Programa professorat 2017 2018 epim

Page 1

Com potenciar la sostenibilitat d’atenció i les competències emocionals en l’aula Formació que possibilita la sostenibilitat de l’atenció i la millora continua de les competències sòcio-emocionals en el context educatiu. Propiciarà al professorat i professionals vinculats als serveis educatius recursos i estratègies innovadores, per tal de millorar la convivència, la comunicació comprensiva, l’èxit escolar, el benestar personal i social, evitant així l’estrès quotidià.

A qui va dirigit Professorat no universitari, es a dir per professorat de llars d’infants, parvulari, primària i secundaria.

Objectius Oferir recursos i estratègies perquè l'alumnat disposi d'una atenció més eficient. Capacitar al professorat per a que puguin actuar amb afectivitat i efectivitat, i per a que siguin un motor de canvi i transformació a l’aula. Crear un clima càlid a les aules, un ambient que estimuli la confiança, els vincles i la seguretat, per tal de que l’alumnat aconsegueixi l’èxit escolar. Integrar l’aprenentatge cognitiu i afectiu, per tal de que al professorat es beneficiï de l’acció formativa, tant professionalment com a personalment.

Contingut sessions Com opera l'atenció i recursos per gestionar-la Activació de la consciència social i emocional. La importància de les emocions i vincles en la vida a l’aula. Tècniques de relaxació i concentració per aplicar a l’aula. Actituds i conductes que faciliten el benestar a l’aula. 1


Metodologia Es treballa des de diferents tipus de metodologies per aconseguir els objectius del curs, des de el Coaching, el model d’Ecologia Emocional, Mindfulness Advaita i Artteràpia. Hi haurà sessions expositives, tipus conferències i altres sessions en les que es treballarà de manera pràctica, teòrica i vivencial. Al finalitzar cada sessió s’obrirà un espai de debat i reflexió per tal de integrar l’aprenentatge, i identificar accions concretes per aplicar a l’aula. El joc, la lectura, els audiovisuals i els exercicis corporals són recursos educatius que s’utilitzaran durant el transcurs de les sessions.

Horari i Dates Presentació del programa del curs 24 de Gener del 2018. Mòdul I: “Gestionar l’atenció amb Mindfulness” Dies 7, 14, 21 i 28 de Febrer, i 7, 14, 21 i 28 de Març de 18h a 20h Mòdul II: Màster Class “Navegar per l’univers de les emocions” 15 de Març de 17h30 a 19h30h. Mòdul III: Taller “Deu actituds i conductes per a fomentar el benestar” 13 d’Abril de 18h a 21h. Tancament del curs 27 d’ Abril del 2018 de 18h a 21h Durada 24 hores de formació presencial 6 hores de treball personal Total: 30 hores de formació

Inversió econòmica Preu curs socis Casal i EscolaPiM: 96 euros. Preu curs No socis : 120 euros. El compromís es per a tot el curs. Forma pagament: Reserva plaça 60 euros, i la resta en dos pagaments. 2


Inscripcions Per a participar en aquesta proposta, cal enviar un correus electrònic a l’adreça: escolapim@gmail.com

Indicar en el correus electrònic: -

nom i cognom de la persona participant

-

adreça electrònica i telèfon de contacte

-

nom del taller, curs, o activitat a la que vols assistir

-

còpia justificant pagament de la reserva plaça

Per a que l’activitat es pugui realitzar cal un mínim de participants. Les places són limitades. En cas d’excés es computarà per rigorós ordre d’inscripció. En cas de no poder-ser realitzar l’activitat per manca de participants es retornaran els diners abonats.

Docents

Rafael Bisquerra Alzina És director del Postgrau en educació emocional i benestar i del Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions de la UB. Catedràtic d’Orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona (UB). Doctor en Ciències de l’Educació i Llicenciat en Psicologia. La seva línia de recerca es l’educació emocional, des de mitjans dels anys noranta. És el fundador i primer

director

del

GROP

(Grup

de

Recerca

en

Orientació

Psicopedagògica) i dinamitzador de les Jornades d’Educació emocional que se celebren cada any des de 2005 a la UB.

3


Eva García Navarro Coach Executive Ontològic, per l ‘Escola Europea de Coaching. Acreditada per ICF. Formadora de la formació professional per a l’ocupació. Experta en Ecologia Emocional. Certificada com a CL2 en Alba Emoting. Facilitadora per a processos de canvi paradigma educatiu. Més informació: www.coachevagarcia.com Inez Marçal Doctora en art i educació amb especialitat comprensió emociona per la Universitat de Barcelona. Artterapeuta junguina per la Clínica Pomar (Brasil).

Professora

del

màster

REMIND

(relaxació,

meditació

i

mindfulness) de la UB. Educadora. Membre fundadora del "Projecto

Terra" - nucli de recerca, desenvolupament i formació d'agents de canvi a través de l'artteràpia (Brasil des de 1996). Membre del col·lectiu Desdelcos. Es dedica a investigar, formar, assessorar i facilitar espais on cadascú pugui gestionar l’atenció i comprendre la pròpia "manera de ser". Més informació: inezmarcal.wordpress.com Obtenció certificat curs Els requisits per obtenir diploma del curs són: 100 % assistència Superació de l’avaluació final.

Pla d’avaluació curs El pla d’avaluació consta de dues parts: Satisfacció: del curs i personal Aprofitament i aplicació

4


Tasques per a la valoració

Satisfacció: Satisfacció Del curs: es realitzarà a través d’un qüestionari de 10 preguntes, on es valorarà organització del curs, els continguts i formador-tutor. Personal: Es realitzarà un qüestionari obert com a autoavaluació.

Aprofitament i aplicació: aplicació: Es realitzarà un treball escrit que expressi les seves experiència en el curs, reflexions i comprensions pràctiques i teòriques. L'escrit serà en format article que es podrà fer públic amb l'autorització del participant. I un pla d'aplicació pràctica efectiva en el seu context professional.

5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.