Page 1


Outsourcing Conference 2014 Strategize, Maximize and Save Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής H Ethos Events διοργανώνει το Outsourcing Conference 2014, το συνέδριο που απευθύνεται στους decision makers επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. Το Συνέδριο πρωτοπορεί, καινοτομεί και δημιουργεί νέες πρακτικές στη διοργάνωση επιχειρηματικών συνεδρίων.

Εσείς το ζητήσατε κι εμείς σας το προσφέρουμε! Το φτιάξαμε για σας! Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, το περιεχόμενο διαμορφώνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες Συνέδρους, μέσα από μία σε βάθος ανάλυση έρευνας από την εταιρεία Wizzard – From Wisdom to Magic, με στόχο τον προσδιορισμό της τρέχουσας έκτασης του outsourcing στην Ελλάδα του 2014, την εκτίμηση της αντίληψης της αγοράς για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών και την ανίχνευση των αναδυόμενων μελλοντικών τάσεων. Η έρευνα απευθύνεται αυστηρά σε ανώτατα στελέχη (CEOs, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές τμημάτων) ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους.

Γιατί να συμμετέχω; • • • • •

• •

Γιατί εσείς και οι συνάδελφοί σας είστε συν-δημιουργοί του περιεχομένου και έχετε ενεργό ρόλο στην τελική διαμόρφωσή του Για να μοιραστείτε πρωτοποριακές ιδέες και πρακτικές που οδηγούν την εταιρεία σας προς την ανάπτυξη και μειώνουν το κόστος Για να εξασφαλίσετε έναν πρακτικό οδηγό Outsourcing διαμορφωμένο από εσάς και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες Συνέδρους Για τη στοχευμένη και αποτελεσματική δικτύωση (networking) και τις ευκαιρίες σύναψης συμφωνιών με decision makers που αναζητούν λύσεις Outsourcing Γιατί θα πραγματοποιηθεί μια αναλυτική εκτίμηση της τρέχουσας έκτασης του Outsourcing στην Ελλάδα του 2014, θα παρουσιαστεί η αντίληψη της αγοράς για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών, ενώ παράλληλα θα γίνει εντοπισμός των αναδυόμενων μελλοντικών τάσεων Για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις Case Studies από Outsourcers και Πελάτες Υπηρεσιών Outsourcing Για να μάθετε ποια είναι τα συνήθη pitfalls και να γνωρίζετε πώς εσείς και η ομάδα σας θα καταφέρετε να τα υπερβείτε


Ανάλυση Θεματολογίας: Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στο outsourcing με στόχο κυρίως τη μείωση του κόστους. Μία από τις προτάσεις που υπέβαλε ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών) στον Πρωθυπουργό αφορούσε στο outsourcing λειτουργιών και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα σε Iδιωτικές Eπιχειρήσεις. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα συμπεριληφθεί στο Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014 – 2020 του Υπουργείου. Πέρα από τη μείωση του κόστους, όμως, ο λεγόμενος «εξωπορισμός» (outsourcing) αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τoν πολλαπλασιασμό των υφιστάμενων δυνατοτήτων ενός οργανισμού. Το outsourcing μακροπρόθεσμα ενισχύει την παραγωγικότητα, τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών και την προοπτική ανάπτυξης μιας εταιρείας. Οι πιο αποδοτικές επαγγελματικές σχέσεις outsourcing είναι εκείνες που χαρακτηρίζονται από έντονο πνεύμα συνεργασίας, που διαπνέει όλους τους εμπλεκόμενους, από τους πελάτες και τους προμηθευτές outsourcing Υπηρεσιών, καθώς και το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού των συνεργαζόμενων οργανισμών. Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες έχουν επιταχύνει την ωρίμανση της βιομηχανίας outsourcing και προωθούν την εξέλιξη νέων μοντέλων «εξωπορισμού», δομών τιμολόγησης και τύπων συμβάσεων. Το outsourcing συνήθως αφορά σε τηλεφωνικά κέντρα, ανάπτυξη λογισμικού και τεχνολογιών καθώς και τμήματα οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης. Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενη τάση «εξωπορισμού» τμημάτων υποστήριξης και άλλων επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εγκαταστάσεων, εγγράφων, business analytcs, νομικών υπηρεσιών κ.α. Το Outsourcing Conference 2014: Strategize, Maximize and Save διοργανώνεται από την Ethos Events και σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την εμπειρία ενός εντελώς διαδραστικού συνεδρίου, το περιεχόμενο του οποίου διαμορφώνεται μέσα από μία σε βάθος Ανάλυση Έρευνας της ελληνικής αγοράς, από τη Wizzard – From Wisdom to Magic, με στόχο τον προσδιορισμό της τρέχουσας έκτασης του outsourcing στην Ελλάδα του 2014, την εκτίμηση της αντίληψης της αγοράς για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών και την ανίχνευση των αναδυόμενων μελλοντικών τάσεων. Παράλληλα, το συνέδριο σας προσφέρει: • Πλέον επίκαιρη ενημέρωση και φρέσκα insights • Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών • Ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών • Συμμετοχή μέσω ψηφοφορίας στην επιλογή του πλέον καινοτόμου και εμπνευστικού Workshop, στο πλαίσιο του Live-Game Show • Στοχευμένη και αποτελεσματική δικτύωση • Πρακτικό Οδηγό βασισμένο στις εμπειρίες των συμμετεχόντων στα Workshops, τις σημειώσεις και τα καταληκτικά συμπεράσματα όλων των συμμετεχόντων Συνέδρων.


Ανάπτυξη/Δομή Προγράμματος: Υπεύθυνη Περιεχομένου και Format: Δέσποινα Τραυλού VIP Προσυνεδριακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης Πρόγευμα και συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών με τη συμμετοχή αρμόδιων Εκπροσώπων: της Κυβέρνησης, Θεσμικών Φορέων και της Αγοράς. Το Συνέδριο Ενότητα 1: Outsourcing υπηρεσιών από Δημόσιους Οργανισμούς • Το Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014 -2020 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης • Οι προτάσεις του ΣΕΒ Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών • Εκτίμηση της τρέχουσας έκτασης του outsourcing στην Ελλάδα του 2014, παρουσίαση της αντίληψης της αγοράς για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών και εντοπισμός των αναδυόμενων μελλοντικών τάσεων (παρουσίαση Ανάλυσης Έρευνας, Insights και μελλοντικών Τάσεων της Αγοράς από τη Wizzard – From Wisdom to Magic) • Στρατηγικές επιλογής και ανάθεση των επιλεγμένων προς outsourcing λειτουργιών και υπηρεσιών στον Ιδιωτικό Τομέα • Εκτίμηση της μείωσης κόστους, των λοιπών ωφελειών και των απειλών που συνεπάγεται το outsourcing: o της μισθοδοσίας του «στενού» δημόσιου τομέα o υπηρεσιών ΙΤ, IaaS (Υπηρεσιών Υποδομών – Infrastructure as a Service), SaaS (Υπηρεσιών Λογισμικού – Sofware as a Service), PaaS (Πλατφόρμες – Platforms as a Service) o Είσπραξης οφειλών o Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνου (Ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, επισκόπησης προϋπολογισμών, προγραμμάτων και απολογισμών, ελέγχου συμμόρφωσης με θεσμικά και νομικά πλαίσια λειτουργίας, ειδικού ελέγχου αποδοτικότητας, ελέγχου εσωτερικών διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας, ελέγχου λειτουργίας και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων) o Προμηθειών o Facility Management (Διαχείρισης εγκαταστάσεων) o Άλλων λειτουργιών και υπηρεσιών


Ενότητα 2: Υπό το πρίσμα του Πελάτη Υπηρεσιών Outsourcing: Κάνε το σωστό – Στρατηγικές τιθάσευσης της δύναμης του Οutsourcing • Το Outsourcing σε αντιδιαστολή με το in-house • Outsourcing και οικονομική ύφεση • Εφαρμογή ενός επιτυχημένου εγχειρήματος outsourcing • Η “τακτικιστική” προσέγγιση σε αντιδιαστολή με την “συνεργατική” προσέγγιση • Σφαιρική μεθοδολογία αξιολόγησης για πελάτες, προμηθευτές, συμβούλους και εταιρείες παροχής υπηρεσιών outsourcing • Διατήρηση και δέσμευση / παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού • Η επίδραση του outsourcing στο μέλλον του χώρου εργασίας • Ο διαρκώς μεταλλασσόμενος ρόλος των MTs (Ανώτερων Στελεχών) – από τη διαχείριση στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος (Top and Bottom line) • Βασικές οδηγίες για την επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή outsourcing • Διαδικασίες και κόστος εταιρικής διακυβέρνησης των υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί σε Outsourcer • Σύναψη συμβάσεων outsourcing • Η φιλοσοφία του “όλοι βγαίνουν κερδισμένοι” (WIN-WIN) • Διαχείριση κινδύνου • Ανάπτυξη υπηρεσιών και προστιθέμενης αξίας πέρα από την εξοικονόμηση κόστους • Απομάκρυνση από την καθιερωμένη σχέση πελάτη / παρόχου • “One team approach”: Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας στις επαγγελματικές σχέσεις και την παροχή των υπηρεσιών – όταν ο πάροχος υπηρεσιών outsourcing θεωρείται μέρος της εταιρείας • Η δημιουργία και ανάπτυξη διαρκούς σχέσης ως σημαντικός παράγοντας επιτυχίας Ενότητα 3: Υπό το πρίσμα του Outsourcer: Το Outsourcing στην πράξη – Καινοτόμες λύσεις, pitfalls και καλές πρακτικές • Αναζήτηση λύσεων Outsourcing Επιχειρησιακών Διεργασιών (BPO – business process outsourcing) για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων • Βελτιστοποίηση τομέων που παρουσιάζουν ελλείψεις • Outsourcing Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΙΤ) • Outsourcing Οικονομικής Διαχείρισης • Outsourcing Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης • Outsourcing Υπηρεσιών Μάρκετινγκ • Outsourcing Εξυπηρέτησης Πελατών και Τηλεφωνικών Κέντρων • Outsourcing Προμηθειών και Αλυσίδας Εφοδιασμού • Outsourcing Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management) • Outsourcing Υπηρεσιών Υποστήριξης Γραφείου (επαγγελματικοί εκτυπωτές, σκάνερ, αντιγραφικά μηχανήματα και φαξ, διαχείριση ψηφιακών δεδομένων, αρχειοθέτηση, ηλεκτρονική τιμολόγηση και τιμολόγηση σε χαρτί, επεξεργασία τιμολογίων κλπ) • Outsourcing Υπηρεσιών Εκτύπωσης και Σχεδίου


Ενότητα 4: Υπό το πρίσμα του Συνέδρου Live-Game Show και Διαμόρφωση Πρακτικού Οδηγού • Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παρουσίαση του Live-Game Show από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής • Παρουσίαση του θέματος και του τρόπου εργασίας των Workshops • Παρουσίαση των επιλεγμένων από την Κριτική Επιτροπή Workshops που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο Σεμιναρίων της ΕΕΔΕ • Ψηφοφορία των συμμετεχόντων Συνέδρων για την επιλογή του πλέον καινοτόμου και εμπνευστικού Workshop • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας • Διαμόρφωση του Πρακτικού Οδηγού που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες Συνέδρους, από τους ίδιους τους Συνέδρους • Καταληκτικά συμπεράσματα δια στόματος των Συνέδρων και διαμόρφωση Πρακτικού Οδηγού Outsourcing ως κατακλείδα του Συνεδρίου Υπεύθυνη Θέματος και Συντονισμού των Workshops: Εύχαρις Περπινιά


Σε ποιους απευθύνεται το Outsourcing Conference: Το Outsourcing Conference απευθύνεται κυρίως σε: • Μέλη της Κυβέρνησης και Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης • Εκπροσώπους Θεσμικών Φορέων • Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Επιχειρήσεων • Διευθύνοντες Συμβούλους Επιχειρήσεων • Γενικούς Διευθυντές Επιχειρήσεων • Στελέχη Επιχειρήσεων/ Οργανισμών του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων όλων των κλάδων και των οικονομικών μονάδων που συνδέονται με αυτούς ως: - Πελάτες - Επιχειρηματίες που παρέχουν υπηρεσίες outsourcing ή ως Σύμβουλοι


Χορηγικό πρόγραμμα: LEAD SPONSOR (12.000€ + Φ.Π.Α.)

 Στέλεχος του χορηγού Lead δικαιούται 15λεπτη ομιλία στο συνέδριο.  Ο χορηγός Lead δικαιούται να συμμετέχει σε ζωντανή συνέντευξη επί σκηνής αντί ομιλίας, όπου δύο

    

  

στελέχη του χορηγού Lead ή ένα στέλεχος του χορηγού Lead και εκπρόσωπος ενός πελάτη του χορηγού Lead, κλπ., θα κάνουν κοινή παρουσίαση Στέλεχος του χορηγού Lead δικαιούται να συμμετέχει σε ένα από τα προγραμματισμένα πάνελ του συνεδρίου Ο χορηγός Lead δικαιούται να διοργανώσει workshop διάρκειας 30 λεπτών Ο χορηγός Lead δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 3μ. Χ 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου Ο χορηγός Lead θα κατέχει προνομιούχα θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου Παρέχεται η δυνατότητα σε υψηλόβαθμο στέλεχος του χορηγού Lead να παραχωρήσει κεντρική συνέντευξη στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ (η συνέντευξη περιλαμβάνει και εξώφυλλο στο περιοδικό), ή στα περιοδικά Insurance World , Pharma & Health Business ή bIT Magazine Ο χορηγός Lead έχει το δικαίωμα να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου Ο χορηγός Lead δικαιούται τριάντα-δύο (32) προσκλήσεις για το συνέδριο Ο χορηγός Lead θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του

PREMIERE SPONSOR (8.000€ + Φ.Π.Α.)

 Στέλεχος του χορηγού Premiere δικαιούται 15λεπτη ομιλία στο συνέδριο.  Ο χορηγός Premiere δικαιούται να συμμετέχει σε ζωντανή συνέντευξη επί σκηνής αντί ομιλίας, όπου

     

δύο στελέχη του χορηγού premiere ή ένα στέλεχος του χορηγού premiere και εκπρόσωπος ενός πελάτη του χορηγού premiere, κλπ., θα κάνουν κοινή παρουσίαση Ο χορηγός Premiere δικαιούται να διοργανώσει workshop διάρκειας 30 λεπτών Ο χορηγός Premiere δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 3μ. Χ 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου Ο χορηγός Premiere θα κατέχει σημαντική θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου Ο χορηγός Premiere έχει το δικαίωμα να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου Ο χορηγός Premiere δικαιούται είκοσι-τέσσερις (24) προσκλήσεις για το συνέδριο Ο χορηγός Premiere θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του


ASSOCIATE SPONSOR (6.000€ + Φ.Π.Α.)

 Στέλεχος του χορηγού Associate δικαιούται να συμμετέχει σε ένα από τα προγραμματισμένα πάνελ     

του συνεδρίου Ο χορηγός Associate δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 3μ. Χ 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου Ο χορηγός Associate θα κατέχει θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου Ο χορηγός Associate έχει το δικαίωμα να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου Ο χορηγός Associate δικαιούται δεκαέξι (16) προσκλήσεις για το συνέδριο Ο χορηγός Associate θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του

SPONSOR (3.000€ + Φ.Π.Α.)

 Ο χορηγός Sponsor δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 2μ. Χ 2μ. στον εκθεσιακό χώρο    

(lobby) του συνεδρίου Ο χορηγός Sponsor θα κατέχει θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρί ου Ο χορηγός Sponsor έχει το δικαίωμα να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου Ο χορηγός Sponsor δικαιούται οκτώ (8) προσκλήσεις για το συνέδριο Ο χορηγός Sponsor θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (2.000€ + Φ.Π.Α.)  Η εταιρία δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό του στην τσάντα του συνεδρίου  Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό, κλπ)  Η εταιρία δικαιούται οκτώ (8) προσκλήσεις για το συνέδριο  Η εταιρία θα λάβει απολογισμό του συνεδρίου μετά την λήξη του


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (1.500€ + Φ.Π.Α.)  Η εταιρία δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό του στην τσάντα του συνεδρίου  Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό, κλπ)  Η εταιρία δικαιούται τέσσερις (4) προσκλήσεις για το συνέδριο  Η εταιρία θα λάβει απολογισμό του συνεδρίου μετά την λήξη του

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (150€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Παρακολούθηση συνεδρίου Έντυπο υλικό συνεδρίου Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ Συμμετοχή στα γεύματα  Πιστοποιητικό παρακολούθησης (εφόσον ζητηθεί)  Συμπεράσματα συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, φωτογραφίες και videos)    


Παροχές Χορηγιών Κεντρική ομιλία ή ζωντανή συνέντευξη επί σκηνής

Εταιρική Συμμετοχή (€1.500)

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

3 Χ 2 τ.μ

2 Χ 2 τ.μ

Χ

Χ

Premiere Sponsor (€8.000)

Associate Sponsor (€6.000)

15 λεπτά

15 λεπτά

Χ

Ομιλητής σε πάνελ

Διοργάνωση Workshop ή Case Study

Εκθεσιακό περίπτερο στο χώρο του συνεδρίου

Sponsor (3.000)

Διακεκριμένη Εταιρική Συμμετοχή (€2.000)

Lead Sponsor (€12.000)

3 Χ 2 τ.μ

Χ √

3 Χ 2 τ.μ

Προβολή χορηγού σε προωθητικό υλικό συνεδρίου

Προβολή χορηγού στο χώρο του συνεδρίου

Εξώφυλλο και συνέντευξη στα περιοδικά ΧΡΗΜΑ, ή Insurance World ή PhB

Προωθητικό υλικό στην τσάντα

Αριθμός προσκλήσεων

32

24

16

8

8

4

Αριθμός ηλεκτρονικών προσκλήσεων

32

24

16

8

8

4

Απολογισμός συνεδρίου

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ


Διοργάνωση ETHOS MEDIA Α.Ε. (www.ethosmedia.eu) Η Ethos Media Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς των εκδόσεων επιχειρηματικών περιοδικών & εφημερίδων, στο internet με portals, websites και ηλεκτρονικά newsletters, καθώς και στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τέλος τη διοργάνωση επιχειρηματικών συνεδρίων. Πιο συγκεκριμένα, στις εκδόσεις της Ethos Media περιλαμβάνονται: το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ, το περιοδικό για την πολιτική υγείας και φαρμάκου Ph.B (Pharma & Health Business), το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World , η free press εφημερίδα ασφαλίζομαι και η free press εφημερίδα aλive. Πρόσφατα, η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία ενός νέου επιχειρηματικού τομέα, ο οποίος εστιάζει στην ενημέρωση της αγοράς πληροφορικής, δημιουργώντας το περιοδικό bIT magazine. Όσον αφορά στο internet, η Ethos Media δραστηριοποιείται με το ασφαλιστικό portal www.insuranceworld.gr, το portal www.virus.com.gr για την πολιτική υγείας και φαρμάκου, την ιστοσελίδα www.hrima.gr, την εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ Week και το portal www.bitdaily.gr για την αγορά του IT, της πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Τέλος, η εταιρία δραστηριοποιείται στη διοργάνωση επιχειρηματικών συνεδρίων και καινοτόμων εκδηλώσεων, με το brand Ethos Events.


Επικοινωνήστε μαζί μας Για χορηγίες επικοινωνήστε με: Κωνσταντίνος Ουζούνης CEO Τηλ.: 210 998 4864 E-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu Διονύσης Δρογγίτης Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Πωλήσεων Τηλ.: 210 998 4876 E-mail: drogits.d@ethosmedia.eu Ράντω Μανώλογλου Advertsing Sales Manager Τηλ: 210 998 4863 E-mail: manologlou.r@ethosmedia.eu Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου: Δέσποινα Τραυλού Υπεύθυνη Περιεχομένου και Format Τηλ. 210 998 4906 E-mail: travlou.d@ethosmedia.eu Πάρης Κορωναίος IT & e-Business Unit Director Τηλ. 210 998 4906 E-mail: koronaios.p@ethosmedia.eu

Για πληροφορίες σχετικά με συνεργαζόμενους φορείς, χορηγούς επικοινωνίας και δημοσιογράφους: Σοφία – Αφροδίτη Βουλγαράκη Communicatons & P.R. Manager Τηλ.: 210 998 4901 E-mail: voulgaraki.s@ethosmedia.eu Για πληροφορίες σχετικά με Marketng & Δημοσίων Σχέσεων:

θέματα

Αθηνά Φραδέλου Marketng& P.R. Manager Τηλ. 210 998 4905 E-mail: fradelou.a@ethosmedia.eu Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής συνέδρων: Κωνσταντίνος Σαλβαρλής Conferences Manager Τηλ.: 210 998 4909 E-mail: salvarlis.k@ethosmedia.eu Νίκος Αθανασίου Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων Τηλ.: 210 998 4912 E-mail: athanasiou.n@ethosmedia.eu

Outsourcing conference sponsorship prospectus in greek 14 04 01  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you