Page 1

VidenMetroPilot! Opstart, netværk og kurser til dig, som er ansat som videnmedarbejder via VidenMetro

PROJEKTSTØTTE:

PROJEKTHOLDER: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

PROJEKTPARTNERE:


VidenMetroPilot!

Opstart, netværk & kurser for ansatte videnmedarbejdere VidenMetroPilot er et forløb for dig, som er ansat videnmedarbejder med bistand via VidenMetro. Det omfatter samtaler med dig og med ledelsen, et erfa netværk med andre ansatte gennem VidenMetro og korte temakurser/meetups.

Kursusmodul A Udviklingsprojekter i praksis På modulet gennemgås en række nyttige værktøjer og inspiration til den daglige opgaveløsning i virksomheden: Fokuspunkter: teamorganisering, -effektivitet og -trivsel.

Formålet er at understøtte din ansættelse i virksomheden. VidenMetro chefkonsulenten står for kontakten til dig og ledelsen i firmaet med opfølgnings­møder og samtaler. Samtidig får du adgang til et erfanetværk og gennemgå temaer om innovation & udviklingsprojekter.

Kursusmodul B Innovation i praksis På modulet gennemgås innovationsbegreber og praktisk brug i virksomheden. Fokuspunkter: Kunde/brugerdrevet innovation, innovations­ former og -metoder.

VidenMetroPilot netværksdelen understøttes i en gruppe på den professionelle onlineplatform LinkedIn, som er gratis. Kurserne afholdes forskellige steder på Sjælland og det forventes, at du deltager på de 2 moduler:

Se kursusdatoer og tilmelding på www.videnmetro.dk

"Videnmedarbejder i region Sjælland"

• • • •

Indlæg Artikler Kompendier Henvisninger

Find link til gruppen på www.videnmetro.dk

| Vers. 130513 06:20 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN | SLIDE NR. 2 PROJEKTSTØTTE:

PROJEKTHOLDER: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

PROJEKTPARTNERE:


VidenMetroPilot!

Opstart, netværk & kurser for ansatte videnmedarbejdere Mere om... Samtaler og opfølgningsmøder Din ansættelse er resultatet af et forløb, hvor virksomheden med bistand fra VidenMetro har afdækket og identificeret opgaver og nye kompetencebehov. På den baggrund er jobprofil/-opslag udarbejdet. I den første tid i din ansættelse vil du sammen med ledelsen og med bistand fra VidenMetro konsulenten gennemgå en forløb med opfølgning, bla. med brug af kompendiet ”Den lille Blå”: Kompendiet ”Den Lille Blå” indgår i hele virksomheds- og opstartsforløbet i VidenMetro. Kan downloades fra videnmetro.dk

• Succeskriterier for den første tid • Justering og prioritering af arbejdsopgaver • Opfølgningsmøder og -samtaler VidenMetro konsulenten er også til rådighed direkte over for dig med sparring og vejledning.

PROJEKTSTØTTE:

PROJEKTHOLDER: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

PROJEKTPARTNERE:

Egne noter:


VidenMetroPilot!

Opstart, netværk & kurser for ansatte videnmedarbejdere Egne noter:

Egne noter:

PROJEKTSTØTTE:

PROJEKTHOLDER: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

PROJEKTPARTNERE:

Egne noter:

Videnmetro videnmetropilot