Page 1

HUSUM & HUSUMVOLD

KIRKER Tema:

Tema og fællesaktiviteter Menighedsrådsvalg 2-4 og 13-15

Menighedsrådsvalget i din kirke

Ansigt til ansigt

2

Babyrytmik og salmesang

2

Voksenkoret HUSUMVOLD

KIRKE 15

Salmemaraton

16

Husum Kirke Baard Owe

4

Spaghettigudstjenester

5

Lillefredag Live

5

Notitser

5

Høstgudstjeneste - Morgensang Meditationsgudstjeneste Konfirmationstilmelding

Koncerter og foredrag

6

Sorggruppen

6

Onsdagsklubben

7

Notitser

7

Allehelgensgudstjeneste Musikalsk Legestue - Gudstjeneste for de allermindste

Gudstjenesteliste Kontakt

8 16

Husumvold Kirke Gudstjenesteliste

9

Foredrag der fænger

10

Notitser

10

Skovtur til Vejleå Kirke - Pilgrimsvandring - Børnegudstjeneste

Baard Owe Hør ham læse noveller af B. S. Ingemann

S.4

Uforglemmelig musik

11

Sorggrupper

11

Spaghettigudstjenester

11

Kirkebio

12

Høstmarked

12

Notitser

12

Hymns from Nineveh

Allehelgensgudstjeneste - De 9 læsninger - Legestuen - Studiegruppen

Hymns from Nineveh

14

Oplev Jonas Haahr Petersen solo S.14

Kontakt

16

September, oktober og november 2012


Tema:

Menighedsrådsvalg 2012

ANSIGT til

ANSIGT med Valborg Kofoed-Enevoldsen Valborg er uddannet sygeplejerske i 1966 og har fra 1984-2011 arbejdet på Rigshospitalets børneklinik med speciale i læbe-ganespalte. Sideløbende har hun gennem mange år lavet frivilligt arbejde i Husum Kirke. Hvorfor har du valgt at lave frivilligt arbejde? Jeg holder meget af mennesker og har været vant til at møde mange mennesker i mit arbejde. Derfor giver det mig en stor glæde at se, hvordan folk kommer igen og igen og er glade for at hygge i Onsdagsklubben, hvor jeg hjælper til med det praktiske. Det er jo en rigdom at opleve folk åbne op og begynde at fortælle om deres liv. Hvad er din holdning til de aktuelle kirkelukninger? Jeg synes at debatten om kirkelukninger fylder alt for meget i medierne. Folk hører jo slet ikke om alt det der sker til hverdag i en kirke, alle de forskellige aktiviteter der er i løbet af en ganske almindelig uge.

Vil du være med på holdet? D. 13. november er der menighedsrådsvalg i landets 2163 sogne og dermed også i Husum og Husumvold Sogne. Skal der være rockkoncert i din lokale kirke? Ny kunst? Eller midnatsgudstjenester? Du kan få indflydelse på det og meget mere, som medlem af menighedsrådet.

Menighedsrådets opgaver De danske menighedsråd er et eksempel på et velfungerende nærdemokrati, der giver dig mulighed for at få direkte indflydelse på din lokale kirkes fremtid. De valgte menighedsråd sidder altid i perioder på 4 år, og da det seneste valg fandt sted i 2008, er den nuværende periode ved at udløbe. Derfor skal der vælges nye medlemmer til menighedsrådene for den kommende 4-års periode. Menighedsrådene har en række faste opgaver, som skal løses året rundt, men der er også plads til at lave nye tiltag. Som medlem af et menighedsråd er du med til at bestemme, hvordan kirkens penge skal bruges: Skal der f.eks. arrangeres rockkoncerter, babysalmesang, midnatsgudstjenester og spaghettigudstjenester? Menighedsrådene er også Danmarks største arrangør af kulturarrangementer, og både foredrag og koncerter er tit på programmet i kirkerne. De faste opgaver omfatter desuden børne-/ungdoms-/ældrearbejdet, administration af kirkens ejendomme, budget og regnskab. Endelig er det en vigtig del af menighedsrådets arbejde at ansætte nye præster samt lede og ansætte kirkens øvrige ansatte.

Vil du være med på holdet? Hvis du er interesseret i at stille op som kandidat til menighedsrådet i Husum Sogn eller Husumvold Sogn, er det god idé i første omgang at kontakte formanden for valgbestyrelsen i dit sogn (se s. 3 og s. 13) for en uformel snak om det, der netop interesserer dig ved menighedsrådsarbejdet. Det næste skridt er at møde op på orienterings- og opstillingsmødet i dit sogn. Det er her kandidaterne forsøger at nå til enighed om at stille op på en samlet liste. Hvis det lykkes at samle alle kandidater Maria Sparre- på én liste, kan valget reelt afgøres allerede i oktober, hvor listerne indleveres og behandles af valgbestyrelsen. Dette kaldes Petersens et aftalevalg. udsmykning i Husumvold Kirke.

Fortsættes s. 15.

Babyrytmik og salmesang Babyrytmik og salmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til dig og dit barn i alderen 0 - ca. 1 år, hvor børnene stimuleres med sang, musik og bevægelse. Du kan gå til babyrytmik i både Husumvold Kirke og Husum Kirke - begge steder er det Birthe Karlsson der underviser.

Det er gratis at deltage. Tilmelding til infomedarbejder Espen Bock på tlf: 24420399, mail: info.husumkirker@gmail.com 2

Husumvold Kirke: Nyt hold begynder mandag d. 17. september kl. 10. Derefter er der babyrytmik 10 mandage kl. 10. Husum Kirke: Nyt hold begynder torsdag d. 20. september kl. 10. Derefter er der babyrytmik 10 torsdage kl. 10.


HUSUM KIRKE MENIGHEDSRÅDSVALG - HUSUM SOGN DET SKER I HUSUMVOLD2012 KIRKE

Opstillingsog orienteringsmøde

Onsdag d. 12. september kl. 19 er der orienterings- og opstillingsmøde i Husum Kirke. Her fortæller menighedsrådet først om kommende opgaver og gennemgår reglerne for opstilling af kandidater. Derefter forsøger kandidaterne at nå til enighed om at stille op på en samlet liste. Det er altså meget vigtigt, at man som ny kandidat deltager i dette møde – det er her valget skydes i gang! Hvis det lykkes at samle alle kandidater på én liste, kan valget reelt afgøres allerede i oktober, hvor listerne indleveres og behandles af valgbestyrelsen. Dette kaldes et aftalevalg. Traditionelt bliver over 90% af menighedsrådsvalgene afgjort ved aftalevalg frem for ved afstemningsvalg, hvor flere lister med kandidater kommer til afstemning.

Formand for valgbestyrelsen

En kirke i offensiven INTERVIEW: Husum Sogns menighedsrådsformand Børge Rossing ser det som en af sine vigtigste opgaver at gøre kirken til en central spiller i lokalsamfundet, og til et sted hvor der er plads til alle. Hvordan opfatter du din rolle som formand for menighedsrådet? Jeg mener at formanden skal være den dynamo, der sikrer at kirken er i offensiven. I stedet for at tale om kirkelukninger, skal vi gøre alt for at vise hvor nødvendige vi er, og hvilken vigtig betydning kirken har i lokalsamfundet. Det er derfor Husum Kirke har et meget højt aktivitetsniveau med mange gudstjenester, koncerter, foredrag osv. - og det er derfor vi har sat nogle store projekter i gang inden for de sidste år, hvor vi bl.a. har fået en helt ny udsmykning i kirken og er ved at få renoveret orgel og klokketårn. Hvad synes du, er det vigtigste i arbejdet som menighedsrådsmedlem? Det vigtigste for mig er at være med til at fremme en kultur i kirken, hvor man accepterer og lytter til hinanden. Jeg ønsker at præge det kirkelige liv så vi får en inkluderende kirke, dvs. en kirke hvor der er plads til alle. En af menighedsrådets mange spændende opgaver er at stå for ansættelsen af nye præster i sognet. I Husum Kirke er der tre præster, og i forbindelse med de ansættelser jeg har været med til, har det været vigtigt for mig, at vi sikrede os, at der var flere teologiske retninger repræsenteret i kirken, således at alle der kommer i kirken oplever, at her har de hjemme, og her bliver de hørt. Det betyder bestemt ikke at jeg er enig med alle præsterne – men det er heller ikke dem jeg er enig med som jeg lærer noget af! Børge Rossing er 69 år og har i 32 år arbejdet som gymnasielærer på Helufsholm og Stenhus Kostskoler. Han blev valgt ind i menighedsrådet i 2004 og genopstiller til valget i november 2012.

Formand for menighedsrådet, Børge Rossing, foran Husum Kirke, hvor bl.a. tårnet er ved at blive renoveret.

Har du spørgsmål omkring menighedsrådsvalget, eller er du interesseret i at stille op som kandidat til menighedsrådet i Husum Sogn, kan du kontakte formand for valgbestyrelsen Manfred Fritz Crety på tlf. 38 71 44 85 eller e-mail: mcrety@gmail.com.

3


KIRKE DET SKER HUSUM I HUSUM KIRKE Menighedsrådsvalg 2012

En oplevelse af fællesskab Ulla Nielsen er 53 år og tidligere hjemmehjælper. Hun blev valgt ind i menighedsrådet i 1992 og har i dag bl.a. ansvaret for Onsdagsklubben, hvor der arrangeres foredrag og sang året rundt. Hun genopstiller til valget i november. Hvorfor vil du anbefale andre at bruge deres tid i et menighedsråd? Jeg oplever at der er mange fordomme omkring hvad en kirke er. Mange forestiller sig at den er kedelig og støvet. Jeg kunne godt unde en masse mennesker at opleve kirken indefra og se hvilken mangfoldighed af aktiviteter og mennesker der er i kirken i løbet af en ganske almindelig uge. Samtidig er den enkelte kirke jo ikke en lukket kreds. Vi har f.eks. et berigende samarbejde med Husumvold Kirke, der ikke ligger så langt herfra. Hvad synes du, er det vigtigste i menighedsrådsarbejdet? Det vigtigste er at få idéer og så udføre dem. Det er ikke nok kun at bringe dem på bane; man skal også følge dem til dørs. Så kan man opleve den store glæde det er at skabe noget sammen med andre. I Onsdagsklubben, som jeg er involveret i, kommer der meget forskellige mennesker, med meget forskellige baggrunde, men der er en grundlæggende oplevelse af fællesskab. Jeg tror at kirken betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker.

Hvis du var kirkeminister, hvad ville du så lave om i folkekirken som det første? Det er netop blevet lavet om! Nu kan folk af samme køn blive viet i kirken og det synes jeg er rigtig glædeligt. Det eneste er at ritualet nok burde have været indført for længe siden.

DOBBELTGÆNGEREN Baard Owe i Husum Kirke Tirsdag d. 25. september kl. 19.00 - Fri entré

De fleste kender guldalderdigteren B. S. Ingemann som ophavsmand til lyse morgensange som Nu titte til hinanden og Morgenstund har Guld i Mund. Færre kender ham som forfatteren til en række mørke og uhyggelige noveller hvori varulve, dæmoner, spøgelser og dobbeltgængere med foruroligende realisme rokker ved hverdagsvirkeligheden. Det er denne fortrængte side af guldalderen, der hentes frem, når den karismatiske skuespiller Baard Owe fortolker noveller af B. S. Ingemann og H. C. Andersen, hvor dobbeltgængeren er den dominerende dæmoniske figur. Baard Owe (f. 1936) har i sin karriere spillet en lang række markante roller på film og tv, f.eks. i Lars Von Triers Riget, hvor han spillede den uforglemmelige professor Bondo, og serien Hotellet, hvor han var den mystiske altmuligmand. Baard Owe får undervejs i arrangementet med- og modspil af Husum Kirkes kor, der synger salmer og sange af Ingemann og Andersen. Aftenen er arrangeret i samarbejde mellem Husum og Husumvold Kirker og indgår i arrangementsrækken Musik og ord.

4


DET SKER I HUSUM KIRKE

Høstgudstjeneste Søndag den 16. september kl. 10.30. Kirken er pyntet med høstens farver og frugter, og vi vil stille spørgsmålet: Hvad er det i grunden, vi lever af? I Fadervor beder vi: ”Giv os i dag vores daglige brød”. Men hvad er det, vi beder om? Hvad er vores daglige brød? Hvad er det, vi ikke kan leve foruden? Vi skal høre teksten fra Lukasevangeliet om Martha og Maria: De to kvinder får besøg af Jesus, og mens Martha sørger for, at der kommer mad på bordet, sætter Maria sig ned og lytter til Jesus. Gudstjenesten er ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Efter gudstjenesten er der Høstfrokost. Det koster 25 kr. at spise med.

Morgensang Begynd dagen med sang – det giver luft og liv! Der er morgensang hver torsdag morgen kl. 9.00 i Husum Kirke. Vi synger i kirken omkring flyglet, og der kan være oplæsning af en bibeltekst, et stykke lyrik, en bøn mv. Bagefter er der kaffe indtil kl. 10. Morgensangen ledes af en af kirkens præster.

Meditationsgudstjeneste Tirsdag d. 2. oktober kl. 19 er der igen meditationsgudstjeneste i Husum Kirke. Kirkerummet er pyntet op med levende lys, og i stedet for prædiken er der en tid til stilhed med mulighed for at besøge forskellige ”stationer” rundt om i kirkerummet og fx tænde et lys eller skrive en bøn. Gudstjenesten er tilrettelagt af Nikolaj Hartung Kjærby i samarbejde med en frivillig arbejdsgruppe.

Konfirmationstilmelding Har man endnu ikke fået tilmeldt sig konfirmationsundervisning i 2012, bedes man snarest henvende sig til sognepræst Bettina Birk Jensen.

Spaghettigudstjenester Den 4. torsdag i måneden kl. 17.00. Maden er klaret – den spiser vi sammen. Men først er der gudstjeneste og hyggeligt fællesskab for børnefamilier, bedsteforældre og andre interesserede. Gudstjenesten varer ca. en halv time og foregår på børnepræmisser med gode fortællinger, sang og samvær. Det er gratis - både at være med og spise med - og tilmelding er ikke nødvendig. Spaghettigudstjenesten torsdag d. d. 25. oktober kl. 17 er arrangeret i samarbejde med Husumvold Kirke og byder på en helt speciel oplevelse for børnene. Vi skal nemlig møde teatergruppen GIÒIA, der spiller musik og fortæller eventyret om det mystiske orgel og de 24 prinsesser, der pludselig forsvandt. Forestillingen bringer os ind i en verden fuld af leg og overraskelser, hvor tilhørerne præsenteres for forskellige instrumenter undervejs. Ikke så ofte er det på sin plads at have de yngste tilhørere, som ikke kan sidde stille, med til koncert. Men ved denne lejlighed er det musik for alle aldre, og det er oplagt at både børn, forældre og bedsteforældre kan dele denne oplevelse. Der er spaghettigudstjenester i Husum Kirke: Tors. d. 23. august kl. 17 ved Bettina Birk Jensen. Tors. d. 27. september kl. 17 ved Mette Høgenhaven. Tors. d. 25. oktober kl. 17 ved Bettina Birk Jensen og tors. d. 22. november kl. 17 ved Mette Høgenhaven.

Lillefredag Live Torsdag d. 30. august kl. 19 i Husum Kirke: Lillefredag Live er fest på en torsdag hvor alle bare chiller for vildt, et eller flere unge upcoming bands leverer musikken, og to dygtige bartendere mixer spændende alkoholfrie drinks så man kan gå i skole dagen efter uden tømmermænd. Torsdag d. 30. august præsenterer Ungdomskirken Lillefredag Live i en akustisk udgave med de to duoer Grim Ræv og Sofie & Sophie. Sofie & Sophie, med efternavnene Gerup og Pedersen, har et lyrisk, enkelt og stemningsmættet grundudtryk. Med deres stemmers bløde klange, som er blevet sammenlignet med Randi Laubek, serverer de vokalharmonier der både trives i de lette luftlag og i dybden. Grim Ræv, bestående af William Yazaki og Villads Bugge Bang, synger undergrundsviser og fortæller historier, drevet af blues og folk guitar samt percussion og beatbox. Arrangementet er lavet i samarbejde med Tjek facebook-gruppen Husumvold Kirke. Fri entré. Ungdomskirke i Husum 5


DET SKER I HUSUM KIRKE

Koncerter og foredrag i Husum Kirke Torsdag d. 6. september kl. 19.00

Tidløs musik

Endnu en koncert med noget af den bedste og mest tidløse musik: Frank Jarlsfelt spiller klavermusik af Mozart (en fantasi), Beethoven (sonaten i d-mol, der siden har fået tilnavnet Stormen), én af Danmarks betydeligste komponister, I.P.E. Hartmann (musikalske karakterstykker, komponeret over digte af H.C. Andersen) og Schubert (hans underskønne Moments Musicaux – musikalske øjeblikke). Fri entré. Torsdag d. 4. oktober kl. 19.00

Klaverduoen Thorson/Thurber

tyske filosof Friedrich Schelling, der lancerede ideen om Gud som værende til stede overalt i naturen med sin berømte sentens: Ånden slumrer i stenen, drømmer i planten, vågner i dyret og kommer til bevidsthed i mennesket. Panteismens ideer var inspirationskilde for forfattere som Goethe, komponister som Schubert og malere som Caspar David Friedrich. Det er menighedsrådsformand i Husum Sogn, Børge Rossing der fortæller om, og kommer med eksempler på den tyske romantik, og vi skal også undervejs høre sange af bl.a. Schubert. Arrangementet er lavet i fællesskab med Husumvold Kirke og en del af arrangementsrækken Musik og ord. Fri entré.

Det er svært at forestille sig to mennesker spille på ét instrument, men klaveret er en undtagelse; og pianisterne Ingryd Thorson og Julian Thurber har gjort det til deres specialitet i en sådan grad, at de har opnået stor international anerkendelse, både for deres liveoptræden og for deres cd-indspilninger. Deres synkrone og nærmest telepatiske sammenspil kan man hér opleve i værker af Dvorak, Brahms, Schubert og Ravel. Fri entré. Søndag d. 25. november kl. 15.00

Romantikken og religionen Vi skal på en rejse ind i 1800-tallets tyske romantik, som den kom til udtryk i litteratur, billeder og musik. Omdrejningspunktet er panteismen, som den findes hos den

Caspar David Friedrich: Vandreren over tågehavet (1818)

For dem der har mistet nogen I Husum Kirke har vi erfaring for, at det kan være en stor hjælp at være med i en sorggruppe, hvor man fortæller, lytter til og støtter hinanden. Der er altid mennesker omkring os, der sørger over et andet menneske, der er død. Omgivelserne lægger ikke altid mærke til det, eller de synes at den sørgende skal komme videre. Men det kan man ikke altid ”bare”. Derfor giver Husum Kirke mulighed for at være sammen med andre, der oplever det samme. Dette foregår sammen med sorggruppens to ledere Annalise og Corrie, der stiller spørgsmål og skaber rum til at fortælle om sorgen. En tidligere sorggruppedeltager beskriver det på denne måde: Jeg har i sorggruppen fået bearbejdet min sorg, som jeg ikke har fået det andet steds. En anden siger: Der er en god og positiv stemning hver gang vi mødes, og der er både plads 6

til at svare på spørgsmål og til at sige fra, hvis der er noget man ikke vil svare på. Der har været sådanne sorggrupper i mere end 20 år i Husum Kirke og erfaringerne har været gode. Så hvorfor ikke prøve at være med? Der begynder en ny gruppe fredag d. 16. november kl. 19.30 og den mødes efterfølgende 10 fredage. Allerede tirsdag d. 6. november kl. 19 er der mulighed for at møde Annalise og Corrie ved kaffen efter Allehelgensgudstjenesten i Husum Kirke. Inden du begynder i gruppen, tilbyder de en samtale på ca. en time. I samtalen fortæller de om gruppen, om deres måde at arbejde på, og du kan fortælle om dine forventninger. Du er altid velkommen til at ringe for at høre nærmere om sorggruppen i Husum Kirke eller for at aftale tid for en samtale. Corrie de Place Hansen på tlf. 3828 2207 eller Annalise Christensen på tlf. 3828 1865.


DET SKER I HUSUM KIRKE Onsdagsklubben

Allehelgensgudstjeneste

Onsdagsklubben i Husum Kirke er et sted for dig der gerne vil høre et spændende foredrag, synge en sang og ellers hygge dig sammen med andre. Ind imellem sang og foredrag er der kaffe eller te, samt ostemad og kage. Det koster 25 kr. at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig, så kom bare, når du har lyst: Onsdag d. 12. september kl. 14 Edith og Helge Rode - Livskampens pris og gave Maj Knudsen fortæller om forfatteren Helge Rode, der blev Ediths første store passion. Arbejdet var hendes anden passion, og hendes store indsats for sin samtids kvinder blev højt belønnet - men havde også sin pris. Onsdag d. 26. september kl. 14 Den store rundtur i Australien Viggo Buje Christensen fortæller og viser film fra det store kontinent på den anden side af jordkloden. Onsdag d. 10. oktober kl. 14 Tæt på Husum Kirkes unge sangere Mød de fire såkaldte ''faste sangere'' der synger til alle gudstjenesterne i Husum Kirke. Sammen med organist Frank Jarlsfelt præsenterer de sange der betyder noget særligt for dem selv – og, selvfølgelig vil der også være lejlighed til selv at synge med! Onsdag d. 24. oktober kl. 13-17 Løvfaldstur Turen er under planlægning. Vi kører ud et sted hvor vi har mulighed for at gå en tur og se på løvfaldet inden vi kører tilbage til kirken hvor kaffe/the og sandwiches venter på os. Onsdag d. 14. november kl. 14 Syng med Vi finder den fornøjelige sangbog frem fra skabet og synger af vores lungers og stemmers fulde kraft. Onsdag d. 28. november kl. 14 Hverdagsliv i Danmark Sine Pethin Grumløse gæster igen Onsdagsklubben for at give os et indblik i 1800-tallets hverdagsliv i Danmark.

Onsdagsklubben: Viggo Buje Christensen fortæller om Australiens fantastiske natur.

Tirsdag d. 6. november kl. 19. Ensomheden og forladtheden. Det er næsten altid de to følelser, der fylder vores liv, når vi mister vores kære. Vi føler os ensomme og forladte, fordi en elsket person er væk, så vi ikke mere kan være sammen og dele dagens tanker, ord og begivenheder. Og vi føler os ensomme og forladte, fordi gamle venner og naboer tit ikke ved, hvad de skal stille op med vores sorg og derfor holder sig væk. Derfor inviterer Husum Kirke til Allehelgensgudstjeneste, hvor vi i fællesskab kan mindes vores døde. Der bliver sat ord og toner på sorgen og savnet - og på glæden og taknemligheden. Der vil endvidere være mulighed for at tænde et lys. Efter gudstjenesten er der kaffe, rødvin og ost. Gudstjenesten er ved sognepræst Mette Høgenhaven. Musikalsk legestue I den musikalske legestue skal vi lære sange, fagter og trin. Legestuen er for de 1-4 årige, og det er gratis at være med. Der er legestue den første lørdag i måneden kl. 10. Tilmelding til Kim Kjær Knudsen: tlf. 61200878 og mail: kkknudsen@live.dk Gudstjeneste for de allermindste Lørdag d. 24. november kl. 10. Vi holder gudstjeneste for de allermindste børn og deres familier. Gudstjenesten er for nuværende babyrytmik- og salmesangshold fra Husum og Husumvold Kirker, for tidligere hold, og for alle småbørnsfamilier, der har lyst til at synge og danse med. Bagefter spiser vi frugt og boller og får en kop kaffe eller the. Gudstjenesten er ved Bettina Birk Jensen og Birthe Karlsson. 7


PRÆSTER I HUSUM KIRKE: Mette Høgenhaven: MH - Nikolaj Hartung Kjærby: NHK Bettina Birk Jensen: BBJ

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER I HUSUM KIRKE

AUGUST I HUSUM KIRKE

Tor. d. 16.

Morgensang

Søn. d. 19.

Højmesse kl. 10.30 MH Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 BBJ på plænen ved VJJ Husumvold Kirke

11. s. e. trin.

Tor. d. 23.

Søn. d. 26.

Fyraftensgudstjeneste

kl. 16.30 MH

Tor. d. 18.

Morgensang

kl. 9.00 MH

Søn. d. 21.

Højmesse

kl. 10.30 MH

Tir. d. 23.

Menighedsrådsmøde

kl. 18.15

Ons. d. 24.

Løvfaldstur. Se s. 7.

kl. 13.00

Tor. d. 25.

Morgensang Spaghettigudstjeneste Fælles med Husumvold Kirke. Se s. 5.

kl. 9.00 BBJ kl. 17.00 BBJ

Søn. d. 28.

Højmesse

kl. 10.30 BBJ

kl. 9.00 MH

Morgensang kl. 9.00 BBJ Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 BBJ Sognene mødes Kl. 19.00 Højmesse

kl. 10.30 BBJ

Morgensang Lillefredag Live Se s. 5.

kl. 9.00 MH kl. 19.00

20. s. e. trin.

12. s. e. trin.

Tor. d. 30.

21 s. e. trin. NOVEMBER I HUSUM KIRKE

SEPTEMBER I HUSUM KIRKE

Søn. d. 2.

Højmesse

kl. 10.30 NHK

13. s. e. trin.

Tor. d. 1.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

Søn. d. 4.

Højmesse

kl. 10.30 MH

Allehelgensdag

Tir. d. 4.

Aftengudstjeneste

kl. 19.00 MH

Tor. d. 6.

Morgensang Koncert. Se s. 6.

kl. 9.00 MH kl. 19.00

Tir. d. 6.

Allehelgensgudstjeneste

kl. 19.00 MH

Søn. d. 9.

Højmesse

kl. 10.30 MH

Tor. d. 8.

Morgensang

kl. 9.00 MH

Søn. d. 11.

Højmesse

kl. 10.30 MH

Onsdagsklub Opstillings- og orienteringsmøde

kl. 14.00 kl. 19.00

Ons. d. 14.

Onsdagsklub

kl. 14.00

Tor. d. 13.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

Tor. d. 15.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

Søn. d. 16.

Høstgudstjeneste Høstfrokost

kl. 10.30 BBJ

Søn. d. 18.

Højmesse

kl. 10.30 BBJ

14. s. e. trin.

Ons. d. 12.

15. s. e. trin.

Ons. d. 19.

Fyraftensgudstjeneste kl. 16.30 NHK Menighedsrådsmøde kl. 17.45

Tor. d. 20.

Morgensang

kl. 9.00 MH

Søn. d. 23.

Højmesse

kl. 10.30 MH

23. s. e. trin.

24. s. e. trin.

Ons. d. 21.

Fyraftensgudstjeneste kl. 16.30 BBJ Menighedsrådsmøde kl. 17.45

Tor. d. 22.

Morgensang Spaghettigudstjeneste

kl. 9.00 MH kl. 17.00 MH

Lør. d. 24.

Gudstjeneste for de allermindste

kl. 10.00 BBJ

Søn. d. 25. Sidste søn. i kirkeåret

Højmesse Musik og ord Fælles med Husumvold Kirke. Se s. 6.

kl. 10.30 NHK kl. 15.00

Ons. d. 28.

Onsdagsklub

kl. 14.00

Tor. d. 29.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

16. s. e. trin.

Tir. d. 25.

Musik og ord kl. 19.00 Fælles med Husumvold Kirke. Se s. 4.

Ons. d. 26.

Onsdagsklub

Tor. d. 27.

Morgensang kl. 9.00 BBJ Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 MH

Søn. d. 30.

Højmesse

kl. 14.00

kl. 10.30 BBJ

17. s. e. trin. OKTOBER I HUSUM KIRKE

Tir. d. 2.

Meditationsgudstjeneste

kl. 19.00 NHK

Ons. d. 3.

Salmemaraton

kl. 17.30

Tor. d. 4.

Morgensang Koncert. Se s. 6.

kl. 9.00 MH kl. 19.00

Søn. d. 7.

Højmesse Kirkefrokost

kl. 10.30 NHK

18. s. e. trin.

Ons. d. 10.

Onsdagsklub

kl. 14.00

Tor. d. 11.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

Søn. d. 14.

Højmesse

kl. 10.30 BBJ

19. s. e. trin.

8

Ons. d. 17.

Spiritualitetsgruppen Vi lytter bl.a. til afstressende meditationsmusik, synger salmer og holder 10 minutters stilhed. Gruppen er åben for alle og er ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby. Vi mødes følgende mandage kl. 17.3018.30: D. 20. august, 3. september, 17. september, 1. oktober, 29. oktober, 12. november og 26. november. Menighedsplejens julehjælp Igen i år er der mulighed for lidt julehjælp til enlige forsørgere med små børn, hvor behovet er størst. Ansøgningsskema findes i kirken og afleveres i menighedsplejens postkasse senest ons. d. 5. 12.

Husum Kirke: Søn. d. 18.9. er der kirkefrokost efter gudstjenesten: Pris 25 kr. inkl. drikkevarer (børn og konfirmander deltager gratis) Efter alle gudstjenester er der kaffe/te. Ved fyraftensgudstjenester er der dog kaffe/te inden gudstjenesten. Gangbesværede kan blive hentet bragt i taxa til alle25gudstjenester, koncerter og og arrangementer Søn.Kirkebil: d. 16.9. og 7.10. er der kirkefrokost efter og gudstjenesten: Pris kr. inkl. drikkevarer (børn konfirmanderi kirken. gratis). til kirkens kontor (38285446) senest dagen før. EfterRing alle gudstjenester er der kaffe/te. Ved fyraftensgudstjenester er der dog kaffe/te inden gudstjenesten. Kirkebil: Gangbesværede kan blive hentet og bragt i taxa til alle arrangementer i kirken. Ring til kirkens kontor for at bestille taxa.


PRÆSTER I HUSUMVOLD KIRKE: Stig Boel: SB - Viggo Julsgaard Jensen: VJJ Line Bjørn Hansen: LBH - Lise Mortensen: LM

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER I HUSUMVOLD KIRKE

AUGUST I HUSUMVOLD KIRKE

Søn. d. 19. 11. s. e. trin.

Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 VJJ Sammen med BBJ Husum Kirke

Tir. d. 21.

Indskrivningsgudstjeneste

kl. 19.00 SB

Søn. d. 26.

Højmesse

kl. 10.00 VJJ

12. s. e. trin.

Tir. d. 28.

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 SB

SEPTEMBER I HUSUMVOLD KIRKE

Søn. d. 2.

Højmesse

kl. 10.00 SB

Tor. d. 6.

Orienterings- og opstillingsmøde

kl. 19.00

Fre. d. 7.

Andagt Efterfulgt af Fredagsmødet

kl. 14.00 LM

Fre. d. 19.

Andagt Efterfulgt af Fredagsmødet

kl. 14.00 SB

Søn. d. 21.

Højmesse

kl. 10.00 SB

20. s. e. trin.

Lør. d. 27.

Høstmarked Se s. 12. kl. 12-17

Søn. d. 28.

Højmesse Koncert. se s. 11.

21 s. e. trin.

NOVEMBER I HUSUMVOLD KIRKE

Fre. d. 2.

Andagt Efterfulgt af Fredagsmødet

kl. 14.00 LM

Søn. d. 4.

Højmesse

Allehelgensdag Mindegudstjeneste

kl. 10.00 SB kl. 14.00 SB

Tor. d. 8.

Kirkebio

kl. 19.00

Søn. d. 11.

Højmesse

kl. 10.00 LM

13. s. e. trin.

Søn. d. 9. 14. s. e. trin.

23. s. e. trin. Efterfulgt af brunch

Højmesse kl. 10.00 VJJ Efterfulgt af brunch og møde ang. det kommende høstmarked

Tir. d. 11.

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 LM

Søn. d. 16.

Højmesse

kl. 10.00 VJJ

Tor. d. 20.

Menighedsrådsmøde

kl. 19.00

Fre. d. 21.

Andagt Efterfulgt af Skovtur. Se s. 10.

kl. 9.00 SB

Søn. d. 23.

Højmesse

kl. 10.00 SB

Tor. d. 27.

Børnegudstjeneste

kl. 10.30 VJJ

Søn. d. 30.

Højmesse kl. 10.00 LM Efterfulgt af pilgrimsvandring. S. 10.

Tir. d. 13.

Spaghettigudstjeneste

kl. 17.00 SB

Søn. d. 18.

Højmesse

kl. 10.00 SB kl. 15.00

24. s. e. trin. Koncert. Se s. 14.

Tir. d. 20.

Salmemaraton kl. 17.30 Menighedsrådsmøde kl. 19.00

Fre. d. 23.

Andagt Efterfulgt af Fredagsmødet

kl. 14.00 LBH

Søn. d. 25.

Højmesse

kl. 10.00 LBH

De 9 læsninger Efterfulgt af fællesspisning. Se s. 12.

kl. 17.00 SB

15. s. e. trin.

Sidste søn. i kirkeåret

Tir. d. 27.

16. s. e. trin.

17. s. e. trin.

kl. 10.00 LM kl. 15.00

KIRKEKAFFE Efter alle gudstjenester er der kirkekaffe/te.

OKTOBER I HUSUMVOLD KIRKE

Tor. d. 4.

Kirkebio

kl. 19.00

Fre. d. 5.

Andagt Efterfulgt af Fredagsmødet

kl. 14.00 SB

Søn. d. 7.

Højmesse

kl. 10.00 SB

18. s. e. trin.

Tir. d. 9.

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 VJJ

Søn. d. 14.

Højmesse

kl. 10.00 VJJ

Menighedsrådsmøde

kl. 19.00

19. s. e. trin.

Tor. d. 18.

FRILUFTSGUDSTJENESTE Søndag d. 19. august kl. 14 er der for andet år i træk udendørs sommergudstjeneste på plænen foran Husumvold Kirke. Friluftsgudstjenesten er arrangeret i samarbejde mellem Husum og Husumvold Kirker. Der vil blive opstillet stole, men man er også meget velkommen til at tage et tæppe med, slå sig ned i græsset og nyde en gudstjeneste med sognepræst Viggo Julsgaard Jensen fra Husumvold Kirke og sognepræst Bettina Birk Jensen fra Husum Kirke. Hvis vejret er dårligt, afholdes gudstjenesten indenfor i Husumvold Kirke.

INDSKRIVNINGSGUDSTJENESTE Tirsdag d. 21. august kl. 19 er der indskrivningsgudstjeneste for de kommende konfirmander og deres forældre. Efter gudstjenesten er der infomøde om undervisningen og om konfirmationen, der finder sted Store Bededag 2013.

HØJMESSE OG BRUNCH Efter højmessen søndag d. 9. september kl. 10 er der brunch. Alle er velkomne til at være med, det er gratis og kræver ikke tilmelding. Undervejs i brunchen kan man høre nærmere om årets høstmarked.

Husum Kirke: Søn. d. 18.9. er der kirkefrokost efter gudstjenesten: Pris 25 kr. inkl. drikkevarer (børn og konfirmander deltager gratis) Efter alle gudstjenester er der kaffe/te. Ved fyraftensgudstjenester er der dog kaffe/te inden gudstjenesten. Kirkebil: Gangbesværedesognebørn kan blive hentet og bragttili taxa til alle gudstjenester, koncerter ogtilarrangementer kirken. Kirkebil: For gangbesværede er der kirkebil alle gudstjenester og andagter. Kørsel højmessen fåsi ved at til kirkens kontor (38285446) senest dagen før før.- kørsel til aftengudstjenester og fredagsmøder senest dagen før. ringeRing til kirkens kontor (3860 9040) senest fredagen

9


DETSKER SKERIIHUSUMVOLD HUSUMVOLDKIRKE KIRKE DET

Skovtur til Vejleå Kirke

Foredrag der fænger Fredagsmødet er en foredragsrække, hvor du kan møde foredragsholdere med noget på hjerte. Vi begynder med en kort andagt i kirken, og undervejs i foredraget bliver der også tid til hyggesnak, kaffe og kage. Traktementet koster 10 kr. Fredag d. 7. september kl. 14 Multikunstneren Peter Brandes Info-medarbejder Espen Bock Andersen fortæller om Peter Brandes’ berømte udsmykning af Vejleå Kirke i Ishøj. Netop Vejleå Kirke er målet for efterårets ”Skovtur” d. 21 september.

Fredag d. 21. september kl. 9 er det igen blevet tid til Husumvold Menighedsplejes skovtur. Efter en morgenandagt i kirken går turen til Ishøj, hvor vi skal se Vejleå Kirke, der er udsmykket af Peter Brandes. Udsmykningen består blandt andet af 6 meget store og smukke glasmalerier, hvis farvespil kan ses på kirkens vægge. Undervejs spiser vi frokost på restaurant ”Udsigten” ved Køge Bugt, og på vej hjem bliver der forhåbentlig tid til en lille gåtur ved Vallø Slot. Vi er hjemme igen ca. kl. 17. Hele herligheden koster 200 kr. Tilmelding og betaling hos kordegnen senest d. 13. september.

Pilgrimsvandring Søndag d. 30. september arrangerer sognepræst Lise Mortensen igen pilgrimstur. På denne vandring i den efterårssmukke natur vil vi tage afsked med sommeren for denne gang og med taknemmelighed se tilbage på og dele dens glæder og minder med hinanden. Turen udgår fra Husumvold Kirke kl. 11.30, efter en forstærket kirkekaffe, og vi er tilbage kl. ca. 13. Alle er meget velkomne til at gå med.

Fredag d. 5. oktober kl. 14 Robert Schumann - hans liv og musik Organist og forfatter Eva Maria Jensen fortæller om den berømte komponist Robert Schumann og illustrerer fortællingen med musikeksempler på CD og DVD. Eftermiddagen er en optakt til koncerten d. 28. oktober. Se s. 11. Fredag d. 19. oktober kl. 14 Lisbeth Smedegaard Andersen og Skrædderen Lisbeth Smedegaard Andersen fortæller om sin roman Skrædderen fra 2011. Med afsæt i sin oldefar Ulrik Ipsens erindringer leverer hun en varm og indsigtsfuld historie om 1800-tallet og dets mennesker. Fredag d. 2. november kl. 14 Et barn er født Museumsinspektør på Rosenborg Slot, Peter Kristiansen, holder foredrag om Kristi fødselshistorie og de legender der knytter sig dertil. Det hele serveret med et glimt i øjet. Fredag d. 23. november kl. 14 Lilys Danmarkshistorie Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog Lillys Danmarkshistorie fortæller Pia Fris Laneth 150 års danmarkshistorie som en sprudlende familiekrønike. Pia Fris Laneth modtog LO’s store kulturpris for denne levende fortælling om arbejder- og bondekvinders livsvilkår.

Børnegudstjeneste Torsdag d. 27. september kl. 10.30 er der børnegudstjeneste for menighedsbørnehaven, legestuen og alle andre interesserede ved sognepræst Viggo Julsgaard Jensen. 10

Pia Fris Laneth fortæller 150 års danmarkshistorie .


DET SKER I HUSUMVOLD KIRKE Uforglemmelig musik Søndag d. 28. oktober kl. 15. Violinisten Lucy

Azizian har været solist ved mange af Husumvold Kirkes koncerter. Vi har fulgt hendes kunstneriske udvikling og skal også høre hende nu, hvor hendes debutkoncert fra det Kgl. Danske Musikkonservatorium nærmer sig. Ved koncerten i Husumvold Kirke spiller hun J.S. Bachs suite for soloviolin, og bagefter præsenterer hun, sammen med sit ensemble Aquila, klavertrio i F-dur op. 80 af Robert Schumann. Robert Schumann er et spændende bekendtskab og en ægte romantiker med et dramatisk liv. Han kæmpede i mange år for at få sin elskede Clara, forsøgte at drukne sig i Rhinen og endte sine dage på en sindssygeanstalt. Robert Schumann efterlod en række ufoglemmelige sange, klavermusik og kammermusik. Fri entré.

Robert Schumann en ægte romantiker med et dramatisk liv.

Et tab er altid så slemt, som det opleves Sorggrupper. Mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes og tale med andre, som har erfaringen af tab i nær erindring. I Husumvold Kirke har vi god erfaring med, at det hjælper at mødes i en sorggruppe og dele noget af alt det, der tynger efter et dødsfald. Grupperne vare-

tages af Lydia Thomsen, som er pensioneret plejehjemsforstander og sygeplejerske. Hun lægger stor vægt på, at sorggruppen er et trygt og omsorgsfuldt sted, hvor man støtter og lytter til hinanden. Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig en sorggruppe, er du meget velkommen til at kontakte Lydia på tlf. 41628601 eller 38288601 og mail: lydia@thomsen.mail.dk

Spaghettigudstjenester En spaghettigudstjeneste i Husumvold Kirke er en gudstjeneste på børnenes præmisser for børnefamilier, bedsteforældre og andre interesserede. Det er kirke og kristendom i børnehøjde, når der bliver fortalt bibelhistorier for de 2-6 årige, så de kan forstå det. Måske fortæller præsten historien om det fortabte får og sender børnene rundt omkring i kirken for at lede efter det. Måske bygger børnene babelstårnet af legoklodser midt i kirken, hvorefter det braser sammen med stort rabalder. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, hvor menuen naturligvis er spaghetti med kødsovs. Det er gratis at deltage og det kræver ikke tilmelding. Efterårsprogrammet ser således ud: Tir. d. 28. august er der spaghettigudstjeneste kl. 17 ved Stig Boel. Tir. d. 11. september kl. 17 ved Lise Mortensen. Tir. d. 9. oktober kl. 17 ved Viggo Julsgaard Jensen og tir. d. 13 november kl. 17 ved Stig Boel.

4 11


DET SKER I HUSUMVOLD KIRKE

Allehelgensgudstjeneste Søndag d. 4. november kl. 14: Allehelgen er en ældgammel kristen helligdag, som mange kirker landet over holder fast i ved at holde allehelgensgudstjenester, hvor vi mindes dem, vi har mistet. I Husumvold Kirke inviterer vi til en stille og stemningsfuld mindegudstjeneste med sognepræst Stig Boel. Her vil navnene på dem, vi har mistet i det forløbne år, blive læst op, og vi vil tænde et lys for hver af dem. Koret Musica deltager i gudstjenesten og synger en flerstemmig Requiem-messe fra renæssancen. Efterfølgende er der mulighed for at blive til en kop kaffe. DDe 9 læsninger

Tirsdag d. 27. november kl. 17: De 9 læsninger er en engelskinspireret gudstjeneste, der er bygget op omkring 9 tekster fra Bibelen, der alle fortæller om eller varsler Jesu fødsel. Teksterne læses af menigheden, og ind imellem teksterne er der sang ved et vokalkammerensemble dirigeret af Stephan Nørklit Roed. Efter gudstjenesten er der fællesspisning. Det koster 30 kr. at deltage i spisningen og der er tilmelding og betaling til kordegnen senest d. 20.11.

Kirkebio og kærlighed Til efteråret er der kirkebio i Husumvold Kirke med film, der skiller sig ud. Sognepræst Stig Boel kommer med et kort oplæg til hver film, og bagefter er der mulighed for at diskutere det der gjorde indtryk. Efterårets film handler på hver sin måde om kærligheden, som overvinder alt lige fra den værste gru til forskelle og barrierer mellem mennesker: Torsdag d. 4.10. kl. 19: Livet er smukt Livet er smukt er den italienske komiker Roberto Benignis fabel om kærligheden og om hvordan den overlever i en koncentrationslejr. En film, der fortæller om, hvordan man ved egen kraft gør livet smukt, og om at glæde og latter kan eksistere under de mest modbydelige forhold. Fri entré. Øl og vand: 10 kr. Torsdag d. 8.11. kl. 19: Pans labyrint En barsk men vedkommende fortælling om et udsædvanligt barns eventyrunivers og den spanske modstandsbevægelses kamp mod Francos fascister i 1944. Fri entré. Øl og vand: 10 kr.

Der er loppemarked, restaurant, tombola, julegavebod, boder for børnene og meget mere ved årets høstmarked i Husumvold Kirke.

Legestuen Husumvold Kirkes legestue foregår i kirkens lokaler på onsdage fra kl. 10-12. I legestuen har du mulighed for at træffe andre forældre, hygge dig, lege og synge med børnene og udveksle erfaringer. Kontaktperson Gerd Hippe Hansen. Legestuen begynder igen efter sommerferien onsdag d. 5. september. Studiegruppen Alle er velkomne til at deltage i studiegruppens møder, hvor der diskuteres kirke og kristendom. Første møde efter sommerferien er tirs. d. 4. september kl. 19. Kontaktperson er Søren Hansen: Tlf. 4494 0856, mail: shansen4@post.tele.dk 12

Gør et fund på høstmarkedet Lørdag d. 27. oktober kl. 12-17. D. 3. december 1960 blev der

for første gang afholdt høstmarked i den netop indviede Husumvold Kirke, og siden har det været en tradition at afholde høstmarked i kirken når det blev efterår. Der er restaurant, tombola, julegavebod, boder for børnene og meget mere. Høstmarkedet er den begivenhed i kirken, hvor gamle sognebeboere mødes og snakker om gamle dage, mens nye kommer til og måske gør et fund på det store loppemarked i kælderen. Spejderne modtager meget gerne gamle ting & sager, og overskuddet fra salget går til kirkens arbejde for børn, unge og ældre. Hvis du har lyst til at give en hånd med eller har spørgsmål angående høstmarkedet, kan du kontakte Søren Hansen, der står for planlægningen: Tlf. 4494 0856, mail: shansen4@post.tele.dk


HUSUMVOLD KIRKE MENIGHEDSRÅDSVALG - HUSUMVOLD SOGN DET SKER I HUSUMVOLD2012 KIRKE

Opstillingsog orienteringsmøde

Unikt nærdemokrati INTERVIEW: Husumvold Sogns menighedsrådsformand Birgit Jensen ser menighedsrådsarbejdet som et stykke nærdemokrati, der giver den enkelte stor indflydelse og mulighed for at præge det lokale liv.

Torsdag d. 6. september kl. 19 er der orienterings- og opstillingsmøde i Husumvold Kirke. Her fortæller menighedsrådet først om kommende opgaver og gennemgår reglerne for opstilling af kandidater. Derefter forsøger kandidaterne så at nå til enighed om at stille op på en samlet liste. Det er altså meget vigtigt, at man som ny kandidat deltager i dette møde – det er her valget skydes i gang! Hvis det lykkes at samle alle kandidater på én liste, kan valget reelt afgøres allerede i oktober, hvor listerne indleveres og behandles af valgbestyrelsen. Dette kaldes et aftalevalg. Traditionelt bliver over 90% af menighedsrådsvalgene afgjort ved aftalevalg frem for ved afstemningsvalg, hvor flere lister med kandidater kommer til afstemning.

Formand for valgbestyrelsen

Hvad synes du, er det vigtigste i arbejdet som menighedsrådsformand? Noget af det vigtigste for mig er at være med til at fastholde og udbygge samarbejdet og det gode forhold mellem kirkegængerne, kirkens personale og menighedsrådet. Det er vigtigt at samarbejdet fungerer optimalt, så vi alle er med til at skabe en levende kirke. Samtidig lægger jeg stor vægt på det bredere samarbejde, som vi har her i provstiet. Her tænker jeg især på det gode samarbejde, som vi har med vores nabokirke Husum Kirke. Hvorfor vil du anbefale andre at bruge deres tid i menighedsrådet? Fordi det er et unikt stykke dansk nærdemokrati, hvor den enkelte har virkelig stor indflydelse. Menighedsrådet sidder jo med en lang række spændende opgaver der præger lokalmiljøet, lige fra administration af kirkens ejendomme til planlægning af koncerter og foredrag. Her er der virkelig brug for mange slags evner til gavn og glæde for andre. Hvorfor valgte du selv i sin tid at stille op til menighedsrådet? Det kom lidt af sig selv. Jeg var allerede en del af kirken, da jeg som spejder kom i kirkens lokaler. Jeg havde dog ikke en forventning om at komme til at sidde i menighedsrådet i 38 år, som jeg nu har gjort! Jeg var ikke særlig aktiv i starten, men prøvede at finde ud af, hvordan lugten var i bageriet og sådan voksede det langsomt. Nu har jeg været formand i 16 år. Birgit Jensen er 64 år og blev valgt ind i menighedsrådet i 1974. Hun er uddannet kartograf, har senere taget en merkonom i markedsføring og arbejdet mange år i Kort & Matrikelstyrelsen. Hun er i øjeblikket ansat som administrativ medarbejder og genopstiller til valget. Birgit Jensen - Formand for menighedsrådet i Husumvold Sogn

Har du spørgsmål omkring menighedsrådsvalget, eller er du interesseret i at stille op som kandidat til menighedsrådet i Husumvold Sogn, kan du kontakte formand for valgbestyrelsen Sven Erik Jensen på tlf. 38289246 eller e-mail: bisejensen@gmail.com.

13


DET SKER HUSUMVOLD I HUSUM KIRKE KIRKE Menighedsrådsvalg 2012

De grundlæggende værdier Pia Hernvig er 47 år og arbejder som souschef i Husumvold Menighedsbørnehave, der er en selvejende institution. Hun kom ind menighedsrådet ved sidste valg og genopstiller til valget i november. Hvad bidrager du særligt med i menighedsrådet? Som souschef i menighedsbørnehaven er det i forbindelse med kirkens arbejde med børn, at jeg bidrager med noget særligt. Menighedsbørnehaven blev i sin tid oprettet af Husumvold Kirke, så vi har naturligt tætte bånd til kirken. Det udelukker dog ikke at vi har børn, der f.eks. har en muslimsk eller buddhistisk baggrund. Vi har faktisk mange der vælger os frem for en kommunal institution netop fordi vi er med til at fortælle børnene hvorfor vi holder jul og påske - og fordi vi giver nogle helt grundlæggende værdier videre til børnene omkring gensidig respekt, god opførsel osv. Hovedformålet med samarbejdet mellem kirken og børnehaven er at børnene får en følelse af tryghed i forhold til kirken. Det her er deres sted, hvor de kan komme og synge og spille og hvad vi nu ellers laver, når vi er i kirken. Hvorfor vil du anbefale andre at bruge deres tid i et menighedsråd? Hvis man synes at kirken skal blive ved med at være en del

af vores samfund, og videregive nogle kerneværdier, så synes jeg at man skal overveje at stille op til menighedsrådet. Også selvom man har et fuldtidsjob. Jeg synes ikke, arbejdsbyrden i menighedsrådet er overvældende; dog kan der være det problem, at mødetidspunkterne ikke altid planlægges i forhold til dem der er på arbejdsmarkedet. Det vil jeg helt klart kæmpe for bliver bedre i det nye menighedsråd!

Miniordbog til menighedsrådsvalget

HYMNS FROM NINEVEH ge, sekretær, kasserer m.m. Solokoncert med Jonas Haahr Petersen

Valgbarhed For at man kan blive valgt ind i menighedsrådet, skal man leve op til nogle få vigtige punkter: 1. Være fyldt 18 år Husumvold - indfødsret Søndag 2. Være medlem af folkekirken. 3. Kirke Have dansk eller haft fast bopæl i Danmark uafbrudt et år forud for den 13. november. 4. Bo i sognet, eller have løst sogneIbånd februar 2011 udkom Jonas Haahr Petersens debutalbum Hymns from Nineveh, med hjertevarme anmelderrotil sognets præst eller der være indenpastoratflytter. 5. ser i ryggen strøg direkte ind som nr. 1 på iTunes danske Ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige albumchart. det foran navnefor som TV-2eller og Adele. Detpå handleevne. Og 6. Ikke være stiller listen kandidat blev en overvældende måned for den 24-årige kunstner, en anden liste. 9. Ikke være ansat af det menighedsråd, som debuterede påjob landsdækkende TVmåneds med envarigoverman bl.a. er kandidat til, i et af mere end en bevisende optræden Go’ morgen Danmark. hed eller være ansat i mere end 8 timer/ugen.

14

Hymns from Ninevehs musikalske univers består af akustiFørste møde ske folkinspirerede popmelodier. Dersogne er enbegynder imødekomDe nye menighedsråd i folkekirkens deres mende enkelhed i melodierne, og hans tekster er, selvom arbejde ved kirkeårets begyndelse, første søndag i advent. de personlige, På er demeget første møder bliverbåde der almengyldige valgt formandog ogbevægennæstformand. Derefter er der en række valg af udvalg, kirkevær-

Provsti

d. 18. november kl. 15.00 de. I centrum står guitaren og Jonas’ rene, lyse vokal. Vokalen emmer i sin ubesværede inderlighed af et nærvær, som det er meget svært ikke at blive rørt af. Jonas Haahr Petersen er noget så usædvanligt på den danske scene som en kunstner, der ikke lægger skjul på sin kristne tro. Og det kan ikke være anderledes. Jonas bærer troen i hjertet, og hjertet bærer han uden på skjorten. Koncerten er arrangeret i samarbejde mellem Husum og Husumvold Kirker. Fri entré.


Tema:

TEMA: KIRKE OG SPIRITUALITET Menighedsrådsvalg 2012 Fortsat fra s. 2 - Vil du være med på holdet? Traditionelt bliver over 90 % af menighedsrådsvalgene afgjort ved aftalevalg frem for ved afstemningsvalg, hvor flere lister med kandidater kommer til afstemning.

kirkens præster. Rådet er åbent for alle medlemmer af folkekirken, som opfylder kravene til at stille op. Der er mange forskellige grunde til at deltage i menighedsrådsarbejdet. Det kan fx være et ønske om at styrke lokalsamfundet eller gøre en forskel for folk i sognet. Alle kan bidrage uanset alder, uddannelse og kvalifikationer.

Hvad kræver det af dig? Det eneste, der forventes af dig, er, at du har lysten og engagementet til at deltage i møderne og i menighedsrådsarbejdet, som er frivilligt og derfor ulønnet. Du er ikke forpligtet til at arbejde et bestemt antal timer, da det er op til det enkelte menighedsråd at beslutte, hvor ofte det vil mødes, hvordan opgaverne skal løses, hvem der gør hvad, og hvor lang tid møderne skal vare. Der er heller ikke krav om, at du skal deltage i gudstjenesterne eller andre kirkelige handlinger.

Hvad får du ud af at være med? Som medlem af et menighedsråd bliver du en del af et netværk, som består af vidt forskellige mennesker. Derfor er det meget forskelligt, hvad man får ud af at være med i menighedsrådet. Nogle går efter det sociale samvær, andre har fokus på at gøre en forskel for deres medmennesker, mens andre igen kommer for at få nye kompetencer og indflydelse på kirkens fremtid. Det er helt op til dig, hvad du gerne vil have ud af det.

Hvem sidder i menighedsrådet? Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer og

Læs mere om valget på www.menighedsraadsvalg2012.dk

Miniordbog til menighedsrådsvalget Aftalevalg

Hvis der kun indleveres én kandidatliste, bliver afstemningen aflyst. Det kaldes aftalevalg, og traditionelt bliver over 90% af menighedsrådsvalgene afgjort ved aftalevalg. Afstemningsvalg

Hvis der indleveres mere end én kandidatliste, afholdes der afstemningsvalg. Menighedsrådsløftet

Det første, der sker, når man er blevet valgt ind som nyt medlem, er at man skal afgive menighedsrådsløftet: Jeg lover på ære og samvittighed at udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisklutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår

Voksenkor Husum og Husumvold Kirkers nye voksenkor er nu kommet rigtig godt i gang, hvilket man kan høre ved friluftsgudstjenesten d. 19. august kl. 14 ved Husumvold Kirke,

for den kristne menigheds liv og vækst. Sogn

Et sogn er folkekirkens mindste geografiske enhed. Hvert sogn har sin egen kirke (nogle sogne har flere), og som oftest har hvert sogn sit eget menighedsråd. Er du i tvivl om hvilket sogn du bor i kan du finde svaret på sogn.dk. Sognebåndsløser

Folkekirkemedlemmer er knyttet til den præst, der er ansat i det sogn, de bor i. Hvis man ønsker at knytte sig til en anden præst, kan man løse sognebånd til denne præst. Når man løser sognebånd, kan man vælge, om man også vil have sin valgret og valgbarhed til menighedsrådet flyttet til det sogn, som denne præst er ansat i. hvor koret deltager. Der er dog stadig plads til mange flere i koret, der henvender sig til voksne i alle aldre. Man behøver ikke at kunne noder for at deltage; man skal bare have en stor portion sangglæde med sig. Det er gratis at være med, og koret vil lejlighedsvis synge ved koncerter og højtider i de to kirker. Koret øver hver mandag aften kl. 19-21 i Husum Kirke. Se mere info på www.husumkirke.dk

Organist Kim Kjær Knudsen er korleder, og du kan kontakte ham for nærmere info på tlf. 6120 0878 eller mail: kkknudsen@live.dk. 15


KONTAKT Husum Kirke

Husumvold Kirke

Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj

Gadelandet 25, 2700 Brønshøj

www.husumkirke.dk

www.husumvoldkirke.dk

Kordegn: Lene Overgaard Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj, tlf. 38285446, mail: lwo@km.dk. Kontortid man.-fre. kl. 10-14, tir. tillige kl. 16-18. Kirkerummet er åbent i kontorets åbningstid. Sognepræst (kirkebogsførende): Mette Høgenhaven Peter Bangs Vej 145, 2. tv., 2000 Frederiksberg Tlf: 24870262, mail: mh@km.dk. Træffes i kirken man., tir. og tor. kl. 10-11. Tlf.træffetid ons. kl. 17-18. I øvrigt efter aftale. Sognepræst: Nikolaj Hartung Kjærby Storegårdsvej 36, 2. 1, 2700 Brønshøj. Tlf. 41575122, mail: nikolaj@hartungkjaerby.dk. Træffes i kirken tir. kl. 16.30-17.30, ons. kl. 9-10 og fre. kl. 10-11. Tlf.træffetid man. kl. 10-11. I øvrigt efter aftale. Sognepræst: Bettina Birk Jensen Tryggevældevej 78, 2700 Brønshøj. Tlf.: 30353597, mail: bbje@km.dk. Træffes tir., ons. og fre. kl. 10-11. Tlf.træffetid: tor. kl. 17-18. I øvrigt efter aftale. Kirketjener: Claus Petersen Tlf. 38287558. Organist: Frank Jarlsfelt Tlf. 22153315, mail: frank.jarlsfelt@gmail.com Menighedsrådets formand: Børge Rossing Tlf. 38746699 eller 41494011. Husum Sogns Menighedspleje: Ulla Nielsen Tlf. 60129539. FDF K26 Husum: Camilla Schmidt Tlf. 30702632. www.K26.dk Husum Menighedsvuggestue og -børnehave Korsager Allé 16, 2700 Brønshøj. Ledere: Pia Mackeldey (tlf. 38280650) og Edith Thykén (tlf. 38284140). Kirkebladet Udgives af Husum og Husumvold Sognes Menighedsråd. Stof til næste nr. (dec. - jan. –feb. 2013) sendes senest d. 20. okt. til info-medarbejder Espen Bock Andersen.

Kordegn: Torben Gamst Jensen Gadelandet 25, 2700 Brønshøj, tlf. 38609040, mail: husumvold.sogn@km.dk. Kontortid man. kl. 9-13, tir.- fre. kl. 9.30-13, tir. tillige kl. 16-18. Kirkerummet er åbent i kontorets åbningstid. Sognepræst (kirkebogsførende): Stig Boel Pilesvinget 67, 2700 Brønshøj. Tlf. 24420395, mail: sbo@km.dk. Tlf.træffetid tir., ons. og fre. kl. 10-11, tor. kl. 17.30-18.30. I øvrigt efter aftale. Sognepræst: Viggo Julsgaard Jensen (vikar indtil d. 15.10) Tlf. 61201898, mail: vjj@km.dk. Tlf. træffetid man., tir. og fre. kl. 10-11, tor. kl. 17.30-18.30. I øvrigt efter aftale. Sognepræst: Lise Mortensen Tlf. 38746600, mail: limo@km.dk. Træffetid i Husumvold Kirke tir. kl. 10-11. I øvrigt efter aftale. Kirketjener: Ole Bergholz-Knudsen Tlf. 38604306, mail: husumvold@mail.dk Organist: Eva Maria Jensen Tlf. 38875746, mail: organist.husumvold@gmail.com Menighedsrådets formand: Birgit Jensen Tlf. 38289246 eller 24279946 Samarbejdsrådets formand: Søren Hansen Tlf. 44940856, mail: shansen4@post.tele.dk KFUM-spejderne: Gruppeleder: Søren Skyum Tlf. 27289632, mail: soerenvs@hotmail.com Menighedsplejens formand: Lydia Thomsen Tlf. 38288601. Husumvold Menighedsvuggestue og -børnehave Vindingevej 16, 2700 Brønshøj. Tlf. 38804610. Leder: Dorte Zachariassen. Info- og koordinationsmedarbejder for Husum og Husumvold Kirker: Espen Bock Andersen Tlf. 24420399, mail: info.husumkirker@gmail.com. Træffes i Husum Kirke tir. kl. 9-13 og Husumvold Kirke ons. kl. 9-13.

Salmemaraton i Bispebjerg-Brønshøj Provsti I løbet af de næste 3 år bliver der i BispebjergBrønshøj Provsti mulighed for at lægge stemme til samtlige salmebogens 791 salmer. En lang række kirker har fundet sammen om at give salmesangen vinger, og det kommer til at foregå således: I perioden september - december 2012 samt fra januar til første uge i juni i 2013 vil der hver fjortende dag blive afholdt en salmeetape i én af provstiets kirker.

Hver gang synges der 15 salmer - vi tager dem simpelthen fra en ende af. Onsdag d. 3.10 kl. 17.3019.00 synges salmerne 31- 45 i Husum Kirke, og tirsdag d. 20.11 kl. 17.30-19.00 synges salmerne 76-90 i Husumvold Kirke. Hele programmet for efterårets salmemaraton kan findes på hjemmesiden: bispebjerg-bronshojprovsti.dk. I løbet af hvert arrangement er der en pause, hvor der serveres en sandwich, en kop kaffe og lidt sødt.

Kirkeblad for Husum og Husumvold Kirker september 2012-november 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you