automobile

Page 1ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ • ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ

[Αυτο]κινούμενη Κατοικία [Auto]mobile Residence

διαμονή καθ’οδόν / living on the road


2


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

3


Κατοικία επί τροχών Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο οικισμούς τσιγγάνων στο νομό Λαρίσης στο διαμέρισμα της Θεσσαλίας το χειμώνα του 2008 . Μετά από επιτόπια παρατήρηση και συνομιλία με τους κατοίκους των καταυλισμών εστιάσαμε στον τρόπο ζωής τους και την ιδιαιτερότητα της κατοικίας όσων μετακινούνται διαρκώς λόγω επαγγέλματος. Οι δυσκολίες που επισήμαναν οι ίδιοι σχετικά με τη καθημερινή μεταφορά των ιδιωτικών χώρων σε υπαίθριο περιβάλλον μας κατεύθυναν στη συγκρότηση σχεδιαστικών προτάσεων για βελτίωση και επέκταση των κλειστών χώρων τους.

Residence on wheels The study was done on the settlements of gypsies in the prefecture of Larissa in Thessaly, during the winter of 2008. Following an on the spot observation and discussion with the residents of the settlements, we focused on their way of life and the distinctiveness of the housing facility used by people moving continuously, because of the nature of their work. The difficulties they pointed out to us concerning the everyday transport of their private spaces in the countryside, helped us in designing proposals for improvement and expansion of their internal spaces.

4


Tyrnavos Larisa

Volos ευρύτερη περιοχή μελέτης | Θεσσαλία greater area of study | Thessaly

οικισμός Νέας Σμύρνης settlement of Nea Smyrni

οικισμός Τυρνάβου settlement of Tyrnavos 5


Οικισμός Νέας Σμύρνης Κατά την πρώτη στάση επισκεφτήκαμε τον οικισμό της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα στο διαμέρισμα της Θεσσαλίας αναζητώντας την κατοίκηση στο εσωτερικό των φορτηγών. Η Νέα Σμύρνη αποτελεί τον πρώτο οικισμό τσιγγάνων στην περιοχή και αφετηρία για τις υπόλοιπες ομάδες που εγκαταστάθηκαν στις γύρω πόλεις. Η γενικότερη εντύπωση που δίνεται είναι αυτή του πυκνοκατοικημένου και αυτοδιαχειριζόμενου σώματος τσιγγάνων. Η πλειοψηφία των κατοίκων παραμένει οργανωμένη σε προϋπάρχοντα οικήματα και όχι σε αυτοσχέδιες κατασκευές, κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καταγωγή και τα τωρινά επαγγέλματά τους. Όπως αναφέρθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου τους, το σύνολο των κατοίκων δεν προέρχεται από τους Ρομ αλλά αυτοαποκαλούνται μολδοβλάχοι. Το είδος της κατοίκησης και η μονιμότητά της ορίζουν τη δομή και την οργάνωση των ιδιωτικών τους χώρων αλλά και τη συλλογική τους συνύπαρξη στα δημόσια τμήματα του οικισμού.

Εμφανής είναι η οικειοποίηση του δημόσιου χώρου μέσα από την επέκταση των καθημερινών δραστηριοτήτων των κατοίκων στον υπαίθριο χώρο της κατοικίας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού. Οικιακά αντικείμενα και είδη ρουχισμού καταλαμβάνουν τις αυλές των σπιτιών, τα όρια της κατοικίας και τους φράχτες των σιδηροδρομικών γραμμών επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου και ορίζοντας το σύνολο της περιοχής ως μια γειτονιά. Στο εσωτερικό των σπιτιών υπάρχουν μόνο τα απαραίτητα έπιπλα και χρηστικά αντικείμενα καθώς οι καθημερινές τους δραστηριότητες εξελίσσονται στους εξωτερικούς χώρους γεγονός που απορρέει από τις συνήθειες των συνεχών μετακινήσεων των παλαιότερων γενεών. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η εξωστρέφεια η οποία αντανακλάται τόσο στον τρόπο ζωής τους όσο και στην ιδιοσυγκρασία τους, αλλά και στη συνοχή που παρουσιάζουν ως μειονότητα.

Settlement of Nea Smyrni During our first stop we visited the settlement of Nea Smyrni in Larissa, Thessaly, looking for the way of living inside the trucks. Nea Smyrni was the first settlement of gypsies in the area and the starting point for the following groups which settled in the cities all around. The general impression which is given is that of the densely populated and self-administered group of gypsies. The majority of the residents remains organized in pre-existing housings and not in shacks, something which is closely related to their jobs. As mentioned by the president of their union, the mass of the residents does not come from the ROM, but are self-called Moldovlahi. The type of the housing and its permanency define the structure and the organization of their private spaces, as well as their collective coexistence in the public areas of the settlement. 6

There is an obvious misappropriation of the public space through the expansion of the everyday activities of the residents in the open space of the house, as well as in the general area of the settlement. Domestic objects and clothing are spread out in the yards of the houses, the boundaries of the residence, the fences of the railway lines, redefining the relationship between private and public space, making the whole area feel like a neighbourhood. Inside the houses are only the necessary furniture and utilitarian objects, as their everyday activities are performed outside, a habit which comes from the continuous moving of the older generations. Being outgoing is their basic characteristic, reflected in their way of life, as well as in their idiosyncrasy and the coherence they show as a minority.


Φωτογραφίες από τον οικισμό της Νέας Σμύρνης Images from the settlement of Nea Smyrni

2.1

2.2

2.3 7


Φωτογραφίες από την περιοχή των γραμμών τραίνου Images from the train tracks’ area

2.4 άπλωμα ρούχων στη βεράντα - δημιουργία ενός δεύτερου κελύφους clothes laid out on the veranda - creation of a second skin

2.5 υπαίθριος χώρος - προθάλαμος χώρος συνάντησης των κατοίκων open space - entrance space residents’ meeting place

2.6 κατοίκηση σε μη ολοκληρωμένο κατασκευαστικά σπίτι inhabitation of a structurally unfinished house 8


2.7

2.8

2.9 uπαίθριος χώρος κατοικίας - η χρήση του και ως πλυσταριό house’s open space - its use as a washhouse 9


Οικισμός Νέας Σμύρνης Μόνο το 10% των κατοίκων της Νέας Σμύρνης μετακινείται με φορτηγά για την πώληση των εμπορευμάτων τους απουσιάζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη Λάρισα επισκεπτόμενοι τα πανηγύρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται στις τοπικές λαϊκές αγορές πουλώντας κυρίως κουβέρτες, χαλιά και πλαστικές καρέκλες.Τα φορτηγά όσων ταξιδεύουν κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο εσωτερικός τους χώρος να μοιράζεται ανάμεσα στον απαιτούμενο αποθηκευτικό για τα εμπορεύματα και αυτόν για διαμονή. Συνομιλώντας με τον κατασκευστή των εσωτερικών αυτών χώρων ενημερωθήκαμε για την επιλογή και προέλευση των υλικών όσον αφορά την επένδυσή τους. Η πηγή των υλικών μπορεί να διαφέρει καθώς άλλοτε αποτελούν ευρήματα του κάθε ιδιοκτήτη και άλλοτε τα προμηθεύονται κατόπιν παραγγελίας. Αυτό οδηγεί σε πολλαπλά αποτελέσματα που διαφερούν μεταξύ τους αφού προκύπτουν

αυτοσχέδιες διαρυθμίσεις του εσωτερικού και όχι τυποποιημένες κατασκευές. Για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών και θερμικής άνεσης των ταξιδιωτών κατά τη διάρκεια της διαμονής τους μέσα στο φορτηγό επενδύουν τα τοιχώματά του με μονωτικό υλικό. Στο συγκεκριμένο φορτηγό που αποτυπώσαμε γίνεται διαχωρισμός των επιφανειών για αποθήκευση των εμπορευμάτων και των προσωπικών αντικειμένων και για ύπνο στον κατακόρυφο άξονα. Οι κατασκευές τους είναι κυρίως ξύλινες και αποτελούνται από συνθέσεις αντικειμένων που συλλέγουν σε μάντρες όπως παραθυρόφυλλα, μικροέπιπλα και διάφορα άλλα δομικά υλικά.Επίσης υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για την προετοιμασία του φαγητού.

Settlement of Nea Smyrni Only 10% of the residents of Nea Smyrni move around with trucks selling their merchandise, being away from Larissa for a long time, visiting fairs in different cities of Greece. The rest are working in local markets selling mostly blankets, carpets and plastic chairs. The trucks of those who travel for most of the year are arranged in such a way so that the inside is divided between the space necessary for storage of the merchandise and that for living. Talking with the constructor of these inside spaces, we were informed about the selection and the source of the materials used it tilling them. The source of the materials may vary because sometimes they’re each owners’ findings or are ordered. This leads to various results which differ because self-designed, and not pre-designed arrangements of the inside come up. 10

In order to have better living and pleasant temperature conditions inside the truck, they cover the side surfaces with insulating material. In the specific truck we traced, there is a separation of the areas for storage of the merchandise, of personal belongings and for sleeping, in a vertical axis. The constructions are mainly out of wood and are consisted of objects they collect from yards, such as window panels, small furniture and other construction materials. There is also the necessary equipment for preparing food.


Φωτογραφίες φορτηγών της περιοχής Νέας Σμύρνης Images of trucks at Nea Smyrni area

2.10, 2.11, 2.12 φορτηγά για την μεταφορά και πώληση των εμπορευμάτων στην πλατεία του οικισμού trucks used to transport and sale merchandise, at the settlement’s square

2.13 11


Φορτηγό μελέτης 1 Truck of study 1

2.14

πρόσοψη φορτηγού | facade of truck

2.15

τομή φορτηγού | section of truck

12


Εσωτερικός χώρος φορτηγού Internal space of the truck

2.16 | ράφι εμπορευμάτων/ξύλινο παραθυρόφυλλο | shelve for merchandise/wooden window

2.17 αυτοσχέδια κουζίνα κατασκευασμένη από: μελαμίνη, πλακάκια, μουσαμά | kitchen made out of melamine, tiles, oilcloth 2.18 | τοίχος: επένδυση ραμποτέ | wall: tiling 13


2.19 ντουλάπα από μελαμίνη melamine closet 2.20 κρεβάτι πολυεστέρα polyester bed 2.21 μόνωση ντάου 14


Ζωγραφιές παιδιών Kids’ drawings

2.23

2.24 15


Οικισμός Ρομά στον Τύρναβο Ο δεύτερος προορισμός μας για την αναζήτηση των φορτηγών ήταν στον οικισμό που βρίσκεται στα περίχωρα του Τυρνάβου στο νομό Λαρίσης. Ο οικισμός εκεί, σε αντίθεση με τον προηγούμενο, είναι αραιοκατοικημένος και βρίσκεται παραπλεύρως της εθνικής οδού Λάρισας-Κοζάνης. Οι κατοικίες που συναντήσαμε στην πλειοψηφία τους είναι παράγκες και δίπλα σε αυτές βρήκαμε μεγάλα φορτηγά, από τα οποία τα περισσότερα -εκείνο το χρονικό διάστημα- ήταν παρατημένα, χωρίς κάποια συγκεκριμένη χρήση. Πολλά είχαν κλειστή τη μισή καρότσα (για εμπόρευμα ή ύπνο) και άλλα ολόκληρη. Παρακάμπτωντας τον κεντρικό δρόμο και εισχωρώντας στα εγχώρια του οικισμού, συναντήσαμε νεόκτιστες διπλοκατοικίες με έμφαση στην είσοδο του σπιτιού όμοιες κατασκευαστικά και σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Ανάμεσά τους υπήρχαν σταθμευμένα φορτηγά και βανς, γεμάτα εμπορεύματα. Κάποιοι από τους ιδιοκτήτες αυτών καθό-

ντουσαν, σε καρέκλες πλαστικές που μεταφέρουν μαζί τους, στην ύπαιθρο ( άχτιστα οικόπεδα ) δίπλα στα φορτηγά τους. Τα σκεύη μαγειρικής ήταν στιβαγμένα πάνω και γύρω απο έναν τσιμεντόλιθο που βρήκαν εκεί, δείγμα της οικειοποίησης του δημόσιου χώρου, που συναντήσαμε και σε αυτόν τον οικισμό, και της πολλαπλότητας των χρήσεων που δίνουν σε πράγματα της καθημερινότητάς τους. Μας υποδέχτηκαν με χαμόγελο και περιέργεια για το τι ακριβώς αναζητάμε στην περιοχή. Χωρίς δεύτερη σκέψη μας άνοιξαν τα «σπιτικά» τους αμεσως μόλις τους είπαμε για την έρευνά μας. Ήταν μια παρέα τριών εμπόρων με δύο μεγάλα φορτηγά και ένα μικρό τύπου βαν και είχαν έρθει από το Βόλο πριν τρεις μέρες.

Roma settlement at Tyrnavos Our second destination in search of trucks was to the settlement located in the outskirts of Tyrnavos, in the prefecture of Larissa. The settlement there, in contrast with the previous one, is not densely populated and is located along the national road connecting Larissa with Kozani. The houses are shacks in their majority and next to them we found big pickup trucks, most of which were deserted at that time, characterized by no specific use. Many of them had half of the open top rear cargo area covered [for merchandise or for sleeping] and the rest of the trucks had the whole of it. Leaving the central road and going through the inner part of the settlement, we saw sparsely and newly-built two floor houses similar to each other, with an emphasis on the main entrance of the house. There was a big distance between them where pickup trucks and vans loaded with merchandise, were parked. Some of the owners 16

were sitting next to their trucks, on plastic chairs which they carry with them to the countryside [or unbuilt lots]. Cookery was piled up on top and around a cement stone found there, giving an example of how they change public space to private, and of the diversity of uses they give to everyday objects. They welcomed us with a smile and a curiosity for what exactly we are looking for. With no hesitance they opened their “houses” to us when we told them about our research. There was a group of three merchants with two big trucks and a small van who had come from Volos three days before.


3.1

3.2

3.3 17


3.4

3.5

3.6 18


Οικισμός Ρομά στον Τύρναβο, Φορτηγά Τα δύο μεγάλα φορτηγά κατασκευαστικά ήταν τα ίδια με ελάχιστες διαφοροποιήσεις στην διακόσμησή τους μόνο. Ήταν χωρισμένα στη μέση με το πρώτο μισό, ειδικά διαμορφωμένο για ύπνο και αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων, πίσω από την καμπίνα του οδηγού και το δεύτερο μισό για την αποθήκευση του εμπορεύματός τους. Το διαχωριστικό των δύο αυτών χώρων είναι ντουλάπια με διακοσμητικούς καθρέφτες στο καθένα από αυτά και ο χώρος ύπνου είναι άδειος με στρωμμένα χαλιά για να κάθονται και να κοιμούνται. Όλα τα σκέυη μαγειρικής τα αποθηκεύουν σε ενα κουτί κάτω απο το αμάξωμα του φορτηγού δίπλα από τη μία από τις δύο εισόδους του χώρου-ύπνου που βρίσκονται στα δύο πλαϊνά του φορτηγού και απέναντι μεταξύ τους.

Roma settlement at Tyrnavos, trucks The two big trucks were constructed in the same manner, with only a few differences in their decoration. They were separated in the middle with the first half especially arranged for sleeping and storage of personal things behind the driver’s cabin and the rear half was used for storage of the merchandise. The separation of the two areas was achieved using cabinets with decorative mirrors on the front and the sleeping area was empty with laid out carpets to sit and sleep on. All the cookery was stored in a box under the truck’s carriage next to one of the two entrances of the sleeping area which are located on the sides of the truck and facing each other.

19


Φωτογραφίες φορτηγών της περιοχής Τύρναβου Images of trucks at Tyrnavos area

3.7

3.8

3.9, 3.10 20


3.11, 3.12

3.13 21


Φορτηγό μελέτης 2 Truck of study 2

3.14

πρόσοψη φορτηγού | truck’s facade

3.15

τομή φορτηγού | truck’s section

22


3.16 είσοδος καρότσας - διπλό κουφωμα [εξωτερικό - ανοιγόμενο, εσωτερικό - συρρόμενο] entrance of carriage - double frame [external - opens, internal - slides]

3.17

μαγειρικά σκεύη cookery 23


3.18

οπτική του εξωτερικού περιβάλλοντος από το εσωτερικό χώρο της καρότσας view of the outside from the internal space of the carriage

3.19, 3.20

επίπλωση του εσωτερικού χώρου furnishing of internal space

24


Πρόταση επέκτασης εσωτερικού χώρου φορτηγού Η πρόταση μας επικεντρώνεται κυρίως εξωτερικά του κελύφους του ήδη υπάρχοντος φορτηγού μιας και οποιαδήποτε ΄΄βαριά΄΄ αρχιτεκτονική επέμβαση στον εσωτερικό χώρο εγκυμονούσε τον κίνδυνο να αλλοιώσει το ύφος και τον τρόπο ζωής των χρηστών του. Η μόνη παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στον εσωτερικό χώρο είναι η αύξηση του καθαρού ύψους μετατοπίζοντας την ψευδοροφή ψηλότερα από ότι βρίσκεται συνύθως, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη πνοή στο χώρο (βλ: φωτ μακέτας), καθώς και τη δυνατότητα ύπαρξης ενός δεύτερου επιπέδου – παταριού όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον αποθηκευτικός χώρος ή και ως χώρος ύπνου (βλ σχέδιο κάτοψη – τομή). Το δεύτερο επίπεδο καταλαμβάνει μικρό τμήμα της κάτοψης και αναρτάται στον ήδη υπάρχοντα σκελετό του φορτηγού σε ύψος 1.60μ από το επίπεδο της καρότσας, αφήνοντας έτσι 1μ απόσταση από την ψευδοροφή.

Όσον αφορά την κύρια επέμβαση μας εστιάζει στον επαναπροσδιορισμό ενός τμήματος του κελύφους της καρότσας. Ένα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους κατοίκους των οχημάτων ήταν ο μη επαρκής εσωτερικός χώρος του φορτηγού για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης. Το πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, αποτρέποντας τη διαμονή στον υπαίθριο χώρο. Ο προβληματισμός και η μελέτη λοιπόν επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος προτείνοντας ως λύση την ενδυνάμει επέκταση του εσωτερικού χώρου προς τα έξω ή αλλιώς την δημιουργία ενός προφυλλαγμένου από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες εξωτερικού χώρου άμεσα συνδεδεμένου με τον κύριο χώρο του φορτηγού.

Track’s interior expansion Our proposal focuses mainly on the outside area of the existing truck, since any “heavy” architectural intervention on the inside, could have as a consequence to change the style and way of living of its inhabitants. The only intervention which took place at the inside space, was to increase the net height placing the furred ceiling higher than it usually is, making the room more pleasant [see: model’s picture] and also realizing the possibility of having a second level – loft, which could be used as extra storage space or sleeping area [see: plan - section]. The second space takes up a small part of the plan and is suspended on the existing chassis of the truck at a height of 1.60m from the level of the carrier, leaving that way a distance of 1m from the furred ceiling.

Our major intervention focuses on redefining a part of the carrier’s skin. One of the problems which was brought up during our discussion with the residents of the vehicles, was the inefficiency of the truck’s internal space to fulfill the basic living requirements. This problem becomes more intense mainly during the winter, because of the bad weather conditions, making living outside difficult. The study focuses on facing the specific problem, proposing as a solution the possible expansion of the internal space outwards or the creation of an external space protected from bad weather conditions and related with the main area of the truck.

25


Αρχικά σκίτσα μελέτης - απόπειρα χάραξης του εσωτερικού χώρου της καρότσας

4.1 σκίτσο τομής φορτηγού sketch of truck’s section 26

4.2 σκίτσο κάτοψης φορτηγού sketch of truck’s plan


Πρόταση επέκτασης εσωτερικού χώρου φορτηγού Για λόγους ευελιξείας αποφασίσαμε ο χώρος αυτός να προκύπτει από έναν μηχανισμό τριών ρολών που προσαρτάται στο κέλυφος της καρότσας. Από τα ρολά θα ξετυλλίγονται οι τρείς επιφάνειες (στέγη και πλαινές επιφάνειες) και θα εγκλωβίζουν ένα τμήμα του υπαίθριου χώρου. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο μηχανισμός αναπαρίσταται στις παρακάτω φωτογραφίες. Το ρολό της στέγης ειναι πακτωμένο ενώ τα ρολά των πλαινών επιφανειών τοποθετούνται αρθρωτά στο σκελετό του φορτηγού προκειμένου να ανοίγουν προς τα έξω. Ο νέος χώρος προβλέπεται να καταλαμβάνει 8 τμ περίπου δηλαδή όσο είναι και το εσωτερικό του φορτηγού. Επίσης πλάι στην είσοδο της καρότσας σε ύψος ενός μέτρου υπάρχει συρόμενη οριζόντια επιφάνεια εξοπλισμένη με μάτια κουζίνας δημιουργώντας έτσι ένα είδος εστίας.

Κλείνοντας, στο πίσω μέρος του φορτηγού αναρτάται συρόμενο κάθετο στοιχείο προς την πλευρά του ημιυπαίθριου χώρου, με δόμη κανάβου προκειμένου να απλώνονται πάνω του ρούχα. Με την τοποθέτηση του φορτηγού κατά τον άξονα βορρά νότου τις καλοκαιρινές περιόδους σε συνάρτηση του απλώματος των βρεγμένων ρούχων στο νότο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δροσερό κλίμα στο χώρο της εστίας.

Track’s interior expansion In order to achieve flexibility, we decided this space to be created from a mechanism of three plastic rolls attached to the carrier’s skin. Three surfaces will be unrolled from these three elements [roof and side surfaces] and they will enclosure part of the open space. The way this mechanism works is shown in the following illustrations. The shade of the roof is fastened, whereas the side surfaces’ rolls are placed jointedly to the truck’s frame in order to open outwards. This new space is supposed to take up eight square meters, quite as much as the internal area of the truck. Also next to the entrance of the carrier at a height of 1m, there is a sliding horizontal surface equipped with hot plates creating a unitary space. In conclusion, on the rear part of the truck, a vertical element is suspended which can be pulled out towards the semi-open area in order

to hang clothes, through its structure. Placing the truck at a north-south axis during the summertime, combined with hanging wet clothes towards the south, could create a fresh breeze at the unitary space of the truck.

27


Σχέδια επέμβασης (κάτοψη - τομές - λεπτομέρια μηχανισμού) Drawings of our proposal (plan - sections - detail of mechanism)

4.3 28


4.4

4.5

4.6 κατασκευαστική λεπτομέρια μηχανισμού ρολών construction detail of the rolls’ mechanism 29


Αξονομετρικά σκίτσα μελέτης του εσωτερικού χώρου της καρότσας Axonometric study sketches of the internal space of the carriage

4.7, 4.8 30


Φωτογραφίες μακέτας εργασίας

|

Images of study model

4.9, 4.10, 4.11, 4.12 Mακέτα φορτηγού - κλίμ.1:20 Υλικά: χαρτόνια γκρί και καφέ πάχους 1,5 χιλ. για τον φέροντα οργανισμό της καρότσας και στρατσόχαρτο για τον μουσαμά Truck’s model - scale 1:20 materials: grey and brown cardboard 1,5mm for the chassis of the carriage and manila paper for the oilcloth 31


Λειτουργία μηχανισμού σε στάδια (φωτορεαλιστική αναπαράσταση φορτηγού) | Function of the mechanism in stages (photorealistic reenactment of the truck)

στάδιο 1 stage 1

στάδιο 2 stage 2 32


στάδιο 3 stage 3

4.13, 4.14, 4.15, 4.16

στάδιο 4 stage 4 33


4.17 Φωτορεαλιστική αναπαράσταση της τελικής μορφής του φορτηγού photorealistic reenactment of the truck’s final form

4.18 34

φωτογραφία από το εσωτερικό του νέου ημιυπαίθριου χώρου image from the internal space of the new semi-open room


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | APPENDIX

5.1

Το τεύχος αυτό σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Τέχνη και τόπος» με διδάσκουσα τη Μαρία Παπαδημητρίου.

This issue was designed for the lesson «Art and Place» under the istruction of Maria Papadimitriou.

Την ομάδα εργασίας αποτελούν οι:

The work group is:

Ζαράνης Φώτης Λεκάνης Δημήτρης Παναγιωτίδη Μαλβίνα Παντελίδου Νατάσσα Τζάκου Ανθή

Ζaranis Fotis Lekanis Dimitris Panagiotidi Malvina Pandelidou Natassa Tzakou Anthi

Ευχαριστούμε θερμά τους κατοίκους των οικισμών της Νέας Σμύρνης και του Τυρνάβου για την πολύτιμη βοήθειά τους για την υλοποίηση του τεύχους.

We would like to warmly thank the residents of the settlements of Nea Smyrni and Tyrnavos, for their respected help on the creation of the issue.

35


Περιεχόμενα | Content σελίδα -- Κατοικία επί τροχών | Residence on wheels -------------------------------------------------------------------4 -- Οικισμός Νέας Σμύρνης | Settlement of Nea Smyrni --------------------------------------------------------6 -------- Φωτογραφίες από την περιοχή των γραμμών τραίνου | Images from the train tracks’ area ------------------------------------------------------------------------------------------------------8 -- Οικισμός Νέας Σμύρνης | Settlement of Nea Smyrni ------------------------------------------------------10 -------- Φωτογραφίες φορτηγών της περιοχής Νέας Σμύρνης | Images of trucks at Nea Smyrni area ----------------------------------------------------------------------------------------------11 -------- Φορτηγό μελέτης 1 Truck of study 1 ---------------------------------------------------------------------12 -------- Εσωτερικός χώρος φορτηγού | Internal space of the truck ---------------------------------------13 -------- Ζωγραφιές παιδιών | Kids’ drawings ---------------------------------------------------------------------15 -- Οικισμός Ρομά στον Τύρναβο | Roma settlement at Tyrnavos -----------------------------------------16 -- Οικισμός Ρομά στον Τύρναβο, φορτηγά | Roma settlement at Tyrnavos, trucks ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 -------- Φωτογραφίες φορτηγών της περιοχής Τύρναβου | Images of trucks at Tyrnavos area -------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 -------- Φορτηγό μελέτης 2 | Truck of study 2 --------------------------------------------------------------------22 -- Πρόταση επέκτασης εσωτερικού χώρου φορτηγού | Track’s interior expansion --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 -------- Αρχικά σκίτσα μελέτης - απόπειρα χάραξης του εσωτερικού χώρου της καρότσας ------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 -- Πρόταση επέκτασης εσωτερικού χώρου φορτηγού | Track’s interior expansion --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 -------- Σχέδια επέμβασης (κάτοψη - τομές - λεπτομέρια μηχανισμού) | Drawings of our proposal (plan - sections - detail of mechanism) --------------------------------------------------28 -------- Αξονομετρικά σκίτσα μελέτης του εσωτερικού χώρου της καρότσας | Axonometric study sketches of the internal space of the carriage -----------------------------------------30 -------- Φωτογραφίες μακέτας εργασίας | Images of study model -----------------------------------31 -------- Λειτουργία μηχανισμού σε στάδια (φωτορεαλιστική αναπαράσταση φορτηγού) | Function of the mechanism in stages (photorealistic reenactment of the truck) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 -- Παράρτημα | Appendix ---------------------------------------------------------------------------------------------35

36


37