Think Forward, Issue 03 – in Norwegian

Page 1

ThinkForward F r e ja ~ U tgav e 0 3 ~ 2 0 1 1

Taking transport and logistics one step further 

Kostnadskutt som (nesten) varer evig ★ ★ ★ ★ ★

Nytt flåtestyringssystem redder dagen ★ ★ ★ ★ ★

5 ting som ikke var mulig i 2010

En utfordrende kunde hvordan man møter kravene fra en aktør i verdensklasse


F e at u r e

En utfordrende kunde – hvordan man møter kravene fra en aktør i verdensklasse

Hva ser et verdensledende og raskt voksende konsumentvareselskap etter når de søker en transport- og logistikkpartner? Vi møtte John Jensen, Associate Director i P&G Nordics Supply Network Operations.

P

rocter and Gamble har ligget som nummer én på såpe- og kosmetikkindustriens liste over de mest beundringsverdige selskapene i 25 av de siste 26 årene. I tillegg er de nummer to på listen AMR Research Supply Chain Top 25 og det eneste selskapet som har ligget blant de fem øverste på denne listen seks år på rad. Det er mer, men du skjønner poenget. Procter and Gamble – eller P&G – er et ledende selskap. Hver dag berører de livene til flere milliarder mennesker over hele verden.

P&G forventer derfor det aller beste fra alle som jobber for dem – inkludert leverandørene. Transport og logistikk spiller en viktig rolle for suksessen til P&G. "Kvalitet og bærekraft ligger i genene våre og er helt essensielt når det gjelder hvordan vi driver, fra innkjøp av råvarer til å oppfylle løftet om å levere varene til detaljistene i tide", sier John Jensen, Associate Director for P&G Nordics Supply Network Operations. "Kvalitet og bærekraft betyr for leverandørene innen transport og logistikk å kunne tilby pålitelige og fleksible løsninger, med et klart fokus på å redusere kostnadene i hele forsyningskjeden og selvsagt påvirke miljøet i minst mulig grad". Avgjørende å ha produkter i hyllene Listen over selskaper som P&G står bak, er like lang som et oppslagsverk over verdens husholdningsmerker og inkluderer blant annet Pampers, Ariel og Wella. Med

50 ledende merker som utgjør 90 prosent av P&Gs salg og fortjeneste, er det minste kravet at vi har produkter i hyllene. "Produktene våre må være plassert på riktig sted i hyllene til riktig tid. Dette er helt avgjørende for de tre til sju sekundene da kunden står foran hyllen i butikken og skal gjøre et valg. Dersom produktet er skadet, utsolgt eller en leveranse er forsinket, taper vi dette salget," sier John. Så hva gjør P&G for å sikre at transport- og logistikkpartnerne legger like stor vekt på kvalitet og bærekraft som dem? John forklarer: "Vi har tett kontakt med våre transport- og logistikkleverandører, så det er viktig at vi ikke bare har et godt forhold til selskapet som en helhet, men også til enkeltpersoner i selskapet. Vi må vite at det bare er å ta en telefon, så stiller de opp." Men det handler ikke bare om myke verdier. "Det er viktig å følge med på resultatene og at leveransene skjer i tide for å kunne ha en effektiv forsyningskjede og sikre at kunden blir fornøyd," legger han til. Poeng for bærekraft P&G kom nylig med et poengkort for leverandørenes miljømessige bærekraft. Poengkortet ble lansert i mai 2010 og måler leverandørenes årlige energiog vannforbruk, avfallsmengder og utslipp av drivhusgasser. Det er kort sagt en evaluering av leverandørenes miljømessige fotavtrykk. "Poengkortet

2 T h i n k F o r w a r d   |   U t g a v e 0 3 ~ 2 0 1 1


"Produktene våre må være plassert på riktig sted i hyllene til riktig tid." bruker mål som er anerkjente verden over, og er tilgjengelig for alle i bransjen. Forhåpentligvis vil det føre til en ny bransjestandard og forbedringer år for år, slik at vi kan redusere miljøpåvirkningen i forsyningskjeden," sier John. "Vi oppfordrer våre transport- og logistikkleverandører til å utnytte plassen optimalt, slik at de alltid kjører med full last. Poengkortet er effektivt med hensyn til å måle transportleverandørenes utslipp av drivhusgasser, og informasjonen i kortet bruker vi til å rangere hvor bærekraftige hver av leverandørene er."

"Vi kan ikke oppnå målene om bærekraft uten at leverandørene bidrar. Dette har vært en av de største drivkreftene bak ønsket vårt om å endre forholdet til transportpartnerne våre. Som et eksempel går P&G i Vest-Europa inn for å overføre 30 prosent av volumet fra bil- til togtransport. Dette er umulig å få til uten at leverandørene hjelper til og gjør en innsats," sier John. "Vi er ikke helt der ennå, men i samarbeid med transportleverandørene kan vi drive investeringene mot å forbedre den europeiske jernbaneinfrastrukturen, slik at intermodal transport blir en realitet."

Dele ansvaret P&G er en visjonær leder i konsumentvarebransjen og har siden 1950-tallet arbeidet aktivt for å dempe sin innvirkning på miljøet. I dag omfatter selskapets miljøregnskap mer enn bare produksjonsoperasjoner. Det spenner over hele linjen – fra innkjøp av råvarer til logistikk. Og det innebærer å få leverandørene til å godta og oppfylle P&Gs kriterier for bærekraft.

Dette kan synes noe fremsynt og idealistisk, men det er denne typen fremtidsrettet tenkning som har gitt P&G den ledende posisjonen i bransjen og anerkjennelsen fra noen av de mest fremtredende gruppene i bransjen verden over. P&G kan gjerne være harde, men selskapets suksess taler for seg selv.  ∑

Fleksibel tilnærming sikrer det nordiske markedet I Skandinavia samarbeider P&G tett med FREJA for å få dekket transportbehovene sine. Partnerskapet startet så smått i 2004. FREJA kunne skilte med raske responstider, garantert kapasitet og leverte alltid i tide. Dette sikret dem en ledende transportkontrakt med P&G i 2008. Partnerskapet har etter hvert vokst, noe som stammer fra en vilje til å ta nye utfordringer, imøtekomme behov som raskt endrer seg, og det at man har hatt en proaktiv tilnærming til kostnads- og bærekraftmål.

Freja.com

3


Kostnadskutt som

4 T h i n k F o r w a r d   |   U t g a v e 0 3 ~ 2 0 1 1


Meninger

(nesten)

varer evig

Grunnleggeren av FREJA Jørgen J. Hansen forteller

EN

økonomisk krise gjør at man i de fleste bransjer ser seg nødt til å redusere leverandørenes priser og kutte de totale kostnadene forbundet med det å drive en virksomhet. Dette gjelder ikke innen transport og logistikk. Dette er en bransje som er avhengig av store volumer og fullastede lastebiler for å oppnå størst mulig kostnadseffektivitet. Så den lavere etterspørselen man ser i nedgangstider, kan faktisk drive prisene oppover.

Det er derfor disse tidene er spesielt vanskelige for kunde- og leverandørforhold innen transport og logistikk. På den ene siden prøver kundene å reforhandle prisene for å kutte kostnadene over hele linjen. På den andre siden er transportleverandørene fast bestemt på å holde fast ved prisene eller til og med øke dem for å beholde en sunn forretningsmodell. Verdifulle forhold  Selv om du kanskje klarer å få gjennom rabatter i nedgangstider, risikerer du å skade forholdet til transportleverandøren. Leverandøren vil da være mindre tilbøyelig til å gjøre en ekstra innsats når du virkelig trenger det. I tillegg tilsier erfaringen at det å bytte leverandører for å vinne noen prosentpoeng kan koste deg tid og penger andre steder i virksomheten. Men dette trenger ikke nødvendigvis å bety at situasjonen er helt fastlåst for begge parter, eller at det er håpløst å få til kostnadskutt. I samarbeid med våre kunder har vi i FREJA gang på gang bevist at store kostnadsreduksjoner ofte er enkle å få på plass. Men det krever av og til at man må tenke nytt, og at man er villig til å endre på måten ting alltid har blitt gjort på. Hvis du er forberedt på å ha et åpent sinn, kan alternative løsninger ofte gi overraskende gevinster andre steder i organisasjonen. Kostnadsbesparelser kan gjøres over hele linjen: på lønninger, gulvplass og maskiner – til og med på administrasjon og fakturering.  ∑

Kostnadskutt er ikke alltid bra for virksomheten Hvis du utelukkende fokuserer på å forhandle frem større rabattavtaler med leverandørene, kan du gå glipp av andre gode måter å øke overskuddet på. Heldigvis finnes det andre og mer effektive måter å oppnå langvarige kostnadsreduksjoner på.

Freja.com

5


På veien

FREJA utfordret

Yangtze-elven.

– og vant.

Hvordan får du fraktet 6600 m3 med treforedlingsutstyr som veier rundt 1000 tonn, fra det kinesiske innlandet til Shanghai på mindre enn 20 dager? Kristian Björklund fra FREJAs avdeling i Finland forteller hvordan det gjøres. "Vi fikser det." Kristian Björklund, Sales Director for sjø- og lufttransport i FREJAs avdeling i Finland nøler sjelden når han står overfor en utfordring, og dette var ingen liten utfordring. ANDRITZ Oy, den finske grenen av den østerrikske ANDRITZ-gruppen, trengte å frakte treforedlingsutstyr fra to fabrikker i det sentrale Kina til Shanghai. Partiet besto av 50 pakker (kolli) som til sammen veide rundt 1000 tonn og fylte hele 6600 m3. Det tyngste utstyret var en dampbeholder som veide utrolige 105 tonn. Kristian og teamet tok utfordringen på strak arm. ANDRITZ er en ledende global leverandør av systemer, utstyr og tjenester for treforedlings- og

finne en leverandør som kunne ta på seg jobben. FREJA kom raskt på banen. Selskapet hadde mange positive anbefalinger, en proaktiv tilnærming og en kostnadseffektiv løsning. Dermed var jobben deres. "Det var første gang vi samarbeidet med FREJA, men vi hadde hørt mye positivt om dem. Vi innså raskt at de hadde ekspertisen som trengtes til jobben, og til å gjøre den bra," sier Satu Aronen, Logistics Manager i ANDRITZ Oy. Ekstremtransport og -logistikk Det å flytte så stort utstyr krever kraftig maskineri og dyktige operatører. "Gjennom prosjektpartneren vår i Kina kunne vi tilby trailere med senket

"Vi innså raskt at FREJA hadde e k s p e r ti s e n s o m t re n g te s ti l jobben, og til å gjøre den bra" vannkraftindustrien. Selskapet omsetter for 1,3 milliarder euro, har 3800 ansatte på verdensbasis og produksjonsanlegg i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Kina. Ettersom de hadde lite tilgjengelig plass til å oppbevare det plasskrevende utstyret på de kinesiske fabrikkene og en stram leveringsfrist, måtte ANDRITZ Oy

understell, store kraner, to enorme lektere og en stykkgodslekter," sier Kristian. Før lekterne kunne starte på den 1200 kilometer lange reisen, måtte utstyret fraktes fra fabrikkene til elven. Dette virker kanskje som ren rutine for oss, men det viste seg å bli den vanskeligste delen av

jobben. "Det lengste utstyret var 29 meter langt og veide 105 tonn. Med den lengden og vekten måtte vi forsikre oss om at det ble løftet på riktig måte, så det ikke ble bøyd. Det krevde seks ulike løftepunkter, der løftingen måtte skje samtidig." Vi hadde også en stram leveringsfrist. "Det var svært liten tid til å flytte utstyret fra fabrikkene til elven og deretter ned til Shanghai. FREJA hadde et godt tidsskjema, så vi stolte på at de ville overholde tidsfristen," sier Satu. På vei mot Chile De enorme lekterne seilte inn mot havnen i Shanghai litt mer enn to uker senere, noen få dager foran skjema. "I Shanghai losset vi utstyret fra lekterne og over på skip som skulle sette kursen mot Chile. Ettersom vi allerede hadde lastet utstyret på ved starten av reisen, visste vi nøyaktig hvordan lasten måtte løftes, og dermed gikk alt som smurt," sier Kristian. "Når du starter på et prosjekt som dette, forventer du som regel noen problemer, men en av grunnene til at vi gjør det så bra, er at vi vet hvordan man løser dem og hvordan varene skal håndteres." Lasten er nå på vei over Stillehavet til en treforedlingsfabrikk i Chile.  ∑

6 T h i n k F o r w a r d   |   U t g a v e 0 3 ~ 2 0 1 1


Over sjø og land

på rekordtid Triatleten Tom Friis tar både jobben og fritiden seriøst

T

om Friis Jacobsen er en triatlet. Nærmere bestemt er han en Ironmantriatlet, det vil si at han gjør sykling, svømming og sprint til en utmattende 12-timers test av styrke, utholdenhet og ekte viljestyrke. Det er derimot en ting de andre i Tri4, der han trener, ikke vet. Om dagen, mens de kanskje sitter bak rattet på en buss eller underviser i et klasserom med barn, jobber Tom iherdig med å utvikle sine enestående planleggingsevner, perfeksjonere øyet for detaljer og skjerpe appetitten på å oppnå milepæler.

Tom er nemlig logistikkoordinator hos FREJA. Og ifølge kollegene er han svært så dyktig i jobben. Kan denne erfaringen på jobben ha gitt ham en urettferdig fordel i forhold til andre triatleter? Kanskje tenker du at han trenger det også. Han lærte tross alt ikke å svømme før i oktober 2009.  ∑

Her er noen av Toms (og FREJAs) konkurransefortrinn •  •  •

trener opp sine evner til å planlegge – hver dag, 40 timer i uken setter seg svært høye mål – og oppnår dem

•  •  •

er alltid dyktig, velkoordinert og godt forberedt har et imponerende øye for detaljer nesten umulige utfordringer er … interessante

gjør en ekstra innsats for sine kunder, selv under ekstreme forhold

Freja.com

7


Forretningsfortrinn

Generatorprodusent

valgte bakken

fremfor luften Cummins Generator Technologies, en produsent av vekselstrømsgeneratorer, pleide å forsyne sine nordiske kunder fra et lager koblet til kontoret i Norge. Generatorer produsert i Storbritannia, ble fraktet til Norge, der de ble oppbevart før de ble sendt ut til selskapets kunder.

S

lik var situasjonen inntil nå nylig, da ledelsen fant en bedre måte å styre distribusjonen på. Den nye strategien innebar at det ikke lenger var bruk for det norske lageret. Generatorene ble i stedet fraktet direkte fra Cummins’ fabrikk til kunder i Norge, Danmark, Sverige eller de baltiske statene. Også transpor tmetoden ble effektivisert. I stedet for å fly generatorer fra Storbritannia til lokale flyplasser, inngikk Cummins en avtale med FREJA, som skulle transportere generatorene på bakken i stedet for med fly.

Selv de minste generatorene til selskapet veier 300–400 kg og regnes som tunge varer. Større generatorer veier gjerne flere

"Tunge varer er generelt dyrere å frakte med fly" tonn. Bakketransport er naturlig nok billigere. Men ganske overraskende viste det seg å være rundt 20 prosent raskere enn lufttransport! Det er vanskelig å frakte tunge varer med fly, spesielt hvis du har en bestilling som haster, for eksempel fra en fisketråler som taper penger for hver time de må vente på en ny generator. Du må finne et fly som takler den tunge lasten, bestille flyet og deretter få lasten ombord på en lastebil som kan frakte den til flyplassen. Dernest gjenstår det å losse av og laste på flyet, og den samme prosessen i omvendt rekkefølge på andre siden. Det er her det virkelig kan oppstå forsinkelser. I motsetning til lastebiltransport over landegrensene, der

tollkontrollene vanligvis er åpne døgnet rundt, opererer tollmyndighetene på flyplasser stort sett bare på dagtid. Det betyr at lasten gjerne må ligge i ro et helt døgn før kontoret åpner igjen og varene kan kontrolleres før de til slutt lastes på en lastebil og fraktes til sluttkunden. Forskjellen er klar. Transport på bakken fra Storbritannia til en kunde i Norge tar vanligvis fire dager fra start til slutt. Med fly tar det minst fem. En strategi av denne typen vil selvsagt ikke egne seg for alle typer varer. Tunge varer er generelt dyrere å frakte med fly. Det kan også oppstå et plutselig og presserende behov for en generator. Til sammenligning er det enklere å planlegge forsendelsen av for eksempel en pall med hermetisk suppe. ∑

8 T h i n k F o r w a r d   |   U t g a v e 0 3 ~ 2 0 1 1


"Større generatorer veier gjerne flere tonn"

Dag Westgård er administrerende direktør i Cummins Generator Technologies i Norge. Han er opptatt av den verdien selskapet hans kan tilføre kundene over hele linjen. "Samarbeidet med FREJA gir oss utmerket kundestøtte. Det betyr at kundene våre kan drive mer effektivt, noe som gjør dem mer konkurransedyktige over hele verden."

Cummins Generator Technologies er en del av Cummins, Inc., som produserer verdens mest omfattende serie av vekselstrømsgeneratorer fra 0,6 til 20 000 kVA under varemerkene MARKON®, STAMFORD® og AvK®. Selskapet er internasjonalt kjent for innebygd kvalitet og generatorene setter standarden for hardførhet, pålitelighet og allsidighet.

Freja.com

9


FREJA reddet showet FREJAs nye system ble redningen for det kongelige danske teateret

D

a det danske kongelige teaterselskapet startet sin Europa-turné mandag 20. desember 2010, fikk det nye flåtestyringssystemet virkelig vist hva det var verdt. Selskapet hadde et svært stramt tidsskjema, det var lite rom for problemer eller forsinkelser, og det neste showet skulle foregå i Dresden kvelden etter. Som regel er ikke dette noe problem for FREJA, men kombinasjonen av uvanlig tøffe vinterforhold og motorproblemer førte nesten til at det kongelige teateret måtte skuffe det forventningsfulle publikumet. Oppgaven med å transportere teaterselskapets kostymer, rekvisitter og kulisser viste seg å bli for mye for transportørens lastebil. Den brøt sammen like sør for Berlin. Været gjorde at det ikke var aktuelt å taue lastebilen til nærmeste verksted, og man mente det ikke var tid til å sende en annen lastebil fra København til å hente traileren og redde showet i Dresden.

Men skjebnen hadde ikke kalkulert med det nye flåtestyringssystemet. Ettersom systemet gjorde det mulig å se hvor alle trailere i den multinasjonale FREJA-gruppen befant seg, fant man en trailer styrt av det svenske FREJA-kontoret, som befant seg i en tysk by like ved. Lasten dens ble raskt overført, så traileren kom frem til den havarerte lastebilen i god tid neste dag. Varene ble levert, scenen ble rigget og showet var en suksess.  ∑

H ø y t e kn o l o g i s k s p o r i n g Over 90 % av FREJAs 1200 trailere ble nylig utstyrt med et avansert GPS-system. Dette gjør at både FREJA og kundene kan spore opp enkelttrailere og forsendelser, og til og med se hvilken hastighet og retning de kjører i. I mars 2011 ble systemet implementer t i hele F RE JA- gr uppen, og man ser allerede kl are fo r b e dr in g e r m e d h e n s y n til k v al i tete n p å tjenestene for kundene. I tillegg sparer det miljøet.

1 0 T h i n k F o r w a r d   |   U t g a v e 0 3 ~ 2 0 1 1


T e k n o l o g i o pp d a t e r i n g

Fem ting

som ikke var mulig

iNå2010 kan du:

Få en fullstendig utslippsrapport (inkludert CO2 )

Overvåke trailere i sanntid

Spore både full og parti last (Track & Trace)

Få tilgang til kundeopplysninger via nettet

E-faktura

Freja.com

11


Fremtiden

En investering i

fremtidens

transport og logistikk BÆREKRAFTIG TRANSPORT SOM KONKURRANSEFORTRINN

A

lle fornuftige selskaper ønsker en bærekraftig løsning for transport og logistikk. Men faktum er at bærekraftige løsninger koster litt mer å kunne tilby og derfor også å kjøpe. I realiteten er det derfor slik for de fleste virksomheter at bærekraft altfor ofte kommer i andre rekke på grunn av økonomien.

Dette er gjerne en litt skarp påstand, og den gjelder ikke for alle typer selskap. Ta for eksempel legemiddelprodusenter, eller markedslederen P&G (se feature-artikkelen i dette bladet). De neglisjerer ikke miljøet for å holde kostnadene lave, og de velger leverandører som prioriterer langsiktig miljøpåvirkning fremfor kortsiktige rabatter. Men det handler ikke bare om å gjøre det som er bra for miljøet og samfunnet i sin helhet. Erfaringen viser at bærekraft gjerne koster mer på kort sikt, men det er helt nødvendig for å lykkes med forretningsstrategier og er alltid den minst kostbare løsningen i det lange løp. Hvis bedriften din har bestemt at det er viktig å velge en bærekraftig transport- og logistikkløsning, hvordan finner du en leverandør som kan levere det du trenger? Først bør du se på hva selskapet sier om bærekraft i verdierklæringen og i markedsføringsmaterialet. Virker det som emnet er en strategisk prioritet? Deretter bør du se etter fysiske bevis, for eksempel om leverandørens transportører bruker drivstoffeffektive lastebiler med den nyeste teknologien. Det er selvsagt også en skyggeside her. Slike lastebiler er ikke billige, og det blir nødvendigvis du som kunde som må bære en del av de ekstra kostnadene. Du kan også oppnå kostnadsbesparelser ved å velge leverandører som er dyktige på bærekraft. FREJA har blant annet et pågående program for investering i avansert teknologi, for eksempel det nye flåtestyringssystemet, som gjør at vi kan planlegge transporter på en mye mer miljøvennlig og ofte mer kostnadseffektiv måte.

Vi regner med at mange flere virksomheter kommer til å gå inn for å beskytte miljøet – og konkurranseevnen – de neste fem årene eller så. FREJA legger inn en betydelig innsats for å få fart på denne trenden ved at vi fremmer en aktiv dialog med våre kunder og leverandører, og ved at vi hjelper dem til å se de langsiktige fordelene med å bygge bærekraftige løsninger inn i forretningsprosessene. Det er en stor oppgave både for FREJA og kundene, men vel verdt investeringen for begge parter.  ∑

12

Think Forward  |  Utgave 03 ~ 20 1 1


Hva vet vi om karbonfotavtrykket ditt? Finn ut alt som er å vite om karbonfotavtrykket ditt og mer. Vi hjelper deg.

V

i kjenner alle til uttrykkene karbonfotavtrykk og NOX-utslipp. Men vet du hvor mye du selv bidrar med på dette området? Dette kan vi hjelpe deg med å finne ut. Vi har verktøy for å kunne måle, følge med på og redusere det miljømessige fotavtrykket som transportog logistikkaktivitetene dine gir.

Miljørapportering er ikke lenger bare noe som er kjekt å ha. Det har blitt et krav for transport- og logistikksektoren. Heldigvis er det nå enklere enn noensinne å regne ut CO2-utslippene. Bare legg inn nyttelasten og avstanden du har kjørt, i CO2-kalkulatoren på nettstedet vårt. Da har du i alle fall tatt det første skrittet, men et miljøfotavtrykk dreier seg om mye mer enn bare CO2-utslipp. Avhengig av behovene, kan vi utarbeide kvartalsvise eller årlige rapporter for miljøpåvirkning for våre danske og svenske kunder ved hjelp av verktøy utviklet av International Transport Denmark (ITD) eller det svenske NMT Calc, sammen med data fra det avanserte flåtestyringssystemet. Overvåkning i sanntid De beste vanene begynner innad i organisasjonen. FREJA følger derfor nøye med på plassutnyttelsen, nyttelasten og tomme kilometre. Med det nye flåtestyringssystemet kan vi dessuten overvåke lastebilene i sanntid og dermed utnytte plassen maksimalt og få mest mulig ut av kilometerne som tilbakelegges. Over halvparten av transportørene våre bruker Euro 4- og Euro 5-motorer, og man oppfordrer aktivt til å kjøre miljøvennlig. Og det stopper ikke der. Vi har for øyeblikket flere ting på gang som skal gjøre det enda enklere for deg å finne det miljømessige fotavtrykket ditt i fremtiden. Med nøyaktig informasjon for hånden kan vi hjelpe deg med å redusere det miljømessige fotavtrykket ditt. Dette er ikke bare positivt for miljøet, men også for bunnlinjen, ettersom alle driftsmessige forbedringer du gjør, vil øke effektiviteten. For tiden arbeider vi med å hjelpe Novozymes, Chr. Hansen, Lundbeck, NKT Flexible og Kimberly Clark med å finne det miljømessige fotavtrykket. Hvis du ønsker å vite hva vi kan gjøre for deg, kan du kontakte din kundeansvarlige i FREJA.  ∑

Hvert kvartal kan vi informere deg om … • hvor mange forsendelser du har sendt

• distansen som er tilbakelagt (beregnet fra full last)

• forsendelsenes faktiske vekt i kilo eller tonn

• utslippsnivåer (NOX , HC, CO, SO, CO2) og estimert dieselforbruk

• nyttelasten til hver forsendelse

Freja.com

13


I n n s i d e e r fa r i n g

Et innblikk i

Taastrup-terminalen Terminalen er en sentral del i transport- og logistikkjeden – Jacob Omø gir oss historien bak

D

et er en kjølig fredag morgen. Paller står tett i tett inne på Taastrup-terminalen og gaffeltrucker kjører inn og ut for å laste på og av paller. Terminallederen Jacob Omø inspiserer den hektiske aktiviteten. Jacob ble headhuntet for sju år siden og kjenner transport- og logistikkbransjen inn og ut – og FREJAs terminal som sin egen bukselomme.

Jacob deler lederansvaret for terminalen med Teddy Hansen. Men i dag er det Jacob som jobber på terminalen med å styre strømmen av inn- og utgående fraktgods og sørger for at alle prosessene går problemfritt. Fredag er en av de travleste dagene i uken, noe som betyr at alle hender er i arbeid. Det er svært viktig å håndtere lasten så profesjonelt som mulig, med så få løft som overhodet mulig. "Det koster å håndtere lasten, og jo mer vi løfter på den, jo større risiko er det for at den blir skadet. Det er derfor viktig å bare flytte den én gang og få den på plass for lasting," sier Jacob. Og for et utrent øye kan det virke som en ganske krevende oppgave å skulle koordinere alle bevegelsene til den store mengden av varer som går inn og ut av terminalen denne fredagsmorgenen, samt å beholde oversikten. Ingen rom for feil  Et raskt blikk rundt om i terminalen sier oss at fraktgodset Jacob og teamet hans håndterer, er svært variert, noe som gjenspeiler FREJAs kundebase. "Vi kan håndtere alt opp til 4,5 tonn og alt fra enorme trykkpresser og skorsteiner til skjørt elektronisk utstyr og ferskvarer. Det er ikke avansert vitenskap, men vi må vite hva vi driver med og hvordan lasten skal løftes på riktig måte for å ivareta sikkerheten. Bare én eneste feil kan ødelegge dagen til en av sjåførene," sier Jacob. Det er svært viktig at vi får returnert lastebilene og trailerne så raskt som mulig. "Lastebilsjåfører har strenge regler for kjøre- og hviletid, noe vi må respektere. Tiden en lastebil bruker ved rampen, kan være avgjørende for sjåføren, så de er avhengige av at vi losser og laster raskt av og på," sier Jacob. "Hvis vi kan bidra til at sjåføren bruker litt mindre tid ved rampen, er det positivt både for FREJA, sjåføren, og for kundene våre."

Utfordringen:

"Å få alle bitene til å falle på plass" 1 4 T h i n k F o r w a r d   |   U t g a v e 0 3 ~ 2 0 1 1


Alt må passe sammen  Transport og logistikk er et avansert system. Det kan sammenlignes med en Rubiks kube. Alt må passe sammen, men ingen av delene kan beveges uten å påvirke de andre. Når det blir gjort riktig, er det fantastisk. Og når det gjelder utnyttelse av plassen, passer det perfekt å bruke Rubiks kubeanalogien, ettersom en riktig lastet trailer er perfekt balansert, og hvert hjørne er fylt. Når plassen er optimalt utnyttet, reduserer dette også trailerens miljøpåvirkning. "Dette er det opp til oss å få til, og det er noe vi er svært opptatt av. Det er her vi virkelig kan utgjøre en forskjell, og det setter vi vår ære i å gjøre," sier Jacob. I en br ansje som kjennetegne s av sesongsvingninger, er det viktig å ha en fleksibel tilnærming. "Arbeidsmengden kan variere mye fra dag til dag og måned til måned. Januar og februar er vanligvis de roligste månedene, mens mar s, april og slutten av året er forholdsvis hektiske perioder," sier Jacob. Men bare vi planlegger arbeidsflyten godt, fungerer terminalteamet som en klokke uansett tid på året.

Avslutte dagen med en god følelse  Rundt lunsjtider er det hektisk aktivitet på terminalen. Vi spør Jacob hva han mener er det mest utfordrende ved jobben. Han nøler ikke med svaret. "Det er å få alle bitene til å falle på plass. Vi driver en tjeneste der alt er nødt til å gå som smurt. Derfor er vi hele tiden på utkikk etter sikre og raske måter å gjøre ting på."

ThinkForward Transport og logistikk på et helt nytt nivå

U tgav e

03

~

2011

Etter hvert som fredagen nærmer seg slutten, begynner terminalen å se større og tommere ut enn den gjorde på morgenen. Selv om det ikke har blitt noe varmere, er arbeiderne ved godt humør og ser frem til helgen. "Det er alltid slik på fredager. Vi har et godt team, og det er flott å kunne avslutte dagen med den gode følelsen av at vi klarte det." Så det kunne ikke ha vært bedre? "Jo. Det kunne ha vært sommer hele året."  ∑

"Det er flott å kunne avslutte dagen med den gode følelsen av at vi klarte det"

GROUP & PUBLICATION DIRECTOR Jørgen J. Hansen HEAD OF EDITORIAL STAFF

Inge Kjærsgaard

Visste du …?

Mari Linna

Nye prosedyrer baner vei for raskere levering

Eye for Image

V

Kontakt oss hvis du ønsker å motta

i brenner for å oppnå enda mer effektiv og rask transport og logistikk – på de områdene der det er mulig. Ved hjelp av en direkte forbindelse fra FREJA til Stena Lines elektroniske bestillingssystem sikres last fra FREJA automatisk plass ombord på en båt tilhørende en av de største sjøfraktsnettverkene i Europa. Denne måten å bestille på gjør at lastebiler kan kjøre rett inn på ventende ferjer i stedet for å måtte vente i kø på den neste avgangen. I løpet av et helt år kan det være snakk om flere dager spart, og dessuten kan vi hjelpe kundene raskere enn noen gang før. Hver enkelt bestilling genereres av FREJAs Aspect4 ERP-system og tildeles et unikt sporingsnummer. Freja.com

Når bestillingen er registrert, sender Stena Line automatisk en elektronisk faktura direkte til FREJA. Og det tar bare noen sekunder.

Hver bestilling inneholder lastebilnummeret samt lengden og bredden på bilen. Og siden bestillingen er knyttet til FREJAs sporingsnummer, er det raskt og enkelt å oppdatere opplysningene om bilen eller foreta endringer i statusen til en bestilling. Denne nye forbindelsen fra system til system forenkler forretningsprosessene, reduserer administrasjon­skostnadene og øker produktiviteten. Dette er positivt for oss, samt for leverandørene og kundene våre.  ∑

HEAD OF PRODUCTION

Tekst, foto og produksjon

Think Forward kostnadsfritt, eller hvis du ønsker mer informasjon om gruppen. FREJA Danmark  +45 96 70 50 00 FREJA Norge  +47 22 07 50 00 FREJA Sverige  +46 (0)42 495 00 00 FREJA Finland  +358 (0)20 7129 830 www.freja.com Generelle henvendelser mari.linna@freja.com

Copyright ©2011 FREJA Transport & Logistics A/S. Med enerett. Dette materialet kan publiseres, kringkastes, skrives om eller omdistribueres, helt eller delvis, med uttrykkelig skriftlig tillatelse fra FREJA.

15


A

Z

w w w.freja.com F RE J A D an m a r k

F RE J A N o r g e

F RE J A Sv e r i g e

F RE J A F i n l and

+45  96 70 50 00

+47  22 07 50 00

+46  (0)42 495 00 00

+358  (0)20 7129 830


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.