Page 1

Personeelsfonds Essent

Samen voor Anderen

Word lid! Wil jij ook via het personeelsfonds Samen voor Anderen goede doelen steunen ten bate van mensen die het minder goed hebben? Word dan lid van het personeelsfonds! Vul het aanmeldingsformulier in. Je kunt de gegevens ook mailen: COR@essent.nl

Handen ineen

Voor meer informatie: bezoek de intranetsite van de medezeggenschap/Samen voor Anderen.

Personeelsfonds Samen voor Anderen


Personeelsfonds Essent

Samen voor Anderen

Essent’ers Samen in actie voor Anderen

Personeelsfonds Essent

Samen voor Anderen

Doelstellingen

Om het allemaal wat concreter te maken, zoomen we in op één project: samen met Plan Nederland werkt het personeelsfonds Samen voor Anderen aan beter peuteren kleuteronderwijs in Tanzania. Doel is om meisjes en jongens in de leeftijd van 4-6 jaar voor te bereiden op het basisonderwijs. In veel dorpen in Tanzania hebben basisscholen nog geen aparte peuter- en kleuterklas. Vaak wordt lesgegeven in bouwvallen die onveilig zijn voor de kinderen. Er is gebrek aan de nodige lesmaterialen en aan goed opgeleide leerkrachten.

Met uw bijdrage wil Samen voor Anderen het volgende mogelijk maken: * Projecten voor kinderen in ontwikkelingslanden financieel ondersteunen via landelijk erkende instellingen. * Jaarlijks doneren aan landelijk erkende charitatieve instellingen binnen Nederland. * Bij calamiteiten in binnen- en buitenland snel steun verlenen aan hulpacties die door landelijk erkende instellingen zijn opgezet.

Vandaar de bouw van drie peuter- en kleuterscholen in de Tanzaniaanse stad Ifakara. De lokalen worden voorzien van onder meer een schoolkeuken, latrines, schoolmeubels, EHBO-kits, speel- en leermaterialen. Behalve aan de kwaliteit van de gebouwen draagt Plan Nederland ook bij aan de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat gebeurt door scholing van de leerkrachten, het aanreiken van betere onderwijsmethodieken en verbetering in de relatie leerkracht-leerling.

Samen met andere Essent’ers goede doelen ondersteunen? Dat kan via het personeelsfonds Samen voor Anderen. Het fonds steunt liefdadigheidsprojecten in binnen- en buitenland. En omdat de Raad van Bestuur de bijdragen van de medewerkers verdubbelt, weet je zeker dat elke euro die je bijdraagt zijn rendement méér dan oplevert.

Bestuur De projecten die de steun van Samen voor Anderen verdienen, worden gekozen door het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad (COR). De COR is de beheerder van het fonds. Het bestuur wordt dan ook gevormd door het dagelijks bestuur van de COR.

Voorbeeldprojecten Plan Nederland, Artsen zonder Grenzen en Cordaid. Een greep uit de organisaties die het personeelsfonds heeft ondersteund bij de uitvoering van projecten. Stuk voor stuk gerenommeerde hulpverleningsorganisaties die het verdienen ondersteund te worden.

Ook besteedt Plan Nederland aandacht aan de ouders en de lokale gemeenschap: het is immers belangrijk dat ook zij het belang van goed peuter- en kleuteronderwijs inzien. Personeelfonds Samen voor Anderen helpt Plan Nederland door rechtstreekse bijdragen haar doel in Tanzania waar te maken!


ik wil graag een bijdrage leveren aan het personeelsfonds Samen voor Anderen.

Handtekening ..................................................................................................................................

Bedrag .............................................................................................................................................

Personeelsnummer .........................................................................................................................

Werkzaam bij ...................................................................................................................................

Woonplaats ......................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

Naam ...............................................................................................................................................

Ja,

Aanmeldingsformulier: Personeelsfonds Samen voor Anderen

Essent NV T.a.v. COR-secretariaat Willemsplein 4 5211 AK ’s-Hertogenbosch

5211 AK ‘s-Hertogenbosch

Samen voor Anderen  

Samen voor Anderen is het personeelsfonds van Essent. Het fonds steunt liefdadigheidsprojecten in binnen- en buitenland.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you