Fem Panellets

Page 1

FEM PANELLETS CLASSE DELS CAVALLS CURS 2009-10


PER FER PANELLETS NECESSITEM: PATATA, AMETLLA, SUCRE, COCO, PINYONS, CIRERETES…


TALLEM LA PATATA BULLIDA.


XAFEM LA PATATA AMB UNA FORQUILLA.


AFEGIM EL SUCRE I REMENEM.


ARA AFEGIM L’AMETLLA MOLTA.


PASTEM LA MASSA AMB LES MANS.


HEM PASTAT FINS QUE ENS HAN QUEDAT UNES BOLES BEN GRANS.


DESPRES HEM FET BOLETES BEN RODONETES.


TAMBÉ HEM TASTAT ELS INGREDIENTS. UMM!!! QUE BONS!!!


JA ESTAN PREPARATS PER COURE’LS AL FORN.


AIXÍ HAN QUEDAT EN SORTIR DEL FORN.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.