Page 1

2013/2014

STOVNER VIDEREGÅENDE SKOLE

STOVNER VIDEREGÅENDE SKOLE


VELKOMMEN TIL STOVNER VGS Hjertelig velkommen til Stovner videregående skole. Jeg håper du har hatt en fin sommerferie og møter frisk og opplagt til et nytt skoleår. Begynner du på Vg1 er du nok fylt med både positive forventninger og litt nervøsitet. De fleste elevene kommer fra en grunnskole der man har gått sammenhengende i opptil 10 år. Der har man knyttet gode og varige kontakter, både med medelever og lærere. Nå står du på terskelen til en ny skolehverdag, en skolehverdag med nye klassekamerater, lærere, nytt skolemiljø og nye regler og rutiner. Og til dere som begynner på andre eller tredje året ved Stovner videregående skole,- hyggelig å ha dere med på laget også dette skoleåret.

Vi som arbeider på Stovner videregående skole ser frem til å møte deg. Hvilke kunnskaper og egenskaper bringer du med deg? Hvordan vil du prege læringsmiljøet i klasser og grupper? Et godt læringsmiljø avhenger ikke bare av hvordan lærerne fungerer i forhold til elevene, men også hvordan elevene fungerer i forhold til hverandre. I et godt arbeidslag hever deltakerne kvaliteten på hverandres arbeid. Som elev ved Stovner videregående skole håper jeg at du vil bli den gode medspilleren. Da er jeg sikker på at du vil oppleve din tid ved skolen som lærerik, positiv og meningsfylt.

“Som elev ved Stovner vgs. håper jeg at du vil bli den gode medspilleren.”


Jeg vil også benytte anledningen til å rette oppmerksomheten mot noen av de største utfordringene i videregående skole, nemlig fravær, forsentkomminger og uro i timene. Skolens primære oppgave er å gi elever kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Deltakelse i undervisningen er derfor krav nummer en.

Å gi seg selv, medelever og lærere arbeidsro er også et viktig forhold. I følge Opplæringslova kan stort fravær, uansett grunn, føre til at grunnlaget for å sette standpunktkarakter mangler. Jeg synes det er trist at alt for mange elever for sent tar hensyn til dette forholdet. I tillegg til halvårsoppgjøret til jul vil du også få midtterminmeldinger i oktober og mars. Ta derfor de tilbakemeldingene som du da får på alvor. Sørg for at det vitnemålet/kompetansebeviset du får neste sommer, er et dokument som du kan være stolt av. Lykke til med skoleåret på Stovner videregående skole.

Roald Olsen Roald Olsen Rektor ved Stovner vgs.


ANTALL KLASSER VG1 Studiespesialisering.............................................................................................................................................. 5 Bygg- og anleggsteknikk.................................................................................................................................... 3 Helse- og sosialfag.................................................................................................................................................. 4 Teknikk og industriell produksjon........................................................................................................... 2 VG2

Studiespesialisering ............................................................................................................................................. 4 Studiespesialisering, Londonklassen ..................................................................................................... 1 Kjøretøy............................................................................................................................................................................ 1 Byggteknikk.................................................................................................................................................................. 1 Hudpleie........................................................................................................................................................................... 2 Overflateteknikk.................................................................................................................................................... 1 Klima-, energi- og miljøteknikk......................................................................................................................1 Helsefagarbeider…………………………………….................................................................................................. 2 VG3

Studiespesialisering.............................................................................................................................................. 4 Allmenne fag, påbygging..................................................................................................................................... 1 Hudpleie........................................................................................................................................................................... 1 Andre klasser Vg3 i skole, rørlegger........................................................................................................................................... 1 lærlingeskole, høsten 2013............................................................................................................................. 1


PERSONALET VED SKOLEN ................................................................................ Ledelsen:

...................................

Miljøavdeling:

Olsen, Roald Rektor Maroni, Øyvind Almlid, Heidi B. Assisterende rektor og Cedereke, Lenni trinnansvar Vg3 ST og 3PÅK Sjøblom, Leif Augedal, Pernille K. Avdelingsleder, trinnansvar Vg2 ST IKT: Thorenfeldt, Emse A. Avdelingsleder, trinnansvar Vg1 ST Aleksandersen, Rune Elvik, Brit Avdelingsleder, BA og TIP Aaserud. Karen Avdelingsleder, HO Vinh, Huu Trieu Smedsvik, Merete Studieinspektør Ottersland, Even

...................................

................................................................................ Rådgivere:

Fugleberg, Liv HO og TIP Fredly, Synnøve Vg3 ST og BA Gundersen, Hege Bay Vg1 og Vg2 ST, 3PÅK Martinsen, Aud Særskiltelever

................................................................................

Kontoret/Økonomi:

Jensen, Trude, kontorleder Brendløkken, Terje F. (økonomi) Martinsen, Bente Johannessen, Elin Sørensen, Gun

Bibliotek: ................................... Faour, Mona

Driftsavdeling: ................................... Driftsleder: Nadesan, Vikknesh Vaktmester: Vestrom, Morten

Renholdere: ................................... Almukhtar, Agnieszka Pettersen, Frøydis Skaret, Fabiola Teklessellasie, Makda Trakic, Mensun Vasqaez, Marlit


UNDERVISNINGSPERSONALET Sandberg, Magnus Selås, Kurt Skjeggestad, Bård A.* Skarpaas, Kaja Granum Stigum, Ingvild Stubø, Steffen Sipe Skilbrei,Anne-Christin Stenstrøm, Anne Gunn Sverdrup, Anette Søby, Magne Inderberg* Thunheim, Tone Britt Tvede, Cecilie Utle, Marianne Venegas, Rodrigo Veiby, Marianne Borud Våler, Kjell Wagle, Ida Elisabeth Walstad, John Ørmen, Linn Helen Øverland, Signy A.

.............................................................................................................

Aleksandersen, Rune Amin, Sarwar Md Amundsen, Liv Samset Bakke, Maria Kind Barr, Nina Bech, Bodil Berglund, Camilla Bergly, Gyda Anna Bergstad, Odd Øyvind Bjørndalen, Håkon Brevik, Finn Bruteig, Malin Danielsen, Jørn Dybsand, Øyvin Edsberg, Einar Elseth, Egil Eidheim Finnøy, Kristin Fornes, Nina Bygdevoll Fred, Håkan Gilberg, Arnfinn Gundersen, Håkon Halvorsen, Geir Ove Halvorsen-Kuhn, Pamela* Harlem, Ole Morten Hasanov, Rita Haugen, Marit Haugen, Per Marius Haugerud, Marianne

Herttua, Toimi Arild Hjulstad, Rita Jansen, Elisabeth* Johansen, Arne Jonsrud, Stine* Juell, Claus Jørgensen, Monica Karlsson, Karin Barbro Larsen, Roy Louis Leganger, Hans Leon, Amrit De Lunde, Geir Martinsen, Elisabeth Meadow, Kirsten Muren, Asle Muren, Hallgeir Nilsen, Berit Nistad, Dag Ove Nguyen. Loc* Olsen, Helge Andreas Olsen, Øystein Opsahl, Marit Osland, Rolf Erik Ottersland, Even Pedersen, Jan Fredrik Rishøi, Kristian Røyne, Marit Sagen, May Liv Sandanger, Solveig

.............................................................................................................

Aanerud, Bjørn Even

*Permisjon


KONTAKTLÆRERE

............................................ VG2 ST 2ST1 Halvorsen, Geir Ove 2ST2 Elseth, Egil 2ST3 Sandberg, Magnus 2ST4 Bergly, Gyda Anna 2STL Leganger, Hans

............................................

VG1 YF 1BA1 Olsen, Øystein 1BA2 Danielsen, Jørn 1BA3 Larsen, Roy Louis 1HO1 Thunheim, Tone Britt 1HO2 Bech, Bodil 1HO3 Sagen, May Liv 1HO4 De Leon, Amrit 1TP1 Våler, Kjell 1TP2 Muren, Asle

.........................................................

VG2 YF 2HEA1 Jørgensen, Monica 2HEA2 Skilbrei, Anne-Christin Ø. 2HUK1 Finnøy. Kristin 2HUK2 Veiby, Marianne 2KTK1 Aanerud, Bjørn Even 2OFT1 Hasanov, Rita 2KEM1 Herttua, Toimi Arild 2BYT1 Harlem, Ole Morten VG3 YF

.........................................................

3HUK1 Barr, Nina

Rørlegger Skaugen, Simen Lærlingeskole JUELL, CLAUS

......

VG3 ST 3ST1 Selås, Kurt 3ST2 Aleksandersen, Rune 3ST3 Øverland, Signy 3ST4 Osland, Rolf Erik 3PÅK Rishøi, Kristian

.................................................................................................

VG1 ST 1ST1 Fred, Håkan Lunde, Geir 1ST2 Meadow, Kirsten Bakke, Maria 1ST3 Stubø, Steffen Sipe Berglund, Camilla 1ST4 Skarpaas, Kaja Granum Martinsen, Elisabeth 1ST5 Tvede, Cecilie Ørmen, Linn Helen


Skoletidsplan ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Skoledagen har en ytre ramme som strekker seg fra kl. 08.00 til kl. 16.30. Mandag fra kl. 12.15 – 13.00 er det undervisningsfri. Tirsdager slutter undervisningen kl. 14.00. Undervisningen foregår i økter av ulik lengde, med en spisepause (ca. 30 min.) midt på dagen. Mindre pauser i undervisningsøktene avtales nærmere med kontaktlærer/faglærer. Måned August

September Oktober November Desember Januar

Februar Mars April Mai Juni

Sum

skoledager 10

20 19 21 15 21

15 21 16 18 14

190

Ferier / fridager Skolestart: Mandag 19.08

Høstferie f.o.m. 30.09 Høstferie t.o.m. 04.10

Juleferie f.o.m. 23.12 Juleferie t.o.m. 02.01 2014 Første skoledag er 03.01 Vinterferie f.o.m. 17.02 t.o.m. 21.02

Påskeferie f.o.m. 14.04 t.o.m. 21.04 Fri 01.05, 02.05, 29.05 (Kr.h.f. dag), 30.05 Fri 09.06 (2. pinsedag) Siste skoledag er 20. juni Skolestart skoleåret 2014/2015 er mandag 18. august


SKOLETILBUD RÅDGIVERE

HELSESØSTER

Rådgiverne er en del av skolens ledelse og skal sammen med skolens øvrige personale arbeide for å skape et aktivt og positivt miljø i skolesamfunnet. Noen av rådgivernes oppgaver er å:

Helsesøsters kontor er på rom C211. Kontortiden er hver mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 08.30 til kl. 15.00. De er forøvrig tilgjengelig andre dager, da etter avtale.

• gi elever rettledning og råd i forbindelse med valg av utdanningsprogram, programområde og fag • gi yrkesorientering og individuell rådgivning i yrkesvalgspørsmål • gi råd og hjelp til elever som har en vanskelig livssituasjon eller som av ulike grunner har problemer med skolehverdagen.

Rådgiverne samarbeider med og formidler henvendelser til helsetjenesten og PP-tjenesten. Rådgiverne har kontor i gangen ved personalrommet. Rådgivere: HO og TIP Fugleberg, Liv

.................................................................................................................................................... ST Vg3 og BA Fredly, Synnøve .................................................................................................................................................... ST Vg1m Vg2 og 3PÅK Gundersen, Hege Bay

.................................................................................................................................................... Særskiltelever Martinsen, Aud ....................................................................................................................................................

MILJØAVDELINGEN Miljøavdelingen har som oppgave å sørge for at det er et godt miljø ved skolen, fritt for mobbing, vold og annen uakseptabel oppførsel. Miljøavdelingen skal i tillegg se til at det er ro og god orden i skolebygg og i undervisningsrom.


r e t e d å r v e ” r ø “El r e l a t “ s e n e v e el l i t d l o h r o f ” . i e s l e d e l s n e l o k s


ELEVRÅD ELEVRÅDET Elevrådet ved skolen er elevenes øverste organ. Elevrådet er elevenes “talerør” i forhold til skolens ledelse. Elevrådsstyret har møter med rektor hver 14. dag. På denne måten kan elevrådet ha innflytelse i saker som angår elevene - det er derfor svært viktig, både for elevene og for andre grupper ved skolen, at elevrådet fungerer bra.

Elevrådet består av en tillitselev med vararepresentant fra hver klasse. Ved Stovner videregående skole velges elevrådsstyre i løpet av vårsemesteret. Elevrådet har egen posthylle på skolens kontor. Elevrådsstyret henter posten og informerer resten av elevrådet om saker av betydning. Elevrådet har til oppgave å hjelpe elevene med å ta opp spørsmål de mener er viktige. Forslag til elevrådet kan enten leveres til tillitseleven i klassen eller direkte i forslagskassen utenfor elevrådskontoret. Synnøve Fredly er kontaktperson for elevrådet.

TILLITSELEV

Det velges en tillitselev med vararepresentant fra hver klasse.

For skoleåret 2013-2014 har elevrådsstyret følgende sammensetning: • • • • •

Elevrådsleder: Sindre Næss (3ST) Nestleder i elevrådet: Bilal Alam (3ST) Sekretær: Amy Nguyen (3ST) Informasjons- og rettighetsansvarlig: Jonas Huser Falleth (3ST) Økonomi- og arrangementansvarlig: Hanya Barakzahi (2ST)

Tillitseleven er elevrådets representant i klassen. Spørsmål og forslag fra elever i klassene skal bringes videre til elevrådsstyret. Tillitseleven skal orientere klassen om hva som skjer på møtene i elevrådet, samt sørge for at klassen får all informasjon som sendes ut fra elevrådsstyret. Innen fredag den 6. september skal klassene ha valgt tillitselev og vara.


ANDRE TILBUD LÆRINGSSENTERET I læringssentret kan du: • be om hjelp til å finne frem til litteratur du trenger • se om du finner noe du har lyst til å lese • drive med gruppearbeid • lese aviser og tidsskrifter • låne bøker eller annet materiale hjem • orientere deg om nye bøker (en del utstilt) • gjøre lekser • få forbedret din studieteknikk • benytte kopimaskin og PC

LEKSEHJELP/ EKSAMENSKURS Fagspesifikke leksehjelpskurs og eksamenskurs vil bli avholdt kontinuerlig gjennom skoleåret. Her er lærere og tidligere elever til stede som veiledere. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av dette tilbudet!

Åpent: Alle dager i skoletiden Utlånstid: 1 måned, hvis ikke annet avtales.

Elevene er økonomisk ansvarlig for bøker som er lånt/ brukt inntil bøkene leveres tilbake. PC – egenandel: Alle elever på Vg1 ST får utlevert egen PC til bruk i undervisningen. Elevene må underskrive en låneavtale som blant annet regulerer eieforhold, forpliktelser, erstatninger ved tap/skade samt egenandel.

Årlig egenandel er for skoleåret kr. 850, tilsvarende utstyrsstipendet i Statens lånekasse.

KANTINEN I kantinen serveres både kalde og varme retter. Åpningstiden er hver dag fra kl. 07:45 - 15:00.


PARKERINGSBESTEMMELSER Skolens parkeringsplasser er forbeholdt ansatte og besøkende til skolen. Elever har ikke anledning til å bruke parkeringsplassene. Feilparkering kan medføre borttauing.

BRUK AV TJENESTER VED SKOLEN

Bilmekaniker: Hvis du ønsker bilen reparert på skolen, må du kontakte bilavdelingen for å bli satt på venteliste. De utfører mange forskjellige reparasjoner, bortsett fra oppretting og billakkering. Hudpleie: Hudpleielinjen tar imot klienter til hudpleiebehandling. Elever ved skolen får fri én gang i året for å gå til behandling på hudpleielinjen. Dersom du ønsker å benytte noen av disse tilbudene, kan du ringe eller stikke innom de ulike avdelingene.


Som el

l viser jeg respek

Alle behandles med resp funksjonsevne. Vi jobber

l er jeg miljøbev

Alle elever viser hensyn t


lev ved Stovner Vgs

kt

pekt, uansett etnisitet, kjønn, seksuell legning eller r med å skape gode holdninger og vise toleranse for hverandre.

l er jeg til stede

Det er en selvfølge at alle elever møter til alle timer. Tilstedeværelse fremmer kunnskaper, ferdigheter og gode holdninger.

l møter jeg presis

Alle elever møter presis til undervisningen og andre avtaler.

l møter jeg forberedt

Alle elever har med nødvendig utstyr og møter forberedt til undervisningen.

l viser jeg arbeidsinnsats

Alle elever viser god arbeidsinnsats.

l er jeg inkluderende

Alle elever jobber for et inkluderende skolefellesskap.

visst

til fellesområdet og rydder alltid opp etter seg.


VURDERING KARAKTER I FAG I videregående opplæring skal vurdering i fag gis med tallkarakterer, FOL § 3-4. Det skal brukes tallkarakterer på en skala fra 1 til 6. Bare hele tallkarakterer skal brukes. De enkelte karaktergradene har dette innholdet: • karakteren 6 uttrykker at eleven har særdeles god kompetanse i faget • karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget • karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget • karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget • karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget • karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget • I følge § 3-3 er grunnlaget for vurdering i fag de samlede kompetansemålene i læreplanen. Spesielle forhold knyttet til vurdering i fag: • Eleven skal møte frem og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag til å vurdere eleven. • Læreren skal legge til rette for at han/hun får et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven.

• Mangler lærer vurderingsgrunnlag fra flere av læreplanens kompetansemål skal det normalt ikke gis karakter ved halvårsvurdering eller standpunkt.

• Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter. • En elev som har fått ikke vurdert i ett eller flere fag, vil ikke få fullført og bestått vitnemål/kompetansebevis. For å få det, må eleven senere ta opp de manglende fagene som privatist.

• I følge § 3-7 skal eleven og foreldrene varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for å sette karakter. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold og skal gi eleven anledning til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter.

Elever i videregående opplæring skal ha halvårsvurdering i fag som en del av underveisvurderingen. Halvårsvurderingen skal vise kompetansen til eleven i forhold til kompetansemålene og den skal gi rettledning om hvordan eleven kan øke sin kompetanse i faget, jfr. § 3-13. På Stovner vgs. får elevene halvårsvurdering med karakter i uke 4. Halvårsvurderingen blir fulgt opp med elev/foreldresamtale i uke 6 (3. – 6. februar).


VURDERING KARAKTER I ORDEN/ATFERD Grunnlaget for vurdering i orden og adferd er i følge Opplæringslova § 3-5 knyttet til i hvor stor grad eleven opptrer i forhold til skolens ordensreglement.

Karakteren i orden skal blant annet gi uttrykk for om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet mens karakteren i adferd skal gi uttrykk for om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig. I videregående opplæring skal vurdering i orden og adferd gis etter en tredelt karakterskala (Opplæringslova §3-6):

• God (G): Vanlig god orden og vanlig god atferd. • Nokså god (Ng): Klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd • Lite god (Lg): I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd.

I følge Opplæringslova § 3-7 skal eleven og foreldrene varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (NG) eller lite god (LG) i orden eller i oppførsel. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold og skal gi eleven anledning til å forbedre karakteren i orden og oppførsel.

Elever i videregående opplæring skal ha halvårsvurdering med karakter i orden og oppførsel som en del av underveisvurderingen. Halvårsvurderingen bør også inneholde en begrunnelse for hvorfor ordens- og oppførselskarakterene er nedsatt samt en veiledning om hva eleven bør gjøre for å rette opp problemet, jfr. § 3-15. På Stovner vgs får elevene halvårsvurdering med karakter i orden og oppførsel i uke 4. Halvårsvurderingen blir fulgt opp med elev/foreldresamtale i uke 6 (3. – 6. februar).

MIDTTERMINMELDING I tillegg til halvårsvurdering med karakter gjennomfører Stovner vgs også midtterminmeldinger.

Gjennom midtterminmeldingnene skal det settes fokus på elevens faglige og sosiale utvikling samt en veiledning, om hva man bør gjøre for å bli bedre i faget og i elevrollen.


SLUTTVURDERING Sluttvurdering skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avsluttet opplæringen i faget. Sluttvurdering i videregående skole er standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer til fag- og svenneprøver, jfr. Opplæringslova § 3-17. Når eleven avslutter opplæringen i skole skal det også settes standpunktkarakter i orden og atferd (Oppplæringslova § 3-19). Sluttvurdering er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. Forvaltningslova § 28.

FRAVÆR

Alt fravær skal føres på vitnemålet (jfr. FOL §3-47). Fravær skal føres i dager og klokketimer. Se avsnittet om fravær og spesielle forhold knyttet til fravær på side 30.

DOKUMENTASJON Elever som har fullført og bestått et opplæringsløp som gir studie- eller yrkeskompetanse har rett til å få vitnemål som dokumentasjon på dette. Hovedreglen er at alle fag og eksamener må være bestått (karakteren 2 eller bedre). Det gjelder både for standpunktog eksamenskarakter.


FORELDRESAMARBEID Skolen skal sørge for samarbeid med hjemmet, jfr. Opplæringslova § 20-1. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. Et godt foreldresamarbeid legger grunnlaget for et godt læringsmiljø og bedret læringsutbytte for eleven. Skoleåret 2013/2014 har skolen lagt tilrette for følgende foreldremøter:

Dato

TRINN

19. og 20.08 .13 Vg1 ST og YF

Organisering

Tema

Oppstartssamtale mellom kontaktlærer, elev og foreldre.

Elevrollen. Elevens plikter og rettigheter.

Uke 35

3PÅK, Vg2 og Vg3 ST og YF

15.10.13

3PÅK, Vg1, Vg2, Vg3 Foreldremøte med kontakST og YF tlærerne og faglærerne. Oppfølging av midtterminoppgjøret.

Fokus på fravær, forsentkomming, skolearbeid, holdninger, orden og oppførsel.

Vg1 og Vg2 ST og YF Foreldre og elever har individuelle samtaler med kontaktlærerne med bakgrunn i halvårsoppgjøret med karakter.

Grunnlaget for samtalen er halvårsoppgjøret med faglig vurdering, fravær, orden og oppførsel. Planlagt og strukturert samtale om hvordan eleven arbeider daglig og eleven sin kompetanse i faget. Samtalen skal fokusere på faglig utvikling.

02.09.13

29.01.14

03-06.02.14

28.02.14 31.03.14

Oppstartssamtale mellom kontaktlærer, elev og foreldre.

3PÅK, Vg1, Vg2, Vg3 Foreldremøte med fellesST og YF informasjon fra ledelsen, møte med rådgiverne og kontaktlærerne.

Elevrollen. Elevens plikter og rettigheter.

Skolens oppdrag og skolens forventninger til elever og foreldre. Gjennomgang av sentrale bestemmelser i Opplæringslova.

Vg1 ST

Foreldremøte med rådgivere og studieinspektør.

Informasjon om fagvalg neste skoleår og skoletilbudet i London.

Vg3 ST og 3PÅK

Midtterminoppgjør. Skriftlig melding til elev/foresatte.

Fokus på elever som står i fare for stryk i fag, ikke vurderingsgrunnlag eller nedsatt karakter i orden og oppførsel.

Vg1 og Vg2 ST og YF Midtterminoppgjør. Skriftlig melding til elev/foresatte.

Fokus på elever som står i fare for stryk i fag, ikke vurderingsgrunnlag eller nedsatt karakter i orden og oppførsel.


“Et godt foreldresamarbeid legger grunnlag for et godt læringsmiljø og bedret læringsutbytte for eleven.”


REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN

I følge Opplæringslova er fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt reglement for orden og oppførsel for offentlige videregående skoler. I Oslo kommune har derfor byråden for kunnskap og utdanning fått delegert myndighet til å fastsette et reglement som er felles for Osloskolen. Den 25.9.2012 vedtok byråden nytt reglement for orden og oppførsel. Reglementet trådte i kraft den 1.1.2013. Reglementets formål, jfr. §1 er å øke fokus på ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon i Osloskolen. Samtidig er reglementet ment å skulle være et godt virkemiddel til å bekjempe uro og forstyrrelse i undervisningen. Ordensreglementet gjelder når skolen har ansvaret for elevene. Dette innebærer at reglementet kommer til anvendelse i alle skolerelaterte aktiviteter, uavhengig om aktiviteten anses som ordinær undervisning eller ikke, og uavhengig av om aktiviteten foregår på skolens område eller utenfor skolens område. For eksempel vil reglementet gjelde på skoleturer, også i perioder det ikke er program for. § 4 Regler for orden Bestemmelsen angir hvilke regler som gjelder for orden • Møte presist til alle opplæringsøkter • Møte forberedt til opplæringen

• Ha med nødvendig utstyr • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister • Holde orden

§ 5 Regler for oppførsel • Være til stede i opplæringen • Behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orinetering m.m. • Bidra til et godt arbeidsmiljø • Rette seg etter regler fra skolens ansatte • Følge skolens regler for melding av fravær • Ta godt vare på skolens eiendeler • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr • Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres er å: • mobbe • utøve eller true med fysisk vold • fuske eller forsøke å fuske • ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler • ha med og/eller benytte farlige gjenstander • bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet


§ 6 Sanksjoner Dersom en elev bryter reglene for orden og oppførsel kan skolen benytte de sanksjoner som er nevnt i denne paragrafen. Ved valg av sanksjon må sanksjonene stå i rimelig forhold til reglementsbruddet. De enkelte sanksjoner: • Anmerkning • Skriftlig advarsel til eleven • Skriftlig melding til foreldre/foresatte • Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for • Bortvisning inntil 5 dager • Midlertidig eller permanent klassebytte • Midlertidig eller permanent skolebytte • Bortvisning for resten av skoleåret • Miste retten til videregående opplæring

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen skal normalt anmelde straffbare forhold til politiet uavhengig av elevens alder.

§ 8 Erstatningsansvar Dersom en elev skader eller mister skolens utstyr, for eksempel PC eller bok som eleven låner, eller gjør hærverk på skolen, kan eleven bli erstatningsansvarlig. For umyndige elever kan også foreldrene bli erstatningsansvarlig. Det er et vilkår at eleven har voldt skaden forsettlig (med vilje) eller uaktsomt.


FRAVÆR Fraværsoppfølging: • Eleven plikter å følge med på fraværet sitt og melde fra til kontaktlærer om eventuelle feilføringer innen 14 dager. • Dersom en elev er borte i mer enn tre dager, plikter eleven å varsle skolen/kontaktlæreren om fraværet. • Kontaktlæreren skal følge med på elevens fravær og samtale med elever som har høyt fravær. • Kontaktlærer, rådgiver og avdelingsleder har jevnlige møter der klassens fravær står på agendaen.

SPESIELLE FORHOLD KNYTTET TIL FRAVÆR

Elevene kan på årsbasis få trukket inntil 10 dager fra sitt fravær ut fra kriteriene nevnt nedenfor, jfr. § 3-47: a. helse- og velferdsmessige forhold b. arbeid som tillitsvalgt c. politisk arbeid d. hjelpearbeid e. lovpålagt oppmøte f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

Fravær som skyldest helsemessige grunner etter bokstsv a skal ikke føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset. Eleven må legge frem legeerklæring som dokumentere dette. Fravær som skyldes helsemessige grunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med den fjerde dagen som strykes. Ved dokumentert fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med læreren eller rektor, skal ikke regnes som fravær.

Innenfor rammen av 10 dager kan elever som er medlem av andre trossamfunn enn den norske kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset. Fravær knyttet til bokstav b-f må dokumenteres. Dersom det er mulig, skal eleven legge frem dokumentasjon av fraværet på forhånd.


TIMEPLAN 2013/2014 Mandag 1 . time 2.time 3.time 4 . time 5.time 6.time 7 . time 8.time 9.time 10.timE 11.time

08:00-0845 08:45-09:30 09:30-10:15 10:15-11:00 11:00-11:45 11:45-12:30 12:30-13:15 13:15-14:00 14:00-14:45 14:45-15:30 15:30- XXXX

tirsdag

Fellesti d kl.12:15-13:00

Fellesti d kl . 1 4 : 1 5 - 1 6 : 3 0

onsdag

torsdag

fredag


NER REGÅENDE E

Velkommen til Oss ! STOVNER VIDEREGÅENDE SKOLE

STOVNER VIDEREGÅENDE SKOLE

E

stovner.vgs.no Tlf: 22 10 70 10 Faks: 22 10 70 11 For e-postadresse til skolens personale, se skolens hjemmeside.

Skolebrosjyre Stovner vgs 2013-2014  

Velkommen til Stovner vgs!