Fotostory reinigen_ndl

Page 1

Ge誰ntegreerd reinigings programma

1) Gebruik voor het reinigen van de Caffeo enkel Melitta reiningingstabs, deze zijn meest geschikt voor een Caffeo machine. Het toestel moet in stand-by staan.

2) Druk de 1-kop-toets en de Aan/Uit-toets 3 tellen samen in

2) Reinigingssymbool knippert en lekbak symbool brandt.

3) Maak de lekbak leeg.

(knippert) 4) Verwijder het koffiegruis uit de residubak

5) Plaats de residubak onder de koffie-uitloop .

6) 7) Plaats het lekbakje, zonder de Het symbool van de residubak in het apparaat. Er vulkoker brandt. volgen twee spoelingen.

8) Open het gemalen koffie reservoir. Het symbool van de vulkoker (zie links) knippert.

9) Plaats een reinigingstab in het gemalen koffie reservoir

10) Vul het waterreservoir tot het maximum.

11) Plaats het waterreservoir terug in de machine.

13) Maak de residubak leeg en plaats het terug onder de koffie-uitloop

12) De stoom-knop licht op. Druk op deze knop om het reinigingsprogramma te starten.


14) Druk opnieuw op de stoomknop

15) Wanneer het reinigingsprogramma beĂŤindigd is, knippert het lekbak-symbool

(knippert) 19) Na een korte opwarmingsfase is het apparaat weer klaar voor gebruik

16) Maak de lekbak leeg.

17) Leeg het residubakje.

18) Plaats het lekbakje met de gemalen koffieresidubak terug in de machine.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.