Elektroniktidningen november 2018

Page 1

NR 11 NOVEMBER 2018

ELEKTRONIK TIDNINGEN

TEMA: INDUSTRI 4.0 & BYGGSÄTT

HÄRMAR EN FLADDERMUS Myvox skickar ultraljud och tar emot ekot. Memschipet, med 64 element, kan styra ljudvågorna i 3D-rymden, låsa på ett objekt och ge beröringsfri återkoppling. /4–6

MÖNSTERKORT:

YTMONTERING:

/14–16

/18–19

Esbjörn tror på svensk tillverkning

Hermes är linans nya budbärare

PRENUMERERA KOSTNADSFRIT T! ETN.SE/PREN

SVERIGES ENDA ELEKTRONIKMAGASIN FÖR PROFFSINNEHÅLL ETN 11/18

INLEDAREN

8

Vem i hela världen kan man lita på? A RT I K E L N I BLOOMBE RG BUSINE SSWEEK den 4 oktober om att kinesiska agenter placerat en avlyssningskrets på ett serverkort från Supermicro fick enormt genomslag. Trots att alla utpekade mycket kraftfullt förnekade historien fortsatte den att leva under flera veckor med nya ”avslöjanden” utan att någon kunde visa upp ett endaste hackat kort. Den som lyssnade till Michael Pecht på Stora Elektronikdagen en vecka tidigare, den 26 september, var knappast förvånad över vad som kan hända i underleverantörsledet. Han är professor på universitet i Maryland, USA, och var inbjuden av Smartare Elektroniksystem som inledningstalare. Budskapet var lika enkelt som skrämmande, kräver man att ­underleverantörerna ska sänka priset med fem procent varje år, tappar man efter några år kontrollen över innehållet i produkterna. Och då handlar det inte om medvetet planterade spionkret­ sar utan bara om företag och anställda som tar genvägar för att kunna möta kravet om ständigt sänkta priser.

(Center for Advanced Life Cycle Engineering) vid universitet i Maryland har Michael Pecht varit med om att avslöja ett antal häpnadsväckande fusk. Som när det uppstod tillförlighetsproblem i ett kretskort. ­Orsaken visade sig vara ihålig glasfiber i mönsterkortet. Med en leverantör som köpte garn från 20 olika företag som i sin tur köpte från olika trådtillverkare, alla i Kina, var det i princip omöjligt att reda ut vem som levererat den ihåliga glasfibern. Ett annat problem han redde ut härleddes till en spännings­ regulator. Tillverkaren hade bytt processnod för att sänka tillverkningskostnaden utan att byta kapsel och ändra produkt­ nummer. Den nya och betydligt mindre kretsen monterades på ena sidan av samma kapsel som använts tidigare vilket såklart inte fungerade hållfasthetsmässigt. Tilläggas kan att företaget bytte tillbaka till den ursprungliga processen när problemet upp­ dagades. Inte heller denna gång ändrades produktnumret. S OM G R U N DA RE AV FO RS K NING SCENTRET C ALCE

är reläer där innehållet bytts från analogt till digitalt utan att tillverkaren markerat det som en ny produkt. Funktionen var ju densamma. Det här handlar inte bara om elektronikkomponenter, ett före­ tag som öppet erkänt fusk är japanska Kobe Steel vars högkvali­ tativa stål bland annat används i flygplan, tåg, kärnkraftverk och bilar. Delar av produktionen har inte levt upp till specifikatio­ nerna men ändå sålts som fullvärdigt.

Y T T E R L IGA RE E T T E X E MP E L

Det kan handla om allt från kapslar som är tomma till återanvända, utgångna eller ommärkta komponenter men också komponenter som förvarats under felaktiga förhållanden. I bästa fall fungerar de inte, och det blir bara en ekonomisk smäll. I värsta fall hamnar de i ett kärnkraftverk eller flygplan. Så för att svara på frågan som Hoola Bandoola band ställer i progglåten ”Vem kan man lita på” från 1972, att när man kräver fem procent billigare komponenter varje år, så kan man inte lita på någon.

10 12

Microblaze tar steget till 64 bitar Den största drivkraften för att öka bredden på instruktionsuppsättningen från 32 bitar till 64 bitar i Xilinx mjuka processor är att underlätta adresseringen av minne där 64 bitar blivit standard. Raytelligence går till börsen Tekniken att övervaka äldre med 60 GHz-radar är redo för industrialisering, anser Raytelligence, och efterlyser fler ägare inför en börsnotering. Fyra bolag i vimlet på ECS Codiax virtualiserar Linux, Bluetooth SIG förklarar Mesh, Ubuntu vill slå in allt i paket, och Intel simulerar för agilitet. Elektroniktidningen träffade dem på Embedded Conference Scandinavia.

20 22 24 26 Tidningshuvud

05-12-12

14.29

Grafenfilm fixar kylan En film av grafen är fantastiskt bra på att leda bort värme. Dessutom är den tunn och lätt. Göteborgsföretaget SHT ska kommersialisera filmen. EXPERT: Industriell IoT ger billigare underhåll Det bästa sättet att möta alla de krav som ställs på en nod i ett industriellt IoT-system är att använda en systemkrets i form av en asic, skriver Edel Griffith på S3. EXPERT: Industriautomation att lita på Att ansluta även en enkel temperaturgivare med Ethernet gör det kostnadseffektivt att få ut data på ett konvergerat nätverk, skriver Brendan O’Dowd, Analog Devices. EXPERT: Uppkopplade nätaggregat Att koppla upp nätaggregaten förändrar arbetet med installation, övervakning och underhåll. NFC ger snabbare konfiguration medan Ethernet gör det möjligt att fjärr­övervaka i realtid, skriver Josh Brown på Distrelec.

Sida 1

Utges av Elektroniktidningen Sverige AB Adress: Folkungagatan 122, 4 tr, 116 30 Stockholm. Telefon: 08-644 51 20 www.etn.se Bankgiro: 5456-3127 REDAKTION: Anna Wennberg (ansv. utg.), Per Henricsson, Jan Tångring. Grafisk formgivning och layout: Joakim Flink, TYPA jocke.flink@typa.se Omslagsbild: MyVox

PRENUMERATION: Webb: etn.se/pren E-post: pren@etn.se Telefon: 08-644 51 20 ANNONSER: Anne-Charlotte Sparrvik, 0734-17 10 99 E-post: ac@etn.se INTERNATIONAL ADVERTISING: Huson International Media +1 408 879 6666 (USA) Pacific Business Inc. +81 336616138 (Japan)

S E N F I N N S GIV E T V I S A L L A FAL SK A KOMPONENTER.

PER HENRICSSON per@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18

Anna Wennberg Bevakar analogt, opto och kommuni­ kation, kraft, sen­ so­rer, distri­bution, medicinsk elektronik och minnen. anna@etn.se 0734-17 13 11

Per Henricsson Bevakar test & mät, rf och kom­munikation, produktion, FPGA, EDA och passiva komponenter. per@etn.se 0734-17 13 03

© Elektroniktidningen 2018 Upplaga: 13 500 ex (exkl. emagasin) Allt material lagras elektroniskt. ISSN 1102-7495

Jan Tångring Bevakar in­byggda system, mjukvara, processorer, kort och skärmar.

Anne-Charlotte Sparrvik Ansvarar för sälj- och ­marknadsföring.

jan@etn.se 0734-17 13 09

ac@etn.se 0734-17 10 99

Organ för SER, Svenska Elektrooch Dataingen­jörers Riksförening, www.ser.se Tidningen trycks på miljövänligt papper hos Sörmlands Printing Solutions AB.


START BLOCKET

n ULTRALJUDSSENSOR Uppstartsföretaget Myvox har en memskrets med 64 element som kan skicka, ta emot och styra ultraljud. Likt en radar kan den mäta avstånd och riktning till ett objekt, men också ge fysisk feedback. Närmast ska en asic för signalbehandlingen utvecklas. Därefter ska Veoneer testa tekniken i labbet i Vårgårda. Även Mycronic och ABB är intresserade.

A

mbitionen är hög. Myvox siktar på att bli en fabriks­ lös kretstillverkare – likt framgångssagan Fingerprint Cards, som sålt sensorer för många miljarder kronor. Ursprungligen kommer Myvox sensor från ett EU-pro­ jekt som memsfoundryt Silex i Järfälla drev inom medicinsk teknik. Projektet verifierade att tekniken fungerar. – Chipen som vi hittills använt är prototyper tillverkade hos Silex, säger Thorbjörn Ebefors, en av fyra grundare och tidigare teknikchef på foundryt. en matris med 8 × 8 fasstyrda antennelement, där varje element både skickar och tar emot ultraljud. Kon­ struktionen är anpassad för att fungera bäst vid 70 kHz till 200 kHz, och då går det att detek­ tera millimeterstora objekt på 5 till 50 centimeters avstånd. – Vår nyckel är hur vi styr ljud­ vågorna, så att de interfererar i 3D-rymden och energin kan sty­ ras dit ljudet gör nytta. Visserligen går det att göra motsvarande med radar, exem­

DET HANDL AR OM

En knack på axeln pelvis har Google och svenska av lobstyrning (beamforming) Acconeer utvecklat sådana kret­ svepas 180 grader i rymden för sar, men de jobbar vanligtvis att hitta ett eventuellt objekt. Om något, exempelvis ett runt 60 GHz eller 79 GHz. – Det är mycket svårare att finger, placeras framför matri­ bygga elektronik för millimeter­ sen börjar den att mäta avståndet till objektet. Distansen vågor än för 100–200 bestäms av hur mycket kHz, som vi använder, energi ekot innehåller påpekar Thorbjörn Ebe­ och tiden det tar för vå­ fors. gen att komma tillbaka. Vid en mätning Riktningen bestäms i skickar det aktuella sin tur av när de olika chipet ut 64 ljudvågor i antennelementen får samma riktning. Ljud­ vågorna kan med hjälp Thorbjörn Ebefors tillbaka ljudet. Kommer

reflektionen från sidan uppstår en tidsfördröjning som beror av vinkeln. – När vi vet var objektet är kan vi lägga på en fördröjning på varje element för att få chipet att skicka ljudet som om objektet vore rakt framför. Sen kan ele­ menten låsa på objektet och följa det på samma sätt som en luft­ värnsradar följer ett flygplan. En finess hos Myvox är att fö­ retaget använder datadriven och inte matematisk lobstyrning. I teorin betyder det att sensorn

Intelligent maskinsäkerhet Använd dina maskiner på ett säkert sätt och optimera produktiviteten med sensorer och intelligenta säkerhetssystem. 

se.rs-online.com ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


START BLOCKET

Med fladdermus som maskot

med ultraljud i realtid kan anpassas till den aktuella situationen. Om exem­ pelvis ett av de 64 elementen fal­ lerar kan signalen från antenn­ elementen runt om förstärkas för att kompensera för det som fallit bort. som hante­ rar de 64 elementen inte där. För tillfället består prototypen av dis­ kret elektronik – åtta transceivrar från ST Microelectronics med åtta kanaler vardera. Till detta kommer fyra kort från TI, med

ÄN ÄR ELEKTRONIKEN

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18

16 mottagarkanaler vardera. Signalbehandlingen sköts av en mycket kraftfull FPGA som programmerats med digitala fil­ ter, så kallade lobformare (beam­ formers på engelska). – De digitala filtren detekte­ rar momentant varifrån ett eko kommer. De kan se rörelse och med enkel maskininlärning i FPGA:ns processor lära sig att tolka olika gester, säger Thor­ björn Ebefors och fortsätter: – Idag kalibrerar vi chipet en gång, sedan programmerar vi

Myvox, grundat i januari 2017, har sitt säte i Kista norr om Stockholm. Företaget har utvecklat en mems-krets som kan skicka ut ultraljud och ta emot dess eko, likt en fladdermus. Associationen till fladdermöss märks i både logga och namn. Det svarta i loggan föreställer själva fladdermusen, medan det blå symboliserar en ultraljudsvåg. Namnet – MyVox, som det skrivs av företaget – är en lek med flera ingredienser. Den grekiska bokstaven My, betecknar micro och symboliserar något mycket smått. Likaså är Myotis släktnamnet för fladdermus. Världens minsta fladdermus – Myotis alcathoe eller nymffladdermus – använder likt Myvox ljudvågor i 100 kHz-området. Vox betyder dessutom ”röst” på latin.

FPGA:n. Men vi har just startat ett projekt inom vilket en asic ska utvecklas. Den får inbyggt själv­ kalibreringsprotokoll, så den kan kalibreras on-the-fly. Asic-projektet, delfinansierat av Vinnova, inkluderar industri­ företagen Veoneer, ABB och My­ cronic, medan Karlstadföretaget Shortlink och professor Atila Alvandpours forskningsgrupp på Linköpings universitet hjälper till med designen. I skrivande stund håller asi­ cen på att specificeras. Klart är


START BLOCKET

att den ska hantera många tusen kanaler, istället för dagens 64. Förhoppningen är att få fram en första liten och mycket energi­ effektiv krets under nästa år. Tanken är att en lösning base­ rad på mems och asic ska kunna testas i Veoneers labb i Vårgårda – inbyggd i en labbprototyp – om cirka ett år. –  I Veoneers testbilar finns exempelvis redan mono- och stereokameror, radar och lidar. Framåt ska vi titta på om vår tek­ nik kan vara ett komplement till de olika systemen inne i och runt omkring bilen. Jämfört med en kamera har ultraljud fördelen att det inte är känsligt mot ljus, varken mörker eller bländande solsken. Integri­ tet är också en intressant detalj, många ogillar helt enkelt att stän­ digt bli filmade. Samtidigt kan ultraljud, till skillnad mot en kamera, ge berö­ ringsfri återkoppling. S O M E X E M P E L kan man jämföra med utvecklingskit som finns att köpa på marknaden idag, som också använder ultraljud likt Myvox men baserar systemen på den typ av backsensorer som biltillverkare använder i själv­ styrande fickparkeringssystem. Dessa system använder matriser

Men det är inte enbart bilspå­ ret som Myvox kör på. Även ABB är intresserat av tekniken, och nyligen öppnade industriföre­ taget dörren till sin tillväxthubb Synerleap där Myvox nu tagit plats.

Här testar Myvox haptisk återkoppling med en uppställning som består av flera memschip i en matris.

med 14 × 14 eller 16 × 16 element och arbetar på 40 kHz. – Den tekniken klarar att ska­ pa åtta oberoende ljudstrålar, så att du kan spela piano genom att sätter en stråle som du kan känna på varje finger. – Ett nästa steg för oss är hur vi ska styra multistrålar. Vi kom­ mer att kunna bli bättre än sys­ temen som finns att köpa idag eftersom vi kan bygga fler än 256 element i ett litet format. Dagens memskrets med 64 element är 0,9  ×  0,9 cm. Med det kan företaget skapa ett lokalt ljudtryck på decimeteravstånd som är tillräckligt för att exem­ pelvis få uppmärksamhet.

Thorbjörn Ebefors i mätlabbet med reflekterande objekt i handen. Här syns elektronikprototypen med åtta transceivrar från ST och fyra TIkort med 16 mottagarkanaler vardera.

– Man kan tänka sig att ge en bilförare en knack på axeln med en ljudstråle om föraren är på väg att byta fil, men missat att titta i döda vinkeln. N Ä R E N A S I C F I N N S framme om cirka ett år ska experter från Veoneer hjälpa till att testa an­ vändarupplevelsen på olika sätt i labbet. Därefter är målet att få till ett följdprojekt inom vilket tekniken stoppas in i en riktig bil, för att testas ute på väg. –  Det blir runt 2021–2022. Därefter hoppas vi att vår lösning är fullt kvalificerad för att kunna börja säljas till biltillverkare, sä­ ger Thorbjörn Ebefors.

L I K A S Å H A R ett utvärderingspro­ jekt precis startat tillsammans med Täbyföretaget Mycronic. Inom det ska företagen studera om ultraljudstekniken kan an­ vändas för att bygga så kallade Tractor beams, eller dragstrålar som det heter på svenska. Det är effekter som man ofta stöter på inom science fiction. – Tanken är att studera möj­ ligheterna att med akustiska be­ röringsfria pincetter kunna ma­ nipulerar och flytta små solida objekt i luft, exempelvis konden­ satorer och motstånd vid krets­ kortsmontering. – Under våren tror vi det kan bli ett intressant exjobb för en lämplig kandidat. Parallellt med detta arbetar företaget med att ta fram en mer generell plattform som det kan sälja via kända distributörer som Digi-Key, Arrow eller Elfa Dist­ relec. Planen är att den ska nå hyllan om två till tre år.

ANNA WENNBERG anna@etn.se

FAKTA:

Så fungerar sensorn Hemligheten bakom Myvox memskrets är ett piezoelekt­ riskt material som kan fås i självsvängning. Piezomaterialet utgör hjärtat i de olika transducer-elementen (sändare och mottagare). Länge har det varit svårt att tillverka det med tillräcklig kvalitet. Basen är en kiselskiva med en mängd mycket tunna membran som piezomaterialet appliceras på. En växelspänning får piezomaterialet att rör sig, varmed membranet kommer i självsvängning. När membranet efter 10–15

svängningar hittar sin resonansfrekvens skickar det ut ett kraftfullt ultraljud. Spänningen stängs av och kort därpå stannar membranet. När ljudekot kommer tillbaka töjs materialet, det skapas en laddning som förstärks och signalbehandlas. Genom att tunnfilmsteknik används skulle det gå att göra kretsar som sänder på upp till 40 MHz, vilket kan vara intressant inom högupplöst bildgenerering medicinsk teknik. Men vid så höga frekvenser dämpas ultraljudsvågen extremt snabbt i luften.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


LTC4162 35V/3.2A MuLTi-CeLL STep-Down BATTery ChArger  Built-in Termination  wide Charging input Voltage range: 4.5V to 35V

Easy to UsE MUltiChEMistry ChargEr

 95% Charging efficiency  Advanced Solar panel MppT Algorithm  16-Bit Digital Telemetry Monitors VBAT , iBAT , rBAT , TBAT , TDie , Vin , i in , VouT

MoSFeTs inside

35V Voltage range

iNPUt

Vin

3.2a LTC4162

Battery Voltage range

2.7V

4.5V i 2 C Telemetry

DATA SheeT www.analog.com/LTC4162

Li-ion SLA LiFepo 4


START BLOCKET

Microblaze tar steget till 64 bitar n PROCESSOR FPGA-företaget Xilinx mjuka processor Microblaze ­kommer i en 64-bitarsversion. Den största drivkraften för att ta steget upp från 32 bitar är att underlätta adresseringen av minne där 64 bitar blivit standard. – Det finns inte så mycket på våra nya kretsar som adresserar med 32-bitar längre. Ta bara den nya NOC:en i Versal, det är en 48-bi­ tarsadress. Kopplar du in Micro­ blaze där och den bara kan ge­ nerera 32-bitarsadresser blir det mycket stökigare för mjukvaran. Det säger Göran Bilski som är pappa till Microblaze men också en av hjärnorna bakom företagets nya AI-processor som tagit plats i den nya systemkretsen Versal. NOC:en som han pratar om är systembussen, även kallad Net­ work on a Chip, som underlättar jobbet med att koppla ihop olika delar av Versal som ska utbyta data. Pro­ cessorn lanserades år 2001 och har blivit en stor succé. Inte så att Xilinx tjänar några pengar på den, den är gratis. Men väldigt många kunder använder den i sina FPGA:er och dessutom an­ vänds den flitigt internt. –  Det är mellan 5  000 och 10 000 nya designers per månad som kommer in webbportalen, men vi vet inte vad de gör. I och med att kunderna inte behöver tala om vad de ska ha den till är det svårt för Xilinx att veta hur den används. Microblaze är ingen fristående produkt utan ingår som del i de uppdateringar av verktygen som Xilinx släpper tre gånger per. I

M E N ÅT E R T I L L M I C R O B L A Z E .

–  Det ser enkelt ut den version som kom­ men det finns många de­ mer i december lanseras taljer plus att saker måste den första 64-bitarsver­ ske i rätt ordning annars sionen. kommer man snett. – Vi har gjort så att Göran Bilski har dock den är helt transparent. inte varit lika delaktig Man kan instansiera som tidigare i utveck­ den och sedan köra sin lingen av Microblaze. 32-bitarskod rakt av, sä­ Göran Bilski – Jag har jobbat med ger Göran Bilski. Den stora skillnaden är som AI-processorn de senaste åtta redan nämnts att den därmed åren varav de senaste fyra på hel­ kan adressera betydligt mer min­ tid. Jag har kodat det mest och ne, och dessutom med samma gjort arkitekturen. bredd som övriga delar av i FP­ GA-kretsarna. A I - P R O C E S S O R N som tar plats i – Där det fanns hål i instruk­ Versal används för maskininlär­ tionsuppsättningen stoppade ning på ett mycket effektivt sätt. vi in 64-bitarsvarianter, det var Processorn är skalbar och varje ganska smärtfritt. byggblock kan betraktas som Storleksmässigt innebär steget en 512 bitar bred vektorpipeline till 64 bitar att Microblaze ökat som utför en instruktion på flera med 30 till 60 procent till mellan data parallellt. Om data är åtta 1 000 och 7 000 uppslagstabeller. bitar (INT8) kan varje block be­ Som jämförelse tar den minsta arbeta 128 stycken parallellt med varianten av 32-bitarsprocesorn en och samma instruktion, så inte mer än cirka 600 uppslags­ kallad SIMD, Single Instruction tabeller även om en mer normal Multiple Data. siffra ligger runt 2 500. Siffrorna Dessutom är arkitekturen av gäller enbart kärnorna, sedan typen Very long instruction word tillkommer bland annat arbets­ (Vliw) vilket innebär att man för­ minnet. utom SIMD-instruktionen också Allt utvecklingsarbete har laddar in två skalärer, två load-in­ gjorts av kontoret i Göteborg struktioner liksom en instruktion som numera består av sex perso­ för store och en för stream. ner. I planerna finns att anställa Det går att skala storleken på ytterligare någon och för att alla kretsen genom att addera fler kär­ ska få plats kommer man att flyt­ nor. Spannet är från några tiotal ta till en större lokal i samma hus. till åtminstone tusen stycken. Gruppen i Göteborg har också – Om man hade gjort det som tagit fram Systemcache, det IP- en standardiserad multikärna block i programmerbar logik med L1- och L2-cache hade det som hanterar trafik från Versals inte fungerat. hårda block till minnet. CCIX, el­ AI-processorn kan istället ler Cache Coherent Interconnect liknas vid en pusselbit som kan for Accelerators, fungerar som kopplas ihop med andra AIen trafikpolis för cacheminnet så processorer på olika sätt, lite som att det förblir koherent med det rader och kolumner i en matris. lokala minnet även när accelera­ PER HENRICSSON per@etn.se torerna får tillgång till det.

NÅGRA MILSTOLPAR: I samband med att FPGA-familjen Ultrascale+ presenterades år 2016 kom den första hårda varianten av Microblaze. Det var för en 16 nm-process och till att börja med tog de plats i transceivrarna och proecssorblocket. – Ska man stödja många protokoll är det svårt med ren RTLkod, det är mellan 300 och 400 register som måste ställas om. Har man en rommad Microblaze kan den köra all omkonfigura-

tion och är enkel att stega och debugga, säger Göran Bilski. Nästa större steg blev en version med bättre säkerhet, triple modular redundancy eller TMR. – Det handlar om tillförlitlighet och säkerhet. Ett strålnings­ fel, ett SEU, ska inte slå ut den eller göra så att man kan knäcka den. TMR-versionen används flitigt i den kommande 7-nm familjen Versal. Totalt finns uppåt 18

stycken per krets som gör allt från att boota kretsen till att vara en del i bland annat blocken för power management, i minneskontrollrarna och i de snabba transceivrarna. – Om det ska skrivas i RTL i en tillståndsmaskin blir det lätt oerhört komplex och väldigt jobbiga att debugga. Då är det skönare att skriva i C-kod och sen ha det vanliga flödet där man kan stega och debugga.

Volvo bygger bil med Baidu n AI En elektrisk självkörande bil för den kinesiska marknaden. Det ska Volvo utveckla tillsammans med den kinesiska sökmotorjätten Baidu. Självkörningstekniken plockas ur Baidus projekt Apollo medan Volvo bidrar med expertis och etablerad avancerad teknik från fordonsvärlden. Apollo är självkörningens motsvarighet till Linux – ett öp­ pet projekt där alla kan bidra med komponenter från sensorer och processorer till algoritmer. Flera ickekinesiska biltillver­ kare bidrar till Apolloprojektet, men ingen av dem har hittills ett samarbete som liknar detta – att utveckla en komplett bil. I E X E M P E LV I S Baidus nyligen an­ nonserade självkörningssamar­ bete med Ford, används Fords befintliga bilar som plattform. Enligt en pressrelease från Volvo var det Volvos säkerhets­ rykte som fällde avgörandet för Baidus del. – Det gläder oss att Volvo Cars vill upprätta ett strategiskt sam­ arbete med Baidu för att utveckla fullt autonoma bilar som är kom­ patibla med vår självkörnings­ plattform Apollo, säger Baidus ordförande Ya-Qin Zhang. B Å D A F Ö R E TA G E N kommer att kunna tillverka egna bilmodeller baserade på samarbetet, för den kinesiska marknaden. – Med Baidu tar vi ett stort steg framåt i att kommersiali­ sera våra självkörnings-kompa­ tibla f­ ordon, säger Volvo Cars vd ­Håkan Samuelsson. –  I Kina utvecklas självkör­ ningstekniken starkt, med Baidu som ledande spelare. Marknaden där erbjuder stora möjligheter för oss som nyckelleveratör av autonoma fordonsflottor. Volvo har deklarerat att det vill ha en ledande position i alla aspekter av framtidens fordons­ värld, som enligt Volvo kommer att kännetecknas av elektrifie­ ring, självkörning och nya mo­ deller för ägande och användan­ de av bilar. JAN TÅNGRING

jan@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18START BLOCKET

SER

KRÖNIKA

SER-aktiviteter i höst H Ö S T P R O G R A MM E T är i full gång med flera aktiviteter under oktober och ­november. Jag var med på studiebesöket hos ­Bombardier i oktober då vi fick inblick i projekten hos avdelningen för Rail Control Systems (RCS) i Göteborg. Bombardier driver ett flertal internationella projekt med bland annat fjärrstyrda tåg för gruvbrytning.

Omsorg via AI går från teori till praktik

på Kistamässan 6 – 7 november. Det är första gången vi deltar i ett event med inriktning på inbyggda system. Detta ger oss ett utmärkt tillfälle att träffa yrkesverksamma från hela landet och även rekrytera nya medlemmar. Inbyggda system är ju ett hett område och ECS är den största konferensen i Europa med den inriktningen.

S E R D E LT O G I E M B E D D E D C O N F E R E N C E

n BÖRSNOTERING Raytelligence i Halmstad hävdar att dess radarbaserade vitalparameterövervakning nu är mogen för industrialisering och tar sitt bolag till börsen. Med en 60 GHz-radar och intelligent signal­ analys håller Raytelligence system ett öga på äldre i hemmet utan potentiellt integritets­ kränkande videofilmning. Metoden är att filt­rera fram information ur mönstret av re­ flektioner som uppstår när radarsignalerna söker av rummet. Företaget använde tidigt maskininlär­ ningsteknik. Med hjälp av en nyanställd dok­ tor i AI och medicinteknik – med de färskaste deep learningverktygen i portföljen – är det idag möj­ ligt för Raytelli­gence att inte bara mäta närvaro, puls, andning och rörelsemönster på personen i rummet, utan även var personen befinner sig och till och med vem per­ Pelle Viberg sonen är. – Tidigare kunde vi bara mäta ganska sta­ tionära förhållanden, säger Pelle Viberg. Företaget har hittat många potentiella til�­ lämpningar för radaranalysen, men övervak­ ningen var en av de första och är vad företaget nu satsar helhjärtat på. Varför vill ni till börsen?

– Vi vill säkra en långsiktig kapitalisering av bolaget. Vi vill vara säkra på att vi kan se till att vi har pengar för det som vi vill göra. Ett alternativ vore riskkapitalister. – Vi uppfattar börsen som den säkrare vägen. Idag har Raytelligence strax under 100 aktieägare. Inför noteringen ska de bli 300. Spridningsemissionen på tio miljoner kronor



dvs 8 november delade vi traditionsenligt ut SER Prize 2018 vid vårt höstmöte i Stockholm. Det stora ­priset går i år till Cellink för deras utveckling av 3d-printning med biologiskt material. SER Junior Prize för bästa ­examensarbete går i år till Lukas Mared från Chalmers för hans förslag till antennmatning för 5G.

DAGEN EFTER EC S,

stängs den 22 november. Om allt går som det ska är första handelsdagen den 20 december. Resan började 2013 under namnet Swe­ dish Adrenaline. Finns det tveksamheter kvar om teknikens mognad?

– Inte vad vi kan se. Allt ser bra ut. Han anser det bevisat att Raytelligence kan bygga och integrera sitt system till rimliga priser. – Tidigare har vi sett i forskningen att det går att göra. Nu ska vi vidare till industriali­ sering. Pilotstudier pågår i Tyskland och Holland. I den senare är det intagna som övervakas i sina celler. Men tillämpningen är densamma som i äldreövervakningen – att mäta vital­ parametrar. – De är väldigt nöjda med resultaten. Raytelligence bygger elektronik, mjukvara, en systemlösning och framför allt AI-algorit­ mer kring en befintlig radarkrets. Den nuva­ rande generationen av hårdvaran har använts under ett år och en ny generation är på väg. Ett bolag som demonstrerar liknande til�­ lämpningar är norska Novelda som tog in 110 miljoner i december 2016. Novelda gör radarmoduler, men har enligt Pelle Viberg ingen systemlösning. – Inte vad vi vet. Som den stora konkurrenten räknar han fortfarande bara kamerasystemen. JAN TÅNGRING jan@etn.se

C E L L I N K S B I O - P R I N T E R gör det möjligt att tillverka biomaterial, exempelvis hud och brosk efter 3d-ritningar. Huden kan till exempel användas som ersättning för djurtester. I det långa loppet siktar företaget på att kunna skriva ut också mer avancerade organ och vävnader som kan användas för transplantation.

arbete som undersöker möjligheterna att använda en dual band/ dual polariserad antennmatning till parabolantenn för basstations backhaul har utförts på ett utmärkt sätt från ­teoretiskt resonemang till konstruktion och tillverkning av antennmatningen med anpassning till praktiska tillverkningskrav. Vi hälsar alla välkomna till de intressanta presentationerna av dessa två projekt! Se www.ser.se

LUK A S MAREDS

S E N A R E I V I N T E R kommer vi att arrangera ett föredrag med demonstrationer inom AR/VR-teknik.

STAFFAN SKOGBY Ordförande i SER

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


Klarar allt analogt, högt och lågt Högpresterande utrustning för samtliga konstruktioner

www.microchip.com/AnalogProducts

Microchips namn och logotyp samt Microchip-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Microchip Technology Incorporated i USA och andra länder. Alla andra varumärken är respektive ägares egendom. © 2018 Microchip Technology Inc. Eftertryck förbjudes. DS20006062A. MEC2219Swe08/18


EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA

Den årliga svenska elektronikkonferensen Embedded Conference Scandinavia utspelade sig 6–7 november på Kistamässan. 80 utställare från 25 länder och ett gediget konferensprogram lockade i år till 1 827 besök. Nästa konferens äger rum den 5–6 november 2019.

Några spaningar från inbyggnadskonferensen Ubuntu: Paketera dina appar! Linuxkonsulten Canonical besökte mässan med en enda produkt – Snaps. Det är en teknik för att administrera mjukvara på distans, särskilt för dig som har ett gigantiskt nätverk av noder. En gång i tiden försökte Canoni­ cal bygga ett eget mobiloperativ­ system. Det som finns kvar idag är appbutiken, i utvecklad form. Modern apphantering à la mobiltelefoner saknas ofta i den del av inbyggnadsvärlden som bygger på Linux. Det finns inget standardiserat förfarande för att hantera distribution, automa­ tiska uppdateringar, återkallelser, autentisering, kompatibilitet, beroenden, separation och så vi­ dare. Var och en får snickra ihop en egen lösning med hjälp av verk­

tyg som pakethanteraren APT, byggverktyget Yocto och contai­ nertekniken LXC. En av de riktigt stora utma­ ningarna är att administrera sto­ ra nätverk av noder. Snaps bjuder på allt detta. Den typiska kunden idag an­ vänder Snaps i nätverksutrust­ ning. Vilka andra bör vara ­intresserade?

– Alla med en flotta av distribu­ erade enheter att administrera, för att uppdatera appar och ope­ rativsystem snabbt och pålitligt. Digital skyltning, interaktiva skärmar, industriella gateways, routrar och industriella styrdato­ rer är några områden där Cano­ nical hittat intresse. Och drönare – det kan användas i robotram­ verket ROS. Även operativsystemet kan

uppgraderas. Och allt kan rullas tillbaka om det visar sig att något inte fungerar. Skulle Elon Musk ha nytta av Snaps när han rullar ut uppdateringar till sina Teslabilar?

Rasberry Pi kan köra Ubuntu – Han har en egen lösning idag, Core, liksom kort baserade på men vi pratar faktiskt med ho­ Qualcomms mobilprocessorfa­ nom. Automotive är ett av til�­ milj Snapdragon och Samsungs IoT-kretsfamilj Artik. lämpningsområdena. Snaps fungerar inte bara i Canonicals erbjudande har tre komponenter. För det första Canonicals egen Ubuntu-Linux Snaps som är paketeringen och utan stöds exempelvis även av för det andra teknik för att öppna Debian, Fedore, Arch, Mint och Raspbian. en egen Snaps-store. Canonical tjänar peng­ För det tredje en slim­ ar på sin konsultkompe­ mad version av Linux tens inom Snaps och på kallad Ubuntu Core. Den en egen Snaps-appbutik. är byggd i Snaps-paket Företaget var ett av för att du ska kunna in­ det fåtal utställare som stallera endast kompo­ besökte konferensen för nenter du behöver, och Alfonso Sanchez-Beato första gången. underhålla även kärnan. JT

Codiax: Sätt Linux i fängelse! Öppenkodskonsulten Codiax ser ett växande intresse för hypervisorer i inbyggda system, och trummar särskilt Jailhouse – enkel och effektiv. Fyra konsulter i Solna som kal�­ lar sig Codiax, ser virtualisering



som en växande trend bland sina kunder. Det innebär att en fysisk processor styckas upp i virtuella processorer som kör operativsys­ tem parallellt på samma hårdvara. Programmet som styckar kal�­ las hypervisor. Stora plattforms­ leverantörer som Sysgo, Green Hills, Wind River, Mentor och QNX har sålt sina egna hypervi­ sorer mot inbyggda system länge. Idag finns mogna alternativ i öppen källkod. Och det finns en trend att konsolidera hårdvara via virtualisering, bland annat inom fordonselektronik. Linuxstiftelsen adopterade hypervisorn Acrn i våras från In­ tel. Men det finns ytterligare ett dussintal öppna hypervisorer för inbyggda system och Codiax gör

sina demonstrationer på hyper­ visorerna Xen och Jailhouse. Xen är välkänd i servervärlden. 2014 startades ett projekt för Xen i inbyggda system i allmänhet och fordon i synnerhet. Samma år fanns en mogen version av Xen för ARM. I E N AV C O D I A X demonstrationer snurrar Linux och det populära FreeRTOS som så kallade ”gäs­ ter” i Xen. I en annan snurrar samma par i Jailhouse. Där är de dock inte gäster utan fångar så­ klart, i varsin cell, ”inmates”. Jailhouse donerades av Sie­ mens i slutet av 2013. Den är en­ kel och ska därmed vara effektiv för bland annat realtidssystem. En första förenkling är att cel­

lerna i Jailhouse är låsta till var­ sin cpu-kärna medan exempelvis Xen kan bolla fritt med koppling­ en mellan cpu-kärnor och gäster. Jailhouse kan göra det väsent­ liga: isolera resurser och minne mellan cellerna. Den ska också ha ett mycket liten overhead. Och så kräver den ingen anpass­ ning av sina fängelsekunder, utan operativsystem och program kan köras i sina standardformat, till skillnad från Xen som kräver modifierade gäster. Känner du inte igen namnet Codiax kan det bero på att före­ taget i oktober bytte namn från Retotech. Företaget arbetar med konsultande och utbildning i in­ byggda system, med öppen käll­ kod som specialitet. JT ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA

Bluetooth Sig: Mesh är som gjort för belysning en valbar ”roll” – återutsänder alla meddelanden de får. Det är så meddelanden når fram. Det finns ingen routingtabell. En annan roll är ”vän”. Strömsnåla noder som har en vaken vän kan sova sig igenom trafik som inte berör dem. De vaknar, avlämnar rapport, tar emot meddelanden som vännen sparat, och somnar om.

Att styra värme och ­belysning i små hus var ett centralt användningsfall när Bluetooth Mesh utformades. Martin Woolley besökte ECS för att förklara hur standarden fungerar. Han hade snickrat ihop demon­ strationer på egen hand, Martin Woolley, developer relations ma­ nager på Bluetooth Sig (special brytaren bara sända ett enda interest group). En kvadrat med BBC Micro­ meddelande och den behöver bit-kort, var och en med sin egen inte veta vilka mottagarna är eller LED-matris, kunde han tända var de finns i nätet. och dimma radvis, kolumnvis, enskilt eller alla på en gång. Det N Ä R M A R E B E S TÄ MT skickas kom­ demonsterar adresseringsmöj­ mandot i flera kopior på olika ligheterna i Bluetooth Mesh. Du frekvenser. Det minskar risken kan fritt bilda logiska grupper av för att data går förlorade när noder och samma nod meddelanden kolliderar kan tillhöra flera grupper med annan trafik, som utöver att adresseras indi­ wifi eller annan blue­ viduellt. toothtrafik. Mottagarna Målet är trafikminime­ skickar inte kvitton. ring och skalbarhet. För Alltsammans är skyd­ att släcka samtliga ljus i dat av nycklar på olika ett hus behöver ström­ Martin Woolley nivåer. Det finns ingen

process liknande parning, utan förtroendena upprättas via nyck­ eldistribution. K O MMU N I K AT I O N S K E R enligt mo­ dellen publish–subscribe: noder prenumererar på kanaler de är intresserade av som ”kök” eller ”hall”. På hotell kommer gästen att kunna använda telefonen som strömbrytare. Många rum hör dimma-alla-ljus-kommandot, men bara lamporna i det egna rummet lyder. Och bara de som prenumererar på dimmerkana­ len. Några av noderna – det är

B E LY S N I N G O C H VÄ R M E i smarta hus var ett centralt använd­ ningsfall när Mesh utformades. Det finns i alla rum – inklusive strömförsörjning – och kan bli stommen för alla sensor- och au­ tomationssystem i byggnader. Mesh är i princip skalbar till tiotusentals noder. Som tumregel sprider sig paketen i nätet med ljudhastigheten, men det varie­ rar med konfigurering. Martin Woolley är en strå­ lande pedagog – googla upp hans texter på bluetooth.com om du vill veta mer om Bluetooth Mesh. JT

Intel: Simulering gör dig agil Jakob Engblom på Intel har upptäckt ytterligare en fördel med sin gamla käpphäst ­simulering: att den stöder så kallad agil utveckling. Det omtalade begreppet ”agil” har många definitioner, men grunden kan sägas vara ”small batches” – att stycka upp stora projekt i mindre delprojekt som kan avverkas och testas i snabba cykler. En fördel är att du lagt ner mindre onödigt arbete om du hamnar i en återvändsgränd. Och ditt arbete är färskare i min­ net så du har lättare att minnas och förstå vad du gjort. Och du vågar experimentera. till och med pro­ krastinering – med en kort dead­ line får konstruktören ändan ur vagnen. Jakob Engblom hänvisar till systemtänkaren Thomas Limon­ celly vars text ”The small batches principle” ger ännu fler exempel på nyttan med agilitet. AGILIET HINDR AR

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18

Och kopplingen till simule­ ring? Jo, om du simulerar det du konstruerar behöver du inte vän­ ta på att hårdvaran eller systemet blir färdigt – du kan simulera och testa från början. I N T E L A N VÄ N D E R simulering på flera nivåer, berättar Jakob Eng­ blom, Intels ”simulation evang­ elist”, under ett seminarium på konferensens andra dag. – Man kan inte testa ”en halv hårdvara”. På Intel tar det lång tid innan det finns något som kan testas, säger Jakob Engblom. Genom att koppla in simulato­ rer kan du bygga konstruktionen partiellt. Användare kan testa de­ lar av systemet innan allt är klart, och så vidare. Du ska inte simulera fler detal­ jer än vad som verkligen behövs. Designar du ett meshsensornät behöver du inte simulera proto­ koll och processorer utan kanske bara dra länkar och ange datage­ nomströmning. – Simulera exakt så detaljerat

att det är meningsfullt – per i mikroarkitekturen. allt annat slöar ner. Jo, den skulle i princip Intels egen simulator ha kunnat upptäckas på Cofluent simulerar större den finaste simulator­ system med kanske tu­ nivån, men ingen letade sentals noder. Det låter efter buggar av det slaget. dig tidigt utforska en Jakob Engblom pekar konstruktion. Efteråt kan Jakob Engblom på en annan sårbarhet, Cofluent användas för konfigu­ Rowhammer, som utnyttjar att rering. det går att ladda minnesceller På nästa finare nivå finns Si­ genom att ihärdigt accessa fysiskt mics, för plattformar, som en näraliggande minnessceller. För kommande processor. Simcs or­ att identfiera Rowhammer skulle kar ladda och köra operativsys­ det krävts ännu finare simule­ tem och program på en simule­ ring, på fysiknivå. rad cpu. J A K O B E N G B L O M ingick i priset när svenska Virtutech och dess si­ PÅ D E N F I N A S T E N I VÅ N kan Intel simulera mikroarkitekturer och mulator Simics år 2009 köptes av hårdvara. Det gör alla proces­ amerikanska Windriver, som på sorkonstruktörer. Här finns inget den tiden ägdes av Intel. I Simics kan du utveckla mjuk­ namngivet verktyg utan ett lapp­ täcke av ad hoc-kod i varierade vara innan hårdvara existerar. programspråk. Att försöka skapa Även efteråt ger Simics mer flexi­ ett generellt enhetligt ramverk är bilitet för testautomatisering, till ganska hopplös uppgift enligt Ja­ exempel. Och det kan analysera sporadiska fel som är svåra att kob Engblom. En medlem i publiken drar reproducera på den fysiska hård­ upp den berömda sårbarheten varan. JAN TÅNGRING jan@etn.se Spectre som utnyttjar egenska­




INTERVJU:  ESBJÖRN JOHANSSON

I

dalska Säter, några mil sydost om Bor­ länge, arbetar Esbjörn Johansson tillsam­ mans med två kollegor. I Malmö har deras arbetsgivare Malmö Mönsterkort, eller kort MMAB‚ huvudkon­ tor och fabrik. Dit åker han med jämna mel­ lanrum. Samtidigt är kunderna spridda över hela landet – och allt fler kommer från andra delar av Europa, där företaget också har för­ säljningskontor som levererar kort tillver­ kade i Malmö. – Jag kommer in i ett tidigt utvecklings­ skede, när kunden börjar att konstruera. Då är det väldigt positivt att enkelt kunna mötas, även om det hinner bli många Skypemöten och många hundra mailtrådar innan man kommit fram till en lösning, konstaterar Es­ björn Johansson. Det går inte att ta miste på hans teknikin­ tresse. Och det är ingen tvekan om att möns­ terkorten lockade honom redan som ung. – Jag etsade mönsterkort i källaren som 14–15 åring. Jag köpte laminat från Solectro i Lomma i Skåne och minns att jag snodde morsans solarium för att få uv-ljus att belysa med. Det fungerade jättebra, skrattar Esbjörn Johansson,

Rejält lyft i Malmöfabriken Vid millenieskiftet började han som teknik­ chef på Electroprocess i Borlänge. När före­ taget gick i konkurs 2004 blev det en sväng inom pappersindustrin. Några år senare var han åter i mönster­ kortsbranschen, på norska Capinor med fa­ brik i Norge. Fast när NCAB köpte Capinor kände gänget på kontoret i Borlänge inte för att följa med. – Vi ville inte gärna tvingas till Stockholm. Så vi kontaktade MMAB, och sa att de fick ta oss alla fem eller ingen. Och så blev det. Därmed fick MMAB en rivstart. Företaget fördubblade sin verksamheten på bara något år, men branschen var tuff (se ruta sid 16) – flera kunder blickade mot Kina – så Esbjörn Johansson tog återigen en paus från mönster­ korten. Nu inom energiindustrin. – Men för några år sedan fick MMAB två nya ägare med erfarenhet av tillverkning och det blev väldigt positivt. De har visat inves­ teringsvilja. Vi har redan hunnit med en del och vi har en fin investeringsplan framför oss. Nya ägare, ny vd, ny produktionschef, och så även Esbjörn Johansson som ny teknik­ chef – en handfull byten som lyft fabriken i Malmö. – Ja, verkligen. I min arbetsuppgift ingår också att teknikutveckla fabriken. Jag stöttar och jobbar ihop med vår produktionschef som har genomfört oerhört mycket på kort tid, både stora och små förändringar. Som exempel nämner han att företaget ­installerat en ny kompressor som påverkat produktionskvaliteten i rätt riktning. Likaså



Han ser Sverige Nyfikenheten är påtaglig hos Esbjörn Johansson – han vill förstå detaljerna. Som tonåring tillverkade han egna mönsterkort i barndomshemmet. Idag är han teknikchef på mönsterkortstillverkaren MMAB, med fabrik i Malmö och underleverantörer i Kina. Från den positionen möts han av en mängd utvecklingsprojekt, och ser positiv på framtid för den svenska mönsterkortsindustrin. har fabriken bytt ut en av två etsmaskiner. – Det har förbättrat kapabiliteten rejält, alltså hur fina saker vi kan göra. Nu kan vi etsa mycket smalare ledare än tidigare. – Vi har också investerat i utrustning för registrering. Det betyder att vi kan passa in de olika mönstren mellan lagren mer noggrant så att vi kan göra flerlagerkort med högre pre­ cision.

Just nu vässar MMAB sin verksamhet i ett högt tempo. För tillfället erbjuder företaget mönsterkort med sex lager, under nästa år är planen att göra åtta lager för att året därpå öka till 12 lager. – Fast rent tekniskt kan vi tillverka 12 lager redan nu, men vi har sagt att vi begränsar oss till sex så att vi vet att vi har bra yield och hög kvalitet. ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


nE SBJ ÖR Tite NJ OH på M l: Tek ANS n SO (MM almö ikche N AB) Mön f . ste B or r k : Bo or t r l än Fam g e . och ilj: Hu h un s t r u d , t vå . Hob b ar F in by/in n s n i c t re s k s e e r i. : Dol me d talan d en g h an : D r ar 90 k d. il o

FAKTA:

Tänkt häfte blev bok

sjuda av aktivitet Ytterligare en uppgift som Esbjörn Johans­ son ansvarar för är att tekniskt stötta och ut­ veckla både kunder och medarbetare. – Jag har säkert kört runt 300 kurser ge­ nom åren. För konstruktörer, men lika ofta för inköpare på kontraktstillverkare. Det gäller att hålla sig ajour med standarder och krav. Det är mycket IPC, och att hjälpa kun­ der i designskedet. Det kokar av utvecklingsprojekt Av alla jobb som MMAB tar in hamnar bara de udda lösningarna i Esbjörn Johanssons knä. Det är bara en bråkdel, men en växande del. – Sett från min horisont, som sitter tidigt i utvecklingskedjan, bubblar och sjuder det i landet. Allt ifrån riktigt små firmor till de ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18

största elektronikkonsulterna har många av­ ancerade utvecklingsprojekt på gång, konsta­ terar Esbjörn Johansson. – Det är trådlöst, medicinsk teknik, IoT och mycket annat. Jag kan faktiskt inte peka ut något specifikt teknikområde, utan ut­ vecklingen sker inom ett brett spann. I Malmöfabriken hanterar företaget främst prototyper och snabba leveranser. Hur fort ett kort kan levereras beror självklart på hur avancerat det är, men en första serie av ett flerlagerkort går vanligen att få inom tre-fyra dagar. I strategin ingår att välja jobben smart, och att välja bort. För några år sedan kunde fabri­ ken stundtals bli nedlastad. Men alltför hög beläggning här hemma blir varken kostnads­ effektivt eller flexibelt. Istället försöker före­

Boken ”Mönsterkort från CAD till kort” – som kom i sin första upplaga 1998 – är ett tydligt bevis på Esbjörn Johanssons teknik­intresse och nyfikenhet. Då, för drygt 20 år sedan, jobbade han – 25 år gammal – på Siemens Elema i Örnsköldsvik med att montera kretsar på mönsterkort. Jämfört med mönsterkorten han skapat hemma under tonåren, var de han nu jobbade med mycket mer avancerade – men hur tillverkades de egentligen? Esbjörn Johanssons först tanke var att skriva ett litet häfte om mönsterkortstillverkning för att förkovra sig själv, och som även gymnasieskolor kunde dra nytta av. Han kontaktade Elektrotryck på Ekerö. Där fick han tala med vd och delägare Anders Björsell, som blev eld och lågor över idén och gärna ville ha utbildningsmaterial i bokform till sin personal. Plötsligt svällde häftet till ett jätte­ projekt. Ett förlag kopplades in, som kontaktade Ericsson, som då hade två mönsterkortsfabriker i Sverige med flera tusen anställda som behövde utbildning. Förlaget lät olika experter på ­Ericsson sakgranska innehållet. ­Resultatet blev en bok på 240 sidor som lättsamt beskriver alla steg i framställningen av ett mönsterkort. Boken mottogs oerhört väl. År 2002 fick den MQS Branschpris. Samma år släpptes en andra upplaga – nu expanderad till 336 sidor. Idag finns boken på många universitet, institutioner och företag i elektronikbranschen. Den går fortfarande att köpa och innehållet i den andra upplagan är enligt Esbjörn Johansson än idag aktuellt.




INTERVJU: ESBJÖRN JOHANSSON

taget köra sådant som sticker ut lite. Det ger ett bra bidrag och utvecklar även fabriken. När volymen når en viss punkt fasas till­ verkningen istället över till Kina. – Fast vi behöver även basproduktion här, och vi kör också en del enkel- och dubbel­ sidigt. Det kan vara reservdelar från 70-talet. Vi kan hantera gamla filmer som inte finns i datorn. Samtidigt hymlar Esbjörn Johansson inte om att det är tradig som är huvuddelen av den svenska mönsterkortstillverkarens intäk­ ter. Åh andra sidan tror han inte att trading­ verksamhet skulle vara lika framgångsrik utan den svenska fabriken. – Ofta börjar en produkt sin resa här i fab­ riken. Här tar vi bort alla barnsjukdomar. Sen kan vi föra över en detaljrik specifikation, med exakta instruktioner, till en kinesisk till­ verkare. Det handlar om material, uppbygg­ nad och mycket annat. För den kinesiska tillverkaren finns inte mycket utrymme att göra fel, om den inte vill fuska. Någon enstaka gång har det hänt – som exempelvis en lack som inte varit ori­ ginal – men det är ovanligt och det har suc­ cessivt minskat. – Vi styr också det hela exceptionellt nog­ grant. Det hänger väl samman med min per­ sonliga läggning. Jag är extremt petig och har detaljstyrt detta nästan i absurdum, med 20–30-sidiga dokument som måste följas till

punkt och prickar, och som vi dessutom kol­ lar nästan dagligen. Trenden att allt ska tillverkas i Kina har dock bromsat in. Ett flertal företag har insett att det inte alltid är billigast att tillverka ut­ omlands för det innebär också kvalitetsrisker och kommunikationsproblem. – Vi har en handfull kunder som är jätte­ viktiga för oss, men som jag inte kan berätta vilka de är, som har produktion här och som levererar världsomspännande, säger Esbjörn Johansson och tillägger: – Vi ser också exempel på att företag börjat ta hem produktion. Det är ingen massiv till­ bakaflytt, men det märks. En del har kommit till Sverige, medan annat hamnat i Estland, Lettland eller Polen. Små och snabba kretsar utmanar På frågan om vilka tekniska trender inom branschen som är värda att nämna blir svaret något förvånande. – Sedan jag skrev den andra utgåvan av Mönsterkortsboken, runt 2002, har det egentligen inte kommit ut någon ny teknik. Inte inom konventionell mönsterkortstill­ verkning. – Det talas om tryckt elektronik och bioba­ serad elektronik som kan återvinnas, men det ligger ett antal år fram i tiden. Ett tag ville alla ha högfrekvensmaterial, men numera är konstruktörerna duktigare

på att använda standardmaterial även till högfrekvenstillämpningar för att hålla priset nere. Det är fortfarande mycket FR4 och la­ servia. – De vanligaste frågorna jag får är nog: Hur ska vi konstruera för att det ska bli så mycket standard som möjligt? Vad är kostnadsdri­ vande? Vad ska vi undvika? De allt mindre kapslingarna och de allt snabbare processorerna har däremot banat väg för två trender. Den ena är att man gärna vill lägga viorna i paddarna. Den andra är krav på impedansanpassning. – Det har i sin tur drivit på att man mås­ te ha flera lager, med många jordplan och skärmplan som de impedansanpassade le­ darna kan reflektera mot. Annars blir förlus­ terna för höga. Det är just detta – alla olika delar som mås­ te hanteras innan det blir ett optimalt möns­ terkort – som gör jobbet så intressant för Es­ björn Johansson. – Det krävs oerhört många insatser innan det blir ett färdigt mönsterkort. Det är väldigt teknikintensivt, på många fronter, säger han och tillägger. – Det finns inget man kan jämföra möns­ terkortstillverkning med inom elektronik­ industrin. Det är processindustri, inte elek­ troniktillverkning. ANNA WENNBERG anna@etn.se

SVENSKA MÖNSTERKORTSTILLVERKARE:

Från 34 tillverkare till 3 Under en kafferast dök idén upp. Esbjörn Johansson och kollegan Peter Ahlgren reflekterade över hur stor del av den svenska mönsterkortsindustrin som hamnat i Kina och andra länder. Tillsammans letade de upp alla svenska mönsterkortstillverkare, från norr till söder, som funnits sedan 1960-talet. Det blev 34. Flera av dem har bytt ägande genom åren, och alla har inte varit verksamma samtidigt. Idag finns det kvar tre mönsterkortstillverkare: Teltex, Cogra och MMAB, där både ­E sbjörn och Peter arbetar på den sistnämnda. Varför just dessa tre är kvar finns det inget entydigt svar på, men en anledning är sannolikt att de helt enkelt var lagom stora när smällen kom i början av 2000-talet. Under några år efter sekelskiftet försvann mellan 10 och 15 fabriker. Ericsson började att stänga, samtidigt som Kina öppnade upp. Den främsta orsaken till att en specifik ­f abrik tvingades lägga ner var storskalig­ heten. Under 1990-talet hade många investerat i volymproduktion, men när volymerna försvann gick verksamheten inte längre runt. Andra tillverkare var för små. De saknade de tekniska resurser som krävs för att tillverka allt mer avancerade kort. De tre som är kvar idag har fördelen att de täcker in var sitt storstadsområde – Stockholm, Göteborg och Malmö. Likaså har de investerat smart i småskalig och flexibel produktion.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1 4. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Kretselektronik, Kalix Teli, Timrå Procab, Järvsö Electroprocess, Borlänge Kretsteknik, Borlänge Hofors Mönsterkort, Hofors Dalakrets, Säter Gävle Mönsterkort, Gävle Minitrans, Västerås ABB, Västerås Hedlundprodukter, Årjäng Tepro, Torsby Ornamentik, Eskilstuna Luxor, Motala Ericsson, Kumla Ericsson, Norrköping Cromtryck, Stallarholmen Printec, Huddinge Abri, Stockholm Circon, Stockholm TP Mönsterkort, Hammarby Stockholms Mönsterkort, Hammarby Ericsson, Älvsjö Elektrotryck, Ekerö Teltex, Huddinge EPS, Lidingö Cogra, Älvängen Multiteknik, Göteborg Tebe, Oskarshamn RPC, Malmö Malmö Mönsterkort, Malmö Okänd, Mölnlycke Kretstryck, Slågarp Multicad, Vällingby

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


mouser.se


TEMA: INDUSTRI 4.0 & BYGGSÄTT

Ytmonteringslinans budbärare I april förra året spikades ­Hermes, en standard för grund­läggande kommunikation i ytmonteringslinor. Redan ett halvår senare, på Productronicamässan i München, lanserades de första maskinerna som stöder standarden. I slutet av augusti i år blev Hermes accepterad av branschorganisationen IPC. Därmed har standarden god chans att slå igenom även i Amerika och Asien.

I

nitiativet till Hermes kom från de tyska företagen ASM Assembly Systems och Asys men fick snabbt uppbackning av ytterligare 14 företag inklusive svenska Mycronic. Även om ini­ tiativet är europeiskt ser standar­ den ut att bli global. – IPC tog kontakt med oss i maj och frågade om vi inte skulle kunna bli en IPC-grupp. Vi sade ja men har ändå kvar vår frihet, säger Thomas Bliem, på ASM och ordförande för Hermes.



Att bilda en arbetsgrupp – el­ ler Subcommittee som IPC kallar det – är en vanlig arbetsform för branschorganisationen. Arbets­ grupperna har stor frihet, men får stöd i olika former av IPC. För Hermes innebär kopp­ lingen till IPC att standarden numera har beteckningen IPCHERMES-9852. H E R M E S G Ö R D E T möjligt att skan­ na ett kort i början av en produk­ tionslina varefter information om exempelvis storlek, förmon­ terade komponenter, om det är en upp- eller nedsida som ska monteras automatiskt skickas vidare så att även nästa maskin kan ställa om sig så att den pas­ sar kortet. Standarden kan också hantera uppgifter som högsta hastighet på transportbanden och maximal storlek på korten som linan kan hantera. Nya funktioner kommer att adderas efter hand, men värt att notera är att Hermes inte är tänkt för processdata, som vilken

maskin som monterat vilken komponent el­ ler temperaturen som korten utsatts för i löd­ ugnen. Den typen av information tas om hand av andra system som IPC CPX, Connec­ ted Factory Exchange. Thomas Bliem Dessa kan dock vara kopplade till Hermes som då bidrar med ex­ empelvis realtidsinfor­ mation om var ett kort befinner sig.

Idag är 54 företag an­ slutna till Hermes varav nio amerikanska. Även företag från Korea, Tai­ wan och Kina har gått med. – Språkbarriären i Kina är ett problem men vi har en person där som hjälper till, säger Tho­ mas Bliem. Ett land som saknas är Japan. –  Det har en egen standard, men den är inte särskilt öppen. All information som finns HERMES BASER AS PÅ TCP/IP och XML, och Mattias Jonsson är på japanska. Även om mottagan­ kommer på sikt att er­ sätta SMEMA-standarden som det bland maskinleverantörerna i princip bara signalerar att ”här varit positivt är det få kunder kommer det ett kort” utan att ge som hunnit anamma Hermes. – Det tar tid. Hittills är det en någon information om storlek handfull men många funderar på ­eller annan data om kortet. Förutom SMEMA finns det hur de kan använda den. Även om Thomas Bliem inte idag olika leverantörsspecifika program som kan göra liknande kan nämna något namn finns det saker inklusive Mycronics pro­ enstaka företag som satsat hel­ hjärtat. Den största installatio­ gramvara Flowline. ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


TEMA: INDUSTRI 4.0 & BYGGSÄTT

nen hittills omfattar 160 maski­ ner i en och samma fabrik. Mattias Jonsson på Mycronic bekräftar bilden: – Det finns intresse men efter­ frågan är inte så stor än. Hermes löser en del problem men inte de största som kunderna brottas med dagligdags. D E T H A N D L A R O M materialflödet, att exempelvis se till att rätt kom­ ponenter är laddade i ytmonte­ ringsmaskinen i tillräckligt stort antal. Där hjälper inte Hermes som i första hand kan automati­ sera omställningen av maskiner­ na, en uppgift som operatörerna normalt utför. Mycronic anslöt sig tidigt till Hermes men har ännu inte nå­ gon produkt som stödjer stan­ darden.

– Vi kommer att börja imple­ mentera Hermes i början av näs­ ta år och släpper troligen de för­ sta produkterna i mitten av året. Sen är ambitionen att lansera fler modeller i takt med efterfrågan. Även äldre maskiner och ut­ rustning går relativt lätt att upp­ gradera så länge de har någon form av intelligens. I praktiken innebär det en styrdator och en Ethernetanslutning. – Vi brukar säga att maskiner som är upp till fem år gamla är ekonomiskt rimligt att uppgra­ dera och föra in ny funktionali­ tet, säger Mattias Jonsson.

ren. Hermes tar inte ut några av­ gifter och det finns inget företag som sitter på teknik som kräver någon licens. För att underlätta använd­ ningen av Hermes finns det öpp­ na programexempel på Github att utgå ifrån. Samtidigt görs det ingen certi­ fiering utan den som vill kontrol­ lera om en ny implementation fungerar med standarden kan göra det mot kod som Hermes lagt upp i molnet. D E N F Ö R S TA V E R S I O N E N släpptes, som sagt, i april 2017 och det har redan kommit en uppdaterad version kallad 1.1. Just nu pågår arbetet med version 1.2. – Det är lite som USB, alla nya versioner är bakåtkompatibla även om man inte får alla funk­

handlar en uppgrade­ ring bara om att ladda ny mjuk­ vara. Om det sen kommer att kosta något för kunderna eller inte beror på maskinleverantö­ I PRINCIP

tioner om man pluggar in en en­ het med en äldre version, säger Thomas Bliem. En lite mer avancerad funk­ tion som inte fanns från start var att hantera information till linan om kort som plockas bort för att exempelvis repareras och sedan återföras. Funktionen informe­ rar om vad som hänt och vilka steg som återstår att utföra. – Vid varje möte kommer det upp förslag på nya funktioner. PER HENRICSSON per@etn.se

FAKTA: Hermes var gudarnas budbärare i den grekiska mytologin. Han var son till Zeus och Maia (Atlas dotter).

MORE THAN EVER

Secure outsourcing – the whole spectrum of services

miniITX

picoITX

COM Express ® basic

COM Express ® compact

COM Express ® mini

SMARC TM

Latest technologies of major chip vendors on all standard formfactors supported.  Support for custom carrier board design Design training, schematic review, compliance test services  Kitting service Integration and configuration of COM + BIOS settings + memory + cooler/heat spreader + software + coating

www.kontron.com

 Custom carrier board design service We design and produce your carrier board  Extended life time service

Qseven


TEMA: INDUSTRI 4.0 & BYGGSÄTT

Grafenfilm fixar kylan Mate20 Pro är Huaweis senaste flaggskepp som lanserades i mitten av oktober. Kameran och AI-funktionerna är flitigt omskrivna. Betydligt mindre känt är att mobilen använder något så exotiskt som en grafenfilm för att leda bort värmen från batteriet.

V

anliga mobiler använder troligen aluminium för det. Apple och Samsung använder grafit men Huawei säger att de använder grafen i Mate20 Pro, säger Lilei Ye som är vd på SHT Smart High Tech. Nyheten är intressant för det lilla Göteborgsföretaget som knoppades av år 2006 från Chal­ mers för att kommersialisera forskning kring nanomaterial för kylning av elektronik. Ursprungligen fokuserade före­ taget på en cocktail av metall, na­ nopolymerer och nanopartiklar. F Ö R U N G E FÄ R T R E Å R S E D A N änd­ rades fokus till grafenfilm, som en av professor Johan Lius dok­ torander upptäckt hade bättre värmeledningsegenskaper än en film av grafit. Detta överraskade forskarna eftersom grafit består av många lager grafen. Skillnaden i värmeledningsförmåga är runt 60 procent till grafenets fördel. – Innan resultaten publicera­ des ansökte vi om patent. Tillämpningarna är många. Grafenfilmen skulle kunna an­ vändas i alla möjliga samman­ hang för att leda bort värme. Förutom batterier i mobiler eller datorer kan det passa processo­ rer, FPGA:er, lysdioder, IGBT:er och krafttransistorer som alla utvecklar mycket värme som be­ höver ledas bort för att inte livs­ längden ska förkortas.

två varianter av filmen, en som leder värmen i XY-led och en som leder den i Z-led, det vill säga rakt igenom filmen. I vilken riktning värmen leds beror på hur flakarna i gra­ fenskiktet är orienterade.

S H T H A R TA G I T F R A M



Även om den teoretiska vär­ me­ ledningsförmågan är betyd­ ligt bättre än för exempelvis kop­ par, 3 000 W/mK mot 400 W/ mK, blir skillnaden i praktiken inte fullt så stor i Z-led utan stan­ nar på cirka tre gånger, det vill säga 1 200 W/mK. Det som fram­ förallt gör tekniken intressant för vissa tillämpningar är att den är tunnare och lättare. SHT har testat grafenfilmen på olika sätt inklusive temperatur­ cykling, varierande luftfuktighet och mekanisk påfrestning utan att hitta några problem. Det finns heller inget som tyder på att den inte skulle vara långtidsstabil. – Målet är att ha en produkt på marknaden inom ett till två år. För att komma dit måste till­ verkningsprocessen förbättras så att det går att tillverka större bitar. H I T T I L L S H A R F Ö R E TA G E T med fem anställda varit forskardrivet. Ar­ betet har i första hand handlat om att kommersialisera forsk­ ningsresultaten och tillverka små volymer för utvärdering. Verk­ samheten har till stor del finan­ sierats via EU-projekt, SSF och Vinnovafinansierade program. – Vi får också en del finansie­ ring från företag via samarbets­ projekt. Det är små beställningar men inget vi kan leva av. För att ta nästa steg behövs mer pengar och en person med erfarenhet av att kommersiali­ sera forskning och marknadsföra den till potentiella kunder. – Vi letar efter rätt person som kan göra det.

PER HENRICSSON per@etn.se

Lilei Ye

FAKTA:

Lagren gör skillnaden Grafen är samma sak som ett enda lager grafit. En grafenbaserad film borde därför inte ha högre värmeledningsförmåga än grafitfilm som ju består av flera lager grafen. Men en forskargrupp på Chalmers, under ledning av professor Johan Liu, har utvecklat en film av flera grafenlager som har en värmeledningsförmåga upp till 3 200 W/ mK, vilket är drygt 60 procent högre än de bästa grafitfilmerna. Dessutom har grafenfilmen med sina 70 MPa nästan tre gånger högre mekanisk draghållfasthet än grafitfilmen.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


En fyrkant har aldrig varit mer mångsidig ICS - Modulär elektronikkapsling Lösningarna som erbjuds med det modulära kapslingssystemet ICS är lika varierande som kraven på framtidsinriktade automationsapparater. Med ICS erbjuds ett kapslingssystem i olika storlekar, variabel anslutningsteknik, samt med möjlighet till bussanslutningar.

För mer information ring 08-608 64 00 eller besök phoenixcontact.se/ICS

© PHOENIX CONTACT 2018


E

Av Edel Griffith, S3 Edel Griffith är teknisk

ffektiva processer för underhåll, reparationer och service – ofta kallat MRO eller Maintenance, Repair & Operations – är viktiga i alla industrier för att verksamheten ska ge så bra avkastning som möjligt. Extra avgörande är det i kapitalintensiva branscher som olja & gas, kemi, gruvor liksom flyg och rymd. För ett flygbolag kan underhåll, reparationer och service utgöra så mycket som 15 procent av den totala driftskostnaden. MRO involverar många funktioner i en organisation, inklusive system som samlar in och lagrar data, hanterar dokumentation, fördelar resurser, hanterar underleverantörer och schemalägger leveranser till kund. En kombination av sensorer, industriellt Internet of Things (IIoT), och avancerad data­analys gör det möjligt för företagen att förbättra sina MRO-strategier. Effekt (batterilivslängd)

Mycket handlar om att minimera oplanerade driftstopp och korta ner tiden för underhåll. Här spelar data som samlas in från olika delar av systemet stor roll – det kan vara maskiner på fabriksgolvet eller delsystem i ett flygplan. Genom att kontinuerligt analysera data kan man sätta in underhållsåtgärder i exakt rätt tid, exempelvis innan en maskin riskerar att gå sönder. IIoT är en bra metod för att generera dessa data. Komplexa system kräver många olika typer av sensorer. De har i sin tur olika gränssnitt och kräver olika signalbehandling. Den måste i vissa fall utföras lokalt för att realtidsegenskaper ska uppnås medan man i andra fall kan man skicka data till molnet för djupare analyser i maskininlärningsalgoritmer eller annan artificiell intelligens. Datatakt

Wifi Hög (dagar) 11 Mb/s till 450 Mb/s Bluetooth Låg (veckor) 723 kb/s IEEE 802.15.4 Mycket låg (månader eller år) 250 kb/s 1) Med Bluetooth 5 ökar den maximala räckvidden till 400 m. Tabell 1. Tre trådlösa standarder.



IKEL

En systemkrets i form av en asic löser uppgiften

PE R

R TA T

Industriell IoT ger billigare underhåll

EX

TEMA: INDUSTRI 4.0 & BYGGSÄTT

Räckvidd Upp till 100 m Upp till 100 m1) 10 till 300 m

marknadschef på S3, en division inom Adesto. Hon har över 20 års erfa­ renhet från halvledarin­ dustrin och har arbetat både med forskning och utveckling liksom teknisk marknadsföring.

Data kan användas för att tidigt upptäcka potentiella fel innan de skapar problem. Dessutom kan de bidra till att förstå orsaken. Antalet olika typer av produkter liksom det totala antalet enheter som kopplas upp i industriella IoT-system ökar snabbt. Många kräver också nya sensorer och ökar behovet av beräkningskraft för att hantera data i realtid ute i noderna. S E N S O R E R N A M ÄT E R PA R A ME T R A R som temperatur, tryck och orientering. Det är vanligt med analoga utsignaler vilket kräver signalkonditionering och AD-omvandling. Dessa krav måste balanseras mot effektförbrukning och storlek, två parametrar som ofta är begränsade i mobila enheter. Det finns ett antal trådlösa protokoll att välja mellan, med olika datatakter, räckvidder och strömförbrukning. Vilken man ska välja beror på typen av system, hur mycket data som ska överföras och hur energibudgeten ser ut. I tabellen finns data för några vanliga standarder. Wifi är optimerad för snabb datakommunikation och passar därmed inte för tillämpningar med krav på låg energiförbrukning. Wifi kan dock fortfarande ha en plats i industriella IoT-tillämpningar som länk mellan systemet och molnet. Nya tekniker som Zigbee, 6LoWPAN och annat som baseras på IEEE 802.15.4 kan överföra data med låg energiförbrukning. De stödjer också mesh-topologier där alla noder kan kommunicera med varandra utan mellanhänder. Tekniken öppnar för stora nät som inte begränsas av räckvidden i de enskilda noderna. Den enda möjligheten att hantera alla de krav som ställs på en nod i ett industriellt

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


TEMA: INDUSTRI 4.0 & BYGGSÄTT

kallat Big Data, som sensorerna genererar. Det finns ett antal företag som erbjuder tjänster och verktyg för att utveckla, placera ut och underhålla sensornoder, men också att ta hand om alla data de genererar. är japanska Yokogawa som utvecklar IIoT-produkter som på distans ger access till data. Ett tidigt projekt är att övervaka pumpar som tillverkas av samarbetspartnern Iwaki. Pumparna används av kemi- och livsmedelsindustrin. Driftsdata, som hur mycket ström en enskild pump drar, trycket den avger eller flödet den genererar skickas till molnet via en gateway. Därmed blir det tillgängligt för den ansvariga oberoende av var personen finns. Air France-KLM har skapat en enhet kal�lad AFI KLM E&M som erbjuder underhållsoch reparationstjänster till andra flygbolag. Företaget har utvecklat en mjukvara kal�lad Prognos som använder data som automatiskt laddats ner från flygplanen för att prognostisera när komponenter går sönder. Resultaten överförs till servicecentret vilket gör det möjligt för ingenjörerna att planera underhållet. Systemet utvecklades ursprungligen för motorerna men håller på att utvidgas till andra delsystem i planen. n

E T T E X E MP E L

Figur 1. SmartEdge från S3 Semiconductors.

IoT-system är att använda en systemkrets, en SoC. Den innehåller de flesta av de funktioner som behövs inklusive processorn, det analoga sensorgränssnittet och den trådlösa kommunikationen. Att göra en SoC i form av en asic kräver dock speciella kunskaper som de flesta företag saknar. Normalt väljer man därför att samarbeta med konsulter som S3 Semi som har ut-

vecklat den här typen av system i över 20 år. S3 Semi har tagit fram en bred portfölj kallad SmartEdge med gränssnitt och annan teknik som stödjer de sensorer som ska kopplas till asicen. I takt med att underhåll, service och reparationer blivit allt mer avancerade behöver företagen ta till sig teknik för att analysera de riktigt stora datamängder, ofta

RED-BEAN: Combo Radio Module for Wi-Fi & Bluetooth Applications

r out ou Check e Shop: l Samp .com/shop dico w w .co

w

• Chip: QCA9377-3 from Qualcomm • Wi-Fi: Dual Band 802.11 b/g/n/a/ac • Bluetooth 5.0 + BLE • Interface: SDIO 3.0

Contact: +46 8 545 667 70 | info@broadband.se | www.broadband.se | www.codico.com

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18




TEMA: INDUSTRI 4.0 & BYGGSÄTT

PE R

R TA T

EX

Industri i omvandling Industriautomation att lita på

IKEL

N

ya tekniska framsteg i kombination med en strävan mot effektivare tillverkningsprocesser och fabriker driver aldrig tidigare skådade förändringar i industrin. Dessa förändringar leder till ökad automation och precision samtidigt som allt mer data blir tillgängligt. Det som stegvis förverkligas är Industri 4.0 och dess möjligheter för tillverkare att konkurrera i en global ekonomi med hjälp av ökad produktivitet, säkerhet och tillförlitlighet trots minskade utsläpp. Under nästa årtionde beräknas dessa möjligheter motsvara runt 6,5 triljoner dollar för tillverkare av automationsutrustning. Det är visserligen attraktivt, men väsentliga problem återstår att lösa. Exempelvis tar det ofta lång tid att införa ny teknik inom denna traditionellt konservativa industri. Dagens automationsanläggningar är ofta en blandning av nyare och äldre system med den komplexitet det leder till för kommunikation systemen emellan. Att samla in och skicka data på ett säkert sätt från ­y tternoderna i nätverket är fortfarande omöjligt med existerande infrastruktur. Kort sagt, fabriker och processanläggningar kan inte omvandlas över en natt. Industriell Ethernet används redan allmänt för styrtillämpningar och fortsätter att vara den standard som normalt väljs när organisationer och marknader går mot Industri 4.0.

E N AV U TM A N I N G A R N A består i att lösa Ethernets problem med determinism. Många protokoll utnyttjar egenutvecklade lösningar på nivå två i protokollstacken. Dessa kan dock leda till betydande samfunktionsproblem om man försöker få ut relevant data för användning på högre nivåer av verksamhetens nätverk eller koordinera mellan olika tillverkningsnoder. De nya IEEE 802.1 TSN-standarderna löser samma typ av problem som man möter inom industristyrning och lovar att möjliggöra en övergång från egenutvecklade lösningar till standardbaserade tillvägagångssätt. Ethernet har traditionellt varit ett nät-



Av Brendan O’Dowd, Analog Devices Brendan O’Dowd har över 30 års erfarenhet inom industrin där han arbetat för företag som Tellabs, Apple och Analog Devices. Han är för närvarande chef för Analog Devices affärsverksamhet inom industriautomation.

verk som fungerar efter bästa förmåga, så kallad best-effort. För att det ska kunna användas för tillämpningar som är nödvändiga för driften måste vissa specifika funktioner adderas, bland annat tidssynkronisering, schemalagd trafik, intrångsbevakning och sömlös redundans. Målet med dessa framväxande IEEE TSN-standarder är att åstadkomma ett verkligt konvergerat nätverk där samtliga klasser av trafik kan samexistera. Det skulle möjliggöra för realtidstrafik att fungera på samma nätverk som trafikflödet i övrigt (strömmande och ”best-effort”). Sådana funktioner gör att nätverkskonstruktörer kan garantera att vissa klasser av trafik kan levereras i tid, varje gång och genom hela nätverket. Till skillnad från lager 2-lösningar är dessa funktioner utformade för att vara skalbara till datatakter på gigabit och mer. Anslutning av ändutrustning till konvergerade, betrodda Industri 4.0-anslutna verksamhetsnät, baserade på TSN, ger upphov till många utmaningar. Nuvarande kommunikationstekniker (exempelvis, fältbuss och 4 mA till 20 mA strömslingor) fungerar och dessutom tillförlitligt. Men att skicka utrustningens data till molnet (lokalt eller längre bort) försvåras ofta av den

mängd kommunikationslager som löper längs vägen från fabriksgolvet till kontoret. Portar behövs ofta för att översätta från ett format eller protokoll till ett annat, och data lagras eventuellt på flera servrar på sin väg till den plats där analysen faktiskt sker. Den sammanlagda kostnaden för överföring av data från en enkel sensor till molnet inkluderar inte bara den utrustning som behövs för dataleveransen, utan även den programvara, bearbetning och arbetskraft som krävs för att garantera dataintegritet längs vägen.  D E T K A N T YC K A S M O T S Ä G E L S E F U L LT att utnyttja Ethernet till så enkla utrustningar som exempelvis en temperaturgivare men detta handlar inte om utrustningens enkelhet eller den relativt lilla mängd data som den ger eller använder. Det handlar om förmågan att kostnadseffektivt få ut data från utrustningen på ett konvergerat nätverk och att sedan använda data för åtgärder som ger resultat. Ett distribuerat styrsystem (DCS) använder exempelvis data från temperaturgivaren för att se till att en del av processen verkligen styrs som den ska i realtid. Men det skulle också kunna vara så att en viss specifik temperatur påverkar processen som helhet. Med en temperaturgivare sömlöst ansluten till molnet kan analyser utföras där samtliga processparametrar beaktas nästintill i realtid för att tillse att hela processen fungerar. Justeringar kan göras så att produktionen kan optimeras eller energieffektiviteten förbättras. För Analog Devices är dessa utmaningar nyckeln till våra kunders framgång och anledningen till att vi investerar i spetstekniker som kan ta Ethernet till ytterkanten. En nyckelteknik, det som vi kallar enkel Ethernet (low complexity Ethernet), är det som driver på kopplingen av enkel industriell utrustning, som exempelvis temperatur­ givare, direkt till ett Ethernet-nätverk. Enkel Ethernet löser de traditionella storleks-, kraft- och kostnadsproblemen hos dagens lager 2-baserade Ethernet-implementeringar för att minska den totala kostnaden för att föra data till molnet.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


TEMA: INDUSTRI 4.0 & BYGGSÄTT

En krets, många Ethernetprotokoll.

Övergången till ett konvergerat industriellt Ethernetnätverk kräver också innovation på det fysiska lagret för att leverera en lösning som är jämförbar med den förmåga som systemen har. Många av de Ethernetstandarder för fysiska lager som fått störst utbredning är begränsade till kabellängder på 100 meter och kräver flera tvinnade parkablar för implementeringen. Mycket av den installerade infrastrukturen för fabriksautomationsnät använder däremot enkla tvinnade parkablar som kan vara mer än 1 000 meter långa med en datahastighet på 31,25 kb/s. För att lösa det arbetar ADI med industripartners under IEEEs överinseende för att utveckla en ny Ethernetstandard kal�lad 10SPE. Den kommer att fungera över en enda tvinnad kabel, upp till 1 000 meter lång, och med en datahastighet på 10 Mb/s. Utöver utvecklingen av nya förutsättningar som gör det möjligt att använda Ethernet påverkas gränsen för bandbredd och prestanda även av andra tillämpningar som redan utnyttjar deterministisk Ethernet vid 100 Mb/s. Robottillämpningar kräver exempelvis att ett allt ökande antal ko-

ordinerade axlar styrs med större precision än som tidigare varit möjligt. Att överföra styrningens nätverk till gigabit-hastigheter hjälper till att tillgodose dessa krav och representerar en annan viktig trend inom marknaden för industriell Ethernet. har ofta gjort att användarna brottas med att lösa de säkerhetsproblem som tillämpning av tekniken medför. Förväntad ökad efterfrågan på data och avkänning i änden av industriella nätverk kan komma att hämmas av oron för säkerhetsriskerna. Behovet av låg latens och lågt jitter i industriella styrtilllämpningar kan dessutom hamna i konflikt med säkerhetskraven. Det åligger användarna att lösa problem rörande prestanda och säkerhet i sådana tillämpningar så snart som möjligt. Cyberrymdens säkerhetsrisker uppmärksammas alltmer inom industrin. Tack vare framväxten av Industri 4.0 och industriellt IoT (IIoT) definieras det industriella området av brett distribuerade kretsar, dynamiska informationsflöden och anslutbarhet över

ETHERNETS ENORMA FR AMGÅNG

olika miljöer för att tillhandahålla nya möjligheter. Det är dock inte förvånande att samtidigt som nya möjligheter skapas tillkommer nya säkerhetshot som ingen tidigare tänkt på, men som är verkligare än någonsin. Om man betänker det enorma antal kretsar som måste anslutas på säkert sätt till nätverket står det klart att det är problematiskt att fastställa samtliga kretsars identitet. Fysiskt distribuerade delade krypteringsnycklar blir snabbt opraktiska och hantering av utbyten av certifikat slutar i en logistisk mardröm. Nyckellös fastställning av identitet är av största vikt om visionen om en Industri 4.0 som man kan lita på ska kunna förverkligas. Lättviktiga krypteringstekniker med låg, fast latens och en maskinvara och/eller programvara som upptar litet utrymme kommer också att behövas för att säkert ansluta de hårt begränsade kretsarna i nätverkets ytterkant. Analog Devices har investerat kraftigt i tekniker som identitetsautentisering och säkerhetslösningar för resursbegränsade kretsar och lättviktig blockkryptografi för att lösa dessa viktiga frågor. n

Bli medlem i SER nu! SER är föreningen för Sveriges Elektro-, Data- och IT-ingenjörer. Vi arrangerar studiebesök, föredrag och seminarier för våra medlemmar där du får möjlighet att höra det senaste inom olika teknikområden. Genom oss kan du utöka ditt kontaktnät och möta nya intressanta företag. I medlemskapet ingår även Elektroniktidningen, Nordisk Energi samt vår egen medlemstidning Elteknik. Läs mer om oss på www.ser.se Du kan även mejla oss på ser@ser.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18




TEMA: INDUSTRI 4.0 & BYGGSÄTT

Uppkopplade nätaggregat Förenklar installation, drift och underhåll Av Josh Brown, Distrelec Ltd Josh Brown är produktchef på Distrelec Ltd för strömförsörjning, kapslingar och termisk hantering. Han har en examen i ekonomi och entreprenörskap och drev tidigare eget företag vilket förde in honom på området. Han och är särskilt intresserad av industriellt IoT och tillhörande lösningar.



EX

integrerats i målsystemet. Taggarna fungerar på liknande sätt som minnen med dubbla portar, vilket underlättar datautbyte mellan inbyggda system och NFC-aktiverade mobila enheter. Om NFC-funktionalitet läggs in i verktyg, maskiner eller motorstyrenheter kan en fjärransluten, ­telefonbaserad skärm läggas till för ökad interaktion. Skärmen på en installatörs surfplatta eller bärbara dator kan användas för att förenkla uppgifter som att verifiera eller ändra parametrar, kontrollera kalibreringar, finjustera inställningar eller för att övervaka aktiviteter. Quint4 är ett nätaggregat från Phoenix Contact som använder NFC för att underlätta installation med hjälp av en dator eller handhållen enhet. Med appen Quint Power för Android eller Quint Power-programvara för Windows kan användarna ange tröskel­värden för förebyggande funktions­ övervakning, ställa in utspänning och även individuellt definiera karakteristikkurvor för utdata. Nätaggregaten har också ett antal smarta funktioner inklusive ”Power Boost” (effektökning) och SFB-teknik som tillhandahåller supportinformation och mekanismer för tidig varning, vilket ger den mest effektiva användningen av tillgänglig energi.

IKEL

Quint4 nätaggregat.

ER

Till skillnad från styrsystem, P reläer och andra processregleringsenheter är nätaggregat sällan placerade i ögonhöjd i väl upplysta skåp. I stället hittas de oftare i nederdelen av elektronikrack eller någonstans i bakplanet. Traditionellt har det gjort arbetet med driftsättning av nätaggregat ganska obekvämt och har inneburit att mätare måste läsas av och potentiometrar justeras i skenet från en ficklampa. Implementeringen av NFC (Near Field Communication) har underlättat arbetet genom att förenkla installation och driftsättning av nätaggregat.

R TA T

K

oncept som Industri 4.0 underlättar för tillverknings- och processindustrin att ständigt förbättra produktivitet och avkastning på kapital. Genom att koppla upp allt fler enheter går det att öka automationsgraden i de smarta fabrikerna. Ett alternativ för uppkopplingen är att använda Ethernet som industriellt kommunikationsprotokoll. Även om sammankopplingen av sensorer, hårddiskar och industriella styrsystem (PLC) ofta hamnar i fokus glömmer man lätt bort att även strömförsörjningen påverkas av samma trend. Med ökat fokus på produktivitet, effektivitet och hög tillgänglighet kan automatiserade, intelligenta och uppkopplade nät­ aggregat garantera att stabil och tillförlitlig strömförsörjning finns tillgänglig när den behövs. Dessutom kräver ISO:50001 att företagen har ett datadrivet fokus på kontinuerliga förbättringar av energiutnyttjandet och där har intelligenta nätaggregat en nyckelroll.

Omrons S8VK-X klarar också av fjärröver­ vakning och har en unik övervaknings­f unktion för produkter som närmar sig slutet av sin livstid (EOL).

kommunikation på korta avstånd och karakteriseras av låg effekt och låg kostnad. Tack vare den begränsade räckvidden slipper man problem med den typ av dataintrång som kan ske på distans med andra trådlösa protokoll. En NFC-aktiverad enhet, som en mobiltelefon, kan utgöra den aktiva läsaren om en NFC-tagg har

N F C Ä R AV S E T T F Ö R

Sitop PSU8600 modulserie.

D E N Ö K A N D E A N VÄ N D N I N G E N av Ethernet som industriellt kommunikationsprotokoll har spelat en viktig roll i utvecklingen av den smarta fabriken. Ett antal olika Ethernet-baserade protokoll som EtherNet/IP, Profinet och Profibus har installerats på fältet och gjort det möjligt för en mängd olika enheter, inklusive nätaggregat, att kommunicera i ett gemensamt nätverk.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


TEMA: INDUSTRI 4.0 & BYGGSÄTT

Nätverksanslutna nätaggregat kan utbyta olika parametrar vilket gör att automatiserade varningar kan skickas ut. Enheterna kan även undersökas på distans och ge tillgång till energidata för ISO:50001 för revisionsändamål. Dessa insikter kan också matas in i förebyggande underhållslösningar. Sitop PSU8600-serien från Siemens och Omrons S8VK-K är exempel på nätverksanslutna nätaggregat som erbjuder diagnostik- och underhållsinformation via Ethernet. Sitop PSU8600-serien är modul­ baserad och använder systemets Clip Linkanslutning för enkel utbyggnad av basenheten med en serie moduler, inklusive expansionsmoduler, buffertmoduler och avbrottsfri strömförsörjning. Högst sex moduler kan användas i valfri ordning, vilket möjliggör implementering av ett ­komplext system med upp till 20 nätverksuttag. P S U 8 6 0 0 B A S E N H E T har två industriella Ethernet-/Profinetportar, vilket gör att strömförsörjningen kan integreras i befintliga automationsnätverk. Enheten har även en inbyggd webbserver som möjliggör fjärrövervakning och ger realtidsdata och avbrottsvarningar. Spänning och strömstyrka för enskilda uttag kan fjärrjusteras samt selektivt stängas av, vilket gör det möjligt att hantera kortslutningar eller överbelastningar utan att stänga av systemet helt. Omrons S8VK-X klarar också av fjärr­ övervakning och har en unik övervakningsfunktion för produkter som närmar sig slutet av sin livstid (EOL). Den beräknar hur interna elektrolytkondensatorer försämras baserat på deras temperatur under hela livslängden. En uppskattning av nätaggregatets återstående livslängd visas på skärmen, men rapporteras även över nätverket, och underlättar verkligt förebyggande underhåll.

av kostnaderna i industrin är energirelaterade, där elektriskt drivna system står för nästan 70 procent av elförbrukningen. Betydande energibesparande möjligheter går att få genom lastbalansering och schemaläggning av belastning. Intelligenta strömförsörjningssystem är avgörande för att hantera komplexa system för lastbalansering. Enheter som exempelvis Siemens serie med 3VA2-automatsäkringar med form-

EN BET YDANDE ANDEL

3VA2-automatsäkringar kan integreras i ett nätverk via en COM800-dataserver för kretsbrytare.

gjutet hölje kan användas i intelligenta strömförsörjningssystem och skyddar anläggningar mot de störningar och säkerhetsstopp som orsakas av spänningsvariationer. D E N M O D U L Ä R A 3VA - S E R I E N automatsäkringar med formgjutet hölje stöder en mängd olika tillämpningar, inklusive övervakning, systemsäkerhet, tillämpningsövervakning och identifiering av besparingar. Tillsammans med de integrerade mätfunktionerna ligger 3VA-seriens styrka i kommunikationsförmågan. COM800 dataserver för kretsbrytare kan anslutas till maximalt åtta kretsbrytare och överföra status från dem i nätverk via en mängd olika protokoll, inklusive Profinet, Profibus, Modbus TCP och Modbus RTU för att förmedla information om specifika triggerdata, historik, lägsta och högsta strömstyrka, spänning och effektbehov. En normal kontorsbyggnad innehåller en mängd belastningsområden som konstant används, exempelvis ventilationssystem, kompressorer, pumpar, hissar och belysning. 3VA2-seriens versioner med motorskydd kan övervaka utvalda belastningar och rapportera onormalt hög strömförbrukning. På det sättet kan toppbelastningar identifieras och undvikas genom att förbrukningsmönster ändras eller genom att byta ut utrustning som använder för mycket elkraft. I datacentermiljö innebär kraven på hög

tillgänglighet att driften måste kunna ske problemfritt och det är vitalt att skydda känsliga system. Där kan 3VA2-automatsäkringar med formgjutet hölje användas för att mäta energiförbrukning och stödja lastbalansering. De regelbundna energirevisioner i byggnader som krävs enligt europeisk lagstiftning innebär omfattande registrering av strömförbrukning per system, undersystem och individuell belastning. När 3VA2automatsäkringar används tillsammans med mer avancerade system som Siemens programvara Powermanager kan viktiga data om energiförbrukning samlas in som sedan kan bearbetas ytterligare för dokumentation och fakturering per kostnadsställe. nätaggregaten förändrar arbetet med installation, övervakning och underhåll. NFC-tekniken stöder en snabbare och mer exakt konfiguration speciellt i kopplingsskåp med dålig belysning. Ethernet-stöd gör det möjligt att fjärrövervaka i realtid vilket kan förbättra energieffektivitet och minska driftsstopp. Oavsett hur komplexa automationssystemen är finns det en mängd olika lösningar för att göra installation och övervakning av elsystemens delar enklare, med avancerade funktioner, exempelvis EOL-övervakning, som utgör stöd vid förebyggande underhåll. n

AT T KO P P L A U P P

GÅ IN PÅ ETN.SE/PREN SÅ FÅR DU DET SNYGGA MÅNADSMAGASINET GRATIS! ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18




NYA PRODUKTER

Appen krävde dock en licens på Comsol Server där den ex­ ekverades, ett krav som begrän­ sade möjligheten att dela med sig av apparna. Nu försvinner det hindret när appen blir möjlig att kompilera och sedan köras på valfri dator. – Det finns ingen som gjort något liknande med ett multi­ fysikprogram, säger Daniel ­Ericsson på Comsol.

Comsol släpper apparna fria n SIMULERING För fyra år sedan lanserade svenska Comsol möjligheten att förpacka en modell utvecklad i företagets simuleringsprogram Multiphysics som en app. Då kunde den bara köras på en speciell server som krävde licens. Nu kapas bandet till servern genom att apparna kan kompileras och sedan köras på vilken dator eller mobil som helst.

M

ultifysik handlar om att koppla ihop system av ek­ vationer som beror av varandra och sedan lösa dem. Tekniken är generell och kan lika gärna an­ vändas för att studera radiovågor, värmeledning eller kemiska pro­ cesser som hållfasthet. Mjukvaran Comsol Multi­ physics tar hand om multifysiken

och gömmer mycket av komplex­ iteten för användarna, dock krävs en viss nivå av expertkunskap för att göra programmeringen och ta fram modellen som ligger till grund för beräkningarna. Hösten 2014 lanserade Comsol möjligheten att förpacka färdiga modeller som appar för att göra det möjligt för en expert

att dela en modell med andra an­ vändare som inte var lika bevan­ drade i Multiphysics. En expert som tagit fram en modell av ex­ empelvis en etsad antenn kunde dela modellen som en app med kollegorna, som i sin tur kunde justera exempelvis frekvensen för att se hur det påverkade stor­ leken.

E N L Ä R A R E K A N exempelvis skapa ett exempel som den ger till stu­ denterna i form av en app. Ett företag som säljer golvvärmepro­ dukter kan utrusta återförsäljar­ na med en app som kan dimen­ sionera slingorna. – Vi tror att det här kommer att medföra att fler företag gör appar till sina kunder. Den som ska ta fram appen behöver dels en licens på Comsol Multiphysics, dels en årlig licens på Comsol Compiler. Sedan är det fritt fram att skapa och distri­ buera hur många appar som helst i hur många kopior som helst. För användarna är det fritt fram att använda appen, utan kostnad. Till att börja med innehåller apparna även installationsfilerna och filerna blir därmed för stora för att kunna distribueras med epost. I nästa version planeras de att bli betydligt mindre, be­ räkningsmotorn kommer då att laddas ned första gången man kör appen.

PER HENRICSSON per@etn.se

Mäter tempen lätt och rätt n SENSORER En digital temperatursensor med integrerat icke flyktigt minne och likvärdig prestanda som en platinabaserade RTDsensorer – det är vad Texas Instruments just lanserat. Sensorerna kräver ingen kalibrering och drar bara 6,3 µW. Temperatursensorn har ett mycket brett temperaturområde och är enligt TI industrins första enchipssensor med prestanda i klass med platina-RTD-sensorer. Den har 16-bitars upplösning, en temperaturupplösning på 0,0078 °C och ±0,1 °C noggrann­



het i intervallet –20 °C till +50 °C utan krav på kalibrering. Den kommer i två versioner. TMP117 siktar på industritill­ lämpningar och TMP117M på medicinska tillämpningar, där den senare har stöd för ASTM E1112 och ISO 80601. Båda har I2C- och SMBusgränssnitt. TI hävdar att de nya senso­ rerna förenklar konstruktionen markant jämfört med lösningar baserade på platina-RTD, som kräver en mängd precisionskom­ ponenter. Dessa sensorer måste dessutom finjusteras och krets­ kortslayouten kräver försiktighet

för att undvika im­ pedansmatchningar. Till detta kommer att programvara som lin­ järiserar utgången måste utvecklas och att varje system måste kalibreras, påpekar TI. är att den nya sensorn anges dra runt 95 procent lägre effekt än traditio­ nella lösningar. Den låga effekt­ förbrukningen bidrar till en ökad batteritid, men också klart lägre självuppvärmning. Sensorernas noggrannhet spe­ cificeras i flera olika temperatur­ områden där det bredaste sträck­

Y T TERLIGARE EN FÖRDEL

er sig från –55 °C till +150 °C. Inom det garanteras ±0,3 °C. TMP117 finns att få i prover, medan TMP117M finns i volym. Båda kommer kapslade i en WSON med sex anslutningar. De kostar 1,60 dollar/styck respekti­ ve 2,44 dollar/styck (TMP117M) vid köp om 1000 enheter. För att snabbt komma igång med en konstruktion finns även ett utvärderingskort, TM­ P117EVM Evaluation Board, tillgängligt. ANNA WENNBERG anna@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


Nu kan NXP:s kretsar göra AI på egen hand n VERKTYGSLÅDA Verktygslådan EIQ ska skänka artificiell intelligens åt NXP:s produktportfölj av styrkretsar och tillämpningsprocessorer. En IMX 8QM-processor i mik­ ron som ser vad du värmer, en IMX RT som läser trafikskyltar, en LPC5500 som gör en bench­ mark för bildigenkänning och en Kinetis som larmar för avvikel­ ser – det visar NXP upp på Arm Techcon just nu. Alltsammans är utvecklat i NXP:s nya verktygslåda EIQ (edge intelligence environment). Den gör så att kretsarna kan köra AI-algoritmer på egen hand istället för att delegera det till molntjänster. Du kan utveckla dina egna neuronnät i standardbibliotek som TensorFlow Lite och Caffe2. Det finns också ett färdigt biblio­ tek av färdigtränade (men fortfa­ rande anpassningsbara) nät som

du kan ladda i dina styrkretsar, för bland annat röst, datorseende och störningsövervakning (ano­ maly detection). I biblioteken finns inte bara djupa neuronnät, utan även klas­ siska maskininlärningsalgorit­ mer som Random Forest och Support Vector Machines. N Ä R D E T G Ä L L E R processorn IMX RT600 påpekar NXP att algorit­ merna även utnyttjar dess DSPkärna. NXP arbetar med att på samma sätt engagera DSP:er och även GPU:er i fler IMX-proces­ sorer. EIQ ska enligt NXP stödja NXP:s kompletta portfölj. De gamla åttabitarna stöds dock inte, utan de kretsar som uttryck­ ligen nämnts är IMX, IMX RT, LPC, Kinetis och Qoriq Layer­ scape. Bland annat minnesstorleken sätter gränser för vad hur tunga AI-algoritmer man typiskt vill

Nya, högpresterande kontakter lägga på småkretsar som LPC och Kinetis, även om det finns lite kraftfullare undantag som LPC5500 med två Cortex M33kärnor och DSP. När du ska driftsätta dina skapelser kan du utnyttja verk­ tyget Edgescale som hanterar data, bland annat för att kunna integrera AI-bearbetningen och driftsättningen med molnet. NXP arbetar med att ta fram stöd för kompilatorerna Glow och XLA som optimerar maskin­ kod för neuronnätsberäkningar. Mikromatklassificeraren är byggd i verktyget Deepview från kanadensiska Au-zone. En viktig tillämpning är IIoT och på IoT World Congress i Barcelona visar NXP upp ett simulerat verkstadsgolv med ansiktsinloggning, objektigen­ känning, röststyrning och stör­ ningsövervakning av drönare. JAN TÅNGRING jan@etn.se

ADC för PLC och DCS

för krävande applikationer

Helt nya produkter lanseras på Besök oss i Hall C2, Monter 313

• Sönderbrytbar krage • Upp till +150°C

Anmäl • 100 g ditt intresse stöttålighet på

www.harwin.com/vivern

n DATAOMVANDLING Analog Devices släpper två AD-omvandlare med mycket hög precision, som specifikt siktar på programmerbara styrsystem (PLC) och distri­ buerade styrsystem (DCS). Båda finns att köpa. Nykomlingarna heter AD4111 och AD4112. Det handlar om två flerkanali­ ga ADC:er med sigma-deltaarki­ tektur, 24 bitars upplösning och upp till 6,2 kSPS per kanal. Via ett integrerat analogt mottagar­ steg (AFE, analog front end) kan de hantera spänningar upp till ±10 V samt strömmar från noll till 20 mA på ingången. De kan ta emot upp till åtta spänningar och fyra strömmar. Dataomvandlarna integrerar även block för analog och digital signalkonditionering, vilket inne­ bär att det går att konfigurera in­ dividuella uppsättningar (setups) för de olika ingångskanalerna. ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18

De har extremt god match­ ning mellan kanalerna, vilket enligt ADI förenklar kalibre­ ring. Likaså menar företaget att kretsarna passar väl att användas som omkonfigurerbara lösning­ ar, som tar liten plats, minskar komplexiteten samt drar ner på kostnaden, i moduler för PLCoch DCS-system. förmåga att de­ tektera en öppen ledning. Där­ med kan den exempelvis upp­ AD4111 HAR OCKSÅ

täcka om en extern sensor har kopplats från systemets ingång. Båda matas med 3,3 eller 5 V och kommer kapslade i en LFCSP som har storleken 6 × 6 × 0,95 mm. De finns att få i volym och kos­ tar 7,25 dollar (AD4111) respek­ tive 6,45 dollar (AD4112) styck vid köp av 1 000 enheter. Det går också att köpa utvärderingskort för 59 dollar styck.

• 2 mm delning • Helt skyddade stift, polariserad • 100 g stöttålighet

Anmäl ditt intresse på

www.harwin.com/m225

ANNA WENNBERG anna@etn.se

Harwin Electronica Elektronik Tidningen Sweden 17/10/2018 Nov 18.indd 12:15 1




NYA PRODUKTER

Minsta Loramodulen n KOMMUNIKATION Med sina 55 × 21 × 3,4 mm är Muratas nya modul för Lora­ standarden troligen minst i världen, skriver företaget i ett pressmeddeland. Den är avsedd för gateways och finns i två versioner, en för Europa och USA. LBAA0ZZ1QM (USA) och LBAA0ZZ1TY (Europa) kom­ mer som moduler med 14 an­ slutningar och metallkapsling. De kan hantera upp till åtta ka­ naler och är avsedda för gateways

som kommunicerar med änd­ noder i ett Loranät. i nätet sker via USB eller en serieport. Den maximala strömförbruk­

K O MMU N I K AT I O N E N U P PÅT

ningen är 500 mA. Allt baseras på tre kretsar från Semtech – koncentratorkretsen SX1308 och de två transceivrar­ na SX1257 – plus ST:s styrkrets STM32F401 med en Cortex-M4.

För matchningen av antennerna liksom förförstärkning och ef­ fektförstärkning används en krets från Skyworks.

vare att den är kapslad i en hylsa fylld med keramik är den lämplig att användas för svåra driftsför­ hållanden samtidigt som den är motståndskraftig mot både ag­ gressiva syror och baser.

förändringar. Likaså säger speci­ fikationen att den kan stå emot växelspänningar på upp till 4 kV, med maximal läckström om 0,1 mA. Den lämpar sig, enligt TDK, att användas i industritillämp­ ningar, fordon samt hushållspro­ dukter. ANNA WENNBERG

PER HENRICSSON per@etn.se

Tar ­tempen upp till 300 °C n SENSORER Japanska TDK har lanserat en termistor som är konstruerad för tuffa miljöer och kan mäta temperaturer upp till +300°C. Dessutom kan den mäta snabba temperaturförändringar. Nykomlingen sorterar under va­ rumärket Epcos och heter K525.



Det handlar om en tempera­ tursensor av NTC-typ. Det inne­ bär att sensorn har negativ tem­ peraturkoefficient, vilket gör att resistansen avtar med stigande temperatur. Vid 25 °C är resis­ tansen 48,5 kOhm och vid 100 °C är den cirka 3,3 kOhm. Sensorn har ett mätområde mellan –10 °C och +300 °C. Tack

S E N S O R N H A R E N S VA R S T I D på 1,2 sekunder, vilket gör att den kla­ rar att mäta snabba temperatur­

anna@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


NYA PRODUKTER

Rund och väldigt robust kontakt Effektiv kraft för medtek och industri n BORDSDON Kraftspecialisten XP Power har lanserat två serier strömförsörjningsdon som möter de senaste kraven för energieffektivitet inom Europa och USA – både i vila och under drift. De levererar 85 W samt 120W. ALM85 och ALM120 är namnet på de två nya serierna. Båda mö­ ter de globala energieffektivitets­ kriterierna enligt Level VI och CoC Tier 2 som gäller i USA och Europa. De ställer krav på effek­ tiviteten under drift vid 25, 50, 75 och 100 procent av full last. Likaså finns krav på en minsta ­effektivitet vid noll-last och vid en last på 10 procent. Siktet är inställt på medicinsk utrustning, som de också upp­ fyller aktuella EMC-kraven för. Likaså passar de enligt XP Power väl att användas till IT- och kom­ munikation samt olika instru­ ment, liksom inom processtyr­ ning och automation. ALM85 – som l­evererar just 85 W – kommer i fyra versio­ ner: 12V/6,67A, 15V/5,33A, 19V/4,47A och 24V/3.54A. Även ALM120 finns i fyra utspännings­ alternativ: 12V/10,0A, 15V/8,0A, 19V/6,32A eller 24V/5,0A. en väl regle­ rad utspänning och är avsedd för att arbeta mellan mellan 0 °C och +60  °C, utan effektminskning upp till +40 °C. De kan fås i Class I och Class II, vilket ger kon­ struktören frihet inför skyddsj­ ordningen av en tillämpning. Som nämnts möter donen aktuella medicinska EMC-krav. Likaså möter de EN55032 nivå B för ledningsbunden och utstrå­ lad emission. Den är skyddad enligt IP32 och kommer med tre års garanti. ALM85 är 37 mm hög och tar upp en yta på 135 × 68 mm, med­ an ALM120 är 38 mm hög och tar upp 171 × 68 mm. ALL A MODELLER HAR

ANNA WENNBERG anna@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18

n ANSLUTNING Brittiska Harwin – känt för att tillverka kontakter som tål tuffa situationer – har lanserat en första rund kontakt som fått 40 procent fler anslutningar på en något mindre yta än motsvarande standardkontakt. Kontakten hanterar upp till 2 A och passar väl i exempelvis UAV:er, robotar och marina miljöer, menar Harwin. Från början är den nya kontak­ ten, döpt till Vivern, utvecklad för att klara påfrestningarna som ställs i Formula 1-bilar och liknande. Företagen i den bran­ schen ville ha en kontakt med Gecko-prestanda, fast i ett cirku­ lärt format. Gecko är Harwins flaggskepp – en liten, lätt och robust kon­ takt, utan metall. i konstruktions­ arbetet har varit många. Och slutresultatet är en kontakt som har tio anslutningar och en dia­ meter på 10,65 mm. Standard­

U TM A N I N G A R N A

kontakter har sex anslutningar och diametern 10,85 mm. Det innebär att Vivern erbjuder 40 procent fler signaler i samma ­kabeltjocklek. En nyhet är en speciell krage på kontakten som gör den enkel koppla ihop och ta isär. En finess är också att om kabeln spänns allt för mycket, så dras inte kon­ takten eller kabeln sönder utan kragen bryts istället. Eftersom kragen kan bytas ganska enkelt

blir det därmed billigare att laga skadan i efterhand. K O N TA K T E N K O MM E R i två utfö­ randen: kabel-till-kabel och ka­ bel-till-kretskort. Den hanterar 2 A och har temperaturområdet –65 °C till +150 °C. Den är stöttålig upp till 100 G, tål vibrationer på 20 G och upp­ fyller kapslingsklass IP67.

ANNA WENNBERG anna@etn.se

Cortex-A5 med enklare licensvillkor n IOT-LYFT För att få fler att göra asicar har brittiska Arm ett program kallat DesignStart. Nu kompletterar företaget de enklare Cortex-M0 och M3 med A5, som kan köra Linux. DesignStart har funnits i över ett decennium och gett tillgång till Cortex-M0. För ett och ett halvt år sedan adderades Cortex-M3 till programmet som har noll kronor i startavgift och en licens­ avgift som beror på hur många kretsar som tillverkas. Nu lägger Arm till Cortex-A5 som är tillräckligt kraftfull för att kunna dra runt ett operativsys­ tem som Linux. det ännu enklare för kunderna att designa små asicar för IoT-produkter. Förutom processorkärnorna ger DesignStart också tillgång till andra IP-block, mellanvara och annan mjukvara som behövs för att ta fram en komplett produkt. Dessutom har Arm ett ekosys­

TA N K E N Ä R AT T G Ö R A

tem med konsulter och foundryn som kan hjälpa till med krets­ konstruktionen och tillverkning. I en 40 nm-process upptar A5 inte mer än 0,3 × 0,3 mm och drar cirka 100 µw/MHz. Den kan konfigureras som en fullt kohe­

rent fyrkärnig processor kapabel att hantera SIMD-instruktioner. Dessutom kan den kopplas till separata acceleratorer för exem­ pelvis AI-inferenser. PER HENRICSSON per@etn.se




NYA PRODUKTER

Svenska operativsystemet världens strömsnålaste? Tektronix förnyar vågformsgeneratorn n SNÅL-OS Det tror i alla fall IoT-bolaget Lumenradio om sitt operativsystem MiraOS, när det nu släpps i version 2.1. Att IoTnoden behöver byta AA-batteri vart 15:e år beror huvudsak­ ligen på självurladdning. Det inofficiella rekordet sattes med uppgraderingen av Mira till version 2.1 i april. Den halverade en redan sparsam förbrukning. Konsumtionen ligger nu i snitt under 16 µA vilket betyder att en nod kan drivas av ett knappcells­ batteri i tre år, och av ett AA-bat­ teri i 15 år – kanske ännu längre

FAKTA:

Andra nyheter i MiraOS 2.1 • Stöd för Bluetooth LE Beacons. • T idsstämpling av data med noggrannhet på 5 µs. • Skicka upp till 1 200 paket à 120 byte per minut. • Kan köra på ytterligare hårdvara: Nordic Semiconductor nRF52840, NXP MKW41x och Lumenradio MLE och MWA.

om batterier inte hade envisats med att självurladda sig. MiraOS använ­ der ett protokoll kallat Low Ener­ gy Mesh. En gång i minuten vak­ nar den och sänder ett trådlöst meddelande på 160 byte. Det som konkurrenter kan er­ bjuda, enligt Lumenradio, är fem års battertid på sändningar var femte minut. – De nya låga nivåerna för Low Energy Mesh är en av de främsta uppdateringarna i MiraOS v2.1 och här slår vi alla konkurrenter med hästlängder, skriver Lumen­ radio i ett pressmeddelande.

NODEN SOM KÖR

L Å G E N E R G I F Ö R B R U K N I N G är ­grejen med Lumenradio på mer än ett sätt. Företagets installationer handlar ofta om system som ­spara energi i byggnader. – Trådlösa produkter är en del av lösningen och låg strömför­ brukning är avgörande för att ha en framtidssäker lösning. MiraOS används i Lumen­ radios trådlösa noder, men kan även licenseras separat.

JAN TÅNGRING jan@etn.se

n TEST&MÄT Rejält stor pekskärm, enkel att använda och långt minne. Tektronix säger sig ha förnyat vågformsgeneratorn med den nya familjen AFG31000. –  Med ett användargränssnitt från det förra decenniet har våg­ formsgeneratorerna blivit ett hinder för produktivitet, säger Lori Kieklak på Tektronix i ett pressmeddelande. Företagets svar är en helt ny familj med en pekskärm på nio tum. Det är visserligen betydligt mindre än exempelvis oscilloskop men klart mycket större än vad som är standard bland vågforms­ generatorerna. Från skärmen på AFG31000 kan man styra alla in­ ställningar utan att behöva dyka allt för djupt i undermenyerna. En annan förändring gäller utgångarna. Traditionella våg­ formsgeneratorer utgår från att de ska driva 50 ohmslaster, vil­ ket sällan är hundraprocentigt sant. Resultatet blir en vågform som inte riktig ser ut som man designat den när den väl når testobjektet. Tektronix lösning stavas ­InstaView och övervakar

s­ignalen vid testobjektet. Där­ med kan man i realtid se hur sig­ nalen som matas in i testobjektet ser ut utan att ta fram och koppla in ytterligare ett instrument. Minnet är utbyggbart upp till 128 Msampel och kan delas upp i 256 block. Användaren kan dra och släppa dessa block i valfri ordning för att skapa nya signaler. En annan funktion för att skapa signaler är ArbBuider som gör det möjligt att arbeta direkt på skärmen utan att bland in en dator. Det är särskilt tidsbespa­ rande när man har vågformer som ofta ska modifieras. Det går också att importera signaler från oscilloskop i form av csv-filer. AFG31000 finns med en eller två kanaler med 14 bitars i upp­ lösning i amplituden. Datatak­ ten är 250 MSa/s, 1 GSa/s eller 2 GSa/s. Utsignalen är ställbar mellan 1  mVP-P och 10  VP-P med en 50-ohmslast. Initialt finns modeller med 25, 50 och 100 MHz bandbredd. Inom kort kommer även modeller med 150 och 250 MHz bandbredd. Priset börjar på 2 210 dollar. PER HENRICSSON per@etn.se

Snabbare AI i Mediateks nya mobilprocessor n AI-PUFF Helio P70 kör AI-algoritmer med 10–30 procent högre prestanda än föregångaren P60. CPU, GPU och APU drar AI-lasset tillsammans. Mobilprocessorer är teknikle­ dande när det gäller att integrera kärnor för acceleration av artifi­ ciell intelligens. Apple och Hua­ wei var först. Det är inte bara Apple som redan är inne på sin andra generation utan även nu även Mediatek med kretsarna P60 och P70. Mediatek kallar sin AI-accele­



rator för en ”APU”. Den är klock­ ad till 525 MHz. På nätet anger företaget exakt samma prestanda för P70 som för föregångaren P60 – upp till 280 GMAC/s. Men AI-uppdragen utförs på en AImotor som även engagerar GPU och CPU. Totalt levererar hela processorn P70 10–30 procent högre AI-prestanda än P60. fyra stycken Arm Cortex A73-cpu:er på 2,1 GHz och lika många A53:or på 2,0 GHz. GPU:n är en Arm MaliG72 MP3 på 900 MHz. ”Neuropilot” är vad Media­tek I KRETSEN FINNS

kallar sin kompletta AI-platt­ form för AI på edge-enheter. Den består av både mjukvara och hårdvara och programmeras i standardverktyg som Tensor­ Flow, TF Lite, Caffe och Caffe2. AI används för funktioner

som ansiktsigenkänning, realtime beautification, scene detec­ tion, artificiell verklighet och real-time human pose recogni­ tion. Och AI-videokodning, som ska vara ett lämpligt val särskilt för situationer då uppkopplingen är svag. P70 har LTE-modem och lad­ dar ner data i 300 MBit/s. Den volymproduceras redan och kommer att finnas i butikshyllan i mellanklassmobiler i november. Chipet är tillverkat i 12 nm Finfet hos TSMC. JAN TÅNGRING jan@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


NYA PRODUKTER

Thingsquare i rymligare, snålare krets – Många kunder vill gärna ha 50 procent fritt utrymme när de rullar ut första versionen av sin produkt. Detta är särskilt intres­ sant när man använder ett IoTsystem som vårt, där vi har stöd för att uppgradera över luften. Thingsquare levererar teknik för trådlösa IoT-lokalnät av no­ Den har 352 kbyte flash och 80 der med några års livslängd på kbyte SRAM att jämföra med 128 knappcellsbatterier – eller evigt kbyte respektive 20 kbyte för dess liv på en solcell på 2 × 2 cm, i rätt ljusmiljö. De är långlivade bland föregångare CC1350. Det lämnar mer utrymme för annat för att de formar meshnät där de hjälper varandra att langa tillämpningskod. – CC1350 har alltid varit otro­ paket till en gateway. Radion i CC1352R ligt tight, och många har stöder inte bara Blue­ haft närmare 100 procent tooth beacons – så att de fyllnadsgrad redan vid kan kontakta till exempel första versionen av pro­ mobiltelefoner – utan dukten, även för enklare även sub-1 GHz-frek­ typer av produkter, ex­ venser, som har natur­ empelvis gatlyktor, be­ rättar Thingsquares vd Adam Dunkels ligt längre räckvidd än de 2,4 GHz som används Adam Dunkels. Så det som är kanske mest ef­ Bluetooth och Wifi – och förstås terlängtat med CC1352R är möj­ inte heller låter sig störas av det ligheten att släppa en produkt brus som idag finns där. Thingsquare bjuder gärna på med minnesmarginal för eventu­ ell ny funktionalitet i kommande en demo, om du är intresserad. generationer. JAN TÅNGRING n MINNESVÄRT Svenska IoT-plattformen Thingsquare har härmed fått stöd för Texas Instruments trådlösa krets CC1352R. Det betyder mer plats för tillämpningskod och längre batteritid för dina knappcells-IoT-noder.

jan@etn.se

8K-upplöst HDMI i ett chip n VIDEOKICK Världens första HDMI 2.1-krets kommer från japanska Socionext och heter SC1H05AT1. HDMI 2.1 har tre gånger högre bandbredd än 2.0 och stöder bland annat 8K-video i 60 Hz utan komprimering. SC1H05AT1 ­demonstrerades nyligen på mässan Ceatec i Maku­hari, Chiba i Japan. I mars 2019 ska den skeppas. Kretsen stöder även V-by-One och HDMI 2.0. Dessutom kan den blåsa upp 2K- och 4K-video till 8K på ett ”optimalt” sätt. Kretsen kommer att sitta i 8K-teveapparater i Japan, där ka­ naler innan året är slut kommer att börja sända i 8K i standarden Advanced BS 8K Broadcasting. Kretsen kommer också att an­ vändas inom skyltning. S O C I O N E X T H A R I N T E mätt upp ef­ fekten ännu, men den kommer att behöva kylflänsar. Hur många transistorer den innehåller och hur stort chipet är, vill inte Socio­

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18

next berätta. Kapseln är kvadra­ tisk, 35 mm. HDMI 2.1 klubbades i novem­ ber 2017. Den kan leverera 8K-video i 120 Hz och har en bandbredd på upp till 48 Gbit/s, om du använder en ny kabel­ standard. Detta är 270 procent av band­ bredden hos HDMI 2.0. När­ mare bestämt ökar den effektiva datatakten jämfört med HDMI 2.0 från cirka 14,4 till 42,6 Gbit/s – nästan tre gånger. från tre kanaler till fyra, dubblera band­ bredden per kanal och koda data med två bitars redundans per 18 bitar istället för per 8 bitar (16b/18b istället för 8b/10b). 8K-upplösning (7680 × 4320) kan skickas okomprimerat i upp till 50 Hz. Med färgrumskompri­ mering kan 8 K levereras i 120 Hz och 10 K i 100 Hz, bland annat – flera andra kombinationer är möjliga.

K N E P E T Ä R AT T G Å U P P

JAN TÅNGRING jan@etn.se




NYA PRODUKTER

Avslöjar problem i radomen

Kontron utökar Smarcportfölj med fyrkärning n INBYGGDA SYSTEM En inbyggnadsmodul med extremt låg strömförbrukning och ämnad för industrimiljöer är vad Kontron har släppt. Ombord sitter en kraftfull ­processor, en NXP i.MX8X, med två eller fyra kärnor. Med släppet utökar Kontron sin produktportfölj som följer Smarc-standarden. Nykomlingen, kallad SmarcsAMX8X, är 82 × 50 mm och kan användas ett utökat temperatur­ område – från –40 °C till +85 °C. i tre versioner: QuadX+, DualX+ och DualX ­ som erbjuder upp till fyra Cortex A35-kärnor som klockas med 1,2 GHz. En Cortex-M4-kärna finns för lättare uppgifter (ma­

DEN

K O MM E R

nagement), vilket traditionellt krävt en separat styrkrets. Modulen har 3 GByte LPDDR4, liksom en mängd gräns­ snitt. Här finns ett dubbelkana­ ligt LVDS-gränssnitt för HDMI eller DP-skärmar, upp till två Gigabit Ethernet, upp till tre PCI-Express och sex USB2.0portar och en USB3.0-port. Den har två till 64 GByte eMMC 5.0, en SDIO-kortplats, fyra seriella gränssnitt – ett I2S, fyra I2C, två SPI och ett MIPI CSI – tolv GPIO och två CAN-gränssnitt. O P E R AT I V S Y S T E M används Yocto Linux. Likaså stödjer mo­ dulen Kontrons säkerhetslösning kallad Approtect, som är ett till­ val.

SOM

ANNA WENNBERG anna@etn.se

n TEST Radarsensorer i bilar placeras ofta bakom stötfångaren eller i grillen vilket sällan är optimalt. För att snabbt ta reda på hur det påverkar prestanda har Rohde & Schwarz tagit fram en automatiserad testuppställning kallad QAR. Signalerna från radarsensorn måste alltid passera genom rado­ men – det skydd som sitter fram­ för radarn – utan att dämpas allt för mycket. I fordon utgörs ra­ domen normalt av en plastdetalj som stötfångaren, grillen eller backspegeln. Dessutom vill man ha så lik­

formig påverkan i alla riktningar och så små reflektioner som möjligt för att inte signalen ska förvrängas och därmed påverka tillförlitligheten. har tagit fram en testuppställning för frekvens­ banden runt 77 GHz respektive 79 GHz som används för just for­ donsradar. Den klarar radomer upp till 30 × 50 cm och har en ”vägg” av antenner för E-ban­ det som både tar emot och kan skicka ut signaler. Mätförfarandet är automatise­ rat och ska gå på några sekunder.

R O H D E & S C H WA R Z

PER HENRICSSON per@etn.se

Yokogawa uppgraderar blandsignaloscilloskopet n TEST&MÄT Det har gått tio år sedan ­Yokogawa ­lanserade ­blandsignaloscilloskopet DLM2000. Nu kommer en helt ny ­generation med högre prestanda, och pekskärm. DLM3000 lämpar sig bland ­annat för att analysera kraftelektronik.

Instrumenten kan styras från pekskär­ men på 8,4 tum men bredvid den finns också knappar och vred för den som föredrar dessa. Upp till 100 000 svep lagras automatiskt i minnet och det går att bestämma hur många som ska visas på skärmen. Spannet går från ett svep till 100 000.

Den nya familjen finns med en bandbredd på 200 MHz, 350 MHz och 500 MHz. Antalet kanaler är två eller fyra. Som tillval till de fyr­ kanaliga modellerna finns en logikprob med åtta kanaler. Logikproben minskar dock an­ talet användbara oscilloskopkanaler till tre. Upplösningen i amplitud är åtta eller tolv bitar beroende på läge. Samplingshastigheten är maximalt 2,5 GHz och minnet är utbyggbart upp till 500 MSampel.

I N G Å N G A R N A H A R T VÅ F I LT E R som undertrycker oönskade signaler. Det ena sitter direkt på ingången och är ett lågpassfilter medan det andra baseras på matematiska funktioner. Filtren klarar frekvenser från 8 kHz till 200 MHz. Som tillval finns bland annat analyspaket för krafttillämpningar.



PER HENRICSSON per@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 11/18


Svensk Elektronik – till nytta för dig och ditt företag. Embedded Conference Scandinavia 6–7 November. ECS presenterade i år ett rekordstarkt pro­ gram. Invigningstalare var Magnus Frodigh, Ericsson Research som gav spännande ut­ blickar på utvecklingen. Tack för två intensiva dagar fyllda av inspiration och affärer, med många experter på plats. Tänk vad vi kan skapa tillsammans! Grattis till vinnarna i Swedish Embedded Award! Som vanligt korades där årets vinnare i

Swedish Embedded Award. Detta pris har vi instiftat för att lyfta fram och visa på elektro­ nikens oändliga möjligheter, samt stimulera och uppmuntra till mer och fler smarta lösningar som i sin tur skapar stärkt konkur­ renskraft. Juryn hade ett tufft jobb i år och utsåg fyra vinnare, med delat pris i företagskategorin. Alla nominerade bidrag visades upp på ECS. Du kan läsa mer om dem här: www.swedishembeddedaward.se

KALENDARIUM 13 november Direktivsdag, Stockholm. 20 november Inspirationsdag, Lund. 29 november Höstmöte + Studiebesök på Printed Electronics Arena, Norrköping. 18 december Affärer i Indien – infomöte. svenskelektronik.se/ kalendarium

Höstmöte med studiebesök, Norrköping 29 november. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till höstmötet som vi denna gång håller i Norrköping och kombinerar med ett intressant studiebesök. (Som medlem kan du bjuda med dig en gäst!) PÅ PROGRAMMET: Tryckt elektronik – vad är det? Höstmötet inkluderar ett studiebesök på Printed Electronics Arena i Norrköping.

Vi kommer att få en rundtur i deras pilot­ fabrik för Tryckt elektronik, PEA­Manu­ facturing och titta på demonstratorer. Det blir en titt in i framtiden! Hur klarar vi komponentbristen? Vi sätter även komponentbristen i fokus, med en paneldiskussion om hur vi kan möta hot och utmaningar, där bl a Arrow och Würth deltar. Hur vill vi se SEE 2020? Vi kommer att diskutera hur vi vill förnya vår egen arena Scandinavian Electronics Event. Branschmingel Anmäl dig snarast på www.svenskelektronik.se – kalendariet.

Tillsammans skapar vi branschens framtid. Ditt företag är väl med? Ett medlemskap i Svensk Elektronik stärker dig och ditt företag. www.svenskelektronik.se info@svenskelektronik.se

Se till att bli medlem och ta del av våra förmåner! Affärer i Indien – möte 18 dec Vi visar vägen till affärer i Indien: Välkommen till ett möte om affärskontakter i Indien, med möjlighet att delta på affärsresa till Vision Summit, 19–20 februari 2019 i Bangalore. Kontaktpersoner från Indian Electronics & Semiconduc­ tor Association kommer att vara på plats och berätta mer. Ericsson och SAAB har visat intresse. Av intresse även för ditt företag? Anmäl dig på www.svenskelektronik.se


POSTTIDNING B Returadress: Elektroniktidningen Folkungagatan 122, 4 tr 116 30 Stockholm

The perfect match for your challenging application Meet more candidates at www.rohde-schwarz.com/perfect-match


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.