät. EYP Finlandin tapahtumiin osallistuttiin yhteensä lähes 3000 kertaa. Toiminnassa oli mukana noin 220 vapaaehtoista nuorta. Kesällä 2016 järjestettiin ensi kertaa uusi tapahtumakonsepti EYPremium, joka on suunnattu erityisesti vanhemmille jäsenille. Syksyllä 2016 aloitettiin valmistelemaan EYP Finlandin yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka oli merkittävä askel yhdenvertaisuuden edistämiseksi järjestön toiminnassa. Toisessa päätavoitteessa keskityttiin kehittämään EYP Finlandin tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Parlamenttisimulaatioita järjestettiin Euroopan Parlamentin Suomen tiedotustoimiston hankkeena yhteistyössä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa. Tämän lisäksi EYP Finland teki yhteistyötä muun muassa Eurooppanuoret ry:n kanssa ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n kanssa. Alueellisista istunnoista viesti eteenpäin muun muassa Sakki ry, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien Liitto (HYOL ry), Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS), Suomen nuorisoyhteistyö

Allianssi ry ja Yksityiskoulujen liitto ry. Lisäksi yhdistys oli esillä nuorten RuutiExpossa, SuomiAreenassa, AIESEC Finlandin YouthSpeak Forumilla, EU Stage – Nuorten Eurooppa -paneelikeskustelutilaisuudessa sekä Bassoradion Eurooppa-aiheisissa radiolähetyksissä. EYP Finlandin Facebook-sivuilla oli vuoden lopussa yli 2700 tykkäystä ja julkaisut tavoittivat parhaillaan yli 10 000 henkilöä. Twitterissä seuraajia oli 725 ja Instragramissa 424. Kolmannen päätavoitteen tarkoitus oli kehittää erityisesti hallintoa, viestintää ja toiminnan perusteita. Järjestön pitkäaikainen tavoite palkata kokoaikainen pääsihteeri toteutui syyskuussa 2016, mikä on merkittävästi vaikuttanut toiminnan ammattimaistumiseen. Tämä on vähentänyt hallinnollisten asioiden taakkaa vapaaehtoisten hartioilla täten kehittäen vapaaehtoisten hyvinvointia ja jaksamista. Tämä myös mahdollistaa yhdistyksen ja sen toiminnan strategisen kehittämisen. Hallintoa ja taloudellista vakautta kehitettiin myös keskittymällä entistä enemmän laadukkaisiin rahoitushakemuksiin ja siirtymällä toiminnantarkastuksesta tilintarkastukseen.


Aktiivinen kansalaisuus

Vuosikertomus 2016 11

4. AKTIIVINEN KANSALAISUUS 4.1 Lahti 2016 - EYP Finlandin kansallinen istunto

EYP Finland aloitti vuotensa tammikuussa Lahdessa 8.–11.1.2016 järjestetyllä EYP Finlandin kansallisella istunnolla. Istunnon puheenjohtajana toimi Oona Kiiskinen. Kansallinen istunto kokosi yhteen 165 nuorta 14:sta eri maasta. Istunnon suomalaiset delegaatit valittiin vuoden 2015 Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen suurtapahtumista. Kansallisen istunnon osallistujista valittiin Suomen edustajat Euroopan nuorten parlamentin vuoden 2016 kansainvälisiin istuntoihin Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa ja Sveitsissä sekä lukuisiin muihin EYPistuntoihin ulkomailla. Ennen tapahtumaa järjestettiin myös kaksipäiväinen koulutus tapahtuman vastuurooleissa oleville nuorille. Tapahtuma noudatti EYP-istuntojen perusrunkoa, jonka ytimessä ovat ryhmäyttäminen (Teambuilding), komiteatyö (Committee Work) sekä yleiskokous (General Assembly, GA). Istunnon teema oli Through Clean Environment to Social Responsibility. Istunnossa vieraili kymmenen Suomen Akatemian lähettämää asiantuntijaa, jotka auttoivat nuoria syventymään aiheeseensa. Nuorten mielipiteet käsitellyistä ajankohtaisista Eurooppaaiheista koottiin istunnon päätöslauselmiin. Istunnon pääjärjestäjinä toimivat Lotta Moisala ja Tuulia Karvinen, jotka aloittivat järjestelyt vuoden 2015 alussa. Tapahtuman suojelijoina toimivat Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri ja ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Tapahtumalle myönnettiin Erasmus+ -apuraha sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston apuraha. Tämän lisäksi rahallista tukea antoivat myös Sitra, Lahden kaupunki, Lahden Energia, Ramboll Finland Oy ja Ladec Oy. Tapahtuman muut yhteistyökumppanit olivat Lahden yhteiskoulun säätiö, Lahden ammattikorkeakoulu, ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus ja Hartwall. Vuoden 2017 päätapahtuma on Tampere 2017 – EYP Finlandin kansallinen istunto, jonka järjestelyt aloitettiin vuoden 2016 alussa.

Aktiivinen kansalaisuus on EYP Finlandin ydintoiminnan alueista suurin. Toiminnan kautta EYP Finland kykenee parhaiten ajamaan Euroopan nuorten parlamentin tavoitteiden toteutumista Suomessa: rohkaisemaan suomalaisia nuoria ottamaan kantaa ajankohtaisiin Eurooppakysymyksiin ja kantamaan vastuunsa aktiivisina nuorina kansalaisina. Aktiivinen kansalaisuus tilinpäätöksessä Tulot: 53 540,00 EUR Menot: 50 511,04 EUR Menojen osuus toiminnan kokonaismenoista: 48 % Aktiivinen kansalaisuus -hanke on suuri kuluerä. Tapahtumien menot pyritään kattamaan varainkeruulla ja osallistumismaksuilla. Valtionavustukset ovat hankkeelle elintärkeitä.


12 Vuosikertomus 2016

Eurooppalainen kansalaisuutesi

4.2 Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanke

Suurtapahtumat 2016 Lempäälä 21.–23.10.2016 Enforcing European Influence in Global Politics 90 osallistujaa Pääjärjestäjät: Iida Kalliokoski ja Pieta Salonen Puheenjohtaja: David Plahl (Saksa) Suojelijat: Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Peter Stenlund, MEP Sirpa Pietikäinen ja Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö Naantali 28.–30.10.2016 Unlocking Europe’s Regional Potential – Local Economies as a European Resource 130 osallistujaa Pääjärjestäjät: Roosa Eskola ja Eerika Vihlman Puheenjohtaja: Nina Thomic (Itävalta) Suojelijat: tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio, Schumanseuran pj. Ossi Tuusvuori ja RaisioNaantalin Nuorkauppakamari pj. Sofia Lindholm

EYP Finland toteutti vuonna 2016 seitsemättä kertaa mittavan Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeensa. Hanke koostui valtakunnallisesta koulukiertueesta ja neljästä suurtapahtumasta. Hankkeen tavoitteena oli: • kasvattaa erityisesti suomalaisten nuorten tietoisuutta EU:n vaikutuksesta heidän päivittäiseen elämäänsä tuomalla ”Eurooppaa” lähemmäs koulussa, harrastuksissa ja mediassa; • aktivoida suomalaisia nuoria ottamaan itse kantaa ja osallistumaan Eurooppa-keskusteluun. Päätapahtumien tarkoitus oli tarjota tälle keskustelulle foorumi ja kerätä positiivista huomiota nuorten mielipiteille; • saada nuoret ajattelemaan eurooppalaisen kansalaisuuden merkitystä.

Koulukiertue Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen koulukiertue toteutettiin kevään ja syksyn aikana eri puolilla Suomea. Sen tavoitteena oli lisätä suomalaisten nuorten tietoisuutta eurooppalaisesta kansalaisuudesta ja markkinoida hankkeen suurtapahtumia. EYP Finlandin paikallisjärjestöt EYP Helsinki, EYP Turku, EYP Tampere, EYP Itä-Suomi ja EYP Pohjois-Suomi olivat vastuussa vierailujen käytännön toteuttamisesta. Yhteydenottoja oppilaitoksiin tehtiin 408 ja kouluvierailuja toteutettiin 53. Koulukiertueen kokonaiskuulijamäärä oli yli 2700. Määrä oli resursseihin nähden erinomainen. Paikallisyhdistysten jäsenet toteuttivat kouluvierailut käytännössä esittelemällä Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen materiaaleja sekä kertomalla EYP Finlandista ja sen toiminnasta. Vierailujen pituudet vaihtelivat vartin esityksistä oppitunnin mittaisiin esityksiin, ja kuulijamäärä vaihteli viidestä kuulijasta jopa 400:aan kuulijaan.


Eurooppalainen kansalaisuutesi

Vuosikertomus 2016 13

Suurtapahtumat Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen suurtapahtumat järjestettiin loka–marraskuussa 2016 Lempäälässä, Naantalissa, Järvenpäässä ja Kempeleessä. Suurtapahtumien järjestäminen aloitettiin alkuvuodesta 2016. Istuntojen järjestäjäryhmät Lempäälässä, Naantalissa, Järvenpäässä ja Kempeleessä vastasivat istuntojen käytännön järjestelyistä EYP Finlandin hallituksen ja sen paikallisjärjestöjen tuella. Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen suurtapahtumat noudattivat Euroopan nuorten parlamentin toimintatapoja. Kolmipäiväiset tapahtumat jakaantuivat ryhmäyttämiseen, komiteatyöhön ja yleisistuntoon. Tapahtumissa nuoret pääsivät keskustelemaan ajankohtaisista eurooppalaisista kysymyksistä omista lähtökohdistaan, mikä toi Euroopan unionia ja eurooppalaista kansalaisuutta lähemmäksi. Tapahtumien kieli oli englanti, ja jokaisessa tapahtumassa oli osallistujia useista Euroopan maista. Suurtapahtumiin osallistui vuonna 2016 yhteensä 452 osallistujaa lähes 30 eri Euroopan maasta. Osallistujia oli 61 eri oppilaitoksesta eri puolilta maata. Osa suurtapahtumien osallistujista valittiin EYP Finlandin kansalliseen istuntoon 2017 Tampereella, ja kaikki osallistujat ovat tervetulleita jatkamaan EYPtoiminnassa Suomessa ja ulkomailla.

Suurtapahtumat 2016 Järvenpää 4.–6.11.2016 European Youth Empowered by Diversity 127 osallistujaa Pääjärjestäjät: Simo Lehtovirta ja Kaisla Richardson Puheenjohtaja: Tim Keegstra (Alankomaat) Suojelijat: Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Sari Artjoki ja kansanedustaja (Vihreät) Jani Toivola Kempele 11.–13.11.2016 The Effect of Technology on European Society 105 osallistujaa Pääjärjestäjät: Elias Id, Anna Perälä ja Veeti Niskanen Puheenjohtaja: Triin Kaup (Viro) Suojelijat: pääministeri Juha Sipilä ja Oulun yliopiston professori (Learning and Techonology Research) Sanna Järvelä


14 Vuosikertomus 2016

Kansainvälisyys

5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälinen toiminta on kansainväliset istunnot. 4 KKANANSAINVÄLINEN TOIMINolennainen osa EYP Finlandin Kymmenpäiväisiin tapahtumiin Yhdistys lähettää vuosittain osallistuu kuhunkin noin 300 nuorta TAtoimintaa. kymmeniä nuoria osallistumaan noin 35 Euroopan maasta. EYP Euroopan nuorten parlamentin kansainvälisiin, alueellisiin ja kansallisiin istuntoihin ulkomailla. EYP Finlandin jäseniä osallistuu vuosittain myös kansainvälisiin koulutuksiin. Ulkomaalaisten tapahtumien määrä on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt huomattavasti – EYP:n kansalliset komiteat järjestivät vuonna 2016 yhteensä lähes 600 tapahtumaa eri puolilla Eurooppaa, ja ne keräsivät lähes 35 000 osallistujaa. EYP Finland on pyrkinyt aktiivisesti hyötymään tästä kehityksestä ja lähettämään tapahtumiin ulkomailla yhä useampia suomalaisia nuoria. Vuonna 2016 EYP Finlandin jäsenet osallistuvat EYPtapahtumiin ulkomailla delegaatteina ja eri vastuurooleissa 133 kertaa. Euroopan nuorten parlamentin kansainvälisiä päätapahtumia ovat kolmesti vuodessa järjestettävät

Finlandin hallitus valitsee kansallisessa istunnossa Suomen edustajat Euroopan nuorten parlamentin kansainvälisiin istuntoihin. EYP Finland voi lähettää näihin istuntoihin 8–9 delegaattia ja yhden opettajan. Lisäksi EYP Finlandin jäsenet pyrkivät omatoimisesti kansainvälisten istuntojen toimihenkilöiksi. Kansainvälisten istuntojen pitopaikat vuonna 2016 olivat Dublin-Belfast (Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta), Rennes (Ranska) ja Laax (Sveitsi). EYP Finland lähetti delegaatiot kaikkiin kansainvälisiin istuntoihin, yhden hallituksen edustajan DublinBelfastiin ja yhden opettajan Laaxiin. EYP:n kansallisten komiteoiden neuvoston kokouksissa mukana oli kaksi hallituksen edustajaa. Vuoden 2015 vastaava Jenni Röynä oli mukana Allianssin kansainvälisen

politiikan jaostossa vuonna 2016 ja jatkaa toimintaa vuonna 2017. Hallituksen jäsenet Juuli Salonen, Iida Lyly, Lotta Moisala ja Alma Vänttinen edustivat EYP Finlandia Berliinissä järjestetyssä EYP:n Summer Academyssa, joka keräsi yhteen jäseniä lähes kaikista EYP:n kansallisista komiteoista. Koulutuksessa osallistujat pääsivät kehittämään järjestöjen johtamistaitoja, mediataitoja, yhdenvertaisuusperiaatteita sekä varainkeruuta.

Kansainvälinen toiminta tilinpäätöksessä Tuotot: 13 936,40 EUR Menot: 15 665,34 EUR Menojen osuus toiminnan kokonaismenoista: 15 %


Vuosikertomus 2016

KUVIA SUURTAPAHTUMISTA VUODELTA 2016

www.eypfinland.org

15


16 Vuosikertomus Annual Report 2014 2016

Koulutus 2 Capacity Building

6 KOULUTUSTOIMINTA Euroopan nuorten parlamentti on koulutuksellinen järjestö, ja koulutuselementti on mukana kaikessa sen toiminnassa. EYP Finlandin koulutustoiminnan tavoitteena on kehittää monia taitoja ja valmiuksia, jotka ovat järjestön jäsenille tärkeitä EYP-toiminnassa ja muun muassa työelämässä. EYP-toiminta korostaa ennen kaikkea epämuodollista oppimista; kyse on oppimisesta tekemisen ja itsensä haastamisen kautta. EYP-metodologiaa on kehitetty jo vuosikymmeniä, ja kaikessa koulutustoiminnassa pyritään tarjoamaan myös vahva teoreettinen perusta. Järjestäessään koulutuksia EYP Finland tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisen EYP:n koulutusjaoston kanssa. Kansainvälinen EYP kouluttaa vuosittain sertifioituja kansainvälisiä kouluttajia EYP-koulutuksiin ja kehittää laaja-alaisesti EYP:n koulutusvalmiuksia. Vuonna 2016 Suomesta osallistui Training for EYP Trainers -koulutukseen kolme jäsentä: kaksi koulutettavana ja yksi kouluttajan roolissa.

Pääjärjestäjien koulutus EYP Finland järjesti 30.–31.1.2016 Helsingissä pääjärjestäjäkoulutuksen osana Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanketta. Koulutuksen kouluttajina toimivat EYP Finlandin hallituksen jäsenet, ja siinä hyödynnettiin EYP Finlandin laajaa tapahtumajärjestämisopasta. Koulutus järjestettiin neljättä kertaa, ja se on todettu järjestön kehitykselle äärimmäisen tärkeäksi. Pääjärjestäjäkoulutuksen kulut ovat osa Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanketta.

Jäsenviikonloppu EYP Finland tarvitsee tapahtumiinsa ja hankkeisiinsa lukuisia aktiivisia vapaaehtoisia. Vuosittaisen jäsenviikonlopun (entinen alumniviikonloppu) tarkoituksena on tarjota uusille EYP-läisille matalan kynnyksen tapahtuma tutustua järjestöön ja taata, että kaikkiin tapahtumiin riittää ammattitaitoisia ja

innokkaita vapaaehtoisia, jotka kykenevät ottamaan vastuun korkealuokkaisten kansainvälisten tapahtumien järjestämisestä. Vuoden 2016 jäsenviikonloppu järjestettiin Tampereella 6.–7.2.2016 yhteistyössä EYP Tampereen kanssa ja siihen osallistui 32 nuorta. Kouluttajina toimivat EYP Finlandin hallituksen jäsenet. Koulutusosioihin kuuluivat muun muassa tapahtumajärjestäminen, ryhmänjohtaminen ja viestintä. Kouluttajina toimivat EYP Finlandin hallituksen jäsenet.

Järjestöpäivät EYP Finlandin ensimmäiset järjestöpäivät järjestettiin vuonna 2015. Vuonna 2016 järjestöpäivät järjestettiin uudelleen 16.-17.4.2016 Helsingissä. Järjestöpäiville osallistui 38 nuorta. Järjestöpäivät pitivät sisällään koulutusosioita muun muassa kansainvälisestä EYP:stä sekä EYP Finlandin järjestötoiminnasta. Lisäksi nuoret työskentelivät työryhmissä ja vaihtoivat EYP Finlandin hallituksen kanssa ideoita


17

17

Capacity Building 2

Vuosikertomus 2016

järjestön toiminnan kehittämisestä. Järjestöpäivien yhteydessä järjestettiin EYP Finlandin istuntojen pääjärjestäjien tapaaminen sekä paikallisjärjestöjen tapaaminen.

Chairs' training EYP-istuntojen työryhmiä auttavat komiteoiden puheenjohtajat (chairperson). He ovat kokeneita EYP-läisiä, joiden tehtävä ei ole vaikuttaa keskustelujen sisältöön vaan tapaan, jolla keskusteluja käydään – puheenjohtajat fasilitoivat ryhmien työtä. EYP Finland järjesti perinteisen chairs-koulutuksensa Kaarinassa 13.-15.5.2016 yhteistyössä EYP Turun kanssa. Koulutukseen osallistui 34 EYP-läistä Suomesta ja ulkomailta.Kouluttajina toimivat Saga Eriksson ja Sara Kalkku. Koulutus sai osallistujilta erinomaista palautetta. Koulutuksessa käsiteltiin ryhmädynamiikkaa, ryhmäyttämistä, keskusteluiden johtamista, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista sekä palautteen antamista ja saamista.

Journalists’ Training Useimmissa EYP-tapahtumissa toimii mediaryhmä, joka tuottaa lehtiä, videoita ja muuta mediamateriaalia. Mediaryhmän tavoitteena on myös luoda tapahtumaan tunnelmaa ja dokumentoida tapahtumat. EYP Finland järjesti 12.–14.8.2016 journalistikoulutuksen Kuopiossa yhteistyössä EYP Itä-Suomen kanssa. Koulutukseen osallistui 16 EYP-läistä Suomesta ja ulkomailta. Koulutus oli onnistunut ja sai osallistujilta kiitettävää palautetta. Kouluttajina toimivat Tom Cobbenhagen (NL) ja Alex Coates (UK). Koulutuksessa käsiteltiin lehden tekoon liittyviä kysymyksiä, luovaa kirjoittamista, valokuvausta ja videoiden tekemistä. Osallistujien odotettiin muodostavan käsityksen journalismin etiikasta ja parantavan kattavasti medialukutaitoaan.

Koulutustoiminta tilinpäätöksessä Tuotot: 13 936,40 EUR Menot: 15 665,34 EUR Menojen osuus toiminnan kokonaismenoista: 15 % EYP Finlandin koulutustapahtumat ovat verrattain edullisia järjestää, mutta jotta osallistumismaksut voidaan pitää alhaisina, tai osallistuminen jopa ilmaisena, määrärahoja on suunnattava myös niihin.

Koulutus

5 KOULUTUSTOIMINTA


18

Vuosikertomus 2016

2 Capacity Jäsentoiminta Building

Jäsen- ja paikallistoiminta tilinpäätöksessä

7 JÄSEN- JA PAIKALLISTOIMINTA

EYP Finlandin jäsentoiminta lujittaa sen jäsenistön yhteisöllisyyttä. Jäsentoiminta on asiapitoisten tapahtumien ja muun ohjelman ohella tärkeää jäsenistön sitouttamiseksi järjestötoimintaan. Jäsentoiminnasta vastaavat ennen kaikkea yhdistyksen paikallisjärjestöt, mutta EYP Finland järjestää myös valtakunnallista jäsentoimintaa.

Paikallistoiminta EYP Finlandin paikallisjärjestöt koordinoivat EYP Finlandin toimintaa alueillaan sekä järjestävät koulutustapahtumia ja virkistystoimintaa jäsenilleen. Ne vastaavat myös kontakteista oman alueensa kouluihin tiedottamalla näitä EYP Finlandin tapahtumista ja toimimalla Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen koulukiertueessa. Paikallisjärjestöt toimivat EYP Finlandin hallituksen asettamien tavoitteiden ja periaatteiden mukaan. Vuonna 2016 EYP Finlandissa toimi viisi paikallisjärjestöä:

Tulot: 3 859,00 EUR Menot: 4 758,82 EUR Menojen osuus toiminnan kokonaismenoista: 4 % Yhdistyksen vuosijuhla on valtakunnallisen jäsentoiminnan osalta suurin menoerä. Muuten varoja varataan lähinnä paikalliseen ja kansalliseen jäsentoimintaan.

EYP Helsinki (puheenjohtaja Simo Lehtovirta), EYP Tampere (puheenjohtaja Ella Palkoaho), EYP Turku (puheenjohtaja Susanna Ahonen), EYP Itä-Suomi (puheenjohtaja Saskia Kiiski) ja EYP Pohjois-Suomi (puheenjohtaja Elias Id). Paikallisjärjestöt järjestivät vuonna 2016 muun muassa useita koulutuksia, Eurooppa-päivän tapahtumia ja erilaista toimintaa niin uusille kuin vanhemmillekin jäsenille. Esimerkkinä EYP Turku järjesti syyskuussa paneelikeskustelun ajankohtaisista asioista kiinnostuneille sekä yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville. Tapahtuman suosio yllätti positiivisesti, kun 80-paikkainen tila täyttyi ääriään myöten – jopa enemmän osallistujia olisi halunnut paikalle.

pidettiin myös koulutusosioita esimerkiksi hakemusten kirjoittamisesta EYP-istuntoihin sekä EYP:n uuden jäsenportaalin käytöstä.

Kesäpäivät

EYPremium

EYP Finlandin kesäpäivät järjestettiin Kiikalassa, Salossa 18.–19.6.2016 yhteistyössä EYP Tampereen kanssa. Vapaamuotoinen tapahtuma keräsi yhteen 19 osallistujaa. Kesäpäivillä

Vuosijuhla Yhdistyksen perinteinen vuosijuhla järjestettiin 26.11.2016 Kupittaan Paviljongissa Turussa yhteistyössä EYP Turun kanssa. Vuosijuhla kokosi yhteen 65 yhdistyksen jäsentä ja mukana oli myös edustajat Eurooppalainen Suomi ry:stä ja Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:stä. Kehuttu vuosijuhla koostui vapaasta seurustelusta, juhlapuheista, vapaaehtoisten palkitsemisesta kunniakirjoin ja yhteislauluista.

Vuonna 2016 järjestettiin ensi kertaa uusi tapahtumakonsepti EYPremium, joka oli suunnattu erityisesti vanhemmille jäsenille. Tapahtuma järjestettiin 7.8.2016 Helsingissä ja mukana oli 30 osallistujaa.


19 19

Jäsentoiminta Sessions 1

Vuosikertomus 2016

Muut hankkeet tilinpäätöksessä

8 MUUT HANKKEET Nuorten Ääni Ratkaisee EU Luokkahuoneessa Vuonna 2016 parlamenttisimulaatioita järjestettiin Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston hankkeena yhteistyössä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa, joka koordinoi hankkeen taloutta. Nuorten Ääni Ratkaisee - EU Luokkahuoneessa -hankkeessa järjestettiin 2-6 tunnin parlamenttisimulaatioita yläkouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. Vuonna 2016 järjestettiin yhteensä 75 parlamenttisimulaatiota ympäri Suomea, joiden kautta tavoitettiin yli 1400 nuorta. Parlamenttisimulaatioiden materiaalit päivitettiin keväällä 2016 sekä pidettiin kaksi koulutuspäivää Helsingissä ja Tampereella kouluvierailijoille. Materiaaleihin kuuluu suomen, ruotsin-, ja englanninkieliset aihepaperit osallistujille keskustelujen pohjaksi, päätöslauselmapohjat sekä parlamenttisimulaatioiden vetäjien opas.

European Youth Event (EYE) EYP Finland koordinoi suomalaisten osallistujien lähtemistä European Youth Eventiin (EYE) Strasbourgiin, Ranskaan 19–22.5.2016. EYE on Euroopan parlamentin järjestämä foorumi, jossa nuoret eurooppalaiset saavat äänensä kuuluviin ajankohtaisissa aiheissa. Vuonna 2016 tapahtumaan osallistui 7500 nuorta ympäri Euroopan. EYP Finland lähetti mukaan 20 henkilön delegaation sekä yhden koordinaattorin ja järjesti myös parlamenttisimulaation osallistujille osana virallista ohjelmaa. Tämän lisäksi EYP Finlandin projektityöntekijä oli vastuussa kaikkien Suomesta lähtevien nuorisoryhmien koordinoimisesta.

Tulot: 2 400,00 EUR Menot: 2 399,96 EUR Menojen osuus toiminnan kokonaismenoista: 2 %

EYP Finland julkisissa tapahtumissa ja muu yhteistyö EYP Finland oli edustettuna 3.11.2016 kolmatta kertaa Helsingissä nuorten RuutiExpo-vaikuttamistapahtumassa. Tapahtumassa vieraili jopa 3000 nuorta, ja EYP Finlandin pisteen toimintaan osallistui yli 200 nuorta. Tavoitettu nuorten määrä kasvoi huomattavasti aiemmasta vuodesta ja EYP Finlandin tarjoamaa sisältöä messuilla tullaan kehittämään yhä edelleen. EYP Finland oli myös mukana ensi kertaa Basscampin ja Bassoradion järjestämässä EU Stage – Nuorten Eurooppa -paneelikeskustelutilaisuudessa 3.11.2016. Yhdeksän EYP Finlandin aktiivista jäsentä olivat mukana edustamassa nuorten ääntä paneelikeskusteluissa yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten ja muiden poliitikkojen kanssa. Paneelikeskusteluja edelsi Eurooppa-aiheiset radiohaastattelut Bassoradiossa, jossa neljä EYP Finlandin jäsentä oli mukana. EYP Finland oli myös mukana ensi kertaa AIESEC Finlandin YouthSpeak Forumilla pitämässä työpajan koskien sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa parlamenttisimulaation muodossa. Työpajaan osallistui 15 henkilöä. Kokemus oli onnistunut ja osallistumista suunnitellaan tulevallekin vuodelle. EYP Finland oli myös edustettuna SuomiAreenassa 11.– 15.7.2016 sekä lukuisissa muissa pienemmissä julkisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tapahtumissa.


20

Vuosikertomus

1 Sessions Hallinto

Hallinto tilinpäätöksessä Tulot: 30 923,55 EUR Menot: 29 956,38 EUR Menojen osuus toiminnan kokonaismenoista: 28 % EYP Finland palkkasi kokoaikaisen pääsihteerin syksyllä 2016.

9 HALLINTO 9 HALLINTO Hallitus

Henkilöstö

EYP Finlandia johtaa sen syyskokouksen valitsema hallitus. Se hallinnoi järjestön valtakunnallista toimintaa, pitää yhteyttä sen yhteistyökumppaneihin ja kehittää järjestön toimintaa strategisesti. Hallitus kokoontui 13 kertaa, oli päivittäin yhteydessä sähköpostitse ja edusti EYP Finlandia Suomessa ja ulkomailla 46 kertaa vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Laura Uusitalo. Hallitukseen kuuluivat Juuli Salonen (varapuheenjohtaja, kansainväliset asiat), Iida-Maria Lyly (varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja), Lotta Moisala (tapahtumakoordinaattori), Alma Vänttinen (viestintä ja akateemiset asiat), Philippa Rytkönen (varainkeruu ja PR) ja Teemu Weckström (sihteeri, sisäiset asiat). Varajäseniä olivat Iina Lappalainen ja Hans Näsman.

EYP Finland toteutti pitkäaikaisen tavoitteensa ja sai palkattua kokoaikaisen pääsihteerin syyskuusta 2016 lähtien. Pääsihteeri on vastuussa erityisesti hallinnollisista asioista, kuten laskutuksesta ja rahoitusraportoinneista sekä edustuksesta monissa ulkopuolisissa tapahtumissa. Lisäksi hän avustaa EYP Finlandin hallitusta yhdistyksen kehittämisessä. EYP Finlandilla oli yksi osa-aikainen projektityöntekijä tammikuusta syyskuuhun mukana parlamenttisimulaatioprojektissa sekä koordinoimassa suomalaisten osallistujien lähtemistä European Youth Eventiin (EYE) Ranskaan.

Kevätkokous EYP Finlandin kevätkokous järjestettiin järjestöpäivien yhteydessä Helsingissä 16.4.2016. Paikalla oli 23 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin esityslistassa mainitut asiat, kuten vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen.

Syyskokous EYP Finlandin syyskokous järjestettiin Turussa 26.11.2016. Mukana oli 36 osallistujaa. Toimintavuoden 2017 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juuli Salonen. Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin Alma Vänttinen, Iida Kalliokoski, Emmi Ilmanen, Henri Haapanala, Roosa Eskola ja Susanna Ahonen. Varajäseniksi valittiin Pieta Salonen ja Charlotta Lahnalahti.

Työryhmät Yhdistyksessä toimi kahdeksan työryhmää: delegaattiyhteydenpitotyöryhmä, innovaatiotyöryhmä, kansainvälisten asioiden työryhmä, viestintätyöryhmä, fundraising-työryhmä, sisäisten asioiden työryhmä, taloustyöryhmä ja yhdenvertaisuustyöryhmä. Syksyllä 2016 perustettu yhdenvertaisuustyöryhmä, oli mukana suunnittelemassa EYP Finlandin yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä siihen liittyvää kartotusta. Uutena lisäyksenä vuonna 2016 tuli kuvaan myös Board of Advisors, joka koostui kokeneemmista jäsenistä ja toimi neuvoa-antavana elimenä hallituksen pyytämissä asiakokonaisuuksissa. Board of Advisorin ehdotukset eivät sido hallitusta. Työryhmissä oli mukana yhteensä 53 nuorta. Työryhmien lisäksi toimi 11 nuoren pääjärjestäjäryhmä, jotka olivat päävastuussa istuntojen käytännön järjestelyistä. Kaikkien ryhmien toimintaa koordinoi yhdistyksen hallituksen jäsen tai pääsihteeri.


21

Talous ja1 Sessions yhteistyö

Vuosikertomus 2016

10 TALOUS JA YHTEISTYÖKUMPPANIT EYP Finlandin toiminnan rahoitus perustuu ennen kaikkea monipuoliseen toimintaan; useimmat sen hankkeista ja tapahtumista pyritään rahoittamaan niiden omilla tuloilla eli osallistumismaksuilla, valtakunnallisilla avustuksilla ja yhteistyökumppaneiden tuella. Yritysyhteistyön ja muiden yksityisten rahoittajien merkitys EYP Finlandin toiminnan rahoittamisessa on viime vuosina kasvanut, mutta koska myös toimintamenot ovat jatkuvasti kasvaneet, sekä opetusja kulttuuriministeriön yleisavustus valtakunnallisille nuorisojärjestöille että ulkoasiainministeriön avustukset Eurooppatiedotus-hankkeille ovat EYP Finlandille edelleen elintärkeitä. Vuonna 2016 valtionavustuksia saatiin yhteensä 37 000 euroa. Kansalliselle istunnolle saatiin myös 21 840 euron Erasmus+ -apuraha. Yhdistyksen toimintamenot vuonna 2016 olivat 106 169,44 euroa(180 025,14 euroa v. 2015; 68 616,56 euroa euroa v. 2014; 74 777,65 euroa v. 2013) ja kokonaistulot 105 798,95 euroa (181 717,06 euroa v. 2015; 67 011,36 euroa v. 2014; 71 133,22 euroa 2013).

Vuonna 2016 normaalin toiminnan kulut kasvoivat merkittävästi aiemmista vuosista kokoaikaisen pääsihteerin palkkaamisen myötä ja keskustoimiston ylläpitäminen tuo EYP Finlandille merkittävät vuosittaiset lisämenot. Vuoden 2015 kulut ovat poikkeuksellista suuremmat Tampereella järjestetyn kansainvälisen istunnon myötä. Vuonna 2016 tehtiin merkittäviä säästöjä muun muassa saamalla koulutilat Eurooppalaisen kansalaisuutesi -hankkeen alueellisille istunnoille ilmaiseksi ja Lahden kansalliseen istuntoon alennetulla hinnalla. EYP Finland jatkoi yhteistyötä Eximian kanssa, jonka kautta saatiin 1000 euron avustus yleiseen toimintaan. Sitra tuki myös Lahden kansallista istuntoa 1000 euron avustuksella. Tämän lisäksi EYP Finland koordinoi Euroopan parlamentin hankkeita ProPagerin kautta ja toimi muun muassa kansallisena kontaktina keväällä 2016 järjestettyyn European Youth Eventiin (EYE). Näiden kautta saatiin rahoitettua osa-aikaisen projektityöntekijän palkkaaminen keväällä 2016. Pienempiä, mutta

merkittäviä yhteistyökumppanuuksia tehtiin jokaisen istunnon kohdalta. Vuosi jäi 370,49 euroa alijäämäiseksi eli taloudellisesti vuosi oli hyvin tasapainoinen ja kokonaisuudessaan onnistunut. Hallinnollisten menojen absoluuttisen ja suhteellisen osuuden kasvaminen yhdistyksen kokonaismenoista voidaan nähdä kielteisenä asiana, mutta pitkällä aikavälillä se on välttämätöntä toiminnan kasvun ja kehityksen kannalta. Nämä hallinnolliset askeleet mahdollistavat myös aiempaa tehokkaamman varainkeruun sekä laajemman ja monipuolisemman toiminnan. Hallintomenojen suhteellinen osuus kokonaismenoista tulee lähitulevaisuudessa siten taas laskemaan. On myös muistettava, että ehdoton valtaosa niistä lukuisista työtunneista, joita EYP-toiminnan järjestämiseen Suomessa vuosittain kuluu, tehdään nyt ja tullaan myös jatkossa tekemään täysin ilman rahallista korvausta.


22

Vuosikertomus 2016

22

Yhteistyö

Tässä on koottuna osa vuoden 2016 yhteistyökumppaneistamme, jotka tukivat toimintaamme joko rahallisesti tai tarjoamalla muuta tukea suurtapahtumiimme. EYP Finland kiittää yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta!


Strategia

Vuosikertomus 2016 23

11 EYP FINLANDIN STRATEGIA 2015-2017 Vuonna 2015 kansainvälinen EYP kartoitti organisaation tilanteen ja ensimmäistä kertaa julkaisi EYP:n perimmäiset arvot. Tarkastelun tuloksena syntyi kolme pääaluetta, joita toiminnassa tulisi erityisesti kehittää: 1. inclusion, 2. empowerment ja 3. contribution. Nämä edistävät yhdenvertaisia mahdollisuuksia, nuorten voimaannuttamista ja vapaaehtoisen työn palkitsevuutta. Tämän lisäksi hyväksyttiin neljäs kohta: stability and continuity, joka keskittyy toiminnan jatkuvuuden ja vakauden parantamiseen. Kansainvälisen EYP:n strategia vuosille 2016–2020 pohjautuu vahvasti näihin pääalueisiin ja on suunnattu ohjenuoraksi koko EYP-yhteisölle. Sen toteutusta seuraa kansainvälisen EYP:n toimisto Berliinistä, mutta toteutus tapahtuu pitkälti kansallisten komiteoiden, joista EYP Finland on yksi 40:sta, toimeenpanosta.

1. EYP Finland tunnustetaan johtavana järjestönä Suomessa epävirallisen poliittisen koulutuksen saralla. Se on hyvin tunnettu ja arvostettu kouluissa, julkisissa laitoksissa, muiden järjestöjen ja tavallisen yleisön keskuudessa.

EYP Finland päätti vuonna 2013 tehdä itselleen pitkäaikaisen strategian, joka varmistaisi toiminnan tavoitteellisuuden. EYP Finland valitsi strategiatyöryhmän keväällä 2014, ja työryhmän työn lopputulos on EYP Finlandin strategia vuosille 2015–2017.

Strategia paneutuu konkreettisempiin tavoitteisiin, mutta nämä kolme osa-aluetta ovat sen keskiössä. Tämä strategia on myös vahvasti esillä vuoden 2016 päätavoitteissa, jotka on esitelty kohdassa 1. Myös kaikki vuoden 2016 painopisteet lähtevät liikkeelle strategisten tavoitteiden edistämisen näkökulmasta. Vuonna 2017 EYP Finland laatii myös uuden strategian vuosille 2018–2020 kansainvälisen EYP:n strategian, järjestön nykytilan ja tarpeiden sekä jäsenten näkemysten pohjalta.

EYP Finlandin 2015–2017 strategia perustuu kolmeen päätavoitteeseen:

2. EYP Finland on ammattimaisesti johdettu organisaatio. Sillä on vahva osallistumisen ja pitkäaikaisen sitoutumisen kulttuuri jäsentensä keskuudessa. 3. EYP Finland järjestää monipuolista toimintaa, joka vastaa laajaa tulkintaa EYP Finlandin missiosta ja jäsentensä kiinnostuksista.

Lue lisää EYP Finlandin strategiasta vuosille 2015–2017: http://issuu.com/eypfinland/docs/eypfi_strategy


24 Vuosikertomus 2016

Strategia

11.1 Kansainvälisen EYP:n strategia 2016-2020

Kansainvälisen EYP:n strategia on uudistettu vuonna 2016. Vuonna 2017 EYP Finlandin kansallisen tason strategia uudistetaan kansainvälisen strategian pohjalta. Uusi strategia tulee voimaan vuonna 2018. Vuosien 2016–2020 kansainvälisen strategian neljä pääaluetta ovat:

1. Inclusion / Osallisuus Koulutuksellisena organisaationa EYP pyrkii inspiroimaan ja voimaannuttamaan nuoria eurooppalaisia riippumatta heidän sukupuolesta, etnisyydestä, kansallisuudesta, sosioekonomisesta asemasta tai kyvyistä. Osallisuuden kautta keskitytään edistämään yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta, liikkuvuutta ja alueellista edustusta, jotta voidaan tunnistaa uusia kohderyhmiä ja kriittisesti arvioida EYPn rakenteita.

2. Empowerment / Voimaantuminen EYP-toiminnan kautta nuoret saavat arvokkaita taitoja, tietoa ja itseluottamusta antaen vahvan pohjan vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Jotta korkealaatuista koulutusta voidaan jatkossakin tarjota, pyrkii EYP arvioimaan opetusmenetelmiään ja metodologiaansa säännöllisesti tarjoten mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä vanhoille aktiivisille jäsenille että uusille tulokkaille. EYP:n vahvuus organisaationa on sidottu siihen miten hyvin se pystyy tukemaan jatkuvaa osallistumista mielenkiintoisten ja palkitsevien kokemusten kautta.

3. Contribution / Palkitsevuus EYP-toiminta on nuorilta nuorille; se on rakennettu eurooppalaisten nuorten vapaaehtoistyön voimin. EYP:n yli 3000 vapaaehtoista suunnittelevat, valmistelevat ja toteuttavat EYP:n tapahtumia ympäri Euroopan vuosittain. Tämä työpanos tulee huomioida ja palkita. Vapaaehtoistyön lisäarvo tulee osoittaa vahvemmin, jotta EYP:n pitkän aikavälin kehitys voidaan taata.

4. Stability and continuity / Vakaus ja jatkuvuus EYP on kasvanut perustamisestaan, vuodesta 1987, lähtien valtavasti, ja se jatkaa myös kasvuaan nopealla tahdilla. Kuitenkin suurin osa jäsenistä on aktiivisesti toiminnassa mukana kansallisissa komiteoissa vain kahden vuoden ajan. Paljon tietoa, taitoa ja kontakteja katoaa suuren vaihtuvuuden myötä. Tämän takia organisaation vakautta, jatkuvuutta ja ammattimaisuutta tulee vahvistaa, kuin myös hallinnollista kapasiteettia ja johtamistaitoa, jotta tietotaito säilyy sukupolvelta toiselle luoden vahvan pohjan EYP:n kehitykselle. Lue lisää kansainvälisen EYP:n strategista vuosille 2016–2020: http://issuu.com/eypinternational/docs/ eyp_international_strategy_2016-202/1?e=1


25

Vuosikertomus 2016

25 25

Kansainvälinen EYP2 Capacity Building

12 KANSAINVÄLINEN EUROOPAN NUORTEN PARLAMENTTI

Euroopan nuorten parlamentti (European Youth Parliament) on vuonna 1987 perustettu kansainvälinen toimija, jonka toiminta on tarkoitettu eurooppalaisille nuorille. Se edistää koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta antamalla opiskelijoille ja heidän opettajilleen mahdollisuuden osallistua käytännölliseen ja myönteiseen oppimiskokemukseen. EYP-kokemus kannustaa nuoria hankkimaan ensikäden tietoa muista kulttuureista, arvostamaan niiden eroavaisuuksia ja tekemään yhteistyötä muiden nuorten kanssa kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelijoita myös kannustetaan ottamaan selvää ajankohtaisista tapahtumista ja yhteiskunnasta, ajattelemaan itsenäisesti ja olemaan aloitteellisia. Euroopan nuorten parlamentin päätehtävä on inspiroida ja voimaannuttaa nuoria eurooppalaisia kasvamaan avoimiksi, suvaitseviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi.

Euroopan nuorten parlamentin tavoitteita ovat: 1. Lisätä tietoisuutta Euroopasta, kannustaa aktiiviseen eurooppalaiseen kansalaisuuteen ja motivoida opiskelijoita ottamaan osaa Eurooppa-politiikkaan. 2. Edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä, kulttuurien välistä dialogia sekä ajatusten ja toimintatapojen rikkautta. 3. Tarjota eurooppalaisille nuorille mahdollisuuksia henkilökohtaisten taitojensa kehittämiseen. 4. Tarjota foorumi, jossa Euroopan nuoret voivat ilmaista oman mielipiteensä joutumatta turvautumaan ulkoa annettuihin rooleihin.

Euroopan nuorten parlamentin toiminnan ydin ovat sen istunnot. Kansainvälisellä tasolla EYP kokoontuu vuosittain kolmesti; näihin kymmenpäiväisiin istuntoihin osallistuu 300 nuorta 40:sta Euroopan maasta. Alueellisella ja kansallisella tasolla EYP kokoontuu lisäksi satoja kertoja vuodessa. EYP-istuntoon osallistuminen on nuorelle näkyvä kansainvälinen edustustehtävä, josta saadut kokemukset seuraavat häntä koko hänen elämänsä ajan. Euroopan nuorten parlamentin tukijalka ovat sen kansalliset komiteat, joita vuonna 2016 oli 40. Kansalliset komiteat järjestävät suurimman osan EYP-toiminnasta ja esimerkiksi valitsevat maidensa edustajat EYP:n kansainvälisiin istuntoihin. Ne myös tekevät läheistä yhteistyötä keskenään. Vuosittain EYP-tapahtumia järjestetään noin 600, joissa on lähes 35 000 osallistujaa. Kansainvälinen EYP on saksalaisen Schwarzkopfsäätiön suojeluksessa.


www.eypfinland.org 