Eurometalli 10/2014

Page 1

LEVIKKI 40 000

www.eurometalli.com

Eurometalli METALLITEOLLISUUDEN ERIKOISLEHTI

10

| 2014

11. vsk

STEADYLINETM SORVAUKSEEN JYRSINTÄÄN

Seco Tools tarjoaa monipuolisen työkaluvalikoiman lisäksi asiantuntemuksen, kääntöterästä karaan.

WWW.SECOTOOLS.COM 09 - 2511 7200

Kiitämme a s kuluneestaiav kkaitamme u ja toivotamomdesta rauhaisaa J e oulua sekä hyvää vuotta 201 5.VOSSI_Eurometalli_210x297_2.pdf

1

25.11.2014

11.08

Smart Production Partner

Metallintyöstöratkaisut C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AUTOMAATIO LASTUAVA TYÖSTÖ LEVYNTYÖSTÖ PUTKEN- JA PROFIILINTYÖSTÖ SAHAUS HIONTA MITTAUS TYÖYMPÄRISTÖ VOITELU

Elinkaaripalvelut TUOTANNONKEHITYS TYÖSTÖKONEHUOLLOT VARA- JA KULUTUSOSAT 3D-MITTAUSPALVELUT BALLBAR-MITTAUKSET KOULUTUSPALVELUT TEOLLISUUSMUUTOT

MYYNTI HUOLTO VARAOSAT

010 8200 500 010 8200 530 010 8200 540

vossi.fi


EUROMETALLI 1–2/2015 AINEISTOPÄIVÄ 16.1. POSTITUS 30.1.

Pääkirjoitus

Menestyksen avaimet

Eurometallilla on päättäjien nimirekisterillä varustettu, kohdennettu, 40 000 kappaleen osoitteellinen jakelu.

Maailmantalous on ollut lähivuodet melkoisten muutosten kourissa, eikä kulunut vuosi tuonut poikkeusta tähän linjaan. Talous, politiikka ja luonnonmullistukset ovat entistä voimakkaammin nivoutuneet yhdeksi paketiksi. Nämä muuttujat yhdistettynä kvartaalitalouteen ja pörssiohjautuvaan ajattelumalliin luovat erittäin herkän ja helposti reagoivan yhtälön. Kuten nähtyä esimerkiksi terrori-iskut ja luonnonkatastrofit maantieteellisesti kaukanakin meistä saattavat heilauttaa maailmantaloutta siinä määrin, että hyvältä näyttänyt tilanne omalla konepajalla saattaa muuttua hyvinkin nopeasti epävarmaksi. Suhdanteiden epävarmuudesta huolimatta monta hienoa menestystarinaa olen tänäkin vuonna uutisia kirjoittaessani saanut nähdä ja kuulla. On ollut hienoa havaita usean suomalaispajan mukautumiskyky nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Uskoisin, että ainakin nämä vahvasti tuotantoprosessejaan uudistaneet yritykset ottavat vieläkin vahvemman otteen markkinoista yleisen talouden kohentuessa. Ne organisaatiot, jotka aidosti haluavat sitoutua asiakaspalveluun ja omaan osaamisalueeseensa menestyvät. Onkin ollut uutishaastatteluita tehdessäni hienoa todeta, että reagointikyky ja joustavuus tilaajan nopeisiin tarpeisiin on monessa pajassa ihailtavalla tasolla. Ensi vuosi tuskin tuo mukanaan yleiseen taloustilanteeseen mitään ihmenousua. Nousuun sen sijaan on mahdollisuus jokaisessa yrityksessä, sen on moni suomalainen konepaja tänäkin vuonna todistanut. Avaimet nousuun ovat lähes jokaisella tiedossa: kehitä ja investoi, kouluta ja markkinoi. Uskon niiden yritysten, joilla on halua ja rohkeutta näitä avaimia käyttää, menestys- ja kasvumahdollisuuksiin yleisestä taloustilanteesta riippumattomina myös vuonna 2015.

OSOITTEENMUUTOKSET JA TILAUKSET PUH. 0207 57 95 95 ep@eurometalli.com

Mediamyynti: myyntineuvottelija Pirkko-Maria Palsanen Puh. +358 400 376 536 pirkko-maria.palsanen@ eurometalli.com Aineistonsiirto: http:// aineisto.eurometalli.com

Mukavaa loppuvuotta ja rauhaisaa joulunaikaa!

Sähköisen Eurometallin löydät osoitteesta www.eurometalli.com

Petri Kuhlman, päätoimittaja

KUVA: MIRA KUHLMAN

Myös iPadilla ja Androidlaitteilla osoitteesta www.lehtiluukku.fi

Metalli- ja konepajateollisuuden erikoislehti

alli.com

www.euromet

Eurometalli 000 LEVIKKI 40

METALLITE

OLLISUUDE

TI N ERIKOISLEH

10

| 2014

11. vsk

Julkaisija: TM

STEADYLINE SORVAUKSEEN JYRSINTÄÄN

Oy Faktavisa Ab

Toimitus:

Petri Kuhlman, päätoimittaja petri.kuhlman@eurometalli.com

WWW.SECOTOOLS.COM 09 - 2511 7200

Painopaikka: PunaMusta Oy

Materiaali:

Tampereentie 484, 33880 Lempäälä

Puhelin ja fax:

Ilmoitukset:

www.eurometalli.com Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhaisaa Joulua sekä hyvää vuotta 2015.

(tilaukset, osoitteenmuutokset) ep@eurometalli.com

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Hyväksyttyjen materiaalien osalta Eurometalli-lehdellä on täydet oikeudet tekstien, kuvien ja muun materiaalin käyttöön Eurometalli-lehdessä ja/tai internet-sivuillaan ilman erillistä sopimusta tai korvausta.

Mediatiedot ja ilmoitushinnat: moniSeco Tools tarjoaa likoiman puolisen työkaluva muksen, lisäksi asiantunte karaan. kääntöterästä

Sähköposti:

Postiosoite:

Puh. 0207 57 95 95, fax 0207 57 95 91

Eurometalli-lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos

ilmoitusta ei tuotannollisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta tai alihankkijasta johtuvista syistä voida julkaista määrättynä aikana tai käsikirjoituksen mukaisesti. Lehden suurin vastuu ilmoituksen pois jäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

www-sivut:

www.eurometalli.com

Oy Faktavisa Ab

441 619 PainotuoteHETI TOIMITUKSEEN:

Machine Tools

Hermiankatu 8 D, 33720 Tampere Puh. 010 239 3388 makrum@makrum.fi, www.makrum.fi Hannu Pajula 050 466 0774 Marno Miettinen 050 466 0775 Ismo Hyttinen 050 466 0787

EuroBLECH 2014 houkutteli investointi­ halukkaita kansainvälisiä kävijöitä

E

uroBLECH 2014, 23. kansainvälinen ohutlevytyöstön teknologianäyttely pidettiin tänä vuonna Saksan Hannoverissa 21.–25.10.2014. Messuilla vieraili viiden päivän aikana kaikkiaan 59 600 vierasta tutustumassa viimeisimpiin teknologisiin innovaatioihin. Messuvierailla riitti nähtävää, kun paikalle oli tullut ennätykselliset 1 573 näytteilleasettajaa ympäri maailmaa. Näyttelytiloja oli kaikkiaan 86 500 neliömetriä ja koneiden työnäytöksiä löytyi monelta esittelypisteeltä. – Messujen ilmapiiri oli kokonaisvaltaisesti erittäin positiivinen. Näytteilleasettajat kertoivat saaneensa paljon kansainvälisiä kontakteja ja tehneensä myös hyvin kauppoja. Tämän mahdollisti messukävijöiden korkea asema yrityksissä. 41 % oli yritysten ylin-

6

10 | 2014

tä johtoa ja peräti 81 % oli yrityksen hankinnoista päättäviä henkilöitä. Ensivaikutelma näytteilleasettajien haastatteluista on, että he ovat olleet erittäin tyytyväisiä tapahtumaan ja siellä tekemäänsä tulokseen. Suurin osa heistä myös kehui messukävijöiden laatua ja kansainvälisyysastetta, kertoo Nicola Hamann, Managing Director, Mack Brooks Exhibitions. EuroBLECH 2014 -messujen kiireinen ilmapiiri kertoo ohutlevyalan positiivisesta tilasta. Messuvieraiden vastauksista näkee, että tulevaisuuden näkymät yrityksillä ovat valoisammat kuin kaksi vuotta aiemmin järjestetyillä messuilla. EuroBLECH 2014 -vieraat olivat kansainvälisempiä kuin edellisessä tapahtumassa ja pääpaino oli uusien markkinoiden löytäminen.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että Saksan ulkopuolelta tulevien näytteilleasetta%:sta jien määrä kasvoi 48  52 %:iin. Sama tapahtui myös messuvieraiden kohdalla. Saksan ulkopuolisia messuvieraita oli tänä vuonna 38 %, kun edellisessä tapahtumassa määrä oli vain 34 %, sanoo Nicola Hamann. Kävijäkyselyn tuloksista voi alustavasti nähdä, että suurimmat määrät kävijöitä Sak-

san ulkopuolelta tuli Hollannista, Itävallasta, Sveitsistä, Italiasta, Puolasta, Ruotsista, Turkista, Tšekistä, Espanjasta, Iso-Britanniasta, Belgiasta ja USA:sta. EuroBLECH 2014 sai kaikilta hyvät arvosanat. Tästä kertoo myös se, että yli 66 % näytteilleasettajista suunnittelee olevansa paikalla myös seuraavilla messuilla. Ne järjestetään 25.–29.10.2016, Han­ noverissa, Saksassa. n

INFO www.euroblech.com, www.blechevents.com

www.eurometalli.com


Varuskunnasta tiloja metalli- ja konealan yrityksille

V

aruskunnan toiminta Keuruulla Keski-Suomessa päättyy vuoden vaihteessa. Vapautuvat tilat soveltuvat hyvin metalli- ja konealan yritysten käyttöön. Alan yritykset ovat osoittaneet kiinnostustaan tiloja kohtaan. Pioneerirykmentille rakennettu kokonaisuus sisältää useita rakennuksia, jotka voidaan muuntaa vähäisin muutostöin teollisuustuotantoon, huolto- ja koulutustiloiksi. Sarakallio Kiinteistöt Oy osti keväällä Keuruun keskustan tuntumassa sijaitsevan varuskunta-alueen valtiolta. Alueeseen kuuluu 40 erilaista rakennusta. Varasto- ja toimistorakennusten lisäksi yrityskäyttöön vapautuu mm. raskaskone- ja korjaamohalleja. Sarakallion tavoitteena on luoda nopeasti toimiva ja elävä alue myymällä tai vuokraamalla kiinteistöjä uusille toimijoille. Alueen muutos Viikinlahden yrityspuistoksi on käynnistynyt. Alue sijaitsee entisen Viikin tilan mailla luonnonkauniin Keurusselkä-järven rannassa. Upseerikerhona palvellut Viikinhovi onkin jo löytänyt uuden omistajan. Uudistettu Viikinhovi tarjoaa jo nyt majoitus-, ravitsemis- ja kokouspalveluita. – On hienoa, että löysimme tälle kohteelle aktiivisen toimijan, joka palvelee alueen muitakin tulevia yrityksiä. Ruokailumahdollisuus antaa hyvän lähtökohdan yrityspuiston uusille toimijoille, kertoo johtaja Timo Kauppinen Sarakallio Kiinteistöstä. Kiinnostusta varuskunnan aluetta kohtaan on monelta eri suunnalta ja uskonkin, että vuodenvaihteeseen mennessä pystymme kertomaan useita positiivisia uutisia uusista tulijoista. Viikinlahdessa on helppoa ja kustannustehokasta käynnistää uusi liiketoiminta, Kauppinen jatkaa. n

URMA TYÖKALUT NYT SabriScanilta

UrmaCircoTec UrmaSystems

INFO Kehittämisyhtiö Keulink Oy Invest in Keuruu TYÖ -hanke Keskusaukio 3, 42700 Keuruu puh. 040 150 5938

www.sabriscan.fi

10 | 2014

7


Salvagnini julkisti todellisen revoluution taivutukseen ja kuitulaserleikkaukseen – Flexcell P2lean taivutusautomaatti alle 5 kW kulutuksella Uudistettu P2lean taivutusautomaatin mielenkiintoisimpia ominaisuuksia on mm. MAC 2,0 -järjestelmä, jolla kyetään korjaamaan jo taivutussyklin aikana mahdolliset eri materiaalin pintajäykkyyksien vaihteluista lähtöisin olevat eri takaisinjoustoarvot ohjelmassa halutuiksi oikeiksi taivutuskulmiksi. Toinen merkittävä uutuus on alhaisen kulutuksen, mutta kuitenkin dynaamisen taivutusvoiman tuottava hydraulijärjestelmä, jolla päästään alle 5 kW kokonaiskulutuksella aina 3,2 mm taivutuspaksuuksiin.

Salvagninin hybridisärmäri B3.ATA-työkalunvaihtojärjestelmällä.

Euro-Blech-messujen yksi merkittävä uutuuslanseeraus oli Salvagnini esittelemä Flexcell-tuotantosolu, jossa arkkien L5-kuitulaserleikkaus, P2lean-taivutusautomaatti ja B3.ATA-hydridisärmäri on yhdistetty ainutlaatuisella kappaleenkäsittelyautomaatiolla sekä käyttöoptimointisovelluksella vastaamaan älykkään Lean tuotannon vaatimuksia. Flexcell-tuotantosolun laitteet voidaan valita ­asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja solua ohjaa Salvganinin kehittämä älykäs OPC-Flexcell-ohjelmisto.

Flexcell-tuotantosolussa mm. taivutusvaiheet jaetaan OPC-ohjelman avulla optimoidusti taivutus­ automaatin ja särmärin välillä.

Nopea L5-kuitulaser leikatun kappaleen irrotusja niputusjärjestelmällä Ensimmäistä kertaa messujen yhteyteen oli tuotu täysin miehittämättömän ajon mahdollistava Salvagninin L5-kuitulaser automaattisella kappaleen irrotus- ja niputuslaitteella. Itse kuitulaserleikkaukseen esiteltiin uutuuksina mm. on-fly-cutting, jolla suuret reikäryhmät saadaan leikattua nopeasti, koska patentoidun Compassleikkuupään liike ja lasersytytys on sykronoitu optimiin. Jo yli 100 asiakaskohteeseen toimitetun automaattisen kappaleen niputus – ja irrotuslaitteen yhteyteen oli liitetty tarrojen tulostus- ja kiinnityslaite, joka mahdollistaa kappeleiden seurannan ja ohjelmien latauksen taivutusvaiheissa.

L5-kuitulaserissa on ainutlaatuinen Compass-leikkuupään mekaniikka.

B3.ATA-hybridisärmäri työkalunvaihtojärjestelmällä Uutta särmäriteknologiaa edustaa B3-hybridisärmäri, joka yhdistää hydraulikoneen nopeiden servokoneen tarkkuuteen. ATA (Automatic Tool Adjuster) -järjestelmä mahdollistaa ylätyökalun vaihdon ja pituuden säädön automaattisesti, jolloin säästyy merkittävästi asetusaikaa ja näin tuottavuus paranee sekä pystytään taivuttamaan joustavasti myös yksittäiskappaleita. Särmärissä voidaan käyttää yleisimpiä vakiotyökaluja. B3-särmäriin on saatavissa myös automaattinen taivutuskulman mittausjärjestelmä AMS, joka Salvagninin SiX-ohjauksen kanssa nopeasti korjaa mahdolliset takaisinjouston aiheuttamat muutokset. n

INFO Fredko Oy Ab Pasi Pitkänen puh. 010 8391 222 www.fredko.com

8

10 | 2014

www.eurometalli.com


Mikään muu kone ei tee kappaleitasi kuten Mazak. Lisätietoja www.mazak.fi www.mazakeu.com

Wihuri Oy Tekninen Kauppa Työstökoneet P: 020 510 10 W: www.mazak.fi


Kohti kuivia suprajohtavia laitteita Suprajohtavassa magneettikuvauslaiteessa jäähdytykseen käytetään nestemäistä heliumia. Helium on maapallolla harvinaista ja tulevaisuudessa sille kaivataankin vaihtoehtoja. Kuiva järjestelmä on helppokäyttöinen ja kaupallistettavissa, väittää Joonas Järvelä.

S

uprajohteet ovat materiaaleja, jotka sopivissa olosuhteissa menettävät täysin sähköisen vastuksen. Yleensä suprajohteet toimivat hyvin matalissa lämpötiloissa. Ilmiönä suprajohtavuus on havaittu korkeimmillaan –139°C lämpötilassa. Merkittävimmät käytännön sovellukset, kuten magneettikuvauslaite, vaativat toimiakseen vielä matalamman, noin –269°C lämpötilan. Jotta näin alhainen lämpötila saavutetaan ja laite saadaan toimimaan, upotetaan laitteen suprajohdemateriaali nesteytettyyn helium-kaasuun. Esimerkiksi magneettikuvauslaitteissa käytetty suprajohtava sähkömagneetti on lähes aina jäähdytetty näin.

Ongelma on, että helium on maapallolla varsin harvinainen aine. Sitä on eräissä tutkimuksissa jopa verrattu uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Eräänä ratkaisuna tähän on kehitetty niin sanottuja kuivia suprajohtavia laitteita. Niissä perinteistä nestekylpyjäähdytystä ei tarvita, joten nestemäisen heliumin saatavuudessa esiintyvät vaihtelut eivät rajoita laitteen käyttöä. Kuivassa järjestelmässä jäähdytys tapahtuu siirtämällä lämpöä suprajohtavista osista esimerkiksi kuparisella lämpösillalla jäähdytyslaitteen lämpönieluun eli kylmäpäähän. Toimiakseen kylmäpää vaatii järjestelmästä erillisen kompressoriyksikön, sähköä ja jäähdytysvettä tai -ilmaa. – Periaatteessa kuiva järjestelmä toimii hieman kuten jääkaappi: töpseli seinään ja laitetaan jäähdytysvesikierto ja virta päälle. Nesteytettyjen kaasujen käsittelyyn erikoistunutta henkilöstöä ei tarvita. Laitteiston kokoaminen ja käyttäminen onnistuvat varsin pienellä koulutuksella, toteaa Joonas Järvelä. Tulevaisuudessa, jos sup-

rajohtavat laitteet yleistyvät muissakin sovelluksissa, kuten suuritehoisissa sähkögeneraattoreissa, tullee kuivien järjestelmien yksinkertaisuus olemaan houkutteleva myyntiargumentti. – Esimerkiksi kehittyvissä maissa nestemäisen heliumin saanti voi olla mahdotonta, mutta sähköä ja jäähdytysvettä löytyy lähes kaikkialta, Järvelä toteaa. Hän tutki väitöstyössään suprajohteiden ominaisuuksien mittaamista kuivissa kryogeenisissä eli alle –150°C lämpötilassa toimivissa järjestelmissä. Suprajohtavuus ilmiönä on herkkä toimintaolosuhteille. Tärkeä osa Järvelän väitöstyötä on kuivassa mittausjärjestelmässä suoritettujen mittausten vaatiman laitteiston ja menetelmien tutkiminen. – Suprajohteen kannalta kuivan laitteen toiminta esimerkiksi mahdollisessa häiriötilanteessa eroaa kuitenkin merkittävästi nestekylvyllä toteutetusta. Siksi onkin syytä pohtia antavatko perinteiset suprajohteen ominaisuuksien mittaamiseen käytetyt mene-

telmät soveltamiskelpoisia tuloksia. Virheelliset mittaustulokset johtavat virheellisiin johtopäätöksiin sovelluksen suunnittelussa. Tästä voi olla seurauksena ongelmia esimerkiksi laitteen luotettavuudessa alimitoituksen johdosta. Toisaalta heikoista lähtötiedoista voi seurata laite, joka on ylimitoitettu tarkoitukseensa. Luotettavat suorituskykymittaukset ovat ensiarvoisen tärkeitä juuri laitesuunnittelun tueksi. – Tavoitteena on varmistaa, että mittaustulokset todella kertovat suprajohteen käyttäytymisestä eivätkä synny virheellisten menetelmien tai huonosti suunnitellun mittausjärjestelmän vaikutuksesta, Järvelä summaa. n

INFO Joonas Järvelä puh. 040 849 0615 joonas.jarvela@tut.fi Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-15-3400-3

Omaisuudenhallintaan uusi työkalu

S

uomen Standardisoimisliitto SFS julkisti 6. marraskuuta omaisuudenhallintaa käsittelevän SFS-ISO 55000 –standardisarjan. Standardisarjan tarkoitus on auttaa yrityksiä ja julkisyhteisöjen organisaatioita hallinnoimaan omaisuuttaan systemaattisesti ja tehokkaasti. Standardit on laatinut omaisuudenhallinnan kehittämis- ja johtamistehtävissä toimivat huippuasiantuntijat. Standardeja oli laatimassa sata asiantuntijaa yli 20 maasta kolmen vuoden ajan. Mukana on ollut myös suomalaisia asiantuntijoita. Standardeissa

10 10 | 2014

on siksi huomioitu myös suomalaiset omaisuudenhallinnan erityispiirteet ja käytännöt. Standardien suomalaisen seurantaryhmän puheenjohtaja Kari Komonen kertoi julkistamistilaisuudessa, että standardien kohteena on sekä fyysinen käyttöomaisuus että muu omaisuus, vaikkakin standardeissa käytetyt esimerkit käsittelevät paljolti fyysistä käyttöomaisuutta. Marcus Stenstrand Findgridiltä kertoi tilaisuudessa, että tarve standardeille havaittiin ensimmäisenä Britanniasta. Huono omaisuuden hoito johti pahaan junaonnettomuuteen

ja Lontoon pimenemiseen. Infra oli päästetty rappeutumaan ja riskit toteutuivat. Tämän seurauksena britit laativat oman standardin omaisuudenhallinnasta, joka on ollut pohjana nyt julkistetuille ISO-standardeille. Stenstrandin mielestä standardit ovat loistava keino, jos haluaa parantaa toimintaa. Asiantuntija Risto Pulkkanen kertoi, että sarjaan kuuluu kolme standardia. Omaisuudenhallinnan yleiskuvaus, periaatteet ja termit löytyvät standardista SFS-ISO 55000. Osa SFS-ISO 55001 sisältää vaatimukset, joiden soveltamiseen

on ohjeita standardissa SFSISO 55002. n

INFO Standardit ovat saatavissa SFS:n asiakaspalvelusta, puh. 09 1499 3353 ja ladattavissa SFS:n verkkokaupasta http://sales.sfs.fi/sfs/

www.eurometalli.com


Trochoidal milling

eShop.hoffmann-group.com

Trochoidal milling – a comparison

OPTIMAALISET TYÖSTÖRADAT  ENEMMÄN TUOTTAVUUTTA MAXIMUM MACHINING EFFICIENCY WITH THE OPTIMUM MILLING STRATEGY

Conventional milling strategies

Trochoidal – static

Trochoidal – dynamic

Conventional milling means to work in a straight or parallel plane forward movement.

The trochoidal milling strategy is based on an optimised control of the cycles. Machining takes place along intelligent trajectories at a constant feed speed (vf ) up to the maximum width of cut (ae max).

The optimum machining process is performed by the dynamical troch

TPC – Trochoidal Performance Cutting aaeemax ae max max

fz

66.4° 66.4° maxmax

10° 10° minmin

fz = Vakio

Perinteinen työstörata

Example

TPC - Staattinen

10° min

on the material the contact angle β is TPCDepending - Dynaaminen restricted to the maximum. The feed speed is adap-

The average chip thickness hm is not constant.

Full-slot milling: Angle of contact 180°

66.4° max

Työkalut kaikille materiaaleille

ted accordingly. The average chip thickness hm is constant.

Kosketuskulma β max.

vf

vf

66.4°

Advantages compared to conventional milling: increased chip volume use of the entire cutting edge length Ruostuma UNI ttomat teräkset longer tool life

53.1° 47.2°

vf

Alumiinit Your benefits: lowest heat development longest tool service life maximum metal removal rate

Karkaistut teräkset

40.5°

Kuumalujat superseokset

4

20 2549 20 3089 min.

20 3019

10° 20 2978

fz tai vf = Muutt uva

0.008 min.

20 3083 0.12

0.16

0.2

Maksimi kosketussuhde

ae / D [mm]

0.3 max.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!


EuroBLECH 2014 – Prima Powerin kaikkien aikojen menestyksekkäin INFO FINN-POWER Oy Metallitie 4 62200 Kauhava, Finland primapower.com

T

ämänvuotiset Hannoverin EuroBLECH-messut olivat Prima Powerille kaikkien aikojen menestys yrityksen kolmikymmenvuotisen BLECH-historian ajalla. Kävijöitä messuilla oli paljon kuten ennenkin, mutta merkittävä ero viime vuosiin näkyi yleisöprofiilissa. ”Kuten aiemminkin, esittelemämme ratkaisut herättivät ansaitsemaansa kiinnostusta, mutta tänä vuonna moni vieraista toi mukanaan tarkkaan määritellyn, konkreet-

tisen investointisuunnitelman”, sanoo myynti- ja markkinointijohtaja Aki Ojanen. Suoraan näyttelyn ansiosta tai ratkaisevasti sen myötävaikutuksella Prima Power vastaanottikin ennätysmäärän tilauksia. ”Esittelimme messuilla uuden sukupolven FMS-järjestelmän, jossa on integroitu lävistys, leikkuu ja taivutus”, Ojanen sanoo. ”Päätös tuoda kokonainen valmistusjärjestelmä Hannoveriin osoittautui

erinomaiseksi, sillä kiinnostus järjestelmiin, automaatioon ja ohjelmistoihin kasvaa koko ajan. Juuri näillä alueilla Prima Power on erittäin vahva”. Prima Power esitteli messuilla myös uuden Shear Brilliancen, jonka integroitu lävistys- ja leikkuusolu ja komposiittiteknologiaa hyödyntävä koordinaattipöytä herättivät ansaittua, positiivista huomiota. Myös Prima Powerin laser­ uutuudet, 5 kW:n PLATINO® Fiber ja Laser Next 3D-teknologiallaan, kiinnostivat laajaa yleisöä. Shear Brilliance nostaa kul­ maleikkurikoneiden suori­ tuskyvyn uudelle tasolle Jos Shear Genius on ollut markkinoiden tehokkain kulmaleikkurikone, nyt uusi, täysin sähköservotoiminen Shear Brilliance (SBe) nostaa tämän

12 10 | 2014

konetyypin suorituskyvyn aivan uudelle tasolle. Nopea paikoitus ja keskitys koneen toiminnan aikana ja yli kolmen metrin yhteinen työstöalue lävistyksessä ja kulmaleikkuussa ilman otteenvaihtoa ovat asioita, jotka nostavat tuotantotehokkuuden huippuunsa. Tätä tukemassa on markkinoiden nopein ja voimakkain sähköservomekanismi, jolla päästään jopa 3000 merkkausiskuun minuutissa lävistysvoiman ollessa 35 tonnia. Uuden SBe:n työkalukapasiteetti on 50 % suurempi kuin SGe-mallissa. Iso revolveri mahdollistaa lyhyet asetusajat ja suuren määrän työkaluja kerralla, joten tuotanto saadaan erittäin joustavaksi. Suuri lävistysnopeus ja voima yhdessä muiden ominaisuuksien kanssa lisäävät tuottavuutta merkittävästi. www.eurometalli.com


INVESTOI TUOTANNON TEHOSTAMISEEN PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ ENERGIATEHOKKAILLA TYÖSTÖKONEILLA

G220

INDEX ja TRAUB edut - parempi suorituskyky - nopeat kappaleajat - lyhyet asetusajat - avoin ja vapaa työtila

- paljon työkalupaikkoja - tilaasäästävä rakenne - tarkka ja kätevä työkalujärjestelmä - energiatehokkuus

TNL32

Tutustu koneisiin ja etuihin myös www.index-traub.fi tai ota yhteyttä!

TNK42

INDEX-TRAUB AB Hernepellontie 27 00710 Helsinki Puh: 010 843 2000 Fax: 010 843 2009 www.index-traub.fi

Aina askeleen edellä Index ilmo 185x130_11-2014.indd 1

Prima Powerin tarjonta kulmaleikkurikoneissa on nyt erittäin kattava: kevään asiakaspäivien yhteydessä esiteltiin SGe5, joka tarjoaa edullisen tavan siirtyä moderniin, intregroituun lävistys- ja kulmaleikkuutekniikkaan levykoossa 2,500 mm x 1,250 mm ja etenkin silloin, kun työstettävän materiaalin paksuus vaihtuu harvoin. Prima Power jatkaa joustavien valmistus­ järjestelmien kehittämistä Prima Powerilla on meneillään jo kolmas vuosikymmen joustavien valmistusjärjestelmien kehityksessä. Ensimmäinen järjestelmä tuotiin markkinoille 1990 ja Night Train FMS 20 vuotta sitten. Sittemmin järjestelmätuoteperheen jäseninä on esitelty PSBB-linja, joka yhdistää lävistyksen, kulmaleikkuun sekä automaattisen taivutuksen, ja uusimpana LPBB-linja, jossa laserleikkuu, lävistys ja automaattinen taivutus on integroitu. Modulaariselle konseptille on pysytty uskollisina, ja val-

5.11.2014 8:18:32

taosaa toimitetuista järjestelmistä onkin päivitetty tai laajennettu vuosien varrella uusilla tuotantosoluilla tai varasto- ja automaatioratkaisuilla. Yrityksen tuotefilosofiaan kuuluva ”piece by piece” -ajatusmalli mahdollistaa yksittäisen koneen tai solun myöhemmän laajentamisen asteittain vaikkapa tehdaslaajuiseksi joustavaksi valmistusjärjestelmäksi. Nyt Hannoverissa esitelty PSBB-linja näytti toteen järjestelmän joustavuuden työvaiheiden muunneltavuuden ja useiden eri käyttötapojen kautta. Linjan joustavuuden takeena on uuden sukupolven automaatio, joka mahdollistaa kappaleiden virtautuksen taivutusautomaatille suoraan lävistyksestä ja kulmaleikkuusta sekä välipuskuroinnnin tuotantotavan sitä vaatiessa. Joustavan automaation merkittäviä etuja on mahdollisuus tuoda PSBB-linjan tuotantovirtaan myös järjestelmän ulkopuolella tuotettuja kappaleita silloin kun sille on tarvetta. n

10 | 2014 13


Enemmän varmuutta autoteollisuuden sorvaustöihin Sorvaaminen on yleensä melko suoraviivaista koneistusta: työstöratojen ohjelmointi on helppoa ja lastuamistapahtuma on yksinkertaisemmasta päästä. Siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi sorvausprosessit tulisi optimoida, etenkin jos sarjat ovat pitkiä, kuten ajoneuvojen vaihteistokomponenttien kohdalla. Olennainen optimoinnin alue on prosessivarmuus – varmuuden puute voi näkyä yllättävinä tuotantokatkoksina, työkappaleiden romutuksina, terärikkoina, tehottomuutena, tarpeettomina työkalukustannuksina ja koneiden heikkona käyttöasteena. Siksi teräksen yleissorvauksen ja katkaisusorvauksen kehitystyön päätavoitteita on hyvän tuottavuuden ohella myös parempi prosessivarmuus. Teräksen sorvaus Sorvausprosessien varmuutta ja tuottavuutta ovat parantaneet viime aikoina teräaineiden ja etenkin kääntöterälaatujen merkittävät kehitysaskeleet. Kehitystyön painopiste on ollut vaihteistokomponenttien valmistukselle tyypillisissä terästen sorvaustöissä, joissa lastuttavuus, olosuhteet, työkappaleet, työvaiheet ja työstöradat vaihtelevat laajalti. Varman prosessin saavuttaminen dominoivalla keskialueella ISO P25 on haasteellista, sillä lastuttavuus ja olosuhteet vaihtelevat voimakkaasti hyvästä huonoon. Täydentävä yläalue P15 on vaihteisto-osien sorvauksessa

tuottavuuden ja varmuuden suhteen yhtä merkittävä. Teräksen sorvaukseen optimoidut terälaadut ovat muuttaneet koneistuksen luonnetta. Teräaineiden huima kehitys on auttanut vastaamaan autoteollisuuden tuottavuutta, terän kestoiän ennakoitavuutta, valmiiden osien tasalaatuisuutta, koneiden käyttöastetta ja ennen kaikkea prosessivarmuutta koskeviin nykyvaatimuksiin ja -haasteisiin. Uusi luja särmä Kääntöterien särmälinja on eturintamassa taistelussa paremman prosessivarmuuden puolesta. ISO P25 -alueen terästen sorvaukseen tarkoite-

Kääntöterien särmälinja on eturintamassa taistelussa paremman prosessivarmuuden puolesta.

14 10 | 2014

Karkaisemattomien vaihteisto-osien sorvaus on yksi teräksen­ sorvauslaatujen kehityksestä hyötyvistä alueista.

tuissa uusissa, monipuolisissa terissä on lujempi särmälinja, jonka taustalla on innovatiiviseen Inveio™-teknologiaan perustuva pinnoitettu kovametallilaatu. Laadun perusaine on entistä lujempi ja ominaisuuksiltaan tasapainoinen, ja teräsärmän käsittelyssä ja jälkikäsittelyssä on hyödynnetty uusimpia menetelmiä. Todella mullistava uutuus on terän pinnoitusprosessi. Inveio-konseptissa käytetään kemiallista kaasufaasimenetelmää alumiinioksidipinnoitteen muodostamiseen tavalla, jonka tuloksena terään syntyy aivan uudenlainen pinta. Pinnoitteen yhdenmukaisesti – ei sattumanvaraisesti – suuntautunut kiderakenne on saatu aikaan menetelmällä, jolla kiteiden kasvua voidaan hallita koko CVD-prosessin ajan. Kun kaikki alumiinioksidikiteet suuntautuvat yhdenmukaisesti terän pintaa kohti, tuloksena on vahvempi pinnoite, joka antaa paremman suojan lastuamisalueella esiintyviä voimia ja lämpötiloja vastaan. Menetelmällä syntyy käytännössä aivan uudenlainen rintapinta ja särmälinja. Uutta pinnoitemenetelmää voi käyttää laajalti eri käyttöalueille tarkoitettuihin terälaatuihin. Uutta pinnoiteteknologiaa käytetään myös ISO P15 -alueen teräksensorvauslaa-

dussa. Tällä alueella koneistusolosuhteet ovat tasaisemmat, mutta lastuttavat aineet voivat olla kovempia, kosketusleveys pidempi ja lastuamisnopeudet korkeampia. Kun laajalle P25-alueelle tarkoitetun terälaadun yläraja tulee vastaan, tulisi harkita korkeampia lämpötiloja kestävää P15-alueen laatua parhaan prosessivarmuuden saamiseksi. Jos korkeita lämpötiloja synnyttävissä töissä käytetään kyseiselle alueelle optimoimatonta terälaatua, vaarana on terän kestoiän lyheneminen, nopea kuluminen ja teräsärmän vaurioituminen – etenkin, kun lastuvirta on yleinen kriteeri P15-alueen töissä. Uusi teknologia tietää varmempaa prosessia, pidempää terän kestoikää, laajempia käyttömahdollisuuksia sekä mahdollisuutta käyttää suurempia lastuamisnopeuksia. Valmiin kappaleen laatu ja särmärikkojen määrä riippuu särmälinjan lujuudesta. Uusien terien särmälinja on tuntuvasti sitkeämpi, minkä ansiosta kestoiän ennakoitavuus ja osien laatu on kauttaaltaan parempi – molemmat tärkeitä kriteereitä teräksen suursarjasorvauksessa.

Jatkuu sivulla 16. www.eurometalli.com


QUICK VISION WLI

TEEMME MAAILMASTA TARKEMMAN. Missiomme: Suurin tarkkuus menestyksenne takaamiseksi. Tuotantoon integroidut mittausjärjestelmät ovat sinun ratkaisusi, joilla varmistat suurimman mahdollisimman tarkkuuden. Mitutoyo tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat korkeimmankin tason suorituskyky- ja laatuvaatimuksiin. Löydä Quick Vision WLI ja koe tarkkuuden, nopeuden ja joustavuuden maailma.

www.mitutoyo.fi • 020 792 9640


GC4325- ja GC4315-terät sorvaustöihin P25- ja P15-alueella.

Katkaisusorvaus Suorituskyky on noussut myös terästankojen katkaisussa, eikä vähiten isoilla halkaisijoilla (vähintään 38 mm) ja töissä, joissa katkaisu- tai uransorvaustyökalun täytyy ulottua apukaran tai vastaavan ohi. Vaativissa, syvissä pistoissa prosessivarmuus on tavanomaista kovemmalla koetuksella. Työkalun vapaapituus on tärkeä pitää mahdollisimman pienenä kaikessa koneistuksessa, mutta jos katkaistavan tangon halkaisija on iso tai työ vaatii muuten erityisen hyvää ulottuvuutta, pitkää vapaapituutta ei voida välttää. Tällöin koneistuksen varmuus edellyttää, että työkalu kompensoi heikon tukevuuden. Syvään pistoon ja pitkille vapaapituuksille sopiva katkaisusorvausjärjestelmä on siis välttämätön. Vaihteisto-osien katkaisusorvaukseen liittyvät vaatimukset voidaan tiivistää seuraavasti: – Kestoikä, joka takaa maksimimäärän kappaleita teräsärmää kohti

Katkaisusorvausta CoroCut QD:llä.

16 10 | 2014

– Käyttäjäystävällinen ja kattava valikoima, josta helppo valita oikea työkalu laajalti erilaisiin töihin, koneisiin ja materiaaleihin. – Raaka-ainetta hukkaantuu mahdollisimman vähän – Tehokas ja luotettava lastunhallinta ja -poisto – Pinnankarheus täyttää tiukatkin vaatimukset – Optimaalinen tuottavuus ja minimaaliset kappalekohtaiset kustannukset, prosessin tehokkuus ei poikkea muista koneistustöistä – Prosessivarmuus (koneistajien ehdoton ykkösvaatimus). Keskeinen osa uuden, prosessivarmuutta parantavan työkalukonseptin kehitystä on itse terien suunnittelu. Keskeisessä asemassa ovat uudet syvään pistoon tarkoitetut geometriat kaikille materiaaleille, tarvittaessa lastunmurtaja sekä hyvän pinnankarheuden edellyttämät wiper-särmät. Terät on suunniteltu hyödyntämään tarkkojen nestesuihkujen tarjoaman tehokkaan lastunhallinnan ja -pois-

ton edut. Valikoimassa on uusia, entistä parempia terälaatuja, joiden erityisen hyvä särmälujuus ja pinnoitteen kiinnipysyvyys antavat paremmat edellytykset kestää katkaisusorvauksen kaikkien vaiheiden erilaisia rasituksia. Nykyaikaiset työt edellyttävät uudenlaisen tasapainon löytämistä katkaisulehden leveyden ja suorituskyvyn välille. Tähän on päästy valmistamalla katkaisulehdet uudesta, huomattavasti väsymislujemmasta materiaalista, joka kestää myös isompia taivutuskuormia, ja teräsijaakin on parannettu aiemmasta. Uusi, tukeva teräsija on keskeinen tekijä suorituskyvyn, käsiteltävyyden, tarkkuuden ja luotettavuuden taustalla. Sen ansiosta syvään katkaisuun voidaan käyttää kapeita katkaisulehtiä koneistuksen varmuudesta tinkimättä. Muita näkökohtia Pitkälle kehitetty lastuamisnesteen syöttö on yhä tärkeämmässä roolissa useissa koneistustöissä. Tarkat lastuamisnestesuihkut parantavat oleellisesti koneistuksen tuloksia myös huomattavasti alemmilla paineilla kuin suositellussa optimiarvossa (70 bar). Tarkkaa lastuamisnesteen syöttöä hyödynnetään laajasti uudessa syvään katkaisuun tarkoitetussa sorvauskonseptissa: nestesuihkut suunnataan lastuavaan särmään sekä ylä- että alapuolelta, mikä tehostaa lastuamis-

ta ja lastunmurtoa ja hidastaa terän kulumista. Neste pumpataan suuttimille katkaisulehden sisäpuolista nestekanavaa pitkin ja suunnataan sinne, missä siitä on eniten hyötyä, jolloin sitkeämmillä terälaaduilla saadaan parempi suorituskyky ja isommat lastuamisarvot. Työkalujen helppokäyttöisyyteen kiinnitetään myös yhä enemmän huomiota, sillä se näkyy lyhyempinä tuotantokatkoksina sekä varmempina ja tarkempina työkalunvaihtoina ja asetuksina. Tarkka ja tukeva kiskokiinnitys takaa katkaisutöissä helpon ja varman terän vaihdon. Vuorenvarma teränvaihto ilman momentintarkistusta, katkaisulehden helppo säädettävyys pitimessä sekä ”plug-and-play”-malliset nesteliitokset ovat uusimpien katkaisutyökalujen ominaisuuksia. Ratkaisut sopivat useimpiin koneisiin ja vähentävät virhemahdollisuuksia. Varman prosessin ansiosta tuottavuus paranee, koska vihreä valo pysyy päällä pidempään. n

INFO www.sandvik.coromant.com/fi

Tarkkaa korkeapaineista lastuamisnesteen syöttöä hyödynnetään laajasti CoroCut QD -konseptissa. www.eurometalli.com


Kiitämm e asia kk ait amme ku lun ee sta vu od es ta ja toivo tamm e rau ha isa a Jou lu a sek ä hy vä ä vu ot ta 2015!

­ ­

­

­

­ 10 | 2014 17


Nuggetin uusi edustus Makino esitteli laatuosaamistaan JIMTOF:ssa

Lastuavan valmistuksen parissa työskentelevien ammattilaisten katseet kääntyivät 30.10.–4.11. Japanissa järjestettyihin JIMTOF 2014 -messuihin. Messujen teemaksi oli nostettu ”Mono-Zukuri DNA” – Connects to the Future and the World (nykyhetken ja tulevaisuuden yhdistäminen). Yksi tapahtuman suuren kiinnostuksen kohteista oli Nugget Oy:n kanssa edustussopimuksen syyskuussa solminut työstökonevalmistaja Makino, jonka viesti messukävijöille oli Quality first – laatu ensin.

J

IMTOF-messut järjestettiin jo 27. kerran. Tällä kertaa Tokioon saapui 136 196 messukävijää, joiden suosiosta kilpailivat 633 lastuavan teknologian ratkaisuja tarjoavaa näytteilleasettajaa. Messujen kokonaisnäyttelypinta-ala oli 45 747 m2. Makinon osasto kuului 1 400 m2 pinta-alallaan suurien esitteli-

jöiden joukkoon. Osastolla oli esillä 13 konetta edustaen yrityksen koko valmistusskaalaa: kipinätyöstökoneita sekä vaaka- ja pystykaraisia koneistuskeskuksia. Kävijämäärä Makinon osastolla oli valtaisa ja karkean arvion mukaan suurimman huomion osakseen saivat viisiakseliset koneistuskeskukset D500 ja T1 sekä vaaka-

karaiset koneistuskeskukset a61nx ja a81nx. Makinon tarkkuus varmistetaan tuotannon tarkoilla nyansseilla Makino Milling Machine Co., Ltd. työllistää maailmanlaajuisesti yli 4 000 työntekijää toimien tämän joukkueen voimin kaikilla teollisilla markkinoilla. Konsernilla on tuotan-

Makino T1. Järeän kokoluokan vaakakarainen 5-akselinen koneistuskeskus.

18 10 | 2014

tolaitoksia myös Japanin ulkopuolella, mutta tarkimman laatuluokan koneet tehdään kotimaassa. Fuji-Katsuyaman tehtaalla valmistetaan vaakakaraiset koneet sekä kaikkien konemal­ lien isot valukappaleet. Atsugin tehtaan valmistusohjelmaan kuuluvat pystykaraiset koneet, kipinätyöstökoneet sekä karat ja pöydät. Yrityksen filosofia on tuoda paras laatu ja Makinon tuottama lisäarvo asiakkaiden ulottuville. Tämän ajattelumallin mukaisesti Makino valmistaa koneita, jotka kuuluvat seg­ menttiensä korkeimpiin kategorioihin. Yrityksen valmistusprosessi on erittäin laatuorientoitunutta; tuotannon pienimpienkin nyanssien hiomisella tuotetaan erittäin tarkkoja koneita. Esimerkkinä Makinon yksityiskohtiin paneutumisesta voidaan nostaa esiin tuotantotilojen tarkka lämpötilakontrollointi. Tasalämpöisyys ± 0,5 °C toleranssialueen sisällä varmistetaan mm. tuotantotilowww.eurometalli.com


V22i ja kuvan V56i ovat Makinon pystykaraiset vastaukset erityisen tarkkaan työstöön. Kaikkien Makinoiden karat jäähdytetään myös karan sisältä. Yli 20 000 rpm koneiden karoissa jäähdytysöljy kierrätetään myös laakereiden sisällä laakerin sisäkehään porattujen reikien kautta.

jen seinien 7,5 metriä korkealla kennorakenteella, jonka läpi virtaavalla ilmalla tila lämmitetään tai jäähdytetään. Oma karavalmistus Makino valmistaa karansa itse ja kaikki karat jäähdytetään myös sisältä. Yli 20 000 rpm koneiden karoissa jäähdytysöljy kierrätetään myös laakereiden sisällä laakerin sisäkehään porattujen reikien kautta. Näillä toimenpiteillä varmistetaan ka-

ran lämpötilahallinta, jolla taataan tarkkuus ja pitkä käyttöikä. Karateknologiaan syvällisesti paneutuminen kuvastaa Makinon tapaa toimia. Se tähtää valmistettavien koneiden tarkkuuksien säilymiseen vielä kymmenenkin vuoden kuluttua koneiden hankinnasta. Vaihtoehto suomalaiskonepajoille Suomeen on vuosien saatossa muodostunut noin 50 ko-

D500. Tämä laadukkaimpaan kategoriaan kuuluva 5-akselikone oli yksi Makinon JIMTOF-messuosaston vetonauloista. D-sarjasta löytyvät myös mallit D300 ja D800Z, jossa voidaan työstää maksimissaan ø 1 000 mm ja 500 mm korkeat kappaleet. D800Z:n pöydän kantavuus on 1 200 kg.

neen Makino-kanta. Tarkkaa teknologian eturivistöä edustavaa konetta etsivälle Makino tarjoaa lähes 80-vuotisen kokemuksensa ja innovatiivisen laatuun nojautuvan ajattelufi-

losofiansa ansiosta varteenotettavan vaihtoehdon. Ainakin JIMTOF-messuilla esillä oleva mallisto antaa hyvät edellytykset merkin menestykselle myös Suomessa. n

Makino a51nx, a61nx ja kuvassa oleva a81nx (x ja y = 900 mm, z = 1020 mm) sopivat ominaisuuksiensa puolesta myös moneen suomalaiseen konepajaan. Vaakakaraisten nx-mallien vankasta runkorakenteesta kertoo se, että nämä koneet tukeutuvat vain kolmella tukipisteellä lattiaan.

10 | 2014 19


Nuggetin ja Crontekin tarjoamasta valikoimasta JIMTOF:ssa oli esillä Makinon lisäksi monta muutakin merkkiä ja mallia. Ohessa muutama mielenkiintoinen poiminto tästä kattauksesta.

Takisawan osastolla oli uutuutena esillä TS-4000YS:n pikkuveli TS-3000Y, joka tarjoaa isoveljeään pienemmässä kokoluokassa tehokkaan CNC-sorvin Y-akselilla ja pyörivillä työkaluilla.

Tsugami TMA8H. Mielenkiintoinen vaihtoehto Nuggetin valikoimasta pienemmän pään monitoimisorvaukseen B-akselilla varustettuna.

Tehokas tuotantokoneuutuus Takisawa TT-500GD suurille sarjoille.

JIMTOF-uutuus Tsugamilta. S205/ S206 LaserSwiss, jossa pitkäsorvaus­ automaattiin on yhdistetty lasertyöstömahdollisuus.

INFO

JIMTOF:ssa Fanucin osastolla Euroopan markkinoille uutuutena esillä oli Robonano α-OiB, jonka ominaisuuksilla voidaan saavuttaa jopa 8 nanometrin pinnanlaatua.

20 10 | 2014

Nugget Oy ja Crontek Oy Jukka Helen puh 0400 770 726 Kari Koski puh. 0400 794 349 www.nugget.fi www.crontek.fi

www.eurometalli.com

CoroPa


Kestävyyttä teräksen sorvaukseen

a eknologia t a a v a t Ura auur

Lastuvirrasta ei tingitä Terälaatu GC4315 näyttää kyntensä teräksen sorvaustöissä, joissa terä kuumenee voimakkaasti. Se jatkaa siitä, mihin muut laadut jättävät, kun lastuvirta käy ison lastuamisnopeuden tai lastuamisen keston vuoksi liian suureksi. Kuten asiakkaamme voivat todistaa...

CoroPak ad 14.2.indd 1

2014-11-12 09:25:34


Seco esittelee uuden sukupolven modulaarisen kalvainjärjestelmän

S

econ uusin modulaarinen Precimaster™ Plus -kalvainjärjestelmä jatkaa yhtiön alkuperäisen Precimaster-mallin menestystarinaa tarjoamalla uuden, erittäin tarkan liitoksen, täyskovametalliset kertakäyttöpäät ja sekä pohjaettä läpireikiin sopivat pitimet. Nämä uudistukset nopeuttavat, vakauttavat ja lisäävät monipuolisuutta tarkkojen reikien valmistuksessa reiän toleranssin ollessa 15–25 mikronia ja pinnanlaadun Ra-arvon ollessa 0,4–0,8. Järjestelmän patentoitu liitos takaa kalvainpään nopean ja helpon vaihdon ja uudelleen asetustarkkuuden heiton ollessa alle kolme mikronia. Erityisen kolmen pystysuoran pitonastan rakenteen ansiosta liitäntä pystyy helposti käsittelemään erittäin korkeita voimansiirron vääntömomentteja. Sisäpuolinen aksiaalinen kiristysvoima vetää kalvainpään kiinni varteen, mikä saa aikaan vahvan ja pysyvän asetuspinnan.

Precimaster Plus -mallissa käytetään täyskovametallisia kertakäyttöpäitä, joiden halkaisija on 10–60 mm ja jotka voi kiinnittää neljään varren vakiokokoon. Varsista on saatavilla lyhyt, keskikokoinen ja pitkä versio, jotka sopivat tavanomaisiin vapaan pituuden sovelluksiin, reiän syvyyksiin 10 x D asti. Perinteiseen juotettujen kärkien tekniikkaan verrattuna täyskovametallipäät mahdollistavat suuremman hammasluvun samoilla pään halkaisijoilla, mikä takaa jopa 30 prosenttia suuremmat syöttönopeudet. Lisäksi täyskovametalli pidentää työkalun kestoikää jopa 30 prosenttia, parantaa vakautta sitkeissä materiaaleissa ja tekee menetelmästä kustannustehokkaamman. Lastunhallintaan voidaan Precimaster Plus -kalvainvarsissa käyttää erityyppistä lastuamisnesteen syöttöä pohja- ja läpireikiin. Lastuamisnestekanava pitimen kärjessä pakottaa lastut ylöspäin pään

lastu-uria pitkin ja ulos pohjarei’istä, ja vakiomallinen läpijäähdytys työntää lastut eteen ja poispäin työkalusta, mikä takaa tehokkaan läpireikien kalvinnan. Precimaster Plus -kalvainpäissä on lisäksi kolme lastuamisgeometriaa yleis- ja suuren syötön sovelluksiin sekä viimeistelyyn sekä viisi kalvainpäälaatua, joissa on käytetty pinnoitettua ja pinnoittamatonta kovametallia ja cermetia. Näiden avulla voidaan taata optimaalinen suorituskyky kaikissa materiaaleissa. n

INFO Lisätietoja uusista Precimaster Plus -tuotteista saat paikalliselta Seco-jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.secotools.com/ precimasterplus.

Schumacher Precision -kierretapit Suomeen

X

alaxion Oy on aloittanut Schumacher-kierretappien maahantuonnin. Schumacher Precision GmbH tunnetaan maailmalla laadukkaana kierretappien valmistajana. Yritys on perustettu vuonna 1918 ja se on valmistanut lähes sadan vuoden ajan korkealuokkaisia työkaluja. Valmistus tapahtuu nykyaikaisilla hiomakoneilla Remscheidissa, Saksassa. Valmistaja on hyvin dynaaminen ja heidän motto on ”palvella asiakasta laadukkailla kierretapeilla ja nopeasti”. Kierretappeja on kehitetty jatkuvasti yhteistyössä Aachenin teknillisen korkeakoulun kanssa usean vuosikymmenen ajan, jonka seurauksena syntyy jatkuvasti uusia korkealaatuisia tuotteita. Schu-

22 10 | 2014

macher toimittaa kierretappeja mm. monille eurooppalaisille autonvalmistajille sekä Formula 1 talleille. Schumacherin kierretapit ovat hyvin kevytleikkuisia ja hyvin hiottuja. Valikoima koostuu kahdesta osasta: High Volume Isojen sarjojen, nykyaikaisten koneiden ja kehittyneen tuotannon hallintajärjestelmien avulla Schumacher pystyy tarjoamaan laajan vakiovalikoiman korkealuokkaisia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Schumacherin kattava varasto käsittää yli 25000 nimikettä. Kehittynyt varastonhallinta pitää huolen siitä, että tuotteiden saatavuus on jatkuvasti yli 99%.

Speed Service Normaalin varastovalikoiman ulkopuolella Schumacherilla on varastossa erikoistoiveita varten pulveripikateräs- ja täyskovametalliaihioita, joista erikoiskierretapit hiotaan määrämittaan jopa 5 työpäivän toimitusajalla. Tarjouksen erikoiskierretapeista pystytään tarjoamaan jopa saman päivän aikana. – Olen aiemmin ollut vastuussa Emugen Suomen myynnistä. Yhteistyötä kesti vuoteen 2014 asti. Huomasin, että markkinoilla on kysyntää Schumacherin toimintafilosofialle, joka tarjoaa laajan valikoiman huippuluokan kierretappeja kohtuuhintaan ja palvelee lisäksi nopealla toimitusajalla asiakkaiden vaativia erikoistarpeita. Niinpä päätin

aloittaa Schumacher-kierretappien myynnin Suomessa. Haluamme palvella hyvin asiakkaita. Yrityksemme vahvuus on nopeus ja tehokkuus. Kuten sanottua: tarjouksen saat nopeasti myös erikoiskierretapeista – jopa samana päivänä, kertoo Xalaxion Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Manner. n

INFO Xalaxion Oy puh. 045 891 5810 info@xalaxion.fi www.xalaxion.fi www.eurometalli.com


www.kaeser.com

Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla Uudet öljyjäähdytteiset CSD-ruuvikompressorit säästävät moninkertaisesti energiaa: • energiaa säästävä SIGMA-profiili • tehokas IE3-moottori (Premium Efficiency) • taloudellinen 1:1-suorakäyttö • älykäs SIGMA CONTROL 2 -ohjaus Jopa 6 % parempi ominaisteho, tuotto 8,26...12,02 m³/min 7,5 barin paineessa *) Optioina integroitu kuivain ja/tai nopeussäätö

KAESER KompRESSoRit oy

Tiilitie 18 – 01720 Vantaa – Puh. (09) 4132 0400 – Faksi (09) 4132 0450 www.kaeser.com – Sähköposti: info.finland@kaeser.com

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhaisaa Joulua sekä menestyksekästä vuotta 2015!

SSAB tuo markkinoille Laser Plus -teräksen, jonka tasomaisuus on taattu laserleikkauksen jälkeen ainoana maailmassa

Laser Plus edustaa uutta laserleikattavien terästen sukupolvea, jonka erityisominaisuuksien ansiosta voidaan vastata automaattituotantoympäristön haastavimpiin vaatimuksiin. Teräksestä laserleikatuille kappaleille annetaan muun muassa 3 mm/m tasomaisuuslupaus leikatulle osalle ja taivutussäteeksi taataan 0–1,5 x materiaalin paksuus.

-O

ikaisuvalssausprosessi takaa Laser Plus -teräksen tasomaisuuden ja minimoi sisäiset jännitykset, joten voimme luvata, että Laser Plus -teräksen tasomaisuus vaihtelee laserleikkauksen jälkeen enintään 3 mm/m. Laser Plus -terästen tasomaisuustestitulokset ovat ainutlaatuisia. Tarkat paksuustoleranssit ja samat mekaaniset ominaisuudet toimituksesta toiseen takaavat häiriöttömän tuotannon. Lisäksi Laser Plus -teräksen pin-

ta on erittäin sileä, joten leikkausnopeus kasvaa ja leikkauspinnan laatu on huipputasoa. Monimutkaisten komponenttien sekä tarkkuutta vaativien kapeiden muotojen leikkaaminen onnistuu ilman jälkityöstöä. Laserleikkaukseen tarkoitetut teräkset kohoavatnyt uudelle tasolle, kertoo SSAB:n Länsi-Euroopan kuumavalssattujen nauhatuotteiden tuoteryhmäpäällikkö Robert Wesdijk. Laser Plus -teräksen pintaan muodostuu tuotantoprosessin aikana ohut ja tiivis oksidikerros, mikä tehostaa laser-, vesi- ja plasmaleikkausta niin, että leikkauspinta säilyy erinomaisena jopa 30 mm:n paksuuteen saakka. SSAB:n Laser Plus -terästen kylmämuovausominaisuudet ovat erinomaiset, ja niiden pienimmäksi taivutussäteeksi taataan materiaalin lujuudesta ja paksuudesta riippuen 0–1,5 x materiaalin paksuus. Laser Plus -teräksiä on nyt saatavana sekä kvarttolevyinä että kuumavalssattuina nauhatuotteina. Uudet teräkset etsivät vertaistaan erilaisissa vaativissa sovelluksissa, esimerkiksi konepajateollisuudessa,

rakentamisessa sekä auto- ja elektroniikkateollisuudessa. Tuote on kehitetty yhteistyössä laserkonevalmistajien, loppukäyttäjien, yhteistyökumppanien sekä SSAB:hen heinäkuussa 2014 fuusioituneen Ruukin kanssa. Ruukki ja SSAB ovat olleet laserleikattavien huipputerästen kehitystyön ja valmistuksen edelläkävijöitä jo 20 vuotta. n

INFO SSAB Europe Suomi ja Baltian maat Kari Väliaho myyntijohtaja puh. +358 40 354 3232

10 | 2014 23


FIMECCin ELEMET-ohjelmalla huippuosaamista metallinjalostajille Kone- ja metalliteollisuuden strategisen huippuosaamisen keskittymän ­FIMECC Oy:n Energy and Lifecycle Efficient Metal Processes (ELEMET) -ohjelmassa on kehitetty merkittäviä uudistuksia suomalaiselle metallinjalostusteollisuudelle. Tulokset esiteltiin ohjelman loppuseminaarissa, joka pidettiin 23.10.2014 Espoossa. Seminaarissa julkaistaan ohjelman loppuraporttikirja.

O

hjelmassa toteutettiin 11 tutkimusprojektia, jotka ylittivät kirkkaasti niille asetetut tavoitteet alan energia- ja materiaalitehokkuuden nostamiseksi. Tulokset saavutettiin huippututkimuksen ja teollisuuden aktiivisen yhteistyön avulla. Ohjelmassa valmistui 17 väitöstyötä ja yli 400 tieteellistä julkaisua ja opinnäytetyötä, joista 250 oli kansainvälisiä julkaisuja. ”FIMECC on useiden Metallinjalostajien jäsenyritysten strateginen valinta yhteistutkimuksen toteuttamiseksi. Olemme saaneet ELEMETissä niin merkittävät tulokset, että alan yhteiset T&K-panostukset tulevina vuosina FIMECC SIMP -ohjelmassa kasva-

vat noin 20 %. Teknologia­teol­ lisuuden jäsenyritykset millä tahansa sektorilla voivat lisäksi vapaasti FIMECCin puitteissa kopioida Metallijalostajien hienon yhteistyömallin, jonka keskeinen tavoite on aina maailman paras osaaminen”, toteaa Metallijalostajat ry:n toimitusjohtaja Mika Nykänen. Masuuniprosessiin huima materiaalitehokkuuden parannus Raudanvalmistuksen energiaja materiaalitehokkuutta huomattavasti parantava ja ympäristövaikutuksia pienentävä Materiaalitehokas masuuni -hanke voitti tänä vuonna FIMECC Prize -palkinnon parhaana tuloksena FIMECC-projektien joukossa. Hankkeen tutkimustulosten avulla on uuden teräksenvalmistusprosessien sivutuotteiden kierrättämiseen investoidun briketointilaitoksen tuotteiden eli brikettien käyttöä voitu huomattavasti nostaa suunnitellusta. Hankkeessa on myös ­ usean muun sivutuotemateriaalin kierrättämistä masuuniin tehostettu. Primääriraaka-aineiden käyttö vähenee merkittävästi: 185 000 tonnia rautapellettiä, 42 000 tonnia koksia ja 40 000 tonnia kalkkikiveä vuodessa vastaa 28 laivan ja 300 rekan jäämistä pois materiaalikuljetuksista Raaheen.

Uudet mallit ja simulaattorit teräksen tuotantoon FIMECC ELEMET -ohjelman tutkimuksen keskeisiä teemoja olivat metallinjalostuksen prosessimallit ja -simulaattorit. Mallintamisen ja simuloinnin avulla voidaan prosesseja parantaa tehokkaasti ilman kalliita koelaitoksia ja paljon aikaa vieviä testiajoja. Eräänä ohjelman huipputuloksena ovat erittäin tehokkaat teräskonvertteri- ja reaktorimallit, joita voidaan käyttää teräksen valmistuksen eri prosessivaiheiden simulointiin ja prosessien ohjaukseen. Mallintamalla tarkasti pienen kokoluokan ilmiöt, kuten lämmönja aineensiirto yhdistettynä kemiallisiin reaktioihin, voitiin rakentaa laajasti hyödynnettäviä metallurgisten prosessien malleja. Mallit ovat varsin tarkkoja ja niiden vaatima laskenta-aika on erittäin lyhyt. Mallit on otettu käyttöön Tornion jaloterästehtaalla. Simulaattorin avulla voidaan nähdä teräksen sisälle valuprosessin aikana Ohjelmassa on tehty huomattavia parannuksia myös jatkuvavalun mallinnuksen alueella. Kehitetyllä valusimulaattorilla voidaan simuloida erilaisten teräslajien käyttäytymistä valuprosessissa. Simulaattori las-

kee kolmidimensionaalisesti valunauhan lämpötilat, jähmettymisen ja siihen liittyvät ilmiöt sulasta teräksestä huoneenlämpötilaan asti. Mallissa on myös vikojen muodostumisen arviointi sekä vedyn käyttäytymisen laskenta. Valunauhan sisään jäävä vety voi aiheuttaa teräkseen murtumia. Jatkuvavalun simulointi on visualisoitu tehokkaasti, jolloin valuprosessin aikana voidaan ”nähdä” valukappaleen sisälle. Merkittäviä uudistuksia kautta linjan Ohjelma on tuottanut merkittävän hyppäyksen tietämyksessä eri sulfidisten aineiden ominaisuuksista. Laajassa kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa tutkittiin kokeellisesti suuri määrä sulfidisia mineraaleja ja rakennettiin tulosten pohjalta näille tarkat faasidiagrammit, joita ei tähän mennessä ole ollut olemassa. Suomessa on monia sulfidisia malmiesiintymiä, kuten kupari-, nikkeli- ja sinkkimalmit, joiden jalostusprosesseihin kehitetyt tietokannat luovat merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Myös ymmärrys sähköisistä ilmiöistä valokaariuunissa on nostettu tasolle, jolla tietämystä pystytään käyttämään valokaariuunin prosessin ohjaukseen ja tehostamiseen. Valokaariuuneja käyte-

Vaativaan työstöön www.cenic.fi 040 591 3395

24 10 | 2014

www.eurometalli.com


tään etenkin jaloteräksen tuotannossa. Uunin kaasufaasin sisältämät eri metalliatomit ja molekyylit voidaan identifioida spektrometrillä. Mittausdata saadaan kuumasta valokaariuunista spektrometriin optisen kaapelin avulla. Suoraan valokaariuunista mitatun spektridatan hyödyntäminen uunin ohjauksessa on kokonaan uutta tekniikkaa. Ohjelmassa on kehitetty päätöksenteon menetelmä, jonka avulla voidaan valita parhaat hydrometallurgiset yksikköoperaatiot, kun lähdetään hyödyntämään matalapitoisia ja hankalasti hyödynnettäviä malmeja. Eri menetelmistä koottiin tietokanta ja kehitettiin työkalu tarvittavien prosessivaiheiden valintaan. Testimateriaaleina käytettiin kultaa ja nikkeliä. Ympäristönsuojelun kannalta tärkeitä tuloksia ovat kehitetyt teräksen valmistuksen pölyjen sisältämien metallien talteenottomenetelmät, joiden avulla arvokkaat metallit saadaan palautettua valmistukseen ja haitalliset aineet poistettua ja muunnettua vaarattomiin muotoihin. Lisää vauhtia ja voimaa innovointiin FIMECC-hankkeet ovat panostusta innovaatioprosessin alkupäähän, joka pohjustaa yritysten tuotekehitysprojekteja ja uusien yritysten syntyä. Viisivuotisen (2009–2014) FIMECC ELEMET -ohjelman tutkimustyön laajuus oli yhteensä 37 miljoona euroa. Teollisuuden tutkimustyön osuus oli täs-

tä 20 ja yliopistojen 17 miljoona euroa. Tekes rahoitti ohjelmaa 17 miljoonalla eurolla. FIMECCin tavoite on toimintatapojen kehittäminen ja erityisesti läpimenoajan lyhentäminen tuotekehitys- ja toimitusprojekteissa. FIMECC ELEMET -ohjelmassa olivat mukana yritykset Outokumpu Stainless, Ruukki Metals (nyk. SSAB Europe), Outotec Finland, Boliden Harjavalta, Boliden Kokkola ja Norilsk Nickel Harjavalta sekä yliopistot ja tutkimuslaitokset Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, VTT, Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto. Tuotekehit ysprojektien laatu ja vaikuttavuus kehittyvät ottamalla tuotekehitysprosesseissa käyttöön FIMECChankkeissa luotua osaamista ja menetelmiä. FIMECC on saanut noin 60 M€ vuotuiseen ohjelmakantaansa keskimäärin 58 % julkista rahoitusta Suomen valtion eri rahoituslähteistä, pääosin Tekesistä. n

INFO Metallinjalostajat ry Mika Nykänen toimitusjohtaja puh. 040 825 7329 FIMECC Kalle Kantola CTO puh. 040 840 6427 kalle.kantola@fimecc.com Jarmo Söderman ELEMET-ohjelman ohj.päällikkö puh. 040 501 7231 jarmo.soderman@abo.fi

Nimitykset KH FIN – YHTIÖT Eino Simonen on nimitetty 1.11.2014 alkaen koulutuspäälliköksi KH FIN -yhtiöihin. Hänen toimipaikkojansa ovat yhtiöiden Sotkamon ja Helsingin toimistot. Aiemmin Simonen on toiminut SKAL Suomen Kuljetus- ja Logistiikka ry:ssä koulutuspäällikkönä. Hänellä on vahva ja monipuolinen kokemus koulutusalalta. Kouluttajapätevyyksiä hänellä on mm. laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, ADR-koulutuksiin, liikenneyrittäjäkoulutuksiin ja ammattipätevyysdirektiivin mukaisiin koulutuksiin.

10 | 2014 25


CoroCut® 1–2: huippuvarmasti uria ja katkaisuja Uudella jousikiinnityksellä entistäkin parempi tukevuus Sandvik Coromant on päivittänyt tukevaan ja nopeaan katkaisu- ja uransorvaukseen suunnitellun CoroCut® 1-2 -järjestelmänsä jousikiinnityksellä. Uusi teränlukitus ei ainoastaan paranna tukevuutta vaan eliminoi myös tavanomaisten ruuvikiinnitysten edellyttämät kiristysmomenttivalinnat.

U

usien CoroCut 1-2 -työkalujen päävaltti on huippuvarman koneistusprosessin ohella myös käytön helppous. Uusi patentoitu kiinnitysratkaisu perustuu kiskomalliseen teräsijaan ja pika-avaimeen, jonka ansiosta kiinnitykseen ei tarvita lainkaan momenttiavainta. Työkalu on tukeva ja kiinnitysvoima on aina täsmälleen oikea, ja lisäksi terän vaihto sujuu helpommin. Tämän ansiosta uusi CoroCut 1-2 on ehdottoman varma ja tehokas ratkaisu kaikenlaisiin katkaisu- ja uransorvaustöihin.

Syöttöä voidaan nostaa entisestään lujan työkalumateriaalin (väsymiskestävä seosteräs), hyvän tukevuuden ja tehokkaan lastunhallinnan ansiosta. Pituussorvaustestit ovat osoittaneet, että uusi jousikiinnitys sallii jopa 27 % isomman syötön* kasvattamatta varren taipumaa. Tämä johtuu siitä, että jousikiinnitteinen varsi taipuu 2,7 kertaa vähemmän kuin ruuvikiinnitteinen varsi. Uudet ominaisuudet ovat saatavissa kaikkiin CoroCut 1-2 –työkaluihin sekä ylä- että alapuolisilla lastuamisnestesuuttimilla. Alapuolinen nestesuihku jäähdyttää tehokkaasti teräsärmää, joten terä kuluu vähemmän ja toimii varmemmin, kun taas yläsuihku poistaa lastut tehokkaasti. Kaksipuoleisen nesteensyötön edut tuntuvat sekä pienillä että suurilla nestepaineilla. Lastuamisnesteen käyttöä helpottavat lisäksi liitäntäkappaleiden helpot liitännät. Lastuamisnesteen käyttö on perinteisesti ollut aikaa

vievää ahtaissa koneissa, joissa letkut osuvat helposti työkalujen ja -kappaleiden tielle. ”Plug and play” -nesteliitäntä poistaa erillisten letkujen tarpeen, ja lastuamisneste on saman tien käytössä myös työkalua vaihdettaessa.

Kaikille materiaaleille soveltuva CoroCut 1-2 -järjestelmä sisältää yli 700 vakioterää. n * Älä ylitä lastuamisarvosuosituksia ja muista ottaa kulloisetkin olosuhteet huomioon.

INFO Lisätietoja osoitteessa www.sandvik.coromant.com/fi-fi/ products/corocut_1-2/pages/product-details.aspx

VTT:ltä eväitä metalliteollisuuden menestymiseksi: Juustohöyläämisestä yhteiskehittämiseen

V

TT on vetänyt suomalaisen metalliteollisuuden menestysmalleille suuntaviivat. Niissä korostuvat teollisuuden kilpailukyvyn ja menestymisen edellytykset: yksittäisen yrityksen toiminnan sekä yritysten välisen yhteistyön kehittäminen. Toimitusketjun yritysten välisissä rajapinnoissa tapahtuu paljon tuhlausta, mikä olisi vältettävissä paremmalla yhdessä kehittämisellä. Hyvin usein yritysten kipukohdat liittyvät hankintatoimintaan. Sen käytännöt eivät tue riittävästi yhteiskehittämistä ja kokonaisoptimointia: ostohintaa korostetaan liikaa, kokonaiskustannusten laskeminen ja huo­miointi ovat puutteellisia. Tuotteiden valmistettavuus ja sen kehittäminen ovat

26 10 | 2014

myös heikkoa. Syinä ovat tuotesuunnittelun ja valmistuksen eriytyminen sekä päähankkijan ja alihankkijan puutteellinen tuotekehitysyhteistyö. Hankinnan toimintatavat sekä tuotesuunnittelun ja valmistuksen eriytyminen johtavat tuotteiden valmistettavuuden laiminlyöntiin. Yhteistyössä valmistettavuutta kehittämällä voidaan kuitenkin saavuttaa useiden kymmenien prosenttien säästöjä valmistuskustannuksissa. Tärkeää on kaikkien kannattavuudesta huolehtiminen, yhdessä tehty kehittämistyö ja saavutettujen hyötyjen jakaminen. Toimintatapojen kehittymättömyyden vuoksi eri toimijoiden väliset intressiristiriidat voivat halvaannuttaa kehi-

tystyön. Liiallinen kilpailuttamisen korostaminen ja toimittajien vaihtuminen ovat johtaneet siihen, ettei toimittajien koko potentiaalia ja osaamista hyödynnetä täysipainoisesti. Monessa tilanteessa eri toimijoiden välinen luottamuksen puute haittaa mielekästä ja pitkäjänteistä toimintaa ja kehittämistyö lamaantuu. Teollisuuden kilpailukyky ja menestyminen on Suomelle ensiarvoisen tärkeää. Yksittäisten toimintojen ja toimijoiden suorituskyvyn kehittämisen lisäksi toimintamalleja pitäisi edistää kokonaisuuden kannalta. Kilpailukyvyn vaatimukset eivät anna mahdollisuuksia hukata osaamisia eivätkä resursseja millään osa-alueella.

Tilanteen korjaamisen tueksi hankkeessa on kehitetty teesejä, joilla voidaan peilata toimintaa. Vaikka väittämissä olevia asioita on aiemminkin nostettu esiin, niihin liittyvät kehitystarpeet ovat edelleen ajankohtaisia. Tämän vuoden lopussa päättyvän Verkostotuotannon rakennemuutos (VERA) -projektin rahoittajina ovat Tekes ja VTT. n

INFO VTT Timo Salmi erikoistutkija puh. 040 569 1326 www.vtt.fi www.eurometalli.com


Uutta 3M:ltä: Nopeat, vahvat ja hajuttomat akryylirakenneliimat 3M lanseeraa Suomen markkinoille kaksi täysin uudenlaista akryylipohjaista kaksikomponenttista rakenneliimaa. Erittäin miedosti tuoksuvat ja vahvat 3M Scotch-Weld DP8805NS ja DP8810NS -liimat helpottavat työskentelyä ja parantavat työturvallisuutta merkittävästi. Toisin kuin perinteiset tuotteet, uutuudet säilyvät jopa huoneenlämmössä erittäin pitkään.

P

erinteiset akryyliliimat ovat usein hyvä täydennys epoksiliimoille. Voimakas ja epämiellyttävä haju, hidas kuivuminen ja vaativa varastointi ovat kuitenkin rajoittaneet niiden suosiota Suomessa. Uudet Scotch-Weld-liimat ovat lyöneet itsensä hyvin läpi mm. Yhdysvalloissa.

Täysin uudenlainen koostumus 3M:n vallankumoukselliset uutuudet tuovat huomattavia kustannussäästöjä ja helpotuksia työskentelyyn. Ne saavuttavat rakenteellisen lujuuden 10–20 minuutissa, mikä on puolet vähemmän kuin perinteisillä liimoilla. – Uudet 3M Scotch-Weld DP8805NS ja DP8810NS -liimat ovat koostumukseltaan täysin uudenlaisia akryylirakenneliimoja. Paloturvalliset uutuudet säilyvät kaupan hyllyllä jopa 18 kuukautta. Niiden varastointi ei vaadi jäähdytystä, mikä pienentää hävikkiä ja kustannuksia tuntuvasti, kertoo myynti- ja markkinointipäällikkö Tuukka Friman Suomen 3M:ltä. Uusi aluevaltaus Suomessa 3M Scotch-Weld DP8805NS ja DP8810NS -akryyliliimojen lanseeraus merkitsee akryyli-

pohjaisten rakenneliimojen läpimurtoa myös Suomessa. – Ajoneuvoteollisuus on uusien liimojen merkittävimpiä käyttäjiä. Lisäksi uutuuksia käytetään myös metalliteollisuudessa sekä urheiluvälineiden, kylttien, keittiökalusteiden ja huonekalujen valmistuksessa. Useissa tilanteissa 3M Scotch-Weld -akryyliliimoilla voidaan korvata mekaaniset kiinnitysjärjestelmät, kuten niitit tai ruuvit, toteaa Friman. Tietoja 3M Scotch-Weld DP8805NS ja DP8810NS -akryylirakenneliimoista 3M Scotch-Weld DP8805NS ja DP8810NS akryylipohjaisilla rakenneliimoilla on erinomainen murto-, kuoriutumisja iskunkestävyys. Ne kiinnittyvät muoveihin, jauhemaalatuille pinnoille ja kevyesti öljyisille metallipinnoille. Liimoilla on hyväksyntä käyttöön elektronisissa laitteissa yhdistettäessä alumiinia ruostumattomaan perusaineeseen UL 746C -standardin mukaisesti. DP 8810NS:n paloturvallisuus ja savunmuodostus on arvioitu ASTM E 162 ja ASTM E 662 -standardin mukaisesti ja lämmönmuodostus tulipalon aikana on arvioitu ASTM E 1354 -standardin mukaisesti. DP 8810NS on arvioitu myrkyllisten kaasujen muodostumisen tulipalon yhteydessä Bombardier SMP 800-C ja Boeing BSS 7239 -standardien mukaisesti. Liimat ovat kaikissa testeissä täyttäneet asetetut vaatimukset. n

L A AT U H A L L I T RAKENTAJAT!

Hallielementit kattoon ja seiniin. Meiltä myös verhouselementit, peltikasetit ja uretaanieristeet. NYT TARJOUSPYYNNÖT SISÄÄN VUODEN 2014-2015 RAKENTAMISAJANKOHTAAN.

Niglos-laatuhallit rakennetaan n aina suomalaise voimin. asennusryhmän

Toimitamme anturat, rungot, elementit, ikkunat ja ovet asiakkaan toiveiden mukaan. Olemme elementtien maahantuoja, myymme myös eristelevyt 40–120 mm.

NIGLOS OY LTD MAAHANTUOJAYRITYS

Puh. 044 326 9400 • www.niglos.fi Tarjouskyselyt niglos@niglos.fi

√ MUISTA JOUKA JOUKA VENTTIILEILLÄ VOITAT • kustannuksissa • tekniikassa ja asiakassovelluksissa • kestoikäkertoimessa

MATERIAALIT • Alumiini • Haponkestävä • Hiiliteräs • Duplex • Elastomeerit ( muovit ) • Myös metallitiivisteiset • Uutta ! Titaani KOKOLUOKAT DN 10 – DN 300 MM Tilaa ilmaiseksi tiedosto kotisivuiltamme ; 3D ja 2D venttiilikuvat suunnittelua varten. • Venttiili keskiosana asiakkaan laippoihin on edullinen vaihtoehto • Meiltä voit tilata yksittäisiä tai satoja venttiileitä • Uutena tuotealueena titaaniventtiilit !

www.jouka.fi info@jouka.fi

INFO

Tilaa ilmaiset Tuoteopas ja 3D- tunnukset

Suomen 3M Oy Teollisuustuotteet Tuukka Friman myynti- ja markkinointipäällikkö puh. 050 5990 719 tfriman@mmm.com

Palloventtiilit Toimilaitteet Varusteet Suunnittelu, valmistus, myynti : Somerotie 4, 33470 Ylöjärvi Puh. (03) 359 7500 Fax. (03) 359 7521

10 | 2014 27


Pajakallio nyt myös paperilla laadukas – Laaja teräsvarasto on yksi toimintamme kulmakiviä. Tällä mahdollistetaan mm. nopeat toimitukset, kertoo toimitusjohtaja Marko Maskulin.

Laaja varasto mahdollistaa nopeat toimitukset Toimitusaikavaatimukset ovat tunnetusti tätä nykyä erittäin lyhyet. Pajakallio mahdollistaa nopeat reagoinnit tilaajien tarpeisiin neljä vuotta sitten rakennetulla 280 m2:n teräsvarastolla. – Nykypäivää on, että asiakkaan aamupäivällä tilatut 1–100 kappaleen erät toimitetaan jopa saman päivän ehtoopuolella katkottuna tai leikattuna määrämittaan ja jopa pidemmällekin jatkojalostettuina. Ilman omaa kattavaa varastoa näin nopeassa syklissä toimiminen ei olisi mahdollista, kertoo Maskulin. – Toimitamme myös raaka-aineita suoraan varastosta ilman jatkojalostusta. Asiakkaat ovat oppineet katsomaan nettisivuiltamme varastosaldon ja tilaamaan sen pohjalta. Toimimme myös Cronvallin tuotteiden jälleenmyyjänä Forssan alueella, mikä on tärkeä osa kokonaisuutta.

Lähinnä kantavien teräsrakenteiden ja niiden osien valmistukseen erikoistunut Pajakallio Oy on sertifioinut prosessinsa standardin EN 1090 mukaiseksi. Toiminnan kehittämiseen panostetaan muutenkin vahvasti; ensi keväänä käyttöön saatavaan 500 m2:n laajennusosaan sijoittuu mm. hitsaamo ja uusinvestointina tehtävä 4100 x 2100 kokoluokkaan yltävä plasmaleikkuri.

P

ajakallio on suhteellisen nuori yritys. Vuonna 2005 perustettu konepaja on lyhyen historiansa aikana pystynyt lohkaisemaan yrityksen omistajia tyydyttävän viipaleen markkinoilta. – Olemme fokusoituneet teräsrakennetöihin. Ensimmäiset vuotemme palvelimme vahvaa nousukautta elävää rakennusteollisuutta. Tämän segmentin romahdus 2000-luvun lopussa heijastui vahvana pudotuksena myös meille. Saimme kuitenkin kurssin käännet-

28 10 | 2014

tyä laajentamalla asiakaspintaa rakentamisen ulkopuolelle moneen eri teollisuuden haaraan. Tämän laajentuneen asiakaskunnan ansiosta vuodesta 2010 lähtien olemme kasvaneet tasaisella vauhdilla. Aloituskokoonpanoomme kuului kaksi perustajaa, mikä määrä on paisunut jo kahdeksan hengen tiimiksi. Perustajista toinen oli isäni Harri, joka on vieläkin toiminnassa mukana hallituksen puheenjohtajan roolissa, kertoo toimitusjohtaja Marko Maskulin.

Yhteistyössä on voimaa Vaikka Pajakallion valmistuskonseptin suurin siivu muodostuu kantavien teräsraken-

teiden ja niiden osien valmistuksesta, yrityksen yli 300:lle asiakkaalle toimitetaan melko monipuolisesti erityyppisiä osia ja osakokonaisuuksia: mittatilaustyönä kantavia teräsrakenteita, kaiteita, kulkutasoja, portaita ja teräsovia jne. – Korjaamme myös kuormaajien ja kaivinkoneiden kauhat ja vaihdamme huulilevyt. Pajakallion omassa tuotannossa tehdään katkaisut, leikkuut, prässäykset, koneistukset ja hionnat sekä pienessä mittakaavassa myös hiekkapuhallukset ja maalaukset. – Yksi vahvuutemme on rakenteiden suunnittelutyö. On paljon asiakkaita, jotka antavat meille idean, jonka me piirrämme ja toteutamme valmiiksi tuotteeksi. Asennetut teräskokonaisuudet toimitetaan yhdessä toisen paikallisen toimijan KSK-asennuksen kanssa. – Meillä on paljon yhteistyöprojekteja. Kun yhteistyö on hyvässä hengessä kahdensuuntaista ja tiivistä, synergiat toimituksissa ovat selkeät ja pystymme tarjoamaan erittäin kilpailukykyisesti asennettuja kokonaisuuksia. EN 1090 erottaa jyvät akanoista Lokakuun lopussa Pajakallio sertifioitiin kantavien teräsraJatkuu sivulla 30.

Ensi vuoden alusta käyttöön saatava 500 m2:n laajennusosa on vielä työn alla. Tuotantotilojen uuteen osaan sijoittuu hitsaamo ja uutena koneena tuotantoon saatava plasmaleikkauskone. Uusi tila mahdollistaa myös entistä suurempien kappaleiden käsittelyn, sillä rakennus on tuotantotilojen vanhaa osaa korkeampi.

www.eurometalli.com


MVD • • • • •

särmäyspuristimet levyleikkurit levytyökeskukset kuitulaserit LUKUISIA referenssejä

E8 1212 5 axis

NUKON Fiber Laser Ainutlaatuinen Fiber Laser • 0,3 – 20 mm • kupari, pronssi, alumiini hyvä • ei kaasua laserin luomiseen

HIGHYAG BIMO FSC-leikkauspäät • ohut ja paksu samalla linssillä • automaattinen fokus • täydellinen leikkaustulos

Eurooppalainen Huvema Sorvi HU360 x1000 • Newall DRO • CE-suojat • Portaaton 3000 rpm • Camlock D1–4

• tuplapöytä • heilurityöstö

KYSY MUUT KOOT

Puh. (09) 879 2266 • email: info@rensi.fi • www.rensi.fi

www.forssanlevy.fi info@forssanlevy.fi puh. 0207 431 431

6000 m2 tuotantotilat mahdollistavat entistä suurempien kokonaisuuksien toteutuksen Osavalmistus ja järjestelmätoimitukset suunnitteluineen 10 | 2014 29


78 kappaleen sarja työn alla.

Yksi Pajakallion osaamis­ alueista on teräsovet. Kuvassa asiakkaalle lähdössä oleva ovi, joka toimitetaan lukkopesiä myöten asennus­ valmiina.

kenteiden valmistuksen osalta standardin EN 1090 EXC2 -luokan mukaiseksi. – Hienoa, että vihdoinkin puututaan standarditasolla kantavien teräsrakenteiden valmistukseen. Tähän asti kuka tahansa on voinut valmistaa näitä turvallisuusnäkökohdiltaan kriittisiä tuotteita. Tästä seurauksena onnettomuuksiltakaan ei ole vältytty, viittaa Maskulin taannoisiin hevosmaneesien teräsrakenteiden pettämisiin.

– Olemme toimineet aina vastuullisesti valmistusprosessissamme, mutta nyt nämä asiat on saatettu myös paperille. EN 1090 mukanaan tuomien poikkeama- ja kehitysraporttien sekä tuotteiden käsittely- ja varastointiohjeiden myötä prosessit kehittyvät. Parannusta tulee myös aloituspalaverien, hitsauskokoonpanon tarkastuspöytäkirjojen ja alihankkijoiden hallinnan myötä. Myös WPS:t tulevat konkreettisemmin lattiatasolla käyttöön. – Toivottavasti EN 1090 tuo Suomeen tasalaatuisempaa rakentamista. Edelleen katsotaan läpi sormien huonolaatuista rakentamista, kun liian usein vain hinta ratkaisee. On mielenkiintoista seurata jatkossa, miten standardin mukaista valmistamista pystytään valvomaan. Tällä hetkellä kenttä on melko villi, kun töitä teetetään monesti alihank-

kijoiden alihankkijoilla. Meidän prosessimme on läpinäkyvä. Valmistus tehdään omien osaavien tekijöidemme toteuttamana. Näin voimme olla varmoja, että esimerkiksi hitsaukset suoritetaan vain pätevöitettyjen hitsaajien toimesta WPS:iä noudattaen. Uudistukset jatkuvat Pajakallio on edennyt kasvuhakuisesti, mutta kuitenkin maltillisesti. Tästä todisteena AAA-luottoluokitus, johon yhä harvempi suomalaisyritys tänä päivänä yltää. – Kyllä me haemme jatkossakin kasvua. Uudet tilat ja sinne sijoittuva uusi plasmaleikkuri ovat yksi osa tätä suunnitelmaa. Lähisuunnitelmiin kuuluu x = 4000 kokoluokan jyrsinkoneemme modernisointi ja kauempana siintää 5-akselisen koneistuskeskuksen hankinta, visioi Maskulin. n

INFO Pajakallio Oy Marko Maskulin toimitusjohtaja puh. 040 415 5545 www.pajakallio.fi

30 10 | 2014

www.eurometalli.com


• MITTAA MISSÄ HALUAT • MITTAA MITÄ HALUAT

Markkinajohtaja FARO mittakoneet

SURFCAM – LATAA WWW.RENSI.FI OMA OHJELMASI JA SUOMENKIELINEN ITSEOPISKELUKIRJA

• Voittamaton vaakakaraisten ohjelmoinnissa • Lyömätön 2–5 akselisessa indeksikoneistuksessa • Ota koekäyttöön kuukaudeksi • Nc-koodin vääntäjänä lyömätön NeoPost – Suomessa tehty.

CAM-VALMISTELUUN OHJELMA

STI MUUTA NOPEA 3D-MALLEJA 3D-printterille Must-ohjelma CAM-valmistelijoille pakollinen Levytyöpuolelle COOL

Puh. (09) 879 2266 • email: info@rensi.fi • www.rensi.fi

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy metallintyöstökoneet jo 30 vuoden kokemuksella.

SORVIKAMPANJA –20% VARASTOKONEISTA

400

Kaikissa koneissa digitaaliset näyttölaitteet asennettuna, kartiosorvauslaite, pikavaihtopidinrunko + 5 pidintä sekä vähintään seuraavat varusteet:

K I NO I RK

1.

N

MA

R

KK

EN

A

D

M

s e in kiito Lämm paneillemm mp . u k ta s ö e ty yhteis neesta vuod a ulu kulu llista jo Rauha nestystä e ja m 5! lle 201 vuode

toimitettu D N O DIAM Suomeen A kärkisorvit EMUKSELL K O K N E D O YLI 20 VU

I NOID

E

• • • • • • • • • • • •

3-leukaistukka 4-leukaistukka kiinteä tukilaakeri liikkuva tukilaakeri takalastunsuoja pyörivä keskiökärki työvalo jäähdytysnestelaitteet kierrekello kitapala perustuspultit konekohtaiset huoltotyökalut ja käyttöohjeet

Punasillantie 4, 40950 Muurame Puh. 014 443 2100, huolto puh. 014 443 2111 • Fax 014 443 2101 • il-sales@il-machinery.com • www.metallintyöstökoneet.fi MYYNTI: Ismo Lindberg 0400 640 956 Antti Lindberg 040 585 6879

Harri Nieminen Jarno Vauhkonen

040 828 9251 040 501 3399

Antti Pöyry

040 505 1777

10 | 2014 31


KUVA: LAURI MÄKI

Vuoden hitsaushuippu löytyy Lappeenrannasta

L

appeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) teräsrakenteiden laboratoriolle on myönnetty vuoden Hitsaushuippu-tunnustuspalkinto. Tunnustus tuli tutkimus- ja kehitysyksiköiden sarjassa ja sen myönsi Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys (SHY). LUT:n konetekniikan laitoksella toimiva teräsrakenteiden laboratorio on toiminut rakenteiden vaativan suunnittelun ja

lujuustekniikan edelläkävijänä Suomessa vuodesta 1974. Laboratorion opetus ja tieteellinen tutkimus palvelevat myös elinkeinoelämää. ”Palvelujemme loppukäyttäjien taholta tuleva palaute on aina otettava nöyrästi ja rakentavasti vastaan”, sanoo palkinnon vastaanottanut professori Timo Björk LUT:n teräsrakenteiden laboratoriosta. ”Ilman menestyvää alan teollisuutta toimintamme olisi onttoa. Suomen hyvinvointia

ylläpitävä vientiteollisuus kaipaa erityisesti juuri nyt yliopistojen tuottaman tutkimuksen etua”, kautta saatavaa kilpailu­ Björk toteaa. Palkinnon perusteena SHY korostaa laboratorion tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen olevan alansa huippuluokkaa. Lisäksi laboratorio on tunnettu useista vaativien teräsrakenteiden kehitysprojekteista sekä aktiivisesta toiminnasta kansainvälisessä hitsattujen rakenteiden tutkimuksessa ja siihen liittyvässä koulutuksessa. Teräsrakenteiden laboratorion opetuksessa ja tutkimuksessa yhdistyvät sekä suunnittelu että valmistus, joiden avulla luodaan edellytykset hallita rakenteiden kestävyys ja toimivuus erityisesti vaativissa suunnittelukohteissa mahdollisimman hyvin. ”Hitsatun lopputuotteen lujuus muodostuu monesta osatekijästä, jossa valmistuksen vaikutus on otettava huomioon. Lopputuotteiden turvallisuus- ja vastuukysymykset ovat erittäin oleellisia. Parhaatkin simulointimallit ovat yksinkertaistettuja ku-

vauksia todellisuudesta, joten myös kokeellinen tutkimus kuluu oleellisena osana toimintaamme.” Palkinto on merkittävä tunnustus paitsi teräsrakenteiden laboratoriolle, myös laboratorion koordinoimalle Hitsattujen Rakenteiden Optimointi (HRO) -foorumille, jossa on mukana yli 30 alan johtavaa ja kansainvälisesti toimivaa yritystä Suomesta. LUT:ssa tehtävä hitsattujen metallirakenteiden tutkimus on keskeisessä roolissa myös Metallituotteet ja koneenrakennus -alan strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) toiminnassa, jota koordinoi FIMECC Oy. Palkinto luovutettiin LUTille 5.11. järjestetyn Nordic Welding Expo -tapahtuman yhteydessä Tampereella. n

INFO

K

Timo Björk professori puh. 0400 553 508 timo.bjork@lut.fi

Edullista älykkyyttä jokapäiväisiin sovelluksiin

D

iplomi-insinööri Petri Heljo osoittaa väitöstyössään, että painomenetelmillä pystytään tuottamaan toimivia komponentteja ja piirejä, joita voidaan hyödyntää yksinkertaisten laitteiden valmistuksessa. Elektroniikan valmistaminen on suhteellisen edullista, mutta silti sen kustannukset ovat liian korkeita moneen sovellukseen. Hyödyntämällä uusia orgaanisia johtavia ja puolijohtavia materiaaleja voidaan perinteisillä painomenetelmillä toteuttaa yksinkertaisia elektroniikan sovelluksia nopeasti ja edullisesti. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi radiotaajuiseen etätunnistukseen perustuvat sovellukset.

32 10 | 2014

– Esimerkiksi päivittäistavarakauppa on haaveillut siirtymisestä RFID-tekniikkaan perustuvaan laskutukseen kassalla. Asiakas voisi kävellä kassojen ohi ja maksaa ostokset automaattiin nostamatta niitä kärrystä, sanoo Petri Heljo. Perinteisten RFID-tunnisteiden hinta ja valmistusnopeus kuitenkin rajoittavat niiden laajempaa käyttöä. Myös edulliselle anturitekniikalle on suurta kiinnostusta pakkausteollisuuden piirissä. Indikaattorileima, joka kertoisi kylmäketjun katkeamisesta elintarvikkeissa, toisi tärkeää tietoa tuotteita valmistaville ja myyville yrityksille. Heljo tutkii väitöstyössään orgaanisten painettujen

dien valmistusta ja suoridio­ tuskykyä. Sovellusten suunnittelun kannalta on erittäin tärkeää tietää valmistusmenetelmän ja materiaalien asettamista rajoituksista. Heljo osoittaa, että painomenetelmillä pystytään tuottamaan toimivia komponentteja ja piirejä, joita voidaan hyödyntää yksinkertaisten laitteiden valmistuksessa. Väitöstilaisuus oli perjantaina 21.11. Diplomi-insinööri Petri Heljon elektroniikan alaan kuuluva väitöskirja Organic diodes for high frequency and logic applications (”Orgaaniset diodit korkeataajuus- ja logiikkasovelluksiin”) tarkastettiin Tampereen teknillisen yliopis-

ton (TTY) tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa perjantaina 21.11.2013. Vastaväittäjänä toimi professori Ioannis Kymissis (Columbia University, Yhdysvallat). Tilaisuutta valvoi professori Donald Lupo TTY:n elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitokselta. Petri Heljo (29) on työskennellyt tutkijana TTY:n elek­ troniikan ja tietoliikennetekniikan laitoksella. n

INFO Petri Heljo petri.heljo@tut.fi www.eurometalli.com

KY VA


Tiimityöllä menestystä Suomelle Manufacturing Challenge -kilpailussa

T

iimityö toi Suomen joukkuelle menestystä Ranskan Lillessä 1.–5.10.2014 järjestetyssä EuroSkills-kilpailuissa. Suomen Vili-Valtteri Heiskanen (CNC-jyrsintä) ja Miika Niskanen (CAD-suunnittelu) ottivat pronssia korkeatasoisessa Manufacturing Challenge -kilpailussa. Vili-Valtteri Heiskasen valmentaja Ossi Talvi Forssan ammatti-instituutista uskoo suomalaiseen osaamisen ja haluun olla hyvä myös metalliteollisuudessa: ”Osaamista tässä maassa on ja on tärkeää rakentaa sen varaan sekä pyrkiä olemaan ajan tasalla alan kehityksessä”. Työkalutoimittajan edustaja Timo Rokala, joka on ollut mukana neuvomassa Vili-Valtteri Heiskasta jyrsin-

nässä kommentoi: ”Koneistuksessa on todella tärkeää jatkuvasti oppia ja pysyä mukana kehityksessä, mieluummin olla se joka uskaltaa kokeilla uutta ja saada siten etua kilpailijoihin”. Iscar onnittelee pronssimitalisteja ja Suomen tulevaisuuden menestyksen tekijöitä ja toivoo samaa halua kehittää kotimaan tuotantoa kaikilta alan ihmisiltä. n

INFO EuroSkills tapahtumasta www.skillsfinland.fi sekä työkaluista ja menetelmistä www.iscar.fi

KONEPAJA E.VIRTANEN OY

UUSI VIRTANEN – Varma valinta! LEVYTYÖKONEET Yli 1500 ! ettua konetta

täysin räätälöitävissä! A T U OTA N TO L A J Ö Y T IS M YÖ S E R IKO

toimit

IT T E E T

n e n a t r i V e s t i l Va – a t s i a l a T m o N K IN TAT Y Ö A IH L – Suosi su A T LU E T – T YÖ K A KO N E

KONEPAJA E. VIRTANEN OY Seppientie 9, 31600 JOKIOINEN KYSY MYÖS VIRTANENpuh. +358 3 438 3838 | virtanen@konepajaevirtanen.fi | www.konepajaevirtanen.fi VAIHTOVARMAT

e Toivotamm ja mme asiakkaille aneille pp yhteistyökumuhallista Hyvää ja Ra sekä a Joulunaika ä menestyst 15! vuodelle 20

10 | 2014 33


TRAUB TNK65 – Automaattisorvaukseen uutta tehokkuuta TNK65-sorvi on kompakti pakkaus. Tilantarve on 5,5 m2 ilman makasiinia.

Syksyn AMB-messuilla Traub lanseerasi uuden tankosorvin TNK65. Kone on EMO-messuilla 2013 Hannoverissa ensiesittelyssä olleen ja hyvää suosiota saaneen TNK42-sorvin ”isoveli”. TNK65-koneella voidaan koneistaa tankohalkaisijaan 65 mm saakka. Pääkarasta löytyy tehoa 35 kW ja sen vääntömomentti on 120 Nm sekä maksimikierrosluku 6.000 r/min. TNK65-koneen kehityksen perustana on käytetty kokemuksia suosittujen TNL18- ja TNL32-automaattisorvien valmistuksesta. Sorvilla voidaan koneistaa muodoltaan geometrisesti vaativia kappaleita pituudeltaan aina 305 mm saakka. Koneen ohjaus on käyttäjäystävällinen Mitsubishi-pohjainen TRAUB TX8i -järjestelmä, joka soveltuu hyvin keskisuurien ja sarjojen joustavaan valmistukseen.

K

oneella on kompakti rakenne ja tilantarve vain 5,5 m2 ilman makasiinia. Kun sorvilla voidaan samanaikaisesti koneistaa 3 kohdassa, se takaa hyvän tuottavuuden. Lisäksi takatyöstössä on 8 erillistä työkalupaikkaa, joista 5 on mahdollista käyttää samanaikaisesti revolverin kanssa. Katkaisupuolentyöstö tehdään näin näppärästi ja kappale saadaan valmiiksi yhdessä koneessa mainiosti. Tehokkaat työstöarvot Ylärevolverissa on 10 ja alarevolverissa 9 työkalupaikkaa. Molempien revolverien liikkeet ovat pitkät X = 140 mm

34 10 | 2014

ja Y = 300 mm. Revolvereissa X- ja Z-akselien lisäksi on käytössä interpoloiva Y-akseli. Y-akselin liike saadaan, kun samanaikaisesti käytetään pääkaran C- ja revolverin H-kääntöakselia. Idea on tunnettu jo käyräkoneajoilta ja vaikuttaa vähän monimutkaiselta, mutta toimii kuitenkin käytännössä moitteettomasti. Y-akselin liike on pitkä ± 50 mm, joten tasojyrsintä ja poraaminen keskiön ulkopuolelle on myös mahdollista. Revolverien pyörivientyökalujen teho on 10 kW ja momenttia löytyy 8 Nm sekä maksimi kierrosluku on 12.000 r/min. Näillä arvoilla kyllä lastu irtoaa. Alarevolve-

riin yhden työkalupaikan kohdalle on integroitu tukeva vastakara. Vastakaralla katkaistu kappale koneistetaan monipuolisesti kaikkiaan 8:ssa eri takatyöstöyksikössä. Vastakaran teho on 12 kW ja vääntömomentti 22,5 Nm. Nämä arvot osoittavat, että kyseessä on vastakara, ei apukara. Takatyöstöyksikköihin saadaan myös pyörivät työkalut 5 asemaan 6,7 kW teholla ja pyörimisnopeutta on jopa 12.000 r/ min. Vankka rakenne – hyvä lastunirrotus Koneen runkorakenne ja työtila on suunniteltu siten, että

syntyvä lämpöenergia voidaan tehokkaasti poistaa työstötilasta tulevan lastu- ja lastuamisnestevirran mukana. Koneen hyvä terminen lämpötasapaino saadaan, kun X-akselille on asennettu lasimittasauva ja revolverit toimivat ilman hydrauliikkaa. Karojen ja hydrauliikan hukkalämpö johdetaan koneen ulkopuolelle nestekierrolla. Avara työstötila ja koneen pystysuora runkorakenne tarjoavat mukavan asetuksenteon sorvissa. Samalla lastujen putoaminen käy vapaasti lastunkuljettimelle. Koska kone on vankkarakenteinen, myös tarkat ja monipuoliset sorvaustyöt onnistuvat hyvin tehokkaalla lastuamisnopeudella ja teränkestot paranevat. Koneen ohjaus TRAUB TX8i-s pohjautuu Traubin TX8isarjaan, joka on tunnettu vakaaksi ja laskentateholtaan tehokkaaksi ohjaukseksi. Asiakkaiden erilaiset vaatimukset ja käyttötarkoitukset voidaan toteuttaa ja optimoida ohjauksessa hyvin. Näyttö on 15 tuuman LCD-kuvaruutu, jonka alawww.eurometalli.com


Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä lämmin kiitos kuluneesta vuodesta. Menestystä vuodelle 2015!

Puh. 040 558 6138 | fax (019) 766 981 | Huvijärventie 3, 12100 Oitti | E-mail: myynti@adene.fi | Internet: www.adene.fi

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhaisaa Joulua sekä hyvää vuotta 2015!

Pääkaran 35 kW:n teho ja tukeva vastakara takaavat hyvän lastunirrotuskyvyn tankohalkaisijalle 65 mm saakka.

puolella on erillinen Ascii-näppäimistö. Molemmat on yhdistetty suurtehoprosessoriin. Tiedonkäsittely käy nopeasti ja samalla se tukee lyhyttä valmistusaikaa. TNK65 soveltuu hyvin suomalaisen konepajaan, koska tänä päivänä tarvitaan automaattisorvilta joustavuutta ja asetuksenteon täytyy olla helppoa, tietenkin tinkimättä lastuamistehoista. Uusi

MYYNTI ja HUOLTO 0400 175 515 www.cncfinland.fi • HUOLTOPALVELUT • • KONEIDEN MEKAANISET KORJAUKSET • • ASENNUKSET • SIIRROT • KAIKKI MERKIT! •

Molemmilla revolvereilla olevat Y-akselit nopeuttavat koneistusta huomattavasti.

Traub-automaattisorvi täyttää nämä vaatimukset ja luo mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseen. n

Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2015!

INFO Index-Traub Ab puh. 010 843 2000 www.index-traub.fi

Eurometalli on luettavissa myös älypuhelimilla ja tableteilla osoitteessa

CEBOTEC OY

Koskelanjokitie 60, 64720 Teuva Puh. (06) 266 9113 cebotec@mail.tawi.fi cebotec@cebora.fi

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhaisaa Joulua sekä hyvää vuotta 2015!

www.lehtiluukku.fi Kokemusta ja näkemystä – eduksesi!

Valtuutettu TOS-myyjä Heikki Vapaavuori | puh. +358 40 550 5250 Aki Sainio | puh. +358 40 746 1522

Valtuutettu TOS-huoltaja ja varaosatoimittaja Myös asennus ja koulutus. Jukka Honkanen | puh. +358 400 420 648 Jaakko Lemmetty | puh. +358 40 717 7140

10 | 2014 35


UUSI TAPAHTUMAKOKONAISUUS YHDISTI ERI ALOJEN TOIMIJAT

Vuoden 2016 EuroSafety, Työhyvinvointi ja Nordic Welding Expo pidetään Tampereella maan Suomea elokuussa Brasiliassa pidettäviin WorldSkills 2015 -kilpailuihin. MM-kilpailuihin osallistuu yli 60 maata ja kilpailijoita on kaikkiaan yli 1000. Toiseksi kilpailussa tuli Olari Kalde (Kankaanpää) ja kolmanneksi Jani Leskelä (Oulu). SHY ja Tampereen seudun ammattiopisto järjestivät messuilla Pohjoismaiden ensimmäiset Robottihitsauskilpailut. Kilpailun voitti Sami Siekkinen (Tampere). Toiseksi sijoittui Henry Ahlstedt (Pirkkala) ja kolmanneksi Aki Granlund (Nokia).

K

ansainväliset EuroSafety-, Työhyvinvointi- ja Nordic Welding Expo -messut järjestettiin Tampereella 5.–7.11.2014. Messuihin tutustui yhteensä 8007 alan ammattilaista. Turvallisuus- ja työhyvinvointialan messut toteutettiin ensimmäisen kerran samaan aikaan hitsausmessujen kanssa. Uusi kokonaisuus tarjosi synergiahyötyjä alan ammattilaisille. Nuorten SM-hitsauskilpailut voitti Pekka Sumiloff Oulusta. Ensimmäisten Robottihitsauskilpailujen voittajaksi selviytyi Sami Siekkinen Tampereelta. Messujen yhteydessä toteutettiin myös Nordic Welding Conference.

Tampereen Messut Oy jatkaa yhteistyötä Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen ja Suomen Työsuojelualan Yritysten Liiton kanssa myös vuoden 2016 messujen osalta. Tarkemmat ajankohdat päätetään myöhemmin. Turvallisuuden, työhyvinvoinnin ja hitsauksen suurtapahtumassa oli mukana yhteensä 212 näytteilleasettajaa. Suomen lisäksi messuilla nähtiin yrityksiä Norjasta, Liettuasta, Ruotsista, Saksasta ja Sri Lankasta. Kansainvälisessä hitsauskonferenssissa oli osallistujia Pohjoismaiden lisäksi Israelista ja Ranskasta. Kokonaisuudessaan tapahtuma oli kansainvälisempi kuin koskaan aiemmin. – EuroSafety- ja Työhyvinvointi-messujen näytteilleaset-

SHY järjesti Nordic Welding Expo -messuilla Nuorten SM-hitsauskilpailut, jossa mittelivät alle 21-vuotiaat. Voittajaksi selviytyi Pekka Sumiloff (Oulu), joka lähtee edustamaan Suomea elokuussa Brasiliassa pidettäviin WorldSkills 2015 -kilpailuihin. Kuvassa Timo Paananen (Kuopio) suorittamassa kilpailutehtäväänsä.

36 10 | 2014

tajat olivat tyytyväisiä erityisesti kävijöiden laatuun. Työsuojeluun ja työhyvinvointiin panostetaan juuri nyt enemmän kuin koskaan. Lisäksi nämä asiat koskettavat kaikkia aloja, joten tapahtumassa oli tarjolla runsaasti hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa useille eri kävijäkohderyhmille, sanoo projektipäällikkö Veli-Pekka Rouvali Tampereen Messut Oy:stä. – Nordic Welding Expo -messujen näytteilleasettajat antoivat kokonaisuudesta positiivista palautetta. Työsuojelun, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden teemat liittyvät tiiviisti hitsausalaan, joten nämä tapahtumat tukivat aidosti toisiaan. Hitsausalan yritykset tavoittivat näillä messuilla juuri oikeat kävijät, kertoo projektipäällikkö Raimo Pylvänäinen Tampereen Messut Oy:stä. Hitsauskilpailujen voittajat palkittiin perjantaina – Pekka Sumiloff WorldSkills 2015 -kilpailuihin SHY järjesti Nordic Welding Expo -messuilla Nuorten SM-hitsauskilpailut, jossa mittelivät alle 21-vuotiaat. Voittajaksi selviytyi Pekka Sumiloff (Oulu), joka lähtee edusta-

Tampereen Messut Oy jatkaa yhteistyötä SHY:n ja STYL:n kanssa vuoden 2016 messujen osalta Tampereen Messut Oy on allekirjoittanut sopimukset vuoden 2016 tapahtumien järjestämisestä Tampereella sekä Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen että Suomen Työsuojelualan Yritysten Liiton kanssa. – Haluan kiittää pääyhteistyökumppaneitamme Suomen Hitsausteknillistä Yhdistystä ja Suomen Työsuojelualan Yritysten Liittoa erinomaisesta yhteistyöstä. Pitkäaikaisten kumppaneiden kanssa on hyvä lähteä kehittämään näitä tapahtumia vuodelle 2016. Meillä on ollut tänä syksynä ennätyksellinen määrä ammattimessuja ja ne ovat onnistuneet hyvin. Sijainniltaan Tampere on Suomen paras paikka teollisuuden ammattimessujen järjestämiselle, sanoo toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Tampereen Messut Oy:stä. n

INFO www.eurosafety.fi www.tyohyvinvointimessut.fi www.nordicweldingexpo.fi Tampereen Messut Oy www.tampereenmessut.fi

www.eurometalli.com


Tavoitteena nolla tapaturmaa! Koneturvallisuus on vahva osaamisalueemme. Voimme auttaa sekä uusien koneiden suunnittelussa että käytössä olevien koneiden parantamisessa. Turvaa kulku soluun Ovien avaaminen väärään aikaan aiheuttaa sekä vaaratilanteita että tuotannon pysähdyksiä väärissä kohdissa. Molempiin helppo ratkaisu on käyttää sähkölukolla varustettuja ovirajoja ja tarvikkeita jolloin solu pysähtyy ensin sopivaan kohtaan ja avaa lukon kun se on turvallista. Esimerkiksi D4SL-sarjaan on saatavana liukukahva valmiina yksikkönä.

industrial.omron.fi

info.fi@eu.omron.com

0207 464200

Toyotan turvallisuus­tuotteet herättivät kiinnostusta Eurosafety 2014 -messuilla

T

oyota Material Handlind Finland Oy osallistui menestyksekkäästi Eurosafety 2014-messuille 5-7.11.2014 Tampereen messukeskuksessa. Toyotan läsnäolo messuilla oli itseisarvo, sillä turvallisuus tulee aina ensin Toyotan omassa toiminnassa ja Toyotan tarjoamissa tuotteissa ja palveluissa. Toyotan teemana messuilla oli ”Autamme saavuttamaan nolla tapaturmaa”. Toyotan osaston suurin vetonaula oli innovatiivinen SpotMe-varoitusjärjestelmä. Se on kehitetty edistämään turvallisuutta varastoissa ja tuotantolaitoksissa. Sisäänrakennetuilla suuntaherkillä sensoreillaan SpotMe havaitsee kaikentyyppiset ajoneuvot ja jalankulkijat risteyskohdissa kuten varastokäytävien risteyksissä. Varoitusyksikön led-valot alkavat vilkkua kun potentiaalinen törmäysvaara havaitaan, jol-

loin kulkuneuvot ja jalankulkijat ymmärtävät hidastaa ja pysähtyä risteyksiin. Yleisessä käytössä on perinteisesti ollut erilaiset peilit, mutta niiden ongelmana on likaantuminen ja vaurioituminen. Kaluston- ja kustannusten hallintajärjestelmä Toyota i_Siten esittely keräsi myös paljon messuvieraita. Toyota I_ Site antaa asiakkaalle pääsyn reaaliaikaiseen tietoon kalustosta kaikkialta missä on internet yhteys. Järjestelmä tuottaa kalustovastaaville tärkeää tietoa trukin ja kuljettajan toiminnasta ja mahdollistaa tekemään oikeaan tietoon perustuvia analyyseja ja kehitystoimenpiteitä. Toyota I_Site:n mittareiden ansiosta he voivat seurata mm. trukkien pääoma- ja huoltokustannuksia, trukkien toimintaa, törmäyksiä ja akun tilaa. Lisäksi kuljettajat voidaan valtuuttaa käyttämään vain niitä trukkeja, joihin

heidät on koulutettu; tämä on tehokas tapa ohjata turvallista ja ergonomista päivittäistä toimitaan. Toyotan osastolla oli esillä jokapäiväisessä työssä vaurioituneita varastorakenteita. Varastoissa tapahtuvia onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti säännöllisillä varastorakenteiden turvallisuustarkastuksilla. On täysin normaalia, että hektisessä ja välillä ahtaassakin varastoympäristössä aiheutetaan kolhuja ja vaurioita. Vauriot voivat olla sen luonteisia, että ajan kuluessa ne vaikuttavat kantavien rakenteiden kantavuuteen. Varastojen turvallisuustarkastus ja sen tuloksena suoritettavat huoltotoimenpiteet ovat edullinen ja järkevä ratkaisu varaston turvallisuuden maksimoimiseen. Lisäksi turvallisuustarkastuksen jälkeisten huoltotoimenpiteiden avulla varasto uudistuu ja säi-

lyy hyväkuntoisena, mikä on tärkeä asia omaisuudesta huolehtimisen kannalta. Em. lisäksi messuvieraille esiteltiin trukkikuljettajien koulutusta ja trukkien turvallisuustarkastuksia ja -varusteita. Kokonaisuutena Eurosatefy 2014-tapahtuma oli hieno tilaisuus tavata yritysten työturvallisuudesta vastaavia ihmisiä. Toyota haluaa olla mukana kehittämässä suomalaisten yrityksien turvallista työympäristöä ja sitä kautta auttaa asiakkaita kohti nolla tapaturmaa. n

INFO Lisätietoa Toyotasta www.toyota-forklifts.fi ja www.toyota-hyllyt.fi sekä tapahtumasta www.eurosafety.fi

10 | 2014 37


Pyörivien koneiden värähtelyt kuriin simuloinnin avulla

S

imulointia on käytössä jo monilla aloilla ongelmanratkaisun ja tuotekehityksen välineenä. Nyt myös pyörivien koneiden käytönaikaiset värähtelyt saadaan selvitettyä simuloinnin avulla. ”Simuloinnista on höytyä koneissa, joissa tiedetään olevan useita värähtelyn aiheuttavia herätteitä yhden kierroksen aikana. Simuloinnin avulla värähtelyt voidaan havaita suunnitteluprosessin aikana, jolloin niihin voidaan myös vaikuttaa suunnittelun keinoin,” kertoo aiheesta väittelevä Janne Heikkinen. Pyörivät koneet on konetyyppi, jossa heräte värähtelyyn on olemassa koneessa itsessään. Pyörivissä koneissa esiintyvät pienet geometriset epätarkkuudet aiheuttavat pyörivään akseliin herätevoiman kerran tai useammin yhden pyörähdyksen aikana. Janne Heikkinen tutki väitöksessään suuren tuuligeneraattorin, kestomagneettivaihteen sekä paperikoneen telan värähtelyitä. Nämä värähtelyt tapahtuvat usein koneiden normaaleilla pyörimisnopeusalueilla, ja pahimmillaan ne voivat vaikuttaa prosessin tehokkuuteen, lopputuotteen laatuun tai koneen toimintaan. Esimerkiksi paperikoneen telan tapauksessa värähtelyt voivat heikentää lopputuotteen laatua ja tuuligeneraattorin tapauksessa värähtelyt voivat heikentää suorituskykyä tai jopa rikkoa generaattorin. Usein teollisuuskäytössä olevat koneet on suunniteltu pyörimään vakionopeudella, jolloin käytönaikaiset resonanssit on helppo välttää, sillä ne on vältettävä suhteellisen pienellä pyörimisnopeus-

38 10 | 2014

alueella. Sen sijaan koneet, joiden pyörimisnopeus vaihtelee käytön mukaan, ovat hankalampia laajemman pyörimisnopeusalueen ja sitä kautta laajemman herätetaajuusalueen vuoksi. Diplomi-insinööri Janne Heikkisen konetekniikan alaan kuuluva väitöskirja ”Vibrations in rotating machinery arising from minor imperfections in component geometries” (Pienten geometristen epätarkkuuksien aiheuttamat värähtelyt pyörivissä koneissa) tarkastettiin 21.11.2014 Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) salissa 1383. Vastaväittäjinä toimivat professori Arend L. Schwab (Delft University of Technology, Alankomaat) sekä professori Pierangelo Masarati (Politecnico di Milano, Italia). Tilaisuuden kustoksena toimi professori Jussi Sopanen LUT:sta. Väitöskirja julkaistaan yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 595. ISBN 978952-265-667-4, ISSN 14564491. Väitöskirja julkaistaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-668-1. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi. n

INFO Janne Heikkinen janne.e.heikkinen@lut.fi puh. +358 50 323 7048

Uusi yleiskäyttöinen malli koneiden rullalaakereiden toiminnan analysointiin

P

allomaisen rullalaakerin toiminnan ennustettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi on kehitetty uusi dynaaminen analyysimalli. Sillä saadut tulokset osoittavat, miten tietyt merkittävimmät parametrit, kuten muun muassa laakerin välys, rullien määrä, valmistusepätarkkuudet ja käytön aikana syntyvät paikalliset viat vaikuttavat laakerien suorituskykyyn. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Behnam Ghalamchin konetekniikan alan väitöksestä. Kehitetty malli ottaa huomioon erityyppisiä pallomaisen rullalaakerin epäideaalisuuksia, kuten sisä- ja ulkorenkaan aaltomaisuuden, ja niin sanottuja paikallisia vikoja, kuten sisä- ja ulkorenkaan viat. Vaikka laakerit valmistetaan nykyisin kehittyneillä valmistusmenetelmillä tiukkojen toleranssivaatimusten mukaisesti, voi kehien profiili silti sisältää mikrometrien suuruusluokkaa olevaa aaltomaisuutta. Esimerkiksi kehän profiili voi olla soikea tai kolmiomainen. Paikallisia vikoja voi puolestaan syntyä käytön aikana laakeripintojen väsymisen tai kulumisen takia. Kehitetty laakerimalli on yleiskäyttöinen. Toisin sanoen se on helppo toteuttaa erilaisiin simulointiympäristöihin, ja malli on laskennallisesti tehokas. Tämä on tärkeä ominaisuus käytännössä, koska tutkittava kone tai laite, esimerkiksi vaihdelaatikko, saattaa sisältää jopa kymmenen laakeria. Rullalaakerit ovat pyöri­vien koneiden olennaisia komponentteja. Pallomaisen rullalaakerin (spherical roller bearing, SRB) käyttö on lisääntynyt sen hyvien ominaisuuksien ansiosta: se kestää suurta kuormitusta ja sallii kohtuullisen suuren kulmavirheen asennuksessa ja käytössä.

Pallomaista rullalaakeria käytetään esimerkiksi paperikoneissa, tuulivoimaloissa, vaihteissa ja puhaltimissa. On yhä tärkeämpää ymmärtää, miten pallomainen rullalaakeri toimii dynaamisesti erilaisissa olosuhteissa. Väitöskirjassa esitetään laskennallisesti tehokas kolmen vapausasteen pallomaisen rullalaakerin malli, joka on kehitetty käytettäväksi yleisesti pyörivien koneiden simuloinneissa. Diplomi-insinööri Behnam Ghalamchin väitöskirja ”Dynamic analysis model of spherical roller bearings with defects” (epäideaalisten pallomaisten rullalaakerien dynaaminen analyysimalli) tarkastettiin 14.11.2014 LUT:n salissa 1382. Vastaväit­täjinä toimivat professori, filosofian tohtori Morten Kjeld Ebbesen norjalaisesta Agderin yliopistosta ja professori, filosofian tohtori Viktor Berbyuk ruotsalaisesta Chalmersin teknillisestä yliopistosta. Kustoksena toimi professori Aki Mikkola LUT:sta. Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 596. ISBN 978-952-265-669-8, ISBN 978952-265-670-4 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Väitöskirja julkaistaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-265-670-4 Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi. n

INFO Behnam Ghalamchi puh. +358 40 156 0595 behnam.ghalamchi@lut.fi

www.eurometalli.com


CoroTurn® SL -teräpäissä nyt CoroTurn HP -nestejärjestelmä

Saksalaiset robotit – Suomalaiset sovellukset Robotit turvalliseen tuotantoon.

Tarkoilla suuttimilla lastuamisneste juuri sinne, missä sitä tarvitaan

CoroTurn® SL -teräpäiden tarkoilla CoroTurn HP -nestesuuttimilla paineistettu lastuamisneste saadaan juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Sandvik Coromant on esitellyt tarkoilla CoroTurn HP -nestesuuttimilla varustetut CoroTurn® SL -teräpäät, joista lastuamisneste suuntautuu täsmälleen lastuavan terän ja työkappaleen väliin. Inno­ vaatio takaa CoroTurn SL -työkalujen käyttäjille luotettavan lastunmurron ja siten tehokkaan lastun­ poiston ja pidemmän ­terien kestoiän sisäpuolisessa takasorvauksessa.

aajentunut valikoima sisältää jopa 70 baarin nestepaineille tarkoitettuja teräpäitä. Teräpäiden malli jättää riittävästi tilaa työkalun ja työkappaleen väliin, joten ne soveltuvat myös sisäpuoliseen takasorvaukseen. Kokovaihtoehdot ovat 25 ja 40 mm, ja terämalleina ovat positiiviset Dja V-terät. CoroTurn® SL on yleiskäyttöinen modulaarinen järjestelmä, jonka liitäntäkappaleista ja vaihdettavista teräpäistä voi rakentaa sopivan työkalun eri koneistustarpeisiin. Erittäin tukeva SL-hammastuskiinnitys (Serration Lock) antaa laajat mahdollisuudet koota vähilläkin liitäntäkappaleilla ja teräpäillä lukuisia työkaluyhdis-

L

telmiä. Esimerkiksi kolmella puomilla ja kolmella teräpäällä saadaan yhdeksän työkaluyhdistelmää. CoroTurn SL -teräpäävalikoima sisältää neljä olastusvaihtoehtoa 23 mm:iin saakka. Etuna on hyvä ulottuvuus ja mahdollisuus käyttää mahdollisimman paksua puomia – ihanteellinen yhdistelmä ilmailualan ja öljy- ja kaasuteollisuuden vaativiin töihin, vaikkapa sisäpuolisiin muotosorvauksiin. Yhdessä värinävaimennettujen Silent Tools™-pitimien kanssa saadaan ihanteellinen yhdistelmä pitkille vapaapituuksille tai muuten värinäalttiisiin töihin. CoroTurn HP -työkalujen valmiiksi suunnatut suuttimet suuntaavat suurinopeuksisen nestesuihkun tarkasti oikeaan kohtaan. Hyödyt alkavat tuntua matalillakin paineilla, mutta mitä korkeampi paine on, sitä vaativampia materiaaleja voidaan koneistaa. Sandvik Coromant tarjoaa ratkaisut tehokkaaseen lastuamisnesteen syöttöön koneelta teräsärmälle saakka, mukaan lukien kiinnitysyksiköt, liitäntäkappaleet, pitimet ja terägeometriat. n

www.kuka.fi | Tel +358 (0) 207 354 770 | info@kuka.fi

Jucat JCP -pyörityslaitteilla paremmat asennot hitsaustyöhön

INFO www.sandvik.coromant.com

10 | 2014 39


ABB ja Jucat yhteistyöhön robotisoiduissa hitsausjärjestelmissä Jucat ja ABB yhteistyölle esirippu avautui Tampereella marraskuun alussa järjestetyillä Nordic Welding Expo 2014 -messuilla.

ABB ja lapualainen tuotannon kehittämisratkaisuja toimittava Jucat Oy aloittavat yhteistyön robotisoitujen automaatiojärjestelmien toimittamisesta. Robotisointi parantaa tuottavuutta ja työturvallisuutta sekä varmistaa tuotannon tasaisen laadun.

A

BB ja lapualainen tuotannon kehittämisratkaisuja toimittava Jucat Oy aloittavat yhteistyön robotisoitujen automaatiojärjestelmien toimittamisesta. ABB:n automaatio- ja robottiratkaisut täydentävät Jucatin hitsausjärjestelmiä.

Hitsausjärjestelmien robotisointi parantaa tuottavuutta ja työturvallisuutta sekä varmistaa tuotannon tasaisen laadun. Jucat Oy näkee robotisoinnin hitsaus- ja kokoonpanojärjestelmissä tuovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Euroopan johtavalla vaativiin olosuhteisiin suunnitellun kiskokaluston valmistajalla ja merkittävällä keskiraskaiden konepajatuotteiden sopimusvalmistajalla Transtech Oy:llä on tuotannossaan Jucatin val-

40 10 | 2014

”Toimintamme kehittyessä on välttämätöntä liittää robotteja ratkaisuihimme, koska haluamme toimittaa jatkossa asiakkaillemme entistäkin tehokkaampia linjoja ja ratkaisuja ja näin lisätä heidän kilpailukykyään. ABB:stä saamme yhteistyösopimuksen myötä luotettavan ja vahvan kumppanin robotisoinnin tukemiseen”, Jukka Rintala Jucat Oy:stä sanoo. ”Teollinen automaatio ja robotit ovat yrityksille suuri mahdollisuus. Automaation avulla varmistetaan se, että

pysytään kilpailussa mukana”, sanoo Jari Hyytiäinen ABB:ltä. Jucat merkittävä lenkki Transtech Oy:n tuotantoketjua ”Vuonna 2009 haimme yhteistyökumppania, joka ottaa kokonaisvastuun jigien suunnittelusta ja valmistuksesta käyttöohjeineen. Jucat Oy otti haasteen vastaan ja lupautui kokonaistoimittajaksi”, kertoo kehityspäällikkö Timo Kovalainen, Transtech Oy. Transtech Oy on Euroopan johtava vaativiin olosuhteisiin suunnitellun kiskokaluston valmistaja ja merkittävä keskiraskaiden konepajatuotteiden sopimusvalmistaja, joka Kovalaisen mukaan sai hyvän ja onnistuneen Jucat-yhteistyön ansiosta käynnistettyä telituotannon projektiaikataulun mukaisesti. ”Yhteistyö mahdollisti keskittää omat voimavaramme tuotteiden valmistamiseen jigien sijasta. Yhteistyön jatkuessa Jucat Oy:stä on muodostunut merkittävä lenkki tuotantoketjuumme. Se on myös mahdollistanut merkittävien tuotannon kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen”, sanoo Kovalainen. Transtech Oy:llä on käytössään mm. Jucatin valmistamia

mistamia jigejä, kappaleiden käsittelylaitteita, hitsausasemia, nostoapulaitteita, erilaisia varastotelineitä, työtasoja jne.

www.eurometalli.com


Teräskäsikirjan uusittuja osia SFS-käsikirja 51 Teräs Osa 1: Yleisstandardit 5. painos, 2014. 401 sivua. Hinta 224 €

Osa 2: Kuumavalssatut rakenneteräkset. Ainestandardit 7. painos, 2014. 399 sivua. Hinta 248 €

Osa 3: Ohutlevyteräkset. Ainestandardit 7. painos, 2014. 255 sivua. Hinta 163 € Muista myös aiemmin julkaistut osat!

Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 % ja toimituskulut hinnastomme mukaisesti.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki Puh. 09 1499 3353 (myynti) www.sfs.fi, sales@sfs.fi

jigejä, kappaleiden käsittelylaitteita, hitsausasemia, nostoapulaitteita, erilaisia varastotelineitä ja työtasoja. ”Kokonaisuutena olemme tyytyväisiä Jucat Oy:n palvelun ja tuotteiden laatuun, toimitusvarmuuteen sekä toiminnan joustavuuteen”, kiteyttää Kovalainen. ”Jucatin ja ABB:n välinen yhteistyösopimus voi vahvistaa edelleen Jucatin asemaa Transtech:n näkökulmasta, mahdollistaen jatkossa myös robotisoidut ratkaisut yhden toimijan kautta”, näkee Kovalainen. ABB on johtava teollisuusrobottien, modulaaristen valmistusjärjestelmien ja robottipalvelujen tuottaja. Yhtiö on toimittanut Suomeen jo yli 2400 ja maailmanlaajuisesti yli 250 000 robottia. Suomessa ABB:n robotit ovat muun muassa Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla osaltaan varmistamassa Mercedes-Benzin A-sarjan tehokkaan ja kilpailukykyisen tuotannon. ABB on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, jär-

jestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden sekä liikennefrastruktuurialojen asiakja in­ kaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB työllistää 100 maassa noin 145 000 henkilöä, joista Suomessa noin 5 400. Jucat Oy suunnittelee ja toteuttaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja valmistavan teollisuuden tuotantoon. Yritys toimittaa manuaalisia ja automaattisia hitsaus- ja kokoonpanolinjoja sekä hitsausjigejä ja kiinnittimiä. n

INFO ABB Oy, Robotics Jari Hyytiäinen puh. 050 33 56270 www.abb.fi

Levykoneiden vaihtoviikot! huipputuotteita mahtaviLLa eduiLLa

Ermaksan ja gEka bEndicrop. hanki nyt uusi konE sopuhintaan vuodEn 2014 loppuun mEnnEssä. kysy Edullista rahoitustarjoustammE! mm. nämä tuottEEt hEti varastosta: geka bendicrop 60 monitoimileikkuri

13.500 € (alv 0%)

ermak power-bend pro 3100-135

särmäyspuristin

45.000 € (alv 0%)

Jucat Oy Jukka Rintala ​puh. 050 590 6103​ www.jucat.fi

ota yhteyttä myyntiimme

020 163 0457

konepajateollisuus@machinery.fi | www.machinery.fi

10 | 2014 41 Eurometalli_1-4_112014.indd 1

14.11.2014 17.26


Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä investoi Kokkolassa aikuiskoulutukseen KPEDU-aikuiskoulutus jatkaa tuotantotekniikkaan kehittämistä. Kokkolan aikuiskoulutuksen, uuden Tuotos2015-hankkeen myötä koulutus ja yhteistyökapasiteetti laajeni syksyllä uudella isolla 5-akselisella jyrsinkoneella. Tuotoshanke on EU-rahoitteinen ja mukana siinä ovat alueen kunnat, Keski-Pohjanmaan alueen yrityksiä ja Keski-Pohjanmaan liitto. Koneella on tarkoitus tehdä yhteistyötä lähiseudun valmistavan teollisuuden kanssa. Keski-Pohjanmaan rannikkoalue on tunnettu veneenrakennuksestaan kuin kehittyneistä kevytrakenne-kuiturakenteistaankin. Kehityshankkeessa toteutetaan niin nopeiden muottien tekemistä hiili- ja lasikuiduille kuin näiden sekä alumiinikappaleiden trimmaamista ja irtileikkaamista 5-akselisesti. KPEDUlla on ennestään syvä tietämys Surfcam-ohjelmistosta, joten on loogista käyttää Surfcamiä yhdessä 5-akselisen koneen kanssa. Koneen on toimittanut Excitech sen suomalaiselta maahantuojalta Rensi Oy:ltä. Kuvassa vasemmalta oikealle Kari Kalliokoski, Heikki Luoma ja Excitech E8.

Trukkikauppaa jo vuodesta 1986 myynti • huolto • vuokraus • varaosat Kalmar DCE120-12 12,0t/1200mm dsl,ohj -07 Kalmar DCD90-6 9,0t/600mm dsl, ohj -00 Kalmar DCE80-9 8,0t/900mm dsl, ohj 2kpl -09-06 Combilift C4000 4-tietrukki 4,0t dsl, ohj -08 Toyota 5,0t dsl, ohj, pp -09 Volvo L45B 4,5t dsl ohj 2kpl -06-08 Toyota 7FD45 5,0t dsl, ohj -09 Toyota 4,0t dsl, ohj, pp 2kpl -07 Toyota 3,5t dsl ohj -08 Trukkikauppaa jo Toyota 3,0t dslvuodesta 1986 -07 Toyota dsl, ohj • varaosat 3kpl -04-12 myynti • 2,5t huolto • vuokraus ToyotaTrukkikauppaa 2,0t ohj jodsl,vuodesta 1986 -11 Mitsubishi kaasu • varaosat -07 myynti •5,0t huolto • vuokraus Toyota 3,5t kaasu 2kpl -10-08 Toyota 3,0t kaasu 2kpl -08-11 Toyota 2,5t kaasu 4kpl -02-09 Toyota 2,0t kaasu -08 Toyota 1,8t kaasu -07 Toyota 1,5t kaasu 3kpl -07 Toyota 3,5t sähkö ohj.al -09 Jungheinrig 2,5t sähkö -08 Still 2,5t sähkö 2kpl -08 Toyota 1,8t sähkö 3-pyör -08 Toyota 1,6t sähkö 3-pyör 2kpl -07-04 Toyota 1,5t sähkö 3-pyör 2kpl -07 BT työntömasto 1,6t sähkö 3kpl -05-08 BT istuen aj. pinoamisvaunu 1,6t sähkö -03 BT seisten aj. pinoamisvaunu 1,25t sähkö -05 Trukki Timlin Oy BT lavansiirtovaunu 1,5t sähkö -08 Silverstone pinoamisvaunu 1,6t sähkö -13 Asentajankatu 3 Silverstone pinoamisvaunu 1,0t sähkö -13

33840 Tampere

Vanhoja halpoja toimivia trukkeja useita. 020 755 1991 Jos etpuh. löydä listasta soita niin etsitään.

www.trukkitimlin.fi

Trukki Timlin Oy Trukki Timlin Oy Keskuojankatu Asentajankatu20 3 Asentajankatu 3 33900 Tampere 33840 Tampere 33840 puh. 020Tampere 755 1991 puh. 755 1991 1991 www.trukkitimlin.fi puh. 020 020 755 www.trukkitimlin.fi www.trukkitimlin.fi

42 10 | 2014

Kaikki tutkimusvaiheet saman katon alta Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutuksen kone- ja metallitekniikan koulutukseen keskittyvä yksikkö on ohutlevymekaniikkaja koneistusalan sekä mittausteknologian johtavia koulutuslaitoksia Suomessa. ”Olemme saavuttaneet asemamme yli 20 vuoden kokemuksen tuomalla ammattitaidolla”, kertoo Tuotos2015-hankkeen projektipäällikkö Kari Kalliokoski. ”KPEDUn” kantava idea on kaikkien kehitys- ja koulutusvaiheiden oleminen saman katon alla lähellä yhteistyökumppaneita, toimitusajan varmistaminen toteuttamalla kaikki työvaiheet kustannustehokkaasti omissa tiloissamme. Tätä ideaa täydentämään tarvittiin uuden Tuotos2015-hankkeen puitteissa koneistusliikkeiltään monipuolinen 5-akselinen CNC-jyrsinkone, joka sopii sekä alumiinin että erilaisten 3D-muovimuottien ja mallien tekemiseen että nopeaan kappaleiden trimmaamiseen”, jatkaa hän. ”Myöskin yritysten kehittämispalveluiden kulmakiviä ovat asiakkaidemme tarpei-

den ymmärtäminen, oma erikoisosaamisemme sekä jatkuva kehittyminen. Asiakkaamme ovat Suomen merkittävimpiä telekommunikaatio-, elek­ troniikka- ja merituotteiden valmistajia,” lisää Kalliokoski. Monipuoliset vaatimukset Hankittavalle koneella asetettiin monipuoliset vaatimukset. Koneen piti pystyä jyrsimään kappaleita 1200 x 1200 x 500 -kokoon 5-akselisesti, sekä koneistamaan niin isoja 2D- kuin 3D-kappaleita ja profiileja kuin pieniä tarkkoja yksittäiskappaleita. Vaatimuksena oli tarkkuus, nopeus ja kyky vaihtaa erilaisista kiinnityksistä ja asetuksista toisiin mahdollisimman nopeasti. Luonnollisesti itse ohjelmointi-koneistustapahtuman tehokkuus oli olennainen osa. Kokemus ja valinta KPEDUlla on koneistuksesta, mittauksesta ja ohjelmoinnissa kokemusta ja he tunsivat hyvin vastaavilla vaatimuksilla koneistavia konepajoja, jotka ovat käyttäneet vastaavilla ohjauksilla olevia koneita jo useita vuosia vastaavanlaisten kappaleiden tekemiseen hy-

vällä menestyksellä. Tiukoista kriteereistä johtuen päädyttiin Excitechin tukevaan ja monipuoliseen E8malliin. Kone varustettiin nopealla OSAI-suurnopeusohjauksella ja alumiinityöstöön sopivalla 18000 rpm/7,5 kW:n karalla kuin myös monipuolisella T-ura-imupöydällä monien muiden lisävarusteiden ohella. Kone on liikkeissään erittäin nopea ja kaikilta osin optimoitu KPEDUn tarpeisiin. Satsaus tulevaisuuten ”Excitechin hankinta on ollut keskeinen tekijä tänä vuonna Kokkolassa KPEDUssa haettaessa nopeutta ja käsittelykykyä. Investointi on satsaus tulevaisuuteen ja nyt kun prosessit ja laitteet ovat kunnossa olemme iskussa tulevaisuudessakin,” toteaa Kallikoski. n

INFO kari.kallikoski@kpedu.fi info@rensi.fi

www.eurometalli.com


Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta 2015! Eurometalli Joulukorttien määrärahat lahjoitamme tänäkin vuonna TAYS:n lasten syöpäosastolle.

10 | 2014 43


TOS Kurim – erikoiskoneita asiakkaan tarpeen mukaan

IZN 2: Automaattisesti vaihdettava vaakatason sorvaustyökalupää.

T

OS Kurim on valmistanut yrityksen Mavel a.s. toivomusten mukaisesti erikoiskoneen raskaiden kappaleitten valmistamiseen. Asiak­ kaan työssä vaaditaan karusellisorvausta sekä samalla kaikkia porttaalimallin pitkäjyrsinkoneen ominaisuuksia. Tämä projekti merkitsi laajaa tuotekehitystyötä suunniteltaessa monitoimikoneistuskeskusta, jolla voitaisiin työstää isoja ja vaativia työkappaleita mahdol-

lisimman vähillä käsittelytoimenpiteillä. TOS Kurimin pitkäaikainen kokemus yhdistettynä tilaajan haasteellisiin vaatimuksiin on valmistunut konemalli FRUFQ 300A – VR/7+ KEP -monitoimi-koneistuskeskus. Mallissa on yhdistetty porttaalityyppinen koneistuskeskus ja kyseisessä työssä vaadittava karusellisorvi. Näin saavutettiin merkittävä hintaetu, lisäksi myös lattiatilan tarve pienen-

Automaattisesti vaihdettava erikoisjyrsinpää sisäpuolisen hammastuksen tekoon.

44 10 | 2014

tyi yhden koneen IZN 1: Automaattisesti vaihdettava huolehtiessa useispystysuuntainen sorvaustyökalupää. ta työvaiheesta yhdellä kiinnityksellä. Koneella valmistetaan esimerkiksi oheisen kuvan mukaisia hydrauliturbiinin ulkovaippoja. Liikemitoiltaan tämä kone on X = 6.000 mm, Y = 5.400 mm, W = 2.000 mm, Z = 1.500 mm, portti 4.100 mm, karateho 37 kW, 4.000 r.p.m, vääntömomentti jyrsinpään mallista riippuen 2.000 Nm, työkalumakasiini 40 työkalulle (mahdollisuus jopa 120 työkaluun). Kone toimitetaan useilla eriterävarsilla jopa 6.000 mm:iin. laisilla automaattisesti vaihdetPöydän kantavuus on 60.000 tavilla jyrsinpäillä sekä kahdella kg ja suurin pyörimisnopeus sorvauspäällä, joissa on CAP80 r.p.m. (portaaton nopeuTO 6 -kiinnitys. Kappaleen kiindensäätö). Karusellipöydän linitystaso muodostuu integroisäksi koneessa on myös kiindun pystysorvin karusellipöyteä pöytätaso mitoiltaan 3.000 dästä, jossa on hydrostaattiset x 2.000 mm. johteet. Tämän pöydän avulla Automaattisesti vaihdeton mahdollista koneistaa työtavien sorvauspäitten IZN1 ja kappaleita aina 3.700 mm halIZN2 tehtävä edusti uutta ajatkaisijaan asti tai pidennetyillä

Ulkopuolen hammastusta VA 1 -jyrsinpäällä.

www.eurometalli.com


Automatisoitujen työkoneiden turvallisuus­ riskit hallintaan järjestelmätasolla

D

iplomi-insinööri Risto Tiusasen väitöstyössä syntyi käytännöllinen järjestelmätason lähestymistapa automatisoitujen työkonejärjestelmien turvallisuusriskien tunnistamiseen ja arviointiin. Liikkuvia työkoneita käytetään teollisuudessa materiaalin käsittelyyn ja siirtämiseen. Työkoneita käytetään muun muassa rakennustyömailla, tienrakennuksessa, kaivoksissa, metsän korjuussa, satamissa ja varastoissa. Työkoneiden automatisoinnilla pyritään parantamaan tehokkuutta, turvallisuutta ja työprosessin hallintaa sekä alentamaan kustannuksia. Liikkuvat työkoneet integroituvat yhä tiiviimmin osaksi tuotantoprosessia. – Koneiden etäkäyttö lisääntyy ja useiden koneiden muodostamaa tuotantoketjua ja koko työprosessia pyritään ohjaamaan samasta paikasta. Työkoneiden automatisointi ja konejärjestelmien autonominen toiminta asettaa turvallisuusriskien hallinnalle uusia järjestelmätason haasteita, Risto Tiusanen toteaa. Kun siirrytään yksittäisen koneen ohjaamisesta laajan konejärjestelmän hallintaan, siirtyy myös turvallisuuskysymysten painopiste koneturvallisuudesta konejärjestelmän ja sen toimintaympäristön ris­ kien hallintaan.

– Turvallisuuden näkökulmasta huolta tässä muutoksessa aiheuttavat erityisesti uudenlaiset automatisointiin liittyvät uhat, mahdolliset odottamattomat vaaratilanteet ja operaattoreiden kyky hallita kompleksista järjestelmää sen eri käyttötilanteissa ja muutoksissa, sanoo Tiusanen. Huolimatta turvallisuussuunnittelun laaja-alaisesta kansainvälisestä standardointityöstä vielä toistaiseksi ei ole käytettävissä turvallisuussuunnittelun tai riskien arvioinnin ohjeita kompleksisia automatisoituja työkonejärjestelmiä varten. Tiusasen mukaan tarvitaan uutta osaamista määritellä automatisoidun työkonejärjestelmän turvallisuusja käyttövarmuusvaatimukset sekä todentaa ja kelpoistaa turvallisuustekniset ratkaisut järjestelmä- ja toimintotasolla.

telumallia tehtaan tuotteiden valmistuksessa. Molemmat päät on valmistettu yhteistyössä yrityksen samaan konserniin kuuluvassa tehtaassa CKD Blansko-OS. Koneen suunnittelutyö käynnistyi asiakkaan etsiessä muutosta vanhaan teknologiaan. Nyt uuteen koneistuskeskukseen ollaan todella tyytyväisiä, kuten myös koneen jyrsintä- ja sorvausaikoihin ja tarkkuuteen, pinnan laatuun ja muihin työkriteereihin. Työkappaleen koneistustestit vahvistivat vaatimuksen toteu-

tuksen; uusi monitoimikeskus mahdollistaa nyt raskaitten ja tarkkuutta vaativien koneistusten suorittamisen useimmiten yhdellä kiinnityksellä. n

Case-tutkimuksen tulokset antavat uutta tietoa Tiusanen tuotti väitöstutkimuksessaan uutta tietoa siitä, miten riskianalyysimenetelmiä nykymuodossaan tulisi käyttää järjestelmäturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi, ja kuinka parantaa turvallisuussuunnittelun systemaattisuutta, laatua ja tehokkuutta. Tutkimuksen tuloksena syntyi uusi kolmitasoinen lähestymistapa turvallisuusriskien arvi-

ointiin. Se yhdistää keskeisiä elementtejä järjestelmäturvallisuuden, koneturvallisuuden ja työturvallisuuden käytännöistä. Tiusanen sovelsi lähestymistapaa neljässä case-kohteessa kahdella eri toimialalla. Kohteina toimivat kaivosteollisuuden automatisoidut malminkuljetusjärjestelmät yhteistyössä Sandvik Mining and Construction Oy:n sekä LKAB ja De Beers -kaivosyhtiöiden kanssa sekä satamaterminaalien automatisoidut kontinkäsittelyjärjestelmät yhteistyössä Cargotec Oyj:n ja HHLAterminaalioperaattorin kanssa. Case-tutkimuksen tulokset osoittavat, että kolmitasoinen lähestymistapa soveltuu käytettäväksi automatisoitujen työkonejärjestelmien turvallisuusriskin arviointiin ja valitut menetelmät soveltuvat järjestelmätason vaaratekijöiden tunnistamiseen ja niiden analysointiin. Lähestymistapa ja menetelmät on otettu käyttöön soveltuvin osin tutkimuksessa mukana olleissa yrityksissä. Case-tutkimuksen tulokset antavat uutta tietoa siitä, kuinka riskin tunnistamisen ja arvioinnin menetelmiä käytettiin case-projekteissa kohdejärjestelmien eri elinkaaren vaiheissa. Tuloksia voivat hyödyntää liikkuvien työkoneiden valmistajat, järjestelmätoimittajat,

konejärjestelmien loppukäyttäjät ja järjestelmäturvallisuuden asiantuntijat. Väitöstilaisuus oli perjantaina 21.11. Diplomi-insinööri Risto Tiusasen turvallisuustekniikan alaan kuuluva väitöskirja ”An approach for the assessment of safety risks in automated mobile work-machine systems” (Lähestymistapa automatisoitujen työkonejärjestelmien turvallisuusriskien arviointiin) tarkastettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 21.11.2014. Vastaväittäjinä toimivat professori Matti Juhala Aalto-yliopistosta ja TkT Markku Aaltonen Työterveyslaitokselta. Tilaisuutta valvoi professori Jouni Kivistö-Rahnasto teollisuustalouden laitokselta. Risto Tiusanen (54) on kotoisin Mikkelistä, asuu nykyisin Nokialla ja työskentelee vanhempana tutkijana VTT:llä Tampereella. n

INFO Risto Tiusanen puh. 040 506 6999 risto.tiusanen@vtt.fi

INFO Maketek Oy Markku Tavasti puh. 0400 232 310 www.maketek.fi

10 | 2014 45


Työkaluvalmistus Nisula Oy:

”Lankasahauksen etuja ei osata hyödyntää täysimääräisesti”

M

aalahtelaisen Työkaluvalmistus Nisulan juuret ulottuvat vuoteen 1979, jolloin Antti Nisula aloitti alumiinipainevalu- ja muovin ruiskupuristumuottien teon. – Ensimmäiset parikymmentä vuotta valmistimme pelkästään muotteja. Lankasahauksen myötä kuvioihin tulivat mukaan leikkaimet ja suulakepuristus, muistelee Antti yrityksen virstanpylväitä.

– Meidän valmistamamme osat ovat poikkeuksetta aikataulukriittisiä, eikä meidän tekemiemme osien takia asiakkaidemme koneet voi seistä. Me lupaamme jatkossakin toimittaa varmasti sopivat ja mittatarkat osat nopeasti reagoiden. Toimitusvarmuus on meille itsestäänselvyys, kertovat Sami ja Antti Nisula.

Tunnettu tosiasia on, että Suomi ei enää kykene taistelemaan kansainvälisessä kilpailussa työvoimakustannusvertailussa. Tämä kulma nostaa tuotesuunnittelun merkitystä entisestään, erityisesti valmistuksellisista näkökulmista tarkastellen. Työkaluvalmistus Nisula Oy:n mukaan esimerkiksi lankasahauksen vahvuuksia ei välttämättä suunnittelupöydällä osata aina hyödyntää.

Oma suunnittelu on avainasemassa Nisulan toiminnassa. Kuvassa asiakkaalle suunniteltu ja valmistettu koneen osa.

46 10 | 2014

Lankasahaus luo vaihto­ ehtoja suunnittelijoille Vuosien saatossa lankasahauksesta on muodostunut Nisulan teräsjalka. – Meillä on tällä hetkellä kolme Fanuc-lankasahaa, jotka muodostavat toimintamme ytimen, kertoo toista polvea yrityksessä edustava Sami Nisula. Lankasahaus on erittäin tarkka menetelmä leikkaimien ja muottien osien mittatarkkaan valmistukseen. Lankasahauksella voidaan työstää myös lämpökäsiteltyjä mate­ riaaleja sekä kovametalle­ ja. Hyvän mittatarkkuutensa ansiosta se on erinomainen menetelmä monimuotoisten osien valmistukseen. – Valmistamme lankasahaamalla mittatarkasti mm. leikkaimien osat, tyynyt, pistimet, irrotuslevyt, muottien osat sekä piensarjat (esim. levyntyöstö nipussa). Kiteyttäen lankasahalla voidaan valmistaa vaativat monimuotoiset osat kerralla valmiiksi, eikä sen jälkeen tarvita esimerkiksi hiontaa tai muuta viimeistelyä, luettelee Sami menetelmän etuja. – Meille lankasahauksen hyödyt ovat arkipäivää. Olemme kuitenkin huomanneet, että monelle suunnittelijalle menetelmän hyödyt ovat pimennossa ja tuotteet valmistetaan suunnittelusta ja niistä johtuvista konstruktioista johtuen usein ”väärillä menetelmillä”. Olemme monesti pystyneet ratkai-

semaan tuotteiden ongelmakohtia lankasahatuilla tuotteilla. Esimerkiksi jonkin osan kohta saattaa olla hajoamisherkkä ja hajottuaan koko kappale täytyy vaihtaa uuteen. Olemme tällaisiin tapauksiin onnistuneet kehittämään heikon kohdan valmistuksen lankasahaamalla, jolloin se hajotessaan voidaan vaihtaa helposti uuteen ilman, että koko iso osa täytyisi uusia. Näin myös vältytään pitkiltä tuotantokatkoksilta, sanoo Antti Nisula. Suunnittelu ja huolto tärkeä osa kokonaisuutta Työkaluvalmistus Nisulan tekemien muottien, meistien ja muiden erikoistyökalujen valmistusta tukee oma suunnittelu. – Aloitamme CAD-pohjaisen suunnittelun asiakkaaltamme saamamme tuotetiedoston mukaan. Työkalut kehitetään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tätä varten meillä on käytössämme modernit CAD/ CAM-ohjelmistot. Kun vastaamme projektin suunnittelusta, voimme ottaa kokonaisvastuun työkaluvalmistuksesta asiakkaalle aina valmiiseen tuotteeseen saakka. – Kun teemme itse suunnittelun, pystymme toteuttamaan valmistuksen mahdollisimman kilpailukykyisesti juuri meidän konekantaamme hyödyntäen; puntaroimme esimerkiksi mikä kannattaa lankasahata ja mikä jyrsiä. Suunnittelusta onkin muodostunut merkittävä osa tarjoamaamme kokonaisuutta. Noin puolet projekteistamme sisältää valmistuksen lisäksi myös suunnittelun, valaisee Sami Nisula. – Yksi osa kokonaisuutta on huolto. Teemme muoteille ja meisteille huoltoja. Huollot ovat toistuvuutensa takia meille tärkeä osa kokonaisuutta ja asiakkaalle päin tärkeä osa tarjoamaamme kokonaispalvelua. www.eurometalli.com


esta ja oulua sekä d o u v neesta uhallista J u l u k lle! mme ja ra Kiitä me Hyvää 2015 kaiki m ta iltä! toivota uutta vuot e m t sta ahja l i onnelli k k osi u

un

Joul

vat s a u t las

staa enemmän koruja

Psst. vaimo saattaa tietty arvo

Työkaluvalmistus Nisula Oy valmistaa teollisuuden tuotantotyökaluja ja laitteita, muotteja sekä tekee myös meistien huoltotöitä. Oman suunnittelun kautta pystytään valitsemaan kilpailukykyisin valmistusmenetelmä omia koneita hyödyntäen. Kuvassa työstää Anders Svarvar.

AAA-luokan osaamista Siinä missä moni muu yritys hakee voimakasta kasvua, on Sami ja Antti Nisulan yritys keskittynyt maltilliseen kasvuun, joka varmistetaan kannattavalla toiminnalla. – Emme halua laajentua oman osaa­ mis­alueemme ulkopuolelle. Erikoistumalla jatkossakin leikkain-, extruusio- ja muottityökalujen valmistukseen pystymme kilpailukykyisesti hyvän konekantamme ja vankan osaamisemme ansiosta valmistamaan nopeasti korkealaatuisia työkaluja. Tältä sektorilta haemme kasvua, muttemme yltiöpäisesti. Toiminnan pitää olla ensisijaisesti laadukasta mutta myös kannattavaa, näkee Sami Nisula. Todisteena Samin sanoille Työkaluvalmistus Nisulan toimiston seinää koristaa mallikkaasta taloudenhoidosta huomionosoituksena AAA-sertifikaatti, johon yltää tänä päivänä vain 2,6 % suomalaisyrityksistä. Sukupolvenvaihdos portaittain Sami Nisula on seurannut Antin viitoittamaa tietä vuodesta 2001. – Vuonna 2007 aloitimme sukupolvenvaihdok-

sen. Isäni on edelleen toiminnassa voimakkaasti mukana, mutta pikkuhiljaa viemme tämän prosessin loppuun. Vaikka sukupolvi vaihtuu, toimintalinja on jatkossa edelleen sama: meidän valmistamamme osat ovat poikkeuksetta aikataulukriittisiä eikä niiden takia asiakkaiden koneet voi seistä. Me lupaamme jatkossakin toimittaa varmasti sopivat ja mittatarkat osat nopeasti reagoiden. Toimitusvarmuus on meille itsestäänselvyys, kertoo Sami. – Muita lähitulevaisuuden kehitysaskelia tulee olemaan neljännen lankasahan hankinta. Edellinen lankasaha hankittiin pari vuotta sitten ja työmäärät ovat siinä määrin lisääntyneet, että uuden koneen hankinta on ennemmin tai myöhemmin edessä. Erityisesti viime kuukausina tilaukset ovat merkittävästi lisääntyneet, päättää Sami Nisula. n

Koneistustyök alut Patrik ainen Oy Ruokolammentie 114 74170 Iisalmi Puh. 040 0 - 176 330 Fax (017) 851 097 www.patrik ainen.net

t u l a k ö y t t a m m e r a p e N

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhaisaa Joulua sekä hyvää vuotta 2015!

INFO Työkaluvalmistus Nisula Oy Sami Nisula puh. 050 555 0740 www.nisulaoy.fi

10 | 2014 47


Sabriscan Oy:n menestystarina jatkuu

Lahden Muovimessut olivat Sabriscan Oy:lle erittäin onnistuneet.

S

abriscan Oy:n tekninen tukkukauppa jatkaa menestyksekästä kasvuaan uusien ja menestyvien brändien avulla. Viimeisimpänä jo maailmallakin suuren suosion saavuttaneet URMA CircoTec -kalvimet saapuvat vihdoinkin myös Suomeen. Sabriscan Oy:n toimitusjohtaja Jari Kokkonen uskoo vahvasti, että hyvin lyhyellä tähtäimellä näillä erittäin tehokkailla kalvintyökaluilla pystytään paranta-

maan teollisuuden prosesseja entisestään kohti parempaa tuottavuutta. Kalvintyökalun teräpää pys­tytään vaihtamaan suoraan työstökoneessa tai sorvissa ilman työkalun irrotusta kuten mikä tahansa teräpala. Uusien pinnoitteiden myötä lastuamisnopeudet ja syötöt ovat kasvaneet omaan luokkaansa niiden ollessa teräksillä esimerkiksi 8-leikkuisella kalvimella 180 m/min ja syöttö 4400 mm/min.

Pistojyrsintä EXAPTsolidissa

Erikoisratkaisuilla samaan runkoon voidaan kiinnittää jopa kaksi erikokoista kalvintyökalua tai sitten esirouhinta ja kalvin, jolloin saavutetaan selviä etuja tuotannon läpimenoaikojen parantamisessa.

muottitoimituksien kotiuttamisien suhteen. Myös juuri päättyneet Muovimessut Lahdessa olivat erittäin onnistuneet ja poikivat uusia tilauksia ensi vuodelle. n

Sabriscan Oy:n muottiliiketoiminta vahvassa kasvussa Liiketoimintayksikön johtaja Petri Kurki on tällä hetkellä erittäin kiireinen useiden uusien

INFO Sabriscan Oy puh. +358 19 760 220 www.sabriscan.fi

E

XAPTsolidin pistojyrsintäoperaatiot poistavat huomattavan määrän ainetta lyhyessä ajassa. Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa työstettävä osa kappaleesta roikkuu tyhjän päällä, koska värinöitä ei esiinny. Pistojyrsintä mahdollistaa maksimityöstöarvojen käytön. Pistojyrsintä on myös oikea vaihtoehto rouhintaan, kun kiinnitys on epävakaa. – Ota käyttöön kaikki EXAPTsolidin tarjoamat edut, jotta saat valmistuksesta tehokkaampaa, kehottaa Tapio Saarinen Titako Oy:stä. n Yhteenveto hyödyistäsi: • maksimi aineenpoisto lyhyimmässä ajassa • roikkuvien kohteiden ja syvien poteroiden valmistus ilman värinöitä • tuottavuuden kasvu ja työkalujen keston lisääntyminen • optimaalinen simulointi yksittäisistä työstövaiheista • nopea, yksinkertainen ja muunneltava ohjelmointi

INFO Tapio Saarinen / Titako Oy tel. +358 400 999 059 Kiviperäntie 1, 37550 Lempäälä, Finland Id: FI0851200-0 www.titako.fi

48 10 | 2014

www.eurometalli.com


KEMPER CAT haastaa hitsaamojen työilmaston ja ajattelun

H

itsauskäryhän on erittäin helppoa poistettavaa, tosin ainoastaan jos hitsaustapahtuma pysyy paikallaan ja käry voidaan koota suhteellisen läheltä sulaa, mielellään suoraan yläpuolelta. Yleensähän tilanne ei koskaan ole tällainen. Ne perinteiset kaksi tapaa yrittää poistaa käryä ja työssä valitettavan yleistä hiontapölyä, ovat erilaiset imukärsät ja kiinteästi si-

joitetut yleissuodattimet. Kärsät sinällään ovat erittäin tehokkaita ja erityisesti valoilla varustettuina myös mukavia apuvälineitä. Sääli sinällään, että niiden käyttö vaatii hitsarilta aina lisätoimia ja ne usein jäävät tekemättä. Isot, kiinteästi sijoitetut, yleisilman suodatus- ja kierrätysyksiköt ovat usein jälkiasennettuja ja niillä saavutettava hyöty tahtoo jäädä varsin vaatimattomaksi. Pahimmillaan ne johtavat tehtaan yleisilmanvaihdon täydelliseen sekoittamiseen ja lähinnä ylimääräisiin kuluihin ja melusaasteeseen. KEMPER CAT (Clean Air Tower) toimii aivan toisin ja pakottaa kummastelemaan; miksei tätä ole aina näin mietitty? Hallin koolla tai muodolla ei ole merkitystä. Torni yksinkertaisesti nostetaan kulloisellekin työalueelle. Aivan oikein, mitään putkitusta ei tarvita. Ainoastaan sähkö- ja paineilmasyöttö. Myöskään hitsattavien kappaleiden koko ja muoto eivät vaikuta toimintatehoon. CATin mullistava idea on muodostaa tornin ympärille, 360°, oma ”mikroilmasto”. Torni imee likaista ilmaa ylhäältä ja palauttaa sen suodatuksen

jälkeen alhaalta takaisin työtilaan. Palautus tapahtuu vedottomasti ja lattiaa pölyttämättä, erittäin miellyttävästi ja hiljaisesti, noin polvien ja lonkan korkeuteen. Suuri suodatinpinta-ala, yhdistettynä Kemperin ePTFE-suodatinmate­ riaaliin ja automaattiseen puhdistukseen, takaavat vuosissa laskettavan vaihtovälin suodattimelle. Suodattimesta irtoava jäte kerätään kätevästi koneen rakenteeseen upotettuun ämpäriin, jolla se on myös helppoa kantaa roskiin. Torni on riittävän korkea (3,5 m) toimiakseen isompienkin rakenteiden keskellä, mutta myös hyvin vakaa ja alareunastaan puskuril-

la suojattu, eikä näin ollen altis kaatumiselle. Torneja voidaan sijoittaa useampia suuremmille alueille ja niiden käynti voidaan synkronoida ja automatisoida. Tarvittaessa jopa kytkeä KEMPERin uuteen ilmanmittausjärjestelmään. – Kysy lisää, yllätämme sinut positiivisesti, kehottaa Antti Palomäki AirWell Oy:stä. n

INFO AirWell Oy puh. 03 5175 250 www.airwell.fi

Nimitykset Tanreco Oy:n myyntitiimi vahvistuu Tanreco Oy on vahvistanut organisaatiotaan. Myynti- ja suunnittelutyötehtävissä on aloittanut uusi tuotepäällikkö Teemu Virtanen 3.11.2014. Hän tulee keskittymään hydrauliseen ja mekaaniseen työstökappalekiinnitykseen korkeasta laadustaan tunnettujen Römheld-ryhmän tuotteiden parissa. Teemu tuo Tanrecon tiimiin suunnittelu- ja projektinhallintaosaamista, sekä ennakkoluulotonta asennetta asiakaslähtöiseen ongelmanratkontaan. Teemun tavoittaa numerosta: 046 920 0075 tai sähköpostitse teemu.virtanen@tanreco.fi.

Myös Tanreco Oy:n toimistopuoli on saanut vahvistusta uudesta myyntisihteeristä. Noora Nummela on aloittanut Tanreco:lla 10.11.2014. Hänen vastuualueitaan ovat tilausten käsittely ja laskutus. Nooran tavoittaa puhelimitse numerosta 019 77 485 tai sähköpostitse noora.nummela@tanreco.fi.

10 | 2014 49


Työstökoneen käytön tehostaminen

J

okaisen konepajan tavoitteena on mahdollisimman hyvä tuottavuus ja kannattavuus. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää koko työstöprosessin optimoimista aina lastuamisparametrien valinnasta työstökoneen ominaisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Prosessin tehostamista voidaan lähestyä kahdesta näkökulmasta: Ensinnäkin on pyrittävä varmistamaan, että työstökone on varsinaisessa tehtävässään mahdollisimman suuren osan ajasta. Toiseksi tämä aika on käytettävä mahdollisimman tuottavasti, älykkäästi ja kannattavasti. Käyttöasteen maksimointi Toiminnan tehostaminen kannattaa aloittaa tarkastelemalla aikaa, jonka työstökone on käytettävissä koneistukseen. Vaikka kone on pajassa ympäri vuoden, tuotantokäytössä se on vain osan ajasta. Jos konepajalla tehdään töitä yhdessä vuorossa viitenä päivänä viikossa, tuotantoon on teoriassa käytettävissä 1 300– 1 400 tuntia vuodessa. Todellisuudessa kone ei kuitenkaan ole työstökäytössä koko tätä aikaa, vaan esimerkiksi ohjelmointi ja valmistelu vievät osan ajasta. Yleensä valmistajat pyrkivät minimoimaan tuottamattomaan työhön käytetyn ajan hyödyntämällä offline-ohjelmointia ja modulaarisia kiinnitysmenetelmiä. Työkalumakasiinit ja automaattiset työ-

50 10 | 2014

kalunvaihtajat nopeuttavat työkalun käsittelyä, joka voi myös viedä paljon aikaa. Aihioiden ja valmiiden työkappaleiden käsittelyä voi puolestaan nopeuttaa robottien avulla. Jokainen ohjelmoinnissa, valmistelussa ja työkalun tai työkappaleen käsittelyssä säästetty tunti tarkoittaa yhtä lisätuntia kappaleiden työstämiseen. Tehokas ajankäyttö Kun metallin työstöön käytettävissä oleva aika on saatu mahdollisimman suureksi, seuraava haaste on käyttää tämä aika tehokkaasti ja tuottaa mahdollisimman suuri määrä tuotteita mahdollisimman edullisesti. Lähtökohtana on hyödyntää täysimittaisesti työstökoneen ominaisuuksia lastuamissärmän ollessa kosketuksissa työkappaleen kanssa huomioiden kuitenkin työstökoneen rajoitukset. Kun tehokkainta ajankäyttöä suunnitellaan, kaikkiin prosessin tekijöihin ei voi vaikuttaa. Työstetyn kappaleen käyttötarkoitus määrää työkappaleen materiaalin, ja materiaalin ominaisuudet vaikuttavat lastuamisparametreihin. Esimerkiksi titaaniseosten huono lämmönjohtavuus edel-

lyttää alhaisten lastuamis- ja syöttönopeuksien käyttämistä työkappaleen ylikuumenemisen välttämiseksi. Toisaalta myös käytössä oleva kone asettaa omat rajansa, koska koneinvestointi ei yleensä ole ainakaan välitön vaihtoehto. Valmistajat pyrkivät huomioimaan nämä seikat tuotantokuluja arvioidessaan, mutta arvioitujen ja todellisten kulujen ero voi olla merkittävä, jos työstökoneen ominaisuudet arvioidaan väärin tai lastuamisolosuhteet ovat vaikeat. Lastuamisparametrien valinnassa on huomioitava muutamia yleisiä vaatimuksia. Lastuamissyvyys ja syöttö vaikuttavat kääntöterien käyttöaikaan, lastujen muodostumiseen ja lämmön syntymiseen. Myös lastuamisnopeus on valittava tarkasti: liian suuri nopeus kuluttaa kääntöterät nopeasti loppuun, kun taas liian hitailla nopeuksilla koneistus on tehotonta. Suuremmalla lastuamisnopeudella työkappale saadaan yleensä nopeammin valmiiksi. Toisaalta työstöajan lyhentyessä myös kääntöterän kestoikä lyhenee ja työkalukulut kasvavat. Työn loppuun suorittamiseen tarvitaan enemmän kääntöteriä ja kuluneet teräsärmät

on käännettävä tai vaihdettava uuteen palaan, jolloin työkalujen vaihtamisesta aiheutuvat seisokit kasvattavat kokonaiskuluja. Usein kyse onkin tasapainoilusta nopean ja tehokkaan työstön ja hitaan ja edullisen prosessin välillä. Tasainen tuottavuus ja vakaa prosessi saavutetaan löytämällä kultainen keskitie: liian maltilliset lastuamisparametrit vähentävät kyllä kuluja, mutta työkalu ei enää toimi tehokkaasti, kun ressiiviset parataas liian agg­ metrit lisäävät tuottavuutta, mutta voivat johtaa myös työkalun rikkoutumiseen. Työkalujen ominaisuuksien lisäksi lastuamisolosuhteisiin vaikuttavat työstökoneen ominaisuudet. Eri työstökoneissa on rajoituksia tehon, väännön, kierrosnopeuden ja vakauden suhteen. Selkein ja suurin rajoite on teho. Teholuokitus ei kuitenkaan itsessään kerro suoraan koneen soveltuvuudesta tiettyyn tehtävään. Esimerkiksi 60 kW:n koneen voisi ajatella tarjoavan reilusti tehoa, mutta jos tarkoituksena on tuottaa 12 m pitkiä ja halkaisijaltaan 3  m leveitä valsseja, 60 kW ei olekaan enää mikään iso luku. Vaadittuun tehoon vaikuttavat työkappaleen materiaali ja koko, lastuamissyvyys, syöttöja lastuamisnopeus. Tehovaatimus kasvaa runsaasti suuremmilla lastuamisnopeuksilla lastuamisvoimien suurentuessa. Suurilla nopeuksilla voidaan näin tarvita tehoja, joihin kone ei pysty. www.eurometalli.com


Myös äärimmäiset lastuamisparametrit voivat aiheuttaa tilanteen, jossa työstökoneen muut ominaisuudet muodostuvat rajoitteeksi. Suuret lastuamissyvyydet voivat synnyttää voimia, joita kone ei kestä rakenteellisesti, tai voimakas värähtely voi heikentää työkappaleiden laatua. Samaan tapaan suuret syöttönopeudet voivat tuottaa lastumäärän, joka häiritsee koneistusta tai tukkii lastunpoistojärjestelmän. Työstökoneen ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen edellyttää tasapainoisten lastuamisparametrien valitsemista. Yleensä parhaaseen lopputulokseen päästään vähentämällä lastuamisnopeutta sekä kasvattamalla syöttöä ja lastuamissyvyyttä. Käyttämällä mahdollisimman suurta lastuamissyvyyttä (huomioiden sen vaikutus koneen vakauteen) pystytään vähentämään työkiertojen määrää ja lyhentämään työstöaikaa. Lastuamissyvyys ei yleensä vaikuta merkittävästi työkalun käyttöi-

kään, toisin kuin lastuamisnopeus. Myös syöttö kannattaa pitää mahdollisimman suurena huomioiden kuitenkin sen vaikutus työkappaleen pinnanlaatuun. Sopivan syöttönopeuden ja lastuamissyvyyden löydyttyä lopullisen hienosäädön voi tehdä lastuamisnopeutta muuttamalla. Tavoitteena on löytää lastuamisolosuhteet, joilla saavutetaan tuottava lastuvirta ja vakaa prosessi. Koneen ominaisuuksien ja lastuamisparametrien paras mahdollinen yhdistelmä varmistaa tasapainon työkalukulujen, prosessin vakauden ja tuottavuuden välillä. Tulevaisuuden strategiat Vaikka työstökoneen ominaisuudet voivat rajoittaa työstöprosessia, koneen vaihtaminen ei ole helppo, nopea tai halpa ratkaisu. Tuottavuutta voi parantaa helpommin ja nopeammin työstökoneen parametreja muokkaamalla. Toisaalta jos uuteen työstökoneeseen investoidaan, konei-

den suhteellisen pitkä käyttöaika on syytä huomioida. Vaikka yritys hankkisi tarpeitaan vastaavan tai ne jopa ylittävän koneen, työkappaleiden materiaalit, koko ja tuotantomäärä voivat muuttua merkittävästikin koneen viiden tai kymmen käyttövuoden aikana. Muutoksiin voi vastata vain muuttamalla lastuamisolosuhteita ja -parametreja älykkäästi. Kun työstöaika on saatu maksimoitua, on suositeltavaa valita sopiva kääntöterän materiaali, pinnoite ja särmän geometria työstettävän materiaalin ja koneistusvaatimusten mukaan. Tämän jälkeen selvitetään hitain lastuamisnopeus, jolla työkalu toimii tehokkaasti. Syöttöno­ peus ja lastuamissyvyys pyritään valitsemaan mahdollisimman suuriksi huomioiden kuitenkin työstökoneen teho- ja vakausominaisuudet. Työstöparametrien ja työstökoneen ominaisuuksien parhaan mahdollisen tasapainon löytämiseksi on kehitetty erilaisia matemaattisia kaavoja. Samanlai-

seen tulokseen voidaan päästä myös käytännön testien kautta. Useimmiten kaavat vahvistavat käytännön havainnot. Arviolta noin 90 prosentissa tapauksista tehokkain lopputulos saavutetaan käyttämällä alhaista lastuamisno­ peutta yhdistettynä mahdollisimman suureen syöttöön ja lastuamissyvyyteen. Tarvittaessa sovellusta optimoidaan lastuamisnopeutta muuttamalla. Näin saavutetaan luotettava ja tuottava työstöprosessi ja saadaan kaikki irti käytössä olevasta koneesta. n Patrick de Vos, Seco Tools Groupin teknisestä koulutuksesta vastaava johtaja

INFO Seco Tools Oy puh. +358 9 2511 7200 asiakaspalvelu@secotools.com www.secotools.com

10 | 2014 51


TOS Kurim – Uudet innovaatiot hammaspyörävalmistukseen

TOS KURIM – OS suunnittelijat jatkavat ponnisteluja, tavoitteena on tuottaa asiakkaille uusia ja tehokkaita menetelmiä. TOS ­ Kurim tarjoaa innovatiivisen tavan hammaspyörien valmistukseen keskisuuressa ja suuressa kokoluokassa aina 10,000 mm halkaisijaan asti.

P

erinteiset tavat hammaspyörien valmistuksessa perustuvat erikoiskoneisiin, jotka ovat hyvin kalliita ja niitä voidaan käyttää ainoastaan tähän erityiseen tarkoitukseen. Täydellinen ratkaisu on tarjota asiakkaalle ratkaisu työkappalekuvasta valmiiseen kappaleeseen. TOS Kurim -ratkaisu sisältää yleismallin koneen, jota voidaan käyttää myös muihin jyrsintätöihin sekä sorvauk­ seen. Ratkaisussa käytetään esimerkiksi yleismallin TOS ­Kurim FUQ 150 -konetta pyöröpöydän (tyyppi KES) kanssa, pyöröpöydän hydrostaattiset johteet kantavat jopa 100 tonnin

52 10 | 2014

kuorman. Pyöröpöytä mahdollistaa hammaspyörien työstön lisäksi myös niiden sorvauksen, valmis kappale yhdellä kiinnityksellä. Sopivalla yhdistelmällä TOS Kurim -tuotteita, laajalla valikoimalla automaattisesti vaihdettavia jyrsin- ja sorvauspäitä, saadaan laajennettua koneen teknisiä mahdollisuuksia erittäin edulliseen hintaan. TOS Kurim -tehtaan ratkaisuja kunnioittavat ja arvostavat tyytyväiset asiakkaat Euroopassa ja erityisesti Kanadassa. Sorvaavia pyöröpöytiä valmistetaan useita eri kokoja aina 1,000 mm halkaisijasta 6,300 mm asti. Vastaavasti kierrosnopeudet ovat 500– 50 rpm ja kantavuudet 4,000– 100,000 kg mallista riip­puen. Pienemmät pöydät halkaisijaltaan 1,000–1,800 mm ovat mahdollista asentaa koneen omalle pöydälle myös pystyasentoon, (pöydän akseli vaakasuoraan) ja tueta kappaleen toinen pää kärkipylkän varaan. Suuremmat pöydät 1,800– 6,300 mm voidaan varustaa lineaarijohteilla, jolloin pöydän lineaariliike on 1,500–4,000 mm mallista riippuen.

Heinäkuussa 2013, TOS Kurim-OS, a.s., käytti pitkällistä kokemustaan kehittää, suunnitella ja valmistaa yhdistetty portaalityyppinen koneistuskeskus ja sorvaava pyöröpöytä (karusellisorvi), palvelemaan monitoiminta portaalityyppisenä koneistuskeskuksena. Tämä menestyksellinen projekti merkitsee valmistuttuaan laajaa kehitystyötä koneistuskeskuksiin, mahdollistamaan suurien ja monimuotoisten kappaleiden koneistuksen mahdollisimman vähillä kappalekiinnityskerroilla. Monitoiminto työstökeskusten patentoidulla rakenteella ja tuotannolla, TOS Kurim pystyy tarjoamaan asiakkailleen räätälöidyt tekniset työasemat sisältäen kaikki portaalityöstökeskuksen ja karusellisorvin edut sekä kyvyt. Tällainen työasema voi suorittaa laajasti erilaisia jyrsintä- ja sorvaustöitä. Kaikki rouhinta-, sorvaus-, jyrsintä- ja viimeistelytyöt voidaan suorittaa yhdellä koneella, puolella hankintahinnalla sekä mahdollisimman pienellä lattia-alalla, verrattuna tavalliseen ratkaisuun koostuen eri koneista.

Esimerkkinä työkappale joka voidaan valmistaa tällaisella työasemalla, on vesiturbiinin ulompi siipirunko, (valettu turbiinin osa joka sisältää siivet ja niiden säätömekaniikan). Ottaen huomioon käyttöolosuhteet, (lämpötila, kosteus, paine ja mekaaniset kuormitukset) se on suuri ja teknisesti haastava komponentti. Tällaisen työaseman asia­ kas Mavel. a.s., on keskittynyt vesiturbiinien valmistukseen ja käyttöönottoihin, sisältäen Kaplan, Francis ja Pelton vesiturbiinit, huomioi että tilatun työaseman täytyy helpottaa juuri tämän kaltaisten kappaleiden valmiiksi koneistamista. Tätä ratkaisua suositteli TOS Kurim, koostuen monitoimintakoneistuskeskuksesta liikkuvalla portaalilla sekä poikkipuomilla ja automaattisesti vaihdettavilla jyrsinpäillä, sisältäen integroidun karusellipöydän KEP, joka on TOS Kurim -tehtaan omaa tuotantoa. Koneen tyyppimerkintä on FRUFQ 300A – VR/7 + KEP. Koneen perustiedot ovat: X = 6,000 mm, Y = 5,400 mm, W = 2,000 mm, Z = 1,500 mm, portin aukon leveys = 4,100 mm, P = 37 kW, 4,000 rpm, max. Mk = 2,000 Nm, matala- ja korkeapainejäähdytys, 40-paikkainen työkalumakasiini työkalunvaihtimella. Lisäksi kone on varustettu automaattisesti vaihdettavilla jyrsinpäillä VA 1 (suora malli), VO (hurontyyppinen), VK (haarukkatyyppinen), edellä mainitut ovat ISO 50 -työkalukartiolla varustettuja, sekä sorvaustyökalupäillä IZN 1 ja IZN 2, varustettuna CAPTO-6 kiinnittimillä. Koneen työpöytäalue koostuu integroidusta karusellipöydästä hydrostaattisilla johteilla. Tämä pöytä antaa mahdollisuuden koneistaa työkappaleita aina 3,700 mm halkaisijaan asti ja lisävarsien avulla aina 6,000 mm asti. Pöydän maksiimi kuormitus on 70,000 kg ja maksimi pyöritysnopeus www.eurometalli.com


on 80 rpm portaattomalla kierrosnopeuden säädöllä. Pyöröpöydästä erillään on lisäksi kiinteä pöytätaso 3,000 x 2,000 mm. Automaattisesti vaihdettavat sorvaustyökalupäät IZN 1 ja IZN 2 ovat kokonaan uusia TOS Kurim -tuotteita karusellisorvausta varten. Molemmat päät ovat suunniteltu yhteistyössä toisen ALTA-ryhmään kuuluvan yhtiön CKD Blansko-OS kanssa. IZN 1 on automaattisesti vaihdettava pystymallin sorvaustyökalupää, jossa on vaaka- ja pysty­ suuntainen CAPTO-6-työkalupidin. IZN 2 on automaattisesti vaihdettava vaakamallin sorvaustyökalupää, jossa on vaaka- ja pystysuuntainen CAPTO-6-työkalupidin. Heidän tilauksessaan asia­ kas edellytti korkeaa jyrsinnän laatua turbiinin osien molempien kiinnityspintojen sekä pultatun kokoonpanon (renkaan ulko- ja sisäpinnan) viimeistelysorvauksen osalta. Tässä ensimmäinen vaihe sisältää renkaiden liitospintojen jyrsinnän ja liitosreikien upotukset. Kun renkaat ovat pultattu toisiinsa, seuraa toinen vaihe: ulkopintojen sorvaus (alapuolen ja päälisen kiinnityspinnat), ja sisäpuoli, jonka koneistuksen tarkkuus vai-

kuttaa suoraan turbiinin tehokkuuteen. Kolmas ja viimeinen vaihe sisältää siipien ja niiden säätömekanismin kiinnityspintojen ja reikien koneistuksen. Asiakas vertaa aikaisempaa valmistustekniikkaa tähän uuteen koneistuskeskukseen, ollen erittäin tyytyväinen testissä saavutettuihin jyrsintä- ja sorvausaikoihin, sekä saavutettuun tarkkuuteen, pinnanlaatuun ja muuhun työn laatuun. Työkappaletesti varmistaa odotukset, että koneistuskeskus on ratkaisu vaativille asiakkaille, jotka etsivät edullista ratkaisua vaikeiden työkappaleiden koneistustarpeisiin. n

KYSY TARJOUS! Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhaisaa Joulua sekä hyvää vuotta 2015!

INFO

ANNO 1978

TACAB

PL 15 (Vestonkatu 11), 33561 Tampere, puh. 03 3143 5000 weighing@tamtron.fi www.tamtrongroup.com

Maketek Oy Markku Tavasti puh. 0400 232 310 www.maketek.fi

YTM-Industrial

TACAB peittausaineet, tahnat ja -hapot

I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 S E R T I F I O I T U O R G A N I S A AT I O

Petrofer konepajakemikaalit

Teollisuuden kunnossapitotuotteet

Teollisuuskemikaalit ja voiteluaineet

Betex hydraulityökalut

Tuotteita tilattavissa verkkokaupasta osoitteesta www.ytmshop.fi

YTM SHOP

YTM-Industrial Oy | Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa | Puh. +358 29 006 230 | e-mail ytm.info@ytm.fi | www.ytm.fi

10 | 2014 53


Toimitusjohtaja Joonas Tammisto, Logistic TKT Systems Oy:

Omat tuotteet tukemaan kasvustrategiaa Logistic TKT Systems Oy on tullut monelle asiakasyritykselle tutuksi laadukkaana alihankintakonepajana. Vuosien panostus asiakasyhteistyöhön, osaamiseen ja valmistusteknologiaan on kannattanut. Yritys pystyy nyt tarjoamaan loppuasiakkaille räätälöidyn valmistuksen ohella myös omia tuotteitaan. Näistä tärkeimpiä ovat koneistuspaletit ja kiinnittimet muille konepajoille sekä kulutusosat mm. bio- ja energiajätteiden sekä metallien kierrätykseen käytettäviin koneisiin.

L Koneistaja Tatu Kolehmainen tarkistaa, että koneistuskeskuspaletin mitat täsmäävät millin sadasosan tarkkuudella vaatimuksia.

Omaa tuotantoa olevia koneistuskeskuspaletteja odottamassa ­asiakkaalle toimittamista.

54 10 | 2014

ogistic sijaitsee Pirkkalassa lähellä lentokenttää eli hyvien liikenneyhteyk­ sien varrella, niin kotimaisten kuin kansainvälisten liikesuhteiden hoitoa varten. Yritys on kyennyt kasvattamaan tasaisesti liikevaihtoaan vaikeista ajoista huolimatta ja kannattava toiminta on mahdollistanut investoinnit niin osaamiseen kuin valmistusteknologiaan. ”Emme kilpaile omilla tuotteillamme nykyisten asiakkaittemme kanssa, vaan sovellamme osaamistamme uusilla markkinoilla. Olemme siinä mielessä epätyypillinen konepaja, että satsaamme vahvasti myös tuoteosaamiseen. Halutessaan asiakas saa meiltä koko tuotekehitys- ja tuotantoprosessin hallinnan konseptisuunnittelusta aina valmiin sarjatuotteen valmistukseen”, kertoo toimitusjohtaja Joonas Tammisto. Nykypäivän syklisessä toiminnassa Tammisto korostaa erityisesti ketteryyttä ja uudistumiskykyä: ”Toiminnassamme pitää kehitystä tapahtua jatkuvasti joka osa-alueella. Pitää uskaltaa haastaa asiakasta ja luutuneita käsityksiä. Olemme aktiivisesti asiakkaan apuna, toimimme avoimesti ja meihin

voi luottaa. Jos tuotteemme kalpenee kilpailijalle, lupaamme tehdä siitä paremman.” Koneistuspaletin ja kiinnittimen yhdistäminen lisää jäykkyyttä, tarkkuutta ja hyötymittaa Vuonna 2011 tapahtuneen liiketoimintakaupan seurauksena Logistic sai entistä paremmat valmiudet valmistaa mm. koneistuskeskuspaletteja. Kaupan mukana taloon tuli lisää ammattitaitoista henkilökuntaa sekä tuotantolaitteet koneistuspalettien tekemiseen. Vaikka paletteja ei ole juurikaan markkinoitu, lukuisia merkittäviä toimituksia on jo tehty. ”Koneistuskeskuspaletteja olemme tehneet lähes kaikkiin työstökonemerkkeihin. Tyypilliset valmistusmateriaalit ovat valurauta, teräs ja alumiini. Pystymme räätälöimään paletit asiakaskohtaisesti haluttuun käyttökohteeseen ja yhdistämään esimerkiksi paletin ja kiinnittimen yhdeksi paketiksi. Näin saadaan aikaan mekaanisesti parempi rakenne. Toisin sanoen enemmän jäykkyyttä ja tarkkuutta. Tyypillisesti myös kiinnittimen hyötymitta kasvaa, jolloin siihen voidaan kiinnittää useampi koneistettava kappale.” Laatu ja räätälöitävyys ratkaisevat kulutusosissa Vankka kokemus ja osaaminen vaikeiden materiaalin koneistamisesta yhdistettynä materiaalitekniseen tietämykseen loi hyvät edellytykset kulutusosien tarjontaan niitä kipeästi tarvitseville toimialoille. ”Lähtökohtaisesti kaikki kohteet, joissa kulutus­osia käytetään ovat potentiaalisia sovelluskohteita ratkaisuillemme. Suurimmat markkinat näemme kierrätysteollisuudessa. Tyypilliset käyttökohteet kulutusosillemme ovat erilaiset murskaimet, kuljettimet, puristimet ja leikkurit”, myynti- ja kehitysjohtaja Arttu Laitinen kertoo. www.eurometalli.com


”Halutessaan asiakas saa meiltä koko tuotekehitys- ja tuotantoprosessin hallinnan konseptisuunnittelusta aina valmiin sarjatuotteen valmistukseen. Jos tuotteemme kalpenee kilpailijalle, lupaamme tehdä siitä paremman.”

Logistic valmistaa kulutusosia useista eri materiaaleista. Erilaisten kulutusterästen ohella materiaalivalikoimasta löytyvät niin nuorrutusteräkset, metallimatriiisikomposiitit, compound-rakenteet, kovametallit kuin kovapinnoitteet. ”Tyypillisesti asiakas lähettää meille piirustukset nykyisistä kulutusosistaan ja pyytää tarjoamaan parempaa tilalle. Koska käyttöolosuhteet vaihtelevat huomattavasti jopa saman teollisuusalan sisällä, pyrimme tutustumaan käyttökohteeseen aina ennen tarjousta. Tällöin pääsemme vaikuttamaan ja auttamaan asiakasta aina suunnittelusta ja ideoinnista lopputuotteeksi asti. Tässä olemme hyviä”, Laitinen kiteyttää. Logisticin vahvuus on räätälöinnissä. Yritys pystyy helposti ja nopeasti tekemään useita vaihtoehtoja sekä muodoista että materiaaleista. Paras ratkaisu valitaan aina aidoissa olosuhteissa tehtyjen käyttötestien perusteella. Haasteena kulutusosien valmistuksessa ovat tyypillisesti sarjakoot, jotka vaihtelevat aina muutamista kymmenistä jopa tuhansiin kappaleisiin. ”Meille tämä ei ole ongelma. Olemme yksi Suomen laajimmista robotisoidun moniakselisen koneistuksen pajoista ja konekannastamme löytyy kustannustehokas ratkaisu erikokoisten tuotantoerien tekemiseen”, Laitinen vakuuttaa. 3D-printtaus säästää raaka-ainetta ja helpottaa monimutkaisten kappaleiden valmistusta Perinteisen lastuavan eli ainetta poistavan valmistuksen rinnalle on kovaa vauhtia tulossa ainetta lisäävä valmistus (AM, Additive Manufacturing). Menetelmän eduista tärkeimpiä ovat raaka-aineen säästyminen ja monimutkaisten sisäis-

ten muotojen toteuttamismahdollisuus. Logistic osallistuu kaksivuotiseen Tekesin rahoittamaan ja VTT:n ohjaamaan hankekokonaisuuteen, jossa pyritään synnyttämään uutta liiketoimintaa Suomeen ainetta lisäävän valmistuksen ympärille. ”Kansankielellä puhutaan 3Dp r i n tt a u k s e s t a . Olemme hankkineet kokemusta jo muutaman vuoden ajan omalla 3D-printtauslaitteella, jolla voimme tehdä tuotekehitystä ja myyntiä tukevia malleja. Nyt olemme vakavasti tutkimassa mahdollisuutta investoida tuotantokäyttöön soveltuvaan metallitulostimeen. Parhaillaan tutkimme teknologian soveltuvuutta juuri meidän tuotteillemme”, kertoo Laitinen. Mielenkiintoiset näkymät ”Positiivista pöhinää on yrityksessä käynnissä monessa mielessä ja on mielenkiinnoista nähdä, millainen yritys Logistic TKT Systems Oy on tulevaisuudessa.” ”Eteenpäin pitää mennä, tuleen ei saa jäädä makaamaan. Uskomme vahvasti, että suomalaisella osaamisella on kysyntää vielä jatkossakin. Meillä on tarjota ainutlaatuinen yhdistelmä tinkimätöntä suunnittelu-, valmistus-, ja materiaaliosaamista viimeisintä teknologiaa hyödyntäen”, kiteyttää Tammisto. n

INFO Logistic TKT Systems Oy Joonas Tammisto toimitusjohtaja puh. 010 423 8703 joonas.tammisto@logistic.fi Arttu Laitinen myynti- ja kehitysjohtaja puh. 010 423 8714 arttu.laitinen@logistic.fi

Eri materiaaleista valmistettujen kulutuspalojen kestävyys ratkaistaan asiakastesteillä.

UUDET VARASTOKONEET • CNC sorvi SPINNER TC-42 Siemens 810 D VDI 20 • Säteisporakoneet MT RD-900 MK 4 MT RD-1700H MK 5 • Pilous vannesahat ARG 220 Plus • Teroituskone Spinner • Jäysteen poistaja OHE 90

KÄYTETYT KONEET SORVIT • CNC SORVI HARRISON ALPHA 460 x 2.000, vm. -98 • CNC SORVI HUNOR EEN 400, vm. -84

JYRSINKONEET • NC jyrsinkone Bridgeport Textron TNC 151, vm. -86 • Kiilaurajyrsinkone Huort V10. X-liike 400, 2-akselin näytöt

PORAKONEET • Säteisporakone MT RD-900 MK 4, vm. -10 • Säteisporakone HCP 50/1,6 MK 5, vm. -79 • WMW HECKERT BR 40/ 1250 MK 4, vm. -83

SAHAT • CNC-vannesaha TMJ PP 362 Ø 360 mm, vm. -07 • Hyvät varusteet • Kaarisaha KASTO 220 x 250

LEVYTYÖKONEET • Särmäyspuristin Promecam 25–12 CNC, HURGO-ohjaus, hyväkuntoinen, vm. -73

MUUT • Uppokipinätyöstökone CHMER 36 MH, vm. -90, 3-akselin HH-näytöt, allaskoko 800 x 470 mm • Siltanosturi KONE 3.200 kg, jänneväli 4.3 m

Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme kuluneesta vuodesta. Rauhallista joulua ja menestystä vuodella 2015!

Tarkemmin kotisivuillamme www.maketek.fi/ Tuotteet/käytetyt työstökoneet

Niittyhaankatu 8 • 33720 Tampere • puh. (03) 358 2700 • fax (03) 358 2740 maketek@maketek.fi • www.maketek.fi • Markku Tavasti 0400 232 310

10 | 2014 55


TEOLLISUUDEN PALVELUT | KONEET JA LAITTEET Keskiraskaat

• tuotantotilat 5100 m2 • levytyöt • särmäys • robottihitsaus max 2500 kg • CNC-koneistus max x=2100 mm y/z=1500 mm • pintakäsittely • kokoonpano

paremmat koneistustyökalut

Paakkila sijaitsee Tuusniemellä, vilkkaan poikittaisväylän, 9-tien varrella.

t

va al stua

t u l a k ö y t t a m m e r a p e N Koneistustyök alut Patrik ainen Oy Ruokolammentie 114, 74170 Iisalmi Puh. 040 0 - 176 330 Fax (017) 851 097 www.patrik ainen.net

alihankintakoneistukset w w w. p a a k k i l a n k o n e p a j a . f i

Lastuavat työkalut poraukseen, avarrukseen, kalvaukseen, sorvaukseen ja jyrsintään. Työkalun kiinnittimet työstökeskuksiin ja sorveihin. Petri Aro Oy Hallimestarinkatu 9, 20780 Kaarina Puh. 020 1474 500, info@p-aro.com www.p-aro.com

Tarjous

PROFI •Metallintyöstökoneet 40-A MK 4, •Puuntyöstökoneet porajyrsinkone syötöillä. •Mittalaitteet ja korjaamolaitteet HBM PROFI 400 koko Suomeen toimitettuna x 1000 DRO edullisimmin maahantuojalta! -metallisorvi.

www.rautajätti.fi Runsaasti varusteltu. 045-6554545 www.rautajätti.fi 045 655 4545

• Erikoisosaamistamme aarporaus- ja työstökeskustyöt kaikille materiaaleille

Ensiluokkaisia pintakäsittely- ja prosessiratkaisuja teollisuuden valmistukseen. Henkel Norden Oy, puh. 0201 22 311 / henkel.fi

Myynti, vuokraus ja huolto 09 - 7599 330

www.jungheinrich.fi

• Myös pienehköt kokonaistoimitukset • Nopeat toimitukset sovitussa ajassa • Erinomainen hinta-laatusuhde

JPS Avarti Met

Vaittintie 11, 33960 Pirkkala Puh. 045 671 0271, Juha Salminen www.jpsavartimet.fi

Uudet KUKA-robottijärjestelmät ja huoltopalvelut yli 25 v. kokemuksella teollisuusrobotteihin (Motoman, KUKA, ABB) • huollot • korjaus • koulutus • ohjelmointi

• konsultointi • asennus ja käyttöönotto • koneiden siirrot • varaosat ja huoltotarvikkeet

Välitämme myös käytettyjä robotteja ja järjestelmiä.

www.avertas.fi

Erikoistyökalut tilaajan tarpeiden mukaisesti MEHI-avarrintyökalut ja -kiinnitysjärjestelmät Koneistuspalvelut Lämpökäsittely ja hiekkapuhallus Pyörö- ja tasohionnat

ari.laukkanen@avertas.fi, p. 0400 937 789

Kun laatu ratkaisee – vakio-osat ja kiinnitinratkaisut saat nopeasti Tanrecolta.

Automaation ja modernisoinnin parhaat työkalut

AD S - Group Ankkatie 9, 85100 KALAJOKI Tel. +358 (0)8 462 333 Fax +358 (0)8 463 180 GSM +358 (0)40 5465 077 Email: ads.group@co.inet.fi Internet:http://www.ads-group.net

www.reicap.fi reicap@reicap.fi

Minuteman E Ride 26 S suuralayhdistelmäkone Vakiona käsi-imuvarusteet. Pesu ja lakaisu yhdellä ajokerralla (työleveys 66 cm) .

Automation Design & Service

www.halder.com

Tanreco Oy, Konepajankatu 11 FIN-11710 Riihimäki Puh. +358 (0)19 77 485 Fax +358 (0)19 537 1224 myynti@tanreco.fi, www.tanreco.fi

w w w.eur omet a lli.com 56 10 | 2014

LASTUAVIA TYÖKALUJA KONEPAJATEOLLISUUDELLE

Vuokraa 48 kk alk. 339 e/kk

alv. 0%

REICAP OY

Jyrki 0400-410 842 Jarkko 040-723 1916


TEOLLISUUDEN PALVELUT | KONEET JA LAITTEET Teollisuuden lastuavat työkalut Seco Tools Oy Puh. (09) 2511 7200

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy metallintyöstökoneet jo 30 vuoden kokemuksella.

www.fms-service.fi UUDET JA KÄYTETYT - Levytyökeskukset - Särmäyspuristimet - Levyleikkurit

Metalliteollisuuden työkalut: lastuavat työkalut, mittavälineet, kiinnittimet, hiomatarvikkeet Pienkoneet ja muut konepajojen työkalut

HUOLLOT JA VARAOSAT KONEIDEN SIIRROT FMS-Service Oy, Seinäjoki

Punasillantie 4, 40950 Muurame Puh. (014) 443 2100, Fax (014) 443 2101 il-sales@il-machinery.com www.il-machinery.com

Ismo Lindberg +358 400 640 956 Jarno Vauhkonen +358 40 501 3399 Antti Lindberg +358 40 585 6879 Antti Pöyry +358 40 5051 777 Harri Nieminen +358 40 828 9251 Juha Multisilta +358 40 522 1147

LIKONEISTA AL M T E

ES

H A -T

Y UOTE O

• Karusellisorvaukset, max kappalemitat. Halk. D 3250, kork. H 2400 • Jakoporaukset, max halk. D 3250 • Jakojyrsinnät, max halk. D 3250 • Aarporaukset / kärkisorvaukset ym. ym. ESHA-TUOTE OY Hämeenkyrö puh. 040 861 3806 www.esha-tuote.com

Koneistuspalvelu Oy Keskiraskaat ja raskaat CNC-koneistukset

Metallintyöstölaitteiden myynti – asennus – koulutus – huolto – varaosat Nordcity Center OÜ puh. +358 40 500 5414 / pasi.ketola@nordcity.eu www.nordcity.eu www.tehokoneistus.fi

FredServe Kuntotarkastus varmistaa levyntyöstökoneidesi tehokkaan käytön Pakettihinnat alkaen 290€

www.fredko.com

KNUTH Baltic OÜ puh. 040 7074 090 arno@knuth.ee www.knuth.de

PÖYTYÄN

O

M

Muuntotie 3, 01510 Vantaa Puh. 010 219 2200, fax 010 219 2245 info@teraskonttori.fi, www.teraskonttori.fi

Vesa 050 349 0067 Kari 050 4066 404 Mika 050 4066 050

UUDET JA KÄYTETYT TYÖSTÖKONEET www.metallintyöstökoneet.fi

METALLINTYÖSTÖKONEIDEN MYYNTI-, ASENNUS-, KOULUTUS-, HUOLTO- JA VARAOSAPALVELUT.

Tinkimätöntä laatua, aina aikataulussa. Kattava ja moderni konearsenaali. Motivoituneet ja taitavat tekijät. Tehokoneistus Oy Karsikonmäentie 1 (Ovi 5), 77800 Iisvesi Puh. 0207 669 050 kimmo.koivistoinen@tehokoneistus.fi

3D-mittaukset Metronor-järjestelmällä Suuret osakokonaisuudet joustavasti ja laadukkaasti Sertifioitu laatujärjestelmä Koukkarintie 3, 21870 Riihikoski Puh. +358 (0)2 486 8232, fax +358 (0)2 763 3232

www.pkpkoneistus.fi Yhdessä rakennamme tulevaisuuden.

www.teotek.fi Metalliteollisuuden työstökone­ kauppaan erikoistunut yritys • Sorvaus ja jyrsintä • Hammaspyörien valmistus • Hionta ja muut pintakäsittelyt

Teotek Oy Muuntotie 3, 01510 Vantaa Vaihde 010 219 2170 info@teotek.fi

1-2/2012 www.eurometalli.com

w w w.eur omet a lli.com 10 | 2014 57


TEOLLISUUDEN PALVELUT | KONEET JA LAITTEET 18 VUOTTA KONEMYYNTIÄ

• laatua vaativille asiakkaille • koneita suoraan varastosta

Valuja, valunsuunnittelua, tuotekehitystä, konsultointia ja koulutusta. Mitä muuta? Valimoinstituutti palvelee Lisätietoja: 0500 625 792

www.valuatlas.fi www.valimoinstituutti.fi

Puh. (09) 879 2266 • info@rensi.fi

• www.rensi.fi

YTM-Industrial

NC-ohjelmoinnin Expertti.

Pyörösahat ja linjastot Vannesahat ja vanneterät Materiaalin siirtomakasiinit Rullaradat sekä mittavasteet Kiilauranpistokoneet -ja alihankinta Palkki/Levyntyöstö monitoimikoneet Ja paljon muuta! Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta !

INDUTRADE GROUP

Varustelee konepajasi laadulla

Konepajakemikaalit Kunnossapitokemikaalit Erikoisvoiteluaineet Imeytysaineet Peittausaineet Työturvallisuustuotteet Lue lisää osoitteesta www.ytm.fi/eurometalli/

www.cenic.fi Puh. 040 591 3395 - info@cenic.fi

Tutustu tarjontaamme: www.keyway.fi palvelu@keyway.fi p. 010 420 7272

AN-CADSOLUTIONS

Ammattilaisen

SÄHKÖTYÖKALUT

– 3D CAD/CAM – 3D CNC – 3D-skannerit

Puhalluskaapit, puhallusPuhalluskaapit, puhallusmateriaalit, korjaamoprässit, materiaalit, korjaamoprässit, ultraäänipesukoneet ja ultraultraäänipesukoneet ja pesuaineet koko maahan ultra-pesuaineet toimitettuna! koko maahan toimitettuna! 045-6554545

– 3D-tulostimet – 3D-mittausvarret

045 655 4545

www.an-cadsolutions.fi puh. 010 440 6470

www.autola.fi | www.metabo.fi

p. 020 510 2397 | Manttaalitie 9,Vantaa

•Metallintyöstökoneet •Puuntyöstökoneet •Mittalaitteet ja korjaamolaitteet koko Suomeen toimitettuna edullisimmin maahantuojalta!

www.rautajätti.fi 045-6554545

www.timanttitila.fi

Eurometalli 1–2/2015 aineistopäivä on 16.1.2015. Ota yhteyttä: Pirkko-Maria Palsanen, puh. 0400 376 536 pirkko-maria.palsanen@eurometalli.com

w w w.eur omet a lli.com 58 10 | 2014


You Ji -merkkiset koneet maahantuo ja myy JR-Machines Oy

KARUSELLISORVIT Youji on kasvanut mailman suurimmaksi pystysorvien valmistajaksi. Suomessakin myyty jo yli 30 Youjin pystysorvia!

Sorvaushalkaisijalla 400 mm – 8000 mm Pyörivät työkalut + C-akseli

PÖYTÄMALLISET AARPORAT HBM 110/130 Kara 110/130 mm X-liike 2500 mm – 5500 mm Y-liike 1800 mm – 3000 mm Z-liike 1250 mm – 2000 mm Työkalumakasiini max. 120 työkalua Paletinvaihtaja

LATTIAMALLISET AARPORAT HFB 150/180 Kara 150/180 mm X-liike 4000 mm – 14 000 mm Y-liike 2500 mm – 6000 mm Z-liike 800 mm – 1000 mm Työkalumakasiin max. 120 työkalua Paletinvaihtaja

VAAKASORVIT YOUJI YH-SARJA Sorvaushalkaisijat 300 mm – 720 mm Sorvauspituudet 435 mm – 4000 mm Pyörivät työkalut C-akseli

Kysy myös varastokoneitamme nopeaan toimitukseen: Juri Virkki, puh. 040 572 6614, juri.virkki@jr-machines.fi Ari Prittinen, puh. 050 525 8406, ari.prittinen@jr-machines.fi

Huolto ja varaosat:

Keisarinviitta 16, 33960 PIRKKALA, puh. (03) 342 7100 Sompiontie 1, 00730 HELSINKI, puh. 050 5258 406 www.nucos.fi

Maahantuonti ja myynti:

Vesalantie 1, 24910 HALIKKO As. puh. 040 572 6614 www.jr-machines.fi


Palautus os. OTS PL 8888 33801 Tre


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.