Giorgos Kouvakis - Golden Era

Page 1

GOLDEN ERA KOUVAKIS

GOLDEN ERA

ΚΟUVAKISΚΟΥΒΑΚΙΣ EVRIPIDES ART GALLERY

χειροποίηση: πότε σε ένα «κέντημα» και πότε σε εικαστικά χειρόγραφα μιας ιδιότυπης καλλιγραφίας,

γεωμετρεί ται το χάος της λευκής

Golden Era Το άθυρμα του καλλιτέχνη 1. Από το λατινικό lud us. Ηενότητααυτήείναισυνέχειαπροηγούμενης,αφιερωμένηςστον«homoludens»,στονάνθρωποπουπαίζει(βλ.HomoLudensτουΓιόχανΧουιζίνγκα).ΟμολογώπωςαισθάνομαιευτυχήςναπαρακολουθώτοέργοτουΓιώργουΚουβάκι,απότηνπρώτηγενεσιουργόστιγμή:Τηνκαρμική,όσοκαιπαιγνιώδησυνάντησημεταlud 1, ως την τωρινή ώριμη reunion. Ο Γ. Κουβάκις παραμένει ενθουσιασμένος με το εύρημά του και ανανεώνει τη σχέση του μαζί του, με αμείωτο ενδι αφέρον και αξιοσημείωτο τρόπο. Χρησιμοποιεί το lud σαν δομικό υλικό, σαν τη βασική μονάδα αναπαραγωγής και αναδομεί την εικόνα με αρχιτεκτονική λογική, συναίσθημα και ευαισθησία. Η συνάντηση του ορατού αντικειμένου με τον εσωτερικό υποκειμενικό λόγο, οδηγεί σε μια νέα παράσταση, όπου η απεικόνιση, ως αξία μεταβλητή και ευμετάβολη, προσφέ ρεται γενναιόδωρα στη διαδικασία της ανάπλασης. Το έργο τέχνης λειτουργεί ως αποτέλεσμα μιας ενέργειας διάλυσης και αποδόμησης της αρχικής σύνθεσης, η οποία αναδιατάσσεται διαρκώς, αναζητώντας πάντα μια νέα ευτο πία –να σταθεί και να ευδοκιμήσει.

Τα χρώματα ευγενή, όπως ο ίδιος, σπανιότερα επιθετικά σε μαύρο ή κόκκινο, σε αντίστιξη ή αρμονία. Το σύνολο αδρό, όσο και αβρό, με ενδόμυχο στόχο μια εικαστική «ενδεχο μενικότητα», όπου όλα είναι πιθανά, καθώς εξερευνούν τον εαυτό τους και τη σχέση τους με τους άλλους. Έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς τις κινήσεις αυτών των οργανικών κυττάρων –όπως σε ένα εργαστήριο–την αναπαραγωγή, τον πολλαπλασιασμό και τη μεταγραφή τους σε διαβαθμισμένη «βιομορφική» οντότητα ενός παλ λόμενου συνόλου. Ας σημειωθεί, ότι κανένα μοτίβο δεν είναι ίδιο με τα άλλα, σε ειδή. Κρατάει μόνο τα χαρακτηριστικά του είδους, όπως τα αποδίδει κάθε αυθεντικός δημιουργός: Μοναδικά. Στα έργα του Γ. Κουβάκι, η έκπληξη είναι σταδιακά σε όπου επιφάνειας.

η «κρυφή γοη τεία της χειρωναξίας», η οποία διαβαθμίζεται

«χο ρογραφία» –και πόσα άλλα. Άλλωστε, το leit motiv που συ

Ορισμένοι ζωγράφοι κρύβουν μέσα τους ένα μεγάλο παιδί, που παίζει ανελέητα με τις επιλογές τους.

Η δημιουργία «στίχων» δεν είναι τυχαία. Ούτως ή άλλως, η Γραφή είναι προσωπική, όσο και ο χαρακτήρας, που εδώ λειτουργεί κυριολεκτικά ως υπογραφή. Από μια άλλη πλευρά, η «εμμονική» επιλογή του ίδιου μοτίβου, έχει συνήθως μια ρίζα «ερωτική» και ας μην δια κρίνεται πάντα στην επιφάνεια διά γυμνού οφθαλμού. Εδώ συνδυάζεται η ζωτική πλευρά και η στοχαστική ηχώ του κυρίως θέματος, που επανέρχεται και επανεντάσσεται στο αρχικό Εννοείταισώμα.ότιη απήχηση οδηγεί κατ’ ευθείαν στον αποδέ κτη, ο οποίος αισθάνεται μέρος μιας διαδραστικής λειτουρ γίας. Το ξέρει και ο ζωγράφος σαν θεατής και αυτός. Γενικά υπάρχει η αίσθηση ότι μία λανθάνουσα μουσική ρυθ μίζει τα βήματα αυτών των μετακινήσεων, ή ότι ένα ρεύμα παρασύρει στο δικό του ρυθμό το άθυρμα του καλλιτέχνη. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να είναι ένα «σκάκι» ή ένα puzzle, ένα πνευματικό παιχνίδι, μια αυτορυθμιζόμενη

είναι

Αρχαιολόγος

ναντάμε εδώ σε επανάληψη, είναι μουσικός όρος. Λειτουργεί και σαν μπαγκέτα ένα πινέλο, αλλά και σαν γραφίδα για ένα εικαστικό κείμενο, όπως αυτό. Η πένα από το pennello. Έτσι το ίδιο θέμα γίνεται και μουσικό, και το σύνολο οπτικο «ακουστικό» με τον τρόπο των αρχαίων, όπου νους ορά και νους ακούει. • Χαίρεται να παρακολουθεί κανείς την εξέλιξη ενός προ σωπικού αντικειμένου, σε εικαστική προσωπικότητα και μάλιστα πρωταγωνιστική, σ’ αυτή την καινούργια ενότητα, που συνεχίζεται δυναμικά στην Meta lud era. Στη χρυσή εποχή του ίδιου και των έργων του (ακρυλικά σε καμβά και ακρυλικές ρητίνες χρυσού). Σε μια εποχή οξειδωμένη από τα fake και νοτιά μιας διάχυ παρακμής, η αντίσταση του «χρυσού», με όποια έννοια, πλέον δυσεύρετη και γι’ αυτό εξαιρετικά ευπρόσδεκτη. Βιβή Βασιλοπούλου - Κριτικός Τέχνης

της

το

Δρ.

Ταέργαείναιχωρίςτίτλομεακρυλικάκαιακρυλικέςρητίνεςχρυσούσεκαμβά. 1. 100x70 cm

2. 100x100 cm

3. 100x95 cm

4. 180x90 cm

5. 180x90 cm

6. 100x90 cm

7. 100x130 cm

8. 100x100 cm

9. 100x95 cm

10. 130x100 cm

12. 180x90 cm 11. 100x95 cm

13. 100x90 cm

14. 180x140 cm

15. 120x150 cm

16. 100x100cm

17. 95x95cm

18. 100x100cm

19. 100x100cm

20. 100x90cm

21. 180x140cm

22. 180x140cm

24. 100x90cm23. 120x85cm

2011 “Natura 2011”, Ίδρυμα Eυγενίδου, Aθήνα.

1978 Citibank, Θεσσαλονίκη

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2009 “4 Eποχές”, Πολεμικό Mουσείο, Aθήνα.

2022 “ΔΕΛΦΟΙ (Έργα από τη συλλογή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών)”, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, Δελφοί.

2022 EVRIPIDES ART GALLERY, Αθήνα 2017 EVRIPIDES ART GALLERY, Αθήνα 2015 Γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ, Αθήνα 2011 Γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ, Αθήνα 2006 Γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ, Αθήνα 2005 Γκαλερί TITANIUM, Αθήνα 2004 Sani Art Centre, Κασσάνδρα Χαλκιδικής 2001 ART ATHINA 9, Αθήνα (Γκαλερί Ειρμός) 2000 Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 1997 Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 1996 Γκαλερί ΛΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θεσσαλονίκη

1994 Γκαλερί ΚΡΕΩΝΙΔΗΣ, Αθήνα 1992 Γκαλερί ΑRT FORUM, Θεσσαλονίκη

1988 Γκαλερί ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, Αθήνα 1987 Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 1985 Γκαλερί ΖΥΓΟΣ, Αθήνα 1985 Γκαλερί ΖΗΤΑ ΜΙ, Θεσσαλονίκη 1983 Γκαλερί ΚΟΧΛΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 1980 Γκαλερί ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ, Θεσσαλονίκη

1992 Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης

2015 “Πλόες XXI: Nηπενθή και Eωθινά”, Ίδρυμα Πέτρου και Mαρίκας Kυδω νιέως, Άνδρος.

2011 “Οι καλλιτέχνες για το Μουσείο Βορρέ”, Μουσείο Βορρέ, Παιανία, Αττική.

2021 “M’ ένα αίσθημα ελπίδας (19222022)”, EVRIPIDES ART GALLERY, Αθήνα.

2008 “1983-2008, 25 χρόνια Bαφο πούλειο Πνευματικό Kέντρο”, Bαφοπούλειο Πνευματικό Kέντρο, Θεσσαλονίκη.

1992 Γκαλερί TITANIUM, Αθήνα 1989 Βαφοπούλειο Πνευμαντικό Κεντρό, Θεσσαλονίκη

2016 “Δελφοί Eικαστικές Aντανακλά σεις”, Eυρωπαϊκό Πολιτιστικό Kέντρο Δελφών”, Δελφοί.

2012 “Oι Σύγχρονοι Oλυμπιακοί Aγώ νες 1894-2012: H Συμβολή της Eλλάδας στα Tεκμήρια”. Zάππειο Mέγαρο, Aθήνα.

2012 “Έκθεση Eθνικής Πινακοθήκης στη Σίφνο. Δωρεές Tέχνης Προς την Eθνική Πινακοθήκη 1959-2007 Eπιλογή”, Παλιό Σχολείο Kάστρο Σίφνου, Σίφνος.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Γιώργος Κουβάκις

1995 “Oμαδική Έκθεση”, Kάστρο Kαστε λιώτισσας, Λευκωσία, Kύπρος. 1995 “Φόρος τιμής στον Γκρέκο”, Eθνική Πινακοθήκη-Mουσείο Aλεξάνδρου Σούτζου, Aθήνα.

2007 “Tόποι. Mια έκθεση, μια προσέγ γιση, ένα μουσείο, μια ιστορία”. Mουσείο Mπενάκη-Kτήριο, οδού Πειραιώς, Mουσείο Mπενάκη, Zάππειο Mέγαρο, Aνωτάτη Σχολή Kαλών Tεχνών, Mουσείο Άλεξ Mυλωνά, Aθήνα.

2002 “Συλλογή Διαμαντίδη”, Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσ σαλονίκη.

ΚατάλογοιΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΑτομικώνΕκθέσεων

1988 “Eλλάδα Aθλητισμός Πολιτισμός: Aθλητικό Πνεύμα και Kίνηση στη Σύγχρονη Eλληνική Tέχνη”, Zάπ πειο Mέγαρο, Aθήνα.

1995 “Art Athina 3 1995”, Eκθεσιακό Kέντρο Aθηνών, Aθήνα.

Περιοδικά Τέχνης ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, 2/1984, Σ. Καζάζη ΧΝΑΡΙ(Α), 1987, Γ. Λαζόγκας ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ, 10/1990, Γ. Καρυπίδης ΣΗΜΑ, 6/ 1992, Β. Καραίσκου ARTI 9/1992, A. Σχινά ARTI 22/1994, Μ. Στεφανίδης ARTI 28/1996, Μ. Σκαλτσά

1984 “1η Έκθεση Συλλόγου Kαλλιτεχνών Eικαστικών Tεχνών Bόρειας Eλλά δας”. Πινακοθήκη Eταιρείας Mακε δονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ Έργα του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Ίδρυμα Β.&Ε. Γουλανδρή, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στα Υπουργεία Πολιτισμού Ελλάδας και Ρουμανίας, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέ χνης της Φλώρινας, στο Ευρωπαικό Πο λιτιστικό Κέντρο Δελφών, στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο I. Βορρέ και σε ιδιωτικές συλλογές.

2003 “322+1 Kαλλιτέχνες-Δωρητές”, Mακεδονικό Mουσείο Σύγχρονης Tέχνης, Θεσσαλονίκη.

1986 “Boston ’86 Artist’s Association of Northern Greece”, Bοστώνη (Mασαχουσέτη), HΠA.

1997 “Tο αστικό τοπίο στην ελληνική ζωγραφική”, Γκαλερί Eιρμός, Θεσσαλονίκη.

1981 “Zωγραφική και Γλυπτική στη Θεσσαλονίκη 1978-1981”. Γαλλικό Iνστιτούτο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

1995 “Tέχνη για το Περιβάλλον”. Mύλος, Θεσσαλονίκη.

1983 “Bαλκάνια Zώνη Eιρήνης και Kατανόησης Mεταξύ των Λαών”, Bουκουρέστι, Pουμανία.

ΦΙΛΜΣ Γ. ΚΟΥΒΑΚΙΣ, «Επαφές με τους δημιουργούς», (30 λεπτά), ΕΤ1, 1990

1988 “Σύγχρονη Eλληνική Tέχνη”, Eθνι κή Πινακοθήκη-Mουσείο Aλεξάν δρου Σούτζου, Aθήνα.

- Β. Σπηλιάδη, Γκαλερί Πανσέληνος, Θεσσαλονίκη 1980 - Χρ. Χρήστου, Γκαλερί ΚΟΧΛΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 1983 - Σάνια Παπά, Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 1987

1999 “H Συλλογή του Mουσείου Σύγ χρονης Tέχνης της Φλώρινας, Bαφοπούλειο Πνευματικό Kέντρο, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΛΟΓΗ

2001 “Art Athina 9-2001”, Eκθεσιακό Kέντρο Helexpo, Mαρούσι.

1994 “Πάθη”, Aποθήκη Aποστολών του OΣE-Σταθμός Λαρίσης, Aθήνα. 1992 “Δημοπρασία υπέρ του EΛIA”, Σπίτι της Kύπρου, Aθήνα. 1990 Έλληνες δημιουργοί σε διεθνή εικα στικά κέντρα”, Galerie Titanium.

1990 “Creacite ’90”, Tουρ, Γαλλία. 1989 “Tο Πνεύμα και το Σώμα: O Aθλητι σμός και η Kίνηση στη Σύγχρονη Eλλη νική Tέχνη”, Zάππειο Mέγαρο, Aθήνα.

1988 “Eικαστικές Tέχνες Θεσσαλονικείς Δημιουργοί”, Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

- Ντ. Ηλιοπούλου-Ρογκάν, Γκαλερί Nέες Μορφές, Αθήνα 1988 - Ντ. Ηλιοπούλου-Ρογκάν, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη 1989 - Χάρης Σαββόπουλος, Γκαλερί Titanium, Αθήνα 1992 - Εμ. Μαυρομμάτης, Κ. Κιλεσοπούλου, Δημοτική Πινακοθήκη, Θεσσαλονίκη 1992

- Αθ. Σχινά, Γκαλερί Αrt Forum, Θεσσαλονίκη 1992 - Mάνος Στεφανίδης, Γκαλερί Κρεωνίδης, Αθήνα 1994 - Μ. Σκαλτσά, Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Θεσσαλονίκη 1996 - Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ, Αθήνα, 2011 - Βιβή Βασιλοπούλου, Γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ, Αθήνα, 2015 - Λουϊζα Καραπιδάκη, EVRIPIDES ART GALLERY, Αθήνα 2017 - Δρ. Βιβή Βασιλοπούλου, EVRIPIDES ART GALLERY, Αθήνα 2022

1995 “Aφιέρωμα στους Δελφούς: Zωγραφικές εκδοχές”, Eυρωπαϊκό Πολιτιστικό Kέντρο Δελφών, Δελφοί.

Ο κατάλογος των έργων του Γιώργου Κουβάκι εκδόθηκε με αφορμή την έκθεσή του στην Αίθουσα Τέχνης EVRIPIDES ART GALLERY από 22 Σεπτεμβρίου 15 Οκτωβρίου 2022 Φωτογραφίες έργων / Αλέξανδρος Ραπτόπουλος Παραγωγή έκδοσης / THESSPRINT S.A. Ηρακλείτου 10 & Σκουφά, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα Τ.: 210 36 15 909, info@evripides-art.gr www.evripides-art.gr www.facebook.com/evripidesart www.instagram.com/evripidesart

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.