Page 1

CENTERTILBUD 2006


CENTERTILBUD Udgivet af Fælleskorpsligt Centerudvalg: Det Danske Spejderkorps De grønne pigespejdere KFUM-Spejderne i Danmark Opsætning: Eva Sejersbøl Hansen Tryk: Als Offset ApS Kære Leder De tre spejderkorps ønsker med denne pjece kort at orientere om, hvilke muligheder der i år er at finde på de 22 forskellige spejdercentre. Samtlige centre: • Ligger i naturskønne omgivelser med mange muligheder. Har færdige aktivitetstilbud, såvel traditionelle som specielle, dvs. at aktivitetsbeskrivelser, aktivitetsmaterialer og værktøjer stilles til rådighed for brugerne, hvis intet andet er anført. På de fleste centre står enhederne selv for gennemførelsen af aktiviteterne.

Trevæld

• Har ofte deltagere fra forskellige dele af landet, hvilket giver muligheder for at udveksle idéer og erfaringer og få inspiration, der kan bruges ved senere planlægning af enhedens arbejde. • Sender jer gerne på opfordring en pjece om netop dette center med en mere detaljeret beskrivelse af centrets aktivitetstilbud og arbejdsform.

Besøg spejdercentrene på www.spejdercentre.dk


ARRESØCENTRET Ellefolket byder velkommen til Arresøcentret. Arresøcentret ligger lige ned til Arresø tre km uden for Frederiksværk. Arresøcentret består af den firlængede gård – Ellehavegaard - samt 20 tdr. eng og skov. Hovedhuset og Østlængen. Disse er indrettet med sovepladser, store opholdsrum og veludstyrede køkkener.

Arresøcentret Udlejning v. Birgitte Rose Frejasvej 4, 3400 Hillerød Tlf: 48 25 39 87 br@arresoe.dk 35,- kr. lejrplads 45,- kr. centeruge 12.000,- kr./uge for Hovedhus eller Østlænge I uge 27 og 31 dog 14.000,- kr./uge (ekskl. forbrugsafgifter) 5000,- kr./weekend 6.000,- kr./forlænget weekend (ekskl. forbrugsafgifter)

Vestlængen er et stort rum til indendørs aktiviteter, med mødelokaler, Intenetcafé, kiosk og Arresøcentrets adresse proviantrum med køl og frys. Arresøcentret, ”Ellehavegaard” Lejrpladsen har plads til 3-500 spejdere. Auderød Byvej 4 3300 Frederiksværk

Masser af aktiviteter Tlf. til lejere: 47 72 19 67 Kulsøpionering. Tømmerflåder. Sejlads i Megin- og optimistjoller. KFUM-Spejderne i Danmark, På centerlejrene sørger Ellefolket for en del af Distrikterne i Nordsjælland aktiviteterne: Bl.a. smedning, tinstøbning og sejlads. Specielt i 2006 laver vi et Sejlertræf. Vi samler en del Megin-joller, sætter erfarne og uerfarne sammen og efter lidt træning bliver der dystet mellem holdene. vil du vide mere, så rekvirer Arresøcentrets egen brochure! ...eller besøg vores hjemmeside: www.arresoe.dk

Sejlertræf 9. - 11 juni Centersommerlejre: Introdag: 10. juni • Uge 27: 1. – 8. juli • Uge 31: 29. juli – 5. august Kurser: Ulve inspirationskursus 11. juni Kodekursus 11. juni Roverværksted 23. – 29. september Øvrige lejre og kurser: Ring vores udlejer om hvilke tilbud vi har Europe for you: Kom og lav dit projekt på centret Åben for udlejning hele året.
SPEJDERCENTRET ASSENBÆKMØLLE Spejdercenteret Assenbækmølle er det eneste trekorpscenter i Danmark. Drejerne, spejdercentrets faste team står altid til rådighed på vore lejre, dels som instruktører på de mange aktiviteter, og dels med gode råd og en hjælpende hånd omkring de praktiske problemer, der kan opstå.

Vinterhike: 3.-5. februar Åben weekend: 10.-12. marts Assenbækkursus: 28.-30. april MUS-lejr: 2.-4. juni 1. sommerlejr: 24. juni - 1. juli 2. sommerlejr: 1.-8. juli 3. sommerlejr: 22.-29. juliAktiviteter I år 2006 afholder vi centersommerlejre i ugerne 26, 27 og 30. Her kan vi bl.a. tilbyde følgende aktiviteter, der alle er bemandet med instruktører: Hike, tøndeflådehike, olympiadedag, klatrevæg, træklatring, natur, smedje, pioner, luksuslejr, rygning af fisk og ost, vodbinding, jernaldermadlavning, jernalderhåndværk, sightseeing og fællesaktiviteter. Faciliteter På Assenbæk har vi nogle velfungerende faciliteter, der letter dagligdagen på centeret: Tømmergården med rafter i alle længder, Værkstedet med udlån af værktøj m.v., Toiletbygningen med træk/slip og varmtvandsbrusere, Møllehjulet – et samlingssted med mønttelefon og kiosk. Derudover har vi et kølerum og et proviantbestillingssystem. Assenbækkursus Assenbækkursus er en forlejr for de ledere, der skal deltage på en sommerlejr. MUS-lejr MUS-lejr på Assenbæk er et tilbud til dig der ønsker at dine 6-10 årige spejdere skal på sommerlejr, men ikke vil af sted en hel uge. Aktiviteter udbydes som på en sommerlejr, men der tages hensyn til spejdernes alder. Øvrige lejre Der laves individuelle pjecer til alle årets lejre på Assenbæk. Besøg vores hjemmeside eller

ring til vores centerkontor hvis du ønsker yderligere information omkring de enkelte arrangementer. Lejrplads for 500 spejdere I de perioder, hvor Assenbæk ikke selv arrangere lejre, kan lejrpladserne lejes af alle, til store og små arrangementer. Kontorets adresse: Spejdercentret Assenbækmølle Postboks 4, 6701 Esbjerg Tlf. 70 23 70 83 mail@assenbaek.dk Kontortid: Tirsdag og torsdag kl. 19.00-21.00 www.assenbaek.dk Lejradresse: Spejdercentret Assenbækmølle Assenbækvej, 6862 Tistrup Tlf. 75 29 96 72 (Møllehjulet) Tlf. 75 29 10 98 (Kontoret) Pris pr. døgn: 46 kr. - sommerlejre 23 kr. - lejrplads 322 kr. for en sommerlejr


EGEMOSE CENTRET Hvem er vi? 10 km fra Farum ligger Egemose Centret i skønne omgivelser - tæt på badesø og skov. Vi har vores eget lille tog, som futter fra den ende af grunden til den anden. På lejrene sørger de flinke mosefolk for god stemning og vi står altid klar med en hjælpende hånd.

Kontor: Egemose Centret H.C. Ørstedsvej 19 A Baghuset 2. Sal 1879 Frederiksberg C Lejradresse: Egemosevej 9 Ganløse Mørke 3660 Stenløse

Pris pr døgn: Faciliteter Vi har bl.a. en fantastisk værktøjslade fuld af 50 kr. remedier af en hver slags - lige fra glasperler Det Danske Spejderkorps til motorsav. Naturligvis er der også en masse rafter samt besnøringsreb til rådighed på centret, så det kun er fantasien der sætter grænser, når køkkenbordet eller udsigtstårnet skal bygges. Endvidere har vi toiletter med træk og slip, køleskabe og en shelter på grunden.

Aktivitetsmuligheder Vi har mange faste aktiviteter, men vi er altid åbne overfor nye input. Bl.a. kan vi tilbyde smedje og støberi aktiviteter, med mulighed for eksempelvis at lave tørklæderinge, grydestativer eller sherifstjerner. Man kan fremkalde sine egne stor/hvid fi lm i fotorummet, så f.eks. kunne patruljen tage på fotohejk med overnatning i København? I det kommende spejderår har vi mange gode tilbud på lejre til alle grene, så tøv ikke med at sætte et kryds i kalenderen, for vi er til for jer!

Påskekursus 13. - 17. april Mikrosommerlejr 2. - 5. juni Tropssommerlejr uge 26 Centersommerlejr med vandtema uge 27 Centersommerlejr uge 28 Muslejr 15. -17. september Seniortræf 3. - 5. november
FORLEV SPEJDERCENTER Forlev Spejdercenter Midt i Jylland, fire kilometer vest for Skanderborg, ligger Forlev spejdercenter. Vi er cirka 80 aktive lagmænd (centermedarbejdere), der står for de udfordrende og spændende lejre og fungerer som praktiske grise. På den måde får i tid til de mange spændende aktiviteter, som vore sommerlejre byder på.

Patruljekursus i påsken: 8. – 15. april Centerkursus: 6. – 7. maj MUS-lejr i pinsen: 3. – 5. juni Centerlejr – sommerlejr: Uge 26 d. 24. – 30. juni Juniorlejr – sommerlejr: Uge 27 d. 1. – 7. juli Centerlejr – sommerlejr: Uge 28 d. 8. – 15. juli Centerlejr – sommerlejr: Uge 31 d. 29. juli – 5. august Seniorkursus i efterårsferien: 14. – 21. oktoberAktiviteter Vi har aktiviteter til alle aldre, så enhver spejder kan blive inspireret. Hvad enten man er til de traditionelle spejderdyder, eller de alternative og kreative aktiviteter byder vi på masser af ideer og muligheder. Fra kano til klatrevæg, pioner til perler eller smedje til spil – vi har det hele. Desuden betyder den smukke natur omkring Skanderborg og Silkeborgsøerne, at der er rige muligheder for en god hike. Lejre MUS-lejr i pinsen er for de mindste spejdere (6-10 år), og har derfor særligt fokus på god underholdning, eventyr og fællesarrangementer. Aktiviteterne bliver målrettet til aldersgruppen i samarbejde med lederne.

15-23-årige. Fælles for begge kurser er, at vi vægter en høj grad af faglighed kombineret med en social dimension, der giver spejderne mulighed for at netværke med andre på deres egen alder. Mere information Læs meget mere på www.forlev.dk , eller ring til kontoret og bestil vores årspjece. Vi lejer også område og bygninger ud - kontakt kontoret for mere information. Kontor: Forlev Spejdercenter Aalborggade 22, kld. th. 8000 Århus C tlf: 86 76 34 43 (onsdage 19-21) kontoret@forlev.dk www.forlev.dk Lejradresse: Forlev Spejdercenter Skyggelundsvej 3, Forlev 8660 Skanderborg tlf: 86 52 33 99

I 2. sommeruge er der juniorlejr. Det betyder, Pris: at tema og en del af aktiviteterne er tilrette- 49 kr. lagt for de 10-12 -årige. Lejren er dog åben for alle aldersgrupper. Når I har valgt at holde sommerlejr på Forlev, er i velkomne til at deltage på vores centerlejr-forweekend (centerkursus). Her mødes ledere og lagmænd for at påvirke og inspirere, mens vi sammen planlægger jeres sommerlejr. Kurser Ud over centerlejre planlægger vi også kurser. I påsken er det Patruljekursus for de 12 -16årige og i efterårsferien Seniorkurus for de


SPEJDERCENTRET GURREDAM Centersommerlejr Centersommerlejr er både for den erfarne og den uerfarne leder. Den uerfarne kan her hente gode ideer, inspiration og hjælp/instruktion. Centersommerlejr er ideel for den erfarne leder, som ikke vil bruge tiden på madindkøb og andre trivielle ting, men derimod øns-ker at udnytte tiden til spejderarbejde og samvær med sine egne og andre spejdere/ledere.

Adresse: Gurredam Spejdercenter Gurrevej 322 3000 Helsingør Tlf.: 49 29 91 02

Aktiviteter Vi tilbyder et meget bredt aktivitetsudvalg. Til de alle aktiviteter vil pionererne stå til rådighed med instruktion og hjælp. Der er også tradition for at en centersommerlejr byder på en eller flere fællesaktiviteter for alle grupperne. På den måde lærer vi hinanden at kende på en sjov og anderledes måde Tidligere har vi lavet spændende løb, olympiader, markeder, turneringer etc. med stor succes. Et stort fælles lejrbål med underholdning både fra spejdere og pionerer kan også være en del af en centersommerlejr. Alt dette og meget mere planlægger vi på lejrseminaret. Yderligere information kan findes på www.gurredam.dk
HOUENS ODDE SPEJDERCENTER Seize the future! Houens Odde Spejdercenter er et spejdercenter ejet af KFUM-Spejderne. Centeret ligger i et skønt naturområde, med lejrpladser i skoven og lige ned til Kolding fjord.

Tundra – Survival of the Fittest 10. – 12. februar VeKla 7. – 17. april Alene Hjemme – forbudt for voksne 28. – 30. april Bæversommerlejr 2. – 5. juni MUS-weekend 2. – 5. juni Centerlejr Uge 26 - 31 Scout Challange 15. – 17. septemper Jagten på Roland 22. – 24. septemper Til lands, til vands og i luften 7. – 9. oktober VeKla 13. – 22. oktober

Centerlejr I ugerne 26 – 31 er der centerlejr med en fast stab af Houmænd, som driver de fleste af vores aktiviteter, enkelte med hjælp fra spejderlederne. Af aktiviteter som man kan deltage i er bl.a.: naturaktiviteter, gamle danske håndværk, sejlads, tømmerflådebygning. Der er også særlige aktiviteter for spejdere over 14år: øksekast, bueskydning, kajaksejlads, træklatring og optimistsejlads. Verden kommer til Houens Odde Spejdercenter Houens Odde Spejdercenter er et internationalt spejdercenter i Danmark. Dette kan man især opleve i centerlejren, hvor der i mange af ugerne deltager spejdergrupper fra udlandet. I staben af Houmænd er der også udenlandske spejdere fra hele verden, der er derfor masser af muligheder for at bruge sit engelske og opleve andre kulturer. Så man kan roligt sige, at verden kommer til Houens Odde Spejdercenter! Spejdercenter hele året Houens Odde Spejdercenter er meget mere end centerlejr. Det foregår noget hele året på Houens Odde Spejdercenter. I mange af årets weekender/ferier er der aktiviteter for alle spejdere, bl.a.: Bæversommerlejr, MUSweekend, naturkursus for ledere og Tundra for klanfolk. Kort sagt, så sker der altid noget spændende på Houens Odde Spejdercenter. Check vores hjemmeside: www.spejdernet.dk/houensodde

Adresse: Houens Odde Spejdercenter Houens Odde 14-20 6000 Kolding Tlf.: 70 10 51 15 Fax: 75 56 55 31 www.spejdernet.dk/houensodde houensodde@houensodde.dk Pris: 49 kr. – centerlejr 34 kr. – lavsæson


LEJRCENTRET HUMMELMOSEN Hummelmosen - ET GRØNT CENTER Hummelmosen spejdercenter ligger i hjertet af Djursland, tæt på gode badestrande og Djurs sommerland. Centret er 22 tdr. stort, med gode, afgrænsede lejrpladser i et varieret landskab af skov, hede, krat, sø og mose. På Hummelmosen findes Hikeruter og færdigpakkede Hikes til områs seværdigheder. Aktiviteter På Hummelmosen finder du en stor stab af medarbejdere, kaldet Hummelbierne. Vi er altid parate aktivitetsvejledninger og materialer, og selvfølgelig en hjælpende hånd, når der er behov for det.

lærer vi hinanden at kende og sammensætter den sommerlejr, der passer netop DIN enhed. Udlejning: Anni B. Høj Karetmagervej 56 8900 Randers Tlf. 70227933 arrangement@hummelmosen.dk Lejradresse: Hummelmosen Kvasbrovej 11 8586 Ørum Djurs Pris: 45 kr. (centerlejr) 30 kr. derudover

Introdag for centerlejre: 6. maj

www.hummelmosen.dk

MUS-lejr: 25. - 27. maj

- et besøg værd!

På centeret findes aktiviteter til alle aldersklasser, og udover de traditionelle spejderakti- KFUM-Spejderne i Danmark viteter tilbyder vi bl.a. kulsøpionering, masteklatring, storpionering, fast o-løb samt gøgl og akrobatik. Vores metalværksted tilbyder alt fra smedning til tinstøbning. Centret er ideel til alle former for søaktiviteter, og selvfølgelig er der redningsveste til alle. Til alle enheder tilbyder vi materialer til afholdelse af morgen- og aftenandagter. Øvrige faciliteter Vi har gode faciliteter til opbevaring af mad. Vores tutte har et bredt udvalg til »den søde tand«, samt t-shirt, postkort frimærker og lejrmærker. Introdag Alle, der tilmelder sig centerlejr på Hummelmosen, indbydes til Introdag inden lejren. Her

Centerlejr - Kr. Himmelfart: 24. - 28. maj Centerlejr - uge 26: 24. juni - 1. juli Centerlejr - uge 27: 1. - 8. juli Diamantkursus: 8. - 15. juli Bæverlejr: 23. - 24. september Flyvende start: 4. - 5. november
KULSØ SPEJDERCENTER Primitiv lejr På Kulsø Spejdercenter har vi alt, hvad der er nødvendigt for at have en god lejr: gran- og løvskov, mose, søer, store frie arealer, gode lejrpladser og Danmarks flinkeste og mest hjælpsomme Nagler. Vi har ikke gadelamper på lejrpladserne og næsten alt foregår primitivt i telte og vores enkelte hytter.

Pris pr. døgn: 50 kr. pr. overnatning

10

Aktiviteter Woodcraft – Gå på opdagelse ved mosen og i skoven med vores egen naturvej-leder og studér dyrene og de sjældne (kødædende) planter. Kulsø – Uden snor eller søm laver vi alt i lejrarbejde – kun fantasien sætter grænsen. Smedjen – I smedjen svinger vi hammeren og laver merlespiger, grillspyd, grydeophæng eller hvad vi/I har idéer til. Idé-døgnkiosken – Løb, kreative værksteder, giv fantasien frit spil. Sø – De to søer åbner mulighed for mange spændende aktiviteter på, ved og i søen. Vi sejler i kan, bygger søheste og tømmerfl åder. Nagler udfordrer gerne lederne til en omgang kanofodbold. Hike – Omegnen byder på gode hike-muligheder f.eks. ad Hærvejen til Gudenåens og Skjernåens udspring eller kanohike på Skjerenåen. Pioner – Stort eller småt – vi kan det hele fx lejropbygning, svævebane og karrusel, men vi kan også tilbyde kursus i knob og besnøringer. Lejre Vinter-weekend – Vi trodser kulden, laver nying og sover i bivuak. Sø weekend – Vi trodser det våde element, laver risbåde, sejler i kano eller var det måske noget med et tømmerflåde søslag. MUS-lejr – STORE oplevelser til SMÅ spejdere. VVS Senior-tur – “Våd Væmmelig(Villig) Senior” Årets brag af en senior tur – spejderar-

bejde og socialt sammenværd giver en uforglemmelig lejr. Åben telt dag – Informationsdag for ledere, der deltager på årets centersommerlejr. Centerlejr og Senior sommerlejr – Her er gang i alle aktiviteterne til store som små. Kulsø-weekend – Her er der tid til større projekter i kulsøpionering. Forhåndstilmelding 8 uger før alle arrange­ menter. Tag på Kulsø Spejdercenter og giv dig og dine spejdere en positiv og primitiv spejder­ oplevelse! Kontor Kulsø Spejdercenter JørgenGlavinsvej 17 7200 Grindsted Tlf.: 20 94 92 50 (tirsdage 18-20) info@kulso.dk www.kulso.dk Lejradresse: Kulsø Spejdercenter Kulsølejren Vesterlund 7323 Give Tlf.: 75 73 61 51 (nødtelefon) Det Danske Spejderkorps


MOSELUND SPEJDERCENTER Hvad er Moselund Spejdercenter Moselund Spejdercenter er beliggende i meget naturskønne omgivelser ved Frijsenborgskovene naturligt opdelt af levende hegn og en lille bæk. Centeret ligger tæt på Hinnerup, knap 20 km nordvest for Århus. Vi har mange gennem årene udviklet mange forskellige aktiviteter, hvor der er noget at vælge imellem både for de største og de mindste.

Øvrige tilbud Udover lejre har Moselund Spejdercenter en udlejningshytte som kan lejes den øvrige del af året (dog ikke i december – februar) ved henvendelse til vores udlejer. Yderligere information kan findes på www.moselundspejdercenter.dk

Centerlejr Centerlejr er betegnelsen for den tradionelle lejr, hvor Mosmændene udbyder og bemander aktiviteter. Der er endvidere proviantordning til fast pris samt en række øvrige service faciliteter, der gør det enkelt at planlægge og gennemføre en sommerlejr.

Lejradresse: Moselund Spejdercenter Århusvej 8 8382 Hinnerup

Kontaktperson: Arne Mørch Brombærranken 7, 2. tv. 5220 Odense SØ Tlf.: 63 15 03 10 lejre@moselundspejdercenter.dk

Pris pr. døgn: 45 kr. - centerlejr 35 kr. - åben centerlejr 25 kr. - lejrpladslejre

Åben Centerlejr Åben centerlejr er en lejr, hvor vi ikke har be- KFUM-Spejderne i Danmark manding med Mosmænd hele tiden. Enhederne skal derfor selv stå for aktiviteter og proviantering, men vi kan tilbyde Jer adgang til vores aktiviteter og vil i øvrigt være Jer behjælpelig på anden vis, men der er ikke samme serviceniveau som på en almindelig centerlejr.

Forcenterdag 6. maj MUS-lejr 2. - 5. juni Centerlejr 24. juni - 1. juli 1. - 8. juli Åben Centerlejr 8. - 15. juli 15. - 22. juli

MUS-lejr MUS-lejren er et tilbud til bævere, ulve, smutter, spirer og mikroer for en færdig planlagt sommerlejren i Pinsen. Alle aktiviteter forestås af Mosmændene, der også har sørget for at købe mad ind. I skal bo i telt på vores lejrpladsen og alle aktiviteter er bygget op over et tema, som er forskelligt fra år til år.

11


NEKSELØ SPEJDERCENTER Nekselø Spejdercenter er placeret på en af Yderligere information Danmarks skønneste øer – 20 minutters sejlads Kan findes på vores hjemmefra fiskerbyen Havnsø ved Sejerøbugten. side www.nexer.dk – her findes blandt andet aktivitetsbeskriCentret er bygget op omkring en af Nekseløs velser, billeder, adresser og gamle nedlagte gårde – midt i den dejlige meget mere. natur, øen er så kendt for. Overnatning foregår på centrets smukt beliggende lejrpladser. Der Udlejning: er til dagsophold desuden mulighed for at leje Poul Henning Jensen Hestestalden, der indeholder et stort møderum Frølundevej 69 samt køkken. Der er derudover køle- og fryse- 4220 Korsør Tlf. 58 38 05 70 kapacitet til rådighed. udlejer@nexer.dk Udlejning: Sommerperioder i ugerne 26, 30, 31 og 32 Weekender startende fra maj til og med oktober Specialtilbud: Patrulje-weekend - kontakt centret! Særlige Forhold Centret er kun åbent i weekenderne i perioden 1. maj – 1. oktober, samt i de fire lejrperioder i skolernes sommerferie. På grund af naturfredning er der færdsels-restriktioner på øen i tiden 1. maj – 15. juli. Centret kan kun benyttes af spejdergrupper

12

Da centret er så afhængig af den natur vi ligger i, har vi valgt at satse på miljøet – derfor har vi blandt andet brændebesparende komfurer, varmekomposteringsanlæg til madaffald, affaldssortering og “økologiske” lokummer. Aktiviteter Nekseløs natur danner også baggrund for centrets aktivitetsudbud: Vandreture rundt på øen, snorkling, svømning, stensamling/-slibning, tømmerflådesejlads og studier med net og vandkikkert. Derudover har vi en række aktiviteter på centret; heriblandt filtning, plantefarvning, papirfremstilling og rafter til lejrarbejder. Vi sætter på Nekselø Spejdercenter en ære i ikke at tilbyde ’aktivitets-færdigpakker’, men derimod at stille os og vores erfaringer til rådighed i forbindelse med gruppens afvikling af aktiviteterne. For-weekend/Åbent Hus Forud for sommerens lejrperioder bliver der afholdt et Åbent Hus, hvor det er muligt at lave en grovplanlægning af sommerens lejr sammen med periodens øvrige lejere og det tilknyttede team – derfor er det vigtigt, at så mange som muligt møder op. Åbent Hus ligger i starten af maj.

Lejradresse: Nekselø Centret Marianelund Nekselø 4591 Føllenslev Tlf.: 59 26 90 44 Pris pr. døgn: På lejrplads kr. 30,- /spejder (min. 600 kr.) Hestestald kr. 5,- / spejder (min. 100 kr.) Patrulje-weekend kr. 25,- /spejder (min. 200 kr. pr. weekend) Det Danske Spejderkorps


NÆSBYCENTRET Sjællands smukkeste center En lejr på Næsby er ud over det sædvanlige. Vi giver jer oplevelser som får børnene til at huske Næsbycentret som den helt særlige og sjove lejr. På centerlejren kan I selv vælge, hvor meget I vil være med, men jo mere I giver des mere får I igen af os. På Næsbycentret er der altid godt humør, og vi laver aktiviteter der er både sjove, udfordrende og med en høj grad af kvalitet. Nye ideer På Næsbycentret gør vi en dyd ud af at tænke nye ideer. Vi udvikler hele tiden vores aktiviteter, så I kan være sikre på at opleve noget anderledes og sjovt næste gang I besøger os. Vi arbejder også hele tiden med vores område omkring centret, med vores bygninger og med vores lejre. I løbet af de sidste par år har vi gennemført 3 nye arrangementer, vi har lavet helt nyt aktivitets-system og vi arbejder på at udvide centret. Vi gør alt for at være med til at udvikle spejderarbejdet i Danmark.

løb, temadage, projektaktiviteter og lejrbål – sammen med Jer. Vi møder Jer med et smil, uanset hvor meget det regner, og vi vil gøre alt for, at I får en rigtig god lejr. Patruljelejrplads I kan leje en patruljelejrplads for kr. 1000,om året. Så kan I komme lige så ofte I vil på Næsbycentret. Ring til vores udlejer og hør om mulighederne. Se mere på www.naesbycentret.dk Udlejning: Judith Justesen Spånagervej 16, Kragerup 4200 Slagelse 70 20 72 84 udlejer@netfolket.dk Lejradresse: Næsbycentret Skelbyvej 126 4174 Glumsø Pris pr. døgn: Centerlejre: 50 kr. Derudover: 35 kr. Centerbygning 1800 kr. + strøm

Internationalt spejderarbejde ellers 4000 kr./weekend + strøm Vi er også et center, der på internationalt plan er kendt for at være på forkant med udviklin- KFUM-Spejderne i Danmark gen. Vi er med i alle de internationale netværk der findes, og vi har hvert år mange internationale gæster. På Næsbycentret kan I altid være sikre på at møde noget der er lidt anderledes end hvad I har set før. Næsfolket På Næsbycentret er der Næsfolk til at give det ekstra krydderi. Vi arrangerer fællesdage, nat-

Kursus - Fundraising 24. - 26. februar Kursus - Junior PL/PA 10. - 12. marts Kursus - Pioneer for voksne 07. - 09. april Juniorweekend 28. - 30. april U 12. -14. maj MUST-weekend 19. - 21. maj Forlejrmøde - centerlejr 28. maj Ulvelejr 1. - 8. juli Centerlejr uge 26 - 31 International åbning 05. - 19. august Junior PL/PA i friluftsliv 08. -10. september MUS-weekend 16. - 18. september Test din indre spejder 22. - 24. september Kursus - Pioneer for unge 29. september - 01. oktober Jota/Joti 20-10-2006 22-10-2006 Knivkursus for Juniorspejdere 10-11-2006 12-11-2006


PORT ARTHUR Centret er smukt beliggende centralt på Fyn på en 24 tdr. stor naturgrund, hvor der er områder med græs, krat, skov, mose og vandløb. På området er der adskilte lejrpladser af forskellig størrelse og to store lejrbålspladser. Centerbygningen har 20 + 40 sovepladser med tilhørende nødvendige hyttefaciliteter. Med sin centrale beliggenhed på Fyn er PORT ARTHUR et godt og naturligt udgangspunkt for udflugter til hele øen, og så er der kun 14 km til Odense centrum.

Patruljeweekends: Foråret 12. maj – 18. juni Efterår 11. august – 15. oktober Lege fra Den Store Verden: 4. marts Jorden Rundt: 8. april Klargøringsweekend: 1. - (2) april Ringene Herre: 19. – 21. maj MUS lejr: 2. – 5. juni (Pinselejr) Centerlejr: 8. - 15. juli

14

Udlejning: Hans Peder Christiansen Søndersøvej 113 5492 Vissenbjerg Tlf: 65 96 78 68 hcp@post2.tele.dk Lejradresse: Spejdercenteret PORT ARTHUR Solevadvej 5 5690 Tommerup Tlf: 64 75 15 77

Se nærmere på www.portarthur.dk, for målgruppe, Aktiviteter frister, priser mv. På PORT ARTHUR er vi centerlerjugen parate med aktivitetsbeskrivelser og materialer, KFUM-Spejderne i Danmark og naturligvis også en hjælpende hånd, hvis der er brug for det. Vi har aktiviteter til alle aldersklasser. På PORT ARTHUR kan du desuden deltage aktivitetsweekends for forskellige aldersgrupper.

På PORT ARTHUR finder du bl.a. klatrevæg, træ- og maste- klatring, øksekast, bueskydning, smedje, kulsø, storpionering, smykkefremstilling, naturvandring, hikes, primimad, fællesaktiviteter og meget mere. Yderligere information kan findes på www.portarthur.dk


EUROPE FOR YOU www.scout.org/europe/wtsie/ Where To Stay in Europe Where To Stay in Europe er et program der giver oplysninger om over 200 spejdercentre i hele Europa. Det er centre med enten byg­ninger eller kun med teltpladser, men som alle kan tilbyde assistance med de aktiviteter og udflugtsmål som I må have lyst til at prøve. På hjemmesiden kan I finde lige præcis det rigtige center i lige det europæiske land som I har lyst til at besøge. I får oplysninger om centrets størrelse, muligheder for aktiviteter og kontakt til udlejer. European Scout Voluntary Programme På hjemmesiden finder du også information om The European Scout Voluntary Programme som er den nyeste del af Europe For You programmet. Det er et program for dig der vil rejse ud som centermedarbejder på andre centre. Du skal være mellem 18 og 30 år og medlem af en spejderorganisation som også er medlem af Verdensspejderbe­ vægelsen (WOSM). På hjemmesiden kan du finde informationer om alle de centre du kan rejse ud til, men du skal selv tage kontakt med det enkelte center og sørge for at udfylde ansøgningen i rette tid. Som centermedarbejder på et andet center får man dækket en del af sine rejseudgifter, ligesom man selvfølgelig får mad og logi betalt på det center man ankommer til. Goose-netværket For nogle år siden tog en række europæiske centre initiativ til at danne et nyt aktivitetbaseret netværk kaldet Goose. Det er et netværk som er groet fra centrene selv, og som stadig flere centre deltager i. På et Goose center (i Danmark er det Houens Odde og Næsbycentret) kan I gennemføre kulturelle og miljøorienterede aktiviteter fra de andre deltagende centre rundt om i Europa – aktiviteter som samtidigt bliver gennemført af Hollændere, Østrigere og Italienere. For centermedarbejderne er det muligt at komme på internationale seminarer på andre europæiske centre for at fremme miljøet og det internationale centersamarbejde. Se mere på www.goosenetwork.org

15


RØMEREGÅRD Rømeregård spejdercenter på Bornholm ligger centralt placeret på øen, 12 km fra Rønne eller Gudhjem. Tag på centerlejr og oplev samtidigt Bornholms seværdigheder gennem hikes, udflugter og via centerets forskellige Aktiviteter. På centeret forefindes ideværksted, smedie, matrialedepot med mulighed for leje af telte og patruljeudstyr. Centret tilbyder madbestilling til hver dag. Centret har meget fine toilet og badeforhold med varmt vand og selvfølgeligt handicaptoilet. Roland 2: 09. - 15. april Centerlejr med fast stab 24. juni 1. juli 1. - 8. juli Sommerlejr uden fast stab 8. - 29. juli 5. - 12. august Roland 1: 29. juli - 5. august Tour De Bornholm 14. - 21. oktober

Centret er meget velegnet til gruppe centerlejr, vor de mindste har mulighed for at sove indendørs i nyrenoveret centerbygning med køkken, spisesal, opholdsrum, leder- og sove rum. Udenfor centerlejren med fast centerlejrstab kan Rømeregård ligeledes lejes. Aktiviteter: Hvad med: - Krøllebølleløb - Silderøgning - Stenslibning eller Stentrolde - Rapelling eller klatring på mur - Smedje - Hike evt på cykel ad Danmarks bedst   udbyggede cykelvejsnet. Se Hammershus, Østerlars Rundkirke, Storslåede klippepartier o.s.v. Yderligere information kan findes på www.roemeregaard.dk

16

Udlejning: Britta Hansen Lærkeløkken 6 3770 Allinge Tlf: 70209384 udlejning@roemeregaard.dk Lejradresse: Spejdercentret Rømeregård Aarsballevej 154 3700 Rønne Pris pr. døgn: 40 kr. - centerlejr med stab og aktiviteter 25 kr. - øvrige på lejrplads KFUM-Spejderne i Danmark


SPEJDERKLINTEN Spejderklinten På Klinten tager en del af vore aktiviteter udgangspunkt i det flade vand i Lovns Bredning, som er velegnet til kanoer, tømmerflåder og mange andre vandaktiviteter. Vores MUS-lejre har ofte haft 100-150 superaktive små poder som deltagere, og mange vælger at komme igen år efter år. Vi har sætter selv forventningerne højt til MUS-lejrene, for det er normalt en lejr med fart over feltet og glade børn. Aktiviteterne på MUS-lejr henvender sig til børn i 7-11 års alderen. Centerlejren er en uges lejr med stort aktivitetsudbud og mulighed for at møde mange andre spejdere. Der er endvidere mulighed for, at troppen også selv laver aktiviteter evt. udenfor lejren. Centerlejrens primære målgruppe er 12-17 årige, men gruppesommerlejr er absolut også en mulighed. Kontakt gerne Monica og hør mere om aktiviteterne på dette års centerlejr: mlausten@stofanet.dk Rangerweekenden er for 17-årige og opefter. Årets sejeste tilbud! Kontakt gerne Louise, hvis du vil vide mere: la@pigespejder.dk

De grønne pigespejdere Rosenborggade 3 1130 København K Tlf. 33 12 95 38 Fax 33 12 67 75 E-mail: info@pigespejder.dk www.spejderklinten.dk 55,- kr. pr. påbegyndt døgn i centerperioder (inkl. aktiviteter) ellers 35,- kr. pr. døgn + forbrug og rengøring. 40 hektar Spejderklinten Sundstrupvej 20 8832 Skals Tlf. 86 69 73 33 De grønne pigespejdere

MUS-lejr: 25.- 27. maj Centerlejr: 8.-16. juli Rangerweekend: 5.-6. august Arbejdsweekends hvor patruljer er velkomne: 17.-19. marts og 13.-15. oktober Alle tilmeldinger til korpskontoret.

Patruljer er velkomne på centeret når vi har arbejdsweekends. Patruljerne er selv ansvarlige for deres proviant og aktiviteter, men skulle noget gå galt, er der Klintefolk lige i nærheden. Perfekt til den første patruljetur for nye patruljeledere. Tjek det ud på www.spejderklinten.dk

17


STEVNINGHUS Stevninghus Spejdercenter ligger i Sønderjylland tæt på den dansk-tyske grænse og danner med sine 85 ha varieret natur ramme om en række forskellige aktivitetsmuligheder til lands og til vands, i skov, på mark eller i mose. Noget helt særligt for centeret er vikingebyen Ny-Hedeby, der giver mulighed for en masse spændende og anderledes oplevelser.

Udlejning: Stevninghus Spejdercenter Holmvej 9, Kliplev 6200 Åbenrå Tlf.: 74 68 71 00 Fax: 74 68 72 02 dagligt kl. 10 - 15 mandag kl. 18.30 - 20.30 Lejradresse:

Alle aldersgrupper er velkomne på Stevninghus Stevninghus Spejdercenter Spejdercenter, og der er aktiviteter for enhver Holmvej 9, Kliplev 6200 Åbenrå smag.

Seniorlejr: 13.-17.april MUS-lejr: Temalejr for de mindste grene. 12.-14. maj Centerlejr for juniorer: 1.-8. juli Centerlejr for alle aldersgrupper: 22.-29. juli

Ny-Hedeby er en perfekt baggrund for en lang række vikingeaktiviteter for både store og små. Prøv f.eks. at smede din egen kniv, at lave mad på vikingemanér, eller at være med til at bygge et vikingehus! Centeret tilbyder også spejder- og fritidsaktiviteter såsom pionering, kulsø, tømmerflådesejlads, lejravis og meget mere. Der er desuden gode muligheder for at tage på hike i området, eller hvad med en udflugt til f.eks. Dybbøl, Flensborg eller Rømø. Alle aktiviteter ledes af centermedarbejdere, der hjælper jer til at få den bedst mulige lejroplevelse.

18

Tlf.: 74 68 75 95 info@stevninghus.dk www.stevninghus.dk Pris pr. døgn 47 kr

Det Danske Spejderkorps


TERP SPEJDERCENTER Terp Spejdercenter er beliggende ned til Holsted Å i naturskønne omgivelser med skov, krat, eng og en lille sø som nærmeste nabo. Centret er inddelt i en udlejningshytte og lejrpladser, adskilt af egekrat og læbælter. Desuden findes der yderligere eng- og græsarealer til aktiviteter, leg og telslagning. Aktiviteterne på Terp Spejdercenter opbygges ofte over fantasirammer. Bl.a. kører bæver-/ ulvetræf i pinsen hver gang over et nyt fantasitema. Centret er meget velegnet til gruppesommerlejre, udendørskurser o.lign., hvor hytten kan huse 34 personer fordelt på flere soverum og dertil hørende faciliteter. Udenomsarealerne byder på en masse muligheder for telt-, lejrog aktivitetsmuligheder. Ønsker du mere information er du velkommen til at ringe eller skrive til vores udlejer efter centerpjecen eller klikke ind på vores hjemmeside. Her kan du læse en del mere om stort og småt vedr. centrets og Terperlaugets aktiviteter.

Udlejer Mie & Gudmund Poulsen Andrup Hovedvej 55, Andrup 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75160127 E-mail: poulslind@esenet.dk Adresse Terp Spejdercenter Terpvej 4B 6740 Bramming Tlf. 75173175 Hjemmeside: www.terp-spejdercenter.dk E-mail:info@terp-spejdercenter.dk Priser Centerbygning 1300 kr./døgn Lejrplads 20 kr./døgn/deltager (min. 200 kr.) Areal: 24 tdl. KFUM-Spejderne i Danmark

Roland 1 for voksne 12. - 14. maj Bæver-/ulvetræf 3. - 5. juni Roland 1 24. juni – 1. juli Inspirationsaften for ledere “Ud af starthullerne” 29. august

Eventyr og spejderi på fantasiens grønne vinger!

19


THORUP HEDE SPEJDERCENTER Årets tilbud til alle spejder. Kom og oplev centerlejren på Thorup Hede. Her vil I få en kæmpe stor oplevelse med masser af spændende aktiviteter. Vi, centrets medarbejder (Hedebønder) vil hjælpe og vejlede Jer. En Centerlejr på Thorup Hede skal opleves. På Thorup Hede er der mulighed for at skræddersy netop det succesfulde program I ønsker. Der er mulighed for hikes, primiaktiviteter, gamle håndværksaktiviteter som smedning, børstenbinding, kulsø og mange mange flere. Og så kan vi tilbyde en oplevelse i en fantastisk spændende natur lige op af Dronninglund Storskov. MUS-lejr, weekend lejr for 6 – 11 årige spejder. En spændende planlagt weekend hvor man bor i telt og laver mad over bål. En weekend med masser af spændende aktiviteter og spejderfællesskab. Godt i Gang Den helt rigtige start på et nyt spejderår får du ved at deltage denne aften. Der vil være mange forskellige emner at vælge mellem. Vel mødt til inspiration.

20

Udlejning: Niels Jørgen Jensen Porsevej 4 9330 Dronninglund Tlf.: 23 31 99 31 niels-jensen@stofanet.dk www.spejdernet.dk/th Lejradresse: Spejdercentret Thorup Hede Thorup Hede Vej 18-20 9330 Dronninglund Pris pr. døgn: 37 kr. De grønne pigespejdere KFUM-Spejderne


THURØBUND SPEJDERCENTER Thurøbund Spejdercenter har specialiseret sig i søaktiviteter, men det betyder ikke, at centeret kun henvender sig til søspejdere. På Thurøbund Spejdercenter har “landkrabber” mulighed for at stifte bekendtskab med sejlads under betryggende forhold.

Med sundfærgen »Helge«, der anløber Thurø er der desuden gode muligheder for at tage på tur til Svendborg og Tåsinge. Yderligere information kan findes på www.tsc.dk

Udlejning: Centerkontor Jørgen Jensen Sikkerhed Vores sikkerhedsbestemmelser sikrer, at I trygt Overgade 22 C, st.th. 5000 Odense C kan give jer i kast med søaktiviteterne. Alle Tlf.: 20228704 deltagere får udleveret redningsvest, som skal mandag og onsdag kl. 17 - 18 bæres under søaktiviteter og alle både er syn- udlejer@tsc.dk

kefri. Kyndige centermedarbejdere holder vagt og udkig under søaktiviteterne og kan hurtigt Lejradresse: Thurøbund Spejdercenter komme til assistance i redningsbådene, hvis Grastenvej 204 C, Thurø der er problemer på vandet. 5700 Svendborg info@tsc.dk

Fartøjer Centeret har ca. 40 fartøjer, sejlbåde, robåde, Pris pr. døgn: kanoer og vindsurfere m.m. og alle spejdere 60 kr. kan få lejlighed til at være skipper på egen skude. Det Danske Spejderkorps Aktiviteter Ud over søaktiviteter tilbyder vi en række naturaktiviteter på og omkring centeret, der er rafter bl.a. til tømmerflåder og der er skov og natur tæt ved, som kan bruges til løb o.l. I tilrettelægger selv disse aktiviteter, evt. sammen med de andre lejrdeltagere. Centermedarbejdere er naturligvis behjælpelige med materialer, instruktion m.m.

Forlejr 20. maj Landkrabbekursus II 25. - 28. maj (Kr. Himmelfart) Mus-lejr 2. - 5. juni (Pinsen) Centerlejr Uge 26, 27, 28, 30 og 31 Seniorlejr uge 31 Landkrabbekursus I 25. -27. august

Hike Der er masser af muligheder for hejke ud fra Thurøbund. Kanohejk rundt om Thurø, sejlhejk til andre øer eller gåhejk. Spørg om muligheder, lejrpladser og seværdigheder i omegnen. 21


TOGGERBO SPEJDERCENTER Toggerbo Spejder Center er beliggende i det skønne naturområde Mols Bjerge. Til centeret hører der en stor grund hvor mulighederne for lejrpladser er alsidige hvad enten det gælder beliggenhed eller størrelse. Mols Bjerge byder på mange forskellige typer af landskaber hvilket gør det naturligt at tage ud i området, selv på små ben vil man kunne opleve landskabet skifte karakter, og dem med længere ben vil også kunne få en udfordrende heik i det kuperede terræn.

Påskelejr 9. - 15. april Sommerlejr (uge 27) 1. - 8. juli

Centerets medarbejdere kalder sig selv for ”knaster”. I årets løb arrangerer knaster en påskelejr og en sommerlejr.

Centerkontor: Bente Jensen Oddervej 64 8270 Højbjerg Tlf: 22 78 09 62 kontor@toggerbo.dk Lejradresse: Toggerbo Spejder Center Toggerbovej 1 8420 Knebel Tlf: 22 78 09 62 www.toggerbo.dk Pris pr. døgn:

Påskelejren er en uges patrulje kursus for stor- 40 kr spejdere, hvor målet er at patruljen styrker det sammenhold de har i patruljen og møder Det Danske Spejderkorps storspejdere fra hele landet. Sommerlejren er for alle spejdere, micro til senior. På sommerlejrene kan spejderne deltage i nogle af de spændende aktiviteter centeret udbyder, det kan f.eks. være smedje, klatrevæg, hike, kanosejlads eller gl. daws spejd. Der er også mulighed for naturmorgenture eller en tur til Ebeltoft. De fleste af aktiviteter på Toggerbo Spejder Center er bemandet med en flere Knaster, som er med i hele aktivitets forløbet. For mere information om Centeret kan der bestilles materiale ved at kontakte Centerkontoret eller besøge vores hjemmeside www.toggerbo.dk Vi håber at se din spejder gruppe på Toggerbo Spejder Center

22

Adresser

Spejder hilsen Knasterne


TREVÆLDCENTRET Beliggenhed Trevældcentret ligger ved sydenden af Stubbergård sø, omgivet af en meget smuk og enestående natur, ca. midt imellem Holstebro og Viborg. Netop søen bliver flittigt brugt i centerperioden til bl.a. kanosejlads, tømmerflådebygning og vandrutchebane, ligesom det er meget brugt at tage en dukkert i søen, når dagens aktiviteter er omme. Spændende og anderledes hikes kan nemt arrangeres, da afstanden til Hjerl Hede, Daugbjerg Kalkgruber samt de omkringliggende skove og hedearealer giver gode muligheder for det. Trevældcentret har flere forslag til sådanne hikes med overnatnings-steder liggende klar til brug. Aktiviteter Trevældcentret byder naturligvis på alle de gammelkendte spejderaktiviteter, men O-løb med GPS, filtning og smedning er blot nogle af de mange utraditionelle og populære aktiviteter, som ligger klar til brug. Trevældcentret hylder ”hjælp-til-selvhjælp” princippet, så derfor har alle vore aktiviteter en materiale- og aktivitets-beskrivelse, som kan findes i Idéstalden. Materialerne hentes i udleveringen lige ved siden af, og derefter er det bare at gå i gang ude på pladserne. Da Trevældcentret ikke er herre over vejret, er der mulighed for at rykke nogle af aktiviteterne ind under den over-dækkede aktivitetslade eller ind i Loen. Trevældcentret afholder hvert år ”centerfordag”, hvor I kan komme og planlægge jeres lejr i samarbejde med de andre lejrdeltagere og centermedarbejderne(”trevlerne”) fra netop jeres lejruge. Vores erfaringer viser, at efter denne dag har de fleste enheder færdigplanlagt sommerlejrens aktiviteter m.m.

Faciliteter Trevældcentret har et Fadebur, hvor al jeres mad kan opbevares. Det er indrettet med hylder, kølerum og dybfryser. Desuden tilbyder Trevældcentret en meget favorabel indkøbsordning, hvor de bestilte varer leveres på centret direkte fra den lokale købmand hver formiddag. Muleposen er vores lille kiosk, hvor I kan købe lidt godt til ganen, småfornødenheder, postkort, T-shirts, mugs m.v. Lidt gemt i træerne har vi en dejlig shelter med plads til 8 personer, og på andagtspladsen står korset med søen og bakkerne som et flot baggrundstæppe. Ønsker I at benytte vores lejrbygninger, kan disse lejes separat eller sammen med dele af vore lejrpladser. I bygningerne er der mulighed for overnatning til 75 personer. Køkkenet må betegnes som et veludstyret, mindre institutionskøkken med stor kogeø, ovn og industriopvaskemaskine, og servicet kan suppleres op til 120 personer. De fine toilet- og badefaciliteter inden døre er selvfølgelig handicapvenlige.

Centerfordag Lørdag den 6. maj Centerperiode Ugerne 26-32 (begge uger incl.) KFUM-Spejderne i Danmark De grønne pigespejdere

Se og læs meget mere om Trevældcentret på www.trevaeld.dk. Udlejning Anders Christiansen Brahmsvej 60 7500 Holstebro Tlf. 97 87 56 38/mail@trevaeld.dk Lejradresse Trevældcentret Trevældvej 7 7830 Vinderup Pris: 1. døgn/efterfølg. døgn 74 kr./37 kr. i centerperioden 48 kr./24 kr. udenfor centerlejr Bygninger incl. 60 pers. 4000 kr./2000 kr.

23


SPEJDERGÅRDEN TYDAL Spejdergården Tydal Ligger i Sydslesvig, ca. 20 km. syd for den dansk/tyske grænse i et fredet naturområde ned mod Trene åen. Tydal’s lejrområde byder på afskærmede lejrpladser, boldbane, skov og bademuligheder i Trenen. Hver sommer afholdes en enkelt uges centerlejr på Tydal, hvor et højt motiveret Team brænder for, at skabe en god lejr for alle deltagere.

Centerlejr 29. juli - 5. august

www.tydal dk Lejradresse: Spejdergården Tydal Tydal 1 D-24852 Eggebek, Tyskland Tlf.: +49 46 09 9303 0

Aktiviteter Landsbyen danner rammen omkring mange forskellige håndværksaktiviteter som kulsø, Pris pr døgn: bagning og mejeri, papirmageri, tovværk, 7 Euro (ca. 52,50) smedje og meget mere. Under indianer opbygges et forløb omkring indianerlivet med bla. en Dansk Spejderkorps Sydslesvig svedehytteceremoni. Derudover kan du være med til gøgl, bygge risbåde, prøve klatrevæggen, tage på o-løb eller dyrke utraditionel idræt samt meget andet. Seniorer kan også selv stable et seniorprojekt på benene, hvor Teamet understøtter efter behov. Vi tilbyder en historisk hike i grænselandet, hvor levende poster vil føre jer gennem danmarkshistorien. Dertil har vi udfordrende spændingsnatløb for alle aldersgrupper.

24

Bestyrer: Helmut Werth Spejdergården Tydal D-24852 Eggebek, Tyskland Tlf.: +49 46 09 9303 0 dds.tydal@t-online.de


ÅRHUS MARITIM CENTER

ÅRHUS MARITIM

CENTER

Århus Maritim Center - stedet for spejdere med saltvand i årerne og som gerne vil prøve kræfter med havet. Kom og oplev Kattegat og Århusbugten fra søsiden.

Aktiviteter Vi tilbyder en bred vifte af søaktiviteter både på land og til havs. Knob og stik, navigation (teoretisk og praktisk), sikkerhed til søs, søvejsregler, praktisk sejlads, bådhåndtering - og hvis vejret spiller os et puds, har vi også landaktiviteter med baggrund i det maritime.

Udlejer: Leif Bach Sørensen Lynghøj Efterskole Hovhedevej 4 9530 Støvring Tlf.: 86 25 06 89 leif.bach.soerensen@kfumscout.dk Lejradresse: Århus Maritim Center Marselisborg Havn 8000 Århus C Pris: Kontakt udlejer og få et tilbud Sæson: Fra maj til og med oktober

Fartøjer Vores fartøjer består af de to kølbåde Sagitta KFUM-Spejderne i Danmark og Dot, henholdsvis en Willing 31 og en Albin Viggen 24. Sagitta har overnatningsmuligheder for 8 personer og Dot for 4. Udover det sikkerhedsudstyr der findes ombord bærer alle selvfølgelig redningsvest. Med på bådene er der altid to centermedarbejdere, en skipper og en styrmand. Skipper har som mindstekrav et duelighedsbevis og stor sejlerfaring. Et deltagerantal på op til 12 personer giver en meget intens sejladsoplevelse – ved større deltagerantal kombineres sejladsen med bl.a. hikes. Hvem er vi ÅMC er i 1996 blevet godkendt som grønt center, og er dermed det første – og eneste – grønne søcenter indenfor KFUM-Spejderne. Vi har dog eksisteret siden 1990 og kan med vores erfaring give jer alle tiders oplevelser. Vær selv med til at planlægge jeres tur – vi opfylder gerne specielle ønsker. 25


Hvor mange tdr. land stort er centret

Max. antal deltagere i centerlejre

Pris pr. overnatning i hytte - centerlejruge

Pris pr. overnatning på lejrplads - uden for centerlejruge / i centerlejr

Depositum kræves

Forudbetaling kræves

Leje af hytte mulig i centerlejrperiode

Leje af hytte mulig uden for centerperioder

Antal sovepladser i hytte

Er der mulighed for indendørs aktiviteter

Er der mulighed for aktiviteter om kristendom

Er det bus, tog eller færge der er nærmeste transport

Antal kilometer til nærmeste offentlig transport - bus / tog

CENTERFAKTA

Arresø

20

400

Fast leje

35 / 45

Ja

Ja

Ja

Ja

50 + 50

Ja

Ja

Bus / Tog

0,1 / 2,5

Assenbæk

46

500

22 / 44

22 / -

Nej

Ja

Ja

Ja

30 / 50

Nej

Nej

Tog

3

Egemose

16

150

Kontakt

45

Ja

Ja

Nej

Ja

46

Lidt

Nej

Bus

1

Forlev

27

500

Kontakt

49

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Bus / Tog

4/1

Gurredam

16

250

50

25 / 25

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Bus

0

Houens Odde

85

300

675

49

0

0

Kontakt

5 stk.

32

Ja

Bus

3

Hummelmosen

22

250

30 / 45

Ja

Ja

Ja

Ja

Div. str.

Ja

Ja

Bus

4

Kulsø

50

400

43

Ja

Ja

54

Nej

Nej

Bus / Tog

1/6

Moselund

8

200

45 / 35

Ja

Ja

Ja

Ja

Tog

1,5

Nekselø

2

100

Kontakt

Nej

Ja

35

Ja

Nej

Færge

1

Næsby

20

600

1800

35 / 50

Ja

Ja

Nej

Ja

0

Ja

Ja

Tog / Bus

0,5 / 3,5

Port Arthur

24

200

Kontakt

25 / 35

Nej

Ja

Ja

Ja

40

Ja

Ja

Bus

0,5

Rømeregård

14

250

Kontakt

25 / 40

Ja

Ja

Ja

Ja

64

Ja

Ja

Bus

0,1

Spejderklinten

6

500

55 / 35

Nej

Ja

Nej

Ja

50

Nej

Ja

Bus

2

Stevningshus

85

300

Kontakt

25 / 47

Ja

Nej

Ja

Ja

0

Ja

Nej

Tog

3

Terp

24

350

1300

20

Ja

Nej

Nej

Ja

4 x 16

Ja

Ja

Tog

3

Thorup Hede

16

150

1100

37

Nej

Ja

Ja

Ja

34

Nej

Ja

Bus

5

Thurøbund

10

175

1850

57 / 23

Ja

Ja

Ja

Ja

48

Nej

Nej

Bus

0,1

Toggerbo

27

250

Ja

Ja

Nej

Ja

36

Nej

Nej

Bus/Færge

5

Trevæld

32

600

Kontakt

Kontakt

Nej

Ja

Ja

Ja

30

Ja

Ja

Bus / Tog

2

Tydal

150

300

52,5

41

Ja

Ja

Ja

Ja

75

Ja

Ja

Bus

1

Århus Maritim

26

Kontakt

Ja

Ja

Kontakt udlejeren for nærmere oplysninger om det enkelte arrangement


Mulighed for at pers. baggage kan hentes af centret fra nærmeste off. transport

Mulighed for at lejrudstyr kan hentes af centret fra nærmeste off. transport

Hvor mange toiletter med træk og slip

Hvor mange tørklosetter

Hvor mange spande

Hvor mange handicaptoiletter

Hvor mange brusere

Er der varmt vand i dem

Hvad koster et bad

Bademuligheder: hav / badesø / svømmehal (km)

Kan man leje telte

Kan man leje materiel

Kan proviant leveres ved bestilling

Kiosk med salg af slik, postkort m.m.

Andet

CENTERNAVN

Ja

Ja

7/4+4

0

0

1

3/3+3

Ja

0

9/-/3

Ja

Ja

Ja

Ja

Stort rum til 80

Ja

Ja

12

0

0

0

6

Ja

2

35/0/17

Nej

Nej

Ja

Ja

Begræns

Begræns

4-feb

2

2

0

04-jan

Ja

-/1/7

Nej

Nej

Ja

Ja

Leje af køleskab

Ja

Ja

0

1

12

1

2

Ja

0

20/6/5

Nej

Nej

Ja

Ja

Køl & frys+klatrevæg

Nej

Nej

5

0

0

0

4

Ja

1

5/-/5

Nej

Ja

Ja

Ja

Shelter + klatrevæg

Nej

Ja

15

0

0

3

12

Ja

0

0/0/6

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

6

6

2

4

Ja

0

7/-/-

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

7

1

4

Ja

Polet

-/0/6

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

7

0

0

0

2

Ja

0

20/-/1

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

0

0

12

0

2

Nej

0

0,2/0/0

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

12

0

1

6

Ja

5

4/8/-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

10

12

12

3

6

Delvis

0

-/-/10

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

11

0

0

1

6

Ja

0

12/-/12

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

18

0

0

2

12

Ja

5

0,1/-/22

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

6

0

0

2

10

Ja

0

20/0,5/15

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

8

0

0

0

2

Ja

50/ - /15

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

12

0

0

1

3

Ja

0

14/-/-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

6

0

0

1

2

Ja

0

0/-/10

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

2

10

0

2

Nej

5/11/10

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

15

0

0

3

11

Delvis

0

60/0/20

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

12

0

0

2

12

Ja

4

25/0,5/4

Ja

Ja

Ja

Ja

10 pers. Shelter

4 sheltere

I sommerhavåret + 40 senge

Afskærmede vaskepladser

8 personers shelter

Kontakt udlejeren for nærmere oplysninger om det enkelte arrangement

27


Udgivet af FÌlleskorpsligt Centerudvalg Det Danske Spejderkorps De grønne pigespejdere KFUM-Spejderne i Danmark

Centertilbud 2006  
Centertilbud 2006  

Fælleskorpslig centertilbud 2006

Advertisement