Page 1

Nummer 2

Juni 2013

magazinet Ett magasin från Sveriges ledande fristående finansiella rådgivare.

Nytt sommarnummer ute nu!

TheCard

“Ta kontroll över dina betalkort”

Oak Capital “Kunden i fokus”

Exceed

“Marknadskommentarer”

Kaffeknappen

“Vår tids stora möjlighet”

TopTee

“Bra golf till överkomligt pris”

Exceed

“Nytt på Exceed” NR 2 2013

exceed.se

VD har ordet

Sista ordet

Sommar, sol & rådgivning...

Procent, Passivitet & Personlig...

> Sidan 3

> Sidan 26


Nr 2 2013

3 4 8 12 14 18 22 26

2

Innehåll

VD har ordet Oak Capital - Kunden i fokus TheCard - Ta kontroll över dina betalkort Kaffeknappen - Kärlek, krig och kaffe Exceed - Nytt på Exceed TopTee - Bra golf till överkomligt pris på flera banor Exceed - Marknadskommentarer Sista ordet


Sommar, sol & rådgivning Efter en riktigt lång vinter och en kall vår slog den äntligen till – sommaren. Vi har nu en period framför oss där vi kan se fram emot sol, bad och kanske en svalkande glass. De flesta av oss lämnar nu även våra arbeten bakom oss för att se fram emot en välbehövlig semester. I sommarnumret av Magazinet får vi ta del av ett potpurri bestående av finans, golf, betalkort och kaffe – en spännande blandning av affärer, nytta och nöje. Inledningsvis ger en av våra samarbetspartners Oak sin syn på omvärlden. De beskriver också hur de aktivt arbetar med att sätta kunden i fokus. Får du inte nog av omvärldsanalys och finans så kan vi med varm hand rekommendera dig att gå direkt till sidan 22 där vår egen sparstrateg Daniel Somos ger sin och Exceed:s syn på nuläget i Japan. För dig som är golfintresserad och väljer att prioritera annat än finans i sommarvärmen så kan jag rekommendera Top Tee:s artikel på sidan 18. Exceed:s uppgift handlar i mångt och mycket om att på olika sätt förbättra våra kunders ekonomiska förutsättningar. Detta sker främst via ökad kompetens i form av rådgivning men också genom att erbjuda kunderna egna verktyg och hjälpmedel. Vi erbjuder bland annat kostnadsfria samlingsdepåer – något som gör att man får bättre kontroll och överblick över sina tillgångar. Under våren har vi tagit fram ytterligare ett hjälpmedel i syfte att förbättra, förenkla och effektivisera vardagsekonomin – ett eget betalkort från Exceed. Ni kan läsa mer om kortet på sidan 8. För gourmanden brukar sommaren förknippas med grillning, jordgubbar och glass. Till efterrätten smakar det med en god kopp kaffe. En som vet mycket om kaffe och gärna delar med sig av sina kunskaper är Boban Knezevics på Kaffeknappen – läs hans kaffeskildring på sidan 12. Oavsett hur just du väljer att tillbringa din sommar eller vad du väljer att ha i glasen så hoppas jag att du får en riktig skön sommar. Skulle vädret svika och andan falla på så vet du vart vi finns – alltid redo att erbjuda dig en värmande ekonomisk rådgivning (och en god kopp kaffe). Trevlig läsning och glad sommar!

Martin Warne VD Exceed 3


Kunden i fokus Oak Capital är ett svensk värdepappersbolag som står under finansinspektionens tillsyn. Oak Capital är huvudsakligen specialiserat på utveckling och distribution av strukturerade placeringslösningar åt institutioner, företag och privatpersoner. Oak Capital samarbetar aktivt med flera av världens ledande investmentbanker inom ramen för utveckling och emittering av strukturerade produkter. Utöver strukturerade placeringslösningar tillhandahåller Oak Capital även diskretionär kapitalförvaltning samt fonder via fondbolaget Life funds EMEAAB. Oak Capital har sedan start arrangerat strukturerade produkter till ett nominellt värde av cirka 14 miljarder kronor. Bolaget har sedan etableringen 2007 visat stadigt ökande omsättning och god lönsamhet. Oak Capital är ett helägt dotterbolag till Springwell AB och därmed en del av Springwell-koncernen där även Life funds EMEAAB ingår. Springwell-koncernen ägs till majoriteten av operativa ägare.

Ö

kande krav I kölvattnet av finanskrisen har kraven på den finansiella sektorn ökat med fokus på bland annat ökad transparens, riskkontroll samt ökat investerarskydd. Direktiv som exempelvis MiFiD ll, vilket förväntas träda i kraft under 2015 är ytterligare ett steg i denna utveckling för att

återfå marknadens förtroende för finansbranschen. Som värdepappersbolag i dagens marknad ställs därmed stora krav på att vårda sina kunders intressen samt bibehålla en hög grad av transparens kring kostnadsuttag och placeringsvillkor, vilket bidrar till en tryggare marknad där kundens intresse är i fokus. För

14 miljarder kronor investerare är allt detta förstås positivt i det avseendet att man lättare kan jämföra olika alternativ och se var man får högsta möjliga avkastningen till lägst pris. Globala växelverkningar Det som fortfarande talar mot investerare är turbulensen vi haft under en längre tid och i stor utsträckning fortfarande har. Vi befinner oss i en global ekonomi på gott och 4

ont. Vi kan lätt köpa och sälja varor och tjänster världen över utan större hinder eller

Statlig stimulans kostnader. Samtidigt är vi väldigt exponerade mot allt som händer i världen. Ett stort kursfall på den japanska börsen innebär ofta liknande kursfall på stockholmsbörsen dagen efter. Världsekonomin befinner sig för närvarande i ett läge av låg tillväxt i den globala ekonomin samtidigt som västvärldens ekonomier präglas av stora statsskulder och i många fall fallande BNP. De senaste fem åren har kantats av utmaningar. En finanskris med rötterna i den amerikanska fastighetsmarknaden har idag övergått i en period kantad av hög skuldsättning hos stater i västvärlden


kombinerat men en skör tillväxt driven av bland annat statliga och penningpolitiska stimulanser. Framförallt Sydeuropa tvingas införa smärtsamma nedskärningar i den offentliga ekonomin för

Solid plattform att få de välbehövda nödlånen från IMF och ECB. En negativ konsekvens av detta är att dessa ekonomier inte får den statliga stimulans de så desperat behöver. I länder som Grekland, Italien och Spanien kan man tydligt se behovet av statlig stimulans och hur ekonomierna krymper då konsumtionen sjunker och mindre investeringar görs. Då många länder har samma problem fast i mindre skala, påverkas även exporten negativt. Italien exempelvis är väldigt beroende av sin export av bilar och livsmedelsprodukter. När övriga europeiska länder konsumerar mindre påverkas Italiens export negativt. Grekland befinner sig förnärvarande i en liknande situation med deras textilexport. VD har ordet På Oak Capital har vi under ett antal år byggt upp en kompetens och en erfarenhet för att kunna möte dessa växande utmaningar. Våra medarbetare har lång

och bred erfarenhet från den finansiella sektorn, i synnerhet inom strukturerade produkter och fondförvaltning, både från Skandinavien och internationellt. Vi är medlem i SWEDSEC och samtliga anställda inom kapitalförvaltning och rådgivning är SWEDSEClicensierade. Företaget är också anslutet till SPIS (Strukturerade produkter

i Sverige). Utöver den egna personalen har Oak Capital även avtal med flera noga utvalda svenska samarbetspartners inriktade mot kapitalförvaltning och rådgivning kring placeringar, försäkringar samt strukturerade produkter. Vår verksamhet vilar på en solid plattform med bland annat depåhantering och en enkel, praktisk och innovativ 5


administrativ process gentemot såväl kunder som distributörer. Oak Capitals förvaltningsstrategi bygger på tre huvudprinciper. I en global

Stora krav på investeraren värld där samtliga av världens finansmarknader påverkas av varandra måste man som investerare skaffa sig en tydlig makroekonomisk bild av världen. På Oak Capital arbetar vi med några av världens ledande ekonomer när vi bygger vår investeringsstrategi. Diversifiering är en annan

faktor som blir oerhört viktigt i en volatil marknad. En väl positionerad portfölj bör innehålla en blandning av aktier och obligationer såväl som en spridning över branscher och geografiska områden. Valutaexponering är något som svenska investerare ofta glömmer att tänka på. Den svenska kronan är internationellt sett en väldigt liten valuta som kan öka respektive minska i värde

Stora och små kunder i relation till andra valutor relativt fort. På Oak Capital

gör vi noggranna analyser och prognoser på hur den svenska kronan kommer värderas mot de stora valutorna då detta i allra högsta grad påverkar våra kunders investeringar. En världsekonomi som förändrar sig allt snabbare ställer stora krav på investeraren. Som ickeprofessionell investerare har man som regel vare sig tid eller kompetens att hålla sig uppdaterad på allt som kan påverka ens investeringar. Därför bör man som investerare i dagens marknad oavsett om man är privatperson, företagare eller institution ha en investeringsrådgivare som förstår finansmarknaden, tillika investerarens unika förutsättningar avseende avkastningskrav och risktolerans. Lyckligtvis finns det idag flera bra alternativ på fristående licensierade rådgivare som står under finansinstitutionens tillsyn. Oak Capital har sedan start haft ett nära samarbete med Exceed. Exceed har under många år arbetat med stora och små kunder och har en gedigen historik av kundfokus och kompetens. Andreas Severin Partner Oak Capital Källa: IMF, Bloomberg, Oak Capital Research (per maj 2013)

6


Livslånga värden. Den medvetne investerarens naturliga val för innovativa investeringslösningar. www.oakcapital.se

7


Ta kontroll över dina betalkort Förmodligen har du flera betalkort i din plånbok. Men har du koll på de avgifter som gör att dina kortfakturor blir högre än bara de köp du gör med dina kort? Är innehållet i korten anpassade efter dig? Accepteras dina kort överallt? Vi på Exceed har pratat med Martin Dahlerus på TheCard som har flera tänkvärda tips till dig som vill ta kontroll över dina betalkort.

O

avsett om du ska välja ett privat betalkort eller ett betalkort för utlägg i tjänsten så gäller samma princip: Känner man till möjligheterna kan man göra stora besparingar samt forma innehåll och tjänsteutbud på sina kort säger Martin Dahlerus.

- Det finns fyra viktiga parametrar som skapar möjligheterna till att få det

bästa kortet, fortsätter Martin; 1. Välj ett varumärke som fungerar överallt. Visa och Mastercard har bättre täckning internationellt och på landsbygden än till exempel AMEX och Diners Club. 2. Vilka tilläggstjänster är viktiga för dig? Vissa kortutställare erbjuder fasta bonusprogram, rabatter, produkt- och

tjänsteerbjudanden som inte passar alla. Se till att välja ett kort där du kan välja fritt från ett smörgåsbord av tjänster/förmåner. 3. Kontrollera avgifterna. En viktig sak att tänka på är valutapåslaget. Handlar du utomlands eller på utländska sajter får du ett valutapåslag som döljs i totalbeloppet på räkningen. Valutapåslaget ligger oftast på två procent, oberoende av vilket kort du väljer. Det finns även avgifter när du tar ut pengar från en bankomat utomlands som ligger på två till fyra

Stora besparingar procent, och då tillkommer även valutapåslaget. Det här är avgifter som kan bli stora i längden och som många kortinnehavare inte ens är medvetna om. 4. Kontrollera betaltiden. Minst 20 dagar är att rekommendera och för att du ska hinna få tillbaka dina eventuella tjänsteutlägg på din lön, bör du helst ha 30 dagar. Vissa kort har ett brytdatum för fakturan mitt i en månad, 8


vilket kan komplicera hela hanteringen. Dessutom kan det vara väldigt enkelt att ha detta separerat månad för månad. Gör man ett inköp i början av en månad, har man alltså två löneperioder innan fakturan skall betalas. Detta är en stor fördel vid större köp. Ställ krav på din arbetsgivare Har du ofta utlägg i tjänsten? Det är få företag i Sverige som

Tänkvärda tips erbjuder företagsupphandlade betalkort till sina anställda som reser eller gör andra utlägg i tjänsten. Som anställd får man då betala sina tjänsteutlägg med privata medel. - Det innebär att man avstår en del av sin lön till förmån för utlägg i tjänsten. Det är först efter att man

Bli ännu bättre redovisat sina utgifter till ekonomiavdelningen som man får tillbaka pengar för de utlägg man gjort. Vanligast är att man får det insatt på sin kommande lön. Det är med andra ord inte ovanligt att man som anställd kan ligga ute med mycket pengar varje månad åt företaget, berättar Martin Dahlerus.

- Anledningen till att företag är ovilliga att erbjuda sina anställda företagsupphandlade betalkort beror oftast på att man vill undvika det extraarbete som det bli för ekonomiavdelningen när privata utlägg ska separeras från tjänsteutlägg. Men det finns bra alternativ, som företagsupphandlat betalkort där betalningsansvaret ligger på individen. Den anställde kortinnehavaren redovisar alla transaktioner

på sin faktura som handlar om företagskostnader tillsammans med kvitton. Ekonomiavdelningen ser till att ersättningen till den anställde kommer i god tid innan fakturan förfaller till betalning, fortsätter Martin Dahlerus. Martin avslutar med några fler korta tips kring användandet av dina betalkort - Innan du ska resa eller göra större inköp, kontrollera 9


din telefon, då har du en back-up om du råkar tappa bort det fysiska kvittot. Martin Dahlerus jobbar som Key Account Manager på

Bästa kundservice TheCard som levererar olika betalningslösningar, bland annat Visa betalkort. Det är TheCard som står bakom Exceeds nya korterbjudande: Selected och Priority Card som du kan läsa mer om på sidan bredvid. - Anledningen till att vi på Exceed valde TheCards

Flexibel lösning

kortets giltighetstid och att du har tillräckligt köputrymme på ditt kort. - När du betalar med ditt kort, kontrollera informationen på kvittot. Du är betalningsskyldig för summan som är markerad på raden 10

”Total”, så försäkra dig om att den är ifylld innan du signerar. - Spara en kopia av alla kvitton och kontrollera att summorna överensstämmer med ditt kontoutdrag. - Ta ett foto på kvittot med

kortlösning är för att de erbjuder en flexibel lösning där vi har möjlighet att forma innehållet i kortet utefter dina behov. Dessutom var de det mest kostnadssmarta alternativet, både för dig, och oss. Och sist, men inte minst; TheCard har marknadens bästa Kundservice*, berättar Simone Scalenghe Kommunikationschef på Exceed. *Resegeometris undersökning Nordic Business Travel Barometer 2011 och 2012


Ett kort som gör skillnad Förbättrad ekonomi & tillgång till förmåner • • • • • • •

Bättre kontroll via månadsfakturor Ökad flexibilitet med upp till 63 dagars räntefri kredit Minskade kostnader Ökad trygghet via försäkringar Inbjudningar till spännande event Kontinuerliga förmånserbjudanden Möjlighet att koppla på rabatterade kringtjänster

Tillgänglighet & service via Visa • • • •

Visa har bäst korttäckning i hela världen Kortet accepteras i över 210 länder Kortet kan användas på fler än 36 miljoner försäljningsställen Du kan ta ut pengar i mer än 1,9 miljoner bankomater

Handla & bidra till en bättre värld • • • •

Exceed har aktivt valt att stödja Hungerprojektet Hungerprojektet arbetar med att avskaffa hunger & fattigdom Via dem investerar du i människors driftighet & idérikedom Exceed investerar 0,1 procent av den samlade köpsumman

Vilket kort passar dig? Exceed Selected • Reseförsäkring ingår • Rabatterad årsavgift 100 kr (120 kr) Exceed Priority • Inga valutapåslag vid köp utanför Sverige, även online • Inga avgifter vid kontantuttag utanför Sverige • Tillgång till VIP-lounger runt om i världen (Priority Pass*) • Kraftigt rabatterad årsavgift; 595 kr (895 kr) * En kostnad om 20 euro tas ut vid nyttjande av VIP-lounge

11


Kärlek, krig och kaffe Kärlek, krig och kaffe – allt väcker känslor. På olika plan förstås. Och i krig och kärlek sägs det att allt är tillåtet. Det går inte att säga om kaffe. Kaffe kan inte serveras hur som helst. Att servera blaskigt kaffe i plastmugg, det borde vara förbjudet!

O

avsett om du är en riktig kaffekärring, eller om du inte ens dricker det svarta guldet, så har vi alla någon form av relation till kaffe. Hur man reflekterar

över dess komplexa smaker och dofter. Hur man på olika sätt kan placera in kaffet i en social situation. Det kan handla om affärer, vänskap eller för all del om kärlek. Vi

har alla lite olika infallsvinkel, men vi blir oundvikligen berörda. En intressant väg

Smaker och dofter att närma sig kaffet mötte vi bland en rad företagsledare på ett seminarium. I pausen, som självklart inkluderade kaffe, reflekterade en man kring dess betydelse genom att säga: – Tänk dig om kaffe inte fanns. Eller om det blev förbjudet av någon anledning! Jag tänker ofta på hur mycket kaffet betyder för oss. Hur det binder oss samman – mig och mina kollegor på kontoret. Vi är som en organism där kaffedoftens varma strömmar hela tiden ger ny energi åt samarbetet. Smått poetiskt kan tyckas, men icke desto mindre en väldigt intressant tanke.

Känna oss som hemma Mannen fortsatte sin odyssé genom kaffets förnämligheter: – När vi samlas kring den första koppen på morgonen får kaffet oss att vakna till och att kunna åstadkomma något 12


alla fall ingen tvekan om att fler och fler ser gott kaffe som en nödvändig förutsättning för medarbetarnas trivsel,

Nödvändig förutsättning samarbete och effektivitet. Till en början var det framför allt kreativa företag som insåg att gott kaffe höjer effektiviteten och såg det som en bra investering. Men nu strömmar andra företag också till. På samma sätt fortsätter företag i alla städer där Kaffeknappen har representation att förstå värdet av ett gott kaffe och en attraktiv fikaplats. Allt fler vill bjuda på sig själva! tillsammans. Och om tankarna flyter lite trögare framåt eftermiddagen kan de snabbt få ny energi med hjälp av en god kopp väldoftande kaffe. Vi kunde inte ha sagt det bättre själva. Man frestas att

Binder oss samman citera de svenska rockhjältarna The Hives och deras monsterhit ”I hate to say I told you so”, men det är förstås helt överflödigt. Det är som med vilket inspirerande föredrag som helst – det är sällan några nyheter, men man mår bra av att bli påmind om knepen

och orsakerna till att saker blir som de blir. Så vi fyller på med

Det svarta guldet ytterligare ett uttalande från vår kaffeälskare: – En god kopp kaffe får också våra kunder och andra besökare att känna sig som hemma och som en i teamet. Huvudet på spiken. Igen! Det är också glädjande att just detta förhållningssätt till kaffe har fått fäste bland allt fler företagare. Om det beror på mannens uttalanden låter vi vara osagt. Men det råder i

Boban Knezevic Marknadschef Kaffeknappen

Kort om Kaffeknappen Kaffeknappen levererar kompletta fikalösningar till kontor med högt ställda kvalitetskrav. Företaget bildades 1994 i Stockholm, idag omsätter Kaffeknappen runt 230 msek och finns representerat i Stockholm, Göteborg, Uppsala/Västerås, Oslo och Stavanger. www.kaffeknappen.se

13


Nytt på Exceed Stockholmskontoret byter adress Efter åtta år på Kungsgatan 53 i Stockholm så gick flyttlasset i månadsskiftet maj/ juni till Kungsgatan 55. Den som kan sin stockholmska caféhistoria vet således att vi nu huserar i samma port som det legendariska caféet Vetekatten, vilket enligt vissa kollegor kan vara på både gott och ont. Även om flytten som sådan, geografiskt räknat, inte är mer än ca 50 meter så är det ett projekt av den högre skolan där planering och diskussioner med fastighetsägaren inleddes redan under hösten 2012. Kommunikationschef Simone Scalenghe som var flyttgeneral kommenterar arbetet: - Det är oerhört roligt att vi äntligen har flyttat in i våra nya lokaler! Det har varit några väldigt hektiska månader av möten med fastighetsägaren, planering med byggprojektledaren och interna avstämningar för att säkerställa allt från kontorsplatser och IT & tele till möblemang och kaffemaskiner. Det återstår en del småputs men på det stora hela så har allt gått väldigt bra och vi har enbart fått positiva omdömen från kunder och medarbetare.

Exceed-kortet – Ett Visa-kort med mervärde och omtanke Vi är sannerligen inte först med att ta fram ett eget företagsspecifikt betalkort, däremot kommer vi aspirera på att generera mervärden för våra kunder som definitivt ligger i topp! De fördelar som själva kortet ger dig som användare kan du läsa mer utförligt om på sid 11 och utöver dessa så kommer vi inom kort kunna presentera ett digert utbud av tjänster och förmåner som du som kortinnehavare kan ta del av. Det vi däremot kan avslöja redan nu är att varje köp som görs med Exceed-kortet bidrar till en bättre värld! Som du säkert känner till så stödjer vi Hungerprojektet aktivt och investerar i deras arbete för att avskaffa hunger och fattigdom och varje köp med kortet garanterar en investering på 0,1% av köpesumman. Läs mer om Hungerprojektet och deras arbete på: www.hungerprojektet.se

Konsumentskolan – en favorit i repris Konsumentskydd är för oss på Exceed en självklarhet. Att aktivt och långsiktigt arbeta med privatpersoners och företagares ekonomi medför ett stort ansvar. Exceed har därför alltid haft ambitionen att bedriva en kvalitativ rådgivning som ligger i absolut framkant gällande regelverk, konsumentskydd och etik. Allt detta för att du som kund ska känna tillförlit och trygghet i vårt arbete. Du som kund kan med ganska enkla medel få tips om vad du bör tänka på innan, under och efter mötet med en finansiell rådgivare. Läs mer om Konsumentskolan: Konsumentskolan

14


Exceed forsätter att attrahera duktiga rådgivare (10 juni 2013) Som en följd av den ökade kundtillströmningen har Exceed valt att anställa ytterligare två rådgivare. Nicklas Segertoft börjar jobba på Göteborgskontoret och kommer närmast från en roll som kontorschef på Nordea. Han har tidigare också varit kontorschef på SEB och har även haft rollen som regionsansvarig för SEB fonder. Nicklas har dessutom en bakgrund som placerings- och pensionsspecialist. Utöver sin gedigna arbetslivserfarenhet och branschkunskap har han även en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet. Peter Falvin kommer börja på Malmökontoret och har tidigare erfarenhet som derivat- och aktiemäklare på både SEB och Danske. Han har även jobbat på treasuryavdelningen hos Findus och HSB tidigare och de akademiska meriterna kommer från ekonomilinjen på Lunds Universitet. Senast kommer han från en mindre fristående rådgivningsfirma. ”Det är glädjande att vi återigen lyckas knyta så pass kompetenta och meriterade rådgivare till oss. Det är ett kvitto på att vår långsiktiga rådgivningsmodell fungerar väl, när vi fortsätter attrahera många nya kunder och duktiga rådgivare”, säger Martin Warne, VD på Exceed.

Exceed expanderar – nytt kontor i Lund (2 april 2013) Exceed har sedan 2004 funnits på plats i Skåne med sina kontor i Malmö och Helsingborg. Kundtillströmningen har alltjämt varit god och i en nyligen genomförd marknadsundersökning uppgav hela 98 procent av Skånekunderna att de känner sig nöjda med Exceed och vår rådgivningsverksamhet. Som ett led i detta väljer nu Exceed att starta upp ett tredje Skånekontor, denna gång i Lund. ”Kundtillströmning och hög andel nöjda kunder skapar goda förutsättningar för expansion. Vi startade för ett halvår sedan ett nytt kontor i Norrköping och nu har alltså turen kommit till Lund. Vi hoppat och tror att vårt erbjudande även ska tilltala Lundaborna och att vi därigenom får förtroende att bistå dem med rådgivning.”, säger Martin Warne, VD på Exceed. Linus Mattsson har utsetts till kontorschef. Linus kommer närmast från Exceedkontoret i Malmö där han under ett antal år arbetat som senior rådgivare. Linus har en utbildningsbakgrund från Lunds Universitet och är nationalekonom med finansiell ekonomi som huvudinriktning. Linus har utöver Exceed jobbat som placerings- och pensionsrådgivare inom Länsförsäkringar Bank. ”Det ska bli intressant och spännande att få möjligheten att hjälpa initierade Lundabor med deras placeringar och sparande. Jag och mitt team kommer gå på högvarv från dag ett för att överträffa kundernas förväntningar”, säger Linus Mattsson. 15


Ny majoritetsägare i Exceed (4 mars 2013) I månadsskiftet februari/mars blev det klart att Chalex AB förvärvar 51 % av Exceed som är en av Sveriges största fristående placeringsrådgivare. Chalex AB ägs av finansmannen Martin Larsson, som också är ägare till Svenska Garantiprodukter AB, SGP. Affären genomförs med förbehåll för sedvanligt godkännande från Finansinspektionen. Exceed har drygt 100 anställda, över 19 000 kunder med en kontrakterad förvaltning överstigande 7 miljarder kronor och verksamhet på sju olika städer i Sverige. SGP är ett oberoende värdepappersbolag, som utvecklar och marknadsför strukturerade produkter riktade främst mot svenska institutionella aktörer. Stor framtida aktör Den nye huvudägaren ser fram emot att tillsammans med övriga delägare utveckla bolaget som nu får gemensamma möjligheter kopplat till både produkter och marknad. - Vår erfarenhet och de nya förvaltningslösningarna vi tillför Exceed samt Exceeds omfattande rådgivningskompetens och kundnät gör att vi tillsammans har alla förutsättningar att bygga något riktigt stort för framtiden säger SGP:s grundare och ägare, Martin Larsson. - Genom denna affär är jag övertygad om att både SGP och Exceed kommer att växa och utvecklas. Jag är också övertygad om att jag med mina mångåriga erfarenheter från finansbranschen kan tillföra såväl branschkundskap som specialistkompetens kopplad till utveckling och förvaltning av strukturerade produkter. Dessutom kan SGP:s produkter, på ett bra sätt, komplettera Exceed:s befintliga utbud, avsluta Martin Larsson.

Martin Warne, vd Exceed och Martin Larsson SGP

Exceed blir starkare – Med vår nya delägare får vi en stark partner med ett brett kontaktnät som gör att vi kommer kunna stärka vårt erbjudande. Det kommer att leda både till ökad kundnytta och ge förutsättningar att ytterligare öka vår tillväxt, säger Martin Warne VD på Exceed. I samband med ägarförändringen kommer en ny styrelse tillsättas något som tillför bolaget ytterligare kompetens. De tre grundarna på Exceed; Martin Warne, Simone Scalenghe och Ulrik Gustafsson samt den sedan lång tid tillbaka aktiva delägaren, Jonas Lif kommer även i fortsättningen att vara delägare och aktivt arbetar vidare i bolaget. Kort om SGP SGP – Svenska Garantiprodukter AB är ett oberoende värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen. En av affärsidéerna är att utveckla och marknadsföra strukturerade produkter, främst mot svenska institutionella placerare. SGP arbetar efter en uttalad lågprisprofil i syfte att alltid erbjuda marknadens bästa villkor. 16


Alla vägar bär till Exceed…

www.exceed.se

17


Bra golf till överkomligt pris på flera banor - Jag vill att alla människor skall få en möjlighet att spela på bra och välskötta golfbanor med snabba greener till ett överkomligt pris. Orden kommer från Svenska TopTee AB:s vd Joakim Sabel och formulerades i samband med att han fick en möjlighet att ta över en markbit med bygglov för en golfbana från Stockholms Golfklubb år 1998. Här är storyn om Joakim och TopTee.

S

tockholms GK kände tidigare sin framtid hotad på Kevingebanan i Danderyd och hade därför köpt mark 3 mil nordost om Stockholm. Man uppdrog åt golfarkitekten på modet Tommy Nordström att rita en golfbana.

1998 kom emellertid en ny översiktsplan för Danderyd där Kevinge fick vara kvar som golfområde. Inget hot kvarstod mot golfklubben. Men man hade köpt nästan 200 hektar mark och skaffat sig ett bygglov för en golfbana i Brollsta by, Brottby, Vallentuna. Nu behövdes den inte längre för att klubben skulle kunna leva vidare. Jocke var vid den här tiden headpro på SGK. Han var uppvuxen i Danderyd och hade redan som tolvåring burit bag åt prins Bertil. Det kom att bestämma hans liv. Golf skulle det bli. Prinsen var snäll och tacksam och inte alls så där fisförnäm som en del andra golfare. Jocke var en vanlig kille men insåg att golfen kanske inte bara var för de fina. Tillsammans med en energisk mamma, startade Jocke snart Danderyds knatteklubb ett 18

knappt stenkast från hemmet. Golfare och entreprenör innan han ens fyllt tonåring, vad månde bliva? Han skötte faktiskt skolan ganska hyggligt. Det såg mamma Mariels till. Till slut ändade det upp

I hjärtat av Bergslagen med en civilekonomexamen på Stockholms Universitet. Men hågen stod till golfen. Hågen blev snart passion. Envishet och en speciell talang för puttning ledde till singelhandicap på några år och vid arton var han scratchspelare. Sedan blev

Brist på golfbanor det landslaget tillsammans med bl.a Jesper Parnevik och Johan Ryström. Som nyutexaminerad civilekonom hamnade han vid vägskälet: spelande proffs eller klubbpro? Efter att ha missat Europatourkvalet med några få slag beslöt Jocke att satsa på det senare. Det fanns så mycket som kunde utvecklas och förändras

på klubbnivå. Han ville och kunde, tyckte han! Jocke kastade sig på sedvanligt manér rakt ut i det kalla vattnet och fick chansen att ta hand om en nio håls golfbana i hjärtat av Bergslagen: Stjärnfors. Han ryckte upp stället rejält på en säsong; fördubblade medlemsantalet och såg till att alla delar var väl genomtänkta: från shop till range och till greener. Nyanlagda Lisinge GK, i Roslagen, blev Jockes nästa hemvist under två år. Facit: 600 nya medlemmar och massor med nyutbildade golfare; varav en viss Richard S. Johnsson. Stärkt av framgångarna erbjöd han sina tjänster till sin gamla hemmaklubb på Kevinge som var klok nog att införliva Jocke i gänget. Sejouren på SGK kom att vara i åtta år. På den tiden hann han med att bli Årets tränare också. Sedan dök Brollsta upp. Jocke snackade med sina kompisar Peter Billberg och Pelle Franzén. Peter och Jocke hade bara något år tidigare köpt Västerviks GK som då var i konkurs. SGK nappade


och killarna fick arrendera marken på villkor att banan byggdes enligt Tommy Nordströms ritningar och att SGK fick en möjlighet att ta tillbaka banan efter 25 år; om något oväntat trots allt skulle hända med Kevinge. Så blev det. Jocke ledde bygget av banan och klafsade omkring i lervällingen dag och natt i ett drygt år tillsammans med arkitekter, grävmaskinister, dräneringsrör, greenmaterial, gräsfrö och byråkrater. Brollsta GK invigdes den 1 juli 2001. Den stoltaste dagen i den nyblivne golfentrepenörens liv. Många kom att följa efter,

men Jocke befann sig som vanligt på barrikaden. Millennieskiftet innebar också toppen på golfboomen. Den hade då pågått i 15 år med

Toppen av golfboomen antalet golfare i Sverige ökande från 200 000 till närmare en halv miljon. Tendensen var densamma i hela Europa och i USA. Under dessa femton år rådde ständig brist på golfbanor. Köerna till de befintliga var oändliga: 15-50 års väntan var det vanliga. Plötsligt hade golf blivit affärsbranschen

på modet. Det skapades till och med en börs som upprätthölls av våra vanligaste affärstidningar för s.k. spelrätter. Dagligen rapporterades de senaste noteringarna. Folk köpte på spekulation utan att ha en tanke på att någonsin spela golf. Läget påminde om spekulationen på tulpanlökar i Holland på 1700-talet. Fastighetsbolagen ville också vara med och avsatte resurser för att bygga: NCC, Skanska, Peab m.fl. byggde upp golfbanbyggavdelningar. Arkitektfirmor hyrde in duktiga golfarkitekter, o.s.v. Bankerna ville inte vara sämre. Plötsligt hade Swedbank lånat ut pengar 19


till 100 golfbanebyggen, Handelsbanken till lika många. Det var bara att knalla in på bankkontoret med ritningar och ett glatt humör. Någonstans här slog man i taket. Tusentals nybörjare insåg att det inte var så lätt att

Tusentals nybörjare lära sig spela golf. Arbetsgivare började införa golfrestriktioner för personalen. Kriserna på finansmarknaderna avlöste varandra. Köerna på de

20

befintliga golfbanorna försvann med blixtens hastighet. En följd blev också en tudelning av golfen. För de traditionella klubbarna var golfen fortfarande en sport för de lite finare och priviligierade. Med alla dessa nybörjare blev det mycket tal om klädsel, regler och etikett. Golfförbundet, som hade profiterat kraftigt på boomen, men också skapat bra tjänster, började få trycket på sig från vissa kretsar att reglera tillströmningen genom att kräva mer dokumentation om nybörjare och ställa högre

krav. Golfentreprenörerna sågs inte överallt med blida ögon. Byråkratin på klubbarna växte. TopTee hade hängt på utvecklingen. Med Jockes vision skulle den vanlige golfaren inte bara behöva hänga på sin hemmabana. Där kunde man lätt bli utmobbad av den inre klicken. Man skulle få chansen att kunna spela på flera banor. Eftersom TopTee var Stockholmsbaserat var det i första hand huvudstadens golfare och deras behov som skulle tillgodoses. Vad är en


stockholmare? I princip en ganska rörlig och oberoende person, kom Jocke fram till. Det var inte som i Tranås, där det var viktig att känna alla och träffa dem på klubben. Stockholmaren kanske inte ens stannar i Stockholm utan han far ut i landet eller världen efter några år. I vart fall lämnar många stockholmare sin stad under vissa perioder av golfsäsongen, det var klart. Slutsatsen blev att bygga där stockholmaren fanns. Förutom Stockholm: på Gotland, i Skåne på västkusten mm. Under 2002-05 byggde TopTee följaktligen fyra banor till. Dessutom hade man avtal som gav möjlighet att bygga ytterligare tre banor på samma tid. Blickar föll också på kontinentala Europa. 2005 hade luften gått ur marknaden och de påföljande åren fick TopTee kämpa för sitt liv i sällskap med ett stort antal andra golfföretag. Brevlådeklubbar dök upp som

Ge sin publik det extra svampar ur jorden. Längst gick Vikbolandet som ett tag hade 16 000 medlemmar till sin 9-håls golfbana. Många försökte kämpa emot utvecklingen men lavinen var ostoppbar. Man ville inte längre betala dyra årsavgifter eller köpa spelrätter för att

få spela golf. Det räckte med ett medlemskap i Vikbolandet för 500 kr och sedan fick man spela på greenfee; praktiskt taget över allt. TopTee höll dock envist fast vid sin grundfilosofi: bra golf till överkomligt pris på flera banor. Samarbeten inleddes. I kampen för överlevnad blev för många dock frestelsen att tänka på sig själv i stället för det gemensamma bästa övermäktig och en del av samarbetena rasade ihop. 2010 hade den irländske mobilkungen Dennis O`Brien, som bl.a. ägde Europatourarenan Kungsängen, börjat tröttna på röda siffror.

Envishet och tålamod Han körde ett antal fina golfbanor i Europa, men inte heller han kunde undgå tidens vindar. Det blev en vändpunkt för TopTee. Äntligen fick Jocke ett kvitto på att hans grundfilosofi höll. Mr O´Brien ville ha ett ärofullt slut i Sverige och valet stannade på Jocke och TopTee som fick ta över anläggningen. Dennis O´Brien kan vara nöjd. Från att ha varit nedkörd i botten med en misskött bana och hemska förluster har Kungsängen seglat upp som en välkommen återvändare. 2013 ser ut att

bli det år Kungsängen är på väg att återta sin plats som självklart val av spelplats för den som vill spela på en bra golfbana utan att bli ruinerad. Sedan starten 2001 har Jocke sett till att TopTee:s banor alltid var de som öppnade först i Stockholm på våren med perfekta, singelklippta greener. - 2013 har golfarna på allvar visat att man, efter alla turer i den stormiga golfvärlden, uppskattar det som är TopTee:s kännemärke: bra golfbanor, prisvärt och viljan att ge sin publik det lilla extra. Vikbolandet har upphört. Golfarna har börjat återvända till Kungsängen, Brollsta och International. Kunnande, envishet och tålamod lönar sig kanske, trots allt; avslutar Joakim Sabel.

21


Marknadskommentarer I år har fokus varit på uppgången i Japan och nedgången i tillväxtmarknader. Japan är involverade i ett stort makroekonomiskt experiment som bidragit till hög slagighet på den japanska börsen. Vi gräver lite djupare i vad som är på gång i Japan och hur vi tror att man på bästa sätt investerar i tillväxtmarknader.

S

amtliga tillgångsklasser fick uppleva hög volatilitet i maj och juni. Framför allt skedde stora rörelser på den japanska börsen Nikkei. Nikkei inledde året med en uppgång på 30,8% för att sedan falla tillbaka och i slutet av maj hade man fallit 13% från toppen och låg endast 13% plus på året. I juni fortsatte den japanska börsen att falla och tappade ytterligare ungefär 5% under de två första veckorna. Investerare sålde även av obligationer i maj och juni vilket fick räntorna att stiga. Räntan på 10-åriga svenska statsobligationer steg

från 1,6% i början av maj hela vägen upp till 1,95%. Japanska börsen har lett uppgången sedan årsskiftet och det var också den ökade oron på den japanska börsen som delvis satte igång nedgången på andra börser. Sedan Shinzo

Uppgången i Japan Abe blev premiärminister i Japan har han åtagit sig att en gång för alla få slut på Japans snart 15 år av deflation och få fart på konsumtionen. Japans ledare står inför ett skrämmande problem. De har

en gigantisk statsskuld att finansiera, hela 240% av BNP. Trots att Japan idag betalar mindre än 1% i ränta på sin statsskuld går 24% av landets inkomster till att betala räntan. Deras senaste budget uppvisar ett underskott på 10% av BNP. Japan lyckas inte ens få ihop en budget i balans med dessa rekordlåga räntor. Risken är uppenbar att landet kan gå omkull om ränteläget skulle förändras. De låga räntorna har varit möjliga genom att statsskulden i huvudsak finansierats genom inhemskt sparande. Japan har dock en av världens snabbast åldrade befolkning med 11,4% av befolkningen över 75 år – vilket är högst i världen. I takt med att japanerna börjar ta ut sina pensioner kan Japan tvingas finansiera sitt underskott utomlands. Det skulle inte bara innebära risken att räntorna kan gå upp då utländska investerare förmodligen kommer kräva mer än dagens 1,2%, som är nuvarande 15 års statsskuldsräntan, men också att en stor del av räntebetalningarna försvinner ut ur landet. Lösningen Shinzo Abe försöker sig på är att få fart på ekonomin och växa

22


sig ur problemet. Första steget i planen har varit att mer eller mindre frånta centralbanken sitt fristående och kraftigt försvaga valutan i förhoppningen om att det ska få fart på ekonomin och inflationen. Sedan september har valutan försvagats drygt 25% och den japanska börsen har reagerat positivt med en uppgång under samma period på drygt 40%. Problemet med strategin är att den

Få fart på konsumtionen riskerar att höja framtida inflationsförväntningar och därmed räntekostnaden på statsskulden. Därför köper centralbanken statsobligationer för att hålla nere låneräntorna. Det är en bräcklig plan som snabbt kan krackelera om den japanska ekonomin inte svarar på de stimulanser man nu satt in. Den sista och kanske mest kritiska delen av planen är att reformera den rigida japanska ekonomin. Lyckas inte det är risken att resultatet blir en stagnerande ekonomi med ännu större skulder, en svagare valuta och gigantiska innehav av egna statspapper som kommer bli svåra att hantera. Den japanska börsen har varit en av vinnarna i år men tillväxtmarknader så som Brasilien och Ryssland har varit förlorarna. Vi föredrar att

investera i dessa länder genom västerländska dagligvarubolag som säljer till konsumenter i dessa länder. En av de starkaste ekonomiska trenderna vi kan iaktta är att när tillväxtländer får en växande medelklass så sprider sig också västerländska konsumtionsmönster. Det är denna analys som lett fram till att vi förespråkar att äga globala konsumentbolag om man vill ha exponering mot tillväxtmarknader och inte lokala företag. Med andra ord, det bästa sättet att exponera sig mot till exempel tillväxt

Växande medelklass i Afrika är inte en Afrikafond utan ett västerländskt konsumentbolag som expanderar i Afrika.

Den växande medelklassen i länder så som Mexico, Brasilien och Chile tenderar till att äta mindre hemlagat och mer av processad snabbmat och dricker mer läsk. Enligt senaste statistiken så ökar nu fetma snabbare i dessa länder än i resten av världen. Övervikt, diabetes och hjärtoch kärlsjukdomar har blivit

Mogna ekonomier ett symptom på en växande medelklass och baksidan av många tillväxtländers steg mot att bli mogna ekonomier. I Mexico har befolkningen i genomsnitt lagt på sig 7,6 kilo sedan den första amerikanska snabbmatskedjan öppnade i landet 1985. I Chile är siffran 7,2 kilo sedan den första snabbmatskedjan öppnade 1989. Det är en bra bit över 23


de 4,7 kilo som jordens befolkning lagt på sig under samma period. Amerikanska snabbmatskedjor började expandera i tillväxtmarknader i slutet av 80-talet när det blev allt svårare att finna tillväxt på hemmaplan. McDonals’s tjänar idag 60% av sin

Dagligvaror och lyxvaror omsättning utanför USA medan motsvarade siffra för Yum (som driver KFC, PizzaHut och TacoBell) är nära 75%. Yum har exempelvis över 100 restauranger i Brasilien och över 700 KFC restauranger i Sydafrika med planer på att öppna upp i Lesotho, Namibia och Zambia. Men det är inte bara västerländsk snabbmat som konsumeras. Det är även andra konsumentprodukter i form

Västerländska bolag av dagligvaror och lyxvaror. Även här är det inte inhemska märken som konsumeras utan västerländskt som gäller. En snabb titt på vilka butiker som finns i ett av de mer kända shoppingcentrumen i Bejing talar sitt tydliga språk. Prada, Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Tod’s, Montblanc, Lagerfeld, Armani, Hugo Boss, Bose och Bang Olufsen är bara ett urval 24

av de välkända västerländska lyxmärken man finner och på samma tema så är Volkswagen och General Motors fortfarande de bäst säljande biltillverkarna i landet. Det är med andra ord i huvudsak västerländska bolag som drar nytta av tillväxten i tillväxtländer. Det är väldigt positivt för oss som investerare

Amerikanska börsen då det ger oss möjlighet att ta del av tillväxten i dessa länder utan att behöva ge oss in på dessa länders aktiemarknader. Deras marknader är ofta dåligt reglerade och risken

för korruption och rena blufföretag är hög. Exempelvis har amerikanska investerare uppskattningsvis förlorat mer än 200 miljarder kronor i börslistade kinesiska företag som visat sig vara luftslott och de senaste åren har över 20 kinesiska bolag tvingats lämna den amerikanska börsen efter oegentligheter i deras bokföring.

Daniel Somos Förvaltare och Sparstrateg Exceed


Exceed Flex är en aktivt förvaltad fond som fokuserar på att välja ut och placera i de bästa fonderna globalt. Förvaltningen bygger på en långsiktig exponering mot samtliga tillgångsslag. Målsättningen för fonden är att leverera en god riskjusterad avkastning över tid oavsett marknadens utveckling.

Aktiv fondselektering

25


Procent, Passivitet & Personlig handlingsplan I Sverige finns det 7,5 miljoner människor mellan 15 och 80 år. Av dessa äger 70 procent fonder som de inte rört under de senaste fem åren*. Detta trots att det på intet sätt saknats anledningar till att agera. Under perioden har vi bland annat fått se: • Rejäla börsrallyn & dramatiska fall • Guldpriset stiga med 70 procent • Oljepriset sjunka med 25 procent • Thailandsfonder rusa med 165 procent** • Rysslandsfonder falla med 80 procent** Så varför väljer man då att vara passiv? Givetvis finns det sparare som behållit sina fonder av den enkla anledningen att de känner sig nöjda med dem – 46 procent av spararna uppger att så är fallet. Resten av spararna uppger andra anledningar till passivitet; 19 procent har tänkt byta fonder utan att det blivit av, 17 procent tycker att det verkar för krångligt att byta, 9 procent vet inte vad de ska välja och 9 procent vill inte utlösa skatt eller förlust*. Sammantaget kan man således konstatera att hela 2,7 miljoner svenskar äger och betalar för fonder som de inte är nöjda med. Så vad finns det för alternativ? Oavsett om du tillhör den nöjda eller missnöjda skaran så finns det en naturlig lösning att tillgå - ta hjälp av en fristående och duktig rådgivare. Vi lever i en föränderlig värld vilket leder till att rådgivning är en färskvara – hur bra råd och placeringar du än fått tidigare så krävs oftast någon form av löpande översyn. Våra rådgivare bistår dig i arbetet med att, utifrån dina förutsättningar och mål, ta fram en personlig handlingsplan. Att sedan löpande sätta av ett par timmar per år gör att möjligheterna att uppnå dina mål ökar rejält. Ta tillfället i akt - sommaren utgör ett utmärkt tillfälle att träffa en rådgivare. Nyttja en av de regniga dagarna till att kontakta oss – så att du med gott samveta kan tillbringa de soliga dagarna i hängmattan.

Källor: *SBAB Bank

Simone Scalenghe Kommunikationschef Exceed 26

**Morningstar


Våra kontor Stockholm Kungsgatan 55 111 22 Stockholm Tel: 0200-388 883

Göteborg Vasagatan 43A 411 37 Göteborg Tel: 0200-388 883

Malmö Gustav adolfs Torg 43 211 39 Malmö Tel: 0200-388 883

Uppsala Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Tel: 0200-388 883

Västerås Stora Gatan 42 722 12 Västerås Tel: 0200-388 883

Helsingborg Kungsgatan 4 252 21 Helsingborg Tel: 0200-388 883

Norrköping Korsgatan 2 602 33 Norrköping Tel: 0200-388 883

Lund Grönegatan 4A 222 24 Lund Tel: 0200-388 883

Västerås

Uppsala Stockholm

Norrköping Göteborg

Helsingborg Malmö

Lund

www.exceed.se

27


Exceed magazinet sommar 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you