Page 1

QUERALBS, JORDI FABREGAT i UBACH

QUERALBS / JORDI FABREGAT i UBACH


QUERALBS JORDI FABREGAT i UBACH


Queralbs Per a la Teresa, la meva mare

L’afició a la fotografia em ve de lluny: quan encara era un nano, vaig tenir la sort de descobrir-la. El meu avi patern, al qual no vaig conèixer, ja n’estava interessat. El meu pare heretà la seva afició, tot i desenvolupant una part més creativa de la imatge, gràcies al progrés en tecnologies. Ens va deixar un valuós reportatge de la nostra infantesa, òbviament en blanc i negre. En el pis del carrer Balmes, on vivíem, disposàvem d’un laboratori fotogràfic. Encara recordo l’olor dels líquids de revelat i aquella llum vermella tan característica. Amb el meu germà Toni, una mica més gran que jo, hi vaig passar hores màgiques descobrint les possibilitats que ens donaven les mítiques càmeres Leica i Hasselblad que teníem a la nostra disposició. Amb ell vaig començar a sentir la fotografia, la força de la imatge i les subtileses del llenguatge fotogràfic. En Xavier Miserachs, reconegut fotògraf català, va començar a descobrir l’art de la fotografia en aquell laboratori, de la mà del meu pare, companys a l’institut Tècnic Eulàlia, i bons amics. Aquestes fotografies, preses en aquest conegut poble del Pirineu Oriental, on neix el cremallera que puja al Santuari de Núria, són la meva visió d’aquest entorn, que tant estima tota la meva família. Molts records d’infància em porten aquestes imatges del lloc on visc i treballo cada hivern, des de fa més de 25 anys. Conjuntament amb la Núria Riu, dirigim i gestionem l’Escola d’esquí de la Vall de Núria. Moltíssimes gràcies a tots els que heu fet possible l’edició d’aquest recull d’imatges i, en especial, al Javier Rui-Wamba, molt més que un amic.

Jordi Fabregat i Ubach


Queralbs Para Teresa, mi madre

Mi afición por la fotografía viene de lejos: cuando todavía era un chaval, tuve la suerte de descubrirla. Mi abuelo paterno, al que no llegué a conocer, ya estuvo interesado. Mi padre heredó su afición y pudo desarrollar una parte más creativa de la imagen, gracias al progreso de las tecnologías. Nos dejó un valioso reportaje de nuestra infancia, obviamente en blanco y negro. En el piso de la calle Balmes, en el que vivíamos, disponíamos de un laboratorio fotográfico. Todavía recuerdo el olor de los líquidos de revelado y aquella luz rojiza tan característica. Con mi hermano Toni, un poco mayor que yo, pasé horas mágicas descubriendo las posibilidades que nos ofrecían las míticas cámaras Leica y Hasselblad que teníamos a nuestra disposición. Con él comencé a sentir la fotografía, la fuerza de la imagen y las sutilezas del lenguaje fotográfico. Xavier Miserachs, prestigioso fotógrafo catalán, comenzó a descubrir el arte de la fotografía en aquel laboratorio, de la mano de mi padre, compañeros en el Instituto Técnico Eulalia, y buenos amigos. Estas fotografías, tomadas en este conocido pueblo del Pirineo Oriental, donde nace el tren-cremallera que sube al Santuario de Nuria, son mi visión de un entorno, que tanto quiere toda mi familia. Muchos son los recuerdos de infancia que me traen estas imágenes del lugar en el que, desde hace más de 25 años, vivo y trabajo cada invierno. Junto con Núria Riu, dirigimos y gestionamos la Escuela de Esquí del Valle de Nuria. Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible la edición de esta recopilación de imágenes y, en especial, a Javier Rui-Wamba, mucho más que un amigo.

Jordi Fabregat i Ubach


Jordi Fabregat i Ubach Paisatges, moments i detalls de Queralbs temps aigua pedra fusta metall gent Agrair la col•laboració del Marcelino Torner en representació de la gent de Queralbs que ha contribuït a la preservació d’aquests meravellosos paisatges i entorns naturals. També vull agrair especialment la feina realitzada per l’Andreu Estany i la Pilar Carrizosa, arquitectes i amics, en l’edició i la publicació d’aquest llibre.


© 2011 Fundación ESTEYCO © 2011 Jordi FABREGAT i UBACH Diseño Gráfico: Andreu Estany y Pilar Carrizosa Coordinación Editorial: Pilar Carrizosa Fotocomposición, Fotomecánica e Impresión: Artes GRÁFICAS PALERMO Editado por la Fundación ESTEYCO. Menéndez Pidal, 17. 28036 Madrid Impre---so en España ISBN: 978-84-.... Depósito Legal: M-… 1ª Edición. Diciembre 2011


QUERALBS, JORDI FABREGAT i UBACH

QUERALBS / JORDI FABREGAT i UBACH

QUERALBS  

Libro de fotografia de Queralbs de Jordi Fabregat Ubach, editado por la Fundación Esteyco. Madrid, 2011,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you