Europerspektywy 152.2022

Page 1

EUROPERSPEKTYWY Śląskie: TeraźniejszoŚć i przyszłoŚć WydaWca: profokus roberT pilszak | issn 1896-3579 | cena 25 pln zł Miesięcznik | Wydanie 152 | podsuMoWanie 2022 roku EUROPERSPEKTYWY Archiwum wydań elektronicznych miesięcznika Мир для України. Pokój dla Ukrainy » budujeMy MiasTo przyjazne dla MieszkańcóW « Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrza rozMoWa na sTr. 16:17 PRYZ AT MiasTa i subregiony WojeWódzTWa Śląskiego DODATEK specjalny Zabrze. W sercu Śląska STR. 13-36

Serdeczne życzenia noworoczne na 2023 rok

W związku z Nowym Rokiem chcemy podziękować Wam za dotychczasową współpracę, a także życzyć wszelkiej pomyślności i pogody ducha na każdy kolejny dzień.

Życzymy Wam wielu nowych i owocnych przedsięwzięć, samych pewnych partnerów biznesowych i stabilnej sytuacji, która umożliwi zrównoważony rozwój Waszej firmy.

Nowy Rok często wiąże się ze zmianami. Pojawiają się nowe pomysły, a wraz z nimi trudne decyzje. Życzymy Wam, aby wszystkie zmiany, które czekają Was w nadchodzącym

roku były wyłącznie zmianami na lepsze, zaś nadchodzące inwestycje w pełni możliwymi do zrealizowania. Mamy nadzieję, że czekające na Was wyzwania nie tylko pozwolą rozwijać Wasze przedsięwzięcia, ale także będą dawały wiele satysfakcji, wiążącej się z ich realizacją.

Pamiętajmy o wzajemnej życzliwości i uprzejmości, które pomogą nam wspólnymi siłami przezwyciężyć czekające w Nowym Roku trudności. Idźmy przez życie ze spokojem i pogodą ducha.

Słowem: Wszystkiego dobrego!

EUROPERSPEKTYWY

Wprzeświadczeniu wielu przedsiębiorców z sektora MŚP Specjalne Strefy Ekonomiczne są dobrym miejscem do inwestycji tylko dla międzynarodowych koncernów. Tymczasem w 2021 r. Katowicka SSE wydała aż 52 pozytywne decyzje o wsparciu dla firm z sektora MŚP, czyli ponad połowę wszystkich zgód. Ponadto w ciągu ostatnich 7 lat inwestujące w niej małe, mikro i średnie firmy uzyskały ponad 300 mln zł wsparcia poprzez zwolnienie z podatków. Dzięki nowym przepisom uzyskanie dobrych warunków inwestycyjnych jest łatwiejsze, niż się wydaje, a możliwość uzyskania wsparcia można szybko sprawdzić np. na specjalnym kalkulatorze dostępnym na www.ksse.com.pl

» Od 2018 roku nie mieliśmy praktycznie ani jednego tygodnia, w którym nie byłby rozpatrywany wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. Składa się na to m.in. zwolnienie z podatku CIT/PIT czy pomoc w załatwianiu formalności. Firmy z sektora MŚP coraz częściej korzystają z oferty specjalnych stref ekonomicznych ponieważ zauważyły, że to po prostu bardzo dobre miejsce na rozwój ich biznesu « — podkreśla dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Specjalne Strefy Ekonomiczne coraz popularniejsze wśród mikro,

Do wzrostu poziomu inwestycji firm z sektora MŚP z pewnością przyczyniło się uelastycznienie możliwości uzyskania wsparcia poprzez stworzenie w 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Obecnie nie trzeba już bowiem posiadać siedziby w konkretnej lokalizacji, gdyż tak naprawdę cała Polska stała się strefą ekonomiczną.

W październiku 2022 roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została ogłoszona po raz trzeci z rzędu najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, a po raz pierwszy trzecią na świecie w rankingu Financial Times – fDi’s Global Free Zones of the Year 2022. Ranking Global Free Zones of the Year każdego roku wyróżnia strefy ekonomiczne z całego świata, które oferują najlepsze warunki inwestycyjne. Organizowany jest przez fDi Intelligence – specjalną agendę legendarnego wydawnictwa Financial Times, promującą inwestycje i rozwiązania dla rozwoju gospodarczego. Katowicka SSE została wyróżniana jako najlepsza strefa w Europie już po raz szósty (poprzednio zdobywała ten tytuł w latach 2015–2017 oraz w 2019 i 2021 roku).

Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów, firmy mają możliwość uzyskania zwolnienia z podatku CIT lub PIT na terenie całej Polski na okres 12 lat (poza granicami KSSE na terenie Śląska) oraz aż 15 lat dla projektów realizowanych w granicach SSE. Podczas gdy dla dużych firm wysokość pomocy publicznej wynosi do 30 proc., to dla średnich i małych odpowiednio aż do 40 proc. i 50 proc. Oferta przeznaczona jest dla tych przedsiębiorstw, które realizują projekty przemysłowe (np. budowa nowych zakładów produkcyjnych) bądź też firm oferujących nowoczesne usługi dla biznesu, związanych np. z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, audytem finansowym czy usługami rachunkowo-księgowymi.

W marcu 2022 r. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła specjalny serwis dla inwestorów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, na którym mogą oni sprawdzić czy ich inwestycja kwalifikuje się do wsparcia i w jakiej wysokości.

Można go znaleźć pod adresem: www.ksse.com.pl/DlaMSP

małych i średnich firm

graTulujeMy! bcc: Medale, nagrody, Wyróżnienia

Business cenTre club – prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców, działająca od 1991 r. – ogłosił jesienią wyniki edycji konkursów dla firm członkowskich zorganizowanych w 2022 roku. W gronie laureatów znaleźli się przedstawiciele lóż regionalnych, skupiających przedsiębiorców województwa śląskiego. Nagrody w XXXIII edycji Medalu Europejskiego i »Firma Dobrze Widziana« 2022 trafiły między innymi do członków Loży Bielskiej, Loży Częstochowskiej i Loży Katowickiej.

Medale europejskie otrzymały firmy: Content House Sp. z o.o., Hegelmann Transporte Sp. z o.o., Rożek Brokers Group Sp. z o.o. i Triplex Sp. z o.o. SK (Loża Częstochowska), APA Sp. z o.o., Bramster Mietła SK, Cordis Logistics Sp. z o.o., EMT-Systems Sp. z o.o., eq system Sp. z o.o., Farby Kabe Polska Sp. z o.o., Główny Instytut Górnictwa, Hansped Transport i Spedycja A. Hanusiak-Tatarska S.K.A., HyperView Sp. z o.o., Klinika Nieborowice Sp. z o.o., Pajmon CPT Sp. z o.o., Pakar Service Sp. z o.o., Polmotors Sp. z o.o., Stalprofil SA (Loża Katowicka) oraz Ekamedica Sp. z o.o. SK i Rekord SI Sp. z o.o. (Loża Bielska).

W finale konkursu » firMa dobrze Widziana« województwo śląskie reprezentowali: APA Sp. z o.o., Austrotherm Sp. z o.o., EMT-Systems Sp. z o.o., ESAB Sp. z o.o., Farby Kabe Polska Sp. z o.o., Hansped Transport i Spedycja Anna Hanusiak S.K.A., Hegelmann Transporte Sp. z o.o., Pajmon CPT Sp. z o.o., PUN-T Pro Novum Sp. z o.o.

Przypomnijmy, że w połowie 2022 r. poznaliśmy laureatów konkursu » aMbasador polskiej gospodarki« – wśród nich znaleźli się: Asten Group Sp. z o.o., Content House Sp. z o.o., Laboratoires Vivacy Polska Sp. z o. o. (Loża Częstochowska), BetaMed SA, Cordis Logistics Sp. z o.o., Delta Trans Logistik Sp. z o.o., Główny Instytut Górnictwa, Hansped Transport i Spedycja A. Hanusiak-Tatarska SKA i Polmotors Sp. z o.o. K

3 ksse sa »specjalne sTrefy ekonoMiczne coraz popularniejsze WŚród Mikro, Małych i Średnich firM« > ksse.com.pl 5 jaMaT. energia z naTury »Macie rok, przygoTujcie się« > jamat.pl 45 janTar. Technologia korzyŚci jWave – silesia rfid hub > jwave.pl 46:47 po pierWsze ekologiczni, po WTóre poMysłoWi »firMa zieMi bielskiej roku 2022« – eko-WTór jakubiec sp. z o.o. > www.ekowtor.com 54:55

fuTure group. noWy pozioM zaTrudnienia krzyszTof akonoM, fuTure group kędzierzyn-koźle - sTarogard gdański > future-group.pl 59 lpb global eMployMenT sp. z o.o. WykWalifikoWana kadra z zagranicy > lpbglobalemployment.pl 75

TraMWaje Śląskie noWa linia »15« oddana do użyTku > tram-silesia.pl 99 noWoczesne rozdzielnice przeMysłoWe oraz aparaTura Średniego napięcia pkMisa carboauToMaTyka sa > carbo.com.pl 100 frk iM. prof. zbignieWa religi W zabrzu 30 laT raTujeMy chorych na serce > www.frk.pl

4 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152

Macie rok, przygotujcie się

Nadchodzą trudne czasy, które dla wielu przedsiębiorstw mogą być wyzwaniem ponad siły. Zamrożenie cen energii w roku 2023 jest szansą na optymalizację energetyczną, która może okazać się kluczowym rozwiązaniem dla wielu firm z sektora MŚP.

Dlaczego optymalizacja jest tak ważna? W roku 2024, gdy ceny energii prawdopodobnie kilkukrotnie wzrosną, nieprzygotowane na podwyżki firmy mogą mieć problemy z wysokimi kosztami produkcji. Warto pamiętać, że optymalizacja energetyczna nie musi się wiązać z szeroko zakrojoną inwestycją. Oszczędności można znaleźć dokonując nawet małych zmian. Takie podejście do optymalizacji jest bliskie firmie Jamat z Bielska-Białej. Firma przygotowuje dla klientów projekty inteligentnego zmniejszenia zużycia prądu, a także optymalizację mocy biernej i czynnej. Specjaliści zatrudnieni bezpośrednio w firmie Jamat wykonują wszystkie pomiary i testy, na podstawie których klientowi przedstawiane jest gotowe zestawienie i wycena. W kosztorysie uwzględniona zostanie też realna kwota możliwa do zaoszczędzona w rok, a także prognozowany czas, w którym zwróci się cała inwestycja.

Prezes Zarządu Jamat Jakub Kasperek podkreśla, że rok zamrożenia cen energii, jest najlepszym czasem na inwestycję. „Ten rok będzie rokiem niskiej ceny za energię. Trzeba go dobrze wykorzystać,

żeby przygotować się na to, co nadejdzie. Niskie ceny energii mogą wywołać w nas fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Nadchodzące podwyżki cen energii, a także możliwe braki w dostępności do niej, uderzą przede wszystkim w przedsiębiorców”. Warto pomyśleć o zmianach i już dzisiaj wykonać pewne kroki, które zapewnią firmie bezpieczeństwo energetyczne. Inwestycje związane z transformacją energetyczną szybko się zwracają, a jednocześnie przynoszą długofalowe korzyści dla klienta: bezpieczeństwo oraz oszczędności.

Optymalizacją powinny zainteresować się przede wszystkim wysokoenergetyczne małe i średnie przedsiębiorstwa, które muszą mieć zapewnioną stałość dostaw prądu – dla nich ceny energii są kluczową sprawą w funkcjonowaniu firmy. Pierwszym etapem transformacji jest przedstawienie całego projektu energetycznego, w którym zaproponowane zostają najlepsze rozwiązania dla danego odbiorcy. Takim rozwiązaniem mogą być panele fotowoltaiczne, ale

na zdj. od lewej: Grzegorz Walków i Jakub Kasperek

także magazyny energii, carporty, dobór optymalnego sposobu ogrzewania, wymiana urządzeń i lamp czy nawet dobranie całej aparatury energetycznej budynku. Inne dostępne rozwiązania pozwalają na utrzymanie linii produkcyjnej poprzez zasilacze awaryjne (UPS), które zapewniają dostęp do energii w wypadku braku prądu.

Małe firmy, takie jak Jamat, w wielu projektach mają większe pole manewru niż duże przedsiębiorstwa. Nie mają jednego schematu działania i dzięki temu są w stanie zaproponować indywidualne, elastyczne rozwiązania: niekiedy są to np. prace ziemne związane z instalacjami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi czy prace budowlane. „Nie zamykamy się w swojej bańce” –podkreśla Wiceprezes Zarządu Jamat Grzegorz Walków – „wywodzimy się z branży budowlanej i wiemy, że wiele zależy od podejścia do danego problemu. Potrafimy dopasować rozwiązania do danej sytuacji” – dodał. K w jamat.pl

Showroom: ul. Leszczyńska 20 43-300 Bielsko-Biała tel. kom. +48 780 116 012
PROMOCJA

mAńKA-SZulIK

zpWik sp. z o.o. 19 zabrzańskie przedsiębiorsTWo WodociągóW i kanalizacji bEZpIECZEńStWO DOStAW WODY DlA mIESZKAńCóW

MiasTo nauki i innoWacji ........................................ 20 ZAbRZE - CENtRum NAuKOWE I bADAWCZE

opa zabrze sa 21 oŚrodek poMiaróW i auToMaT yki sa uSługI KONtROlNO-pOmIAROWE, bADAWCZE I pROJEKtOWO-mONtAżOWE

zg silTech sp. z o.o. 22 ŚWięToWał barbórkę ŚWIętO góRNIKóW I bRANżY WYDObYWCZEJ

ppuh voigT sp. z o.o. 23 »kryszTałoWe serce« dla ludzi i dla biznesu NAgRODA JubIlEuSZOWA fRK DlA ppuh VOIgt Sp. Z O O »TWoiM jesT serce Me« ........................................ 24:25 KONCERt fRK Im. pROf. ZbIgNIEWA RElIgI sueMpol sp. z o.o. 26:27 nagroda jubileuszoWa „kryszTałoWe serce”

felieTony koMu służy szTuczna ..................... 9 inTeligencja? »SZKIEłKIEm I OKIEm« - DR DOROtA mARquARDt

czy W TyM jesT ekonoMia? ...... 10:11 »Z EKONOmIą NA tY« – DR JERZY pODSIADłO paTronaTy iv konferencja eco4.zero .......... 10 CIRCulAR ECONOmY, ENERgIA, pRZEmYSł 4.0

aniŚMy się sposTrzegli ................. 12 30-lECIE RIg: mEDAl »pERłA W KORONIE«

najefekTyWniejsze .................. 66:67 działania dla ŚrodoWiska EKOlAuRY pIE 2022 - XXI EDYCJA KONKuRSu

polska izba ekologii .............. 67, 68 KONfERENCJE gospodarcze podsuMoWanie roku

6 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 AgENDA WYDANIA mIESIęCZNIKA »EuROpERSpEKtYWY « Wydanie 152 ISSN 1896-3579
pryzMaT. »zabrze« sTraTegia rozWoju MiasTa zabrze 2030 ............... 14 bARbARA SADKOWSKA – REDAKtOR NACZElNA Marani 15 engineering & ouTsourcing coMpany »fROm WAStE hEAt tO VAluE« »budujeMy MiasTo 16:17 przyjazne dla MieszkańcóW« pREZYDENt DR mAłgORZAtA
Minął kolejny rok ......................... 37 RIg W KAtOWICACh specjaliŚci MisTrzoWskich ........ 38 relacji biznesoWych REgIONAlNE CENtRum bIZNESu życzenia norMalnoŚci .......... 40:41 CEZARY ŚląSKIEgO bIZNESu, ŚląSKIE mEDAlE SOlIDARNOŚCI SpOłECZNEJ
paMięTając
........................................ 28 DZIEDZICtWO
przyglądając się zabrzu... ....................................... 29 10 mIEJSC WSKAZANYCh pRZEZ fOtOREpORtERóW mIESIęCZNIKA EuROpERSpEKtYWY sor-dreW sa 30:31 rodzinny biznes, globalna Marka »ZłOtY lAuR umIEJętNOŚCI I KOmpEtENCJI« DlA SOR-DREW SA W ZAbRZu MuzeuM górnicTWa 33 WęgloWego aTrakcja górnego Śląska KOpAlNIA guIDO I SZtOlNIA KRólOWA luIZA MyŚlisz »zabrze«, MóWisz: górnik .......................... 34 ARENA ZAbRZE. StADION pRZY ROOSEVEltA db cargo polska 35 na Torach zróWnoWażonego rozWoju WWW.pl.DbCARgO.COm »face The challenge« ....... 56:57 W obliczu Wielkich WyzWań XII EuROpEJSKI KONgRES mŚp – KAtOWICE To był dobry czas .................... 39 WYDARZENIA W lOżY KAtOWICKIEJ buSINESS CENtRE Club
WYWIAD Z pREZES ZARZąDu mONIKą SIECIńSKąJAWOROWSKą
o przeszłoŚci
pRZEmYSłOWE DObRZE WYKORZYStANE
WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 7 biznes o poranku .......................... 43 REgIONAlNA IZbA pRZEmYSłOWO-hANDlOWA W glIWICACh dedale podbeskidzia ............... 44:45 gAlA W tEAtRZE pOlSKIm W bIElSKu-bIAłEJ zaprosili nas .................................. 48 gRupA SIlESIA W tESKO StEEl W RYbNIKu WszysTko jesT ekonoMią ...... 48, 49 ptE ODDZIAł W KAtOWICACh Wzór do naŚladoWania................. 51 gAlA pROgRAmu »SYmbOl« 2022 »fair play« po raz 25 ................. 52:53 bIZNES gODNY ZAufANIA osoboWoŚci noWoczesnego ..... 58 paTrioT yzMu lAuRY umIEJętNOŚCI I KOmpEtENCJI 2022 XXX edycja lauróW .................. 60:61 gAlERIA lAuREAtóW kryszTałoWy laur ......................... 62 za zaangażoWanie hENRYK StAblA (CARbOAutOmAtYKA SA) plaTynoWy laur ............................. 63 dla janusza pierzyny buRmIStRZ mIAStA JASIENICA »działaj lokalnie« ........................ 65 25-lECIE JAWORZNICKIEJ IZbY gOSpODARCZEJ Wydarzenia W MiasTach regionu szczyT przed szczyTeM ................ 68 »pRECOp 27« W KAtOWICACh Śląski boosTer ksse sa ................. 69 JAK ROZWINąć SKRZYDłA bIZNESu?
I
5,1
..........
»fuNDuSZE
–SpOtKANIE
gala na
................. 71, 72:73 XXIV ŚląSKA
buDOWNICtWA »okno na ŚWiaT« ............................ 74 CENtRum
W
o
.....
csrG sa • WUG • szeP 2022 uczelnie Wyższe poliTechnika Śląska ............... 82:83 NOWE lAbORAtORIA W glIWICACh I KAtOWICACh noWy forMaT dodaTku »Magazyn« — W Wydaniu: 55 laT. Mercedes-aMg lEgENDARNA mARKA tERAZ DOStępNA W INtER–CAR SIlESIA - NAJNOWOCZEŚNIEJSZYm SAlONIE mERCEDES-bENZ NA góRNYm ŚląSKu > 96:97 »Magazyn« ............................ 87:95 ROZmAItOŚCI: KultuRA, SpORt, ROZRYWKA akadeMia
W
..... 84:85
................... 86
W
............................ 86
POLECAMY sukces negocjacji .................... 81 z koMisją europejską »fuNDuSZE EuROpEJSKIE DlA ŚląSKIEgO 2021-2027« czyTaMy! biblioTeczka Menadżera ............ 98 REDAguJE bARbARA SADKOWSKA 2022 – podsuMoWanie roku | StuStRONICOWE WYDANIE mIESIęCZNIKA
docenić najlepszą przesTrzeń... 69 »NAJlEpSZA pRZEStRZEń publICZNA 2022« przedsiębiorczoŚć kobieT ......... 70 NAgRODY DlA ANNY hANuSIAK-tAtARSKIEJ
bEAtY DRZAZgI
Mld euro dla Śląskiego
71
EuROpEJSKIE DlA ŚląSKA«
W ZAbRZu
jubileusz
gAlA
pRZESIADKOWE W glIWICACh kongresy, konferencje .............. 76 WarszaWa • KatoWice • tychy
grudniu
górnicTWie
78:79
Wsb
dąbroWie
górniczej WYbóR WYDARZEń energeTyczne foruM
DEbAtA W uNIWERSYtECIE EKONOmICZNYm
KAtOWICACh jurajskie oliMpy
fORum NAuKOWE W uNIWERSYtECIE Im. JANA DługOSZA W CZęStOChOWIE

Barbara Sadkowska odebrali

» perła W koro-

«. Poczytujemy sobie za zaszczyt, że największy reprezentant środowiska gospodarczego w województwie śląskim docenił starania Redakcji. Po siedemnastu latach Miesięcznik „Europerspektywy” towarzyszy małym i średnim firmom jako ich sojusznik, promotor – i przyjaciel. Dziękujemy za wyróżnienie, a wszystkim osobom zaangażowanym w działalność RIG w Katowicach życzymy kolejnych »okrągłych« jubileuszy. K

»Prawie w żadnym miejscu świat nie kręci się jak należy«

Janosch, Polski Blues – 1991

Wydanie „zabrzańskie” – jak roboczo nazywaliśmy najnowszy numer w redakcji – pomyślane zostało jako projekt upamiętniający 100-lecie nadania Zabrzu praw miejskich. Z tego względu na okładce pojawiła się prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. Również z tego powodu »Pryzmat« w tym wydaniu poświęciliśmy właśnie Zabrzu, zabrzańskiej przedsiębiorczości.

W »Pryzmacie« piszemy o nowych technologiach związanych z odzyskiwaniem energii cieplnej, inwestycjach firm komunalnych w infrastrukturę, a także o zabrzańskim biznesie, nagradzanym w różnych konkursach. Swoje miejsce znalazł tam również jubileusz 30-lecia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Tradycyjnie przyglądamy się strategii miejskiej, w numerze zamieściliśmy fotoreportaż poświęcony charakterystycznym lokalizacjom w mieście, piszemy także o dziedzictwie przemysłowym.

Miesięcznik EUROPERSPEKTYWY

ADRES

profokus roberT pilszak Kochanowskiego 11 40-035 Katowice tel./fax +48 32 205 61 21 e-mail: redakcja@europerspektywy.eu

WYDAWCA roberT pilszak e-mail: rpilszak@europerspektywy.eu tel. kom. +48 504 163 894

REDAKtOR NACZElNA barbara sadkoWska e-mail: bsadkowska@europerspektywy.eu

SEKREtARZ REDAKCJI konrad zielonka e-mail: redakcja@europerspektywy.eu

fOtOREpORtERZY

MaTeusz furgoł, MarTa rychlik

Dtp roMan uzdoWski e-mail: studio@europerspektywy.eu

DRuK drukarnia koluMb Chorzów

Wszelkie praWa zasTrzeżone Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Wydanie 152 ukazało się na przełomie 2022 i 2023 roku – stąd obecne na jego stronach podsumowania, relacje ze spotkań świątecznych i noworocznych. Z izbami gospodarczymi z całego regionu świętowaliśmy jubileusze, gale i kolejne edycje konkursów. W tym numerze przeczytacie Państwo także o rocznicowej edycji »Laurów Umiejętności i Kompetencji«, a także o najnowszej edycji EKMSP, którym jak zawsze patronowaliśmy.

W aktualnym numerze czasopisma po raz pierwszy oddzieliliśmy część zatytułowaną »Magazyn«, w której piszemy o wydarzeniach kulturalnych i sportowych – tam także będziemy zamieszczali naszą kolumnę „Biblioteczki menedżera”.

W tym miejscu piszemy również o wyjątkowym, choć mniej oficjalnym wydarzeniu, czyli 55-leciu marki AMG zorganizowanym w Inter-Car Silesia Mercedes-Benz.

Przed nami kolejny rok działalności redakcji, kolejny rok wypełniony spotkaniami, konferencjami, seminariami, kongresami i wydarzeniami. Kolejny rok opisywania dokonań śląskich firm, kolejny rok fotografowania tego, jak zmienia się nasz region.

Zabieramy się do dzieła! K

8 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 s ocial M edia
NA ZDJ OD lEWEJ: tOmASZ ZJAWIONY (RIg), bARbARA SADKOWSKA (EuROpERSpEKtYWY), RObERt pIlSZAK (EuROpERSpEKtYWY), tADEuSZ DONOCIK (RIg)
StOpKA REDAKCYJNA | edyTorial | bARbARA SADKOWSKA
W czasie gali 30-lecia regionalnej izby gospodarczej (RIG) w Katowicach wydawca miesięcznika „Europerspektywy” Robert Pilszak i redaktor naczelna Medal nie rp
All RIghtS RESERVED

Komu służy sztuczna inteligencja?

w różne dziedziny naszego życia, czyniąc je często wygodniejszym (o tym innym razem).

A może sztuczna inteligencja służy rządom autorytarnych krajów (lub po prostu rządom, niekoniecznie reżimom)? Kto nie słyszał o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do identyfikacji uczestników protestów w Hongkongu? Algorytmy rozpoznawania twarzy, geolokalizacja, zakupy przez internet, informacje o podróżach, no i oczywiście o poglądach – wszystko w jednym miejscu. Dostępne w momencie, kiedy uliczna kamera „zobaczy” twarz. Blokady możliwości zakupu biletów lotniczych czy kolejowych, bo zachowaliśmy się nie tak, jak życzyłby sobie tego rząd, pukanie do drzwi o poranku panów o smutnych twarzach...

No i są jeszcze wielkie firmy technologiczne, gromadzące wszelkie możliwe informacje na ogromną skalę. Firmy, które trudno zmusić do tego, by przestrzegały prawa, które zresztą zazwyczaj jest przestarzałe w stosunku do pojawiających się nowych rozwiązań i szans oraz zagrożeń, jakie niosą one ze sobą.

bywają pewnymi barierami rozwoju (co nie oznacza, że zachodnie firmy sobie z tym zupełnie nie radzą).

A może zamiast odpowiadać na pytanie zadane w tytule, warto zwrócić uwagę na to, że zawiera ono pewną presupozycję? Milcząco zakłada, że sztuczna inteligencja komuś służy, czyli, że ktoś może ją kontrolować i „naginać” jej działania do swojej woli. Tylko czy jesteśmy w stanie to tak naprawdę bezsprzecznie stwierdzić?

Odpowiedź na to pytanie, jakkolwiek futurystycznie by ono nie brzmiało, wcale oczywista nie jest. I nie chodzi tu o to, że widzimy jakieś niewyjaśnione zjawiska, za którymi może stać SI, ale o to, że nikt tak naprawdę nie wie, jak to sprawdzić. Nie ma bowiem dzisiaj testów, które pozwalałyby na diagnozę, czy sztuczna inteligencja osiągnęła poziom samoświadomości. Że podejmuje samodzielne decyzje, że twórczo myśli, wyciąga wnioski i nie tyle ma możliwości charakterystyczne dla człowieka (bo przecież pod niektórymi względami już jest od nas lepsza), co wie, że funkcjonuje jako samodzielny byt i może działać w swoim własnym interesie (a nie naszym, jako ludzkości, choć oczywiście, interesy owej „ludzkości”, zbieżne nie są).

Czy sztuczna inteligencja służy nam, zwykłym ludziom, kiedy podpowiada, jaki film moglibyśmy teraz obejrzeć?

Albo kiedy steruje odkurzaczem autonomicznym lub poprowadzi zamiast nas samochód [ notabene słowo „samo-” „-chód” nabiera teraz nowego znaczenia ]. Nie mówiąc już o zaawansowanych zastosowaniach medycznych, które już dziś ratują życie i zwiększają komfort życia (a to przecież dopiero początek, prowadzone są np. prace m.in. w Neuralink nad rozwiązaniami mającymi pomóc chorym na Parkinsona czy na inne choroby neurodegeneracyjne).

To tylko przykłady, bo SI (albo jak kto woli AI) wchodzi coraz śmielej

Zanim zajmiemy jakieś stanowisko, może warto zauważyć, że sztuczna inteligencja różni się od wielu wcześniejszych technologii m.in. tym, że pojedynczy człowiek bez dostępu do ogromnych zbiorów danych, na których algorytmy mogłyby się uczyć, niewiele może. No i sprzęt potrzebny do takich procesów, to kolejna bariera. Na marginesie warto zauważyć, że obecnie prowadzona jest wręcz wojna, która toczy się o prymat w rozwoju sztucznej inteligencji. Liczy się kilku graczy, ale to USA i Chiny są głównymi rozgrywającymi. Tyle tylko, że w Chinach firmy mogą sobie pozwolić na dość luźne podejście do danych zbieranych na różne tematy, w tym tych dotyczących swoich obywateli. Przestrzeganie prawa do prywatności i ochrona danych osobowych

To temat na osobne rozważania, bo jeszcze mamy pojęcie „Singularity”, różne niuanse związane z rozwojem SI, różne pomysły na testy i różne spojrzenia na granicę możliwości SI (hipotezy mocne i słabe).

Na koniec jeszcze krótkie postscriptum. Czy rozmawialiście kiedyś z chatem stworzonym przez OpenAI (ChatGPT)? Od niedawna można z nim porozmawiać po polsku. Poproście go o napisanie maila dotyczącego tematu, jakim się zajmujecie. Albo o napisanie programu w dowolnym języku programowania. A może macie jakiś problem w pracy i nie wiecie jak go rozwiązać? Polecam. O konsekwencjach wchodzenia SI do różnych dziedzin gospodarki też pewnie kiedyś porozmawiamy. K

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 9 fElIEtON | szkiełkieM i okieM | CZłOWIEK I tEChNOlOgIE
dr dorota Marquardt Katedra projektowania i analizy komunikacji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach © mIlAD fAKuRIAN – uNSplASh

, kaToWice - hoTel Monopol - 25-26 lisTopada 2022

WszysTko, co chcielibyŚcie Wiedzieć

Fundacja EKON we współpracy z Grupą Amber, Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich i Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań »Ekopak« zorganizowała dwudniową konferencję popularyzującą od 2017 r. model gospodarki o obiegu zamkniętym. iv MiędzynarodoWa konferencja ekon eco4.zero zgromadziła przedsiębiorców, ekspertów zajmujących się m.in. branżą spożywczą, motoryzacją, chemią oraz gospodarką odpadami.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ciągle nowym modelem – co nie znaczy, że nie brakuje wdrożeń tej koncepcji w Polsce – do świadomości biznesu przebija się reguła, że wybór tej formy gospodarki może okazać się czynnikiem zwiększającym konkurencyjność firm i daje korzyść w postaci zmniejszania kosztów. Po trzech edycjach, organizator konferencji poszerzył agendę o obszar Energii i »Przemysłu 4.0«. Impreza uzyskała szereg patronatów – w tym Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Wydarzeniu przewodniczył Michał gaWroński (Rada Fundacji EKON – na zdj. obok) wraz z Markiem Kowalskim (Federacja Przedsiębiorców Polskich) i Markiem Haliniakiem. Sesja pierwsza została poświęcona ochronie środowiska i gospodarce odpadami; wystąpienia przygotowali m.in. dr inż. Andrzej Jagusiewicz (Europejska Federacja Ochrony Powietrza), dr Jacqueline Kacprzak (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), dr Anna Sapota (Grupa Tomra, Norwegia), dr Karol Sikora (Uniwersytet Wollongong, Dubaj), prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda (AGH Kraków), Piotr Romańczuk (Grupa Maspex), Monika Poważna (KGHM Polska Miedź SA). Na temat Energii i »Przemysłu 4.0« rozmawiali: Andrzej Piotrowski (Veolia Energia Polska), prof. dr hab. Paweł Olko (Instytut Fizyki Jądrowej PAN), Ewa Glaba (MKiŚ), prof. Barbara Tora (AGH), Marek Mieńkowski (Uczelnia Łazarskiego

Warszawa), prof. Grażyna Spytek–Bandurska (Uniwersytet Warszawski), Mirosław Szemla i Piotr Barczak (Europejskie Biuro Ochrony Środowiska).

Wydarzeniem towarzyszącym była gala wręczenia nagród Grupy Amber »Zasłużony dla środowiska«. Statuetki otrzymali: KGHM Polska Miedź SA, Grupa Maspex i Grupa Cognor Huta Ferrostal Łabędy. Wyróżnienia otrzymali: prof. Józef Kozioł, Tomasz Zjawiony – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i dr Marcin Krupa – prezydent miasta Katowice. W programie konferencji znalazł się też akt uroczystego podpisania porozumienia, w ramach którego Fundacja EKON zadeklarowała przekazanie wsparcia finansowego na wyposażenie pracowni informatycznej sToWarzyszenia » szansa dla każdego« W kaToWicach – dokument podpisali prezes Fundacji EKON Joanna Gawrońska i prezes Stowarzyszenia Krzysztof Śnioszek, który podziękował darczyńcom.

Na wniosek Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego zostały wręczone »Pierścienie Patrioty«, które otrzymali: Józef Zawadzki i Zbigniew Skowronek.

W specjalnej części wieczoru wystąpił Waldemar Malicki. K

w www.grupa-amber.com

v konferencja eco4.zero została zaplanowana na 1-2 XII 2023

Jakiś czas temu zostały ogłoszone plany budowy w Baranowie pomiędzy Warszawą a Łodzią Centralnego Portu Lotniczego (CPK), który ma mieć zdolności do obsłużenia nawet 65 mln pasażerów rocznie. Już w I etapie jego funkcjonowania będzie tam można odprawić 40 mln pasażerów i 1 mln ton cargo. Inwestycja ta ma być realizowana łącznie z całą infrastrukturą komunikacyjną, która powinna zapewnić dostęp do terminala ze wszystkich większych polskich miast w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Fantastyczna idea. Mieć takie lotnisko, z którego moglibyśmy latać do wszystkich zakątków świata, nie korzystając z zagranicznych portów przesiadkowych, byłoby niezmiernie wygodnie – i jaki to prestiż. Czy mamy jednak dostateczne środki, aby sfinansować budowę takiego lotniska? Czy jesteśmy też w stanie zapewnić odpowiednią liczbę pasażerów? Czy to będzie rentowne?

O środki bym się specjalnie nie martwił. Można je znaleźć na międzynarodowym rynku finansowym, zaciągając odpowiednie kredyty. Problem w tym, że kredyty mają to do siebie, że trzeba je kiedyś spłacić. Nie będzie z tym problemu, jeżeli całe przedsięwzięcie będzie opłacalne. Czy będzie jednak opłacalne? Czy ten pomysł został dokładnie przemyślany i przeanalizowany? Czy w tym przedsięwzięciu tkwi ekonomia?

Studium wykonalności, czyli tzw. „feasibility study”, które pokazywałby analizę potencjału całego projektu i jego mocne i słabe strony, nie jest znane szerokiej opinii publicznej. Moje wątpliwości w sprawie rentowności tego przedsięwzięcia nagle się powiększyły, gdy okazało się, że Przedsiębiorstwo Państwowe »Porty Lotnicze« w Warszawie, które ma być włączone do CPK, i które już ma udziały w innych portach lokalnych w kraju, chce przejąć kontrolę także nad GTL w Pyrzowicach. Obecnie największym akcjonariuszem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA jest Węglokoks, który posiada 42,5 proc. kapitału. Województwo Śląskie jest właścicielem prawie 35 proc. akcji, PP »Porty Lotnicze« w Warszawie posiada 17 proc. kapitału, a miasto

10 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
o » circular econoMy«, energii i przeMyŚle 4.0
IV mIęDZYNARODOWA KONfERENCJA EKON eco4.zero p A t RONA t

Czy w tym jest ekonomia?

Katowice prawie 5 proc. kapitału. Wykupienie od Węglokoksu jego akcji oznaczałoby przejęcie całkowitej kontroli nad GTL przez Centralny Port Lotniczy. Po co CPK kontrola nad portem lotniczym w Pyrzowicach? Czy przypadkiem nie chodzi o to, aby w przyszłości przenosić najbardziej opłacalne połączenia do Baranowa, wzmacniając tym samym rentowność całego przedsięwzięcia kosztem Pyrzowic i innych regionalnych portów… Jak żart brzmią dzisiaj uzasadnienia dla tej oferty o udoskonaleniu zarządzania pod wspólnym kierownictwem czy o jakiejś synergii. Tak jakby zarządzanie lotniskiem w Warszawie, czy w przyszłości CPK, było przykładem dla innych. To raczej kierownictwo PPPL powinno się bacznie przyglądać, jak funkcjonuje GTL – i wyciągać z tego nauki dla siebie.

Warto w tym miejscu przypomnieć historię powstania portu lotniczego w Pyrzowicach. Przed 1990 r. Pyrzowice były przede wszystkim portem wojskowym, z którego tylko z rzadka latały samoloty LOT-u do Warszawy czy Gdańska. Stan taki był bez większego znaczenia dla układu komunikacyjnego regionu. Po 1990 r. powstała idea budowy dużego lotniska, odpowiadającego aspiracjom i potrzebom całego województwa. Pierwszym problemem było pozyskanie odpowiednich środków na sfinansowanie budowy, co w chudych latach 90. XX w. nie było łatwe. Centralnych środków na sfinansowanie inwestycji bowiem nie było. Wiele osób zaangażowanych w budowę tego lotniska czapkowało więc wtedy po różnych instytucjach i przedsiębiorstwach. W rezultacie odpowiednie środki zostały zebrane dzięki współpracy śląskich przedsiębiorstw. To one sfinansowały pierwszy etap budowy lotniska w Pyrzowicach. Zebranie odpowiednich środków było jednak tylko pierwszym krokiem. Równie istotne było przekonanie warszawskich

decydentów, iż uruchomienie lotniska na Śląsku ma ekonomiczny sens. Powiedzieć, iż nie było tam entuzjazmu dla tego projektu, to byłoby bardzo dyplomatycznie. Wielomiesięczne rozmowy z LOT-em w sprawie uruchomienia połączeń zagranicznych nie przynosiły efektu. W rezultacie pierwsze połączenie zagraniczne zostało uruchomione w 1996 r. przez Lufthansę. Od tego momentu zaczyna się błyskawiczny rozwój lotniska w Pyrzowicach. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat zainwestowano tam ok. 800 mln zł. W 2015 r. oddano do użytku nowy pas startowy o długości 3 200 m, zdolny do przyjmowania największych samolotów. Inwestycja ta w 50 proc. została sfinansowana środkami unijnymi. Od podstaw zostały zbudowane terminale pasażerskie, terminale techniczne i miejsca postojowe. Dzisiaj GTL rozwija się w trzech zasadniczych kierunkach. Po pierwsze ruch pasażerski, po drugie cargo, po trzecie serwis techniczny samolotów. W wyniku takiego rozwoju GTL kreuje nowe miejsca pracy,

tak bardzo potrzebne w województwie ze względu na szybkie zmiany strukturalne wynikające z odchodzenia od tradycyjnych przemysłów. Dzisiaj w porcie pracuje już ponad 4 tys. osób. Przyjęto, że w 2022 r. lotnisko w Pyrzowicach odprawi ponad 4 mln pasażerów (III pozycja w Polsce po Warszawie i Krakowie). Plany na 2030 r. zakładają 12 mln pasażerów. Pod względem wysłanego i odebranego cargo Pyrzowice mają drugą pozycję po Warszawie i szybko rozwijają tę część lotniczego biznesu. Dzisiaj największym potencjalnym konkurentem dla Pyrzowic nie są lotniska w Warszawie czy Krakowie, ale w Ostrawie. Pyrzowice, m.in. ze względu na bardzo dobre zarządzanie, do tej pory wygrywały tę konkurencję. W rezultacie coraz więcej Czechów korzysta z lotniska w Pyrzowicach! Gdyby jednak dalszy rozwój lotniska został zahamowany, to nie tylko stracimy czeskich pasażerów, ale znaczna część naszych rodaków będzie korzystać z lotniska w Ostrawie, dokąd będzie wygodniej i bliżej niż do Baranowa… O tym skąd się lata, decyduje bowiem zawsze rynkowa konkurencja. Każde inne rozwiązanie jest w gruncie rzeczy szkodliwe dla wszystkich. Z całą pewnością można powiedzieć, iż GTL to sztandarowe przedsięwzięcie województwa śląskiego i immanentna część Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – największej metropolii w Polsce. Lotnisko to jest ściśle związane z tym, co się dzieje w regionie. To region stymuluje jego szybki rozwój, a lotnisko umożliwia szybki rozwój całego regionu. Klasyczne, cybernetyczne sprzężenie zwrotne. Przejęcie kontroli nad GTL przez CPK oznaczałoby zakłócenie tego sprzężenia. Zahamowałoby jego rozwój, co negatywnie odbiłoby się nie tylko na gospodarce województwa śląskiego, ale także na całej naszej gospodarce narodowej. Miejmy więc nadzieję, że do tego nie dojdzie. K

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 11 fElIEtON DR. JERZEgO pODSIADłO | » z ekonoMią na Ty«
dr JerZy Podsiadło prezes Zarządu PTE w Katowicach, członek prezydium Zarządu Krajowego PTE, członek Rady Naukowej PTE w Warszawie

, kaToWice - 4 grudnia 2022 gala jubileuszoWa radia kaToWice na 95. urodziny

Sto lat! I dwieście lat – życzymy polskieMu radiu regionalnej rozgłoŚni W kaToWicach » radio kaToWice sa «. Charakterystyczne dźwięki uderzenia młotka w hutnicze kowadło pojawiły się na antenie radiowej 4 grudnia 1927 r. o godzinie 10.24 po transmisji mszy św. z kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Ze strony 95lat. polskieradio.pl dowiadujemy się, że stacja katowicka była słyszalna niemal na całym świecie! Katowice specjalizowały się w audycjach gwarowych, satyrycznych pogadankach Stanisława Ligonia i programie dla zagranicy Stefana Tymienieckiego.

Gala jubileuszowa 95. lecia Radia Katowice stała się okazją do wręczenia rozgłośni Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – nagrodę odebrał prezes Zarządu, redaktor naczelny Piotr Ornowski, który został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymała Ewa Niewiadomska. Odznaczenia wręczył Szymon Giżyński – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Śląski fesTiWal nauki 2022 z 55-T ysięczną publicznoŚcią!

Wydarzeniem artystycznym jubileuszu był koncert w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Adama Sztaby ze stowarzyszeniem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk kierowanego przez Zbigniewa Cierniaka. W programie znalazły się utwory filmowe takich kompozytorów, jak Ennio Morricone, John Lunn, Michał Lorenc i Wojciech Kilar. Zysk ze sprzedaży biletów został przekazany na rzecz Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej.

Dodajmy jeszcze, że w dniu 1 grudnia 2022 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim grupa 23 pracowników Radia została odznaczona na wniosek prezydenta RP Krzyżami Zasługi z okazji jubileuszu 95-lecia rozgłośni – odznaczenia wręczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. K

Wdniach 3-5 grudnia 2022 r. odbyła się vi edycja Śląskiego fesTiWalu nauki kaToWice. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy 9 śląskich uczelni z Miastem Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wydarzenie zainaugurowano uroczystą galą, która odbyła się w Planetarium – Śląskim Parku Nauki w Chorzowie. Motywem przewodnim tegorocznej edycji był węgiel. Z tego powodu w ramach Festiwalu powstał specjalny obszar – »Strefa Węgla«, której celem było przedstawienie złożoności zagadnienia, jakimi są wykorzystanie i eksploatacja węgla. Stałym punktem, podobnie jak w poprzednich edycjach, było sześć ogólnodostępnych stref wiedzy: przyrodnicza, techniczna, nauk ścisłych, medycyny i zdrowia, sztuki oraz nauk humanistyczno-społecznych. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz dyrektorzy Leiden European City of Science 2022 Meta Knol i Lucien Geelhoed. Świat nauki reprezentował natomiast m. in. astrofizyk prof. Mark McCaughrean – doradca ds. nauki i eksploracji w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), prof. Grzegorz Wrochna – prezes Polskiej Agencji Kosmicznej czy astronauta dr Sławosz Uznański – członek Europejskiego Korpusu Astronautów. W tegorocznej edycji festiwalu, według szacunków, wzięło udział łącznie ponad 55 tysięcy osób – 48 tysięcy osób odwiedziło przestrzenie naukowe w MCK, a kolejne 7 tysięcy śledziło wydarzenia w formie online. Festiwal był ważnym wydarzeniem w kalendarzu Katowic, przygotowując je do objęcia roli europejskiego MiasTa nauki W roku 2024. VII edycja Śląskiego Festiwalu Nauki została zapowiedziana na 9-11 grudnia 2023 r. K

12 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 graTulujeMy!
w www.radio.katowice.pl
w www.slaskifestiwalnauki.pl
2022« W
pARKu NAuKI – 1 gRuDNIA 2022
KONfERENCJA pRASOWA »ŚfN
plANEtARIum ŚląSKIm
WYDARZENIE | Śląski fesTiWal nauki
JAROSłAW JuSZKIEWICZ – DZIENNIKARZ, AmbASADOR ŚląSKIEgO fEStIWAlu NAuKI W KAtOWICACh
Z ABRZE »w sercu śląska« PRYZ AT Magazyn specjalny miesięcznika EUROPERSPEKTYWY Miasta i subregiony województwa śląskiego Strategie samorządowe, inwestycje komunalne, wsparcie biznesu, innowacyjne firmy, lokalne marki Wydanie nr 4 »Budujemy miasto przyjazne dla mieszkańców« strony 18:19 sor-drew sa. Rodzinny biznes, gloBalna marka strony 30:31 suempol – statuetka »kryształowe serce« strony 26:27 zabRzański siltech świętował BarBórkę strona 22

miejska

W2018 r. Rada Miasta przyjęła liczący 55 stron dokument »Zabrze 2030«, który jest dowodem na skrupulatność osób przygotowujących strategię. Zawiera on szczegółowo sformułowaną wizję miasta, z jasno wyszczególnionymi priorytetami, celami i konkretnymi kierunkami pożądanych zmian.

Jak przedstawia się ta wizja? „Zabrze to miasto kreujące swój rozwój oparty na dążeniu do: popularyzowania i utrwalania aktywnych postaw społecznych oraz świadomego uczestnictwa we współczesnych procesach kulturowych, stworzenia konkurencyjnych specjalizacji różnych branż, w tym innowacyjnej gospodarki, tworzenia przyjaznych przestrzeni miejskich oraz osiągnięcia znaczącej pozycji w Metropolii”. W ramach przygotowywania się do stworzenia nowej strategii przeanalizowano wcześniejsze dokumenty strategiczne i stan ich realizacji. Ta analiza oraz zastanowienie się nad obligatoryjnymi procesami rozwojowymi miasta pozwoliły na wskazanie tych obszarów, w których musi nastąpić szczególna intensyfikacja działań.

Wyznaczono cztery priorytety rozwoju: 1) Aktywne społeczeństwo miejskie; 2) Rozwój i innowacyjność gospodarki; 3) Przyjazność przestrzeni miasta; 4) Znacząca pozycja metropolitalna. Priorytety te wpisują się w nowoczesne argumenty polityki miejskiej, w której duże znaczenie ma uświadomienie mieszkańcom, że powinni włączać się w życie miejskie nie tylko poprzez uczestnictwo w wyborach, ale przede wszystkim przez angażowanie się w inicjatywy społeczne, działania integrujące różne grupy wiekowe i społeczne, a także udział w przygotowanej przez miasto ofercie edukacyjnej, kulturalnej, sportowej

oraz rekreacyjnej. Rolę aktywizacyjną pełni także budżet obywatelski, w którym mieszkańcy wybierają ważne dla ich społeczności projekty.

Priorytet drugi, mówiący o rozwoju gospodarczym, dotyczy wzmocnienia konkurencyjności Zabrza na tle innych miast aglomeracji. Zidentyfikowanie słabych i mocnych stron jest kluczowe do zrównoważonego rozwoju miasta. Władze miejskie chcą wspierać innowacje tak, aby zabrzańskie przedsiębiorstwa unowocześniały wykorzystywane technologie, a przez to wzmacniały swoją atrakcyjność zarówno dla pracowników, jak i kontrahentów.

Priorytet dotyczący przestrzeni miejskiej ma na celu zwiększenie atrakcyjności miasta nie tylko dla mieszkańców, ale także zachęcenie nowych osób do osiedlenia się w Zabrzu. Przestrzeń wspólna ma służyć mieszkańcom i ułatwiać im funkcjonowanie w mieście.

Ostatni z priorytetów wyraża chęć umocnienia pozycji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Miasto posiada ogromny potencjał ludnościowy i świetną lokalizację w centrum Metropolii. Może w tym pomóc podkreślanie wyjątkowości Zabrza w skali regionu. Miasto odchodzi od wizerunku miasta przemysłu ciężkiego – prowadzone inwestycje pozwalają na kojarzenie Zabrza z zabytkami przemysłowymi, przez co staje się siedzibą śląskiej tradycji, ale w nowym, postindustrialnym wydaniu. Nowoczesne instytucje kultury, połączone z tak znanymi w całym regionie instytucjami, jak Dom Muzyki i Tańca, oferują mieszkańcom rozbudowaną ofertę kulturalną.

Każdy z priorytetów jest uszczegółowiony przez cele strategiczne i horyzontalne, a te z kolei dzielą się na konkretne kierunki rozwoju. Lektura strategii pozwala na stwierdzenie,

że władze miasta położą nacisk na kompleksową edukację mieszkańców. Edukacji właśnie dotyczy wiele z celów strategicznych różnych priorytetów, choć największe oddziaływanie można zauważyć w priorytetach 1. i 2. Lepsza edukacja (zarówno zawodowa, jak i wyższa) pozwoli na wzmocnienie potencjału kadrowego miasta oraz wpłynie pozytywnie na jego atrakcyjność dla inwestorów. Dostępność wykształconych pracowników, a także przychylność władz miasta są kluczowe we wzmacnianiu gospodarki miasta Zabrza.

Z kolei prace nad przestrzenią miejską i znaczeniem Zabrza w Metropolii są kluczowe w zachęcaniu młodych ludzi do osiedlania się w mieście. Atrakcyjna oferta mieszkaniowa oraz kreowanie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, a także rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej są niezbędne w budowaniu zintegrowanej społeczności.

Obecna strategia opiera się w dużej mierze na turystyce industrialnej oraz innowacyjnych technologiach medycznych – władze miejskie dążą jednak do zbudowania nowego profilu gospodarczego miasta, nie ukrywając jednak, że jest to proces długofalowy, wymagający zaangażowania nie tylko sektora publicznego, ale i prywatnego. Bez stworzenia odpowiednich warunków do inwestycji, w mieście nie będą tworzone nowe miejsca pracy. Dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników, współpraca miasta z instytutami naukowymi i klastrami oraz wolne tereny inwestycyjne mogą być kluczowe w rozwoju gospodarczym miasta oraz skutecznym pozyskiwaniu nowych inwestorów K

4 Aktywne społeczeństwo miejskie – Rozwój i innowacyjność gospodarki – Przyjazność przestrzeni miasta – Znacząca pozycja metropolitalna. Cztery priorytety »Strategii Rozwoju Miasta Zabrze 2030« zostały przyjęte do realizacji na lata 2018-2020 –z korektą do 2030 roku – aby zapewnić miastu osiągnięcie znaczącej pozycji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdateK MIejSKI – wydaNIe IV 14 | pRYZmAt | zabrze | StRAtEgIA
Aktywna społeczność, konkurencyjne specjalizacje i innowacje w gospodarce, przyjazna przestrzeń
4 Barbara Sadkowska – redaktor naczelna miesięcznika »Europerspektywy«
EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdateK mIejSKI: WydaNIe IV 16 | pRYZmAt | zabrze Budujemy miasto przyjazne dla mieszkańców Rozmowa z dr Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydent miasta Zabrza

Pani prezydent, rozmawiamy w wyjątkowym momencie. Dokładnie 100 lat temu Zabrze – z największej wsi w Europie –stało się intensywnie rozwijającym się miastem…

Prawa miejskie – otwierając nowy rozdział w dziejach Zabrza – w rzeczywistości dostosowały jego status do istniejącego już stanu urbanizacji. Tutaj bowiem koncentrował się wielki przemysł. Odkąd w 1790 r. zostały odkryte między Zaborzem a Pawłowem złoża węgla kamiennego, zapewniające rentowność eksploatacji, rozpoczęła się era industrializacji. Uruchamianiu kolejnych kopalń, linii kolejowych, fabryk, stalowni, walcowni, koksowni czy pieców martenowskich towarzyszyły tak imponujące przedsięwzięcia, jak budowa podziemnego szlaku wodnego o długości 14 km łączącego Zabrze z Chorzowem. Jednocześnie w największej wsi Europy funkcjonowały między innymi szkoły, chóry, towarzystwa kulturalne i sportowe, szpital, straż pożarna i obywatelska, elektrownia, tramwaje, prasa lokalna itp. Był to prężny ośrodek przemysłowy z udokumentowanymi przekazami sięgającymi 1243 roku. Świętując stulecie nadania praw miejskich, musimy mieć świadomość historii, która nas kształtowała. Nasza aktywność opiera się przecież na czerpaniu z szacunku dla wartości i nauki Kościoła, poszanowania drugiego człowieka, rodziny i wspólnoty, a także śląskiego etosu pracy.

Jak określiłaby Pani dzisiejsze Zabrze?

Budujemy miasto przyjazne dla mieszkańców, otwarte wobec inwestorów i odpowiadające na oczekiwania turystów. Wciąż podejmujemy wiele działań na rzecz dalszego zrównoważonego rozwoju. Pamiętając o naszych tradycjach, przekształcamy dawną monokulturę węgla i stali w miejsce, gdzie z innowacyjną gospodarką, medycyną, nauką, dbałością o środowisko, współistnieje turystyka, sport i kultura. Tutaj rozbrzmiewa wspaniała muzyka podczas licznych koncertów z Międzynarodowym Festiwalem im. Krzysztofa Pendereckiego na czele. Bogaty repertuar Filharmonii Zabrzańskiej i Teatru Nowego uzupełnia oferta Domu Muzyki i Tańca. W scenerii postindustrialnej swoje miejsce odnajdują kolejne wydarzenia jak np. Carbon Silesia Festival. Uwagę turystów z całego świata przyciągają obiekty na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego z Kopalnią Guido czy odrestaurowaną wieżą ciśnień przy ul. Zamoyskiego. Ratowanie

i adaptacja zabytków służących następnie celom turystycznym, edukacyjnym, gospodarczym i kulturalnym wyróżnione zostało m.in. nagrodą Komisji Europejskiej Europa Nostra. Grand Prix otrzymała Sztolnia Królowa Luiza. W ten sposób starania, aby pozostałościom niegdysiejszej potęgi przemysłu ciężkiego nadać nowe funkcje, zostały dostrzeżone i docenione na forum unijnym.

Zabrze to również zielone miasto sportu i rekreacji. Z sukcesami zawodników zabrzańskich klubów łączą się emocje dostarczane nam przez Górnika Zabrze, legendę polskiej piłki, gdzie grał m.in. Włodzimierz Lubański, a zarazem jedną z marek Zabrza, która przyczynia się do rozsławiania miasta w kraju, Europie i świecie.

Kolejnym symbolem Zabrza jest medycyna. Wysoki poziom świadczeń zdrowotnych zapewniają funkcjonujące w mieście szpitale ze Śląskim Centrum Chorób Serca, gdzie prof. Zbigniew Religa dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu serca. Współpraca z uczelniami wyższymi zaowocowała utworzeniem w Zabrzu prężnego ośrodka akademickiego. Wśród studentów działających w mieście wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej czy Wyższej Szkoły Technicznej jest wielu absolwentów zabrzańskich szkół ponadpodstawowych, które – podobnie jak szkolnictwo podstawowe i wychowanie przedszkolne – zasłużenie cieszą się dobrą opinią.

Projekty, o których Pani mówi, w dużej mierze stały się możliwe dzięki skutecznemu aplikowaniu przez miasto o środki unijne...

Pracując nie tylko dla obecnych mieszkańców, a także przyszłych pokoleń zabrzan, tworzymy dziś nowoczesne miasto na miarę wyzwań XXI wieku. Konsekwentnie aplikujemy o fundusze z Unii Europejskiej na działania infrastrukturalne, ekologiczne i społeczne poprawiające jakość życia mieszkańców. Pozyskaliśmy ok. 1,5 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na realizację kilkuset projektów.

Rozważnie gospodarując, z determinacją przeprowadziliśmy trudne programy modernizacyjne, jak np. wymianę i rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, rewitalizację obiektów w dzielnicy Zandka czy rekultywację 180 ha zdegradowanych przez przemysł wokół rzeki Bytomki, gdy ze śródmieścia wywieźliśmy ok. 500 ton smoły i innych szkodliwych substancji.

Rozbudowaliśmy Szpital Miejski, sukcesywnie budowaliśmy nowe drogi, ścieżki rowerowe, place zabaw, skwery. Powstały kolejne budynki mieszkalne i obiekty sportowo-rekreacyjne. To wszystko sprawiło, że majątek gminy wzrósł z poziomu ok. 900 mln zł w 2006 r. do ok. 3,6 mld zł na początku 2022 r.

Systematycznie też weryfikujemy stan finansów miasta i wciąż będziemy poddawać go badaniom niezależnych międzynarodowych agencji ratingowych, aby uzyskiwać diagnozy dotyczące perspektyw ekonomicznych Zabrza, które obecnie określane są jako stabilne.

Co sprawia, że Zabrze jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów?

Wspierając konkurencyjność miasta, rozbudowaliśmy infrastrukturę w specjalnej strefie ekonomicznej, gdzie kolejne firmy otwierają swoje zakłady i tworzą miejsca pracy. Dzięki uzbrojeniu terenów kosztem 65 milionów złotych (w 85 procentach z pozyskanego dofinansowania) przedsiębiorstwa zainwestowały tam już około 1,5 miliarda złotych, tworząc około 2 tysięcy nowych miejsc pracy i przyczyniając się do gospodarczego rozwoju miasta. Wybór Zabrza jako miejsca prowadzenia działalności przez amerykański koncern Weber, polski oddział niemieckiego giganta logistycznego DB Cargo czy stworzenie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia uruchomionego przy współpracy z Politechniką Śląską i firmą Philips potwierdza, że stworzyliśmy przestrzeń atrakcyjną dla biznesu. Partycypując w kosztach inwestycji, doprowadziliśmy do wybudowania w mieście Drogowej Trasy Średnicowej, która skróciła dystans między ośrodkami konurbacji katowickiej. Angażując się w powołanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wypracowaliśmy należną Zabrzu pozycję wśród skupionych w niej miast.

Z jakimi planami Zabrze wkracza w kolejne stulecie?

Priorytetem samorządu pozostanie ciągła poprawa jakości życia mieszkańców. Zaspokajanie ich potrzeb stanowi dla nas najważniejsze zadanie, a zarazem wyzwanie. Dumni z dotychczasowego rozwoju miasta nadal konsekwentnie realizować będziemy działania wyznaczone „Strategią rozwoju – Zabrze 2030”. Wszystkim Mieszkańcom Zabrza i Przyjaciołom naszego miasta z okazji jubileuszu 100-lecia nadania praw miejskich składam życzenia wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności. K

WYDANIE 152 | WYDAWcA Profokus robErt PIlszAk W kAtoWIcAch | rok 2022 | EUROPERSPEKTYWY ROZmOWA Z mAłgORZAtą mAńKą-SZulIK – pREZYDENt mIAStA ZAbRZA | 17

4 24 sierpnia 2010 r. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik zawnioskowała do Rady Miasta o ufundowanie pomnika prof. Zbigniewa Religi, który 5 listopada 1985 r. przeprowadził z zespołem lekarzy (Andrzej Bochenek, Jerzy Wołczyk, Marian Zembala, Bogusław Ryfiński) pierwszy udany przeszczep serca w Polsce. Wykonawca pomnika został wybrany w 2014 r., projekt został przedstawiony w 2016 r., w lutym 2021 r. została podpisana umowa między prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik i rzeźbiarzem prof. Krzysztofem Nitschem na wykonanie pomnika. 30 września 2022 r. pomnik stanął na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Religii i Powstańców Śląskich. Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście – w tym przedstawiciele władz miasta, prezydenta RP i premiera rządu. Jedno z wystąpień przygotował dr n. med. Grzegorz Religa. Uroczystość odsłonięcia pomnika stała się pierwszym wydarzeniem w programie obchodów 100-lecia Zabrza.

Budownictwa« przyznanej przez Śląską Izbę Budownictwa oraz Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa za zaangażowanie w realizacji i oddaniu do użytku Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Zabrza (m.in. budowa drogi dostępowej do terenów strefy ekonomicznej w Zabrzu z udziałem wsparcia finansowego z UE). Miasto Zabrze jest w trakcie realizacji m.in. basenu na os. Kopernika, stadionu Górnika Zabrze oraz inwestycji udostępniającej Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną dla turystów. (XXIV Gala Budownictwa – Dąbrowa Gónicza 25 listopada 2022). K

4 W XXX edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji nagrodę »Orzeł Piastów Śląskich« otrzymała Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent miasta Zabrze. Kapituła nagrody doceniła wpływ laureatki na skuteczną promocję Zabrza i jego potencjału w kraju i poza granicami oraz na zachęcanie inwestorów do alokacji kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy. Miasto Zabrze w czasie kadencji prezydent Mańki-Szulik umiejętnie wykorzystywało poprzemysłowe dziedzictwo i aktywnie rozwijało turystykę postindustrialną. Dzięki polityce Zarządu Miasta rozwijały się medycyna, nauka i innowacje w Zabrzu. Praktyka sprawowania urzędu prezydenta miasta przez Małgorzatę Mańkę-Szulik charakteryzowała się rzetelnością i konsekwencją w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy miasta. Pomysłodawca nagrody – Regionalna Izba Gospodarcza (RIG) w Katowicach – doceniła również partnerską współpracę z katowickim samorządem gospodarczym i wspieranie flagowych inicjatyw i wydarzeń RIG.

w rig.katowice.pl

4 Nowe logo Zabrza – stworzone z okazji 100-lecia przyznania praw miejskich – zostało zaprezentowane 6 grudnia 2021 r. Znak zaprojektował prof. szt. plast. Marian Oslislo – zabrzanin, b. rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. »Starałem się, aby jego przekaz był prosty, czytelny i jasny, a logo było jednocześnie nowoczesne i nawiązujące do historii Zabrza. W logotypie znalazła się zębatka, która jest częścią herbu, ale także napędza ona nasze miasto i mocno nawiązuje do industrialnej historii Zabrza«. K

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdateK MIejSKI – wydaNIe IV 18 | pRYZmAt | zabrze | ROK WAżNYCh WYDARZEń NA 100-lECIE mIAStA
Zę BATKA
O RZEŁ pIASTÓ W śLąSKICH
4 Miasto Zabrze zostało laureatem »Śląskiej Wielkiej Nagrody R ELI g A

Zabrze w ponad 50 proc. zaopatrywane jest w wodę z własnych ujęć głębinowych, a w pozostałych przez GPW SA w Katowicach. Miasto podzielone jest na pięć stref zasilania w wodę, co gwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwo dostaw wody.

Zabrzańskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ostatnie 15 lat to dla miasta i spółki ogromne inwestycje w nowoczesną technologię oczyszczania i dostarczania wody, a także w poprawę gospodarki ściekowej. Ponad 850 mln zł wydanych na inwestycje, zmieniło oblicze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. Zrealizowano dwa etapy projektu pn. »Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze«, które współfinansowane były przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Beneficjentem środków unijnych była Gmina, natomiast spółka została podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia. W ramach tych przedsięwzięć wykonano 200 km kanalizacji sanitarnej, 23 przepompownie ścieków, 177 km kanalizacji deszczowej i 121 km sieci wodociągowej, a także przebudowano 700 tys. m2 dróg i chodników. Poziom skanalizowania miasta wynosi teraz 99 proc. Zmodernizowano również stację uzdatniania wody w Grzybowicach oraz przebudowano oczyszczalnię ścieków Śródmieście. W 2017 r. ZPWiK pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. » Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu«.

W ostatnich 15 latach, Zabrzańskie Wodociągi przeznaczyły ponad 500 mln zł na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a 140 mln zł na wykonanie zadań remontowych. Zmodernizowana została stacja uzdatniania wody w Mikulczycach. Bardzo istotnym przedsięwzięciem było doprowadzenie wodociągu do terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wykonanie kolektora sanitarnego

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo

Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

odprowadzającego ścieki z terenu strefy do przepompowni w Rokitnicy. Inwestycje poprawiły konkurencyjność gospodarczą regionu, przyspieszyły rozwój istniejących przedsiębiorstw, podniosły komfort życia mieszkańców i pomogły we wdrożeniu prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska. Dały pracę wielu mieszkańcom Zabrza i ościennych gmin. Wpłynęły pozytywnie na wygląd miasta oraz poprawę infrastruktury, która jest podstawą jego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. ZPWiK systematycznie podejmuje i realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, obszarów inwestycyjnych oraz przemysłowych na terenie miasta, a także wynikające z eksploatacji i konieczności spełnienia wymogów prawnych wynikających z ustawodawstwa UE.

Firma prowadzi intensywne działania proekologiczne wśród mieszkańców. Duży nacisk firma kładzie na edukację dzieci i młodzieży, którą realizuje w formie lekcji, spotkań, wycieczek, a także innych aktywności i działalności w Internecie.

Wszystkie starania firmy i efekty zrealizowanych projektów zostały dostrzeżone nie tylko na forum lokalnym, ale również na krajowym. Przyznawano spółce kolejne nagrody m.in. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, Ekolaury Polskiej Izby Ekologii, wyróżnienia

i tytuły w konkursie » Modernizacja Roku«, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Corocznie od 16 lat przyznawany jest firmie tytuł » Przedsiębiorstwo Fair Play«. W 2020 r. kapituła konkursu „Teraz Polska” przyznała Zabrzańskim Wodociągom prawo posługiwania się godłem Teraz Polska –w 2021 i 2022 r. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego potwierdziła, że firma w dalszym ciągu świadczy usługi na niezmienionym, wysokim poziomie i przedłużyła wodociągom prawo do posługiwania się Godłem na kolejne lata. K

Głównym zadaniem ZpWiK jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Zabrza, a także odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. Firma dysponuje 496 km sieci wodociągowej i 426 km sieci kanalizacyjnej. Eksploatuje 2 oczyszczalnie ścieków, 5 studni głębinowych oraz 52 przepompownie ścieków. Spółka dysponuje akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium, w którym wykonuje się rocznie kilkanaście tysięcy badań wody i ścieków. Od 1995 r. funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100 proc. udziałów należy do gminy Zabrze. przedsiębiorstwo powstało w kwietniu 1883 r. – wtedy w Zabrzu wybudowano jedną z pierwszych sieci wodociągowych na Górnym Śląsku. Intensywny rozwój przedsiębiorstwa nastąpił na początku XX wieku. w wodociagi.zabrze.pl

WYDANIE 152 | WYDAWcA Profokus robErt PIlszAk W kAtoWIcAch | rok 2022 | EUROPERSPEKTYWY

Zabrze – przez lata kojarzone przede wszystkim z przemysłem – jest rozwijającym się ośrodkiem naukowym, w którym swoją siedzibę mają jednostki zdobywające renomę w kraju i za granicą. Zabrze przyciąga nie tylko studentów, zainteresowanych nauką, ale też badaczy i naukowców, prowadzących wizjonerskie badania w przyszłościowych kierunkach.

Miasto nauki i innowacji

Naukowe oblicze Zabrza kojarzone jest przede wszystkim z naukami medycznymi. To tutaj funkcjonuje Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi (FRK), która w obszarze badawczym wspiera rozwój polskiej kardiochirurgii. FRK zajmuje się też opracowywaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca, m.in. opracowywaniem nowoczesnych protez sercowych. > Dyrektor generalny dr Jan Sarna.

Wydział Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) był do 1971 roku jedynym wydziałem ŚUM. Zabrzański Wydział prowadzi kształcenie na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, ratownictwa medycznego. Baza dydaktyczna złożona jest ze szpitali ulokowanych na terenie Zabrza i innych miast aglomeracji śląskiej. Do Wydziału Nauk Medycznych należy także nowoczesne zabrzańskie Centrum Symulacji Medycznej, gdzie w nowocześnie wyposażonych salach studenci uczestniczą w wiernie odwzorowanych symulacjach sali operacyjnych, SORu, ambulansu ratunkowego i wielu innych. > Dziekan prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka.

Z Zabrzem związana jest również niepubliczna uczelnia oferująca edukację w zakresie technicznym, artystycznym i medycznym – Akademia Śląska. Uczelnia kształci studentów m.in. na dwóch zabrzańskich wydziałach. Wydziałem Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych kieruje dr inż. arch. Jakub Świerzawski. Wydziałem Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi (rok założenia 2018) – prowadzącym kierunki pielęgniarski i lekarski – kieruje dziekan dr n. med. Grzegorz Religa. W skład władz uczelni wchodzą m.in. prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek – prorektor ds. medycznych, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Boroń – prorektor ds. jakości kształcenia, dr n. med. Michał Ekker – prorektor ds. budowania relacji i współpracy z otoczeniem.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM) jest jednostką z ponad 50-letnim doświadczeniem. ITAM prowadzi prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie techniki medycznej. Zakres działalności instytutu obejmuje wszystkie etapy procesu opracowywania wyrobu medycznego. Od 2019 r. ITAM wszedł w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. ITAM jako jedyna placówka w kraju prowadzi działalność badawczą w obszarze inżynierii biomedycznej. > Dyrektor ITAM dr hab. inż. Adam Gacek. [ Od 1 stycznia 2023 r. Łukasiewicz – ITAM zostanie włączony do jednostki »Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny« ].

Na terenie Zabrza prężnie funkcjonują dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk (PAN). Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk PAN (CMPW) obecne jest w zabrzańskiej przestrzeni od 1954 r. CMPW PAN specjalizuje się w badaniach nad polimerami i różnymi formami węgla. Prowadzi prace badawcze nad nowymi rodzajami materiałów polimerowych i kompozytami polimerowo-węglowymi. Wśród najnowszych osiągnięć CMPW PAN można wymienić opracowanie nowego rodzaju włókniny opatrunkowej, która jest biodegradowalna, a także biodegradowalnych stentów naczyniowych. > Dyrektor prof. dr hab. Barbara Trzebicka.

Drugim zabrzańskim ośrodkiem PAN jest Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska (IPIŚ), który posiada ponad 60 lat doświadczenia w badaniach naukowych. Instytut jest najstarszą w Polsce placówką zajmującą się kompleksowymi badaniami związanymi z inżynierią środowiska. Obecnie działalność instytutu skupia się przede wszystkim na badaniach i analizie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleb substancjami szkodliwymi, a także technologiach przetwarzania odpadów i usuwania zanieczyszczeń przy wykorzystaniu surowców naturalnych i odpadowych. IPIŚ prowadzi stację monitoringu powietrza GIOŚ.

> Dyrektor prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka.

Jednostką tradycyjnie związaną z Zabrzem jest także Instytut Technologii Paliw i Energii (ITPE - poprzednio Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla). Działalność badawcza ITPE jest związana z efektywnym użytkowaniem i spalaniem paliw pochodzących ze źródeł kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. ITPE rozwija technologie związane z termochemicznym przetwórstwem paliw w procesach zgazowania, pirolizy i spalania. > Dyrektor dr inż. Aleksander Sobolewski. W mieście znajdują się także dwa wydziały Politechniki Śląskiej (PolŚl), która jest jedną z najważniejszych uczelni w Polsce. Na chwilę obecną jest jedyną w województwie śląskim i jedną z 10 w kraju jednostek, której przyznano status uczelni badawczej. Katedra Zarządzania powstała w 2019 r. jako filia Wydziału Organizacji i Zarządzania PolŚl. Uczelnia kształci studentów w zakresie przedmiotów społeczno-ekonomicznych. Jej absolwenci zdobywają też podstawy ogólnego wykształcenia inżynierskiego i szeroką wiedzę specjalistyczną z zarządzania przedsiębiorstwem. > Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ.

Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej koncentruje swoją działalność wokół technologii i innowacji w zakresie nauk biomedycznych. > Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda.

W ostatnim czasie otwarto nową placówkę Wydziału, którą jest Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTiC). Centrum jest największą tego typu inwestycją w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej realizacja była możliwa dzięki współpracy Wydziału Inżynierii Biomedycznej PolŚl z firmą Philips i samorządem miasta Zabrze. EHTiC opracowuje przyszłościowe technologie, które w założeniu mają znacząco przyczynić się do poprawy i udoskonalenia sposobu leczenia, a także profilaktyki i diagnostyki. > Dyrektor prof. dr hab. inż. Marek Gzik. K

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdateK MIejSKI – wydaNIe IV 20 | pRYZmAt | zabrze | mIAStO NAuKI

OPA S.A. świadczy usługi kontrolno-pomiarowe, badawcze i projektowo-montażowe w dziedzinie urządzeń elektroenergetycznych.

Spółka oferuje w szczególności:

> opracowywanie dokumentacji projektowych instalacji elektrycznych i energetycznych oraz analiz pracy sieci elektroenergetycznych,

> pomiary instalacji elektrycznych w zakresie badań odbiorczych i okresowych,

> pomiary jakości energii elektrycznej, > diagnostykę termowizyjną elektroenergetycznych urządzeń stacyjnych, rozdzielczych, termowizji maszyn i napędów oraz diagnostykę termowizyjną obiektów budowlanych, > badania transformatorów energetycznych, > sprawdzanie i serwis przyrządów pomiarowych, > dostawę i badanie sprzętu dielektrycznego, > badania nieniszczące w oparciu o metody: wizualną, magnetyczno-proszkową, penetracyjną, ultradźwiękową, > lokalizację miejsc uszkodzeń kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych, > trasowanie linii kablowych i rurociągów, > pomiary skuteczności ochrony katodowej, > projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

OPA S.A. provides control, measurement, research, design as well as assembly services in the field of power electrical equipment.

The Company offers, in particular:

> development of electrical and power system design documentation and the electrical grid operation analysis,

> electrical system measurements in terms of acceptance and periodical tests,

> electrical energy quality measurements,

> thermographic diagnostics of ground electrical power devices, distribution devices, thermography of machinery and drives as well as thermographic diagnostics of building structures,

> power transformer testing,

> measurement equipment testing and servicing,

> dielectric equipment delivery and testing,

> non-destructive testing with visual, magnetic-powder, penetration and ultrasound methods,

> identifying the places of damage of power and communication cables,

> cable line and pipeline routing,

> cathodic protection effectiveness measurements,

> photovoltaic system and heat pump designing and installation.

Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. – 41-800 Zabrze – ul. Hagera 14A tel./fax +48 32 271 40 19 — tel./fax +48 32 278 42 48 ÷ 49 — e-mail: opa@opa.pl www.opa.pl

W sobotę 3 grudnia 2022 r. Zakład Górniczy Siltech w Zabrzu zorganizował obchody » Barbórki «–święta górników i branży wydobywczej.

Zabrzański „Siltech” świętował Barbórkę

Zebranych gości przywitał prezes Zarządu Zakładu Górniczego Siltech Jan Chojnacki. Na uroczystość przybyli przedstawiciele samorządu terytorialnego z prezydent miasta Zabrze Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przewodniczącą Rady Miasta Łucją Chrzęstek-Bar na czele. W » Barbórce« wzięli udział także przedstawiciele spółek górniczych, środowiska lekarskiego, duchowieństwa, kontrahenci, emerytowani pracownicy spółki, kierownictwo zakładu górniczego, udziałowcy, przedstawiciele załogi, członkowie Rady Nadzorczej oraz przyjaciele przedsiębiorstwa.

Zebrani uczcili chwilą ciszy zmarłych na służbie. Następnie prezes Siltechu Jan Chojnacki podsumował działania firmy w mijającym roku. „Minął kolejny rok i uważane dotychczas za schyłkowe górnictwo nagle okazało się niezbędne dla gospodarki. Nie da się jednak szybko odwrócić tego, co było zrobione: zakłady są zamknięte, ludzie pozwalniani” –podkreślił prezes. „Powinniśmy bazować na surowcu energetycznym, który jest w naszym zasięgu, dlatego warto zastanowić się nad strategią długofalową. Jaka jest perspektywa branży? Wydaje mi się, że przez najbliższe kilka lat górnictwo będzie na fali wznoszącej. Dlatego mimo

różnych nieszczęśliwych zdarzeń należy świętować Barbórkę, święto naszej patronki. Ze swej strony życzę wszystkim zdrowia, pomyślności, żeby każdy zjazd na dół zakończył się szczęśliwym wyjazdem” – dodał. Następnie zostały wręczone stopnie górnicze, odznaki Wyższego Urzędu Górniczego „Zasłużony dla bezpieczeństwa w górnictwie”, odznaczenia dla pracowników zakładu, a także nagrody jubileuszowe.

Warto przypomnieć, że Zakład Górniczy Siltech był pierwszą prywatną kopalnią węgla kamiennego w Polsce, która rozpoczęła wydobycie w 2002 r. i obchodziła jubileusz 20-lecia działalności w 2022 r. K

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdateK mIejSKI – WydaNIe IV 22 | pRYZmAt | zabrze | bARbóRKA 2022 Zg SIltECh

»Kryształowe Serce« dla ludzi i dla biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu może zrobić wiele dobrego. Potwierdzeniem tej reguły była XXX Gala »Serce za serce«, podczas której wręczono wyróżnienia firmom aktywnie współpracującym z FRK im. prof. Zbigniewa Religi.

Wgronie tegorocznych laureatów wyróżnionych jubileuszowym »Kryształowym Sercem« została firma PPUH VOIGT Sp. z o.o. Zabrzańska firma od samego początku istnienia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi (FRK) w Zabrzu aktywnie z nią współpracuje w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), dokładając swoją cegiełkę do realizacji projektów FRK. Tegoroczne wyróżnienie jest wyrazem wdzięczności za wieloletnie wsparcie i zaangażowanie w rozwój kardiochirurgii. Nagrodę z rąk prezesa Rady Fundacji prof. Andrzeja Karbownika i dyrektora generalnego FRK dr. Jana Sarny odebrała Ludmiła Jama-Voigt – właścicielka firmy PPUH VOIGT Sp. z o.o. Założyciele firmy – Ludmiła Jama-Voigt i Klaus Voigt – w prowadzeniu biznesu przykładają wagę do odpowiedzialności społecznej swojej działalności. PPUH VOIGT Sp. z o.o. wspiera różne formy aktywności społecznej, wspomagając m.in. lokalny sport i kulturę. K

PPUH VOIGT Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji profesjonalnych środków utrzymania czystości. Produkty sygnowane Marką »VOIGT« są doceniane nie tylko w Polsce, ale też poza granicami kraju. Stosowane są przez profesjonalne firmy sprzątające, a także w hotelach, szpitalach oraz budynkach użyteczności publicznej. Ich jakość jest doceniania, co potwierdzają liczne wyróżnienia, m.in. Nagroda »The Golden Broom Award 2015«, tytuł »Solidnej Firmy« czy »Laur Konsumenta«.

w voigt.pl

Zabrze. 25 znanych marek

ZM Bumar-Mikulczyce SA (PGZ)

DB Cargo SA

Elzab SA

Fortum Silesia SA

Górnik Zabrze SA

Grupa Powen-Wafapomp SA

Huta Zabrze SA

Sieć Badawcza Łukasiewicz - ITAM

ITPiE Instytut Technologii Paliw i Energii JSW Koks SA

Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. Marani Sp. z o.o.

Mostostal Zabrze SA

NMC Polska Sp. z o.o.

OPA Zabrze SA

ZM Postęp SA (Luma Automation)

QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Zakład Górniczy Siltech Sp. z o.o.

Stalprofil SA O\ w Zabrzu (p. ZRUG)

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Van Pur SA. Browar w Zabrzu

PPUH Voigt Sp. z o.o.

ZPEC Sp. z o.o. w Zabrzu

ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu Zarys Intl. Group Sp. z o.o. SK

Marki zabrzańskiego biznesu

ABC Control Sp. z o.o.

Artifex Mundi SA

Bud-Expert Sp. z o.o.

BZUG Sp. z o.o w Zabrzu Carbotrans Sp. z o.o. (Grupa JSW)

CMP Polskiej Akademii Nauk PG Demex Sp. z o.o. Draftel Sp. z o.o. SK

Export Pack Polska Sp. z o.o.

FCC Polska Sp. z o.o.

GSM Luiza w Zabrzu Grupa KOK Sp. z o.o.

HIM Hydroinstalmet Sp. z o.o. Instytut Podstaw Inż. Środowiska PAN Jano A. Serwatka Sp.J. Kłos Sp. z o.o. Metalsolution Sp. z o.o. MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

Moto-Test Ryszard Genge MPL Energy Sp. z o.o.

Multus Arkadiusz Patyk Nowa Trans Sp. z o.o.

PGM Mikulczyce Sp. z o.o.

Pionart Grzegorz Sztobryn PG-BiP-H Poch Sp. z o.o.

PVL Polska Bogusław Kaprak

Renault Dąbrowscy Sp. z o.o.

Roker Czesław Kierat

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

TechnAluX Sp. z o.o.

PRPUH Tomhal

Toyota Zabrze Ja-Now-An Sp. z o.o.

Ulus Metal Polska SA

Urkom LV Project Sp. z o.o. SK

Wichary Technic Sp. z o.o.

Windex Holding Sp. z o.o.

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ZBM-TBS Sp. z o.o. Zabrze

WYDANIE 152 | WYDAWcA Profokus robErt PIlszAk W kAtoWIcAch | rok 2022 | EUROPERSPEKTYWY mARKI bIZNESOWE mIAStA ZAbRZA | zabrze | pRYZmAt | 23

Od 30 lat Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi organizuje Koncerty, które są wyrazem podziękowania za wsparcie działalności fundacji oraz zaangażowanie w rozwój kardiochirurgii w Polsce.

»Twoim jest serce me«

Kanwą XXX koncertu »Serce za serce« była muzyka operowa. Na gwiazdorską oprawę koncertu złożyły się występy artystów Opery Śląskiej w Bytomiu: Eweliny Szybilskiej (sopran), Macieja Komandery (tenor), Andrzeja Lamperta (tenor), Gabrieli Legun (sopran), Marii Berezovskiej (mezzosopran), Adama Sobierajskiego (tenor) oraz baletu, chóru i orkiestry pod dyrekcją Przemysława Neumanna. W repertuarze części artystycznej znalazły się utwory G. Rossiniego, G. Verdiego, É. Waldteufela, G. Pucciniego, St. Moniuszki, F. Lehára, J. Straussa, E. Di Capui. Galę prowadzili Katarzyna Kleczka-Zdebel i Dariusz Żaczek.

Na początku części oficjalnej, której przewodniczyli dyrektor generalny FRK im. Zbigniewa Religi prof. Jan Sarna i przewodniczący Rady FRK prof. Andrzej Karbownik, zostali wyróżnieni naukowcy związani z Fundacją: prof. dr hab. n. med. Michał Wojtalik, dr n. med. Arkadiusz Farmas, dr hab. n. med. Ireneusz Haponiuk, dr n. med. Jacek Skiba, prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, dr n. med. Roman Przybylski, dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz, dr hab. n. med. Jacek Kaperczak oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek. Następnie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia »Serce za serce«. W gronie wyróżnionych nagrodą jubileuszową Kryształowe Serce znaleźli się: Andrzej Brzeski, Businesswoman&Life, Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, Ever Sp. z o.o., Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, GAPR Sp. z o.o., Grażyna Torbicka, Inspektorat Sił Powietrznych, Inter-Car Silesia Sp. z o.o., Jas-FBG SA, Kanlux SA, Kuracjusz Kazimierz Gacek, Lewiatan Holding SA, Miasto Zabrze, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ovovita, PPUH Voigt Sp. z o.o., Restauracja pod Kasztanami, Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie, Suempol Sp. z o.o., Śląskie Centrum Chorób Serca. Medalem im. prof. Zbigniewa Religi zostali odznaczeni: płk Mirosław Czechowski, Jan Sobolewski oraz Instytut Serca w Kijowie (Ukraina). Prof. Krzysztof Nitsch i Zakład Górniczy Siltech Sp. z o.o. zostali nagrodzeni Jubileuszową Nagrodą Specjalną.

Koncert zorganizowała Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi wespół z Operą Śląską w Bytomiu i Domem Muzyki i Tańca w Zabrzu. Patronat honorowy nad uroczystością objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, którego w Zabrzu reprezentowała Agnieszka Lenartowicz–Łysik – doradca społeczny, przedstawiciela prezydenta RP do udziału w pracach Rady Dialogu Społecznego. Do organizacji wydarzenia przyczynili się sponsorzy główni: Kanlux, Voigt, Ecol i Muszynianka. Wsparcia udzieliły również spółki: Dom100.eu Sp. z o.o. SK w Gliwicach, ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu, CEZ Chorzów SA, Treko Laser Sp. z o.o. w Skawinie k. Krakowa, Grupa Rudpol-OPA w Rudzie Śląskiej, Mostostal Zabrze GPBP SA w Gliwicach. K

w ww www.frk.com.pl

Na zdj. od lewej: Andrzej Lampert (tenor), Adam Sobierajski (tenor), Maciej Komandera (tenor)

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | 24 | pRYZmAt | zabrze | KONCERt »SERCE ZA SERCE « – gAlA muZYKI OpEROWEJ
WYDANIE 152 | WYDAWcA Profokus robErt PIlszAk W kAtoWIcAch | rok 2022 | EUROPERSPEKTYWY fRK Im. pROf. Z. RElIgI gRONO SpRZYmIERZEńCóW I DARCZYńCóW StAlE SIę pOWIęKSZA | 25

Wywiadu

udzieliła

Monika siecińska-Jaworowska , Prezes Zarządu Suempol Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Nagroda jubileuszowa

„ K r yszt ałowe s erce

4 Firma Suempol Sp. z o.o. została laureatem Nagrody Jubileuszowej »Kryształowe Serce« – przyznawanej przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – wręczonej z okazji XXX Koncertu »Serce za Serce« w listopadzie 2022 r. Miała Pani okazję odebrać tę nagrodę osobiście – podobnie jak statuetkę „Przyjaciel Fundacji” w 2017 r. Jakie uczucia towarzyszyły Pani w trakcie wręczenia nagrody, która jest wyrazem uznania i podziękowaniem za wieloletnią współpracę z Fundacją? Jak ważne jest z Pani punktu widzenia to współdziałanie? Jakie w ogóle jest Pani spojrzenie na aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu spółki Suempol – innymi słowy: w jakie dziedziny angażuje się kierowana przez Panią firma? Zawsze przy uhonorowaniu naszej firmy czuję wielki zaszczyt i dumę. Każde odznaczenie, a już na pewno określenie mianem »Przyjaciela«, dodaje nam skrzydeł. Na Przyjaciół bowiem można zawsze liczyć w tych dobrych, ale i gorszych momentach. Nasza współpraca trwa już ponad dwie dekady. Czujemy się uprzywilejowani mogąc uczestniczyć w projektach tworzonych wraz z Fundacją, pomoc innym jest również naszą misją. Angażujemy się na różnych płaszczyznach np. związanych z ochroną

zdrowia czy obroną kraju. Jesteśmy równocześnie mecenasem sztuki i kultury. Już na samym początku działalności właściciele zaszczepili w nas chęć niesienia pomocy potrzebującym i tak jest do dzisiaj. Wykazujemy, że czujemy swoją funkcję społeczną i chcemy się z niej dobrze wywiązywać.

4 Suempol Sp. z o.o. jest przykładem udanej sukcesji w firmie rodzinnej. Firmę założyli Urszula i Edward Siecińscy

– a Pani, na podstawie etosu pracy założycieli, wartościach reprezentowanych przez firmę, dorobku wynikającego z tradycji, dokonała wzmocnienia siły marki i ekspansji prowadzonej z rozmachem na rynkach krajowym i międzynarodowych. Jakie cechy wyróżniają Suempol po ponad 30 latach działalności w obecnej formie organizacyjnej i ciągle w postaci biznesu rodzinnego? Czy fakt, że Suempol jest firmą rodzinną, nadaje jej specyficznych cech i wartości? Na jakich filarach wznosi swój współczesny wizerunek? Nadal kultywujemy etos pracy przekazany nam przez właścicieli. Jako przedstawicielka drugiej już generacji w rodzinnej spółce przyznam, że w dzisiejszych warunkach jest to trudniejsze, jednak wynik ekonomiczny nie przesłania nam wartości, na fundamencie których tworzyliśmy i rozwijaliśmy firmę. Dziś Suempol jest spółką, która ma swoje firmy w wielu krajach Europy, a sprzedaje produkty na całym świecie, kreując wizerunek godnego zaufania partnera biznesowego w oparciu o produkcję bezpiecznych, zdrowych i wartościowych wyrobów – charakteryzujących się m.in. dużą zawartością kwasów Omega-3, wpływających korzystnie na nasz układ krążenia. Bierzemy przy tym udział w ważnych

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdateK mIejSKI: WydaNIe IV 26 | pRYZmAt | zabrze | XXX gAlA »SERCE ZA SERCE«

projektach i wydarzeniach w kraju i za granicą. Stanowimy przykład firmy o tak dużej skali działalności, która w naszej branży pozostała ostatnią niezależną firmą rodzinną ze stuprocentowym polskim kapitałem.

4 Jakim przedsiębiorstwem jest dzisiaj Suempol Sp. z o.o.? Jaka jest podstawa Waszej działalności i które kraje stanowią podstawę zbytu Waszych produktów na rynkach zagranicznych, a jakie

miejsce w sprzedaży Waszych produktów zajmuje rynek polski? Suempol dzisiaj to zespół wykwalifikowanych pracowników stale podnoszących swoje kwalifikacje. To firma, której produkty trafiają na stoły w ponad 60 krajach świata. Polska stanowi ok. 10 procent całej sprzedaży. Suempol ma swój zakład produkcyjny również w Berlinie (Niemcy) i Boulogne-sur-Mer (Francja) oraz centrum dystrybucyjne w Wismarze (Niemcy), jak również własną

firmę w Trondheim (Norwegia). Satysfakcją napawa mnie fakt, że tutaj, na Podlasiu, udało nam się stworzyć międzynarodową firmę zajmującą się przetwórstwem rybnym bez żadnego know-how – wszystko wypracowaliśmy sami. Z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni. Cieszy nas również możliwość obserwacji, jak innowacyjne produkty wychodzą z naszych fabryk. Dzięki mądrości, pracowitości, innowacyjności oraz przedsiębiorczości próbujemy na co dzień sprostać wyzwaniom, które stawia przed nami dzisiejszy świat.

4 Kilka słów o zarządzaniu marką »Suempol«. Jak się taką marką zarządza i w jaki sposób dba się o jej pozycję? Co jest przyczyną, że marka »Suempol« cieszy się zaufaniem kooperantów oraz klientów? Stała praca nad jakością oraz rozwojem nowych produktów jest kluczem do budowania marki. Równie ważna jest bieżąca komunikacja z konsumentami. Aby nasze produkty były lepiej dostępne stworzyliśmy sieć własnych sklepów firmowych na terenie kraju w: Bielsku Podlaskim, Białymstoku i Krakowie.

4 Poza tym, że Suempol Sp. z o.o. jest dostawcą produktów na globalny rynek przetwórstwa rybnego, pojawił się pomysł otworzenia sklepu firmowego oraz pierwszego bistro sieci, jak można się domyślać, „Pan Łosoś”. Pomówmy zatem o przyszłości i planach związanych z nowymi perspektywicznymi działaniami oraz ideami, które zapewne ma Pani w planach długoterminowego rozwoju spółki? Jeśli chodzi o przyszłość, rozpoczęliśmy już budowę nowoczesnej hali przetwórczej, w której niedługo rozpocznie się produkcja wyrobów mających jeszcze bardziej wzbogacić naszą ofertę. Zapraszam serdecznie do odbycia kulinarnej przygody z firmą Suempol. K

NAgRODA fuNDACJI ROZWOJu KARDIOChIRuRgII Im. pROf. ZbIgNIEWA RElIgI W ZAbRZu | 27

Dziedzictwo przemysłowe wiąże się z procesami gospodarczymi w Polsce po zmianie ustrojowej. Reformy społeczne i zmiana gospodarki z centralnie sterowanej na wolnorynkową sprawiła, że zaczęto likwidować (czy też redukować) dużo historycznych gałęzi przemysłu, a nawet całe okręgi przemysłowe.

pamiętając o przeszłości

Wwielu miejscach procesowi temu towarzyszyła dewastacja materialnych śladów rozwoju przemysłowego, pomimo ważnej roli, którą przez dziesięciolecia pełniły zakłady nie tylko w ewolucji miasta, ale i w jego życiu społecznym. Zakłady były przecież nie tylko miejscem pracy, ale także powodem dumy pracowników; miejscem, z którym się identyfikowali i które współtworzyli.

Procesy niszczenia zabytków dziedzictwa przemysłowego nie są odosobnione. Potrzebnych było wiele lat, żeby zdano sobie sprawę z roli, jaką takie dziedzictwo może pełnić współcześnie. Jest świadectwem rozwoju kraju, pokazuje też wysiłek ludności, która wspólnymi siłami pracowała na rozwój powojennej ojczyzny.

Na dziedzictwo przemysłowe składają się miejsca, struktury, kompleksy, obszary i krajobrazy oraz związane z nimi maszyny, przedmioty i dokumenty potwierdzające minione lub zachodzące przemysłowe procesy produkcji, wydobycia surowców i ich przetwarzania w towary, jak również wykorzystywana w tym celu infrastruktura energetyczna i transportowa. W wielu miejscach obiekty dziedzictwa przemysłowego popadają w ruinę, są usuwane jako relikty zamierzchłej przeszłości lub uważane są za wstydliwy czynnik rozwoju miasta, a ich wartość z kulturalnego punktu widzenia i potencjał, jaki mają, zostają często dostrzeżone zbyt późno. Inaczej jest w Zabrzu.

W Zabrzu już w latach 80. XX w. na obszarze dawnej kopalni guido utworzono skansen, który jednak na początku XXI w. był zagrożony likwidacją, ze względu na konieczność obniżenia kosztów w górnictwie. Rozpoczęto demontaż unikatowej, podziemnej ekspozycji, jednak w sprawę włączyły się samorządy: miejski i wojewódzki, dzięki czemu w 2007 r. utworzono

Zabytkową Kopalnię „Guido”, jako samodzielną instytucję kultury Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego. Turystyka industrialna jest rozwijającą się branżą, w której dużą rolę odgrywa właśnie zaangażowanie samorządu. Bez nakładów finansowych i odpowiedniej strategii miejskiej, rozwój tej gałęzi turystyki byłby niemożliwy. W Zabrzu samorząd od lat zajmował się pozyskiwaniem funduszy na rewitalizację ważnych dla miasta obiektów poprzemysłowych. Dzięki temu współczesne Zabrze wyróżnia się ilością obiektów, które przed laty służyły gospodarce, a dziś przyciągają turystów. Takie miejsca jak Kopalnia Guido czy Sztolnia Dziedziczna są unikatowe w skali kraju i Europy. Według danych Śląskiej Organizacji Turystycznej, zabrzańskie obiekty są jednymi z najchętniej odwiedzanych na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

W miejskich przewodnikach możemy znaleźć informację, że Zabrze to tak naprawdę dwa miasta: jedno naziemne, a drugie – podziemne. Kopalniane trasy turystyczne wiodą pod centrum miasta, co więcej – jedna z nich to „Trasa Wodna” w Sztolni Królowa Luiza, która oferuje podziemny spływ sztolnią. Jest to najdłuższa tego typu podziemna trasa w górnictwie węglowym.

W Sztolni Królowa Luiza działa także tematyczny szlak „Podziemne Królestwo Maszyn”, który zorganizowano w podziemiach autentycznej kopalni. Zwiedzający mogą zobaczyć prawdziwe, działające maszyny górnicze z 22tonowym gigantem, czyli górniczym kombajnem na czele.

W kopalni Guido dla turystów przygotowano natomiast niemal 5 kilomterów tras w pokopalnianych korytarzach. Odwiedzający w czasie zwiedzania poznają techniki wydobycia i zabezpieczania kopalń, jakich używano na przestrzeni lat – od XIX wieku do czasów współczesnych. Jedną z atrakcji jest możliwość

pokonania części trasy wewnątrz elektrycznej kolejki podwieszanej - jedyną tego typu kolejką górniczą na świecie udostępnioną dla turystów.

Kopalnia oferuje także możliwość wcielenia się w prawdziwego górnika i wykonania – pod okiem fachowca – szeregu prac górniczych. Sama kopalnia oferuje ponadto podziemne przestrzenie, umożliwiające organizację wydarzeń kulturalnych, konferencji, spotkań czy eventów.

W ramach Szlaku Zabytków Techniki w Zabrzu funkcjonuje także Szyb Maciej, czyli odnowiony zabytkowy zakład górniczy dawnej Kopalni Concordia. Jest to zachowany kompleks budynków i budowli dawnej kopalni węgla kamiennego z początku XX wieku. W jego skład wchodzi m.in. odrestaurowany budynek nadszybia, z wejściem na platformę widokową znajdującą się na wieży wyciągowej i panoramą na Śląsk. Dla turystów przygotowano też możliwość zejścia do szybowego ujęcia wody pitnej, gdzie poznają genezę jego powstania i będą mogli spróbować wody z poziomu triasu, a także uczestniczyć w pokazie pracy maszyn. W 2022 r. zakończono rewitalizację Wieży Ciśnień z 1909 r. Do niedawna groziła jej rozbiórka, lecz dzięki zaangażowaniu samorządu lokalnego udało się zmodernizować jej przestrzeń, w której zorganizowano m.in. punkt widokowy, kawiarnię i interaktywną wystawę „Carboneum” przybliżającą zagadnienia związane z węglem.

Zabrze dobrze wykorzystało swoje możliwości, a obiekty przemysłowe stały się instytucjami kultury, unikatowymi w skali kraju. Co więcej, międzynarodowe gremia doceniają tę inicjatywę. Za stworzenie spływu w Sztolni Luiza Zabrze otrzymało najwyższe wyróżnienie w obszarze dziedzictwa kulturowego, jakie można otrzymać na Starym Kontynencie, czyli nagrodę „Europa Nostra”. Wcześniej międzynarodowe uznanie zyskała Zabytkowa Kopalnia „Guido”. K

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdateK mIejSKI: WydaNIe IV 28 | pRYZmAt | zabrze | Z DZIEDZICtWA pRZEmYSłOWEgO uCZYNIlI WAlOR

przyglądamy się Zabrzu

Prof. Jan Miodek tak oto przedstawił pochodzenie nazwy miasta: „Dzisiejsze górnośląskie Zabrze to pierwotne Zadbrze [»Sadbre« – cyt. 1305 r.], czyli „osada położona za debrami, tj. za wąwozem, za dołami, za gąszczem leśnym”. Faktycznie, jeśli przyjeżdża się do miasta z odpowiedniej strony, takie jest Zabrze! My jednak, przyglądając się miastu, odkrywaliśmy „genius loci” ścisłego centrum. Nie ukrywamy zaskoczenia, jak wiele ciekawych miejsc znaleźliśmy.

WYDANIE 152 | WYDAWcA Profokus robErt PIlszAk W kAtoWIcAch | rok 2022 | EUROPERSPEKTYWY mIAStO DZIEDZICt WA pRZEmYSłOWEgO | zabrze | pRYZmAt | 29

rodzinny biznes, globalna marka

Wyróżnienie jest rodzajem podziękowania Regionalnej Izby Gospodarczej za 30 lat działalności firmy oraz jej ciągły rozwój i dostosowywanie się do potrzeb zmieniającego się rynku. Od początku istnienia spółki jej celem było stworzenie stabilnej i rozpoznawalnej marki – nie byłoby to możliwe bez zaufanego zespołu. Obecnie w swoich zakładach firma zatrudnia 250 osób, z których większość to okoliczni mieszkańcy. Firma zapewnia im dostęp do szkoleń podnoszących kompetencje, praktyk i specjalistycznych kursów.

Jubileuszowy rok 2022 był także znaczący z innego powodu – w kwietniu zmarł założyciel firmy Rajmund Sorowski , który od wielu lat przygotowywał spółkę do sukcesji. Przekłada się to nie tylko na jej stabilność, ale również dalszy rozwój. Sukcesorzy, a teraz właściciele (Anita Sorowska-Ścierska i Artur Sorowski) wspólnie z zarządem (Marcin Jadczyk – prezes Zarządu, Krzysztof Botsch – wiceprezes Zarządu) od 2013 r. kreują i realizują strategię spółki.

SOR-DREW specjalizuje się w produkcji opakowań eksportowych dla przemysłu . Ich wyroby zabezpieczają towar na czas dostawy w różnego rodzaju transporcie: morskim, drogowym i lotniczym. W zakładach SOR-DREW powstają także opakowania specjalistyczne, przystosowane do wygórowanych wymogów transportu produktów wrażliwych. To mogą być na przykład opakowania wyposażone w systemy elektroniczne, monitorujące temperaturę i wilgotność w ich wnętrzu. SOR-DREW oferuje także kompleksową usługę pakowania i zabezpieczenia eksportowego towaru na miejscu u klienta. Firma zajmie się całym procesem przygotowania towaru do wysyłki: projektowaniem odpowiednich opakowań, ich produkcją, a następnie pakowaniem produktów i konteneryzacji. Towary chronione przez opakowania SOR-DREW trafiają do licznych krajów niemal na każdym kontynencie. Coraz więcej produktów zostaje także w Polsce: lokalne zamówienia stanowią w tej chwili około 30-40 proc. produkcji.

Dla SOR-DREW ważna jest elastyczność. Rozbudowany park maszynowy,

nowoczesne urządzenia i działalność w różnych gałęziach produkcji przekładają się na kilka możliwych kierunków rozwoju. Firma stawia na jakość powstających produktów, a także realizację indywidualnych zamówień i stałą współpracę, dzięki czemu cieszy się dużym zaufaniem kontrahentów, z których wielu od lat współpracuje z SOR-DREW. Potwierdzeniem tego jest marka Woodbox , której produkty trafiają do odbiorców na całym świecie.

Druga istotna gałąź rozwoju firmy związana jest z obróbką metali SOR-DREW specjalizuje się w produkcji części metalowych i konstrukcji spawanych. W zakładach produkowane są części do maszyn i urządzeń przemysłowych w procesach obróbki skrawaniem. Wytwarzane są także metalowe konstrukcje będące elementami powstających maszyn albo konstrukcjami wsporczymi, na których te urządzenia są później montowane. W tym zakresie firma świadczy usługi przede wszystkim dla klientów za granicą – na terenie Europy i poza jej granicami, choć są otwarci również na zlecenie z kraju. Od niedawna

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdateK mIejSKI: WydaNIe IV – ZabRZe
Podczas XXX gali Laurów Umiejętności i Kompetencji firma sor-dreW sa otrzymała »Złoty Laur«

SOR-DREW oferuje swoim klientom również usługi w zakresie projektowania i montażu konstrukcji stalowych.

Firma dynamicznie rozwija się także w innych kierunkach. Nie mniej ważny dział SOR-DREW związany jest z termoformowaniem tworzyw sztucznych . W ramach tej odnogi produkcji powstają zabezpieczenia do urządzeń przemysłowych na czas transportu, takie jak np. pokrywy na elektronikę czy osłony na systemy rurociągów. W zakładzie są termoformowane, wykrawane i obrabiane w procesach obróbki skrawaniem różnego rodzaju tworzywa: głównie są to polietyleny, ale również ABS i inne rodzaje tworzyw sztucznych, a także szeroka gama pianek oraz materiałów gumowych, bakelit i płyty papierowo-fenolowe.

SOR-DREW jest firmą założoną na terenach poprzemysłowych w Świętochłowicach , gdzie obecnie mieści się dział metalowy firmy. Druga lokalizacja – Zabrze-Biskupice – jest

jednocześnie jedną z największych inwestycji firmy: w 2006 r. zakupiono i przystosowano do współczesnych standardów XIX–wieczny tartak. Zakład kontynuuje tradycję historyczną: obecnie w Zabrzu odbywa się całość produkcji SOR-DREW związanej z obróbką drewna. Tartak jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w południowej części kraju, a niemal całe przerabiane w nim drewno wykorzystywane jest na wyłączne potrzeby firmy. Własny tartak zapewnia firmie niezależność od dostawców i pośredników, co przekłada się na większe oszczędności i kontrolę produkcji, a także stwarza nowe możliwości dla rozwoju firmy.

Drewno jest materiałem, w którego obróbce SOR-DREW specjalizuje się od samego początku działalności. To surowiec, którego wiele właściwości jest dopiero odkrywanych – ciągle powstają nowe technologie obróbki i sposoby jego wykorzystania. Coraz częściej drewno doceniane jest nie tylko jako materiał

wykończeniowy, ale także w budownictwie i konstrukcjach. Nic więc dziwnego, że to właśnie z drewnem SOR-DREW wiąże swoją najbliższą przyszłość inwestycyjną. Jak podkreśla prezes Zarządu Marcin Jadczyk: »Drewno jest surowcem przyszłości. Chcemy jak najlepiej wykorzystać to, co daje nam natura. Szacunek i zrównoważone podejście do drewna pozwoli nam kreować nowoczesne produkty w przyszłości«.

Istotną rzeczą w strategii SOR-DREW jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Firma aktywnie wspiera różne lokalne przedsięwzięcia związane ze sportem i kulturą. Firma chętnie wychodzi z inicjatywą wsparcia dla klubów sportowych, sama także organizuje turnieje dla dzieci i młodzieży, m.in. coroczny turniej koszykówki »Sordrew Streetball« . Od lat związana jest także z wieloma lokalnymi drużynami koszykówki. K w www.sordrew.pl

WYDANIE 152 | WYDAWcA Profokus robErt PIlszAk W kAtoWIcAch | rok 2022 | EUROPERSPEKTYWY

4 „Chopcy z Roosevelta”

– Teatr Nowy w Zabrzu > 7 października 2022 r. odbyła się premiera spektaklu o legendzie klubu Górnik Zabrze. Podstawą literacką sztuki jest książka Pawła Czado (Wydawnictwo Agora 2017). W sztuce, którą wyreżyserował Jacek Głomb, grają: Hanna Boratyńska, Anna Konieczna, Joanna Romaniak, Maciej Kaczor, Krzysztof Urbanowicz, Andrzej Kroczyński, Jakub Piwowarczyk, Marian Wiśniewski. Najbliższe spektakle: 26-27 stycznia, 18-19 lutego. w teatrzabrze.pl

4 Jeden z symboli Zabrza –Pomnik Braci Górniczej, dzieło rzeźbiarza Mariana Koniecznego – przeszedł kompleksową konserwację. W 2018 r. miasto Zabrze zdecydowało o przebudowie pomnika rębacza dołowego, inicjatora „współzawodnictwa pracy” Wincentego Pstrowskiego (obiekt był zagrożony dekomunizacją). Konserwację dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej i Miasto Zabrze.

4 Muzeum Miejskie prezentuje wystawę »Szykowna Pani, elegancki Pan. Moda w latach 30. XX wieku« (grudzień 2022 – marzec 2023). Współorganizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Rowery Zabytkowe – Zabrze Radfahrtruppe.

Planując wyjście do Muzeum Miejskiego w Zabrzu warto zajrzeć do Galerii Café Silesia, gdzie do końca lutego 2023 r. nadal można zwiedzać wystawę »Opowiem Wam o Zabrzu«. Ekspozycja jest próbą pokazania w dużym skrócie dziejów miasta, od dokumentu księżnej Violi z 1243 r. dotyczącego Biskupic. Idąc za kalendarium, pojawiają się poszczególneh miejscowości, które tworzą dziesiejsze Zabrze, aż dochodzi się do wydarzenia, które zadecydowało o dalszych jego losach, tj. odkrycia na pograniczu Pawłowa i Zaborza pokładów węgla w 1790 r. przez Salomona Izaaka, co poskutkowało powstaniem 7 kopalń, 3 hut i innych zakładów przemysłu ciężkiego. K

4 Zabrze w Sercu Śląska. Aplikacja mobilna – bezpłatny przewodnik dla turystów i mieszkańców – dostarcza informacji o mieście, w szczególności o jego szerokiej ofercie turystycznej, kulturalnej, ciekawych miejscach i wydarzeniach. Intuicyjny interfejs pozwala szybko znaleźć informacje interesujące użytkownika, lokalizacja GPS umożliwia łatwe namierzenie wybranych obiektów i wydarzeń. K w zabrzewsercuslaska.pl

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdateK 32 | pRYZmAt | zabrze | ROZmAItOŚCI
P RZESTRZE
A PLIKACJA
ń
u LT u RA –D ZIE ję SI ę 4 We wtorek 29 listopada 2022 r. odbył się wernisaż wystawy »Warszawa – Nowy Jork« Rafała Olbińskiego z udziałem tego wybitnego artysty współczesnego. Ekspozycja gromadzi ponad 180 obiektów – głównie projekty okładek i ilustracji do czasopism oraz plakaty teatralne i operowe. Wystawę uzupełniają rzadko prezentowane rysunki i litografie warsztatowe. , Muzeum Górnictwa Węglowego: 29 XI 2022 –22 IV 2023
K

Muzeum górnictwa Węglowego w Zabrzu jest jednym z największych i najchętniej odwiedzanych obiektów turystycznych związanych z dziedzictwem przemysłowym w Polsce oraz liderem turystyki w zakresie tradycji górnictwa węglowego w całej Europie. Przybliża mieszkańcom regionu oraz gościom z całego kraju i zagranicy cenne dziedzictwo śląskiego górnictwa węgla kamiennego. Pokazuje wpływ, jaki przemysł ciężki miał na rozwój miast i całych regionów. Prezentuje też uniwersalne historie rozwoju i transformacji tradycyjnych branż przemysłu, które stały się udziałem wielu regionów Europy. Kompleksowo, w nowoczesny sposób prezentuje tematy związane z dziedzictwem górniczym Śląska, technicznymi aspektami wydobycia węgla, ale też dziedzictwem niematerialnym. Opowiadając o Zabrzu, odzwierciedla uniwersalne losy rozwoju i upadku innych ośrodków górniczych Europy. Muzeum zarządza dwoma unikatowymi kompleksami poprzemysłowymi – Kopalnią guido i Sztolnią Królowa Luiza. Niezwykle bogata infrastruktura podziemna, nie mająca swych odpowiedników na całym świecie (w tym ponad 10 km tras w podziemnych, węglowych wyrobiskach wraz z ciągle działającymi maszynami oraz najdłuższym w Europie podziemnym spływem) i naziemna (ponad 30 obiektów w 4 lokalizacjach na terenie miasta), są bazą do prowadzenia działalności turystycznej.

zabudowań kopalnianych z autentycznym wyposażeniem (m.in. najstarszą w Europie wciąż czynną maszyną parową).

Zabrzański kompleks wpływa w nieoceniony sposób na budowanie potencjału turystycznego nie tylko Zabrza, województwa śląskiego, ale i całego kraju. To w Guido rozpoczęto proces rozwijania w oparciu o poprzemysłowe dziedzictwo Zabrza międzynarodowego ośrodka turystyki i kultury industrialnej. Dziś Muzeum stanowi wzór i przykład dobrych praktyk w kraju i za granicą w zakresie rewitalizacji i nadania nowych funkcji (przede wszystkim turystycznych i kulturalnych) zdegradowanym terenom postindustrialnym. Kompleksy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w 2022 r. otrzymały Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego Roku 2022.

Wizyta w Muzeum pozwala prześledzić początki, rozwój i schyłek epoki węgla – jako symboliczne odzwierciedlenie przemian, zachodzących w całej Europie. Tylko tu można zwiedzić aż 3 poziomy wydobywcze (w Kopalni Guido – 170, 320 i 355 m) z czynnym górniczym wyposażeniem. Nigdzie indziej nie ma możliwości przejścia przez środek pokładu węgla, najstarszym tego typu, zachowanym chodnikiem czy spływu podziemną trasą wodną długości 1 100 m śladem łodzi transportujących „czarne złoto” (Sztolnia Królowa Luiza). Tylko w Zabrzu zachowano niemal kompletny system

Równolegle z ruchem turystycznym w przestrzeniach muzeum organizowane są liczne wydarzenia dodatkowe: koncerty, spektakle, przedstawienia teatralne, wystawy. Muzeum cieszy się również rosnącym zainteresowaniem branży konferencyjnej i eventowej. Unikatową ofertę Guido stanowi Strefa K8 – nowoczesna strefa kultury, biznesu i rozrywki, zlokalizowana na poziomie 320 kopalni. Tworzą ją cztery potężne komory, umożliwiające organizację warsztatów edukacyjnych, szkoleń i konferencji naukowych, koncertów, a także przedstawień teatralnych, targów kultury i sztuki. Muzeum proponuje ofertę specjalną dla grup zorganizowanych (turystycznych, biznesowych), która jest każdorazowo pakietowana i dostosowywana do indywidualnych potrzeb odbiorcy, często stanowiąc połączenie zwiedzania, gastronomii, konferencji, koncertu etc. Czarna perła Europy czeka na odkrycie. Zapraszamy do zwiedzania!

w www.podziemnaprzygoda.pl

Myślisz »Zabrze«, mówisz: górnik

W grudniu 2023 roku »Trójkolorowi« będą obchodzić jubileusz 75-lecia istnienia swojego klubu. Historia Górnika Zabrze na dobre i złe związana jest z miastem.

Początki zabrzańskiego klubu sięgają 1948 r. Górnik szybko zaistniał na arenie krajowej, a przez kolejne lata sukcesywnie umacniał swoją pozycję w czołówce. Górnik Zabrze jest 14-krotnym mistrzem Polski w piłce nożnej. »Trójkolorowi« na swoim koncie mają także wywalczone: 6 Pucharów Polski, Puchar Ligi i Superpuchar Polski. Ponadto klub czterokrotnie zdobył wicemistrzostwo kraju. Międzynarodowym sukcesem „Górnika” był udział w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów (1968). Dwa lata później drużyna wywalczyła srebrny medal w Pucharze Zdobywców Pucharów (29 kwietnia 1970).

W Zabrzu grali wybitni piłkarze: Ernest Pohl, Erwin Wilczek, Zygmunt Szołtysik, Stanisław Oślizło, Henryk Latocha, Hubert Kostka, Włodzimierz Lubański, Jerzy Gorgoń, Andrzej Iwan,

Igor Angulo i wielu innych. W barwach klubu nadal występują klasowi zawodnicy, m.in. Lukas Podolski – reprezentant RFN (2004-2017) grający w pierwszym składzie Górnika od 2021 r.

Duma Górnika to nie tylko piłkarze i profesjonalna kadra techniczna, ale także infrastruktura. Najnowocześniejszy stadion na Górnym Śląsku zainagurował działalność w 2016  roku. Powstał w miejscu obiektu istniejącego od początku działalności klubu, a rozbudowa stadionu odbywała się etapami – obecnie trybuny mogą pomieścić 24 563 widzów (docelowo, po ukończeniu ostatniego etapu inwestycji, pojemność obiektu zwiększy się do 31 871).

Stadion posiada rozbudowaną infrastrukturę pomocniczą, łącznie ze strefami gastronomicznymi i sanitarnymi, klubem biznesowym i lożami

VIP, pomieszczeniami techniczno-magazynowymi i własnym parkingiem wewnętrznym. Klub biznesowy ma powierzchnię 522 m2, na której odbywają się spotkania firmowe, konferencje, sympozja, event z możliwością zwiedzenia stadionu. Na terenie stadionu znajduje się także 11 lóż biznesowych. »Stadion przy Roosevelta« – Arena Zabrze – oferuje swoim klientom biznesowym kompleksowe usługi. Przy stadionie znajduje się pasaż handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej ok. 5 tys. m2.

»Areną Zabrze« zarządza spółka Górnik Zabrze SA, której akcjonariuszem jest Urząd Miasta w Zabrzu. W październiku 2012 r. została powołana do życia Fundacja Górnika Zabrze. K w www.gornikzabrze.pl

G https://pl-pl.facebook.com/europerspektywy

G»Facebook« Europerspektywy. Wszystkie nasze aktualne i wcześniejsze relacje są dostępne na profilu Miesięcznika, który jest integralnym rozszerzeniem naszych serwisów fotograficznych – nad jakością dodawanych relacji czuwa zespół trzech fotoreporterów, którzy na bieżąco aktualizują bazę zdjęć. Średnia miesięczna wynosi 50 fotoreportaży z wydarzeń – w tym z wydarzeń objętych patronatem medialnym miesięcznika »Europerspektywy«. Serdecznie zapraszamy!

EUROPERSPEKTYWY 34 | pRYZmAt | zabrze | ARENA ZAbRZE

DB Cargo Polska na torach zrównoważonego rozwoju

Nasze usługi transportowo-logistyczne to zarówno najwyższa jakość, jak i promocja zrównoważonego transportu oraz nasz wkład w rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dzięki inwestycjom w modernizację taboru kolejowego oraz nakładom na rozwój produktów realizowanych transportem szynowym przyczyniamy się do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Ponad 80% pracy przewozowej wykonywanej jest lokomotywami elektrycznymi, o niskiej emisyjności i wysokim bezpieczeństwie.

Więcej informacji na stronie www.pl.dbcargo.com

EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | dOdateK MIejSKI PRYZ AT specjalny Dodatek miesięcznika EUROPERSPEKTYWY Miasta i subregiony województwa śląskiego Strategie samorządowe, inwestycje komunalne, wsparcie biznesu, innowacyjne firmy, lokalne marki Wydanie nr 4 | Zabrze W Wydaniu miesięcznika nr 153 CzęstoChowa przyciąga inwestorów W 2022 roku redakcja miesięcznika »Europerspektywy« zaproponowała szerszą formułę współpracy z subregionami, powiatami, miastami i gminami województwa śląskiego – PRYZMAT. Specjalna kolumna, współredagowana z samorządami i instytucjami miejskimi spotkała się z pozytywnym odzewem. Zapraszamy kolejne miasta do współpracy w 2023 roku 2022 / 2023

, chorzóW - sTadion Śląski - 19 grudnia 2022

Minął kolejny rok W biznesie

regionalna

Spotkanie zamknęło agendę wydarzeń 2022 r. w największej organizacji samorządu gospodarczego województwa śląskiego. Wszystko, co wydarzyło się w tym roku było nowe – przedsiębiorcy ciągle musieli borykać się ze skutkami pandemii koronawirusa, kryzysem globalnym spowodowanym wojną na Ukrainie i niepewnością jutra, którą wywołały: inflacja, niejednoznaczne prawo gospodarcze i ciągle zmieniane prawo podatkowe. Samorząd gospodarczy monitorował sytuację, lobbował za porządkiem w regułach współpracy rząd-biznes oraz kontynuował starania w sprawie pomocy dla wrażliwych sektorów biznesu i sektora MŚP.

oprócz TeMaTóW bieżących poruszonych na grudniowym spotkaniu, zorganizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą (RIG) w Katowicach w centrum konferencyjnym Stadionu Śląskiego, był też czas na prognozy gospodarcze na 2023 r. Przedsiębiorcy mówili o funduszach, pomocy centralnej i wsparciu ze strony Województwa Śląskiego – m.in. o dostępie do środków UE dla regionu. Była też okazja do zapoznania się z ofertą współpracy z 14 krajowymi strefami ekonomicznymi w ramach programu »Polska Strefą Inwestycji«. Gospodarzem »Regionalnego Gospodarczego Zamknięcia Roku« był prezes RIG Tomasz Zjawiony. W spotkaniu uczestniczyli: I wiceprezes Janusz Dramski, tytularni wiceprezesi RIG: Leszek Dziub, Wiesław Pochopień, Paweł Pawelec. Organizatorów reprezentował też Tadeusz Donocik – honorowy prezes RIG w Katowicach. Zaproszenia do uczestnictwa w konferencji przyjęli m.in. prezydent Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego prof. Marek Gzik, prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) SA dr Janusz Michałek.

Prezydent miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk wręczył Tomaszowi Zjawionemu i Tadeuszowi Donocikowi list gratulacyjny z okazji 30-lecia RIG w Katowicach.

Do programu wydarzenia została włączona prezentacja listy »Top 10 innowacji technologicznych 2022 roku« przygotowana przez dr. Macieja Kaweckiego (Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema).

W czasie konferencji zosTały Wręczone tytuły »Ambasador Marki KSSE«. Do grona ambasadorów zostali zaliczeni: Bitron Poland, Jass Board, Proma Poland, Tektura Opakowania Papier, Eko-Okna i Weber-Stephen Polska Weber Grills. Odznakami Honorowymi za Zasługi

» wierzę, że kolejne lata, dzięki środkom z Unii Europejskiej w wysokości ponad 5 mld euro, które trafią do regionu, pozwolą nam się budować gospodarczą pozycję województwa śląskiego i wspierać rozwijające się, nowoczesne przedsiębiorstwa«mówił marszałek Jakub Chełstowski.

dla Województwa Śląskiego zostali uhonorowani Janusz Dramski i Wiesław Pochopień. Przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych, instytucji i firm odebrali Medale 30-lecia RIG. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali m.in. Jakub Chełstowski i prof. Marek Gzik. Medale 30-lecia RIG odebrali też Anna Szostak – dyrygent Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice »Camerata Silesia« i Piotr Uszok – wieloletni prezydent miasta Katowice.

Dla uświetnienia uroczystości odbył się koncert kwintetu dętego blaszanego Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Maso w Charkowie (Ukraina). K

w www.rig.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 37 czas podsuMoWań gospodarczych | CZWARtY KWARtAł 2022 ROKu
izba gospodarcza (rig) W kaToWicach zorganizoWała » regionalne gospodarcze zaMknięcie roku« połączone z oTWarT yM spoTkanieM firM członkoWskich.

specjaliŚci MisTrzoWskich relacji biznesoWych

regionalne cenTruM biznesu W kaToWicach zapisze 2022 rok po sTronie udanych daT W hisTorii organizacji, kTóra specjalizuje się W kojarzeniu firM proWadzących działalnoŚć na Terenie WojeWódzTWa Śląskiego.

Ostatni kwartał 2022 r. upłynął pod znakiem interesujących wydarzeń – dwa październikowe spotkania zostały poświęcone ekologii rozwiązań w budownictwie oraz problemom ochrony środowiska w biznesie. Śląski klub biznesu (Śkb) wraz ze spółkami: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Riser zorganizował w Restauracji Łania (Park Śląski – 11 października 2022 r.) konferencję, podczas której mówiono o koncepcji ekologicznego osiedla w Katowicach przy ul. Kosmicznej oraz nowoczesnych technologiach modułowych w budownictwie drewnianym w przestrzeni publicznej, które oferuje Wood Core House Sp. z o.o. w Jaworznie.

szczególny przebieg Miało spotkanie 19 października 2022 r. zorganizowane na szczycie Szyndzielni w Bielsku-Białej. Dr Krzysztof Michalski (Aqua SA w Bielsku-Białej) mówił o wdrożeniu sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Małgorzata

Bartkiewicz z Fundacji dla Edukacji Ekologicznej przedstawiła problem plastiku i mikroplastiku w gospodarce cyrkularnej. Marta Buzińska (Kancelaria Prawnej Ochrony Środowiska Enviro-Lex) wyjaśniała kwestie prawne na styku biznes – ochrona środowiska. Po konferencji grupa osób zdecydowała się wizytować Zaporę im. prezydenta I. Mościckiego w Wapienicy.

We WTorek 22 lisTopada 2022 r. członkowie ŚKB uczestniczyli w spotkaniu » kiedy nadejdzie hossa? akTualna analiza rynkóW finansoWych W polsce i na ŚWiecie« –partnerem konferencji była firma Profitum Wealth Management, reprezentowana przez Marka Skrzyneckiego. Na miejsce spotkania zostało wybrane Casinos Poland w Katowicach.

25 listopada 2022 r. grono członków i sympatyków Śląskiego Klubu Biznesu uczestniczyło w XXv Wielkiej gali prograMu przedsiębiorsTWo fair play (PKiN w Warszawie). O sukcesach firm z terenu

województwa śląskiego piszemy w osobnej relacji z tego wydarzenia.

Listopadowe spotkania Śląskiego Klubu Biznesu zamknęły dwie imprezy o charakterze towarzyskim – Andrzejki na Zamku w Mosznej i IX Mistrzostwa Kartingowe Śląskiego Klubu Biznesu w Bielsku-Białej. Pierwsze z nich odbyło się dzięki wsparciu Janusza Kamińskiego – przewodniczącego Rady Nadzorczej Zamku w Mosznej. Pomysł drugiego spotkania ziścił się dzięki pomocy właścicieli Toru »Zygzak«.

Śląski klub biznesu na zakończenie roku zaplanował ŚWiąTeczne spoTkanie w Rezydencji Luxury Hotel (Piekary Śląskie 14 grudnia 202 r.). Podsumowanie minionych 365 dni stało się okazją do przedstawienia planów na nowy rok oraz zaprezentowania założeń »Misji Gospodarczej do Wietnamu«. Była też okazja do nawiązywania relacji biznesowych i spotkania się w świątecznym klimacie przy udekorowanej choince zwiastującej nadchodzące święta Bożego Narodzenia. K

38 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
, regionalne cenTruM biznesu — Śląski klub biznesu W kaToWicach Miłosz omastka - prezes zarządu Regionalnego Centrum Biznesu w Katowicach

To był dobry czas

Stałym miejscem wydarzeń konferencyjnych i warsztatów Loży Katowickiej BCC jest siedziba Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Katowice Rawa.Ink w Katowicach. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Loży Katowickiej BCC spotykali się także w Hotelu Vienna House w Katowicach oraz –za sprawą cyklu „Poznajmy się bliżej” – w miejscach zaproponowanych przez firmy członkowskie. Marcin Budniok – dyrektor ds. organizacyjnych Loży Katowickiej BCC koordynował wyjątkowo urozmaiconą agendę spotkań, dbając przy tym, żeby członkowie i sympatycy BCC mieli możliwość zapoznania się z nowymi trendami z dziedziny praktyki biznesowej, jak również poznać kryteria członkostwa w Loży i ocenić potencjalne korzyści wynikające ze współpracy z firmami członkowskimi.

W grudniu Śląscy przedsiębiorcy zapoznali się z ofertą udziału w nowym cyklu spotkań i warsztatów –zainicjowanego z myślą o 2023 roku – pt. »Jak uwolnić potencjał zespołu – narzędzia skutecznego managera«. Warsztaty wprowadzające w problem zorganizowali specjaliści Interdont Support Q Sp. z o.o. w Katowicach (5 grudnia 2022 r.).

blisko sTo osób uczesTniczyło w spotkaniu Loży Katowickiej BCC oraz firm: Pru Prudential Polska

i Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Sp.P. na temat sukcesji międzypokoleniowej (29 listopada 2022). Wystąpienia seminaryjne przygotowali Piotr Kamiński (Loża Rzeszowska BCC) oraz Radosław Jarecki i Radosław Kaczmarczyk (Pru).

Specjalny przebieg miało spotkanie członków Loży Katowickiej BCC w Panteonie Górnośląskim w Katowicach (25 listopada 2022). Siedziba nowej instytucji kultury na mapie miasta Katowice mieści się w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla. Po dyskusji w kręgu przedsiębiorców, uczestnicy spotkania otrzymali reprint »Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy« bł. Emila Szramka (wyd. 1934 r.).

15 lisTopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Loży Katowickiej BCC. Członkowie Rady spotkali się w siedzibie firmy członkowskiej Probet SA w Katowicach, gdzie pracowali nad listą nominacji do konkursów Cezary Śląskiego Biznesu oraz Śląski Medal Solidarności Społecznej – Przyjaciel Ukrainy.

W ramach cyklu „Śniadanie biznesowe dla HR” odbyło się spotkanie z kancelarią Andersen na temat »Porozmawiajmy o konkretach – jak przygotować firmę, działy HR oraz samych pracowników na nadchodzące od 1 stycznia 2023 r. zmiany w prawie pracy« (16 listopada 2022).

Prelegentem innego listopadowego spotkania -»Nowelizacja Kodeksu

Spółek Handlowych – szanse, zagrożenia, odpowiedzialność« – byli mecenas Arkadiusz Buchenfeld, Bartosz Osiadło oraz specjaliści Interdont Support Q Sp. z o.o. w Katowicach (8 listopada 2022).

W październiku Władze loży katowickiej BCC zadbały o urozmaicenie nie tylko tematyki konferencji, ale i lokalizacji spotkań – 21 października 2022 r. członkowie Loży Katowickiej poznawali się bliżej dzięki spotkaniu z przedstawicielami BCC Arche Group zorganizowanemu w siemianowickim Pałacu Donnersmarcków, gdzie są prowadzone inwestycje w hotel, restaurację i część bankietową. Najwcześniej rozpoczął działalność Browar Pałacowy. Gospodarzami spotkania byli Magdalena Sidorowicz i Karol Wieder.

Z kolei na miejsce spotkania 7 października 2022 r. członkowie Loży Katowickiej wybrali Restaurację »Młodnik«. Wydarzeniu, na które zaprosiła firma członkowska Impel Group, przewodniczyli: kanclerz Loży Katowickiej BCC Eugeniusz Budniok oraz Grzegorz Mrowiec, Wojciech Piech i Janusz Pniak (Grupa Impel). Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prezentacji profesjonalnego sommeliera Mariusza Wojciechowskiego.

W programie spotkań październikowych znalazło się seminarium »Restrukturyzacja w dobie kryzysu« (14 października 2022 r.). Wydarzenie koordynowali: Loża Katowicka BCC oraz Wydział Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta w Katowicach, Kancelaria SAS Restrukturyzacje, KPMG Law SK, Broker Consulting Partners Polska, ING Bank Śląski (Śląsk Północ 2). Podczas spotkania zostały wręczone certyfikaty i nagrody dla adeptów Katowickiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy prowadzonej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i Urząd Miasta w Katowicach.

dla pełnej prezenTacji działań Loży Katowickiej należy dodać listę wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice we współpracy m.in. z Lożą Katowicką BCC. K

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 39
loża kaToWicka business cenTre club bardzo inTensyWnie przepracoWała osTaTni kWarTał 2022 roku.
loża kaToWicka bcc | CZWARtY KWARtAł 2022 ROKu

życzenia poWroTu do norMalnoŚci

W zabrzańskiM goŚcińcu odbyło się uroczysTe ŚWiąTeczne spoTkanie loży kaToWickiej business cenTre club, kTóre WspółorganizoWała firMa członkoWska db cargo polska.

Wydarzenie poprzedziło posiedzeniem Rady Loży Katowickiej z udziałem prezesa Business Centre Club Jacka Goliszewskiego. W komunikacie po posiedzeniu czytamy, że członkowie Rady omówili tematy, stanowiące przyczynek do dyskusji o programie aktywności i innowacyjności produktów oraz usług oferowanych przez BCC oraz wskazali na przedsięwzięcia, które przyniosą efekty najbardziej potrzebne zarówno członkom BCC, jak i polskiej gospodarce. Gospodarzem posiedzenia był kanclerz Loży Katowickiej Business Centre Club (BCC) Eugeniusz Budniok.

Zaproszenie do udziału w świątecznym spotkaniu Loży Katowickiej BCC przyjęli m.in. konsul generalny

Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i prezydent Katowic Marcin Krupa. Obecni byli przedsiębiorcy, menedżerowie, przedstawiciele środowisk naukowo-medycznych oraz reprezentanci świata kultury. W części oficjalnej spotkania zostały wręczone zostały nagrody Loży Katowickiej BCC »Cezary Śląskiego Biznesu«, Diamenty do »Cezara Śląskiego Biznesu« oraz Diamenty Specjalne. Statuetkę Cezara Śląskiego Biznesu otrzymali: Henryk Orczykowski (Stalprofil SA), Arkadiusz Wilusz (Maxcom SA) i Adam Mietla (Bramster Group Sp.z o.o.). Diament do statuetki Cezara Śląskiego Biznesu otrzymali: Andrzej Graboś (Polmotors Sp. z o.o.), Jerzy Trzeszczyński (PUNT

Pro Novum Sp. z o.o.) i Anna Hanusiak (Hansped Transport i Spedycja S.K.A.). Diamentem Specjalnym zostali wyróżnieni: Grzegorz Wszołek (EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich) i Beata Drzazga (BetaMed SA). Nagrody i wyróżnienia wręczyli kanclerz Eugeniusz Budniok, prezydent Mańka-Szulik i prezydent Krupa.

Z inicjatywy członków Loży Katowickiej BCC została udzielona pomoc dla potrzebujących – Loża Katowicka przekazała na ten cel 105 tys. zł. O hojności przedsiębiorców mówiła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która przypomniała akcję dzielenia się z innymi w czasie gali Loży Katowickiej. Galę uświetnił koncert śpiewaczki ukraińskiej i polskich artystów. K

w związku ze świętami Bożego Narodzenia duszpasterz środowisk gospodarczych ks. kan. dr hab. andrzej Nowicki wraz z kanclerzem Loży Katowickiej BCC Eugeniuszem Budniokiem i prezesem BCC Jackiem Goliszewskim złożyli przedsiębiorcom życzenia powrotu do normalności, a następnie podzielili się opłatkiem.

40 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
, zabrze - 8 grudnia 2022
SpOtKANIE ŚWIątECZNE lOżY KAtOWICKIEJ bCC | cezary Śląskiego biznesu

Śląski Medal solidarnoŚci

» przyjaciel ukrainy« . Firmy członkowskie Loży Katowickiej Business Centre Club i instytucje udzielające pomocy na rzecz Ukrainy zostały uhonorowane Śląskim Medalem Solidarności Społecznej – zadedykowanym specjalnie Przyjaciołom Ukrainy – które wręczył konsul Wiaczesław Wojnarowśkyj w towarzystwie prezesa BCC Jacka Goliszewskiego i kanclerza Loży Katowickiej BCC, wiceprezesa BCC Eugeniusza Budnioka. Medale otrzymali otrzymali: Miasto Katowice i prezydent Marcin Krupa, Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna, Fundacja In Corpore, Stalprofil SA, Grupa Marat, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o., DB Cargo Polska, Riser Sp. z o.o., Inter-Car Mercedes-Benz, BetaMed SA, EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich, Główny Instytut Górnictwa, Hansped Transport i Spedycja S.K.A., PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice SA, Polmotors Sp. z o.o., Grupa Delta Trans. Wartość wsparcia w programie »Przyjaciel Ukrainy« przekroczyła 70 mln zł. K

business cenTre club | ŚląSKI mEDAl SOlIDARNOŚCI SpOłECZNEJ »pRZYJACIEl uKRAINY«
społecznej
>
NA ZDJ. pRZEmóWIENIE WIACZESłAWA WOJNAROWŚKYJA – KONSulA gENERAlNEgO uKRAINY W KRAKOWIE

beskidzka izba gospodarcza Wybrała

noWe Władze

Wsiedzibie Szczęśniak Pojazdy Specjalne odbyło się zWyczajne spraWozdaWczo-Wyborcze (zsW) Walne zgroMadzenie (Wz) członkóW beskidzkiej izby gospodarczej. Przedsiębiorcy z Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wybrali skład nowej Rady Izby i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Dotychczasowe władze Izby otrzymały absolutorium za lata 2019-2022. Prezes Janusz Targosz podziękował członkom Rady Izby i Komisji Rewizyjnej za wkład w rozwój bielskiego samorządu gospodarczego.

W czteroletniej kadencji Komisja Rewizyjna będzie pracowała w trzyosobowym składzie: Magdalena Lubowiecka (Grupa Liberta Sp. z o.o. SK), Jan Solich (KIG) i Pietro Vinci (Vinci & Vinci Sp. z o.o.). W nowej kadencji Rada Izby będzie pracowała w składzie: Dawid Dobrzański (Karmello Chocolatier Sp. z o.o.), Józef Duda (Patentus SA), Mariusz Gawłowski (Anlux Polska Sp. z o.o. SK), Piotr Gołda (Apena-Remont Sp. z o.o.), Andrzej Graboś (Polmotors Sp. z o.o.), Kazimierz Jakubiec (Eko-Wtór Jakubiec Sp. z o.o.), Maciej Jeleń (Agencja Rozwoju Regionalnego SA), Jacek Kliszcz (PWS Konstanta SA), Dorota Korczyk (Korczyk Sp. z o.o. SK), Mieczysław Michasiów (Michasiów Metal-Max Sp. z o.o.), Dariusz Mrzygłód (ZIAD Bielsko-Biała SA), Jarosław Rozmus (EkaMedica Sp. z o.o. SK), Mateusz Sawaryn (Sawaryn i Partnerzy Sp. z o.o. SK), Anna Szczęśniak (Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.), Marek Szczotka (MSDS Legal Szczotka Szczygieł SK), Piotr Szymura (Rekord SI Sp. z o.o.), Janusz Targosz (Jantar Sp. z o.o.), Przemysław Targosz (Jantar Sp. z o.o.), Małgorzata Zarębska (Force PR Małgorzata Zarębska) i Orestes Żukowski (AG Foods Sp. z o.o.). Nowym prezesem został Maciej jeleń – prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej. W skład prezydium Izby weszli: doroTa korczyk, anna szczęŚniak i janusz Targosz. K

, 18 października 2022

MiasTo i biznes W syMbiozie

Spotkanie firm członkowskich regionalnej izby gospodarczej (rig) W kaToWicach –przygotowane wraz z zagłębioWską izbą gospodarczą (zig) – odbyło się w październiku w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. Współorganizatorem wydarzenia był prezydent miasta Marcin Bazylak.

W ostatnich latach Dąbrowa Górnicza wyróżnia się na inwestycyjnej mapie województwa śląskiego, wykorzystując m.in. potencjał Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna) oraz odpowiednio zagospodarowując tereny inwestycyjne, stymulując lokalną przedsiębiorczość. Trosce o przyciąganiu inwestorów towarzyszy promocja klimatu do zamieszkania w mieście. Mówili o tym prezydent Bazylak oraz pełnomocnik prezydenta ds. rozwoju gospodarczego Ewa Fudali-Bondel.

Październikowemu spotkaniu przewodniczyli prezes RIG w Katowicach Tomasz Zjawiony i prezes Rady ZIG w Dąbrowie Górniczej Piotr Gil.

O sposobie działania Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, organizacji przygotowującej się do jubileuszu 30-lecia działalności w 2023 r., mówiła dyrektor ZIG Paulina Piętowska. W spotkaniu uczestniczył również prezes Zarządu Fabryki Pełnej Życia Wojciech Czyżewski, który zachęcał przedsiębiorców do wspólnych działań podejmowanych w ramach projektu »Miasto w Mieście«. Nowoczesna przestrzeń Fabryki, stworzona na 4 hektarach, oferuje 27 obiektów o różnym przeznaczeniu.

Tomasz Zjawiony – prezes RIG w Katowicach przedstawił nowe formy działania samorządu gospodarczego w województwie śląskim. Jednym z punktów programu spotkania było wręczenie certyfikatów członkowskich RIG w Katowicach firmom przystępujący do Izby – odebrali je przedstawiciele przedsiębiorstw: Biuro Centrum, Drukarnia Tolek, Tixwash Polska Danuta Alchimowicz, Meetlify, Smart Solutions HR, Eco-Industria Tomasz Kołakowski, KK Media Krzysztof Konieczny. K w rig.katowice.pl

42 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 W SAmORZąDZIE gOSpODARCZYm REgIONu | W bielsku i dąbroWie
, bielsko-biała - 30 lisTopada 2022
w cci.pl

biznes o poranku – najlepsza pora dnia

Ostatni kwartał 2022 r. regionalna izba przeMysłoWo-handloWa W gliWicach (RIPH) zamknęła serią spotkań, które miały charakter śniadań biznesowych. Ciągle jeszcze pobrzmiewały echa najważniejszego wydarzenia roku w samorządzie gospodarczym miasta Gliwice, czyli XXVIII Gali RIPH w Gliwicach i XIII edycji konkursu »Marka-Śląskie« zorganizowanych 3 września 2022 r.

grudnioWa konferencja przedsiębiorców z Gliwic i okolic miała charakter specjalny – członkowie RIPH mieli okazję pogratulować prof. Markowi Gzikowi wyboru na stanowisko przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego (1 grudnia 2022). Prof. Marek Gzik – dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) Politechniki Śląskiej – był też głównym prelegentem w czasie grudniowego »Śniadania Biznesowego« w Chacie Polaka. EHTIC – nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy – działa w Zabrzu przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Zajmuje się innowacyjnymi technologiami

Raz w miesiącu, w niezobowiązującej formule rozmów przy wspólnym śniadaniu, zawsze w restauracji przy ul. Kozielskiej 297 w Gliwicach, spotykają się przedstawiciele różnych profesji, żeby porozmawiać.

dla zdrowia. Naukowcy projektują, tworzą i rozwijają innowacyjne technologie z zakresu bioinformatyki, bioelektroniki, biomechatroniki, biomateriałów. Laboratoria EHTIC są udostępniane przedsiębiorstwom m.in. z branży wyrobów medycznych.

W czasie posiedzenia zebrani usłyszeli również wystąpienie „TuPolska potęga lokalnej informacji na Śląsku” przygotowane przez Rafała Bujoka (Śląski Biznes).

z uczesTnikaMi lisTopadoWego śniadania spotkał się Piotr Kalbron – okręgowy inspektor pracy (OIP) w Katowicach (3 listopada 2022). Szef katowickiego oddziału PIP OIP zapoznał zebranych z istotą działania inspekcji pracy. Mówił o ułatwieniach w prowadzeniu działalności poprzez skorzystanie z programów szkoleniowo-prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy.

W dalszej części spotkania Piotr Manowski (Proman Sp z o.o.) omówił prezentację »Redukcja kosztów w firmie dzięki zastosowaniu AI w procesie optymalizacji zasobów«. Firma od ponad 20 lat oferuje odpowiednio dobraną ofertę produktową, aby wdrażać rozwiązania podnoszące

jakość i efektywność działalności biznesowej przedsiębiorstw.

począTek jesieni W riph sTał pod znakiem promocji działalności Baromedical Katowice Sp. z o.o. (6 października 2022 r.). Spółka specjalizuje się w leczeniu schorzeń przy pomocy tlenoterapii hiperbarycznej, do czego wykorzystuje m.in. jednoosobowe komory Perry Baromedical.

W drugiej części spotkania Zdzisław Bonalski (Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego KB Restrukturyzacje) mówił o restrukturyzacji zapobiegawczej. Kancelaria udostępnia wiele wątków informacyjnych na temat restrukturyzacji na stronie pfrestrukturyzacje.pl K

spoTkania członkoWskie riph w Gliwicach w pełni wykorzystują formułę konferencji w stylu śniadania biznesowego, podczas którego goście czują się swobodnie i komfortowo. Czy w czasie śniadań RIPH w Gliwicach można nawiązać konkretne relacje biznesowe? Zapewne tak – średnio, po wysłuchaniu prezentacji, uczestnikom pozostaje pełna godzina na kontakty bilateralne. K

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 43
> regionalna izba przeMysłoWo-handloWa W gliWicach

dedale podbeskidzia

Rokrocznie nominaci ubiegają się o nagrodę »Firma Roku Miasta Bielska-Białej «, »Firma Roku Ziemi Bielskiej« i nagrodę specjalną »Złoty Dedal« dla najlepszej firmy Subregionu Południowego województwa śląskiego. Gospodarzami części oficjalnej gali XII edycji konkursu byli: prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i prezes Beskidzkiej Izby Gospodarczej Janusz Targosz, którzy podkreślili sens honorowania dorobku przedstawicieli biznesu na Podbeskidziu w aktualnej sytuacji gospodarczej. Pierwsze wyróżnienia w czasie bielskiego święta przedsiębiorczości Beskidzka Izba Gospodarcza (BIG) przyznała: Wojciechowi Bachcie –prezesowi Zarządu Da Vinci Studio Sp. z o.o. (w kategorii »Promotor innowacyjności i przedsiębiorczości«), Agnieszce Nowak i Agnieszce Duraj – członkiniom Zarządu M-Kwadrat Group Sp. z o.o., Hubertowi Maślance – prezesowi Zarządu Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. (»Profesjonalny dostawca usług«), Michałowi Lorancowi – członkowi Zarządu

Konkurs »Firma Roku« - organizowany pod hasłem » samorządy - Przedsiębiorcom« wspólnie przez Urząd Miejski w BielskuBiałej, starostwo Powiatowe w BielskuBiałej oraz Beskidzką Izbę Gospodarczą,rokrocznie staje się świętem lokalnej przedsiębiorczości, czyli świętem tych, których codzienna ciężka praca, często połączona z ryzykiem finansowanym, pozwala na prężny rozwój regionu.

Temida Księgowi Sp. z o.o. (»Polska firma z tradycjami«).

za zasługi dla podbeskidzia Pierwszego Specjalnego Dedala Podbeskidzia otrzymała Agata Smalcerz – promotorka kultury i sztuki. Następny Specjalny Dedal trafił do Fundacji »Ludzie-Innowacje-Design« prowadzącej działalność ukierunkowaną na łączenie potencjału kreatywnego z potrzebami biznesu. Nagrodę odebrał prezes Zarządu Jacek Graś. Trzecie wyróżnienie specjalne zostało przyznane KS Sprint, który rozwija talenty sportowe dzieci i młodzieży oraz promuje lekką atletykę. Klub były reprezentowany na gali przez prezesa Zarządu Ryszarda Chodorowskiego.

dedale proMują biznes W MieŚcie, poWiecie, subregionie

Moment wręczenia statuetek »Dedala« jest głównym punktem gali konkursu »Firma Roku«. Kapituła, w składzie: prezydent Jarosław Klimaszewski, starosta bielski Andrzej

Płonka i prezes Janusz Targosz, wyróżniła w 2022 r. tytułem »Firma Roku 2022 Miasta Bielska-Białej« Agencję Rozwoju Regionalnego (ARR) SA w Bielsku-Białej (w imieniu ARR nagrodę odebrał prezes Zarządu Maciej Jeleń). Statuetkę dla »Firmy Roku 2022 Ziemi Bielskiej« otrzymała spółka Eko-Wtór Jakubiec Sp. z o.o. – nagrodę odebrał prezes Zarządu Kazimierz Jakubiec. Nagrodę specjalną »Złotego Dedala« dla najlepszej firmy Subregionu Południowego Województwa Śląskiego otrzymała firma Jantar Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (statuetkę i dyplom odebrał prezes Zarządu Przemysław Targosz).

Części oficjalnej gali dopełniły wystąpienia prezesa Zarządu BIG Janusza Targosza, prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, wicestarosty bielskiego Andrzeja Kamińskiego oraz przedstawicieli instytucji partnerujących gali finałowej konkursu »Firma Roku«: dyrektor regionalnej ds. korporacyjnych ING Banku Śląskiego SA Małgorzaty Madei i wiceprezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA Andrzeja Zabieglińskiego.

44 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
, bielsko-biała — TeaTr polski — 11 października 2022 beskidzka izba gospodarcza – We Współpracy z urzędeM MiasTa W bielsku-białej, sTarosTWeM poWiaToWyM W bielsku-białej, ing bankieM ŚląskiM sa i ksse sa –zorganizoWała Xii galę konkursu » firMa roku«.
gAlA fINAłOWA XII EDYCJI KONKuRSu fIRmA ROKu 2022 beski qr kod. Wideo relacja
Skorzystaj z technologii korzyści w Twojej firmie ODWIEDŹ NASZE LABORATORIUM i sprawdź co możemy zaproponować Twojej firmie > systemy informatyczne dla handlu, logistyki i produkcji > systemy RFID Statuetki »Dedala«, którymi
dzka izba gospodarcza | INICJAtYWY NA RZECZ WSpIERANIA lOKAlNEJ pRZEDSIębIORCZOŚCI
Jantar Sp. z o.o. – Centrala ul. Piekarska 199, 43-300 Bielsko-Biała tel. +48 33 82 85 700 | jantar@ jantar.pl
są wyróżniani laureaci nagród i wyróżnień konkursowych, powstały w pracowni rzeźbiarskiej Lidii Sztwiertnii – bielskiej artystki. Na muzyczny program gali złożyły się przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu wokalistów Teatru Polskiego ze stowarzyszeniem Bielskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jacka Obstarczyka – na bielskiej scenie wystąpili aktorzy: Anna Guzik-Tylka, Marta Gzowska-Sawicka, Rafał Sawicki, Tomasz Lorek, Grzegorz Margas, Adam Myrczek oraz Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt. K w www.cci.pl

po pierWsze EKOlogiczni, po WTÓRe poMysłoWi

eko-WTór jakubiec sp. z o.o. – zakład

Początki firmy eko-WTór jakubiec sp. z o.o. sięgają 2001 roku, kiedy to w ramach indywidualnej działalności gospodarczej Kazimierza Jakubca została założona firma handlowo-usługowa. Niezwykle chłonny lokalny rynek zapewnił jej możliwości rozwoju i pozwolił ukierunkować swoją działalność w obszarze surowców wtórnych. Stopniowo budowane zręby nowego przedsiębiorstwa w Bystrej są zasługą Małgorzaty i Kazimierza Jakubców, którzy zdecydowali się postawić w rodzinnej firmie na sprawdzony model biznesowy. Właściciele od początku uznawali, że dobrze zbudowany, zbalansowany zespół pracowników, którzy mają możliwość rozwoju i działania w przyjaznej atmosferze, jest gwarantem powodzenia. Drugim ważnym czynnikiem, decydującym o sukcesie marki, było zaangażowanie się w życie lokalnej społeczności. Chętnie obejmowano patronaty nad imprezami sportowo-kulturalnymi, a to pozwoliło zbudować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa wśród mieszkańców. Od początku działalności struktura firmy rodzinnej z polskim kapitałem, silnie zakorzeniona w regionie, stała się znakiem rozpoznawczym marki.

dynaMiczny rozWój przy udziale sse WilkoWice. Punktem zwrotnym

w istnieniu firmy, była decyzja Zarządu o dołączeniu do nowo powstałej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stworzonej na obrzeżach Bielska-Białej w Gminie Wilkowice-Bystra. Nowe środowisko wpłynęło pozytywnie na kondycję spółki, która zyskała nowych partnerów handlowych oraz mogła dalej rozwijać swoją działalność. Inwestycje zaplanowano na powierzchni 5 ha posiłkując się rozwiązaniami, które sprawdziły się w innych tego typu obiektach w Polsce i za granicą. Nowoczesny zakład spełniał, a nawet przewyższał, najsurowsze normy środowiskowe, przeciwpożarowe oraz administracyjne. Przystosowano go do przerobu szerokiej gamy surowców wtórnych, takich jak: MAkuLAturA kArtOnOwA i gAzEtOwA, fOLiA, butELki PEt, twOrzYwA sztuCznE, kAbLE oraz złOM stALi i MEtALi kOLOrOwYCh. Obecnie pozyskiwane surowce są wstępnie przetwarzane przy udziale zaawansowanych technologii i wyspecjalizowanych maszyn, takich jak np. automatyczna belownica kanałowa

PAAL Konti 425H oraz uniwersalna rozdrabniarka jednowałowa Antares 1300 marki Lindner. Prócz tego do dyspozycji pracowników została oddana wielostanowiskowa antresola do ręcznego sortowania surowców, specjalistyczne granulatory do obróbki odpadów kablowych, kompaktory oraz wiele innych urządzeń. Stała rozbudowa i ciągła modernizacja parku maszynowego powodują zmniejszenie kosztów napraw i serwisowania urządzeń, ponieważ te najbardziej wysłużone są wymieniane na nowe. Obok sprzętu i maszyn spółka może pochwalić się sporych rozmiarów placem złomowym, boksami na odpady, halą produkcyjno-magazynową oraz placami manewrowymi. W ślad za wzrostem liczby samochodów firmowych powiększają się tereny parkingowe i zaplecze serwisowe. Do dyspozycji klientów są między innymi specjalistyczne samochody ciężarowe do przewozu kontenerów, dźwigi hydrauliczne HDS, samochody dostawcze do 3,5 t, zestawy pojazdów z naczepami

46 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
, firMa roku 2022 zieMi bielskiej przerobu suroWcóW WTórnych z WilkoWic obchodzący W 2021 r. jubileusz 20-lecia isTnienia zosTał uhonoroWany dedaleM dla najlepszej firMy zieMi bielskiej roku 2022 przyznaWanyM przez beskidzką izbę handloWą.
EKO-WtóR JAKubIEC | ul. EugENIuSZA KWIAtKOWSKIEgO 44, 43-365 WIlKOWICE | tEl. +48 33 443 28 30

kurtynowymi oraz wywrotki złomowe. Ponadto spółka w ostatnim czasie poszerzyła swoją działalność o prace związane z rozbiórką konstrukcji stalowych, a także roboty wyburzeniowe. W tym celu zakupiono koparkę gąsienicową Hyundai model HX330AL wraz z pełnym osprzętem: nożycami do cięcia stali, szczękami do kruszenia konstrukcji betonowych i zbrojonych oraz młotem udarowym. Niebawem dołączą do niej ładowarka kołowa oraz koparko-ładowarka. Podejmowanie prób działania w nowych dla siebie obszarach oraz implementacja sprawdzonych gdzie indziej rozwiązań jest kolejnym znakiem rozpoznawczym, który cechuje spółkę na lokalnym rynku.

Atutem firmy jest przede wszystkim duża elastyczność w podejściu do obsługi klienta. Skoordynowana praca wszystkich działów w przedsiębiorstwie pozwala konstruować oferty skrojone pod indywidualne potrzeby danej firmy. Obsługiwane są zarówno duże przedsiębiorstwa

z już ugruntowaną pozycją na rynku, jak również klienci indywidualni. W portfolio firmy są m.in. projekty realizowane przy współudziale znanych marek z branż: spożywczej, spirytuowej, surowcowej, energetycznej i elektronicznej.

rozWój pracoWnikóW. Na terenie obiektu cykliczne odbywają się kursy i szkolenia pozwalające podnosić zatrudnionym osobom swoje kwalifikacje zawodowe. Są to zarówno kursy i egzaminy pod egidą UDT, ale również te branżowe, przeznaczone dla kadry zarządzającej. Pracownicy spółki są częstymi gośćmi prelekcji i konferencji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, transportu samochodowego oraz handlu odpadami. W trosce o środowisko dzielą się również swoją wiedzą w placówkach dydaktycznych w regionie, współpracują z organizacjami społecznymi, fundacjami ekologicznymi i charytatywnymi. Eko-Wtór Jakubiec Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001-2015 i PN-EN ISO 14001:2015

noWy rozdział i plany na przyszłoŚć. Mimo, że zakład w Wilkowicach działa dopiero kilka lat, cały czas jest dostosowywany do zmieniających się potrzeb rynku. Na dzień dzisiejszy w fazie projektowania jest nowoczesna wiata magazynowa, tworzone są także dodatkowe miejsca składowania

surowców wtórnych. Trwają również zaawansowane prace mające za zadanie stworzyć system magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej. Równolegle modernizowana jest dawna siedziba firmy w Bystrej, przy ul. Zdrojowej 11, gdzie w ostatnim czasie wymieniono pokrycie dachowe oraz położono nawierzchnię asfaltową.

Zarząd przedsiębiorstwa marzy o stworzeniu własnego laboratorium badawczo-rozwojowego, gdzie przy współudziale lokalnych środowisk akademickich mogłoby się odbywać badania pozyskiwanych surowców wtórnych i gdzie wskazywanoby nowe kierunki dla ich recyklingu. Spółka interesuje się także energią wiatrową i fotowoltaiką, upatrując w nich swoją przyszłość w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Warto nadmienić, że już 10 lat temu, na etapie projektowania obecnego zakładu, konstruktorzy zadbali o możliwość obciążenia dachu panelami słonecznymi. W oparciu o nowoczesne rozwiązania telemetryczne wspierana będzie także zróżnicowana flota samochodowa i system inteligentnych kontenerów, które same informują o stopniu zapełnienia oraz wskazują swoje położenie na mapie. Wszystko to pozwala docenić spółkę eko-WTór jakubiec za wizjonerskie podejście do tematu odpadów i surowców wtórnych. Efektem tych starań jest otrzymana niedawno sTaTueTka dedala dla firMy roku 2022 poWiaTu bielskiego K

m e-mail: biuro@ekowtor.com

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 47

grupa silesia zaprasza do Współpracy

Grupa silesia (parTnersTWo publiczno-Prywatne) zrzesza przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojego biznesu, sprzedażą, pozyskiwaniem nowych kontraktów oraz optymalizacją kosztów. Grupa działa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – j. ang. Corporate Social Responsibility), wspierając m.in aktywnie Dom Aniołów Stróżów w Katowicach. W listopadzie 2022 r. Grupa Silesia zorganizowała spotkanie w Tesko Steel Service Center w Rybniku, na które zaprosiła grono przedsiębiorców, samorządowców, partnerów »Klubu Biznesu Silesia«. Gospodarzami wydarzenia byli: prezes Grupy Silesia Adrian Myszor, prezes Zarządu Tesko Steel Sp. z o.o. Robert Schnabel i ambasador Grupy Silesia Dariusz Dudek.

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy m.in. prezydenta Rybnika Piotr Kuczera, prezydenta Sosnowca Arkadiusz Chęciński, prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman, prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, wiceprezydent Siemianowic Śląskich Agnieszka Gładysz, wiceprezydent Jaworzna

noWe WyzWania

Łukasz Kolarczyk, burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli: Andrzej Zabiegliński – członek Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w Katowicach i Piotr Gil – prezes Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej w Dąbrowie Górniczej.

Spotkanie miało na celu promocję partnerstwa publiczno-prywatnego, wzmocnienie CSR-u, a także wsparcie i rozwój biznesu w nadchodzących czasach wśród inwestorów zebranych na sali.

Po przedstawieniu projektu Klubu Biznesu, prezes Monika Bajka zaprezentowała doM aniołóW sTróżóW – instytucję wspieraną przez Grupę Silesia, mówiąc o działaniach, potrzebach i planach na przyszłość. Następnie Safety First 24 – partner spotkania przedstawił działania firmy i korzyści wynikające ze współpracy.

Organizatorzy wydarzenia zaprosili uczestników do krótkiej prezentacji firm i instytucji obecnych na spotkaniu. Po oficjalnej części goście zostali zaproszeni do networkingu i rozmów kuluarowych. Podczas spotkania można było obejrzeć pracę autorstwa Magdaleny Kapeli. K w kbsilesia.pl

Polskie ToWarzysTWo ekonoMiczne oddział kaToWice wraz z partnerami zorganizowało I edycję konferencji poświęconej stanowi i perspektywom hutnictwa żelaza i stali w Polsce. W organizację spotkania włączyły się: KSSE, Bank Gospodarstwa Krajowego, ARP, ArcelorMittal, Węglokoks, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (HIPH) w Katowicach, Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza (IMŻ) im. Stanisława Staszica w Gliwicach, Loża Katowicka BCC, Towarzystwo Finansowe (TF) Silesia. W spotkaniu wzięło udział 73 osób reprezentujących środowiska naukowe, praktyków przemysłu, izby przemysłowo-handlowe i samorząd biznesu. Sześć wystąpień konferencyjnych przygotowali: dr Marta Zagórska (HIPH), Jadwiga Dyktus (TF Silesia), Marek Akciński (Węglokoks SA), dr hab. inż. Marian Nesler (Łukasiewicz –IMŻ), dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PolŚl, Piotr Staroń i Stanisław Chmist (Politechnika Śląska). Przedmiotem wystąpień były zagadnienia: megatrendów kształtujących przemysł stalowy w Europie, zdolności produkcyjnych w hutnictwie stali w Polsce, » Przemysł 4.0« i jego wymagania dla przemysłu stalowego i rynków zależnych. Zaprezentowano też studium przypadku restrukturyzacji WRJ w Siemianowicach Śląskich.

Przedstawiciel Łukasiewicz – IMŻ w Gliwicach mówił o wytwarzaniu stali bezpośrednio z rudy żelaza. Przedstawiciele Katedry Informatyki Przemysłowej PolŚl zaprezentowali problem analizy zasobów wytwórczych i harmonogramowanie operacji w zarządzaniu portfelem projektów.

W dyskusji towarzyszącej wystąpieniom zabrali głos m.in. Przemysław Sztuczkowski – prezes Zarządu Cognor Holding SA, Arkadiusz Krężel – przewodniczący Rady Nadzorczej Gränges Konin SA w Warszawie, Stefan Dzienniak – prezes Rady HIPH.

Gospodarzem konferencji był dr Jerzy Podsiadło, który w latach 2001-2003 zajmował się przekształceniami własnościowymi i prywatyzacją w sektorze hutnictwa stali, a w latach 2003-2008 zajmował stanowisko wiceprezesa ArcelorMittal Poland SA (wcześniej – Ispat Polska Stal SA i Mittal Steel Poland SA). Wobec dużego zainteresowania tematami konferencji, kierownictwo PTE Oddział Katowice zapowiedziało kolejną edycję konferencji. K

48 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 WYDARZENIA | sPotKanie GrUPy silesia PPP • hUtnictWo: niełatWy temat do debaty
, rybnik - Tesko sTeel – 17 lisTopada 2022
,
vienna house easy kaToWice - 25 października 2022

WszysTko jesT ekonoMią

WyjąTkoWo inTensyWna pod względem ilości spotkań była jesień 2022 r. We wtorek 11 października 2022 r. zostało zorganizowane IV spotkanie dotyczące Metropolii GZM. Okazja była specjalna, gdyż Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM – formalnie zatwierdzona 4 kwietnia 2017 r. i utworzona jako GZM z dniem 1 lipca 2017 roku) – podsumowuje doświadczenia i rezultaty działalności minionych 5 lat. Zaproszenia do udziału w konferencji zorganizowanej w Willi Goldsteinów w Katowicach przyjęli m.in. Henryk Borczyk (Zarząd Metropolii GZM), Jacek Woźniakowski (GZM), Michał Glaser (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot), dr Patryk Kuzior (Akademia WSB), dr Aleksander Wolski, prof. AG (Akademia Górnośląska im. W. Korfantego – Wydział Zamiejscowy w Żorach), prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik, prof. dr hab. Małgorzata Czornik (wszyscy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab., Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Uniwersytet Śląski). Obecni byli przedstawiciele władz miejskich Katowic i Chorzowa.

W MiejskiM inkubaTorze przedsiębiorczości Rawa.Ink odbyła się II edycja konferencji »Społeczna odpowiedzialność biznesu« zorganizowana w ramach XV edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Konferencję, która odbyła się 15 listopada 2022 r., poprzedziła uroczystość wręczenia nagród w III edycji konkursu »Katowizje - firma społecznie odpowiedzialna«. W debacie wzięli udział: Grzegorz Pietraszewski (Planeta Jublama), Dominik Koziarski (Little Bit Academy),

wydarzeniom PtE odział Katowice w IV kwartale 2022 r. przewodniczył dr Jerzy Podsiadłoprezes zarządu PtE w Katowicach, członek Prezydium zarządu Krajowego PtE, członek Rady Naukowej PtE w warszawie. Moderacją konferencji PtE oddział Katowice zajmowały się dr Beata Barszczowska oraz dr Ewa Pawłowska.

Koordynatorem konferencji był adam sztukowski - dyrektor Biura zarządu PtE w Katowicach.

Julita Dul-Tomczuk (BGK), dr Anna Sobczyk–Kolbuch, prof. AG (Akademia Górnośląska im. Korfantego w Katowicach), dr Michał Szyszka (Akademia WSB), dr Dorota Kohut (Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu), Mariusz Glenszczyk (TiM), Patrycja Sikorska, EMBA (TiM), dr hab. Anna Adamus–Matuszyńska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Marek Grzymowski

(Zakon Maltański –Fundacja Pomoc Maltańska »Maltańska Służba Medyczna«).

24 lisTopada 2022 r. odbyła się I edycja konferencji »Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Doświadczenia i wyzwania«. Uczestnicy konferencji zorganizowanej w Willi Goldsteinów w Katowicach rozmawiali m.in. o transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, wsparciu i instrumentach finansowych dla inwestorów ARP SA, rewitalizacji terenów poprzemysłowych w ramach »Polskiej Strefy Inwestycji«, zagospodarowania terenów poprzemysłowych, wykorzystaniu przestrzeni miejskich oraz wykorzystaniu popiołów do rekultywacji składowisk odpadów komunalnych.

Wśród panelistów znaleźli się: prof. Konrad Trzonkowski (ARP SA), dr Janusz Michałek (KSSE SA), dr Katarzyna Welzant (Uniwersytet Gdański), Mirosław Pachucki (KSSE SA), dr Anna Staszewska (Akademia Górnośląska), dr Krzysztof Wrana (Akademia WSB), prof. dr hab. Małgorzata Czornik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr inż. Zbigniew Tetłak (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej), dr Adam Hamerla (Główny Instytut Górnictwa), Agnieszka Majorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Paulina Badura (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i Kazimierz Kwaśniak. Konferencję moderowała dr Beata Barszczowska – wicedyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu SA, wiceprezes Zarządu PTE w Katowicach, członek Rady Naukowej PTE w Warszawie. K w www.ptekatowice.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 49
W Minionych dWunasTu Miesiącach polskie ToWarzysTWo ekonoMiczne oddział kaToWice zorganizoWało jedenaŚcie konferencji TeMaT ycznych. > KAtOWICE - WIllA gOlDStEINóW – 11 pAźDZIERNIKA 2022

Regionalna kampania społeczna »Poznaj Moc Zawodowca!« > 25.10.2022 – Zarząd Województwa Śląskiego, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach podsumowali efekty projektu rozłożonego na dwa lata, który wzmocnił wizerunek szkolnictwa zawodowego w regionie. Ambasadorem kampanii był Cyber Marian – influencer, który zrealizował blisko 60 filmów (https:// tinyurl.com/2vab4569) udostęponych na kanale YouTube. B zawodowcy.slaskie.pl

Podsumowanie projektu »Kodeks dobrych praktyk« > 26.10.2022 – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Center for International Private Enterprise (CIPE) zrealizowali w wybranych miastach projekt wsparcia dialogu społecznego między przedsiębiorcami a samorządem gminnym. Projekt przyniósł efekt w postaci badań (ankiety telefoniczne) na temat relacji biznes – władze samorządowe. W Częstochowie, Katowicach i Łodzi odbyły się również spotkania i konsultacje z przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządu. K

Żorski Booster MŚP > 16.11.2022 – Pod hasłem »Rozwiń swoją firmę – cała Polska specjalną strefą ekonomiczną« odbyło się spotkanie przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Żor i sąsiednich miast z przedstawicielami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach. W seminarium wzięli udział m.in. Waldemar Socha – prezydent miasta Żory i Andrzej Zabiegliński – wiceprezes Zarządu KSSE SA, szef Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej, która obejmuje m.in. część Subregionu Zachodniego i Południowego województwa śląskiego. B ksse.com.pl

»Re-aktywacja Nieruchomości« > 17.11.2022 – Tematowi trendów efektywności energetycznej budynków w Katowicach została poświęcona wspólna konferencja Orange Polska oraz Miasta Katowice. Spotkanie w stolicy Górnego Śląska otworzyło cykl konferencji w kolejnych regionach kraju. Dyskusja sprzyjała omówieniu zagadnień m.in. wpływu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej miast na rynek nieruchomości, tożsamości miasta i jego wpływu na rozwój regionu, modernizacji i rewitalizacji przestrzeni miejskich tu i teraz. B invest-in-silesia.pl

Kolejne biuro ZPP Śląsk > 13.12.2022 – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk zaprasza do nowo otwartego biura w Mikołowie. Otwarcie kolejnego miejsca sprzyjającego przedsiębiorcom i pracodawcom regionu przyczyni się do nawiązywania kontaktów i zasięgnięcia wiedzy na tematy biznesowe. Gospodarzami otwarcia byli prezesi – Marcin Materna i Andrzej Romańczuk Fiedorowicz. W spotkaniu uczestniczył Cezary Kaźmierczak – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. B zppslask.pl

Opłatek katowickiego rzemiosła > 2.12.2022 – Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach Grzegorz Miketa poprowadził tradycyjne spotkanie opłatkowe. Prezes Izby prof. Jan Klimek został uhonorowany mieczem »Rycerza Kropli Życia« przyznanym przez Fundację Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Rzemiosło województwa śląskiego zamknęło 2022 rok porozumieniem między izbami katowicką, częstochowską i beskidzką. Metropolita katowicki abp. Wiktor Skworc złożył zebranym życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. B www.ir.katowice.pl

O transformacji energetycznej > 8.11.2022 – Dzięki współpracy Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej (OIPH) w Tychach i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA została zorganizowana debata na temat zmian gospodarczych w województwie śląskim. Punktem wyjścia do dyskusji zorganizowanej w sali konferencyjnej Galerii Strefart w Tychach była transformacja energetyki, o której mówili eksperci Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Miasta w Tychach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. OIPH regularnie zajmuje się problematyką energetyczną; w kwietniu, z inicjatywy prezesa Zarządu OIPH Zbigniewa Gieleciaka, odbyła się doroczna konferencja »Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna Polski i Unii Europejskiej. Kierunki, wyzwania, ryzyka, niezbędne działania«. B oiph.com.pl

50 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
W WOJEWóDZtWIE ŚląSKIm | W skrócie | WYDARZENIA bIZNESOWE

syMbol: Wzór do naŚladoWania

przedsTaWiciele biznesu, saMorządu TeryTorialnego i organizacji proWadzonych przez saMorząd, uczelni Wyższych, insT yTuTóW naukoWych pan, spółek koMunalnych i szeregu insT yTucji przyjechali do kaToWic WzWiązku z galą Xii edycji ogólnopolskiego prograMu Medialnego » syMbol« 2022.

Motto konkursu »Symbol« wyraża siew zdaniu: »Nagroda dla tych, którzy zmieniają świat na lepsze«. Nagrody w konkursie przyznaje PubliCity Media Group, która jest wydawcą »Monitora Rynkowego« i »Monitora Biznesu«. Warunkiem udziału w konkursie jest wysoka pozycja nominatów w branży, udział w rozwoju Polski, sposób funkcjonowania, który staje się wzorem – »symbolem« – do naśladowania. Program tegorocznej edycji wydarzenia został podzielony na dwa dni. Wręczenie wyróżnień w pierwszym dniu poprzedziły dwa panele dyskusyjne – »Ekoodpowiedzialni dla uznania i aplauzu czy z myślą o przyszłości« i »Wyzwania

społeczno-gospodarcze w kontekście zrównoważonego rozwoju«, z kolei drugiego dnia głównym tematem dyskusji był wątek »Przemysł 4.0 miarą przyszłości«.

Gospodarzem dwóch galowych wieczorów był jakub lisiecki – dyrektor zarządzający, redaktor naczelny. Galę poprowadził dziennikarz TVP Marek Durmała.

Pierwszą grupą wyróżnionych stanowiły 54 podmioty z branż i instytucji pożytku publicznego. W drugim dniu certyfikaty i statuetki »Symbolu« odebrali przedstawiciele 60 podmiotów m.in. z branż gospodarczych i ośrodków naukowych. Nagrody były premią za zarządzanie, innowacyjność, rozwój. Doceniono także synergię na styku

nauka-biznes. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Polskiej Izby Ekologii, Związku Województwa RP, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

Dwa kolejne dni uświetnili: Andrzej Grabowski – aktor teatralny i filmowy, artysta estradowy i kabaretowy i Mateusz Ziółko – piosenkarz, pianista, autor piosenek. K w symbol.com.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 51
, kaToWice — hoTel Monopol – 17-18 lisTopada 2022

Tegoroczna edycja programu odbyła się pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Nagrody i certyfikaty trafiły do 191 firm z całej Polski. Laureaci pozytywnie przeszli weryfikację konkursową. W uroczystości wręczenia wyróżnień wzięli udział nagrodzeni oraz przedstawiciele władz państwowych i reprezentanci organizacji biznesowych. Ceremonia rozpoczęła się od wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia

Polski dr. Mieczysławowi Bąkowi –przewodniczącemu Komisji Ogólnopolskiej Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, związanemu z Krajową Izbą Gospodarczą od 30 lat.

sTaTueTki i cerT yfikaT y Laureatami nagrody głównej – Statuetki »Przedsiębiorstwo Fair Play 2022« – zostały przedsiębiorstwa: Cementownia Warta w Trębaczewie, ICT Poland w Kostrzynie nad Odrą, Novol w Komornikach, Polmass

w Bydgoszczy, SI-Consulting we Wrocławiu, Tarczyński w Ujeźdźcu Małym, TFP w Dziećmierowie, Torpol w Szczuczynie, Troton w Ząbrowie, Voster w Zarzeczu. Pięć przedsiębiorstw otrzymało nagrodę »Debiut Fair Play« – w kolejności: Belma Accessories Systems w Białych-Błotach, BorgWarner Rzeszów w Rzeszowie, Hydroexpress Grzegorz Kornet w Dąbrowicy, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu i Terlan w Poznaniu. Kapituła konkursu

52 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
»
Fair Play biznes godny zaufania | pRODuKtY I uSługI fIRm EtYCZNYCh po raz 25. przyznano cerT yfikaT y » przedsiębiorsTWo fair play« gala prograMu » przedsiębiorsTWo fair play« sTała się WielkiM ŚWięTeM eT yki W biznesie. Wydarzenie organizuje insT yTuT badań nad deMokracją i przedsiębiorsTWeM pryWaTnyM W WarszaWie –prograM jesT afilioWany przy krajoWej izbie gospodarczej.
Przedsiębiorstwo

2022« przyznała wyróżnienia »Za szczególną działalność innowacyjną« – otrzymały je firmy: Metalko w Bydgoszczy oraz WZ Eurocopert w Szczecinku. Wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną odebrał przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy. Robert Westland (Ocmer w Łodzi), Paweł Centkowski (Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II Spółdzielnia Usług Medycznych w Ciechocinku), Artur Biliński (Wiertconsulting w Poznaniu), Roman Brejecki (PPHU Polimat R. Brejecki w Przedbojewicach), Ryszard Pytel (DataConsult w Krakowie) i Rafał Leciej (TFP-Grafika w Śremie) zostali wyróżnieni indywidualną Nagrodą »Ambasador Fair Play w Biznesie« 2022. na WysokoŚci zadania Tradycyjnie silną obecność w konkursie » Przedsiębiorstwo Fair Play« zaznaczają spółki prowadzące działalność w województwie śląskim. Diamentową Statuetkę i certyfikat otrzymały: Ekomax Sp. z o.o. w Gliwicach i WizjaNet Sp. z o.o. w Bielsku-Białej. Dwie firmy otrzymały Srebrny Laur konkursowy: Johnson Electric Poland Sp. z o.o. w Będzinie

i Katowickie TBS Sp. z o.o. Brązowy Laur otrzymały: Bielsko-Bialskie TBS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Pszczyńskie TBS Sp. z o.o., Żywieckie TBS Sp. z o.o.

Złote Certyfikaty programu »Przedsiębiorstwo Fair Play« 2022 odebrali przedstawiciele: Luxecasting Poland BodtechSp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, Netix Grzegorz Pysz w Bielsku-Białej, Pionenergia Sp. z o.o. w Mikołowie. Za wieloletni udział w programie zostały nagrodzone m.in. Ekomax Sp. z o.o. i WizjaNet Sp. z o.o. (staż 15-letni), PWiK Żory Sp. z o.o. (staż 21-letni), Kanlux SA, PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, Rekord SI Sp. z o.o. (trzy firmy ze stażem 23-letnim).

na scenie regionalnej

Certyfikaty programu na scenie województwa śląskiego otrzymały firmy: Apena-Remont Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Aqua SA w Bielsku-Białej, Awes Medical NZOZ Sp. z o.o. w Ustroniu, Bruk Sp. z o.o. w Czyżowicach, Flex Work Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Inspection N. Franków w Bielsku-Białej, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji SA, Jastrzębskie TBS Daszek Sp. z o.o., Kanlux SA w Radzionkowie,

Gala

» Przedsiębiorstwo Fair Play 2022« była wyjątkowym wydarzeniem – finał programu został zorganizowany w roku jubileuszu 25-lecia »Fair Play’ów«. /// wszyscy laureaci uzyskali tytuły i Certyfikaty. Najlepsi otrzymali statuetkę » Przedsiębiorstwo Fair Play« jako świadectwo wierności zasadom promowania etyki w działalności gospodarczej, polityki CsR i działań fair play w praktyce biznesowej, która przynosi sukcesy gospodarcze.

M-Kwadrat Group I Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Optima KJ Biuro Usług Księgowych Sp. z o.o. w Pszczynie, Polski Instytut FASD Sp. z o.o. w Ustroniu, Przedsiębiorstwo Elektromontażowe K. Zawada Sp. z o.o. w Pszczynie, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Budecon SA w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej Prefrow Sp. z o.o. w Rybniku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Zabrzu, Rekord SI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Riser Sp. z o.o. w Jaworznie, TiM SA w Bielsku-Białej, Tramwaje Śląskie SA w Chorzowie, TriEnergy Sp. z o.o. w Katowicach, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ZBM II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach, ZIAD Bielsko-Biała SA.

Na scenie regionu nagrody wręczali prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Fair Play Sp. z o.o. Anna Szcześniak, prezydent miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i prezes Zarządu Regionalnego Centrum Biznesu Sp. z o.o. Miłosz Omastka. K w fairplay.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 53 pAłAC KultuRY I NAuKI W WARSZAWIE - 25 lIStOpADA 2022

fuTure group. noWy pozioM zaTrudnienia

Jesteście agencją pracy, która rekrutuje do zakładów pracy na terenie całej Polski. Jakie korzyści może przynieść współpraca z Wami?

Future Group działa na terenie kraju od 2015 roku, obecnie zajmujemy się rekrutacją pracowników z pięciu kontynentów. Wspomagamy naszych klientów w pozyskiwaniu kadr z całego świata oraz pomagamy im zarządzać takimi grupami zatrudnionych. Obecnie nasz potencjał to 1 200 ludzi. Nie zamykamy się na żaden kierunek – możemy rekrutować z każdego kraju. Organizujemy programy podnoszące kwalifikacje pracowników. Jesteśmy w stanie reagować na zwiększenie zapotrzebowania na pracowników, na przykład w momencie zwiększenia produkcji. Jako agencja pracy potrzebujemy około półtorej miesiąca, żeby sprowadzić pracownika. Dzięki współpracy z nami firmy nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją i preselekcją kandydatów. Jedynym kosztem dla firmy jest jedna opłata za usługę po zakończeniu okresu rozliczeniowego wynikająca z iloczynu stawki godzinowej i ilości faktycznie przepracowanych godzin w miesiącu. Stosunek pracy nawiązywany jest między pracownikami a naszą firmą, a wszelkie formalności są po naszej stronie.

Pomagamy w legalizacji pobytu, co stanowi dodatkowo czynnik budujący zaufanie ze strony pracowników. Eliminujemy także problemy związane z ewentualną barierą językową. Pracodawcy oczekują wprowadzenia nowych kadr do firmy, dlatego jako agencja pracy staramy się znieść wspomnianą

barierę językową, powstającą pomiędzy zakładem pracy a pracownikiem pochodzącym z tzw. „krajów egzotycznych”. Zakład oczekuje też długoterminowej, efektywnej i sumiennej pracy. To znaczy, że taką osobę musimy zachęcić do pracy w zakładzie: motywować ją, zapewnić jej odpowiednią płacę, warunki mieszkaniowe, kiedy posiada kartę pobytu.

Czy ludzie chcą pracować w Polsce?

Na tle światowym Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy – mamy stabilną gospodarkę, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO. Dla ludzi z innych kontynentów, szukających pracy w Europie, to ważne przesłanki, bowiem gwarantują stabilność i ochronę. Dodatkowo pracownicy zagraniczni podlegają takiemu samemu prawu pracy jak pracownicy polscy.

Dlaczego mówię o rekrutowaniu pracowników z innych kontynentów? W ostatnim roku rynek pracowników zagranicznych został mocno zachwiany przez inwazję Rosji na terytorium Ukrainy. Przed wojną ilość pracowników z Ukrainy wynosiła w Polsce ok. dwa miliony osób, a obecnie jest ich o połowę mniej. W Polsce co prawda w dalszym ciągu przebywa od 2 do 2,5 mln obywateli Ukrainy, ale tę liczbę stanowią głównie uchodźcy – przede wszystkim matki z rodzin wielodzietnych opiekujące się osobami małoletnimi. Zauważalnym trendem na polskim rynku jest wyjazd na Zachód wykwalifikowanych ukraińskich pracowników, którzy do niedawna pracowali u nas. To także ma wpływ na statystyki, które wskazują, że liczba osób pochodzących z Ukrainy zatrudnionych w polskich zakładach nie przekracza jednego miliona. Dla nas perspektywa ukraińska jest także niepewna z tej racji, że kiedy wojna się skończy, obywatele Ukrainy będą kuszeni możliwością powrotu do ojczyzny, gdyż ich kraj będzie terenem potężnych inwestycji, realizowanych dzięki wielkim pakietom pomocowym. Należy się zatem zastanowić, czy tych pracowników, których obecnie nadal mamy u siebie, nie będzie trzeba w najbliższej przyszłości także zastąpić kimś innym.

54 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 » przedsiębiorsTWo fair play«
WyWiadu udzielił krzyszTof akonoM, WłaŚciciel, prezes zarządu fuT ure group » dzięki Współpracy z naMi Future Południe: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. szkolna 15 \\ \\ Future Północ: 83-200 starogard Gdański, ul. Ignacego Paderewskiego 6/2

Co według Pana jest niezbędne przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy?

Uważamy, że priorytetowe jest poznanie kultury kraju, z którego pracownicy do nas przyjeżdżają. Pozwala to uniknąć problemów czy niedomówień. Jeżeli nie poznamy obyczajowości tych krajów, nie będziemy w stanie skutecznie zarządzać tymi osobami, co spowoduje, że pracodawcy nie będą chcieli współpracować z ludźmi z dalszych kierunków. Trzeba pamiętać, że przyjeżdżają do nas osoby z całego świata i różnych kultur. Każda kultura wymaga innego podejścia ze względu na aspekty: religijne, mieszkaniowe, żywieniowe. Osób z innego kręgu kulturowego nie można na siłę asymilować – trzeba je poznać i pokazać otwartość w kontaktach z nimi. Nie można łączyć przedstawicieli dwóch skonfliktowanych ze sobą narodów w jednym miejscu zamieszkania – przykładem niech będą osoby z byłych republik ZSRR – Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu i Kazachstanu, które to kraje regularnie toczą ze sobą walki. I dalej – muzułmanie nie będą pracowali przy mięsie wieprzowym. Mężczyźni z tego obszaru będą pracowali wyłącznie z mężczyznami. Wiemy, że poza miejscem pracy jest też miejsce zamieszkania, gdzie również mogą rodzić się konflikty. Jako Future Group staramy się dobierać miejsca pracy do predyspozycji i oczekiwań pracowników – nie chcemy powielać nieodpowiedniego podejścia wielu firm rekruterskich, dla których

zatrudniony jest jednostką, która ma tylko pracować. Dla nas człowiek pozostaje przede wszystkim człowiekiem i wiemy, że miejsce pracy powinno być odzwierciedleniem jego predyspozycji. Należy też pamiętać, że zakład pracy powinien dostosować się do pracowników i maksymalnie ułatwić im aklimatyzację – w ten sposób będzie mógł liczyć na stabilną kadrę. My pracujemy z potencjalnymi pracodawcami i uświadamiamy im, co trzeba przemyśleć przed zatrudnieniem obcokrajowców.

Nasi pracownicy pochodzą z Azji Centralnej i Wschodniej, Ameryki Łacińskiej oraz Afryki. Co ciekawe, osoby z Ameryki Łacińskiej łatwo się aklimatyzują w naszym społeczeństwie – wyznają podobne wartości co Polacy i dobrze się tu czują, mimo ograniczeń językowych. Ważne jest, żeby pracownicy z danego zakładu byli otwarci na pracowników z innej kultury – trzeba pamiętać, że dla nich ta sytuacja też jest całkowicie nowa. Kiedy przyjeżdżają do polskich zakładów z różnych zakątków świata, mają styczność z halą produkcyjną wyposażoną w technologie, z którymi muszą się dopiero zapoznać. Potrzeba jest im nasza pomoc, aby sobie z nimi poradzili.

Oprócz kierunków obarczonych ryzykiem bardzo dużych różnic kulturowych, są takie, z których przybywający ludzie łatwo dostosowują się do życia w Polsce. Już dzisiaj należy myśleć o tym, żeby ściągać kolejnych pracowników z najdalszej nawet zagranicy, aby mieć kim zastąpić te osoby, które ewentualnie wyjadą z Polski, gdy podejmą decyzję o zmianie miejscu zamieszkania i zatrudnienia.

»Uważamy, że priorytetowe jest poznanie kultury kraju, z którego pracownicy do nas przyjeżdżają. Pozwala to uniknąć problemów czy niedomówień. Jeżeli nie poznamy obyczajowości tych krajów, nie będziemy w stanie skutecznie zarządzać tymi osobami, co spowoduje, że pracodawcy nie będą chcieli współpracować z ludźmi z dalszych kierunków«.

A jakie pojawiają się trudności w trakcie rekrutacji?

Przybysze zaczynają praktycznie od zera. Część z nich ma wykształcenie wyższe i pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Zauważamy takie osoby – stają się asystentami, koordynatorami w naszych strukturach, a w zakładach pracy kierownikami lub brygadzistami. Zabezpieczamy sytuację bytową nowoprzybyłych i dbamy o ich emocje, ponieważ dla ich poczucia pewności są ważne: lokum, pieniądze i utrzymanie. Stabilizujemy ich sytuację i zapewniamy im bezpieczeństwo, dzięki czemu zatrudnieni stają się pewniejszymi i lepszymi pracownikami. Wielu przyjeżdżających zastawia w rodzimych krajach cały majątek, aby szukać pracy w Europie. Pomagamy w legalizacji pobytu – dbamy o to we własnym zakresie. Większość agencji pracy w Polsce nie chce się tym zajmować i przekazuje potencjalnych pracowników do instytucji prawnych, które pobierają za to sowite opłaty (wiele osób wybiera wtedy pobyt nielegalny, bo woli wysłać zarobione pieniądze do rodzimego kraju, gdzie są o wiele bardziej potrzebne).

Staramy się dać osobom zatrudnionym możliwość sprowadzenia rodzin, co zapewnia związanie się z Polską, umożliwia dzieciom edukację w Europie – to dla nich wiele znaczy. Pamiętajmy, w jak uprzywilejowanym świecie żyjemy i starajmy się zrozumieć ludzi, którzy mają o wiele trudniejszy start. K w future-group.pl

firMy nie ponoszą dodaTkoWych koszTóW zWiązanych z rekruTacją i preselekcją kandydaTóW«

Hasło » face The challenge« odwołuje się do realiów współczesności, w której przedsiębiorcy sektora małego i średniego biznesu są zmuszeni prowadzić swoją działalność. Motyw przewodni wydarzenia znalazł odbicie w agendzie Xii europejskiego kongresu MŚp (ekMŚp), na którą złożyły się wystąpienia prelegentów, panelistów oraz ekspertów prowadzących warsztaty i konsultacje indywidualne.

Kongres jest organizowany z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) w Katowicach. Współorganizatorem tegorocznej edycji EKMŚP był Fundusz Górnośląski SA w Katowicach. Rolę współgospodarza wzięły na siebie: Metropolia GZM i Miasto Katowice. Partnerami kongresu zostali: Województwo Śląskie, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Miasto Zabrze, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Platforma Przemysłu Przyszłości w Radomiu oraz organizator projektu »InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego«. W roli partnerów specjalnych wystąpili: Centrum Medyczne BetaMed SA, Drzazga Clinic, Dono Da Scheggia, Politechnika Śląska, powiatowe urzędy pracy województwa

śląskiego, PKN Orlen SA, Krajowy Zasób Nieruchomości, SBB Energy SA w Opolu, Cityboard.

prezes rig ToMasz zjaWiony napisał w zaproszeniu do udziału w wydarzeniu, że Kongres tworzy przestrzeń, w której przedsiębiorcy znajdują wiedzę, umiejętności i inspiracje do rozwoju i stawienia czoła aktualnym wyzwaniom. Wystąpienie otwierające przygotował Krzysztof Sarnecki – prezes Quest Change Managers, rozmawiający na kongresowej scenie z Sophie – humanoidalnym robotem, który został pierwszym robotem z oficjalnym obywatelstwem jakiegokolwiek kraju (Arabia Saudyjska, 2017 r.). Rozmowa dotyczyła kryzysu klimatycznego, odnawialnych źródeł energii, współpracy międzynarodowej, ekonomii. „Nie da się zrozumieć nowego, starając się zachować stary paradygmat myślenia” – podsumował Krzysztof Sarnecki. „Miej odwagę zaadoptować myślenie nielinearne, jeśli chcesz stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom” – podkreślił.

56 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
+5500 uCZEStNIKóW | +270 EKSpERtóW I pAlENIStóW | 145 pARtNERóW EKmŚp | +100 WYStąpIEń, DEbAt I pANElI , kaToWice – 20-22 lisTopada 2022
The challenge« biznes W obliczu Wielkich WyzWań W MiędzynarodoWyM cenTruM kongresoWyM W kaToWicach odbyło się najWiększe krajoWe Wydarzenie poŚWiecone sekToroWi Małych i Średnich przedsiębiorsTW. europejski kongres MŚp Ma charakTer MiędzynarodoWy – paTronaT na WydarzenieM objął parlaMenT europejski.
» face

W uroczystej inauguracji uczestniczyli: Tomasz Zjawiony – prezes RIG w Katowicach, Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komitetu Honorowego EKMŚP, Janusz Steinhoff – przewodniczący Rady RIG w Katowicach, członek Komitetu Honorowego EKMŚP, Marcin Krupa – prezydent miasta Katowice, Kazimierz Karolczak – przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Janusz Michałek – prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA i Maurizio Casasco – prezes Europejskiej Konfederacji Związków Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W czasie trzech dni kongresowych usłyszeliśmy wiele zdań, które mogły być inspiracją do podjęcia działania wobec nowych, trudnych sytuacji. „Czas wyzwań daje nam nowe możliwości i rozwiązania – bardzo ważne jest, aby być blisko rynku i klienta i nigdy nie zatrzymywać tego, co może być

wytworzone i wykorzystać ten potencjał” – mówił adaM Mokrysz, prezes i CEO grupy Mokate w nawiązaniu do hasła »Face the Challenge«. „Trzeba zrozumieć zmiany, które zachodzą, zachowania konsumentów i nowe postawy, które powstały w ostatnich latach w pandemii i po pandemii, bo wiele z nich uległo zmianie” – podkreślił w czasie dyskusji panelowej »Zarządzanie inwestycjami w burzliwych czasach«.

agenda Xii edycji ekMŚp zosTała podzielona na 8 ścieżek tematycznych prezentujących między innymi zagadnienia: transformacji energetycznej, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, kosztów prowadzenia biznesu, warunków gospodarczych oraz przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Uczestnicy kongresu dyskutowali również o problemach rynku pracy, edukacji, przywództwa, sukcesji, budowaniu zespołów w czasach pracy zdalnej i hybrydowej. Organizatorzy zadbali tradycyjnie o włączenie do programu problematyki prawo-podatkowej. K w www.ekmsp.eu

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 57
#ekMŚp 2022 DYSKuSYJNYCh | 25 pAńStW | +100 SpOtKAń b2b | 11 pARtNERóW StREfY EKSpERtA

aniŚMy się sposTrzegli...

Zwieńczeniem pierwszego dnia Xii europejskiego kongresu Małych i Średnich przedsiębiorsTW zorganizowanego pod hasłem »Face the Challenge. Biznes w obliczu wielkich wyzwań« była wieczorna uroczystość wręczenia pamiątkowych Medali 30-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) » perła W koronie rp « Medale RIG były wyrazem podziękowania i uznania zasług ludzi, instytucji i organizacji dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz za wkład w rozwoju samorządu gospodarczego w kraju.

Pomysłodawcą wyróżnienia i autorem nazwy jest Tadeusz donocik – honorowy prezes RIG w Katowicach.

Medale odebrali m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów (prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Katowic Marcin Krupa, prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak), przedstawiciele lokalnych uniwersytetów (prof. Wiesław Banyś – Uniwersytet

Śląski, prof. Ryszard Koziołek –Uniwersytet Śląski, prof. Marcin Lis – Akademia WSB, prof. Arkadiusz Mężyk – Politechnika Śląska, prof. Celina Olszak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), organizacji samorządu gospodarczego (Marek Kłoczko – KIG, Janusz Targosz – BIG, Tadeusz Szymanek – RIPH w Częstochowie), a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i organizacji. Specjalne wyróżnienia odebrali dyrektor ds. rozwoju i analiz ekonomicznych RIG Aleksandra Wanat oraz dyrektor departamentu ds. rozwoju Mirosław Rus. Nagrody wręczali honorowy prezes RIG Tadeusz Donocik i prezes RIG Tomasz Zjawiony.

Wśród nagrodzonych pamiątkowym Medalem 30-lecia RIG w Katowicach»Perła w Koronie RP« znalazła się redakcja miesięcznika »Europerspektywy«. Nagrodę odebrali: wydawca Robert Pilszak i redaktor naczelna Barbara Sadkowska. K

w rig.katowice.pl

W czasie XXX edycji lauróW uMiejęTnoŚci i koMpeTencji organizaTor konkursu – regionalna izba gospodarcza W kaToWicach Wręczyła diaMenToWe, kryszTałoWe, plaT ynoWe i złoTe jubileuszoWe WaWrzyny auToryTeToM uznanyM W Wielu dziedzinach życia regionu.

osoboWoŚci noWoczesnego paTrioT yzMu

Tadeusz Donocik – honorowy prezes Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) w Katowicach nie krył wzruszenia, gdy przypomniał chwilę, kiedy pojawił się pomysł promocji ludzi, którzy w praktyce biznesu, polityki, samorządu, medycyny, kultury i sportu położyli zasługi dla rozwoju Polski. „Trzydzieści lat temu zaczęliśmy bardzo skromnie” – wspominał Tadeusz Donocik. „W wąskim gronie działaczy RIG w Katowicach postanowiliśmy wyróżnić wybitne osoby, którzy swą działalnością dokonali istotnych rzeczy dla dobra naszego kraju i jego mieszkańców” – dodał.

W gronie osób nagrodzonych Laurami Umiejętności i Kompetencji nie ma osób anonimowych – częstokroć były to postaci wybitne: Jan Paweł II (1920-2005), Vaclav Havel (1936-2011), Tadeusz Mazowiecki (1927-2013), Wojciech Kilar (19322013), Krzysztof Penderecki (1933-2020), Andrzej Wajda (1926-2016) i tak wpływowe, jak Krzysztof Zanussi, Jose Manuela Barroso, Leszek Balcerowicz. W gronie laureatów Śląskich Wawrzynów nie ma też anonimowych instytucji – każda z wyróżnionych wzbogaca województwo śląskie.

Gala jubileuszowa XXX edycji konkursu laury uMiejęTnoŚci i koMpeTencji odbyła się w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W 2022 r. kapituła konkursowa przyznała 31 Laurów Umiejętności i Kompetencji: 2 Diamentowe, 2 Kryształowe z Diamentem, 6 Kryształowych, 10 Platynowych i 11 Złotych. Diamentowe Laury otrzymali: Irakli Garibaszwili – premier Gruzji i Jerzy Koźmiński – były ambasador RP w USA.

Wręczenie nagród przypadło na czas obchodów 30. rocznicy działalności RIG w Katowicach. Gospodarzem wieczoru był Tomasz Zjawiony –prezes RIG, który wyraził przekonanie, że wybór osobowości godnych nominacji do Śląskich Wawrzynów nie stanowi problemu, gdyż jest wielu ludzi idei i czynu, którzy podejmują się najtrudniejszych wyzwań, a cechą, która łączy laureatów jest działanie dla dobra wspólnoty. K

A foTorelacja – sTr. 60:61

58 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 gAlA JubIlEuSZOWA | laury uMiejęTnoŚci i koMpeTencji 2022
, kaToWice - Mck – 21 lisTopada 2022

Wykwalifikowana kadra z a zji

LPB Global e mployment oferuje kompleksową usługę pośrednictwa w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach z Azji – a w szczególności z Filipin, Tajlandii, Wietnamu i Indonezji. Firma zajmuje się rekrutacją kandydatów, a także wszelkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem obcokrajowców. Agencja dba także o samych pracowników: organizuje ich przyjazd do miejsca zakwaterowania, a następnie zajmuje się dalszą opieką nad pracownikiem, polegającą m.in. na pomocy w otwarciu rachunku w polskim banku czy wsparciu w rozmowach między pracownikiem a pracodawcą przez cały okres zatrudnienia. Firma posiada swoje oddział zarówno w krajach europejskich oraz placówki partnerskie w krajach azjatyckich. Agencja ściśle współpracuje z rządowymi instytucjami tych krajów, co usprawnia cały proces rekrutacji pracowników.

Pracodawca, poszukujący pracowników za pośrednictwem LPB

Global employment, nie musi się martwić o znajomość odpowiednich procedur i aktualnych przepisów, normujących kwestię zatrudnienia obcokrajowców. Specjaliści firmy mają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i są zaznajomieni z najnowszymi regulacjami. Agencja przeprowadza cały proces sprowadzenia pracownika: zajmuje się także wszystkimi związanymi z tym procedurami, dokumentacją oraz innymi formalnościami.

Atutem LPB Global employment jest właśnie kompleksowa obsługa rekrutacji: agencja w imieniu pracodawcy złoży w Urzędzie Wojewódzkim podanie o zgodę na zatrudnienie obcokrajowców. Następnie podobną dokumentację dostarczy do odpowiedniej agencji rządowej kraju docelowego. Kolejnym krokiem będzie rekrutacja odpowiedniego pracownika na podstawie profilu miejsca pracy dostarczonego przez firmę, a także jego szkolenie. Następnie firma zadba o zorganizowanie wiz pracowniczych, przylot pracowników do Polski oraz ich odbiór i transport do miejsca zakwaterowania. Ostatnim etapem współpracy jest stała pomoc w kontakcie z pracownikiem.

Dla pracodawcy szukającego pracowników pośrednictwo LPB Global e mployment to przede wszystkim oszczędność czasu, a także pewność, że rekrutowany pracownik będzie posiadał stosowne kwalifikacje i niezbędną wiedzę potrzebną na stanowisku w jego firmie. Jest to możliwe, gdyż LPB Global employment zajmuje się także działalnością edukacyjną w tej dziedzinie. Organizuje kursy, pozwalające pracownikom przygotować się do pracy na konkretnym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi wymogami. Firma zadba także o szkolenia, które zwiększą kompetencje zagranicznych pracowników w zakresie norm panujących w Polsce.

Branże, które szczególnie odczuwają braki kadrowe to przede wszystkim budownictwo, logistyka i transport. Rozwiązaniem mogą być właśnie wykwalifikowani pracownicy z Filipin. Na korzyść zatrudnienia specjalistów z tego kraju przemawia fakt, że jest to kraj zbliżony kulturowo do Polski, co przekłada się na aklimatyzację pracowników. Dopasujemy personel tak, aby przeszkodą nie była także bariera językowa, ponieważ m.in. na Filipinach jednym z dwóch języków urzędowych jest j. angielski.

„Zależy nam na tym, żeby wszyscy byli zadowoleni – zarówno rekrutowani przez nas pracownicy, jak i firmy, z którymi współpracujemy. Co więcej, obu stronom służymy pomocą w takim zakresie, jak tego potrzebują. Działamy na terenie całej Unii Europejskiej i wiemy, w jak wielu branżach brakuje dzisiaj pracowników i wiemy, że nasza działalność jest potrzebna” powiedziała iluminada Panabe Bovbjerg – założycielka, prezes Zarządu LPB Global Employment

LPB Global Employment jest liderem w pośrednictwie zatrudnienia pracowników z Azji w krajach Unii Europejskiej. Od niedawna firma posiada swoją filię także w Polsce – jej siedziba znajduje się w Gliwicach.
www.lpbglobalemployment.pl
60 EUROPERSPEKTYWY | ISSN 1896-3579 | ROCZNIK XVII | WYDANIE 152 REgIONAlNA IZbA gOSpODARCZA W KAtOWICACh XXX edycja lauróW uMiejęTnoŚci i koMpeTencji

—  irakli garibaszWili – premier Gruzji • jerzy koźMiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wiceminister spraw zagranicznych 1993-1994, ambasadora RP w Waszyngtonie 1994-2000 • orzeł piasTóW Śląskich  — MałgorzaTa Mańka-szulik – prezydent miasta Zabrze • kaziMierz karolczak – przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii • prof. dr hab. inż. andrzej karboWnik – profesor Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach • kryszTałoWy laur z diaMenTeM  — prof. dr hab. jan kliMek – prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości • Tadeusz biedzki – konsul honorowy Republiki Łotwy, pisarz i podróżnik • kryszTałoWy laur uMiejęTnoŚci i koMpeTencji  — Marian błachuT – burmistrz miasta Czechowice-Dziedzice • prof. dr hab. n. Med. Marek kaWecki – specjalista chirurgii ogólnej • dr Marcin krupa – prezydent miasta Katowice • dr inż. henryk sTabla – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka SA w Tychach • konTakT-siMon sa – 100-lecie działalności • górnoŚląskie ToWarzysTWo loTnicze sa • plaT ynoWy laur uMiejęTnoŚci i koMpeTencji  — dr janusz Michałek – prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – kat. »Menedżer, lider społeczno-gospodarczy« • anToni piechniczek – trener piłkarski, selekcjoner reprezentacji Polski 1981-1986, działacz sportowy – kat. »Talent, praca i charakter« • janusz pierzyna – wójt gminy Jasienica – kat. »Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy« • akadeMia Wsb W dąbroWie górniczej – »Nauka i innowacyjność« • ecol sp. z o.o. W rybniku – kat. »Polskie Przedsiębiorstwo« – 30-lecie działalności • foTon sp. z o.o. sk W opolu • fundacja Śląskie anioły – kat. »Pro Publico Bono« • kaToWicka spółdzielnia MieszkanioWa – kat. »Symbol Zmian« – 65-lecie działalności • polskie radio regionalna rozgłoŚnia W kaToWicach radio kaToWice sa – kat. »Media« • sbb energy sa W opolu – kat. »Nauka i innowacyjność« – 30-lecie działalności • złoT y laur uMiejęTnoŚci i koMpeTencji  — prof. dr n. Med. ryszard bachoWski – kardiochirurg – kat. »Medycyna i inżynieria biomedyczna« • eWa bogusz-Moore – dyrektor naczelny i programowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – kat. »Kultura«

eWa choleWik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu – kat. »Pro Publico Bono« • apa sp. z o.o. – »Nauka i Innowacyjność« – 15-lecie działalności • caTering arTs eWelina czajka W chorzoWie – kat. »Firma Rodzinna« – 10-lecie działalności • epo-Trans logiTic sa W Tychach – kat. »Firma Rodzinna« – 25-lecie działalności • gyncenTruM sp. z o.o. W kaToWicach – kat. »Medycyna i inżynieria biomedyczna« • kaToWickie Wodociągi sa – kat. »Polskie Przedsiębiorstwo« – 135-lecia działalności • lpb global eMployMenT sp. z o.o. W gliWicach – kat. »Inwestycja Zagraniczna w Polsce« • sor-dreW sa W zabrzu – kat. »Polskie Przedsiębiorstwo« • TraMWaje Śląskie sa – kat. »Polskie Przedsiębiorstwo«

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 61 NARODOWA ORKIEStRA SYmfONICZNA pOlSKIEgO RADIA, KAtOWICE 20 XI 2022 XXX edycja lauróW uMiejęTnoŚci i koMpeTencji. laureaci sTaTueTki » perła W koronie rp« sTaTueTka perła W koronie rp  — prof. dr hab. inż. jerzy buzek –przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009-2012, poseł do Parlamentu Europejskiego (członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii), prezes Rady Ministrów 1997-2001 • dr janusz sTeinhoff – przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wiceprezes Rady Ministrów 2000-2001, minister gospodarki 1997-2001 diaMenToWy laur uMiejęTnoŚci i koMpeTencji
lAuREACI

kryszTałoWy

laur za zaangażoWanie

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka SA jest spółką, która funkcjonuje nieprzerwanie od 45 lat. Początkowo specjalizowała się w dostarczaniu rozwiązań dla przedsiębiorstw związanych z przemysłem wydobywczym. Obecnie firma nie ogranicza się do współpracy wyłącznie z branżą górniczą. Swoją działalność rozszerza także na inne gałęzie przemysłu, takie jak: energetyka, ciepłownictwo, koksownictwo czy hutnictwo. Spółka obecna jest także na rynkach infrastruktury drogowej, tuneli komunikacyjnych i gospodarki wodno-ściekowej.

pk iM sa c arboau T o M aT yka sa zajmuje się produkcją specjalistycznych urządzeń przeznaczonych dla konkretnych branż przemysłu. Są to zarówno maszyny wielkogabarytowe: urządzenia zasilające, przenośniki taśmowe czy systemy napędowe, jak i mniejsze: personalne urządzenia pomiarowe, lampy i wiele innych. Swoim klientom oferuje także możliwość stworzenia spersonalizowanych linii technologicznych o wysokim stopniu zautomatyzowania. Spółka nie pracuje na gotowych schematach, dostosowując rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Urządzenia te wyposażane są w najnowocześniejsze układy automatyki i inteligentne systemy sterowania. Oferuje swoim klientom także kompleksową usługę w przygotowaniu odpowiednich urządzeń, przeprowadza cały proces – od zaprezentowania samej koncepcji danej maszyny, poprzez przygotowanie projektu i jego realizację, aż do momentu odbioru i uruchomienia na miejscu u klienta.

p odczas Międzynarodo W ych

Targów EXPO Katowice 2022 PKiMSA Carboautomatyka zaprezentowała jeden ze swoich najnowszych projektów – nowoczesną rozdzielnicę przemysłową średniego napięcia.

Zdobyła ona uznanie oglądających jako produkt o kompaktowej konstrukcji, wysokich parametrach znamionowych i wysokim poziomie bezpieczeństwa eksploatacji. Niewątpliwym atutem zaprezentowanej rozdzielnicy jest możliwość łatwej konfiguracji i możliwość dostosowania jej parametrów do indywidualnych wymogów klienta. Urządzenie

dr inż. henryk stabla (rocznik 1948). absolwent wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. studia podyplomowe i doktoranckie Politechnika Śląska. związany zawodowo z KwK szczygłowice, KwK Dębieńsko, PKiMs Carboautomatyka sa w tychach (19921995), Nadwiślańską spółką węglową w tychach (2000-2001), Polską techniką Górniczą (2001-2010) –i ponownie: PKiMsa Carboautomatyka (2005 - nadal).

to było pierwszym z serii produktów »CaRo«, które Carboautomatyka planuje wprowadzić do swojej oferty.

Profesjonalizm w podejściu do klienta i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które przekładają się na innowacyjne urządzenia, zapewniły spółce stabilną pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą.

carboauToMaTyka sTaWia na ciągły rozwój. Dywersyfikacja, którą w ubiegłych latach przeprowadziła firma, przyczyniła się do zwiększenia jej konkurencyjności na nowych rynkach. Również najbliższa przyszłość związana będzie z rozszerzaniem oferty handlowej. Planowane są dalsze inwestycje związane z rozbudową parku maszynowego, który usprawni proces powstawania nowych urządzeń, a także zwiększy możliwości produkcyjne. Swoją przyszłość spółka widzi zarówno w dalszym dostarczaniu zoptymalizowanych rozwiązań dla przedsiębiorstw związanych z różnymi gałęziami przemysłu, projektowaniu i usprawnianiu urządzeń zabezpieczających, mających działać w trudnych warunkach środowiskowych, a także kompleksowej usłudze projektowania i wykonawstwa indywidualnych projektów. K

62 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 lAuRY umIEJętNOŚCI I KOmpEtENCJI | nagroda dla dr. inż. henryka sTabli
dr inż. henryk sTabla – prezes zarządu pkiMsa carboauToMaT yka sa zosTał uhonoroWany kryszTałoWyM laureM uMiejęTnoŚci i koMpeTencji podczas XXX gali regionalnej izby gospodarczej.
kryszTałoWy laur uMiejęTnoŚci i koMpeTencji dr inż. henryk sTabla prezes przedsiębiorsTWa koMpleTacji i MonTażu sysTeMóW auToMaTyki carboauToMaT yka sa uZASADNIENIE > ZA ZbuDOWANIE pRężNEJ SpółKI pRODuKuJąCEJ mASZYNY I uRZąDZENIA ORAZ ŚWIADCZąCEJ uSługI W SYStEmIE » ZApROJEKtuJ I ZbuDuJ«, > ZA ZAANgAżOWANIE W buDOWę KluCZOWYCh DlA ŚląSKA I ZAgłębIA ObIEKtóW użYtECZNOŚCI publICZNEJ, INfRAStRuKtuRY DROgOWEJ, gOSpODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I ENERgEtYKI – m.IN. tuNElI W KAtOWICACh I glIWICACh, mIęDZYNARODOWEgO CENtRum KONgRESOWEgO W KAtOWICACh CZY StADIONu ŚląSKIEgO
W ChORZOWIE, > ZA DZIAłAlNOŚć pROSpOłECZNą.

janusz pierzyna – WójT gMiny jasienica W poWiecie bielskiM oTrzyMał » plaT ynoWy laur uMiejęTnoŚci i koMpeTencji« podczas uroczysTej gali organizoWanej przez regionalną izbę gospodarczą W kaToWicach.

Kapituła RIG przyznała wyróżnienie Januszowi Pierzynie jako jedynemu wójtowi z województwa śląskiego w uznaniu jego wieloletnich zasług za rzetelność, konsekwencji w podejmowaniu decyzji, wspieranie rozwoju gospodarczego gminy, a także harmonijne i skuteczne zaangażowanie w pozyskiwanie źródeł unijnych oraz ich wykorzystywanie. Wcześniej, w 2015 r. Janusz Pierzyna uhonorowany został Złotym Laurem, przede wszystkim za inicjatywę budowy Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, pięciokrotnie też zdobył tytuł „Lidera, który wspiera MŚP”, zaś Gmina Jasienica – „Samorządu, który wspiera MŚP”. W 2018 r. został honorowym członkiem RIG w uznaniu zasług we wsparciu działalności i rozwoju katowickiej Izby, a także za zaangażowanie we współpracę oraz promocję idei samorządu gospodarczego.

przez 25 laT W gMinie jasienica

poWsTało:

> 20 bOISK O RóżNEJ NAWIERZChNI, 10 SAl gImNAStYCZNYCh, 25 NOWYCh plACóW ZAbAW I 3 tężNIE SOlANKOWE W JASIENICY, RuDZICY I mIęDZYRZECZu DOlNYm > 12 StRAżNIC JEDNOStEK OSp pRZESZłO gENERAlNY REmONt WRAZ

Z pEłNą tERmOmODERNIZACJą, A StRAżNICE OSp gRODZIEC, OSp JASIENICA I OSp mAZAńCOWICE ZOStAłY WYbuDOWANE NA NOWO > 4 OŚRODKI ZDROWIA pRZESZłY gENERAlNE REmONtY WRAZ Z tERmOmODERNIZACJą, A W mAZAńCOWICACh WYbuDOWANO NOWą pRZYChODNIę > 8 SZKół ZOStAłO OD pODStAW WYREmONtOWANYCh, A plACóWKI W RuDZICY, JASIENICY, ŚWIętOSZóWCE I mIęDZYRZECZu ZOStAłY O tAKIE SAmE pOWIERZChNIE ROZbuDOWANE > ObECNIE tRWA buDOWA StRAżNICY OSp łAZY, ROZbuDOWYWANA JESt tEż SZKOłA W IłOWNICY

Janusz Pierzyna, Wójt gminy Jasienica:

Obok pozyskiwanych środków z różnego rodzaju funduszy zewnętrznych, europejskich i krajowych, głównym źródłem finansowania inwestycji od blisko 8 lat są dochody generowane przez Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną. Po wcześniejszym zakupie w 2007 r. gruntu i całym procesie legislacyjnym pierwszą działkę sprzedaliśmy 1 czerwca 2015 r. Obejmuje 71 hektarów, teren został w pełni uzbrojony dzięki 20 mln zł dofinansowania, jakie pozyskałem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2007-2013.

Jej powstanie zajęło 8 lat, od zakupienia gruntów, przez przekształcenie ich na cele przemysłowe, po uzbrojenie. Przed laty zapłaciliśmy z budżetu Gminy 1,83 zł za 1 mkw. gruntów, dziś sprzedajemy je po 250 zł za 1 mkw. Do końca 2022 r. 20 podmiotów zakupiło grunty o powierzchni 35,5 hektara, a więc połowę areału całej Strefy. Od momentu uruchomienia Strefy ze sprzedaży tych gruntów do budżetu Gminy Jasienica wpłynęło ponad 60 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczamy wyłącznie na sfinansowanie inwestycji, które służą rozwojowi gminy. I cieszę się, że mimo trudnych i niepewnych dla biznesu czasów ciągle są przedsiębiorcy zainteresowani zakupem gruntów w naszej Strefie.

Obecnie rozpoczynamy drugi wielki projekt – odwiert w poszukiwaniu wód geotermalnych, na co pozyskaliśmy 15 mln zł. Liczymy, że dzięki ciepłym źródłom uda się otworzyć Jasienicę na turystów, wczasowiczów i przedsiębiorców z branży rekreacyjnej i wypoczynkowej. Powołaliśmy do życia Jasienicki Kurort Zamkowy, aby w należyty sposób promować to wyjątkowe miejsce w Unii Europejskiej.

> Z uDZIAłEm OK. 15 mlN Zł Z buDżEtu gmINY JASIENICA ZOStAłO OD pODStAW pRZEbuDOWANYCh 6 ODCINKóW DRóg pOWIAtOWYCh O łąCZNEJ

DługOŚCI blISKO 17 Km I WARtOŚCI INWEStYCJI OK. 75 mlN Zł.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: »Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy« Janusz Pierzyna – wójt Gminy Jasienica: • za rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy gminy, • za skuteczność i zaangażowanie w pozyskiwanie oraz efektywne wykorzystywanie środków z funduszy zewnętrznych, • za działalność na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 63 plaT ynoWy laur dla janusza pierzyny | lAuRY umIEJętNOŚCI I KOmpEtENCJI

na podbeskidziu

Po przerwie spowodowanej pandemią beskidzka izba gospodarcza zorganizowała »Świąteczną Galę«. Impreza w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej była okazją do złożenia podziękowań dla członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej minionej kadencji. Uczestników gali pozdrowił przedstawiciel nowych władz Izby – prezes Maciej Jeleń (Agencja Rozwoju Regionalnego SA). Głos zabrała m.in. Marta Petka-Zagajewska – przedstawicielka partnera imprezy PKO Banku Polskiego SA. Atrakcją wieczoru był koncert big bandu Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Tomasza Janusza. K w www.cci.pl

biznes MiXer

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA zorganizowała » gWiazdkoWy biznes MiXer« – świąteczne spotkanie z bilateralnymi izbami handlowmi w Polsce. Spotkaniu przewodniczyli prezes Zarządu KSSE SA Janusz Michałek i wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula. Wydarzenie zorganizowały Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa i Włoska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce we współpracy z: Irish Polish Chamber of Commerce, Polsko-Węgierską Izbą Gospodarczą, Francusko-Polską Izbą Gospodarczą, Swiss Chamber Poland, Brytyjsko-Polską Izbą Handlową, Polsko-Rumuńską Bilaterlaną Izbą Przemysłowo-Handlową, Polish-Canadian Chamber of Commerce, Netherlands-Polish Chamber of Commerce, Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą, Polsko-Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową, Enterprise Ireland, Belgian Business Chamber, Advantage Austria. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń biznesowych. K

rok 2022 W ozW sep

WBibliotece Śląskiej odbyło się ŚWiąTeczne zebranie zarządu oddziału zagłębia WęgloWego sToWarzyszenia elekTrykóW polskich (OZW SEP) w Katowicach. Wydarzeniu przewodniczyli Mariusz Saratowicz – prezes OZW SEP w kadencji 2022-2026 oraz Piotr Wojtas – wiceprezes OZW SEP. Życzenia okolicznościowe złożył Marcin Krupa – prezydent miasta Katowice. W uznaniu szczególnych zasług dla OZW SEP medalem im. dr. inż. Zbigniewa Białkiewicza zostało wyróżnionych ośmiu laureatów. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wzięcia udziału w corocznej zbiórce pieniężnej dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Katowicach. K

Śląskich spotkało się grono 50 przedsiębiorców na uroczystym zamknięciu roku w Śląskim Klubie Biznesu (15 grudnia 2022 r.). Po projekcji filmu z Gali »Przedsiębiorstwo Fair Play« prezes Miłosz Omastka omówił plany na 2023 r., zapowiadając m.in. misje gospodarcze do Gruzji i Wietnamu. W aukcji na rzecz Fundacji »Fascynujący Świat Dziecka« została zebrana kwota 8 tys. zł. K w tinyurl.com/2p8j55uh

64 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 pODSumOWANIE ROKu | spoTkania ŚWiąTeczne , kaToWice - hoTel vienna house easy - 14 grudnia 2022 gWiazdkoWy
, kaToWice – 14 grudnia 2022
, bielsko-biała – 15 grudnia 2022
luXury hoTel W piekarach
W sali kryszTałoWej rezydencji

» działaj lokalnie«

jaWorznicka izba gospodarcza obchodziła jubileusz 25-lecia – z Tej okazji odbyła się uroczysTa gala z udziałeM lokalnych przedsiębiorcóW i zaproszonych goŚci.

Od dziesięciu lat stowarzyszenie przedsiębiorców Ziemi Jaworznickiej działa pod nazwą j aWorznicka i zba gospodarcza – wcześniej: Jaworznickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców –  tworząc samorząd gospodarczy dobrze zorganizowany, opiniotwórczy i duży liczebnie. JIG zrzesza ponad 110 członków, którzy tworzą ponad 6 tys. miejsc pracy w Jaworznie i okolicach.

W obecnej kadencji na czele zarządu jaworznickiej Izby stoi prezes Mateusz Łętowski – jemu oraz prezydentowi Jaworzna Pawłowi Silbertowi przypadł w udziale głos inauguracyjny w czasie gali XXV-lecia Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Do zebranych zwrócili się również: Wioletta Kiermasz – dyrektor oddziału PKO BP w Jaworznie, Mirosław Pachucki (Dział Prawny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA), Jacek Miketa – wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA, Tomasz Zjawiony – prezes Regionalnej Izby

Partnerem jubileuszowej gali XXV-lecia Jaworznickiej Izby Gospodarczej było Miasto Jaworzno. Prezydent Paweł silbert deklarował otwartą postawę wobec kolejnych propozycji jaworznickich przedsiębiorców w zakresie relacji biznes-samorząd.

Gospodarczej w Katowicach i Radosław Kaczmarczyk – PRU.

pierWszyM punkTeM na liŚcie Wydarzeń uroczystości było wręczenie wyróżnienia Janowi Kurpowi – z-cy przewodniczącego Rady Nadzorczej SBB Energy SA, wieloletniemu prezesowi Zarządu i dyrektorowi generalnemu Elektrowni Jaworzno III, współtwórcy Południowego Koncernu Energetycznego SA z siedzibą w Jaworznie, członkowi Zarządu TAURON Wytwarzanie SA. W czasie gali został ogłoszony wynik konkursu dla uczniów szkół średnich »Mój pomysł na biznes« im. Jerzego Zamarlika. Nagrodę wręczył prezydent Paweł Silbert. Zarząd JIG postanowił wyróżnić specjalnym nagrodami ludzi oddanych idei samorządu gospodarczego w Jaworznie: Władysława Igiesa, Wiesława Głowacza, Adama Cekierę i Tadeusza Rutkowskiego. Znaczący wkład w osiągnięcia Izby mieli też: Antoni Polak, Janusz Bębenek, Andrzej Korczyk, Mieczysław Gałecki, Kazimierz Walasik.

Laur dla jerzego zaMarlika –wieloletniego prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej, prezesa JagoPRO Sp. z o.o., współtwórcy porozumienia o współpracy pomiędzy JIG, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach a Gminą Jaworzno, odebrała Anna Zamarlik, która nie kryła wzruszenia w momencie, gdy z wysiłkiem – i satysfakcją – podniosła… kilkukilogramową kamienną statuetkę »25-lecia JIG w Jaworznie«!

na zakończenie częŚci oficjalnej specjalne wyróżnienia otrzymali organizatorzy i partnerzy gali: Radosław Kaczmarczyk, Jacek Miketa, Wioletta Kiermasz i Mirosław Pachucki, członkowie Zarządu Miasta Jaworzna – Paweł Silbert i Łukasz Kolarczyk, Marcin Koziarz (UM Jaworzno), Łukasz Curyło (PUP Jaworzno), przedstawiciele JIG w Jaworznie – Anna Porębska, Franciszek Matysik, Jarosław Fudała, Wiesław Pieczonka, Wiesław Głowacz. W gali uczestniczyło ponad 170 osób. K w jig.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 65 gala 25-lecia jaWorznickiej przedsiębiorczoŚci | JubIlEuSZE
, jaWorzno – hoTel Wodnik – 5 lisTopada 2022

najefekT yWniejsze działania dla ŚrodoWiska

Wuroczystym wręczeniu statuetek konkursowych wzięli udział m.in. wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Danuta Kamińska, z-ca prezydenta miasta Bielska-Białej Adam Ruśniak, II z-ca prezydenta miasta Rudy Śląskiej Jacek Morek, burmistrz Lublińca Edward Maniura oraz Tomasz Urbański z Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, Ryszard Świeboda – wiceprezes Śląskiej Rady NOT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Katowicach, dr inż. Bartosz Polnik – z-ca dyrektora ds. rozwojowych w ITG Komag Instytut Badawczy oraz Aleksandra Drescher – prezes Zarządu WFOŚiGW w Opolu. Partnerem konkursu był Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA.

W 2022 r. kapiTuła konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii przyznała 13 nagród i 12 wyróżnień w dziewięciu kategoriach. Statuetkę »Ekolaur PIE« w

kategorii »Gospodarka wodno-ściekowa, wodami opadowymi i roztopowymi« otrzymał Główny Instytut Górnictwa za urządzenie »BioCargo« – statuetkę odebrał dr Marcin Głodniok. W kategorii »Gospodarka odpadami, gospodarka w obiegu zamkniętym – w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi« została nagrodzona spółka Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. za przedsięwzięcie »Regionalna gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi na terenie wschodniej Małopolski i zachodniego Podkarpacia« (statuetkę odebrał dr Grzegorz Wojtal). Trzy wyróżnienia trafiły do: Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, Politechniki Warszawskiej (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) oraz Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. Statuetka »Ekolaur PIE« 2022 w kategorii »Ochrona powietrza atmosferycznego« została przyznana Wydziałowi Instalacji

Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej za przedsięwzięcie »Wdrożenie olfaktometrii trenowej do ocen uciążliwości zapachowej obiektów i instalacji, głównie w gospodarce ściekowej i odpadowej«. Nagrodę odebrał dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. Politechniki Warszawskiej. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała KSM w Katowicach – nagrodę odebrali Waldemar Wojtasik i Halina Górecka.

»Ekolaur PIE« w kategorii »Ochrona i adaptacja do zmian klimatu« trafił do PEC Gliwice Sp. z o.o. za opracowanie algorytmu sterowania pracą węzła zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 116 z wykorzystaniem struktury działania sieci neuronowej – nagrodę otrzymał prezes Zarządu Krzysztof Szaliński. Wyróżnienie dla Gminy Gnojnik odebrał wójt Sławomir Paterek.

W kaTegorii »edukacja ekologiczna« zostały wręczone nagrody ex aequo – pierwszą statuetkę »Ekolaur PIE« otrzymało Stowarzyszenie

66 EUROPERSPEKTYWY | WYDANIE 152
, kaToWice - hoTel courTyard by MarrioTT kaToWice ciTy cenTer - 29 lisTopada 2022 MinisTersTWo infrasTrukTury, Marszałek WojeWódzTWa Śląskiego, MeTropolia gzM, prezydenT MiasTa kaToWice, fundacja na rzecz efekT yWnego WykorzysTania energii oraz WfoŚigW W kaToWicach udzieliły honoroWego paTronaTu konkursoWi » ekolaury polskiej izby ekologii 2022«.
ekolaury pie | XXI EDYCJA KONKuRSu

„Szansa Białej Przemszy” (nagrodę odebrali prezes Fundacji Józef Niewdana oraz prezes Zarządu, dyrektor naczelny PWiK Sp. z o.o z siedzibą w Olkuszu Tadeusz Chwast), druga statuetka trafiła do Centrum Terapii Lasem. Kapituła przyznała aż sześć wyróżnień za edukację ekologiczną – otrzymali je: Fundacja Veolia Polska, Veolia Energia Warszawa SA, Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA w Ostrowie Wielkopolskim, Fundacja „W Krajobrazie”, Fundacja „W drodze do marzeń”, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Nagrodę »Ekolaur PIE« 2022 w kategorii »Ochrona powierzchni ziemi, renaturyzacja, dekontaminacja terenów zdegradowanych« otrzymał Państwowy Instytut Geologiczny –Państwowy Instytut Badawczy za przedsięwzięcie »System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO«. Statuetkę odebrali dr inż. Mateusz Damrat i dr Tomasz Wojciechowski.

Główna nagroda w kategorii »Ochrona przyrody, zwiększenie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych« została przyznana Miastu Białystok za przedsięwzięcie »Drugie życie drzew« – statuetkę »Ekolaur PIE« odebrał Sławomir Andryszewski (Urząd Miejski w Białymstoku). Dwa równorzędne wyróżnienia trafiły do: Nadleśnictwa Złotoryja oraz Towarzystwa na rzecz Ziemi.

Michał Marciniak i aleksander Husák ze spółki ARH+ Sp. z o.o. odebrali statuetkę »Ekolaur PIE« w kategorii »Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju« za wysokowydajne oprogramowanie sortujące do borówek amerykańskich. W tej samej kategorii wręczono drugą statuetkę »Ekolaur PIE« – odebrały ją Patrycji Sopalskiej i Katarzynie Koneckiej (PreZero Polska Sp. z o.o.) za przedsięwzięcie »Zamykanie obiegu tworzyw sztucznych w Grupie Schwarz«.

sTaTueTkaMi »ekolaur pie « za całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej« zostały nagrodzone trzy spółki. Nagrodę dla MPGK Sp. z o.o. w Katowicach odebrali Robert Potucha i Bernadeta Sordoń-Kulibaba. Statuetkę dla Prevac Sp. z o.o. odebrał dr inż. Andreas Glenz. Przyznany został również laur konursowy dla Gdańskiego PEC Sp. z o.o. K w www.pie.pl

efekT yWnoŚć energeT yczna –globalnie i lokalnie

Polska Izba Ekologii w Katowicach we współpracy z Fundacją na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Instytutem Technologii Paliw i Energii (ITPiE) w Zabrzu (poprzednio IChPW) zorganizowała konferencję » efekTyWnoŚć energeTyczna i energooszczędnoŚć W akTualnej syTuacji na rynku energii«. Poprawa efektywności energetycznej wyrasta na naczelny problem w polskiej gospodarce. Energooszczędność jest pojęciem, które domaga się praktycznych rozwiązań. Polska Izba Ekologii (PIE) stworzyła warunki do wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Problemy efektywności energetycznej wynikają nie tylko z chęci ograniczanie zużycia energii czy obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń elektrycznych, ale wynikają z wymogów obligatoryjnych, które nakłada m.in. polityka klimatyczna UE, ograniczenie surowców do produkcji energii importowanych czy konieczność dokonania transformacji energetycznej. Linią programową listopadowej debaty w Katowicach był wybór ścieżki najważniejszych problemów efektywności energetycznej oraz prezentacja rozwiązań praktycznych. Pierwszy blok tematów podjętych przez uczestników spotkania dotyczył problemów zwiazanych z efektywnością energetyczną w aktualnej sytuacji na rynku energii. Instytut Technologii Paliw i Energii (ITPiE – poprzednio IChPW) przygotował też analizę wdrożenia »Energia z OZE dla samorządów« – m.in. na przykładzie miasta Gliwice. W II sesji zostały zaprezentowane przykładowe rozwiązania z zakresu efektywności wykorzystania energii elektrycznej i energooszczędności

w pracy przedsiębiorstw produkcyjnych. Zaprezentowny został również temat włączenia górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w proces tzw. Zielonej Transformacji.

Wśród ekspertów zaproszonych do udziału w sesjach konferencyjnych byli obecni: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski (Politechnika Warszawska – Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii w Instytucie Techniki Cieplnej), dr inż. Aleksander Sobolewski – dyrektor ITPiE, Sebastian Bodzenta – prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA, dr inż. Andrzej Wiszniewski – prezes Zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA oraz Szymon Liszka – prezes Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), prezes Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Poszanowanie Energii i Środowiska, dr Przemysław Jura – prezes Zarządu Europejskiego Holdingu Doradczego Sp. z o.o., wiceprzewodniczący Rady PIE, dr hab. Marek Gruchelski, prof. WSM i inż. Marcin Gruchelski (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie).

Konferencja była skierowana do samorządów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, wytwórców oraz konsumentów energii, przedsiębiorców, w tym członków Izby, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów. Wydarzenie moderował Jerzy Swatoń – przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii. Partnerem konferencji była firma PPHU Polmar. K

na sTronie Wydarzenia zosTały opublikowane prezentacje konferencyjne. https://tinyurl.com/v5394cmd

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 67
, kaToWice — 29 lisTopada 2022
»EfEKtYWNOŚć ENERgEtYCZNA I ENERgOOSZCZęDNOŚć W AKtuAlNEJ SYtuACJI NA RYNKu ENERgII«

ograniczenie zanieczyszczeń i

popraWa reTencji

Wkatowickim Hotelu Courtyard by Marriott odbyła się konferencja Polskiej Izby Ekologii » WyzWania W gospodarce Wodnej W Trakcie TransforMacji« współorganizowana z Głównym Instytutem Górnictwa. Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad wyzwaniami w takich obszarach, jak ograniczanie poziomu zanieczyszczeń wód i podniesienie poziomu retencji.

Debatę poprowadzili przewodniczący Rady PIE Jerzy Swatoń i z-ca dyrektora ds. inżynierii środowiska w GIG w Katowicach dr inż. Jan Bondaruk. Wystąpienia konferencyjne przygotowali m.in. Barbara Stalmachova (Uniwersytet Techniczny w Ostrawie), Bogusław Ochab (ZGH Bolesław SA w Bukownie), dr Lidia Razowska-Jaworek (PIG – PIB O\ Górnośląski), dr Krzysztof Filipek, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. inż. Jacek Różkowski, prof. UŚ, prof. dr

, kaToWice — 18-19 października 2022 szczyT

przed szczy TeM

z inicjaT yWy uniTed naTions global coMpacT neTWork poland i grupy pTWp W kaToWicach odbyła się debaTa » precop 27«, poprzedzająca szczyT cop27 (szarM-el szejk, egipT – 6-18 Xi 2022).

WKatowicach odbyło się ponad 20 debat, dyskusji i wydarzeń, które zgromadziły 1 200 uczestników. Skupiły one uwagę ponad 2,5 tys. osób śledzących transmisję w Internecie. Główny wątek PRECOP27 dotyczył możliwości i warunków powstrzymania kryzysu klimatycznego.

W agendzie spotkania znalazły się tematy: gospodarki obiegu zamkniętego, zielonego zwrotu w świecie energii, zrównoważonego rolnictwa i kryzysu żywnościowego. Mówiono o sprawiedliwej transformacji regionów węglowych, wodorze i gospodarce wodorowej, tzw. zielonym finansowaniu, ESG. Pojawiły się opinie na temat: emisji gazów cieplarnianych, technologii dla klimatu, zielonego budownictwa, EPowerEU oraz stanowiska biznesu wobec zielonej rewolucji, energetyki wiatrowej na lądzie i morzu. Dyskutowano o stanie pojęć: » Miasto dla klimatu«, » Zrównoważony transport«, «edukacja klimatyczna«, efektywność energetyczna. Mówiono o wodzie i retencji.

hab. Andrzej Witkowski, dr hab. Damian Absalon, prof. Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Magdalena Matysik, Piotr Zawadzki, dr inż. Ewa Janson. Obecna była też poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz. K

Do udziału w sesji inauguracyjnej pod tytułem »Strategia dla Ziemi« zostali zaproszeni: Jakub Chełstowski (Śląskie), Jerzy Kwieciński (Bank PEKAO SA), David Moran (COP26 na Europę, Azję Centralną, Turcję i Iran), Maciej Nowicki

Celem PRECoP 27 w Katowicach było przygotowanie wspólnego stanowiska różnych środowisk na szczyt CoP27. w formułowaniu rekomendacji uczestniczyli przedstawiciele świata biznesu, nauki  oraz administracji i organizacji społecznych. Efektem prac jest »Biała Księga« przekazana m.in. do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, polskiej delegacji na CoP27 w Egipcie, agend i programów oNzdo pobrania na stronie: www.precop.pl/2022/pl

(minister środowiska 2007-2010), Sanda Ojiambo (UNGC), Bartłomiej Pawlak (PFR SA), Maimunah Mohd Sharif (UN-Habitat), Mariusz Skiba (Katowice), Hatem Tageldin (Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu), Jens Wandel (UNOPS), Kamil Wyszkowski (UNGC Network Poland), Wojciech Kuśpik (PTWP). Zapis sesji dostępny na kanale YouTube – https://tinyurl.com/75tv3f9n W planie konferencji znalazł się m.in. Okrągły Stół Odpadowy »Gospodarka odpadami. Szansa i wyzwania dla państwa, przemysłu i samorządów«, Uroczyste Posiedzenie Rady Klimatycznej UNGC, Śniadanie biznesowe UNGC Network Poland, Spotkanie »Liderzy i liderki biznesu wobec bierności klimatycznej« . Wydarzeniem towarzyszącym był także panel pt. »Zrównoważona moda«. K

68 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 |
KONfERENCJA pIE | pRECOp 27 – pOlSKA pERSpEKtYWA W SpRAWIE KRYZYSu KlImAtYCZNEgO
, 12 października 2022
w https://tinyurl.com/2uy538ym

, kaToWice – 13 grudnia 2022

jak rozWinąć skrzydła biznesu?

Booster MŚP – inicjatywa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, która jest realizowana w miastach województwa śląskiego – stała się wydarzeniem regionalnym, dzięki formule »Śląskiego boosTera MŚp «. Pomysłodawcy zaprosili przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze MŚP, aby zaprezentować możliwości wzmocnienia, wsparcia i przyspieszenia rozwoju biznesu.

Cykl Booster MŚP – »zastrzyk« wiedzy i  partnerstwa – został zainicjowany w 2021 r. W 2022 r. konferencje z tego cyklu odbyły się w Żorach (listopad), Pszczynie (wrzesień), Gliwicach (maj), Jaworznie (marzec).

Partnerami grudniowego spotkania zorganizowanego w Muzeum Śląskim w Katowicach byli: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy.

Merytoryczna strona konferencji została oparta na debacie » narzędzia Wsparcia rozWoju przedsiębiorczoŚci (oferTa dosTępna na rynku, kadry, finanse, inWesTycje W polskiej sTrefie inWesTycji)« z udziałem ekspertów m.in. BGK, ARP i ŚRFP. Na liście tematów przepracowanych w czasie Śląskiego Boostera MŚP znalazły się: projekt EDIHs (European Digital Innovation Hubs), Polska Strefa Inwestycji oraz knowledge exchange n.t. procesów inwestycyjnych, projektu KSSENON, projektów edukacyjnych KSSE.

Zaproszenie do grudniowej dyskusji przyjęli m.in. dyrektor Regionu Śląskiego BGK Józef Piętoń, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach Tomasz Król (ARP SA). W wydarzeniu uczestniczył prezes Zarządu KSSE SA dr Janusz Michałek. K

, kaToWice - MuzeuM Śląskie - 28 października 2022

docenić najlepszą przesTrzeń

Projekt » Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej (PSM) I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu« otrzymał nagrodę marszałka województwa śląskiego w XXiii edycji konkursu na najlepszą przesTrzeń publiczną (npp) WojeWódzTWa Śląskiego – inwestorem była PSM w Jastrzębiu-Zdroju (obiekt został zaprojektowany w SLAS Architekci A. Bednarski, M. Komraus). Projekt zdobył szereg nagród – w tym: Grand Prix konkursu »Nagroda Roku SARP« 2022 oraz GP i nagrodę w kategorii »Obiekt« w XXVIII konkursie »AR/2022« Architektura Roku Województwa Śląskiego. Do finału XXIII edycji konkursu NPP Województwa Śląskiego zakwalifikowało się 27 realizacji z 20 gmin. Poza zwycięskim projektem, równorzędne wyróżnienia otrzymało pięć realizacji. Projektantem »Rozbudowy i dostosowania budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach« byli: Koziarski Pracownia Projektowa – W. Koziarski, MTMA, Adventure Ekspozycje, Efekt. Za realizację „Rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach” odpowiadał PPU Prostyl A. Oślizło. Chorzów był inwestorem w projekcie „Muzeum Hutnictwa w Chorzowie” (Blank Architekci L. Woźniak, J. Poborski, G. Kenig). Żory zrealizowały „Rewitalizację dworca kolejowego i otaczającej go przestrzeni” według projektu s–design K. Swinka. Jaworzno dokonało „Modernizacji miejskiego Zalewu Sosina” (A. Kaczmarska Arsis Atelier Projektowe).

Do tej pory do konkursu »NPP Województwa Śląskiego« – ogłaszanego od 2000 r. – zostało zgłoszonych ponad 600 realizacji, które sprzyjają integracji społecznej, aktywności rodzinnej, popularyzacji działań edukacyjnych i rekreacji. K w npp.slaskie.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 69 WYDARZENIA | W MuzeuM ŚląskiM | W SKRóCIE
w www.ksse.com.pl

MóWMy częŚciej o kobieTach przedsiębiorczych!

Rokrocznie – 19 listopada – jest obchodzony » dzień przedsiębiorczoŚci kobieT « – wydarzenie, nad którym warto dobrze się skupić w perspektywie możliwości odniesienia sukcesu w biznesie przez panie. Istnieje coraz liczniejsza grupa kobiet, które udowadniają, że żadnego »niedasizmu« nie musi być w dochodzeniu do biznesowych celów. Inna sprawa, jakim kosztem panie muszą okupić sukces kierowanych przez siebie przedsiębiorstw. Wśród kobiet, których osiągnięcia zostały publicznie docenione w 2022 r. była anna hanusiak-TaTarska

hansped TransporT i spedycja a. hanusiak-TaTarska s.k.a. W kaToWicach zajmuje się transportem drogowym rzeczy na terenie całego kraju i Europy. W 25. roku działalności firmy, właścicielka spółki –Anna Hanusiak-Tatarska została parokrotnie nagrodzona w ogólnopolskich programach promocji biznesowej i regionalnych konkursach gospodarczych. 8 grudnia 2022 r. kanclerz Loży Katowickiej Business Centre Club (BCC) i konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj wręczyli Annie Hanusiak-Tatarskiej Medal Solidarności Społecznej „Przyjaciel Ukrainy”. W czasie tego spotkania właścicielka Hanspedu odebrała również Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu – prestiżowej nagrody przyznawanej przez Lożę Katowicką BCC.

nagroda indyWidualna prezydenTa rp

WRzeszowie odbyła się gala XX edycji nagrody gospodarczej prezydenTa rp ustanowionej dla promocji polskich przedsiębiorców i najlepszych firm. Gala została zorganizowana na podsumowanie pierwszego dnia vii kongresu 590 » łączyMy WszysTkich«. Nagroda została przyznawana w kategoriach głównych oraz dodatkowo jako wyróżnienie indywidualne i wyróżnienie specjalne. Laureatem w kategorii »Lider MŚP« została Ekoenergetyka – Polska (zgłoszenie: PAIH). W kategorii »Narodowy Sukces« została nagrodzona spółka H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych (zgł. Łukasiewicz). Nagrodę za »Międzynarodowy Sukces« otrzymała Advanced Protection Systems (zgł. NCBiR). Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Polska Grupa Motoryzacyjna nominowały RST Roztocze w kategorii »Odpowiedzialny Biznes«. Spółka STER została »Firmą Rodzinną« (zgł. PAIH). Nagrodę za »Badania+Rozwój« otrzymała ADJ Nanotechnology (zgł. Politechnika Warszawska). W kategorii »Startup_pl« nagrodę otrzymała Chronospace (zgł. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).

Od wielu lat BCC – prestiżowy klub przedsiębiorców organizuje programy promocji gospodarczej: »Medal Europejski« oraz »Firma Dobrze Widziana« – pierwszy promuje usługi i produkty firm członkowskich, podczas gdy drugi nagradza postawy solidarności i odpowiedzialności społecznej przedstawicieli biznesu. 5 grudnia 2022 r. dyrektor Loży Katowickiej BCC Marcin Budniok wręczył prezes Hanusiak-Tatarskiej »Medal Europejski« za usługę »Transport drogowy rzeczy oraz spedycja krajowa i międzynarodowa«. Drugi certyfikat, jaki tego dnia odebrała Anna Hanusiak-Tatarska potwierdził przyznanie tytułu »Firma Dobrze Widziana« kolejny rok z rzędu.

17 października 2022 r. odbyła się gala XII edycji programu »Symbol«, w czasie której jedną z nagród otrzymała firma Hansped Transport i Spedycja A. Hanusiak-Tatarska S.K.A., która została uznana za wzór do naśladowania, dzięki pozycji rynkowej, sile marki, rozwijaniu partnerstwa z hutami, producentami stali, zakładami produkcyjnymi i firmami usługowo-handlowymi, dla których spółka świadczy swoje usługi. K

laureaTką nagrody indyWidualnej zosTała beaTa drzazga (BetaMed, BetaMed International Las Vegas USA, Drzazga Clinic Klinika Laseroterapii i Medycyny Estetycznej). Nagrodą Specjalną zostało uhonorowane Województwo Podkarpackie – region proinnowacyjny (lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informacja i telekomunikacja, jakość życia). Wyróżnione zostało także Miasto Rzeszów, któremu prezydent Duda przekazał honorowy tytuł »Miasto Ratownik« – nadany dekretem prezydenta Ukrainy. Wyróżnienie odebrał prezydenta miasta Rzeszowa Konrad Fijołek. K

70 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 , rzeszóW – 17 lisTopada 2022
pRZEDSIębIORCZOŚć KObIEt | graTulujeMy!

5,1

Mld euro dla Śląskiego

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu » fundusze europejskie dla Śląska« zorganizowanej w Zabrzu. Powodem zorganizowania konferencji było zatwierdzenie funduszy europejskich dla województwa śląskiego przez Komisję Europejską. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego w perspektywie 2021-2027, region skorzysta ze środków rzędu 5,14 mld euro. W tej kwocie aż 2,2 mld euro trafi na transformację energetyczną z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dwa pozostałe źródła obejmują: 2,09 mld euro z Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 830 mln z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

„To jest rekordowa pula środków, która jest potrzebna dla wszystkich samorządowców, przedsiębiorców, wszystkich państwa, którzy wiecie doskonale najlepiej, jak w waszych miastach, Waszych powiatach, gminach proces transformacji powinien wyglądać” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

W czasie spotkania głos zabierali m.in.: Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent miasta Zabrza, Grzegorz Puda – minister funduszy i polityki regionalne oraz Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji centralnej i wojewódzkiej, parlamentarzyści, samorządowcy miast regionu, szefowie jednostek wojewódzkich, przedstawiciele inwestorów prowadzących działalność na obszarach gospodarczych Śląskiego. K

w katowice.uw.gov.pl

budoWnicTWo W noWej rzeczyWisToŚci

Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (PŚ) odbyła się konferencja Śląskiej Izby Budownictwa (ŚIB) i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (ŚlOIIB), której przewodniczyli: prezydent ŚIB Mariusz Czyszek i przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Wydarzenie odbyło się w ramach Xii Śląskiego foruM inWesTycji, budoWnicTWa, nieruchoMoŚci. Honorowe patronaty nad konferencją objęły: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska oraz wojewoda śląski i marszałek województwa śląskiego. Miejscem spotkania uczestników pierwszego dnia konferencji były Gliwice. Problematyka wystąpień obejmowała m.in. odbudowę Ukrainy, relację środowisko – nowoczesne technologie z perspektywy potrzeb człowieka, innowacje w budownictwie. Mówiono też o kwestiach BIM (modelowanie informacji o budynku) w dydaktyce, nauce, praktyce i w ustawodawstwie. Drugiego dnia uczestnicy konferencji ŚIB i ŚlOIIB spotkali się w Sali Sejmu Śląskiego UMWŚ w Katowicach, gdzie wysłuchali wystąpień w dwóch panelach: »Alternatywne źródła i zarządzanie energią« i »Planowane zmiany w ustawie Prawo budowlane«. K

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 71
, zabrze - 7 grudnia 2022
W regionie
2022
, gliWice, kaToWice – 24-25 lisTopada

Gala na jubileusz

prezydenT Śląskiej izby budoWnicTWa Mariusz czyszek i przeWodniczący rady Śląskiej okręgoWej izby inżynieróW budoWnicTWa roMan karWoWski zosTali Wyróżnieni T yTułeM honoroWyM » osoboWoŚć budoWnicTWa Śląskiego«.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w czasie XXIV Gali Budownictwa zorganizowanej przez Śląską Izbę Budownictwa i Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (ŚlOIIB). W pierwszej części imprezy radna Sejmiku Województwa Śląskiego Jadwiga Baczyńska wręczyła nagrody samorządu województwa. Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali: Roman Karwowski i Sławomir Stolarski, Srebrną Odznakę otrzymał Józef Bułka. Do Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego został mianowany zbignieW dzierżeWicz – b. sekretarz OKK przy ŚlOIIB.

nasTępnie Wręczono nagrody resortowe. Adam Baryłka – dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odznaczył Elżbietę Godzieszkę i Jadwigę Owsiak Odznaką Honorową za Zasługi dla Budownictwa.

Kapituła Medalu ŚlOIIB przyznała to prestiżowe odznaczenie: Adamowi Baryłce, Mariuszowi Czyszkowi oraz Elżbiecie Oczkowicz – śląskiemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego i Ireneuszowi Maszczykowi – b. prezesowi Zarządu DTŚ SA.

Medalem Honorowym ŚlOIIB zostali wyróżnieni przewodniczący rad okręgowych: Renata Staszak (Kujawsko-Pomorska), Joanna Gieroba (Lubelska), Mirosław Boryczko (Małopolska) oraz Roman Lulis (Mazowiecka). Nagrody ŚlOIIB wręczyli prezes Krajowej Rady PIIB Mariusz Dobrzeniecki i przewodniczący Roman Karwowski.

W czasie gali zosTały ogłoszone wyniki konkursu »Inżynier Roku 2021«. W kategorii »Obiekty kubaturowe i inne inżynierskie” statuetki konkursowe odebrali: Robert Kocur (»Projektant Roku«), Jacek Kościelny

»Śląska Izba Budownictwa – organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca podmioty gospodarcze we wszystkich dziedzinach inwestycji i budownictwa, sektora spółdzielczości mieszkaniowej, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej, wydająca elektroniczne czasopismo »Forum Budownictwa Śląskiego«. organizacja została założona w grudniu 1997 r. z nazwą »Izba Budownictwa z siedzibą w Katowicach«. Działalność Izby jest ukierunkowana na współpracę kooperacyjną firm członkowskich, ich publiczną promocje, świadczenie im pomocy doradczej i szkoleniowej wraz z reprezentowaniem i ochroną ich interesów wobec organów władzy państwowej, samorządowej i innych uczestników obrotu gospodarczego.

(»Kierownik Budowy Roku«). Nagroda dla »Inspektora Nadzoru Roku« została przyznana zespołowi: Marcin Nieckarz, Aleksander Poniatowski, Ryszard Chrapek (projekt »Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu«). Nagrody wręczyli Adam Baryłka i prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki. Tytuł »Projektanta Roku 2021« w kategorii »Infrastruktura« został nadany Konradowi Zymkowi.

z brylantem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych wręczył prezes stowarzyszenia Adam Baryłka – nagrody odebrali: Mariusz Czyszek, Roman Karwowski i Franciszek Buszka.

Po raz kolejny została wręczona nagroda »Sztuka i Design w Przestrzeni Publicznej« i statuetka »BenchMan 2022« – nagroda, której pomysłodawcą jest dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ. W 2022 r. laureatami nagrody zostali: Miasto Gliwice i MZUK w Gliwicach (wyróżnienie odebrali Ewa Pokorska-Ożóg i Grzegorz Śliczniuk), Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej (wyróżnienie odebrał prof. Franciszek Plewa) i Miasto Zabrze (wyróżnienie odebrała prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik).

XXiv gali budoWnicTWa była okazją do wręczenia nagród i tytułów w Xi edycji konkursu »Śląskie budoWanie« 2022 – projekcie, który wskazuje liderów profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości. Kapituła przyznała po raz kolejny »Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa« – prestiżowe statuetki trafiły do podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. SK,

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Halmar Group Sp. z o.o. w Chorzowie, JKM Sp. z o.o. w Mikołowie, MM Apart Małek i Wspólnicy SK, Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ZGM w Piekarach Śląskich. »Śląska Wielka Nagroda Budownictwa« została też przyznana Miastu Zabrze i Marce Ceresit.

organizaTorzy gali Wręczyli rónież nagrody i tytuły »Autorytet budownictwa i gospodarki ślaskiej«. Statuetki otrzymali: Marcin Bazylak – prezydent Dąbrowy Górniczej, Ewa Dworska – b. sekretarz Rady ŚlOIIB, Urszula Kallik – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, rzecznik odpowiedzialności zawodowej ŚlOIIB, Łukasz Komoniewski – prezydent Będzina, Teresa Krzysztof – prezes Zarządu ZSM w Zabrzu, Zbigniew Olejniczak – z-ca prezesa Zarządu KSM w Katowicach, Marcin Stokłosa – prezes Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, Artur Tomasik – prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Sława Umińska-Duraj – prezydent miasta Piekary Śląskie, Mirosław Zawartka – prezes Polskiego Instytutu Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o.o.

Nagrody i tytuły »Przyjaciel Śląskiego Budownictwa« odebrali organizatorzy targów budownictwa: Barbara i Eugeniusz Kropka (Biuro Promocji i Wystaw Astra w Bielsku-Białej) oraz Wioletta Ochman (Agencja Informacyjno-Reklamowa Promocja SC).

Wydarzenie uŚWieTnił koncerT ZPiT Śląsk im. Stanisława Hadyny. W 2022 r. Zespół został uhonorowany »Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa«. Dyrektor Zbigniew Cierniak został nagrodzony statuetką i tytułem »Autorytet budownictwa i gospodarki śląskiej«. K w izbabud.pl

72 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
, dąbroWa górnicza — pałac kulTury zagłębia – 25 lisTopada 2022
złoTe odznaki honoroWe
Śląska izba budoWnicTWa i WYDARZENIE | PA tr O n A t
WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 73 Śląska okręgoWa izba inżynieróW budoWnicTWa | XXIV gAlA buDOWNICt WA

energeT yczne Śniadanie apa group i eMT-sysTeMs

WcenTruM szkoleń inżynierskich W cenTruM naukoWo-TechnologicznyM cechoWnia odbyło się eksperckie spotkanie na temat monitorowania mediów przy pomocy rozwiązań Smart, energetycznych wyzwań stojących przed firmami oraz rozliczania rachunków za media. Wspólnym mianownikiem problematyki spotkania w Cechowni była efektywność energetyczna – główne zagadnienie cyklu prezentacji ipoe (inTeligenTna plaTforMa opTyMalizacji energii), który zorganizowały APA Group i EMT-Systems. IPOE obejmuje szerokie spektrum możliwości w zakresie optymalizowania energetycznego w przedsiębiorstwie (www.apagroup.pl/ipoe).

»okno na ŚWiaT«

Po 27 miesięcach zostało oddane do użytku » gliWickie cenTruM przesiadkoWe«. Realizacją tej kluczowej inwestycji miejskiej zajmowało się konsorcjum: Mostostal Zabrze GPBP SA w Gliwicach i PRUiM (Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów) SA w Gliwicach (koszt wyniósł ok. 200 mln zł). Miasto Gliwice pozyskało na ten cel ok. 129,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej. W uroczystym otwarciu Centrum wzięli udział m.in. Angela Martinex Sarasola – dyrektor Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej – Wydział ds. Polski), Adam Neumann – prezydent miasta Gliwice, Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski, Krzysztof Klimosz – członek Zarządu Województwa 6 kadencji, Kazimierz Karolczak – przewodniczący Metropolii GZM, Zygmunt Frankiewicz – senator RP, wieloletni prezydent miasta Gliwic. Konsorcjum realizacyjne reprezentowali: Dariusz Pietyszuk –prezes Zarządu Mostostal Zabrze SA, Marek Morawski – prezes Zarządu Mostostal Zabrze GPBP SA, Waldemar Macyszyn – prezes Zarządu PRUiM SA w Gliwicach. Oficjalne otwarcie »Gliwickiego Centrum Przesiadkowego« nastąpiło w II sobotę grudnia 2022 r. – z tej okazji został przygotowany bogaty program promocyjny dla mieszkańców Gliwic i innych miast Aglomeracji. Atrakcją wydarzenia był występ wokalistki Sary James. Koncert został sfinansowany przez Mostostal Zabrze GPBP SA w Gliwicach i PRUiM SA w Gliwicach. „To nowe komunikacyjne serce miasta ma przed sobą ważne zadanie: zależy nam, by mieszkańcy w coraz większym stopniu korzystali z transportu publicznego, a ruch samochodowy, zwłaszcza w centrum Gliwic, był coraz mniejszy” – podkreślił prezydent Adam Neumann.

Spotkanie odbyło się w formule śniadania biznesowego połączonego z networkingiem. Clue wydarzenia stanowiło udostępnienie stacji demonstracyjnej NAZCA 4.0 – nowoczesnej i kompleksowej aplikacji do integracji systemów zarządzania produkcją w fabrykach i przedsiębiorstwach. Do dyspozycji licznie zgromadzonych uczestników spotkania byli eksperci zajmujący się tematyką efektywności energetycznej. K

Po wystąpieniach w budynku obsługi pasażerów CP odsłonięto tablicę pamiątkową, na której znalazła się informacja o kosztach inwestycji, źródłach jej finansowania i wykonawcach. K w www.gliwice.eu

W październiku 2022 r. apa group zdobyła nagrodę w XXXIII edycji konkursu Medal Europejski organizowanego przez Business Centre Club i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny za wprowadzenie na rynek platformy NAZCA. Otrzymała także tytuł „The Best of Industry 4.0” w kategorii »Technologie« w konkursie organizowanym przez portal Wnp.pl. w www.apagroup.pl/cttp40

74 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 , gliWice – 12 grudnia 2022
W mIAStACh REgIONu | W gliWicach
, gliWice - 8 grudnia 2022

TraMWaje Śląskie oddały do użyTku noWą linię » pięTnasTki«

Wuroczystości oficjalnego otwarcia nowej linii tramwajowej – zorganizowanej 19 grudnia 2022 r. na terenie pętli Zagórze – wzięli udział m.in.: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, parlamentarzyści – Joanna Sekuła, Ewa Malik, Waldemar Andzel, Robert Warwas i Mateusz Bochenek, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak i dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech. Obecni byli przedstawiciele firm wykonawczych, banków i innych instytucji wspierających inwestycję.

– To wielka chwila dla nas - tramwajarzy, ale też dla mieszkańców Sosnowca i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Po ponad czterdziestu latach otwieramy pierwszą nową linię tramwajową – powiedział podczas uroczystości Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie SA – i dodał: – Jesteśmy beneficjentem unijnego projektu, ale na nasz sukces składa się praca wielu podmiotów i osób. Słowa podziękowania kierujemy do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a także do instytucji finansowych – zwłaszcza Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Pekao S.A., które nam zaufały i umożliwiły sfinansowanie wkładu własnego. Warto podkreślić, że gwarancje bankowe zapewniła nam także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Dziękuję również władzom Sosnowca, które od początku wspierały nas w realizacji tego zadania.

Prezes Bolesław Knapik podkreślił, że budowa nowej linii tramwajowej w Sosnowcu nie byłaby możliwa bez funduszy UE. Jest to jedno z 42 zadań infrastrukturalnych realizowanych przez spółkę w ramach unijnego projektu inwestycyjnego, których łączna wartość szacowana jest na ok.1,5 mld zł.

O znaczeniu środków europejskich mówił także minister Grzegorz

Puda: – Wartość tej inwestycji wynosi około 90 mln zł netto, a aż 47 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Obecnie w całym województwie śląskim realizowanych jest wiele inwestycji

» to wielka chwila dla nastramwajarzy, ale też dla mieszkańców sosnowca i całej Górnośląskozagłębiowskiej Metropolii. Po ponad 40 latach otwieramy pierwszą nową linię tramwajową«

Bolesław knapik, Tramwaje Ślaskie sa

w dziedzinie transportu z dofinansowaniem unijnym, a to przecież nie koniec. Życzę mieszkańcom Zagórza i okolic, aby jak najczęściej korzystali z tego ekologicznego i efektywnego środka transportu, jakim jest tramwaj Zadowolenia z otwarcia nowej linii tramwajowej nie krył prezydent Arkadiusz Chęciński. – Tramwaj na nowej trasie w Zagórzu zapewnia szybszy i bezpieczniejszy transport. Przykładowo z al. Paderewskiego do Centrum Sosnowca można tramwajem dojechać teraz o 3-4 minuty szybciej niż autobusem. Ta inwestycja pokazuje, jak wiele można zdziałać wspólnie i jak wiele zawdzięczamy środkom europejskim. Bez nich nie zrealizowalibyśmy wielu ważnych inwestycji transportowych w naszej Metropolii – podkreślił.

Budowa nowej linii tramwajowej »piętnastki« w Sosnowcu Zagórzu objęła m.in. ułożenie ponad 7 km toru pojedynczego (ponad 14 km szyn), na ponad 9,4 tys. podkładach, ustawienie 176 słupów trakcyjnych i rozciągnięcie na nich 13,5 km sieci trakcyjnej, budowę węzła przesiadkowego, budynku podstacji oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych oraz nasadzenie ok. 600 drzew. K

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 75 Mocny akcenT na zakończenie roku | KOmuNIKACJA W REgIONIE
noWa Trasa linii TraMWajoWej nr 15 W sosnoWcu zagórzu zosTała oddana do ruchu – syMboliczne oTWarcie linii odbyło się z udziałeM inWesTora, przedsTaWicieli WykonaWcóW i goŚci oficjalnych.
w www.tram-silesia.pl

, kaToWice — Mck – 7-8 lisTopada 2022 idźMy W klasTry!

Związek Pracodawców Klastry Polskie (ZPKP) zaprosił do Katowic praktyków i teoretyków procesów rozwoju regionalnego, który w tej dziedzinie wykorzystuje wsparcie klastrów. viii edycja kongresu klasTróW polskich została poświęcona w głównej części problemom »Europejskiego Zielonego Ładu« i udziału klastrów we wspieraniu zielonej transformacji. Wydarzeniem towarzyszącym kongresowi było spotkanie » clusTers MeeT regions« european clusTer collaboraTion plaTforM. Konferencję otworzyło wystąpienie Krzysztofa Krystowskiego – prezesa ZPKP, wiceprezesa European Clusters Alliance oraz wystąpienia gości: Grzegorza Pudy – ministra funduszy i polityki regionalnej, Wojciecha Kałuży – wicemarszałka województwa śląskiego i Jakuba Boratyńskiego (DG GROW – Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs).

P https://tinyurl.com/3fnjvxte

W sesjach plenarnych uczestniczyli m.in. Jarosław Flakowski (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), Ryszard Hordyński (Huawei), Marcin Kraska (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Janusz Michałek (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster), dr hab. Filip Grzegorczyk (Grupa Azoty SA), Bogdan Traczyk (Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.), Monika Ptak (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego UMWŚ). W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: Agencji Rozwoju Przemysłu, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, PARP, Polskiego Klastra Budowlanego, Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Śląskiego Klastra Lotniczego, Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, Klastra Obróbki Metali, Klastra Fotoniki i Światłowodów oraz Ukrainian Cluster Alliance (Ukraina) i Klaster.lt (Litwa).

ojewództwo Śląskie (UMWŚ), InSilesia, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Instytut Biznesu Rodzinnego, Wyższa Szkoła Humanitas oraz PKO Bank Polski, Inter-Car Silesia Mercedes Benz byli partnerami wydarzenia w Galerii Tichauer (Browar Obywatelski) zorganizowanego przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach. Wprowadzeniem do dyskusji zajęli się Rafał Żelazny (KSSE SA) i Aleksandra Monsiol-Szatkowska (UMWŚ). W panelu dyskusyjnym uczestniczyli m.in. Klaudia Sachs-Gielza (Sachs Trans International), Patrycja Targosz (Jantar), Dominika Mazur (Firma Mazur – OSOM Group), Michał Dobrowolski (Brema). K w izba.tychy.plŚwiat nauki reprezentowały: Politechnika Śląska, GIG w Katowicach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politecnico di Torino (Włochy), Bioindustry Park Silvano Fumero SpA (Włochy), Nordic Center for Sustainable Healthcare & TEM (Szwecja). K

za Moderację paneli kongresoWych odpoWiadali przedsTaWiciele: Politechniki Śląskiej, Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Związek Pracodawców Klastry Polskie reprezentuje ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3 tys. firm branż innowacyjnych z terenu całej Polski. w 8kongres.klastrypolskie.pl

76 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 Wydarzenia | Xii Konferencja rada nadzorcza • Viii KonGres KlastróW PolsKich
Sesja plenarna II: Priority areas and industrial ecosystems in Upper Silesia (Mobility, Health, Energy, ICT). Na zdj. od lewej: Monika Ptak (UMWŚ), dr Janusz Michałek (KSSE SA), dr hab. Filip Grzegorczyk (Grupa Azoty SA), Bogdan Traczyk (GAPR Sp. z o.o.) – 21 Xi 2022 co czeka »rady nadzorcze W 2023
, WarszaWa roku«
W
i
sali notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się Xii edycja konferencji rada nadzorcza organizowana z inicjatywy Piotra Rybickiego (nadzorkorporacyjny.pl). Podczas spotkania został ogłoszony wynik konkursu o tytuł »Człowieka Corporate Governance w Polsce« – laureatką została radca prawny, dyrektor w PWC Polska, autorytet w dziedzinie dobrych praktyk rynku kapitałowego, inicjatorka projektu „Dobre Praktyki Komitetów Audytu 2021” ilona pieczyńska-czerny. Wspólnym mianownikiem wystąpień konferencyjnych był problem miejsca rady nadzorczej jako centralnego modułu ładu korporacyjnego oraz wyzwań stojących przed radami w 2023 roku. Wydarzenia Konferencji zostały zarejestrowane (YouTube – link poniżej.) K
, Tychy – 20 grudnia 2022» sukcesja W Śląskich firMach pryWaTnych
rodzinnych«
W

Symulator kolejowy z systemem VR z Katowic > 21.10.2022 – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra uczestniczył w uroczystości przecięcia wstęgi w Centrum Kompetencyjnym Doskonalenia Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego OTTIMA plus, w którym został oddany do użytku jedyny w Polsce pełno kabinowy symulator pojazdu kolejowego wyposażonego w system virtual reality (VR), służący do szkolenia maszynistów. Gospodarzami wydarzenia byli prezesi Adam Jabłoński i Marek Jabłoński (OTTIMA plus Sp. z o.o. w Katowicach). B ottima-plus.com.pl

Gwiazdy na Stadionie przy Asnyka > 28.10.2022 – Otwarcie nowego kompleksu sportowego przy ulicy Asnyka było okazją do spotkania z wybitnymi ludźmi sportu. Na inauguracji byli obecni: Magdalena Stefanowicz, Piotr Lisek, Aleksander Matusiński, Krzysztof Kotuła, Iwona Niedźwiedź. Przygotowano wiele pokazów: baseballu, koszykówki, siatkówki i skoku o tyczce, w którym swoich sił spróbował prezydent miasta Katowice Marcin Krupa. Obiekt imponuje – funkcjonalnie multidyscyplinarny, na nowo zagospodarowany, ogrodzony i oświetlony. Przystosowany tak do profesjonalnych wydarzeń sportowych, jak i rekreacji. Inwestycja kosztowała 40,9 mln zł. Budowę zrealizowała spółka Katowickie Inwestycje SA od 21 września 2020 r. B katowickieinwestycje.pl

Katowicki budżet 2023 > 20.12.2022 – Rada Miasta w Katowicach przyjęła uchwały budżetowe. Wydatki wyniosą ponad 3 mld 066 mln zł, dochody – ponad 2 mld 703 mln zł. Na inwestycje przeznaczono 787 mln zł. W planie wydatków majątkowych znalazły się m.in. budowa HUB-u Gamingowo-Technologicznego, budowa 4 parków, rewitalizacja »Stargańca« (na zdj. powyżej), budowa Doliny Pięciu Stawów w Szopienicach, nowe drogi rowerowe, rozbudowa układu drogowego w Strefie Kultury. Ruszą także inwestycje w Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki oraz Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara. B katowice.eu

Strażackie wyróżnienia > 9.11.2022 – W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Katowicach odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem m.in. marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego, śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego, z-cy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artura Bednarka, z-cy komendanta miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł. insp. Grzegorza Jakubca, dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. G. Załogi dr. n. med. Piotra Grazdy, wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Strażaków Floriana J. Nowaka. Nagrody resortowe otrzymali: dr n. med. Piotr Graźda, Jakub Chełstowski, bryg. Arkadiusz Krzemiński i bryg. Karol Wers. Wyróżnienie komendanta głównego PSP odebrała sierż. sztab. Agata Haluch-Willman z komisariatu Policji w Jasienicy. K

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego > 8.11.2022 – W Katowicach powstanie centralny ośrodek zajmujący się bezpieczeństwem kierowców. W podpisaniu umowy uczestniczyli m.in.: marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, z-ca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach Dominik Łączyk, dyrektor WORD w Katowicach Krzysztof Przybylski. Centrum ma być pierwszym w Polsce ośrodkiem edukacji i wychowania komunikacyjnego dla dzieci i młodzieży, a także specjalistycznym, innowacyjnym centrum doskonalenia technik jazdy. W ośrodku mają dokształcać się nie tylko kandydaci na kierowców, ale również czynni kierowcy, także przedstawiciele służb ratunkowych. Najnowocześniejsze symulatory pozwolą kontrolować umiejętności techniczne związane z prowadzeniem pojazdów, zachowaniem kierowcy w warunkach ekstremalnych. Posłużą też do szkoleń z bezpieczeństwa na drogach, podnoszenia kwalifikacji służb ratunkowych i do zajęć komercyjnych. Koszt utworzenia Centrum ma wynieść 8,5 mln zł. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstanie w ciągu 12 miesięcy. B slaskie.pl

6. Światowy Dzień Ubogich > 7.11.2022 – W katowickiej centrali Caritas odbył się briefing prasowy Caritas Archidiecezji Katowickiej i Zakonu Maltańskiego Polska. W spotkaniu z mediami uczestniczyli: ks. Łukasz Stawarz (Caritas Archidiecezji Katowickiej), ks. Roman Chromy (Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej), Marek Grzymowski (Zarząd Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna O\ Katowice), Wioletta Iwanicka-Richter (Wspólnota Dobrego Pasterza), ks. Tomasz Koryciorz – duszpasterz posługujący wśród ubogich. B dobrodaj.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 77
WYDARZENIA W REgIONIE | W kaToWicach

i zróWnoWażona

W czasie konferencji precop 27 odbyła się dyskusja »Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych« z udziałem Piotra Pyzika (Ministerstwo Aktywów Państwowych), Jakuba Chełstowskiego (Województwo Śląskie), Janusza Michałka (KSSE SA w Katowicach), Arkadiusza Chęcińskiego (Miasto Sosnowiec), Tomasza Rogali (Polska Grupa Górnicza SA). Z uczestnikami panelu łączyła się eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska. Dominowała rzeczowa i trzeźwa ocena sytuacji: transformacji nic nie powstrzyma, powinna być zrównoważona, realistyczna i prowadzona bez »centralnego sterowania«. Zapis dyskusji na kanale YouTube Grupy PTWP: w https://tinyurl.com/2p9du5nj

» wyznacznikiem zrównoważonej transformacji powinno być m.in. zastępowanie dotychczasowych źródeł niskoemisyjnymi wtedy, kiedy powstaną realnie nowe moce; budowanie własnych źródeł zamiast bazowania na imporcie energii; dużo większa swoboda decyzji w regionach, zamiast centralnego sterowania z Brukseli«

Tomasz rogala, prezes zarządu PGG

W » MakoszoWach«

iMpreza barbórkoWa 2022 W zabrzańskiej kWk »Makoszowy« była zarazem ostatnią Barbórką w tym zakładzie – po 116 latach funkcjonowania. Gospodarzami Barbórki byli Andrzej Chwiluk i Jerzy Hubka ze Związku Zawodowego Górników w Polsce. W specjalnym spotkaniu z tej okazji uczestniczyli m.in. wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Rybnika Piotr Masłowski, parlamentarzyści: Monika Rosa, Wanda Nowicka i Łukasz Kohut oraz pisarz Szczepan Twardoch. K w zzg.org.pl

goToWi nieŚć poMoc

W najTrudniejszych Warunkach

Wwestybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysToŚć jubileuszoWa z okazji 115-lecia raToWnicTWa górniczego na zieMiach polskich. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (CSRG) SA w Bytomiu. Wzięli w nim udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotr Pyzik, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, przedstawiciele władz samorządowych, zarządów spółek górniczych, instytucji branżowych, służb mundurowych i środowiska naukowego. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zwrócił się do ratowników CSRG w specjalnym liście: „Z okazji tegorocznego jubileuszu wszystkim, którzy na co dzień angażują się w pracę tej wymagającej służby, a także całemu środowisku pragnę złożyć serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i najlepsze życzenia na przyszłość”. Premier Morawiecki w liście do prezesa Zarządu CSRG SA dr. inż. Piotra Buchwalda podziękował za ciężką i pełną poświęcenia służbę: „Za zaangażowanie w pracę i nieustanną gotowość niesienia pomocy w najtrudniejszych warunkach. Za ofiarność, zawodowe umiejętności i gotowość do ryzykowania swoim życiem. To skarb, którego nie da się wyrazić słowami”. W czasie uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe m.in. Krzyże Zasługi i Medale Za Długoletnią Służbę. Honorowy patronat nad programem jubileuszu 115-lecia zorganizowanego ratownictwa górniczego na ziemiach polskich objął prezydent RP Andrzej Duda. Wydarzenie uświetnił występ Górniczej Orkiestry Dętej Bytom im. Józefa Słodczyka. K

> zorganizoWane raToWnicTWo górnicze na zieMiach polskich obchodziło w 2022 r. jubileusz 115 lat istnienia. Jego początki wiążą się z powołaniem do życia Górnośląskiej Głównej Stacji Ratowniczej, której tradycje kontynuuje współcześnie CSRG. w www.csrg.bytom.pl

78 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
kaToWice - 6
2022
,
października
gRuDZIEń | W górnicTWie | KONfERENCJE, WYDARZENIA
, kaToWice - 6 października 2022 spraWiedliWa
, zabrze - 10 grudnia 2022

barbórka sT ulecia Wyższego urzędu górniczego

Obchody barbórkoWe Wyższego urzędu górniczego (WUG) rozpoczęły się w katowickim kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Mszę św. celebrował metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc. W czasie mszy św. dokonano poświęcenia nowego sztandaru WUG, ufundowanego z okazji 100-lecia WUG (uroczystość rocznicowa odbyła się w czerwcu 2022 r.). Zaproszenie do udziału w uroczysTej akadeMii barbórkoWej nadzoru górniczego przyjęło kilkuset gości. Do Katowic przyjechały delegacje z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, RFN i Wielkiej Brytanii.

eksploaTacja - kurs MisTrzoWski

Główna część XXXii szkoły eksploaTacji podzieMnej odbędzie się w salach wykładowych Hotelu Qubus w Krakowie. Tematem sesji plenarnej będzie »Nowe Oblicze Energetyki«. Drugiego dnia odbędzie się prezentacja Raportów Branżowych i Gala Konkursowa zorganizowana w Teatrze im. J. Słowackiego. Wydarzenie organizuje Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH).

Na uroczystość zostały nadesłane liczne listy okolicznościowe skierowane na adres prezesa WUG dr. inż. Adama Mirka oraz wiceprezesów: dr. inż. Krzysztofa Króla i mgr. inż. Piotra Wojtachy –w tym list marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego premiera rządu Mateusza Morawieckiego. Wystąpienie inaugurujące wygłosił prezes WUG dr inż. Adam Mirek. W czasie uroczystości głos zabrali m.in. Martin Štemberka (Czeski Urząd Górniczy), Erich Veseleny (Słowacki Główny Urząd Górniczy), Klaus Freytag (Rada Ministrów Brandenburgii), Paul Bradley (HSSE UK), Piotr Pyzik (Ministerstwo Aktywów Państwowych), Dobrosław Dowiat-Urbański (KPRM – Szef Służby Cywilnej).

Senat AGH ustanowił rok 2022 rokiem prof. Walerego Goetla – geologa, stratygrafa, mineraloga, współtwórcy parków narodowych (Tatrzańskiego, Pienińskiego, Babiogórskiego) i twórcy terminu „sozologia” (czynna ochrona środowiska naturalnego). Organizatorzy wprowadzili do agendy Szkoły sesję im. prof. Walerego Goetla, która zostanie poświęcona problematyce likwidacji kopalń. K w szkolaeksploatacji.pl

W dniu Barbórki WUG zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe, wyróżnienia za zasługi dla pracy nadzoru górniczego i bezpieczeństwa w górnictwie. Odbyło się nadanie stopni górniczych i wręczenie honorowych szpad górniczych. Urząd oraz prezes Adam Mirek i I wiceprezes Krzysztof Król zostali wyróżnieni Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Akademię – zamykającą obchody 100-lecia urzędów nadzoru górniczego w Polsce – zakończył koncert grupy Backstage. K w wug.gov.pl

jesT » zielone ŚWiaTło« dla TransforMacji!

przedsTaWiciele sekTora saMorządoWego, Wydobywczego, okołogórniczego, nauki i biznesu wzięli udział w panelu dyskusyjnym »Transformacja województwa śląskiego. Wyzwania i propozycje rozwiązań transformacyjnych« wchodzącym do programu Konferencji » fundusze europejskie dla Śląskiego W konTekŚcie WyzWań europejskiego zielonego ładu«. Debatę poprowadził dr inż. Jan Bondaruk – z-ca dyrektora ds. inżynierii środowiska Głównego Instytutu Górnictwa. Oprócz przykładów zmian reprezentowanych przez samorządy czy innowacji wdrażanych w specjalnych strefach ekonomicznych, była okazja do rozmowy o przyszłości sektora górniczego – np. z perspektywy umowy społecznej, która ma nie tylko plan zamykania kopalń, lecz także plan zmian w regionie.

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 79 WYżSZY uRZąD góRNICZY 1922-2022 | bARbóRKA 2022 , kaToWice — MiasTo ogrodóW – 29 lisTopada 2022
, kaToWice – 6 października 2022
K
, krakóW – 27 ii – 1 iii 2022

Diamentowa Liga na kolejne pięć lat > Lekkoatletyczny Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej wszedł do cyklu World Athletics »Diamentowa Liga« do roku 2027. Wielka premiera odbyła się w Chorzowie 6 sierpnia 2022 r., przy frekwencji 30 tys. kibiców, zastępując mityng w Chinach borykających się z pandemią. Najbliższa edycja na Stadionie Śląskim odbędzie się 16 lipca 2023 r. Impreza jest biletowana. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej odbywa się na Górnym Śląsku od 2018 roku – wcześniej przez 9 lat zawody były rozgrywane w Warszawie. B www.memorialkamili.pl

Park Śląski: druga linia »Elki« > 22.10.2022 – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego podjął decyzję w sprawie inwestycji w popularną kolej linową w Parku Śląskim. Kosztem 85,5 mln zł powstanie linia na trasie Wesołe Miasteczko – Planetarium. Trasa będzie miała 1840 metrów (czas podróży 15-20 minut w jedną stronę). Z góry będzie można obserwować Śląski Ogród Zoologiczny – podróżujący zobaczą wybiegi dla zwierząt oraz »Dolinę Dinozaurów«. Czas realizacji inwestycji – 12 miesięcy. W podpisaniu umowy między Parkiem Śląskim reprezentowanym przez prezesa Pawła Bilangowskiego a wykonawcą – Arco System Sp. z o.o. w Oświęcimiu reprezentowanym przez prezesa Zbigniewa Rembiesa, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych województwa. B parkslaski.pl

Powstało Centrum Internacjonalizacji > 9.11.2022 –

W ramach projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” powstało Centrum Internacjonalizacji. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. marszałek województwa Jakub Chełstowski, wiceprezesi Funduszu Górnośląskiego SA Jacek Miketa i Łukasz Oprawski, wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Krzysztof Spyra oraz prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony. Centrum jest nowoczesnym zapleczem biznesu, składającym się z sal biznesowych, wystawienniczych i konferencyjnych. Budynek jest zlokalizowany przy al. Roździeńskiego 188 w Katowicach. Jednostka świadczy usługi dla MŚP zainteresowanych eksportem oraz handlem zagranicznym. Więcej informacji pod adresem www.intersilesia.pl. B www.fgsa.pl

Rewitalizacja Łaźni »Gwarek« > 28.10.2022 – W Muzeum Śląskim powstanie nowy magazyn studyjny dla eksponatów wielkogabarytowych. Obiekt, którego realizacją zajmuje się Efekt Sp. z o.o. w Chorzowie – wykonawca prac m.in. w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – zostanie oddany w 2024 r. Koszt inwestycji – ponad 30 mln zł. Finansowaniem zajmuje się województwo śląskie. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu „Kultura” w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. K

Nowości w Pogotowiu w Katowicach > 28.12.2022 – Katowickie Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe (WPR) włączyło do użytkowania 11 nowoczesnych ambulansów o wartości ok. 8,5 mln zł. WPR zadysponował kwotą 1,62 mln zł, a resztę 6,74 mln zł pokryło dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego w ramach dywidendy z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA (GPW) SA w Katowicach. W przekazaniu karetek uczestniczyli m.in. marszałek województwa Jakub Chełstowski, dyrektor WPR Łukasz Pach, prezes GPW SA Henryk Drob i bp. pomocniczy katowicki Adam Wodarczyk. Obecna na uroczystości wicemarszałek Anna Jedynak – odpowiedzialna w Zarządzie Województwa Śląskiego za kwestie zdrowia – zapowiedziała kolejne inwestycje w ratownictwo. B wpr.pl

Jastrzębie-Zdrój

2001 r. linia kolejowa zostanie przywrócona dzięki umowie samorządu województwa śląskiego z PKP PLK SA. W finansowaniu uwzględniony jest udział programu Kolej+. Połączenie ma szansę wspomóc rozwój Kolei Śląskich – regionalnego przewoźnika kolejowego. Koszt inwestycji wyniesie ponad 475 mln zł – województwo śląskie przeznaczyło na zadanie kwotę ponad 71 mln zł. PKP PLK SA deklaruje, że inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2023-2028. B www.plk-sa.pl

> 9.11.2022 – Zlikwidowana

»Śląskie bez barier« > 2.12.2022 – W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podsumowano kolejny rok programu wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami przez ruch, turystykę i aktywność fizyczną. W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa Jakub Chełstowski i wicemarszałek Anna Jedynak oraz członkowie organizacji współorganizujących, w tym ratownicy jurajskiej i beskidzkiej grupy GOPR. W 2022 r. Śląska Organizacja Turystyczna udostępniła przewodnik turystyczny opracowany na potrzeby turystów z niepełnosprawnościami. https://bit.ly/3j41AD4

80 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
W SKRóCIE | Wydarzenia W WojeWódzTWie ŚląskiM
Katowice – po torze! w

pieniądze dla Śląskiego

Jakub Chełstowski – marszałek województwa śląskiego wyjaśnił, na czym polega znaczenie otrzymanego wsparcia. „Otrzymamy w sumie 5,1 mld euro – kwotę, jaką jeszcze nigdy nasze województwo nie dysponowało. Te fundusze zmienią nasz region. To nie jest opcja, a zasadniczy kierunek. Od tych kilku najbliższych lat będzie zależał wizerunek Śląska przez następne pokolenia” – powiedział. W ramach przyznanej kwoty 2,22 mld euro pochodzi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Marszałek Chełstowski podkreślił znaczenie udanej współpracy z KE i polskim rządem. Jakub Chełstowski mówił, że samorząd nie zapomina o przemysłowym dziedzictwie regionu związanym z węglem oraz przerobem stali –dzięki nim województwo stało się przemysłową potęgą – nowe Fundusze Europejskie pozwolą Śląskiemu obrać ewolucyjny kierunek rozwoju.

Normunds Poppens – wicedyrektor generalny ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej chwalił działania podejmowane przez województwo śląskie – mówił również, że »zielona transformacja« to dla całego Starego Kontynentu jedyny właściwy kierunek rozwoju. Dyrektor Normunds Poppens zauważył, że program regionalny dla Śląska jest największym tego rodzaju programem nie tylko w kraju, ale i całej Europie.

W konferencji uczestniczyli m.in. dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Piotr Zygadło, przewodniczący Sejmiku Województwa prof. Marek Gzik, wicemarszałek województwa śląskiego Anna Jedynak, pełnomocnik hejtmana kraju morawsko-śląskiego Zdenek Karasek (Czechy) oraz sekretarz stanu ds. europejskich, szef przedstawicielstwa Nadrenii Płn. Westfalii Mark Speich (RFN) oraz Magdalena Chawuła-Kosturi (Bank Światowy). Na konferencji głos zabierali przedstawiciele Komisji Europejskiej: Paweł Olechnowicz i Adam Gajek.

W roli panelistów wystąpili: Maciej Sytek (ARR Transformacja Sp. z o.o.), Magdalena Bartecka (Polska Zielona Sieć), Mariusz Skiba (Miasto Katowice), Piotr Kuczera (Miasto Rybnik), Andrzej Zabiegliński (KSSE SA), Janusz Olszowski (GIPH), Dominik Kolorz (ZR Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność), Arkadiusza Siekaniec (ZZG w Polsce), prof. dr hab. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski).  K

Zapis KonferencJi »fundusZe Europejskie dla Śląskiego w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu« – w serwisie Śląskie. pozyTyWna energia na YouTube:

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 81
2022
norMunds poppens – przedsTaWiciel koMisji europejskiej przekazał MarszałkoWi WojeWódzTWa Śląskiego decyzję zaTWierdzającą prograM regionalny » fundusze europejskie dla Śląskiego 2021-2027«.
, kaToWice – MuzeuM Śląskie — 8 grudnia
rekordoWe
P https://tinyurl.com/2p8nhbef padł rekord! | fuNDuSZE EuROpEJSKIE DlA WOJEWóDZtWA ŚląSKIEgO

zMian nie zaTrzyMaMy

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej (PolŚl), Krajowy Sekretariat Energetyki i Górnictwa NSZZ Solidarność oraz Muzeum Górnictwa Węglowego zorganizowali konferencję naukoWą » bezpieczeńsTWo energeTyczne polski dziŚ – szanse i zagrożenia«.

Honorowy patronat nad obradami objęli: wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin i rektor PolŚl prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Partnerami konferencji byli: Polska Grupa Górnicza i Jastrzębska Spółka Węglowa. W imieniu rektora Politechniki Śląskiej licznie zgromadzonych uczestników konferencji powitał prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz – prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydarzeniu przewodniczył dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa. Wystąpienia konferencyjne przygotowali m.in.: Piotr Pyzik (Ministerstwo Aktywów Państwowych), prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek (Główny Instytut Górnictwa), dr hab. inż. Władysław Mielczarski (Politechnika Łódzka), dr hab. inż. Tokarski Stanisław (GIG). Konferencja została zorganizowana w ramach „Ogólnopolskiego Barbórkowego Spotkania Gwarków”. K w www.polsl.pl/rg

TransporT i inżynieria loTniczanoWoczesne pracoWnie

z okazji jubileuszu 20-lecia isTnienia Wydziału TransporTu i inżynierii loTniczej poliTechniki Śląskiej (polŚl) odbyło się oddanie do użyTku dWóch noWoczesnych pracoWni do projekToWania i TesToWania pojazdóW

Nowe pracownie podniosą jakość kształcenia i pozwolą na realizowanie kolejnych projektów PBL (Project-Based Learning – tłum. nauczanie poprzez realizację projektów) – do listopada 2022 r. zostało zrealizowanych ponad 400 tego typu przedsięwzięć. Inwestycja została sfinansowana ze środków Urzędu Miasta w Katowicach. Przypomnijmy, że suma nakładów miasta na inwestycje na Wydziale wyniosła 4,5 mln zł w latach 2021-2022. W briefingu zorganizowanym w hali technologii transportowych wzięli udział: prorektor ds. ogólnych uczelni prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor ds. infrastruktury i promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ, dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ, prezydent miasta Katowice dr Marcin Krupa i przewodniczący Rady Społecznej Wydziału Jarosław Cichoń. Konferencji prasowej z udziałem władz uczelni i wydziału przyglądali się naukowcy, pracownicy uczelni, studenci, samorządowcy i przedstawiciele współpracujących firm. Wydział zyskał hamownię podwoziową i pracownię nowych technologii, które pozwolą na projektowanie oraz monitorowanie eksploatacji pojazdów pod względem bezpiecznego użytkowania.

pierWszy, elekTryczny

Studenci koła naukoWego polsl racing zaprezentowali swój pierwszy elektryczny bolid klasy Formuła Student o nazwie »SW-03e«. Projekt zaprezentował zespół i jego liderka Ewa Kocyan wraz z opiekunem naukowym dr. hab. inż. Mirosławem Szczepanikiem, prof. PŚ. Były lider zespołu Damian Pietryja wyjaśnił, że praca nad projektem bolidu elektrycznego trwała ponad 1,5 roku. Uczestniczyła w niej grupa ok. 40 studentów. Aktualnie PolSl Racing jest zespołem składający się z 45 członków. Pasjonaci motoryzacji studiują na sześciu wydziałach Politechniki Śląskiej. Koszt prac nad pojazdem wyniósł ok. 200 tys. zł. K

w racing.polsl.pl

»Myślimy jeszcze o stworzeniu mikro kampusu przy uczelni, a więc częściowego zamknięcia ulicy Krasińskiego« – zapowiedział prezydent  Katowic Marcin Krupa. »Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń dla studentów, żeby było ich widać nie tylko w budynkach, ale także na zewnątrz murów. Projekt ten zakłada utworzenie na ulicy Krasińskiego pasażu, strefy dla studentów i mieszkańców« – dodał.

W czasie uroczystości zorganizowanej z okazji jubileuszu 20-lecia Wydziału nagrodami Za Zasługi dla Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej zostali uhonorowani: Miasto Katowice, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej i prezes Zarządu WSOP, przewodniczący Rady Społecznej WTIL Jarosław Cichoń. Wśród listów gratulacyjnych do społeczności Wydziału, nadesłanych na uroczystość, był również list rektora Politechniki Śląskiej prof.  dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka. K

w www.polsl.pl/rt

82 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 Wydarzenia W poliTechnice Śląskiej , gliWice – 15 lisTopada 2022
, gliWice – 1 grudnia 2022
, kaToWice – 25 lisTopada 2022
uczelnie Wyższe

izoTopy na pozioMie

WInstytucie Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Śląskiej (PolŚl) zostało otwarte » cenTruM MeTod izoTopoWych ceMiz « – drugie tego typu laboratorium w Polsce. Metoda badawcza stosowana w nowym Centrum umożliwia m.in. dokładną weryfikację obecności biokomponentów w paliwach czy tworzywach sztucznych. Badania będą wykonywane metodą radiowęglową. Gospodarzami uroczystości byli: dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ – kierownik CEMIZ i dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ – dyrektor Instytutu Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktycznego PolŚl. W wydarzeniu uczestniczył prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Wojciech Szkliniarz.

Nowa aparatura daje możliwości pomiarowe na światowym poziomie. Poszerza się też skala realizacji badań – m.in. o analizy komercyjne. Budowa Centrum – element projektu realizowanego przez Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska Instytutu Fizyki-CND – uzyskała dofinansowanie ze środków RPO Województwa Śląskiego (2014-2020) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Centrum CEMIZ jest zlokalizowane na parterze Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Koszt utworzenia Centrum wyniósł ponad 7 mln zł. K w www.polsl.pl/rif

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 83 , gliWice - 8 grudnia 2022
NOWOCZESNE lAbORAtORIA W KAtOWICACh I glIWICACh | uCZElNIE WYżSZE NA ZDJ OD lEWEJ: DR hAb. INż. NAtAlIA pIOtROWSKA, pROf. pŚ, pROf. DR hAb. INż. WOJCIECh SZKlINIARZ I DR hAb. INż. ADAm mIChCZYńSKI, pROf. pŚ

, dąbroWa górnicza – 17 lisTopada 2022

dyploMy, dyploMy

Wpołowie listopada 2022 r. w Akademii WSB odbyła się uroczysTa proMocja habiliTacyjna i dokTorska. Uczelnia wypromowała kolejnych absolwentów studiów doktoranckich. W czasie uroczystości, którą poprowadzili: prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB i prorektor ds. badań naukowych i rozwoju kadr prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, wręczono także promocje doktorom habilitowanym. Dyplomy wręczyła dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB wraz z prof. dr. hab. Markiem Lisińskim, dr. hab. Markiem Walancikiem, prof. AWSB oraz dr. hab. Ryszardem Szynowskim, prof. AWSB. Dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB oraz dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB odebrali dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie »Nauki o zarządzaniu i jakości«. Dyplomy doktorskie za wyróżnione rozprawy doktorskie wręczono dr. Wojciechowi Murasowi (kier. dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. AWSB i prom. pomoc. dr Grzegorz Kinelski) oraz dr Dagmarze Chlasta-Obłąk (prom. dr hab. Mirosław Kisiel, prof. UŚ, prom. pomoc. dr Magdalena Archacka). Dyplomy doktora nauk społecznych odebrała grupa 13 osób. Akademia WSB posiada cztery uprawnienia do prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i stopnia doktora w dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie, pedagogika oraz inżynieria lądowa i transport. K

84 EUROPERSPEKTYWY | ISSN 1896-3579 | ROCZNIK XVII | WYDANIE 152
uCZElNIE WYżSZE | akadeMia Wsb W dąbroWie górniczej | WYDARZENIA

aWsb – gala Mba

Po raz kolejny w Akademii WSB odbyła się » gala akadeMicka« sTudióW MasTer of business adMinisTraTion oraz Mba W ochronie zdroWia (parTner ey). Absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów w obecności prorektora ds. studenckich i współpracy z otoczeniem uczelni dr. hab. Marcina Lisa, prof. AWSB oraz przedstawiciela partnera EY Michała Błeszyńskiego. Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli m.in. dr n. o zdr. Anna Janik – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach i dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB. Nagrodę Rektora w kategorii »Szef XXI wieku« otrzymał śląski komendant wojewódzki PSP w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski. Komendant miejski PSP w Rudzie Śląskiej st. bryg. Andrzej Małysiak otrzymał Nagrodę specjalną w kategorii »Naturalny leader«. W kategorii »Pomocna dłoń« został nagrodzony Bartosz Szczudłowski – absolwent studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia. K w https://bit.ly/3htJJp2

, dąbroWa górnicza – 24 października 2022

rynki reguloWane: na począTek o praWie i konkurencyjnoŚci

Akademia WSB była gospodarzem i ogólnopolskiej konferencji naukoWej » rynki reguloWane – aspekTy praWne, finansoWe i konkurencyjnoŚci rynkoWej (Teoria i prakTyki zarządzania obszaróW: energii, ciepła, Wody i odpadóW)«. Wystąpienie powitalne przygotowała rektor uczelni dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. Wystąpienie inauguracyjne wygłosili: poseł do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek i wicemarszałek Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka. Gośćmi konferencji byli: Frédéric Faroche – dyrektor generalny, prezes Zarządu Grupy Veolia w Polsce, Kazimierz Karolczak – przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Marcin Bazylak – prezydent miasta Dąbrowa Górnicza. Gościem specjalnym wydarzenia był kompozytor muzyki filmowej Zbigniew Preisner. Pierwsze trzy wystąpienia konferencyjne wygłosili: prof. dr hab. Michał Romanowski (Romanowski i Wspólnicy SK), dr Andrzej Modzelewski – prezes Zarządu E.ON Polska SA, Marek Zuber (Akademia WSB). Panele dyskusyjne, które moderowali dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB i Wojciech Dmochowski (Veolia Energia Polska SA), były poświęcone dwóm grupom zagadnień, tj. regulacjom rynku na przykładzie rynku energii (stan obecny) oraz konkurencyjności na rynkach regulowanych. Konferencja zapowiadała cykl czterech konferencji na temat rynków regulowanych (harmonogram 2023 roku). K

doskonałoŚć To rozWój

Pod patronatem ministra edukacji i nauki odbyło się MiędzynarodoWe foruM naukoWe » regionalna inicjaTyWa doskonałoŚci – parTnersTWa naukoWe, dobre prakTyki akadeMickie, nauka dla oToczenia« (20-21 października 2022 r.) w Dąbrowie Górniczej. Resort reprezentował sekretarz stanu w MEiN Wojciech Murdzek. Wydarzenie otworzyła rektor dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. O swoich doświadczeniach wynikających z realizacji programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (2019-2022) mówili przedstawiciele: AWF w Katowicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, PWSFTiT im. Leona Schillera w Łodzi, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, UE w Poznaniu, UE we Wrocławiu, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Uniwersytetu Szczecińskiego, WAT im. Jarosława Dąbrowskiego oraz zagranicznych instytucji współpracujących z Akademią WSB: Euro-Institut (Kehl, Niemcy), Federal University of Rio Grande do Sul (Brazylia), Carinthia University of Applied Sciences (Austria), University of Johannesburg (RPA).  K w https://youtu.be/kADAGJxyYAI

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 85
, dąbroWa górnicza – 9 grudnia 2022
pROmOCJE, KONfERENCJE | akadeMia Wsb | SIlNE CENtRum NAuKOWO-bADAWCZE

energeT yczne foruM

, częsTochoWa – 20-21 październik 2022

jurajskie oliMpy

Wydarzenie odbyło się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) w Katowicach. Otwarcia konferencji dokonali: prof. dr hab. Celina Olszak – rektor UE w Katowicach i Mariusz Skiba – wiceprezydent miasta Katowice oraz przedstawiciele wpółorganizatorów. W przygotowanie konferencji włączyli się: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Katedra Prawa i Ubezpieczeń), Polska Akademia Nauk (Instytut Prawa), Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fundacja Mercatus Et Civis oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.

Uczestnicy konferencji debatowali nad rozwiązaniami prawnymi i ekonomicznymi, które są adekwatne do sytuacji narastającego kryzysu energetycznego. Prelegenci przedstawili dostępne sposoby pozyskania źródeł bezpiecznego finansowania – z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców i konsumentów. Dominowała tematyka: dostępu do źródeł energii w dobie kryzysu, nowych technologii odpornych na zawirowania (PV, pompy ciepła, magazyny energii, spalarnie odpadów, instalacje biogazowe, itp.), regulacji rynku paliw w dobie transformacji energetycznej Unii Europejskiej. W agendzie został uwzględniony problem ochrony konsumenta w sytuacji zakłóceń finansowania źródeł energii. Naukowcy, rozważając problem konieczności przeprowadzenia transformacji energetycznej, pytali o rolę instytucji finansowych – w dyskusji na ten temat uczestniczyli: dr Przemysław Ligenza (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. AWSB (Veolia Poland SA) – na zdj. powyżej, Jacek Miketa (Fundusz Górnośląski SA), Igor Muszyński (SSW Pragmatic Solutions) – na zdj. po lewej, Michał Tarka (Polska Organizacja Biometanu) i Jarosław Wróbel (Energa Obrót SA). Dyskusję moderował przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr Marcin Kraśniewski (UE w Katowicach). Przewodniczącą Rady Programowej była dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE. Debata została włączona do agendy wydarzeń zapowiadających program »Europejskie Miasto Nauki Katowice« 2024. K w https://tinyurl.com/2ubze6zf

Organizatorem forum naukowego »Prawne i ekonomiczne perspektywy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w subregionie północnym województwa śląskiego« były: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa (RIPH) w Częstochowie, Fundacja Przyjazne Prawo, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza (UJD) w Częstochowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) w Opolu Delegatura w Częstochowie. W czasie Forum dyskutanci podejmowali zagadnienia dotyczące m.in. podjęcia działalności gospodarczej, możliwości pozyskania wsparcia dla start-upów, sukcesji firm rodzinnych czy sposobów rozwiązywania sporów z uwzględnieniem mediacji. Tematyka obejmowała też kwestie podatków, ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych w zamówieniach publicznych. Miejscem obrad była aula Wydziału Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie.

Na podsumowanie Forum odbyło się wręczenie nagród ii edycji konkursu » jurajskie oliMpy« Nominatami do tych wyróżnień są osoby i instytucje zasłużone dla Częstochowy, Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i całego województwa śląskiego. Wprowadzenia do uroczystości wręczenia statuetek dokonali: prezydent RIPH w Częstochowie Tadeusz Szymanek, prezes Zarządu RIPH w Częstochowie Andrzej Broniewski i wicedziekan OIRP w Opolu mec. Jacek Będkowski. Nagrody wręczali: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Tomasz Król z Agencji Rozwoju Przemysłu i mec. Jacek Będkowski. Laureatami »Jurajskich Olimpów« 2022 zostali: Aleksander Klepacz – wokalista, Michał Kula i Adam Hutyra – aktorzy Teatru im. Adama Mickiewicza, Jerzy Kędziora – rzeźbiarz, Jakub Błaszczykowski – reprezentant Polski w piłce nożnej. Statuetkę otrzymał także klub żużlowy »zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa«. Statuetkę dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza odebrała rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. K

P https://tinyurl.com/bdhfjj3b

W kolejnym wydaniu dodatku »Pryzmat« ukaże się relacja z gali XXX-lecia RIPH w Częstochowie i XXII edycji konkursu »Jurajski Produkt Roku«.

86 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
, kaToWice - 28 lisTopada 2022 źródłoM energii W dobie kryzysu i ich finansoWaniu zosTało poŚWięcone iv energeT yczne foruM nauki i gospodarki W kaToWicach.
uCZElNIE WYżSZE | Wydarzenia | Ue KatoWice • Ujd W częstochoWie
© Eu RO p ERS p EK t YWY –R. pI l SZAK , 2022

90

książki, koncerty,

93 \\ Roger A. Deakins: Byways

\ Bezdroża – 25 XI – 27 XII 2022

\\ Galeria Rondo Sztuki. ASP w Katowicach (kuratorki: James Ellis Deakins, Karolina Kula).

Magazyn

Rozmaitości miesięcznika euRopeRspektywy

czasowa: 11.11.2022 – 7.01.2024

przypominające grupę dzieci ukazanych w bezruchu zalicza się do największych i najsłynniejszych prac Magdaleny Abakanowicz. Początki powstawania tej wyjątkowej kompozycji przestrzennej, złożonej z osiemdziesięciu trzech rzeźb, sięgają 1998 r. Prezentowano ją w Metropolitalnym Muzeum Sztuki w Nowym Jorku i w Pałacu Królewskim w Paryżu, później w Berlinie, Madrycie, Warszawie i innych miastach Europy”.

Śląskie.
»Bambini«
\\
ul. T. Dobrowolskiego
\\
\\ Wystawa
Piszemy na str. 91
Wydarzenie kulturalne 2022 roku
Magdalena abakanowicz
Muzeum Śląskie w Katowicach,
1 – hol centralny
Kurator wystawy: dr Michał Burdziński
„Dzieło
\\ Targi książki, komiks – wydarzenia premierowe, patronaty, zaproszenia (na zdj. Tadeusz Biedzki – pisarz, podróżnik, dyplomata).
© EUROPERSPEKTyWy – FOTO. MARTA RyChlIK, 2022
94 \\ Katowice to nie tylko piłka nożna i hokej – spotkanie z Baseballowym Klubem Sportowym »Rawa« Katowice na kompleksie stadionowym przy Asnyka. 89 \\ świąteczne reminiscencje –Mikołajkowy Kiermasz w Inter-Car Silesia Mercedes-Benz prawie jak targ bożonarodzeniowy Weihnachtsmarkt.

Wartości na codzień, a nie od święta

b Okres świąteczno-noworoczny jest czasem, w którym działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest szczególnie widoczna. To oczywiście inicjatywa godna pochwały – trzeba mieć jednak na uwadze, że większość z organizacji charytatywnych działa aktywnie cały rok. Jest to o tyle istotne, że właśnie podczas świąt wiele instytucji wychodzi z inicjatywą pomocy – a przecież w normalnym okresie roku ludzie też potrzebują wsparcia. Dla potrzebujących ważna jest nie tylko skala pomocy, ale także jej regularność, dlatego działanie takich organizacji, jak Śląski Bank Żywności, Zakon Maltański, Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Caritas, Polska Akcja Humanitarna (żeby wymienić tylko tych kilka inicjatyw), jest tak istotna. Ich inicjatywa pokazuje, że potrzebującymi należy opiekować się przez cały rok, a nie tylko w czasie przedświątecznym.

Pomoc, jaką państwo oferuje potrzebującym często jest niewystarczająca – a w wielu przypadkach ludzie nie sięgają po nią z różnych względów. Niektórzy nie potrafią spełnić formalności otrzymywania takiego wsparcia, natomiast inni wstydzą się o nie prosić. Organizacje pozarządowe, szczególnie te działające lokalnie, mają bezpośredni dostęp do ludzi jako jednostek – i dzięki temu wiedzą, do kogo trzeba wyciągnąć pomocną dłoń. Wychodzą do ludzi z propozycjami pomocy i wsparcia, zwracają się bezpośrednio do potrzebujących albo do osób, które wiedzą, komu taka pomoc mogłaby się przydać.

Instytucje państwowe nie są przystosowane do zindywidualizowanej pomocy. Są ograniczane ustawami i zarządzeniami, a urzędnicy nie mogą pomóc komuś, kto po takie wsparcie się nie zgłosi. Z kolei organizacje pozarządowe mają szersze pole manewru. Ludzie darzą je także większym kredytem zaufania. Ponadto wiele osób boi się formalności związanych z urzędami i czuje nieufność wobec wszelkich instytucji, a w organizacjach i fundacjach pozarządowych te procesy są dużo prostsze.

Tym bardziej istotne jest, żeby firmy zdawały sobie sprawę, że CSR – odmieniany na firmowych stronach internetowych przez wszystkie przypadki, jest bardzo ważny. Udział biznesu w działaniach charytatywnych może bardzo pomóc wielu organizacjom pozarządowym – często działalność małych fundacji opiera się głównie na takim wsparciu.

Biznes powinien zdawać sobie sprawę ze swojej roli w działalności charytatywnej. Nie powinno być tak, że idee społecznej odpowiedzialności biznesu pozostają na papierze – często te firmy, które działają w tej materii na dużą skalę, w ogóle o tym nie mówią. To błąd, przez który biznes bywa postrzegany przez pryzmat „rekinów”, „drapieżników” –a wiele firm prowadzi dzisiaj biznes oparty na wartościach (tutaj odsyłam do wywiadów z poprzedniego wydania »Europerspektyw«, w których prezes Mariusz Glenszczyk z TIM SA i prezes Beata Drzazga z BetaMed SA opowiadali o specyfice biznesu opartego na wartościach). Dlatego jako czasopismo często piszemy o działaniach z zakresu CSR – chcemy przypominać o tej roli i promować postawy odpowiedzialne społecznie. Tak trzeba. K

b XVIII edycja akcji Loży Katowickiej »BCC Dzieciom«. Loża Katowicka Business Centre Club (BCC) od 2004 r. przekazała darowizny rzeczowe i pieniężne wspomagające placówki wychowawcze i opiekuńcze o wartości ponad 9,5 mln zł. W 2022 r. po raz kolejny zaangażowała się w akcję pomocy, którą realizuje w oparciu o standardy odpowiedzialności i solidarności społecznej. K

88 EUROPERSPEKTYWY | ISSN 1896-3579 | ROCZNIK XVII | WYDANIE 152 mAgAZYN mIESIęCZNIKA | rozMaiToŚci | ESpRESSO Z REDAKtOR NACZElNą

Mikołajkowy Kiermasz

Nie po raz pierwszy w salonie MeRcedes-Benz InteR-caR sIlesIa odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci i dorosłych. W 2022 r. nie brakowało atrakcji – był kiermasz rękodzieła i świątecznych przysmaków, pieczenie pierniczków, prezenty dla najmłodszych, odbyły się zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, była »pocztówka z Mikołajem«, strefa kinowa i kawiarnia MB Caffee. Na straganach w bród było ozdób i akcesoriów świątecznych, produktów rękodzielniczych, ceramiki, przetworów spożywczych, produktów z wosku i miodu, czekolady. Atrakcją samą w sobie było pojawienie się postaci św. Mikołaja. Impreza w Rudzie Śląskiej spotkała się z dużym zainteresowaniem. Idea przeniesienia Mikołajkowego Kiermaszu do salonu samochodowego marki Merceds-Benz wzięła się z wrażeń, jakich dostarczają Weihnachtsmarkt, czyli jarmarki bożonarodzeniowe. K G https://tinyurl.com/33zuxrv2

Fundacja dla dzieci i » zbuntowanych aniołów«

Fundacja Śląskie Anioły prowadzi działalność charytatywną i jest Organizacją Pożytku Publicznego ukierunkowaną na pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los i wymagającym specjalnej opieki. Na początku października 2022 r. Fundacja zorganizowała Galę XVII-lecia Działalności Charytatywnej. Wydarzenie było podsumowaniem projektu »Zbuntowane Anioły« – w programie spotkania znalazł się wernisaż zdjęć portretowych uczestniczek akcji. Gospodarzami wieczoru byli: prezes Zarządu Beata Twardowska i wiceprezes Zarządu Piotr Koniecki. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w Gali znaleźli się: Beata Drzazga – prezes Zarządu BetaMed SA w Chorzowie, Dorota Stasikowska-Woźniak – pisarka, Jerzy Woźniak – wiceprezydent miasta Katowice, Tomasz Zjawiony – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i radny katowicki Dawid Kamiński. Spotkanie w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” uświetnił koncert z udziałem Elżbiety Grodzkiej-Łopuszańskiej (sopran) i Macieja Bartczaka (baryton) ze stowarzyszeniem Wojciecha Stysza (fortepian). Galę prowadziła Nina Nocoń (Telewizja TVS). Fundacja Śląskie Anioły już zaprosiła do udziału w II edycji projektu »Zbuntowane Anioły« oraz 18 lutego 2023 r. do udziału w IX Biegu Zimowym. W 2022 r. Fundacja Śląskie Anioły została laureatem nagrody »Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji« w kategorii „Pro Publico Bono”. K w slaskie-anioly.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 89 > Ruda Śląska – 10 XII 2022
Wydanie 152.2022 | mAgAZYN ROZmAItOŚCI > katowIce – Mdk kosztuka – 6 paźdzIeRnIka 2022

Jimi Tenor ponownie w »Hipnozie« > W popularnym katowickim klubie jazzowym wystąpił fiński saksofonista Jimi Tenor (wł. Lassi Lehto). Kolejne produkcje artysty akceptuje publiczność klubowa, alternatywna i jazzowa. Katowicki koncert był jedną z ofert programu Festiwalu Ars Cameralis. W 2022 r. ukazała się 15. płyta artysty („Multiversum” Bureau B, Niemcy) będąca kontynuacją poszukiwań muzyka w obszarze elektroniki, popu 60. lat XX w., afrobeatu i jazzu. Występ Jimiego Tenora w Katowicach był powrotem fińskiego muzyka do Klubu Hipnoza, gdzie wysępował w 2009 r. z udziałem grupy Kabu Kabu – tym razem zagrał solo, dając prawdziwy popis swoich umiejętności (10 listopada 2022).

Targi książki 2022 w MCK Katowice > Fundacja Historia i Kultura w Warszawie zorganizowała trzydniową imprezę, w czasie której czytelnicy literatury mieli okazję spotkać się z wydawcami i autorami – m.in. z prof. Jerzym Bralczykiem, Zbigniewem Rokitą, Szczepanem Twardochem, Markiem Krajewskim, Katarzyną Bondą. Gościem specjalnym wydarzenia była Ukraina. Udział w targach zadeklarowało ponad 160 wystawców.

DUBAJ PRAWDZIWY, NIEPRAWDZIWY > Stowarzyszenie Architektów Polskich O\ Katowice w ramach agendy Śląskich Dni Architektury zorganizowało spotkanie z reportażystką Anną Dudzińską. Rozmowę z autorką poprowadził Aleksander Krajewski (Fundacja Napraw Sobie Miasto). »Dubaj. Miasto innych ludzi« (Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2022) to ksiażka o współczesnej wieży Babel – miejscu, gdzie mówi się wszystkimi językami świata (3 listopada 2022).

... słowa wolne i dziwne > Program XXXI Festiwalu Ars Cameralis rozpoczął się od koncertu duetu Lea Bertucci – Ben Vida. Na program nietuzinkowego występu złożyły się produkcje z niedawno wydanego albumu „Murmurations” (tłum. z j. ang. Szmerania) złożonego z 10 utworów, których styl ma cechy muzyki konkretnej, dźwiękowej poezji, improwizacji w obszrze ekspresji wokalnej (Scena Kameralna. Teatr Śląski – 7 listopada 2022).

Książki niepoliczone >

Tadeusz Biedzki został nagrodzony w 2022 r. tytułem „Wybitny Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (w kategorii społecznej) i Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji z Diamentem przyznanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach za całokształt osiągnięć literackich. Pisarz, pochodzacy z Rudy Śląskiej, jest ekonomistą, przedsiębiorcą (za osiągnięcia gospodarcze został wyróżniony m.in. Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w 1994 r.) i konsulem honorowym Republiki Łotewskiej w Katowicach. Jest podróżnikiem m.in. po krajach Trzeciego Świata – na kanwie swoich podróży tworzy: reportaże o Górnym Śląsku, prozę podróżniczą i beletrystykę historyczno-sensacyjną. Niedawno ukazała się jego »Trylogia Afrykańska« (Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2022). Po Gali Laurów autor podpisywał swoje książki w foyer NOSPR w Katowicach (20 listopada 2022 r.).

Paneuropa vs. Zmory Przeszłości > Z udziałem Sebastiana Rysza – przedstawiciela Komisji Europejskiej, Kazimierza Karolczaka –przewodniczącego Zarządu Metropolii GZM, Marcina Michalika – z-cy prezydenta Chorzowa, Adama Kowalskiego – dyrektora Muzeum Hutnictwa, Jarosława Juszkiewicza – rzecznika Planetarium i Obserwatorium im. M. Kopernika i Roberta Służałego – autora okładki i rysunków przedstawiających Muzeum Hutnictwa odbył się briefing prasowy promujący komiks, którego akcja rozgrywa się w Chorzowie (27 października 2022 r.)

90 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152 mAgAZYN ROZmAItOŚCI | Wybrane Wydarzenia kulTuralne

„Bambini” Magdalena abakanowicz

Biotekstura, tajemnica oddechu

Wczwartek 10 listopada 2022 r. odbyło się otwarcie wystawy jednego dzieła »Biotekstura, tajemnica oddechu«. Do Katowic trafiła koMpozycja pRzestRzenna »BaMBInI« Magdaleny aBakanowIcz, złożona z 83 rzeźb (1998/1999). Wystawa była prezentowana po raz pierwszy w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i w ogrodzie Pałacu Królewskiego w Paryżu, a także w Berlinie, Madrycie, Warszawie i w innych miastach Europy. W zapowiedzi do wystawy czytamy: »Bambini« zaliczają się do największych i najbardziej znanych prac artystki, która w przypadku mniej czy bardziej

rozbudowanych wizji tłumów zaczęła korzystać z takich materiałów jak brąz i beton, lecz nie wyzbyła się wrażliwości rozwiniętej w obcowaniu z miękką, delikatną, sensualną tkaniną. Dzieło przypomina grupę dzieci ukazanych w bezruchu, organicznych i zesztywniałych zarazem, zindywidualizowanych i zanonimizowanych jednocześnie. Świadomość ludzkiej biologii i nieodwracalnego przemijania wybrzmiewa w nim ze zdwojoną siłą. Zachęcamy do osobistego spotkania z twórczością jednej z najwybitniejszych osobowości artystycznych naszych czasów«.

Magdalena aBakanowIcz (1930-2017) była jedną z najbardziej znanych w świecie

polskich artystek. Zasłynęła jako twórczyni »abakanów«, tj. przestrzennie miękkich form rzeźbiarskich. Jej kariera międzynarodowa rozpoczęła się po Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie (Szwajcaria) i Biennale w São Paulo (Brazylia). Największy krajowy zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Kuratorem wystawy jest dr Michał Burdziński.

Prezentacja kompozycji »Bambini« została zaplanowana na okres: 11 listopada 2022 – 7 stycznia 2024 (limit wejść na wystawę jednorazowo – 25 osób). K w muzeumslaskie.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 91
> zdj.
od 11 lisTopada 2022 do 7 sT ycznia 2024 | mAgAZYN ROZmAItOŚCI
Marta rychlik, Europerspektywy

> katowIce, choRzów – 11 lIstopada 2022

»Niepodległa«. uroczystości w województwie śląskim

W2022 r. na uczestników uroczystości zorganizowanych w województwie śląskim z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości czekał cały szereg wydarzeń i aktywności – centralna cześć programu wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości związana była z Katowicami i Chorzowem. Przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, metropolitalnych i miejskich złożyli wiązanki kwiatów m.in. pod Pomnikiem Powstańców Śląskich. Uroczysty apel z okazji Święta 11 Listopada odbył się na pl. Bolesława Chrobrego opodal budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W oficjalnych wystąpieniach okolicznościowych pojawił się wątek wojny Federacji Rosyjskiej prowadzonej przeciw Ukrainie. Wobec tego wydarzenia marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski mówił o darze wolnego i demokratycznego państwa – przypomniał też, »jak krucha bywa wolność«.

Po złożeniu wieńca pod pomnikiem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego (18671935) uczestnicy apelu wzięli udział we mszy św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Wiele wydarzeń zostało zorganizowanych w obszarze Stadionu Śląskiego: pokazy uzbrojenia, wyposażenia, umiejętności żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, reprezentantów innych służb mundurowych, występy orkiestr i mażoretek. Atrakcją dla licznie zgromadzonych mieszkańców regionu był pokaz akrobacji lotniczej Grupy Żelazny. Na zakończenie odbył się koncert zespołu Zakopower. K

Chorągiew śląska ZHp im. Harcerzy Września 1939 roku: ważny partner województwa

Chorągiew Śląska ZHP jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego. W skład Chorągwi Śląskiej ZHP wchodzą 34 hufce. W listopadzie 2022 r. obserwowaliśmy wydarzenia XI Zjazdu Chorągwi Śląskiej, który przyniósł zmiany na kluczowych stanowiskach – w wyniku zakończenia ośmioletniej kadencji komendant hm. Anny Peterko (na zdj. po lewej). Obecnie na czele organizacji stoi komendant hm. Marcin Różycki – we władzach znaleźli się: Waldemar Sulka – skarbnik, phm. Jagoda Misztela-Rakowska – z-ca komendanta ds. kształcenia i pracy z kadrą, phm. Grzegorz Ociepka – z-ca komendanta ds. Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie. Funkcje członków Komendy Chorągwi pełnią: hm. Karolina Nowak (program), phm. Dawid Grzyb (specjalności) i pwd. Krystian Niegel (promocja i wizerunek). K w slaska.zhp.pl

92 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
mAgAZYN ROZmAItOŚCI | Wydarzenia
fOt. ARCh. m RóżYCKI

»Hanysy« Dwudziesta szósta gala  wręczenia nagrody

Rokrocznie 11 listopada w Rudzie Śląskiej są wręczane nagrody przyznawane wybitnym Ślązakom i osobowościom, które są cenione na Górnym Śląsku, choć pochodzą spoza regionu. »Hanysy« – przedsięwzięcie organizowane z inicjatywy samorządu Rudy Śląskiej, Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty oraz miłośnika regionu, artysty estradowego i kabaretowego Grzegorza Poloczka – są konkursem charakteryzującym się różnorodnością wyboru laureatów, którzy reprezentują najróżniejsze środowiska zawodowe i społeczne. Nagrodą w konkursie jest dwukilogramowa statuetka z brązu przedstawiająca hutnika wykonana w Hucie Pokój (GK Węglokoks) – zakładzie ze 182-letnią historią działalności. Organizatorzy honorują ludzi z pasją, energią i pomysłami, którymi dzielą się nimi dla dobra małej Ojczyzny – Śląska. W 2022 roku prestiżowe statuetki hutnika otrzymali: Bogdan Kalus – aktor, Alojzy Lysko – badacz i popularyzator losów Górnoślązaków, Zbigniew Rokita – autor książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, Dariusz Schmidt – dziennikarz Radia Katowice, autor audycji „Śląska Fala”, prof. dr hab. Zygmunt Tobor – naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego, radzionkowianin, Ewa Uryga – wokalistka jazzowa, Teodor Wawoczny – przedstawiciel świata sportowego i wieloletni prezes Grunwaldu Ruda Śląska. Nagrody zbiorowe otrzymali: Pracownia florystyczna „Magia kwiatów” w Rudzie Śląskiej oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych O\ Rejonowy w Rudzie Śląskiej. »Hanysy« są piękną rudzką tradycją – o czym ponownie się przekonaliśmy. K w www.mckrudasl.pl

weRnIsaż: 25 lIstopada 2022

Byways ” w Rondzie Sztuki

Jednym z najważniejszych wydarzeń XIII Festiwalu Ars Cameralis »Horyzont Zdarzeń« (7-25 listopada 2022) była wystawa fotografii brytyjskiego operatora filmowego Rogera A. Deakinsa zorganizowana w Galerii ASP w Katowicach Rondo Sztuki (kuratorki: James Ellis Deakins, Karolina Kula). Wystawa powstała na kanwie albumu fotograficznego »Byways« (Damiani, Włochy – wrzesień 2021). Ekspozycję uzupełniły nowe, niepokazywane wcześniej zdjęcia.

»Codzienne życie na farmie w Beaford, migawki z angielskich jarmarków i festynów, nadmorskie popołudnia, londyńskie wschody słońca czy artefakty leniwie moszczące się wśród natury« – czytamy w programie wystawy. »Powidoki świata, który już nie istnieje. Wizualna opowieść o świecie tuż obok. Ludzie i miejsca zamrożeni w czasie przez sir Rogera A. Deakinsa, który od ponad pięciu dekad opowiada historie przy pomocy obrazów«.

Na wystawie znalazło się ponad 50 czarno-białych fotografii, które ukazują miłość artysty do nadmorskich krajobrazów, filmowe podróże po świecie czy początki twórczości dokumentujące życie na angielskiej wsi w latach 70. XX w.

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. K w www.rondosztuki.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 93
© EuROpERSpEKtYWY
fOt. mARtA RYChlIK, 2022 >
Wydarzenia kulTuralne | mAgAZYN ROZmAItOŚCI
© EuROpERSpEKtYWY – fOt. mAtEuSZ fuRgOł, 2022
> Ruda Śląska – 11 lIstopada 2022

Katowice to nie tylko piłka nożna i hokej

Istniejący od 2006 r. Baseballowy

Klub Sportowy »Rawa« Katowice nie tylko działa w sekcji seniorskiej, ale również zachęca dzieci i młodzież do aktywności fizycznej. Co więcej, klub nie ogranicza się jedynie do baseballu – w klubie od 2013 r. działa także żeńska sekcja softballu. W klubie działa sekcja seniorów (od 2014 r. drużyna występuje w I lidze baseballu). Sekcja młodzieżowa klubu obejmuje: sekcję kadetów (grają w niej chłopcy z roczników 2008-2010), sekcję młodzików (dla chłopców i dziewczynek z roczników 2011-2013), sekcję t-ball (chłopcy i dziewczyny z roczników 2014-2017) oraz żeńską sekcję softballu (roczniki 2006-2010). Sekcje młodzieżowe zostały utworzone w 2014 r. i cieszą niesłabnącą popularnością. Nie tylko przygotowują one najmłodszych do gry w zawodach ligowych, ale przede wszystkim zachęcają do aktywności ruchowej. Propagowanie ruchu

Katowice, chociaż kojarzone głównie z gKS

Katowicesekcją hokeja i piłki nożnej, mają też inne kluby sportowe. Co więcej, nie są to tylko kluby grające w mainstreamowych w polsce sportach.

wśród młodzieży jest bardzo ważną kwestią w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.

W październiku 2022 r. otworzono nowy kompleks stadionowy przy ul. Asnyka – od tego momentu sekcja softballu »Rawa« Katowice przeprowadziła na obiekcie bezpłatny otwarty trening dla dziewcząt urodzonych w 2006 r. i młodszych. Klub bierze udział w życiu społeczności Katowic. Wielokrotnie uczestniczył w wydarzeniach organizowanych przez szkoły i inne instytucje edukacyjne, a także firmy. Co więcej, przedstawiciele klubu prowadzą m.in. baseballowe lekcje wychowania fizycznego, pokazy podczas „Dni Sportu”, „Dni Dziecka”, pikników czy dni otwartych. Klub ma także możliwość zorganizowania eventu baseballowego dla firm, instytucji i prywatnych grup.

Podczas takich wydarzeń punktem kulminacyjnym jest mecz baseballu

dla wszystkich uczestników, rozgrywany na zasadach slow-pitch softball, które pozwalają każdemu przeżyć sportowe emocje w rekreacyjnym wydaniu baseballu. Działalność klubów sportowych, w których dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje, jest ważnym elementem życia społecznego.

Nie jest to jednak proste – znalezienie sponsora dla drużyny, która nie uprawia „telewizyjnego” sportu, jest trudnym zadaniem. Działacze klubu mają jednak nadzieję, że uda im się pozyskać wsparcie, by wszystkie sekcje klubowe mogły dalej przygotowywać się do zawodów. Dlatego tym bardziej istotne jest wspieranie działalności takich jednostek – zwłaszcza, że sama nazwa klubu, kojarzona jednoznacznie z miastem, jest promocją Katowic. K

94 EUROPERSPEKTYWY | ISSN 1896-3579 | ROCZNIK XVII | WYDANIE 152 mAgAZYN ROZmAItOŚCI | (każdy) sporT To zdroWie!
w www.rawa.katowice.pl
© EuROpERSpEKtYWY – fOt. mAtEuSZ fuRgOł, 2022

Stadion śląski. Dom polskiej lekkiej atletyki

Katarzyna Zdziebło i Paweł Fajdek zostali laureatami najbardziej prestiżowej nagrody w polskiej lekkoatletyce »Złote Kolce« za sezon 2022. Najlepsza polska lekkoatletka jest zdobywczynią dwóch srebrnych medali mistrzostw świata (Eugene, St. Zjedn.) na chodziarskich dystansach 20 i 35 km. W zakończonym sezonie została dodatkowo wicemistrzynią Europy (Monachium, RFN). Katarzyna Zdziebło była debiutantką w finale »Złotych Kolców«. Młociarz Paweł Fajdek (AZS-AWF Katowice) zdobył piąty z rzędu tytuł mistrza świata. Nagroda odebrana w Chorzowie była jego trzecią statuetką »Złotych Kolców«. W klasyfikacji lekkoatletów z niepełnosprawnościami nagrodę otrzymała Renata Śliwińska (dysk, kula). Tytuł odkrycia roku uzyskała młociarka Ewa Różańska. Jacek Wosiek – szkoleniowiec maratonki Aleksandry Lisowskiej (złoto w Monachium) – zasłużył na tytuł »Trenera Roku«.

Gala Orlen Złote Kolce Stadion Śląski 2022 była okazją do pożegnania wielokrotnych reprezentantów Polski – Marcina Lewandowskiego, Adama Kszczota, Karola Hoffmanna i Łukasza Krawczuka. Specjalne honorowe wyróżnienia przyznano rekordzistom Polski z 2022 r.: Adriannie Sułek, Katarzynie Zdziebło, Ewie Swobodzie, Justynie Święty-Ersetic, Damianowi Czykierowi oraz członkom żeńskiej i męskiej sztafety 4 x 100 metrów.

Kamil Bortniczuk – szef Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymał specjalną nagrodę »Mecenas lekkoatletyki«. Podziękowania dla sponsorów zostały przyznane: 4F, Nestle, Toyota Okęcie, Polanika, MCC Medale, Business Travel. »Sponsorem roku« został Polski Koncern Naftowy Orlen – nagrodę w imieniu prezesa Daniela Obajtka odebrała dyrektor marketingu, sponsoringu i eventów Agata Pniewska. Antena TVP Sport zdobyła nagrodę dla publicznego nadawcy w kategorii »Partner medialny« . Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski otrzymał wyróżnienie »Przyjaciel lekkoatletyki«. Województwo śląskie wsparło »Imprezę roku«, tj. debiut Diamentowej Ligi w czasie Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie (6 sierpnia 2022 r.). Szef spółki Stadion Śląski Jan Widera odebrał nagrodę »Promotor lekkoatletyki«. Podziękowania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) skierowano na adres miast: Torunia, Rzeszowa, Bielska-Białej, Radomia, Poznania, Suwałk, Łodzi, Bydgoszczy, Lublina i Karpacza.

Złote Kolce są wręczane od 1970 r. przez PZLA – pierwszymi zwycięzcami rankingu byli: płotkarka Teresa Sukniewicz i średniodystansowiec Henryk Szordykowski (1944-2022) . K w stadionslaski.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 95 Wydarzenia | mAgAZYN ROZmAItOŚCI
> choRzów
paźdzIeRnIka 2022
- stadIon ŚląskI - 28

Mercedes-benz aMg. legendarna Marka

Teraz dosTępna W inTer-car silesia – najnoWoczeŚniejszyM salonie

Mercedes-benz na górnyM Śląsku

Jesień 2022 roku jest szczególnym czasem dla Inter-Car Silesia – dealera Mercedes-Benz. Już trzy lata po oddaniu najnowocześniejszego salonu i serwisu Mercedes-Benz na Górnym Śląsku, firma otwiera specjalną strefę dedykowaną legendarnej marce samochodów sportowych Mercedes-Benz AMG.

W piątek 18 listopada 2022 r. uroczyście zainaugurowano działalność specjalnej strefy dedykowanej modelom Mercedes-Benz AMG. W Inter-Car Silesia można skonfigurować i zamówić samochody z tej linii. Na pierwszym piętrze salonu w Rudzie Śląskiej zrealizowana została wyjątkowa przestrzeń zaprojektowana specjalnie dla

Mercedesów-Benz AMG. Jest to jedyny dealer Mercedes-Benz na Górnym Śląsku, mogący pochwalić się strefą AMG. Jej oddanie zbiegło się w czasie z jubileuszem obecności na światowym rynku Mercedesów-Benz AMG; dokładnie 55 lat temu, w 1967 r. powstała firma AMG pod patronatem Mercedes-Benz. Przez te wszystkie lata klienci na całym świecie mogli cieszyć się̨ największymi osiągnięciami niemieckich inżynierów z Affalterbach (Niemcy), które obecnie stały się dostępne również w Rudzie Śląskiej.

Czym jest Mercedes-Benz AMG? Za tą nazwą kryją̨ się̨ niezwykłe samochody, które powstają̨ dzięki pasji biura inżynierskiego z Affalterbach. Wyjątkowość modeli AMG podkreśla fakt, że każdy silnik z tej linii jest składany ręcznie i sygnowany specjalną tabliczką inżyniera, który go

wykonał. W strefie AMG w Inter-Car Silesia obecnie prezentowany jest m. in. Mercedes-Benz AMG GT Black Series. Wystawiona jest także prawdziwa perła z kolekcji właścicieli Inter-Car Silesia: Mercedes-Benz SLS AMG, który w swoim czasie porwał tłumy i do dziś zachwyca swoją niezwykłą konstrukcją. W 2010 r. był to jedyny seryjnie produkowany samochód przyspieszający do 100 km poniżej 4 sekund. Do dziś SLS AMG to wyjątkowy samochód, który rzadko można spotkać na drogach.

Jubileusz 55-lecia marki AMG i otwarcie nowej przestrzeni AMG

96 EUROPERSPEKTYWY | ROCZNIK XVII | ISSN 1896-3579 | WYDANIE 152
> StREfA Mercedes-b enz a Mg W mERCEDES bENZ INtER-CAR SIlESIA

w Inter-Car Silesia zbiegło się̨ ponadto z premierą nowego pojazdu, którym jest nowy Mercedes-Benz AMG SL Roadster. Z tej okazji zaproszono do salonu w Rudzie Śląskiej miłośników i właścicieli samochodów serii AMG. Tego wieczoru zaprezentowano dwa modele: SL 55 AMG 4MATIC+ oraz SL 63 AMG 4MATIC+. Są to samochody będące najnowszym osiągnięciem inżynierów i projektantów AMG: charakteryzują się one dobrą aerodynamiką i inteligentną, lekką konstrukcją.

Mercedes-Benz AMG każdą premierą demonstruje, jak tradycja może iść w parze z innowacyjnością. Podobnie jest z Inter Car Silesia. Jest to najstarszy autoryzowany dealer Mercedes-Benz na Górnym Śląsku, który rok do roku zaskakuje inwestycjami i rozwojem firmy. „Te kilka lat, które upłynęły od oddania obiektu w Rudzie Śląskiej nie zatrzymały ani na chwilę ciągłego rozwoju firmy, nieustannego podnoszenia jakości naszych usług i poszerzania oferty” – podkreślił RobeRt Pakosz, właściciel Inter-Car Silesia. „Wręcz przeciwnie: dzięki staraniom i nowym inwestycjom możemy razem z naszymi klientami cieszyć się̨

tą wspaniałą strefą Mercedes-Benz AMG i oczekiwać dalszego rozwoju za sprawą rozpoczętych projektów. Oczywiście to wszystko nie byłby możliwe bez zgranego i profesjonalnego zespołu, jaki pracuje w Inter-Car Silesia, za co serdecznie dziękuję” – dodał z uznaniem.

Początki marki Mercedes-Benz w Inter-Car Silesia sięgają lipca 2000 roku. To wtedy firma otworzyła swój pierwszy salon Mercedes-Benz w Zabrzu. Dziś firma posiada dwa oddziały Mercedes-Benz, jeden w Świerklanach k. Rybnika i drugi w Rudzie Śląskiej przy Drogowej Trasie Średnicowej oraz autoryzowane dekarstwo Volvo we Wrocławiu. „Lokalizacja w Rudzie Śląskiej okazała się doskonałą decyzją. Firma znajduje się w centrum aglomeracji Śląskiej, umożliwiając tym samym dogodny dostęp dla klientów” – mówi roberT pakosz Rozwój firmy widoczny jest również w innych obszarach. „Działamy wielotorowo, stawiamy na rozwój każdej komórki firmy” – mówi roberT pakosz. Inter-Car Silesia rozwija program sprzedaży samochodów używanych Mercedes-Benz Certified. Jedynie pojazdy z niewielkim przebiegiem,

zweryfikowaną historią i po rygorystycznych testach kontroli jakości mogą zyskać certyfikat Mercedes-Benz Certified. Pojazdy te objęte są̨ gwarancją Mercedes-Benz i coraz częściej stają się alternatywą dla samochodów nowych, również wśród klientów flotowych. W 2021 r. Inter-Car Silesia został wyróżniony tytułem Dealera Roku VAN. Równocześnie firma wdraża nowatorski program VanPro adVANce, usprawniający procesy obsługi sprzedażowej oraz serwisowej. Najbliższe plany inwestycyjne są̨ związane z budową nowej blacharni i lakierni spełniających najwyższe standardy Mercedes-Benz. Dzięki tym inwestycjom znacznie skróci się̨ czas naprawy szkód komunikacyjnych, a wizyty serwisowe będą przypominać podróż do przyszłości.

Zapraszamy do Inter-Car Silesia w Rudzie Śląskiej i Świerklanach k. Rybnika.

LOkALizACjE: , ul. Szyb Barbary, 3 41-709 Ruda Śląska , ul. Żorska 39, 44-266 Świerklany w intercar.mercedes-benz.pl

WYDAWCA pROfOKuS RObERt pIlSZAK W KAtOWICACh | ROK 2022 | EUROPERSPEKTYWY 97
NAJStARSZY AutORYZOWANY SAlON I SERWIS mERCEDES-bENZ NA góRNYm ŚląSKu

»MiMoWolne cyborgi. Mózg i Wojna przyszłoŚci«

B Łukasz Kamieński – Wydawnictwo Czarne – 2022, s. 344

Ewolucja. Od człowieka do cyborga

Bpostać cyborga obecna Jest w świadomości od wielu lat – półczłowiek, półrobot szybko zdobył serca i dusze miłośników science fiction, na stałe zagoszczając się w popkulturze. Najbardziej ikonicznie wyobrażenia cyborgów pojawiają się w latach 70. i 80. XX w. – to znany wszystkim Darth Vader z Gwiezdnych Wojen czy Alex Murphy, czyli tytułowy Robocop. Cyborgiem jest także Iron Man oraz... Inspektor Gadget. Kolejne przykłady można mnożyć, niemniej fascynacje cyborgiem były wyrazem niemożliwego do spełniania marzenia o odtworzeniu podobnego połączenia człowieka i maszyny w rzeczywistości.

Wraz z biegiem lat ta fikcja coraz bardziej zbliża się do urzeczywistnienia, a technologia stopniowo dogania marzenie. Dzieje się to na różnych płaszczyznach, np. medycznej czy wojskowej. Specjaliści z Pentagonu od wielu lat prowadzą badania nad możliwością technologicznego ulepszenia żołnierzy. To właśnie ta sfera najbardziej interesuje łuKasZa KamieńsKiego, który na kartach książki mimowolne cyborgi. móZg i woJna prZysZłości opisuje, w jaki sposób technologiczne ulepszenia mogą w niedalekiej przyszłości wpłynąć na walkę i sposób prowadzenia wojen. Technologia może przyczynić się do ulepszenia zmysłów, jak i całego aparatu neurologicznego –według Kamieńskiego to mogą być implanty, inteligentne protezy czy nawet połączenie ludzkich mózgów w rodzaj globalnej sieci. Nie są to już opowieści futurystów – autor przedstawia konkretne projekty i zespoły badawcze, które od dekad pracują nad stworzeniem „żołnierzy przyszłości”. Ich prace nie polegają tylko na teoretycznych aspektach cyborgizacji – w wielu przypadkach trwają już testy z udziałem ludzi.

Dlaczego akurat Kamieński pisze o cyborgu w kontekście wojennym? Doświadczenie uczy, że nowe technologie najprężniej rozwijają się w branży militarnej. Nic dziwnego: takie ulepszenia mogą dać olbrzymią przewagę nad innymi uczestnikami walki i przesądzić o wyniku w chwili starcia. Ulepszenia wzroku i słuchu, neurostymulacja, poprawianie pamięci roboczej, szkolenie wspomagane ukierunkowaną neuroplastycznością, neuromodulacja organizmu, ukierunkowanie agresji i wywoływanie tzw. szału berserkera, instalowanie elektrod w mózgu, łączenie mózgu z komputerem czy wreszcie tworzenie globalnej sieci mózgowej, kierowanie egzoszkieletem, neurosymulatory – te kwestie w niedalekiej przyszłości mogą być decydujące w sytuacji wojennej.

Kamieński nie jest jednak hurraoptymistą – pokazuje także, jakie potencjalne niebezpieczeństwa niosą ze sobą ulepszenia wprowadzane w ludzkie ciało. Pożądana przez armię cyborgizacja nie jest jednoznaczna etycznie, nie wydaje się także słuszna ze względu na bezpieczeństwo potencjalnych cyborgów. Kamieński stara się uświadomić, jakie problemy i dylematy mogą wiązać się z takimi ingerencjami w mózg i dzieli je na sześć tematów: neuroniebezpieczeństwo, dobrowolność, złudne nadzieje, czynnik ludzki, sens, tożsamość i człowieczeństwo. Autor zastanawia się, jak wiele ulepszeń może przyjąć ludzkie ciało i jakie może spowodować to skutki uboczne. Zastanawia się, co działoby się z żołnierzami-cyborgami po zakończeniu przez nich służby, jakie problemy psychiczne mogłoby spowodować pozbawienie ich „nadludzkich” możliwości, a wreszcie czy nadnaturalne umiejętności i ingerencje w neurobiologię nie sprawią więcej problemów niż przyniosą korzyści. K

» czWarTa reWolucja przeMysłoWa« B Klaus Schwab – Studio Emka – 2018, s. 218

Przemysł 4.0

Bod ponad deKady w dysKursie publicznym jest obecny termin Przemysł 4.0. Ten termin określający czwartą rewolucję przemysłową zawiera w sobie wielość zagadnień. Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, w książce cZwarta rewolucJa prZemysłowa wydanej przez Studio Emka, stara się uświadomić, że Przemysł 4.0 obejmuje nie tylko sferę produkcji, ale jest to przewrót całej naszej rzeczywistości. Jak pisze we wstępie autor, naszym największym wyzwaniem z tym związanym, jest zrozumienie nowej rewolucji technologicznej i jej odpowiednie ukierunkowanie.

Schwab swojej książce stawia trzy główne cele: 1) Zwiększenie świadomości kompleksowości i tempa czwartej rewolucji przemysłowej oraz jej wieloaspektowych skutków, 2) Stworzenie ram myślenia o tej rewolucji, wyznaczających podstawowe kwestie i możliwe odpowiedzi, 3) Stworzenie forum inspiracji do współpracy i partnerstwa publiczno-prywatnego w sprawach związanych z rewolucją technologiczną.

Autor podkreśla, że nie zdajemy sobie sprawy z tempa i zakresu tego przełomu. Jednak szybkie spojrzenie kilka dekad wstecz i uświadomimy sobie, że mamy dzisiaj nieograniczone możliwości komunikacji, dostęp do sieci, dostęp do wiedzy – a to wszystko dzięki technologii. Schwab przypomina, że ostatnie lata były wypełnione przełomami i osiągnięciami w zakresie sztucznej inteligencji, robotyki, autonomicznych samochodów, druku 3D, nanotechnologii, biotechnologii, przechowywania energii i innych. Czujniki, inteligentne urządzenia i systemy, mikroczipy – są już częścią naszej rzeczywistości.

Schwab nie tylko opisuje samą rewolucję – pisze także o technologiach prowadzących do transformacji, zgłębia efekty rewolucji i zastanawia się nad politycznymi konsekwencjami tych zmian, a także proponuje swoje rozwiązania, które mogą służyć wykorzystaniu potencjału tej zmiany. Książka zawiera również wskazówki, jak dostosować się do realiów Przemysłu 4.0, niezależnie od branży i pokazuje, jak powinniśmy zmienić sposób myślenia w tej nowej rzeczywistości. K

98 EUROPERSPEKTYWY | ISSN 1896-3579 | ROCZNIK XVII | WYDANIE 152 mAgAZYN mIESIęCZNIKA | biblioTeczka Menedżera | bARbARA SADKOWSKA

PKiMSA Carboautomatyka S.A.

Produkujemy nowoczesne rozdzielnice przemysłowe oraz aparaturę średniego napięcia.

Pierwszym produktem nowej serii wyrobów jest rozdzielnica CaRo-12G o bardzo wysokich parametrach technicznych, dedykowana do pracy w szczególnie trudnych warunkach m.in. w podziemiach kopalń. Kolejna rozdzielnica serii CaRo-12/17U jest przeznaczona na rynek energetyki. Obok rozdzielnic typoszeregu CaRo w naszej ofercie znajduje się wysokiej klasy aparatura łączeniowa średniego napięcia w tym wyłączniki próżniowe typu Ca-V oraz uziemniki szybkie typu Ca-UZ.

Wszystkie nasze wyroby spełniają wymagania obowiązujących przepisów i norm co zostało potwierdzone certyfikatami zgodności wydanymi przez jednostki notyfikowane.

Wykonujemy kompleksowo –według własnej, innowacyjnej myśli technicznej – linie i urządzenia technologiczne do przetwórstwa blach i taśm stalowych. Doświadczenie połączone z nowoczesnymi układami automatyki i inteligentnymi systemami sterowania gwarantuje wysoką jakość, efektywność oraz powtarzalność procesu produkcyjnego.

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168 tel. 032 32 32 34 300 www.carbo.com.pl, e-mail: carboautomatyka@carbo.com.pl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.