Elektroniktidningen december 2020

Page 1

NR 12 DECEMBER 2020

ELEKTRONIK TIDNINGEN

SVERIGES ENDA ELEKTRONIKMAGASIN FÖR PROFFS

TEMA: MEDTECH & HEALTH Genom att stoppa in sensorer i skidhandtagen går det att mäta både åkstyrka och teknik. Lösningen kommer från Göteborgsföretaget Skisens. /12–13

INTELLIGENT HANDTAG FÖRBÄTTRAR STAKNINGEN

FLOW NEUROSCIENCE:

DT-SKANNER:

Ström och terapi mot depressioner

Varje foton räknas

/14–15

/16–18

PRENUMERERA KOSTNADSFRIT T! ETN.SE/PRENINNEHÅLL: ETN 12/20

28

Utges av Elektroniktidningen Sverige AB adress: Folkungagatan 122, 4 tr, 116 30 Stockholm. telefon: 08-644 51 20 | www.etn.se bankgiro: 5456-3127

22

redaktion: Anna Wennberg (ansv. utg.), Per Henricsson, Jan Tångring. grafisk formgivning och layout: Joakim Flink, TYPA jocke.flink@typa.se annonser: Anne-Charlotte Sparrvik, 0734-17 10 99 | e-post: ac@etn.se

18

prenumeration: webb: etn.se/pren | e-post: pren@etn.se telefon: 08-644 51 20

Anna Wennberg Bevakar analogt, opto och kommuni­kation, kraft, sen­so­rer, distri­bution, medicinsk elektronik och minnen. anna@etn.se | 0734-17 13 11

20

Per Henricsson Bevakar test & mät, rf och kom­munikation, produktion, FPGA, EDA och passiva komponenter. per@etn.se | 0734-17 13 03

Jan Tångring Bevakar in­byggda system, mjukvara, processorer, kort och skärmar. jan@etn.se | 0734-17 13 09

Anne-Charlotte Sparrvik Ansvarar för sälj- och ­marknadsföring. ac@etn.se | 0734-17 10 99 © Elektroniktidningen 2020 upplaga: 13 000 ex (exkl. emagasin) Allt material lagras elektroniskt. issn 1102-7495 Organ för SER, Svenska Elektrooch Dataingen­jörers Riksförening, www.ser.se Tidningen trycks på miljövänligt papper av Pipeline Nordic. omslagsbilden: Det smarta handtaget från Skisens ska göra dig till en bättre skidåkare.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

10 4

22

10 18 20

25 28

Epiluvac serverar stora skivor med hög kvalitet Epiluvac levererar egenutvecklad utrustning för kiselkarbid- och galliumnitridepitaxi. Med det senaste tillskottet – en dubbelreaktor – är Lunda­ företaget ensamt om att kunna leverera 8-tums­ skivor med extremt hög kvalitet över hela ytan.

Full koll på mätdata Robust och samtidigt lättanvända mätnoder som kommunicerar via NB-IoT, halländska Celsicom har utvecklat hela kedjan från IoT-noderna till molnet och analysfunktionerna. Feberportal kan varna för utbrott En båge fylld med IR-sensorer tar tempen på passerande människor. Den svensk­kanadensiska produkten konkurrerar med kapacitet och precision. Ett EKG räcker för att se sporadiskt förmaksflimmer Svenska Zenicor har utvecklat ett ­tum-EKG som fångar upp störningar i hjärt­ rytmen. I framtiden vill företaget med artificiell intelligens se spår av förmaksflimmer i ett EKG som idag uppfattas normalt.

EXPERT: Signify sätter ljus på corona Signify utvecklar UVC-ljuskällor för att inaktivera viruset. Tester visar att det enbart krävs nio sekunders exponering för att viruset inte längre ska gå att detektera, skriver Femke Megens på Signify. EXPERT: Personsäkerhet i elektriskt kopplade instrument Gary Bocock på XP Power berättar om säkerhetskrav på strömförsörjningen hos ­instrument med så kallade applicerade delar. EXPERT: Släpp loss kraften i AI! Systemkretsar med FPGA-block och processorsystem gör det möjligt att använda artificiell intelligen för att lösa kritiska ­hälsoproblem, skriver Subh Bhattacharya på Xilinx.

3


STARTBLOCKET

Lundaföretaget Epiluvac levererar egenutvecklad utrustning för kiselkarbid- och galliumnitridepitaxi. Reaktorerna bygger på svenskutvecklad gasfasdeponering som kan styras noggrannare än alla alternativ. Det senaste tillskottet är en dubbel­reaktor för 8-tumsskivor som ger extremt hög kvalitet över hela ytan. Andra har försökt, men ingen har lyckats.

Epiluvac serverar stora F ortfarande är det ­ovanligt med 8-tumsskivor i kiselkarbid. Provserier finns, men skivorna som levereras idag är på sex och fyra tum. – Men större skivor kommer. Genom att gå upp i storlek får halvledartillverkarna snabbt bättre lönsamhet, förklarar Roger Nilsson, CTO på och medgrundare till Epiluvac. Tekniken som reaktorerna är baserade på har sitt ursprung i Linköpings universitet (se ruta) och kallas hot-wall CVD (chemical vapor deposition). Som ordet antyder är alla väggar inuti reaktorn ungefär lika varma. Reaktorerna lägger på kiselkarbid- eller galliumnitridskikt på skivor av kisel eller kiselkarbid. Genom epitaxiprocessen skapas lager med olika elektriska egenskaper på en skiva. F Ö R AT T A L L A KO M P O N E N T E R

som kommer från en skiva ska få samma egenskaper måste temperaturen under processen styras väldigt precist. Ju större skivorna blir, desto viktigare är

det att ha fullständig kontroll på temperaturen. – Vi har därför utvecklat en lösning som gör att man kan mäta temperaturprofilen i reaktorn och justera den under tiden man kör. Det har gjort att vi även vid 8-tum är säkra på att temperaturen inte varierar mer än ±2 °C över hela skivans yta. – Det är en unik lösning idag. Ingen annan gör det. Det finns de som försöker, men ingen som

ännu gjort det fullt ut som vi. Då ska man veta att tempera­ turen i reaktorn under kiselkarbidepitaxi är mycket hög – uppemot 1 600 °C.

O M T E M P E R AT U R E N inte hålls konstant över skivans yta kommer tillväxthastigheten att variera och resultatet blir en skiva vars tjocklek varierar. Epiluvac lovar att tjockleken hos 8-tummare som processats i företaget ma-

skiner inte varierar mer än en till två procent. – Lite svårare att få till när skivorna blir större är samma dopning över hela ytan. Toleranskraven beror av vilka komponenter som ska tillverkas. Variationen i dopningen bör som mest ligga på fem-sex procent, men ofta är kravet tre procent. Här kommer den dubbelreaktor som Epiluvac utvecklat in. Den hanterar 8-tumsskivor och

HISTORIK Epiluvac grundades år 2013 för att kommersialisera en teknik som kallas hot-wall CVD – en form av gasfasdeponering där temperaturen kan styras mycket kontrollerat. Tekniken har sina rötter i utveckling vid Linköpings universitet. Ursprunget till Epiluvac är företaget Epigress som grundades 1993 och då direkt inledde ett samarbete med Linköpings universitet för att utveckla olika typer av CVD-reaktorer. Tillsammans byggde de världens första reaktor för SiC-epitaxi och under många år levererade Epigress en majoritet av alla forskningsreaktorer i världen.

– Om något forskningsresultat presenterades på en konferens så var det långt mer än hälften som hade använt vår maskin, berättar Roger Nilsson, som var med och grundade Epigress. Sex år efter start köpte den tyska branschjätten Aixtron det svenska företaget, och under ett antal år levde det svenska teamet vidare som Aixtrons specialistgrupp inom hot-wall. Aixtron anammade hot-walltekniken på sitt sätt, i kombination med den egna tekniken. Det tyska företaget levde gott på boomen för lysdioder runt år 2010–2011.

Därefter rasade försäljningen drastiskt på denna typ av maskiner eftersom lysdioder inte behöver så pass avancerad teknik och andra mindre komplicerade maskiner kom ifatt. Temperaturen som krävs för lysdioder är betydligt lägre än för avancerade SiC-komponenter, och då räcker vanlig CVD. Konsekvensen blev att Aixtron lade ner teamet i Sverige. Kort därefter grundades Epiluvac av Roger Nilsson, CTO, Richard Spengler, COO, och SiC-entreprenören Bo Hammarlund. Företaget har sex anställda.

Nästa steg i Lund och Linköping Epiluvac har kommit dit att det kan göra det kunderna vill ha. Nu måste företaget bevisa att det är så. Nästa steg är därför att bygga upp två labb – ett för SiC i Linköping och ett för GaN i Lund. Där ska företaget visa för potentiella kunder vad det verkligen kan göra med sina maskiner.

En försöksreaktor för tillverkning av Ga2O3 som är utvecklad inom Vinnovas kompetenscenter C3NiT-Janzen med stöd av Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Stödens id-nummer är P45396-1 samt 2016-00889. FOTO: THOR BALKHED Läs mer: www.c3nit.se

4

– Vi har talat med alla möjliga potentiella kunder i världen, både stora och små, men nu vill framförallt de stora halvledarbolagen ha bevis på att vi kan göra det som de behöver innan de beställer maskinen för en volymlina, säger Roger Nilsson. Hittills har företaget identifierat lämpliga lokaler. Nästa steg är att finansiera det hela.

– Där har vi börjat en diskussion med intressenter som kan tänka sig att vara med och investera i företaget så att vi kan gå vidare. Om investeringen går i lås är planen att under nästa år starta två labb. Det ena ska ligga vid Lunds universitet, i Pronano Labs, och vara specialiserat på GaN-på-kisel. Det andra ska

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


STARTBLOCKET Dubbelreaktorn är två reaktorer som delar på ett vakuumsystem (tv). Roger Nilsson (th).

skivor med hög kvalitet presenterades första gången på en konferens i Japan för ett år sedan. – Det går att uppnå positiva effekter i kvaliteten i materialet om man kopplar ihop olika reaktorer. På sikt ser vi att vi kan koppla ihop fler reaktorer, men i ett första steg har vi två tillsammans. Utmaningen har att göra med att olika processteg har olika kemiska sammansättningar som inte är kompatibla. Det finns

ligga vid Linköpings ­universitet, i närhet av C3NiT, och vara inriktat på SiC-epitaxi. C3NiT är ett kompetenscent­ rum finansierat av Vinnova, som startade för runt två år sedan. – Där är vi med för att utveckla olika förbättringar av epitaxin. Det är ett väldigt lovvärt initiativ från Vinnova och det ­knyter samma olika universitet i Sverige, som Chalmers, Lund, Linköping, men även företag som exempelvis Saab, Ericsson, Hitachi-ABB Power Grids och On Semiconductor, säger Roger Nilsson, och adderar: – C3NiT har dessutom konstaterat att världen inte slutar

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

alltid en viss minneseffekt som ger oönskade effekter när man kör två väldigt olika processteg efter varandra. Då är det bättre att flytta wafern till en annan reaktor. N Ä R E T T P R O C E S S T E G är klart måste enkelreaktorn därför rengöras innan nästa steg kan ta vid. Det tar tid och sker med hjälp av etsande gaser som saltsyra. – I dubbelreaktorn kan du ­istället köra en process i en reaktor och sen, när wafern fortfarande är hyfsat varm, flytta den till den andra reaktorn för det andra processteget, säger Roger Nilsson och förtydligar: – Det kan handla om att i ett steg ha hög dopning, och i det andra väldigt låg dopning. På så sätt smittar man inte ner den andra reaktorn i processtegen. Ytterligare en bonus är att skivorna inte exponeras för luft mellan de olika stegen. Istället transporteras de i en kontrollerad miljö med vakuum och vid +700 °C så att ytan inte påverkas av fukt och syre.

På konferensen i Japan fick ett polskt forskningsinstitut som arbetar med både SiC och GaN upp ögonen för den nya dubbelmaskinen. För en månad sedan fick Epiluvac sin allra första order från just det universitetet i Polen där forskningsinstitut har sitt labb. – Där ska de köra SiC i den ena reaktorn och GaN i den andra. Finessen för dem är den automatiska waferhanteringen som sköter i- och urladdning av skivor. De spar helt enkelt in kostnaden för en waferhanterare. Det fungerar, men är inte grundtanken med vår maskin, förklarar Roger Nilsson. D E N NYA D U B B E L M A S K I N E N är inte bara lämplig för forskning utan också för kommersiell produktion. Den kan visserligen enbart hantera en skiva i taget, men köras obemannad dygnet runt. – Vi har räknat på att den är konkurrenskraftig.

ANNA WENNBERG anna@etn.se

FAKTA

Surfar på elbilsboom Idag är elbilar den stora marknaden för kraftelektronik i kiselkarbid. Vissa hävdar att hela 75 procent av alla elbilstillverkare har gått över till kraftkomponenter i kiselkarbid i stället för komponenter i kisel. Säkert är i varje fall att Tesla fullt ut använder kiselkarbid i strömriktaren och i laddaren som finns ombord, för att minska vikten och öka effektiviteten. När Tesla erkände det officiellt för något år sedan drogs många elbilstillverkare med. Samtidigt har exempelvis England nyligen beslutat att fossildrivna bilar inte får säljas från år 2030, och dit är det bara drygt nio år. Det finns således en stark drivkraft i samhället att gå mot elektriska fordon, men också annat såsom intelligenta kraftnät som behövs när produktionen av elkraft blir mer mixad från solceller, vindkraft och annat och konsumtionsmönster ändras. Framåt vill svenska ­Epiluvac vara med och rida på den kraftigt ökad efterfrågan på exempelvis avancerade switchade krafttransistorer i kiselkarbid.

med SiC och GaN, utan man har även gått in på ytterligare ett nytt material, galliumoxid, som tros kunna bli ännu bättre i vissa til�lämpningar. Just nu utvecklar Epiluvac även andra idéer, som att kombinera fler än två reaktorer i ett vakuumsystem. – Vi tittar till exempel på hur vi kan göra något processteg på ett fiffigare sätt. Man skulle kunna lägga på ett toppskikt med kontakter eller liknande. Då blir den en tredje eller fjärde reaktor i en kombivariant. Det är något vi arbetar aktivt med. ANNA WENNBERG anna@etn.se

5


STARTBLOCKET Olle Lundberg (CTO) och Erik Wallin (FoU-chef).

Svensk prob ser under BGA:n

Det går att se upp till 20 rader med lödkulor under en monterad BGA med hjälp av Solnaföretaget Inspectis nya prob. Det underlättar upptäckt av mikrosprickor, kallödningar, kortslutningar och andra fel som kan uppstå i lödprocessen.

Uppsalabolag gör solpanelerna 25 procent effektivare Lägg ett halvgenomskinligt lager av perovskit under täckglaset på solpanelen så ökar verkningsgraden med 25 procent. Nystartade Evolar i Uppsala har tagit in norskt kapital för att kommersialisera tekniken.

Kiselbaserade solceller har haft svårt att nå särskilt långt över 20 procents verkningsgrad, istället har tillverkarna fokuserat på att pressa produktionskostnaden. Nu kan de ta ett rejält prestandakliv med hjälp av en så kallad tandemcell som har ett lager av perovskit under täckglaset. Lösningen lovar att öka verkningsgraden med 5 procentenheter och därmed kan cirka 25 procent av den solenergi som träffar panelen omvandlas till el. Lagret med perovskit tar hand om energin från ljus med kortare våglängder som ligger åt det blåa hållet med ett bandgap på cirka 1,6-1,7 eV, medan kiselcellen tar hand om det ljus som ligger åt det röda hållet med ett bandgap på drygt 1 eV. – Vi belägger hela ytan [med perovskit] men avskiljer separata

6

celler i den belagda ytan. Detta för att uppnå önskad spänning och strömstyrka. Vi styr kompositionen i perovskitskiktet och cellindelningen för att matcha skiktet med det underliggande skiktet av kisel, förklarar Evolars vd Mats Ljunggren för Elektroniktidningen. D E L A R AV G R U P P E N bakom Evolar – som startade så sent som i fjol – var även med och grundade Solibro år 2003. Solibro utvecklade tunnfilmssolceller med glas som bärare och baserade på materialet CIGS. Verkningsgrad låg på 24 procent och en tunnfilmsmodul hamnade på 21 procent. Tekniken kunde dock inte konkurrera prismässigt med solceller av kisel, så Solibro försattes i konkurs i fjol. Nu tar Evolar in kapital från det norska investmentbolaget Magnora som får drygt 28 procent av ägandet med möjlighet att öka på det till 63,5 procent i kommande kapitalanskaffningsrundor. Hur mycket pengar det handlar om är inte offentligt. Evolar har nyligen förvärvat Solibros anläggning i Uppsala

som både ska användas för utvecklingsverksamhet och för att tillverka fullskaliga prototyper. – Genom att lägga till den tunna solcellstrukturen av perovskit omvandlas en standardprodukt till en premiumprodukt. Lika viktig är den enkla integrationen av tillverkningsprocessen i befintliga produktionsanläggningar, vilket innebär att investeringskostnaderna för solpanelstillverkare betalar sig på mycket kort tid, säger Mats Ljunggren. F Ö R E TAG E T S K A D O C K inte bli en tillverkare av solpaneler utan ska designa produktionslinjer till partners och kunder. Dessutom ska företaget tjäna pengar på utvecklingsarbete, mjukvara och royalty. Idag produceras cirka 270 miljoner kiselbaserade solmoduler varje år. Marknaden för solceller förväntas växa från dagens 115 GW till 200 GW år 2025 och till över 1000 GW år 2045 enligt International Technology Roadmap for Photovoltaic, 2020.

Kapslingar som BGA:er, μBGA:er, CSP:er, CGA:er och flipchip är erkänt svåra att inspektera med kameror, ofta får man ta till röntgen för att förvissa sig om att lödningarna blivit korrekta. Inspectis nya prob kan inte ersätta röntgen helt, men möjligheten att studera lödningarna från sidan gör det möjligt att hitta många av felen. Proben fungerar ungefär som ett omvänt periskop med ett minimalt prisma längst ned som gör det möjligt att titta parallellt med kortet för att se in under kapslar. Tekniken fungerar ned till ett avstånd på 40 µm mellan kapseln och kortet. Upplösningen i bilden är 5 Mpixel. Det går att justera skärpan plus att belysningen från proben är justerbar vilket gör att man kan se upp till 20 rader in under kapseln. Spetsen har en fjädrande mekanism för att den inte ska skadas vid kontakt med kortet. PER HENRICSSON per@etn.se

PER HENRICSSON per@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


TEKNIK SOM RÄDDAR LIV Driftsäker anslutning Autoklaverbar Icke-magnetisk Tillförlitligt beröringsskydd Mycket hög kontaktbeständighet

FÖRSTKLASSIGA ANSLUTNINGAR FÖR MEDICINSKA TILLÄMPNINGAR För medicinska tillämpningar är tillförlitlighet och driftsäkerhet bokstavligt talat livsviktiga. ODU tillhandahåller de rätta anslutningarna som lever upp till medicinteknikens höga krav – bland annat för system såsom hjärtlungmaskiner, mobila EKG-enheter, operationsbordssystem och MRT- enheter. ODU erbjuder även omfattande service för hela sortimentet – allt på samma ställe.

www.odu.se


STARTBLOCKET

Imsys utvecklar AI-processor Svenska processortillverkaren Imsys ­utvecklar en massivt parallell ­processor för AI-beräkningar. Finansering ska komma från en nyemission på upp till 17,6 miljoner kronor.

GE köper svensk fotonräknare

Dag Helmfrid, Dávid Juhász och Stefan Blixt.

Om ett par, tre år hoppas svenska talet kärnor är intressant, liksom kapaciteten att skyffla data in och Imsys kunna presentera en helt ut ur chipet och vilken numerisk ny processor vid namn Alice. Den är massivt parallell – kanske precision som ska stödjas. Imsys experimenterade med tusentals kärnor – och ­anpassad parallellprocessorer redan år för beräkningar i artificiella 2015 i samarbete med KTH. Ett neuronnät. av koncepten var ett chip med Det brukar ta lång tid mellan 4 096 kärnor. Imsys släpp av ny hårdvara. FöDet finns AI-tillämpningar retagets arkitektur är nämligen utan extrema prestandakrav som mikroprogrammerbar, vilket klarar sig bra med en enkelkärna. betyder att den kan ges en ny Men där har Imsys för närvaarkitektur via firmware. rande inget intresse. Genom decennierna har Företaget talar istället till ­Imsys kunnat hoppa från trend till trend genom att skifta mikro- exempel om självkörande bilar som en tillämpning. Det är den program. Processorn är odödlig enda nisch­tillämpning Elektropå det viset. niktidningen känner till som fått Men nu har Imsys bestämt sig en optimerad asic, tillverkad av för att konkurrera med de allra vassaste AI-kretsarna. Då behövs amerikanska Tesla. Imsys har deltagit i ett massor av parallellism. EU-finansierat utveckSå mycket att Imsys vill lingsprojekt inriktat på utveckla en massivt paralsjälvkörande bilar och lell processor. säger sig delta i en tidig Den närmaste framfas av ett samarbetsprotiden ska Imsys ägna åt jekt med en marknadsatt utveckla koncept och testa dem i FPGA:er. An- Magnus Stuart ledande utvecklare av

AI-teknik för bilar. Företaget nämner även 5G som möjligt tillämpningsområde, liksom lösningar inom hälso- och sjukvård. Imsys tror sig kunna få fram en effektiv neuron­näts­ accelerator. – Vi ligger bra till i teraops per watt, säger bolagets vd Magnus Stuart. Om ett par, tre år hoppas företaget kunna presentera ett slutresultat. För finansiering ansöker Imsys om notering på NGM Nordic SME – en nordisk marknadsplats för små och medelstora bolag. – Vi behöver få upp ögonen och väcka intresse hos fler kunder och samarbetspartners. Det gör vi lättare genom att vara noterade, säger Magnus Stuart. Noteringen planeras till den 29 december. Samtidigt genom­ för bolaget en nyemission. Teckningstiden löper mellan den 30 november och 11 december. JAN TÅNGRING jan@etn.se

SER-KRÖNIKA

Ett mycket speciellt år till ända

DAVID EVERET T STRICKLER/UNSPLASH

I december 2019 såg vi fram emot ett spännande år fyllt av föredrag och intressanta möten. Nu kom ju C ­ ovid att omdefiniera året och det har givetvis starkt påverkat SER och de planer vi hade. Vi har dock ­jobbat vidare med att bland annat förstärka vår närvaro i sociala medier. Vi hoppas att detta kan ­möjliggöra en tätare och rikare dialog inom SER framöver, ett viktigt komplement till viktiga aktiviteter som seminarier och företagsbesök. Vi fick skjuta på det traditionella årsmötet i maj och istället ha ett reducerat årsmöte i oktober. Det traditionella höstmötet med föredrag och utdelning av SER-prize har vi flyttat till 2021. I år har vi gjort stor satsning på vår tidskrift Elteknik med en ny professionell redaktion. Vi kommer att fortsätta med tidskriften Nordisk Energi, som är en digital tidskrift med 4 nr/år. Vidare har vi startat ett samarbete med IDG för tidskriftsprenumerationer med rabatterbjudande. Vi har också fortsatt samarbete för kompetensutveckling på distans med PROMPT-programmet och andra nya program för vidareutbildning på distans. Och så har vi det nya samarbetet med vår partner Swedsoft som har gett oss tillgång till digitala seminarier och föredrag. I våras gjorde vi en satsning på att rekrytera studenter på högskolorna. Vi tillsatte tre studentambas-

sadörer som kommer att fortsätta studentkampanjen på KTH och Chalmers. Vi kommer också att dra igång en kampanj nästa år på Lunds tekniska högskola. SER har också startat ett digitalt bokprojekt; Svenska Telekom- och Radioteknikens historia. Boken ska berätta om teknikutveckling och historia runt telekommunikationens fasta och mobila nät – från telefonins början fram till idag. Välkommen att bidra, bli intervjuad eller skriva! Boken blir vad vi medlemmar gör den till! Vi vill påminna om att ni lägger in era aktuella emailadresser, instruktioner finns på hemsidan ser.se. Vi ser som sagt tillbaka på ett mycket annorlunda 2020, och blickar framåt med tillförsikt, 2021 kommer att även det vara annorlunda, men förhoppningsvis på ett mer positivt sätt. God Jul och Gott Nytt År önskar SER Styrelsen och SER-redaktionen STAFFAN SKOGBY SER ordförande INGER BJÖRKLIND BENGTSSON SER Redaktör

Prismatic Sensors utvecklar en datortomograf vars detektor räknar varje foton. Det gör att bildkvaliteten kan förbättras rejält, utan höjd stråldos. Nu köper General Electric Healthcare, som tillhör världsledarna inom datortomografi, det svenska företaget.

Under många år har forskare på KTH, men också Linköpings universitet, utvecklat världens mest avancerade detektor för datortomografi. År 2012 bildades Prismatic Sensors av individerna runt den forskningen. En centralfigur i företaget är Mats Danielsson, vd och tillika professor i fysik på KTH. Han har sedan tidigare erfarenhet av att ta forskning från labb till sjukhus. År 2000 startade han Mamea Imaging för att utveckla en detektor som klarar sänkt stråldos vid mammografi. Fem år efter start köpte Sectra loss systemet och år 2011 såldes tekniken vidare till nederländska Philips. Numera räddar maskinen dagligen kvinnoliv i sitt arbete på sjukhus världen över. P R E C I S S O M i mammografifallet är nyckelingrediensen i Prismatic Sensors teknik en detektor som räknar varje foton. En unik detalj är att detektorerna är gjorda i kisel. Alla konkurrenter, däribland Siemens, utvecklar detektorer i kadmium-zink-tellurid. – Kiselbaserade detektorer ger överlägsen spektral upplösning, utan att kompromissa med räkningshastigheten eller rumslig upplösning, säger Mats Danielsson i ett pressmeddelande. Prismatic Sensors har samarbetat med GE Healthcare en längre tid, och GE har haft en minoritetsandel i det svenska företaget sedan 2017. Nu går företagen ihop med siktet ställt att få ut en fotonräknande datortomograf på marknaden. Tekniken tros ha potential att skapa en helt ny standard för vård inom onkologi, kardiologi, neurologi och många andra kliniska CT-tillämpningar. Inga villkor för transaktionen avslöjas, men Prismatic Sensors värderades i höstas till 760 miljoner kronor. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

8

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


Kostnadsfritt verktyg för lagerhantering

Hämta inventarielista

Cycle-count

Hitta en produkt

mouser.se/inventory-management

Lägg till en produkt

Ta emot

Beställ


STARTBLOCKET Uppkopplade sensorer kan tyckas som en simpel produkt men för att industrin ska använda dem krävs att de fungerar klanderfritt i stökiga miljöer och att mätvärdena är kalibrerade. I slutet av november lanserade ­Halllandsbaserade Celsicom den andra generationen av sina uppkopplade mätboxar. De har blivit enklare att använda tack vare NB-IoT.

Vet när gjutningen är klar – Vi på Celsicom är några 50-plussare som känt varandra sedan 80-talet och som kände att uppkopplade mätprylar var intressant, säger Stefan Carlsson som är vd. År 2012 startade de Celsicom men alla tre grundarna fortsatte att jobba i sina egna bolag samtidigt som de utvecklade den första generationen av uppkopplade sensorer för bland annat fukt- och temperaturmätning. – Vi har märkt att det finns många med jättebra idéer. Det är inte det svåra. För att få ut det i verkligheten hos de stora så krävs ett systemtänk. Hade vi sålt utan Nordtec och deras ackrediterade labb hade det inte varit så enkelt. Samarbetspartnern Nordtec, med 17 anställda i Göteborg, säljer instrument till industrin men har också labb som Celsicom fått nyttja. – Allt är designat från grunden av oss och vi har sålt produkterna under fem, sex år till stora kunder som Anticimex, Peab, Skanska och NCC. Totalt har vi ungefär tusen system ute. systemet är en gateway som ansluts till Internet via Lan eller mobilnätet. Mätboxarna pratar med gatewayen via radiokommunikation på 433 MHz-bandet och kan mäta storheter som fukt, radon, tryck och temperatur. Även om räckvidden blir upp till 700 meter finns det alltid en del problem med plåt och tjocka väggar som kan dämpa signalen, plus att gatewayen behöver 230 V. För knappt två år sedan började arbetet med en ny generation och i slutet av november lanserades den. Gatewayen är slopad, istället kopplas varje sensor direkt till det egna molnet via Telias halvårsgamla nät för den smalbandiga IoT-tekniken NB-IoT. – Det är en gigantisk skillnad i enkelhet, säger Stefan Carlsson. B A S E N I D E T F Ö R S TA

10

Med de nya mätboxarna räcker det med att ta av locket, skanna QR-koden med mobilen och logga in i molntjänsten där boxen får ett namn. Man måste också bestämma hur ofta den ska mäta och sända. Beroende på modell kan man dessutom behöva koppla in en extern givare. Det senare gäller alltid för den lite större gula varianten som används vid betonggjutning för att mäta hållfastheten. – Den har rejäla polskruvar för att det ska vara enkelt att skruva fast tråden. T R Å D E N Ä R I S J Ä LVA verket en termoelementgivare som gjuts in i betongen. Genom att mäta temperaturen i betongen går det att beräkna hållfastheten och därmed se när gjutningen är klar. – Tidigare var man tvungen att skicka en Excelfil med mät­ värden till konsult. Nu är det bara att logga in i molnet för att studera hur härdningsprocessen framskrider. För att allt ska fungera måste man också välja rätt recept på den aktuella betongblandningen. – NCC har köpt 15 boxar till bygget av den nya centralen till Västlänken. De ser direkt nyttan, säger Stefan Carlsson. Två andra tillämpningsområden utanför byggsektorn är temperaturövervakning i kylar och frysar liksom fuktmätning efter vattenskador. – Vi har utvecklat en speciell tjänst där vi kalibrerar i tre dygn hos Nordtec vid 95, 85 och 75 procents relativ fukt för att se hur mycket de avviker.

Värdena lagras i molnet och kopplas till serienumret på givaren. När användaren registrerar numret hämtas kalibreringsdata automatiskt. V I D S A N E R I N G efter vattenskador används fuktgivare för att registrera trenden. När man anser att torkprocessen är klar åker en fukttekniker ut och genomför en officiell slutmätning för att verkligen fastställa att det är torrt. Idag kan de få åka ut flera gånger när processen går långsammare än beräknat. Boxarna finns i sju modeller som kostar från 2 150 kronor medan molntjänsten börjar på 19 kronor per månad och box inklusive datatrafiken. Boxarna drivs av två AA-batterier som räcker ungefär ett år om man mäter var femte minut och skickar över mätdata var tredje timme. Det finns ett buffertminne för att inga mätdata ska gå förlorade om boxen tappar kontakten med nätet. Djävulen sitter som bekant i de små detaljerna. Ett exempel är de små ljusgrå plastlådorna som saknar skruvar men som trots det kan sitta utomhus samtidigt som det är enkelt att byta batterier. – Det är vår egen design med ett skjutlock, samma lösning

som man använder i parabolbranschen. Arbetet med att ta fram kapslingen inklusive verktyget för tillverkningen har tagit ett år. – Vi har gjort ett par tusen kapslar i Kina men nu är verktyget på väg hit, säger Stefan Carlsson. Själva elektroniken tillverkas hos en mindre leverantör i Kinna. Där görs också programmeringen och testningen med verktyg som Celsicom utvecklat själva. Även molnet är eget. – Varför eget moln? Annars är man i händerna på någon annan. Säg att man skulle vilja ha en viss funktion, då får man höra ”det kommer sen”, säger han och tillägger: – Mina kollegor har drivit servertjänster och molntjänster i 25, 30 år. V E R S I O N T VÅ av programvaran som används för att presentera data ska lanseras under första kvartalet nästa år. – Den gamla har tio år på nacken, det bli mycket mer mobiltänk, för projekt och bättre rapportgenerator. Det går också att få larm via epost och SMS om exempelvis ett gränsvärde överskrids. Dessutom går det att uppgradera mjukvaran i boxarna via NB-IoT även om datatakten bara är upp till 200 kbit/s. Framöver kommer det fler funktioner inklusive GPSposition, möjlighet till extern spänningsmatning och koldioxidmätning, – Sen får vi se vad kunderna mer vill ha.

Stefan Carlsson

PER HENRICSSON per@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20TEMA: MEDTECH & HEALTH

Stoppa in sensorer i handtagen på skidstavarna så går det att mäta hur bra du är på att staka och därmed förbättra både åkteknik och fysisk styrka. Stavhandtagen kommer från Göteborgsföretaget Skisens och börjar säljas under nästa år.

Smarta handtag gör dig till en bättre skidåkare – Effekten är oberoende av underlaget. Det gör att vi kan jämföra en prestation oavsett snabba eller långsamma spår. Det har inte funnits för skidåkare tidigare, säger Johan Högstrand som är vd för Göteborgsföretaget Skisens och en av tre grundare. Idén kom från en av de andra grundarna, Dan Kuylenstierna, som är docent på Chalmers. Han var elitcyklist och när han började åka skidor insåg han att den effektmätning som används inom cykelsporten saknades i skidåkarvärlden. Ett kandidatarbete våren 2016 där bland annat Johan Högstrand var med, blev lyckat. Det resulterade i företaget Skisens. – Det finns mycket träningsJohan Högstrand

teorier från cyklingen. Där används effektmätare för att man ska utvecklas på rätt sätt. Det handlar bland annat om att periodisera intensitet och belastning på kroppen för att den ska utvecklas så bra som möjligt. Men när man åker skidor påverkar yttre faktorer som före och vallning, och hur fort man åker. Det är därför svårt att veta om träningen ger effekt. – Den andra sidan är hur man arbetar med stavarna och rörelsemönstret, säger Johan Högstrand. Här ska påpekas att det inte finns något facit för hur den optimala rörelsen ser ut. – Tittar man på de fem första i Vasaloppet har de alla olika

skidteknik. Men de är duktiga på att skapa effekt. Motionären har dock inte deras armstyrka och kan inte nå samma maxfarter, så det går inte att kopiera rörelserna rätt av. Istället handlar skidteknik om att maximera arean under sin egen kraftkurva. H A N DTAG E N M ÄT E R kraften i stavtagen och loggar dessutom rörelsen i tre dimensioner – du kan läsa mer om tekniken nedan. Skisens kommer att skapa samarbeten med ­stavtillverkare om att montera på stavar direkt i fabrik, men också sälja handtagen som en eftermarknadsprodukt. För den som redan har ett par stavar är det enkelt att

FAKTA

Tekniken sitter i handtaget Handtaget innehåller en trådtöjningsgivare och en IMU, en tröghetsnavigator med gyron, accelerometrar och magnetometer som mäter acceleration och rörelse i tre dimensioner. Dessutom finns en mikroprocessor för att sampla och bearbeta data, liksom ett buffertminne. – Målet är att komma ner på två, tre procent i fel. För trådtöjningsgivaren ligger noggrannheten en bit under fem procent. Kommunikationen med smartmobilen eller sportklockan sker via Bluetooth men för att begränsa trafiken skickas inte all data över. – Vi sorterar data och sedan skickar vi konkatenerad informa-

12

tion för att den ska vara så liten som möjligt. I praktiken handlar det om rörelsedata och kraftdata som sedan analyseras i appen eller med något annat program. Batteriet räcker ungefär tio ­timmar och laddas via en USB-port. – Målet har varit att klara ett Vasalopp. Tio timmar är tillräckligt för att inte bara eliten ska ha nytta av handtaget. Eliten åker på ungefär fyra timmar beroende på före, medan maxtiden är 15 timmar. Elektroniken inklusive batteriet adderar knappt 45 gram. Det är tillräckligt mycket för att en elit­ åkare med kolfiberstavar ska känna viktökningen men så pass lite att en

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


TEMA: MEDTECH & HEALTH

byta handtagen. Man doppar ned dem i hett vatten så smälter limmet. Sedan går det att dra av dem. Därefter limmar man dit de nya handtagen. Data från handtagen skickas till en mobil eller träningsklocka via Bluetooth. I appen kan man sedan analysera olika parametrar, som hur lång tid staven har kontakt med marken, impulsen, frekvensen i stavtagen, maximal kraft i stavtaget, hur lång tid det tar från det att staven träffar marken till maximal kraft är uppnådd och den totala effekten från ett stavtag. D ATA S A M P L A S med minst 100 Hz så varje enskilt stavtag kan analyseras i detalj, samtidigt som man får fram en kraft-vinkel-graf som snabbt avslöjar förbättringspotentialen hos åkaren. I och med att man mäter kraften i stavtaget kommer man runt problemet med föret som gör att man åker olika fort olika dagar även om man tar i lika mycket. – Den möjligheten har inte funnits förut, säger Johan Högstrand. Mjukvaran kan skilja på stakning och diagonalåkning och med hjälp av olika regressionsmodeller och maskininlärning går det att beräkna hur stor andel av den framåtdrivande kraften som kommer från benen. – Det vore jätteönskvärt att mäta effekt från benen, men vi har börjat med stavhandtaget. Sen har vi funderat på hur vi ska göra men vi har inget konkret att

motionär inte märker något. I och med att den extra vikten ligger i handtaget påverkas inte heller pendlingsrörelsen i stavtaget. – Ett stavtag är 150 ms till 400 ms, så för att få full upplösning med alla små egenheter behöver man ha en bit över 100 Hz i sampling. I nuläget går det att justera upp till

De streckade linjerna är ­standard­avvikelse i stavtag. Om linjerna är tighta betyder det att man är duktig på att ta likadana stavtag. Sprider linjerna så sprider stavtagen.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

visa. Det kan bli bindningen eller skorna. Olika prototyper av handtaget används redan av grundarna till Skisens men också av partners. På listan finns exempelvis Ramudden Skiteam med Lina Korsgren som vann Vasaloppet i år, och tidigare med Wolfgang Pichler som var landslagstränare för skidskyttarna. S TAV E N G E R I N U L ÄG E T ingen återkoppling under träningen även om knappen som används för att slå av och på elektroniken skulle kunna lysa med olika färger beroende på hur bra man åker. – I framtiden skulle man kunna få upp informationen i glasögonen. Data från handtagen skulle dessutom kunna lyfta publikupplevelsen på skidtävlingarna. Skisens är inne på den fjärde versionen av handtaget och söker nu kapital för att industrialisera den med målet att få igång försäljningen till vintersäsongen 2021/22. Exakt vad den ska kosta är inte klart. Som jämförelse kan nämnas att ett par bra skidstavar går på 3 500 kronor och att en pulsklocka kan kosta 5 000 till 6 000 kronor. När stavhandtaget för skid­ åkare väl är lanserat väntar en ännu större marknad: stavgång eller Nordic Walking som det ibland kallas. – Det säljs fler gåstavar än längdskidstavar!

PER HENRICSSON per@etn.se

1 000 Hz, men de högre samplingshastigheterna är mest användbara för forskare. Tanken är att data kontinuerligt ska laddas över till mobilen eller sportklockan. – Vi tar också in data från pulsband i vår app så man får allt i samma dataset. Dessutom samplas data ner till 1 Hz till en fil med ändelsen .fit. Det är Garmins eget format för aktivitetsdata som bland annat används av pulsklockor som ofta samplar med just en herz. Dessutom gör nedsamplingen det möjligt att läsa in data till appar som Strava, Todaysplan och Training Peaks. PER HENRICSSON per@etn.se

13


TEMA: MEDTECH & HEALTH

De flesta patienter får förbättrad sinnesstämning, koncentration, optimism och initiativförmåga. Samtidigt minskar ångest och självmordstankar.

Behandlar depressionen med ström och beteendeterapi Det går att behandla depressioner genom att kombinera elektrisk hjärnstimulering med beteendeterapi. Malmöbolaget Flow Neuro­science har utvecklat ett headset med till­hörande app som gör att ­patienterna kan utföra behandlingen på egen hand.

T

eorierna bakom metoden är gammal, redan på romartiden användes elektriska ålar på huvudet och inom psykiatrin används fortfarande elchocker för svåra fall av bland annat schizofreni och depressioner.

14

– Det ska inte blandas ihop med det vi gör, vår signal är 400 gånger svagare än vid konvulsiv behandling, säger Erik Rehn. H A N G R U N D A D E Flow Neuro­ science tillsammans med Daniel Månsson som är psykolog.

Daniel har forskat på hjärnstimulering för uppmärksamhetsproblematik som ADHD medan Erik Rehn studerat teoretisk neurovetenskap. – Det var för ungefär fem år sedan som vi såg att forskningsfältet började bli spännande.

Det finns två huvudgrenar. Den ena använder pulserande magnetiska fält för att inducera ström i hjärnbarken medan den andra använder elektrisk stimulering i form av lik- eller växelström. – Det finns bra evidens att ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


TEMA: MEDTECH & HEALTH likström fungerar för depressionsbehandling. Det är mycket mer utforskat än behandling med växelström. N E R V C E L L E R N A är pyramidformade och ligger med en viss riktning längs med hjärnbarken. Med hjälp av strömmen går det att stänga av (inhibera) eller öka (exibera) aktiviteten i hjärnbarken. Vid magnetisk stimulering tillförs så mycket energi att spänningsskillnaden mellan inner- och yttersidan av cellen blir tillräckligt stor för att den ska skicka iväg en elektrisk spik. Man säger att neuronerna ”fyrar av”. Vid elektrisk stimulering får man olika effekt beroende av hur fältet är riktat. Det går både att sänka och höja tröskeln för att neuronerna ska fyra av en impuls. – I vårt fall ökar vi aktiviteten i vänstra frontalcortex under elektroden på headset. Där har människor med depression lägre aktivitet än normalt. S T R Ö M M E N Ö K A R plastici­teten, ”mjukheten” vilket stör den normala aktiviteten. Det är samma fenomen som när man lär sig saker och det är därför viktigt vad patienten gör under tiden som hjärnan stimuleras. – Poängen är att göra det enklare att ta till sig de beteendeterapeutiska råd man får och ändra sina vanor, säger Erik Rehn. Det senare får patienten via appen som används tillsamman med headsetet. Varje behandling tar 30 minuter, vilket visat sig vara lagom. Under de tre första veckorna genomför man

FAKTA

Mjukar upp hjärnan Behandlingsmetoden kallas transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) och känns normalt som en lätt kittling mot pannan. För att få bra kontakt mellan de två elektroderna i headsetet och huden används små fuktiga kuddar (paddar) som ligger förpackade som tjocka våtservetter. Paddarna används bara en gång för att minimera risken för hudirritationer. – De torkar och så får man hudavlagringar, smink och hårvårdsprodukter på dem som försämra egenskaperna. Vi är alla olika känsliga så vissa patienter känner ingenting under behandlingen medan andra kan uppleva att det sticks, bränns eller kliar. I värsta fall kan man få en hudrodnad eller lätt huvudvärk som snabbt går över, men i motsats till behandling med mediciner finns väldigt få andra biverkningar. Intressant att notera är att de antidepressiva effekterna av tDCS är ungefär de samma som av mediciner. Strömmen “mjukar” upp nätverket av neuroner och

hjälper patienten att komma ur negativt tänkande. Flow Neuroscience har lagt sig på 2 mA, vilket är en så pass låg nivå att den är ofarlig men ändå tillräckligt hög för att behandlingen ska fungera. Strömmen är i dagsläget inte styrbar även om man kan tänka sig att addera den funktionen framöver. Det förutsätter dock att man gör en magnetröntgen av huvudet. – Det finns alltid en trade-off mellan användarvänlighet och precision. I de kliniska studierna är det en väldigt intressant fråga hur man kan mer precist stimulera och individanpassa stimuleringen. För att produkten ska få användas hemma har den genomgått en CE-märkning enligt medicinteknikdirektivet. – Vi är i klass 2A i och med att vi ger energi till kroppen. Det sätter väldigt höga krav på den elektriska säkerheten, på biokompatibilitet, på mjukvaran och på material.

normalt fem behandlingar per vecka och därefter trappar man ned till två gånger per vecka. – En normal behandlingspeErik Rehn riod är cirka sex veckor, sen kan man fortsätta med en underhållsbehandling två gånger per vecka. Appen begränsar dessutom användningen så att man inte ska kunna ”överdosera”. – Det är en stor del av säkerhetsmekanismen och gör att vi

kan ha den som hemmabehandling, säger Erik Rehn. E N M A J O R I T E T av patienterna upplever förbättrad sinnesstämning, koncentration, optimism och initiativförmåga. Samtidigt minskar ångest och självmordstankar. Genom att svara på nio standarfrågor efter varje vecka går det att följa utvecklingen och efter tre till fyra veckor bedöma om behandlingen fungerar eller inte. Samma frågor används vid andra typer av behandlingar mot depression.

Som jämförelse kan nämnas att plåster ligger i klass 1 och kan därmed självcertifieras. För klass 2 krävs certifiering via ett så kallat Notified Body som bland annat granskar all dokumentation och att utvecklingen följt gällande rutiner. Dessutom genomförs en årlig inspektion på företaget. – Det tog säkert två år att få produkten godkänd, och vi lanserade den i maj förra året. Idag finns produkten på den europeiska marknaden och planen är att expandera utanför Europa. Headsetet är batteridrivet och kommunicerar med smartmobilen via Bluetooth.

Appen är kostnadsfri medan headsetet går att både köpa eller hyra. – Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna testa. I HYR E S A B O N N E M A N G E T ingår också paddarna som ligger förpackade som tjocka våtservetter och överför signalen till huvudet. – Vi har också samarbeten med kliniker som använder det som del i sin övriga terapi, säger Erik Rehn.

PER HENRICSSON per@etn.se

Medicalline

Kontaktdon för potentialutjämning. Petsäkra kontakter Ø1,5 mm, Ø2 mm och Ø4 mm. Universal elektrodhållare. Vi levererar kontakter för såväl rumsinstallation som för inbyggnad i medicinska apparater. Polerna är märkta med symbol enl IEC 60417-5021 eller med gul/grön märkning. Kontakterna är testade av TÜV.

08-97 00 70 info@elproman.se www.elproman.se

182x66_medical_2018.indd 1

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

2018-11-16 10:59:19

15


TEMA:  MEDTECH & HEALTH

P

å sikt är vi ute efter en typ av one-stop-shop vid hjärtundersökning med fotonräknaren. Patienten går dit, undersökningen tar några minuter, inget känns och sen kan patienten gå tillbaka till jobbet, förklarar Anders Persson, och adderar: – Vi får direkt hjärtfunktion och hur kranskärlen ser ut. En enda undersökning kan då ersätta de väldigt många som görs idag. Den fotonräknande maskinen installerades på forskningscent­ rumet CMIV (se ruta) i somras. Det är en ren forskningsmaskin. För tillfället mellanlagras rådata på en externdisk om 50 Tbyte, innan den skickas vidare till två datorer. – En undersökning ger otroligt mycket data. Vid en vanlig undersökning med datortomografi ser du i realtid hur bilden byggs upp på skärmen. Här kan du få vänta flera timmar innan du ser bilden. – Samtidig går det att se strukturer på bara 20 µm jämfört med kanske 0,5 mm som bäst i en vanlig maskin. Du kan till exempel studera strukturen i en kranskärlsvägg.

S Å VA D S K I L J E R den nya maskinen från en klassisk datortomograf (DT)? I princip är allt förutom detektorn likadant. Ett röntgenrör, ibland flera, skickar fotoner som bländas av så att enbart en smal stråle går genom patienten. Strålningen med en viss energi

fastnar i kroppen, framförallt i skelettet. Det som skiljer de två DTtyperna är hur man mäter strål­ningen som passerat igenom kroppen. En konventionell detektor är byggd lite som ett schackbräde, med små fyrkanter som har en vägg runtom. Detektorn består av kristaller, kallade scintillatorer, som utsöndrar vanligt synligt ljus när de träffas av röntgenstrålning. På baksidan av varje schackruta lyser det alltså, och ljusenergin är proportionell mot antalet fotoner som träffat rutan. Medelenergin hos de fotoner som når en ruta är det som mäts upp. Då ingår även fotoner som träffat andra delar, studsat och kommit in från sidan. Likaså blandas lite elektroniskt brus in. – För att få väldigt bra upplösning behöver du pyttesmå schackrutor, men väggen går inte att göra hur tunn som helst. Utvecklingen har gått dit att det inte går att komma mycket längre, snart blir det bara väggar kvar. Den fotonräknande maskinen arbetar istället med en högspänning mellan två ytor som fångar in varje enskild foton. Det gör att du kan mäta energin hos varje foton. Likaså går det att filtrera bort brus med annan energi. – Du kan också göra ytan som du mäter på mycket mindre och detektorn blir betydligt känsligare eftersom signalen inte går via ljus. En väsentlig detalj är att detektorn är lika känslig för alla

Redan 2003 ansåg forskare på Linköpings universitetssjukhus att kranskärl kan undersökas med datortomografi. Då trodde få andra på metoden, men förra året blev den accepterad som standard i Europa. Nu vill Linköpingsforskarna skapa patientnytta med en helt ny typ av datortomograf som räknar fotoner.

16

Anders Persson och CMIV

ANDERS PERSSON

CMIV

Hans hjärta klappar Anders Persson är professor, överläkare och ­föreståndare för Center for Medical Image ­Science and Visualization (CMIV), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum på Universitetssjukhuset i Linköping där universitet, region och industrin samarbetar. Han har forskar inom avbildning med datortomografi i över 30 år. Främst med produkter från Siemens, som idag anses vara världsledande inom datortomografi. Anders Pers-

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


TEMA: MEDTECH & HEALTH

I S K R I VA N D E S T U N D får forskarna inte undersöka levande individer. För det krävs etiskt tillstånd, vilket är sökt och kommer att innebära att DT:n får användas på människor, men inte som primärdiagnostik. Samtidigt kommer forskarna inte att kunna utföra hjärtunder­ sökningar eftersom de idag saknar EKG-triggning. Det krävs för att synka bild och EKG när hjärtat rör sig. – Men vi vet att fotonräknaren kommer att bli jättebra för hjärtundersökningar i framtiden för vi har skannat stillastående hjärtan både från rättsmedicin och Kolmården och vi ser detal­ jer som vi absolut inte kan se med en vanlig datortomograf. Forskarna arbetar sedan länge med rättsmedicin i Linköping. De skannar kroppar när det finns misstanke om mord för att hjälpa till, men också för att få material till forskningen. Likaså samarbetar de med patologen på sjukhuset. De skannar väldigt mycket foster från

avbrutna graviditeter, men också dödfödda barn för att ge svar på vad som skett. Det kan också vara barn som dött där man misstänker att något inte gått rätt till, men föräldrar förbjuder obduktion. – Genom detta samarbete har vi kunnat utveckla nya tekniker och när vi nu testar en ny maskin är det oumbärligt. S E D A N I S O M R A S har forskarna hunnit studera en mängd objekt med fotonräknaren, såsom knäleder, brosk, ledband, mjukdelar, bukspottskörtel, lever och innerörats hörselben. – Vi har kunnat se stigbygeln, som sitter på trumhinnan och är kroppens minsta ben. På barn från patologen som varit cirka 15 cm stora kan vi se stigbygeln jättesnyggt. En teknik som Linköpings­ teamet är ensamt om är att kunna simulera blodflödet genom hjärtat utifrån en konventionell DT-undersökning. Då samlar de in 20 tidsfaser, som filmrutor, av ett hjärtslag, därefter beräknar de blodflödet efter hur kärlet ser ut med hjälp av CFD (Computational fluid dynamics) som är en välkänd metod inom strömningsmekanik. Det betyder att de kan skapa ett så kallat what-if-senario. De kan stoppa in en virtuell hjärtklaff för att studera vad som händer om thoraxkirurgen sätter in den på olika sätt, exempelvis lutar eller roterar den. Idag sätts alla klaffar in exakt likadant.

Hjärtmuskeln består av tre olika lager som rör sig år olika håll. En konventionell maskin kan bara visa konturer av muskelns in- och utsida. Därför används ultraljud för att se hur hjärtmuskel rör sig. Med fotonräknaren vill forskarna nå ännu längre in i hjärtat. Hittills har de bland annat kunnat titta på blodkärlen inuti hjärtmuskeln hos lammhjärtan. Det går också att simulera hjärtats rörelse liksom turbulensen i förmaket för att se om det finns en risk för att blodet står still där så länge att det kan bli en propp. Även hjärtklaffarna vill forskarna kunna avbilda. Det är när allt detta kan göras som forskarna nått delmålet: att göra fotonräknaren till en one-stop-shop. D Ä R Ä R D E I N T E I D AG . Visserligen får de redan nu ut energin från alla fotoner, men med dagens mjukvara har de bara möjlighet att beräkna två energinivåer. – Just nu håller vi på att uppgradera maskinen. Vi byter ut allt när det gäller hur vi skapar bilder så att vi kan få flera energier och därmed ännu högre upplösning. Om någon vecka har vi nog fyra energinivåer, säger Anders Persson, och konstaterar: – Samtidigt ska vi titta på hur mycket data vi behöver kliniskt. Det vet ingen idag. Det vi vet är att upplösningen så långt är klart bättre än vad vi tidigare trott.

ANNA WENNBERG anna@etn.se

▲ ▲

CMIV

energier. Det gör den enormt mycket känsligare för låga energier än dagens detektor. Därmed kan den användas för att avbilda och skilja ut mjukdelar, såsom muskel, vävnad, vatten och blod. – Vi har stora förhoppningar när det gäller kranskärl, och att hitta farliga förändringar i hjärtat. Vi kan se väldigt små detaljer, trots att stråldosen är 50, kanske 80 procent lägre.

för hjärtpatienterna

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

kvadratmeter mitt i universitetssjukhuset, och den expanderar just nu till andra verksamhetsområden såsom digital patologi samt artificiell intelligens. CMIV är nationellt centrum för medicinsk AI, via Aida-projektet som är finansierat av Vinnova och innovationsprogrammet? Medtech for Health. Inom CMIV finns två datortomografer och tre magnetkameror för forskning. Mitt på avdelningen står en Nvidia DX2:a – företagets största AI-GPU – som används för AI-forskning i hela Sverige. När AI-datorn Berzelius, som Wallenberg skänkt pengar till, startat upp nästa år

kommer CMIV även att koppla in sig med fiber dit. CMIV har även ­uppmärksammats för världens första visualiseringsbord, som gör det möjligt att ­obducera utan att skära i en kropp. År 2008 fick Anders Persson ta emot Lennart Nilsson Award, som anses vara världens främsta ut­märkelse inom vetenskapligt och medicinskt fotografi, för sina 3D-bilder.

CMIV

son har suttit i Siemens Advisory Board på MAYO clinics i USA och undervisat på företagets fabriker. På 1980-talet var han med och tog fram världens första färgbilder i 3D från en datortomograf. Under 1990-­talet var han i USA, på University of Washington, där han arbetade med avbildning av proppar i lungorna med hjälp av datortomografi. Runt millennieskiftet rekryterades han till Linköping för att vara med och starta CMIV, som initialt hade fokus på hjärtat och hjärnan och som anses vara världsledande på att visualisera sjukdomar i dessa organ. Verksamheten breder ut sig på 7 000

17


TEMA: MEDTECH & HEALTH ANDERS PERSSON

Feberportal kan 24 stycken IR-kameror monterade i en båge tar automatisk tempen på en strid ström av förbipasserande. Idag vaktar portalen butiksingångar. I framtiden kan den förvarna en stad om en förestående epidemi.

D Siemens mest avancerade datortomograf som företaget säljer idag, kallad Force DT. Fotonräknaren är en forskningsmaskin som ser nästan likadan ut på utsidan. Inuti är den däremot helt ombyggd.

Därför fick Linköping fotonräknaren ▲ ▲

Tyska Siemens har skapat en datortomograf som kan mäta energin i varje enskild foton. Hittills har Siemens tillverkat tre forskningsmaskiner. Den ena ska Siemens självt experimentera med. När företagets ledning och vetenskapliga råd beslutade vilka två universitet i världen som skulle få de andra två maskinerna fick Linköpings universitet förtroendet.

– Det var helt klart att Mayokliniken i USA skulle få en av maskinerna. Forskargruppen där är otvivelaktigt världsledande inom detta, konstaterar Anders Persson på frågan hur Siemens resonerade när företaget fördelade de två datortomograferna. Mayo-kliniken i Rochester, Minnesota, startade ett projekt kring fotonräknare redan för sex år sedan. Tillsammans med Siemens byggde forskarna en helt egen fotonräknande detektor, cirka 1,5 cm bred, som de stoppade in i en konventionell datortomograf, en så kallad dualsource-maskin från Siemens. M A S K I N E N H A R T VÅ detektorer och två röntgenrör. Maskintypen används främst för att snabbt

18

fånga in data, exempelvis för att följa hjärtat när det slår. – Mayo-teamet bytte ut den ena detektorn mot den handbyggda. På så sätt kunde forskarna jämföra detektorerna i realtid. Anders Persson har varit gästprofessor på Mayo-kliniken där han lärde känna Cynthia McCollough, som leder universitetets fotonräknande forskarteam. – Jag har varit där varje år sedan projektet startade men genom åren har gruppen utvidgats för att samla representanter från de 20 största universiteten i världen. N Ä R S I E M E N S B E S LU TA D E att bygga fotonräknande maskiner med en detektor som går att kommersialisera ville förstås alla universitet i den aktuella gruppen ha den tredje maskinen att forska på. Det uppstod en del diskussioner. – Då sa Siemens att kvaliteten på forskningen och potentialen att kunna få ut bra forskning ifrån maskinen är nummer ett när företaget väljer var maskinerna ska placeras. Vi blev tvåa i världen i den rankningen, efter Mayo, konstaterar Anders Persson.

ANNA WENNBERG anna@etn.se

et lilla ­elektronikbolaget ACT fick visionen i mars när teve visade kineser som köade för att feberskannas av handhållna instrument. – Vår reaktion var att vi måste kunna göra detta bättre, berättar Mats Landstedt, vd för ACT. Det borde gå att bygga en portal med stor kapacitet som feberskannar passerande utan att stoppa upp dem. Automatiskt. Sedan tänkte de vidare. Om massor av portaler av detta slag placerades ut permanent vid entréer och ingångar skulle det kunna fungera som ett tidigt varningssystem (early warning system) mot framtida sjukdomsutbrott och peka ut varifrån de sprider sig. – Det är den tillämpning vi jobbar mot nu. Den är vår stora dröm.

P R O D U K T E N U T V E C K L A S i samarbete med det kanadensiska bolaget Thermalpass. Tillsammans jobbade alla nonstop med produktifieringen och den första feberportalen blev klar för kommersialisering i slutet av oktober. Den säljs just nu i cirka fem exemplar om dagen. Kunder är exempelvis butiker som vill skydda sin personal från att bli smittad. – Spanjorerna är jätteintresserade. Men Finland är vår största

marknad just nu. Flera kontrakt är på gång med Norge. – Det kom som en glad överraskning att vi säljer! Vi har tre veckors leveranstid. Det är ett bra tecken. Och det säljer sig själv – vi har ingen säljkår. Utvecklingskostnaderna kan vara inhämtade om ett par månader, bedömer Mats Landstedt. Ett hotell i Göteborg har en spännande idé om att placera portalen vid ingången till en fredad avdelning, en tryggad zon med upplevelser där ingen av besökarna har feber och oddsen för smitta är mindre. – Hotellen går på knäna. De är stressade. De har inte en kotte som gäst snart. De behöver idéer till något som skapar förtroende och trygghet. Flygplatser känns kanske som en intressant möjlig kandidat – men nej. – Vi har försökt prata med både norska och svenska flygplatsmyndigheter. Men de har ju inga passagerare nu. Att någon har sjukdomen ­Covid-19 går inte ens ett detektera i labb på ett pålitligt sätt. Men att mäta kroppstemperatur visar sig vara möjligt med hög precision.

FÖRETAGET

ACT ACT är åtta ingenjörer, födda med lödkolv, uppvuxna på Ericsson. Bolaget bildades 1983 – kanske köpte du en av deras piratsatellitdekodrar? På den tiden var det vilda västern och fullt lagligt. De drog sig dock snabbt ur när Filmnet skickade en stämning. Företaget har haft och har många järn i elden inom trådlös maskinmaskinkommunikation. Egna sensorer är en produktgrupp – de

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


TEMA: MEDTECH & HEALTH

förvarna om nästa utbrott Feberportalen är ett samarbete mellan ACT och det kanadensiska bolaget Thermalpass.

Det går inte att lura portalen genom att kyla pannan med is e­ ftersom bågen hittar bar hud från knäna och uppåt och hudens färgton ger kroppstemperaturen. – Man skulle få kyla ner hela kroppen i så fall, skrattar Mats Landstedt.

länge av Per Öhman Consulting. Mats Landstedt kallar denne Per Öhman ”elektronikgeniet” och ger honom äran för produkten. – Den är en sån här superduktig, underbar kille som inte sett solljus på flera år, skrattar Mats Landstedt. ACT startade projektet på egen hand, i april, men stötte ihop med kanadensiska Thermalpass som hade samma idé och redan kommit fram till sin första produkt. Istället för att bli konkurrenter slog de ihop påsarna. Den första portalen använder kanadensarnas mekaniska struktur och datorplattform och mjukvara. Svenskarna bidrog bland annat med IR-kamerorna.

B ÅG E N A N VÄ N D E R 24 tyska IRkameror av medicinsk kvalitet. I dem ligger den stora kostnaden för produkten. Covid har dessutom höjt priset på IR-kameror. 24 kameror krävdes för att ge kombinationen av hög kapacitet och hög precision. 60 personer i minuten temperaturmäts med en noggrannhet på 0,2 grader. Våglängden är 940 nm – osynligt och med kort räckvidd. Scanningen sker 20 gånger i I D AG S I T T E R elektronikgeniet Per sekunden. Öhman i verkstaden och snickAllt sker automatiskt efter en rar på generation två, som ska lokal konfigurering. Portalen vara mer robust – vandalsäker mäter inte bara feber utan kan och långlivad. också räkna hur många som Det är den här versionen som passerar. Den möjligkan bli en komponent i heten gav ytterligare en ett tidigt varningssystem produktidé i samma nisch – med kanske tusentals – att hålla koll på regler utplacerade portaler vars om maximalt antal som data integreras centralt. får vistas i ett rum. Samtidigt utvecklas I Europa kommer pormjukvaran för det tidiga talen att tillverkas i Bor- Mats Landstedt varningssystemet som

fyller luckor på marknaden. Den senaste produkten är en monitor som varnar när larmnätet Rakel 2 tappar täckning. Monitorn använder själv alla tänkbara radionät och operatörer för att garantera sin egen täckning. Till och med Elon Musks satellit-Internet SpaceX fick en förfrågan – men den var för dyr. En av kommunikationsvägarna är en hemlig egen lösning. – Om allt försvinner kan vi ändå kommunicera. Elektroniktidningen har tidigare porträtterat ACT för dess arbete med snålnätet Sigfox. En spännande aktuell tillämpning är smarta gastuber

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

integrerar skannade data, analyserar läget och presenterar en realtidskarta över heta områden. En prognos beräknad med hjälp av AI kan ligga till grund för ett larm. Konkurrenter finns. Men de faller alla ifrån av olika skäl. En engelsk och två amerikanska konkurrenter har en mycket dyrare lösning – från ett par hundra tusen kronor och upp. Fem kinesiska konkurrenter använder kameror och får inte importeras till USA eftersom de därmed kan användas för ansiktsigenkänning. Att ACTs portal inte kan göra ansiktsigenkänning är alltså en konkurrensfördel. Den är GDPRkompatibel på det viset. – En kinesiskt tillverkad båge som tar ett foto av den som passerar, kommer du aldrig att kunna sälja i Europa, skrattar Mats Landstedt. ACTs lösning är inte dold. Att dölja sensorn skulle kunna fungera i Kina men knappast i Europa. Det var visserligen Covid-19

som födde idén. Men portaler skulle kunna installeras nu och göras permanenta. Så slipper kanske världen bli tagen på sängen igen vid nästa pandemi och upptäcka faran först när det redan finns en stor smittspridning. Mats Landstedt påpekar att de övervakningssystem USA installerade efter 9/11 blev permanenta. S V E N S K A KO M M U N E R och myndigheter har fått mejl om idén, men ingen har nappat ännu. Och Mats Landstedt har faktiskt en liten efterlysning på hjärtat. Drömmen nu vore att få en inbrytning på någon större organisation eller instans inom EU som kunde ge tummen upp. ACT är ett gäng på åtta erfarna ingenjörer, men de är osäkra på hur man sätter en boll av detta slag i rullning. Kanske Elektroniktidningens läsare har en idé om en lämplig strategi eller partner?

JAN TÅNGRING jan@etn.se

– som rapporterar position, fyllnadsnivå, med mera. För underhåll och återvinning från Nigeria till Florida. En lustig bonus är att dessa produkter kan övervaka sin egen leverans. Mats Landstedt pekar ut sina sensorer på en världskarta och berättar om paketet som självt kunde berätta på vilken afrikansk flygplats det felaktigt lastats av. En viktig användargrupp är ­afrikanska kvinnor. De lagar mat över öppen eld och dödsolyckor är tyvärr inte ovanliga. Nu går ett larm vid explosionsrisk på grund av läckage.

19


TEMA: MEDTECH & HEALTH Svenska Zenicor har utvecklat ett tum-EKG som kan fånga upp störningar i hjärtrytmen hos en individ. Enkelheten är vital och målet på sikt är att behandlingen blir rutinmässig. Nästa steg är att med artificiell intelligens hitta spår av förmaksflimmer i ett EKG som idag uppfattas som helt normalt.

Ett EKG ska räcka för att se sporadiskt förmaksflimmer – Vi hjälper sjukvården att ställa en tidig diagnos på patienter som har problem med hjärtrytmen. Det är jätteviktigt att de som har ett allvarligt problem identifieras tidigt, men även att personer som inte har problem får reda på att de inte behöver bekymra sig, förklarar Mats Palerius, vd på Zenicor. Företagets apparat är stor som en mobiltelefon, men tjock, robust och mycket enkel att använda. Den ska fungera direkt, var som helst, utan krav på kon­ figurering. En undersökning tar 30 sekunder. Patienten sätter sina tummar på varsin elektrod, som fångar upp det elektriska fältet som uppstår när hjärtat arbetar. Det är ett klassiskt EKG avledning 1, som visar hur det elektriska fältet varierar med hjärtslagen. – Vi letar efter arytmier och då räcker det med en avledning. Du kan se ett eventuellt förmaksflimmer och om du har någon anomali i hjärtrytmen, säger Johan Eckerdal, teknikchef på företaget. F Ö R E TAG E T S G R U N D I D É är som sagt enkelhet. Det är inte minst viktigt eftersom den största riskfaktorn för att få hjärtflimmer är ålder. Ofta är det äldre som ska utredas, och studier har visat att darriga händer uppskattar en stadig enhet att hålla i. Klassiskt får en person som besöker sin vårdcentral för hjärt­ obehag en remiss till en specialist som gör ett Holter-EKG. Det

20

innebär att ett antal elektroder klistras fast på kroppen och att patienten sedan får bära runt en bandspelare som spelar in hjärtrytmen under vanligtvis 24 timmar. – Problemet är att många som testas på detta sätt inte har några symptom under det dygn som de testas, säger Mats Palerius, och adderar: – När vi jämfört vår metod med den traditionella har det visat sig att vi hittar tre gånger fler arytmier. E N F Ö R K L A R I N G är att Zenicors metod både sträcker sig över längre tid och kan ske precis när patienten känner obehag. Patienten lånar hem en enhet från vårdcentralen och under två veckor gör hen ett tumtest ett par

gånger om dagen, men också vid symptom. När en mätning är klar skickas rådata över mobilnätet till en central server. – I den senaste versionen stöder vi LTE Cat-M1, så du kan i princip använda apparaten var som helst i hela världen idag. Det tar cirka 15 sekunder att skicka en mätning så energiförbrukningen är inte ett problem. Med övergången till Cat-M1 ligger vi nästan i nivå med Lora-näten, som har nackdelen att de inte finns överallt, säger Johan Eckerdal. A N VÄ N D A R E N FÅ R ingen åter­ koppling efter ett test, förutom att själva mätning är klar. Analysen görs på sjukhuset av specialister, endera löpande eller när mätperioden är över.

– I systemet har vi exempelvis algoritmer för att rensa bort alla friska EKG. Det effektiviserar för vården eftersom oftast visar 80 till 90 procent av alla EKG:n inte några arytmier utan är helt normala. Tillsammans med vården har Zenicor arbetat fram ett koncept där primärvården delar ut appa­ raterna, medan tolkningen av

FAKTA

Så fungerar tum-EKG Zenicor tum-EKG har elektroder i silverklorid, som är väldigt bra på att ta upp hjärtsignaler på mV-nivå utan att påverkas av omkringliggande störningar. Den uppmätta analoga signalen lågpassfiltreras, förstärks och digitaliseras av en 24 bitars ADomvandlare. Mätningen sker med samplingshastigheten 500 Hz under 30 sekunder. En styrkrets hanterar rådata, som sparas på ett minneskort. En mätning genererar cirka 50 kByte. I den senaste versionen skickas data med ett Cat-M1-modem till Zenicors centrala server. Tidigare versioner använde GPRS. Vanligen skickas

rådata direkt, men många hundra mätningar kan sparas på minnes­ kortet om det skulle behövas. Zenicor erbjuder olika verktyg/ algoritmer som analyserar och presenterar data på ett flertal olika sätt. Det är viktigt att spara rådata,

dels för att ha möjlighet att titta på data i ett senare skede, dels för framtida forskningsinitiativ. I skrivande stund utvecklar Zenicor AI-stöd för att få ut ytterligare information ur EKG:t.


TEMA: MEDTECH & HEALTH

FAKTA

Zenicor Redan från start år 2003 hade Zenicor ambitionen att utveckla en produkt som i ett tidigt skede kan avgöra om en patient har problem med hjärtrytmen. Genom åren har företaget haft ett tajt samarbete med forskare och sjukvårdspersonal på Karolinska institutet. Numera har företaget även internationellt samarbete, bland annat med University of Cambridge genom forskningsprojektet SAFER (se artikel). Zenicor har18 anställda, varav 13 sitter på huvudkontoret i Stockholm där utvecklings-, säljoch marknadsavdelning finns. Övriga anställda finns i Finland, Tyskland och Storbritannien, som är företagets största marknader utanför Sverige. Produkterna tillverkas i Sverige.

EKG:t görs av hjärtspecialister centralt. Decentraliseringen har enligt företaget varit extremt lyckosam och konceptet har anammats på flera ställen i Sverige, Finland och Storbritannien. För att kapa tröskelkostnader och snabbt få fart på processen lånar Zenicor ut sina enheter till sjukvården, som sedan betalar för användandet. Någon exakt siffra på hur många enheter som idag finns ute på svenska vårdcentraler vill Zenicor inte ge. – Men ta exempelvis Värmland. Där bor runt 300 000 personer och det finns 35 vårdcentraler som alla har apparater. Till det kommer att regionens huvudorter har apparater, så totalt finns cirka 100 tum-EKG:n i Värmland, säger Mats Palerius. N Ä S TA S T E G I U T V E C K L I N G E N är att ta hjälp av artificiell intelligens för att hitta riskgrupper som inte är kopplade till ålder. – Med AI vill vi kunna se spår av förmaksflimmer i ett vanligt sinus-EKG som idag uppfattas som helt normalt, säger Johan Eckerdal.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

Teorin är att ett hjärta med sporadiskt förmaksflimmer inte är helt friskt. Däremot ser EKG:t normalt ut under större delen av tiden. Det Zenicor vill är att ta fram en AI-modell som ser speciella mönster som avslöjar att patienten har episoder av förmaksflimmer i ett till synes friskt EKG. Projektet är finansierat av Vinnova genom satsningen ”Starta er AI-resa” som fick startsignal strax innan sommaren. Här samarbetar företaget med Karolinska institutet liksom universitetet i Cambridge i Storbritannien som sedan förra sommaren arbetar med världens största randomiserade studie för screening av förmaksflimmer, kallad SAFER-studien. SAFER är ett forskningsprojekt som letar efter riskpatienter utan symptom. Studien kommer att hantera 120 000 patienter var­ av en tredjedel ska genomgå en undersökning med en Zenicorapparat under tre veckor. Genom samarbetet med KI – som gjort en stor studie på 75-åringar i Stockholm – och SAFER har Zenicor redan nu

cirka en halv miljon EKGregistreringar som kan används i AI-satsningen för träning. – Vi har gjort en första utvärdering och kommit fram till att det finns goda möjligheter att få en bra klinisk algoritm för att förutspå det vi vill. Nu arbetar vi vidare och adderar ytterligare träningsdata vartefter studierna pågår. D E N F Ö R S TA U T VÄ R D E R I N G E N visar att mellan tre och fyra procent av de undersökta har så kallat paroxysmalt förmaksflimmer, vilket betyder att störningen inträffar då och då. I debuten av sjukdomen har individen förmaksflimmer väldigt sällan, kanske en gång per månaden, sen kommer det tätare för att med åren bli permanent. Under den tiden löper individen stor risk att få en stroke. – Det vi vill åstadkomma är att man kan lämna ett enstaka EKG vid ett besök på exempelvis en vårdcentral. Och även om hjärtrytmen är normal vid mätningen ska det räcka för att upptäcka om en person är drabbad av tillfälliga förmaksflimmer och bör få

Mats Palerius

Johan Eckerdal

en fördjupad utredning för att bekräfta misstanken. Vilket tidsperspektiv det rör sig om tills det kan bli aktuellt med en kostnadseffektiv utrullning i vården är svårt att säga. Det strikta regelverket kring alla medicin-tekniska produkter gör sitt till, och regelverket blir extra komplext när AI kommer in. – I vår bransch får man inte betrakta AI som en svart låda, utan man måste kunna validera det kliniskt och beskriva orsakssambanden. Du måste helt enkelt kunna beskriva vad det är i data som har genererat ett resultat, säger Johan Eckerdal. – Den resan har vi kvar, och det är en utmaning för alla medicintekniska bolag som arbetar med AI. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

21


PE R

R TA T

EX

TEMA: MEDTECH & HEALTH

Signify sätter ljus på

IKEL

UVC INAKTIVERAR VIRUSET

N

är länder nu står inför den andra vågen av pandemin har det blivit förnyat fokus på att göra det arbetsplatser, olika byggnader och alla typer av kollektivtrafik säkra att använda. Allteftersom organisationer börjat ta itu med detta har en sedan tidigare beprövad form av desinfektion – belysning med ultraviolett (UV) strålning – fångat stort intresse.

22

Av Femke Megens, Signify Femke Megens har arbetat på Signify (tidigare Philips Lighting) i 17 år.

De senaste sju åren har hon i sitt arbete fokuserat på UV-ljus. Hon har en kandidatexamen i kemisk analys från nederländska Avans Hogeschool Noord-Brabant.

Men vad exakt är UV-belysning? Hur fungerar det och var kan det användas? Först lite fakta! UV-ljus är den del av det elektromagnetiska spektrumet som sträcker sig mellan 100 och 400 nm. I grunden är det uppdelat i tre typer: A, B och C. UVA och UVB finns i solljuset. Det är den UV-strålning som gör din hud brun eller ger dig en solbränna. UVB är välkänt inom medi-

cinska tillämpningar, exempelvis för att behandla psoriasis. Det är även den strålning som gör att din hud kan producera sitt eget benförstärkande D-vitamin. UVC är ett osynligt ljus som sträcker sig från 100 till 280 nm. Det är kraftfullt bakteriedödande. Jordens atmosfär filtrerar bort UVC-ljuset från solen. Det ska vi vara tacksamma för ef-

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


TEMA: MEDTECH & HEALTH tersom vissa våglängder av UVC-strålningen är farliga för hud och ögon hos människor och djur. Samtidigt kan en rätt utformad och installerad UVC-belysning fungera som en säker och mycket effektiv form av desinfektion. Säkerhetsföreskrifter Den pandemi som orsakas av Covid-19 har accelererat utvecklingen och användningen av produkter som desinficerar med UVC-ljus. Därmed är det viktigt att företag som tillverkar och använder bakteriedödande UVCbelysning följer strikta säkerhetsstandarder. Belysningsindustrins organisation, The Global Lighting Association, har utvecklat riktlinjer för tillverkare och användare av UVC-desinfektionsprodukter. Organisationen lade extra fokus på produktsäkerhet, för att skydda användaren. Signifys UVC-produkter är utvecklade och konstruerade för att uppfylla dessa krav. Far UVC Strålningen från en del av UVC-spektret – den inom våglängdsintervallet 207 nm till 222 nm – kallas ibland far-UVC. Den strålningen kan döda bakterier och virus, men inte tränga igenom cellerna i vår hud. Det innebär att den kan inaktivera läkemedelsresistenta bakterier utan att skada hud och ögon hos däggdjur. Den har alltså potential att användas för att desinficera områden där människor befinner sig. Fortfarande krävs dock ytterligare forskning och tester för att säkerställa hur säker och effektiv far-UVC är 1).

corona

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

L ÅT O S S N U TA E N T I T T

desinfektion!

på olika former av

• YTDESINFEKTION Ytor desinficeras genom direkt exponering av UVC-strålning från lampor, armaturer eller desinfektionsvagnar, som aktiveras när människor inte är närvarande. Det kan vara på ett kontor, eller en buss eller ett tåg när människorna har lämnat. Det går även att ha en extra säkerhetsnivå i form av fjärrbrytare och sensorer som kan stänga av ett system om det upptäcker människor eller djur. En typisk lampa för ytdesinfektion är på 55 watt, och beroende av dos kan den desinficera en yta på några sekunder eller några minuter. Ljuset når förstås inte ytor som ligger i skugga. Om ett område kräver djup desinfektion rekommenderas därför en UVCbehandling kombinerad med traditionell rengöring och rengöring med kemiska desinfektionsmedel. En stor fördel med UVC-desinfektion är att metoden spar tid, kräver få eller inga männi­ skor och inga kemikalier. Den passar väl att användas där mycket kontakt med olika ytor sker, exempelvis kontor, skolor, toaletter och gym. Metoden är dessutom mest effektivt som ett andra rengöringssteg, eftersom UVC inte rengör utan desinficerar rengjorda ytor. Specialkamrar kommer att introduceras för ytdesinfektion av små föremål, såsom mobiltelefoner, bärbara datorer och plånböcker. Kamrarna bygger på Signifys tidigare bakteriedödande kammare Once BioShift, som liknar en industriell mikrovågsugn och togs fram för jordbrukssektorn. Med ett knapptryck desinficeras föremålet som placerats i kammaren på bara fem minuter. Systemet är säkert att använda även med människor i rummet eftersom desinfektionen sker i en innesluten och förseglad kammare. Den är också enkel att använda. Om du kan hantera en mikrovågsugn kan du använda BioShift-kammaren, vilket gjort att kammaren även blivit populär utanför jordbrukssektorn. • LUFTDESINFEKTION Genom sitt nyförvärv Germicidal Lamps & Applications (GLA) har Signify numera en rad system för desinfektion av luft i övre delen av ett rum, alltså nära taket. De takmonterade enheterna är beroende av ventilation i rummet – naturlig eller mekanisk. Därmed passerar förorenad luft genom en ”UV-zon” där den desinficeras. Sådana system kan använ-

1) As of today, there is yet no scientific data available on the long term effects of direct exposure of people

and/or animals to Far UV-C irradiation, so it can’t be said at this moment that Far UV-C is safer than UV-C.

23

▲ ▲

UVC-kammaren BioShift är avsedd för desinfektion av vardagliga ting, såsom handhållna enheter, headset och paket.

Bevisade meriter Signify har arbetat med UVC i över 35 år. Företagets UVC-lampor från Philips har samma välbekanta form som ett lysrör. Våglängdstoppen ligger på 254 nm, vilket är nära våglängdsintervallet 260–265 nm som är där bakterier dödas som mest effektivt. Lamporna har visat sig vara extremt effektiva på att bryta ner DNA (och RNA) hos bakterier, virus, svampar och mögelsporer, och på så sätt inaktivera dem och göra dem ofarliga. UVC har i många år använts för att desinficera dricksvatten, avloppsvatten, luft, läkemedel och ytor. Strålningen har faktiskt inaktiverat samtliga bakterier och virus den hittills testats på, vilket är flera hundra genom åren – inklusive ett antal coronavirus. Och i juni 2020 kunde Boston University bekräfta att Signifys UVC-belysning kan användas för att effektivt inaktivera SARS-CoV-2 – det virus som orsakar Covid-19. Testerna visade att det bara krävs nio sekunders exponering från en av Signifys UVCljuskällor för att inaktivera viruset så pass att det inte går att detektera längre. Hur mycket tid som krävs utanför en labbmiljö kommer förstås att variera med typen av virus, ljuskäl-

lans effekt och avståndet till den förorenade ytan. Signifys nya UVC-sortiment består av produkter för desinficering av ytor såsom armaturer och vagnar, system för luftdesinficering samt en serie kamrar för snabb desinficering av föremål och instrument.


PE R

En takmonterad enhet som renare luft med UVC-desinfektion.

R TA T

EX

TEMA: MEDTECH & HEALTH

IKEL

En enhet med reflektor för ytdesinfektion. Denna installation kräver ett pålitligt styrsystem.

En väggmonterad enhet som desinficerar luften med UVC.

das i rum där människor samtidigt befinner sig, eftersom ljuskällan skärmas av så den inte riktas nedåt och placeras på en höjd av minst 2,3 meter. Vissa luftkonditioneringssystem använder UVC för att hålla kylningen fri från mikroorganismer som annars kan klibba ihop och skapa ett lager. UVC-lampor kan även placeras i luftkonditioneringskanaler för att inaktivera bakterier. Här måste dosen vara relativt hög eftersom lufthastigheten i en sådan kanal är hög. • VATTENDESINFEKTION Signify har skaffat sig erfarenhet inom UVC genom sina lampor för desinfektion av vatten. De används över hela världen i både vattenreningsanläggningar och reningssystem för dricksvatten i bostäder. De kan des-

inficera och rengöra dricksvatten, avloppsvatten, processvatten, pooler och dammar. UVC-lamporna finns från 4 watt upp till 1 000 watt, beroende av tillämpning. En kommunal installation kan vara stor och använda flera hundra lampor, medan mindre enheter passar att användas för att desinficera dricksvatten i ett hushåll. Sådana enheter är populära i Indien och Kina.

pingvagnar kan rymma 360 gånger fler bakterier än handtaget på en badrumsdörr 2) och kyldörrar på stormarknader kan ha 1200 gånger fler bakterier än vad som finns på ytan av din mobiltelefon. Medan kunderna strosar omkring i gångarna kan luftdesinficeringssystem ta hand om små luftburna droppar, medan lampor under rullbandet i kassan desinficerar bandet och tar bort obehaglig lukt. Efter stängning kan sedan speciella armaturer eller rul�lande vagnar desinficera butikens alla ytor, medan speciella UVC-tunnlar desinficerar kundvagnarna. UVC-belysning har funnits kommersiellt i mer än 40 år. Det är en väl beprövad, men ändå en relativt okänd teknik. Det har krävts en hemsk pandemi för att UVC-ljuset ska dyka upp ur skuggan. n

En teknik vars tid är kommen Covid-19-pandemin har satt UVC-belysning i rampljuset. Efterfrågan på system har skjutit i höjden och fabrikerna arbetar dygnet runt för att möta efterfrågan. Blickar vi framåt ser vi att tillämpningarna för UVC är lika stora som de är olika. Låt oss ta en titt på en tillämpning – stormarknader. Forskning har visat att shop-

2) Reusethisbag.com, an online retailer for reusable shopping bags, released the results of a study in which they surveyed the bacteria levels at more than 100 grocery stores

of varying sizes and price levels in 10 states across America. The survey covered New York, California, Texas, Florida, and Maine.

Är du medlem i

?

SER, Sveriges Elektro- och Data- och IT-ingenjörer, är intresseförening för yrkesverksamma. SER arrangerar föredrag, studiebesök och seminarier, bygger kontaktnät mellan medlemmar och intressanta företag. I medlemskapet ingår Elektroniktidningen samt medlemstidningen Elteknik. • Energiseminarium på RISE i Mölndal, den 20 augusti 2020. • SER 2020 samarbetar med SWEDSOFT, en förening för företag och organisationer verksamma inom programvaruutveckling. • SER 2020 är medlem i EUREL, Convention of National Associations of Electrical Engineers of Europe. Läs mer på www.ser.se eller mejla oss på ser@ser.se

24

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


TEMA: MEDTECH & HEALTH

I

Gary Bocock är teknisk chef på XP Power och en välmeriterad elektro­ ingenjör och medlem i ingenjörsorganisationen MIET (Institutionen för teknik och teknik). Han har arbetat i strömförsörjningsbranschen i 30 år med konstruktion, utveckling och tillämpningar. De senaste 20 åren har han varit på XP, både som ingenjör och i ledningsroller.

• USA: ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R)2012 and A2:2010/(R)2012 • Kanada: CSA CAN/CSA-C22.2 No. 606011:14 S TA N D A R D E N H A R som sagt tre klasser, som ställer olika krav på skydd mot elektrisk stöt. • Som typ B (Body) klassas en applicerad del som huvudsakligen inte är ledande och som kan vara jordad. • Som typ BF (Body Floating) klassas en applicerad del som är elektriskt ansluten till

patienten och som måste ha flytande potential, separerad från jord. Typ BF omfattar dock inte applicerade delar som står i direkt kontakt med hjärtat, utan … • … där används istället typ CF (Cardiac Float­ing), som även omfattar intravenös anslutning, som dialys. En CF-del måste vara flytande och separerad från jord. Det här är den klass som ställer strängast krav. Medicinska instrument som ansluts till patient måste ha två separata skyddsmedel, MOP (Means Of Protection) som hindrar

Tabell 1. Testspänningen för isoleringen baseras på en matningsspänning på 250 VAC. MOP: Means of Protection. MOOP: Means of Operator protection. MOPP: Means of Patient Protection.

Bild 1. Medicinskt godkänd nätdel med sekundär DC/DC.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

25

▲ ▲

solering, läckström, beröringsström, EMC, användningsmiljö och antalet effektutgångar – den här artikeln går igenom vad du behöver tänka på när du konstruerar strömförsörjning till ett instrument som kan stå i elektrisk kontakt med patienten. Det heter att sådan utrustning har applicerade delar (”applied parts”). För att vara riktigt noga gäller denna beteckning bara de kontaktytor som har med apparatens funktion att göra. Standarden 60601-1 delar upp dessa applicerade delar i tre klasser efter typen av patientkontakt och efter typen av medicinsk utrustning. Du kanske känner standarden under någon annan beteckning? Dess tredje upplaga publicerades i december 2005 och har antagits i alla större länder och regioner: • IEC 60601 1:2005 (Third Edition) + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012 • Europa: EN 60601-1:2006/A1:2013/A12:2014

Av Gary Bocock, XP Power

IKEL

Kraftarkitektur i medicinsk utrustning för patientanslutna tillämpningar

PE R

R TA T

EX

När patienten är elektriskt kopplad till instrumentet


TEMA: MEDTECH & HEALTH applicerade delar och eventuella andra åtkomliga delar från att överskrida gränserna för spänning, ström och energi. Skyddsjord räknas som en MOP, liksom isolering. Förstärkt isolering räknas som två MOP. MOP:ar delas dessutom upp i MOOP och MOPP – operatörsskydd respektive patientskydd. Patientanslutning kräver närmare bestämt två MOPP. Strömförsörjning i BF- och CF-klassificerade medicinska instrument kräver två MOPP mellan primär- och sekundärsida, en MOPP mellan primärsida och jord och ytterligare en MOPP i säkerhetsisolering mellan kraftsystemets sekundärsida och jord – alltsammans dimensionerat för den maximala matningen. Se tabell 1! S T R Ö M F Ö R S Ö R J N I N G E N måste vara utformad så att den begränsar beröringsström, läckström och normal ström genom patienten. Maximal beröringsström är 100 mA under normala förhållanden och 500 mA vid enkelt feltillstånd (Single Fault Condition, SFC). Detta begränsar effektivt systemets läckage till jord till 500 mA under normaldrift. Se tabell 2 för de exakta gränsvärdena för normalström och läckström genom patient! Den som konstruerar strömförsörjning i utrustning med applicerade delar har flera utmaningar: att uppfylla isoleringskraven, att minimera läckström under normaldrift och att skydda patienten under feltillstånd genom att isolera hen från jord. Medicinsk utrustning måste uppfylla kraven i EMC-standarden 60601-1-2. En uppdaterad version publicerades 2014. Den kallas ofta ”fjärde upplagan”, Fourth Edition, och de revideringar som gjordes hade två huvudmål. Det första var att förbättra utrustningens motståndskraft mot radiostörningar. Allt oftare omges ju medicinska apparater av mobiltelefoner, Bluetooth, Wifi, Tetra, RFID, personsökare, och så vidare. Det andra målet var att införa riskanalys som metod för att avgöra vilka nivåer av rfmotståndskraft som skulle vara lagom. Hänsyn ska tas till utrustningen i sig, dess avsedda driftsmiljö och de störningsnivåer som kan förutses. En viktig faktor var att standarden omfattar även utrustning för miljöer utanför sjukhus och professionella

Bild 3. XP Powers medicinskt godkända DC-DC-omvandlare från 1–20 watt.

vårdmiljöer. Det vill säga miljöer med mind­ re övervakning och med sämre koll på läget vad gäller elektromagnetiska störningar. Tillverkaren ska vara tydlig med den förväntade användningen av sin produkt och dessutom själv skydda mot fel och felaktig eller oväntad användning genom att ombesörja en tillräcklig nivå av motståndskraft. FJ Ä R D E U P P L AG A N tar upp tre olika driftmiljöer: professionella vårdinrättningar, hemsjukvård och speciella miljöer som exempelvis tung industri eller medicinsk utrustning

Bild 2. Förenklad modell av nätdel med sekundär DC/DC-isolering.

26

som alstrar höga kraftfält på egen hand. Och eftersom kraven på motståndskraft bestäms utifrån miljöerna i sig, snarare än produkten, används inte längre begreppet ”livsuppehållande system”. Strömförsörjningens arkitektur är central för BF-och CF-klassad medicinsk utrustning. Hemsjukvårdsmiljöer behöver använda isolering som inte kräver jordning. Det åstadkoms med hjälp av ett naturligt flytande klass II-isoleringssystem som uppfyller kraven på inneslutning och patientläckströmmar. Det är en praktiskt användbar lösning

Bild 5. CMP250-serien erbjuder 250 watt med konvektionskylning och är BF-godkänd för medicinskt bruk.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


TEMA: MEDTECH & HEALTH upp till cirka 300 watt. Över den effekten blir EMC-kraven allt svårhanterligare. Merparten av medicinskt godkända AC/ DC-strömförsörjningar är inte lämpliga att direkt ansluta till patient. Detta av flera skäl: • De har inte tillräcklig isolering mellan utgång och jord. • De uppfyller inte kraven för patientläckströmmar. • En del av dem uppfyller kraven på två MOPP mellan ingång och utgång och en MOPP mellan ingång till jord. Men de använder då typiskt driftisolering mellan utgång och jord (ofta nominellt cirka 500 VAC/VDC) medan tillämpningar för patient­anslutning kräver åtminstone grundisolering vid matningen, där den testspänning som krävs är 1500 VAC och det finns ytterligare krav på kryp- och spelavstånd som måste följas. • Ytterligare ett skäl kan vara att isolerings­ kapacitansen mellan ingång och utgång är för hög, vilket resulterar i överdriven läckström mellan utgång och jord. O M E F F E K T E N Ä R L ÅG finns en enkel och billig lösning: ett andra isoleringssteg i form av en medicinskt godkänd DC/DC-omvandlare. Dels erhålls grundläggande isolering och dels minimeras kapacitansen mellan in- och utgång (till 20–50 pF). Detta reducerar den potentiella patientläckströmmen till ett fåtal µA. Denna lösning kan också hantera eventuella situationer med in- och utgångssignaler som är opålitliga när de är anslutna till okänd extern utrustning, som datorer eller bildskärmar. Den förenklade modellen av en nätdel i bild 2 anger den väg som patientläckström färdas med C4 och C5 seriekopplade. C5 representerar DC/DC-omvandlarens kapacitans mellan ingång och utgång. Den är mycket liten och ger en hög impedans som reducerar läckströmmen, oavsett om C4 typiskt har ett högre värde. Det är inga problem att få tag på medicinskt godkända DC/DC-omvandlare på 1–20 W som har erforderlig isolering mellan in- och utgång och mycket låg intern kapacitans. Det finns de som är speciellt utformade för den här typen av tillämpningar, har konkurrenskraftiga priser och är 60601-typgodkända. Om de används tillsammans med godkända nätaggregat kan patientläck-

Bild 4. FleXPower-serien har effekter mellan 400 och 2500 watt, och upp till 20 utgångar.

strömmen minskas till nivåer så låga som 2 μA vilket duger bra för användning i både BF- och CF-tillämpningar. Om matningen till DC/DC-omvandlaren kommer från reglerad AC/DC-strömförsörjning och önskad effekt är mindre än 2–3 watt, går det att använda en icke-reglerad utenhet med fast ingång. Det är en mycket kostnadseffektiv lösning. Det är också lätt att få tag på DC/DCprodukter med stort omfång på ingång och utgång, noggrant kontrollerad utgång med isolering på upp till två MOPP och lika låg intern kapacitet – de finns med såväl DC-ingång som batteridrift. Vissa medicintekniska produkter kräver flera utgångar för patientkontakten. Där är en robust lösning en extra DC/DC-omvandlare med läckström som kan väljas så låg som 2 mA. Den är lätt att implementera och klarar gränserna för normalström och läckström genom patient. O M F L E R A U TG Å N G A R K R ÄV S i AC/DC-steget blir läckströmmen till jord en komplikation. Den begränsas av SFC-beröringsströmmen vilket gör det opraktisk att använda flera strömförsörjningar. Lösningen kan då istället vara ett AC/DC-aggregat med multipla utgångar. När det handlar om låga effekter – upp till 2–300 W – finns ett rikt utbud av medicinskt godkända enheter, både som Open Frame och U-kanal. Alternativt går det att bygga extra spänningsskenor med hjälp av vanliga DC/DC-omvandlare – isolerade eller ickeisolerade – som drivs av en AC/DC-omvandlare med ensam utgång. Lika lätt är det när det handlar om högre effekter, att hitta medicinskt godkända konfi-

gurerbara lösningar med multipla höga uteffekter, till exempel XP Powers serie fleXPower. I motordrivna tillämpningar och apparater med hög effekt, som kirurgiska verktyg och eldrivna bord, sängar och stolar, vill du inte ha ytterligare ett isoleringssteg. Dels är det svårt att få tag på lämpligt isolerade DC/ DC-omvandlare med hög effekt och dels ger det låg verkningsgrad att omvandla effekten två gånger. Här behövs en särskilt konstruerad strömförsörjning med erforderlig isolering, avstånd och patientläckström. Kombinationen av hög isolering och liten läckström innebär en särskild utmaning. På sekundärsidan ökar kraven på distans kraftigt och hänsyn måste tas till systemintegrationen. Det finns en motsättning mellan krav på små störningar och små läckströmmar. Topologin måste ge lågt brus och det krävs noggrannhet för att genomgående minimera både brus och linjefrekvensrippel i primärkretsar, samtidigt som patientläckström reduceras för att få samma kapacitans mellan ingång och utgång. H Ö G E F F E K T T I L L Ä M P N I N G A R av detta slag är typiskt BF-klassade snarare än CF-klassade, vilket innebär att kraven på patientläckströmmar – även om de fortfarande är en utmaning – är mindre stränga. De ligger vid 100 mA snarare än 10 mA. Det finns dessutom alltfler BF-klassade AC/DC-adaptrar. Ett exempel är CMP250, en familj 250-wattare från XP Power. De stöder isoleringskraven, läckströmskraven och ­Fjärde upplagans EMC-krav. Dessutom har de en extra fördel i form av konvektions­ kylning som eliminerar bullriga systemfläktar. Den är idealisk för motordrivna tillämpningar genom att den dels har konstantströms-överbelastningsskydd och dels kan leverera upp till dubbla maxeffekten i upp till en minut. De medicintekniska krav som ställs på patientanslutningar är en verklig utmaning för kraftkonstruktörer. Högst värde, lägst risk, och kortast time-to-market får du genom att kombinera korrekt klassade, godkända standardprodukter – eller kombinationer av produkter – med bevisad EMC-tålighet – enligt diskussionen ovan. Detta gör det enklare att uppfylla säkerhets- och EMC-krav i slutproduktion. n

Tabell 2. Strömvärden i µA. Applied Part: Applicerad del, del av utrustningen som har elektrisk kontakt med patienten. NC: normaltill­stånd, Normal Condition. SFC: enkelt feltillstånd, Single Fault Condition. Fotnot: *Total Patient Leakage Current tillämpas endast när utrustningen innehåller flera stycken applicerade delar. För varje enskild applicerad del gäller Patient Leakage Current.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

27


TEMA: MEDTECH & HEALTH

Radiologi (röntgen av bröstkorgen) och digital patologi.

Släpp loss kraften i AI!

S TÖ D E T F R Å N D E M YN D I G H E T E R som reglerar området växer också. Amerikanska FDA godkänner allt fler ML-metoder som gör det lättare att ställa en diagnos, men också för andra tillämpningar. FDA har skapat ett regelverk för ML-baserade produkter. Det refererar till ML-tekniker som “Software as a Medical Device” (SaMD) och spår en betydligt förbättrad kvalitet och effektivitet i vården. För att stödja detta initiativ har FDA infört vad som kal�-

28

Subh Bhattacharya är globalt ansvarig för tillämpningsområdena

­ älsovård- och vetenskap på Xilinx. Han har över 15 års erfarenhet h inom produktutveckling, marknadsföring och ledarskap på bland annat Sun Microsystems, PMC-Sierra, Mips och IDT. Han har också arbetat på två uppstartsföretag inom hälsovårdsområdet.

EX

2 miljarder gånger per år runt om i las “predetermined change control PE R världen eller 548 000 gånger per plan” för att på ett tidigt och kondag. En så enorm mängd med trollerat sätt hantera ändringar i undersökningar skapar en enorm befintliga produkter. arbetsbörda för radiologerna. ML FDA förväntar sig att tillverkare och djupa neurala nätverk, DNN, av medicintekniska produkter ska liksom konvolutionsnät, CNN, är ofta vara transparenta och övervaka real­ tidegenskaperna för SaMD och att de med både snabbare och exaktare än radiolojämna mellanrum ger uppdateringar om vad gerna, samtidigt som deras erfarenhet har som är förändrat relativt det som ursprung- stort värde. Under stressade situationer när ligen godkänts. Det här ramverket gör det man snabbt måste fatta beslut kan männismöjligt för FDA och tillverkarna att övervaka kan göra fel i så många som 30 procent av en produkt från utvecklingsfasen och under fallen. Att stödja beslutprocessen med MLhela dess livstid. Det ger myndigheterna metoder kan förbättra kvaliteten i resultaten möjlighet att se de iterativa förbättringar och ger radiologerna och andra specialister som SaMD ger samtidigt som patienternas ytterligare ett verktyg. säkerhet kan garanteras. M L Ä R PÅ VÄG AT T VA L I D E R A S av många och D E T F I N N S E T T A N TA L användarfall där ML mycket pålitliga aktörer. I en studie på Stankan användas för att lösa kritiska hälsopro- ford tränades ett 121-lagers CNN för att bli blem. Som exempel kan man ta digital pa- bättre på att upptäcka lunginflammation än tologi, strålningsbehandlingar liksom hud-, fyra radiologer. På liknande sätt har många kärl- och ögonsjukdomar. De använder alla andra studier av bland annat amerikanska bildanalys och där kan ML användas. National Institute of Health visat att tidiga Röntgen av bröstkorgen är den vanligaste stadier av lungcancer diagnosticerats bättre radiologiska undersökningen och görs över av ett DNN än vad radiologerna klarade av.

R TA T

D

et kommer allt fler smarta lösningar inom medicinteknik plus att artificiell intelligens (AI) maskin­ inlärning (ML) och deep learning (DL) stöper om branschen. Det finns många tillämpningar där ML ger nya möjligheter. Det gäller allt från anatomiska mätningar till upptäckt av cancer och vidare till strål­terapi, kirurgi, nya läkemedel och genetik. För alla dessa kan ML ge snabbare resultat och kostnadsbesparingar. Patienter, vårdgivare, sjukhus, tillverkare av medicinteknisk utrustning, läkemedelsbolag, yrkesverksamma och alla andra inom området kan dra nytta av ML.

Av Subh Bhattacharya, Xilinx

IKEL

Artificiell intelligens, maskininlärning och deep learning stöper om branschen

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


TEMA: MEDTECH & HEALTH Även om användningen inom digital patologi går långsammare har ett antal algoritmer för att upptäcka bröstcancer fungerat bra, och ibland även klarat sig bättre än vad patologerna förutspått. I många tillämpningar inom digital patologi, strålningsbehandlingar liksom hud-, kärl- och ögonsjukdomar är bilderna stora, ibland 5 Mpixel eller mer, vilket resulterar i komplex bildbehandling. Dessutom kan arbetsflödet med ML vara beräknings- och minnesintensivt. Primärt utgörs beräkningarna av linjär algebra och kräver många beräkningar och en mängd parametrar. R E S U LTAT E T B L I R M I L J A R D E R med MAC-operationer (multiplicera och addera), hundratals Mbyte parameterdata som kräver massvist med beräkningsenheter och minne som går att dela upp i många små block. Att utföra noggranna bildinferenser för att upptäck hudförändringar eller för klassificeringar med traditionella beräkningsmetoder på PC-datorer eller med grafikprocessorer är inte effektivt. Företag i hälsovårdssektorn letar efter alternativa sätt att attackera problemet. Xilinx teknik kan lösa det med en hetero­ gen och distribuerad arkitektur. Versal baseras på ACAP-arkitekturen (Adaptive Com-

Xilinx mjukvaruplattform Vitis.

pute Acceleration Platform) och är en familj med systemkretsar som innehåller FPGAblock, DSP-block, acceleratorer för deep learning, lokalt minne plus processorkärnor. Systemkretsen är massivt parallell och kan bearbeta stora datamängder i nära nog ­realtid. D E S S U TO M H A R V E R S A L AC A P en NOC (Network on Chip) för kommunikation mellan olika delar i systemkretsen med terabit­ prestanda plus en AI-motor med hundratals

block som processar VLIW SIMD-instruktioner. Sammantaget ger det en beräkningskapacitet på 100 Tops (Tera operations per second) eller mer. Därmed kan kretsarna avsevärt förbättra effektiviteten i komplexa ML-algoritmer inom sjukvården och göra dem användbara ute på klinikerna. Kraften i Xilinx plattformar kan användas även av algoritm- och applikationsutvecklare. Den gemensamma mjukvaruplattformen med utvecklingsverktyget Vitis för applikationer och Vistis AI för optimering och utveckling av ML-inferenser innebär att utvecklarna kan använda avancerade kretsar – som ACAP:s – i sina projekt. A R B E T S G Å N G E N I N O M hälso- och sjukvården genomgår för närvarande en evolution. Om man blickar framåt, kommer det medicinska arbetsflödet att handla om stora datamängder, Big Data, med ett krav på betydligt högre beräkningskapacitet, datasäkerhet, patientsäkerhet och noggrannhet. Distribuerad, ickelinjär, parallell och heterogena beräkningsplattformar är en nyckel för att lösa och hantera komplexiteten. Xilinx kretsar, som Versal, med tillhörande mjukvaruplattform kan leverera en framtidssäkrad AI-arkitektur. n

One-stop shop for product testing

CLIMATIC TEST

MECHANICAL TEST

IP & CORROSION TEST

EMC TEST

ELECTRICAL SAFETY

MADEBYDELTA.SE

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

29


NYA PRODUKTER

Referensdesign som räddar liv

Utnyttjar Mozarts geni n AI-KRETS Simple Machines i San Jose presenterar sin första AI-krets i ett PCI Expresskort. Den heter Mozart och ska vara lätt att programmera, enligt Simple Machines.

Kretsen ska kunna analysera röst och språk, och identifiera objekt i en bild. Den ska också kunna användas i rekommendationsmotorer. Mozart är resultatet av tio års forskning på University of Wisconsin-Madison (UW) ledd

av Simple Machines grundare Karu Sankaralingam. Han är dessutom företagets vd och teknikchef, såväl som professor i datavetenskap på UW. ett koncept kallat Composable Computing. Det är det som ska göra kretsen lättprogrammerad. Programmen översätts automatiskt till TensorFlow och andra standardramverk. Programgränssnitt finns för såväl C/C++ som Python. Mozarts styrka är att snabbt kunna växla mellan olika typer I GRUNDEN FINNS

av uppdrag. Chipet klarar av att köra 64 olika modeller samtidigt. PCIe-kortet heter Accelerando. En annan möjlighet att utnyttja Mozart är att orkestrera den via molntjänsten Symphony. Minnesgränssnittet är av typen HBM2. Chipet tillverkas av TSMC i 16 nm. Nästa generation i 7 nm kommer att finnas i provexemplar i slutet av nästa år och kommer att vara 20 gånger snabbare på vissa jobb. JAN TÅNGRING jan@etn.se

Intels halvfabrikat siktar på 5G n MELLANTING För ett år sedan lanserades Agilex, en ny FPGA-familj från Intel som bland annat kan användas i 5G-produkter. Nu kommer motsvarande halvfabrikat (structured asic) kallad eASIC N5X som passar när volymerna blir större. Den sänker priset och effektförbrukningen.

Även om structured asics delar många av egenskaperna med klassiska FPGA:er går de inte att programmera om. Däremot är effektförbrukningen betydligt lägre än motsvarande FPGA

30

plus att de har högre prestanda. Intel uppger att eAsic N5X är 50 procent bättre än motsvarande FPGA på bägge punkterna. Värt att komma ihåg är att det finns en rätt saftig startkostnad. När eAsic var ett självständigt bolag låg det på cirka 400 000 dollar plus att det tog runt två månader att få fram kretsarna. D E N NYA FA M I L J E N eASIC N5X tillverkas i en 16 nm-process och har hämtat processorblocket från Agilex vilket innebär en fyrkärnig Coretex-A53 som kan klockas med 1,5 GHz. En annan del som också kommer från

FPGA:an är secure device manager som inkluderar säker boot, autentisering och funktioner för att stoppa manipulation. N5X finns i fem varianter med upp till 8,8 millioner ekvivalenta asic-grindar. Vidare finns upp till 229 Mbit tvåportsminne och 20 Mbit i 128-bitars register. För kommunikation med omvärlden finns mellan 16 och 80 transceivrar som klarar 32 Gbit/s. För den som behöver pressa priset ytterligare erbjuder sig Intel även att göra en asic av konstruktionen. PER HENRICSSON per@etn.se

n SNABBFIX En referensdesign av ett brandlarm är vad ­Analog Devices tagit fram. Till­ sammans med algoritmer som följer med går det att snabbt ta fram en liten, ­energisnål prototyp, ­hävdar företaget.

Den nya referensdesignen – CN0537 – inkluderar ADI:s optiska sensormodul ADPD188BI, som är ett komplett fotometriskt system skräddarsytt för rökdetektering. Modulen innehåller två lysdioder, två fotodetektorer och en analoga frontend (AFE). För att detektera rök använder ADPD188BI en så kallad dubbelvåglängdsteknik. Enkelt beskrivet innebär det att de två lysdioderna skickar ut ljus vid två olika våglängder – en vid 470 nm (blått ljus) och den andra vid 850 nm (infrarött ljus). Dioderna pulserar ljus i två oberoende tidsluckor. Det utsända ljuset studsar på partiklar i luften, det återvänder till modulen där det tas upp av fotodetektorerna som skapar en ström som är proportionell mot det mottagna ljuset. AFE digitaliserar. Den beskrivna sensor­ modulen i kombination med en speciell rökkammare, som minskar störlarm, och nödvändiga algoritmer banar enligt ADI väg för snabb utveckling av små och energisnåla brandlarm. CN0537 har testats och verifierats för att klara den 8:e upplagan av UL 217, som är en standard för brandlarm. Referensdesignen går att köpa i olika utföranden, med mer eller mindre mjukvara och data liksom utvecklingsstöd. Allt finns tillgängligt, enligt ADI. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


NYA PRODUKTER

Imagination släpper självkörande neuroner n IP-KÄRNOR Brittiska Imagination erbjuder en skalbar familj IP-kärnor för artificiella neuronnät med en prestanda 12,5 Tops per watt. De är avsedda för s­ jälvkörande bilar och robottaxi och är säkerhetsklassade enligt ­fordonsstandarden ISO 26262.

Series4 NNA heter Imaginations nya familj neuronkärnor för ADAS och autonoma fordon. En ensam kärna levererar 12,5 Tops (teraops, biljoner operationer per sekund). A R K I T E K T U R E N Ä R S K A L B A R . Ett kluster byggs av 2, 4, 6 eller åtta kärnor som alltså ger upp till 100 Tops. Slutligen kan en komplett neuronmotor byggas av flera kluster. Sex kluster ska kunna ge 600 Tops. Notera att prestandan sägs kunna följa antalet kärnor linjärt. CPU:er och GPU:er kan inte tävla med en dedikerad neuron-

kärna på att göra neuronnätsinferenser – de är 1000 respektive 20 gånger långsammare, enligt Imagination. S Ä K E R H E T är en fundamental egenskap vid sidan av prestanda. Imagination hävdar att Series4 uppfyller fordonssäkerhetsstandarden ISO 26262 och att de mekanismer som Series4 adderat för att göra detta, inte påverkar prestanda. Stödet finns i hårdvara som skyddar det neuronnätet, dess ex-

ekvering och slussandet av data. Imagination Tensor Tiling (ITT) heter en av innovationerna i Series4. Genom att utnyttja lokala databeroenden kan data hållas kvar på chipet och sänka datatrafiken till extern minne – en vanlig flaskhals – med så mycket som 90 procent. D E T F I N N S R E D A N K U N D E R . De första produkterna kommer att dyka upp på marknaden nu i december. Bland dem finns ledande spelare och innovatörer

inom fordonselektronikbranschen. Imagination är en välkänd konstruktör av funktionsblock för digitala kretsar. Företaget är ett stort namn inom grafikkärnor för mobiltelefoner. Dess Power VR-kärnor har haft en dominerande ställning ända sedan mobiltelefoner började få grafikkärnor, men det finns numera även trådlöst och som synes artificiell intelligens i portföljen. JAN TÅNGRING

jan@etn.se

Discover Our Product Portfolio ▪ Photodiodes ▪ IR Components ▪ Laser Modules ▪ Laser Diodes

▪ Fiber Optics ▪ Laser Optics ▪ Motion Control

www.lasercomponents.se 2020_LCN_Ad-Portfolio_185x135.indd 1

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

26.10.2020 10:07:49

31


NYA PRODUKTER

Komplett paket för cellulär IoT

35 Tops på fyra watt n ACCELERATOR En analog AI-acceleratorkrets är strömsnål – den drar fyra watt när den levererar 35 Tops. Nu släpps den i provexemplar. Tillämpningen är inbyggda system.

celler i 40 nm i en blandning av analog och digital teknik. Här finns Risc-V-cpu:er, vektoracce­ leratorer, ruoters och SRAM, men även 108 stycken beräkningsblock som utför beräkningar analogt och lagrar data på plats, sammanlagt motsvarande 113 miljoner neuronnätsvikter.

Den kommer från amerikanska Mythic och heter M1108. Det är företagets första produkt. En C H I P E T K A N G Ö R A beräkningar eller ett fåtal Tops per watt är som motsvarar heltalsberäken tumregel för vad AI-kretsar ningar i motsvarande 4, 8 och 16 brukar leverera, beroende på bitars precision. precision. Konstruktionen av mjukvaru­ M1108 kan enligt Mythic köra plattformen försenade lanseResNet-50 i 870 bilder i sekunringen med ett år. Utan den den och Yolo v3 i 60 stycken kunde Mythic inte presentera 608 × 608-bilder per i sekunden ordentliga benchmarks. – båda i batchstorlek 1. JAN TÅNGRING Chipet är byggt i flashminnes­ R836_D-VBAT.qxp_Mise en page 1 20/01/2020 09:36 Pagejan@etn.se 1

32

PER HENRICSSON per@etn.se

n ALLT-I-ALLO Dialog Semiconductor har släppt en första medlem i sin välkända Greenpak-familj späckad med analoga funktioner. Företaget lovar att den, likt övriga ­familjemedlemmar, kan konfigureras på bara några minuter.

Den senaste medlemmen i Greenpak-familjen har Dialog döpt till Advanced Analog GreenPAK, eller bara SLG47004. Nykomlingen är inget undantag när det gäller hur enkelt det är för en konstruktör att anpassa den till nya funktioner, hävdar Dialog. Som exempel tar företaget de integrerade operationsförstärkarna (op-amp) som tidigare inte funnits i en Greenpak-krets. De har låg offset och en bandbredd på 8 MHz, och kan exempelvis enkelt konfigureras till en instrumentförstärkare.

© Saft – © Photo : Saft – R836/D

Whether in industrial, commercial or residential applications, Saft’s standard and made-to-measure lithium-based batteries offer the performance, quality, longevity and autonomous operation required of any type of application, even in the most demanding environmental and usage conditions. We energize the world, on land, at sea, in the air and in space.

infosweden@saftbatteries.com

Sequans står för LTE-modemet i form av Monarch Go. Det är en Arduinosköld inklusive antenn. NXP bidrar med processorkortet LPC55S69 som bland annat har två Cortex-M33 som kan klockas upp till 150 MHz.

Från Verizon kommer den förinstallerade SIMkortslösningen ThingSpace IoT SIM. Och så finns stöd för molntjänsten Azure från Microsoft. Tilläggas kan att Sequans modemkort är certifierat i Verizons mobilnät för LTE Cat-M1 som ger upp till 375 kbit/s med halv duplex. Avnet bidrar med typexempel och erbjuder utvecklingshjälp för den som behöver, plus att distributören säljer paketet i hela världen för 99 dollar. Enbart LTE-skalet kostar 69,95 dollar.

Analog Greenpak gör entré

Saft batteries The solution you need. The performance you demand.

www.saftbatteries.com

n IOT-NOD Ett paket med allt som behövs för att koppla upp IoT-noder över mobilnätet via Cat-M – det har Avnet tagit fram tillsammans med Verizon, Sequans, NXP och Microsoft. Lösningen passar produkter med lite större databehov som exempelvis övervakningskameror.

S LG 4 7 0 0 4 I N N E H Å L L E R även analoga switchar, komparatorer liksom digitala potentiometrar som bland annat kan användas för att automatiskt trimma offset hos de analoga funktionerna. Kretsen passar väl för att skapa kostnads- och energieffektiva analoga systemlösningar tack

vare en myriad digitala funktioner, hävdar Dialog. Med den nya kretsen siktar ­Dialog på nya tillämpningar. Den kan exempelvis användas som ersättare i konstruktioner som inkluderar programmerbara förstärkare, instrumentförstärkare, digitala potentiometrar och analoga switchar. Tillämpningar som nämns är analoga gränssnitt för sensorer, såsom trycksensorer och fotodetektorer, liksom avstämbara analoga filter. För att snabbt konfigurera kretsen finns mjukvarupaketet GreenPAK Designer. Kretsen upptar 3 × 3 mm och finns att få i provexemplar. ­Volymproduktionen beräknas till första kvartalet nästa år. Framåt planerar Dialog att släppa fler kretsar som är nära besläktade med den nya analoga Greenpak. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20


WireFlow Test Framework

- A versatile platform for your circuit board testing Configurable Modular Affordable Robust

You choose which parts you want to do yourself, and what parts you want us to do. We can assist you all the way from idea to ongoing production, or just provide you with hardware and software building blocks.

wireflow.com/pcb-testing info@wireflow.com


NYA PRODUKTER

AI-protes för industriella system Världens snabbaste Qi-laddare n TRÅDLÖST Den fransk-italienska halvledartillverkaren ST Microelectronics har släppt vad företaget hävdar är den hittills snabbaste krets som laddar trådlöst enligt Qi-standarden.

Nykomlingen heter STWLC88 och den levererar en effekt på hela 50 W. Enligt ST kan den ladda smartmobilen trådlöst två gånger snabbare än vad föregående kretsgeneration klarar. STWLC88 integrerar ett antal funktioner för att radikalt minska behovet av externa komponenter. Det gör den också lämpad att ta plats i en mängd tillämpningar där yta är en utmaning, menar ST. Kretsen stöder WPC Qi 1.2.4 EPP och fungerar därmed med alla Qi EPPcertifierade transmittrar som finns idag. Den är förpackad i en WLCPS med 110 anslutningar och har måtten 4,0 × 4,5 × 0,6 mm. Den kostar 2,5 dollar styck vid köp om 10 000 enheter. ANNA WENNBERG anna@etn.se

n M2-KORT Ett M2-kort baserat på Googles neuronnätskrets Coral – det kan du plugga in i tyska ­Kontrons inbyggnadsmoduler för industriella system.

Första kvartalet nästa år kommer ett antal av Kontrons moduler att ha stöd för M2-kortet. Tills­ vidare stöds modulen PITX – en kortdator baserad på NXP:s processor IMX 8M. Plugga in TPU:n så ökar prestanda för bildanalys från 6 till 30 bilder per sekund, i ett typiskt exempel. Det finns ett antal förtränade gratismodeller att ladda hem, som du sedan kan fintrimma för dina egna tillämpningar med

hjälp av maskininlärning. Google Coral Edge TPUkretsen levererar 4 Tops (biljoner operationer per second) och drar två watt. Intelligent edge blir enligt Kontron blir allt i viktigare i styroch reglersystem, det vill säga intelligenta inbyggda system. Några tillämpningar är objekti-

genkänning, kvalitetsinspektion och prediktivt underhåll. Temperaturområdet är −40 till + 85°C. Systemet kan laddas med senaste versionen Yocto Linux. JAN TÅNGRING jan@etn.se

Samsung och Xilinx gör flashdisken smart n SMART SSD Addera en FPGA till ­flashdisken så kan många av de uppgifter som idag utförs av ett serverkort göras i disken. Det går snabbare plus att man spar energi när data inte behöver skyfflas runt, enbart resultatet behöver lämna disken.

Lösningen har döpts till Sam­ sung SmartSSD Computational Storage Drive (CSD) och kommer i produktion i januari nästa år. Det handlar om Enterpriseklassade flashdiskar där en FPGA i form av Kintex Ultra­ scale+ kopplas direkt till kontrollerkretsen i disken som förser den med data. FPGA:an ger möjlighet att bearbeta data i den programmerbara logiken

och i DSP-blocken men också med Arm-kärnorna. Flasdisken finns i storlekar upp till 12 Tbyte. X I L I N X U P P G E R att SmartSSD CSD är åtminstone tio gånger snabbare i tillämpningar som video-

bearbetning, AI, virtualiseringar, komprimering och sökningar. Den nya disken har samma fysiska format som existerande 2,5-tumsdiskar och samma effektenvelopp på 25 W. PER HENRICSSON per@etn.se

DU HÅLLER ELEKTRONIKTIDNINGEN I HANDEN!

Skräddarsydd mekanik för elektronikprodukter.

www.blomdahls.com

Ses vi igen? Prenumerera gratis. Du får månads­magasinet på etn.se/pren

2020

EKTRONIK EL TIDNINGEN

STON ERIDG

E:

ATLAS

/18–19

PRE NUM

M, GDA SYSTE LTER TEMA: INBYG OCH KONSU UTBILDNING

DIGITALISERAD LEK

BYG GSÄTT

genom Cool Sweden att lyfta Initi kompete ative vill stär nsen krin ka g term svensk industri iska utm aningar. /16–17

Vinnare på långvarigt Leanarbet e

Under skalet snurrar en app. Konsulten Drakryggen har implementerat framtidens uppkopplade lekplats i Linköping. /6

ERE RA KOS

TNA DSF RIT

PLATS

COPCO

ABB: Nu koppla verktygen s upp via 5G &

/12–14

T! ETN .SE /PR EN 201023_9

-6-Mill_EL

EKTID_S

E_Snipe.

indd 1 10/19/20

FORESEETI:

YRKESHÖGSKOLAN:

Utbildning ska leda till jobb /18–19

PRENU MERER A KOSTN

Robotar spionerar på dig /20–21

/PREN ADSFR IT T! ETN.SE

34

.indd 1

PM 7/23/20 2:08

LEKTID_SE_Snipe

200731_9-2-Mill_E

SVER IGES ENDA

ELEK TRON MAG ASIN IKFÖR PROF FS

TEMA: EM S, PRO DUKTI ON &

SVERIGES ENDA ELEKTRO NIKMAGASIN FÖR PROFFS

NR 10 OKTOBER 2020

ELEKTRONIK

TIDN INGE N SNART SL ÅR VI I VÄ RMETAKET NR 11 NOVE MBER

ELEKTRONIKTIDNINGEN 12/20

4:53 PM


Svensk Elektronik – först in i framtiden. Svenska INTELECföreningen går samman med Svensk Elektronik

Höstmöte för Svensk Elektroniks medlemmar 26 november

Det är med stor glädje vi kan meddela att styrelserna för Branschorganisationen Svensk Elektronik och Svenska INTELECföreningen har tecknat en avsiktsförklaring om ett samgående där Svenska INTELECföreningens verksamhet bildar en ny sektion inom Svensk Elektronik med fokus på Power System ICT från och med 1 januari 2021 samtidigt som Svenska INTELEC kommer kvarstå som förening. Detta innebär att Svensk Elektronik breddar sitt fält och kommer stärka sin kunskap och resurser inom system för kra elektronik.

Svensk Elektroniks höstmöte genomfördes den 26 november. Mötet genomfördes denna gång helt och hållet digitalt. Förutom de obligatoriska momenten, presenterade Teknikföretagen konjunkturläget för branschen. Även redovisades föreningens egen medlemsundersökning för kvartal 3 och 4. Resultatet pekar på både positiva och negativa konsekvenser och möjligheter för branschen. Vår speciellt inbjudna gästtalare, Jan Lindoff, gav ett intressant föredrag om hur världen upplever en accelererad digital omställning och att det gäller att nu se över affärs- och kompetensplan för att kunna möta framtidens utmaningar.

Svenska INTELEC-föreningen bildades 1985 och har till uppgi att främja utvecklingen inom området kra -och energisystem för informations- och kommunikationstekniska system och närliggande områden bland annat genom att anordna symposier och aktiv informationsinhämtning från internationella konferenser.

Kurser i Smartare elektronikhandboken 2.0 Svensk Elektronik har genomfört tre kurstillfällen i det mycket uppskattade kurspaketet för en bättre kretskortkvalitet längs hela konstruktionskedjan i Stockholm, Göteborg och nu senast i digital form riktat mot Skåne-regionen. På kursen går vi igenom Elektronikhandboken 2.0 med sina mallar, checklistor och bilagor. Kurstillfället leds av Mats Andersson och Maria Månsson, Svensk Elektronik och är kostnadsfri för föreningens medlemmar. Vi planerar nu framtida kurstillfällen riktade mot ett antal regioner i Sverige. Initialt siktar vi på att under våren genomföra dem digitalt. Hör gärna av dig till info@svenskelektronik.se om just du är intresserad.

Eventarrangören Bra Mässor har ansökt om konkurs I ljuset av en pågående Covid-pandemi har eventbranschen drabbats hårt. Speciellt för större fysiska mässor och konferenser har det blivit allvarliga konsekvenser och i praktiken omöjligt att genomföra. Bra Mässor som agerat arrangör för Embedded Conference Scandinavia och Scandinavia Electronics Event är en av de drabbade och har inlett ett konkursförfarande. Tyvärr innebär det att även utställande företag, däribland Svensk Elektroniks medlemmar, nu som följd, riskerar sina förbetalda avgi er för eventen. Detta innebär att Svensk Elektronik, som äger eventen, nu ser över denna process samt hur, när och i vilken form S.E.E. och ECS kan genomföras i framtiden. Självklart måste hänsyn tas till de restriktioner som gäller pga Covid-19, så att dessa event säkert och garanterat kan organiseras. När branschen väl kan mötas igen, kommer våra event stå redo för att vara relevanta mötesplatser ånyo.

Tillsammans skapar vi branschens framtid. Ditt företag är väl med? Ett medlemskap i Svensk Elektronik stärker dig och ditt företag. www.svenskelektronik.se info@svenskelektronik.se

Se till att bli medlem och ta del av våra förmåner, tillsammans skapar vi förutsättningar!

KALENDARIUM 14 januari 2021 (preliminärt) Tunga Fordon – webbinarium svenskelektronik.se/ kalendarium

SCIP-databasen Den 5 januari 2021 införs nya regler och krav angående Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) (SCIP).

Vi på Svensk Elektronik önskar er alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År!

Peter Björkholm Svensk Elektronik


POSTTIDNING B Returadress: Elektroniktidningen Folkungagatan 122, 4 tr 116 30 Stockholm

GET IN TOUCH WITH THE POWER OF TEN. Discover the R&S®RTB2000 oscilloscopes (70 MHz to 300 MHz): ► 10-bit ADC to see more signal detail ► 10x memory to capture longer time periods ► 10” capacitive touchscreen for easier viewing Oscilloscope innovation. Measurement confidence. www.rohde-schwarz.com/RTB2000

Starting at

€ 1,250


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.