Besökskarta / Visitors map 2023

Page 1

ej eller delvis elljusspår

---------------
--------------------------------------------------------------GNC--------RÖKSTA VALHALLA TUNAVALLEN BALSTA VALLBY SKIFTINGE BROTTSTA ESKILSHEM VILSTA VÄSTERMALM RÅBERGSTORP ÖSTER BERGA BORSÖKNA SNÄLLTORPET SVALLINGE LUNDBY ODLAREN SKOGSÄNGEN VÄSTER SAL GREDBY MYRTORP NORR STENBY TRUMTORP ÄRSTA GRANGÄRDET BRUNNSBACKEN SLAGSTA LAGERSBERG ÅRBY MESTA GAMLA STADEN FLACKERSTA MÅSTA HAGNESTAHILL SNOPPTORP HELGESTAHILL NÄRJEHOLME ÄRNA FRÖSLUNDA VIPTORP MUNKTELLSTADEN NYFORS CENTRUM SÖDER Folkesta Flacksta Djursta Lagersbergsparken Lustig backe Vallängen Källparken Lötbacken Galgbacken Spelmansplan Alléparken Bagarbacken Rothoffsparken Skytteparken Måsta backe Ekbacken Vilsta naturreservat Brottstaparken Gårdskälsparken Smedparken Årby naturreservat Viptorpsbackarna Rinmansparken Gultbrunnsparken Frödingsparken Surbrunnsparken Sals hage Vilsta naturreservat Kajerdtparken Thuleparken Mesta Fornbacke Fräsarbacken Vanadislunden Slottsbacken Årbyparken Vasaplan Mestabacken Vallby backe Ängsparken Djurgården Tallåsparken Stadsparken Svarvarbacken Skogsängsparken Båtsmansbacken Ärnaparken Vilsta Slagstaparken Andbergsparken Källstabacken Östergårdsparken Fors kyrkopark Jätteberget Hisings backe Stadsparken Jyväskyläparken Eskilsparken Linnéparken Marielundsbacken Långbergsparken Söderängsparken Råbergsparken Kronskogen-Stenby ängs naturreservat Lärkängarna Sturehöjden Duvtorpsängen Västermarksparken Västerledsparken Gredbyparken Fröslundaparken Nyforsparken Eklundaberget Brageparken Röksta backe Prästängen Usangiparken Norrvallaparken Kapellbacken Gråbergsparken Brunnsbacken Lundbyparken Vilstaskogen Stationsparken Strömparken Klosters kyrkopark Mestaparken Enebacken Strömsholmen Eskilstunaån Eskilstunaån Tacktorpsjön Borsöknabäcken Borsöknasjön Eskilstunaån Lilla Nyby Triangelns IK Tuna Park Lilla Nyby avfallsstation STIGA Sports Arena Eskilstuna golfklubb Ekeby våtmark Rådhusbron HÄLLBYBRUNN Stadsmuseum Balsta koloniområde Balsta musikslott Stillhetens kapell Smörtorget Balsta gärde Rademachersmedjorna Konstmuseum ReTuna återbrukscentral Koloniområde Linnèa Gamla museiparken Tunahallen Stadshuset Gravfält Fredrikes bro Munktellmuseet Fristadstorget Vilsta koloniområde S:t Eskils kyrkogård Järntorget Nyforstorget Nybron Skogsängens idrottsplats Vilstaskogen Ekeby gård Faskunge Mälardalens Universitet Munktellbadet Munktellarenan Årbystugan Västerbron Sméhallen Ekängshallen Ljusets kapell Stålforsb Klosterkyrkogården Kyrkbron Sörmlandsgården ReTuna återbruksgalleria Tomaskyrkan Ansgarskyrkan Sankt Eskilskyrkan Sankt Andreas kyrka Fors kyrka Klosters kyrka Sankt Petri kyrka Sankt Pauli kyrka Gustavsborgsfältet Ekeby flygfält Skjulstastugan Lagersbergs säteri Konserthall Tryckerimuseum Vilsta badplats Vilsta herrgård Vilsta ridhus Vilsta skidbacke Tunavallens fotbollsarena Parken Zoo Badparken Pilkrog Skjulstahallen Åsby säteri Kyrkans hus 230 230 53 230 230 E20 E20 Careliig. Lillebov. Bärnstensggen Råbäcksv. Kaptensv. Knut Hellbergsg. Vagnmakarev. Badv. Lundbladsv. Ängsbergsv. F riggag. rst g rd Uttermarksg. Fagottv. Mobacksg. Ene brov. Lyckåsg. Lagerkvistsg. Snöbärsv. Gul brunnsv Månsbov Hagvallav Söderbyv. S:t J oha esg. Tallåv. Lindöv. H gb o v. Alvedalsv. Magisterv. Klosterg. Olofslundsv. Skytteg. Ber aå v Suckar nas Allé Buxbomsv. Rosenhällsg. Rosenhällsg. Årbyg. Gam Rothoffsv. Alpv. Väste rmalm sg. Mått Johanssons v. Rosstorpsv. Balstav. Bredängsg. Tå ng L n d st m v. Öhrlingsg. Läka rg. Berberisv. Ådalsv. Ådalsv. Aprikosv. Måst aäng v. Stav g.erng Valeg. Bosäterv. Dambergsg. Anemonv. Tunavallsgr. Granskog g. Torgg. Tranbärsv. A g ev Edlingev. Nyforsg. stermalm Kyrkbacken Rättarv. Stureg. Langsg. Zetterbergsg. Rektorsv. Kaprifolv. Primulav. Jasminv. Lindhagav. Slagstav. Gärdesv. Hedlundsg. Bäckhagav. Stenmansg. Årbystigen Alv. Juniv Arrendatorv. Helgestag. Tussilagov. Tegelbruksg. Gränsg. Vårv. Annehillsg. Villag. S andg. V rd Flack ta Flackstav. Aprilv Gredbyv. Gredbyv. Bellmansg. Erlandsg Orkesterv. Lasarettsg. Björksg. Björksg. Alf orsg. Alb erti a Nytröms v. L ngv nkelsg Svengrensg. Linnég. Gårdskälsg. Hällstug. Hälls g. Carlav. Bobergsg. Norra hamn Majtunag. Lantmästarv. Gr nkv tg Verkstadsg. Kjulav. Spireav. Ärnav. Djurgårdsv. Norrvallav Norrvallav. delstensgånge n Mandarinv. Bryggartorpsg. Gustavsbor gsv Stureg. Citronv Vasav Vasav. Granebov Falkv. Nordwall g. Brageg Stighultsg. Reim erv. Vadmansg Eskilsg. Eskilsg. Rådmansg. Sundbyv. Sundbyv. Norrbov. Solv. Kolstav Kantarellv Kolonig. Skräddarv Hst kob ca k n Sommarv. Brunnsallén AlvaMyrdals g. Kristinelundsg. Återvin ingsg Eskilstunav. Esk ilstun av. VästraÅsg. Rothoffsv. Backanäsg. Tomtebog. Björkh sv Bjö r khu ltsv Vikingag. Trumtorp-Hällberga VSF Torsåsv. Ståhlbergsv. Folkparksv. Bergsbov. Målarv. Friluftsv. Byn Bynäsv. Bynäsv. Kungsl dug rd sg Gustafsv. Gustafsv. C lhansg Skjulta K varn v. Dalgången Esb jergsg. Ingemarsg. Brusensg. Åkerö v. Spelmansv JASelandersg. Väst erbov Kamhagsv Kvartsgången Glimmergången Faskungev. Mesta bac ke Andbergsg. Mneralg Myntv. Rösv. Asses orsg. Sommarrog. Moa Ma tinsons g. Fiolv. Ananasstigen Blåbärsv. Störtloppsv. Mestav. Gillbergav Gillbergav Gillbergav. Gillbergav Walling. Källg. Ka len v. Växelv. Borgmästareg Cellov Sköldungag. Djursta Bergalidsv Emborgsg. Skillingv. So v Solåsv. Gredbergsg. Karl Hovbergsg. Kriebsensg. Alsäterv. Dingerg. Trebackalångv. S k ergån g Thuleg. Skiftingeg. Västerängsv. Hemmansv Hällv. Tranv. Bruksg. Fröslundav. Norra Brog. K pmang Bjurvallav Ejderv. Kryd d Ekebov. Nyhallsv. Mellan årdsv Ste sättarv. Vedbergsg. Solkullav. B runskogsg. V tsippsv. GunborgNymansv. Högv. Lillängsv. Idung. Lindängsv. L ind än gs Slalomv. Lagmansg. Meta eagh Sn väng en Sockenv. Bergadalsv. Ägirg. Vidarg. Fristadsg. Domareg. Furug. H a gnes ahillsv. D vtorpsv Duvtorpsv. Skogsängsg. G d Nickelv. Fanjun are Bredängsg. Fogdeg. Runstensv. Krikonv. Prästängsg. Grönalundsv. Ekängsg. Bergsg. Ba dav. Lenngrensg. Framnäsv. Backabov. Kälkbacksv. Sedelv. Lundbladsv. Noachsg. Faktorig. Muning. Elevv. Filbyterg. Magneg. Tessing. Stenmov. Ängsv. Brunnsg. Ta rastv Hälltorp v. Munktellsg. st rg rdsv. Vårgärdesg. Vårgärdesg. Skogvaktarv Malvav. Lötg. Lilla Tvärg. Frisörv. Alv. Kungsv. Kungsv. Plöjarg. Nyg. Snälltorpsg. Fo s bomsg Rosenbergsg. Korpras v. Körvelv. Abramsons v. Mesta Sydfruktsv Lagrdsg. L jtnantsv Walling Södra Knoopg. Lutong Aroniav. Rökstav. Rökstav. Bodaav. Karlfeldtsg. Västra Storg. Helgestahills H lgestahilsv Eddav. Öbergsg. Nämndemansv Kardang. Vilstav. Vilstav. Adjunktsv. Snickarv. Björnströmsg. Apelsinv. Långbergsg. Vasaplan Flöjtv. Kyrkogårdsg. Urmakar v. Ekebyv. Forng. Violv. Körsbärsv. Alfe lt s g Morell v. Måstav. Sjöv. Gall éen g. Torsborgsg. Hällbacksv. Folkungag. Agronomv. Guldbaggev. Portg. Åsbyv. Loheg. Klippstigen Östra Åsg. Ljungv. Hökg. Stockrosv. Snöbollv. S en n sv Gotth msv Bjursäterv. Wallqvistg. Kyrkvallen Vårbyv. Fördelningsg. Sörvallav. Närjeholmev. Trumpetv. Lövsångarv. Utmarksv. Fornminnesv. Odonv. Ymerg. Valingev. Heleneborgsg. Mus seronv. Jernberghsg. Solbackav H a ttma karv. Brottstav. Odeng. Champinjonv. Sävst aholmsv. Gymnastikg. Gullregnsv. Ekva g Björnb v.rs Kaplansv Bor sö knav. Drottningg. stav. Skivlingsv. F ugmötesv. Flugmötesv Eriksdalsg. K o g. Skogvaktarv. Tennv. Malmg. Gravörv Kvarngärdesg Pos v. Mo sebov. Hejarg. Hejarg. Balsta allé Ribstonv Sörgårdsg Blåklintsv. Ste uddsv. Lindtorpsg Tillskärarv. Lingonv. St yck junkar Vipv. Rademacherg. Kromv. Mandelv. Höderg. Lindgärdesv. Dalåsv. Byn v. Smedjeg. Jägers o msg te byg Stenbyg G ardistv. Ekg. Bryggareg. Södrabangårdsg. Hallonv. Vintertorps Tvärv. Fräsarg. Verdandig. Eleonorag. Stensborgsg. Skolv. Sandåsv. Vasbergsg. Klöverv. Nyzellsg. Klippv. Ridderhofsg. Astrakanv. n gskärrsv Kärrh gsv Marsv. Sotarv. B j rköv. Östra v. Hjärneg. Harvarg. Marielundsg. D rag nv. Slå nb sv H rnedalsg Rönnbärsv. R nningev. Balderg Erlange g. Ekbacksv. Frejag. Guldsmedsv Furirv. Fältg. Albanov. Si nal istv. Murkelv Stati n v. Vretlundsg. ilv e v. Salv. Salv. Enstav Blåsippsv. Mariebergsg. Balsta Trädgårdsall Rydbov. Platinav. Törnerosg. Tegv. Sergelg. Domarr i ngsv Noréusg Hästhovsv. Oppgårdsv. Fla kstav Peru kmakarv. Mossv Blomsterv. Ringd u vev Heimdalsg. Stallgången Noreg. Smedjeg. No ed lsv. Jören V vare g. Högalidsg. Nygårdsg. Konvaljev. Sleipnergr. Alforsg. Mimerg. Libergsg. S adelmakarv. Eternellv. Rustmästarv. Skjulstag. Nordviksv. G llbe r gale d ne Åkerv. Silverdalsv. Tunaforsg. Majorsv. Rakåsv. Hellstedtsg. Kumminv. Penningv. Gränsg. Ta petserarv. Tun b nda v. Skidlöp ar Stenkilsg. Florag. Grangärdesg. Torfinng. Friemansg. Repslagar v. Fortunav. Stålbrännareg. Rudbecksg. L vb erg sg. Haleniig. Hisingsg. Odlarv. Skrinnarv. Klarbärsv. Kullabergsg Heljestrandsg. Bokbind r Sättarg. Boställsg. He d e v Nystrandsg. Pressarg. Granb rsg Grimbov. Söde ängsg Majstigen Fl ugm tesv. KarlHovbergsg. Stenåsv. Ti a Lövåsg. Bondev. Fabr ks g. Fabriksg. Strimlusev. Timmermansv. M estadal v. Valhallag. Värdeslingan L är kv Vallbyg. Pauline Lundstr ms v. M v. Fraktg. Odlarv. Filarg. Munkte v Gillbergaleden Gillbergaleden Kyrkog. Kyrkog. Folkestaleden Folkestaleden Folkestaleden Vasav. Köpmang. Gillbergav. Gillbergav. Rinmansg. Carlav. Carlav. Västerleden Västerleden Skjulstag. Bolinderv. Rådhustorget Mälarv. Eskilstunav. Torshällav. Mälarv. Stenkvistav. Västeråsv. Ståhlbergsv. Stenkvistav. Odlarv. Mått ohanssons v. Mått Johanssons v Vä ster led en Västerleden Fröslundav. Fröslundav. Klosterg. Sveav. Sveav. Sveav. Stureg. Västerg. Torshä llav. Torshällav. Torshällav Tegnérg. Torshällav. Väste rled en Intagsg. Kungsg. Kungsg. Krong. Skogstorpsv. Skogstorpsv. Schröderstiernas v. Kjulav. Kjulav. Åsbyv. sby v. Hamng. Munktellv. Skogstorpsv. Skogstorpsv. Västeråsv. Hamng. Västerleden Tullg. Gillbergaleden Krong Mälarv. Mälarv. Västeråsv V teråsv. Västeråsv. Strand g Gap Su ndi ns v. Lärkv Folkestaleden Engelbrektsg. Montörg. Ås byv. Hällbyv. Hä llby v. Hällbyv. R o sslingev. Strängnäsv. Strängnäsv. Vstermarksg. Västermarksg. Svarva rg. Svarvarg. Malmköpingsv. Malmköpingsv. 0 500 1 000 m © 2023, Eskilstuna kommun Lantmäteriet ESKILSTUNA TÄTORT Naturreservat Industri Handel Gågata Besöksmål Åstråket Åsslingan Sörmlandsleden Sigurdslingan Ridled Oxuddsslingan Näckrosleden Mälardalsleden Mountainbike Motionsspår,
Motionsspår,
Lejonrundan Gyllenhielmska leden Brouddspromenaden Bad Badhus Badminton Bangolf Bibliotek Boulebana Brandstation Busstation Camping Cykelparkeringar Djurpark Elljusspår Flygfält Flygplats Fotbollsarena Fotbollshall Fotbollsplan Friluftsområde Fågelskådningstorn Golf Grillplats Gästhamn Herrgård/säteri Idrottshall/-arena Idrottsplats InfoPoint Ishall Järnvägsstation Kanotiläggningsplats Konferensanläggning Kyrka Laddstation Motorstadion Mountainbike Museum/kultur Nöjespark Parkeringshus Parkering Posten Restaurang/Café Ridhus Ridled Sevärdhet Shopping Sigurdsristningen Sjukvård Skidbacke Skidlift Skyttecentrum Slott Spontanidrottsplats Ställplats, husbil Teater Tennis/Paddel Travbana Upplevelselekpark Utegym Utescen Utomhusbad Vandrarhem Vindskydd Vårdcentral Väderkvarn Återvinningscentral - en del av Eskilstuna kommunkoncern Eskilstuna Tourist Information info@visiteskilstuna.se visiteskilstuna.se visiteskilstuna.se FOTO: MICKE SANDSTRÖM BESÖKS KARTA FOTO: MICKE SANDSTRÖM Eskilstuna TORSHÄLLA & SUNDBYHOLM 2023/2024
-
elljusspår

SKJULSTA FOTO: MICKE SANDSTRÖM

STADSNÄRA NATUR Eskilstuna får du en vardag nära naturen. Oavsett var du bor, kan du nå en energigivande skog inom en rask promenads avstånd. Ibland närmare än så. Eskilstuna finns hela 22 naturreservat och sex friluftsområden att njuta av. Perfekt för dig som arbetar hemifrån och behöver tänka på annat över lunchen.

BOSTADSFÖRTUR

Visste du att du som flyttar till Eskilstuna på grund av ett nytt arbete kan ansöka om förtur till bostad? Det kallas jobb- och näringslivsförtur. Eller bostadsförtur. Du hittar mer information, samt skickar in ansökan, via Eskilstuna Kommunfastigheters webbplats.

FÖR BARNFAMILJEN Ge barnen minnen för livet. På Parken Zoo kan ni klappa fluffiga kaniner, vinka till de stora kattdjuren och förundras över Manvargens långa gängliga ben. Låt barnen ta sina första simtag på Munktellbadet. Upptäck Eskilstunas historia genom pedagogisk lek på Eskilstuna stadsmuseum eller cykla den familjevänliga cykelleden Lejonrundan.

MÄLARDALENS UNIVERSITET

MDU har ett nybyggt campus vackert beläget vid Eskilstunaån. Välj mellan 1000 kurser och 56 program, inom bl.a. design och kommunikation, ekonomi, hälsa, lärarutbildning, musik och teknik.

”Eskilstuna är en lugnare stad, det är nära till naturen och det finns många grönområden. Det finns också bra förbindelser och vill man ha en större stads utbud så är ju Stockholm bara en dryg timme bort.” Jorge Ardaiz, inflyttad från Malmö

”Jag tror att fler och fler som bor Stockholm kommer att få upp ögonen för Eskilstuna och med de nya Mälartågen som gör det möjligt att jobba kvar Stockholm, men köpa hus en helt annan prisklass än vad huvudstaden erbjuder.” Linnéa Burman, inflyttad från Bergsjö flyttatilleskilstuna.se

Stenkilsg.

Sleipnergr.

Libergsg.

Stallgången

VästraStorg. Wittmacherg.

Rademacherg. Kungsplan Smedjeg.

Bruksg. NorraBrog.

Bryggareg. Verdandig.

Vasbergsg.

Gränsg.

Törnerosg.

INFOPOINTS & TURISTINFORMATION

Östra Storg.

Kungsg. Kungsg. Nyzellsg. Björktorpsg.

Smedjeg.

Eleonorag. Stensborgsg.

Jören Vävares g.

Balderg. Drakensköldsg.

Uttermarksg. Kyrkogårdsg. Slottsg. Alfeltsg. Alfeltsg Gymnastikg. Fördelningsg. Folkungag. Portg. ÖstraÅsg. Norra knoopg. Fördelningsg. Gymnastikg. Ekvallsg. Drottningg. Careliig. sterg.

SödraBangårdsg

Hisingsg. Heljestrandsg. Heljestrandsg. Kyrkog. Köpmang. Hamng. V steråsv. Hamng. Rådhustorget Carlav. Klosterg. Sveav. Ruddammsg. Västerg. Torshällav. Kyrkog. Intagsg. Kungsg. Kungsg. Hamng. Tullg. Tullg. Kyrkog. Kungsv. Strandg Västerg. Carlav. Västermarksg. Västermarksg. Mälarv. Ida Adamssons g. Norrgärdesg. Årbylundsg. Spårg. Sågverksg. Brädgårdsg. JohnEngellausg. VästraStorg. Gamlatullg. TORSHÄLLA SUNDBYHOLM MÄLARBADEN ESKILSTUNA KOMMUN ESKILSTUNA CENTRUM © 2023, Eskilstuna kommun Lantmäteriet © 2023, Eskilstuna kommun Lantmäteriet © 2023, Eskilstuna kommun Lantmäteriet © 2023, Eskilstuna kommun Lantmäteriet © 2023, Eskilstuna kommun Lantmäteriet 0 500 1 000 m 0 250 500m 0 250 500m 0 5 10km 0 250 500m Eskilstuna

hittar du turistinformation hos ett antal Infopoints. Här hittar du kartor, broschyrer och självklart härliga människor som svarar på dina frågor och ger tips om sevärdheter, besöksmål och evenemang. Infopoints är turistserviceplatser knutna till Eskilstuna

Torshälla bibliotek Parken Zoo Munktellmuseet Wäsby Magasin Best Western Plaza Mälarbadens camping Stadsmissionens Secondhand, Kungsgatan Sundbyholms gästhamn Stadsmissionens Secondhand, ReTuna Eskilstuna Golfklubb

OSS FÖR MER INFORMATION visiteskilstuna.se info@visiteskilstuna.se

-----------------Brunnsta Granbacken EDVARDSLUND Skeppartorp Roxnäs Nyströmsparken Löten Gökstensparken Solrosparken Ekbackens Hagaparken Krusgårdsparken Ekuddsbanken Krusgårdsberget Naturres. Gökstensparken Holmberget Mörbyparken Nybyparken Mörbyparken Liljebacken Österbyparken Säbyparken Eklundaparken Kofältet Eskilstuna nedre kanal Torshällaån Väsbyviken Nybyån Galgberget Ebelingmuseet Klippbergens koloniområde Ekbacken Gamla kyrkogården Obstacle Course Racing Eckersta Klippbergen S:t Olofs Kapell Torshälla kyrkogård KOGNE BJÄLLERSTA NYBY GAMLA STADEN KRUSGÅRDEN CENTRUM SÄBY HAGA GÖKSTEN GLÖMSTA EKLUNDA Eskilstunaån Torshällaån Ellfolk arena Torshags IP Torshagshallen Mälarbadsv. Mälarb adsv. Patrong Violg. M rkörg St ltapparg. Gra nbac ksv Tomtebog. Koste g. Järnvägsg. Tulpang.Piong. Vive Jönsg. Kråke orpsv. Strömgr. Hagag. Kanalg. Riktarg. Bruksg r. Mats Ålännings g. Vretv. Stridsbergsg. Häs t h vsg Stockrosg. Tegelbruksg. Arfströmsg. Ringrosg. Drejarg. Riktarg Snödroppsg. Mälby v. Germundsg. lifoA sg. Ebelingg. Skepparg. Sp ng g. Skytteg Karlsr og. Ställarg Krukmakarg. Fredmans gr. Hermelinv Hermelinv. Vassg. Solrosg. Solrosg. Flodbergsg. Näckrosg. The maeniusg. Edsbergsg. Trädgårdsg. Fräkeng. Gökstensg. Edvardslundsg. Sävg. Andbäcksv. Ringv. Ringv. Betulanders g. Säbyg. Gl dgarg Götv. Hagag. Bergl n dsg. S m ältarg. Levins gr. Snäckv. Schottesgr. Gamla Kognev. Blåsarg Gåskullsstigen Eklundav. Roxn sv Roxnäsv. Kognev. Slussg Zeth eliusv. E orps Arts Lil la g. Arkeo ogg Lötängsv. Germundsg. Kronojägarv. Skep partor psv. Antikvarieg. Annerov. Utterv. Storg. Storg. Ekuddsv. Björkrisv. Arkitektg. Adjuta tg Utte v. Aktörg. Lisselängsv Lisselängsv. Annerov. Yxv. Libergsg. Valsm starg B e rg g Lostigen Vallg. Stålv. Valsa g. Vllarg Liljeg. Liljeg. Ruth gr. Mejselv. Gesällgr Mårdv. Gjutarg. Betarg S:tOlofs gr. Saxg. Munkgr. Järvstigen Aspirantg Juling. Juling. Brunnstav. Granrisv. Hammarv. Vapeng Sågg. B versti ge Hantverksg rbyv. Sagag. Harstigen Borrv K o gneslinga Storängs Västerleden Tallrisv. Eskilstunav. Bolinderv. Holmenleden Hammarbyv. Brog. Torshällav. Nybyv. Nybyv. Nybyv. Västerleden Eskilstunav. Hammarbyv. Germundsg. Folkestav.---------------Sundbyholmsåsens naturreservat Stallviken Tegelviken Mälaren Ramsundsån Sundbyholms slott Sigurdsristningen Sundbyholms travbana & hästsportcentrum Tegelslagarstugan Ostr hagv. Campingv Stalv Åkerkantsv. Bollplan v. Gylle n ielms v. Oddsv. KristnR i b b ing s v. K rist in R ibbi ngs v Selv. Husvagnsv. G desbacksv Stallviksv Stallbacken Stallbacken Stallbacken Ostra al Ostra allé Totov. Vretatorpv. Källarbacksv Kuskv. K kv. Olstorpsv. Södra Hgv. Travbanev. Mälarv.----Mälby Skärets naturreservat Väsbyviken Mälaren Mälarbadens golfklubb Gamla Väsbyholms gård Väsbyholms gård Mistelv. Swärds v. V es erb ergs v. Väsbyholmsv. Rosellsv. Mbärsv. Fa hlstedts August Stålbergs v Holmtorpsv. Aspv. Bråvallav. Gamla v. Gra din v Hasselba ksv Bengtzéns v. Åsv. Apelstigen Väsbyholmsv. AlbertÖbergsv. Egnell s v. Oxbärsv. Li nd st ige n Olvonv. H u m le v. Oxelv. Väs yholmsv. Tibastv. L nn Rönnb rsv. Bergius Sixten Nilssons v. Toftes v. Oxhagsv. H e bbes Humlev. Nyponstigen Mälarbadsv---------------------------------BORSÖKNA ODLAREN Ramsnäs Fiholm Holmsjön Värhulta Väsbyholm TORSHÄLLA Hugelsta Årby Vargarn Tveta Västra Fyrby Torsberga Öja Rinkesta Lilla Lövhulta Ekeberg Lundby Spånga Kjulaby Udden Hammarby Eklången Torsborg Svalboviken Munkhammar Bränne Vallby Vingsleör Järshammar Ostra Åsby Tummelsta Stora Sundby Väsby Biby Norrby Stora Knutstena Näshulta Åstorp Ängsholmen Kolunda Mälarbaden Lilla Munkhammar Bondeka Sundbyvik Åltorp Haneberg Rossvik Åsby Glömsta Hagby Axnäs Dalhagen Hedensö Mora Torp Kälbro Slytan Tovhulta Djursta Eka Strand Västermo Vångsö Vackernäs Lista Bärsta Broby Kullersta Lindholm Stavvik Prostökna Magda Böcklinge Skölby Slätåsen Bondökna Ribbingelund Vilsta naturreservat Årby naturreservat Hedlandets naturreservat Ekbackens naturreservat Skärets naturreservat Varglyans naturreservat Skiren-Kvickens naturreservat Sörfjärdens naturreservat Tolamossens naturreservat Ridö-Sundbyholmsarkipelagens naturreservat Askholmens naturreservat Sundbyholmsåsens naturreservat Sofiebergsåsens naturreservat Tovhulta Stormosses naturreservat Kronskogen-Stenby ängs naturreservat Hamra naturreservat Herrfallets naturreservat Kvarntorps naturreservat
Hjälmaresund Mälaren Bårsten Hjälmaren Östra Hjälmaren KJULAÅS Vidökna Nytorp SUNDBYHOLM Näset HÄLLBYBRUNN Barva kyrka Norrby HÅLLSTA Stora Almby Stora Forskilen ÄRLA Stora Kvisslan Jäders kyrka Stenby Gillbergaby Björsund KVICKSUND Nytorp SKOGSTORP Gröndal Lövlund Räffla Stenkvista kyrka Råby-Rekarne kyrka BÄLGVIKEN HÄLLBERGA Stenby ALBERGA Lövlund TUMBO Sörfjärden VALSKOG ARBOGA KUNGSÖR ÄSKÖPING HÄLLEFORSNÄS MALMKÖPING KÖPING HÄSTNÄS Julita Eskilstuna logistikpark Sagostigen 56 53 230 53 56 214 E20 E20 56----------------------------------------ESKILSHEM ÖSTER VÄSTER NORR GAMLA STADEN MUNKTELLSTADEN NYFORS CENTRUM SÖDER Rothoffsparken Ekbacken Smörparken Rinmansparken Slottsbacken Stadsparken Båtsmansbacken Fors kyrkopark Hisings backe Stadsparken Nyforsparken Hamnparken Kapellbacken Stationsparken Klosters kyrkopark Strömsholmen Eskilstunaån STIGA Sports Arena Rådhusbron Stadsmuseum Smörtorget Arenatorget Rademachersmedjorna Eskilstuna konstmuseum Gamla museiparken Stadshuset Fredrikes bro Munktellmuseet Fristadstorget Polisstationen Järntorget Nyforstorget Nybron Skatteverket Mälardalens universitet Tingsrätten Munktellbadet Munktellarenan Västerbron Klosterkyrkogården Kyrkbron Klosters kyrka Fors kyrka Sankt Eskilskyrkan Pingstkyrkan Elimkyrkan Kyrkans hus Lokomotivet 53 Careliig. Knut Hellbergsg. KnutHellbergsg. Mobacksg. Axenborgsg. Rademacherg. dung S:t J ohann sg. byg Rothoffsv. Jörenvävares g. Beroniusg. Nybrog. Valeg. Dambergsg. Nyforsg. Nyforsg. Båtsmansg. Zetterbergsg. Verkstadsg. Hedlundsg. Stenmansg. Stenmansg. Norra Stationsg. Tegelbruksg. Gränsg. Gränsg. Strandg. Gredbyv Djurgårdsv. Björksg. Svengrensg. Norra hamn Verkstadsg. Kjulav. Eskilsg. Djurgårdsv. Nordwallsg. Sundbyv. Sundbyv. Sundbyv. AlvaMyrdalsg. VästraÅsg. Rothoffsv. Vikingag. Gustafsv. Ingemarsg. JASelandersg. Sommarrog. Järntorgsg. Sköldungag. Kriebsensg. Dinge rg. Slottsbacken Idung.
Köpmang Thorildg. Ungerg. Åg. Vidarg. Fristadsg. Västratunag. Parkg. Bergsg. Lundbladsv. Noachsg. Faktorig. Filbyterg. Noachstvärg. Magneg. Munktellsg.
Kungsv. Nyg. Nyg. Forsbomsg. Södra Knoopg.
Näshultasjön Södra Brog.
EsterKvarnströmsg.
Ridhusg.
Årbylundsg.Norrgärdesg. Lindtorpsg
Tourist Information. Sverigedräkter First hotel city hotell Magdakullan Clarion Collection Hotel Bolinder Munktellmuseet Vilsta sporthotell Gamla stadens krukmakeri Sundbyholms slott Elite Stadshotellet Eskilstuna
KONTAKTA
@VisitEskilstuna
Stålbrännareg.
@visit.eskilstuna
HÅLL DIG UPPDATERAD OM VAD SOM ÄR PÅ GÅNG I ESKILSTUNA. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!
FLYTTA TILL ESKILSTUNA?
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.