Page 1

cascadering genoemd. Als alle hoogwaardige componenten uit de biomassa zijn gehaald, blijft er een laagwaardig restant over dat uitermate geschikt is om bijvoorbeeld in kolencentrales (van Essent) in Geertruidenberg en Eemshaven mee te stoken, maar ook onze centrale in Cuijk Groene Stroom te laten produceren. In dit proces is er dus geen afval. Deze nieuwe kijk op biomassa vormt de basis voor de zogeheten biobased economy, een economie gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. In Nederland is Essent een groot voorstander van de biobased economy.

Biobased economy park Cuijk

De bio-energiecentrale Cuijk gebruikt biomassa als brandstof. Biomassa is een verzamelnaam voor organische stoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en snoeihout. Elke vorm van biomassa heeft zijn eigen toepassing. Zo kunnen van oud frituurvet en landbouwproducten als koolzaad en suikerriet biobrandstoffen worden gemaakt waar auto’s op kunnen rijden. Op die manier worden benzine en diesel vervangen. Maar denk ook aan mest als grondstof voor de productie van biogas. In de bio-energie-

Houtpellets De biomassa die Essent al inzet om in kolencentrales elektriciteit op te wekken zijn zogeheten houtpellets. Die worden meer en meer gemaakt van het hout van onder andere snelgroeiende naaldbomen uit productiebossen van RWE in de Amerikaanse staat Georgia. Die bomen nemen tijdens hun groei CO2 op, dat door verbranding in de centrale weer vrijkomt. Het is een korte CO2-kringloop en de gehele keten is dan ook nagenoeg CO2-neutraal.

De installatie

van 5.000 kubieke meter. Via een transportband gaat de brandstof naar de dagsilo’s. Van hieruit wordt de verbrandingsruimte gevuld. Omdat de verbrandingswaarde van de biomassamaterialen varieert, worden de dosering en de verbranding nauwkeurig gestuurd vanuit een volautomatische controlekamer. De verbrandingsruimte is voorzien van een wervelbed van zand en lucht met een temperatuur van ongeveer 800 graden Celcius. Door de hoge temperatuur ontvlamt de biomassa. De warmte die hierbij vrijkomt, verhit water tot stoom. Die stoom zet een turbine in beweging die een generator aandrijft waarin de elektriciteit wordt opgewekt.

Werken bij Essent Wij zijn continu op zoek naar technische mensen. Van monteur tot projectengineer en van milieucoördinator tot projectleider, op elk niveau zijn we op zoek naar talent. Meer weten? Kijk op www.werkenbijessent.nl.

De werking van de bio-energiecentrale in Cuijk is relatief eenvoudig. Bij de centrale aangevoerde biomassa wordt opgeslagen in twee voorraadsilo’s met elk een capaciteit

Bio-energiecentrale Cuijk… in vogelvlucht

centrale zijn in 2012 al verschillende soorten nieuwe, duurzame (en gecertificeerde) biomassa getest, zoals grassen, papierslib, zaagsel, zeefoverloop uit de bosbouw en snoeiafval. Ze blijken geschikt voor de productie van elektriciteit, maar er is meer met biomassa mogelijk.

Biobased economy Biomassa kan optimaal uitgesplitst (geraffineerd) worden tot verschillende hoogwaardige grondstoffen voor bijvoorbeeld cosmetica en medicijnen. Dat wordt ook wel Meer weten? www.essent.nl/cuijk

P 0011

De biomassa

Op de locatie in Cuijk is ruimte beschikbaar om de eerder beschreven cascadering gestalte te geven. Allereerst wordt onderzocht of er een warmtenet aan de centrale te koppelen is, waarop omliggende bedrijven kunnen worden aangesloten. Dat verhoogt het rendement van de centrale aanzienlijk en levert de bedrijven ‘groene stoom en warmte’. Een volgende fase is een innovatieve mestdroger. De aangevoerde mest wordt met warmte van de centrale gedroogd, geperst tot mestkorrels en weer afgevoerd. Op die manier wordt gebruik en productie van

kunstmest (een zeer energie-intensief proces) vermeden. Ook wordt onderzocht of een mestvergister gebouwd kan worden, met als doel om vanuit mest biogas te produceren. De ambitie is om uiteindelijk in Cuijk ook een bioraffinaderij te vestigen, zodat we een biobased economy in het klein kunnen realiseren: het uitsplitsen van biomassa tot hoogwaardige nuttige componenten om uiteindelijk het laagwaardige residu te verstoken in de centrale.


Schoorsteen

50 m

De centrale levert aan het lokale net

10.000 volt elektriciteit

Bio-energiecentrale Cuijk

De centrale en zijn omgeving

2 1 4

Kijk met de ogen van een vliegende slechtvalk naar de aarde en u ziet dorpen, steden, bossen, weilanden, rivieren en meren aan u voorbijgaan. Nederland in vogelvlucht. Kijk wat gedetailleerder en u ziet bij Cuijk in Noord-Brabant, op het punt waar het Maas-Waalkanaal uitmondt in de Maas, de bio-energiecentrale van Essent liggen. Zie de boten op de rivier, de vrachtwagens geladen met biomassa, de opslagsilo’s, de productiegebouwen en meer. Zie hoe Essent produceert… in vogelvlucht. De bio-energiecentrale Cuijk maakte tien jaar lang elektriciteit uit snoeihout afkomstig uit de bossen van onder andere Staatsbosbeheer en uit zaagresten van de nabijgelegen houtverwerkende industrie. Na afloop van een toegekende subsidie kon Essent de centrale niet meer rendabel laten werken. Essent veranderde daarom de inzet van de centrale: vanaf begin 2012 wordt deze gebruikt als testlocatie voor verschillende soorten biomassa. Dit om een innovatief ‘tweede leven’ voor de centrale te ontwikkelen, die aansluit op de Green Deal, een overeenkomst tussen overheid, bedrijfsleven en organisaties om de Nederlandse economie duurzamer en groener te maken. Op weg naar een biobased economy.

3 6

Tijdelijke buitenopslag

Per silo

5.000 m3 brandstof

Vermogen

In het kort • In de bio-energiecentrale worden

27 MW

5

nieuwe soorten biomassa ingezet

Een elektro-filter verwijdert stof uit de rookgassen

Ruimte voor nieuwe biobased initiatieven

als uitwerking van de afgesloten Green Deal • Onderzoek wordt gebruikt voor de biobased economy • De biobased economy is gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare

1

2

Iedere vrachtwagen die biomassa komt brengen wordt bij aankomst en vertrek gewogen op de weegbrug. Zo wordt berekend hoeveel biomassa wordt verwerkt, weten we door wie het is aangeleverd en waar het vandaan komt.

3

De vrachtwagen stort zijn lading in het storthuis, een overdekte put met een inhoud van 200 kubieke meter. Met een magneet worden mogelijk stukken ijzer verwijderd, omdat deze schade kunnen veroorzaken.

4

Vanuit het storthuis wordt de brandstof naar de voorraadsilo’s getransporteerd. Deze voorraad is voldoende om ‘s nachts en in de weekenden wanneer geen brandstof wordt aangevoerd te kunnen blijven produceren.

5

In de hoogste gebouwen bevinden zich de verbrandingsketel, rookgasreiniging, stoomturbine en generator. De dagsilo’s bevatten een kleine voorraad brandstof waarmee de verbrandingsketel wordt gevuld.

6

In de open, luchtgekoelde condensor wordt de stoom die uit de stoomturbine komt weer afgekoeld tot water van ongeveer 45 graden Celcius. Daarna kan het weer opnieuw verhit worden in de ketel waardoor er weer stoom ontstaat. De installatie wordt vanuit een controlekamer bediend en bewaakt.

grondstoffen • Ambitie is om een biobased economy park Cuijk te realiseren • Volgende fase is studie naar een mogelijk warmtenet


Schoorsteen

50 m

De centrale levert aan het lokale net

10.000 volt elektriciteit

Bio-energiecentrale Cuijk

De centrale en zijn omgeving

2 1 4

Kijk met de ogen van een vliegende slechtvalk naar de aarde en u ziet dorpen, steden, bossen, weilanden, rivieren en meren aan u voorbijgaan. Nederland in vogelvlucht. Kijk wat gedetailleerder en u ziet bij Cuijk in Noord-Brabant, op het punt waar het Maas-Waalkanaal uitmondt in de Maas, de bio-energiecentrale van Essent liggen. Zie de boten op de rivier, de vrachtwagens geladen met biomassa, de opslagsilo’s, de productiegebouwen en meer. Zie hoe Essent produceert… in vogelvlucht. De bio-energiecentrale Cuijk maakte tien jaar lang elektriciteit uit snoeihout afkomstig uit de bossen van onder andere Staatsbosbeheer en uit zaagresten van de nabijgelegen houtverwerkende industrie. Na afloop van een toegekende subsidie kon Essent de centrale niet meer rendabel laten werken. Essent veranderde daarom de inzet van de centrale: vanaf begin 2012 wordt deze gebruikt als testlocatie voor verschillende soorten biomassa. Dit om een innovatief ‘tweede leven’ voor de centrale te ontwikkelen, die aansluit op de Green Deal, een overeenkomst tussen overheid, bedrijfsleven en organisaties om de Nederlandse economie duurzamer en groener te maken. Op weg naar een biobased economy.

3 6

Tijdelijke buitenopslag

Per silo

5.000 m3 brandstof

Vermogen

In het kort • In de bio-energiecentrale worden

27 MW

5

nieuwe soorten biomassa ingezet

Een elektro-filter verwijdert stof uit de rookgassen

Ruimte voor nieuwe biobased initiatieven

als uitwerking van de afgesloten Green Deal • Onderzoek wordt gebruikt voor de biobased economy • De biobased economy is gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare

1

2

Iedere vrachtwagen die biomassa komt brengen wordt bij aankomst en vertrek gewogen op de weegbrug. Zo wordt berekend hoeveel biomassa wordt verwerkt, weten we door wie het is aangeleverd en waar het vandaan komt.

3

De vrachtwagen stort zijn lading in het storthuis, een overdekte put met een inhoud van 200 kubieke meter. Met een magneet worden mogelijk stukken ijzer verwijderd, omdat deze schade kunnen veroorzaken.

4

Vanuit het storthuis wordt de brandstof naar de voorraadsilo’s getransporteerd. Deze voorraad is voldoende om ‘s nachts en in de weekenden wanneer geen brandstof wordt aangevoerd te kunnen blijven produceren.

5

In de hoogste gebouwen bevinden zich de verbrandingsketel, rookgasreiniging, stoomturbine en generator. De dagsilo’s bevatten een kleine voorraad brandstof waarmee de verbrandingsketel wordt gevuld.

6

In de open, luchtgekoelde condensor wordt de stoom die uit de stoomturbine komt weer afgekoeld tot water van ongeveer 45 graden Celcius. Daarna kan het weer opnieuw verhit worden in de ketel waardoor er weer stoom ontstaat. De installatie wordt vanuit een controlekamer bediend en bewaakt.

grondstoffen • Ambitie is om een biobased economy park Cuijk te realiseren • Volgende fase is studie naar een mogelijk warmtenet


Schoorsteen

50 m

De centrale levert aan het lokale net

10.000 volt elektriciteit

Bio-energiecentrale Cuijk

De centrale en zijn omgeving

2 1 4

Kijk met de ogen van een vliegende slechtvalk naar de aarde en u ziet dorpen, steden, bossen, weilanden, rivieren en meren aan u voorbijgaan. Nederland in vogelvlucht. Kijk wat gedetailleerder en u ziet bij Cuijk in Noord-Brabant, op het punt waar het Maas-Waalkanaal uitmondt in de Maas, de bio-energiecentrale van Essent liggen. Zie de boten op de rivier, de vrachtwagens geladen met biomassa, de opslagsilo’s, de productiegebouwen en meer. Zie hoe Essent produceert… in vogelvlucht. De bio-energiecentrale Cuijk maakte tien jaar lang elektriciteit uit snoeihout afkomstig uit de bossen van onder andere Staatsbosbeheer en uit zaagresten van de nabijgelegen houtverwerkende industrie. Na afloop van een toegekende subsidie kon Essent de centrale niet meer rendabel laten werken. Essent veranderde daarom de inzet van de centrale: vanaf begin 2012 wordt deze gebruikt als testlocatie voor verschillende soorten biomassa. Dit om een innovatief ‘tweede leven’ voor de centrale te ontwikkelen, die aansluit op de Green Deal, een overeenkomst tussen overheid, bedrijfsleven en organisaties om de Nederlandse economie duurzamer en groener te maken. Op weg naar een biobased economy.

3 6

Tijdelijke buitenopslag

Per silo

5.000 m3 brandstof

Vermogen

In het kort • In de bio-energiecentrale worden

27 MW

5

nieuwe soorten biomassa ingezet

Een elektro-filter verwijdert stof uit de rookgassen

Ruimte voor nieuwe biobased initiatieven

als uitwerking van de afgesloten Green Deal • Onderzoek wordt gebruikt voor de biobased economy • De biobased economy is gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare

1

2

Iedere vrachtwagen die biomassa komt brengen wordt bij aankomst en vertrek gewogen op de weegbrug. Zo wordt berekend hoeveel biomassa wordt verwerkt, weten we door wie het is aangeleverd en waar het vandaan komt.

3

De vrachtwagen stort zijn lading in het storthuis, een overdekte put met een inhoud van 200 kubieke meter. Met een magneet worden mogelijk stukken ijzer verwijderd, omdat deze schade kunnen veroorzaken.

4

Vanuit het storthuis wordt de brandstof naar de voorraadsilo’s getransporteerd. Deze voorraad is voldoende om ‘s nachts en in de weekenden wanneer geen brandstof wordt aangevoerd te kunnen blijven produceren.

5

In de hoogste gebouwen bevinden zich de verbrandingsketel, rookgasreiniging, stoomturbine en generator. De dagsilo’s bevatten een kleine voorraad brandstof waarmee de verbrandingsketel wordt gevuld.

6

In de open, luchtgekoelde condensor wordt de stoom die uit de stoomturbine komt weer afgekoeld tot water van ongeveer 45 graden Celcius. Daarna kan het weer opnieuw verhit worden in de ketel waardoor er weer stoom ontstaat. De installatie wordt vanuit een controlekamer bediend en bewaakt.

grondstoffen • Ambitie is om een biobased economy park Cuijk te realiseren • Volgende fase is studie naar een mogelijk warmtenet


cascadering genoemd. Als alle hoogwaardige componenten uit de biomassa zijn gehaald, blijft er een laagwaardig restant over dat uitermate geschikt is om bijvoorbeeld in kolencentrales (van Essent) in Geertruidenberg en Eemshaven mee te stoken, maar ook onze centrale in Cuijk Groene Stroom te laten produceren. In dit proces is er dus geen afval. Deze nieuwe kijk op biomassa vormt de basis voor de zogeheten biobased economy, een economie gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. In Nederland is Essent een groot voorstander van de biobased economy.

Biobased economy park Cuijk

De bio-energiecentrale Cuijk gebruikt biomassa als brandstof. Biomassa is een verzamelnaam voor organische stoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en snoeihout. Elke vorm van biomassa heeft zijn eigen toepassing. Zo kunnen van oud frituurvet en landbouwproducten als koolzaad en suikerriet biobrandstoffen worden gemaakt waar auto’s op kunnen rijden. Op die manier worden benzine en diesel vervangen. Maar denk ook aan mest als grondstof voor de productie van biogas. In de bio-energie-

Houtpellets De biomassa die Essent al inzet om in kolencentrales elektriciteit op te wekken zijn zogeheten houtpellets. Die worden meer en meer gemaakt van het hout van onder andere snelgroeiende naaldbomen uit productiebossen van RWE in de Amerikaanse staat Georgia. Die bomen nemen tijdens hun groei CO2 op, dat door verbranding in de centrale weer vrijkomt. Het is een korte CO2-kringloop en de gehele keten is dan ook nagenoeg CO2-neutraal.

De installatie

van 5.000 kubieke meter. Via een transportband gaat de brandstof naar de dagsilo’s. Van hieruit wordt de verbrandingsruimte gevuld. Omdat de verbrandingswaarde van de biomassamaterialen varieert, worden de dosering en de verbranding nauwkeurig gestuurd vanuit een volautomatische controlekamer. De verbrandingsruimte is voorzien van een wervelbed van zand en lucht met een temperatuur van ongeveer 800 graden Celcius. Door de hoge temperatuur ontvlamt de biomassa. De warmte die hierbij vrijkomt, verhit water tot stoom. Die stoom zet een turbine in beweging die een generator aandrijft waarin de elektriciteit wordt opgewekt.

Werken bij Essent Wij zijn continu op zoek naar technische mensen. Van monteur tot projectengineer en van milieucoördinator tot projectleider, op elk niveau zijn we op zoek naar talent. Meer weten? Kijk op www.werkenbijessent.nl.

De werking van de bio-energiecentrale in Cuijk is relatief eenvoudig. Bij de centrale aangevoerde biomassa wordt opgeslagen in twee voorraadsilo’s met elk een capaciteit

Bio-energiecentrale Cuijk… in vogelvlucht

centrale zijn in 2012 al verschillende soorten nieuwe, duurzame (en gecertificeerde) biomassa getest, zoals grassen, papierslib, zaagsel, zeefoverloop uit de bosbouw en snoeiafval. Ze blijken geschikt voor de productie van elektriciteit, maar er is meer met biomassa mogelijk.

Biobased economy Biomassa kan optimaal uitgesplitst (geraffineerd) worden tot verschillende hoogwaardige grondstoffen voor bijvoorbeeld cosmetica en medicijnen. Dat wordt ook wel Meer weten? www.essent.nl/cuijk

P 0011

De biomassa

Op de locatie in Cuijk is ruimte beschikbaar om de eerder beschreven cascadering gestalte te geven. Allereerst wordt onderzocht of er een warmtenet aan de centrale te koppelen is, waarop omliggende bedrijven kunnen worden aangesloten. Dat verhoogt het rendement van de centrale aanzienlijk en levert de bedrijven ‘groene stoom en warmte’. Een volgende fase is een innovatieve mestdroger. De aangevoerde mest wordt met warmte van de centrale gedroogd, geperst tot mestkorrels en weer afgevoerd. Op die manier wordt gebruik en productie van

kunstmest (een zeer energie-intensief proces) vermeden. Ook wordt onderzocht of een mestvergister gebouwd kan worden, met als doel om vanuit mest biogas te produceren. De ambitie is om uiteindelijk in Cuijk ook een bioraffinaderij te vestigen, zodat we een biobased economy in het klein kunnen realiseren: het uitsplitsen van biomassa tot hoogwaardige nuttige componenten om uiteindelijk het laagwaardige residu te verstoken in de centrale.


cascadering genoemd. Als alle hoogwaardige componenten uit de biomassa zijn gehaald, blijft er een laagwaardig restant over dat uitermate geschikt is om bijvoorbeeld in kolencentrales (van Essent) in Geertruidenberg en Eemshaven mee te stoken, maar ook onze centrale in Cuijk Groene Stroom te laten produceren. In dit proces is er dus geen afval. Deze nieuwe kijk op biomassa vormt de basis voor de zogeheten biobased economy, een economie gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. In Nederland is Essent een groot voorstander van de biobased economy.

Biobased economy park Cuijk

De bio-energiecentrale Cuijk gebruikt biomassa als brandstof. Biomassa is een verzamelnaam voor organische stoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en snoeihout. Elke vorm van biomassa heeft zijn eigen toepassing. Zo kunnen van oud frituurvet en landbouwproducten als koolzaad en suikerriet biobrandstoffen worden gemaakt waar auto’s op kunnen rijden. Op die manier worden benzine en diesel vervangen. Maar denk ook aan mest als grondstof voor de productie van biogas. In de bio-energie-

Houtpellets De biomassa die Essent al inzet om in kolencentrales elektriciteit op te wekken zijn zogeheten houtpellets. Die worden meer en meer gemaakt van het hout van onder andere snelgroeiende naaldbomen uit productiebossen van RWE in de Amerikaanse staat Georgia. Die bomen nemen tijdens hun groei CO2 op, dat door verbranding in de centrale weer vrijkomt. Het is een korte CO2-kringloop en de gehele keten is dan ook nagenoeg CO2-neutraal.

De installatie

van 5.000 kubieke meter. Via een transportband gaat de brandstof naar de dagsilo’s. Van hieruit wordt de verbrandingsruimte gevuld. Omdat de verbrandingswaarde van de biomassamaterialen varieert, worden de dosering en de verbranding nauwkeurig gestuurd vanuit een volautomatische controlekamer. De verbrandingsruimte is voorzien van een wervelbed van zand en lucht met een temperatuur van ongeveer 800 graden Celcius. Door de hoge temperatuur ontvlamt de biomassa. De warmte die hierbij vrijkomt, verhit water tot stoom. Die stoom zet een turbine in beweging die een generator aandrijft waarin de elektriciteit wordt opgewekt.

Werken bij Essent Wij zijn continu op zoek naar technische mensen. Van monteur tot projectengineer en van milieucoördinator tot projectleider, op elk niveau zijn we op zoek naar talent. Meer weten? Kijk op www.werkenbijessent.nl.

De werking van de bio-energiecentrale in Cuijk is relatief eenvoudig. Bij de centrale aangevoerde biomassa wordt opgeslagen in twee voorraadsilo’s met elk een capaciteit

Bio-energiecentrale Cuijk… in vogelvlucht

centrale zijn in 2012 al verschillende soorten nieuwe, duurzame (en gecertificeerde) biomassa getest, zoals grassen, papierslib, zaagsel, zeefoverloop uit de bosbouw en snoeiafval. Ze blijken geschikt voor de productie van elektriciteit, maar er is meer met biomassa mogelijk.

Biobased economy Biomassa kan optimaal uitgesplitst (geraffineerd) worden tot verschillende hoogwaardige grondstoffen voor bijvoorbeeld cosmetica en medicijnen. Dat wordt ook wel Meer weten? www.essent.nl/cuijk

P 0011

De biomassa

Op de locatie in Cuijk is ruimte beschikbaar om de eerder beschreven cascadering gestalte te geven. Allereerst wordt onderzocht of er een warmtenet aan de centrale te koppelen is, waarop omliggende bedrijven kunnen worden aangesloten. Dat verhoogt het rendement van de centrale aanzienlijk en levert de bedrijven ‘groene stoom en warmte’. Een volgende fase is een innovatieve mestdroger. De aangevoerde mest wordt met warmte van de centrale gedroogd, geperst tot mestkorrels en weer afgevoerd. Op die manier wordt gebruik en productie van

kunstmest (een zeer energie-intensief proces) vermeden. Ook wordt onderzocht of een mestvergister gebouwd kan worden, met als doel om vanuit mest biogas te produceren. De ambitie is om uiteindelijk in Cuijk ook een bioraffinaderij te vestigen, zodat we een biobased economy in het klein kunnen realiseren: het uitsplitsen van biomassa tot hoogwaardige nuttige componenten om uiteindelijk het laagwaardige residu te verstoken in de centrale.

Biomassacentrale  

Over de biomassacentrale van Essent in het Brabantse Cuijk.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you