Page 1

Residències artístiques 2019-2022 Horitzó 20/20: horitzons

DINS DEL PROGRAMA CULTURA RESIDENT GENERALITAT VALENCIANA

ABRIL 2018


Foto camp de blat: Max Ronnersjรถ. CC BY-SA 3.0. Disseny i maquetaciรณ: Casmic Lab.


ÍNDEX

Pàg. 5. / 1. Un projecte més que estimulant Pàg. 5. / 2. Per què Pàg. 6. / 3. Esperit Pàg. 7. / 4. Novetat 2019-2022 Pàg. 8. / 5. Espais de residència Pàg. 8. / 6. Residències Pàg. 11. / 7. Abonament 2019-2022 Pàg. 11. / 8. Maneres de fer Pàg. 13. / 9. Estructura i idea innovadora Pàg. 15. / 10. Com es seleccionen les propostes? Pàg. 15. / 11. Punts en comú Pàg. 18. / 12. Avaluació objectius sobre un projecte progressiu

3


1. UN PROJECTE MÉS QUE ESTIMULANT Un espai que s’ocupa de protegir i cuidar l’artístic, el procés artístic i al creador. Un espai que vol reformular el fet escènic, el lloc que ocupa el creador i el lloc que ocupa l’espectador. A tots dos fent-los i fent-nos conscients del lloc que ocupem com a ciutadans. Un espai orgànic en el qual s’experimenta, s’investiga, es crea, es presenta, es viu, es respira, s’és crític, es manté una posició social, artística i política. Un espai viu, orgànic, atent al què ocorre, àgil, dinàmic, contemporani.

2. PER QUÈ I si les nostres residències treballaren a llarg termini? Ara treballem a curt-mig termini, i tenim una llarga experiència en crear projectes que duren entre 3 i 4 anys (tots els projectes europeus). Per què no convertim el nostre projecte més singular en un projecte a 3 o a 4 anys? Per què no treballar en sinèrgia amb altres projectes en una línia semblant de treball, política i filosòfica? Per què no crear una possible xarxa de treball capaç de crear més expectatives, possibilitats, estímuls, adreces al projecte? És el moment de donar un altre cop de timó al suport de la creació escènica valenciana. I aquest pot vindre com a evolució d’un model de residències.

5


3.

ESPERIT Les noves residències contemplaran un període a llarg termini (2019, 2020, 2021 i 2022) en l’àmbit temàtic, estructural i d’objectius. Els projectes culturals hem de fer l’esforç de pensar-nos més enllà del dia a dia amb la finalitat de poder treballar amb potència, decisió, planificació i amb una obstinació voraç per construir des de la coherència i la calma. El nostre intent majúscul, i més en aquests últims anys, ha sigut el de recopilar recursos per als creadors del nostre sector i la programació d’activitats artístiques que remoguen, commoguen i creen audiències i nous públics. La nostra meta en aquest sentit està molt lluny d’aconseguir-se, pel que afegim nous ítems a les residències: llarg termini, suport directe a creadors, mediació i tallers de capacitació.

6


4. NOVETAT 2019-2022

SINÈRGIES ENTRE DIFERENTS PROJECTES CAPDAVANTERS En aquesta nova edició hem decidit conjuminar esforços per a millorar les condicions i intentar dotar a més creadors de la possibilitat d’aconseguir i accedir a una residència. Els projectes finançaran les residències de manera independent i compartiran la programació en alguns casos, per a dotar a les companyies de més possibilitats de creació, exhibició i desenvolupament de públics en la seua ciutat. Unir forces per a generar major visibilitat i major contacte amb la ciutadania. A més apostem pel llarg termini dels projectes i dels creadors, perquè puguen tenir una mirada cap al futur. Per a les residències 2019-2022 potenciarem la idea de la mediació i l’impacte social del projecte. A partir de valors qualitatius i altres aspectes no quantficatius, sinó més concordes amb la cultura. A partir del treball des d’idees com la mediació, el seguiment artístic, el desenvolupament d’audiències participatives.

La idea és dinamitzar una xarxa de residències a València i operar des de la coordinació, l’enteniment, la unió de recursos, energies i pensaments perquè els projectes artístics nasquen amb més força i puguen consolidar-se. Un dels aspectes fonamentals serà el treball a partir del concepte de desenvolupament d’audiències participatives. És a dir, si el projecte s’inicia canviant el focus del producte al procés, en l’evolució lògica d’aquest treball, posarem també el focus en el públic, en la participació d’aquest públic com a espectadors en el procés de creació i com a possibles participants en el mateix procés. El concepte de desenvolupament d’audiències és inherent ja en les polítiques culturals, amb les quals treballa la Unió Europea. Des del canvi del Programa Cultura 2007-2014, en el què el focus estava posat més en la producció, al nou programa Europa Creativa 2014-2020 en el qual el focus està posat en la capacitació, innovació i, sobretot, creació de noves audiències, i com a especificitat, en aquest últim apartat, en la creació d’audiències participatives.

7


5.

ESPAIS DE RESIDÈNCIA

RESIDÈNCIES

El projecte tindrà diversos espais de residències que dependran dels espais associats al projecte. Els espais associats, festivals i institucions confirmades són: Centre del Carme, Institut Valencià de Cultura, Espai Rambleta, Sala Off, Sala Ultramar, Teatre del Raval, Festival Cabanyal Íntim, Festival 10 sentits, Festival Tercera Setmana, Teatre Círculo i Projecte Inestable.

Ser resident és ser part d’un graner de creació durant el temps de la pròpia creació. Deixar petjada en un projecte i en un espai. Interferir i enriquir en el procés creatiu dels projectes estant, creant, compartint. Obrir el procés a uns altres. Ensenyar un procés creatiu i el mètode de treball. Implicar a les persones espectadores i presentar una peça no convencional en la programació de les sales en les temporades 2019-2022.

Aquest projecte està sota el paraigua del programa Cultura Resident de la Generalitat Valenciana.

8

6.

Treballar durant un temps, establert en la proposta (amb una durada mínima de 15 dies i màxima d’un any), en qualsevol dels espais residents de la convocatòria Graners de Creació: modalitat residències. El treball estarà inclòs dins de les arts escèniques (teatre, dansa, circ, performance, altres contaminants…) i pot estar contaminat per qualsevol manifestació artística del camp de la cultura. El treball dels residents tindrà “l’abonament” de l’eix temàtic, entenent l’abonament com unes idees temàtiques que plantegen els projectes amb la finalitat de cohesionar diferents xarxes de residències.


En aquest sentit aquest model que proposem cerca la consecució d’una sèrie d’objectius:

Aquests objectius busquen assentar un futur estable a partir d’una sèrie d’intencions:

consolidar grups de treball

potenciar el diàleg intercultural entre artistes

dinamitzar el fet cultural

construir espais de residències internacionals

construir des d’un altre model diferent del de l’exhibició, que està basat en quotes i nombres i al de la creació, únicament orientada al sorgiment de productes artístics.

construir una xarxa estable d’espais de residència

possibilitar l’intercanvi d’artistes i dels seus processos creatius

possibilitar l’intercanvi de formes de treball

dotar de finançament a companyies, creadores i creadors professionals amb el suport de les Institucions

crear noves audiències

enfortir les audiències generades

propiciar la col·laboració i l’intercanvi artístic amb els col·lectius en residència i amb els espais associats

potenciar el treball entre els intèrprets, ballarins i creadors de la comunitat valenciana

pla d’activitats paral·leles a la residència (portes obertes, tallers, tutories…)

promoure i consolidar la figura de la mediació en les arts escèniques

testejar línies a mig termini com a laboratoris per a estructurar un projecte a llarg termini

Es valoraran, especialment, projectes de creació contemporània, llenguatges escènics actuals i de nova creació que qüestionen i redefinisquen el fet escènic convencional. (Veure apartat maneres de fer). La convocatòria atorgarà també una residència a un projecte no escènic de qualsevol disciplina relacionada amb el camp cultura que treballe des de la creació artística i incidisca en la potenciació d’algun dels aspectes del projecte: creació de públics, tallers, connexions, relació interresidencial, convivència… generant així una residència dinamitzadora que cohesione a la resta de residents. Aquest projecte l’anomenarem mediador.

10


7.

ABONAMENT 2019-2022 Horitzó 20/20 Treballarem estímuls creatius a partir de la idea dels horitzons. Com a idea de construcció, de futur, del que està per vindre, del que es vol aconseguir, del que es desitja, del que és inassolible, del que sobrevé, de final de dia, de principi de dia. Serà un desencadenant de la proposta i de la mediació. I es treballarà a partir de diferents horitzons creatius. Es treballarà amb els creadors a partir de la idea i de manera col·lectiva en l’inici, per a connectar camins. Contrastarem diferents horitzons.

8.

MANERES DE FER Es valoraran especialment propostes escèniques no convencionals, que qüestionen i reformulen els models habituals de creació i exhibició i els rols de l’artista i de l’espectador. Propostes multidisciplinàries, multiespacials que siguen concebudes més com a experiències que com a productes artístics. Processos d’experimentació que perduren en el temps i en l’espai. Propostes participatives, vivencials, col·lectives. Es valoraran tant les metodologies de treball com les formes de concebre la trobada entre artistes i espectadors. Els projectes associats posen a disponibilitat dels artistes diferents espais perquè siguen potencialment escènics, artístics i de trobada (graderies mòbils, espai escènic polivalent, movible i intercanviable, camerinos, banys, terrassa, ambigú, espai diàfan, etc.) així com tots els materials dels quals disposa. Els projectes associats valoraran i motivaran aquest tipus de propostes i donaran suport a totes les necessitats que els artistes generen durant el procés de creació dins de les seues possibilitats a favor que la peça no convencional siga possible.

11


9.

ESTRUCTURA I IDEA INNOVADORA Alguns projectes hem estat treballant amb el model de residències des de fa anys. D’una manera lleugera, amb unes bases publicades, amb mediació, amb temàtiques vertebradores i amb projectes a mig termini en dos espais diferents donant la possibilitat a 12 persones creadores valencianes dinàmiques i destacades, que seria l’últim projecte complet en aquesta línia de treball. Ara pensem que també és el moment de traslladar al projecte un pensament a llarg termini i vincular a altres espais dinàmics, que pel seu perfil i missió es poden acoblar a la idea de graner i de residència, d’una manera lògica i orgànica. El projecte graners de creació a quatre anys, seguirà apostant per la llibertat i independència de cadascun dels espais, impulsant aquesta llibertat per a potenciar el model de residència conjunta. El projecte contempla elements en comú que són els que permeten la cohesió i les sinèrgies i dinàmiques comunes: selecció, mediació, disseny, audiovisual, tallers. Es tractaria de conjuminar esforços i crear una base de treball entorn de la idea de R+D+I de les arts escèniques.

El projecte contemplarà entre una i tres residències per espai associat. En aquest moment som 6 espais i 4 festivals de la Comunitat Valenciana i amb la possibilitat d’afegir espais d’alguna altra ciutat de fora de la Comunitat, fins i tot de fora de l’Estat Espanyol. Aquesta última línia de treball serà lenta però interessant, per aconseguir una projecció de les nostres residències. Ens mourem amb un mínim de 10 i un màxim de 36 creadors per al període de 4 anys. D’aqueixos 10-36, el 70% aproximadament seran valencians i el 30% seran nacionals i/o internacionals. Els residents internacionals necessàriament estaran adherits a algun espai de residència d’un altre país europeu en algun programa de residències. Primer any. L’any 2019 residiran i es presentaran aproximadament la meitat de les creacions del conjunt dels 10-36 creadors triats. Segon any. L’any 2020 residiran i es presentaran les altres creacions restants. Tercer any. L’any 2021 residiran i es presentaran els mateixos creadors de 2019.

1

1. PROPOSTA TERCER I QUART ANY: Que les residències dels creadors d’aquest període partisquen des del lloc on havien deixat la proposta. El lloc 0 de la seua nova residència serà la proposta que hagen presentat al final de la primera residència.

13


Anys

primeres residències

segones residències

1er any

residència i estrena I

PER VALORAR

2on any

programació I

residència i estrena I

3er any

residència i estrena II

programació I

4t any

Programació II

residència i estrena II

5é any

En els anys alterns, en els que els creadors no creen tindran la possibilitat de formar part de la programació en algun dels espais associats amb les creacions de les residències. El creador estarà en residència 4 anys en el projecte graners de creació, amb dos processos, amb funcions en altres espais i participant en les activitats de mediació.

14

Programació II

El creador i l’espai associat signaran un contracte del programa a 4 anys. Totes les creacions s’acolliran a l’eix temàtic horitzons. Per a cada any o cada dos anys, al costat del mediador/a donarem diferents matisos a la temàtica.


10.

COM ES SELECCIONEN LES PROPOSTES? Per concurrència. A meitat 2018 es publicaran unes bases explicant el procediment, on s’incidirà en el treball en comú dels espais, en el procés dels creadors, el llarg termini, l’abonament temàtic, la mediació i les condicions.

11.

PUNTS EN COMÚ Quart any. L’any 2022 residiran i es presentaran els mateixos creadors de 2020. Mediació Cursos Disseny Audiovisual

1.1. Mediació Un dels conceptes més importants per al desenvolupament del projecte serà el de la mediació. Concepte que extraiem d’altres disciplines (educació social, filosofia, psicologia...) i introduïda en les arts escèniques com a eina per a la reinserció i transformació social, ho reutilitzem amb una finalitat relacional: transformar el model de relacions entre els tres eixos fonamentals del sistema cultural: artistes, equipaments o institucions, i ciutadania. Es tracta de construir una nova fórmula de treball més cohesionada i que entenga la mediació artística com un aspecte més de la creació; com un pas necessari per a construir un ecosistema cultural més sostenible i una ciutadania culturalment més crítica.

15


Per al projecte horitzó 20/20 traurem a concurs la mediació artística amb les seues pròpies bases en les quals explicarem en què consisteix, què esperem i què suposa. La mediació estarà oberta a una persona o equip. I en el projecte que presenten hauran de proposar activitats per als 4 anys i que s’adeqüen als diferents espais associats del projecte. Per a açò donarem informació pertinent perquè puguen elaborar un projecte bàsic de treball per als 4 anys, evolutiu, dinàmic i vertebrador. Però entendrem en el projecte que els primers agents mediadors som les sales. Existirà la figura de director/a artístic de cadascun dels espais associats, que és el primer mediador del projecte i que farà el treball de seguiment o acompanyament artístic de les residències. El mediador triat per al projecte horitzó 20/20 treballarà amb aquests mediadors coordinant-los, proposant-los, unificant-los.

11.3. Audiovisual Obrirem un concurs també per al disseny del projecte a 4 anys amb les seues pròpies bases en les quals explicarem en què consisteix, què esperem i què suposa. El disseny estarà obert a una persona o equip. El disseny contindrà un imaginari, estètica comuna per als 4 anys. El disseny d’una eina digital per al projecte (blog, wordpress, web) i l’articulació de xarxes socials que gestionarà el mediador/a. Els dissenyadors treballaran amb el logotip de graners, la temàtica i compondran una sèrie d’imatges per a l’estètica del projecte a 4 anys. Dissenyaran cartelleria general, la cartelleria per a cada espectacle, flyers conjunts, imatges i disseny per a les xarxes socials i per a promocions digitals.

11.2. Cursos-Tallers Desenvoluparem entre 1 i 3 tallers a l’any, els alumnes d’aquests tallers seran els mateixos creadors en residències i personal de cadascun dels projectes associats. Els continguts dels cursos-tallers seran de consens entre les entitats que formen part del projecte.

17


11.4. Audiovisual L’equip audiovisual prepararà una campanya de promoció dels diferents residents. Com a exemple ens serveixen les dues últimes campanyes audiovisuals que ha tingut Proyecto Inestable. Primera campanya (2015): vídeos de 30-50 segons de durada presentant als creadors i les seues propostes escèniques a partir d’un relat comú (l’espai físic va ser la silueta d’una casa en el sòl, amb cinta blanca). Un vídeo general amb tots els creadors i després vídeos individuals parlant del seu espectacle. Segona campanya (2017-2018): vídeos de 30-50 segons de durada presentant als residents, sense que estigueren ells presents. Amb les dates de la seua estrena i amb un relat comú que té a veure amb l’eix temàtic proposat: borders and ports, la imatge del món amb fronteres i límits. L’equip dels dos projectes, presentant un objecte triat per cadascun dels creadors. La veu que s’escolta al vídeo és la del creador parlant sobre la seua postura política a partir de l’eix temàtic. I un vídeo en comú amb tots els objectes en el mapa. Una sèrie d’entrevistes amb els creadors, o persones interessants per al projecte entorn de l’eix temàtic i a les residències.

18

12.

AVALUACIÓ I OBJECTIUS SOBRE UN PROJECTE PROGRESSIU El projecte comptarà amb diferents moments d’avaluació de les activitats i de consecució d’objectius. Al treballar amb diferents moments, marcarem objectius comuns i objectius individuals, propis de cada projecte, i que tinguen a veure amb el programa de residències a quatre anys. Aquests objectius els marcarem des de l’inici del projecte i com a decàleg de treball intern. El programa de residències en entendre’s com un projecte a llarg termini tindrà com a prioritat ser progressiu. És a dir, no repetir el projecte com a compartiments estancs, sinó com a evolució any a any del projecte. Els objectius anuals són els que ens aniran marcant la progressivitat del projecte. La nostra missió serà transformar formes de fer basades en el curt termini en formes de fer a llarg termini, planificades i consensuades.


FESTIVAL 10 SENTIDOS

Dossier Graners de Creació  
Dossier Graners de Creació  
Advertisement