Elektroniktidningen mars 2019

Page 1

NR 3 MARS 2019

ELEKTRONIK TIDNINGEN FÖRARLÖS LASTBIL

FÖR FASTA RUTTER

TEMA: FORDON

Einrides självkörande och elektriska lastbil passar för 60 procent av transportbehovet i Sverige. /28–29 EMBEDDED WORLD:

HUSKVARNA:

Några fynd från årets mässgolv

Airbus väljer Saabsensor för A350

/10–16

/18–19

PRENUMERERA KOSTNADSFRIT T! ETN.SE/PREN

SVERIGES ENDA ELEKTRONIKMAGASIN FÖR PROFFSTidningshuvud

05-12-12

14.29

INNEHÅLL ETN 3/19

Sida 1

Utges av Elektroniktidningen Sverige AB adress: Folkungagatan 122, 4 tr, 116 30 Stockholm. telefon: 08-644 51 20 | www.etn.se bankgiro: 5456-3127 redaktion: Anna Wennberg (ansv. utg.), Per Henricsson, Jan Tångring. grafisk formgivning och layout: Joakim Flink, TYPA jocke.flink@typa.se annonser: Anne-Charlotte Sparrvik, 0734-17 10 99 | e-post: ac@etn.se prenumeration: webb: etn.se/pren | e-post: pren@etn.se telefon: 08-644 51 20

Anna Wennberg Bevakar analogt, opto och kommuni­kation, kraft, sen­so­rer, distri­bution, medicinsk elektronik och minnen. anna@etn.se | 0734-17 13 11

4 4 12 16

12

Prisade för huvud-på-kudden Lars Bruno och hans kollega Benny Gustaf­ son från Ericsson i Kista fick ett av de två hedersprisen på produktionsmässan IPC Apex Expo i San Diego för lödproblem hos BGA:er. EMBEDDED WORLD: Skjuter inte mygg med AI-kanon Svenska Ekkono har en handfull stor­ kunder för klassisk AI som är enklare men mycket effektivare än deep learning.

EMBEDDED WORLD: Mäter batteritid i simulerat system Franska Wisebatts simulator låter dig koppla samman katalogkretsar till en virtuell ­prototyp och mäta energiförbrukningen.

30

EXPERT: INICnet – det enda data­nätet bilen behöver Med INICnet går det att överföra audio- och videokanaler parallellt med tjänster av hög kvalitet och låg latens. Tekniken baseras på Ethernet och passar perfekt i fordon, skriver Carmelo De Mola, på Microchip; K2L.

34

EXPERT: En smart skärmkrets för fordon Fryst bild, överföringsfel och till och med att kontrasten duger för läsning – detta och mer kan Socionexts grafikstyrenhet SC1701 kontrollera. Det berättar Stefan Drouzas på ­Socionext Europe.

LEDARE Per Henricsson Bevakar test & mät, rf och kom­munikation, produktion, FPGA, EDA och passiva komponenter. per@etn.se | 0734-17 13 03

Jan Tångring Bevakar in­byggda system, mjukvara, processorer, kort och skärmar. jan@etn.se | 0734-17 13 09

Anne-Charlotte Sparrvik Ansvarar för sälj- och ­marknadsföring. ac@etn.se | 0734-17 10 99 © Elektroniktidningen 2019 upplaga: 13 500 ex (exkl. emagasin) Allt material lagras elektroniskt. issn 1102-7495 Organ för SER, Svenska Elektrooch Dataingen­jörers Riksförening, www.ser.se Tidningen trycks på miljövänligt papper hos Sörmlands Printing Solutions AB. på omslaget: Einrides självkörande, elektriska lastbil.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19

Allt ljus på Huawei Det går knappt en dag utan att det kommer nyheter om Huawei. De flesta går ut på att landet A eller operatören B överväger att stoppa/kasta ut/välja bort företaget i upphandlingen av 5G. Om det bottnar i en genuin rädsla för att Huawei går den kinesiska statens ärenden eller om besluten drivs av politiska påtryckningar från USA är omöjligt att avgöra. De flesta källor är anonyma och går därmed inte att syna. Det hjälper inte heller att representanter för företaget bedyrar att det inte finns några bakdörrar eller att in­ formation tappas av för den kinesiska statens räkning. Att Huawei är privatägt och att grundaren har ett förflutet i den kinesiska armén bidrar till misstroendet. Likaså att företaget är slutet i jämförelse med sina euro­ peiska konkurrenter. Många källor hänvisar dessutom till den lag som Xi Jinping införde för två år sedan och som tvingar kinesiska företag och medborgare att bistå staten med informationsinhämtning. På senare tid har Huawei gått till motattack för att försöka syna påståendena om spioneri och bakdörrar. Företaget har öppnat ett cybersäkerhetscenter i Bryssel där kunder och myndigheter bjuds in att testa dess produkter. Betydligt mer drastisk är stämningen av den amerikanska staten med hänvisning till att bojkotten av företaget strider mot konstitutionen. Om den verkligen tas upp av domstolen i Plano, Texas, återstår att se. Rimligen får vi heller aldrig veta om någon säkerhets­ tjänst hittat bakdörrar eller annat som inte ska finnas där. Det ligger i organisationernas natur att aldrig avslöja hur mycket de vet. Eller för den delen hur lite de vet. Det kanske intressantaste som är allmänt tillgängligt är den brittiska underrättelsetjänsten vars organ HCSEC sedan fyra år publicerar rapporter om säkerheten i Huaweis produkter. HCSEC påpekar i rapporten från juli

2018 att det kinesiska företaget inte har tillräckligt strikta rutiner för att utvärdera mjukvarukomponenter från externa leverantörer och komponenter i form av öppen källkod. Dessutom saknas fullständiga rutiner för att åtgärda mjukvarukomponenter som inte längre stöds av leve­ rantören eller öppenkodsgrupperna, och som därmed kan sakna skydd för kända säkerhetsluckor. I och med att infrastrukturen i mobilnäten allt mer liknar datacenter med generell hårdvara där funktioner i näten och kundtillämpningar aktiveras via mjukvara ökar riskerna för attacker eller spioneri, särskilt som näten kommer att användas för styrning av samhälls­ kritisk infrastruktur. Övergången till virtualiserade nät startade så smått redan för fyra, fem år sedan men blir allt vanligare i takt med att 5G byggs ut. Vad som kommer att hända med Huawei är omöjligt att säga. Man kan konstatera att utbyggnaden av 5G redan startat och att utestänga företaget kommer att leda till förseningar och fördyringar. Dessutom riskerar det att rubba hela ekosystemet. Exempelvis är Huawei den tredje största köparen av halvledarkomponenter, enligt Gartners ranking från 2018. Risken finns också att kinesiska företag lämnar branschorganisationen 3GPP och utvecklar en egen variant av nästa generations mobilnät, 6G. En sådan splittring skulle ta årtionden att reparera. Donald Trump har stort inflytande på utvecklingen och kan lika gärna ta in Huawei i värmen som att strypa leveranserna av amerikanska komponenter. Det enda vi säkert vet är att vi kommer att få läsa många fler artiklar om det kinesiska företaget under 2019. PER HENRICSSON per@etn.se


START BLOCKET

Två små chipkomponenter placerades under BGA:an för att framkalla HoP-defekter i lödningarna.

Prisade för huvud-på-kudden n PRODUKTION För tredje året på raken fick Lars Bruno ta emot pris på den amerikanska produktionsmässan IPC Apex Expo i San Diego. Totalt var det 73 tekniska utredningar som tävlade. Lars Bruno och hans kollega Benny Gustafson, båda från Ericsson i Kista, fick ett av de två hedersprisen för sitt bidrag om ett lödproblem med BGA:er, så kallade Headon-Pillow.

rensbidraget om en typ av lödfel för BGA-komponenter som kallas Head-on-Pillow, HoP. Ut­ trycket kommer från utseendet på en dålig lödning där kulan på BGA-komponenten formar en grop i lodet på kortet, ungefär som avtrycket från huvudet på en kudde, men där kulans oxid­ skikt inte har vätts igenom och därför har ingen lödfog bildats.

rustningar, exempelvis många olika former på lödfogarna. Att avgöra vad som är tillräckligt bra eller dåligt är inte alltid själv­ klart. N O R M A LT U TG Å R M A N från IPCstandarden IPC-A-610 rev G för att bedöma om ett kretskort är tillverkat på ett korrekt sätt. Men för BGA-komponenter kan stan­ darden sägas vara bristfällig. Den föreskriver visuell avsyning från sidan vilket inte ger någon infor­ mation om de anslutningar som finns under komponenterna. – Det är en svaghet att det inte finns en enda röntgenbild i standarden. Sen är nästa fråga om man har en röntgenbild med lödfogar som på olika sätt avvi­

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

▲ ▲

B G A - KO M P O N E N T E R har visserli­ gen använts väldigt länge men problemet med HoP har ökat på senare år. Det hänger samman – Vi var lite förvånade att vi fick med att komponenterna blivit priset eftersom vi ställer mer större och anslutningarna sitter frågor än vad vi ger svar i utred­ tätare samtidigt som i princip ningen, säger Lars Bruno. alla utom försvarsleverantörer Till vardags samordnar han och rymd- och flygindustrin gått två kompetensgrupper på Erics­ över till blyfria lod. Sammanta­ son med fokus på produktions­ get har förändringarna lett till att teknik för koncernens fabriker skevheter (warpage) i mönster­ och reperationscenter runt om i kortet och komponenterna får världen. större inverkan på slutre­ Förra året handlade sultatet än tidigare. bidraget om bottenvärm­ Dessutom har ning, att slutresultatet röntgenmaskinerna blir bättre om stora kort utvecklats så att de ger som ska repareras värms detaljrikare bilder. upp underifrån innan – Idag kan vi se saker man löder loss den trasiga som man inte kunde se komponenten. Lars Bruno med äldre röntgenut­ I år handlade konfe­

Bilden visar tydligt att lodkulans oxidskikt inte vätts igenom och det har därför inte bildats någon lödfog.

ker från ideal form; när innebär det att kortet ska kasseras eller repareras? Om allt gått rätt smälter lod­ pastan ihop med kulorna och bil­ dar solida bollar. När det bildas en inbuktning, en midja, oftast nära kortets lödyta på grund av dålig vätning mellan boll och tillfört lod, är det lätt att tolka det som att lödningen ska under­ kännas eftersom midjan skulle kunna indikera en dålig lödning vilket leder till sprickbildning och därmed ett avbrott. Ett av målen med IPC-bidra­ get var att lyfta frågan, att få fler att fundera på var man ska dra gränsen för vad som är godkänt. – I verkligheten finns det en massa nyanser och resultatet av röntgenanalysen kan även på­ verkas från vilket håll och vinkel som man betraktar lödfogen, säger Lars Bruno. Av studien framgår att lödfo­ garna långt ifrån alltid är sym­ metriska. En lödfog kan mycket väl ha en inbuktning på ena sidan men inte på den andra och beroende på från vilket håll man inspekterar kan inbuktningen synas, men den kan lika gärna vara osynlig.

C


mouser.se/ecad


START BLOCKET

Att då säga att en lödfog ska underkännas bara för att den har en midja är en allt för trubbig de­ finition. Dessutom visar under­ sökningen att röntgenbilderna är svårtolkade även om man kan tycka att midjan är påtaglig från alla vinklar. Vätningen skulle trots detta kunna vara tillräckligt bra och kulan på BGA:an ha smält ihop med lodet på padden. För att få lite mer beslutsun­ derlag tillverkades ett antal kort där man började med att placera ut två små chipkomponenter, 0402, under varje BGA, för att avsiktligt framkalla HoPdefekter. Chipkomponenterna fungerar som pallbockar på ena sidan av BGA:an varför bara de fem, sex första raderna av kulorna hade kontakt med lod­ pastan på paddarna, resterande kulor hängde mer eller mindre i luften. Först när lodet smält och vätt runt chipkomponenterna sjunker BGA-kapseln ned och alla kulor får kontakt med lodet på paddarna.

BE

N

NY

S GU

F TA

SO

E N,

RI

CS

SO

Till vänster en röntgenbild på lödningar av ett hörn av en BGA och till höger en bild på samma hörn efter att den bänts loss. I röntgenanalysen betraktades alla dessa lödfogar som defekta då alla har någon form av midja i nedre delen av lödfogen. De två lödfogarna inringade i rött, samt den markerad med en blå fyrkant, framstår som tydliga HoP-defekter i röntgen. Men när komponenten bänts loss är det bara de två inringade i rött som visade sig vara riktiga HoP-defekter. Alla andra lödfogar, inklusive den markerad med den blå fyrkanten, var starka nog att dra med sig padden ur moderkortet.

Den ena delen av BGA:n borde därför få sämre lödfogar eftersom tiden som dessa BGAkulor varit i kontakt med lodet (och flusset) på padden – med full värme i ugnen – är kortare än det borde vara. R E S U LTAT E T S YN S tydligt när man studerar de lödda kretsarna från sidan. BGA:n har ett relativt lågt avstånd till mönsterkortet i ena änden medan avståndet mellan krets och mönsterkort är betyd­ ligt större i andra änden.

De lödfogar som inte bildats under optimala förhållanden borde vara sämre vilket också röntgenbilderna visar. Det var också stora skillnader mellan de nio olika lodpastorna som tes­ tades, där den bäst presterande lodpastan resulterar i lödfogar helt fria från HoP-defekter. Medan andra presterade betyd­ ligt sämre och det finns gott om midjor, men försämringen sker inte på ett jämt sätt. För att få fram ett facit bändes kretsarna loss från mönsterkor­

N

tet. Först då kunde man se om det verkligen hade bildats Headon-Pillow. ÄV E N I D E R A D E R som haft kortast tid på sig att förenas med lodet på kortet fanns lödningar som vätt väl och därmed skapat en hållbar fog. – När vi började skriva kom det bara mer och mer frågor om hur olika former på lödfo­ gar påverkar deras styrka och utmattningsresistens. Resultatet blev som tidigare sagts ett hedersomnämnande och att frågan lyfts av IPC. Förhoppningsvis kommer det med röntgenbilder i framtida versioner av IPC 610. – Vi har inte bestämt ännu hur vi ska gå vidare, det är lite upp till oss i produktionsgruppen att bestämma. Men detta är en osä­ kerhet som vi skulle vilja minska, säger Lars Bruno.

PER HENRICSSON per@etn.se

VI S

ES

Tillfälliga EMC-problem?

ELE

it!

q +46 280 41122

9

info@detectus.com www.detectus.com

ORG

KTR

Hyr vår EMC-scanner och hitta störningskällan.

See it before you

I GÖ TEB ON

IK 2

019

, F:1

4

Moravägen 1 782 31 Malung

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


Känn kraften

Flexibilitet att välja rätt kraftlösning Som en ledande leverantör med en komplett portfölj av produkter för effekthantering och -övervakning ger Microchip dig kraft, flexibilitet och förtroende att välja rätt lösning för din konstruktion. För att uppnå den prestanda som din konstruktion kräver måste systemets kraftförbrukning styras. Vår portfölj av kraftövervakningskretsar möjliggör för dig att noga mäta aktiv, reaktiv och skenbar effekt, effektivvärden (RMS) för ström och spänning, linjefrekvens och effektfaktor. Vårt breda urval av krafthanteringskretsar, som inkluderar DC/DC-styrkretsar och -regulatorer, MOSFET-kretsar och MOSFETdrivkretsar, spänningsövervakare och -referenser samt kraftmoduler, gör att du effektivt kan ta fram en lösning som hanterar kraftbehovet för ditt system. Med allt från referenskonstruktioner till utvärderingskort till simuleringsverktyg erbjuder Microchip ett fullständigt stöd som hjälper dig att bygga system snabbare och minimera risken.

Känn kraften på www.microchip.com/PowerSolutions Microchips namn och logotyp samt Microchip-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Microchip Technology Incorporated i USA och andra länder. Alla andra varumärken är respektive registrerad ägares egendom. © 2019 Microchip Technology Inc. Eftertryck förbjudes. DS20006065A. MEC2230Swe01/19


START BLOCKET

SER-KRÖNIKA

Europa på efterkälken VI HAR I SER HAFT SEMINARIUM och föredrag om 5G och dess til�­ lämpningar. En av de största årliga konferenserna är Mobile World Congress (MWC) i Barcelona. Konferensen är jättelik med 109 000 besökare i år. Jag var inte där men läste flera reportage därifrån och jag lyssnade på den kände telekomanalytikern Bengt Nordström från konsultföretaget Northstream då han höll ett frukostseminarium om MWC den 7 mars. NÅGRA INTRYCK JAG FICK från seminariet var att 5G ligger före tids­ plan och är mogen att introduceras redan i år. Både tekniken och ­marknaden är relativt mogna jämfört med vid 3G-introduktionen runt år 2000. Marknadsintroduktionen för 5G var tidigare satt till 2020. Tekniskt sett är det fullt möjligt, är den samlade bedömningen, men hur planerna ser ut för de europeiska operatörerna är inte klart. NORDSTRÖM BESKREV DET som att fokus på MWC är på väg att skifta mot konsumentprodukter och framförallt terminaler. Flera till­ verkare visade upp sina nya mobiler, som var vikbara, bl.a. Huawei. ­Utvecklingen har alltså gått mot att MWC blivit en konsument­ elektronikmässa. EN MER ALLVARLIG SLUTSATS/NOTERING är att Europas introduktion av 5G dröjer. Sydkorea, USA, Japan m.fl. länder ligger två till tre år före i 5G-introduktionen. EU-samarbetet har diskuterats i många samman­ hang, men har ju sina brister. Det hade varit bra om samarbetet hade lett till att Europa tagit ledningen i 5G-introduktionen. Här kan man undra om svenska regeringar har drivit dessa frågor i EU-samarbetet? Betraktas telekom fortfarande som ett särintresse, trots regerings­ skiften? SER FORTSÄTTER PROGRAMMET under mars med studiebesök på Volvo Trucks i Göteborg för att få en presentation av företagets autonoma dragbil och därefter på Zenuity i Göteborg i april. Studiebesöken i Göteborg arrangeras i samarbete med Elektronikindustriföreningen i Göteborg (EiG). SER kommer också att delta den 27–28 mars på Elektronikmässan i Göteborg. Några i styrelsen på plats för att träffa nya och gamla medlemmar. Mer info kommer på www.ser.se

STAFFAN SKOGBY Ordförande SER

Sivers IMA slår rekord på MWC n KOMMUNIKATION I ett test utomhus har svenska Sivers IMA och brittiska Blu Wireless överfört 1 Gbit per sekund på ett avstånd över 700 meter inom det fria 60 GHz-bandet. Det är ett sorts världsrekord, hävdar företagen som menar att resultatet öppnar för nya tillämpningar för tillverkare av 5G-utrustning över det olicensierade 60 GHz-bandet.

fantastisk insats av vårt tekniska I testet har Sivers IMA:s trans­ team, och den öppnar för många ceiver för 60 GHz-bandet TRX nya tillämpningar och användar­ BF01 placerats på en 4 × 5 cm fall för denna typ av teknik, säger patchantenn, som företaget ut­ vecklat. Lösningen har kombine­ Anders Storm, vd på Sivers IMA. Den svenska transceivern – rats med Blu Wireless basbands­ TRX BF01 – är tillverkad i SiGe plattform kallad Hydra. och har 16 sändar- och 16 motta­ När företagen hävdar världs­ garkanaler som kan styra antenn­ rekord syftar de på hur den lilla loben i önskad riktning. Den är och kostnadseffektiva antenn­ kompatibel med WiGig/802.11ad, lösningen räcker för att överföra som är en wifi-standard på höga 1 Gbit/s hela 700 meter över 60 frekvenser. Men till skillnad mot GHz-bandet, som blivit högin­ tressant med nya spektrumregler andra liknande chip är denna transceiver konstruerad för att som införts i USA och England. användas utomhus. Tidigare sträckte sig frekvens­ Sivers IMA och Blu Wireless området från 57 GHz till 64 GHz menar att 5G-lösningen som de men efter förändringen går det visat upp är den första – ända upp till 71 GHz. och enda – som ger full – Här bryter vi ny mark täckning över det olicen­ med det senaste spektrum sierade frekvensbandet, som släppts i USA och från 57 GHz ända upp till Storbritannien. Det gör att 71 GHz. vi kan erbjuda lång räck­ vidd tillsammans med ANNA WENNBERG anna@etn.se Blu Wireless. Detta är en Anders Storm

Just nu söker vi kvalificerade talanger till fyra nya tjänster på vårt företag: • • • •

Utvecklare embedded systems Elektronikkonstruktör Utvecklare inom bildbehandling Säljare av avancerade projekt

Vi blir extra glada om vi kan få kvinnliga sökanden. Se annonserna på vår hemsida: www.now.se under Kontakt > Jobba hos oss

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


MAKING YOUR AUTOMATION INVESTMENTS FASTER, SMARTER AND MORE SECURE Edge-to-cloud connectivity, softwareenabled flexibility, advanced robotics, machine health monitoring and systemlevel security – they’re all part of Analog Devices’ suite of Industry 4.0 accelerator solutions, designed to deliver nextgeneration capabilities today, with future-proof pathways to what’s next. Wherever physical meets digital, we’re there...AHEAD OF WHAT’S POSSIBLE.

Now to NEXT: ACCELERATING THE PATH TO INDUSTRY 4.0 Join us at HANNOVER MESSE 1 – 5 April 2019 Hannover, Germany Hall 9, Booth H23

#ADIahead

LEARN MORE ABOUT OUR INDUSTRY 4.0 ACCELERATOR SOLUTIONS: analog.com/industry4.0


MÄSSA: EMBEDDED WORLD

Mässgolvsfynd Under den 17:e upplagan av den årliga mässan Embedded World i Nürnberg möttes 31 000 besökare från 84 länder av 1 117 utställare från 42 länder på en yta som var 8 procent större än i fjol. 97 procent av besökarna planerar återvända till nästa år den 25–27 februari. Fler nyheter från Embedded World hittar du på etn.se

Nytt sätt att slå in mjuka paket Mjukvarukomponenterna i det amerikanska stridsplanet F-35 körs i en ny sorts arkitektur kallad Mosaic. Den skapades av amerikanska Lynx som ett svar på ett upprop från amerikanska försvarsdepartementet.

Operativsystem och hyperviso­ rer duger inte längre för USA:s försvar som plattformar för att köra många tillämpningar på samma processor. Lynx lanserar en ny produkt kallad Mosaic (”MOSA.ic.”) för ändamålet. Nyheten om F-35 blev offentlig i samband med att Lynx (tidigare Lynuxworks) anser att Mosaic nått en sådan mognad att det kan erbjudas allmänt. Mosaic liknar en hypervisor, och Lynx existerande hyper­ visor Lynxsecure är en av de byggstenar som används för att implementera Mosaic. En hypervisor låter oberoende mjukvarukomponenter kallade ”gäster” dela plats på en och samma processor. Det gör även Mosaic och liksom Lynxsecure ser Mosaic till att komponenter­ na inte kan störa varandra. Om en av dem exempelvis kraschar,

snurrar de andra lugnt vidare. Men Mosaic delar istället upp processorn i ”rum”. Varje rum fungerar i sin tur ungefär som en hypervisor som kan husera flera gäster, som dessutom kan flyttas runt mellan rummen. Det finns tre sorters gäster: operativsystemslösa tillämp­ ningar kallade LSA:er (Lynx Simple Applications), tillämp­ ningar som körs i Lynx real­ tidsoperativsystem LynxOS-178 samt tillämpningar som körs i ett Linux genererat i byggverktyget Buildroot. Rummen kommunicerar med varandra via kanaler som kallas passageways och i Mosaic mot­ svaras av fifo-köer, Ethernet eller emulerade enheter (devices). I Mosaic förverkligar Lynx ett koncept kallat ”Mosa” (modular open systems approach) definie­ rat och efterlyst av det amerikan­ ska försvarspartementet Dod (department of defense). Dod vill kunna bygga system på komponenter som upp­ handlats separat och utvecklats helt oberoende av varandra. Nyckelorden är flexibilitet och konkurrens. Drivkrafterna är både tekniska och ekonomiska.

Teknikutvecklingen sker mycket snabbt just nu enligt Dod, som snabbt vill kunna anpassa sina system till nya sorters hot. Mjukvarukomponenter i ett Mosa-system ska vara utbytbara. De ska kunna rekonfigureras eller kombineras till nya system. Samma separat utvecklade komponent ska kunna stoppas in i olika system. Mosa-system ska kunna ha en lång livstid genom att kompo­ nenter ska kunna förnyas när de tjänat ut, som celler i en kropp. Lösningar som finns idag ska kunna anpassas till och återan­ vändas som Mosa-komponenter, är tanken. Denna vision Mosa har Lynx konkretiserat i sin produkt Mo­ saic (Mosa integration center). Något som Lynx trycker på i sin lansering är att Mosaic-modellen enligt Lynx är ett enklare sätt att bygga tillämpningar på än att göra det mot ett operativsystem. Tillämpningarna ska dess­ utom kunnas byggas effektivare. Och dessutom med tvingande policies kring resursanvändning – vilket är en välsignelse när du vill bygga buggfritt och robust. Systemet blir dessutom mot­

ståndskraftig mot cyberattacker av olika slag. Mosa är en abstrakt definition vars detaljer Mosaic konkretise­ rar på olika sätt. Komponenterna behöver kunna deklarera sin funktion i systemet som helhet, och för detta har Lynx tagit fram ett eget XML-baserat model­ leringsspråk, eftersom möjliga alternativ som SysML och AADL inte hade något sätt att tala om cpu-primitiv som interrupt och privilegier, vilket behövs här. Mosaic kräver för att fungera en processor med hårdvarustöd för virtualisering. Idag stöds multikärnor på arkitekturerna Intel VTx, Arm v8-A, och snart även PPC Qoriq. En av de första konkreta processorer som Mosaic stöder är Xilinx Zynq UltraScale+. Trots hemlighetsmakeriet har Mosaic redan ett brett ekosys­ tem. Utöver processorpartnerna Arm, NXP, Xilinx och Intel finns där bland annat Curtiss-Wright, Harris, Lockheed Martin, Boeing, Bosch, Rohde-Schwartz, Etas, Adacore, Lauterbach – och amerikanska flottan. JAN TÅNGRING jan@etn.se

En första IoT-plattform med Arms säkerhetsstämpel X-Ware – en IoT-plattform från Express Logic – är första kommersiella IoT-lösning att kvalificera sig för Arms certifiering Platform Security Architecture (PSA).

PSA introducerades av Arm 2017 och ställer krav på hårdvara och firmware – inklusive en säkerhetsanalys – för att göra IoT-ramverk säkra och skal­ bara. PSA-certifiering kräver



oberoende testning av root-oftrust, operativsystem och andra delar av säkerhetsplattformen. AT T P S A -certifieringsmöjligheten finns avslöjades under konferen­ sen, men ett antal plattformar har liksom Express Logic redan hunnit smygcertifiera sig, från Cypress, Microchip, Nordic Semiconductor, Nuvoton, NXP, STMicroelectronics och Silicon Labs. Express Logic blev första

certifierade ”kommersiella IoTlösning”. X-Ware baseras på Express Logics rtos Thread X och IPstack Net X Duo. De har redan en lång rad säkerhetscertifikat, varav flera på SIL 4- eller Level D-nivå och ofta inkluderande även File X för filsystem, Guix för grafik och USB X för USB. Express Logic använder inte öppen källkod och hävdar att detta gör X-Ware till markna­

dens både person- och cyber­ säkraste IoT-plattform. Däremot är källkoden fritt tillgänglig för kunder att läsa. PSA bidrar Enligt Express Logic till att säkerhet blir enklare och billigare att implementera. Den ger vägledning, dokumenta­ tion och definierar leverabler genom utvecklingsfaserna. Konsulten Brightsight hjälpte Arm definiera certifieringen och evaluerade Express Logic. JT ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


MÄSSA: EMBEDDED WORLD

Percepios trace fortsätter när systemet tas i drift Svenska Percepios kodspårning kan nu snurra vidare även på system som är i drift.

Å ena sidan har IoT gjort de in­ byggda systemen mer komplexa. Å andra sidan öppnar uppkopp­ lingen i sig nya möjligheter att underhålla systemet. Percepio applicerar principen på sitt verktyg Tracealyzer. – Genom automatisk rappor­ tering av felinformation blir det möjligt att felsöka och fixa återstående buggar snabbt, ­säger Percepios vd Johan Kraft. – Därmed kan man skicka ut en programvaruuppdatering innan de flesta av dina kunder ens har märkt något problem. T R AC E A LY Z E R är ett spårnings­ verktyg – det loggar och visuali­serar kodrader, avbrott, variabel­ värden, med mera. Johan Kraft skapade det under sitt doktorsarbete på MDH och tillämpade det bland annat på ABB:s industrirobotar. Han var flera magnituder effektivare än etablerade lösningar och Perce­ pio firar i år tioårs­jubileum. Redan i ABB-robotarna gjorde Tracealyzer kodspårning under drift, och flera kunder har hem­ snickrade lösningar. Nu lanserar Percepio möjligheten som en

tjänst under namnet DFM (De­ vice Firmware Monitor). Den blev mässans ”Best in show” i kategorin utvecklingsverktyg. – Kunden behöver inte bygga en egen lösning. DFM låter inspelningen rulla kontinuerligt. Instrumente­ ringen för detta adderar några procents overhead. Vid fel får du som utvecklare en rapport över ett par hundra millisekunder av exekvering. D U K A N L ÅTA så kallade assertions trigga att inspelningen tankas upp för analys – extra program­ kod som larmar för att något måste vara fel i koden, exempel­ vis att parametervärden ligger utanför sina gränser. DFM-tjänsten bjuder även på viss analys. Tjänsten kan inte se exakt vilka fel som inträffat – det vill systemägaren kanske behålla sig för sig själv – men den kan till exempel registrera vilken typ av fel det handlar om, och ifall det inträffat förut. – Vi kommer dessutom att utöka våra molntjänster med mer avancerad analys på sikt. Idag använder DFM Amazons moln och Amazons operativ­ system Free Rtos. Bredare stöd är under utveckling och kan tas fram på begäran. Percepio har

FAKTA

Så görs kodspårning under drift Percepio Device Firmware Monitor (DFM) ger IoT-leverantörer automa­ tisk återkoppling om detekterade fel och varningar från produkternas programvara. Den kan användas både under intern testning och i levererade produkter. Såhär fungerar systemet. Om ett problem upptäcks i programvaran – en funktion anropas med felaktiga parametrar, en funktion returnerar en felkod,eller en krasch detekteras – då anropas en DFM-agent och lad­ dar (krypterat) upp en felrapport till Amazon S3 eller annan molntjänst via exempelvis MQTT över TLS. Utvecklaren får en felrapport och en inspelning av felet som kan an­ vändas direkt i Percepio Tracealyzer. De senaste händelserna i koden lagrats kontinuerligt i en så kallad ringbuffert. En signatur av felrapporten –

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19

anonyma checksummor – skickas till Percepio där en klassificeringsmotor identifierar symptom, programversi­ on och enhet, men ingen potentiellt känslig information angående programvarans beteende. – Det enda vi kan se är att rappor­ tering förekommer, men inte vad rapporterna innebär. Inspelningen visar vad som pågick i programvaran omedelbart före ­felet, typiskt ett par hundra millisekun­ der – vilka tasks som var aktiva och ungefär vad de gjorde, till exempel att USB-anslutning just initierats. Utvecklare kan meddelas via epost – kontinuerligt eller i periodiska statistiska summeringar. Free Rtos och Amazon S3 kan göra programvaruuppdatering (OverThe-Air update) efter att buggen fixats och Fler OS och moln kommer att integreras på samma sätt.

även börjat öppna upp för Man kan även välja att låta andra göra egna att registrera ytterligare integreringar. information i inspelning­ Det nya verktyget en, för att få ännu bättre sorteras in under rubriken diagnostik. Men annars ”kvalitetssäkring”. Det så är det inget som syns i finns i princip alltid kvar­ koden. varande defekter i färdig Johan Kraft Hur mycket overhead kod. Enligt en uppskattning adderar DFM? finns var tjugonde bugg kvar efter att systemet är taget i drift. – Inspelningen bygger i dagsläget – Det kan innebära hundratals på kodinstrumentering, som buggar i den levererade produk­ typiskt adderar några mikro­ ten. Man kan alltid spendera mer sekunder per händelse. Typiskt tid och pengar på verifiering, lastar detta processorn med ett men insatsen för att hitta de sista par extra procent, men det beror buggarna ökar exponentiellt. väldigt mycket på hur snabb pro­ Istället håller man tummarna cessor man använder, hur många och sjösätter. händelser som din applikation – Traditionell kvalitetssäkring genererar och hur mycket din av programvara slutar ju i prakti­ kompilator optimerar koden. ken vid leverans, men så behöver Är det i grunden exakt samma det inte vara för uppkopplade mjukvara som snurrar i DFM system – utan här kan utveckla­ som i Tracealyzer? ren ta ansvar för programvaruk­ valiteten även efter leverans. – Inspelningstekniken är den­ – Detta höjer produktens upp­ samma som för Tracealyzer, som levda kvalitet, vilket är vad som har förfinats under 10 år. Speci­ räknas i många fall. fikt används det mycket minnes­ Att de inbyggda systemen är effektiva ”flight recorder”-läget, uppkopplade gör att deras kom­ som typiskt bara behöver 4–8 plexitet ökar. Samtidigt är det byte per händelse. just via denna uppkoppling som Man kan inte som i normal DFM blir möjlig. ­Tracealyzer arbeta i realtid, – IoT handlar ju om att utan bara mot en inspelning? samla in data från uppkopplade produkter och detta kan även – Japp, för DFM handlar det all­ omfatta diagnostisk informa­ tid om offline-analys av tidigare tion, till exempel inspelningar av inspelningar. Det går att streama programvarans beteende. inspelningar live över wifi, men det är inte lämpligt för detta än­ Adderar DFM-koden i sig damål eftersom datamängderna ytterligare komplexitet till skulle öka dramatiskt. tillämpningskoden? DFM kommer att erbjudas till utvalda pilotkunder och den – DFM kräver att DFM-agenten färdiga lösningen kommer ut anropas för att rapportera fel, under hösten 2019. men detta kan kopplas in i be­ – Den som är intresserad att fintlig felhantering, till exempel utvärdera lösningen är välkom­ genom att omdefiniera asser­ men att höra av sig! tions så att DFM anropas. JT




MÄSSA: EMBEDDED WORLD

Många AI-tillämpningar klarar sig med enklare algoritmer än djupa neuronnät. Svenska Ekkono Solutions resurssnåla AI-algoritmer både körs och programmeras i styrkretsar.

De placeras där många AIsystem bäst hör hemma – i ändnoder. – Vissa saker passar jättebra för cloud, erkänner vd Jon Lindén. – Men om du ska fatta snabba beslut och titta på högfrekvent sensordata med tusentals samp­ lingar per sekund, eller om du behöver inlärning individuellt för just den här lägenheten, for­ donet eller tågsetet – då är edge oslagbart. på företagets demo på mässan. Ett Briolok med sensorer loggar sin resa på en tågbana. Loket lär sig hur ett varv i banan ser ut uttryckt i ac­ celerometeravläsningar. När Jon Lindén lägger om spårväxeln larmar loket – något har förändrats i sensorutslagen. Så fungerar företagets prediktiva underhåll: först lär sig algoritmen hur normaldrift

” TÅG S E T E T ” S YF TA R

ser ut, därefter håller den utkik efter avvikelser. Indata hämtas från sensorer, accelerometrar, temperaturgivare, vågar, ampe­ remätare, et cetera. Maskininlär­ ning hittar de kombinationer av avläsningar som är relevanta att hålla koll på. Kapaciteten hos en Cortex M4-styrkrets räcker både för användning och träning. Första kund var svenska industriteknikjätten Alfa Laval, som får larm när värmeväxlare behöver rengöras. Beroende på miljön kan rengöringsintervallet variera mellan veckor och år. A L L A E K KO N O - S YS T E M kör i princip samma algoritm, men alla instanser av algoritmen blir unik i sina parametrar eftersom trädgårdar ser olika ut, bilar körs på olika sätt, motorer används i olika miljöer och smarta hem står i olika klimatzoner. En tillämpning kan vara att styra klimatinställningarna i ett smart hem. Då är väderprogno­ sen del av indata. En annan är batteristyrning i elfordon för att optimera räckvidd, vilken beror på hur tungt den är lastad, vem

FAKTA

Gör maskininlärning på Cortex M4 Träning av så kallade djupa neuron­ nät kräver timmar i grafikkort. Gigan­ tiska nät matas repetitivt med stora datavolymer och justerar parametrar tills de konvergerar. Ekkono tränar parallellt ett antal betydligt enklare AI-modeller (neuronnät, random forests, regres­ sionsträd och linjär regression) och det bäst lämpade väljs ut. Träning sker även under drift inkrementellt med minimala justeringar för varje sensor­avläsning. Är de heltäckande? – Ganska. De fyller behoven inom de områden som vi verkar, säger Jon Lindén. Linjär regression är möjligen anakronistiskt att kalla ”maskininlär­ ning” eftersom det skapades på 1800-talet innan det fanns maskiner med inlärningsförmåga. Samtidigt är det en bra illustration av att det finns AI-problem som löses med betydligt enklare medel än deep learning – även om Ekkono utan omsvep erkänner att det fått



draghjälp av AI-hajpen kring djup maskininlärning. – Absolut! Ingen slänger på luren om man nämner machine learning och Internet of Things. Komplex ­mönsterigenkänning för bild och ljud, som djupa neuron­ nät gör, ligger utom räckhåll för Ekkonos enkla algoritmer. Men det skulle gå att bygga system som använder båda, där utdata från ett djupt nät – exempelvis en klassifice­ ring av ett föremål i bild – blir indata till Ekkonos algoritm. Det som Ekkono levererar konkret är ett C++-bibliotek, plus program­ gränssnitt till den som hellre vill använda Python eller C#, samt en utvecklingsmiljö med ytterligare verktyg för att implementera ma­ skininlärning. I praktiken hänger ofta anställda och konsultpartners just nu över ­axeln på kunder som implemen­terar, men målet är sprida kompetensen till kunden och att Ekkonos inkom­ ster ska komma från licensering.

RIKARD KÖNIG

Svensk AI – men inte deep learning

Ekkonos system tränas kontinuerligt att känna igen vad som är normala driftsförhållanden för att sedan kunna reagera när det uppstår en avvikelse.

som kör och utetempe­ ikapp! Det här är inte raturen, som påverkar bara teknikinnovation hur mycket el som går till utan lika mycket affärs­ värme och ventilation. innovation – hur vi pake­ Ekkono har avgränsat terar, vilka vi samarbetar sig till maskinlärning i med och hur vi levererar ändnoder. Och det enda via våra lösningspartners som företaget levererar är Jon Lindén och Amazon. För varje matematiken i form av mjukvara kund vi vinner bygger vi en star­ och utvecklingsverktyg. Resten kare marknadsposition. gör kunden. – Vi kommer att få konkur­ – Vi löser predictive mainte­ renter. Fördelen då – om vi nance åt er, säger vi. Ni sitter på är marknadsledare – är att vi domänkunskapen, och vi kan slipper stå för hela marknadsfö­ tillhandahålla verktygen. Här, ringskostnaden själva. snickare, får du din cirkelsåg, nu Företaget grundades 2016. ska vi bygga något som passar Under det senaste halvåret har bra för just era syften. ABB, Volvo och ytterligare fyra Kunden kopplar själv upp sin ej offentliga svenska storbolag IoT mot en molntjänst, tar hem blivit kunder. Företaget hade data och bygger en funktion knackat på många dörrar paral­ kring intelligensen. Om det lellt och plötsligt öppnades flera behövs mer hjälp kan Ekkono samtidigt. hänvisa bland annat till svenska – När vi började trodde vi att konsulten Cybercom. konsumentmarknaden skulle Företaget utgår från resultat på vara mest mogen. Men det var högskolan i Borås. Där forskar i industrin – inom automation, Rikard König om prediktiv kommunikation, fordon – som modellering och optimerad ma­ det fanns pengar och där är man skininlärning. Jon Lindén kom mycket mer på hugget. till högskolan med uppdrag att hitta kommersialisering. Med sin Är inte mindre bolag ännu bakgrund inom telekom föreslog mer på alerten? han IoT som tillämpning. – Också vi trodde att stora bolag De grundade Ekkono med skulle vara svåra. Men de har Anders Alneng, Peter Alm och budgetar för AI, medan medel­ Joakim Andersson. Utveckling­ stora bolag mest utgår från vad en sker i Varberg och personalen de stora beställer. är i stor utsträckning rekryterad Varför är inte AI i edge bland högskolestudenter. en större grej ännu? Det finns enligt Jon Lindén ingen riktig konkurrent. Det – Jag tror det är en mognads­ finns öppen källkod, men med fråga. Vi tillhör den andra vågen 20–200 gånger sämre prestanda. som gör AI mer lättillgängligt – Konkurrensen är uteslu­ och lättanvänt. Sedan kom­ tande gör-det–självare. mer det att bli en självklarhet, en commodity, att göra edge Hur länge innan det finns machine learning. Och dessutom en konkurrent? ett väldigt stort marknadsseg­ ment. – Absolut kan andra komma JT ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


MÄSSA: EMBEDDED WORLD

Ser vad kunden tar och tar betalt En kamera, en dator och ett djupt neuronnät – det är nästa snabbköpskassör. Congatec, Basler och NXP demonstrerade konceptet.

Plocka varor i butiken och gå därifrån utan att passera en kassa – eller ens skanna några varor. Allt sköts automatiskt genom att kunden och det hen plockar på sig filmas och analyseras med artificiell intelligens. Amazon har några butiker av detta slag och nyföretag som Aifi, Trigo, Zippin och Grabango lanserar lösningar. Nu finns en utvecklingssats där du själv kan experimentera. Satsen kommer från tyska AIexperten Basler, som byggt den med hjälp av datortillverkaren Congatec och processortillver­ karen NXP. I demonstrationen av ”Retail Deep Learning” fick monterbesökarna stoppa objekt i sina korgar. En skärm visade innehåll och slutsumma.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19

Risc-V i motorstyrningskrets Gratis-cpu:n Risc-V bockar av ytterligare en nisch –motorstyrning. Tyska Trinamic lanserar motorstyrningskretsen Rocinante i tre versioner.

Du kan beställa satsen nu från Basler och få den levererad i sommar.

Lösningen körs i Congatecs SMARC 2.0-datormodul CongaSMX8 som använder NXP:s systemkrets IMX8 QuadMax. N E U R O N N ÄT E T kan tränas att känna igen nya produkter och kortet stöder två Mipi-kameror och fyra Full HD-skärmar. Betalning och bildanalys sker på samma processor, men i separata säkerhetsdomäner eftersom eventuella buggar eller intrång inte får kunna korsa

gränsen mellan de två – pen­ ningtransaktioner måste vara okorrumperbara. Mindre personalkostnader, öppet dygnet runt och inga kötider – det är poängen med en utcheckningsfri butik. Basler byggde tillämpningen i sin egen verktygslåda Embedded Vision Kit där nämnda Conga­ tec-modul sitter på ett bärarkort tillsammans med en Mipi 13 MP-kameramodul från Basler kallad Dart Bcon. JT

Risc-V-kärnan kommer att användas för att göra motorstyra­ ren smart. Till exempel kan den köra algoritmer för prediktivt underhåll, eller köra ett användar­ gränssnitt eller administrera ett bussprotokoll som Can eller USB. Företaget säger sig ha valt en 32-bitars Risc-V istället för en Arm för att den är öppen källkod. Det betyder att det inte finns något som begränsar möjligheterna att utveckla den vidare. Det betyder också att du inte sitter i knät på en leverantör. Rocinantekretsarna mäter 7 × 7 mm och matar upp till 1 A till 6 eller 8 grindar. Provexemplar ska finnas innan andra kvartalet. Trinamics motorstyrare sitter idag i bland annat servon. JT




MÄSSA: EMBEDDED WORLD

Octavo uppgraderar sin dator-i-en-krets Octavos Linuxdator i en komponent var en nyhet i fjol och nu släpps den i en version med ST:s nya Linuxprocessor.

Om du redan har ett inbyggt system på en styrkrets kan du använda Octavos SIP (systemin-package) OSD32MP1 för att uppgradera till Linux men behålla formfaktorn. Här är idéer om vad du skulle kunna göra smartare på det viset: inter­ aktiva skärmar, motorstyrning, medicinska system och sensorer på avlägsna platser. Du skulle kunna bygga motsvarande system själv med samma prislapp, men det skulle bli minst drygt dubbelt så stort. Komponenten mäter 18 × 18

mm och innehåller drygt 100 kretsar. Merparten är passiva. Den viktigaste logikkretsen är den ST-processor den uppenbar­ ligen är döpt efter, STM32MP1. Den släpptes i slutet av februari tillsammans med en ny Linux­ distribution från ST kallad Open ST Linux. P R O C E S S O R N H A R en Cortex A7-dubbelkärna och en Cortex M4-styrkärna. Så om du redan har ett Cortex M-baserat system kan du låta detta snurra vidare på M4-kärnan och lägga ny funk­

tionalitet i A5:orna. I ST-processorn finns även kameragränssnitt, två 22-ka­ nalers AD-omvandlare, Gbit Ethernet och en grafikkärna. Andra centrala kretsar i Octavos SIP är upp till 1 Gbyte DDR3, en strömstyrningskrets kallad STPMIC1, 4K EEPROM och mems-oscillatorer. Konstruktionsresurser kring OSD32MP1 finns på Octavo Sys­ tems webbplats. Provexemplar ska finnas under tredje kvartalet och volymproduktion ska vara igång under kvartalet efter. JT

Imagination utvecklar RISC-V-processor Taiwanesiska Andes hjälper Imagination att integrera en 32-bitars Risc-V-kärna med Imaginations IP-kärnor för ­Wi-Fi, Bluetooth, IEEE 802.15.4 och GNSS. Resultatet blir en färdigintegrerad lösning för en IoT-processor.

Strömsnål ska den bli dessutom, lovar de två. Tillämpningar kan vara hemautomation, hälso­ produkter, positionsspårning, sensorer, smarta förbruknings­ mätare, säkerhet och wearables. Nämnda Imaginationkärnor finns i ett erbjudande som före­ taget kallar Ensigma low-power. Ensigma stöder totalt 30 trådlösa standarder och inkluderar både

RF och digitalt baseband. Risc-V-kärnan i fråga heter N22 och är en 32-bitare från An­ des med en instruktionsuppsätt­ ning lagom för en styrkrets. Den är Andes minsta Risc-V-kärna i sin klass, med en rörledning på bara två steg. Den levererar 3,93 Coremark/MHz och kan klockas till minst 750MHz i TSMC:s 28 nm-process. A N D E S Ä R D E T F Ö R E TAG som varit det mest drivande när det gäller att sprida den nya fria arkitektu­ ren Risc-V till inbyggda system. Företaget tokväxer just nu. Kunderna skeppade en miljard systemkretsar med Andes-IP i fjol, att jämföra med totalt 3,5

miljarder under företagets 12 år. Kretsarna för 2018 användes bland annat i processorer för AI, audio, Bluetooth, spel, GPS, IoT, sensorfusion, SSD, pekskärmar, TDDI, USB 3.0-lagring, rösti­ genkänning, Wi-Fi och trådlös laddning. E N D A S T E N R Ä N N I L av dem var dock Risc-V-kärnor och de flesta använde Andes egen instruk­ tionsuppsättning Andestar. – Men idag fokuserar vi helt och hållet på Risc-V, så om några år kommer de enbart att vara Risc-V, kommenterar persona­ len i Andes på mässan Embed­ ded World i Nürnberg. JT

Produktklara sensornoder Milan Yudkovich och hans Sensiedge saluför ett antal trådlösa sensorkort som är färdiga att sättas in i produkter.

Milan Yudkovich plockar fram en grön tärning med en Blue­ tooth LE-utrustad multisensor­ nod – du ser noden ovanpå tärningen i bilden ovan. Han startar en mobilapp och visar snabbt funktion efter funktion. Allt fungerar direkt – så brukar sällan demonstrationer flyta. Temperatur, ljus, UV, avstånd, luftfuktighet, acceleration, orien­ tering, et cetera rapporteras och presenteras på appen. Med ett par klick konfigureras appen till en gateway som slussar data vidare till AWS, Azure, IBM, Google eller andra molntjänster. Plötsligt är noden en liten högtalare. Och sedan spelar en mikrofon in Milan Yudkovichs röst och kon­ verterar till text i Googles moln. BLE-noden heter Sensible. Den finns med knappceller eller externt batteri. Sensible har dessutom just fått syskon med självförklarande namn: Sensigfox, Sensilora och Sensisub. Fler är på väg. ”Professionella makers” kallar Milan Yudkovich sin kundgrupp. Han såg nischen efter åtta år som fältingenjör på ST, vars sensorer han huvudsakligen använder. JT

Feltolerant Risc-V från Göteborg Cobham Gaisler tar sina ­erfarenheter från den egna rymd-cpu:n Leon och konstruerar en feltolerant, certifierad version av den öppna cpuarkitekturen Risc-V.

Cobham Gaisler (tidigare Ae­ roflex Gaisler och ännu tidigare Gaisler Research, efter ägarby­ ten) blir guldmedlem i Risc-Vstiftelsen och meddelar att det är i full färd med att konstru­ era en 64-bitars Risc V-kärna (RV64GC).



Cobham Gaislers egen cpufamilj Leon har med snart 20 år på nacken använts i hundratals rymdfarkoster. D E A N VÄ N D S ÄV E N på marken i krävande miljöer. Där kommer också Cobhams Risc V-kärnor att erbjudas, utöver för beräk­ ningar i tillämpningar som körs på rymdfarkoster. Leon-kärnorna är 32-bitare och kommer fortsätta att vara det – tidigare planer på en 64-bitars Leon skrinläggs.

Gaisler beskriver i sitt press­ meddelande Risc V som en ”öppen fri ISA som kommer att möjliggöra en ny era av innova­ tion inom processorer.” CO B H A M H O P PA S ha VHDL-kod för en RV64GC-kärna klar i slutet av 2019. Den kommer då dessutom att ha gränssnitt till Cobhams IP-bibliotek GRLIB där det finns seriella gränssnitt, kryptering, komprimering, och andra gränssnitt och funktioner. Och så kommer den att stödja

Cobhams mjukvarudebug-mo­ nitor GRMON3. Företaget kommer att fortsätta att erbjuda även Leon-kärnor. Leon började utvecklas av den europeiska rymdflygstyrelsen ESA år 1997. Arbetet gjordes under ledning av Jiri Gaisler. Den finns i gratisversioner. Utvecklingen av Leon och andra IP-kärnor och mjukvara sker idag i Göteborg med en personalstyrka på ett par dussin, dominerad av ex-chalmerister. JT ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


Kort-till-kort åt alla håll Robusta kontakter i FINEPITCH serien

Besök oss på Elektronikmässan 27-28 mars Monter H19

DC 05-18.000.L1 © PHOENIX CONTACT 2018

Med FINEPITCH, kort-till-kort kontakter, erbjuder Phoenix Contact för första gången skärmade och oskärmade kontakter för signal och dataöverföring mellan två kort. Detta ger er möjlighet att koppla ihop två kretskort enligt ert behov, med olika riktningar, höjder och antal poler, i kompakt format med 0,8 mm eller 1,27 mm delning.

För mer information ring 08-608 64 00 eller besök www.phoenixcontact.com/finepitch


MÄSSA: EMBEDDED WORLD

Wisebatt simulerar hela IoT-systemet rar. Utan dem skulle den här sortens simuleringsverktyg inte vara praktiskt möjligt idag. Det finns 650 modeller i krets­ biblioteket. Att ta databladet för en krets och från den skapa en modell att addera till Wisebatts katalog tar ett par timmar upp till en eftermiddag. Elektroniktidningen träffar Du behöver inte grotta ner dig Wisebatt och dess grundare i assembler för att skapa styr­ Wilfried Dron. Företaget vann programmet till systemet, utan mässans pris Embedded Award det skriver du i Python eller det i kategorin startuppföretag. Det simpla grafiska språket Scratch. grundades för 2,5 år sedan. Virtuella prototyper av det slag Inte heller detta är något som stör noggrannheten i simuleringen. som byggs i Wisebatts online­ När du kopplar signalledning­ verktyg kan användas för att testa ar mellan kretsarna har du god effekten av olika komponentval hjälp av automatik som ser till att och arkitekturer när du bygger du inte drar dem fel. När ett inbyggnadssystem. du ska skriva programmet Detta för att kunna ställa har verktyget baserat på kostnad, batteritid och din konstruktion räknat prestanda mot varandra ut vilka operationer du tidigt i konstruktions­ kan göra, och visar upp processen. dem i en palett. Det tunga beräknings­ Dessutom kan du utgå arbetet görs i molnserv­ Wilfried Dron Dra och släpp kretsar och dra ledningar mellan dem. Addera ett flödesschema för din algoritm och tryck ”simulera”. Efter några minuter får du veta systemets batteritid med 90 procents noggrannhet.

från ett växande antal wizards för olika konstruktioner – wearable, hemautomation, beacon, et ce­ tera – när du skapar ditt system. Varför finns inte detta verktyg redan? – Andra har försökt men miss­ lyckats av olika skäl, bland annat för att de försökte vara för gene­ rella. Vi försökte inte täcka alla användningsfall, säger Wilfried Dron. Wisebatt fokuserade på små IoT-system och på att beräkna batteritid. Planen är att expande­ ra till fler tillämpningsområden efter hand. Men kan verkligen ett så simpelt verktyg fånga det du behöver veta om ett system för att kunna beräkna dess strömförbrukning? Jo, enligt Wilfried Dron är det så enkelt. Verktyget bygger på hans egen forskning. En del av

den gjorde han i samarbete med svenska kollegor under ett halvår på Sics. Ett av projekten hand­ lade om batteritiden i en trådlös sensornod på Sics-operativsyste­ met Contiki. Och priset? Gratis! Inte illa för ett verktyg som besparar dig tio miljoner kronor och 2–4 år för utveckling av, säg, fem iterationer av prototyper – det här är Wisebatts marknads­ föring som talar. Gratis i alla fall så länge som du delar med dig av dina kon­ struktioner och resultat. Licens börjar du betala först när du blir kommersiell och vill behålla data för dig själv. Idag finns användare från 400 företag i 52 länder. 20 av dem be­ talar för sig och ger Wisebatt en inkomst på kring 100 000 ­kronor i månaden. JAN TÅNGRING jan@etn.se

Your Professional Partner

for individual solutions in the Nordic countries.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Detectors

Emitters

Avalanche Photodiodes IR Detectors

Pulsed Laser Diodes Laser Modules UV LEDs cw Laser Diodes

lasercomponents.se

▪ ▪ ▪ ▪

Photodiodes IR Components Photon Counters Lasers Measurement Devices Fiber Optics Optics Motion Control Accessories

2017_LC-Nordic_AZ_Elektroniktidningen_Issue01_182x130.indd 1

Issue 1, publication date 2017-01-30, material dead line 2017-01-09, topic Opto & LEDs



lasercomponents.se 19.12.2016 08:49:26 ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


INBJUDAN OCH FRIBILJETT: EOT – ELECTRONICS OF TOMORROW MCH MESSECENTER HERNING 7–9 MAJ 2019

Hacka framtiden* *på EOT – ELECTRONICS OF TOMORROW i Herning 7–9 maj – full fart, fri förtäring och allt betalt av ca. 100 klara utställare, MCH, DI Digital, PE Professionel Elektronik och Ingeniørforeningen IDA Vi har hackat mäss- och konferensformatet och ger dig nu 2019 – helt gratis – ett tre dagars cutting-edge elektronikevent med det bästa på utvecklingsområdet med startups, demon, skapare, workshops, konferenser och Skandinaviens bästa mötesplats för Internet of Things, Hackning och Datasäkerhet, Smart & Embedded Devices och allt du kan önska dig för att kunna ligga i framkant när det gäller både utveckling och egna resultat. Vi har vänt upp och ned på affärsmodellen så att du, förutom en explosion av kunskap, får fri förtäring inkl. frukost, dryck och god street food under hela dagen. Vi ser fram emot att få dela tre häftiga dagar med dig från tisdag den 7 maj till torsdag den 9 maj i MCH Messecenter Herning.

Upplev EOT: Anmäl dig gratis och läs programmet, boka plats till kostnadsfria konferenser och skriv ut din fribiljett redan i dag på

EO •T.DK

L AND DESIGNL AB 2019.02

ELECTRONICS OF TOMORROW

EXHIBITION CONFERENCE NETWORKING 7– 9 MAJ 2019 / HERNING

EOT arrangeras av MCH Messecenter Herning i samarbete med den danska elektronikbranschen, PE Professionel Elektronik, DI Digital och Ingeniørforeningen IDA med stöd av ledande branschföretag.


TEMA: FORDON

I

februari kom beskedet. Den europeiska flygplanstillver­ karen Airbus ska installera Saab Avionics sensorsystem baserat på ett fibergitter i sina nytillverkade plan av flaggskepp­ modellen A350. Ordervärdet är inte officiellt, men det är en strategisk affär som kan ge ringar på vattnet. – Fibergitter har använts länge för att mäta temperatur, men så vitt vi vet är vi först i världen med att använda tekniken i kommer­ siella flygplan, säger Christer Lundgren, marknadsansvarig på Saab Avionics, och förtydligar: – Vår kund säger att vi är det enda företaget som kvalificerat denna teknik för flygbruk. Det är OHDS-systemet som ska förnyas i A350. OHDS är kort för Over Heat Detection System och har till uppgift att övervaka temperaturen i varmluftskanaler som går från jetmotorn till flygplanskroppen.

D E N VA R M A LU F T E N som tappas av från motorerna skapar trycket i passagerarkabinen, men även annat som exempelvis kylluft till planet. – Blir det läckage i kanalen går det inte att upprätthålla trycket i kabinen. Men ett läckage är också farligt för luften som tappas av från motorn är varm, runt 200°C. Om den blåser mot flygplanets struktur kan den

fördärvas. Det är speciellt käns­ ligt i moderna flygplan som är tillverkade i kompositstrukturer i plast. Traditionella OHDS-system bygger på en elektrisk ledning med ett så kallat eutektiskt salt som smälter vid en viss tem­ peratur. Vid läckage skapas en kortslutning och ett larm om att en läcka uppstått någonstans på ledningen. Det nya sensorsystemet är be­ tydligt mer specifikt. Det anger var läckan finns samtidigt som det i i realtid kan ange tempera­ turen med en noggrannhet på ±5°C i varje mätpunkt. – Det betyder att även en mycket liten läcka kan upptäckas tidigt. Därmed går det att planera ett underhåll istället för att som idag tvingas ställa in en flygning. Tekniken bygger på att man placerar en glasfiber längs rör­ systemet i flygplanet som leder

varmluft från motorn. avspeglar sig i lägre vikt. Fibern innehåller ett Det kan handla om en mönster av varierande viktminskning på runt brytningsindex som 80 procent, även om inte skrivs in i kärnan. När Saab vill säga hur stor ljus skickas in i fibern den är för A350. reflekteras det på ett – Vi vet exakt vad vi visst specifikt sätt – har sparat för vikt, men varje mönster ger ett eget Christer Lundgren vi kan inte av kommer­ fingeravtryck och tillämpningen siella skäl avslöja specifika data avgör var respektive mönster ska för det aktuella systemet, säger placeras (se rutan). Christer Lundgren. Samtidig pekar han på en an­ nan intressant detalj. M E D S YS T E M E T för A350 går det Normalt måste flygplan av att mäta temperaturen längs en säkerhetsskäl ha dubbla system, fiber upp till 60 meter med en upplösning på någon centimeter. utifall ett skulle fallera. Saab me­ nar dock att det egenutvecklade Men det är inget som hindrar systemet klarar säkerhetskraven att man skapar ett system som med enbart en fiber. kan övervaka betydligt längre – Vi skapar redundans på sträckor om effekten hos ljuskäl­ annat sätt än att ha två parallella lan skruvas upp. Till skillnad mot äldre OHDS- fibersystem. Hur vi gör det vill vi däremot inte berätta för resten av system kräver det nya betydligt branschen, eftersom vi är så pass färre komponenter, kontakt­ tidigt ute med detta. don och kablar – vilket direkt

Flygande start

för Saabs fibersensor

FAKTA

Airbus flaggskepp A350

Flygplansmodellen A350 är flygplans­ tillverkaren Airbus nya flaggskepp. Det blev tydligt för en dryg månad sedan, när Airbus meddelade att tillverkning­ en av superjumbon A380 upphör. A380:s öde beslutades efter att flygbolaget Emirates drog tillbaka en



stororder som skulle säkra framtiden för flygplansmodellen. De höga bränslekostnaderna påstås vara dödsstöten. Istället valde Emirates att beställa 70 plan av de mindre model­ lerna A350 och A330. A350 är ett långdistansplan som

sattes i kommersiell trafik för drygt fyra år sedan. Det är Airbus största flygmodell efter A380. Båda modeller är runt 73 meter långa men A380 är drygt sju meter högre än A350, som har kapacitet för 369 passagerare istället för 525.

I skrivande stund har Airbus fått order på cirka 900 plan av modellen A350, varav företaget hunnit leverera omkring 250. För tillfället tillverkar ­företaget 10 till 12 A350 i månaden. Saabs sensorsystem ska in alla nytill­ verkade flygplan.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


AIRBUS

TEMA: FORDON

Systemet är utvecklat i Hus­ kvarna, där de olika produkterna specificerats. Företaget samar­ betar framförallt med två viktiga men icke namngivna under­ leverantörer. Den ena står för fibern med gitter, den andra för spektrometern (interrogatorn) som mäter våglängden hos den reflekterade ljussignalen. I flygplanet dras fibern i ett hölje som skyddar för mekanisk belastning, vibration och fukt. – Där ligger också en del

av den kompetens som vi har utvecklat. Höljet är det som gör att fibern går att hantera inom flygplansproduktion. F R A M ÅT KO M M E R aktiviteten i lokalerna i Huskvarna att behöva höjas. Fler elektronik- och data­ ingenjörer behöver rekryteras. Likaså måste produktionen utökas, då OHDS-systemet ska slutmonteras i staden. Samtidigt menar Saab att detta bara är början.

– Bara det vi kallar OHDS-sys­ tem har en jättepotential. Sen har vi en mängd andra tillämpningar som vi vill titta lite mer på och utveckla sensorlösningar för. En möjlighet är att skapa andra funktioner där värme står i centrum, som brandvarnings­ system. En annan är att använda tekniken för att mäta vibration och töjning för att på så sätt avgöra hur belastade olika delar av ett flygplan är. – Vi tittar på att använda tekniken för så kallad Health Monitoring, som betyder att man kartlägger hur bra flyg­ planet mår. Med ett sådant system kan man kanske förlänga underhållsintervallet om det exempelvis inte varit så mycket mekanisk stress på planet under de senaste månaderna. Idag gör man mycket schablonmässiga undersökningar. ANNA WENNBERG anna@etn.se

I Huskvarna har Saab ­Avionics Systems utvecklat ett fiberoptiskt sensorsystem som kan övervaka temperaturen i ett flygplans luftsystem. Under närmare två år har företaget, i samarbete med Airbus, skräddar­sytt systemet för flygplansmodellen A350. Men potentialen är klart större, tekniken kan exempelvis användas för att mäta både töjning och vibration i en flygplanskropp.

FAKTA

Så mäter fibern temperaturen I en glasfiber skrivs ett specifikt mönster – ett så kallat Fiber Bragg Gratings (FBG) eller gitter – in i kärnan. I Saabssystem kan de olika mönstren placeras med cirka en centimeters avstånd från varandra. En bredbandig ljuskälla skickar ljus i fibern, varmed varje gitter reflekterar en mycket specifik våglängd – dess centervåglängd. Det kan ses som gittrets finger­ avtryck vid en viss temperatur. Om temperaturen ändras vid ett visst gitter, ändras även våglängden hos det reflekterad ljuset. En grad Celsius motsvarar cirka 10 pikometer i våglängds­ förändring. Två gitter som följer på varandra måste skilja så pass mycket i centervåglängd att de inte kan blandas ihop på grund av att temperaturen ändrat sig någonstans. Avståndet i våg­ längd mellan gittren måste vara så stort att temperaturområdet som detekteras täcks in inom halva avståndet annars är det inte otvetydigt från vilket gitter en reflektion kommer. I en dator jämförs insamlat mätdata med en temperatur­ profil över flygplanskroppen. På så sätt går det att säga exakt var en eventuell temperaturföränd­ ring finns med en noggrannhet på ±5°C. Systemet mäter i realtid och det tar 500 ms att mäta alla gitter i hela fibern. Det betyder att alla mätpunkter kontrolleras två gånger per sekund. Normal temperatur ligger mellan 20°C och 100°C, medan systemet som standard kan mäta upp till 300°C vilket kan utökas till 600°C.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19

AIRBUS

SAAB

OHDS-systemet som Saab utvecklat med Airbus består i stort av en ­elektronikenhet, en dator, kraftaggregat och kommunikation med det överordnade flygsystem via databussar. Allt är kopplat till en glasfiber med gitter, som utgör själva sensorn. Elektronikenheten har sex fiberanslutningar. Likaså ingår ljusstarka lysdioder som ljuskälla, en spektro­meter som mäter våglängden hos den reflekterade ljussignalen och en del optiska ­komponenter för att koppla ihop alltsammans. Fibern placeras längs ett rörsystem i flygplanet som leder varmluft från motorn till ett apparatrum, där den kyls ner för att bland annat skapa trycket i kabinen.




Annonsbilaga från SEK Svensk Elstandard

I oktober 2020 samlas ledande internationell elektroteknisk expertis i Stockholm Deltagare från hela världen samlas i Stockholm när Sverige står värd för IEC General Meeting 2020, det årliga internationella mötet för elektroteknisk standardisering.

Mötet väntas samla runt 2 000 experter inom det elektrotekniska området, vilket gör det helt unikt i sitt slag. Som svensk nationalkommitté i den internationella standardiseringsorganisationen IEC är det SEK Svensk Elstandard som organiserar konferensen i Stockholm. Mötet ska stödja och stärka svensk industris konkurrenskraft på den globala marknaden, ge nya internationella affärsmöjligheter och utöka det globala standardiseringssamarbetet. – I en värld av ökad protektionism och bristfälligt fungerande handelspolitik är den elektrotekniska standardiseringen ett ljus i mörkret. Inom detta område fungerar fortfarande de internationella relationerna. Det kommer att göra standarder till ett ännu viktigare verktyg för företag som verkar på en global marknad, menar Stina Wallström, styrelseordförande i SEK Svensk Elstandard och PA Manager, IKEA Sweden.

1

Internationell arena för nya kontakter och samarbeten Runt 2 000 delegater och tekniska experter från några av den elektrotekniska industrins största internationella företag förväntas till Stockholm när konferensen går av stapeln den 5 – 9 oktober 2020. – Tillsammans skapar vi ett unikt internationellt sammanhang för svenska företag att synas och verka i, säger omas Korssell som är vd för SEK Svensk Elstandard. Tanken är att konferensen med tekniska möten, managementmöten, seminarier och middagar ska ge nya internationella affärsmöjligheter och uppmuntra kunskapsutbyte med andra innovativa företagskulturer. Sverige har idag en stark röst och en ledande roll inom den internationella elektrotekniska standardiseringen och dess strategiska betydelse. – Som värdnation är det vår uppgift att ta nästa steg i det arbetet och vi bjuder in företag som vill vara med, berättar omas. Ett sponsorskap ger möjlighet att representera svenskt näringsliv, knyta värdefulla kontakter och synas i ett internationellt sammanhang.


Annonsbilaga från SEK Svensk Elstandard

Internationella experter kommer träffas och diskutera framtidens elektrotekniska lösningar

Framtidens standard beslutas i expertkommittéer

2


Annonsbilaga från SEK Svensk Elstandard

Standardisering en strategiskt viktig möjlighet – Företag som har genomtänkta standardiseringsplaner med strategier om hur man påverkar standardiseringen har möjlighet att långsiktigt leda marknaden. Det menar Thomas Korssell, vd för SEK Svensk Elstandard, som ansvarar för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige.

Sverige är ett exportland, men standarden för våra produkter sätts inte i Sverige utan det arbetet görs internationellt. För att vi ska kunna bibehålla en bred export av produkter är det därför viktigt att vi deltar i det internationella standardiseringsarbetet så att vi kan få gehör för våra önskemål. Det möjliggör bland annat långsiktiga och stabila investerings- och planeringsstrategier, säger Thomas Korssell som är vd för SEK Svensk Elstandard. Det finns mycket att vinna för företag som är med i standardiseringsarbetet. Det svenska näringslivet är väl positionerat ur ett internationellt perspektiv, men det finns förbättringsområden. Stan3

dardisering är ett av dessa och här finns mycket att vinna om frågan lyfts på lednings- eller styrelsenivå. Genom att aktivt delta i arbetet med standardisering kan företag skaffa sig ett försprång i både tid och kunskap, samtidigt som de påverkar framtidens tekniska regler. – Det standardiseringsarbete som görs i dag kommer att gälla under många år. Är vi inte med får vi anpassa oss till vad andra har bestämt menar omas Korssell. Standardisering ökar affärsnyttan, stärker varumärket och de internationella relationerna – Svenska bolag lyfter sällan standardiseringsarbetet som en del av sitt varumärke. Det kan göra mig lite förvånad att man varken strategiskt eller i sin marknadsföring lyfter detta mer,


Annonsbilaga från SEK Svensk Elstandard

Thomas Korsell, vd för SEK Svensk Elstandard

Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet i SEK Svensk Elstandards tekniska kommittéer och vara med och påverka internationell standard. SEK är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering i Sverige inom det elektrotekniska området. Genom att aktivt delta i standardiseringsarbetet får ni tillgång till all information och dokumentation inom sina teknikområden och kan påverka internationell standard genom att delta i IEC:s tekniska kommittéer med experter i olika arbetsgrupper och projekt.

något som företag är enormt duktiga på i exempelvis Frankrike, England, Tyskland och USA, säger omas Korssell. Han tror att det till stor del beror på att ledningsgrupperna i svenska företag inte alltid inser värdet av att vara med och sätta standarder eller att använda dem, och att frågan ofta fastnar hos företagets tekniska personal. – För företagen medför standardisering utökade vinstmöjligheter, ökad expertis, tillgång till nya marknader och kvalitetsvinster i produkterna tack vare att man följer samma standarder internationellt. Standardisering innebär inte bara möjligheten till ökad kvalitet och besparing i underhåll, utan också synergier mellan länder, säger omas Korssell.

Standardisering – en ledningsfråga Trots att standardisering i Sverige inte alltid är en fråga på lednings- och styrelsenivå, som det är i många andra länder, så deltar flera experter från svenska företag och organisationer aktivt i standardiseringsarbetet. De medverkar till att svensk industri står stark i den internationella standardiseringsverksamheten. Sverige är genom SEK den åttonde mest aktiva nationen av 170 medlemsländer inom IEC. – Här finns med andra ord en strategiskt viktig möjlighet för företag där ledning och styrelse engagerar sig. Har man genomtänkta standardiseringsplaner med strategier för hur man påverkar standardiseringen på lång sikt, kan man leda marknaden, avslutar omas.

4


Annonsbilaga från SEK Svensk Elstandard

Svensk industri är stark i den internationella standardiseringsverksamheten Omkring 700 experter från olika svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet deltar i den elektrotekniska standardiseringen, som i de flesta fall är ett internationellt samarbete. Regeringen har utsett SEK Svensk Elstandard att ansvara för all standardisering i Sverige inom det elektrotekniska området, och att samordna Sveriges medverkan i internationell standardisering i den internationella standardiseringsorganisationen IEC.

Sverige är den åttonde mest aktiva nationen av 170 medlemsländer inom IEC. Genom SEK var svenska experter deltagare i hela 61 % av IEC:s alla internationella projekt under 2017. Denna siffra påvisar tydligt den stora svenska närvaron och påverkan vid utvecklingen av internationella standarder inom det elektrotekniska området. Med tanke på Sveriges storlek och folkmängd är denna siffra något att vara mycket stolt över. Om Sveriges aktiviteter inom IEC slås ut på BNP-storlek och folkmängd är Sverige det andra mest kvalificerade landet inom IEC-arbetet, endast slaget av Nederländerna.

5

Standardiseringsarbete påverkar framtidens lösningar Som exportland är det viktigt att vi deltar i det internationella standardiseringsarbetet. Eftersom standarden för våra produkter sätts internationellt, gäller det att vi får gehör för våra önskemål för att kunna behålla en bred export av produkter. Alla svenska organisationer, företag, institutioner, myndigheter och statliga verk kan delta i SEKs standardiseringsarbete. Genom att experter från olika delar av världen medverkar till att utarbeta standarder, samlas och dokumenteras erfarenheter och ”Best practice” som minskar risken att historiska misstag upprepas.


Annonsbilaga från SEK Svensk Elstandard

Sverige, med experter från svenska företag och organisationer, är bland de tio mest aktiva medlemsländerna i arbetet med framtidens standarder

– För företagen som deltar medför det utökade vinstmöjligheter, ökad expertis, tillgång till nya marknader och kvalitetsvinster i produkterna tack vare att man följer samma standarder i många olika länder, säger omas Korssell som är vd på SEK Svensk Elstandard. Deltagarna bidrar till företagens framgångar! Deltagarna i SEKs tekniska kommittéer har tillgång till all information och dokumentation inom sina respektive teknikområden. Genom att aktivt delta i IECs tekniska kommittéer, och som experter i olika arbetsgrupper och projekt är de med och påverkar internationell standard. Det ger dem möjlighet att vara initiativtagare och hindra konkurrenterna

från att ensamma sätta standarderna och bestämma spelreglerna. Arbetet med standardisering ger även deltagarna en unik möjlighet till omvärldsbevakning, både i Sverige och globalt. Speciellt intressant nu när den ökade digitaliseringen gör att utvecklingen går fortare än någonsin. Allt ifrån industrier till våra hem automatiseras och information digitaliseras. – Det krävs en enighet kring vad vi vill uppnå. Vad får den nya tekniken kosta, vad ska den möjliggöra och hur gör vi den säker? Än så länge är marknaden lite avvaktande, men med utbyggnaden av 5G kommer den att explodera. Då är det viktigt att det finns ett tydligt regelverk, betonar omas Korssell.

6


Annonsbilaga från SEK Svensk Elstandard

Så underlättar och förbättrar standarder arbetet inom det elektrotekniska området Att utgå från standarder är ett enkelt och säkert sätt att arbeta på. Det gör att man kan garantera kvaliteten och undvika missförstånd. Eftersom en standard är en lösning på ett ständigt återkommande problem, kan även resurser sparas när vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång.

Elektroteknisk standardisering är i de flesta fall ett internationellt samarbete. Specialister från olika organisationer och länder kommer tillsammans fram till en lösning. Den genomgår sedan en grundlig process där den skickas på remiss och granskas av andra kollegor. Standarder inom det elektrotekniska området kan bland annat sätta nivåer för säkerhet och prestanda och beskriva metoder för beräkning och provning. De kan också vägleda vid konstruktion och installation och behandla terminologi, dokumentation. Vid upphandlingar kan det till exempel underlätta enormt att använda färdiga standarder, både som utgångspunkt i specifikationsarbetet och att hänvisa till i avtal som sedan skrivs. Det gör att innehållet i tjänsten blir tydligt för både köpare och leverantör, och arbetet blir enkelt att följa upp.

7

Alla som arbetar med projektering av komplicerade system vet hur krävande det är att få med alla de viktiga detaljerna. Om man glömmer något kan det bli problem efteråt, om det till exempel skulle uppstå tvister om vad som skulle ha levererats. Med andra ord kan användandet av standarder underlätta och spara kostnader även i arbetet med offerter och specifikationer. I Sverige är det SEK Svensk Elstandard som fastställer standarder inom det elektrotekniska området. SEK är utsedd av regeringen och är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse. För att underlätta tillämpningen av standarder ger SEK även ut en serie handböcker som förklarar och fördjupar, underlättar och vägleder användandet av standarder inom det elektrotekniska området. Med sina specialistkunskaper deltar omkring 700 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med att ta fram standarder som gör att både yrkesliv och vardag kan fungera på ett smidigare och säkrare sätt.


Annonsbilaga från SEK Svensk Elstandard

Var med och påverka framtidens lösningar! Bli en av de ledande experterna som tar fram och beslutar om internationella, europeiska och svenska standarder inom elområdet

SEK Svensk Elstandard ansvarar för all standardisering inom elområdet i Sverige. I den internationella standardiseringsverksamheten står svensk industri stark. Sverige har den åttonde mest aktiva nationalkommittén av 170 medlemsländer. Vi är omkring 700 experter från olika svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet som deltar i standardiseringsarbetet. Den ökade digitalisering gör att utvecklingen går fortare än någonsin. Nu behöver vi fler medlemmar. Välkommen att bli en av oss!

www.elstandard.se

Fastställer all svensk standard inom elområdet Svensk medlem i IEC och CENELEC


TEMA: FORDON

FAKTA

Klassisk 6×2 T-poden har en konventionell drivning med en central elmotor utan växellåda. Däremot finns det en reduktion mellan motor och drivaxel för att få rätt varvtal på hjulen. – Vår motor klarar alla körfaser, moment och varvtal så det behövs ingen växellåda som i elektriska bussar. Där kan det vara lönsamt att ha en lite lägre utväx­ ling också, säger Pär Degerman. Lastbilen har tre hjulpar, ett fram och två bak. Det är den främre axeln i det bakre hjulparet som driver fordonet medan det bakre hjulparet kan lyftas upp när det inte behövs. Konfigurationen kallas 6x2 på fackspråk. Batteripaketet är på 200 eller 300 kWh som standard. – Vi optimerar det för körcyk­ lerna. Har man ett för stort batteri får man onödig vikt och det blir onödigt dyrt. Även när det gäller laddningen finns stor flexibilitet där man kan välja mellan kabel, panto­ graf och induktiv laddning. I de flesta fall är kabel en lämplig och välbeprövad lösning, det är trots allt väldigt få transportflöden som är helt automatiserade. Normalt finns det därför en människa som kan plugga i kabeln. Användningsfallen är också sådana att det räcker med att ladda när fordonet står stilla. – Skulle man behöva stanna längs med vägen för att ladda är det inget problem, det finns ingen förare som står och väntar, och bananerna klagar inte bara de kommer fram i tid och har rätt temperatur, säger Pär Degerman. När det gäller laddningen görs den så långsamt som möjligt för att skona batterierna så länge det inte sinkar transporten. Einride köper in färdiga celler som konfigureras till lämpliga paket. Även programvaran för batterihanteringen är en extern produkt. – Det som är viktigt för oss är att vi kan spåra källan för mineralerna, vi har en gräns vi inte går under för att inte få in konfliktmineraler.



Förarlös lastbil Svenska Einride har väckt mycket uppmärksamhet med sin futuristiska lastbil som på egen hand ska transportera gods från punkt A till punkt B. Inom kort kommer de första exemplaren av T-poden – som rymmer 15 lastpallar – att testas på allmän väg.

T

ittar man på transport­ behovet i Sverige är 60 procent av körningarna kortare än 20 mil, det är dessa vi riktar in oss på, säger Pär Degerman som är teknisk chef på Einride som grundades så sent som år 2016. Företagets eldrivna lastbil – T-pod – tar upp till 16 ton och saknar både ratt och förarhytt, fordonet är helt autonomt. – Vi har miljöer som ganska icke-komplexa, vi börjar inte i centrala San Francisco. Skulle det trots allt uppstå problem finns fjärrförare som kan gripa in.

E N AV D E F Ö R S TA kunderna är DB Schenker som ska testa T-poden på sin terminal i Jönköping. Än så länge får dock lastbilen inte lämna det inhägnade området, företaget väntar på tillstånd för att kunna släppa ut T-poden på allmän väg. – Alla inblandade parter ­håller på att lära sig det här men vi hoppas att det blir så snart som möjligt, säger Pär Degerman. En annan namngiven kund är livsmedelskedjan Lidl där Ein­ rides lastbilar ska användas för att distribuera varor från central­ lagret till butikerna. När försöket ska starta är dock inte klart. – Tittar man på intresset är det stort. Vi behöver inte skicka ut säljarna, folk ringer oss. Ett bevis på det är att en av fö­

retagets prototyper finns för datorkraften. i USA där Einride har – Även om vi ­bygger kontrakt med flera icke fordon försöker vi namngivna amerikanska profilera oss som ett bolag. mjukvaruföretag. Det Förutom T-poden har är där det går att addera Einride också tagit fram mest värde. Sen nyttjar vi en modell för timmer­ att vi är ett antal med stor transporter ­kallad T-log. Pär Degerman erfarenhet så att vi kan Även den är tänkt för ­speciella hitta de bästa samarbetspartners delar av transportflödet. Det i världen. handlar inte initialt om att hämta Samtidigt adderar Einride timret i skogen där dagens for­ en del egna bitar. Det handlar don tar tre eller fyra timmertra­ framförallt om hur lastbilen var. T-log har samma mått och uppträder. kapacitet som T-pod. Den lastar en timmertrave och är tänkt för E N S A K Pär Degerman lyfter fram exempelvis terminaler där timret är integrationen av mjukva­ tas emot och sedan flyttas runt. rukomponenter där man som nystartat företag inte har något bagage att släpa på. Konkret N Ä R PÄ R D E G E R M A N ska förklara ligger komponenterna i så kal�­ hur företaget – med cirka 55 lade Docker-containrar. Sådana anställda, plus ett mindre antal hanteras hela vägen från molnet konsulter – lyckats få fram fung­ ner i lastbilens dator där de ligger erande prototyper på minde än isolerade från varandra. Därmed två år pratar han hellre om part­ förhindras att hela systemet går ners än om underleverantörer. ned om en komponent kraschar. – Vi hade en ganska lång väg Varje container innehåller allt att springa ikapp. Kan man som behövs för att kunna köras, hitta partners som varit igång förutom koden även systemverk­ sju, åtta år kan man dra nytta av tyg och bibliotek. deras ­lärdomar, säger han och – Mig veterligen är det inte fortsätter: så många andra som använder – Jag är av den fasta övertygel­ Docker som ett verktyg ovanpå sen att om det finns bra runda hypervisorer hela vägen ner i hjul på marknaden är det ingen stor mening att uppfinna ett nytt. fordonsdatorer. Fordonsdatorn kommer från Vilka företag det handlar om Nvidia och kör realtidsoperativ­ är inte offentligt, med några få undantag som Ericsson och Telia systemet QNX. För att kartlägga ­omgivningen för uppkopplingen och Nvidia ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


TEMA: FORDON

FAKTA Några specifikationer för T-pod/T-log: l Lastkapacitet: 16 ton l Totalvikt: 26 ton l Batterikapacitet: 200 kWh/ 300 kWh l Räckvidd på en laddning: drygt 20 mil l Toppfart 85 km/h l Bredd: 2,5 m l Höjd: 3,5 m l Längd: 7,3 m

för fasta rutter används radar, lidar och kameror. – Våra miljöer är lätta att ­parametrisera. Det är industri­ områden, ytterkanter av städer och motorvägar, plus att trafik­ reglerna gäller.

M E D R A D A R kan man detektera objekt men får också den relativa hastigheten vilket underlättar för fordonet att följa trafikrytmen. Lidarsystemet har till huvudupp­ gift att kartlägga var det är fritt att köra medan kamerorna mer fungerar som stödsystem. Radarsensorerna arbetar på 77 GHz, är fem till antalet och ger täckning varvet runt. Framåt täcks två synfält, ett för lägre hastigheter med en räckvidd på cirka 70 meter och en större öppningsvinkel som under­lättar svängar. Dessutom finns en radar med smalare lob som ser längre bort vilket behövs i högre hastigheter.

I varje hörn finns också en lidar som sammantaget ger 360 graders synfält. De överlappar varandra vilket bidrar till redun­ dansen. För att veta var fordonet befinner sig används satellit­ navigering i form av GPS. Nog­ grannheten förbättras med hjälp av referensstationer på marken, så kallad RTK-förbättrad GPS, vilket ger en noggrannhet på 20 till 25 millimeter.

G E N O M AT T H A två antenner på fordonet, en fram och en bak, kan man dessutom se riktningen även när fordonet står stilla. Slutligen finns gyron och ­accelerometrar för död räkning. Det behövs också en högupp­ löst karta för att fordonet ska veta var det får köra. I och med att rutten är förutbestämd från punkt A till punkt B går det att spela in signalerna från alla sen­

sista veckan i februari. Informationen från lastbilens kameror och andra sensorer överförs via mobilnätet till centralen där reservföraren sitter framför en kontrollpanel. Per­ sonen har lastbilskörkort men är också utbildad på Einrides fordon.

sorer under körning för att skapa en högupplöst karta av både vägen och omgivningen. Exem­ pelvis får man med ekon från vägräcken, trottoarkanter och byggnader. Plus att kvaliteten på mobilnätet längs vägen kartläggs både vad gäller bandbredd och fördröjningar. Kommer det en snödump kan­ ske vägmarkeringarna och trot­ toarkanten försvinner, men ekon från andra föremål finns kvar och kan fortfarande användas för att verifiera positionen. Har det kommit så mycket snö att syste­ met inte längre kan orientera sig är det troligen ingen bra idé att ge sig ut på vägarna. Om det uppstår situationer där fordonet exempelvis måste bryta mot en trafikregel för att ta sig vidare kan det fjärrstyras av en teleopförare. Einrides egna lösning för detta lanserades så sent som på MWC i Barcelona

D AG E N S M O B I L N ÄT har en viss f­ ördröjning vilket systemet måste ta hänsyn till så att fjärr­ föraren inte överkompenserar. – Man måste ha säkerhetssys­ tem som räddar upp situationen. Systemet måste också kunna hantera dynamiska variationer i mobilnätet som tillfälligt kan sänka den tillgängliga bandbred­ den. Först med 5G blir det möj­ ligt att skapa dedicerad kapacitet i mobilnäten som eliminerar problemet.

PER HENRICSSON per@etn.se

DU HÅLLER ELEKTRONIKTIDNINGEN I HANDEN!

Ses vi igen? Prenumerera gratis. Du får månads­magasinet på etn.se/pren

TEM A: ME DICINT EKNIK

ETLIDEKNTINROGNEIKN

SVERIG ES ENDA ELEKTRONIKMAGAS IN FÖR PROFFS

NR 2 FEBRUARI 2019

ELEKTRONI K

TIDN INGE N MJUK E LE K T R O N IK NR DECEMB 12 ER 2018

NR 1 JANUARI 2019

ELEKTRONIK

TIDNINGEN

SVERIGES ENDA ELEKTRONIKMAGASIN FÖR PROFFS

Mekanis ka grän mellan ssnitt den människ mjuka an hårda elek och den Linköpin troniken – gs har värld universitet sledande forskning . /12–13

STRI TEMA: INDU ALISERING OCH DIGIT ­ strateg och samhälls Visionär, digital några ord som förändrare är bara . Sedan ett halvår beskrivit Darja Isaksson på Vinnova – irektör är hon generald finansierar myndigheten som g i Sverige. forsknin behovsmotiverad tankar. /10–11 Ta del av hennes

REIDAR GÅRD

EBÄC

Får sven K: medtechsk att växa

MDH-FOR

SKARE:

Sätter sensore i sulan r

/16–17

SGENERALENTELEK DIGITALISERINGOV OMGURUN A NN VI TALAR UT SOM ST YR

SSON: DARJA ISAK

På besök i digitala fabriker /12–17

PREN UMER ERA KOST

PR EN UM

TEMA: KOMMUNIKATI ON

KRAFTSAMLING:

TVILLING AR:

SVERIG ENDA ES ELEKTR MAGASIONIKFÖR PRON FFS

ABB ska digitalisera industrin /18–19

E/PR EN NADS FRIT T! ETN.S

ER ER A KO

ST NA DS FR

/18–19

ITT ! ET N.S E/P

RE N

”Bojkotten av Huawei kan bli telekombranschens Bengt Nordström på konsultbolaget NorthstreamLehman Brothers”. tvekar aldrig att lufta sina bitvis kontroversiella åsikter om telekombranschen. /10–13

LiFi:

Strömmar data från taklampan

/16–17

REALTIDSETHERNET:

Volvo CE testar ny standard

/18–19

PRENUMERE RA KOSTNADSF RIT T! ETN.SE/PRE N

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19




TEMA: FORDON

Samexistens mellan INICnet och Ethernet.

U

nder de senaste åren har fordons­ industrin försökt konsolidera anta­ let nätverkstekniker som används i fordon. Idén är att ha ett så kal�­ lat monoteknologiskt nätverk där lösningen skulle vara att använda Ethernet för fordon eftersom denna har visat sig så förtjänstfull inom andra områden. Ethernet löser många av de problem som fordonsnätverken brottas med, men ger även upphov till andra problem inom exem­ pelvis vissa tillämpningar för infotainment, audio och aktiva ljudsystem. Framför allt sändning av audiosignaler är den stora ut­ maningen och kräver extra och dyra maskinoch programvarukomponenter. Alla sådana åtgärder är komplicerade och kostsamma och påverkar risken, kostnaden och ledtiden för konstruktionen på ett negativt sätt. Den nya INICnet-tekniken har alla audio­ funktioner som behövs, exempelvis överfö­ ring av flera särskilda audio- och parallella videokanaler med tjänster av hög kvalitet och låg latens, utan behov av ytterligare ma­



EX

IKEL

– det enda datanätet bilen behöver

R TA T

INICnet

PE R

Av Carmelo De Mola, Microchip Technology; K2L Carmelo A. De Mola. Som produktmarknadschef för Microchips affärs­

enhet för ”infotainment”-system i fordon ansvarar Carmelo De Mola för Microchips produktutbud MOST150 och krafthanteringslösningar. Han har en diplomingenjörsexamen i elteknik från Saarland universitet.

skin- och programvara. Dessutom tillhan­ dahåller den även en Ethernet/IP-kanal som möjliggör användningsfall som exempelvis nedladdning av mjukvara (inklusive OTA – Over The Air) och diagnostik samt en sömlös länk till resten av nätverket i fordonet som självfallet är fordons-Ethernet (Automotive Ethernet). M E N VA R F Ö R B E H Ö V E R V I en ny öppen s­tandard i det redan trånga standardland­ skapet för fordon? Svaret på frågan kan ges genom en titt på de stora utmaningar som hela fordonsindu­ strin står inför. Den måste bli mer innovativ

i yakt med att man börjar imitera konsu­ mentprodukternas snabba livscykler samti­ digt som kostnadsbesparingar genomförs. Fordonselektronik sitter i hjärtat av detta. Mängden elektronik i vanliga bilar har ökat snabbt. Denna tillväxt kommer att fortsätta på grund av elfordonens tre megatrender: mer sofi­ stikerat förarstöd på vägen mot autonom körning, samt ökad anslutnings­ barhet både inom fordonet och med andra fordon samt infrastrukturen. Detta har lett till ett utbyte av en enorm mängd data mellan olika komponenter inne i ett fordon och mellan fordonet och infra­ strukturen. Denna mängd kommer bara att

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


TEMA: FORDON

öka. Det lägger ny vikt på interna fordons­ nätverk som traditionellt har varit domän­ baserade nätverk som exempelvis Can, Flexray, Lin och Most, vilka täcker specifika uppgifter för olika typer av data beroende på den bandbredd och realtidsfunktion som kommunikationen kräver. Därmed blir det allt vanligare att domän­ baserade arkitekturer ersätts av en struktur där oskärmad tvinnad parkabel (UTP) base­ rad på en snabb Ethernetryggrad täcker nät­ verkens behov.

Andelen elektronik i fordonen.

exempelvis AVB (Audio Video Bridging) som uppfyller samtliga krav som ställs på audio­ tillämpningar som exempelvis synkronise­ ring, låg latens och tillförlitlighet, men som är mycket komplicerade att implementera i programvara och som kräver högpreste­ rande datorkraft bara för att hantera funktio­ nen i nätverket. Implementeringskostnaden för en komplicerad programvarustack på en högpresterande styrkrets äter upp samtliga fördelar med en nätverksstandard.

ODU MEDI-SNAP

®

H U R K A N M A N U N D V I K A D E T och införa en nätverksstandard för audio, ljud och info­ tainment utan höga implementeringskost­ nader? Svaret på den frågan är INICnet-teknik. 2021 blir INICnet en öppen ISO-standard och den stöder service av hög kvalitet för audiooch videokanaler som hanteras fullständigt genom integrerade INICnet-kretsar eller genom tillgänglig programvara så att ingen­ jörer inte behöver lägga ned extra utveck­

LÄTTANVÄNDA KONTAKTDON MED ROBUST DESIGN Med ett hus av plast som tål kemikalier och klarar att steriliseras så möter ODU MEDI-SNAP® de högsta kraven inom medicinteknik. Tack vare distinkt färg- och mekanisk kodning så säkerhetsställs matning av kontaktdonen i alla situationer, upp till över 2000 matningar.

Snabb matning tack vare Push-Pull låsning

BESÖK OSS PÅ

n Elektronikmässa Göteborg 27 – 28 MARS

Lätt att kopplar ur med Break-Away funktion Kompakt design som tar lite plats Lätt att greppa med kirurgiska handskar Lättanpassad till er applikation

För mer information: www.odu.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19



▲ ▲

D E T TA H A R D E N U P P E N B A R A fördelen att Ethernet är en mogen teknik som många in­ genjörer känner sig bekväma med och som är tillgänglig med ett billigt fysiskt lager. UTP kan hjälpa till att minska utvecklingskost­ naderna, projektrisken och ledtiden för nya bilar. All data som utbyts i interna fordons­ nätverk är dock inte ursprungligen tillgäng­ lig som paketdata. Betänk exempelvis audiodata i ett info­ tainmentsystem eller i en ljudtillämpning som exempelvis aktiv brusreducering el­ ler i kommunikation passagerare emellan. Implementeringen av den typen av til�­ lämpning med ett Ethernetnätverk innebär användning av särskilda standarder som


TEMA: FORDON

terar audio- eller videodata i ursprungligt format; utvecklare kan koncentrera sig på sina tillämpningar utan att bekymra sig för komplicerade uppgifter för dataomvandling eller nätverk. En annan fördel är att snabb uppdatering av firmware kan göras trådlöst (OTA) i INICnet-utrustning eftersom INICnettekniken även stöder ursprungliga Ethernetpaket och är ansluten till resten av fordonets nätverk över en av sina noder, exempelvis huvudenheten. Det behövs ingen gatewayapplikation i huvudenheten eftersom samt­ liga INICnet-utrustningar kan adresseras di­ rekt via egna MAC-adresser.

INICnet i ISO/OSI-modellen.

lingsarbete på att hantera nätverkets trafik. INICnet fungerar med UTP eller koaxial­kabel som fysiska lager, är fullt kompatibel med Ethernet, eftersom varje nod har sin egen MAC-adress och den stöder samtliga Ether­ net-relaterade mekanismer, adresserings­ mod och paketstorlekar. INICnet är tillgänglig i två olika hastighets­ klasser med en hög verkningsgrad för band­ bredden på över 95 procent: 50 Mbit/s eller

150 MB/s. Båda alternativen stöder ring- eller kedjekoppling. 50 Mb/s är tillgänglig över UTP, 150 Mbit/s är tillgänglig över koaxial­ kabel. INICnet stöder kraftmatning av typen phantom power och tillhandahåller fullstän­ dig diagnos utan behov av extra triggkana­ ler. Fördelen med denna nätverksarkitektur är att audio-/videotillämpningar kan vara baserade på INICnet eftersom denna han­

NOW! even W O N g n i r Orde via

easier

p

Drag & Dro

B E T R Ä F FA N D E I S O / O S I - M O D E L L E N för Ether­ netkanal i ett INICnet-nät så täcker denna endast modellens två första lager. Därmed kan den tas bort helt från högre lager så att programvara som skrivits för andra tekniker kan återanvändas efter uppdatering av driv­ rutinen. För närvarande finns det drivrutiner för Linux och QNX som kan användas tillsam­ mans med INICnet-kretsarna och som tillåter att Ethernetkanalen i INICnet-nätet integre­ ras i redan existerande IP-baserade system på ett fullständigt transparent sätt så att ut­ vecklingsingenjörer inte behöver ta hänsyn till den underliggande nätverkstekniken.

with > 40,000 customers Europe‘s largest prototype manufacturer

*

+ * supported file formats

PCB-POOL® is a registered trademark of

Give it a try: www.beta-layout.com



ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


TEMA: FORDON

INICnet-familjen med skalbara gränssnitt drivna av olika tillämpningar.

Microchip erbjuder en hel familj av app­ likationsspecifika produkter inriktade på låglatens-tillämpningar såsom exempelvis ANC, generering av motorljud, vägbrusre­ ducering, e-samtal eller andra tillämpningar som kräver låg latens. Samtliga INIC-kretsar kan konfigureras som en nätverks-master eller nätverks-slav och kan automatiskt ­ ändra inställning om, exempelvis efter en bil­olycka, nätverket är skadat och bilens an­ vändare önskar göra ett e-samtal. och kon­ figurering av INICnet-nätet kan göras av Microchips enhetliga centraliserade nät­ verksstack Unicens. Alla andra systemhante­ N ÄT V E R K E T S R E S U R S H A N T E R I N G

ringsfunktioner såsom exempelvis kretsstyr­ ning kan eventuellt stödjas av tillgängliga IP-stackar såsom SOME/IP-stacken, eller nå­ gon annan RPC-(Remote Procedure Call)teknik. Unicens är en applikation med öppen källkod, som är tillgänglig kostnadsfritt och som låter användare konfigurera hela nät­ verket från en enda utrustning; vilket gör det möjligt att implementera utrustningar som inte behöver någon styrkrets, exempelvis noder för mikrofoner. Om det finns noder i nätverket som endast hanterar Ethernettrafik, som exempelvis en smart antenn, behöver sådana noder inte innehålla någon programvara för nätverk, eller i bästa fall, om genererade data har sitt ursprung i Ethernet,

är det möjligt att utforma noden utan att an­ vända någon styrkrets i den. En första fordonstillverkare antog och började använda tekniken i mitten av 2018 inför tillverkningsstart 2020. Fordonstillver­ kare och underleverantörer i olika regioner över hela världen har också redan börjat ut­ värdera tekniken. n

OBS! Microchips namn och logotyp är ­registrerade varumärken tillhörande Microchip Technology Inc. i USA och andra länder. Alla andra varumärken omnämnda häri är respektive företags egendom.

Bli medlem i SER nu! SER är föreningen för Sveriges Elektro-, Data- och IT-ingenjörer. Vi arrangerar studiebesök, föredrag och seminarier för våra medlemmar där du får möjlighet att höra det senaste inom olika teknikområden. Genom oss kan du utöka ditt kontaktnät och möta nya intressanta företag. I medlemskapet ingår även Elektroniktidningen, Nordisk Energi samt vår egen medlemstidning Elteknik. Läs mer om oss på www.ser.se Du kan även mejla oss på ser@ser.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19




TEMA: FORDON

R TA T

EX

Skärmkretsar för fordon granskar sitt eget innehåll

PE R

IKEL

Senaste generationens display­ styrkretsar nöjer sig inte med plotta punkter och linjer. De upptäcker felöverföringar och kvalitetsgranskar till och med det som visas i displayen.

B

ilmarknadens krav leder till nya standarder för displayer i bilar. De påverkas av den breda acceptansen för displayer hos konsumenterna och av de förväntningar som användarna har som en följd av detta. Biltillverkare skiljer sig åt vad gäller innovativa driftskoncept och där spelar displayer en stor roll. Såväl antalet displayer som deras upplösning och storlek ökar stadigt. Det finns ett flertal olika tillämpningar för displayer i bilar: instrumentkluster, headup-display, informationsdisplay i mitten, backspegel med display, passagerardis­ play, baksätesunderhållning, olika kontroll­ instrument på dörrarna eller hantering av luftkonditionering och så vidare. Kraven som displayerna måste uppfylla skiljer sig åt lika mycket som de olika typerna av tillämp­ ningar. Exempelvis är instrumentklustret el­ ler head-up-displayen föremål för stränga säkerhetskrav enligt ASIL-standarden. Andra displayer kräver vissa avkodningsmekanis­ mer för att få tillåtelse att visa skyddat inne­ håll, till exempel enligt HDCP-standarden. I vissa fall måste displayer ha ett minimiskydd mot manipulering. En lovande metod som används för att uppfylla dessa krav i bilar är att använda en domänadresserad datorarkitektur. Denna arkitektur tillåter att flera displayer kontrol­ leras inom ett visst område – det vill säga en domän – från en central enhet, en HMI-dator. Fjärrdisplayer är anslutna till centralenheten via en länk med höghastighetsvideo, till ex­ empel i en stjärntopologi (bild 1).



Av Stefan Drouzas, Socionext Europe Stefan Drouzas ansvarar för hanteringen av SoC:er för bilindustrin och för styrenhetsprodukter för displayer på avdelningen för IoT och grafiklösningar på Socionext Europe. Efter att ha tagit examen 2001 har han arbetat inom halvledarindustrin som utvecklare och expert inom teknisk marknadsföring med fokus på program för video och displayer.

Videolänken (rödmarkerad i bild 1) an­ svarar för överföringen av videodata till displayen (uppströms), men den sköter även kommunikationen från displayen och tillbaka till den centrala grafikenheten (sid­ band eller bakkanal). Tekniken APIX® som används här har alla dessa egenskaper och den lanseras just nu i sin tredje generation (APIX3)*. Den möjliggör hastigheter på ända upp till 12 Gbit/s uppströms och 187 Mbit/s nedströms men kan trots detta anslutas med den normala kabellängd som krävs i en bil för högupplösta displayer. O M D U A N S LU T E R E N D I S P L AY till en central grafikenhet via APIX3 kan du implementera önskat säkerhetskoncept för videolänken, anpassat för respektive tillämpning. Lika viktig är implementeringen av olika säkerhetskoncept i själva displayen. Socio­ next har utvecklat grafikstyrenheten SC1701 med bilindustrins säkerhetskrav i framför ögonen. Banbrytande är att den integre­ rar tre viktiga komponenter: kommunika­ tion och avkodande videolänkmottagare (APIX3), grafisk bearbetning och monitore­ ring av videoinnehåll, samt en utdataenhet till displaypanelen (bild 2). Detta är inte bara en kedja isolerade funktionsblock, utan en intelligent sammanlänkning och samord­ ning av funktioner som är integrerade med varandra. Samordningen uppnås genom användningen av en kontrollenhet som kan konfigureras av användaren vilket betyder att samma system kan användas flexibelt för flera olika displaytillämpningar.

Med de säkerhetskoncept som kan imple­ menteras med hjälp av SC1701 kan hela kon­ struktionen läggas i ett enda chip, väsentli­ gen utan ytterligare komponenter. Detta ger ett kompakt och flexibelt displaysystem som i slutskedet kan certifieras enligt ASIL-B. För att uppnå denna höga nivå av säker­ het måste hela videoöverföringskedjan säkras så att det inte finns några luckor i ­säkerhetskonceptet. Om det uppstår fel i displaysystemet måste systemet automa­ ­ tiskt detektera det och vidta åtgärder. Vissa displayer som till exempel checkcontrol-displayen, växeldisplayen i instru­ mentklustret och bilder från olika kameror, måste alltid visa en korrekt bild och utan fördröjning. Hastighetsmätare, takometrar, klimatkontrolldisplayer, baksätesunder­ hållning och liknande är inte lika kritiska. ORDLISTA ASIL: Automotive Safety Integrity Level (integritetsnivå för fordonssäkerhet) HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection (digitalt innehållsskydd för hög bandbredd) HMI: Human-Machine Interface (människa-datorinteraktion) CRC: Cyclic Redundancy Check (cyklisk redundanskontroll) VESA DSC: Video Electronics Standards Association – Display Stream Compression (organisation av tillverkare av bildskärmar och tillbehör – displayens strömkomprimering)

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


TEMA: FORDON Head-up-display

Instrumentkluster

Informationsdisplay i mitten

Klimatkontroll

Passagerardisplay

Bild 1. Exempel på en domänadresserad datorarkitektur med fjärrdisplayer.

HMI dator

Displayanslutningen måste alltid överföra ASIL-kritisk information från den grafikgene­ rerande kontrollenheten (exempelvis hu­ vudenheten) utan defekter. Om ett fel upp­ står måste systemet automatiskt upptäcka det och reagera på eventuella funktionsfel eller felaktiga data.

Bild 2. Blockdiagram av SC1701-styrenheten för grafikdisplayer.

Följande funktioner finns i SC1701 för att övervaka videoinnehåll: l Verifiera bilddata med CRC-kontroll­ summor l Övervaka videoinnehåll med hjälp av signaturer l Identifiera fryst bild l Övervaka ett fönster eller hela bilden (global eller lokal panik) l Beräkna ljusstyrka l Beräkna histogram Följande exempel förklarar de enskilda funk­ tionerna:

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19

* APIX® står för ”automotive pixel link” och har utvecklats för datakommunikation fordon i flera Gbit/s. APIX möjliggör ­överföring av video, ljud och data, inklusive 100 Mbit/s realtids-Ethernet realtid och ­okomprimerad överföring via kabel.



▲ ▲

Verifiera bilddata med hjälp av CRC-kontrollsummor En videobilds CRC-värden kan beräknas vid olika skeden i bildbearbetningskedjan i SC1701 och kan jämföras med de CRC-vär­ den från signaturerna som har tillhandahål­ lits, antingen vid inmatning av färgmatrisen, senare före gammakorrigering eller i slutet av kedjan före färgutjämningsenheten. Om ett CRC-värde är tillgängligt från den an­ slutna displaypanelen, till exempel från en displaydrivrutin med integrerad krets, kan det jämföras med utdatabildens CRC-värde.


PE R

R TA T

Verktygslåda för programvara

EX

TEMA: FORDON

IKEL

Målhårdvara

Bild 3. Studio Next.

Detta betyder att hela videokedjan kan över­ vakas inklusive källan och om nödvändigt displaypaneln, genom att den integrerade kontrollenheten konfigureras på lämpligt sätt.

displayens styrenhet. Displayens styrenhet jämför kontinuerligt bildruteräknaren och utlöser en funktion på displayen och på gra­ fikenhet om ett fel skulle uppstå (till exempel en fryst bild).

Övervaka inkommande videoinnehåll med signaturer Den centrala grafikenheten genererar signa­ turer från bildinnehållet för ett eller flera om­ råden (fönster) i displayen och skickar dem till displayens styrenhet via en säker dataka­ nal (sidbandet i APIX3). Displayens styrenhet beräknar egna signaturer på mottagen vi­ deo och jämför. Om resultaten inte matchar returnerar den ett meddelande till grafiken­ heten via den säkra datakanalen och triggar en säkerhetsfunktion. Styrenheten kan även utlösa en funktion på displayen, till exempel ett larm. Jämförelsen sker i realtid och kan göras i upp till 16 fritt valbara områden inom videobilden. Signaturer kan jämföras från olika källor inklusive komprimerade. Det gör det möjligt att jämföra bilder och tillhörande signatu­ rer som inte matchar till 100 procent, vilket underlättas av beräknandet av en identi­ tetshash. Inga säkerhetsfunktioner eller fel­ meddelanden utlöses inom fördefinierade toleranser. Jämförelsen kan utföras i upp till 8 olika områden inom videobilden. Feno­ menet med något olika bildinnehåll uppstår särskilt när du använder VESA:s DSC-kompri­ mering, trots att den är deterministisk. Ett bildområde kan visa vissa avvikelser efter komprimering, beroende på angränsande pixlar som ändras och på blockgränser som går genom bildområdet.

Övervaka ett fönster eller hela bilden (globalt eller lokalt panikläge) De integrerade paniklägena är också nöd­ vändiga funktioner, eftersom de i ett nöd­ läge möjliggör att ett visst innehåll visas, till exempel en visuell varning, antingen i hän­ delse av total signalförlust av videolänken och motsvarande bildruteförlust (global) el­ ler inom ett visst fönster (lokal). Dessa funk­ tioner möjliggör en aktiv sändarsignal och en övervakningsenhet.

Videoövervakning med en bildruteräknare Funktionen kräver att grafikenheten bäd­ dar in en optisk bildruteräknare i videons blankningsintervall innan videon skickas till



Beräkna ljusstyrka Beräkning av genomsnittlig ljusstyrka för vad som definierats som för- och bakgrund används för att fastställa om bilden uppfyller kraven. Då en larmsignal behöver visas mås­ te det säkerställas att den syns tydligt och inte döljs av en ljusare bakgrund eller färg. Beräkna histogram Denna funktion möjliggör upptäckt och dämpning av innehåll som kan vara störan­ de. Ett alltför högt ljusstyrkevärde kan blän­ da eller distrahera föraren. Det kan innebära att viktig information inte kommer föraren till del. Övervaka datakommunikation SC1701-styrenheten möjliggör säker kom­ munikation för inkommande dataström. Transmissionsfel motverkas via APIX3 Auto­ motive Shell med integrerad CRC (cyclic redundancy check) och återutsändning. Dessutom är diagnostiska funktioner och självtest tillgängliga för att identifiera kabel­ brott eller åldrande kablar och anslutningar

för att sedan initiera lämpliga kompensa­ tionsrutiner eller för att rapportera behovet av service i god tid. Systemövervakning Omfattande självdiagnosfunktioner är till­ gängliga för allmän systemövervakning, tillsammans med åtgärder för att övervaka driftspänning, mäta försörjning, chiptempe­ ratur och andra parametrar. Dessutom övervakas det integrerade min­ net via avancerade skyddsmekanismer och även dess inbyggda felkorrigeringsfunktion är användbar. I syfte att undvika obehörig åtkomst kan register låsas/låsas upp, GPIOregister vara skrivskyddade på bit-nivå och särskilda engångsskrivregister kan använ­ das. Bussmatrismetoden kan användas för att styra vilken funktion som har tillgång till ett visst minne eller kringutrustning.  HDCP-kryptering Förutom videokomprimering enligt VESA:s DSC-standard behövs kryptering av video­ strömmen för olika displaytillämpningar (till exempel informationsdisplayen i ­ mitten). Videoinnehåll måste skyddas i vissa om­ ­ råden, så användning av HDCP 1.4 och, i framtiden, HDCP 2.3 kommer att krävas. SC1701-styrenheten för displayer möjliggör avkodning av videoström till HDCP. I detta fall kan videoströmmen avkodas omedel­ bart efter mottagandet via APIX3 och, om nödvändigt, dekomprimeras och vidarebe­ fordras för ytterligare bearbetning. En PC-baserad miljö är tillgänglig för installering och konfigurering av SC1701styrenheten för displayer. Med hjälp av ut­ vecklingsmiljön från utvecklaren Studio Next skapas alla obligatoriska sekvenser och processer och dessa överförs sedan till styr­ enhetens minne. Fjärrstyrt ramverk När arkitekturen till en fjärrstyrd förarkabin ska byggas krävs det att programvara migre­ ras från displayen till grafikenheten. Fullstän­ dig programvarusupport är tillgänglig för aktiviteten i syftet att kontrollera alla display­ funktioner och kringutrustning via APIX-an­ slutningen. Det SoC-fjärrstyrda ramverket är tillgängligt för utvecklingsfasen på datorer med Linux eller Windows. Den modulära Ckoden tillåter enkel portering till det inbäd­ dade målsystemet. Sammanfattning En integrerad lösning förenklar utformning­ en av en display i bilen avsevärt om den på ett intelligent sätt kombinerar de tre viktiga funktionerna säker videoöverföring, över­ vakning och anslutning till displaypanelen. Tack vare dess unika teknik har SC1701-styr­ enheten för displayer alla dessa funktioner utan minskad flexibilitet, vilket möjliggör för modern arkitektur och därmed märkbara kostnadsbesparingar på systemnivå. n

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


IN

S ÄS M AN UD BJ

LY SS

NA

TI

LL

BL

.A

.:

Ta er produktutveckling framåt genom de smartaste och bästa elektroniklösningarna!

G PAT R E RIK HALLB

UTSTÄLLARE INOM: • EMBEDDED • ELEKTRONIKPRODUKTION • KOMPONENTER • TEST- OCH MÄTUTRUSTNING Kostnadsfri entré på elektronikmassan.se använd kod: Kod: 7005 www.easyfairs.com • by EASYFAIRS


NYA PRODUKTER

TI kastar ut kristallen n MIKRORESONATOR Kristallen tillhör det förflutna. Det menar TI som utvecklat en mikroresonatorteknik som kan integreras i samma kapsel som andra chip. Mikroresonatorn levererar en precis klocka med lågt jitter vilket enligt TI gör externa kristaller över­flödiga. Först ut med tekniken ombord är en strömsnål ­radioprocessor och en nätverkssynkronisator.

Två kretsar står i fokus när TI öppnar för BAW-teknik i nytt format (se ruta). Den ena är enligt TI industrins första pro­ cessor med inbyggd radio som inte förlitar sig på en kristall. Istället har den sin klocka i form av en mikroresonator på 2,4 GHz inbyggd i kapseln.

Kretsen – SimpleLink CC2652RB – består av en Arm Cortex M4 och en separat rf-kär­ na med sin egen nätverksproces­ sor. Den stöder Zigbee, Thread, Bluetooth LE samt proprietära 2,4 GHz-lösningar. G E N O M AT T S K I P PA den externa kristallen blir lösningen billigare, mindre och klart mer robust. Enligt TI sparar lösningen 12 procent på kretskortet samtidigt som den är specad för ett brett temperaturområde, från –40 °C till +85 °C. LMK05318 är den andra ny­ heten med inbyggd mikroreso­ nator – under ett och samma skal realiseras en digital klockgene­ rator, jitter-cleaner och klock­ synkronisator (DPLL). Med sitt extremt låga jitter är den lämpad

BAW – kort för bulk acoustic wave – är en teknik som funnits ett tag, men som tills nu varit dyr att använda och främst dykt upp i exempelvis radar, nätverks-utrustning och militärt. Nu påstår sig TI ha utvecklat den, så att den kan byggas in som en mikroresonator i en vanlig halv­ ledarprocess. Konstruktionen består av två elek­ troder med ett piezoelektriskt tunn­

att användas i 400 Gbps-länkar. Ytterligare en fördel med mikroresonatorteknik är att lösningen blir helt okänslig för chock och vibration, samtidigt som den står emot EMI och interferens klart bättre än kris­ tallbaserade lösningar. CC2652RB finns i prover och kommer i extra tunna QFNkapslar som upptar 7 × 7 mm. De

filmsmaterial emellan. Elektroderna fungerar som akustiska speglar; den ena signal och den andra jord. När en spänning läggs på mellan elektroderna börjar piezomaterialet att oscillera med 2,5 GHz. Resonatorer lagrar maximalt med akustisk energi, med högt Q-värde. Den mekaniska vibrationen omvandlas därefter till en lågbrus elektrisk signal på utgången.

kostar 3,55 dollar styck vid köp av 1 000 enheter. LMK05318 finns i volym och kommer i motsvarande kapsel med 48 anslutningar. Priset är 11,44 dollar styck vid köp av 1 000. Till båda kretsar finns ut­ vecklingshjälpmedel – kort och modul – att köpa. ANNA WENNBERG anna@etn.se

Småländskt krut i miniformat n KRAFTMODULER En kraftfull DC/DC-omvandlare i 1/16-brickformat är vad Flex Power Modules – tidigare Ericsson Power Modules – just släppt. Omvandlaren är industrins allra minsta som kan leverera 260 W, hävdar företaget.

Världens minsta DC/DComvandlare som ger 260 W är konstruerad av Flex Power Modules team i Kalmar. När den ersätter dagens 1/8-brickformat minskar utnyttjad yta med hela 40 procent.

Men nykomlingen PKU4217D är inte bara liten och kraftfull, den är också effektiv. Verknings­ graden ligger typiskt på 96,1 procent vid en inspänning på 48 V och halv last. Det handlar om en Interme­ diate Bus Converter (IBC) med siktet ställt på tillämpningar inom tele- och datakom, där mo­ dulen är tänkt att ersätta dagens versioner i 1/8-brickformat. Den täcker inspänningar från 36 V till 60 V och levererar upp till 25 A eller 260 W vid 10,4 V. Dess isolation är 2 250 V, vilket

gör enheten lämpad att användas i PoE-tillämpningar. – Vi tror att den nya modulen kommer att hjälpa fler kunder att följa trenden att byta från 12 V till 10,4 V för att mata POL-om­ vandlare, vilket leder till högre effektivitet, säger Olle Hellgren, ansvarig på Flex. Det är den första DC/DCmodulen i 1/16-brickformat som utnyttjar företagets HRR-topo­ logi, kort för Hybrid Regulated Ratio. Tekniken kombinerar två metoder för effekthantering – dels spänningsreglering, dels

ratioreglering – och kommer från tiden när teamet i Kalmar ingick i Ericsson. PKU4217D mäter 33,02 × 22,86 × 11,30 mm och kan fås för ytmontering eller med basplatta. Den möter säkerhetskraven i IEC/ EN/UL 62368-1. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

Ingenjör? Vässa kunskaperna inom inbyggda system! Kostnadsfri ettårig yrkeshögskoleutbildning på distans med flexibelt lärande. Utmärkt kompetensutveckling för ingenjörer i hela Norden! • Konstruktion med VHDL • Hårdvarunära Cprogrammering • FPGA-design • Avancerad HW/SWsystemkonstruktion • Teknisk dokumentation

Utbildningsstart: 26 augusti 2019 Sista ansökningsdag: 15 maj 2019, CSN-berättigande www.yh.agstu.se



ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


NYA PRODUKTER

Hjälper medicinteknik uppfylla myndighetskrav n MALLAR Färdiga mallar för mjukvara och mekatronisk produkt­ utveckling som uppfyller de stränga krav som ställs på medicinisk elektronik – detta erbjuder inbyggnadskonsul­ ten Prevas i paket som företa­ get kallar Medical Templates. Tanken är att underlätta för företag att få medicinska produkter godkända. Enligt Prevas är det ofta eldsjälar med driv och visio­ ner som uppfinner livräddan­ de teknik. Utmaningen är att leva upp till de höga myndig­ hetskraven för medicinteknik – en liten bugg i programva­ ran eller ett batterifel kan få ödesdigra konsekvenser och kosta människor livet. Prevas har egen erfarenhet av medicintekniska produkter. Mallarna är utformade för att kunna anpassas till kundens kvalitetssystem och inkluderar till exempel mjuk­ varudokumentationsmallar enligt standarden IEC 62304, samt mallar för mekatronisk produktutveckling. Mallpaketen uppfyller även ISO 13485, ISO 14971, IEC 62366-1, IEC 60601-1 och IEC 61010-1 samt dokumen­ tationskraven i IVDD/IVDR och MDD/MDR. Prevas säger sig redan ha flera kunder som dragit nytta av mallarna. JAN TÅNGRING

jan@etn.se

En blandad kompott Intelmoduler n MINNESVÄRT Com Expressmoduler från Kontron kan nu köpas be­ styckade med Atom-, Core­eller Xeon E-processor. De fyra minnesportarna rymmer sammanlagt 128 Gbyte be­ stående av fyra SO-DIMM:ar på 32 Gbyte vardera.

Modulen med namnet COMEBDV7 använder Intels Atom C3000-processor. Sådana finns med upp till 16 kärnor klockade till 2,4 GHz. Modulerna har upp till fyra stycken 10 Gbit/s Ehernetportar med koppar- eller fiberanslut­ ningar. Som tillval finns en BMC (Baseboard Management Con­

troller) för fjärradministration. Tänkta tillämpningar finns inom industri, edge och server. M O D U L E N COME-BCL6 använ­ der en åttonde generationens Intel Xeon E eller en Intel Core med upp till sex kärnor. De kan

användas för digital skyltning, i spelautomater, för medicinsk bild eller i övervakningsutrust­ ning. Det finns också flera til�­ lämpningar i tillverkningsindu­ strin: till exempel för styrning av robotar och andra maskiner eller som dator i kontrollrummet. Och så finns en ruggad version för flyg och militär som tål tem­ peraturer mellan –40 och +85 °C. Alla COME-BCL6-modulerna använder systemet Optane för att accelerera åtkomsten till sekundärminne. De driver också upp till fyra 4 K-skärmar varav tre oberoende. NVMe SSD finns som tillval. JAN TÅNGRING jan@etn.se

Zynq är redo för 5G n SYSTEMKRETS Snabbare AD- och DA-omvandlare som klarar frekvenser upp till 6 GHz gör att Xilinx systemkrets Zynq nu kan hantera de högre frekvensband krävs för 5G.

Finessen med att integrera snabba AD- och DA-omvand­ lare på samma kiselbit som den programmerbara logiken och de kraftfulla ARM-kärnorna är att det sänker både effektförbruk­ ning och yta rejält i kommuni­ kations- och radartillämpningar. Xilinx hävdar att det kan handla om så mycket som 50 procent. Det beror på att mellansteget

i rf-kedjan blir överflödigt när man direkt kan digitalisera och syntetisera bredbandiga rf-sig­ naler. I och med att mellanfrek­ vensomvandlingen försvinner slipper man en massa analoga delar. Dock behövs fortfarande externa filter efter antennen och en lågbrusförstärkare. Vid lanseringen hösten 2017 klarade Zynq UltraScale+ RF­ SoC signaler upp till 4 GHz. Nu utökas det till 6 GHz. AD-omvandlarna i den nya generationen har 14 bitar och samplar med 5 GSa/s medan DA-omvandlarna är på 14 bitar och genererar signaler med 10 GSa/s. I bägge fallen är den ana­

loga bandbredden 6 GHz. Det går att få sampel redan idag av en version som ­passar utrullningen av 5G i Asien. Full produktion är planerad till juni. Den kompletta versionen kommer under hösten och får dessutom gränssnitt för milli­ metervågstillämpningar plus 20 procent lägre effektförbrukning i AD- och DA-omvandlarna. PER HENRICSSON per@etn.se

Fjäderklämlister för kretskortsmontage

Utrymmessnåla don för överföring av signaler, data och nätspänning till kretskortet. Kontakterna finns både för fast anslutning på kortet, och i pluggbart utförande. Kan levereras i en mängd olika rastermått och poltal. Kabelanslutning med fjäderklämmor, traditionell skruvanslutning eller via IDC-anslutning. Kontakta oss gärna för mer info.

08-97 00 70 info@elproman.se www.elproman.se

182x66_metz_2018.indd 1 ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19

2018-01-26 14:34:16




NYA PRODUKTER

40 W:are med 10 års garanti till 85 °C. Varianten med 4,5 V till 13 V in tål som mest +105 °C på höljet, medan de övriga två tål upp till +110 °C på höljet.

n KRAFTMODULER Japanska Cosel lanserar en serie 40 W DC/DC-­omvandlare kapslad i ett 1×1-tums ­skärmat standardhölje. De täcker inspänningar från 4,5 V till 76 V och är enligt ­företaget den mest tillförlitliga i sin kategori. Omvandlarna har en felfrekvens på under 30 ppm, kommer med 10 års garanti och siktar på krävande industri och IoT-tillämpningar.

Omvandlaren MGF40 går att få med tre olika inspänningsområ­ den: från 4,5 V till 13 V, från 9 V till 36 V samt från 18 V till 76 V. Likaså går de att få med en eller två utspänningar. Den som vill ha en spänning på utgången kan välja mellan 3,3 V, 5 V, 12 V och 15 V. Dessa kan justeras med hjälp av en motståndsbrygga eller potentio­ meter inom ±10 procent.

För den som vill ha dubbla utspänningar finns det två fabrikstrimmade versioner att välja mellan: en som levererar ±12 V och en som ger ± 15 V, de ger även möjlighet till 24 V alternativt 30 V. O M VA N D L A R N A är konstruerade för att klara tuffa miljöer. Cosel nämner industri, IoT och krä­ vande mobila tillämpningar.

Alla enheter är kapslade i ett sexsidigt metallhölje av standardformat. Tillsammans med filter på ingången ger det gott skydd mot EMI. För att öka modulernas livstid ytterligare har Cosel valt bort att använda aluminium- och tantalkonden­ satorer. Enligt specifikationen har en­ heterna ett arbetstemperaturom­ råde som sträcker sig från –40 °C

L I K A S Å H A R A L L A versioner skydd mot för höga strömmar, spän­ ningar och temperaturer. De har även genomgått ett stort antal tester, däribland vibrationstest i tre dimensioner motsvarande 10 G och stöttest på 50 G. De godkänd enligt UL623681, C-UL [CSA62368-1) och EN62368-1. S O M S TA N D A R D kommer de med negativ logik, men det går att beställa med positiv logik. Japanska Cosel kom ­närmare Sverige förra sommaren då företaget köpte den svenska kraftspecialisten Powerbox.

ANNA WENNBERG anna@etn.se

KRAFTKARLAR

It takes 30 years of experience to make a battery that lasts 20. www.saftbatteries.com infosweden@saftbatteries.com +46-491 68 104



Kraftig – inte fet!

www.ecpartner.se (+46) 8 437 376 69

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


NYA PRODUKTER

DCM får fyra syskon Arduino lanserar IoT-moln n MOLNLÖSNING Det räcker inte med standar­diserad hård- och mjukvara för att IoT-användningen ska ta fart. Det behövs också tillhörande molnlösning. Arduino lanserar Arduino Cloud som komplement till den öppna hårdvaran.

Som exempel på hur den nya molnlösningen kan användas har organisationen valt ett växt­ hus. För att styra klimatet behövs olika sensorer och ställdon. Dessa kan mäta temperatur och luftfuktighet men också tända och släcka lampor, vattna, liksom öppna och stänga ventilationen. Allt är anslutet till Arduino­ kortet MKR WIFI 1010 som i sin

tur är kopplat till Arduinomol­ net. Sedan är det bara att ladda upp mjukvaran via Arduino Sketch och systemet startar automatiskt. Inställningarna av de olika parametrarna görs via webbgränssnitet. När det kommer till säkerheten identifieras noderna med assy­ metriska nyckelbaserade certifi­ kat (X.509) medan datatrafiken till och från molnet är säkrad med TLS (Transport Layer Security). Det är också möjligt att an­ vända så kallade webhooks (som talar om när det händer något på webbsidan) för att koppla Arduino Things till tjänster som Google Spreadsheet och Zapier. PER HENRICSSON per@etn.se

n KRAFTMODULER Vicor släpper fyra nya DC/DCmoduler i sin välkända familj DCM. De är små, levererar 80 W, har inspänningsområdet 9 till 75 V och går att få med utspänningar från 12 till 48 V.

De fyra nykomlingarna kommer i en mindre Chip-modul, kal�­ lad ChiP, med formatet 3623, som betyder att den tar upp just 36 × 23 mm. I det lilla formatet är effekttätheten hela 1,032 W/ kubiktum. L I K T Ö V R I G A DCM-medlemmar handlar släppet om isolerade, reglerade DC/DC-moduler som hanterar en bred oreglerad in­ gångsspänning. Den senare kan variera mellan 9 till 75 V, medan utspänningarna som går att får är 12 V, 24 V, 28 V eller 48 V. Modulerna är, enligt Vicor, ett smidigt alternativ till diskreta lösningar.

För att höja verkningsgraden använder Vicor så kallad ZVS, som är kort för zero-voltage swit­ ching. Det betyder att omvand­ laren utnyttjar switchning vid noll-spänning. Enligt Vicor ger tekniken hög verkningsgrad över hela inspänningsområdet. De nya modulerna siktar på industri- och försvarsprodukter som exempelvis UVA:er, mark­ fordon, radarsystem, och för industristyrning. De har en ro­ busthet motsvarande M-Grade, och kan hantera temperaturer ner till –55 °C. ANNA WENNBERG anna@etn.se

Från Idé till Produkt Elektronikdesign, EMC test, Produktion Utveckling Hårdvara Mjukvara

Produktion

SMD Hålmontering Slutmontering

EMC

Ackrediterat lab Filter design Filterproduktion

Test

Klimat Mekanisk

KEMET Electronics AB • Thörnblads väg 6 • 386 90 Färjestaden • Telefon 0485-563900 • www.kemet.com/Dectron

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19




NYA PRODUKTER

Cortex M slipar intelligensen n INSTRUKTIONER Helium ska ge femton gånger snabbare AI och fem gånger snabbare signalbehandling i IoT-ändnoder. Helium är en samling nya instruktioner för Cortex M, Arms familj cpukärnor för styrkretsar.

De nya instruktionerna finns i Armv8.1-M i en profil kallad MVE (M-Profile Vector Exten­ sion) eller Helium. Cortex-M är Arms familj för strömsnåla batteridrivna enheter. Biljoner uppkopplade produkter står för dörren och Arm rustar sig med Helium för den andel av dessa som ska vara små, strömsnåla, smarta och programmerade med hjälp av maskininlärning. Den som ville ha signalbe­ handlingskraft i sin Cortex Mkrets skulle fram till nu typiskt ha FAKTA

Inte bara smartare Utöver vektorinstruktionerna Helium inkluderar Armv8.1-M bland annat: Iteration och val med mindre overhead l Flyttal i halv precision l Bättre Trustzone-hantering i flyttalsenheten l Nya attribut i minnesskydds­ enheten (MPU) l Ökat stöd för debugging l Utökningar för RAS (Reliability, Availability och Serviceability) l

valt att addera en komplett DSPkärna som accelerator. Extra instruktioner som i Helium är en enklare lösning i både hård- och mjukvara. D E D O M Ä N E R A R M räknar upp för Helium är följande: vibration, rörelse, röst och ljud, datorse­ ende och bildbehandling. Det här är datorbehandling som krävs i sensorhubbar, wearables, audioenheter och industriella tillämpningar. Helium fungerar bra tillsam­ mans med Arms konfiden­ tialitets- och integritetstjänst Trustzone. Det finns en verktygskedja på plats. Som programmerare använder du Helium via Keil MDK, Models och mjukvarubib­ liotek som CMSIS-DSP (digital signalbehandling) och CMSISNN (neuronnät). H E L I U M S O R T E R A S I N under Arms maskininlärningsparaply Trillium som förtaget började använda när det för ett år sedan lanserade IP-kärnor för artificiel­ la neuronnät. Cortex A-familjen har sin motsvarighet till Helium i sin existerande DSP-profil Neon (notera att båda namnen är ädel­ gaser). Det finns sedan tidigare DSP-profiler till de kraftfullare av M-kärnorna (M4, M7, M33 och M35P).

JAN TÅNGRING jan@etn.se

Slagtålig 5G-testare för fältet band, säger Ferdinand Gerhar­ des på Anritsu. Trots att det är handhållet är de tekniska specifikationerna av god klass. Brusgolvet (DANL) är exempelvis –161 dBm med förförstärkare medan tredje ord­ ningens skärningspunkt (TOI) är +20 dBm. Fasbruset är typiskt –110 dBc/Hz 100 kHz från cen­ terfrekvensen. Noggrannheten i amplitud ligger på ±0,5 dB.

n TEST&MÄT Installation och felsökning av 5G-nät, lokalisering av störkällor men också generiska mätningar som spekt­ rumanalysator upp till 54 GHz. Anritsus nya handhållna instrument Field Master är mångsidigt och slagtåligt.

Det japanska företaget använ­ der Master som beteckning för instrument med mer än en funktion. Sedan tidigare finns exempelvis Spectrum Master, Network Master, PIM Master och BTS Master. Nu adderas Field Master som kan användas för att testa 5Gsystem men också leta störkällor i radiospektrum och dessutom fungera som en vanlig spektrum­ analysator.

D E T F I N N S E N R A D olika kommu­ nikationsgränssnitt vilket gör att man kan koppla upp sig till Field Master med smartmobil, surfplat­ ta och dator för att hämta mätdata eller fjärrstyra instrumentet. Livet i fält kan vara tufft för ett mätinstrument. Stekande sol, bitande kyla och regn men också slag och stötar tillhör vardagen. – Vi har lagt ned mycket arbete på att göra den robust. Bland annat har vi ett extremt hårt glas i skärmen så du kan köra över det med en bil och den överlever, säger Ferdinand Gerhardes.

I N S T R U M E N T E T kommer i sju modeller med 100 MHz modu­ lationsbandbred som alla börjar på 9 kHz och går från 9 GHz upp till 54 GHz. – Det finns inga frekvensgap, det är kontinuerliga frekvens­

PER HENRICSSON per@etn.se

DU HÅLLER ELEKTRONIKTIDNINGEN I HANDEN!

Ses vi igen? Prenumerera gratis. Du får månads­magasinet på etn.se/pren

TEM A: ME DICINT EKNIK

ETLIDEKNTINROGNEIKN

SVERIG ES ENDA ELEKTRONIKMAGAS IN FÖR PROFFS

NR 2 FEBRUARI 2019

ELEKTRONI K

TIDN INGE N MJUK E LE K T R O N IK NR DECEMB 12 ER 2018

NR 1 JANUARI 2019

ELEKTRONIK

TIDNINGEN

SVERIGES ENDA ELEKTRONIKMAGASIN FÖR PROFFS

Mekanis ka grän mellan ssnitt den människ mjuka an hårda elek och den Linköpin troniken – gs har värld universitet sledande forskning . /12–13

STRI TEMA: INDU ALISERING OCH DIGIT ­ strateg och samhälls Visionär, digital några ord som förändrare är bara . Sedan ett halvår beskrivit Darja Isaksson på Vinnova – irektör är hon generald finansierar myndigheten som g i Sverige. forsknin behovsmotiverad tankar. /10–11 Ta del av hennes

REIDAR GÅRD

EBÄC

Får sven K: medtechsk att växa

MDH-FOR

SKARE:

Sätter sensore i sulan r

/16–17

SGENERALENTELEK DIGITALISERINGOV OMGURUN A NN VI TALAR UT SOM ST YR

SSON: DARJA ISAK

På besök i digitala fabriker /12–17

PREN UMER ERA KOST

PR EN UM

TEMA: KOMMUNIKATI ON

KRAFTSAMLING:

TVILLING AR:

SVERIG ENDA ES ELEKTR MAGASIONIKFÖR PRON FFS

ABB ska digitalisera industrin /18–19

E/PR EN NADS FRIT T! ETN.S

ER ER A KO

ST NA DS FR

/18–19

ITT ! ET N.S E/P

RE N

”Bojkotten av Huawei kan bli telekombranschens Bengt Nordström på konsultbolaget NorthstreamLehman Brothers”. tvekar aldrig att lufta sina bitvis kontroversiella åsikter om telekombranschen. /10–13

LiFi:

Strömmar data från taklampan

/16–17

REALTIDSETHERNET:

Volvo CE testar ny standard

/18–19

PRENUMERE RA KOSTNADSF RIT T! ETN.SE/PRE N



ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/19


Svensk Elektronik – först in i framtiden.

Mycket på gång i Svensk Elektronik. Kemikalieskatten – Svensk Elektronik ryter ifrån igen. Åter igen ryter vi i Svensk Elektronik ifrån mot skatten och riktar stark kritik mot förslaget i vårt remissvar. Det här våra synpunkter i sammanfattning: • Istället för att höja skatten anser vi att skatten snarast bör avskaffas. Den är ineffektiv och skadar svensk konkurrenskra . • Arbete mot farliga kemikalier bör ske på EU-nivå och inom de direktiv och förordningar som hanterar dessa frågor som REACH och RoHS. I förlängningen kan skatten leda till en • Innan beslut fattas om att behålla och höja skatten, måste detta beslut föregås av en minskning av basen för Sveriges skatteintäkkonsekvensanalys och en redovisning av de ter som vida överstiger den ganska magra ineffekter som hittills har uppnåtts. Den kontäkt som kemikalieskatten ger. Sammantaget sekvensanalys som gjordes inför införandet är den här skatten lite som att ”sälja smöret av skatten var undermålig vilket vi tillsamoch tappa pengarna”, kan man tycka. mans med många andra har påvisat. • Om skatten inte avskaffas föSkatten drabbar som bekant Se till att reslår vi följande ändringar: inte bara hemelektronik och – Undantaget för privatimport konsumentprodukter, utan bli medlem genom e-handel tas bort. även industriell elektronik. och ta del – Omfattningen ändras så att Samma elektronik som är själav våra den industriella användningva motorn i den digitalisering förmåner! en av elektronik undantas. och automatisering som vi alla, inklusive regeringen, ser som Du kan läsa remissvaret i sin helhet strategisk att satsa på för framtiden. på vår hemsida. Sy et med skatten sägs vara att förbättra miljön, men det är svårt att påvisa miljöeffek- Tycker du att det vi gör är bra och värdeterna om man synar det i sömmarna. Skatten fullt, hoppas jag att ditt företag ser till att vara kan till och med driva åt rakt motsatt håll. medlem i Svensk Elektronik så vi tillsammans E ersom det är varans vikt som avgör vilken kan göra än mer för ditt företag och branskatt som tas ut, får t ex en produkt med me- schens konkurrenskra ! tallkapsling högre skatt än om den hade plastkapsling. Metall krävs o a i industriella sammanhang för att klara andra krav och metall går att återvinna helt. Plast innehåller mycket Lena Norder mer av oönskade kemikalier. Detta är bara en vd Svensk Elektronik av många aspekter på hur skatten är ineffektiv. Ibland undrar jag hur de tänker … Regeringen föreslår nu att den redan så starkt kritiserade skatten på kemikalier i viss elektronik, ska höjas ytterligare. Skatten gäller bara för företag i Sverige, vilket ger ett underläge gentemot företag i andra länder. Kemikalieskatten i sin nuvarande form minskar svensk konkurrenskra . Ökade kostnader och byråkratiskt krångel hämmar innovationskra en och ger kostnadsnackdelar på den globala marknaden.

Tillsammans skapar vi branschens framtid. Ditt företag är väl med? Ett medlemskap i Svensk Elektronik stärker dig och ditt företag. www.svenskelektronik.se info@svenskelektronik.se

KALENDARIUM 25 april Inspirationsdag 23 maj Årsmöte. 12 september Stora Elektronikdagen med SUMMIT. 5–6 november Embedded Conference Scandinavia. svenskelektronik.se/ kalendarium

Mer på gång. Vi arbetar självklart med att planera inför höstens Embedded Conference Scandinavia 5–6 november. Save the date! Om du vill vara med som utställare eller medverka i programmet är det dags att anmäa sig nu. Vi arbetar även intensivt med nya planer inför S.E.E. 2020 (5–7 maj) – branschens egen arena för hela värdekedjan i elektronikindustrin, alla dess kunder och leverantörer. Du är varmt välkommen att delta med synpunkter och förslag. Det här blir precis så bra som vi gör den tillsammans – dvs hur bra som helst! Det blir Elektronikgolf 10 juni. Mer info kommer.


POSTTIDNING B Returadress: Elektroniktidningen Folkungagatan 122, 4 tr 116 30 Stockholm

With highest precision. Hidden truths brought to light. The new R&S速ZNA vector network analyzer. The 存ZNA vector network analyzer features outstanding RF performance, a broad range of software functions and a unique hardware concept. With its innovative dual-touchscreen and DUT-oriented operating concept, the 存ZNA is a powerful, universal test platform for characterizing active and passive DUTs. www.rohde-schwarz.com/product/ZNA

Are you interested in testing 存ZNA yourself? Get in touch with us: Rohde & Schwarz Sverige AB Tel. 08-605 19 00 info.sweden@rohde-schwarz.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.