Page 1

HUSUM HUSUM & & HUSUMVOLD HUSUMVOLD

KIRKER

Tema og fællesaktiviteter Er din præst troende?

2

Ansigt til ansigt

2

Babysalmesang

2

Sogneindsamling 2013 KIRKE 11 HUSUMVOLD Salmemaraton

12

Husum Kirke Retræte i Husum Kirke

3

Spaghettigudstjenester

3

Notitser

3

Påskens gudstjenester - Morgensang - Den overnaturlige klub

Perlerække af koncerter

4

Konfirmandindskrivning

4

Onsdagsklubben

5

Notitser

5

Meditationsgudstjeneste - Spiritualitetsgruppen - Ny organistassistent - Menighedsplejens årsmøde

Gudstjenesteliste Kontakt

6 12

Husumvold Kirke Gudstjenesteliste

7

Foredrag der fænger

8

Notitser

8

Chopins sange på dansk

9

Pilgrimsvandring

9

KFUM-Spejderne

9

Biblen i børnehøjde

9

Kirkens fødselsdag - Påsken 2013

Ind i stilheden

Kom på retræte i Husum Kirke s. 3

Er din præst troende? Læs svaret s. 2

Sogneindsamling 2013 Meld dig som indsamler s. 11

Sorggrupper

10

Gudstjeneste for de allermindste

10

Notitser

10

Menighedsplejens årsmøde - Kirkebio Legestue - Børnegudstjeneste

Kontakt

12

Marts, april og maj 2013


Tema:

Konfirmanderne kommer! JA NEJ VED IKKE

ANSIGT til

ANSIGT med Ebbe Danman Ebbe er et kendt ansigt i både Husum Kirke og Husumvold Kirke, hvor han er kommet gennem mere end 15 år. Han er oprindelig uddannet flymekaniker; en uddannelse der har været ham til nytte i de mange år han reparerede violiner. Hvordan begyndte din interesse for violiner? Min interesse for musikken begyndte vel med, at jeg fik klaver som 9-årig og begyndte at gå til undervisning på Københavns Musikskole. Det var første gang jeg rigtig lærte et instrument at kende. Men det var faktisk først som 27-årig, at jeg fik en violin. Herefter tog det fart og min interesse for instrumentet bredte sig, så jeg i mange år også reparerede violiner. Jeg tror jeg har haft op imod 1000 violiner i hånden, og kan takke min 5-årige uddannelse som flymekaniker for at jeg har haft let ved det håndværksmæssige. Hvad er dit forhold til violinen i dag? Jeg reparerer ikke længere violiner men er glad for at spille i forskellige sammenhænge bl.a. Ældresagens husorkester og Gladsaxe spillemandslaug.

Er din præst troende? Af sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby Næsten hver eneste uge bliver der slået ledige præstestillinger op et eller flere steder i landet, og det er sjældent noget der nyder mediernes store bevågenhed. Derfor kan det godt undre at det trak overskrifter i stort set samtlige medier da et lille sogn i Vestjylland søgte ny præst og skrev i jobopslaget at de ønskede en præst som skulle være ”troende”. Personligt havde jeg meget svært ved at se hvad kontroversielt der skulle være i at en menighed ønsker at deres præst er troende – præsten skal jo trods alt sige for på trosbekendelsen hver søndag. Efterhånden gik det op for mig at det der faldt så mange for brystet ved ordet ”troende”, måske var det at det er et så upræcis ord. Rektoren for Pastoralseminariet sagde for eksempel til Kristeligt Dagblad at han ikke ville bruge ordet ”troende” om sig selv – ikke fordi han ikke tror på noget, men fordi ordet for ham klinger af noget pietistisk som han ikke kan identificere sig med. Andre forbinder måske noget helt andet med ordet – nogle af reaktionerne på det vestjyske stillingsopslag har i hvert fald vist at ”troende” for nogle betyder at man aldrig kommer i tvivl, og det krav er der nok ikke ret mange der kan leve op til! Strengt taget betyder ordet ”troende” imidlertid bare at man tror på noget. Salmedigteren Hans Anker Jørgensen definerede det engang sådan at ”du er troende hvis du tror på at der er noget der større end din egen eksistens”, og det vil jeg gætte på at alle præster i Danmark gør! Derfor kan jeg også med sindsro svare på vegne af alle præsterne ved Husum og Husumvold Kirker at ja, vi er troende! Og hvis du vil vide mere om hvad det er vi tror på, er du velkommen til at komme og høre os prædike! (Så vil du måske også finde ud af at vi ikke er helt enige med hinanden om alting, selvom vi har et rigtig godt samarbejdsklima!) Til sidst vil jeg lige nævne at for Martin Luther, som vores evangelisk-lutherske folkekirke har navn efter, betød ”tro” ikke at man aldrig kommer i tvivl, men at man vælger at stole på Jesus og det han har gjort, i stedet for at stole på at man selv kan gøre tilstrækkelig meget godt til at leve op til Guds standard.

Babyrytmik og salmesang Babyrytmik og salmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til dig og dit barn i alderen 0 - ca. 1 år, hvor børnene stimuleres med sang, musik og bevægelse. Du kan gå til babyrytmik i både Husumvold Kirke og Husum Kirke - begge steder er det Birthe Karlsson der underviser.

Det er gratis at deltage. Tilmelding til infomedarbejder Espen Bock på tlf: 24420399, mail: info.husumkirker@gmail.com 2 2

Husumvold Kirke: Nyt hold begynder mandag d. 8. april kl. 10. Derefter er der babyrytmik 10 mandage kl. 10. Husum Kirke: Nyt hold begynder torsdag d. 11. april kl. 10. Derefter er der babyrytmik 10 torsdage kl. 10.


DET SKER I HUSUM KIRKE

Påskens gudstjenester Palmesøndag, d. 24. marts kl. 10.30 Sognepræst Mette Høgenhaven. Kirkefrokost efter gudstjenesten. Skærtorsdag, d. 28. marts kl. 19 Sognepræst Bettina Birk Jensen. Langfredag, d. 29. marts kl. 10.30 Sognepræst Mette Høgenhaven. Påskedag, søndag d. 31. marts kl. 10.30 Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby. 2. Påskedag, mandag d. 1. april kl. 10.30 Husum og Husumvold Kirker mødes til fællesgudstjeneste. Med sognepræsterne Bettina Birk Jensen (Husum Kirke) og Line Bjørn Hansen (Husumvold Kirke). Efter gudstjenesten er der morgenbord med rundstykker.

Retræte i Husum Kirke Optakt til påskeugen: Lørdag d. 23. marts kl. 10 til 15 Vi lever i en hæsblæsende tid hvor der hele tiden er deadlines der skal overholdes, og informationer at forholde sig til. Det er tvivlsomt om der nogensinde før i menneskehedens historie har været en så stressende tid. Selve det at hverdagens larm og kaos gør det vanskeligt at finde den nødvendige stilhed til at lade sindet falde til ro, er der imidlertid ikke noget nyt i. Sådan har det været lige siden oldtiden, og lige så længe har der været en modreaktion i form af mennesker der har trukket sig tilbage for at få tid og ro til bøn og refleksion. I virkeligheden er det dog nok de færreste af os der har mulighed for permanent at trække sig tilbage fra det hæsblæsende samfund, og derfor er der i disse år en stigende interesse for at ”trække stikket ud” for en kortere periode. Derfor tilbyder Husum Kirke nu en endagsretræte med en fast rytme af bøn og meditation og tid til individuel fordybelse. Der vil også være mulighed for en individuel samtale efter aftale med retrætelederen efter retrætens afslutning. Pastor Marlene Evensen leder retræten. Det er gratis at deltage i dagen, inklusive frokost. Tilmelding senest mandag d. 18. marts til Nikolaj Hartung Kjærby på tlf. 4157 5122 eller nikolaj@hartungkjaerby.dk

Morgensang Begynd dagen med sang – det giver luft og liv! Der er morgensang hver torsdag morgen kl. 9.00. Vi synger i kirken omkring flyglet, og der kan være oplæsning af en bibeltekst, en bøn mv. Bagefter er der kaffe indtil kl. 10. Morgensangen ledes af en af kirkens præster.

DOK Den Overnaturlige Klub Har du lyst til at give Gud en chance for at gøre dit liv til en overnaturlig oplevelse, så er vi nogle stykker i 13-20-årsalderen der mødes ca. en gang om ugen for at lære Gud bedre at kende. Kontakt Nikolaj Hartung Kjærby på 41 57 51 22 eller på Facebook hvis du har lyst til at være med.

Den lille sjæl er musikfortælling med Maren Hallberg Larsen og Anja P. Mikkelsen.

Spaghettigudstjenester Vi holder gudstjeneste for børn og familier, for unge og gamle - tilrettelagt på børnenes præmisser med fortælling, leg, bevægelse og sang. Gud er nemlig også for børn! Efter gudstjenesten serveres der spaghetti med kødsovs eller lignende, og det er gratis at spise med. Der er Spaghettigudstjenester på følgende datoer: Torsdag d. 14. marts kl. 17.00 ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Torsdag d. 25. april kl. 17.00 ved sognepræst Mette Høgenhaven. Torsdag d. 23. maj kl. 17.00 ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Torsdag d. 25. april er spaghettigudstjenesten arrangeret i fællesskab med Husumvold Kirke: Vi skal se og høre den musikalske fortælling Den lille sjæl om en sjæl, der besøger Gud og spørger: ”Gud, hvem er jeg?”. 3


DET SKER I HUSUM KIRKE Perlerække af koncerter Husum Kirke præsenterer i løbet af 2013 en række koncerter, der sætter kirken på det musikalske landkort. Omdrejningspunktet er 9 orgelkoncerter på kirkens ombyggede og udvidede orgel, med navne som Jens E. Christensen, Karin Schmidt Andersen og Kristian Olesen, der alle befinder sig i eliten af orgelsolister. Ombygningen og udvidelsen af orglet, der afsluttedes i januar 2013, har givet instrumentet en helt ny klanglig farverigdom og medført at en meget større del af repertoiret for orgel kan realiseres. Ud over orgelkoncerter byder foråret bl.a. også på en koncert med Hendriksholm Kirkes Kor, der opfører den franske komponist Maurice Duruflés gribende Requiem.

Tid til tiden er en koncert hvor tekster og musik står side om side. Oplæsningen er ved Nis Bank-Mikkelsen.

Kalender: Søndag d. 10. marts kl. 16.00: Orgelkoncert Jens E. Christensen (Vor Frelser Kirke, Kbh.) Musik af bl.a. Niels W. Gade, Liszt, Cèsar Franck og Duruflé. Torsdag d. 21. marts kl. 19.00

Hendriksholm Kirkes Kor Dirigent Karin Schmidt Andersen og Frank Jarlsfelt, orgel. Opførelse af Duruflés Requiem. Søndag d. 14. april kl. 16.00: Orgelkoncert Karin Schmidt Andersen (Hendriksholm Kirke) Musik af J. S. Bach, Mendelssohn, Hartmann og Finzi.

Konfirmandindskrivning Nu nærmer tiden sig for indskrivning til konfirmation i 2014. I Husum Sogn har vi konfirmation i 8. klasse. Konfirmationen og den forudgående undervisning er en mulighed for at lære mere om Gud og Jesus, kirken og kristendommen, og at sige ja til det som de voksne på ens vegne sagde ja til da man blev døbt som lille – eller som man selv siger ja til hvis man bliver døbt i løbet af det år man går til præst. Indskrivningen sker i forbindelse med en ungdomsgudstjeneste med efterfølgende orienteringsmøde. Det sker onsdag d. 29. maj kl. 17. Man skal medbringe konfirmandens dåbsattest eller navneattest. Man kan angive hvilket hold man helst vil på, og hvornår man helst vil konfirmeres, men da vi har erfaring for at nogle hold/konfirmationsdatoer er mere søgte end andre, kan vi desværre ikke garantere at alle får deres ønsker opfyldt. Af samme grund 4

Søndag d. 5. maj kl. 16.00: Orgelkoncert Kristian Olesen (Roskilde Domkirke) Musik af bl.a. Hindemith, J. S. Bach og Mendelssohn. Søndag d. 26. maj kl. 15.00: Koncert/oplæsning Tid til tiden En koncert hvor tekster om tiden af bl.a. Inger Christensen står side om side med kleztmermusik. Nis Bank-Mikkelsen, oplæsning, Jens Schou, klarinet og Anders Singh Vesterdahl, harmonika. Arr. i samarbejde med Husumvold Kirke. Der er fri entré til alle koncerter

vil vi opfordre til at man venter til efter indskrivningen med at booke lokaler til konfirmationsfesten. Alle der bor i Husum Sogn, har ret til at blive konfirmeret i Husum Kirke. Unge der bor uden for sognet, optages i det omfang der er plads. Har man ikke mulighed for at møde op i kirken onsdag d. 29. maj, kan indskrivning undtagelsesvis finde sted på andre tidspunkter efter aftale med en af præsterne. Vi understreger i den forbindelse at konfirmander der indskrives senere end fredag d. 31. maj kl. 10, kan risikere at nogle af holdene/konfirmationsdatoerne er fuldtegnede. Der oprettes 2 undervisningshold: Mandage kl. 15.30-17 ved Nikolaj Hartung Kjærby og tirsdage kl. 15.30-17 ved Mette Høgenhaven. Undervisningen begynder i slutningen af august eller begyndelsen af september 2013 og fortsætter frem til april 2014. Som hovedregel vil man blive konfirmeret af den præst man har gået til undervisning hos. Konfirmationen i 2014 finder sted enten d. 3. eller d. 10. maj.


DET SKER I HUSUM KIRKE Foredrag, sang og hygge Onsdagsklubben i Husum Kirke er et sted for dig der gerne vil

høre et spændende foredrag, synge en sang og ellers hygge dig sammen med andre. Ind imellem sang og foredrag er der kaffe eller te, samt ostemad og kage. Det koster 25 kr. at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig, så kom bare, når du har lyst: Onsdag den 13. marts kl. 14 Forårsdigte Linda Overgaard Nielsen læser op af sine årstidsdigte, og vi synger nogle af forårets smukke sange. Onsdag den 27. marts kl. 14 Kunst i kirken Infomedarbejder Espen Bock fortæller om kunsten i Vejleå Kirke, der er målet for årets ”Gudstjeneste ud af huset” d. 4. 6. Onsdag den 10. april kl. 14 Glæde over Danmark En eftermiddag om vort eget smukke

land. Gennem ord, toner og billeder skal vi følge danske kunstnere i deres "Glæde over Danmark”. Ved sognepræst Mette Høgenhaven. Onsdag den 24. april kl. 14 Tove Ditlevsen Maj Knudsen fortæller om barndommen og digterevnen, der var de to bestemmende elementer i Tove Ditlevsens liv. Onsdag den 8. maj Den fornøjelige sangbog Vi finder Husum Kirkes sangbog frem.

Meditationsgudstjeneste Tirsdag d. 5. marts kl. 19 er der igen meditationsgudstjeneste i Husum Kirke. Kirkerummet er pyntet op med levende lys, og i stedet for prædiken er der en tid til stilhed med mulighed for at besøge forskellige ”stationer” rundt om i kirkerummet og fx tænde et lys eller skrive en bøn. Gudstjenesten er tilrettelagt af Nikolaj Hartung Kjærby i samarbejde med en frivillig arbejdsgruppe. Spiritualitetsgruppen Spiritualitetsgruppen er en times samvær med Gud, sig selv og en lille håndfuld andre mennesker omkring døbefonten i Husum Kirke. Vi lytter bl.a. til afstressende meditationsmusik, synger salmer, holder 10 minutters stilhed, læser et stykke fra Bibelen højt og diskuterer teksten. Gruppen er åben for alle og er ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby. Vi mødes følgende mandage kl. 17.30: D. 18.3., 8.4., 22.4., 6.5., 27.5. Ny organistassistent

Onsdag den 22. maj kl. 14 Historier fra det 20. århundrede Sine Penthin Grumløse hol-

der foredrag om et århundrede, hvor verden blev mindre. Folk rejste og så for første gang i Danmarkshistorien dele af verden, som tidligere generationer kun havde drømt om. Onsdagsklubben Ons. d. 27. marts er der foredrag om kunst i kirken.

Husum Sogns Menighedsråd er i øjeblikket ved at ansætte en ny organistassistent, der skal varetage ledelsen af kirkens frivillige voksenkor og andre aktiviteter. Ansættelsesproceduren ventes afsluttet i løbet af marts måned, hvorefter de forskellige aktiviteter starter op igen. Hvis man har spørgsmål eller ønsker at tilmelde sig voksenkoret, kan man kontakte infomedarbejder Espen Bock på tlf. 2442 0399 eller e-mail: info.husumkirker@gmail.com Menighedsplejens årsmøde

.

Husum Sogns menighedsråd 2013-16 Bagerst:

Onsdag d. 10. april kl. 13 holder Husum Sogns Menighedspleje sit offentlige årsmøde. Se dagsorden mv. på husumkirke.dk. Alle er velkomne til at deltage.

5


PRÆSTER I HUSUM KIRKE: Mette Høgenhaven: MH - Nikolaj Hartung Kjærby: NHK Bettina Birk Jensen: BBJ

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER I HUSUM KIRKE

MARTS I HUSUM KIRKE

Søn. d. 3.

Højmesse

kl. 10.30 NHK

Tir. d. 5.

Meditationsgudstjeneste

kl. 19.00 NHK

Ons. d. 6.

Salmemaraton

kl. 17.30

Tor. d. 7.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

Tor. d. 25.

Morgensang Spaghettigudstjeneste Fælles med Husumvold Kirke. Se. s. 3

kl. 9.00 BBJ kl. 17.00 MH

Fre. d. 26.

Bededag

kl. 10.30 MH

Søn. d. 28.

Højmesse

kl. 10.30 BBJ

3. søn. i fasten

Søn. d. 10.

Højmesse Midfaste søn. Sogneindsamling Koncert. Se s. 4

kl. 10.30 MH

Ons. d. 13.

Onsdagsklub

kl. 14.00

Tor. d. 14.

Morgensang Spaghettigudstjeneste

Søn. d. 17.

Højmesse

Morgensang

kl. 9.00 MH

Lør. d. 4.

Konfirmation Konfirmation

kl. 11.00 NHK kl. 13.00 NHK

kl. 9.00 MH kl. 17.00 BBJ

Søn. d. 5. 5. s. e. påske

Højmesse Koncert. Se s. 4

kl. 10.30 MH Kl. 16.00

kl. 10.30 BBJ

Ons. d. 8.

Onsdagsklub

kl. 14.00

Tor. d. 9.

Kristi himmelfarts dag

kl. 10.30 BBJ

Lør. d. 11.

Konfirmation Konfirmation

kl. 11.00 BBJ kl. 13.00 BBJ

Søn. d. 12.

Højmesse

kl. 10.30 MH

6. s. e. påske

Kirkefrokost

Ons. d. 15.

Fyraftensgudstjeneste Menighedsrådsmøde

kl. 16.30 BBJ kl. 17.45

Tor. d. 16.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

Søn. d. 19.

Højmesse

kl. 10.30 NHK

2. Pinsedag

kl. 11.00

kl. 16.00

Ons. d. 20.

Fyraftensgudstjeneste Menighedsrådsmøde

kl. 16.30 NHK kl. 17.45

Tor. d. 21.

Morgensang Koncert. Se s. 4

kl. 9.00 BBJ kl. 19.00

Lør. d. 23.

Retræte. Se s. 3

kl. 10.00

Søn. d. 24.

Højmesse

kl. 10.30 MH

Palmesøndag

Kirkefrokost

Ons. d. 27.

Onsdagsklub

kl. 14.00

Tor. d. 28.

Skærtorsdag

kl. 19.00 BBJ

Fre. d. 29.

Langfredag

kl. 10.30 MH

Søn. d. 31.

Påskedag

kl. 10.30 NHK

APRIL I HUSUM KIRKE

Man. d. 1.

2. Påskedag

Tor. d. 4.

Morgensang

kl. 9.00 MH

Søn. d. 7.

kl. 10.30 BBJ Fælles med Husumvold LBH

Højmesse

kl. 10.30 MH

Konfirmandernes egen gudstjeneste

kl. 19.00 BBJ NHK

1. s. e. påske

Ons. d. 10.

Menighedsplejens årsmøde Onsdagsklub

kl. 13.00

Tor. d. 11.

Morgensang

kl. 9.00 BBJ

Søn. d. 14.

Højmesse Koncert. Se s. 4

kl. 10.30 BBJ kl. 16.00

Ons. d. 17.

Fyraftensgudstjeneste Menighedsrådsmøde

kl. 16.30 MH kl. 17.45

Tor. d. 18.

Morgensang

kl. 9.00 MH

Søn. d. 21.

Højmesse

kl. 10.30 NHK

Onsdagsklub

kl. 14.00

2. s. e. påske

MAJ I HUSUM KIRKE

Tor. d. 2.

Mariæ bebudelsesdag

Tir. d. 9.

4. s. e. påske

kl. 14.00

Pinsedag

Man. d. 20.

Provstigudstjeneste i Grundtvigs Kirke

Ons. d. 22.

Onsdagsklub

kl. 14.00

Tor. d. 23.

Morgensang Spaghettigudstjeneste

kl. 9.00 MH kl. 17.00 BBJ

Søn. d. 26.

Højmesse Koncert. Se s. 4

kl. 10.30 BBJ kl. 15.00

Trinitatis

Ons. d. 29.

Konfirmandindskrivning kl. 17.00 MH med gudstjeneste og NHK orienteringsmøde. Se s. 4

HUSUM SOGNS MENIGHEDSRÅD Det nyvalgte menighedsråd er i fuldt sving med arbejdet. Klik ind på husumkirke.dk for at se medlemsliste, mødedatoer, billeder m.m.

3. s. e. påske

Ons. d. 24.

6

Husum Kirke: Søn. d. 18.9. er der kirkefrokost efter gudstjenesten: Pris 25 kr. inkl. drikkevarer (børn og konfirmander deltager gratis) Efter alle gudstjenester er der kaffe/te. Ved fyraftensgudstjenester er der dog kaffe/te inden gudstjenesten. Gangbesværede blive hentet oggudstjenesten: bragt i taxa til Pris alle 25 gudstjenester, koncerter og arrangementer i kirken. Søn.Kirkebil: d. 24.3 og d. 12.5 er der kan kirkefrokost efter kr. inkl. drikkevarer (børn og konfirmander gratis). til kirkens kontor (38285446) senest dagen før. EfterRing alle gudstjenester er der kaffe/te. Ved fyraftensgudstjenester er der dog kaffe/te inden gudstjenesten. Kirkebil: Gangbesværede kan blive hentet og bragt i taxa til alle arrangementer i kirken. Ring til kirkens kontor for at bestille taxa.


PRÆSTER I HUSUMVOLD KIRKE: Stig Boel: SB - Lise Mortensen: LM - Line Bjørn Hansen: LBH

GUDSTJENESTER & ARRANGEMENTER I HUSUMVOLD KIRKE

MARTS I HUSUMVOLD KIRKE

Søn. d. 3.

Højmesse

kl. 10.00 LM

3. søn. i fasten

Fre. d. 8.

Menighedsplejens årsmøde Andagt

Tir. d. 12.

Spaghettigudstjeneste

kl. 17.00 SB

Tor. d. 14.

Kirkebio. Se s. 10

kl. 19.00

Søn. d. 17.

Højmesse

kl. 10.00 SB

Fre. d. 19.

Andagt

kl. 14.00 LM

Efterfulgt af Fredagsmødet

Søn. d. 28.

Fre. d. 3. Søn. d. 5.

Aftengudstjeneste

kl. 18.00 SB

Gudstjeneste for de allermindste

kl. 10.00 LBH

1. s. e. påske

Tir. d. 9.

kl. 10.00 LBH

Andagt

kl. 14.00 SB

Højmesse

kl. 10.00 LBH

Skærtorsdag

kl. 17.00 SB

Langfredag

Højmesse

kl. 10.00 SB

Tor. d. 9.

Kristi himmelfarts dag

kl. 10.00 LBH

Søn. d. 12.

Højmesse

kl. 10.00 LBH

Tir. d. 14.

Spaghettigudstjeneste

kl. 17.00 LBH

Søn. d. 19.

Pinsedag

kl. 10.00 SB

Man. d. 20.

2. Pinsedag

kl. 11.00

5. s. e. påske

6. s. e. påske

kl. 10.00 SB

Påskedag

kl. 10.00 LBH

2. Påskedag Fællesgudstjeneste i Husum Kirke Se s. 8

kl. 10.30 BBJ LBH

Provstigudstjeneste i Grundtvigs Kirke.

Tor. d. 23.

Andagt

kl. 14.00 SB

Børnegudstjeneste

kl. 10.30 SB

Se s. 10

Søn. d. 26.

Højmesse

kl. 10.00 SB

Infomøde om konfir-

kl. 19.00

Trinitatis søn.

Tir. d. 28.

mandundervisning

Efterfulgt af Fredagsmødet

Søn. d. 7.

kl. 10.00 SB

MAJ I HUSUMVOLD KIRKE

APRIL I HUSUMVOLD KIRKE

Fre. d. 5.

Bededag Højmesse

Liturgisk gudstjeneste

Man. d. 1.

kl. 10.00 SB

Efterfulgt af Fredagsmødet

Fællesspisning. Se s. 8

Søn. d. 31.

Højmesse

3. s. e. påske

4. s. e. påske

Palmesøndag

Fre. d. 29.

kl. 17.30

Konfirmation

Kirkens fødselsdag. Se s. 8

Tor. d. 28.

Salmemaraton Se s. 12

Fre. d. 26.

Mariæ bebudelsesdag

Søn. d. 24.

Tir. d. 16.

Søn. d. 21. kl. 10.00 LBH

Lør. d. 23

kl. 10.00 LBH kl. 15.00

kl. 14.00 LBH

Højmesse Midfaste søn. Sogneindsamling. Se s. 11

Tir. d. 19.

Højmesse Koncert. Se s. 9

2. s. e. påske

kl. 11.30

Efterfulgt af Fredagsmødet

Søn. d. 10.

Søn. d. 14.

Fre. d. 31.

Andagt

kl. 14.00 LBH

Efterfulgt af Fredagsmødet

Højmesse Pilgrimsvandring. Se s. 9

kl. 10.00 LM kl. 11.30

Spaghettigudstjeneste

kl. 17.00 LBH

HUSUMVOLD SOGNS MENIGHEDSRÅD holder møder d. 21. marts og d. 30. april kl. 19. Læs om menighedsrådets arbejde på kirkens hjemmeside: www.husumvoldkirke.dk

INFOMØDE OM KONFIRMANDUNDERVISNING Tirsdag d. 28. maj kl. 19 - 20 er der infomøde om konfirmandundervisningen, der begynder efter sommerferien i Husumvold Kirke. Man kan ved mødet blive indskrevet som konfirmand. Det er sognepræst Line Bjørn Hansen, der står for infomødet og undervisning af konfirmander i 2013-14. Konfirmationen i 2014 kommer til at foregå på St. Bededag kl. 10.00.

KIRKEKAFFE Efter alle højmesser er der kirkekaffe/te. KIRKEBIL Bliv kørt til gudstjeneste, hvis du har svært ved at gå. Ring til kirkens kontor på 38609040 for at bestille kirkebil.

7


DETSKER SKERIIHUSUMVOLD HUSUMVOLDKIRKE KIRKE DET

Kirkens fødselsdag

Foredrag der fænger Fredagsmødet er en foredragsrække, hvor du kan møde foredragsholdere med noget på hjerte. Vi begynder med en kort andagt i kirken, og undervejs i foredraget bliver der også tid til hyggesnak, kaffe og kage. Det koster 10 kr. at deltage. Fredag d. 8. marts kl. 14

Baggårdsbørn har også drømme Forfatter og foredragsholder Aggi Jensen fortæller sin rørende historie om en opvækst på Nørrebro i 1930’ernes fattigdom. Tirsdag d. 19. marts kl. 18 fejres Husumvold Kirkes "fødselsdag" med aftengudstjeneste og efterfølgende fællesspisning. Det er gratis at deltage, man skal blot tilmelde sig hos kordegnen en uge inden. Undervejs i aftenen vil menighedsrådsformand Birgit Jensen også orientere om kirkens arbejde i 2012 og om planerne for 2013 og 2014.

Påsken 2013 Palmesøndag, d. 24. marts kl. 10 Sognepræst Line Bjørn Hansen. Skærtorsdag, d. 28. marts kl. 17 Sognepræst Stig Boel Fællesspisning: Bagefter er alle velkomne til fællesspisning. Tilmelding senest en uge før til kordegnen. Pris for spisning er 35 kr. Langfredag, d. 29. marts kl. 10 Sognepræst Stig Boel.

Fredag d. 5. april kl. 14

Når den, man elsker, dør Et foredrag med forfatter og sognepræst Paul Zebitz Nielsen, hvor han åbenhjertigt fortæller om kærligheden til sin kone og det chok, han fik, da hun døde - og om, hvordan han kom fra sorgens vej tilbage til livet i løbet af seks år. Fredag d. 19. april kl. 14

Kierkegaard for begyndere I året for Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag introducerer Preben Vive til hans forfatterskab på en vedkommende og forståelig måde. Preben Vive sidder i bestyrelsen for Kierkegaard Selskabet. Fredag d. 3. maj kl. 14

Kählerne og keramikken Foredrag med Runa J. Kähler baseret på 28 års ægteskab med Herman J. Kähler, 4. generation i keramikerdynastiet. Muntre, anekdotiske indslag om den verdenskendte keramik fra Næstved og en helt usædvanlig slægtskrønike. Fredag d. 31. maj kl. 14

Demens på godt og ondt Kan der være noget godt ved demens? Måske ikke, men det er godt at vide, hvad man har at gøre med. Fordrag med Kiddy El Kohly fra Alzheimerforeningen og demenskonsulent Michael Ryberg.

Påskedag, søndag d. 31. marts kl. 10 Sognepræst Line Bjørn Hansen. 2. Påskedag, mandag d. 1 april kl. 10.30 Husum og Husumvold Kirker mødes til fællesgudstjeneste i Husum Kirke. Med sognepræsterne Bettina Birk Jensen (Husum Kirke) og Line Bjørn Hansen (Husumvold Kirke). Efter gudstjenesten er der morgenbord med rundstykker.

8

Kierkegaard for begyndere I året for Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag introducerer Preben Vive til hans forfatterskab på en vedkommende og forståelig måde.


DET SKER I HUSUMVOLD KIRKE Chopins sange på dansk Koncert. Søndag d. 14. april kl. 15.00

Mezzosopran Merete Laursen

Merete Laursen, mezzosopran og Kamilla Sørensen, klaver. Komponisten Fryderik Chopin (1810-1849) er mest kendt for sin klavermusik, men ved denne koncert får publikum mulighed for at opleve en mindre kendt side af den store, geniale komponist, nemlig de 17 polske folkesange, som blev udgivet (efter hans død) som op. 74. Sangene præsenteres i en helt ny oversættelse til dansk, så publikum får chancen for umiddelbart at forstå sangenes tekster og nyde deres charme og mangfoldighed. En meget lyttervenlig koncert, der har masser at byde på for både garvede Chopin-entusiaster og det publikum, der ”bare” ønsker at høre skøn musik og gode historier. Fri entré.

Pilgrimsvandring

KFUM-Spejderne i Husumvold Kirke

Søndag d. 7. april efter højmessen går vi igen ud på en pilgrimsvandring fra Husumvold Kirke. Denne gang går vi foråret i møde, og vandringen begynder fra kirken kl. 11.30. Man er hjerteligt velkommen til at være med selvom man ikke har deltaget i gudstjenesten. For kirkegængerne er der en bid brød i forbindelse med kirkekaffen inden afgang. Turen er ved sognepræst Lise Mortensen og er på små 4 kilometer, så vi er tilbage ved kirken omkring kl. 13.00.

Som spejder bliver man udfordret på sine sanser og kreativiteten. Man får lov til bl.a. at synge, lege og fortælle historier. Vi går ofte på opdagelse i naturen, hvor vi finder sjove og spændende dyr, dyrespor og planter - og måske bygger vi også huler i skoven. Vi holder spejdermøde om torsdagen fra kl. 18-19.30 i Husumvold Kirkes kælderlokaler. Man kan gå til spejder fra man er 6 år. Kontakt: Søren Skyum Tlf.: 2728 9632, E-mail: soerenvs@hotmail.com

Biblen i børnehøjde En spaghettigudstjeneste i Husumvold Kirke er en gudstjeneste på børnenes præmisser for børnefamilier, bedsteforældre og andre interesserede. Det er kirke og kristendom i børnehøjde, når der bliver fortalt bibelhistorier for de 2-6 årige, så de kan forstå det. Måske fortæller præsten historien om det fortabte får og sender børnene rundt omkring i kirken for at lede efter det. Måske bygger børnene babelstårnet af legoklodser midt i kirken, hvorefter det braser sammen med stort rabalder. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, hvor menuen naturligvis er spaghetti med kødsovs. Det er gratis at deltage, og det kræver ikke tilmelding. Der er spaghettigudstjenester i Husumvold Kirke: Tirsdag d. 12. marts kl. 17 ved Stig Boel Tirsdag d. 9. april kl. 17 ved Line Bjørn Hansen Tirsdag d. 14. maj kl. 17 ved Line Bjørn Hansen 4

9


DET SKER I HUSUMVOLD KIRKE Her kan du tage masken af Mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes og tale med andre, som har erfaringen af tab i nær erindring. En tidligere sorggruppedeltager beskriver det på denne måde: "Det er ligesom at kunne tage en maske af, når jeg er i sorggruppen. Mange af de tanker, jeg havde, dem fortalte jeg ikke rigtig i hverdagen, for jeg vidste ikke, om andre kunne tackle det." Grupperne varetages af sognepræst Line Bjørn Hansen og Lydia Thomsen, som er pensioneret plejehjemsforstander og sygeplejerske. Har man spørgsmål, eller ønsker man at tilmelde sig en sorggruppe, er man meget velkommen til at kontakte Line på tlf. 61201898 og e-mail: lbh@km.dk eller Lydia på tlf. 41628601 / 38288601 og mail: lydia@thomsen.mail.dk Sorggrupperne mødes på udvalgte mandage i marts-maj fra kl. 10-12.

Gudstjeneste for de allermindste i Husumvold Kirke Lørdag d. 23. marts kl. 10. Gudstjenesten er en festlig afslutning for de nuværende babyrytmik- og salmesangshold fra Husum og Husumvold Kirker, men henvender sig bredt til de allermindste børn og deres familier. Er du tidligere eller kommende deltager i babysalmesang, er du også meget velkommen til at deltage. Efter gudstjenesten er der boller, frugt, saft og en kop kaffe eller the. Gudstjenesten er ved sognepræst Line Bjørn Hansen og Birthe Karlsson, der underviser i babyrytmik.

Menighedsplejens årsmøde Fredag d. 8. marts kl. 11.30 afholder Husumvold Menighedspleje årsmøde i kirkens lokaler. Mødet, som er offentligt, vil blandt andet indbefatte formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet for 2012 samt valg til bestyrelsen. Alle er velkomne. Kirkebio I 2013 er der kirkebio i Husumvold Kirke med film, der på hver sin måde kredser om temaet tilgivelse og forsoning. Sognepræst Stig Boel kommer med et kort oplæg til hver film, og bagefter er der mulighed for at diskutere det, der gjorde indtryk. Torsdag d. 14. marts kl. 19: Invictus. En bevægende film om Nelson Mandelas kamp for at få Sydafrika til at blive ét land igen, i tiden lige efter apartheidstyrets fald. Fri entré. Øl og vand: 10 kr. Legestue Husumvold Kirkes legestue foregår i kirkens lokaler på onsdage fra kl. 10-12. I legestuen har du mulighed for at træffe andre forældre, hygge dig, lege og synge med børnene og udveksle erfaringer. Alle er velkomne: Mødre, fædre, dagplejemødre, bedstemødre o.a. Der er friskbagte boller, kaffe, te og saftevand, pris 5 kr. pr. familie. Kontaktperson Gerd Hippe Hansen.

Børnegudstjeneste Torsdag d. 23. maj kl. 10.30 er der børnegudstjeneste i Husumvold Kirke med sognepræst Stig Boel. Børnegudstjenesten er for menighedsbørnehaven, legestuen og alle andre interesserede børn.

10


Vi mangler indsamlere Ingen mor skal se sit barn dø af sult

Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2013 Der er brug for flere frivillige indsamlere, når Husum, Husumvold og Tingbjerg Sogne den 10. marts går til kamp mod sult og fattigdom ved Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling. Mad er en menneskeret – og der er mad nok på Jorden til at brødføde os alle. Alligevel lever millioner af familier i så stor fattigdom og sult, at det truer deres liv og helbred. I november 2012 var Inger Lise Odgaard, leder af Sogneindsamlingen i Rødvig, på selvbetalt studietur til Uganda for at se noget af det sultbekæmpende arbejde, der støttes af Sogneindsamlingen. ”Jeg har set, hvor fantastisk meget forandring man kan skabe med små midler – og jeg har set, at de penge, vi samler ind, bliver brugt godt. Jeg har fået indsigt i Folkekirkens Nødhjælps samarbejde med lokale organisationer, der formulerer og styrer projekterne, og jeg har besøgt familier og landsbyer langt, langt ude på savannen og set, hvordan de er godt i gang med at forandre deres tilværelse,” fortæller Inger Lise Odgaard. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult gennem akut katastrofehjælp, langsigtet udviklingsarbejde og arbejde for de fattigstes rettigheder. De mest sårbare er kvinder og børn, ikke mindst under krige og katastrofer. Annett Nyirabazairwa og hendes 2-årige datter Leya, der kendes fra årets Sogneindsamlingsplakat, er blandt dem, der har fået hjælp. Annett Nyirabazairwa fra DR Congo måtte flygte over hals og hoved med sine syv børn, da regeringsstyrker og oprørssoldater stødte sammen i hendes landsby. Hun og tusinder af andre søgte tilflugt i en lejr i det sydvestlige Uganda, hvor de måtte hente vand fra et vandhul, hvor køerne også drikker. Da Folkekirkens Nødhjælp og andre

nødhjælpsorganisationer kom til stedet for at hjælpe, blev første prioritet at bore brønde og bygge latriner. Flygtningene fik udleveret nødhjælpsrationer, men Annett fik ikke nok til at brødføde familien. Især den yngste datter, Leya på to år, blev stadig svagere. Til sidst var hun lige ved at dø og måtte indlægges på lejrens klinik for underernærede børn for at overleve. Leya kom sig og har det efter omstændighederne godt. For at bekæmpe sult og underernæring har Folkekirkens Nødhjælp nu fokus på at hjælpe flygtningene til at dyrke egne afgrøder. Og Annett er i gang. Hun har fået såsæd og undervisning i gode dyrkningsmetoder og har til en start plantet majs på det lille stykke jord, der ligger omkring hendes hytte.

Meld dig som indsamler søndag d. 10. marts I Husum Sogn begynder indsamlingen efter højmessen i Husum Kirke, dvs. kl. 11.30, og man kan melde sig som indsamler hos indsamlingsleder Søren Wolle Nissen på tlf. 26936741 eller e-mail: wolle@fdf.dk I Husumvold og Tingbjerg Sogne begynder indsamlingen efter højmessen i Husumvold Kirke, dvs. kl. 11.00, og man kan melde sig som indsamler hos indsamlingsleder Birgit Jensen på tlf. 38289246 / 24279946 eller e-mail: bisejensen@gmail.com Der vil på dagen være lidt at spise og drikke til indsamlerne. Har du brug for hjælp med tilmeldingen, så ring på: 80 60 80 60

Annett Nyirabazairwa og hendes datter Leya på to år

11 11


KONTAKT Husum Kirke

Husumvold Kirke

Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj

Gadelandet 25, 2700 Brønshøj

www.husumkirke.dk

www.husumvoldkirke.dk

Kordegn: Lene Overgaard Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj, tlf. 38285446, mail: lwo@km.dk. Kontortid man.-fre. kl. 10-14, tir. tillige kl. 16-18. Kirkerummet er åbent i kontorets åbningstid. Sognepræst (kirkebogsførende): Mette Høgenhaven Peter Bangs Vej 145, 2. tv., 2000 Frederiksberg Tlf: 24870262, mail: mh@km.dk. Træffes i kirken man., tir. og tor. kl. 10-11. Tlf.træffetid ons. kl. 17-18. I øvrigt efter aftale. Sognepræst: Nikolaj Hartung Kjærby Storegårdsvej 36, 2. 1, 2700 Brønshøj. Tlf. 41575122, mail: nikolaj@hartungkjaerby.dk. Træffes i kirken tir. kl. 16.30-17.30, ons. kl. 9-10 og fre. kl. 10-11. Tlf.træffetid man. kl. 10-11. I øvrigt efter aftale. Sognepræst: Bettina Birk Jensen Tryggevældevej 78, 2700 Brønshøj. Tlf.: 30353597, mail: bbje@km.dk. Træffes tir., ons. og fre. kl. 10-11. Tlf.træffetid: tor. kl. 17-18. I øvrigt efter aftale. Kirketjener: Claus Petersen Tlf. 38287558. Organist: Frank Jarlsfelt Tlf. 22153315, mail: frank.jarlsfelt@gmail.com Menighedsrådets formand: Børge Rossing Tlf. 38746699 eller 41494011. Husum Sogns Menighedspleje: Ulla Nielsen Tlf. 60129539, mail: uan.ulla@jubii.dk FDF K26 Husum: Camilla Schmidt Tlf. 30702632. www.K26.dk Husum Menighedsvuggestue og -børnehave Korsager Allé 16, 2700 Brønshøj. Ledere: Pia Mackeldey (tlf. 38280650) og Edith Thykén (tlf. 38284140). Kirkebladet Udgives af Husum og Husumvold Sognes Menighedsråd. Stof til næste nr. (jun. - jul. –aug. 2013) sendes senest d. 20. april til info-medarbejder Espen Bock Andersen.

Kordegn: Torben Gamst Jensen Gadelandet 25, 2700 Brønshøj, tlf. 38609040, mail: husumvold.sogn@km.dk. Kontortid man. kl. 9-13, tir.- fre. kl. 9.30-13, tir. tillige kl. 16-18. Kirkerummet er åbent i kontorets åbningstid. Sognepræst (kirkebogsførende): Stig Boel Pilesvinget 67, 2700 Brønshøj. Tlf. 24420395, mail: sbo@km.dk. Tlf.træffetid tir., ons. og fre. kl. 10-11, tor. kl. 17.30-18.30. I øvrigt efter aftale. Sognepræst: Line Bjørn Hansen Dybekær 27, 2700 Brønshøj. Tlf. 61201898, mail: lbh@km.dk. Tlf. træffetid man., tir. og fre. kl. 10-11, tor. kl. 17.30-18.30. I øvrigt efter aftale. Sognepræst: Lise Mortensen Tlf. 38746600, mail: limo@km.dk. Træffetid i Husumvold Kirke tir. kl. 10-11. I øvrigt efter aftale. Kirketjener: Ole Bergholz-Knudsen Tlf. 38604306, mail: husumvold@mail.dk Organist: Eva Maria Jensen Tlf. 38875746, mail: organist.husumvold@gmail.com Menighedsrådets formand: Birgit Jensen Tlf. 38289246 eller 24279946 Samarbejdsrådets formand: Søren Hansen Tlf. 44940856, mail: shansen4@post.tele.dk KFUM-spejderne: Gruppeleder: Søren Skyum Tlf. 27289632, mail: soerenvs@hotmail.com Menighedsplejens formand: Lydia Thomsen Tlf. 38288601. Husumvold Menighedsvuggestue og -børnehave Vindingevej 16, 2700 Brønshøj. Tlf. 38804610. Leder: Dorte Zachariassen. Info- og koordinationsmedarbejder for Husum og Husumvold Kirker: Espen Bock Andersen Tlf. 24420399, mail: info.husumkirker@gmail.com. Træffes i Husum Kirke tir. kl. 9-13 og Husumvold Kirke ons. kl. 9-13.

Salmemaraton løber videre Bispebjerg-Brønshøj Provstis salmemaraton er i fuld gang, og i perioden fra marts til første uge i juni vil der hver fjortende dag blive afholdt en salmeetape i én af provstiets kirker. Hver gang synges der 15 salmer, således at man har haft mulighed for at lægge stemme til samtlige salmebogens 791 salmer, når salmemaratonen slutter i 2015.

Onsdag d. 6.3. kl. 17.30-19.00 synges salmerne 181195 i Husum Kirke, og tirsdag d. 16.4. kl. 17.30-19.00 synges salmerne 226-240 i Husumvold Kirke. Hele programmet for forårets salmemaraton findes på hjemmesiden: bispebjerg-bronshojprovsti.dk. I løbet af hvert arrangement er der en pause, hvor der serveres en sandwich, en kop kaffe og lidt sødt.

Kirkebladet marts-maj 2013  
Advertisement