Page 1

PRZYJDŹ iZOBA CZ JAK POZBYWAMY Si Ę GWARANCJA

ŻSZEJ NCJA NAJNI GWARA CH CENY

UDANY ÓW ZAKUP

GWARANCJA

ZADOWOLONEGO

KLI ENTA

VAT-u

of er t aważ na od2. 11. 2010 pani az dowyc z er apas ów

t r ans por t

GRATI S!

*

wni es i eni e

GRATI S!

**

mont aż

GRATI S!

***

anka ości Mebl PACO

299,LUKAS At r akc yj ner at y!

Dokaż degoudz i el onegokr edyt u ent pr ez

GRATI S

! N E C H C I K S I N A F UW A GA !STR E KomodaDI XI DXK22

KomodaNI CK NCCK34

129,2D2S 1D1S

W er sal kaAGATKA

179,3D2S

289,-KomodyNATALIA 379,*

459,-

999,-

Nar ożni kTI MBA

t r a ns por tw obr ębi eWł oc ł a wk adot y c z yz a k upumebl i owa r t oś c i powy ż ej 1000P L N,w obr ębi e40k m odWł oc ł a wk apr z yz a k upi eowa r t oś c i powy ż ej 2500P L N ** dot y c z yz a k upumebl i owa t r oś c i powy ż ej 5000P L Nor a zmebl i f i r m:By dgos k aF a br y k aMebl i ,Buga j s k i ,F SF a v or i tor a zk uc hni eL a y ma n *** dot y c z yz a k upumebl i f i r m:By dgos k aF a br y k aMebl i ,Buga j s k i ,F SF a v or i tor a zws z y s t k i c hmebl i k uc henny c hpoz aobj ęt y mi pr omoc j ą


-10%

Pr ogr am I NDI GO

Wi tr ynaI NDV72 829, -

746,-

RegałI NDH10 229, -

206,-

Stółr ozkł adany W LT16 569, -

512,-

KomodaI NDK25 629, -

566,Kr zesł oI NDOS 259, -

233,-

2799

Zestaw TOMM

31 99, , -

GWA R NAJ ANCJA NIŻS CEN ZEJ Y

1199

RTV I NDT10 399, -

359,-

999

1 399, 1 299, , , KanapaPAULA KanapaSANDRA

URZĄDŹ POKÓJDZI ENNY Pr ogr am CLARO Pół kaTYP60 79, -

71,-

Wi tr ynaTYP01 499, -

449,-

-10% *

RegałTYP11 399, -

359,-

KomodaTYP42 629, -

566,-

RegałTYP32 299, -

RTV TYP50 399, -

359,2

Stol i kTYP71 1 99, -

269,-

179,-

*r abatobowi ązuj e222. 1 1 . 201 0

RTV TYP52 449, -

404,-


System CARO Komoda2D2S

259,-

Regał2D1S

291,-

Mebl ośći ankaCARO W er sj aB , -

Komoda3D1S

1151

1699,2-199,-

Zestaw DECO

362,-

999,-

KanapaELI ZA

GWAR ANCJA UDA NYC ZAKU H PÓW

999,-

KanapaEMMA

W SUPER PROMOCJI !

-10% *

Pr ogr am I MPERI AL RegałTYP11 279, -

251,-

Bar ekTYP31 599, -

539,-

Mebl ośći ankaI MPERI AL

1169,1-299,-

KomodaTYP41 529, *r abatobowi ązuj e222. 1 1 . 201 0

476,-

3


-10%

System I NSERT

I NRR70

440,4-89,I RNV71L

I RNS82R

494

549, , -

449

499, , -

I RNV52

512,5-96,I NRK23L

791

879, , -

999

539

599, , -

799,-

1 299, , ANGELA

NEMO

STYLOWE

Sypi al ni aHELEN

I RNT12

ANCJA GWAROLONEGO

ZADOW

ENTA KLI

1 499, -

1099,SLAI DER

SYPI ALNI E

1569,-

cenazakompl et ( ł oże+2xs zaf kanocna+komoda+s zaf a)

Sypi al ni aPELLO Szafa4D

1349

1 499, , -

Łoże 140 Fotelbuj any MAX 4

269,-

611

679, , -

*r abatobowi ązuj e222. 1 1 . 201 0


Nar ożni kTI PO

Kompl etMURANO ( wer sal ka+2xfotel )

2629

3199, , -

2159

2629, , -

TRI X

-VAT BOLEK 899, , -

NA CAŁE KOLEKCJE AEK orazMP

TYLKO DO 14.11.2010 ASI AI I 999, , -

749

NA

6149

Nar ożni kCHI LL

819

KAŻDĄ

-10% *

Szafkanocna 99, , -

89

Komoda 31 9, , -

2299,-

KI ESZEŃ

Sypi al ni aMERANO

Szafa4D 2697, , -

2427 Komoda

525,5-84,Szafkanocna

287

7499, , -

229

255, , -

Łóżko zpodnośni ki em

1537

-10%

1 708, , -

5


1129,-MALAGA B

1240,-

NI NA abł oń j

Mebl ości ankaHAVANA A

1130,GWAR A NAJN NCJA I ŻSZE CENY J

229,-

299,-

SzafaNI KO NI KS80

SzafaNI KO NI KS81

699,-

449,-

SzafaMATEO MTW S81

SzafaNI KO NI KS82

! N E C H C I K S I N A F E R T S ! A G UW A 229,-

Pr zedpokój HAVANA

Pr zedpokój VI OLA

380,- 330,-

Pr zedpokój JULI A

400,-

Pr zedpokój ALA

Szafkanabuty PI K01

475,-

Szafkanabuty PI K03 , -

219

Wi eszak W22 6

117,-

Wi eszak W11

61,-

Wi eszak W13

117,-

Wi eszak W10

88,-

Szafkanabuty PI K03 , -

219


! ! H C A N E C R E P U S W E I K UCH N

899,-

9 5 0 , PRI MO 1

PRI MO 2

GWARANCJA CJA NAJNI N A R ŻSZEJ A GW CH GWARANCJA C E UDANY NY W Ó ZAKUP

KUCHN I E NA WYM I AR

750,PRI MO 6

ZADOWOLONEGO

KLI ENTA

99

, Kr zesł o JUGO

Projektimontaż

GRATI S

199

, Kr zesł o UMBRO

Extr aZestaw

stół+6 kr zeseł

999

999

, Dostępne r óżne < wy b r a wi e n i a d r e wn a > Z e s t a w MOD E NA , -

7


MAGRA SKLEP

FIRM OW Y

S AL ON P R ODUCE NT A

Gar ni t ur y j użod

1 99,W of er ci er ówni eż

R AB ATY

Kur t kis kór zane Mar ynar ki Kr awat y Kos e zul

DO

-30%

or azwi el ei nnych. . . Kr awat

39,-

Kur tkaskór zana W OODBROW N

790,-

Kur tkaoci epl ana ALASKA

180,-

Mar ynar ka MODEL70

150,-

60,-

87800Wł ocł awek Al .Kazi mi er zaWi el ki ego7 t el / f ax.0542323854

MAGRA SKLEP

Koszul a męska

FIRM OW Y

Godzi nyot war ci a: :10-18 pn-pt sobot a:9-14 ni edzi el a:8-14

87800Wł ocł awek Al .Kazi mi er zaWi el ki ego7 t el / f ax.0542313295

Gazetka promocyjna Extra Punkt  

Najnowsze promocje! Jesień 2010!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you