Page 1

“DE BALANS” IS EEN UITGAVE VAN ETV DE HELSTER - ELST


Je scoort altijd bij C1000 Macleane - Elst

C1000 Macleane Westeraam Basilica 19-23 6661 TT Elst (Gld)

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 uur 16.00 - 19.00 uur

C1000 Macleane Europaplein Europaplein 22 6662 DD Elst (Gld)

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag t/m vrijdag Zaterdag

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur

Snelders Sport

Dorpsstraat 24, 6661 EK ELST Tel: 0481 - 37 42 55 e-mail: info@snelderssport.nl www.snelderssport.nl


Pag.1

Jaargang 34 , nummer 3

DECEMBER 2013

INHOUDSOPGAVE

Tennispaviljoen ETV de Helster Schubertstraat 5 6661 AW Elst Tel: 0481-373944 Internet: www.etvdehelster.nl Redactie: Wim Arends Diny ten Bosch Leni van Driel Jan Franken

2

Van de Bestuurstafel

2 3

Kerstdrive klaverjassen/renociten Bestuur en Commissies

4

Jaarverslag Balanscommissie

4 6

Sproet…. De kracht van sport

8

Openingstijden Paviljoen en Park

8 8

In Memoriam Bar(re) Dingen

Kopij s.v.p. per e-mail aanleveren in Word

8 Sluitingsdata kopij Balans 2014 10-16 Jeugdhoek 18 Jaarverslag Technische Commissie

E-mail: redactie@etvdehelster.nl

18 20

Druk: Drukkerij Herberts

22-23 Notulen Alg. Ledenvergadering 4 januari 2013 23 Jaarverslag Recreatiesportcommissie 24 Het Racket

Sluitingsdatum kopij volgende Balans: 1 maart 2014 Gelieve Uw kopij in platte (niet opgemaakte) tekst als Word- of Exceldocument te mailen aan: redactie@etvdehelster.nl

Afmeldingen, adreswijzigingen en aanmeldingsformulieren in de brievenbus op het park t.a.v. “ledenadministratie” of via: www.etvdehelster.nl

Jaarverslag Commissie Clubkampioenschappen Sen. G-tennis 2013

24

Agenda januari-april 2014

25 25

Recept: Elster appelcompote Jaarverslag Parkcommissie

26 27

Voorlopige cijfers boekjaar nov. 2012 - okt. 2013 Agenda Algemene Ledenvergadering 10 januari 2014

28

Jaarverslag Sponsorcommissie

28 Jaarverslag Commissie Senioren 55+ 29-31 Jaarverslag Jeugdsportcommissie 32 Schouderblessure


Pag. 2

VAN DE BESTUURSTAFEL Tennisvrienden,

Park en meer

Dank je wel

De afgelopen maand hebben jullie kunnen ervaren dat de uitvoering van het parkplan in volle hevigheid is gestart. Vele verbeteringen en vernieuwingen gaan komen dus houd de nieuwsbrief in de gaten voor de laatste stand van zaken. Nu baan 5 t/m 8 zijn vernieuwd beschikken we over 14 perfecte banen van hoge kwaliteit. Helaas, het ligt echt niet aan de baan als je uitslag tegenvalt‌. geen excuses meer.

Graag vraag ik deze keer eens aandacht voor het feit dat onze vereniging gerund wordt door vrijwilligers. Natuurlijk is het streven om dit zo professioneel mogelijk te doen. Het is dan ook goed om te beseffen dat vrijwillig ook betekent in eigen vrije tijd voor anderen klaar staan. Misschien ook aardig om te weten dat een vrijwilliger gewoon contributie betaalt. Een grote groep staat klaar op maandagavond voor G-tennis, anderen staan weer klaar voor de vele toernooien, competities en activiteiten die wij hebben. Ook het werk wat gedaan moet worden, zoals onderhoud, kleine reparaties, enzovoort wordt vrijwillig gedaan. Kortom onze vereniging heeft heel heel veel vrijwilligers nodig om leuk, actief, sportief en bruisend te blijven. Persoonlijk heb erg veel respect voor de kern van vrijwilligers waar onze vereniging op draait. Het is echt waar dat zonder onze vrijwilligers onze club niet zo gezellig zou zijn als nu en dat zonder onze vrijwilligers de contributie mogelijk verdubbeld zou moeten worden. Mogelijk denk je nu dat dit een inleiding is om een oproep te doen voor meer vrijwilligers. Nee, deze keer niet. Wel zou ik aan iedereen willen vragen: zeg eens dank je wel, geef eens een compliment, een vriendelijke groet of glimlach kost niets en is zeer motiverend. Ook zou ik willen vragen, als het eens iets anders gaat dan je verwacht of op had gerekend, benader dan onze vrijwilligers met respect en help zelf mee om het op te lossen.

Naast het parkplan is er ook een super goed initiatief geweest om de verlichting in het clubhuis aan te passen. Kom snel weer eens tennissen en ervaar zelf hoe gezellig het is geworden. Wij denken als club natuurlijk ook aan het milieu, we willen niet alleen groen op en om de banen maar ook in ons beleid. Samen met de firma M. van Meurs uit Elst hebben wij de groene mogelijkheden onderzocht. Goed en eerlijk advies is er om naar te luisteren en te handelen. Het bleek in onze kruipruimte net zo warm te zijn als in het clubhuis zelf. Dus moeten we deze kruipruimte isoleren. Onze ketel en boiler zijn al enige jaren afgeschreven en waren sowieso aan vervanging toe. Hiervoor komen een super zuinige HR ketel en een boiler, die aan de piekvraag kan voldoen, voor terug. Ook de waterbesparende douchekoppen maken onderdeel uit van ons groene beleid. Kortom de vrijwilligers van ETV de Helster zorgen ervoor dat zowel op de baan als in ons clubhuis de maximale service en comfort gebonden wordt. Veel tennisplezier. Namens het bestuur,

Dank je wel!! Maarten Boschloo

KAARTEN MET KARIN Kom op vrijdag 20 december om 20:00 uur gezellig klaverjassen of renociten in ons gezellige paviljoen. Er is dan een KERSTDRIVE met leuke prijzen ! Kosten: â‚Ź 2,50


Pag. 3

BESTUUR EN COMMISSIES Bestuur

Parkcommissie Contactpersoon bestuur: Theo Pruyn

Maarten Boschloo, voorzitter Martien Schaart, penningmeester Wim ten Bosch, secretaris Edwin Jansen, lid Bert Westerman, lid Eric Wagemans, lid Theo Pruyn, lid

06-20154430 377975 373758 371991 351050 840005 374996

Geert de Valois Turk, vz Albert van Ostaden, algemeen Dick van Kleef, groenvoorziening Wim Frederiks, toegev. groenvoorz. Wim Hendriks, toegev. groenvoorz. Jan van der Ende, paviljoen Henk Straatman, groundsman

Technische Commissie

Trainers (Lessen en Trainingen)

Contactpersoon bestuur: Edwin Jansen

Contactpersoon bestuur: Edwin Jansen

Paul van Megen, voorzitter Mia Ross, secretaris Michel Ansing, VCL René Krüse David Kamhi (Trainer) Maurice van Oirschot, Jeugdcie. Niels van Dongen, clubkamp. Henny Swaan, damescomp.

354284 376409 0488-421311 06-14196940 06-55815684 06-22045632 06-22930320 373849

Email: training@etvdehelster.nl Remco Schreurs: remco@schreurssport.nl 06-17242900 David Kamhi: dkamhi@hotmail.com 06-55815684 Erwin Holstein: erwin_holstein@kpnplanet.nl 06-38224176

Jeugdcommissie

Recreatiesportcommissie

Contactpersoon bestuur: Edwin Jansen

Contactpersoon bestuur: Bert Westerman

Maurice van Oirschot, voorzitter Jeanette Bekker Anneke Emmer Henk Vink

06-22045632 06-44352197 375707 06-47698054

Bert Swaan, voorzitter Ans Moes Roxanne Penraat Gert Elferink Ap Houtzeel

Balanscommissie

Sponsorcommissie

Contactpers. bestuur: Eric Wagemans

Contactpersoon bestuur: Martien Schaart

Jan Franken, voorzitter Diny ten Bosch, redactie Leni van Driel, distributie Wim Arends, layout, webmaster

376067 375529 026-3275746 351173

Wim Roelofs, voorzitter Wendy Kobessen Appie Peters

Commissie senioren 50+

Barbeheer

Contactpersoon bestuur: Bert Westerman

Contactpersoon bestuur: Bert Westerman

Otto van der Laan, voorzitter Bertus Stegers, grabbelochtenden Jan Brons, competitie

06-14413556 06-22666013 373032

374048 375353 373058 375540 371316 373631 374671

Karin van Lith, coördinator

373849 373334 373286 374968 374736

06-51235297 06-23165390 350046

06-40982115

Ledenadministratie ETV de Helster

Commissie Ledenzorg

Rini Peters, ledenadministrateur ledenadministratie@etvdehelster.nl

ETV Gastvrouwen, Annette Bisseling, Trudy ten Boom Vertrouwenspersonen, vertrouwenspersoon@etvdehelster.nl Lief en Leed Potje, liefenleed@etvdehelster.nl


Pag. 4

JAARVERSLAG BALANSCOMMISSIE Van de redactie….. en het jaarverslag Balans 2013 En waarom doen we het. Voor de lol, voor je eigen ego, vanuit maatschappelijke betrokkenheid? Nee. We doen het voor de vrijwilligersavond; het jaarlijkse hoogtepunt voor ons! De waardering die je dan krijgt in woorden en via het natje en het droogje is hartverwarmend. Voor de Balanscommissie betekent dit dat we drie edities mogen/moeten uitgeven en de uitnodiging voor deze avond is binnen. Overigens ook met dank aan hen die de kopij leveren. Voor komend jaar hebben we een idee. Onze man van de lay-out en tevens de webmaster kwam met de volgende gedachte. Wil iedereen nog een Balans in de brievenbus? De kosten zijn behoorlijk hoog. Hoe kunnen we de kosten en het leesgenot van de Balans in balans houden? De oplossing ligt voor de hand met de goede website die we hebben.

Op onze site is het al mogelijk de Balans online te lezen is en ook de oudere uitgaven nog eens in te zien in het archief. Dus speelt de gedachte dat wij u een keer gaan vragen wie de Balans nog in de brievenbus wil hebben en wie het lezen van de Balans online voldoende vindt. De werkzaamheden zullen er voor de Balanscommissie m.u.v. de distributie, niet wezenlijk door veranderen. Het moge duidelijk zijn dat dit een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengt. Het racket blijft een veel gelezen vaste rubriek. In deze laatste editie van 2013 vertelt Sabine van der Ven haar verhaal. Ze geeft het racket door aan Luc Corstens; succes. Wederom veel leesplezier voor nu en komend jaar. Kijk op onze website www.etvdehelster.nl voor de actuele informatie en de Balans online. Jan Franken

WINTERBLUES Als het blad van de bomen valt gaat bij veel mensen het humeur een paar stappen achteruit. De ochtendmist en de vroege duisternis van de avond hebben een negatieve invloed op het algemeen welbehagen. Veel mensen associëren dat met negatieve dingen en dat kan leiden tot een herfst- of winterdip. Daarnaast is de herfst een periode waarin je makkelijk tot bezinning komt, en dat is wel eens confronterend. De lichtintensiteit neemt in de herfst zeer snel af, net als het aantal lichturen (en het minder zonnige weer van de laatste maanden). Licht stimuleert de aanmaak van vitamine D en hoe meer zonlicht je in de zomer krijgt, hoe meer vitamine D in je lichaam wordt opgeslagen. De hoeveelheid daarvan bepaalt weer de aanmaak van serotonine. Hoe meer vitamine D, des te meer serotonine je lichaam aanmaakt. En juist dat hormoon zorgt ervoor dat je je blij , energiek en gelukkig voelt. Omdat die aanmaak nu snel terugloopt wekt dat soms wat melancholie op. Met andere woorden hoe meer zonlicht je in de zomer ontvangt, des te kleiner is de kans op een winterdepressie. Deze winterblues keert vaak ieder jaar terug. Maar een paar dagen somber zijn door het weer, is niet meteen een herfst- of winterdip. Daarvoor moet je toch wel een aantal weken achter el-

kaar last hebben van onder andere vermoeidheid, lusteloosheid en droefheid. Goede oplossingen zijn onder andere veel beweging en licht. Dus…..is tennissen in de buitenlucht een goed medicijn. Stel, overdag moet je werken of ben je anderszins verhinderd, hoe plezierig kan het dan zijn dat je onder het licht van de schijnwerpers die op ons tennispark door deze winterse duisternis heen “knallen” , een balletje kunt slaan op onze banen. Daartoe is alle gelegenheid in de vorm van de wintercompetitie op de maandag - en woensdagavond. De “Grabbel” op de dinsdagavond is een andere mogelijkheid om de tennisschoenen aan te trekken en richting “de Helster” te gaan. Ook veel andere avonden worden druk bezocht en is het vaak een drukte van belang. De drukke koopavonden in ons winkelcentrum behoren al geruime tijd tot het verleden. Om 20.00 uur hebben dan al veel winkels hun deuren gesloten. Maar op de donderdag lijkt het op ons tennispark wel op een ouderwetse drukke koopavond. Het kost dan veel moeite om een vrije baan te vinden. Ik hoop overigens niet dat dit allemaal mensen met de winterblues zijn ! Groet, Sproet


Pag. 6

DE KRACHT VAN SPORT Het beoefenen van sport wordt steeds meer gezien als een middel om mensen met elkaar te verbinden. Onze vereniging is daar een mooi voorbeeld van. Kijk bijvoorbeeld naar de vele groepjes mensen die met elkaar een balletje komen slaan en daarna in ons paviljoen met elkaar in gesprek gaan. Het Oranjefonds is deze mening ook toegedaan. En heeft een programma “Kracht van Sport” opgesteld. Het doel van dit programma is “De brede maatschappelijke, meer in het bijzonder de sociale betekenis van sport vergroten en samenhang en betrokkenheid in de samenleving bevorderen”. In dit programma worden vanaf 2014 25 projecten in Nederland financieel door het Oranjefonds ondersteund. Om met dit subsidiegeld een extra impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de sociale functie van sport. Onze vereniging heeft in samenwerking met welzijnsorganisatie De Stuw en Zorginstelling De Driestroom een project ingediend. We denken met z’n drieën een goed team te vormen om verder vorm en inhoud te geven aan onze doelstellingen in het kader van maatschappelijk verantwoord verenigen.

Het doel voor de deelnemende partijen is de kwetsbare groep WAJONG-ers die onder het gemeentelijke sociale domein komen te vallen een goede plek in de plaatselijke samenleving te bieden. Waar zij naar vermogen kunnen meedoen en waar hun aanwezigheid en activiteiten door de leden van de tennisvereniging / burgers van Elst als normaal worden gezien. Voor onze tennisvereniging is het een bij de vereniging passende uitbouw van maatschappelijk verantwoord verenigen. Er wordt immers al Gtennis en schooltennis door de vereniging georganiseerd. De idee is om de Wajonger twee keer per week in groepsverband overdag sport aan te bieden. Vanuit hun vraag en mogelijkheden wordt onderzocht welke kansen er liggen voor verdere participatie in de sportvereniging. En zo mogelijk ook daarbuiten. De rolverdeling tussen de drie partijen is op hoofdlijnen als volgt: 

ETV de Helster biedt de accommodatie (het sportterrein), maar ook de entree tot commissiewerk.

Stuw coördineert het project en biedt met professionals en vrijwilligers begeleiding. Ook onderzoeken zij de kansen om verbindingen te leggen met andere initiatieven tijdens de projectperiode.

Driestroom levert professionele begeleiding en deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers.

Wat willen we gaan doen ? Een grote groep WAJONG-ers zal worden overgedragen naar gemeenten. Voor de gemeente Overbetuwe gaat het om ca. 250 mensen. Deze groep verkeert nog te vaak in een maatschappelijk isolement, vindt lastig aansluiting in onze samenleving. Sport kan deze mensen toegang bieden tot onze samenleving en geeft hen de kans om hier actief aan deel te nemen (naast sporten ook actief deelnemen in commissies). Sport is voor de deelnemers ook de entree voor een beter welzijn en gezondheid. In het project staan mensen tussen de 18 en 40 jaar met een WAJONG-uitkering die na herkeuring (op grond van de rijksplannen) overgaan naar de (voorgestelde) Participatiewet bij gemeenten centraal. Zij kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan het project. We kiezen voor een groeimodel. We willen in 2014 starten met 20 deelnemers en daarmee een goede basis leggen om tot een succesvol project te komen.

Stand van zaken Meer dan 100 projecten zijn bij het Oranjefonds ingediend. Na een selectie behoort ons project tot de laatste 35 projecten. Op 20 december 2013 beslist het Oranjefonds of het door De Stuw, Driestroom en onze vereniging ingediende project wordt gehonoreerd. Als we tot de geselecteerde projecten behoren zal tijdens de algemene ledenvergadering begin 2014 verder op dit project worden ingegaan. Vragen of opmerkingen ? Hiervoor kun je terecht bij Wim Roelofs, tel.nr.: 06-51235297.


Pag. 8

OPENINGSTIJDEN PAVILJOEN EN PARK Het paviljoen is op weekdagen geopend: • Overdag van 09:00 uur tot 12:00 uur. • ‘s Avonds van 19:00 uur tot 23:30 uur. • Maandagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur. • Woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. Tijdens activiteiten zoals Open toernooien, Clubkampioenschappen, Competitie, Grabbelmiddagen etc. gelden andere openingstijden. De sluitingstijd van het paviljoen is (maximaal)

1 uur na het doven van de baanverlichting om 22:30 uur. Tijdens evenementen is de sluitingstijd 1 uur na de laatst gespeelde wedstrijd. Afwijkende openings- c.q. sluitingstijden behoeven de goedkeuring van het Bestuur. Openingstijden Tennispark: Het tennispark is elke dag geopend. De banen zijn bespeelbaar van 08:30 tot 22:30. Het zijn kunstgrasbanen die het gehele jaar door bespeelbaar zijn.

IN MEMORIAM MARIJKE DIKS Op 12 mei is onze vriendin Marijke overleden. Vanaf de oprichting van ETV de Helster was Marijke lid en heeft zij jaren lang met veel plezier en inzet getennist. Of het Clubkampioenschappen, Damescompetitie of Toernooien waren, Marijke speelde mee en zette zich in tot de laatste bal geslagen was! Dit doorzettingsvermogen heeft zij laten zien in de jaren dat zij verstek moest laten gaan vanwege haar ziekte.

Aanvankelijk was zij nog van de partij als haar conditie het toe liet. Marijke had voor iedereen een luisterend oor en was voor velen van ons een klankbord. Ondanks haar sterke wil om te leven, liet haar lichaam het dikwijls afweten. Zij klaagde nooit, bleef optimistisch en zeer geïnteresseerd in ieders wel en wee. Marijke was een voorbeeld voor ons allen!! Haar Tennisvriendinnen.

VAN DIE BAR(RE) DINGEN De laatste kaartavond (klaverjassen of renociten) van het jaar staat voor de deur. Op vrijdag 20 december wordt er gestreden om kippen, kalkoenen en wie weet wel een haas. Opgeven voor deze super gezellige avond kan door een mail te sturen naar: bar@etvdehelster.nl of bel even (0640982115). Ook in 2014 gaan we weer kaarten, houd de site in de gaten voor de data. Het was misschien al opgevallen maar het is weer gezelliger geworden in het paviljoen. Wim en assistent Wim zijn dagen bezig geweest, maar dan heb je ook wat. Het resultaat, prachtige verlichting zowel functioneel als sfeervol. Ook nieuw is onze kassa met een nieuw systeem. Gun onze barmedewerkers even de tijd dit uit te vogelen. Van de tap op dit moment hebben we naast

ons “gewone” assortiment, Amstel Bockbier. Een paar fustjes Brugse Zotte (ook een bokbier) waren wel heel snel op. Bijbestellen lukt dan niet meer. Dit soort bieren wordt in beperkte hoeveelheden gebrouwen en dan is het op=op. In januari gaan we weer naar de Horecava met het barpersoneel, om de nieuwste trends te spotten op het gebied van drankjes en kantinevoedsel. We zitten dan alweer in de voorbereiding van het komende tennisseizoen. Eerst nog maar even wat oliebollen naar binnen werken, die we er dan weer af moeten lopen op de tennisbaan. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een sportief jaar en wellicht tot ziens in ons gezellige paviljoen! Karin van Lith

SLUITINGSDATA KOPIJ BALANS 2014 Nr. 1: Sluiting 1 maart Nr.2: Sluiting 30 augustus Nr.3: Sluiting 22 november Gelieve Uw kopij in platte (niet opgemaakte) tekst als Word- of Exceldocument te mailen aan: redactie@etvdehelster.nl


Pag. 10 Jaargang 34 , nummer 3

Pagina 10

HALLO JEUGDLEDEN... De dagen worden korter, de blaadjes vallen van de bomen en Sinterklaas en Kerst zijn in aantocht. Traditiegetrouw een wat stillere periode op de tennisbaan maar er zijn de afgelopen tijd genoeg activiteiten geweest om over te

schrijven. Fijne feestdagen alvast en tot ziens op de tennisbaan! Ellen Hendriks

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL 2013 en TENNISDISCO Van 9 t/m 14 september zijn de clubkampioenschappen jeugd dubbel gespeeld. Ondanks dat een aantal wedstrijden halverwege gestaakt moest worden vanwege flinke regenbuien en op een later moment af gespeeld moesten worden, zijn op zaterdagmiddag bij mooi weer 6 finales gespeeld. Een aantal finales was al op vrijdag gespeeld. De finale zaterdag werd afgesloten met een leuke tennisdisco. Onder leiding van David en Erwin konden op 8 banen allerlei leuke tennisactiviteiten gedaan worden met lekkere muziek op de achtergrond. Rond 18.30 uur was het tijd voor pizza en patat, waarna iedereen weer snel de baan op ging. Ook bij het invallen van de duisternis bleven de tennisbanen meer in trek dan de dansvloer. Het was een geslaagde tennisavond. Je kunt de uitslagen en eindstanden van het toernooi vinden via toernooi.nl. De foto's staan in het fotoboek op www.etvdehelster.nl Vermeldenswaardig is ook de prestatie van Wouter Molenaar en Noa Jansen op de clubkampioenschappen dubbel bij de senioren. Zij werden eerste in de categorie HD 4. Een fantastische prestatie! Tennisdisco 2013

Hieronder een overzicht van de winnaars van de eerste en tweede prijzen. JD t/m 10 jaar cat A: 1e prijs Sybren Meijs en Floris Emmer 2e prijs Risto Eerkens en Pepijn Hartgring JD t/m/ 10 jaar cat B: 1e prijs Siebe Poorts en Lars Wijdeveld 2e prijs Kees Onstein en Gert Jan Vink MD t/m 10 jaar cat A: 1e prijs Meike ten Dolle en Noor Zwartscholten 2e prijs Jade Vanenburg en Rinske Verhart MD t/m 10 jaar cat B: 1e prijs Dani Peters en Sophie Turner 2e prijs Iris Wijdeveld en Noa Wouters Van Den Oudenweijer JD t/m 12 jaar cat A: 1e prijs Yannick Elstak en Sam Peters 2e prijs Daymian Elstak en Erik Hoyng MD t/m 12 jaar cat A: 1e prijs Floor Boschloo en Renske Cruijssen 2e prijs Sara Hoyng en Laure Jansen MD t/m 12 jaar cat B: 1e prijs Kim van Dijk en Laura Kolenbrander 2e prijs Kaylee Cornelissen en Sara Mulders JD t/m 14 jaar cat B: 1eprijs Juriaan van Lookeren Campagne en Max Zwijnenburg 2eprijs Tom Verhart en Gijs van Zadelhoff JD t/m 17 jaar cat A: 1e prijs Tim Bekker en Wouter van Dullemen 2e prijs Jard Blokzijl en Paul van IJzendoorn


Pag. 11

WIST JE DAT……..              

er de afgelopen maanden weer veel is gebeurd op ons tennispark er 7 weken lang wedstrijden zijn gespeeld in de najaarscompetitie er maar liefst 11 teams meededen dat er 5 meer zijn dan vorig jaar het maar één keer is afgezegd vanwege het weer het toen heel hard regende en waaide er zelfs water op onze banen stond toen alle wedstrijden afgelast zijn er een officiële inhaaldag was sommige teams met invallers hebben gespeeld het heel fijn is dat dan een team toch compleet is wij blij zijn met de invallers! er 3 zondagen in de World Tour is getennist dit prima verlopen is

           

er veel kinderen van 6 t/m 11 jaar aan meedoen zij er veel plezier in hebben het park versierd is en het erg gezellig is, binnen èn buiten de oudere jeugd assisteert bij de wedstrijdjes de organisatie dat heel fijn vindt er ook veel kinderen hebben meegedaan met het mini MAXI toernooi dit ook altijd een gezellig toernooi is wij het leuk vinden als jij ook meedoet! er dus best veel activiteiten waren op ons park het nu wat rustiger wordt je altijd kunt blijven tennissen, ook als er geen activiteiten zijn er met 14 banen altijd wel een baan vrij is voor jou!

TOERNOOIEN HERFSTVAKANTIE In de herfstvakantie hebben er weer diverse kinderen van onze club aan toernooien buiten de club meegedaan. Zo organiseerden de tennisverenigingen van Bemmel en Elden een open toernooi en vond in Goes het Winter Jeugd Circuit kwalificatie toernooi plaats. De belangrijkste resultaten van "onze" jeugdspelers op een rijtje. Op het open jeugdtoernooi in Bemmel wonnen Erik Hoyng en Chiel Pieters de JD t/m 12 jaar. Laure Jansen werd eerste in de ME t/m 12 jaar. Paul van IJzendoorn werd tweede in de categorie JE t/m 14 jaar. Op het open jeugdtoernooi in Elden won Maaike Bekker de finale in de ME t/m 17 van clubgenoot Renkse Cruijssen. Maaike en Tim Bekker werden tweede in de GD t/m 17 jaar. Tennisdisco 2013

Tennisdisco 2013

Joy Auwens, Jard Blokzijl, Noa Jansen, Yaomi Elstak en Lotte Lesscher reisden af naar Goes. Zij mochten op basis van hun ranking deelnemen aan het Winter Jeugd Circuit kwalificatie toernooi. Het Winter Jeugd Circuit (WJC) is een landelijke wintercompetitie voor jongens en meisjes in verschillende leeftijdscategorieën. Deelname levert punten op voor de KNLTB jeugdranglijst. Op de tapijtbanen in de hal werd met een afvalschema gewerkt. Winst betekent een ronde verder, verlies betekent (helaas) einde toernooi. Joy, Jard, Yaomi en Lotte verloren in de eerste ronde. Noa won zijn partij en kwam daarmee nog een ronde verder. Die partij ging helaas verloren waarmee er een einde kwam aan de deelname van de Elster jeugd. Een bijzondere ervaring voor deze 5 spelers en hun begeleiders. Tennisdisco 2013


Pag. 12

NAJAARSCOMPETITIE 2013 Maar liefst 11 teams zijn in september begonnen aan de najaarscompetitie. Op woensdagmiddag 3 teams en op zondag 8 teams. Het gemengde team t/m 17 jaar bestaande uit Floor Boschloo, Renkse Cruijssen, Thomas Turner en Lars Emmer werd op 20 oktober op ons eigen park kampioen. Een mooie prestatie van dit viertal. Tweede in dezelfde poule werd ook een team van onze club. Dit team bestond uit Sara Hoyng, Laure Jansen, Koen Boschloo en Chiel Pieters. Een onderlinge wedstrijd tussen beide teams leverde een 2-2 eindstand op.

gemengd team t/m 17 jaar

Op dezelfde zondag werd er nog een team t/m 17 jaar kampioen in een andere poule. Dit team bestond uit Tim en Maaike Bekker, Sam Hoyng en Wouter van Dullemen. Wouter vertelt: Onze tegenstanders waren dit jaar: TC Elden, TC Groenendaal uit Tiel en de Hoge Wick uit Oosterhout. Helaas viel vlak voor de competitie Anne Hendriks geblesseerd uit. Dit was voor het team een grote tegenvaller, maar gelukkig konden we een beroep doen op spelers van ETV. De competitie begon met een thuiswedstrijd tegen TC Elden. Na een aantal spannende wedstrijden, werd er met 3-1 gewonnen na goed spel. De week daarop kwam TC Groenendaal De jeugdcommissie wenst alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers

EEN GELUKKIG KERSTFEEST en een

GEZOND EN SPORTIEF 2014 !!

op bezoek en ook deze wedstrijd werd met 3-1 gewonnen. Vervolgens speelden we onze derde thuiswedstrijd tegen de Hoge Wick. Door heel goed spel werden zij met 4-0 verslagen. Langzaam kwam het besef dat het dit jaar weleens mogelijk zou kunnen zijn om kampioen te worden. Maar er moest nog een keer tegen deze teams gespeeld worden. Het team wist wat ze te doen stond! Opnieuw werd er thuis met 3-1 van TC Elden gewonnen. Helaas kon de wedstrijd tegen TC Groenendaal de week erna niet gespeeld worden. Dit vanwege het slechte weer. Door de stand 0-0 waren we al kampioen, maar we wilden de competitie als kampioen afsluiten en dat betekende dat we uit moesten winnen van de Hoge Wick. Met toch wel wat spanning in de benen werd er nogmaals met 1-3 gewonnen! Kampioen!!! We willen hierbij nogmaals de invallers, Yaomi Elstak, Maartje Zaal, Joy Auwens en Sara Hoyng, bedanken. Dankzij jullie hebben wij geen wedstrijden op hoeven geven. En natuurlijk bedanken we Jeannette Bekker. Zij heeft er iedere week voor gezorgd dat we konden rekenen op ĂŠĂŠn van de invallers, Jeanette bedankt!! Namens het team, Wouter van Dullemen

gemengd team 2 t/m 17 jaar


Pag. 14

MIJN NAAM IS..... Mijn naam is Sam Hoyng. Ik ben 13 jaar. Ik zit op Citadel College, in klas 2. Wat zijn je hobby’s? Hockey, tennis en gamen. Waaraan heb je een vreselijke hekel? Opruimen. Hoe oud was je toen je begon met tennissen? 4 jaar Waarom ben je gaan tennissen? Omdat ik al vaak met mijn vader in de tuin tenniste. Heb je ook nog bij andere sporten gezeten? Ja, ik heb bij Elistha gevoetbald. Hoe vaak train je en bij wie? 2 Keer in de week, David en Kevin. Hoe vind je dat het gaat? Goed. Wat is je leukste tennismoment? Toen ik met mijn competitieteam Gelders kampioen werd. Waarom kies je dit moment? Spreekt voor zich. Wat is je meest nare/ vervelende tennismoment? Spelen tegen een valsspeler en dan ook nog verliezen. Waarom? Ik word er gewoon chagrijnig van.

Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? Afrojack. Waarom? Kan ik de show stelen. Waar ben je het meest trots op? Dat ik een goed rapport heb. Wat is je slechtste eigenschap? Ik kan niet stil zitten en stil zijn. Waar kan ik je midden in de nacht voor wakker maken? Milkshake. Wie neem je mee naar een onbewoond eiland? Mijn broertje Erik. Welke jeugdactiviteit, bij ETV de Helster, vind je erg leuk en zou je niet willen missen? Tennisclinics. Waarom? Dan leer je veel en is vooral gezellig. Wie is je lievelingstennisspeler, je grote voorbeeld? Federer. Waarom? Een toppertje, mooie backhand. Welk jeugdlid van ETV de Helster mag van jou de volgende keer? Wouter van Dullemen. Waarom kies je hem/ haar? Goede competitiepartner en een vriend.

EVEN VOORSTELLEN…..HENK VINK NIEUW LID JEUGDCIE. Sommigen zullen wel gedacht hebben …hé daar heb je Henk Vink. Dat is lang geleden dat hij op de club was, is hij weer lid geworden? Inderdaad een hele tijd geleden en nee ik ben niet opnieuw lid geworden maar ben als vrijwilliger weer terug bij de club. Als nieuw lid van de JC en probeer ik de woensdagmiddagcompetitie voor de jeugd in goede banen te leiden, en dit bevalt me prima. In het kort zal ik me even voorstellen voor degenen die mij nog niet kennen. Ik ben dus Henk Vink, geboren en getogen in Elst, 60 jaar jong en werkzaam geweest in het speciaal onderwijs. Twee dochters Robine en Ellen.

Na jaren lid te zijn geweest van deze mooie vereniging en een jaar of 10 in de open toernooi commissie te hebben gezeten, kwam er eind jaren ‘90 een einde aan mijn sportieve carrière als volleyballer en tennisser. Na verschillende operaties aan knieën, rug en schouder was het afgelopen met het sporten. Op dit moment is fitness nog het enige wat ik aan sport doe. Verder heb ik als hobby zingen en dit doe ik o.a. bij carnavalsvereniging de Batsers. Groet en we zien elkaar vast wel een keer op het park, Henk


Pag. 15

miniMAXI TOERNOOI 10 NOVEMBER 2013 08.00 uur in de ochtend; de regen komt met bakken uit de hemel. Dit weer was niet voorspeld voor vandaag en om nu nog iedereen af te bellen….. Maar, een paar uurtjes later, als de eerste duo’s arriveren, breekt gelukkig de zon door en die is het hele toernooi gebleven. Wat een mooie dag! Op de inschrijflijsten kwamen wij, Theo en Thea (de spelleiders van die dag), heel bijzondere duo namen tegen en we waren dan ook heel benieuwd of mensen verkleed zouden komen. En daar werd goed gehoor aan gegeven! Mini en Maxi, Geer en Goor, Glitter en Glamour, Kommer en Kwel, Nick en Simon, maar we kregen ook hoog bezoek van Koning Willem Alexander en zijn Maxima en van maar liefst 5 teams Buurman en Buurmannen. Veel deelnemers van de in totaal 53 (!) koppels hadden hun best gedaan om een passende outfit te bedenken bij hun duonaam en dat zorgde voor

een bont gezelschap van kinderen met hun opa, moeder, buurman of tante…. In totaal speelde ieder team 3 x tegen een ander team in 3 verschillende niveaus; beginner, beginner plus en gemiddeld/gevorderd. De enige spelregel van belang was dat je er vooral een leuke wedstrijd van moest maken. Tussen de wedstrijden door bleven veel mensen lekker buiten in de zon zitten en werd voor de kinderen wat lekkers uitgedeeld. Als afsluiting waren er warme hapjes voor iedereen en de 3 leukst uitgedoste duo’s kregen een prijs mee naar huis. Alle duo’s die zich op de foto hebben laten zetten, krijgen de foto binnenkort thuis en kunnen deze in het fotolijstje doen wat uitgedeeld is. Wij, Theo en Thea, bedanken iedereen voor hun deelname en de vrijwilligers (bardames, fotograaf, Anneke) voor hun hulp en we zien jullie graag volgend jaar weer!

TENNISKIDS WORLDTOUR Hallo allemaal, Met veel ouders en kinderen hebben wij ondertussen al kennis gemaakt, maar bij deze maken wij graag gebruik om ons even voor te stellen en de World Tour nader weer te geven. Wij zijn Martijn Doppen en Marleen Brockötter, 32 en 29 jaar oud. Samenwonend, 2 kinderen, Luca en Vigo van 8 en bijna 4 jaar oud. Sinds een paar jaar zijn wij lid bij ETV de Helster. Door de gezelligheid en het actieve beleid van de Helster raakten wij enthousiast om samen ook wat bij te dragen aan de club. Dit resulteerde in een plek bij de jeugdcommissie waar wij het onderdeel van de World Tour Rood en Oranje hebben opgepakt. De competitie voor de rode en oranje kinderen

is door de KNLTB sinds september 2013 ingrijpend veranderd. Onderstaand staat vermeld hoe deze competitie er in hoofdlijnen uitziet. De Tenniskids World Tour is een competitie die bestaat uit negen speelweken. De World Tour is gekoppeld aan de ATP/WTA World Tour. Hiermee wordt er een verbinding gelegd met de helden van het tennis. In januari wordt er gespeeld in Melbourne, daarna de Indian Wells, vervolgens naar Parijs, Londen en natuurlijk New York. Voor zowel de rode als de oranje kinderen wordt er op de eerste zondag van de maand gespeeld. Op deze manier spelen kinderen bijna het hele jaar wedstrijden. Het format voor Rood: Teams bestaan uit 2 tot wel 12 spelers. Kinderen spelen korte wedstrijdjes volgens een zeer inforLees verder op pag. 16


Pag. 16

TENNISKIDS WORLDTOUR (vervolg van pag 15.) meel systeem. Alleen de deelname aan een World Tour activiteit telt. Tijdens de dag is er een winnend team maar de resultaten van de spelers en het team worden nog niet bijgehouden. Het format voor Oranje: Deze teams bestaan uit 2-8 spelers. Het doel van de tour is om zoveel mogelijk punten voor je eigen Tenniskids World Tour resultaat te halen. Uiteindelijk is het mogelijk aan het eind van het seizoen een bronzen, zilveren of gouden World Tour badge te behalen. Op een speeldag komen 4-6 oranje teams bij elkaar. De spelers van deze teams spelen wedstrijden tegen elkaar. Iedere gewonnen wedstrijd betekent punten voor het World Tour resultaat. Aan het eind van de dag wordt er een winnend team bekend gemaakt. De onderstaande indeling is vanaf september 2013 ingevoerd bij alle wedstrijden “onder auspiciën” van de KNLTB:

Het 1e deel van de World Tour zit er ondertussen alweer op! We kunnen terugkijken op veel leuke en sportieve wedstrijdjes! Ook over het weer hebben we gelukkig niks te klagen gehad. Zonder de hulp van alle teamcaptains en de selectiejeugd hadden wij dit niet zo succesvol kunnen laten verlopen. Ook het enthousiasme van Maarten, Thea en het barpersoneel was super. Bedankt allen! De eerst volgende editie vindt plaats op zondag 9 maart 2014 (wegens carnaval is deze datum een uitzondering en valt het op de 2e zondag.) De huidige teamsamenstellingen zullen hier en daar wat aangepast worden. Hiervan zal iedereen medio januari op de hoogte worden gebracht. De nieuwe indeling zal t.z.t. ook op de website worden geplaatst. Wij kijken nu al uit naar de volgende reeks speeldagen! Voor vragen zijn wij bereikbaar op: tenniskids@etvdehelster.nl of telefonisch op 026-3792611 / 06-47018371. Groetjes,

►►

►►Dit zijn kinderen in de leeftijd t/m 9 jaar. Zodra kinderen 8 jaar zijn is het mogelijk om over te gaan naar een oranje baan. Dit hoeft echter niet. Als kinderen nog niet toe zijn aan een oranje baan is het mogelijk om op de rode baan te blijven spelen. Baansamenstelling kan per club verschillen.

►►►

►►►Oranje kids zijn kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar. Veel kinderen beginnen op een latere leeftijd en dus is het goed dat er de mogelijkheid blijft bestaan dat die kinderen t/m 11 jaar in oranje spelen. In de praktijk kunnen dus oranje kinderen van 8 jaar tegen meer beginnende oranje kinderen van 11 jaar spelen.

Martijn en Marleen


Pag. 18

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 3 jaar geleden zijn we begonnen met ons beleidsplan. In 2010 was de situatie dat er een team zondag senioren gemengde competitie speelde. Dat was in de 5e klasse. Spelers hadden speelsterkte 5/6. In de leeftijdscategorie 12 t/m 17 hadden we niet of nauwelijks spelers en ook niet van van speelsterkte 5/6. In die tijd ontbrak er een ambitieus plan voor wedstrijdtennis. Na een 100 dagen analyse hebben we doelen gesteld op basis van een ambitieus beleidsplan. De doelstellingen zijn: - Binnen 5 jaar hebben we een competitieopbouw van 2e klasse gemengd zondag t/m 5e klasse. - 25 spelers opleiden tot spelniveau 3/4. In nauwe samenwerking met de tennisschool hebben we structuur en duidelijkheid gebracht in onze tennisopleiding. Ook zijn er selectievoorwaarden gesteld. Opleiding is de sleutel tot succes! Hoe staan we er voor?  Eerste team speelt 4e klasse gemengd en tweede team speelt 5e klasse gemengd met allemaal jeugdleden.  7 jeugdteams spelen zondag gemengde

     

jeugdcompetitie. Leeftijd is tussen 12 en 14 jaar. Volledige integratie van methode " tenniskids" Trainersstaf heeft een sterke kwalitatieve impuls gehad. Binnentraining voor selectieteams minimaal 1 maal per week in de winter. Besteding subsidiegelden zijn geoptimaliseerd. Spelers van buitenaf komen naar ETV. Meer samenwerking met andere tennisverenigingen en tennisscholen.

Tot zover onze berichtgeving in een samenvatting. De TC is continu bezig met het verbeteren van haar beleid. We zijn ons bewust dat we onze doelen nog niet behaald hebben, maar we zijn wel op weg daar naar toe. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen dan kunt u altijd een van de TC leden aanspreken. Intussen zijn we volop bezig voor u met de voorbereiding van de voorjaarscompetitie. Paul van Megen, Voorzitter TC

JAARVERSLAG COMMISSIE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SEN. De clubkampioenschappen voor de senioren werden op de gebruikelijke tijdstippen georganiseerd: de singles en mixed dubbels van 20 maart tot 1 april en de dubbels van 18 tot 29 september. In maart was het nog flink koud, een ijzige wind teisterde de deelnemers. Gelukkig was de finaledag, 2e paasdag wat prettiger qua weer. Bij de dubbels in september verliep alles soepel. Het weer was goed, het gebruikelijke aantal deelnemers (we blijven schommelen tussen de 140 en 170) met gelukkig toch weer wat nieuwe gezichten en overstappende jeugdleden die het de senioren in de hoogste categorieën weer knap lastig maakten. We blijven ook komend jaar streven naar 200 deelnemers… Het idee van de commissie om de zaterdagavonden ook als speelavond te benutten en op te leuken met een happy-hour en wat extra’s vanuit de keuken kwam tijdens de toernooien steeds beter uit de verf. Voor de volledigheid nog de winnaars van de Clubkampioenschappen voor Dubbels: DD4: Erica van den Berg en Bernadet de Valois Turk DD5: Nathalie Kleyn en Marie-Josee Jansen-Gubbels

DD6: Annemarie van den Brink en Margot Dullaert DD7: Frederike Kadijk-van Leeuwen en Caroline Selman DD8: Anke Loeffen en Cindy Sanders-Geerts HD4: Noa Jansen en Wouter Molenaar HD6: Frank Huizing en Mark Snijder HD7: Henk van Lith en Jan Franken HD8: Sjoerd van Haaster en Vincent van Rooijen

Op de verenigingssite zijn in het fotoboek alle winnaars en hun finaletegenstanders in volle glorie te bewonderen. Onze commissie werd aangevuld met Luc Corstens. Hierdoor is ons streven om tijdens toernooidagen altijd een dubbele bezetting achter de tafel te hebben beter realiseerbaar. Voor het komende jaar blijven de tijdstippen voor de clubkampioenschappen globaal hetzelfde: 18 t/m 30 maart de singles en de mix. De tweede helft van september de dubbels. Direct in je jaarkalender / digitale agenda zetten lijkt ons….. Houd de aankondigingen over inschrijftermijnen via de site, infoschermen, nieuwsbrieven etc. goed in de gaten en……. (weer) meedoen allemaal !!!! (zeker de competitiespelers). Commissie Clubkampioenschappen Senioren


Pag. 20

G-TENNIS NAJAAR 2013 Het nieuwe seizoen van de G-tennissers is weer begonnen! De groep bestaat uit:  Ricardo Lantinga  Jaimy van Erkelens  Rosanne Brugmans  Anneke Hommma  Stephanie van Wezel  Debbie Schiks  Carlo Brugmans  Bob van Gerven  Annelies Roording  Christian Schoot Helaas hebben Janos Cornelissen en Kira Hoogeveen de groep verlaten omdat ze verhuisd zijn. Anthony te Vele is een vechtsport gaan doen. Het goede en leuke nieuws is dat Christian al een paar lessen heel enthousiast mee traint. In mei van dit jaar hebben wij een toernooitje georganiseerd tegen Tachys uit Nijmegen. De woensdagavond was weer gezellig bezet en de weergoden waren ons goed gezind. Wat was het weer een geweldige enthousiaste meute! Ook de bekers zijn natuurlijk altijd een goede reden om er fanatiek tegenaan te gaan. Wat zeker ook een vermelding waard is, is dat we weer op een flink aantal vrijwilligers konden rekenen en…... zonder vrijwilligers kunnen we natuurlijk niet! Eind vorig seizoen en ook dit seizoen, hebben we weer een aantal nieuwe vrijwilligers aan ons groepje mogen toevoegen. Deze vrijwilligers

staan regelmatig op de baan om onze spelers te begeleiden en te coachen: Wilma vd Bosch, Wim Roelofs, George de Jongh, Monique de Keijzer, Marga Sloot, Hana Nobels, Yvonne v.d. Maeden, Johan Huitink, Robert Wijdeveld, Michel Ansing, Géke Pals en Mariëlle Weghorst. De invallers zijn: Joris Dumoulin, Majke van Grasstek, Appie Peters, Ria Scheers, Mia en Liselot Ross, Nico Vos, Joop Peelen en Marga Huitink. Ook zijn er momenteel 3 stagiaires: Linda van Pelt (student pedagogische wetenschappen), Sven Hevel (student CIOS) en Tim van der Doelen (maatschappelijke stage middelbare school). Tijdens de training is er dus erg veel begeleiding voor de G-tennissers, soms bijna één op één, wat superdeluxe is. Het is fijn dat er zoveel mensen kennismaken met G-tennis, goed voor de integratie. In september waren we weer door Tachys uitgenodigd, om bij hun het jaarlijkse toernooitje te komen spelen. Vorig jaar, omdat we geen vrijwilligers hadden, moesten we helaas bedanken voor de uitnodiging, maar dit jaar waren we er wel en het was een ontzettend gezellig en goed georganiseerd toernooi! De foto laat zien dat het een gezellige boel was. We gaan nu de winter periode tegemoet en hopen dat het dit jaar een winter wordt waarin we niet te veel uitval zullen hebben. Mariëlle Weghorst en Henriëtte van de Sandt


Pag. 22

NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING 4 JANUARI 2013 Notulen Algemene ledenvergadering van E.T.V. “de Helster” op 4 januari 2013. Aanwezig: 32 leden en 5 bestuursleden 1. Opening Maarten Boschloo opende de vergadering. De bestuursleden Theo Pruyn en Bert Westerman zijn verhinderd. Maarten staat stil bij degenen, die ons in 2012 ontvallen zijn. Dit zijn Chris Ederveen, Henk de Haardt (Lid van Verdienste) en Els Meurs. Maarten vraagt de vergadering om een minuut stilte. 2. Ingekomen stukken  Er zijn geen ingekomen stukken.  Wel zijn er afmeldingen voor vanavond binnen gekomen van Theo Pruyn, Bert Westerman, Paul van Megen, Isabelle van Zadelhoff, Jan Brons en Wim Roelofs. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 januari 2012 Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen ongewijzigd worden goedgekeurd. 4. Jaarverslag Commissies De verslagen van de commissies zoals gepubliceerd in de Balans, worden kort langsgelopen ondersteund met een samenvatting op het scherm. 5. Mutaties commissies Er zijn diverse wisselingen in de commissies. De actuele stand zal worden bijgewerkt op de site en in de komende Balans. 6. Financieel Jaarverslag 2010/2011 Aan de hand van een aantal slides licht Martien Schaart het financieel jaarverslag toe. De stichting Waarborgfonds Sport geeft onze financiële huishouding de beoordeling uitstekend. We behoren daarmee tot de bovenste 10% van de verenigingen. Er zijn een paar vragen:  Toernooien: moeten deze altijd begroten op nul of een kleine winst? In principe op nul, maar het Elster Open krijgt een bijdrage van het bestuur omdat ze ook zorgen voor een grote baromzet. De overige toernooien maken een kleine winst.  De omzet en kosten van de bar wijken wat af van begroot. Dit komt voornamelijk door het mindere weer tijdens de competitie. Ook zijn de inkoopkosten gestegen in de loop van het jaar. Al met al hebben we het toch goed onder controle.

7. Verslag kascommissie De commissie bestond uit Jaco Schoenmaker en Jan Jonker. Jaco leest de verklaring van de commissie voor en adviseert de ALV het bestuur decharge te verlenen. De kascie spreekt de waardering uit voor de penningmeester en de overzichtelijkheid van de administratie. De ALV verleent het bestuur decharge. 8. Verkiezing kascommissie Jan Jonker en Gert-Jan Buiten worden na akkoordbevinding door de algemene ledenvergadering benoemd tot kascommissie 2013. Frank Kleijn wordt benoemd tot reservelid. 9. Bestuursbeleid; afgelopen en komend jaar Speerpunten 2012  Parkplan realisatie  Incl voorzieningen voor de jeugd  Jeugd  Meer kinderen betrekken bij tennisactiviteiten (twee speelmomenten per week  Bouwen aan kwalitatief goede jeugdteams, zodat doorstroom op niveau mogelijk is  Evalueren en bijstellen selectiebeleid  Sponsorbeleid.  Diverse pakketten aanbieden  Beheer optimaliseren van huidige sponsoren (borden, doeken etc.)  Uitbreiden sponsoren  Sponsors binden aan de vereniging – partner worden  Handhaven gastvriendelijkheid dmv training van alle medewerk(st)ers  Variëteit assortiment  Instellen van een activiteitencommissie en pool van vrijwilligers  Doelgroep gerichte activiteiten  PR, communicatie, ledenbeheer. Speerpunten 2013 Voorzitter:  Meerjarenbeleidplan  Schooltennis Secretaris:  Draaiboeken activiteiten  Processen vastleggen Penningmeester:  Het goede financiële beleid continueren  Invoeren IBAN  Park plan financieel managen Bestuurslid Beheer:  Zorgen dat het Parkplan aansluit bij de be-


Pag. 23

VERVOLG VAN PAG. 22 hoeften van de leden.  Parkplan ten uitvoer brengen Bestuurslid Jeugd / tennistechnische zaken:  Optimaliseren van het “jeugdtennis / training /selectie” beleid (gemiddeld 2 speel momenten per week, per doelgroep) Bestuurslid Bar en Breedte sport:  Keuken moderniseren  Kwaliteitsniveau van horecadiensten en service behouden, 90% norm van mystery guest behalen.  Doelgroepgerichte activiteiten stimuleren. Focus op niveau 8,9 en nieuwe leden. Bestuurslid Communicatie & vrijwilligers:  Verder ontwikkelen Coen Kessels geeft namens de projectgroep aan de hand van een maquette een toelichting op het parkplan. We hopen dit voorjaar de vergunning rond te hebben en te kunnen starten met de realisatie. Het bestuur vraagt de vergadering toestemming om indien nodig een overbruggingskrediet te mogen aangaan van € 50.000,=. Dit kan nodig zijn om de liquiditeit in orde te houden. Na een uitgebreide discussie hierover gaat de vergadering met één tegenstem akkoord. 10. Vaststelling contributie en begroting De begroting wordt aan de hand van een aantal slides toegelicht door Martien. Over het algemeen is deze in lijn met de begroting en de realisatie van afgelopen jaar. Er is geen reden tot contributieverhoging. De vergadering gaat akkoord met de begroting

en de contributie. 11. Bestuursverkiezing  Martien Schaart (penningmeester) is aftredend en herkiesbaar. Martien wordt met algemene stemmen herkozen.  Bert Westerman (Breedtesport en Bar) is aftredend en herkiesbaar. Bert wordt met algemene stemmen herkozen.  Mariëlle van Zuidam is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Eric Wagemans bereid gevonden Mariëlle’s plaats in het bestuur over te nemen. Eric wordt met algemene stemmen gekozen.  Het bestuur draagt Theo en Toos Hofkens voor als Ereleden van de vereniging. Theo en Toos zijn al jaren meer dan betrokken bij de vereniging. De ALV stemt met luid applaus met deze voordracht in. 12. Rondvraag  Trudy ten Boom: Is het mogelijk een Lief en Leed potje te krijgen?. Eric Wagemans zal dit gaan bekijken.  Diny Janssen: Het valt op dat het licht vaak onnodig aan is, kan daar wat aan gedaan worden? Technisch zijn er nog geen mogelijkheden dit beter te regelen. De leden moeten hier nu zelf op toezien. 13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur en nodigt iedereen uit om nog wat te drinken op het nieuwe jaar.

JAARVERSLAG RECREATIE SPORT COMMISSIE Wintercompetitie

Mosseltoernooi Beste tennissers,

Het jaar 2013 zit er al weer bijna op en op tennisgebied was het een leuk jaar met allerlei evenementen, onder meer met de wintercompetitie. Hierbij is het helaas niet helemaal gelukt om alle wedstrijden te spelen. Dit omdat de winterse omstandigheden te extreem waren. We hopen dat het deze winterperiode beter gaat met veel leuke wedstrijden.

Het mosseltoernooi was dit jaar weer een daverend succes. Door veel extra inzet is het gelukt om ook meer jongeren hiervoor warm te maken. Dit mondde uit in een zeer gezellig toernooi met mooi weer en heerlijke maaltijden. We hopen dat we daar volgend jaar op kunnen voortborduren. De Recreatie Sport Commissie


Pag. 24

HET RACKET Annette Bisseling heeft mij het racket doorgegeven. Ik ben Sabine van der Ven, 47 jaar oud en woon in Elst. Ik ben getrouwd met Peter. Wij hebben 2 kinderen: Danique (18) en Jesse (16). In mijn jeugd heb ik jarenlang gezwommen bij EZ&PC. Mijn moeder gaf daar destijds zwemtraining aan de selectie. Door haar ben ik na mijn zwemcarrière ook zwemles gaan geven aan jongeren die geselecteerd waren. Ik heb lesgegeven bij EZ&PC maar ook een paar jaar bij De Gelenberg in Druten. Een aantal tennissers ken ik nog uit deze zwemperiode (Henk en Karin van Lith, Mia Ross). Op een gegeven moment kon ik het lesgeven niet meer combineren met mijn werk en ben ik tennisles gaan volgen. Mijn techniek heb ik aangeleerd gekregen door Thea ten Bosch. Het leuke van tennissen is dat je kan sporten op tijden dat het jou uitkomt. Met de komst van de kinderen ben ik begonnen met tennissen op de zondagavond. Dit doe ik inmiddels al jaren. Destijds begonnen we met 4 dames, inmiddels heeft de groep een groot aantal vaste speelsters en een team van invallers. Het prettige van de zondagavond is dat je nooit wordt afgehangen. Wat wel jammer is dat het clubhuis dan niet open is. Ook onze kinderen hebben getennist. Vele uren heb ik met ze doorgebracht op de club maar ook bij andere verenigingen omdat ze daar competitie speelden. Toen Jesse naar het voortgezet onderwijs ging heeft hij er voor gekozen om te stoppen met tennissen en is verder gegaan met voetballen. Bij thuiswedstrijden ga ik regelmatig kijken. Danique heeft een langere tijd door getennist maar is inmiddels ook gestopt met tennissen. Ze woont inmiddels in Den Bosch en sport daar bij de sportschool. Onlangs is ze een keer ingevallen op de zondagavond en het mooie was dat

ze zo weer mee kon tennissen. Als je het goed aangeleerd hebt dan verleer je het ook niet meer. Toen de kinderen groter werden ben ik samen met Peter toernooien gaan tennissen. We spelen samen met Elke, Mia en Joop op de woensdagavondcompetitie. Dit zijn sportieve maar vooral gezellig avonden. We zijn op de woensdagavond ook van de partij bij de wintercompetitie. Dit zijn altijd erg gezellige avonden. Laatst heb ik met Josepha de clubkampioenschappen gespeeld. We hebben een topweek samen gehad. Ik ben ook regelmatig te vinden bij de Studio. Hier volg ik S’bam lessen (dansen) en 1x in de week ook spinninglessen. De afwisseling met tennis is erg leuk. Ik werk op dit moment als zelfstandig nabestaandenzorgconsulent. Ik bezoek uitvaartondernemers om nazorgproducten te adviseren maar ik bezoek ook nabestaanden en geef hen ondersteuning op financieel en emotioneel gebied. Daarnaast adviseer ik mensen over uitvaartverzekeringen. Inmiddels heb ik 2x een tenniselleboog gehad waardoor ik langere tijd uitgeschakeld ben geweest. Ik ben daar van hersteld maar realiseer me dat tennissen een blessuregevoelige sport is. Mijn grote voorbeeld is mijn ‘schoonvader’. Hij is bijna 80 en tennist nog 2 tot 3 keer in de week. Ik hoop in zijn voetsporen te mogen treden. Het racket geef ik door aan: Luc Corstens. Er bestaan veel misverstanden over deze persoon. Als je haar voornaam ziet, zou je kunnen denken dat het een man betreft. Maar zij blijkt echt een vrouw te zijn…. In de volgende Balans zal ze zich verder voorstellen. Sabine

6 en 8 januari 2014

Start 2e deel wintercompetitie

9 maart en 6 april 2014

Tenniskids World Tour

Week 12 - 2014

Clubkampioenschappen Junioren Enkel

Week 12 en 13

Clubkampioenschappen Senioren Enkel

3 april 2014

Aanvang voorjaarscompetitie Midden

6 april 2014

1e Speeldag zondagcompetitie Landelijk


Pag. 25

RECEPT: ELSTER APPELCOMPOTE Elster appelcompote met gekaramelliseerde walnoten. Ingredienten: 750 gram zure appels, die niet zo snel tot moes koken 1 eetlepel citroensap 250 gram walnoten zonder bolster 100 gram suiker 50 gram boter 1/4 liter slagroom Bereidingswijze: Snijd voor de appelcompote de appels in stukken en laat met het citroensap, drie deciliter water en vijftig gram suiker zo’n vijf minuten zachtjes koken. Laat de appels uitlekken, vang het kookvocht

op en laat het op vrij hoog vuur koken zodat het indikt. Doe het ingedikte kookvocht bij de appelcompote en laat die afkoelen. Hak de walnoten grof, smelt wat boter in een pan met dikke bodem, doe er een paar scheppen suiker bij, zet het vuur flink hoog, wacht tot de suiker bruin is, roer er de walnoten door en giet dit alles een op een vuurvast bord. Laat afkoelen tot de karamel hard is geworden. Hak de plak in stukken. Doe een flinke klodder stijfgeslagen (ongezoete) slagroom op elk portie appelcompote en strooi daar de gekaramelliseerde walnotenbrokken overheen.

JAARVERSLAG 2013 PARKCOMMISSIE De leden: Geert de Valois Turk (vz), Henk Straatman (groundsman), Jan van der Ende , Ab van Ostade en Dick van Kleef. Groenvoorziening: Wim Frederiks, Anton Nab , Wim Hendriks hebben als ‘schoffelploeg’ het park zoveel mogelijk onkruidvrij gehouden. Hoveniersbedrijf Barry Schouten heeft, als sponsoring, het groot voorjaarsonderhoud verzorgd. Baanonderhoud: Het onderhoud van de banen werd, zoals altijd,

verzorgd door Henk Straatman. Algemeen: Buiten de normale activiteiten, was 2013 voor de Parkcommissie een rustig jaar. De PC heeft geparticipeerd in het Parkplan, waarvan met deel 1 inmiddels is begonnen. (Herinrichting terras en opslagcontainers bij baan 5). De lichtmasten zijn getest en goedgekeurd op belastbaarheid. De voorbereidingen voor vervanging kunstgras banen 5 t/m 8 in 2014 zijn inmiddels gestart. De parkcommissie.


Pag. 26

VOORLOPIGE CIJFERS BOEKJAAR 11/2012-10/2013 Voorlopige Balans per 31-10-2013 ACTIVA Activa

31-10-2012 255.000,00

231.000,00

Vorderingen

1.260,00

1.045,00

Voorraad

5.405,82

3.812,12

82.989,69

91.711,52

Liquide middelen

PASSIVA

31-10-2013

Algemene Reserve * Voorziening groot onderhoud Voorziening jubileum 2016 Voorziening comp. kleding Leningen Crediteuren Overige schulden kort

0,00 344.655,51

31-10-2012 80.224,26

80.224,26

151.333,19 3.500,00 1.000,00 108.000,00

142.070,98 7.000,00 0,00 90.000,00

685,06 -87,00

2.807,35 -645,41

Voordeel 2012-2013

327.568,64

31-10-2013

6.111,46 344.655,51

327.568,64

*het voordelig resultaat van 2012 ad â‚Ź 7.022,86 is toegevoegd aan het eigen vermogen

Resultatenrekening per 31-10-2013 Begroting 2012-13 Inkomsten Contributie Opbrengst competitie Opbrengst bar Opbrengsten sponsoring Rente en ov. opbrengsten

Algemene zaken (bestuur) Sporttechnische zaken Kosten Park Kosten Paviljoen Kosten bar Activiteiten Incidentele lasten

Resultaat

Resultaat 2012-13

Begroting 2013-14

152.000,00 6.000,00 129.000,00 17.000,00 1.000,00

148.234,00 6.690,00 136.803,30 17.761,00 1.134,17

305.000,00

310.622,47

32.175,00 24.900,00 87.475,00 52.625,00 91.075,00 12.025,00

31.421,71 23.057,81 84.476,94 54.698,77 99.906,23 10.154,40

4.725,00

795,15

305.000,00

304.511,01

0,00

6.111,46

Inkomsten Contributie Opbrengst competitie Opbrengst bar Opbrengsten sponsoring Rente en ov. opbrengsten

150.625,00 6.500,00 137.500,00 17.000,00 500,00 312.125,00

Algemene zaken (bestuur) Sporttechnische zaken Kosten Park Kosten Paviljoen Kosten bar Activiteiten Incidentele lasten

33.150,00 24.900,00 86.800,00 53.950,00 94.700,00 11.525,00 7.100,00 312.125,00

Resultaat

0,00


Pag. 27

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 JANUARI 2014 Agenda van de Algemene Ledenvergadering van ETV de Helster op vrijdag 10 januari 2014 van 20.00 - 22.00 uur.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.    11. 12. 13.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Notulen Algemene Ledenvergadering 4 januari 2013 Jaarverslagen commissies Mutaties commissies Financieel jaarverslag 2012-2013 Verslag kascommissie Verkiezing kascommissie Bestuursbeleid afgelopen jaar / komend jaar Vaststelling van: Contributie en inschrijfgeld Administratiekosten Begroting 2013-2014 Bestuursverkiezing Rondvraag Sluiting

Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering wordt een drankje geschonken op het nieuwe jaar. Ad 2: mondelinge toelichting Ad. 3: zie pag 22 en 23 Ad. 4: zie elders in dit blad Ad. 5: mondelinge toelichting Ad. 6: De voorlopige financiële stukken zijn te vinden op pag. 26. Deze zullen op de vergadering ook aanwezig zijn. Ad. 7: De kascommissie bestond het afgelopen jaar uit Jan Jonker en Gert-Jan Buiten Ad. 8: Voor de nieuwe kascommissie worden voorgesteld Gert-Jan Buiten en Frank Kleijn Als reservelid voor de kascommissie wordt voorgesteld: Peter Heijmen Ad. 9: Bestuursbeleid afgelopen jaar / komend jaar Speerpunten 2013  Voorzitter:  Meerjarenbeleidplan  Schooltennis   

Secretaris: Draaiboeken activiteiten Processen vastleggen

   

Penningmeester: Het goede financiële beleid continueren Invoeren IBAN Park plan financieel managen

  

Bestuurslid Beheer: Zorgen dat het Parkplan aansluit bij de behoeften van de leden. Parkplan ten uitvoer brengen

 

Bestuurslid Jeugd / tennistechnische zaken: Optimaliseren van het “jeugdtennis / training /selectie” beleid (gemiddeld 2 speel momenten per week, per doelgroep)

  

Bestuurslid Bar en Breedte sport: Keuken moderniseren Kwaliteitsniveau van horeca diensten en service behouden, 90% norm van mysterie gast behalen. Doelgroep gerichte activiteiten stimuleren. Focus op niveau 8,9 en nieuwe leden.

  

Bestuurslid Communicatie & Vrijwilligers: Nieuw bestuurslid vinden

Speerpunten 2014 Deze worden op de vergadering gepresenteerd. Investeringsplan Het investeringsplan is bijgewerkt en wordt op de vergadering gepresenteerd. Ad. 10: Vaststelling contributie seizoen 2013 / ’14 Het bestuur stelt voor de contributie voor senioren gelijk te houden. De contributie wordt: - Volwassenen: € 140,00 per seizoen - Jeugdleden: € 65,00 per seizoen Zie op pag. 26 de voorlopige begroting. Ad. 11: Er treden elk jaar 3 bestuursleden af. Voorzitter, secretaris en penningmeester hebben een zittingstermijn van 3 jaar, de overige 4 bestuursleden een termijn van 2 jaar. Conform het rooster treden dit jaar af:  Maarten Boschloo, Voorzitter (herkiesbaar)  Edwin Janssen Jeugd, wedstrijdzaken en trainers (niet herkiesbaar)  Theo Pruijn Park (niet herkiesbaar) Het bestuur is nog op zoek naar opvolgers voor Theo en Edwin. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat vergezeld van 5 handtekeningen van seniorleden.


Pag. 28

JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE Sponsorinkomsten blijven voor onze vereniging belangrijk. Het levert ons extra inkomsten op die we als verenging gebruiken voor investeringen in het tennispark, selectie- en competitietrainingen en voor club- en open toernooien. Voor sponsoren zijn we een aantrekkelijke partner, omdat we één van de grootste sportverenigingen in de regio zijn, we tijdens toernooien en competities veel bezoekers ontvangen en werk maken van maatschappelijk verantwoord verenigen. Ook dit jaar zijn we er in geslaagd enkele nieuwe sponsoren als ‘partner’ aan onze vereniging te binden. Ondanks de lastige economische tijden hebben we de sponsorinkomsten op peil weten te houden. De sponsorcommissie is erg blij te kunnen melden dat onze huidige sponsor C-1000 in 2014 de sponsoring van één van onze nieuwe minibaantjes voor zijn rekening zal nemen. De sponsoravond in november is opnieuw goed door onze sponsoren bezocht. Voorzitter Maarten Boschloo heeft het bijgestelde parkplan gepresenteerd en aandacht besteed aan het belang van sponsoring voor de vereniging én de sponsor. En mede dankzij de door Wijnhandel

de Halve Morgen verzorgde wijnproeverij was het opnieuw nog lang gezellig. Onze wens om in 2013 de commissie weer op sterkte te brengen is niet gelukt. De commissie bestaat nu uit Wendy Kobessen, Appie Peters en Wim Roelofs, In 2014 ontstaan extra kansen voor het aantrekken van nieuwe sponsoren door de inmiddels gestarte upgrading van het park. We willen graag alle ruimte voor sponsoruitingen optimaal benutten. We hebben nog het hoofdsponsorschap, een paar winddoeken, reclameborden en onze telborden beschikbaar. We onderzoeken de mogelijkheden om ook meer gebruik te gaan maken van de digitale snelweg. ETV de Helster: Sponsoring = partnerschap Meer weten over de sponsorpakketten ? Geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan de sponsorcommissie ? Kijk eens op onze website www.etvdehelster.nl. Onder “sponsors” vindt u relevante informatie. Je kunt ook altijd contact met ons opnemen via sponsorcie@etvdehelster.nl of bellen met 0651235297 (Wim Roelofs). De sponsorcie.

ETV DE HELSTER WENST AL HAAR SPONSORS EEN VOORSPOEDIG 2014 JAARVERSLAG COMMISSIE 55+ De 55+ commissie heeft op vrijdag 18 oktober in de kantine een vergadering gehad en ongeveer 35 clubs waren weer aanwezig. Het was weer een nuttige vergadering waarin een aantal vragen gesteld werden door de aanwezige clubs. De speeldata voorjaarscompetitie 2014 zijn: 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5. De speeldagen zijn normaal op vrijdag maar als er in onderling overleg besloten wordt op een andere dag te spelen dan is dat mogelijk. Aanvangstijden kunnen eveneens in onderling overleg worden vastgesteld(denk aan dagen met hoge temperaturen). De wedstrijden dienen WEL voor of op de vastgestelde vrijdag gespeeld te worden.

te doen laat dat dan even weten via de mail: 55plus@etvdehelster.nl

ETV de Helster zal zo als het er nu uit ziet weer met 3 teams starten. In het 2e team is nog plaats voor enkele vaste spelers met als speelsterkte 6 of 7. Mocht er iemand interesse hebben mee

Wij wensen iedereen een prettige Kerst en alvast een goed uiteinde.

Tijdens de vergadering kwam naar voren dat een van onze spelers, Fokke van de Schaaf, onwel was geworden tijdens tennis. Dat hield de gemoederen behoorlijk bezig. Het leek aanvankelijk niet ernstig maar later bleek na onderzoeken toch dat Fokke een operatie moest ondergaan. Wij wensen hem namens de commissie heel veel sterkte de komende tijd. Al met al terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we stellen dat het weer een sportief en mooi jaar is geweest met ups en downs maar dat hoort er bij.

De commissie Senioren 55+


Pag. 29

JAARVERSLAG 2013 JEUGDSPORTCIE. Bestuur JSC Actuele bezetting Anneke Emmer :Clubkampioenschappen Henk Vink :Woensdagmiddag comp. Jeanette Bekker :Voor- en najaarscomp. zat / zon tot 31-12-13 Maurice van Oirschot :Voorzitter Projecten Frederieke Kadijk Isabelle v. Zadelhoff Martijn Doppen Marleen Brockรถtter

: Mini/maxi toernooi : Schooltennis : World Tour Tenniskids : World Tour Tenniskids

Doelstelling JSC De Jeugdsportcommissie is er voor alle jeugdleden. Zij organiseert verschillende activiteiten met als doel zoveel mogelijk jeugdleden te laten tennissen. Totaal aantal jeugdleden staat op dit moment op 215. (2012 : 234) Competitie De doelstelling vanuit de JSC en de TC voor de competitie is dat iedereen die zich inschrijft voor de competitie ook competitie speelt! Je kunt je gewoon individueel inschrijven of als voorkeur aangeven dat je graag met een vriendje / team speelt. De competitie is verplicht voor de selectiespelers. De algemene indeling voor de Jeugdcompetitie is als volgt: - Woensdag t/m 10 en 12 jaar - Zaterdag t/m 14 jaar - Zondag t/m 17 jaar. Individueel kan van deze indeling worden afgeweken. De definitieve indeling van de teams wordt begin februari 2014 bekendgemaakt. Voorjaarscompetitie jeugd Op een doordeweekse avond voorafgaand aan de voorjaarcompetitie worden de ouders c.q. de oudere jeugdleden uitgenodigd. De samenstelling van de teams is dan al bekend. Op deze avond wordt de nodige informatie gegeven en wordt een aantal zaken geregeld. Je moet hierbij denken aan: aanstellen van een teamleider, het vervoer naar de andere verenigingen. De wedstrijden tijdens deze competitie tellen mee voor de rating. Onze jeugd was bijzonder succesvol. In 2013 hebben16 teams (2012: 15) deelgenomen en 80 spelers (2012: 75)

Van de 8 teams (2012: 9) op de woensdag gingen er na de eerste helft van de competitie 6 teams (2012: 5) door in de A-poule, en zijn uiteindelijk 3 teams (2012: 1) kampioen geworden. Het meisjes- en jongensteam t/m 10 jaar zijn uiteindelijk na een erg spannende finale op ons eigen park Gelders Kampioen geworden!! Van de 3 zaterdagteams is er 1 team kampioen geworden, het gemengd 1 t/m 14 jaar. Zij gingen verder voor de vervolgrondes van het Gelders Kampioenschap en struikelden in de halve finale. Op de zondag hebben er 5 jeugdteams competitie gespeeld. Er is geen enkel team kampioen geworden. Het jongensteam 1 t/m 17 jaar is net tweede geworden. De andere teams hebben plaats vier t/ m zes gehaald. Van de 8 teams op de woensdag gingen er na de eerste helft van de competitie 6 teams door in de A-poule, en zijn uiteindelijk 3 teams kampioen geworden. Het meisjes en jongensteam t/m 10 jaar zijn na een spannende finale op ons park Gelders Kampioen geworden!! Najaarscompetitie (8 teams gespeeld) De najaarscompetitie is door de KNLTB georganiseerd. Op de zondag hebben 8 teams (2012: 6) deelgenomen aan de najaarscompetitie met ongeveer 37 spelers (2012: 28). Ook verschillende invallers hebben meegespeeld. Na 5/6 speelzondagen: 2 teams zijn eerste geworden (gemengd 1 t/m 17 jaar en gemengd 3 t/m 17 jaar), 2 teams zijn tweede, 2 teams zijn vierde, 2 teams zijn vijfde geworden. Op de woensdagmiddag hebben 3 teams deelgenomen aan de najaarscompetitie. 2 teams zijn tweede geworden, 1 team is vierde geworden. Al met al een geweldige prestatie! Clubkampioenschappen Jeugd single, dubbel en mix De clubkampioenschappen enkel, gemengd dubbel en dubbel worden verdeeld over het jaar gespeeld. De enkel en mix in het voorjaar VERVOLG OP PAG.30


Pag. 30

JAARVERSLAG JSC (vervolg van pag. 29) en de dubbel in het najaar. Deze clubkampioenschappen hebben we dit jaar samen laten vallen met de senioren. Dit is zeer goed bevallen. Afhankelijk van de inschrijvingen hebben we Aen B-poules gemaakt. De clubkampioenschappen zijn verplicht voor de selectiespelers. Deze wedstrijden hebben geen gevolgen voor de rating. 2013 2012 Enkel : 80 spelers : 60 spelers Gemengd dubbel : 32 spelers : 32 spelers Dubbel : 51 spelers : 53 spelers Open jeugdtoernooi Ieder jaar organiseren wij een open jeugdtoernooi. Ieder jeugdlid kan hier aan meedoen. Dit toernooi telt mee voor de ranking. Aantal spelers 67. (2012: 75) Mini – maxitoernooi Dit toernooi vindt plaats in het najaar. Hier bestaat de mogelijkheid om samen met een senior (opa/ oma, buurman/buurvrouw, vader/ moeder, een goede kennis) tegen anderen te spelen. De senior hoeft geen lid te zijn van onze club. Het gaat hier om het tennisplezier. Aantal deelname: 46 koppels (2012: 40) Mini- driekwarttoernooi Dit toernooi vindt plaats in het voorjaar op 4 vrijdagen van 16.00 tot 18.00 uur. Gemiddeld doen er zo’n 20 tot 25 kinderen aan mee in de leeftijd tussen de 5 en 9 jaar. Dit is niet alleen erg leuk om te zien, maar wordt ook door onze kleintjes zeer gewaardeerd. Hoewel dit niet meetelt voor de ranking wordt dat niet altijd door de spelers zo ervaren ;-) Iedereen die meedoet, krijgt 3 bonnen voor wat snoep, een ijsje en een ranja. Op dit niveau moet de inwendige mens niet vergeten worden… Gezien de onderbezetting van de JSC is dit onderdeel niet doorgegaan in 2013. Fit To Play Fit to Play is voor ieder jeugdlid dat niet in de selectie zit. Selectiespelers spelen relatief veel tennis terwijl de wat meer recreatief ingestelde jeugd, het tennis soms enkel tot de training beperkt. Daarom zijn er voor hen acht ochtenden in het jaar georganiseerd om spelenderwijs wat meer te gaan tennissen. Voor de gevorderde Fit to Players moet Fit to Play een springplank zijn naar het spelen van de tenniscompetitie. Van de gevorderde Fit to Players neemt zo'n 70% aan de competitie deel.

Fit to Play zou in november van start gaan, maar wegens onderbezetting van de JSC wordt dit uitgesteld tot een vrijwilliger zich aanmeldt die dit i.o.m. David wil gaan organiseren. Het draaiboek ligt klaar. Tennisdisco Een keer per jaar wordt voor alle tennisjeugd een tennisdisco georganiseerd. Het begint met een tennisclinic en een buitendisco. Daarna avondeten en een discofeest in het clubhuis. Enerzijds is het een leuk feest voor zowel de geselecteerde als de niet-geselecteerde jeugd, anderzijds een belangrijk instrument om de middelbare schooljeugd aan de club te binden. Enkele oudere jeugdleden waren begeleider. Er waren ruim 80 inschrijvingen. (2012: 75) Schooltennis Doelstelling van schooltennis is om jonge kinderen kennis te laten maken met tennis op school. In 2012 was een ‘pilot’ gestart voor schooltennis. Dit was succesvol. 4 scholen hebben hier aan meegedaan. In 2013 is er een werkgroepje opgezet die de scholen hebben benaderd. 6 Basisscholen doen mee met het schooltennis. In totaal zijn dit 27 groepen en 715 leerlingen. 1 BSO doet mee met twee locaties. In totaal 80 kinderen. De eerste les gaat onder begeleiding van David. Daarna nemen de scholen het over conform het lesprogramma van de KNLTB. Na het lesprogramma te hebben doorlopen, ‘kunnen ze afspelen voor een diploma op het park’. Elke school kan gebruik maken van een afsluitende tennisclinic op de tennisbaan. De eerste clinic heeft op 22 april plaatsgevonden. Eén basisschool maakt er geen gebruik van i.v.m. de afstand naar de tennisbaan en de korte gymtijd. Eén basisschool is onlangs gestart met schooltennis en heeft nog niet aangegeven of zij van de clinic gebruik willen maken. Op 12 juni heeft er een afsluitend tennistoernooi plaatsgevonden voor de deelnemende scholen van 14.00-16.00 uur. Sportiviteit en het wedstrijdelement zijn hierbij belangrijk. Alle deelnemende scholieren krijgen een aanbieding van ETV De Helster. Zij kunnen twee gratis proeflessen volgen en/of voor € 100,- aspirant lid worden en 14 tennislessen volgen tot 01-01-2014. Enkele kinderen zijn lid geworden. Al met al een fantastisch resultaat!


Pag. 31

JAARVERSLAG JSC (vervolg van pag.30) World Tour Tenniskids De nieuwe opzet van de KNLTB voor de kleintjes tot en met 11 jaar. Hier is het meedoen belangrijker dan winnen en via deze methode leren de kinderen alle aspecten van tennis. Aantal deelnemende kinderen bij ETV de Helster: 01-09-13 afd. 110 afd. 113 afd. 114 Totaal:

Rood Oranje 22 23 24 70

06-10-13 afd. 30 afd. 52 afd. 71 Totaal:

24

03-11-13 afd. 74 afd. 111 Totaal:

22

20 24 48

22

20 21 21

3 speeldagen, 181 kinderen, 30 teams waarvan 8 van de Helster, 8 hele banen per keer. (rood 2 miniveldjes, oranje 3/4 baan op 1 baan). Echt geweldig… Who’s Next Doelstelling Who’s Next is dat er vanuit de jeugd activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd. Ook dit jaar was het Who’s Next team niet bemand. Tot Slot: Als eerste willen wij namens de JSC de vertrekkende JSC leden: Bernadette de Jongh, Jeanette Bekker, Anita van Oirschot en Koert Meijs bedanken voor hun inzet en tijd. Nogmaals bedankt. In het begin van dit artikel heeft u kunnen lezen, dat naast de projecten, de JSC bestaat uit 3 leden. Als u alle bovenstaande onderdelen ziet, is er geen hogere wiskunde voor nodig om te zien dat al deze onderdelen niet meer met de huidige bezetting te organiseren is. Wij hebben binnen de JSC daarom moeten besluiten om onderdelen die – letterlijk buiten het ‘draagvlak’ vallen -, niet meer te organiseren. Dit zal dan consequenties hebben voor bepaalde onderdelen. Nu en in 2014. Dit is helaas de realiteit. Als vrijwilligers werk een ‘moeten’ wordt, dan gaat de lol er van af en haken mensen af. Dat is heel begrijpelijk. Om dit te voorkomen, moeten we roeien met de riemen die er zijn.

Dit is wel heel jammer, want de kinderen zijn hier het dupe van. Wij zijn een grote vereniging, wellicht dat hierin het ‘gevaar’ schuilt. Er zijn zoveel leden, dat de gedachte ‘dat een ander iets gaat doen’, makkelijk post kan vatten. Ook dit is begrijpelijk en natuurlijk zijn we allemaal druk, druk, druk. Daarom kunnen we voor elk onderdeel een project maken. Als er iemand zich meldt om de kar te gaan trekken en met enkele mensen in zijn tenniskring samen iets kunnen gaan doen, dan kost elk onderdeel betrekkelijk weinig tijd. Als voorbeeld: Fit to play: 8 zondagen van 2 uur. Als u 3 mensen in uw omgeving kunt mobiliseren om dit samen te organiseren, dan is een ieder in november tot en met maart in totaal 4 uur bezig met fit to play. Mini-driekwart voor de kleintjes: 4 vrijdagen van 1.5 uur. Ook hier 4 mensen die in de maanden april en/ of okt 1,5 uur besteden aan dit onderdeel in desbetreffende maand. Open toernooi: is maar een week. Met een aantal mensen een paar uur in een week in het hele jaar. Voorjaarscompetitie: 7 zaterdagen verdeeld over 3 maanden Enz… Voor alles hebben we een draaiboek en mensen die als vraagbank kunnen dienen. U staat er nooit alleen voor. Dit zou toch te doen ‘moeten’ zijn. Als wij vanuit de JSC hier en daar in de wandelgangen praten over eventuele nieuwe activiteiten, zoals een dag naar de masters, eendagstoernooi voor een goed doel, tijdens ons toernooi een tentenkamp met BBQ, enz, dan wordt daar enthousiast op gereageerd. En die enthousiaste reacties zijn goed om te horen. Echter, we krijgen de huidige activiteiten niet georganiseerd, laat staan nieuwe ideeen. Weinig handen maken veel werk… of: is het: ‘veel handen maken licht werk?’ Mogen wij u verwelkomen als vrijwilliger voor een project? Het plezier dat de kinderen ervaren is mooi om te zien en maakt meer dan goed.. Namens (uw en) alle kinderen willen wij u alvast bedanken. Jeugdsportcommissie (JSC)


Pag. 32

SCHOUDERBLESSURE Tennis is een complexe sport, waarbij er veel van lichaam gevraagd wordt: oog-hand coördinatie, een volledige inzet van het hele lichaam, in de zin van, rennen (sprinten), positie kiezen, het maken van de zwaai- en de slagbeweging. Dat betekent wanneer we alvast in termen van blessurepreventie gaan denken dat er aandacht besteed zal moeten worden aan: uithoudingsvermogen, flexibiliteit/reactie vermogen, en specifieke spier conditie. Mede daarom is het van groot belang om de belasting rustig op te bouwen als je net weer met tennis begint en niet gelijk te beginnen op het niveau en met de intensiteit waarmee je het vorig seizoen bent gestopt. Ook wanneer je van een binnenbaan naar een buitenbaan overstapt is het zaak op te passen en het lichaam de kans te geven weer te wennen aan de veranderde omstandigheden. Blessure indeling: Grofweg kunnen we de blessures onderverdelen in twee groepen: Ten eerste, tennis specifieke blessures, die o.a. ontstaan door overbelasting, en waar het vooral klachten betreft van de schouder(gordel) en klachten rond de elleboog. Ten tweede, klachten die niet tennisspecifiek zijn, en die we dus ook bij andere sporten zien. Het gaat hier vaak om zaken als rugklachten, knieklachten, achillespeesletsels, spierscheuren, enkelletsels, en soms, a.g.v. een val, schaafwonden. SCHOUDERKLACHTEN Het betreft hier vaak een groep spieren die rondom de hele schouderkop liggen en wel worden aangeduid als "rotator cuff" spieren. Deze spieren en pezen beginnen op het schouderblad en hechten vast op het opperarmbeen (de humerus). Deze spieren zijn nodig om de schouder in staat te stellen om in alle richtingen te bewegen. Als gevolg van overbelasting kan er een tendinitis, een peesirritatie / peesontsteking (en in sommige gevallen een peesschede ontsteking) ontstaan. Ten aanzien van het woord ontsteking geldt dat het hier gaat om een niet-bacteriële ontsteking, waardoor het eigenlijk (in niet-medische situaties) juister zou zijn over peesirritatie te spreken. Oorzaak voor deze irritatie is veelal het veelvuldig bovenhands serveren. Twee bewegingspatronen liggen daar o.a. aan ten grondslag. In de eerste plaats wordt de arm vaak niet genoeg

omhoog gebracht, de gemaakte hoek schommelt zo rond de 90º, waardoor er een sterke wringing in het schoudergewricht ontstaat. Het verder omhoog brengen van de arm tot ca. 135º geeft voldoende ruimte om een normale bewegingsafloop te verkrijgen. Het tweede bewegingspatroon wat problemen kan geven is wanneer de arm, hoewel de hoogte goed is, te veel naar achteren wordt doorbewogen. Daardoor komen in en rond het schoudergewricht diverse structuren in de knel, waardoor klachten kunnen ontstaan. (Dit zelfde patroon zien we ook vaak bij volleyballers.) Wat te doen ? In de eerste plaats is het zaak om goed op de signalen van het lichaam te letten. De eerste structurele stap in het herstel proces is het (laten) controleren van je techniek, zoals uit bovenstaande duidelijk mag zijn. Uiteraard is er geen enkele sporter -en terechtdie bij het eerste pijntje gelijk gaat lopen zeuren. Maar mochten de klachten, die zich in eerste instantie vaak uiten als een zeurend gevoel, toch iets langer aanhouden of heviger worden, dan is het zaak om op te passen. In eerste instantie is het iets terug nemen van de belasting vaak al voldoende. Zeker wanneer dit wordt aangevuld met het veel(vuldig) en onbelast bewegen, in de zin van zwaaien/bengelen met de arm en het draaien van -in grootte variërende- cirkels. Van groot belang is het daarbij er op te letten dat géén van deze bewegingen pijn mag doen en/ of klachten geeft. Ook kan het soms zinvol zijn, met name in een meer acuut stadium met pijn, een ijszak gedurende ca. 25 minuten op de pijnlijke plaats te leggen. Eventueel kun je ook zelf het pijnlijke gebied ligt masseren. In de beginfase is dit veelal voldoende. Geef je geen acht op deze signalen, dan kan zich een erg vervelende en pijnlijke blessure ontwikkelen die, in het ergste scenario, de rest van het tennisseizoen behoorlijk kan verpesten. Blijven de klachten aanhouden of verergeren ze, schroom dan niet om een (sport)arts of een goede sportfysiotherapeut te raadplegen. Verdere behandelmogelijkheden zijn: fysiotherapie, pijnstillers, of, in het uiterste geval en uiteraard alleen via de (huis)arts injectietherapie.


Golfen op een landgoed

• • • • •

Golfschool Gelderland met diverse arrangementen Golfdagen Golfclinics Restaurant Welderen, terras met uitzicht op hole 18 Diverse vergader- en presentatiezalen

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze site www.golfenopeenlandgoed.nl Golfbaan Landgoed Welderen

• Grote Molenstraat 173 • 6661 NH Elst • Tel. 0481 376591• E-mail: info@welderen.nl 12:01:51


Hypotheken, hypotheken, hypotheken . . . Er zijn veel hypotheken, er is maar één adres met de juiste service. De Hypotheekshop Dorpsstraat 3, Elst (0481) 350 221 www.elst.hypotheekshop.nl

Wij serveren u een uitgebreid dienstenpakket op een presenteerblaadje...

es

U ontvangt GRATIS het boek “Alle Ballen Verzamelen” van Richard Krajicek als u van één van onze diensten gebruik maakt!

roerend Ongoed

ti

Be

Hyp o

en ek th

Witjes Makelaars Dorpsstraat 3, Elst Telefoon 0481-376222 www.witjesmakelaars.nl

Ta x a

h eer

Profile for ETV de Helster

Balans 2013.3  

De Balans is een uitgave van ETV de Helster

Balans 2013.3  

De Balans is een uitgave van ETV de Helster

Advertisement