Page 1

Bied Europese jongeren een perspectief, Bied hen een baan via het Europees Solidariteitskorps! Wat is het Europees Solidariteitskorps? Het Europees Solidariteitskorps is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie. Het doel hiervan is om Europese jongeren tussen 18 en 30 jaar 6000 banen te bieden in het teken van solidariteit voor een duur van 2 tot 12 maanden in een ander land van de Unie. Het kan gaan om arbeidsplaatsen, stages of leerplaatsen.

Negen goede redenen om mee te doen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Er wordt rekening gehouden met uw behoeften op het gebied van werving U kunt talentvolle jongeren inzetten die snel operationeel zijn U wordt het hele wervingsproces lang begeleid door speciale arbeidsconsulenten Als uw organisatie een mkb is (tot 250 werknemers), kunt u recht hebben op financiële hulp om de jongere in uw team op te nemen (maximaal € 2000) U schept of versterkt uw multiculturele dimensie U biedt uw team nieuwe perspectieven U verkent de werkperspectieven in het buitenland De maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties is meer dan alleen een abstract begrip voor u en u hecht belang aan de menselijke dimensie U investeert in de Europese jeugd en draagt uw steentje bij aan de opbouw van een betere samenleving voor toekomstige generaties

Wie kan deelnemen? Alle soorten organisaties in alle activiteitensectoren kunnen deelnemen aan het programma, ongeacht het aantal werknemers. Om deel te nemen moet uw organisatie: • op wettige wijze gevestigd zijn in de Europese Unie • voor een beperkte duur een bezoldigde baan, stage of leerplaats in het teken van solidariteit aanbieden • in overeenstemming zijn met het arbeidsrecht en de fiscale regels die van toepassing zijn in het land waar uw organisatie is gevestigd en waar de baan wordt aangeboden

Hoe kunt u deelnemen?

U kunt uw werkaanbod toesturen aan het Projectconsortium door het formulier op de speciale website in te vullen: https://escorps.eu/en/formulaire-entreprises/ Een consulent van het Europees Solidariteitskorps neemt contact met u op en helpt u bij de te ondernemen stappen.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie. Dit document is tot stand gekomen met de financiële steun van de Europese Unie. Alleen Pôle emploi en diens consortiumleden zijn verantwoordelijk voor de inhoud van dit document. De Europese Unie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat gemaakt zou kunnen worden van de informatie in dit document.

Employer info sheet - Dutch (Trendhuis)  

Het Europees Solidariteitskorps is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie. Het doel hiervan is om Europese jongeren tussen...

Employer info sheet - Dutch (Trendhuis)  

Het Europees Solidariteitskorps is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie. Het doel hiervan is om Europese jongeren tussen...

Advertisement