Page 1”DE BALANS” IS EEN UITGAVE VAN ETV DE HELSTER


Golfen op een landgoed

• • • • •

Golfschool Gelderland met diverse arrangementen Golfdagen Golfclinics Restaurant Welderen, terras met uitzicht op hole 18 Diverse vergader- en presentatiezalen

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze site www.golfenopeenlandgoed.nl Golfbaan Landgoed Welderen

• Grote Molenstraat 173 • 6661 NH Elst • Tel. 0481 376591• E-mail: info@welderen.nl


Pagina 1

Jaargang 33 , nummer 1

MAART 2012

Tennispaviljoen ETV de Helster Schubertstraat 5 6661 AW Elst Tel: 0481-373944 Internet: www.etvdehelster.nl Redactie: Wim Arends Diny ten Bosch Leni van Driel Jan Franken

INHOUDSOPGAVE

2

Van de Bestuurstafel

3

Bestuur en Commissies

4

Van de Redactie

Kopij s.v.p. per e-mail aanleveren in Word

4

De Ouwe Stomp is terug !

4

Dinsdag- en donderdagcompetitie Dames

E-mail: redactie@etvdehelster.nl

6

Vrijwilliger in ‘t zonnetje

8

ETV de Helster Open Tennistoernooi 2012

8

Openingstijden Paviljoen en Park

8

Advertorial Snelders Sport

10-12

Jeugdhoek

14

Mag ik mij even voorstellen?

14

Programma VUT competitie 2012

14

In Memoriam

Sluitingsdatum kopij volgende Balans: 1 september 2012

15

Spriet

15

Rabobank Open Jeugdtoernooi 2012

15

Evenementenkalender 2012 / Inschrijven

Gelieve Uw kopij in platte (niet opgemaakte) tekst als Word- of Exceldocument te mailen aan:

16

Het Racket

18

Notulen Agenda Alg. Ledenveradering 9 januari 2012

19

Sluitingsdata kopij

20

Vervolg Notulen A.L.V.

20

Nieuws van de Technische Commissie

Druk: Drukkerij Herberts

redactie@etvdehelster.nl

Afmeldingen, adreswijzigingen en aanmeldingsformulieren in de brievenbus op het park t.a.v. “ledenadministratie” of via: www.etvdehelster.nl


Pagina 2

Jaargang 33 , nummer 1

VAN DE BESTUURSTAFEL Tennisvrienden, Nog even in de spotlights Mogelijk is het jullie ontgaan........ vandaar dat ik graag een aantal belangrijke onderwerpen nog eens belicht. Wim ten Bosch: een kerel van verdienste Het bestuur heeft besloten om Wim ten Bosch te "bekronen" met de titel: lid van verdienste. De benoeming is alleen weggelegd voor leden die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor onze club. Inmiddels is Wim al meer dan 25 jaar actief in diverse commissies en momenteel al jaren een onmisbare schakel in het bestuur. Het goede van Wim is dat hij de zaken oppakt en aanpakt. Wim is één van de bouwers van de club. Van klein naar groot van eenvoudig naar complex. Wim is met recht lid van verdienste. Voor het bestuur was het behoorlijk moeilijk om dit zonder Wim in het geheim te bespreken. Aan het benoemen van een lid van verdienste zijn duidelijke regels verbonden; het is een officiële bestuursbeslissing. Het lid moet voorgedragen worden en door een meerderheid van het bestuur gekozen worden. Ik mag je gerust verklappen dat het een unanieme keuze was. Tijdens de algemene ledenvergadering zouden wij Wim verrassen. Wim was natuurlijk erg betrokken bij de voorbereidingen voor deze vergadering. Maar ik hoop dat het toch nog een verrassing was. Toos en Theo een bijzonder paar Tijdens de ijsperiode, toen op de banen een laagje sneeuw lag zodat we niet konden tennissen, zijn Toos en Theo aan de grote schoonmaak begonnen. Elke centimeter van ons clubhuis is eens flink onderhanden genomen. De ijsperiode was een mooi moment om dit te doen. Een fantastisch initiatief van Toos en Theo, onze trouwe schoonmaakploeg. Iedere ochtend , heel vroeg, zijn ze in de weer

om er voor te zorgen dat alles er weer piekfijn voor ons uitziet. De enorm energieke wijze waarop Toos en Theo het werk verrichten maskeert hun leeftijd. Toos en Theo een bijzonder paar dat van aan-pakken weet! Dunlop Fort Max TP ballen Vanaf dit seizoen gaan we over op Dunlop Fort Max TP ballen, een gasgevulde bal. Een van de belangrijkste kenmerken van deze bal is een comfortabel gevoel. Een van de doorslag gevende redenen voor deze keuze is dat met deze bal de kans op armblessures afneemt. Wij zullen de Dunlop Fort Max TP gebruiken voor alle toernooien en competities. De vorige ballen waren drukloze ballen, een hardere bal die mogelijk langer meegaat maar ook de arm meer belast. Door een mooi sponsorcontract met Dunlop kunnen we de switch naar deze kwalitatief veel betere bal ons gerust veroorloven. Banen 12,13,14. The never ending story has ended De titel zegt alles al. De banen 12,13 en 14 zijn helemaal goed. De komende 15 jaar zullen we er geen letter meer aan besteden. Kijk even goed voordat je afhangt en iemand van de baan stuurt terwijl een van deze banen vrij zijn. Misschien even lopen maar dat ga je op de baan ook doen. Ze spelen even goed als alle andere dus wat dat betreft is er geen reden om ze niet te gebruiken. Parkplan Momenteel ontwikkelen wij plannen om het park aan te passen. Er zijn diverse wensen geïnventariseerd zoals een speelplaatsje voor de allerkleinsten, mini tennisbaantjes, overkapping bij baan 5, fietsenstalling, opslag voor stoelen enz. Mocht je ideeën hebben laat het ons weten. Veel tennisplezier! Namens het bestuur, Maarten Boschloo, voorzitter


Jaargang 33 , nummer 1

Pagina 3

BESTUUR EN COMMISSIES Bestuur

Parkcommissie Contactpersoon bestuur: Theo Pruyn

Maarten Boschloo, voorzitter Martien Schaart, penningmeester Wim ten Bosch, secretaris Edwin Jansen, lid Bert Westerman, lid Mariëlle van Zuidam, lid Theo Pruyn, lid

06-53670877 377975 373758 371991 351050 376461 374996

Geert de Valois Turk, vz Albert van Ostaden, algemeen Dick van Kleef, groenvoorziening Wim Frederiks, toegev. groenvoorz. Wim Hendriks, toegev. groenvoorz. Jan van der Ende, paviljoen Henk Straatman, groundsman

Technische Commissie

Trainers (Lessen en Trainingen)

Contactpersoon bestuur: Edwin Jansen

Contactpersoon bestuur: Edwin Jansen

Paul van Megen, voorzitter Mia Ross, secretaris Michel Ansing, VCL René Krüse Maurice Kniest David Kamhi (Trainer) Anke Witjes, clubkampioensch. Henny Swaan, damescomp.

354284 376409 0488-421311 06-14196940 376963 06-55815684 375550 373849

Email: training@etvdehelster.nl Henk de Boom 06-54323197 David Kamhi: dkamhi@hotmail.com 06-55815684 Erwin Holstein: erwin_holstein@kpnplanet.nl 06-38224176

Jeugdcommissie

Recreatiesportcommissie

Contactpersoon bestuur: Edwin Jansen

Contactpersoon bestuur: Bert Westerman

Maurice van Oirschot Bernadette de Jongh Jeanette Bekker Koert Meijs Anneke Emmer Anita van Oirschot

06-22045632 375947 06-44352197 378343 375707 06-49755699

Bert Swaan, voorzitter Ans Moes Roxanne Penraat Gert Elferink Ap Houtzeel

Balanscommissie

Sponsorcommissie

Contactpers. bestuur: Mariëlle van Zuidam

Contactpersoon bestuur: Martien Schaart

Jan Franken, voorzitter Diny ten Bosch, redactie Leni van Driel, distributie Wim Arends, layout, webmaster

376067 375529 026-3275746 351173

Wim Roelofs, voorzitter Wim Hendriks Wendy Kobessen Nico Vos Appie Peters

Commissie senioren 50+

Barbeheer

Contactpersoon bestuur: Bert Westerman

Contactpersoon bestuur: Bert Westerman

Otto van der Laan, voorzitter Frans Evers, grabbelochtenden Jan Brons, competitie Ledenadministratie ETV de Helster Rini Peters, ledenadministrateur ledenadministratie@etvdehelster.nl

06-14413556 372920 373032

374048 375353 373058 375540 371316 373631 374671

Karin van Lith, coördinator

373849 373334 373286 374968 374736

06-51235297 371316 06-23165390 376187 350046

06-40982115


Jaargang 33 , nummer 1

Pagina 4

VAN DE REDACTIE “Lady In Red” Chris de Burgh schreef een liedje over haar en “de Balans” pronkt met deze mooie dame op haar nieuwe omslag voor 2012. Bewust is gekozen voor een outsider om jaloezie tussen de ETV-dames te voorkomen want wie zou niet op de cover willen…. Wim van Hulzen in ieder geval niet. Hij kreeg het racket van Job van Capellen die zijn ‘oude’ overbuurman kennelijk tot stomheid verraste. Van Wim hebben we niets ontvangen; ‘jonge’ Wim kan gedacht hebben dat senior bedoeld is…… De redactie voelt mee met Job maar de tijd gaat voort en Hana Nobels heeft spontaan het racket opgepakt. Een extra dankjewel van Job en de redactie. Aan wie

Hana het racket zal doorgeven is cryptisch door haar omschreven in haar stuk op pagina 16. Erg moeilijk is dit raadsel niet....althans niet voor de redactie. Trudy succes! Velen misten de rubriek van de “Oude Stomp” sinds hij in 2011 zijn pen had neergelegd. Een oproep aan het ouderensyndicaat om onder haar leden een nieuwe “Oude Stomp” te benoemen is succesvol geweest. We zijn dan ook blij om “Stuumpke” (zolang noemen we hem maar...) hieronder te mogen presenteren; de opvolger van De Oude Stomp. Wederom veel leesplezier en kijk op onze website www.etvdehelster.nl voor alle actuele informatie. De Redactie

DE OUWE STOMP IS TERUG.... De oude stomp is in ruste. Ongeveer 1 jaar geleden heeft hij de pen erbij neergegooid. Gelukkig heeft een nieuwe Oude Stomp deze pen weer opgeraapt, maar hij heeft wel eerst een nieuw puntje aan het potlood gezogen. Over zijn naam denkt hij nog na want voor deze editie was weinig tijd meer en ook deze Stomp is niet meer de jongste. Termen als Stompje, Stompie, Stuumpke (= echt Betuws snackhapje) zijn voorbij gekomen. Hij begint met een “Wist u dat” : • op vrijdagochtend een aantal fanatieke heren aan het tennissen zijn? • Jan Brons de nieuwe Hans Kazan is en goed kan goochelen met kaarten, zodat iedereen weer verassend ingedeeld wordt op de grabbel? • er iemand zo fanatiek is dat hij regelmatig zegt: "Blijf maar staan waar je staat ik doe het wel alleen"?

• er regelmatig mensen geblesseerd zijn...? • de nieuwe stomp zich afvraagt hoe dat toch zou komen? • Leo Hutjens onze nieuwe wandelende computer is omdat hij nog de uitslag weet van wedstrijden van heel lang geleden en hij regelmatig oreert over al zijn gespeelde partijen in de afgelopen week? • onze heren de laatste tijd wat uitdunnen en er dus weer (als de ballotagecommissie - Harry Buiten - het goed vindt) wat “vrienden” bij kunnen komen? • Wim Heijneman het allemaal heel rustig bekijkt en zorgt dat de bal in ieder geval in het juiste vak beland maar liever nog onbereikbaar is voor de tegenstander? Nu weer genoeg gebazeld dus tot een volgende keer maar… De nieuwe Oude Stomp

DINSDAG- EN DONDERDAGCOMPETITIE DAMES Dit jaar begint de competitie voor de dinsdag op 10 april en voor de donderdag op 5 april. Zoals alle jaren spelen we, voorafgaand aan de damescompetitie, een klein toernooi en wel op dinsdag 3 april. We beginnen om 9.30 uur en sluiten af met een gezamenlijke lunch. Ook worden dan de enve-

loppen met de competitie-informatie uitgereikt. De indeling van de teams is op de website van ETV de Helster te bekijken. Bij verhindering op 3 april gaarne even een berichtje aan: Hennie Swaan Tel. 0481-373849


Jaargang 33 , nummer 1

Pagina 6

VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE E.T.V. De Helster is blij met alle vrijwilligers die de vereniging bloeiend houden! Onze vrijwilligers zijn het fundament van de vereniging. In ieder clubblad zetten wij één van de vele vrijwilligers in het zonnetje. Deze maand ons lid: Henriëtte van de Sandt Henriëtte is sinds 2009 actief als vrijwilliger/coördinator voor de tennissers met een verstandelijke beperking, de zgn. G-tennissers. Hieronder vertelt Henriëtte haar ETV historie: “Ik weet geen exact jaartal meer, maar mijn ouders zaten al bij de club toen mijn broer Wim en ik ook zijn gaan tennissen. Volgens mij was ik een jaar of 12. Wat ik nog heel goed weet is dat ik toen door de jeugdcommissie werd gevraagd, ik kon echt nog niet tennissen maar ze kwamen een meisje tekort voor de clubkampioenschappen mix, om te mixen met Theo …..(ik zal geen naam noemen, maar volgens mij is hij al heel lang geen lid meer) Heb ik toen gedaan en die jongen baalde als een stekker dat hij met mij moest natuurlijk! Mopperde, zei echt hele lelijke woorden tegen mij en ik…. glimlachte maar een beetje maar kon wel huilen!!! Laatste geworden dus… maar wat ik dus zo mooi vond (achteraf gezien natuurlijk) is dat ik de sportiviteits-prijs kreeg!!! (misschien is het een idee om de sportiviteitprijs weer in te gaan voeren!) Ik heb ook jeugdcompetitie gespeeld. Toen ben ik gestopt en gaan badmintonnen. Aan het eind van mijn badminton “carrière” ben ik weer gaan tennissen. Sport speelde al van jongs af aan een hele belangrijke rol in mijn leven en heb vele sporten geprobeerd. Een jaar of 10 geleden ben ik damescompetitie gaan spelen. Dat was op de dinsdag. Het was een hele leuke tijd en we hebben

erg veel lol gehad.” Meer informatie over haar vrijwilligerschap: “Eind 2008 stond er een in de Balans dat er gestart zou worden met G-tennis in 2009. Een oproep voor het werven van vrijwilligers. Op dat moment had ik nog zoiets van dat wil ik wel, maar ik wacht nog even. Toch overstag gegaan en me aangemeld als vrijwilliger op de baan. In september 2009 samen met Mariëlle Weghorst de coördinatie van Ingrid overgenomen. Inmiddels hebben we 10 spelers, 8 vrijwilligers en 6 reserve vrijwilligers! De G-ers zijn super enthousiast, kunnen ook best leuk tennissen (sommigen zelfs heel goed!) en zijn er elke week!!! Ze zeggen maar zelden af. Ook na afloop is het heel gezellig. We drinken dan samen nog wat in het paviljoen en dan gaat ieder zijn weg. Sommigen met de taxi, met de bus, met de auto of met de fiets. Zelf kan ik niet meer mee tennissen (i.v.m. mijn ziekte MS) maar ik ben er wel iedere week! Door mijn opleidingen weet ik dat het voor deze mensen fijn is om een ‘bekende’ te zien. Ook maak ik het speelrooster voor de vrijwilligers en houd contact met het thuisfront (indien nodig). Dus ook thuis ben ik er iedere week wel mee bezig, maar ik vind het leuk! Ieder seizoen hebben we een uitwisseling met Tachys Nijmegen. Ook daar hebben ze G-tennis. Wij organiseren een “toernooitje” in Elst en in de zomer hebben we een toernooitje in Nijmegen.” Wat vind jij het mooiste aan onze vereniging: “Dat ze met iedereen rekening houden. Iedereen kan dus bij onze vereniging terecht! Ook een prima aktie: het werven van vrijwilligers. Jammer dat rolstoeltennis nog niet bij onze club kan.”

Kijk op de vacaturelijst op onze website. Misschien is er iets voor je bij om als vrijwilliger actief te zijn bij onze tennisvereniging.

G-Tennis toernooi 2011


Jaargang 33 , nummer 1

Pagina 8

ELSTER OPEN TENNISTOERNOOI 2012 Het Elster Open Tennistoernooi van 2012 zal traditiegetrouw weer een geweldige happening worden. De commissie is inmiddels begonnen om er ook dit jaar weer een prachtig evenement van te maken. In week 31 hullen we ons in Hollandse sferen en zal het park weer omgetoverd worden; ditmaal tot een Hollands plaatje! We zijn er weer van overtuigd dat dit veel plezier, goeie muziek en gezelligheid oplevert.

Ook zullen de speelschema’s weer goed gevuld worden. Dit betekent, net als voorgaande jaren, dat het park zowel op als buiten de banen vol zal zijn! Wij hebben er nu al weer zin in! Noteer daarom alvast week 31, dus 29 juli t/m 5 augustus 2012 in de agenda. Open Toernooicommissie Jochem, Tim, Marlies, Fleure, Bianca en Bas

OPENINGSTIJDEN PAVILJOEN EN PARK Het paviljoen is op weekdagen geopend:

uur na het doven van de baanverlichting om 22:30 uur. Tijdens evenementen is de sluitingstijd 1 uur na de laatst gespeelde wedstrijd. Afwijkende openings- c.q. sluitingstijden behoeven de goedkeuring van het Bestuur.

• Overdag van 09:00 uur tot 12:00 uur. • ‘s Avonds van 19:00 uur tot 23:30 uur. • Maandagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur. • Woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. Tijdens activiteiten zoals Open toernooien, Clubkampioenschappen, Competitie, Grabbelmiddagen etc. gelden andere openingstijden. De sluitingstijd van het paviljoen is (maximaal) 1

Openingstijden Tennispark: Het tennispark is elke dag geopend. De banen zijn bespeelbaar van 8:30 tot 22:30. Het zijn kunstgrasbanen die het gehele jaar door bespeelbaar zijn.

SNELDERS SPORT SLUIT NIEUWE OVEREENKOMST MET ETV Advertorial De winkel van Snelders Sport aan de Dorpsstraat in Elst is voor veel leden van tennisvereniging “ETV de Helster” een begrip. Voor 2012 heeft Snelders Sport het sponsorcontract met “ETV de Helster” vernieuwd. Snelders Sport heeft al een jarenlange sponsorrelatie met “ETV de Helster” en kijkt met plezier terug naar de tennisclinic die vorig jaar door Sjeng Schalken is verzorgd en mede dankzij de steun van Snelders Sport mogelijk was. Eigenaar Richard Snelders: “Na deze succesvolle clinic hebben we besloten ook dit jaar weer een mooie collectie van de kledinglijn van Sjeng Schalken in te kopen” Richard: “Het bijzondere van tennisvereniging “ETV de Helster” is dat er bij deze vereniging in alle seizoenen veel activiteiten plaatsvinden. Daarom is er eigenlijk geen sprake meer van een tennisseizoen, maar van een volledig tennisjaar.” In de winkel is een uitgebreid assortiment topkleding en artikelen voor de tennissport. Ook voor andere sporten en voor sportieve kleding ben je hier aan het goede adres. Richard Snelders denkt dat het succes van zijn winkel voor een belangrijk deel te danken is aan zijn medewerkers die met verstand van zaken de klant adviseren bij hun aankopen. Daarnaast kunnen klanten gebruikmaken van een klantenkaart. Hiermee wordt gespaard voor aantrekkelijke kortingen. Foto: De tenniswand bij Snelders Sport


Pagina 10

Jaargang 33 , nummer 1

HALLO JEUGDLEDEN... Het jaar 2012 is al weer een paar maanden oud. De eerste tennisactiviteiten staan op het punt te beginnen. Met de clubkampioenschappen en de competi-tie komt er een drukke tijd aan. We blikken vast vooruit op deze activiteiten. Ook komt er weer een deelnemer aan een toernooi aan het woord. Wij hadden nog een toernooideelnemer benaderd voor de Fit to Play

ochtend op 5 februari jl. maar door de lange ijsen sneeuwperiode kon die ochtend niet doorgaan. Dat komt in een volgende editie. We wensen jullie alvast veel succes met de komende tennisactiviteiten en hopen op spannende en sportieve wedstrijden. Ellen Hendriks

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL De “Clubkampioenschappen Enkel en Mix� voor de jeugd worden dit jaar samen gehouden van maandag 19 maart t/m zondag 1 april.

Als deze Balans in de bus valt is het kampioenschap al aan de gang of (bijna) afgelopen. In de volgende editie komen we hierop terug.

FIT TO PLAY Op 11 december 2011 is de zgn. "winterclinic" georganiseerd en met 45 tennissende Fit to Players, 2 bardames, 2 gastvrouwen, 6 jeugdselectiespelers als hulptennisleraren, 127 tennisballen, 23 toeschouwers, 30 frikandellen, 25 kroketten, 98 glazen limonade, 38 foto's en 3 tennisleraren laat deze bijzonder geslaagde tennisclinic weinig

aan duidelijkheid te wensen over. David Kamhi, Erwin Holstein en speciale gast Arjan Pastoors hebben de kinderen een leerzame en ook erg gezellige dag bezorgd, getuige de foto's in het fotoboek op de website. Heb jij ze al bekeken?

Graag hadden we in deze Balans ook verslag gedaan van de Fit to Play ochtend op 5 februari jl. maar het tennispark was gesloten in verband met de sneeuw en vorst.

De daaropvolgende Fit to Play activiteiten zijn gehouden op 4 maart (Fit to Play ochtend) en 18 maart (Clinic). Isabelle Pruyn zal de volgende keer verslag doen van deze activiteiten.


Jaargang 33 , nummer 1

Pagina 11

MIJN NAAM IS....... Mijn naam is: Pim de Jongh Ik ben 16 jaar. Ik zit op het Canisius College in Nijmegen in groep 4TB. Wat zijn je hobby’s? Tennis, drummen en computeren. Waaraan heb je een vreselijke hekel? School. Hoe oud was je toen je begon met tennissen? Ik was plus minus 7 jaar. Waarom ben je gaan tennissen? Leek me heel leuk. Heb je ook nog bij andere sporten gezeten? Nee. Hoe vaak train je en bij wie? Nu nog maar 1 keer per week met Mitchell Gieltjes, Joris Dumoulin en Wouter Molenaar. Hoe vind je dat het gaat? Wel leuk. Wat is je leukste tennismoment? Als ik een winner sla. Waarom kies je dit moment? Geeft mij een fijn gevoel. Wat is je meest nare/vervelende tennismoment? Dubbele fout slaan. Waarom? Dat is vervelend. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? Met een coureur.

Waarom? Auto rijden is al heel leuk en al helemaal als het om een wedstrijd gaat waarbij je heel hard mag gaan. Waar ben je het meest trots op? Op mijn oma die op 75-jarige leeftijd nog wekelijks tennist. Wat is je slechtste eigenschap? Slechte concentratie. Waar kan ik je midden in de nacht voor wakker maken? Niet veel want slapen doe ik het liefst. Wie neem je mee naar een onbewoond eiland? Mijn vrienden, familie. Welke jeugdactiviteit, bij ETV de Helster, vind je erg leuk en zou je niet willen missen? Oliebollentoernooi. Waarom? Leuke sfeer en je mag tennissen en oliebollen eten tegelijk. Wie is je lievelingstennisspeler, je grote voorbeeld? Heb ik niet echt. Welk jeugdlid van ETV de Helster mag van jou de volgende keer? Mitchell Gieltjes. Waarom kies je hem? Dat is een goede vriend.

WIST JE DAT.......... • • • • • • • • • • •

het jaar al weer voor een kwart voorbij is we veel ijs en sneeuw gehad hebben we een tijdje niet konden tennissen de tennislessen toen niet doorgingen er wel op de parkeerplaats door sommige groepen aan de conditie gewerkt werd dat ook heel leuk kan zijn het ook weer fijn was dat de sneeuw en ijs verdwenen waren de voorjaarscompetitie er aan komt iedereen weet in welk team hij/zij zit er ook een mini-driekwart competitie aan komt wij hopen op leuke, spannende en sportie-

• • • • • • •

ve wedstrijden voor iedereen wij in de volgende Balans hier uitgebreid aandacht aan besteden de jeugdcommissie twee nieuwe leden heeft zij Maurice en Anita van Oirschot heten je ze vast tegenkomt bij de komende jeugdactiviteiten ze allebei met veel enthousiasme aan het werk zijn gegaan zij zich in de Balans nog een keer aan je voorstellen de jeugdcommissie nog best wat versterking kan gebruiken


Jaargang 33 , nummer 1

Pagina 12

DE TOERNOOIDEELNEMER MAAIKE In de kerstvakantie 2011 heeft Maaike Bekker meegedaan aan het Schaapskooi ster 1 toernooi in Bemmel. Even vragen aan Maaike hoe dat is gegaan. Hoe kwam je erbij om aan dit toernooi mee te doen? Ik moet een aantal toernooien spelen omdat ik in de topselectie zit, maar ik vond het zelf ook leuk om in de kerstvakantie een toernooi te spelen. Via toernooi.nl kwam ik bij de Schaapskooi terecht. In welke categorie heb je meegedaan? Ik heb in de categorie meisjes enkel t/m 12 jaar gespeeld. Hoe ver ben je gekomen? Er waren 4 poules van elk 3 meisjes en de vier poule winnaars speelden in de halve finale tegen elkaar. Uiteindelijk ben ik 4e geworden. Kende je de tegenstanders of waren het onbekenden voor je? Ik kende de meisjes in mijn eigen poule niet, maar in de halve finale en de finale kende ik ze wel, ze hebben ook meegedaan in Elst met het Open Jeugd toernooi. Heb je tijdens het toernooi nog andere kinderen van ETV de Helster zien spelen? ja, Wouter Molenaar, hij is 3e geworden bij de jongens enkel t/m 14 jaar. Waren het sportieve wedstrijden of hadden jullie ook wel een meningsverschil over de stand of over of een bal in of uit was?

Het waren wel sportieve wedstrijden, soms speelden wij een let. Vond je het toernooi goed georganiseerd? Ja ik vond het wel goed georganiseerd, het was de eerste keer dat de Schaapskooi dit toernooi organiseerde, en alles verliep prima. Waren alle wedstrijden in de hal en hoe vond je dat? In het begin was het een beetje wennen maar toen ik de tweede wedstrijd moest spelen was ik er al aan gewend. Zou je andere kinderen aanraden om volgende keer aan dit toernooi mee te doen? En doe je zelf volgende keer weer aan dit toernooi mee? Ja, en ik zal zelf waarschijnlijk ook wel weer mee doen. Het is een STER 1 toernooi (K5), en daar doen ook vaak wat sterkere jongens en meisjes aan mee. Weet je al wanneer je weer een toernooi gaat spelen? Ja, in de krokusvakantie. Bedankt voor het beantwoorden van de vragen! Graag gedaan ik vond het zelf leuk dat ik dit mocht doen!! N.B. In de krokusvakantie heeft Maaike meegedaan aan het 19e TVHA - Den Hartog open jeugd toernooi in Herveld. Daar is Maaike eerste geworden in de categorie ME t/m 12 jaar en eerste samen met broer Tim in de categorie GD t/m 14 jaar. Proficiat! Een prachtige prestatie!

MOPPENHOEK Lopen twee ijsberen door de woestijn, zegt de een tegen de ander: "Goh, wat hebben ze hier goed gestrooid" Het is groen en rijdt door de sneeuw? Een skiwi. Een tennisser staat na de wedstrijd onder de douche met een paraplu. "Waarom doe je dat?" vraagt een andere tennisser. Antwoord: "ik ben mijn handdoek vergeten!"

De Belgische waterpoloploeg komt thuis van de Olympische Spelen. Ze hebben alle wedstrijden met grote cijfers verloren. Toch worden ze zeer warm onthaald, want de coach is allang blij dat er niemand verdronken is. Wat doet een Belg als hij het WK Voetbal heeft gewonnen? Hij zet zijn Playstation uit en gaat slapen.


Pagina 14

Jaargang 33 , nummer 1

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN.....? In deze rubriek stelt ditmaal de nieuwe voorzitter van de Senioren 50+commissie zich aan U voor. Graag wil ik mij even voorstellen aan diegenen die mij nog niet kennen: Ik ben Otto van der Laan ongeveer sinds 1989 lid bij ETV de Helster. Ik ben getrouwd, woon in Arnhem-N en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Zo’n 3 à 4 jaar geleden kreeg ik de kans op vrijdag vrij te krijgen en ben ik een keer gaan kijken/meespelen bij de 50+ mannen op vrijdagmorgen recreatief tennissen. Daar doet Jan Brons regelmatig een kaarttruc om de mannen in te delen. Ik dacht nog: moet ik dat wel doen want die veeg ik zo van de baan als de jongste van het stel waar toen de oudste 82 was. Echter hier kwam ik heel snel op terug en werd mij heel wat nederigheid bijgebracht want bij deze oude knarren waren wel een stel goede en vaste 5 en 6 sterkte spelers. Op de vrijdagmorgen in het voor- en najaar is er

ook nog een aantal teams die buiten de KNTLB om een onderlinge competitie spelen met clubs uit de regio; ook hier heb ik een keer in mee kunnen doen. Toen ik onlangs werd gevraagd om voorzitter te worden van de 50+ commissie, heb ik dit met plezier aangenomen. Mijn voorganger, Henny Willemsen, heeft dit ook jaren gedaan en hem wil ik bij deze mede namens alle 50+ leden bedanken. Ik spreek de hoop uit dat er nog meer mannen op de vrijdagmorgen willen komen meetennissen en ook mee gaan doen met de onderlinge competitie, zodat ons aantal gelijk blijft. Uiteraard zijn er nog de reguliere grabbelochtenden onder de leiding van Frans Evers e.a. voor zowel de dames als heren en andere competitiemomenten, waar het soms zeer gezellig en druk is. Otto van der Laan

PROGRAMMA VUT-COMPETITIE VOORJAAR 2012 Voor deze mannencompetitie zoeken wij nog 50+ leden die het leuk vinden mee te doen of in te vallen. Speelsterktes 5, 6 en 7/8. Je speelt zowel uit als thuis. Elke vrijdagmorgen van 10:00 tot ca. 13:00 wordt een interne competitie tussen tennisclubs uit onze regio gehouden. Start op vrijdag 6 of 13 april en tevens in het najaar. Gezelligheid staat voorop maar soms wordt ook heel fanatiek getennist. In totaal starten dit voorjaar 60 teams, verdeeld in 2 poules van 8 teams en 11 poules van 4. ETV de Helster doet mee met 3 teams. In elk team moeten minimaal 6 personen zitten.

Er worden per speeldag 2 wedstrijden gespeeld (4 personen per club doen dan mee). Bij 5-5 wordt er een tie break gespeeld. Op vrijdag 6 april starten team 1 en 2 met de voorjaarscompetitie (totaal 7 wedstrijddagen). Een week later, 13 april start team 3 (totaal 6 wedstrijddagen). Opgeven hiervoor kun je bij Otto van der Laan tel. 026-3818429 / 0614413556 email: 55plus@etvdehelster.nl of op de baan maandagmiddag of vrijdagochtend bij Jan Brons of Wim Heijneman.

IN MEMORIAM: CHRIS EDERVEEN Op dinsdag 10 januari jl. is Chris Ederveen overleden. Hij was actief lid van onze club, als tennismaatje, sponsor, organisator, vriend, kennis en initiatiefnemer. Er zijn ongetwijfeld nog meer kwalificaties die hem kenmerkten; tijdens zijn afscheidsdienst merkte iemand op “Hij trok in alle zeilen” een oud Betuws gezegde voor een veelzijdig iemand. Dat gold niet alleen voor het tennis. Hij was actief op vele gebieden: fietsrondes, schaatswedstrijden, torenacties, optochten en paardenevenementen geven een indicatie van het verlies dat wij allen hebben geleden.

De uitspraak “het was goed hem erbij te hebben” gold voor hem als voor geen ander. Wij zullen zijn verteltalent en zijn kwinkslagen voortaan moeten missen. Maar hij zal in onze gedachten blijven voortleven als een zeer opgewekt en positief ingesteld iemand. Zijn heengaan is vooral een groot verlies voor Ineke, Marjelle, Joost en Louck. Laten we met zijn allen proberen hen daarbij te steunen. Commissie Senioren 50+ De Dinsdagochtend tennismaatjes


Jaargang 33 , nummer 1

Pagina 15

SPRIET Is het al Lente? We hebben de winter kennelijk gehad. 2 weken vorst en sneeuw waren genoeg om alle tennissers het leven zuur te maken. Een enkeling ging nog spelen in de hal maar de rest moest wachten tot eindelijk de vorst uit de grond was. Voor het eerst in jaren hadden we ernstig last van opdooi. Naar schatting zat de vorst 40 cm diep in de grond en dat hebben we nog nooit meegemaakt. Naar ik begrepen heb zijn alle deskundigen geraadpleegd en het advies was: rustig afwachten. Zo kon het gebeuren dat de sneeuw al een weekje weg was maar de banen nog niet bespeelbaar waren. Zelfs daarna was het duidelijk wat de gevolgen waren. De eerste dagen plopten de ballen regelmatig en vielen direct dood neer. Nee, tennis kon je het nog niet noemen.

Het aantal activiteiten op het park neemt weer toe en de voorbereiding op de competitie is in volle gang. Het betere weer lokt de mensen naar buiten en de meer sportieven komen eens kijken of er wat te doen is. Hopelijk worden er ook een paar lid, dat zou mooi zijn. Het gaat volgens mij verder wel goed met onze club. Naar ik gehoord heb, zijn er diverse nieuwe vrijwilligers en is er ook een aantal nieuwe activiteiten. We zullen wel zien wat er van komt. Ik blijf zelf maar rustig tennissen met mijn maten. Wij hoeven niet meer zo nodig... Toch krijg je veel mee van wat er gebeurt. Tennis in verenigingsverband is ook een sociale sport waarbij een kopje koffie net zo belangrijk is als een goed geslagen bal. Laten we zorgen dat we dat bijbrengen aan onze jeugdleden zodat zij ook later goed voor onze club kunnen zorgen. Geniet van ‘t voorjaar en tot de volgende keer.

Gelukkig is die periode alweer ver achter ons en kunnen we genieten van de eerst lentezon.

Spriet

RABOBANK OPEN JEUGDTOERNOOI 2012 De competitie zit er weer bijna op en dat betekent dat het weer tijd is voor de toernooitjes! Wij willen jullie daarom ook allemaal van harte uitnodigen voor het Rabobank Open Jeugdtoernooi (bij JRT*) van ETV De Helster van 2 t/m 8 juli 2012. Dit jaar wordt er in de categorieën t/m 12 (JE, ME) en t/m 14 (JE, ME) voor punten voor de jeugdranglijst gespeeld. Sinds dit jaar wordt dat ook wel een JRT*-toernooi genoemd; voorheen heette dat een K5-toernooi. De categorieën zien er dit jaar als volgt uit: t/m 8 (JE, JD, ME, MD) t/m 10 (JE, JD, ME, MD) t/m 12 (JE, ME) t/m 12 (JD, MD)

Open Jeugdtoernooi Open Jeugdtoernooi JRT*-toernooi Open Jeugdtoernooi

t/m 14 (JE, ME) JRT*-toernooi t/m 14 (JD, MD) Open Jeugdtoernooi t/m 17 (JE, JD, ME, MD) Open Jeugdtoernooi Zoals jullie van ons gewend zijn, is er iedere dag weer een lekkere ‘’Hap van de Dag’’, vinden er leuke extra activiteiten plaats en zijn er mooie prijzen te winnen! We hopen daarom ook weer op veel inschrijvingen, zodat we er met z’n allen een geslaagd toernooi van kunnen maken! Aarzel niet en schrijf je snel in vóór 18 juni a.s. via www.toernooi.nl, want vol = vol! Sportieve groeten van: De Commissie Open Jeugdtoernooi

EVENEMENTENKALENDER / INSCHRIJVEN De voorjaarscompetitie gaat van start op 3 april. Belangrijke evenementen waarvoor U uitsluitend kunt inschrijven via toernooi.nl zijn: • Clubkampioenschappen Jeugd Mixed van 18 t/m 24 juni • Rabobank Open Jeugdtoernooi van 2 t/m 8/7

• Rabo Open Veteranentoernooi van 9 t/m 14/7 • Elster Open Tennistoernooi van 29/7 t/m 5/8 • Clubkampioenschappen Senioren Dubbels en de Jeugd Dubbels van 17 t/m 30 september. Alle info staat tijdig op www.etvdehelster.nl


Jaargang 33 , nummer 1

Pagina 16

HET RACKET Ik ben gevraagd voor een stukje in de Balans, dus bij deze. Ik ben Hana Nobels, geboren in het mooie “groene” dorpje Staphorst en vanaf mijn 2e jaar opgegroeid in Hoogeveen. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen (5 dochters en 4 zonen) en ben de jongste dochter, ja het 8ste kind. Ik hoor jullie al denken, geboren in Staphorst? Ja.., ik kom uit een KNIL-gezin (Koninklijk NederlandschIndisch Leger), mijn vader was militair voor de Nederlanders en veel KNIL gezinnen zijn begin 50er jaren naar Nederland gekomen om hier ‘tijdelijk’ te verblijven omdat ze niet veilig waren in Indonesië. Twee zussen zijn in Indonesië geboren en de rest van het gezin in Nederland. De gezinnen werden hier in barakken gehuisvest en moesten vaak verhuizen. Mijn ouders begonnen in Vught, daarna Stuifzand, Staphorst en Hoogeveen. Meer weten over het KNIL? http://

mij de 4Daagse te lopen. In 2005 mocht zij (14) de 30km lopen maar ze deed de 40km. Ik was supertrots op haar. Omdat ik wist dat we het gingen halen, had ik een goed doel aan onze wandeling verbonden, nl. lopen voor een lach, de stichting CliniClowns. In 2006 helaas maar 1 dag gelopen, i.v.m. afgelasting. In 2007 nog een keer gelopen, Suzanne’s 2e keer en mijn 5e. We hadden voor de Stichting CliniClowns mooie geldbedragen binnengehaald. Naast de 4Daagse had ik 2x de Wandelmarathon gedaan in Zeeland, 42,6 km gewandeld voor CliniClowns van Burgh-Haamstede naar Zoutelande. Ben ook medewerker bij CV Zet ‘m Op en zit in de groep EBM bij de Pronkzittingen. Ik houd van Oranjevoetbal, lekker fietsen o.a. met Dorien en Leontien, lekker eten, vakantie houden, tuinieren, knutselen, WaltDisney figuren schilderen ….

Ik ben getrouwd met René Nobels en we hebben 2 geweldige dochters Suzanne en Nathalie. Voor het werk van René zijn we in april 1989 van Pesse (vlakbij Hoogeveen) naar Elst verhuisd. We hebben Elst gekozen omdat dit een dorp is, en géén stad, gelegen tussen twee grote steden. We kwamen Elst binnen en ik had er toen echt een goed gevoel bij. Wij vinden ‘t hier nog erg prettig wonen, mooie omgeving, andere mentaliteit, veel levendiger… In Hoogeveen zat ik bij de Rotaract Club (jongerenclub tussen 18-30 jr.) en in Elst aangekomen heb ik me bij de Elster Rotaract Club aangemeld. Een mooie jongerenclub die veel dingen doet voor het goede doel! Eerst acclimatiseren in de beginperiode in Elst en vanaf september 1989 heb ik in Wageningen werk gevonden bij het RIVRO, een rassenonderzoekinstituut. Nu werk ik in Wageningen bij het secretariaat Centre for BioSystems Genomics (3 dagen) en heb het nog steeds naar de zin.

In het voorjaar 2008 ben ik lid geworden bij ETV. Natuurlijk eerst wat lessen genomen en... door het DOEN spelen leer je ook veel, daarom is het grabbelen een mooi systeem. Je hoeft niks af te spreken en je kunt gaan wanneer je wil! Op de maandag/woensdagochtend zijn veel ouderen; ik heb veel bewondering voor hen. Zij gaan lekker tennissen, heerlijk buiten bewegen. Ik hoop dat ik later net zoals zij bezig kan zijn. Ik ben vrijwilliger bij G-tennis, en mag op de maandagavond meehelpen. Erg leuk om te doen. Mocht je geïnteresseerd zijn om ook te willen helpen dan zou ik zeggen: DOEN !! Verder doe ik mee aan de woensdagavondcompetitie (DD) en de wintercompetitie/ mosseltoernooi/clubkampioenschappen. Ik vind ETV een gezellige, leuke club; leuke mensen achter de bar, voor de bar …. Wat ik ook geweldig vind is dat de club een avondje voor de vrijwilligers organiseert. Ga zo door ETV – Succes met alles!

nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Nederlandsch-Indisch_Leger

Vrije tijd. Toen er bij ETV een wachtlijst was voor tennis ben ik gaan squashen. Ik weet nog dat wij de 1e keer de Nijmeegse 4Daagse door Elst zagen komen. Ik vond dat niks voor mij maar na jaren dacht ik: als ‘Elstenaar’ moet je toch de 4Daagse gelopen hebben? Ik kan wandelen, dus waarom niet! Dus maar inschrijven in ’93 en ’94 en met succes volbracht natuurlijk! Voor mezelf had ik gezegd: “ik wil ’m 3x lopen!!” De 3e keer was in ‘ ‘97. Onze oudste dochter Suzanne kon ook goed wandelen en ik heb haar gestimuleerd om met

Tennis is een zeer leuke bezigheid voor jong en oud. Lekker buiten bewegen…HEERLIJK ! Ik geef het racket door aan... jullie kennen haar vast wel, ze is een leuke vrouw, rood, veel op de tennisbaan, ze kan ook lekker kletsen. Ik geef een aanwijzing: haar naam begint met een T… en eindigt op “rudy” doorhetbosziejede... niet meer. Hana Nobels


Jaargang 33 , nummer 1

Pagina 18

NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING 9 JANUARI 2012 Notulen Algemene ledenvergadering van E.T.V. “de Helster”op 9 januari 2012. Aanwezig: 20 leden en 6 bestuursleden.

penningmeester en de overzichtelijkheid van de administratie. De ALV verleent het bestuur decharge.

1. Opening Bert Westerman opent de vergadering om 20.05 uur. Maarten Boschloo is voor zijn werk naar Amerika en heeft Bert gevraagd de vergadering te leiden.

8. Verkiezing kascommissie Jaco Schoenmaker en Jan Jonker worden na akkoordbevinding door de algemene ledenvergadering benoemd tot kascommissie 2012. Gert-Jan Buiten wordt benoemd tot reservelid.

Bert staat stil bij degenen, die ons in 2011 ontvallen zijn. Dit is Regien Vereschildt, actief bij de damescompetitie. Bert vraagt de vergadering om een minuut stilte.

9. Bestuursbeleid; afgelopen en komend jaar Speerpunten 2011 • Jeugd a. voorzieningen tbv de jeugdleden op het park uitbreiden b. meer kinderen betrekken bij tennisactiviteiten c. Tenniskids Methode volledig implementeren (Tennis is Fun) d. bouwen aan kwalitatief goede jeugdteams, zodat doorstroom op niveau mogelijk is e. neerzetten vernieuwd selectiebeleid dat aansluit bij de ambities van de vereniging • Sponsorbeleid aanpassen c.q. opstellen. a. diverse pakketten aanbieden b. beheer optimaliseren van huidige sponsoren (borden, doeken etc.) c. uitbreiden sponsoren • Verhogen gastvriendelijkheid dmv a. herinrichting paviljoen (met gebruikmaking van huidig binnenmeubilair voor terrassen) b. training van alle medewerk(st)ers c. variëteit assortiment • Realiseren van Jubileum activiteiten • Instellen van een activiteitencommissie • Doelgroep gerichte activiteiten • Fijn slijpen van de ambities van de commissies op de financiële cyclus. Optimaliseren van het planmatig organiseren en evalueren van alle activiteiten van de ETV de Helster. Activiteiten vastleggen. • PR, communicatie, ledenbeheer.

2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. Wel zijn er afmeldingen voor vanavond binnen gekomen van Maarten Boschloo, Dikkie Baks en Wim Arends. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 3 januari 2011 Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen ongewijzigd worden goedgekeurd. 4. Jaarverslag Commissies De verslagen van de commissies zoals gepubliceerd in de Balans, worden kort langsgelopen ondersteund met een samenvatting op het scherm. 5. Mutaties commissies Er zijn diverse wisselingen in de commissies. De actuele stand zal worden bijgewerkt op de site en in de komende Balans. 6. Financieel Jaarverslag 2010/2011 Aan de hand van een aantal slides licht Martien Schaart het financieel jaarverslag toe. We hebben een goed jaar gedraaid. Hierdoor konden we de tegenvaller aan het eind van het boekjaar (naheffing belasting ivm verkeerde BTW afdracht) compenseren. Het voordelige saldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. We zijn het afgelopen jaar ook van bank gewisseld en hebben onze leningen tegen een gunstiger tarief kunnen oversluiten. 7. Verslag kascommissie De commissie bestond uit Alois Wouters van den Oudenweijer en Jaco Schoenmaker. Alois leest de verklaring van de commissie voor en adviseert de ALV het bestuur decharge te verlenen. De kascie. spreekt de waardering uit voor de

Speerpunten 2012 • Parkplan realisatie Incl voorzieningen voor de jeugd • Jeugd a. meer kinderen betrekken bij tennisactiviteiten (twee speelmomenten per week) b. bouwen aan kwalitatief goede jeugdteams, zodat doorstroom op niveau mogelijk is c. evalueren en bijstellen selectiebeleid vervolg op pag. 20


SLUITINGSDATA KOPIJ BALANS 2012 Nr. 2: Sluiting 1 september Nr. 3: Sluiting 24 november Gelieve Uw kopij in platte (niet opgemaakte) tekst als Word- of Exceldocument te mailen aan: redactie@etvdehelster.nl


Jaargang 33 , nummer 1

Pagina 20

NOTULEN A.L.V. 9 JANUARI 2012 (vervolg van pag. 18) •

• •

Sponsorbeleid. a. diverse pakketten aanbieden b. beheer optimaliseren van huidige sponsoren (borden, doeken etc.) c. uitbreiden sponsoren d. sponsors binden aan de vereniging – partner worden Handhaven gastvriendelijkheid dmv a. training van alle medewerk(st)ers b. Variëteit assortiment c. Instellen van een activiteitencommissie en pool van vrijwilligers Doelgroep gerichte activiteiten PR, communicatie, ledenbeheer.

10. Vaststelling contributie en begroting De begroting wordt aan de hand van een aantal slides toegelicht door Martien. Op een aantal punten worden we geconfronteerd met stijgende kosten. De financiële stand van zaken geeft het bestuur aanleiding om een contributieverhoging door te voeren. Het bestuur stelt voor de contributie voor senioren te verhogen naar € 140. De junioren blijven op € 65,- per jaar. De inschrijfkosten blijven gelijk. De kosten voor mensen die geen incasso hebben blijft € 2,50. Daarna gaan we aanmaningskosten in rekening brengen. Dit wordt € 10 per factuur. De bijdrage voor seniorencompetitieteams wordt verhoogd naar € 110,-. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting en contributieverhoging. 11. Bestuursverkiezing Wim ten Bosch (secretaris) is aftredend en her-

kiesbaar. Wim wordt met algemene stemmen herkozen. Guido Termont (beheer) is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Theo Pruijn bereid gevonden Guido’s plaats in het bestuur over te nemen. Theo wordt met algemene stemmen gekozen. Het bestuur draagt Hennie Willemsen voor als Lid van Verdienste. Hennie is lid van het eerste uur en heeft zich jaren als vrijwilliger voor de club ingezet. De ALV stemt met deze voordracht in. Het bestuur draagt ook Wim ten Bosch voor als Lid van Verdienste. Wim is al meer dan 25 jaar onafgebroken actief in de club waarvan al 21 jaar in het bestuur. De ALV stemt ook in met deze voordracht. 12. Rondvraag Jack Gerritsen: Is het mogelijk dat de uitslagen van de wintercompetitie elke week bijgewerkt wordt op de website? Dit zal worden doorgegeven aan de cie. Henk Bulte: Overweegt de club een aansluiting op glasvezel? Nee, nog niet. Wel gaan we een 2e TV en digitale TV via UPC installeren. Trudy ten Boom: Er is geen verslag gepubliceerd van de woensdagavondcompetitie. Waarom niet? Door de wisseling bij de VCL is dit vergeten. Elk team staat het vrij zelf een verslag bij de Balanscommissie in te leveren. 13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur en nodigt iedereen uit om nog wat te drinken op het nieuwe jaar.

NIEUWS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE Vanaf november 2011 is onze nieuwe competitieleider, Michel Ansing, druk bezig geweest met het aanmelden van de jeugd- en seniorenteams voor de voorjaars- en zomeravondcompetitie bij de KNLTB. In samenwerking met de andere TC-leden en de trainers zijn de teams ingedeeld. Na veel passen en meten is het gelukt om iedereen die zich heeft opgegeven voor de competitie te laten deelnemen. Maar liefst 16 jeugdteams en 46 seniorenteams gaan strijden voor een kampioenstitel en wat nog veel belangrijker is: lekker en vooral sportief tennissen!

Het wordt een vol programma voor ons tennispark. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om als toeschouwer (of als speler) te komen genieten van de wedstrijden. De competitie begint vanaf donderdag 5 april 2012. Op de zaterdagen en zondagen beginnen de wedstrijden vanaf 9.00 uur en op de woensdag (voor de jeugd t/m 14 jaar) om 14.00 uur. Zowel bij de jeugd als bij de senioren wordt er op hoog niveau gespeeld. Op de site van de KNLTB kunt u zien welke wedstrijden waar gespeeld gaan worden. De Technische Commissie


Je scoort altijd bij C1000 Macleane - Elst

C1000 Macleane Westeraam Basilica 19-23 6661 TT Elst (Gld)

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 uur 16.00 - 19.00 uur

C1000 Macleane Europaplein Europaplein 22 6662 DD Elst (Gld)

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag t/m vrijdag Zaterdag

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur


Hypotheken, hypotheken, hypotheken . . . Er zijn veel hypotheken, er is maar één adres met de juiste service. De Hypotheekshop Dorpsstraat 3, Elst (0481) 350 221 www.elst.hypotheekshop.nl

8JKTFSWFSFOVFFOVJUHFCSFJEEJFOTUFOQBLLFU PQFFOQSFTFOUFFSCMBBEKF

FT

6POUWBOHU(3"5*4 IFUCPFL²"MMF#BMMFO 7FS[BNFMFO³WBO 3JDIBSE,SBKJDFLBMT VWBOnnOWBOPO[F EJFOTUFOHFCSVJL NBBLU

SPFSFOE 0OHPFE

UJ

#F

)ZQ P

FO FL UI

Witjes Makelaars Dorpsstraat 3, Elst Telefoon 0481-376222 www.witjesmakelaars.nl

5B Y B

I FFS

Profile for ETV de Helster

de Balans Jaargang 2012 nr. 1  

De Balans is een uitgave van ETV de Helster

de Balans Jaargang 2012 nr. 1  

De Balans is een uitgave van ETV de Helster

Advertisement