Page 1

HUSUM & HUSUMVOLD

KIRKER

Tema og fællesaktiviteter Ansigt til ansigt Begravelsestema

2 2 og 11

Babyrytmik og salmesang

HUSUMVOLD KIRKE

Salmemaraton til efteråret

11 12

Husum Kirke Kierkegaard festforestilling

3

Gud og gaffel

3

Notitser

3

Efterårets koncerter

4

Sorggruppe

4

Onsdagsklubben

5

Notitser

5

Gudstjenesteliste

6

Høstgudstjeneste - Morgensang - Voksenkoret

Allehelgensgudstjeneste - Musikalsk Legestue

Kontakt

12

Husumvold Kirke Gudstjenesteliste

7

Med noget på hjerte

8

Notitser

8

Koncert

9

Sorggrupper

9

Spaghettigudstjenester

9

Skovtur - Legestuen - Børnegudstjeneste - Konfirmandtilmelding

Festforestilling:

Paul Hüttel læser Kierkegaard s. 3 Begravelsestema:

Af jorden skal du igen opstå s. 2 og 11

Kirkebio

10

Høstmarkedet

10

Notitser

10

Kontakt

12

Allehelgensgudstjeneste - De 9 læsninger Studiegruppen - Højmessekoncert

September, oktober og november 2013


Vi tror på … kødets opstandelse

ANSIGT til

ANSIGT med Annalise Christensen

Annalise har i snart 20 år, sammen med tidligere sognepræst Corrie de Place, været leder af sorggruppen i Husum Kirke. Hvem er sorggruppen for? I princippet alle, der har mistet. I årenes løb har der været deltagere, der enten har mistet bedsteforældre, forældre, ægtefællen/kæresten eller et barn/barnebarn. Når vi i sorggruppen taler med deltagerne om dem de har mistet, forsøger vi at fokusere både på de gode ting, der har været i forholdet til afdøde, men også på de udfordringer der har været. Jeg tror, at det bedste man kan gøre i sorgbearbejdelsen, er at se den man har mistet som et helt menneske. Hvad har gennem de sidste 20 år været den drivende motivation for dit arbejde i sorggruppen? Min motivation kommer af at møde mennesker i sorggruppen, der i begyndelsen er knuget af sorg, men langsomt finder ressourcer i sig selv, som de ikke var klar over at de havde. Det er en gave at være vidne til, at et menneske åbner sig og begynder at fortælle om sit liv. Jeg har også oplevet at flere af deltagerne i sorggruppen har dannet venskaber for livet. Kirkebladet udgives af Husum og Husumvold Sognes Menighedsråd. Stof til næste nr. af kirkebladet (dec. jan. - feb. 2014) sendes senest d. 20. okt. til info-medarbejder Espen Bock på info.husumkirker@gmail.com

Overskriften er et citat fra trosbekendelsen, som vi siger i kirken hver søndag. Efter forsagelsen af Djævelen og de to afsnit der handler om Gud Fader og om Jesus Kristus, kommer der et afsnit der handler om Helligånden, kirken samt ”syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv”. At kristne tror på det evige liv, ved de fleste. Det med syndsforladelse (altså tilgivelse) er heller ikke helt ukendt. Men ”kødets opstandelse” – hvad er det nu lige det er for noget??? I H.C. Andersens eventyr ”Lille Claus og Store Claus” har den Store på et tidspunkt smidt den Lille ned i en sæk for at drukne ham. Mens Lille Claus ligger der i sækken, sukker han bedrøvet: ”Ak, jeg er så ung og skal allerede til Himmerig!”. Det udsagn vidner om en opfattelse af at livet på jorden er bedre end det der venter bagefter – i hvert fald så længe man er ung. Den opfattelse er ret udbredt, og hvis man ikke er sikker på om man tror på kristendommen eller ej, så er der heller ikke noget at sige til at man ikke tør satse sit eneste liv på at der kommer noget bedre efter døden. Men jeg har indtryk af at mange tænker at selv hvis kristendommens tale om det evige liv er sand, så er det vi har i vente, stadig ringere end det vi har! Og langt hen ad vejen skyldes det nok et manglende kendskab til hvad det med ”det evige liv” overhovedet går ud på. I tegnefilm ser man undertiden at en figur dør (for eksempel den onde kat der jagter musen), hvorefter dens sjæl stiger op til himlen – typisk som en gennemsigtig skikkelse med vinger og med et tomt udtryk i ansigtet. Hvis det er sådan vi forestiller os det evige liv, forstår jeg godt at de fleste af os langt foretrækker det virkelige liv i kød og blod som vi har her på jorden! Men tegnefilmenes sjæle er mere inspireret af den græske mytologis forestillinger om dødsriget (Hades) end af Bibelen. I kirken tror vi nemlig ikke at det der sker efter døden, er at ”sjælen til himmelvang løfter sig fri”, som der desværre står i den populære salme ”Nærmere, Gud, til dig”. Det kristne håb bygger derimod på påskens evangelium om Jesu opstandelse fra de døde: Jesus gik i døden for vores skyld for at vi skulle få en opstandelse der ligner hans. Og selvom der står i Bibelen at Jesus efter sin opstandelse blandt andet kunne gå igennem lukkede døre, så havde han alligevel en krop af kød og blod så han for eksempel kunne tilbyde tvivleren Thomas at han kunne stikke sin finger i hans hænder. Det evige liv i kristen forstand er ikke en pseudo-tilværelse hvor vi skal sidde på en sky og spille på harpe med et tomt udtryk i øjnene. Det er heller ikke en endeløs række af genfødsler til nye liv med både glæder og sorger. Det er et liv der er mere virkeligt end noget som helst vi tidligere har prøvet, det er et liv hvor alle smerter og sorger for evigt er afskaffet, og det er et liv som aldrig slutter. Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby Læs om bisættelse og begravelse på s. 11

2


DET SKER I HUSUM KIRKE

Høstgudstjeneste Søndag d. 22. september kl. 10.30. Kirken er pyntet med dét, der bliver os givet: Frugterne, blomsterne, høsten, føden. Ved Gudstjenesten takker vi for det, vi ikke skylder os selv; vores livs frugter. Vi takker for tro og for håb, for venskab og kærlighed - og vi takker for vores børn, der som små umodne æbler lander i vores favn, og som Gud giver os ansvar for at lade vokse og gro. Gud skaber og nyskaber – også om søndagen. Vi skal høre beretningen om en mand, der lider af vand i kroppen. I begyndelsen skabte Gud verden ved at fortrænge kaosvandene omkring os. Denne søndag slår nyskabelsens Gud atter til og fortrænger mandens indre kaosvand. Gudstjenesten er ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Efter gudstjenesten er der høstfrokost. Det koster 25 kr. at spise med.

Morgensang Begynd dagen med sang – det giver luft og liv! Der er morgensang hver torsdag morgen kl. 9.00 i Husum Kirke. Vi synger i kirken omkring flyglet, og der kan være oplæsning af en bibeltekst, et stykke lyrik, en bøn m.v. Bagefter er der kaffe indtil kl. 10. Morgensangen ledes af en af kirkens præster.

Voksenkoret Husum Kirkes Voksenkor er et kor for voksne i alle aldre. Du behøver ikke at kunne noder for at deltage, du skal bare have en stor portion sangglæde med dig! Vi synger både rytmiske og mere klassiske sange, én- og flerstemmigt, kanon, danske og engelske sange m.m. Det er gratis at deltage, og koret synger lejlighedsvis ved gudstjenester, koncerter og højtider i Husum Kirke. Kirsten Thorup er korleder, og koret øver mandage kl. 19-21 i Husum Kirke. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig koret, kan du kontakte Kirsten på tlf.: 61697059 eller mail: thorup2@tiscali.dk

Kierkegaard festforestilling Søndag d. 27. oktober kl. 15.00 - Fri entré

Skuespilleren Paul Hüttel læser ’Min Regine, en kærlighedshistorie’ ledsaget af cellisten Cecillie Hyldgaard der spiller musik af Mozart - en litterær-musikalsk festforestilling. Søren Kierkegaard mødte første gang den yndige og indtagende Regine Olsen i maj 1837 og tre år efter bliver de forlovet. Lidt over et år senere bryder Kierkegaard forlovelsen med hende og rejser til Berlin. Den fremtrædende skuespiller, oplæsningens grand old man, Reumert-prismodtageren Paul Hüttel læser Kierkegaards overvejelser over forlovelsen fra hans ’Efterladte Papirer’, ledsaget af cellisten Cecillie Hyldgaard, der spiller musik af Mozart. Det er forfatteren og filosoffen, mag.art. Jens Staubrand, der har redigeret Kierkegaards tekst til denne festforestilling og præsenterer eftermiddagens program. Arrangementet er lavet i samarbejde mellem Husum Kirke og Husumvold Kirke og er en del af arrangementsrækken Musik og ord.

Gud & Gaffel i Husum Kirke Vi holder gudstjeneste for børn og familier, for unge og gamle - tilrettelagt på børnenes præmisser med fortælling, leg, bevægelse og sang. Gud er nemlig også for børn! Efter gudstjenesten er der børnevenlig aftensmad. Børnene kan lege, og de voksne kan få en snak. Det er gratis at spise med og det kræver ikke tilmelding Der er Gud & Gaffel i Husum Kirke: Torsdag d. 26. september kl. 17 ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Torsdag d. 24. oktober kl. 17 ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen. Torsdag d. 5. december kl. 17 ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

3


DET SKER I HUSUM KIRKE

Efterårets koncerter i Husum Kirke Husum Kirke præsenterer i løbet af 2013 en række koncerter, der sætter kirken på det musikalske landkort. Omdrejningspunktet er 9 orgelkoncerter på kirkens ombyggede og udvidede orgel, med navne som Flemming Dreisig og Filip Forsberg der befinder sig i eliten af orgelsolister. Ombygningen og udvidelsen af orglet har givet instrumentet en helt ny klanglig farverigdom og medført at en meget større del af repertoiret for orgel kan realiseres. Ud over orgelkoncerter byder efteråret også på en koncert med deltagelse af tidligere sognepræst i Husum Kirke, Corrie de Place, samt en koncert der stiller skarpt på den musik som 200-årsjubilaren Søren Kierkegaard kan have hørt. Der er fri entré til alle koncerter. Søndag d. 1. september kl. 16.00: Orgelkoncert

Flemming Dreisig

(tidl. Københavns Domkirke, nu Brahetrolleborg Kirke). Musik af bl.a. J. S. Bach, Mozart, Fini Henriques og Sverre Eftestøl. Torsdag d. 12. september kl. 19.00

Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 16.00: Orgelkoncert

Filip Forsberg (Brøndbyøster Kirke). Musik af bl.a. J. S. Bach, Mendelssohn og Christian Præstholm. Torsdag d. 31. oktober kl. 19.00

Signe Asmussen, sopran Kristian Olesen, klaver

Opførelse af Paul Hindemiths ''Das Marienleben'' med tekst af Rainer Maria Rilke, i anledning af 50-året for Hindemiths død. Søndag d. 10. november kl. 16.00: Orgelkoncert

Allan Rasmussen

(Frederiksberg Kirke) Musik af bl.a. J. S. Bach, Mozart, Muffat og Kerll.

Torsdag d. 28. november kl. 19.00

Trio Aquila

Loussine Azizian/violin, Frederik Graversen/klaver og Julie Tandrup Kock/cello. Trioer af bl.a. Beethoven og Brahms.

Pianist Uffe Fløng

Ud- og indadvendt musik relateret til 200-årsjubilaren Søren Kirkegaard.

Efteråret byder bl.a. på en koncert med pianist Uffe Fløng, der spiller musik relateret til 200-årsjubilaren Søren Kierkegaard.

Søndag d. 29. september kl. 16.00: Orgelkoncert

Frank Jarlsfelt, orgel Corrie de Place, recitation

Musik af bl.a. Haydn og Otto Olsson. Et kammerorkester deltager også i koncerten.

For dig der har mistet Sorggruppe I Husum Kirke har vi erfaring for, at

det kan være en stor hjælp at være med i en sorggruppe, hvor man fortæller, lytter til og støtter hinanden. Der er altid mennesker omkring os, der sørger over et andet menneske, der er død. Omgivelserne lægger ikke altid mærke til det, eller de synes at den sørgende skal komme videre. Men det kan man ikke altid ”bare”. Derfor giver Husum Kirke mulighed for at være sammen med andre, der oplever det samme. Dette foregår sammen med sorggruppens ledere Annalise, Corrie og Bettina, der stiller spørgsmål og skaber rum til at fortælle om sorgen. En tidligere sorggruppedeltager beskriver det på denne måde: Jeg har i sorggruppen fået bearbejdet min sorg, som jeg ikke har fået det andetsteds. En anden siger: Der er en god og positiv stemning hver gang vi mødes, og der er både 4

plads til at svare på spørgsmål og til at sige fra, hvis der er noget man ikke vil svare på. Der har været sådanne sorggrupper i mere end 20 år i Husum Kirke, og erfaringerne har været gode. Så hvorfor ikke prøve at være med? Der begynder en ny gruppe fredag d. 27. september kl. 19.30, og den mødes efterfølgende 10 fredage. Inden du begynder i gruppen, tilbyder lederne en samtale på ca. en time. I samtalen fortæller de om gruppen, om deres måde at arbejde på, og du kan fortælle om dine forventninger. Du er altid velkommen til at ringe for at høre nærmere om sorggruppen i Husum Kirke eller for at aftale tid for en samtale. Corrie de Place på tlf. 38282207, Annalise Christensen på tlf. 38281865 og Bettina Birk Jensen på tlf. 30353597.


DET SKER I HUSUM KIRKE

Onsdagsklubben

Allehelgensgudstjeneste

Onsdagsklubben i Husum Kirke er et sted for dig, der gerne vil høre et spændende foredrag, synge en sang og ellers hygge dig sammen med andre. Ind imellem sang og foredrag er der kaffe eller te, samt ostemad og kage. Det koster 25 kr. at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig, så kom bare, når du har lyst: Onsdag d. 11. september kl. 14 Die Asta Maj Knudsen fortæller om stumfilmstjernen Asta Nielsen, der indtil første verdenskrig var en fejret europæisk filmstjerne. Hør om hendes dramatiske liv i Tyskland og ikke mindst i Danmark. Onsdag d. 25. september kl. 14 Ultima Thule Viggo Buje Christensen viser video fra Ultima Thule, der er oldtidens betegnelse for landet i det yderste nord. Vi skal på krydstogt langs Grønlands vestkyst fra Evighedsfjorden i syd til Siorapaluk, der er den yderste bygd i nord. Onsdag d. 9. oktober kl. 14 Dansk Sundhedsteam Vi skal først høre et oplæg om influenza og influenzavaccinen, hvorefter de der måtte ønske det, kan blive vaccineret af en erfaren sygeplejerske. Undervejs i eftermiddagen synger vi også fra Højskolesangbogen. Onsdag d. 23. oktober kl. 13-17 Løvfaldstur Vi tager i år på løvfaldstur til Hammermøllen, hvor vi går vi en tur i det smukke landskab. Ved hjemkomsten til Husum Kirke er der kaffe, the og sandwich. Turen koster 75 kr. alt inkl. - sidste frist for tilmelding er d. 16. oktober hos Ulla på tlf. 60129539. Onsdag d. 13. november kl. 14 Enneagrammets 9 typer Annalise Christensen fortæller om Enneagrammet, der er en frugtbar måde at beskrive vores adfærdsmønstre, styrker og svagheder. Onsdag d. 27. november kl. 14 Familien i det tyvende århundrede Sine Penthin Grumløse fortsætter sin foredragsrække om det 20. århundrede. Denne gang skal det handle om familieliv og familiepolitik.

Onsdagsklubben: Viggo Buje Christensen fortæller om Grønlands fantastiske natur.

Tirsdag d. 5. november kl. 19. Ensomheden og forladtheden. Det er næsten altid de to følelser, der fylder vores liv, når vi mister vores kære. Vi føler os ensomme og forladte, fordi en elsket person er væk, så vi ikke mere kan være sammen og dele dagens tanker, ord og begivenheder. Og vi føler os ensomme og forladte, fordi gamle venner og naboer tit ikke ved, hvad de skal stille op med vores sorg og derfor holder sig væk. Derfor inviterer Husum Kirke til Allehelgensgudstjeneste, hvor vi i fællesskab kan mindes vores døde. Der bliver sat ord og toner på sorgen og savnet - og på glæden og taknemligheden. Der vil endvidere være mulighed for at tænde et lys. Efter gudstjenesten er der kaffe, rødvin og ost. Gudstjenesten er ved alle kirkens præster. Musikalsk legestue I den musikalske legestue skal vi synge, danse og spille. Vi synger både salmer og andre gode sange – afpasset efter børnenes alder. Vi lærer remser og fagtesange og bruger kroppen så meget som muligt. Vi danser gamle og nye sanglege, og så spiller vi lidt på rytmeinstrumenter. Legestuen er for de 14-årige, og det er gratis at være med. Kirsten Thorup leder den musikalske legestue, og der er legestue den første lørdag i måneden kl. 10. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig og dit barn til den musikalske legestue, kan du kontakte Kirsten på tlf.: 61697059 eller e-mail: thorup2@tiscali.dk

5


PRÆSTER I HUSUM KIRKE: Bettina Birk Jensen: BBJ Nikolaj Hartung Kjærby: NHK - Iben Hornshøj Sørensen: IHS

N

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER I HUSUM KIRKE 6

SEPTEMBER I HUSUM KIRKE

Ons. d. 16.

Fyraftensgudstjeneste kl. 16.30 IHS

Tor. d. 17.

Morgensang

kl. 9.00 IHS

Søn. d. 20.

Højmesse

kl. 10.30 BBJ

Søn. d. 1.

14. s. e. trin.

Højmesse Koncert. Se s. 4

kl. 10.30 IHS kl. 16.00

Tir. d. 3.

Aftengudstjeneste

kl. 19.00 BBJ

Tor. d. 5.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

Ons. d. 23.

Løvfaldstur. Se s. 5

kl. 13.00

Søn. d. 8.

Højmesse

kl. 10.30 NHK

Tor. d. 24.

Morgensang Gud & Gaffel

kl. 9.00 BBJ kl. 17.00 IHS

Ons. d. 11.

Onsdagsklub

kl. 14.00

Søn. d. 27.

Tor. d. 12.

Morgensang Koncert. Se s. 4

kl. 9.00 IHS kl. 19.00

Højmesse Musik og ord. Se s. 3

kl. 10.30 IHS kl. 15.00

Tor. d. 31

Søn. d. 15.

Højmesse

kl. 10.30 IHS

Morgensang Koncert. Se s. 4

kl. 9.00 IHS kl. 19.00

Ons. d. 18.

Fyraftensgudstjeneste Menighedsrådsmøde

kl. 16.30 BBJ kl. 17.45

Søn. d. 3.

Højmesse

kl. 10.30 BBJ

Tor. d. 19.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

Tir. d. 5.

Søn. d. 22.

17. s. e. trin.

Høstgudstjeneste Høstfrokost

kl. 10.30 BBJ

Allehelgensgudstjeneste

kl. 19.00 IHS BBJ NHK

Ons. d. 25.

Onsdagsklub

kl. 14.00

Tor. d. 7.

Morgensang

kl. 9.00 IHS

Tor. d. 26.

Morgensang Gud & Gaffel

kl. 9.00 BBJ kl. 17.00 BBJ

Søn. d. 10.

24. s. e. trin. Koncert. Se s. 4

Højmesse

kl. 10.30 IHS kl. 16.00

Søn. d. 29.

Højmesse Koncert. Se s. 4

kl. 10.30 BBJ kl. 16.00

Ons. d. 13.

Onsdagsklub

kl. 14.00

Tor. d. 14.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

Søn. d. 17.

Højmesse

kl. 10.30 NHK

Ons. d. 20.

Fyraftensgudstjeneste Menighedsrådsmøde

kl. 16.30 BBJ kl. 17.45

15. s. e. trin.

16. s. e. trin.

18. s. e. trin.

OKTOBER I HUSUM KIRKE

21. s. e. trin.

22 s. e. trin.

NOVEMBER I HUSUM KIRKE Allehelgensdag Kirkefrokost

25. s. e. trin.

Tir. d. 1.

Aftengudstjeneste

kl. 19.00 BBJ

Ons. d. 2.

Salmemaraton

kl. 17.30

Tor. d. 3.

Morgensang

kl. 9.00 IHS

Tor. d. 21.

Morgensang

kl. 9.00 IHS

Søn. d. 6.

Højmesse

kl. 10.30 IHS

Lør. d. 23.

Gudstjeneste for de allermindste

kl. 10.00 BBJ

Ons. d. 9.

Onsdagsklub kl. 14.00 Menighedsrådsmøde kl. 17.45

Søn. d. 24.

Højmesse

kl. 10.30 BBJ

Tor. d. 10.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

Søn. d. 13.

Højmesse Koncert. Se s. 4

kl. 10.30 NHK kl. 16.00

Ons. d. 27.

Onsdagsklub

kl. 14.00

Tor. d. 28.

Morgensang Koncert. Se s. 4

kl. 9.00 BBJ kl. 19.00

19. s. e. trin.

20. s. e. trin.

Sidste søn. i kirkeåret

Lørdag d. 23. november kl. 10. Gudstjenesten er en festlig afslutning for de nuværende babyrytmik- og salmesangshold fra Husum og Husumvold Kirker, men henvender sig bredt til de allermindste børn og deres familier.

Spiritualitetsgruppen Vi lytter bl.a. til afstressende meditationsmusik, synger salmer og holder 10 minutters stilhed. Gruppen er åben for alle og er ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby. Vi mødes følgende mandage kl. 17.3018.30: D. 9. og 23. september, d. 7. og 21. oktober samt d. 11. november.

Er du tidligere eller kommende deltager i babysalmesang, er du også meget velkommen til at deltage. Efter gudstjenesten er der boller, frugt, saft og en kop kaffe eller the.

Konfirmandtilmelding Har man endnu ikke fået tilmeldt sig konfirmationsundervisning i 2013, bedes man snarest henvende sig til sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby.

Gudstjenesten er ved sognepræst Bettina Birk Jensen og Birthe Karlsson, der underviser i babyrytmik.

Menighedsplejens julehjælp Igen i år er der mulighed for lidt julehjælp til enlige forsørgere med små børn, hvor behovet er størst. Ansøgningsskema findes i kirken og afleveres i menighedsplejens postkasse senest d. 6. december.

Gudstjeneste for de allermindste

Husum Kirke: Søn. d. 18.9. er der kirkefrokost efter gudstjenesten: Pris 25 kr. inkl. drikkevarer (børn og konfirmander deltager gratis) Efter alle gudstjenester er der kaffe/te. Ved fyraftensgudstjenester er der dog kaffe/te inden gudstjenesten. Gangbesværede blive hentet oggudstjenesten: bragt i taxa til Pris alle 25 gudstjenester, koncerter og arrangementer i kirken. Søn.Kirkebil: d. 22.9 og d. 3.11 er derkan kirkefrokost efter kr. inkl. drikkevarer (børn og konfirmander gratis). til kirkens kontor (38285446) senest dagen før. EfterRing alle gudstjenester er der kaffe/te. Ved fyraftensgudstjenester er der dog kaffe/te inden gudstjenesten. Kirkebil: Gangbesværede kan blive hentet og bragt i taxa til alle arrangementer i kirken. Ring til kirkens kontor for at bestille taxa.


PRÆSTER I HUSUMVOLD KIRKE: Stig Boel: SB - Line Bjørn Hansen: LBH Lise Mortensen: LM - Karsten Flemming Thomsen: KFT

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER I HUSUMVOLD KIRKE

SEPTEMBER I HUSUMVOLD KIRKE

Søn. d. 1.

Højmesse

kl. 10.00 LBH

Tor. d. 5.

Børnegudstjeneste

kl. 10.30 LBH

Søn. d. 8.

Højmesse

kl. 10.00 KFT

Fre. d. 13.

Andagt Efterfulgt af Fredagsmødet

kl. 14.00 SB

Søn. d. 15.

Højmesse

kl. 10.00 LBH

Tir. d. 17.

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 LBH

Søn. d. 22.

Højmesse Koncert. Se s. 9

kl. 10.00 LBH kl. 15.00

Fre. d. 27.

Andagt Efterfulgt af Skovtur. Se s. 8

kl. 9.00 SB

Højmesse

kl. 10.00 SB

14. s. e. trin.

15. s. e. trin.

16. s. e. trin.

17. s. e. trin.

Søn. d. 29.

18. s. e. trin.

OKTOBER I HUSUMVOLD KIRKE

Tor. d. 3.

Andagt Efterfulgt af Kirkebio. se s. 10

kl. 18.30 SB

Søn. d. 6.

Højmesse Efterfulgt af pilgrimsvandring

kl. 10.00 LM

Fre. d. 11.

Andagt Efterfulgt af Fredagsmødet

kl. 14.00 LM

Søn. d. 13.

Højmesse kl. 10.00 LBH Efterfulgt af brunch

19. s. e. trin.

20. s. e. trin.

Søn. d. 20.

Højmesse

kl. 10.00 SB

Tir. d. 22.

Spaghettigudstjeneste

kl. 17.00 SB

Lør. d. 26.

Høstmarked Se s. 10

kl. 12-17

Søn. d. 27.

Højmesse

kl. 10.00 LBH

21. s. e. trin.

22 s. e. trin.

NOVEMBER I HUSUMVOLD KIRKE

Fre. d. 1.

Andagt Efterfulgt af Fredagsmødet

kl. 14.00 LM

Søn. d. 3.

Allehelgensdag Mindegudstjeneste

Højmesse

kl. 10.00 LBH kl. 14.00 LBH

Tor. d. 7.

Kirkebio

kl. 19.00

Søn. d. 10.

Højmesse

kl. 10.00 SB

Tir. d. 12.

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 LBH Fælles med Husum Kirke

Søn. d. 17.

Højmesse

kl. 10.00 LBH

Tir. d. 19.

Salmemaraton

kl. 17.30

Fre. d. 22.

Andagt Efterfulgt af Fredagsmødet

kl. 14.00 LBH

Søn. d. 24.

Højmesse

kl. 10.00 SB

Tir. d. 26.

De 9 læsninger Efterfulgt af fællesspisning. Se s. 10

kl. 17.00 SB

24. s. e. trin.

25. s. e. trin.

Sidste søn. i kirkeåret

NYT ANSIGT I KIRKEN Til efteråret begynder Therese Nielsen et praktikforløb som præst i Husumvold Kirke. Therese fortæller om sig selv: Jeg er 36 år og bor i Valby i en hyggelig andelsforening, hvor jeg er medlem af bestyrelsen. Jeg er født og opvokset i Køge, og flyttede til København, da jeg begyndte på teologistudiet. Ved siden af studiet, arbejder jeg hos Falck i deres fysisk rådgivningscenter, der omhandler alt fra kiropraktik til zoneterapi. I fritiden nyder jeg foredrag, gerne indenfor det eksistentielle område. Jeg er glad for musik og går til koncerter. Jeg interesserer mig for kunst, og i februar var jeg i Århus og se Edvard Munch udstillingen. Humor og satire er en del af min hverdag, og livet bliver en smule lettere efter div. satireprogrammer på Danmarks Radio. Efter jeg har afleveret mit speciale, håber jeg der bliver tid til at læse de bøger jeg har liggende, helst Kierkegaard. Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen!

PILGRIMSVANDRING Søndag d. 6. okto-

ber arrangerer sognepræst Lise Mortensen igen pilgrimstur efter højmessen. Denne vandring i den smukke efterårsnatur udgår fra Husumvold Kirke kl. 11.30, efter en forstærket kirkekaffe, og vi er tilbage kl. ca. 13.

MENIGHEDSRÅDSMØDER Husumvold Sogns Menighedsråd holder møder torsdag d. 26. september kl. 19, torsdag d. 24. oktober kl. 19 og torsdag d. 19. november kl. 19. Dagsorden og referat fra møderne findes på husumvoldkirke.dk. Møderne er offentlige, og alle er meget velkomne. HØJMESSE OG BRUNCH Efter højmessen søndag d. 13 oktober kl. 10 er der brunch. Alle er velkomne til at være med, det er gratis og kræver ikke tilmelding.

KIRKEKAFFE Efter alle gudstjenester er der kirkekaffe/te.

Husum Kirke: Søn. d. 18.9. er der kirkefrokost efter gudstjenesten: Pris 25 kr. inkl. drikkevarer (børn og konfirmander deltager gratis) Efter alle gudstjenester er der kaffe/te. Ved fyraftensgudstjenester er der dog kaffe/te inden gudstjenesten. Kirkebil: Gangbesværedesognebørn kan blive hentet og bragttili taxa til alle gudstjenester, koncerter ogtilarrangementer kirken. Kirkebil: For gangbesværede er der kirkebil alle gudstjenester og andagter. Kørsel højmessen fåsi ved at til kirkens kontor (38285446) senest dagen før før.- kørsel til aftengudstjenester og fredagsmøder senest dagen før. ringeRing til kirkens kontor (3860 9040) senest fredagen

7


DETSKER SKERIIHUSUMVOLD HUSUMVOLDKIRKE KIRKE DET

Skovtur til Jægerspris

Fredagsmødet er en foredragsrække, hvor du kan møde foredragsholdere med noget på hjerte. Vi begynder med en kort andagt i kirken, og undervejs i foredraget bliver der også tid til hyggesnak, kaffe og kage. Det koster 10 kr. at deltage. Fredag d. 30. august kl. 14

Fra horeunge til hoffets førstedame - et portræt af Grevinde Danner Fredag d. 27. september kl. 9 er det igen blevet tid til Husumvold Menighedsplejes "skovtur". Efter en morgenandagt i kirken ved sognepræst Stig Boel går turen til Jægerspris, hvor vi bl.a. skal se slottet og høre den fantastiske historie om Grevinde Danner, der i en årrække boede på slottet. Vi er hjemme igen ca. kl. 17. Hele herligheden koster 200 kr. og inkluderer frokost på en restaurant undervejs. Tilmelding og betaling hos kordegnen senest d. 22. september.

Legestuen Husumvold Kirkes legestue foregår i kirkens lokaler på onsdage fra kl. 1012. I legestuen har I mulighed for at træffe andre forældre og børn, hygge jer, lege, synge og udveksle erfaringer. Kontaktperson Gerd Hippe Hansen. Legestuen begynder igen efter sommerferien onsdag d. 4. september.

Børnegudstjeneste Torsdag d. 5. september kl. 10.30 er der børnegudstjeneste for menighedsbørnehaven, legestuen og alle andre interesserede ved sognepræst Line Bjørn Hansen.

Konfirmandtilmelding Har man endnu ikke fået tilmeldt sig konfirmationsundervisning i 2013, bedes man snarest henvende sig til sognepræst Line Bjørn Hansen. 8

Med noget på hjerte

Som optakt til efterårets ”skovtur” d. 27.9. til Jægerspris Slot fortæller Anna Grethe Bech den fantastiske historie om Grevinde Danner. Fredag d. 13. september kl. 14

En sløjfe bundet om en bombe - Frida Kahlos liv og malerier

Kunstner og kunsthistoriker Ole Bak Jakobsen fortæller den fascinerende historie om den mexicanske maler Frida Kahlo, der i efteråret er aktuel med en stor udstilling på Arken. Fredag d. 11. oktober kl. 14

Stjernestunder og sorte huller

Tidligere kulturminister Jytte Hilden holder foredrag om depression, der for én ud af tyve er et grundvilkår. Fredag d. 1. november kl. 14

Kristne ikoner, det guddommelig håndværk

Underviser Charlotte Weppenaar Pedersen udstiller sine ikoner i kirken og holder foredrag om ikonernes forkyndelse i form, farve og skønhed. Fredag d. 22. november kl. 14

Kager - kirkeåret rundt

Cand. theol. og kagebogsforfatter Lise Lotz fortæller om kagerne der knytter sig til årets højtider. Kristne ikoner - det guddommelig håndværk Fre. d. 1. nov. kl. 14 er der foredrag med Charlotte Weppenaar Pedersen om ikonernes forkyndelse i form, farve og skønhed. Hun påbegyndte sin uddannelse som ikonograf for 12 år siden hos Athosmunken Fader Gregorius og er fortsat i lære. Hun oprettede i 2001 Ikonskolen i Allerød. Fre. d. 1. nov. fra kl. 11-16 og søn. d. 3. nov. fra kl. 11-14 kan man se en række af Charlottes ikoner i Husumvold Kirke.


DET SKER I HUSUMVOLD KIRKE Verdensstjerne kigger forbi Søndag d. 22. september kl. 15 - Fri entré.

Den ukrainske bassanger, Taras Shtonda giver koncert i Husumvold Kirke på vej mod sine engagementer ude i Europa. Taras Shtonda regnes for efterfølgeren til den store russiske bas, Boris Chalyapin, og det er også sange fra hans repertoire vi skal høre. Taras Shtonda er en af de førende bassangere fra Østeuropa, han er tilknyttet Kiev opera, synger fast på Bolshoj, i operahuse i Malmø, Paris, Oslo, Antwerpen, München og Toulon. Han har sin faste akkompagnatør Anastasiya Titovych med sig på turné. Taras har gæstet Husumvold Kirke før, og dem, der var med dengang kan bevidne, at taget letter allerede ved første tone. Vi skal høre diverse operaarier samt russiske og ukrainske sange, og selvfølgelig kommer der ikke til at mangle ”Volga-sangen”, som var Chalyapins hovednummer overalt i verden.

Den ukrainske bassanger, Taras Shtonda giver koncert i Husumvold Kirke.

Et tab er altid så slemt, som det opleves Sorggrupper. Mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes og tale med andre, som har erfaringen af tab i nær erindring. I Husumvold Kirke har vi god erfaring med, at det hjælper at mødes i en sorggruppe og dele noget af alt det, der tynger efter et dødsfald. Grupperne varetages

af sognepræst Line Bjørn Hansen og Lydia Thomsen, som er pensioneret plejehjemsforstander og sygeplejerske. Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig en sorggruppe, er du meget velkommen til at kontakte Line på tlf. 61201898 og e-mail: lbh@km.dk eller Lydia på tlf. 41628601 / 38288601 og mail: lydia@thomsen.mail.dk Sorggruppen mødes på udvalgte mandage fra kl. 10-12.

Spaghettigudstjenester En spaghettigudstjeneste i Husumvold Kirke er en gudstjeneste på børnenes præmisser for børnefamilier, bedsteforældre og andre interesserede. Det er kirke og kristendom i børnehøjde, når der bliver fortalt bibelhistorier så børnene kan forstå det.

4

Tirsdag d. 12. november kl. 17 er spaghettigudstjenesten lavet i fællesskab med Husum Kirke, og hele kirkerummet bliver forvandlet til en festsal, hvor alle kirkegængerne inviteres til at deltage i brylluppet i Kana; det bryllup hvor Jesus forvandlede vand til vin. Efter alle spaghettigudstjenesterne er der fællesspisning, hvor menuen naturligvis er spaghetti med kødsovs. Det er gratis at deltage, og det kræver ikke tilmelding. Efterårsprogrammet ser således ud: Tir. d. 17. september kl. 17 ved Line Bjørn Hansen, tir. d. 22. oktober kl. 17 ved Stig Boel og tir. d. 12. november kl. 17 ved Line Bjørn Hansen og Nikolaj Hartung Kjærby. 9


DET SKER I HUSUMVOLD KIRKE Allehelgensgudstjeneste Søndag d. 3. november kl. 14: Allehelgen er en ældgammel kristen helligdag, som mange kirker landet over holder fast i ved at holde allehelgensgudstjenester, hvor vi mindes dem, vi har mistet. I Husumvold Kirke inviterer vi til en stille og stemningsfuld mindegudstjeneste med sognepræst Line Bjørn Hansen. Sjølund Kammerkor deltager i mindegudstjenesten under ledelse af dirigent Jan Scheerer. De synger satser fra en Requiem-messe af renæssancekomponisterne Guillaume de Machaut, Josquin des Prez, Palestrina og Victoria. Efterfølgende er der mulighed for at blive til en kop kaffe. DDe 9 læsninger

Tirsdag d. 26. november kl. 17: De 9 læsninger er en engelskinspireret gudstjeneste, der er bygget op omkring 9 tekster fra Bibelen, der alle fortæller om eller varsler Jesu fødsel. Teksterne læses af menigheden, og ind imellem teksterne er der sang ved et vokalkammerensemble dirigeret af Stephan Nørklit Roed. Efter gudstjenesten er der fællesspisning. Det koster 30 kr. at deltage i spisningen, og der er tilmelding og betaling til kordegnen senest d. 19.11.

Film der gør indtryk Til efteråret er der kirkebio i Husumvold Kirke med film, der skiller sig ud. Sognepræst Stig Boel kommer med et kort oplæg til hver film, og bagefter er der mulighed for at diskutere det der gjorde indtryk. Fri entré. Øl og vand: 10 kr. Torsdag d. 3.10. kl. 18.30: Carnage En seriøs og samtidig meget underholdende komedie af Roman Polanski om mødet mellem to helt almindelige pæne ægtepar – et møde der ender i et psykisk blodbad! Aftenen begynder med en andagt, og der er ost og rødvin til filmen. Torsdag d. 7.11. kl. 19: Schindlers liste Spielbergs mesterværk om Otto Schindler, som reddede utallige jøder fra koncentrationslejrene. En meget stærk film om ondskab og frelse. Filmen er en helaftensfilm, og der kan købes øl og vand.

Der er loppemarked, restaurant, tombola, julegavebod, og meget mere ved årets høstmarked i Husumvold Kirke. Her er det en af børneboderne for de mindste træk i snoren og se hvad der sker!

Studiegruppen Alle er velkomne til at deltage i studiegruppens møder, hvor der diskuteres kirke og kristendom. Første møde efter sommerferien er tirs. d. 3. september kl. 19. Kontaktperson er Søren Hansen: Tlf. 44940856, mail: shansen4@post.tele.dk Højmessekoncert 1. søndag i advent, d. 1. dec. kl. 10 Festlig højmesse med Frederiksberg Kammerkor, dirigeret af Adam Faber. Koret synger satser fra den franske komponists Charles Gounods Messe Chorale, akkompagneret på orglet af Husum Kirkes organist, Frank Jarlsfelt. 10

Gør et fund på høstmarkedet Lørdag d. 26. oktober kl. 12-17. D. 3. december 1960 blev der

for første gang afholdt høstmarked i den netop indviede Husumvold Kirke, og siden har det været en tradition at afholde høstmarked i kirken når det blev efterår. Der er restaurant, tombola, julegavebod, boder for børnene og meget mere. Høstmarkedet er den begivenhed i kirken, hvor gamle sognebeboere mødes og snakker om gamle dage, mens nye kommer til og måske gør et fund på det store loppemarked i kælderen. Spejderne modtager meget gerne gamle ting & sager, og overskuddet fra salget går til kirkens arbejde for børn, unge og ældre. Hvis du har lyst til at give en hånd med eller har spørgsmål angående høstmarkedet, kan du kontakte Morten Fog Jensen, der står for planlægningen: Tlf. 40950400, mail: fog.jensen@mail.dk


Begravelse er afsked og forkyndelse En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

verden er det. Med til at være et jordisk menneske hører, at vi engang dør og går tilbage til jorden. Vi er en del af det biologiske kredsløb.

Før begravelsen eller bisættelsen taler de pårørende med præsten og forbereder ritualet i kirken. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Men vi er mere end jord. Vi har fået livsånde, så vi kan trække vejret og leve. Vi er også åndelige mennesker, fordi Gud har skabt os i sit billede. Derfor skal vi igen opstå. Vi ved ikke til hvad eller hvordan, men i Bibelen står der, at vi som Kristus skal opstå fra de døde. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Ved den efterfølgende begravelse eller bisættelse i kirken bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik. Forskellen på en begravelse og en bisættelse er at begravelsen afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen. Jordpåkastelsen, som ved en bisættelse foregår inde i kirken og ved en begravelse ude ved graven, foregår på den måde, at præsten kaster jord på kisten tre gange og siger: ”Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå”. Det betyder, at vi er født som jordiske mennesker. Vi er skabte af Gud, som hele den jordiske

Ritualet sætter altså det enkelte menneskes fortælling ind i en større fortælling. En fortælling, der ikke alene handler om det, vi ved, men også om det vi tror og håber på. Historien om Jesus handler om, at Gud blev et menneske som os. Han blev født, han led og han døde. Men sådan endte det ikke. Jesus opstod af graven og gav os håbet om, at det samme vil ske for os. Vi er ikke bare jordiske og kødelige mennesker, vi har også fået Guds Ånd. Derfor kan vi tro og håbe over al forstand. Begravelsesritualet minder os derfor om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt: Gud er med os i livet, i døden og efter døden. Kilde: folkekirken.dk

Babyrytmik og salmesang Babyrytmik og salmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til dig og dit barn i alderen 0 - ca. 1 år, hvor børnene stimuleres med sang, musik og bevægelse. Du kan gå til babyrytmik i både Husumvold Kirke og Husum Kirke begge steder er det Birthe Karlsson der underviser. Husumvold Kirke: Nyt hold begynder mandag d. 16. september kl. 10. Derefter er der babyrytmik 10 mandage kl. 10. Husum Kirke: Nyt hold begynder torsdag d. 19. september kl. 10. Derefter er der babyrytmik 10 torsdage kl. 10. Det er gratis at deltage. Tilmelding til infomedarbejder Espen Bock på tlf: 24420399, mail: info.husumkirker@gmail.com

11


KONTAKT

Husum Kirke

Husumvold Kirke

www.husumkirke.dk

www.husumvoldkirke.dk

Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj

Kordegn: Lene Overgaard Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj, tlf. 38285446, mail: lwo@km.dk. Kontortid man.-fre. kl. 10-14, tir. tillige kl. 16-18. Kirkerummet er åbent i kontorets åbningstid. Sognepræst: Nikolaj Hartung Kjærby Storegårdsvej 36, 2. 1, 2700 Brønshøj. Tlf. 41575122, mail: nikolaj@hartungkjaerby.dk. Træffes i kirken tir. kl. 16.30-17.30, ons. kl. 9-10 og fre. kl. 10-11. Tlf.træffetid man. kl. 10-11. I øvrigt efter aftale.

Gadelandet 25, 2700 Brønshøj

Kordegn: Torben Gamst Jensen Gadelandet 25, 2700 Brønshøj, tlf. 38609040, mail: husumvold.sogn@km.dk. Kontortid man. kl. 9-13, tir.- fre. kl. 9.30-13, tir. tillige kl. 16-18. Kirkerummet er åbent i kontorets åbningstid. Sognepræst (kirkebogsførende): Stig Boel Pilesvinget 67, 2700 Brønshøj. Tlf. 24420395, mail: sbo@km.dk. Tlf.træffetid tir., ons. og fre. kl. 10-11, tor. kl. 17.30-18.30. I øvrigt efter aftale.

Sognepræst: Bettina Birk Jensen Tryggevældevej 78, 2700 Brønshøj. Tlf.: 30353597, mail: bbje@km.dk. Træffes tir., ons. og fre. kl. 10-11. Tlf.træffetid: tor. kl. 17-18. I øvrigt efter aftale.

Sognepræst: Line Bjørn Hansen Dybekær 27, 2700 Brønshøj. Tlf. 61201898, mail: lbh@km.dk. Tlf. træffetid man., tir. og fre. kl. 10-11, tor. kl. 17.30-18.30. I øvrigt efter aftale.

Konstitueret sognepræst: Iben Hornshøj Sørensen Vikar for sognepræst Mette Høgenhaven Tlf.: 51274784, e-mail: ibks@km.dk Træffes i kirken: Man., tir. og tor. kl. 10-11. Tlf.træffetid: Ons. kl. 17-18. I øvrigt efter aftale.

Sognepræst: Lise Mortensen Tlf. 38746600, mail: limo@km.dk. Træffetid i Husumvold Kirke tir. kl. 10-11. I øvrigt efter aftale.

Kirketjener: Claus Petersen Tlf. 38287558. 1. organist: Frank Jarlsfelt Tlf. 22153315, mail: frank.jarlsfelt@gmail.com 2. organist: Kirsten Thorup Leder af voksenkoret og den musikalske legestue: Tlf.: 61697059, mail: thorup2@tiscali.dk

Kirketjener: Ole Bergholz-Knudsen Tlf. 38604306, mail: husumvold@mail.dk Organist: Eva Maria Jensen Tlf. 38875746, mail: organist.husumvold@gmail.com Menighedsrådets formand: Birgit Jensen Tlf. 38289246 eller 24279946 Samarbejdsrådets formand: Søren Hansen Tlf. 44940856, mail: shansen4@post.tele.dk

Menighedsrådets formand: Børge Rossing Tlf. 38746699 eller 41494011.

KFUM-spejderne: Gruppeleder: Søren Skyum Tlf. 27289632, mail: soerenvs@hotmail.com

Husum Sogns Menighedspleje: Ulla Nielsen Tlf. 60129539, mail: uan.ulla@jubii.dk

Menighedsplejens formand: Lydia Thomsen Tlf. 38288601.

FDF K26 Husum: Camilla Schmidt Tlf. 30702632. www.K26.dk

Husumvold Menighedsvuggestue og -børnehave Vindingevej 16, 2700 Brønshøj. Tlf. 38804610. Leder: Dorte Zachariassen.

Husum Menighedsvuggestue og -børnehave Korsager Allé 16, 2700 Brønshøj. Ledere: Pia Mackeldey (tlf. 38280650) og Edith Thykén (tlf. 38284140).

Info- og koordinationsmedarbejder for Husum og Husumvold Kirker: Espen Bock Andersen Tlf. 24420399, mail: info.husumkirker@gmail.com. Træffes i Husum Kirke tir. kl. 9-13 og Husumvold Kirke ons. kl. 9-13.

Salmemaraton løber videre Til efteråret vil der igen være mulighed for at lægge stemme til nogle af salmebogens 791 salmer, når Bispebjerg-Brønshøj Provstis salmemaraton løber videre. En lang række kirker har siden 2012 været sammen om at give salmesangen vinger, og fra september tages der hul på efterårets runde: Hver 14. dag bliver der afholdt en salmeetape i én af provstiets kirker. Det vil foregå skiftevis på onsdage og tirsdage i tidsrummet kl. 17.30-19.00.

Hver gang synges der 15 salmer. Onsdag d. 2.10 kl. 17.30-19.00 synges salmerne 331- 345 i Husum Kirke, og tirsdag d. 19.11 kl. 17.30-19.00 synges salmerne 376-390 i Husumvold Kirke. Se programmet for efterårets salmemaraton på hjemmesiden: bispebjerg-bronshojprovsti.dk. I løbet af hvert arrangement er der en pause, hvor der serveres en sandwich, en kop kaffe og lidt sødt.

Kirkebladet september-november 2013  
Kirkebladet september-november 2013  
Advertisement