Page 1

MAGASIN TIL VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND OM ANSÆTTELSE AF VIDENMEDARBEJDERE

Kathrine er en skudsikker investering! SIDE 4

SIDE 4

NORDIC SERVICE GROUP

”Peter var med til at få den største kunde i hus"  SIDE 8

FORSKNING

”Højtuddannede tjener sig selv ind - og mere til!”  SIDE 10

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

AKADEMIKER DATING

”Starten på nye vækstrelationer" 

SIDE 11


Kontakt VidenMetro

INTRO

Få en bedre bundlinie med en videnmedarbejder!

Michael Christiansen Projektchef mc@evv.dk m. 2628 8011 Ledelse, koordinering & kommunikation

Kære virksomhed!

John Martinussen Chefkonsulent jm@evv.dk m. 2750 8868 Næstved, Faxe, Stevns, Ringsted, Køge

VidenMetro er et gratis erhvervsfremme tilbud til jeres virksomhed, hvor I får rådgivning og hjælp til at ansætte en videnmedarbejder, der medviker til at udvikle jeres virksomhed. På de følgende sider finder du beskrivelser af, hvad ansættelsen af en videnmedarbejder betyder for andre virksomheder i Region Sjælland - og hvordan I kan komme med!

Ken Kürstein Chefkonsulent kk@evv.dk m. 2020 9212 Slagelse, Sorø, Kalundborg, Holbæk, Odsherred

Begrebet videnmedarbejder dækker her over højtuddannet, akademisk arbejdskraft: Ingeniører, økonomer, arkitekter, designere, agronomer, humanister m.m. De har alle en lang videregående uddannelse og opdateret viden med i værktøjskassen - til gavn for jeres virksomhed, så I kan komme videre med for eksempel at: || || || ||

Lars Glasow Carlsen Chefkonsulent lc@evv.dk m. 2286 7055 Vordingborg, Lolland, Guldborgsund, Lejre, Roskilde Solrød, Greve

Udvikle nye produkter og ydelser og få certificeringerne på plads Skabe nysalg, mersalg, krydssalg og få gang i eksporten Få optimeret hele administrationen, økonomistyringen og produktionen Gøre virksomheden mere synlig og rykke markedsføringen online

Så spring med på VidenMetro med et gratis ”3-zonerskort” og én fast konsulent tilknyttet! Få gennemgået ”skuffeprojekterne” og jeres tanker om udvikling af virksomheden. Viser det sig, at I ønsker at ansætte en videnmedarbejder, hjælper vi med at finde og indkøre den rigtige person - og vi giver sparring på ansøgning til et evt. tilskud. For eksempel gennem den populære videnpilotordning, hvor I får 12.500 kroner om måneden i ét år!

ODSHERRED

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

Undervejs får I samtidig generel info om andre relevante ordninger, samarbejde med viden­institutioner, støttetilbud mv.! Al konsulentbistand tager udgangspunkt i netop jeres virksomheds behov. Og i det tempo, som passer jer, så udfordringer bliver til muligheder, trin for trin, zone for zone!

VORDINGBORG

LOLLAND

God tur i VidenMetroen!

|| || || || ||

Fonden evv - erhverv, viden, vækst (projektholder) Akademikerne, AC Dansk Industri, regionalforeninger på Sjælland Syddansk Universitet Roskilde Universitet

GULDBORGSUND

På www.videnmetro.dk er den aktuelle fordeling af ansættelser i Region Sjællands 17 kommuner præsenteret.

Michael Christiansen, Projektchef

VIDENMETRO samler videnmedarbejderindsatsen i Region Sjælland. Mindst 200 virksomheder på Sjælland kan se frem til at få ansat en højtuddannet medarbejder, som vil medvirke til at øge vækst, viden og innovation i virksomheden. VidenMetro indgår i netværk og samarbejder med det samlede erhvervsfremme­system: GTS institutter, Væksthus Sjælland, lokale erhvervskontorer og -organisationer, jobcentre og Vækstforum Sjællands øvrige kontraktholdere. Projektpartnergruppen bag er:

STEVNS FAXE

NÆSTVED

PROJEKTSTØTTE:

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Projektet er udviklet af Fonden evv – erhverv, viden, vækst – med opbakning fra Vækstforum Sjælland. Videnmetro kører i 2012-14 inkl. med støtte fra Vækstforum Sjælland og EU’s Socialfond.

PROJEKTHOLDER:

PROJEKTPARTNERE:

Vi investerer i din fremtid


Hvad har en videnmedarbejder med i værktøjskassen?

” Værktøjer til planlægning, økonomi­styring, kundekontakt ”

” Sprog: Taler og skriver med Tyskland, USA, Kina”

” Viden om dokumentation, CE mærkning, ISO- certificering”

” Viden om marketing: Gør din virksomhed synlig på Google, LinkedIn”

” Viden om kalkulation, beregning og optimering”

” Viden om salg: Skaber nysalg, mersalg, krydssalg, eksportsalg”

Få gratis, professionel rådgivning - og op til 150.000 kr. i tilskud til en ansættelse!

r og viden

VidenPilot 0rdningen

kan få en- videnpilot? I VidenMetro tilbyder vi professionelHvem rådgivning lige fra idé til ansættelse og introforløb.

Hvordan finder jeg en videnpilot? Jeres virksomhed kan ansøge Du kan vælge at finde videnpiloten på egen hånd, fx om et tilskudLæs på 12.500 om stillingsopslag. mere om kr. hjælp til rekruttering p www.akademikerkampagnen.dk. måneden i 12 måneder , når IHerudover kan d Du kan vælge at finde videnpiloten på egen hånd, gode fx råd gennem og hjælp til kontaktformidling i de regional ansætter højtuddannet til et på det lokaleen jobcenter eller ved henvendelse til univ stillingsopslag. Læs mere om hjælp til rekrutteringinnovativt på udviklingsprojekt.

Hvordan finder jeg en videnpilot?

eder kan få en økonomisk • Virksomheden skal have mindst 2 og højst 100 ansatte. Det er gratis og tager udgangspunkt• i Virksomheden netop jeresskal virksomheds højtuddannet medarbejder være privatejet.udfordringer og behov! skal have eksisteretpå i mindst 1 år. Vi er eksperter i de forskellige måder •atVirksomheden ansætte højtuddannede - i virksomhedspraktik, • Virksomheden må ikke i forvejen have mere end to videnpilotet særligt ”3-zonerskort” til jer. å flere højtuddannede ud i de eller løntilskudsjob, og vi har højtuddannede ansat (foruden ejeren). • Virksomheden må ikke inden for de seneste 2 år have eder uden for landets storbyer. haft ansatte med videnpilotens uddannelse. Book et præsentationsmøde på• www.videnmetro.dk Virksomheden skal omsætte foreller mindstring 1 mio.5836 kr. årligt.0350. en konkret udviklingsopgave i e udvikling af virksomhedens nologi, opdyrkning af nye bejdsgange i virksomheden osv.

www.akademikerkampagnen.dk. Herudover kan du få Kontakt VidenMetro for at gode råd og hjælp til kontaktformidling i de regionale væksthuse, høre nærmere. på Hvem det lokale jobcenter eller ved henvendelse til universiteter mv. kan blive videnpilot? VidenMetro 3-zonerskort • Videnpiloten skal have en lang videregående uddannelse på

en videnpilot med de kvalifiar brug for.

Zone 1 Kortlæg udfordringerne

mheden kan få

r. pr. måned i tilskud til løn til oten i 6-12 måneder.

"Vores virksomhed har heden skal selv betale resten af mange udfordringer" ingerne til udviklingsprojektet, resten af videnpilotens løn.

Få sparring til at finde nye muligheder!

kandidatniveau. På www.videnpilot.dk kan du se en liste over godkendte uddannelsesinstitutioner. Zone 2 og erfarne, såvel ledige somZone 3 • Både nyuddannede beskæftigede kan blive videnpiloter. Bliv klarmåtilikke ny de seneste 2 år have været Ansæt • Videnpiloten ansat en i virksomheden.

viden(medarbejder)

videnmedarbejder

"Vi har mange vigtige "Vi vil gerne have en bedre bund­ opgaver, som skal løses" Krav til videnpilotens ansættelselinie med en videnmedarbejder" • Videnpiloten skal gennemføre en konkret udviklingsopgave Få for hjælp til at afdække Få hjælp til kompetenceprofil, virksomheden. • Videnpiloten skal ansættes på funktionærvilkår. opgaveog kompetencesøgning, ansættelse & introforløb. • Ansættelsen skal være på fuld tid og vare mindst 6 måneder.job eller behov. Ordinært job, VidenPilot

løntilskudsjob.

Dokumenterede effekter:

68% af virksomhederne øger omsætningen Sådan ansøger du

Det er nemt at ansøgenye om at få en videnpilot. Du ska 79% udvikler elektronisk ansøgningsskema, som kan findes via ww

produkter eller processerfor ordningen, hv Her finder du også retningslinjerne

mere om, hvad der findes af krav og muligheder i ord

65% ekspanderer på

deres markedsområder Kilde: Styrelsen for forskning & innovation


VIRKSOMHEDSFORTÆLLING / ALPHA AKUSTIK - Jeg havde set Kathrine som en langsigtet investering, der efterhånden ville gøre det muligt at ansætte medarbejder nummer fem og seks. Så jeg havde ikke regnet med at hun selv ville tjene flere penge ind. Men det gjorde hun hurtigt, bl.a. i kraft af flere bestillinger på webshoppen, fortæller direktør Peter Møller.

”Kathrine sørger for at de gode ideer ikke ender i skraldespanden” AF CHRISTINA KABEL

I ”tiden før Kathrine” blev ansat i april 2012 blev mange af chefens gode ideer aldrig til noget, fordi der ikke var tid nok til at gøre noget ved dem. - Jeg har skrevet så mange små gule lapper med ideer, som efter et stykke tid røg i skraldespanden, når jeg ikke kunne holde ud at kigge på dem mere. Men nu sidder vi

på et salgsmøde og finder ud af, at vi skal have gjort noget ved børnehaverne. Så laver Kathrine en folder og skriver et brev, finder 300 relevante børnehaver og får sendt materialet ud til dem. Og hun får det gjort, lige når børnene igen er meget indendørs og støjgenerne bliver særligt tydelige for børnehavelederne, forklarer Peter Møller.

Han er bygningskonstruktør og direktør i Alpha Akustik, som med base i Universitets­ parken i Roskilde og en mand i Jylland har specialiseret sig i akustik og støjdæmpning i bygninger. Det er en lille virksomhed med bare fem ansatte, inklusiv de to partnere og den 29-årige cand. comm. fra RUC, Kathrine Kjær.

Før Cand. comm. Kathrine Kjær blev ansat bestod den samlede markedsføring af Google Adwords. I dag er Alpha Akustik både på YouTube og Facebook, og har en ny hjemmeside på vej. Men det er også Kathrine som betaler fakturaer, skriver adresser på 300 breve og tager telefonen.

4

VidenMetro magasinet


Rigtige jobs bag tilskuddet Alpha Akustik havde tidligere en fleksjobber på nedsat tid, som tog sig af alle de administrative opgaver som at betale fakturaer og tage telefonen. - Da vi skulle finde en ny, havde vi valget mellem at ansætte endnu en administrativ medarbejder, eller prøve at gøre noget mere ambitiøst og finde en, der også kunne hjælpe os fremad. Og der har al snakken om, hvor meget akademikere kan tilføre små og mellemstore virksomheder, da bestemt virket, fortæller Peter. Mange akademikere i små og mellemstore virksomheder kan blive ansat under videnpilotordningen, hvor virksomheden får 150.000 kroner i tilskud det første år, men Alpha Akustik havde lige netop for mange højtuddannede i forhold til de gamle regler, hvor der kun måtte være to ud over ejeren. Kathrine blev i stedet ansat med løntilskud i de første seks måneder, og det gjorde det nemmere for Alpha Akustik at tage springet og ansætte en akademiker i stedet for endnu en kontordame. - Jeg synes, at mange jobsøgende er for negative overfor at blive ansat med løntilskud. Det kan godt være, at det sjældent fører noget med sig i det offentlige, men i en privat virksomhed er der et ”rigtigt arbejde” bagefter, fortæller Kathrine. Verdensberømt i Danmark Alpha Akustik søgte en ”kommunikationsmedarbejder med merkantil forståelse”, fordi den kommercielle del er vigtig for en lille virksomhed.

- Og det har Katrine, selv om det var svært for hende at forstå det med moms i starten, fortæller Peter Møller med et smil. Han var dog lidt betænkelig over, om opgaven med at gøre Alpha Akustik ”verdensberømt i Danmark”, og alle de mere almindelige kontoropgaver som også fulgte med, ville være interessante nok for en, som har læst på universitetet i mange år. - Jeg var bange for, at vi fik ansat en, som i virkeligheden drømmer om at lave den perfekte kampagne for organdonationer eller noget andet, der ændrer verden. Og som ville være væk igen kort tid efter, når drømmejobbet dukkede op. Men nu hvor jeg kender Kathrine, ved jeg, at hun synes det er sjovt at arbejde i en lille virksomhed. Selv om hun også skal skrive fakturaer ud og den slags ind i mellem, siger Peter. - Du får jo netop muligheden for at ændre ”verden” i en lille virksomhed, hvor du er tæt på det hele. Og det er fedt at tage telefonen med en ny kunde, som ringer, fordi jeg har sendt en folder ud. At opleve at det virker, - dét som jeg har gjort, forklarer Kathrine. Fra praktiktiden hos Ringsted Festivalen, var hun også vant til, at der er mere ”blæksprutte” over opgaverne i en lille virksomhed. Mund til mund reklame Kathrines akademiske tankegang har fået virksomheden til at se anderledes på mange ting, bl.a. reklameværdien af små opgaver for private. - Vi har altid taget penge for at køre ud og måle køkkener m.m. op hos private, fordi

ALPHA AKUSTIK Startet i 1999, fem medarbejdere inkl. de to partnere. Base i Roskilde. Laver lydisolering og akustikløsninger og er Danmarks førende på lydisolering af bygninger. www.alpha-akustik.dk

der er forholdsvis meget arbejde i det i forhold til ordren. Men Kathrine har den holdning, at folk som får lavet akustiske løsninger i deres eget hjem, går ud og fortæller mange andre om det, og derfor gør vi det nu gratis, fortæller Peter. - Jeg tror på, at hvis du får lavet lydisolering for 5. – 10.000 kroner derhjemme, vil du fortælle om det til ti gange så mange mennesker, som hvis der bliver lavet lydisolering for 50.000 kroner på dit kontor, forklarer Kathrine. Omsætningen er i hvert fald steget fra 9 til 12 millioner kroner, og firmaet har netop fået den 6. ansatte, en HK'er som skal overtage fakturaerne og det andet kontorarbejde, som Kathrine har haft. - Det er dejligt, jeg er jo egentligt ikke uddannet til alt det med fakturaer og jeg har haft rigtig travlt med hjemmesiden og markedsføring. Og efter at Ole, den ene af partnerne, er gået på barsel tager jeg også ud og laver lydmålinger og tilbud til kunderne, fortæller Kathrine. 

Pistolerne er lavet specielt til at teste støjniveauet ved lydisoleringer!

VidenMetro Magasinet 5


VIRKSOMHEDSFORTÆLLING / FUGLEBJERG FLYTTEFORRETNING

”Berit er den første jeg har ansat, som kan mere end mig” Det er bare et halvt år siden at Cand. mag. i europæisk etnologi Berit Stage blev den første akademiker i Fuglebjerg Flytteforretning. Nu er de både i gang med ISO 9001 certificering, SKI indkøb, og Berit har fået patent på en af chefens gode ideer. AF CHRISTINA KABEL

Ove Ahn Olofsen har aldrig været god til at sige nej. Heller ikke når det er et to et halvt tons pengeskab, som skal op på 5. sal uden elevator. - Så har vi bare måtte finde ud af at løse opgaven bagefter, og det er selvfølgelig også derfor, firmaet er vokset så meget, fortæller han. Han er født ind i flyttebranchen, startede i forældrenes flyttefirma i Bagsværd som 14-årig og købte Fuglebjerg Flytteforretning i 1986. I dag et af de største flyttefirmaer på Vestsjælland med Rigshospitalet, Region Sjælland og nogle af Danmarks største banker på kundelisten. Men selv om firmaet voksede og Ove havde masser af ideer til nye nicher, så kneb det med tiden og kræfterne til at gøre noget ved dem. Den daglige drift tog alt overskuddet.

6

VidenMetro magasinet

Så da han hører om videnpilotordningen og muligheden for at få 150.000 kroner i tilskud til at ansætte en akademiker, er Ove ikke i tvivl. - Jeg har haft kontordamer før, og en disponent. Men de folk, som jeg har haft ansat har aldrig kunnet mere end mig, og det kommer firmaet jo ikke videre af. Og papirarbejde er det værste, som jeg ved. Selv det at skrive fakturaer..., fortæller han. I gang med ISO 9001 og SKI Papirarbejdet er heldigvis en af de ting, som Berit Stage er god til. Den 38-årige cand. mag. i europæisk etnologi har et CV, hvor der både står stedfortrædende administrator på et opholdssted, postbud, og udviklingen og ikke mindst opstarten af Vej- og Bromuseet i Holbæk. - Studiet i europæisk etnologi er ikke

direkte rettet mod erhvervslivet, men vi lærer at finde ud af hvad vi gør, hvorfor vi gør det, og hvad det har af konsekvenser. Og vi lærer også den akademiske måde at løse problemer på, forklarer hun. Det er godt seks måneder siden, at hun blev firmaets første akademiker, og hun er allerede godt i gang med både at få Fuglebjerg Flytteforretning ISO 9001 certificeret og gjort klar til at være med i kampen om SKI kunderne (Staten og Kommunernes Indkøbs Service). - Vi er gået i gang med en masse udviklings­projekter, som ellers typisk døde et sted mellem ide og udførelse. ISO 9001 certificeringen er egentlig ikke så svær, men det kræver at alle arbejdsgangene skal gennemgås og optimeres systematisk. Og så tager jeg mig af markedsføringen og hvad der ellers lige


dukker op af administrative opgaver, som Ove ikke er særligt glad for, fortæller Berit Stage. Så i stedet for et firma, hvor Ove ”var ud over det hele og nødt til at være med i alting”, har han igen fået tid til den vigtige kundepleje og møder med nye kunder. Ove er ikke længere med i alt Berit har også fået sat system i mange af de faste opgaver, så Ove heller ikke længere har ansvaret for alle de daglige driftsopgaver. - En medarbejder har fået ansvaret for bilerne med oliecheck, eftersyn og den slags, en anden for at køre-hviletids tilladelserne bliver overholdt – det er en af de ting, som ellers kan blive rigtigt dyrt. Og Berit har også taget nogle af de kontoropgaver, som ikke blev lavet før. Bl.a. har hun fået en kunde i England til at betale, som vi ellers havde kæmpet med, fortæller Ove. Firmaet har også for alvor fået gang i markedet for privatflytninger efter at hovedtelefonen er blevet stillet ind til Berit, og firmaet er blevet meget nemmere at komme i kontakt med.

- Alle vores 20 fods containere er lejet ud nu. Det er aldrig sket før, men hvis Ove har været optaget på mobilen, så har folk som ikke kender os i forvejen, jo bare ringet videre til det næste flyttefirma, fortæller hun. Flere gode ideer Efter det første halve år kan Ove kun anbefale andre firmaer at ansætte deres første højtuddannede. - Jeg er overrasket over, hvor meget der allerede er sket, men det største er alligevel, at vi har fået lavet en patentansøgning. Hvor svært kan det være…, når man har en som Berit, siger Ove med et stort grin og bliver så mere alvorlig. - Hvis jeg selv havde skullet stå for det, var det aldrig blevet til andet end en ide oppe i mit hoved. Ove er ikke meget for at fortælle om opfindelsen endnu. Andet end at den har noget at gøre med de pengeautomater, som firmaet installerer i hele Danmark for en stribe banker, og at der ikke skal meget til for at opfindelsen kommer til at skabe lige så stor en omsætning som hele flytteafdelingen.

FUGLEBJERG FLYTTEFORRETNING Startet i 1986, 8 medarbejdere inklusiv Ove. Base i Fuglebjerg og ekstra lagerhotel i Slagelse. Laver alle former for flytninger, opbevaringer og installerer også pengeautomater i hele Danmark. www.fuglebjerg-flyt.dk

- Og jeg har to ideer mere, som vi også er i gang med at få patent på! Flyttemanden var fornylig på cafe i Slagelse for at få en kop kaffe. På en ganske almindelig hverdag. - Det er ikke sket nogensinde før. Men jeg er heller ikke mere helt den flaskehals i firmaet, som jeg har været alt for længe. Og jeg har fået en sparringspartner i Berit, som jeg lige kan vende tankerne med. Jeg har altid været lidt af en opfinder og haft 1000 tanker i hovedet, men jeg har ikke haft mulighed for at sætte nogen af dem i søen før Berit kom til, fortæller Ove. 

VidenMetro Magasinet 7


VIRKSOMHEDSFORTÆLLING / NSG

”Peter var med til at få vores største kunde i hus - det norske forsvar” I seks år har Cand.merc. Peter Gloggengiehser Knudsen studeret succesrige virksomheds– cases på CBS. Den viden bruger han nu til at udvikle firmaet Nordisk Service Group, så de sælger komplette servicepakker i stedet for at være underleverandør. Det har bl.a. givet det norske forsvar som kunde. AF CHRISTINA KABEL

En hel uge i september sidste år sad den nyansatte Peter og skrev på et tilbud til det norske forsvar. De havde sendt opgaven med at vedligeholde og kontrollere alt deres medicinske udstyr i udbud, og han beskrev, hvad det lige præcist var, som forsvaret ville få, hvis de valgte Nordisk Service Group (NSG) til at tage sig af al deres hospitalsudstyr i de kommende 4 år. - Jeg prøvede at præsentere det vi kan, så de nemt kunne se, at ved at vælge os behøver de kun én leverandør, selvom de-

res udstyr kommer fra 10 – 20 forskellige producenter. Det er vi nemlig specialister i at håndtere. Og det var vigtigt, at det ikke blev ”tekniker-slang”, for det var jo kontorfolk ligesom mig, der skulle læse og forstå det i den anden ende, fortæller Peter Gloggengiehser Knudsen. Tilbuddet var så overbevisende, at det norske forsvar kort efter skrev under på kontrakten og blev den største kunde hos Nordisk Service Group. Indtil videre. For firmaet med 40 ansatte, dels i Jyderup

- Vi vidste, at vi skulle have noget helt nyt blod ind, og at det var en akademiker der skulle til, for at vi virkeligt kunne flytte os. - Og vi har fået en hel anden tilgang til kunderne, som Peter holder os fast på, fortæller Jesper Jørgensen.

NORDIC SERVICE GROUP (NSG) Startet i 1991 af Jesper Jørgensen, 40 medarbejdere inkl. Jesper. Hovedkontor i Jyderup og lande­ kontorer i Sverige, Norge og Finland. Servicerer og reparerer elektronisk hospitals- og laboratorieudstyr, både som komplette servicepakker og som underleverandør. www.nordicservicegroup.com

8

VidenMetro magasinet

og på kontorer i både Sverige, Norge og Finland, har nemlig succes med selv at tilbyde skræddersyede servicepakker til hospitals- og laboratoriebranchen i hele Norden, i stedet for ”bare” at være underleverandøren. NSG lever af at servicere og reparere elektronisk hospitals- og laboratorieudstyr, - specielt overvågnings-, genoplivnings- og analyseapparater. For eksempel skal de monitors, som viser hjerterytme og puls på hospitalerne, kontrolleres med et specielt apparat en gang om året, så man er sikker på, at de viser rigtigt. Hardcore ansættelsessamtale Firmaet fik den første store serviceaftale med privathospitalet Aleris-Hamlet for godt to år siden, og var klar over, at det var her de store fremtidsmuligheder lå, i stedet for at være underleverandør. - Men vi kørte lidt en zig zag kurs, og sammen med vores Advisory Board blev vi enige om forskellige tiltag for at komme rigtigt fremad. Bl.a. at ansætte firmaets første akademiker, fortæller ejer og direktør Jesper Jørgensen, der selv startede firmaet op i 1991. På CBS var Peter vant til kun at have 10 – 15 minutter til at overbevise censor om sine ideer, så ansættelsessamtalen var lidt af en overraskelse. Den tog tre timer, og Peter måtte ud midt i det hele for at ringe hjem og forlænge barnepigen. - Men til gengæld har vi fundet det helt rigtige match i Peter. Han er god til at komme med input og spørge ”hvad med, at vi gør sådan her?”. Og så siger han mig imod og udfordrer den måde, vi plejer at gøre tingene på, forklarer Jesper Jørgensen.


- Når Jesper er i firmaet står hans dør åben 80 procent af tiden, og jeg har lært rigtigt meget ved at lytte med, når han snakker med kunderne, fortæller Peter Knudsen, der har kontorplads næsten lige udenfor Jespers dør.

Kendte gratis vidunderprogram Samtidigt har Peter taget netværket og måden at angribe komplicerede problemer på med fra CBS verdenen og det har givet en masse ekstra gevinster. Bl.a. havde NSG’s produktspecialist i seks – otte år ledt efter det ultimative Customer Relation Management (CRM) program til at styre firmaets meget komplekse aftale- og kundekartotek. Uden held. - Men jeg kendte folkene bag Podio.com inde fra CBS. Det er et nyt online-baseret CRM program, som kan alt det, vi har efterspurgt, og så er det endda gratis op til fem brugere. Og at kunne styre meget komplekse forløb og aftaler, og tilpasse vores produkter til kundens behov er ekstremt vigtigt, fortæller Peter. Peter er uddannet cand. merc. i ”Strategic Market Creation”. Det første halve år brugte Peter da også på at undersøge, om det er de rigtige ting som NSG har på hylden, og udvikle tilbudsgangen og salgsmøderne ude hos kunderne. - I stedet for, at vi fortalte om alt det, som NSG kan til et kundemøde, og måske kom til at virke lidt for sultne, så kigger vi

nu mere på kundens forventninger og behov, og siger ”Det som I har brug for er…” Og så tilpasser vi vores løsningmodel efter det. Jeg kan allerede mærke, at det gør en forskel, forklarer Jesper Jørgensen. Siden Peter startede er antallet af medarbejdere steget fra 35 til 40, og der er flere store kunder i samme klasse som det norske forsvar på vej ind. Den dybe tallerken Peter er ikke selv i tvivl om hvad der er hans største styrke som højtuddannet – ud over klassiske akademiske dyder som en systematisk og kritisk tilgang til tingene. - Vi har jo gennemtravlet hundredevis af businesscases på CBS og studeret, hvad der har skabt succes i andre virksomheder, og hvordan de har gjort det. Også cases hvor det er gået galt. Der er jo ingen grund til, at vi alle skal gå ud og opfinde den dybe tallerken én gang til…, forklarer han. Ind i mellem jokede Peter og studiekammeraterne om, hvad de ville gøre som direktører for GN Store Nord og de andre C20 virksomheder.

- Men det var jo fuldstændigt urealistisk, at vi ville komme ud og kunne gøre de ting vi planlagde. Direktørerne for de store virksomheder er stort set alle i 50'erne. Og jeg ville hellere ud et mindre sted, hvor jeg kan få lov til at bruge alt det, jeg har lært og være tæt på direktionen og beslutningerne. Selv om jeg havde en god chance for at blive ansat hos Novo Nordisk, fordi jeg lavede et grundigt speciale der, ville jeg som nyuddannet hos Novo komme til at sidde med et lille specialiseret område, forklarer Peter. Peter kalder sig selv for en praktisk akademiker, der har haft nemt ved at falde til i servicefirmaet. Ikke mindst fordi hans far har et installationsfirma i det jyske, hvor Peter har været vant til at hjælpe til i diverse ferier. - Der er blevet snakket meget firma over middagsbordet. Og jeg har arbejdet sammen med de andre ansatte hos min far, og ved hvor vigtigt det kan være at få drukket den fredags øl sammen i virksomheden, forklarer han. 

VidenMetro Magasinet 9


FORSKNING

Højtuddannede tjener sig selv hjem - og mere til! … HØJTUDDANNEDE RYKKER BNP Virksomheder, der ansætter højt­ uddannede, har højere vækst i forhold til andre virksomheder. Effekten er så markant, at den slår igennem i det store nationalregnskab. Hver gang andelen af beskæftigede med lang videregående uddannelse stiger med ét procentpoint, vokser Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) også med ca. en procent. Kilde: CEBR

Ansættelsen af højtuddannede får virksomheder til at tjene flere penge end deres konkurrenter, som ikke har højtuddannede medarbejdere. AF CHRISTINA KABEL

- Vores forskning viser, at virksomheder, som bruger højtuddannet arbejdskraft, klarer sig bedre end andre virksomheder i deres branche. Det skyldes, at højtuddannede både skaber mere innovation i virksomheden, og at den innovation, som de skaber, også er mere succesrig, fortæller Anders Sørensen. Han er professor i økonomisk vækst på Copenhagen Business School (CBS), og direktør for CEBR, Centre for Economic and Business Research, et uafhængigt forsknings- og analysecenter på CBS. Plus på 1,1 mio. kr. CEBR har bl.a. undersøgt 60 danske virksomheder, som ansatte en videnmedarbejder, og en tilsvarende kontrolgruppe af virksomheder uden. I de 60 virksomheder med en videnmedarbejder steg den årlige bruttofortjeneste i gennemsnit med ca. tre mio. kr. I kontrolgruppen uden videnmedarbejdere var bruttofortjenesten kun steget 1,9 mio. kr. -Så resultatet peger i retning af, at videnmedarbejderne har givet deres virksomheder en ekstra brut-

tofortjeneste på 1,1 mio. kr. om året. Men vi kunne kun lave undersøgelsen med ret få virksomheder, som var blandt de første der fik en videnpilot og det giver en vis statistisk usikkerhed, fortæller Johan Kuhn. Han er senior-rådgiver i CEBR, som nu er igang med en opfølgnings analyse med et større antal virksomheder. Ikke kun ingeniører Det er mange forskellige typer af højtuddannede, som er med til at skabe væksten i virksomhederne. -Der er rigtig meget eksport og markedsføring ude i virksomhederne, som er skabt af humanister. Mens samfundsvidenskabelige akademikere er gode til at udvikle virksomheden og ingeniører og andre med tekniske uddannelser er vigtige for udviklingen af produkter og processer. Og det hele er vigtigt for at kunne omsætte innovation til produktivitetsstigninger, fortæller professor Anders Sørensen.  Download analyser om effekten af højtuddannede i virksomhederne på www.videnmetro.dk

AKADEMIKERE ØGER OGSÅ KOLLEGAERS PRODUKTIVITET En undersøgelse, som CEBR lavede for Tænketanken DEA i 2011, viser at en virksomhed, som ansætter én med en videregående uddannelse, i snit får en stigning i produktionen, der svarer til at man havde ansat to ufaglærte. Det skyldes både, at de højtuddannedes arbejde i sig selv har en højere værdi. Men det skyldes også at de gennem bedre ledelse, organisering, udvikling og innovation øger produktiviteten hos de øvrige ansatte. Undersøgelsen bygger på en gennemgang af 140.000 danske virksomheder. Kilde: Tænketanken DEA/CEBR

10

VidenMetro magasinet


MATCHMAKING / VOX POP

"Akademiker - Dating" og nye relationer ... Det direkte møde mellem virksomheder og jobsøgende er ofte en stor succes og åbner øjnene op hos begge parter. Her oplevelser fra "dating" arrangementer mellem virksomheder og håbefulde jobsøgende akademikere. AF CHRISTINA KABEL

”De første 30 sekunder er vigtige” KENNETH STEEN TOPCALL, NÆSTVED, WWW.TOPCALL.DK TopCall tilbyder ”ekstern receptionsservice” til virksomheder, med professionel telefonpasning og kalenderstyring. Firmaet ligger i Næstved, har 12 ansatte og var med til Akademikerdatingen i Næstved for at finde en kommunikations- og markedsføringsspecialist. De havde selv lige slået stillingen op og havde fået de første ansøgninger, men tog med for at møde flere potentielle emner. - Speeddating er en god måde til at møde mange jobsøgende på én gang, og det var virkelig spændende kandidater, som var med. Og selv om du ikke har så lang tid med hver enkelt, så er det nok til at få en klar fornemmelse af, om kemien passer, til at vi måske skal arbejde sammen de næste ti år.

Ved en almindelig jobsamtale er det jo også de første 30 sekunder, som er de vigtigste, forklarer direktør Kenneth Steen. Derfor havde direktøren også sin ”højre hånd” Kaya Olsen med til samtalen, for at de var to til at mærke kemien. TopCall nåede at snakke med 8 kandidater, hvor især to skilte sig ud, og som også havde relevante uddannelser som cand. komm. og cand. ling. merc. De to var efterfølgende til samtale sammen med de to bedste ansøgere på det almindelige jobopslag. - Vi endte så med at ansætte en af de fire. Og det går fantastisk godt. Hun har åbnet en helt ny verden for os, fortæller Kenneth Steen.

”Der var en fantastisk energi” MADS HOLMEN BAGGER LÅSE & ALARM A/S, SLAGELSE, WWW.BAGGER-LAASE.DK Bagger Låse & Alarm A/S laver låse- og alarmsystemer, har seks afdelinger på Sjælland og har 59 ansatte. Firmaet var med på Akademikerdating hos Harboes Bryggeri i Skælskør for at finde en højtuddannet medarbejder, som kan stå for markedsføringen. - Det er første gang at vi får en medarbejder, som kun skal koncentrere sig om markedsføringen og det var da også første gang at vi var på jobdating, fortæller salgschef Mads Holmen, som havde taget afdelings- og ejerleder Thomas Bagger med. Firmaet nåede at snakke rigtigt

med fem – seks forskellige kandidater på daten. - Der var desværre ingen af dem, som havde en profil der passede 100 procent til os. Men jeg kan godt lide at folk gør et stykke arbejde for at søge de muligheder der er for et job, og tager med på sådan en dating. Og der var en fantastisk energi i rummet fra alle de jobsøgende, som virkeligt var ivrige for at møde os, fortæller Mads Holmen. Efterfølgende har en af de ansøgere som de mødte på daten ringet til firmaet og fulgt op på samtalen.

VidenMetro Magasinet 11


VIRKSOMHEDSFORTÆLLING / BENTE NAVER A/S

”Michael har været en aflastning - allerede fra dag ét !”

BENTE NAVER EJENDOMSADMINISTRATION

Michael Kronsten er uddannet jurist, har haft eget advokatkontor i mange år, startede Skødekompagniet op og har solgt ejendomme i Kroatien. Og han bruger det hele i Bente Naver Ejendomsadministration, hvor han har betydet, at der igen er overskud til at tage nye ejendomme ind.

12

VidenMetro magasinet

Startet i 2007, 14 medarbejdere inkl. Bente Naver. Base på Ryegård Enkesæde ml. Holbæk og Roskilde. Administrerer ejendomsforeninger, laver køberrådgivning og laver kurser for ejendomsmæglere i alt om fast ejendom. www.naveradmin.dk


AF CHRISTINA KABEL

Det kræver sin mand at være højre hånd for Bente Naver. Hun har ni uddannelser, bl.a. jurist, revisor, ejendomsmægler, valuar, den journalistiske diplomuddannelse. Inden hun startede Bente Naver Ejendomsrådgivning op i 2005 og Bente Naver Ejendomsadministration i 2007, sad hun også i en lederstilling i Dansk Ejendomsmæglerforening. - Vi administrerer ejendomsforeninger – både ejerlejligheder, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme. Laver køberrådgivning, - når folk vil købe et hus, bruger de os til alt fra rådgivning til skødeskrivning, og så laver jeg kurser for ejendomsmæglere i alt om fast ejendom, fortæller Bente Naver. Ifølge dåbsattesten er den energiske dame 67, men den slags bagateller lader hun sig ikke gå på af – ej heller af en arbejdsuge, der i øjeblikket ligger på omkring 70-80 timer. - Vi ligger fuldstændigt vandret i forårsmånederne på grund af de mange generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Og så var det endda endnu værre sidste år, hvor Michael ikke var her, fortæller hun. Troede ikke der var råd Michael Kronsten blev ansat under viden­ pilotordningen i pinsen sidste år – samtalen var 2. pinsedag, for det var den eneste dag, Bente havde et hul i kalenderen. - Jeg havde snakket med min bedre halvdel om at jeg måtte have noget aflastning. Men jeg turde ikke ansætte en højtuddannet jurist som Michael, jeg var ikke sikker på at økonomien ville kunne bære det på det tidspunkt, - det har været dyrt at ekspandere så hurtigt, som firmaet har gjort, forklarer Bente. I dag er der 14 ansatte, og der løber ”et sted mellem 100 og 200 millioner” over bordet om året. Heldigvis blev hun kontaktet af Videnmetro og fik vejledning om videnpilotordningen, der kan give op til 12.500 kroner i tilskud om måneden hvis man ansætter en højtuddannet. Og godt en uge senere var Michael til samtale. - Jeg kendte ikke til ordningen, så det var rigtig godt at de ringede dengang. Ellers ville det være blevet en helt anden type medarbejder jeg ville have haft råd til at ansætte, og det ville slet ikke have givet

det samme. Michael har været lige den aflastning, som jeg havde håbet på, forklarer Bente. En erfaren herre Med sine 57 år er Michael ikke den typiske videnpilot, men det er et helt bevidst valg. - Mange virksomheder ville jo nok vælge en ung, frisk nyuddannet jurist. Men det duer ikke at sende en purung jurist ud til nogle af de generalforsamlinger, som vi har og så forvente at vedkommende vil kunne gennemføre dem med succes. Det kræver noget erfaring og en vis alder at få den fornødne respekt i en forsamling. Og når vi laver køberrådgivning, efterspørger kunderne også erfaring. De vil føle sig i sikre hænder, forklarer Bente. - Ja, og det tager tid at samle den erfaring. At vide hvor fælderne ofte er gemt i salgspapirerne, og kunne rådgive kunderne om alle de andre ting, som også er vigtige, når de køber et hus – testamente og den slags, forklarer Michael. Flaskehalse er ved at være fortid Michael er den eneste mand på det gamle Ryegaard Enkesæde mellem Holbæk og Roskilde – på nær IT manden, som kun kommer en gang om ugen. - Det skal man da lige vænne sig til, men da jeg selv havde advokatkontor havde jeg også 10 – 11 kvindelige ansatte, så jeg kendte det godt, fortæller han med et smil. De fleste medarbejdere sidder med den daglige administration af ejendommene, og her har Michael fjernet den flaskehals, som Bentes travlhed ofte gav.

- Nu kommer kollegaerne ofte til mig med juridiske spørgsmål til en lejekontrakt, eller noget om varsling eller tinglysninger. Vi har nogle vældigt dygtige ejendomsadministratorer, som kan meget selv, men juraen skal lige være helt på plads i de her ting, og før mig var der kun Bente, som de kunne spørge, forklarer han. Bente er stadigt lidt af en flaskehals i forbindelse med generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne, men Michael er stille og roligt ved at overtage nogle af ejendomsselskaberne. Andre er så store og komplicerede, så det er en fordel, at de er to til at dække generalforsamlingerne. - Det har været en rigtig god ting at få en højtuddannet og erfaren herre som Michael ind. Jeg faldt i slutningen af december og kom så slemt til skade, at jeg var sat ud af spillet til efter nytår – jeg kunne ikke holde møder og den slags. Så der tog Michael fuldstændigt over, og de tilbagemeldinger jeg har fået fra kunderne, har kun været positive, fortæller Bente Naver. Nu hvor Michael er ansat, har hun faktisk fået mod på at give tilbud på flere ejendomme. - Vi har faktisk 15 – 16 tilbud ude lige nu, og hvis bare nogle af dem kommer hjem, så skal vi have indrettet de to sidste lokaler i huset til kontorer, og der er også plads til en mere inde ved Line. Kunderne kommer via mund til mund – vi har ikke brug for Google Adwords, fortæller Bente med et smittende grin. 

Det kræver både erfaring og myndighed at kunne styre store generalforsamlinger og masser af erfaring at finde hullerne i salgspapirerne, så derfor er Bente Naver bevidst gået uden om nyuddannede jurister og valgt 57-årige Michael Kronsten.

VidenMetro Magasinet 13


VIDENMETRO.DK

FLERE VIDENPILOTER PÅ VEJ! Uddannelsesminister Morten Østergaard har udvidet videnpilotordningens økonomiske rammer, så endnu flere virksomheder har mulighed for at få støtte. Her er ministeren sammen med Michael Christiansen, projektchef i VidenMetro, ved et netværksarrangement hos Styrelsen for Forskning og Innovation. Se de aktuelle regler for videnpilotordningen og de andre muligheder for tilskud og praktik på www.videnmetro.dk

REGION SJÆLLAND HAR DET STØRSTE POTENTIALE FOR VIDENMEDARBEJDERE Små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland har den laveste andel af højtuddannede blandt medarbejderne i forhold til resten af Danmark. Det viser en undersøgelse, som DJØF og Håndværksrådet har lavet. Men det er også her, at de fleste virksomheder, 25 procent, er interesseret i ansætte en akademiker, hvis det kan kombineres med en eller anden form for lønstøtte. Regionens virksomheder efterspørger især højtuddannede, der kan hjælpe med at udvikle deres forretningsidéer og –strategier. Det ønske har 42 procent. Kilde: DJØF/Håndværkerrådet Læs analysen på www.videnmetro.dk

VIDENPILOT VEJLEDNING - FAQ - TYPISKE SPØRGSMÅL OG SVAR

Styrelsen for Forskning og Innovation behandler ansøgninger om videnpiloter. Til brug i VidenMetro er der udarbejdet et vejledningskompendie, der sikrer, at alle kriterier bliver opfyldt forud for en Videnpilot ansøgning. Læs/download på www.videnmetro.dk

14

VidenMetro magasinet

SDU OG RUC STUDERENDE UD I VIRKSOMHEDERNE Roskilde Universitets Center (RUC) og Syddansk Universitet (SDU) er projektpartnere i VidenMetro. Sammen kører de også projekt "Videnmedarbejdere i region Sjælland", som knytter studerende og virksomhederne i Region Sjælland tættere sammen. Universiteterne tilbyder virksomhederne en bred vifte af forskellige muligheder fra projekt- og praktiksamarbejde over studiejob til forskellige camps. Og samtidig bliver de studerende bedre rustet til de opgaver og det arbejdsmarked, som venter dem efter endt uddannelse. Læs om mulighederne på www.videnmetro.dk


VIDENMEDARBEJDER I REGION SJÆLLAND

KURSER OG NETVÆRK FOR VIDENMEDARBEJDERE

Videnmetro.dk følger op på ansættelsen med både kurser og erfa netværk med andre videnmedarbejdere på LinkedIn. Og sparring med Videnmetro konsulenten, så den første tid i virksomheden bliver så god og effektiv som muligt. AF CHRISTINA KABEL

Videnmedarbejdere havner i nyoprettede stillinger, hvor de skal udvikle en helt ny del af virksomheden, ofte som den eneste højtuddannede i virksomheden. For at klæde dem bedre på til opgaverne har Videnmetro.dk lavet et forløb for alle de videnmedarbejdere, som bliver ansat gennem erhvervsfremmeprojektet. Her møder de både andre videnmedarbejdere i samme situation, og kan holde kontakten via den lukkede LinkedIn gruppe. Og der er spændende kurser med konkrete værktøjer, som de kan gå hjem og bruge i virksomheden bagefter. - Det var spændende at lære om ledelse og innovation på kurset. Og rigtig godt at mødes med andre ” i samme båd” og høre, hvordan de tackler opgaverne, fortæller Nanna Mia Fobian. Hun er videnpilot hos Slagelse Camping & Outdoor Center sammen med kollegaen Morten Tranekær Nielsen og de var begge to med på kurset i innovation.

Specialist i ledelsesudvikling og innovation, Jesper Knudsen, som bl.a. underviser på kurserne fortæller også, at mødet med andre videnmedarbejdere, ”jeg er ikke alene”, ofte er noget af en AHA oplevelse for deltagerne. - Og det viser sig at nogle af de ting, som de tumler med hjemme i virksomhederne, har andre på kurset måske allerede fundet svaret på. Vi arbejder også meget med, hvordan de på den bedst mulige måde bringer al deres viden i spil i en virksomhed, som måske ikke har andre højtuddannede, fortæller Jesper Knudsen. En anden vigtig del af opstartsforløbet er møderne med Videnmetros chefkonsulent, som følger virksomheden og videnmedarbejderen det første stykke tid efter ansættelsen - Det er rigtigt dejligt, at John (Martinussen, chefkonsulent, red.) kommer forbi og følger op på hvordan det går og tjekker, at vi er kommet godt fra start, fortæller videnpilot Berit Stage, der er ansat i Fuglebjerg Flytteforretning. 

Helle Trap Friis fra Alexandra Instituttet fortalte på et af kurserne om Innovations­ tjek ordningen. - Vi anbefaler rigtigt mange af de virksomheder, som vi laver innovations­ tjek for, at ansætte en videnmedarbejder gennem Videnmetro.dk. Det er vigtigt, at virksomheden får de ekstra kompetente kræfter, som kan drive de innovationsprojekter, der sættes i gang. Det er der ofte ikke nok ressourcer til i den daglige drift, forklarer hun.

VIDENMETRO KURSER OG NETVÆRK ||

||

||

Netværk med andre viden­ medarbejdere i Region Sjælland i lukket LinkedIn gruppe Kurser – to halvdags­kurser á fire timer om udviklings­ projekter- og innovation i praksis Møder og sparring med den chefkonsulent hos Videnmetro, som har været med under hele afklarings- og ansættelses­ forløbet og derfor kender både virksomheden og videnmedarbejderen godt.

Det hele er gratis for virksomheden og medarbejderen, som registrerer timeforbruget i et online regneark.

VidenMetro Magasinet 15


3-zonerskort

"Vores virksomhed har mange udfordringer" Få sparring til at finde nye muligheder!

"Vi har mange vigtige opgaver, som skal løses" Få hjælp til at afdække eopgave- og kompetenc behov.

Ansæt en videnmedarbejder bund­ "Vi vil gerne have en bedre er" linie med en videnmedarbejd ofil, Få hjælp til kompetencepr oforløb. søgning, ansættelse & intr eller Ordinært job, VidenPilot job løntilskudsjob.

I alle zoner: itutioner Henvisning til/fra videninst

, kurser mv. og info om andre ordninger

_

Bliv klar til ny viden(medarbejder)

Kortlæg udfordringerne

Zone 3

____ Firma: ________________

Zone 2

Zone 1

Spring frit af og på VidenMetro ! I VidenMetro har vi lavet et ”3 zonerskort”, så jeres virksomhed fra starten har styringen og kan gøre brug af ordningen, efterhånden som der er behov og tid:

1. zone er hjælp til at finde løsningen på de udfordringer, som virksomheden har, eller gode ideer, som der ikke er tid og ressourcer til at gøre noget ved i hverdagen.

2. zone er hjælp til at afdække, hvilke opgaver, som skal løses i virksomheden, og hvilke kompetencer, som de kræver hos en viden­ medarbejder.

Book et infomøde i virksomheden:

3. zone er hjælp til selve rekrutteringen og ansættelse af en videnmedarbejder. Og et introforløb med sparring, netværk og kurser, så den nye medarbejder og virksomheden kommer bedst muligt fra start.

5836 0350

Spring også på Videnmetroen på LinkedIn! Find henvisninger på www.videnmetro.dk VidenMetro har oprettet forskellige netværksgrupper på LinkedIn: - Et for jobsøgende videnmedarbejdere, der gerne vil arbejde i Region Sjælland. - Et for ansatte videnmedarbejdere i Region Sjælland.

evv@evv.dk

Videnmetro Magasinet 2013  
Videnmetro Magasinet 2013  

I VidenMetro hjælper vi jeres virksomhed med at få udbytte af at ansætte en højtuddannet videnmedarbejder! - oftest med brug af den populære...

Advertisement