Think Forward, Issue 03 – in Finnish

Page 1

ThinkForward Freja ~ numero 03/2011

Kuljetuksen & logistiikan etulinjassa 

Kestäviä kustannus­ leikkauksia ★ ★ ★ ★ ★

Uusi kaluston­ hallintajärjestelmä pelastaa päivän ★ ★ ★ ★ ★

5 asiaa, joita et voinut tehdä vuonna 2010

VAATIVA ASIAKAS

Näin täytetään maailmanluokan yrityksen vaatimukset


Artikkeli

VAATIVA

ASIAKAS

Näin täytetään maailmanluokan yrityksen vaatimukset

Mitä maailman johtava kuluttajatuoteyritys haluaa kuljetus- ja logistiikkakumppaniltaan? Pääsimme haastattelemaan John Jenseniä, joka on P&G Nordicin toimitusverkoston apulaisjohtaja.

S

aippua- ja kosmetiikkateollisuuden arvoste­ tuimpien yritysten listan ykkönen 25 vuotena viimeisistä 26 vuodesta. AM Researchin 25 parhaan toimitusketjuyrityksen listan kakkonen ja ainoa yritys, joka on ollut listan viiden parhaan joukossa kuusi vuotta peräkkäin. Luetteloa voisi jatkaa, mutta pääasia tuli varmasti jo selväksi: Procter and Gamble eli P&G on alansa johtavia yrityksiä. Sen toiminta koskettaa päivittäin miljardeja.

P&G odottaa tietysti huippuluokan toimintaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltaan, toimittajat mukaan lukien. Kuljetus ja logistiikka ovat tärkeä osa P&G:n menestystarinaa. ”Laatu ja kestävä kehitys ovat osa DNA:tamme. Ne ovat tärkeä osa liiketoimintatapojamme raaka-aineiden hankinnasta sovittujen aikataulujen mukaisiin toimituksiin jälleenmyyjille”, sanoo P&G Nordicin toimitusverkoston apulaisjohtaja John Jensen. ”Kuljetusja logistiikkapalveluiden toimittajiemme kannalta laatu ja kestävä kehitys tarkoittavat luotettavien ja joustavien ratkaisujen tarjoamista ja keskittymistä koko toimitusketjun kustannusten alentamiseen sekä tietysti ympäristökuormituksen vähentämiseen.” Hyllyedustus välttämätöntä P&G:n takana on paljon kotitalouksille tuttuja yrityksiä, kuten Pampers, Ariel ja Wella. Koska 90 % P&G:n myynnistä koostuu 50 johtavasta tuotemerkistä,

2

tuotteiden löytyminen hyllystä on välttämätöntä. ”Tuotteidemme täytyy olla hyllyssä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Tämä on tärkeää ’totuuden hetken’ kannalta – siis niiden 3–7 sekunnin, joiden ajan asiakas seisoo kaupan hyllyn edessä ennen ostopäätöstä. Jos tuote on vahingoittunut, varastot ovat loppuneet tai toimitus on myöhässä, kauppa on menetetty”, Jensen sanoo. Miten P&G sitten varmistaa, että sen kuljetus- ja logistiikkakumppanit ovat yhtä sitoutuneita laatuun ja kestävään kehitykseen? Jensen vastaa näin: ”Olemme läheisessä yhteydessä kuljetus- ja logistiikkapalvelujen toimittajiimme, joten on tärkeää, että meillä on hyvä suhde koko yritykseen ja sen palveluksessa oleviin yksilöihin. Meidän on voitava luottaa heidän olevan valmiita toimiin heti, kun soitamme heille.” Kyse on kuitenkin muustakin kuin pehmeistä arvoista. ”Suorituskyvyn seuranta ja aikataulun mukaan tapahtuvat toimitukset ovat ratkaisevan tärkeitä toimitusketjun tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden kannalta”, Jensen lisää. Kestävyyspisteitä Yksi P&G:n uusimmista innovaatioista on toimittajien kestävän kehityksen pistekortti. Toukokuussa 2010 käyttöön otetun kortin avulla arvioidaan toimittajien vuosittaista energian- ja vedenkulutusta, jätteenhävitystapoja ja kasvihuonekaasupäästöjä

Think Forward  |  numero 03/2011


”Tuotteidemme täytyy olla hyllyssä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.” – eli ympäristökuormitusta. ”Pistekortissa käytetään maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä mittoja, ja se on kaikkien alan toimijoiden saatavilla. Toivomme sen nostavan koko alan toiminnan tasoa, kannustavan parannuksiin vuosi vuodelta ja auttavan vähentämään toimitusketjun ympäristövaikutuksia”, Jensen kertoo. ”Kannustamme kuljetus- ja logistiikkakumppaneitamme optimoimaan kuormansa niin, että kuljetukset ovat aina täynnä. Pistekortti on tehokas tapa mitata kuljetuspal­ veluiden toimittajien kasvihuonekaasupäästöjä, ja määritämme kunkin toimittajan toimien kestävyyden kyseisten tietojen perusteella.” Yhteinen vastuu P&G on kuluttajille suunnattujen pakattujen tuotteiden teollisuuden edelläkävijöitä. Se on rajoittanut ympäri­ stövaikutuksiaan jo 1950-luvulta lähtien. Nykyään yrityksen ympäristövastuu ulottuu muuhunkin kuin valmistukseen – se kattaa koko ketjun raaka-aineiden hankinnasta tuotteiden logistiikkaan. Tämä edellyttää,

että myös palveluntarjoajat noudattavat P&G:n kestävän kehityksen vaatimuksia. ”Emme voi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteitamme ilman toimittajiemme apua. Tämä onkin ollut yksi merkittävimpiä muutokseen kannustavia seikkoja yhteistyössä kuljetuskumppaneidemme kanssa. Esimerkiksi Länsi-Euroopassa P&G on sitoutunut vaihtamaan 30 % tiekuljetuksista junakuljetuksiksi. Siihen emme pysty ilman toimittajiemme apua ja sitoumusta”, Jensen paljastaa. ”Vielä se ei ole mahdollista, mutta yhdessä kuljetuskumppaneidemme kanssa voimme ohjata varoja Euroopan rautateiden parantamiseen, jotta monimuotoiset kuljetukset onnistuisivat.” Kuulostaa kaukonäköiseltä ja idealistiselta. Juuri tällaisen ennakoinnin ansiosta P&G on alan johtavia yrityksiä. Sillä voi olla kovat vaatimukset, mutta sen menestys puhuu puolestaan.  ∑

Pohjoismaiden-markkinat haltuun joustavuudella Pohjoismaissa P&G tekee kuljetusasioissa läheistä yhteistyötä FREJAn kanssa. Kumppanuus alkoi pienessä mittakaavassa vuonna 2004. Nopeat vasteajat, aikatalujen mukaiset toimitukset ja taattu kapasiteetti auttoivat FREJAa saamaan pääkuljetusliikkeen sopimuksen vuonna 2008. Koska yritys suhtautuu haasteisiin positiivisesti, pystyy vastaamaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja toimii proaktiivisesti kustannuksia ja kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, kumppanuus on nykyään vahva.

Freja.com

3


K e s täviä

4

Think Forward  |  numero 03/2011


Mielipide

kus tan n us lei k k au k sia FREJAn perustaja Jørgen J. Hansen kertoo

U

seimmilla teollisuudenaloilla talouskriisi pakottaa toimittajat laskemaan hintojaan. Kuljetus- ja logistiikkaalalla näin ei ole. Kustannustehokkuus synty y suurien tavaramäärien ja täysien kuorma-autojen myötä – lamaa seuraava kysynnän vähentyminen saattaa itse asiassa nostaa hintoja.

Siksi tällaiset ajat ovat erityisen vaikeita kuljetus- ja logistiikkaalan asiakas-toimittajasuhteille: asiakkaat yrittävät neuvotella hintoja alemmiksi, kun taas kuljetuspalvelujen tarjoajat haluavat pitää kiinni hinnoistaan tai jopa nostaa niitä, jotta liiketoimintamallit pysyvät terveinä. Arvokkaita suhteita  Vaikka tällaisinakin aikoina on mahdollista saada alennusta, vaarana on myös yrityksen ja kuljetusliikkeen suhteen vahingoittuminen niin, ettei kuljetusliike pysty joustamaan tarvittaessa. Myös kuljetusliikkeen vaihtaminen kustannusten säästämiseksi saattaa viedä aikaa ja rahaa yrityksen muilla toiminta-alueilla. Aiheuttaako tämä siis pattitilanteen? Onko kustannusten pienentäminen mahdotonta? Ei toki. FREJA on yhdessä asiakkaidensa kanssa todistanut useita kertoja, että merkittävät kustannussäästöt ovat usein helposti saavutettavissa. Joskus siihen kuitenkin vaaditaan innovatiivista ajattelua sekä valmiudet muuttaa tuttuja toimintatapoja. Avoin mieli auttaa löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka saattavat tuoda yllättäviä säästöjä muualla organisaatiossa. Kustannussäästöjä voidaan saada niin lattiatilasta ja laitteistosta kuin hallinnosta ja laskutuksestakin.  ∑

Kustannusten leikk a aminen ei aina ole hy västä J o s y r i t y k s e n k u s t a n n u s l e i k k a u k s i s s a ke s k i t y t ä ä n neuvottelemaan suurista alennuksista toimittajien kanssa, kannattavammat tavat saattavat jäädä huomaamatta. Onneksi kestäviä kustannusleikkauksia voidaan tehdä tehokkaamminkin.

Freja.com

5


Liikkeellä

FREJA haastaa

Jangtsejoen.

Ja voittaa.

Kuinka 6 600 m3 eli noin 1 000 tonnia paperimassaa ja paperitehtaan laitteita saadaan Kiinan sisämaasta Shanghaihin alle 20 päivässä? Kristian Björklund Suomen FREJAlta kertoo. ”Kyllä se onnistuu.” Suomen FREJAn meri- ja ilmakuljetuso­ saston myyntijohtaja Kristian Björklund epäröi haasteen edessä harvoin. Tämä haaste olikin suuri. Itävaltalaisen ANDRITZ-konsernin suomalaisen haaran, ANDRITZ Oy:n, täytyi saada kuljetettua paperimassaa ja paperitehdaslaitteita Kiinan keskiosissa sijaitsevista kahdesta tehtaasta Shanghaihin. Toimitus koostui 50 kollista, joiden yhteispaino oli noin 1 000 tonnia ja jotka veivät 6 600 m3 tilaa. Raskain esine oli 105 tonnia painava höyrylieriö. Kristianille ja hänen tiimilleen tämä ei ollut ongelma. ANDRITZ on maailman johtavia paperimassa- ja paperialan järjestelmien, laitteiden ja palveluiden

kuljetusliikkeen, joka varmasti suoriutuisi tehtävästä. Tässä FREJA tuli kuvioihin. Loistavat suositukset, FREJAn proaktiivinen lähestymistapa ja kustannustehokkaat ratkaisut sinetöivät sopimuksen.

asiassa se oli projektin vaativin osa. ”Pisin laite oli 29 metriä pitkä ja painoi 105 tonnia. Sitä täytyi nostaa oikein – muutoin se olisi vääntynyt. Nostopisteitä oli kuusi, ja niiden kaikkien täytyi liikkua yhtä aikaa.”

”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun käytimme FREJAa, mutta olimme kuulleet yrityksestä hyvää. Totesimme pian, että sillä oli tehtävään tarvittava asiantuntemus ja että se tekisi työn hyvin”, ANDRITZ Oy:n logistiikkapäällikkö Satu Aronen sanoo.

Tietysti toimituksella oli myös aikataulu. ”Laitteet täytyi kuljettaa tehtailta satamaan ja sieltä Shanghaihin tietyn ajan kuluessa. FREJAlla oli tarkkaan laadittu suunnitelma, joten luotimme heidän pysyvän aikataulussa”, Aronen sanoo.

Kuljetusta ja logistiikkaa äärioloissa Jättikokoisten koneiden siirtämiseen vaaditaan raskaan sarjan laitteet ja taitavia käyttäjiä. ”Kiinan projektikumppanimme avulla saimme

Suuntana Chile Jättiproomut saapuivat Shanghain satamaan hieman yli kaksi viikkoa myöhemmin, muutaman päivän aikataulusta edellä. ”Shanghaissa purimme laitteet proomuista ja toimitimme ne Chileen suuntaavan laivan viereen. Koska olimme saaneet kokemusta lastaamisesta matkan alussa, osasimme nostaa kuormaa oikein ja prosessi sujui ongelmitta”, Björklund sanoo. ”Tällaisen hankkeen yhteydessä voi odottaa haasteita. Menestyksemme perusta on se, että osaamme ratkaista ongelmat ja käsitellä kuormia oikein.”

”Totesimme pian, että FREJAlla oli tehtävään tarvittava asiantuntemus ja että se tekisi työn hyvin” toimittajia. Yrityksen myynti on 1,3 miljardia euroa, sen palveluksessa on 3 800 työntekijää eri puolilla maailmaa ja sillä on tehtaita Euroopassa, Pohjois- ja EteläAmerikassa sekä Kiinassa. Koska Kiinan-tehtailla oli heikosti tilaa suurten laitteiden säilytystä varten ja toimitusaikataulu oli tiukka, ANDRITZ Oy tarvitsi

6

hankittua matalia perävaunuja, suuria nostureita, kaksi todella isoa proomua sekä kappaletavaraproomun”, Björklund kertoo. Ennen kuin proomut pääsivät lähtemään 1 200 kilometrin matkalleen, laitteet täytyi kuljettaa tehtailta jokisatamaan. Tämä saattaa kuulostaa rutiinitehtävältä, mutta itse

Nyt kuorma matkaa Tyynellämerellä kohti Chilessä sijaitsevaa paperitehdasta.  ∑

Think Forward  |  numero 03/2011


Ennätysaikoja

maalla ja merellä

Triatlonisti Tom Friis suhtautuu sekä työhön että huviin vakavasti.

T

om Friis Jacobsen on triatlonisti. Tarkkaan ottaen hän harrastaa Teräsmies-triatlonia, joissa pyöräily, uinti ja juoksu yhdistyvät 12 tunnin mittaiseksi voiman, kestävyyden ja sisun koettelemukseksi. Tom harjoittelee Tri4:llä monien muiden atleettien kanssa. Hänellä on kuitenkin synkkä salaisuus. Päivällä, kun muut ajavat linja-autoa tai seisovat koululuokan edessä, hän harjoittaa suunnittelutaitojaan, hioo yksityiskohtien tajuaan ja kasvattaa kunnianhimoaan.

Tom on nimittäin FREJAn logistiikkakoordinaattori. Kollegoidensa mukaan hän on myös erittäin hyvä työssään. Saakohan hän tästä lisätreenistä kohtuuttomasti etua muihin triatlonisteihin nähden? Jonkun mielestä se tietysti saattaa olla tarpeenkin. Tom oppi nimittäin uimaan vasta lokakuussa 2009.  ∑

Tässä on joitakin Tomin (ja FREJAn) kilpailuvaltteja: •  •  •

hän harjoittelee suunnittelutaitojaan 40 tuntia viikossa

hän on erittäin hyvä asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan ne

hän tekee kaikkensa myös ääriolosuhteissa – niin asiakkaiden eteen kuin maratonjuoksussakin

Freja.com

hän on ammattimainen, järjestelmällinen ja hyvin valmistautunut hänellä on erinomainen yksityiskohtien taju hänen mielestään lähes mahdottomatkin haasteet kuulostavat kiinnostavilta

7


Et u j a l i i k e t o i m i n t a a n

Generaattorival­mistaja

vaihtoi

tiekulje­tuksiin Aiemmin vaihtovirtageneraattorivalmistaja Cummins Generator Technologies toimitti tuotteensa Pohjoismaiden markkinoille Norjantoimistonsa yhteydessä olevasta varastosta. Generaattorit valmistettiin IsossaBritanniassa ja kuljetettiin sieltä Norjaan varastoon ennen lähettämistä yrityksen asiakkaille.

T

ilanne muuttui kuitenkin äskettäin, kun yrityksen johtajat tulivat siihen tulokseen, että toimitukset voitiin toteuttaa järkevämminkin. Uuden strategian myötä Norjan-varastoa ei enää tarvita. Sen sijaan generaattorit kuljetetaan suoraan Cumminsin tehtailta yrityksen asiakkaille Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Baltian maihin. Tehokkuutta parannettiin myös kuljetustapoja muuttamalla. Sen sijaan, että Cummins lennättäisi generaattorit Isosta-Britanniasta paikallisille lentokentille, yritys teki FREJAn kanssa sopimuksen tiekuljetuksista. Yrityksen pienimmätkin generaattorit painavat 300–400 kg, eli ne lasketaan raskaiksi tavaroik si. Suuremmat y k siköt voivat painaa jopa useita tonneja.

8

”Raskaiden tavaroiden kuljettaminen on yleensä kalliimpaa ilmateitse” Maakuljetus on siis luonnollisesti edullisempi vaihtoehto. Lisäksi se osoittautui noin 20 % ilmakuljetuksia nopeammaksi! Raskaiden tavaroiden kuljetus ilmateitse on vaikeaa – etenkin, jos kyseessä on kiireellinen tilaus esimerkiksi kalastustroolarilta, joka menettää rahaa joka hetki uutta generaattoria odottaessaan. On löydettävä ja varattava lentokone, joka kykenee kuljettamaan kuorman, ja lastattava tuote autoon lentokentälle kuljetettavaksi. Sitten tuote puretaan autosta ja kuormataan koneeseen, ja toisessa päässä sama tehdään päinvastaisessa järjestyksessä. Tässä vaiheessa saadaan varautua joskus pitkiinkiin viiveisiin.

vuorokauden, mutta lentokenttien tulliviranomaiset toimivat lähinnä päiväsaikaan. Kuorma saattaa siis joutua odottamaan jopa 24 tuntia, ennen kuin toimisto aukeaa ja tavarat voidaan tarkastaa ja kuormata autoon loppuasiakkaalle kuljetettavaksi. Ero on selkeä. Maakuljetus Isosta-Britanniasta asiakkaalle Norjaan kestää yleensä kaikkiaan neljä päivää. Ilmateitse samaan kuluu vähintään viisi päivää. Tietenkään tällainen strategia ei sovellu kaikkien tuotteiden kuljettamiseen. Raskaiden tavaroiden kuljettaminen on yleensä kalliimpaa ilmateitse. Lisäksi generaattoria saatetaan tarvita äkillisesti, kun taas vaikkapa tölkkikeittokuljetuksen aikataulu voidaan suunnitella etukäteen. ∑

Maiden rajoilla olevat tietullitarkastuspisteet ovat auki ympäri Think Forward  |  numero 03/2011


”Suuremmat yksiköt voivat painaa jopa useita tonneja”

Dag Westgård on Cummins Generator Technologiesin Norjantoimitusjohtaja. Hän keskittyy siihen, mitä lisäarvoa yritys voi tuottaa asiakkailleen: ”Yhteistyömme FREJAn kanssa mahdollistaa erinomaisen asiakastuen. Niinpä asiakkaamme voivat toimia tehokkaammin ja heidän kilpailukykynsä on parempi missä päin maailmaa tahansa.”

Cummins Generator Technologies on osa Cummins, Inc:iä, jonka vaihtovirtageneraattorivalikoima on maailman laajin. Yritys valmistaa MARKON®-, STAMFORD®- ja AvK®-merkkisiä tuotteita, joiden teho vaihtelee välillä 0,6–20 000 kVA. Kestävät, luotettavat ja monipuoliset vaihtovirtageneraattorit ovat kansainvälisesti tunnettuja laadustaan.

Freja.com

9


Esitys jatkukoon FREJAn uusi järjestelmä pelasti Tanskan kuninkaallisen teatterin päivän.

U

usi kalustonhallintajärjestelmä todisti arvonsa maanantaina 20.12.2010, kun Tanskan kuninkaallinen teatteriseurue oli aloittanut Euroopan-kiertueensa. Seurueen aikataulu oli tiukka, ja virheille ja viivästyksille oli varaa niukasti. Seuraavan esityksen oli määrä olla Dresdenissä seuraavan päivän iltana. Yleensä tämä ei olisi ollut FREJAlle ongelma, mutta epätavallisen hankalat talviolot ja kuorma-auton moottorivika melkein koituivat kuninkaallisen teatterin yleisön pettymykseksi. Teatteriseurueen pukuja, lavasteita ja taustakankaita kuljettava auto ei päässyt perille.

Auto jäi sivutielle hieman Berliinin eteläpuolelle, eikä hinaus lähimmälle korjaamolle ollut mahdollista sään vuoksi. Aika ei riittänyt toisen auton lähettämiseen Kööpenhaminasta hakemaan perävaunua. Uusi kalustonhallintajärjestelmä kuitenkin pelasti päivän. Siinä näkyvät kaikkien FREJAkonsernin autojen sijainti, ja FREJAn Ruotsin-haaran auto perävaunuineen oli parhaillaan läheisessä saksalaiskaupungissa. Sen kuorma siirrettiin nopeasti, ja se saapui tien varteen jääneen auton luokse hyvissä ajoin seuraavana päivänä. Tavarat toimitettiin perille, näyttämö saatiin pystyyn, ja esitys oli menestys.  ∑

H u i ppu t e k n i s t ä seur anta a FREJAlla on 1 200 perävaunua, joista yli 90 % on vastikään varustettu edistyksellisellä GPSjärjestelmällä. Sen ansiosta FREJA ja sen asiakkaat pystyvät paikantamaan autot kuormineen ja jopa selvittämään niiden nopeuden ja kulkusuunnan. Maaliskuussa 2011 järjestelmää ryhdyttiin ottamaan koko FRE JA-konser nin käy t töön, ja se on jo tuottanut asiakkaillemme selviä palveluparannuksia sekä vähentäny t ympäristökuormitusta.

10

Think Forward  |  numero 03/2011


Tekniikk apäivit ys

Viisi asiaa, joita et voinut tehdä vuonna 2010 -mutta nyt voit!

Täyden päästöraportin hankkiminen (mukaan lukien CO2 -päästöt)

Autojen reaaliaikainen valvonta

Kokonais- ja osakuormien seuraaminen (Track & Trace)

Tilisi tietojen tarkastelu internetissä

E-laskutus

Freja.com

11


Tä h tä i m e s s ä t u l e va i s u u s

Investointeja kuljetus- ja logistiikka-alan tulevaisuuteen K E S TÄVÄ

K

K UL J E T U S

K I L P A I LU E T UN A

aikki vastuulliset yritykset sanovat haluavansa kestävää kehitystä tukevan kuljetus- ja logistiikkaratkaisun. Sellaisten ratkaisujen toimittaminen – ja siten myös hankkiminen – kuitenkin maksaa. Siksi useimmissa yrityksissä kestävä kehitys jää usein taloudellisten realiteettien jalkoihin.

Tämä saattaa kuulostaa kovalta, eikä se päde kaikkiin yrityksiin, kuten lääkevalmistajiin tai P&G:n kaltaisiin markkinajohtajiin (lue tässä lehdessä oleva artikkeli). Ne eivät tingi ympäristöasioista kustannusten alentamiseksi, ja ne käyttävät toimittajia, jotka asettavat pitkän aikavälin ympäristövaikutukset lyhytaikaisten alennusten edelle. Kaikessa ei kuitenkaan ole kyse ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi toimimisesta. Lyhyellä aikavälillä kestävä kehitys saattaa maksaa enemmän, mutta se on tärkeä osa onnistuneita liiketoimintastrategioita ja pitkällä aikavälillä edullisin lähetysmistapa.

Jos yritys haluaa kestävää kehitystä tukevan kuljetus- ja logistiikkaratkaisun, mistä se tietää, mikä toimittaja pystyy täyttämään tarpeet? Ensin kannattaa katsoa, mitä yrityksen arvoissa ja markkinointimateriaalissa sanotaan kestävästä kehityksestä. Vaikuttaako se olevan strategisesti tärkeää? Seuraavaksi voi etsiä fyysisiä todisteita. Käyttääkö toimittajan kuljetusliike esimerkiksi vähäkulutuksisia autoja, jotka on varustettu uusimmilla tekniikoilla? Sellaiset autot eivät kuitenkaan ole halpoja, joten osa kuluista siirtyy tietysti asiakkaalle. Kestävään kehitykseen perehtyneet toimittajat voivat myös auttaa säästämään kustannuksissa. Esimerkiksi FREJA panostaa uuden kalustonhallintajärjestelmänsä kaltaiseen edistykselliseen tekniikkaan, jonka ansiosta se voi suunnitella kuljetukset niin, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja usein myös aiheuttavat vähemmän kustannuksia. Seuraavien viiden vuoden aikana odotamme monen uuden yrityksen ryhtyvän suojelemaan ympäristöä entistä tehokkaammain – ja parantavan samalla kilpailukykyään. FREJA kannustaa tähän aktiivisesti. Keskustelemme asiakkaiden ja toimittajien kanssa ja autamme heitä ymmärtämään, mitä hyötyä kestävää kehitystä tukevista ratkaisuista on pitkällä aikavälillä. Sekä FREJAlta että asiakkailta vaaditaan paljon, mutta panostus kannattaa molemmin puolin.  ∑

12

Think Forward  |  numero 03/2011


Mitä tiedämme hiilijalanjäljestäsi? Selvitä koko hiilijalanjälkesi ja enemmän. Kysy meiltä.

T

iedätkö, kuinka suuria hiilijalanjälkesi ja NOX-päästösi ovat? Kysy meiltä. Työkalujemme avulla voit mitata kuljetus- ja logistiikkatoimintojesi ympäristöjalanjäljen sekä valvoa ja pienentää sitä.

Ympäristöraportit eivät ole enää pelkkä ylellisyys. Kuljetus- ja logistiikka-alalla niistä on tullut välttämättömyys. Onneksi CO2-päästöjen laskeminen on nyt paljon entistä helpompaa. Sinun tarvitsee vain syöttää hyötykuorma ja kuljettu matka verkkosivuillamme olevaan CO2-laskimeen. Se on kuitenkin vasta alkua. Ympäristöjalanjälkeen vaikuttavat monet muutkin asiat kuin CO2-päästöt. Voimme tarpeiden mukaan laatia ruotsalaisille ja tanskalaisille asiakkaillemme kattavat neljännesvuosittaiset tai vuosittaiset raportit International Transport Denmarkin (ITD) tai ruotsalaisen NMT Calcin kehittämien työkalujen sekä oman edistyksellisen kalustonhallintajärjestelmämme tietojen avulla. Reaaliaikaista valvontaa Hyvät toimintatavat alkavat aina yrityksen sisältä. Siksi FREJA valvoo kuutiotäyttöä, hyötykuormaansa ja autojen tyhjänä kulkemia kilometrejä, ja uuden kalustonhallintajärjestelmämme avulla voimme valvoa autojamme reaaliaikaisesti, mikä helpottaa täyttöasteen maksimoimista ja ajettujen kilometrien hyödyntämistä mahdollisimman tehokkaasti. Yli puolet kuljetusliikkeistämme käyttävät Euro 4- ja Euro 5 -määräykset täyttävillä moottoreilla varustettuja ajoneuvoja, ja yritys kannustaa aktiivisesti ympäristöä säästäviin ajotapoihin. Eikä siinä kaikki. Vireillä on parhaillaan useita hankkeita, joiden avulla ympäristöjalanjäljen valvominen on tulevaisuudessa entistäkin helpompaa.

Tarkkojen tietojen avulla voimme auttaa sinua pienentämään omaa ympäristöjalanjälkeäsi. Ympäristön lisäksi tästä hyötyy myös yrityksesi – kaikki toimintaa koskevat parannukset parantavat myös toimintatehoa. Autamme parhaillaan Novozymesiä, Chr. Hansenia, Lundbeckia, NKT Flexibleä ja Kimberly Clarkia valvomaan ympäristöjalanjälkeään. Jos haluat tietää, kuinka voimme auttaa sinua, ota yhteyttä FREJAn yhteyshenkilöösi.  ∑

Voimme kertoa neljännesvuosittain... • kuinka monta toimitusta olet lähettänyt

• mikä kuljettu matka oli (lasketaan täyden kuorman mukaan)

• mikä niiden tarkka paino oli • mikä kunkin toimituksen hyötykuorma oli

Freja.com

• mikä päästötaso (NOX, HC, CO, SO, CO2) ja arvioitu dieselinkulutus on ollut.

13


Sisäpiirin silmin

Tältä näyttää

Taastrupin terminaalissa Kuljetus- ja logistiikkaketjun tärkeä jäsen Jacob Omø kertoo terminaalista sisäpiirin silmin.

On

kolea perjantaiaamu. Lavat seisovat vieri vieressä Taastrupin terminaalissa, ja trukit puikkelehtivat niiden lomassa ja lastaavat ja purkavat kuormia. Terminaalipäällikkö Jacob Omø seuraa tohinaa. Seitsemän vuotta sitten palkattu Omø tuntee kuljetus- ja logistiikka-alan perinpohjin ja FREJAn terminaalin kuin omat taskunsa.

Omø jakaa vastuun toisen terminaalipäällikön, Teddy Hansenin kanssa. Tänään on kuitenkin Omøn vuoro valvoa tulevia ja lähteviä kuormia ja varmistaa, että kaikki sujuu hyvin. Perjantai on yksi viikon kiireisimmistä päivistä, ja kaikki työntekijät ovat työn touhussa. Terminaalissa tämä on tärkeää. Tavaroita täytyy käsitellä mahdollisimman ammattimaisesti ja siirrellä mahdollisimman vähän. ”Jokainen kuormankäsittelykerta maksaa, ja vahinkojen todennäköisyys kasvaa kerta kerralta. Siksi on tärkeää, että kuorma saadaan yhdellä siirrolla oikeaan lastauspaikkaan”, Omø sanoo. Tänä perjantaiaamuna kuormia liikkuu terminaaliin ja sieltä ulos sellaiseen tahtiin, että asiaan perehtymättömälle niiden liikkeiden seuraaminen ja yleiskuvan säilyttäminen vaikuttaa varsin haasteelliselta. Ei varaa virheisiin  Pikainen vilkaisu terminaaliin osoittaa, että Omøn ja hänen tiiminsä käsittelemät kuormat ovat hyvin erilaisia – kuten FREJAn asiakkaatkin. ”Voimme käsitellä jopa 4,5 tonnin kuormia – kaikkea painokoneista ja savupiipuista helposti särkyvään elektroniikkaan ja pilaantuviin elintarvikkeisiin. Ei tämä tähtitiedettä ole, mutta meidän täytyy tietää, mitä käsittelemme ja kuinka kuormia nostetaan ja kuinka ne lastataan asianmukaisesti. Yksi virhe voi pilata kuljettajan päivän”, Omø sanoo. Autojen ja perävaunujen saaminen pois terminaalista mahdollisimman nopeasti on tärkeää. ”Kuljettajilla on tarkkaan määrätyt ajo- ja lepoajat, ja meidän täytyy toimia niiden mukaisesti. Kuljettajan liiketoiminta saattaa riippua ajasta, jonka auto seisoo lastaussillalla, joten meidän täyty y lastata ja purkaa kuormat nopeasti”,

Haaste:

”Kaiken saaminen kohdalleen” 14

Think Forward  |  numero 03/2011


Omø sanoo. ”Jos kuljettajill a kuluu meidän ansiostamme vähemmän aikaa l astaussill all a, siitä hyöt y v ät niin FREJA, kuljettaja kuin asiakaskin.” Kaikki kohdalleen  Kuljetus- ja logistiikka on hienosääteinen järjestelmä, jota voi verrata Rubikin kuutioon. Kaiken täytyy olla kohdallaan, mu t t a y k sik ään o s a ei v oi l iik kua vaikut tamat ta muihin. Oikeanl ainen lopputulos näy ttää hy vältä. Ver taus Rubikin kuutioon sopii täydellisesti myös kuutiotäy ttöön eli siihen, kuinka tila täytetään: hyvin lastattu perävaunu on tasapainossa ja jokainen nurkka on täynnä. Optimaalinen täyttö myös vähentää auton ympäristökuormitusta. ”Se on meidän v as tuull amme, ja ot amme v as tuun vakavasti. Tässä asiassa voimme vaikuttaa, ja olemme ylpeitä siitä”, Omø sanoo.

suunnittelun ansiosta työ terminaalissa on kuitenkin sujuvaa vuodenajasta riippumatta.

Kuljetuksen & logistiikan etulinjassa 

Positiivinen päätös  Lounasaikaan terminaalissa kuhisee. Omø kertoo miettimättä, mikä työssä on haastavinta: ”Kaiken saaminen kohdalleen. Palvelumme täy ty y toimia kuin hy vin rasvattu koneisto. Etsimme jatkuvasti nopeita ja turvallisia toimintatapoja.”

päättää onnistumisen tunteeseen.”

U u d e t k äy tä nn ö t n o p e u t tavat t o i m i t u k s i a

Freja.com

03/2011

”Päivä on mukava

Tiesitkö tämän?

Varaukset luo FREJAn Aspect4-toimin­ nanohjausjärjestelmä, ja kullakin

Numero

Perjantai-iltana terminaali näyttää suuremmalta ja tyhjemmältä kuin aamulla. Vaikka ei ole yhtään lämpimämpi, työntekijät ovat hyvällä tuulella ja odottavat viikonloppua. ”Perjantaina on aina tällaista. Meillä on hyvä tiimi, ja päivä on mukava päättää onnistumisen tunteeseen.” Eikö mikään siis voisi olla paremmin? ”Toki. Aina voisi olla kesä.”  ∑

Joustava lähetysmistapa on tärkeä alalla, jolle ovat ominaisia kausittaiset vaihtelut. ”Työmäärä saattaa vaihdella paljon päivästä ja kuukaudesta toiseen. Tammi- ja helmikuu ovat yleensä hiljaisimmat kuukaudet, kun taas maalis- ja huhtikuu sekä loppuvuosi ovat aina varsin kiireisiä”, Omø sanoo. Huolellisen

Kuljetus- ja logistiikkatoiminnan tehostaminen ja nopeuttaminen mahdollisuuksien mukaan on meille tärkeää. FREJAn kuormille varataan paikka Euroopan suurimman merirahtiverkoston aluksille välittömästi ja automaattisesti, sillä FREJAlta on suora yhteys Stena Linen elektroniseen varausjärjestelmään. Varausmenetelmän ansiosta autot voivat ajaa suoraan lauttoihin sen sijaan, että ne joutuisivat odottamaan seuraavaa lauttaa, jolla on tilaa. Vuoden aikana säästöä kertyy päiviä, ja voimme tarjota asiakkaillemme entistä nopeampaa palvelua.

ThinkForward

varauksella on oma seurantanumeronsa. Kun varaus on rekisteröity, Stena Linelta tulee automaattinen sähköinen lasku FREJAlle. Tämä vie vain muutaman sekunnin. Kukin varaus sisältää ajoneuvon numeron, pituuden ja leveyden. Koska varaus on sidoksissa FREJAn seurantanumeroon, ajoneuvon tietojen päivittäminen ja varauksen tilan muuttaminen on helppoa ja nopeaa.

Uusi järjestelmien välinen linkki yksinkertaistaa liiketoiminnan prosesseja, vähentää hallintokustannuksia ja parantaa tuottavuutta. Siitä hyötyvät niin FREJA, toimittajat kuin asiakkaatkin.  ∑

GROUP & PUBLICATION DIRECTOR Jørgen J. Hansen HEAD OF EDITORIAL STAFF

Inge Kjærsgaard HEAD OF PRODUCTION

Mari Linna Teksti, kuvat ja tuotanto

Eye for Image

Jos haluat maksuttoman Think Forward -lehden tai lisätietoja konsernista, ota yhteyttä. FREJA Denmark  +45 96 70 50 00 FREJA Norway  +47 22 07 50 00 FREJA Sweden  +46 (0)42 495 00 00 FREJA Finland  +358 (0)20 7129 830 www.freja.com Yleistiedustelut mari.linna@freja.com

© 2011 FREJA Transport & Logistics A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin saa julkaista ja sitä saa levittää tai muokata kokonaan tai osittain ainoastaan FREJAn kirjallisella luvalla.

15


A

Z

w w w.freja.com F REJA TANS K A

F REJA NORJA

F REJA R U OTSI

F REJA S U OMI

+45  96 70 50 00

+47  22 07 50 00

+46  (0)42 495 00 00

+358  (0)20 7129 830


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.