Fotostory ontkalken_ndl

Page 1

Geïntegreerd ontkalkings programma

1) Indien van toepassing verwijder de Claris waterfilter uit het reservoir.

2) 3) (toestel in stand-by ) druk de Maak de lekbak leeg tweekopjes-toets en de Aan/Uit-toets samen meer dan 3 seconden in

4) Maak de residubak leeg

5) Vul het reservoir met lauw water tot aan de 0,5 L aanduiding

6) Doe ontkalkingsproduct in het waterreservoir

7) Los het ontkalkingsproduct op in het water

9) De selectietoets ‘stoom’ licht op. Druk op deze toets om het ontkalkingsproces te starten, dit duurt ongeveer 5min.

10) Het

stoomsymbool

brandt

11) 12) . Verwijder de mixer en plaats Draai het stoomventiel open. de stoompijp in het residubakje

8) Plaats het waterreservoir terug

13) 14) Wanneer het Maak de residubak leeg. ontkalkingsproduct doorgelopen is, lichten de ‘lekbak’ en ‘waterreservoir’ symbolen op.


15) Maak de lekbak leeg

16)Plaats de lekbak zonder de residubak terug in de machine.

20) Stoomsymbool knippert

21) 22) 23)Maak de lekbak leeg. Draai het stoomventiel dicht Na een aantal minuten brandt wanneer het knipperen stopt het symbool ‘lekbakje’. (zie links) ,

25) 26) Plaats het lekbakje met Plaats de mixer terug op het de residubak terug in de afgekoelde stoompijpje. machine.

17) Plaats de residubak onder het stoompijpje

27) Na een korte opwarmingsfase is het apparaat weer klaar voor gebruik

18) Spoel het waterreservoir en vul het met vers water en plaats het terug.

19) De selectietoets ‘stoom’ licht op. Druk nu op de knop.

24) Maak de residubak leeg.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.