20 let - Goriško osteološko društvo Nova Gorica

Page 1

20 LET

Goriško osteološko društvo Nova Gorica

kronika

1998–2018





20 LET

Goriško osteološko društvo Nova Gorica

Uredniški odbor Ana Anita Mokorel Darinka Albreht Vidojka Harej Darinka Kavčič Milojka Pirc Silva Tišma


Upanje vedno živi

(himna bolnikov z osteoporozo)

Prekrhka, brez moči se včasih sebi zdim, telo pa mi nalaga, naj se spremenim, četudi ni preprosto, bom znala najti pot, vsak dan in vsako uro dejavna vsepovsod. Življenje eno je, obstati moram s tem, užiti vsak trenutek, pozno ni, to vem, naj močno bo veselje, ki čutim ga v kosteh, nasmeh me žene dalje in nisem več na tleh. Ko si z menoj, podaj mi roko, naj bo obema lepo, ko med seboj pomagamo si – upanje vedno živi! Sprememba, ki boli, samota, stiska, strah izgubljajo se v sreči, nosiš jo v rokah, utrgaš drobno rožo, odideš v sončen dan, tam trden je korak tvoj z obeti obsijan. Ko si z menoj… Kot duša in srce odločno je telo, svetla je prihodnost, jasno je nebo, stopajmo pokončno, vztrajamo trdno, in molitev naša uslišana naj bo! Ko si z menoj…

Pesem (v originalu Bone of My Own) je v slovenščino prevedel Dušan Velkavrh, glasbo je napisal Amit Zach

Zaveza trdnosti Nočem se predati, zato me ni strah vzeti življenja v svoje roke. Danes obljubljam, da bom vedno imela rada svoje kosti, da se ne bom uklonila osteoporozi in se bom borila zase, za kakovostno življenje, za svojo trdnost, svojo moč!

6

Zavezo trdnosti so člani Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije sprejeli leta 2010


Kazalo Uvodne misli

9

Ana Anita Mokorel Matej Arčon Maja Pavlin Klemenc Duša Hlade Zore Nataša Bucik Ozebek Urednikov uvodnik Zaključek – o nastajanju kronike

11 12 13 14 15 16 17

Osteoporoza – tiha bolezen – pomeni porozne kosti

19

Prikaz življenja društva po letih 1998 Ustanovno leto 1999 Glavni vodili - ozaveščanje in aktivnosti za ohranjanje zdravja 2000 Ustanovitev Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije 2001 Vsa slovenska društva prvič praznujemo skupaj svetovni dan osteoporoze 2002 Živahno družabno življenje 2003 Izleti nam vedno popestrijo vsakdanjost 2004 Pridobili smo status humanitarne organizacije 2005 Pripnimo si rumeno pentljo 2006 Društvo ima novo vodstvo 2007 Obogatili smo program za ohranjanje zdravja 2008 10. obletnica društva 2009 Prva pisarna društva na Gregorčičevi 16 2010 Svetovni dan osteoporoze v Novi Gorici 2011 Društvo prejme Diplomo Mestne občine Nova Gorica 2012 Prva predstavitev društva na Bevkovem trgu 2013 15. obletnica društva, ZBORNIK 1998-2013 2014 Dnevi zdravja – aktivne počitnice z organizirano rekreacijo 2015 Majica s sončnico postane prepoznavni znak društva 2016 Nov sedež društva na Kidričevi 9 2017 Druženje s hojo ob sredah – skrb za telo in duha Zaključek 20-letnega dela, 28 februar 2018

23 25 29 31 34 37 40 44 48 52 58 62 68 72 78 86 94 102 112 122 132 144

7


Zapisani spomini so večni. So dom, kamor se vračamo hvaležni in ponosni, da nam je uspelo narediti nekaj dobrega in koristnega za skupnost in zase. Obenem nas spodbujajo, da s še večjo vnemo nadaljujemo svoje humanitarno delo.


Uvodne misli



Osteoporoza in skrb za zdravje nas združuje že 20 let Drage članice, dragi člani! Letos praznujemo. Vstopili smo v leto 2018, ko s ponosom rečemo, da imamo 20 let. Veliko poti se začne iz potrebe, želje, veselja. Tako je nastalo tudi naše društvo. Ustanovljeno je bilo 4. februarja 1998 na pobudo tedaj sedeminsedemdesetletne Magde Rajer, ki je iz lastnih izkušenj z osteoporozo želela pomagati tudi drugim bolnikom na severnem Primorskem. Pobudo sta podprli zdravnici Metka Rous Jug in Maja Pavlin Klemenc. Začeli smo v čakalnici Zdravstvenega doma v Novi Gorici in tam je 32 žena dobilo prvo razlago o osteoporozi. Takoj je padla odločitev za ustanovitev društva z namenom seznanjanja z osteoporozo in boja proti tej bolezni. To je bilo obdobje, ko se je o osteoporozi vedelo zelo malo ali nič. V društvu je bil najprej postavljen cilj ozaveščanja članov in lokalnega prebivalstva o bolezni, kmalu za tem pa še skrb za ohranjanje zdravja za čim daljše samostojno življenje. V nadaljevanju svojega delovanja je društvo uvedlo še aktivnosti za preprečevanje socialne izključenosti. Konec prvega leta je društvo štelo že 89 članic. V naslednjih letih se je število članic povečevalo, priključilo se nam je tudi manjše število moških. V začetku nas je bilo manj kot 100, v dvajsetih letih pa je skozi društvene programe šlo že več kot 1000 članic in članov. Pred dvajsetimi leti je imela najstarejša članica skoraj 80 let, danes je najstarejša članica stara 97 let. Zelo smo veseli in ponosni, da se naših programov udeležuje veliko članic in članov, starejših od 80 let. Svoje poslanstvo vidimo v ohranjanju vsega dobrega, kar smo skupaj dosegli v minulih dvajsetih letih. Našo dejavnost želimo obogatiti in jo še bolj prilagoditi potrebam starejših članic in članov. Z dobrimi in zagnanimi sodelavci v organih društva zmoremo veliko. Pomaga pa nam tudi veliko prostovoljcev. Kronika je posvečena vsem članicam in članom ter še posebej prostovoljkam in prostovoljcem. Ob 15. obletnici društva smo izdali zbornik, kjer smo po tematiki prikazali dejavnost društva v času od ustanovitve dalje. Z izdajo kronike pa želimo prikazati razvoj društva po posameznih letih. Zahvaliti se želimo prostovoljkam in prostovoljcem, ki so se trudili uresničiti vse zastavljene cilje in ki so vedno veseli in prijazni ponudili pomoč posamezniku, da se je med nami počutil dobro in varno. Veliko naših članic ima osteoporozo. Zdravijo se po navodilih zdravnikov in kot nam povedo jim je uspeh zagotovljen, pri nekaterih prej pri drugih pa tudi šele po 5 in več letih. Poleg zdravljenja pomagajo pri ohranjanju zdravja tudi aktivnosti, ki jih skupaj izvajamo v društvu. Ne povezuje nas samo bolezen, v društvu se dogaja veliko dobrega, zanimivega in imamo se radi. Ponosna sem na članice in člane, ker smo skupaj pripomogli, da je društvo vsa ta leta raslo. Začetki niso bili enostavni, orali smo ledino. Bilo je malo znanja a veliko zagnanosti in tudi zato smo danes uspešni. Hvala vsem, ki ste se trudili, da nam je v društvu prijetno. Ana Anita Mokorel, predsednica društva 2006–2018

Uvodne misli

11


Iz govora Mateja Arčona, župana Mestne občine Nova Gorica, ob 15-letnici Goriškega osteološkega društva Nova Gorica društvo in delati v društvu, ki deluje na osnovi prostovoljnega dela številnih članov. Diploma Mestne občine Nova Gorica vam je bila leta 2011 izročena prav v zahvalo za dolgoletno humanitarno dejavnost in lovorike vas niso uspavale. Prav nasprotno, še več je idej in zagnanosti. Naj bo tudi ta mejnik – 15 letnica – priložnost za nov zagon in uresničitev še kakšne zamisli.

15-letnica goriškega društva je pomembna, kar nakazujete s svojo udeležbo, s svojim udejstvovanjem, s svojim čutom nesebične pomoči. Prav nesebične pomoči se človek z leti zaveda vse bolj. Ni samoumevna – ne za tistega, ki jo daje, ne za tistega, ki jo sprejema. Delovanje vašega društva je obsežno. Ni bilo enostavno zaorati ledino, a dokazali ste, da je v slogi moč in da se z vizijo lahko doseže veliko. Vse, kar ste si zadali v programu društva je pomembno – od preventivnih programov ohranjanja zdravja, ozaveščanja, preprečevanja socialne izključenosti, številna predavanja, aktivno preživljanje prostega časa. Prav gotovo je tudi ta socialna nota, stik, pogovor s sebi enakimi in podobno mislečimi neprecenljiva vrednost, ki jo društvo omogoča. Vsa vaša prizadevanja podpiramo tudi v Mestni občini Nova Gorica, zato vam po naših najboljših močeh pomagamo s sredstvi. Vsekakor je denarni vložek za delovanje društva pomemben, vendar brez človeškega hotenja, zavzetosti, pripravljenosti, ne pomeni nič. Tega se zagotovo zavedate in tudi zato, ta ključ do uspeha skrbno čuvate. Le tako društvo lahko raste in se razvija. Pravi odnos do soljudi pripelje do kakovosti, ki si jo vsi člani nedvomno želite in si jo zaslužite. V programu za letošnje leto ste napisali “vsak korak šteje”. In ko sem listal program, sem videl, da teh korakov ne bo malo. Predvideli ste precej preventivnih programov za ohranjanje zdravja in preprečevanje socialne izključenosti – posledično to pomeni več zdravja in več zadovoljnih občank in občanov, kar si želi vsak župan, zato upam, da boste za ohranjanje zdravja članic in članov skrbeli še naprej. Zavedam se, da ni vedno enostavno voditi

12

Uvodne misli

Iz majhnega je dobesedno zraslo veliko. Prva predsednica ga. Magda Rajer je imela menda pisarno kar doma, račune ste podpisovali celo v avtomobilu. Pred 3 leti ste dobili pisarno v prostorih Doma upokojencev Nova Gorica, internet, e-pošto. Danes ima društvo že spletno stran, številne lične brošure, skratka, z vztrajanjem in vizijo pišete zgodbo o uspehu. Zgodbo, ki se tiče tudi mlajših, tistih, ki se z osteoporozo ne srečujejo, a se zavedajo, da ko je pot že enkrat tlakovana, je hoja po njej prijetnejša. K tej zgodbi nedvomno sodi tudi zbornik, ki ga predstavljate danes – ogledalo društva. Ko ga boste prebirali, listali, gledali fotografije, boste nedvomno podoživljali lepe trenutke, ki ste jih preživeli s pomočjo društva. Čestitam uredniškemu odboru, čestitam vodstvu društva, vsem članicam in članom. Naj bo takih lepih skupnih trenutkov tudi v bodoče veliko. Ni vedno enostavno korakati skozi življenje, a skupaj je lažje in prav je, da se tega zavedamo in znamo to ceniti. Goriškemu osteološkemu društvu torej čestitke za prehojeno pot in najboljše želje, da z drobnimi, vendar pomembnimi koraki prispe do naslednje obletnice! Povzeto iz govora na proslavi 15 letnice društva dne 5. aprila 2013


Moji spomini o poslanstvu Goriškega osteološkega društva Nova Gorica V mojih študijskih letih je bila osteoporoza bolezen, s katero so se ukvarjali internisti endokrinologi, pa še to predvsem v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Počasi so najprej nabavljali aparate za merjenje kostne gostote - tako imenovano denzitometrijo v nekaterih zdraviliščih, diagnostika je postajala dostopnejša. Goriška pa je še vedno ostajala črna lisa na zemljevidu Slovenije, saj na območju severne Primorske v začetku leta 1998 nismo imeli niti enega aparata za merjenje kostne gostote. Z veseljem sem sprejela pobudo gospe Magde Rajer in Metke Jug Rous, dr med. specialistke ginekologije in porodništva, da tudi na Goriškem ustanovimo društvo bolnic z osteoporozo. Še zdaj se nasmehnem ob spominu na našo skupinico, ki je z ustanovnimi listinami korakala do notarke. Z Metko Jug Rous sva se trudili motivirati čim večje število žena, ki bi lahko imele tveganje za razvoj osteoporoze. Kot vodji služb - Metka Jug ginekoloških dispanzerjev, jaz pa kot vodja službe za splošno in družinsko medicino v zdravstvenem domu v Novi Gorici sva dosegli nabavo ultrazvočnega aparata za merjenje petnice; oslabitev ultrazvoka in hitrost ultrazvoka skozi petnico, kar je bila takrat nekakšna presejalna metoda za odkrivanje osteoporoze. Začeli smo v čakalnici pred ginekološkimi dispanzerji v zdravstvenem domu v Novi Gorici. Uvodna predavanja smo posvetili osteoporozi, pojavnosti, klinični sliki, obrazom bolezni, ki ne boli, hkrati pa že tudi zdravi prehrani in telesni vadbi. Profesor Srečko Herman specialist ortoped iz Univerzitetne klinike v Ljubljani je bil izjemno presenečen nad veliko udeležbo in izjemnim zanimanjem na predavanju, ki smo ga organizirali v Obrtnem domu v Novi Gorici. V dvajsetih letih smo organizirali več kot petdeset različnih predavanj, vsaj dve do tri letno, vselej so bili različni predavatelji navdušeni nad velikim obiskom in aktivno udeležbo naših članov, temam so sledila vprašanja, diskusije. Organizirali smo izlete, druženja, telesno vadbo, vaje v bazenu. Gospa Rajer je bila zelo dobra lokomotiva, gonilo upravnega odbora. Društvo je tudi bistveno pripomoglo k ozaveščanju o osteoporozi, hkrati pa za mnoge članice postalo druga družina. Pod taktirko Anite Mokorel uspešno nadaljuje svoje poslanstvo, zato čestitke vsem ob 20. obletnici. Danes že v referenčnih ambulantah s pomočjo vprašalnika FRAX določijo tveganje za zlom, kajti še vedno znamo izmeriti le kostno gostoto, o kvaliteti kosti pa ne vemo veliko. Na voljo je kar nekaj zdravil, ki vplivajo na presnovo kosti in jih lahko predpisujemo na recept. Še vedno pa velja vodilo: zdrav življenjski slog za zdravo kost. Maja Pavlin Klemenc, ustanovna članica društva

Uvodne misli

13


Kjer je volja, je tudi uspeh

Minilo je že skoraj dvajset let, odkar smo v organiziranem boju proti osteoporozi povezali društva bolnikov s to boleznijo v zvezo. Goriško osteološko društvo Nova Gorica je bilo eno od sedmih, ki so 22. novembra 2000 podpisala izjavo o ustanovitvi Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. Njen nepogrešljivi član ste še danes. To so bili časi, ko osteoporoza še ni bila prepoznana kot bolezen, ki jo je mogoče preprečevati in celo zavirati njen napredek. Veljalo je, da gre za stanje, ki je povezano s starostjo in ženskim spolom. In prav društva bolnikov z osteoporozo, med njimi tudi vaše, so s svojim delom pomembno prispevala, da se je védenje o osteoporozi hitro širilo tako med moško populacijo kot tudi med mlajšim prebivalstvom. Pogled v zgodovino Goriškega osteološkega društva Nova Gorica me utrjuje v prepričanju, da ste od prvih začetkov do danes dosegli veliko, zato vam gre ob številnih jubilejnih čestitkah tudi iskrena zahvala zveze. Vsega, kar ste naredili dobrega in koristnega za svoje članstvo in širšo javnost na Goriškem, ne bi bilo brez prizadevnih članic, ki so doslej in bodo tudi v prihodnje – v to sem prepričana – svoj čas namenjale ozaveščanju o posledicah osteoporoze in o načinih preprečevanja le-te. Vaše delo ni bilo in ni vedno lahko,vendar: kjer je volja, je tudi uspeh. Ali kot pravi naša himna: ”... ko med seboj pomagamo si, upanje vedno živi.” Zato ponosno in pogumno nadaljujte odlično zastavljeno delo. Ostanite vzgled, kako delovanje civilne družbe s področja zdravja lahko vpliva na kakovost življenja bolnih in kako društva z ozaveščanjem ljudi prispevamo k zdravemu načinu življenja. Veselite se vseh obletnic, ki so še pred vami. Duša Hlade Zore, predsednica Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije

14

Uvodne misli


Spoštovane članice in člani Goriškega osteološkega društva Najprej vam iskreno čestitam. Dvajset in več let zagnanega dela v društvu, ki je postalo eno največjih na Goriškem, ni mačji kašelj. Začetki pred dvajsetimi leti v analogni dobi so bili težki. Ko sem z vašo predsednico Magdo Rajer pripravljala enega prvih intervjujev za Sončnico, mi je pripovedovala o tem, kako ste letake o ustanovnem zboru društva delili po trgovinah, frizerskih salonih, v bolnici ... Tako kot se je pred dvajsetimi leti to počelo. Danes smo v digitalni dobi, vse to bi šlo hitreje z nekaj kliki na računalniku. Pa vendar nam danes zaradi tega ni nič lažje. V poplavi najrazličnejše ponudbe je težko ločiti zrnje od plev, društvom pa še toliko težje razvijati nit po pravi poti. In imeti za njo sledilce. Ko sem pred dvanajstimi leti prevzela uredniško delo pri Sončnici, si niti slučajno nisem predstavljala, da se bodo med nami spletle tako prijetne vezi. Med mano, petindvajsetletnico s skoraj nič izkušnjami, in vami, zrelimi gospemi z nahrbtnikom modrosti na ramenih. Ko je na enem od prvih sestankov k meni pristopila predsednica Anita Mokorel in povedala, da ste Primorke, Novogoričanke, sem vas takoj vzela za svoje. Tudi sama sem Primorka. Spominjam se enega naših prvih srečanj. Pisarno ste imeli še v domu upokojencev, presenečena sem bila nad tem, kaj vse počnete. Z enim očesom sem bila zraven, ko ste zavzeto pripravljali zbornik ob 15-letnici društva. Vedno sem se razveselila vaših prispevkov za Sončnico. Lahko vas pohvalim, da ste bili eni najzvestejših dopisnikov s terena. Iz poročil so vele dobra volja in inovativni pristopi. Hitro ste se denimo zavedeli, da bo potrebno nekaj narediti na področju socialne izključenosti in med prvimi ste ta program tudi oblikovali. Vesela sem bila tudi povabil na vaše vsakoletno srečanje v maju. Potem sem nekatere od vas ob zgodnjih jutranjih urah srečevala, ko ste telovadile pred knjižnico. Z računalnikom čez rame sem hitela mimo, se sama sebi nasmehnila in si želela, da bom tudi sama nekoč imela ta privilegij juter samo zase. V zadnjem desetletju sem obiskala večino slovenskih društev bolnikov z osteoporozo. Vsako ima svoje močne plati, vsako svoje skrbi. Vaše poslanstvo se s podpore bolnikom širi na preventivo, na preprečevanje bolezni, preden do nje pride. In ko takole iz distance opazujem vaša prizadevanja in delo, vidim, da je za njimi veliko več kot le osteoporoza in skrb za krhke kosti. Je čut do sočloveka. Gojite ga še naprej, da v dobi digitalizacije ne bo popolnoma izumrl. Nataša Bucik Ozebek, urednica glasila Sončnice

Uvodne misli

15


Urednikov uvodnik

Goriško osteološko društvo Nova Gorica ob svoji 20. obletnici predstavlja bogat kronološki pregled delovanja po letih. Še posebej vam predstavljamo prostovoljke in prostovoljce, ki so v posameznem letu opravili več kot 25 prostovoljnih ur. V dvajsetletnem obdobju je bilo letno vključeno v prostovoljna dela na začetku 10 prostovoljk, v poznejših letih pa do 50 prostovoljk in prostovoljcev, ki jih omenjamo v kroniki.. V skladu z zakonom smo pozneje evidentirali prostovoljno delo članic in članov v posameznem letu. V dvajsetletnem obdobju je bilo evidentiranih 31.693 prostovoljnih ur. Brskali smo po obsežnem arhivu društva ter po spominih članic in članov. V dvajsetih letih se je nabralo ogromno podatkov in gradiva, ki ga je bilo treba obdelati. Odločili smo se, da predstavimo naše dvajsetletno delo po letih. Posebno mesto v tej predstavitvi ima delo naših prostovoljk in prostovoljcev, ki jim posvečamo kroniko. Pri pisanju kronike smo se ponosni spominjali prehojene poti in veselo ugotavljali, kaj vse smo v teh letih naredili. Članice, člane in občane smo ozaveščali o osteoporozi - bolezni, ki je bila ob ustanovitvi društva malo znana. Trudili smo se organizirati programe za ohranjanje zdravja, ki

16

Uvodne misli

so prilagojeni potrebam našega članstva in jih stalno dopolnjevali. V društvu se je starostna meja vsako leto povečevala in z veseljem smo ugotavljali, kaj vse naši člani še zmorejo. Obenem smo ves čas bogatili programe za preprečevanje socialne izključenosti, ki postajajo z leti vedno pomembnejši za naše dobro psihično počutje. Programe, ki smo jih izvajali v naravi, smo ponudili tudi nečlanom, ki so se nam večkrat radi pridružili. Kronika je namenjena vsem, ki želijo ohranjati svoje fizično in psihično zdravje za daljše samostojno življenje. Prepričani smo, da je zbrano gradivo pomembno tudi za razmislek, kaj lahko naredimo zase, da ohranjamo svoje fizične zmogljivosti, da smo v prijetni družbi in nam je pri duši lepo. Drage članice in člani, vabimo vas, da se poiščete v tekstih in na fotografijah v kroniki! Tudi če niste posebej omenjeni med prostovoljci, smo med branjem gradiva ali ogledi fotografij obujali spomine na vaše prijazne besede in nasmehe. Vsem, ki ste na kakršenkoli način sodelovali pri uspešnem delu društva se iskreno zahvaljujemo. Uredniški odbor


Zaključek – o nastajanju kronike

Na sestanku upravnega odbora dne 12. junija 2017 smo se odločili, da izdamo kroniko v počastitev 20- letnice delovanja društva. Ob 15-letnici je bil izdan Zbornik, ki je urejen po tematiki društvenega delovanja. S kroniko pa smo želeli prikazati dejavnosti društva kronološko po letih skozi dvajsetletno obdobje. Poleg programov in drugih podatkov je poseben poudarek namenjen predstavitvi članic in članov, ki so s svojim nesebičnim in požrtvovalnim delom prispevali k uspešni izvedbi vseh dejavnosti v okviru programov za vsako leto.

Da bi bila kronika bolj zanimiva za branje pa smo tekste še popestrili z dodatnimi opisi dogajanj.

Imenovan je bil uredniški odbor za pripravo kronike v sestavi Darinka Albreht, Vidojka Harej, Darinka Kavčič, Anita Mokorel, Milojka Pirc, Silva Tišma. Na prvem sestanku smo izbrali Anito Mokorel za vodjo skupine. Podala je teze za izdelavo kronike in člani uredniškega odbora smo dobili prve zadolžitve. Prvotna zamisel je bila, da bi bila kronika precej krajša. Osnutek za prvih pet let kronike je pripravila Milojka Pirc. Med pregledovanjem arhiva, smo ugotovili, da bo delo zaradi obsežnosti gradiva zelo zahtevno. V kroniko smo želeli vključiti vse dejavnosti v dvajsetletnem obdobju delovanja društva po letih. Zato je bilo potrebno obdelati ogromno količino podatkov.

V času pisanja kronike je bil podan predlog za spremembo imena društva, da bi bilo le-to v javnosti bolj prepoznavno. Novo ime društva je Goriško društvo za osteoporozo Nova Gorica, ki je stopilo v veljavo s 1. 1. 2019.

Izjemna obširnost gradiva z zbiranjem in natančnim preverjanjem podatkov nas je presenetila, zato je prišlo do daljše zamude pri izdaji kronike. V uredniškem odboru to obžalujemo, a obenem izražamo zadovoljstvo nad uspešno zbrano večbarvno paleto spominov bogatega dvajsetletnega delovanja našega društva. Pa še to ...

Nova Gorica, april 2020 Uredniški odbor

Uvodne misli

17


18


Osteoporoza – tiha bolezen – pomeni porozne kosti



Učna ura o osteoporozi

“Z osteoporozo se začne spreminjati naš videz: hrbet je vse bolj okrogel, postava se manjša, roke nekako daljšajo, glava in trebuh silita čudno naprej. Ravnovesje je porušeno, mišice pa prešibke za obvladovanje spremenjenega stanja. Kot smo že rekli – gibanje, telovadba, hoja, plavanje, vse mogoče dejavnosti v primernih količinah … Nismo se rodili, da bi bili samo lepi. Kdor nas ima rad, nas ceni, spoštuje in ljubi, našega trebuščka ali zgrbljenosti še opazil ne bo. Nihče ni vsak dan mlajši in lepši …” Vita Varl, Društvo bolnikov z osteoporozo Ljubljana, Bilten št. 3, december 2001

Zdrava kost

Osteoporoza

Kdaj naj se sproži alarm? Ni samo zlom prvi znak za alarm, prižgemo ga lahko že prej: 1. če se naša telesna višina zmanjša za tri centimetre ali več; 2. če doživimo menopavzo pred 45. letom starosti; 3. če se že tri mesece ali več zdravimo z glukokortikosteroidi ; 4. če imamo prebavne bolezni (Kronova bolezen, celiakija); 5. če ima osteoporozo kdo od naših družinskih članov; 6. če imamo revmatoidni artritis; 7. če imamo nizko telesno težo (ITM pod 19 kg/ m2); 8. če živimo z razvadami, kot so kajenje in preveč popitega alkohola; 9. če smo premalo fizično aktivni in ne uživamo dovolj hrane z vsebnostjo kalcija, beljakovin in vitamina D. Če ste se našli med omenjenimi dejavniki tveganja, to povejte svojemu zdravniku. Pomoč vam lahko ponudijo tudi lokalna društva bolnikov z osteoporozo.

Osteoporoza se pojavi, ko se poruši ravnovesje med razgradnjo kosti in njeno gradnjo oziroma obnovo: premalo kosti se zgradi, preveč pa razgradi. Je bolezen, ki najbolj pogosto doleti ženske v pomenopavznem obdobju.

Za osteoporozo sta značilna zmanjšanje telesne višine in nastanek grbe.

21


V Evropi, ZDA in na Japonskem osteoporoza prizadene 75 milijonov ljudi. Zaradi nje vsako leto doživijo zlom kolka milijoni starejših. Še pogostejši so zlomi zapestij, ramen in vretenc.

75

Večina ljudi ne ve, da ima osteoporozo, dokler se kost ne zlomi. Takrat je bolezen že napredovala.

Zdravljenje osteoporoznih zlomov Slovenijo stane približno 56 milijonov evrov na leto.

Zaradi osteoporoznih zlomov ženske, stare nad 45 let, v bolnišnici preživijo več dni kot zaradi mnogih drugih bolezni, vključno z diabetesom, srčno kapjo ali rakom na dojki.

Bolnišnica

in vsak peti moški.

V Evropi se zaradi osteoporoze vsake 3 sekunde zlomi ena kost. V Sloveniji se letno zgodi okrog 3000 zlomov kolka, skupno pa 16.000 osteoporoznih zlomov.

65 mil. €

H

Za osteoporozo zboli vsaka tretja ženska

Oseba, ki doživi osteoporozni zlom in ne prejema ustrezne terapije, ima dvakrat večjo verjetnost za ponovni zlom.

Zlom kosti zaradi nedolžnega padca ali udarca v nobeni starosti ni nekaj samoumevnega in normalnega. Z zgodnjim preventivnim delovanjem lahko zmanjšamo tveganje za nastanek osteoporoze.

20 do 24 odstotkov vseh ljudi, ki doživijo zlom kolka, umre v prvem letu po zlomu. Tudi drugi osteoporozni zlomi so povezani z večjo umrljivostjo.

Povzeto iz knjižice ob 15. obletnici Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, oktober 2015

22

Osteoporoza – tiha bolezen – pomeni porozne kosti

20%


Prikaz Ĺživljenja druĹĄtva po letih



Ustanovno leto

1998 82 članov

Pobudnica ustanovitve Goriškega osteološkega društva je bila Magda Rajer. Magda je v Kliničnem centru v Ljubljani srečala dr. Andrejo Kocijančič, ki ji je predlagala, naj na Goriškem ustanovijo društvo bolnikov z osteoporozo. Aktivno se je lotila dela. Poleg nje sta k nastanku društva, njegovemu delovanju in prepoznavnosti pomembno prispevali Maja Pavlin Klemenc, dr. med., specialistka splošne medicine in Metka Rous Jug, dr. med., specialistka ginekologije. Svoje pacientke sta seznanjali z boleznijo osteoporoze, nastajanjem društva in jim kasneje priporočali vključevanje. Ustanovni občni zbor društva je bil 4. februarja 1998 v čakalnici Zdravstvenega doma Nova Gorica (v nadaljevanju zdravstveni dom). Vodila ga je Magda Rajer. Namen zbora je bil, da se po zgledu Društva bolnikov z osteoporozo Ljubljana tudi v Novi Gorici ustanovi društvo. S strokovnimi obrazložitvami sta njegovo ustanovitev utemeljevali zdravnici Maja Pavlin Klemenc in Metka Rous Jug. Izpostavili sta nujnost organiziranega informiranja, ozaveščanja, preventive in zdravljenja osteoporoze. Udeleženk ustanovnega zbora je bilo 32.

Prvi upravni odbor: Magda Rajer, predsednica, Ana Ašanin, tajnica, Ema Rančič, blagajničarka ter članici Maja Pavlin Klemenc in Vera Mokrin.

Skladno z določbami Zakona o društvih so bila na ustanovnem zboru sprejeta Pravila Goriškega osteološkega društva Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu pravila). Izvoljeni so bili organi društva, za zakonito zastopnico in predsednico je bila izvoljena Magda Rajer. Določena je bila članarina za tekoče leto. Udeleženke zbora so lahko izpolnile pristopne izjave in postale članice novoustanovljenega društva. Skupina desetih je pri Upravni enoti Nova Gorica prispevala svoj podpis, potreben za vpis Goriškega osteološkega društva v uradno evidenco. Upravni odbor je štel pet članov, nadzorni odbor in častno razsodišče pa po tri člane. Mandat članov organov društva je trajal dve leti in se je lahko ponovil. Predsednica društva je bila istočasno tudi predsednica upravnega odbora in to je veljalo vsa leta. V častno razsodišče so bile izvoljene: za predsednico Viktorija Košir ter članici Andi Presečnik in Amelija Truševec. Marca 1998 je bilo društvo vpisano v register društev z imenom Goriško osteološko društvo Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici, Rejčeva ulica 4. Društvo je bilo brez lastnih prostorov za delovanje, zato so članice vse aktivnosti izvajale

Nadzorni odbor: Irena Petejan, predsednica, članici Darinka Furek in Metka Rous Jug.

Ustavimo osteoporozo, da ne ustavi ona nas

25


doma. Seje upravnega odbora so bile kar v čakalnici zdravstvenega doma, v obrtnem domu in še kje. Pa še to! Naš osnovni kapital je bil 10.000 tolarjev izposojenih za pokritje osnovnih stroškov v zvezi z ustanovitvijo društva. Na ustanovnem zboru je bila takoj pobrana članarina za leto 1998. Tovarna zdravil Krka nam je dala dotacijo v znesku 46.990 tolarjev in naš žiro račun se je začel polniti. (vzeto iz poročila Magde Rajer) Na prvi skupni seji izvoljenih organov je bil sprejet Program dela društva s finančnim načrtom. Za vsebino osveščanja članov in širše javnosti o osteoporozi je bila zadolžena Maja Pavlin Klemenc in to delo opravlja še danes. O delovanju društva so članice seznanjale javnost s prispevki na Radiu Koper, TV Primorki in v Primorskih novicah. Blagajniška dela in evidentiranje koristnikov programov je prevzela Ema Rančič, ki je to nalogo opravljala do konca leta 2010. Vodila je tudi knjigovodstvo s pomočjo Martine Goljevšček in to sta opravljali do marca 2001. Anica Ašanin pa je prevzela tajniške posle, ki jih opravlja še danes. Program društva je izpostavljal tri glavne naloge: • zdravstveno - informativno dejavnost, • telesno vadbo in rekreativno dejavnost, • vzgojno dejavnost. Članicam in širši javnosti so bila večkrat posredovana priporočila za preventivo in zdravljenje osteoporoze: gibanje na zraku, zdrava prehrana, telesna vadba, pravilna diagnostika in pravočasno zdravljenje. V vseh nadaljnjih letih delovanja so bila osnova različnim dejavnostim, ki jih društvo nudi svojim članom za ohranjanje zdravja in s katerimi uresničuje tudi, za starejše pomembno, poslanstvo preprečevanja socialne izključenosti. Naše članice Metka Rous Jug, Maja Pavlin Klemenc, Tanja Polanc in Stana Batistič so pripravile predavanja: • Osteoporoza, preventiva in kurativa, • O zdravi prehrani, • Gibanje – pogoj za preventivo pri osteoporozi.

Društvo upokojencev Nova Gorica ( v nadaljnjem besedilu društvo upokojencev) nam je v začetku omogočilo vključitev v njihove športno-rekreativne dejavnosti, telovadbo in pohode. Pri telovadbi smo sodelovali do leta 2001. Obe društvi sta sklenili pogodbo za uporabo telovadnice z Osnovno šolo Kozara Nova Gorica, ki jo uporabljamo še danes. Vadba je potekala v dveh skupinah, v vsaki je vadilo po 30 članic iz obeh društev. Naše društvo je sklenilo pogodbo za vadbo s fizioterapevtko Stano Batistič, ki je to nalogo opravljala do maja 2010. Po vsem svetu vsako leto, 20. oktobra, zaznamujemo svetovni dan osteoporoze. Slovenija se je pridružila skupini 190 dežel sveta. Prvo uradno praznovanje je potekalo to leto v Ljubljani pod geslom Ozaveščanje o osteoporozi. Organizator je bilo Društvo bolnikov z osteoporozo Ljubljana. V Sloveniji poteka ta dogodek vsakič v drugem kraju. Na teh srečanjih sprejemamo geslo, ki ga predlaga Mednarodna fundacija za osteoporozo – IOF in velja za naslednje leto. V začetku so bila srečanja namenjena ozaveščanju o bolezni, pomenu preventive, pravilne diagnostike in pravočasnega zdravljenja. Moto iz zapisnika Magde: “Ustavimo osteoporozo, da ne ustavi ona nas”. Ob koncu prvega leta je bilo v društvo vključenih 82 članov. Njegovo delovanje je v celoti temeljilo na prostovoljnem delu, kar je bilo temeljno vodilo za delovanje društva tudi v vseh naslednjih letih in velja še danes.

Vsakega od predavanj se je udeležilo okrog 100 poslušalcev. Organizirana sta bila dva tečaja terapevtske vadbe za bolnike z osteoporozo, ki ju je vodila višja fizioterapevtka Stana Batistič. 41 udeleženk je pridobilo znanje in priporočila za nadaljevanje vadbe doma.

26

Ustavimo osteoporozo, da ne ustavi ona nas


Članice in član, vpisani v društvo leta 1998 s člansko številko od 1 do 82: Rajer Magda, Ašanin Ana, Rančič Ema, Pavlin Klemenc Maja, Polanc Tanja, Petejan Irena, Jug Rous Metka, Furek Darinka, Presečnik Andi, Košir Viktorija, Kos Fani, Krajnovič Ema, Miklavič Ivanka, Mokrin Vera, Paglovec Gabrijela, Dolničar Poljšak Silva, Pelikan Zora, Jejčič Vida, Pipan Milica, Pirih Viviana, Radovanović Karmela, Rajer Zorč Magdalena, Bratina Sonja, Čebron Frančiška, Šircelj Leonarda, Vidmar Angela, Vuga Albina, Winkler Olga, Zoroja Mariza, Žigon Lada, Vončina Albina, Bašin Sonja, Bezeljak Anica, Brajdot Nada, Cotič Pavla, Čebron Izidor, Fabjan Ida, Flego Ana, Jelerčič Elizabeta, Korenč Pavla, Možina Lidija, Ferjančič Marija, Prinčič Cilka, Pichler Ivanka, Kodermac Silvana, Simčič Marija, Šorli Hermina, Trušnovec Amalija, Vules Marija, Zornik Lojzka, Faganel Ana, Pavlin Ana, Podveršič Marija, Pergar Marija, Herič Ana, Humar Roza, Batistič Stana, Kravina Anica, Jakšič Anka, Sardoč Mirjam, Boltar Silvana, Šrabar Vera, Vrabec Marjetka, Rajer Pave, Passoni Bojana, Čigon Marija, Besednjak Anka, Černigoj Marija, Paravan Adrijana, Krašček Danica, Šfiligoj Stana, Trobec Dora, Židanik Danica, Vidmar Mira, Pisk Nada, Kocjančič Marija, Erzetič Zmagoslava, Goljevšček Martina, Bizjak Lidija, Boltar Leticija, Čotar Marija in Polanc Jolanda.

Ustavimo osteoporozo, da ne ustavi ona nas

27


Kako se je začelo moje prostovoljstvo

Moje prvo srečanje z Magdo Rajer

Vsaka zgodba ima svoj začetek. Zgodba mojega dvajset let trajajočega prostovoljstva se je začela s skromnim listom strojepisnega papirja, z risalnimi žebljički pritrjenega na hrapavo skorjo drevesa ob slaščičarni na Delpinovi ulici. Na njem je bilo s staro “olivetko” napisano vabilo občanom, da bo 4. februarja na hodniku pred ginekološko ambulanto Zdravstvenega doma Nova Gorica predavanje o osteoporozi z možnostjo ustanovitve društva. Bili smo leta 1998.

V času ustanavljanja Goriškega osteološkega društva Nova Gorica sem bila zaposlena kot svetovalka za področje zdravstvenega in socialnega varstva na Mestni občini Nova Gorica. Moje delovno področje je zajemalo tudi humanitarne in invalidske organizacije. Med njimi so bila društva z dolgoletno tradicijo - društvo slepih in slabovidnih, gluhih, paraplegikov.

Osteoporoze tedaj nisem poznala. Priznati moram, da me tudi ni zanimala, saj ni sodila med bolezni, za katere bi se mi zdelo, da me ogrožajo. Tako se mi na predavanje ni ravno mudilo. Obvestila nisem prebirala sama. Vanj se je zastrmela tudi Ema Rančič, ki je tedaj tudi prišla tam mimo. Bila je povsem drugačnega mnenja in tako sva 4. februarja ob določeni uri sedeli pred ginekološko ambulanto v zdravstvenem domu. Zbralo se nas je nekaj čez trideset, predvsem žensk. Predavali sta nam osebna zdravnica Maja Pavlin Klemenc, ginekologinja Metka Rous Jug in meni neznana gospa, ki so nam jo predstavili kot višjo fizioterapevtko Stano Batistič. Med njimi pa je zardelih lic in s posebnim žarom v očeh sedela starejša gospa, ki nam je po končanem predavanju z zanosom predstavila razloge, ki narekujejo ustanovitev društva za osteoporozo v Novi Gorici. To je bila Magda Rajer. Ko je bilo na vrsti oblikovanje organov društva, sem si nadvse želela, da bi bila čim manjša, da me ne bi nihče opazil. Pa ni bilo tako. Potem ko je bila za predsednico novoustanovljenega društva izvoljena Magda Rajer, sta obe moji zdravnici uprli vame odločna pogleda in v nekaj trenutkih sem se prelevila v tajnico društva. Oporekati jima pač nisem mogla. A bila nisem sama, za seboj sem s svojim predlogom potegnila tudi Emo Rančič, ki je postala blagajničarka društva.

V začetku leta 1998 se je v moji pisarni oglasila starejša gospa. Bila je zelo prijazna in s seboj je imela nekaj na roke napisanih listov papirja. Pojasnila mi je, da v Novi Gorici želijo ustanoviti društvo za osteoporozo. Ta gospa je bila Magda Rajer. Na papirju je imela na roko napisan program društva, ni pa vedela kaj vse še potrebuje za njegovo ustanovitev. Tako sva skupaj na osnovi Zakona o društvih razrešili vsa odprta upravna vprašanja in že v marcu je Upravna enota Nova Gorica izdala odločbo o registraciji društva. Priznati moram, da vse do srečanja z Magdo nisem nič vedela o osteoporozi, čeprav sem se že tudi sama približevala Abrahamu. Ob ustanovitvi je bilo prav ozaveščanje o osteoporozi temeljni cilj društva. V vseh nadaljnjih letih je društvo razvilo široko paleto aktivnosti in postalo je prepoznavno v javnosti. Prizadevanje društva za ozaveščenost o osteoporozi je pripomoglo k pravočasnemu odkrivanju in zdravljenju te bolezni v severni Primorski. Silva Tišma

Tako se je začelo moje dolgoletno prostovoljno delo v okviru društva, ki traja še danes. Je bilo naporno? Velikokrat. Je bilo vredno? Nedvomno. Hvaležna sem, da mi je življenje omogočilo to bogato izkušnjo. Ana Ašanin

28

Ustavimo osteoporozo, da ne ustavi ona nas


Glavni vodili – ozaveščanje in aktivnosti za ohranjanje zdravja

1999 108 članov

Društvo je po prvem letu delovanja na februarski seji občnega zbora sprejelo Poslovno in finančno poročilo, poročili nadzornega odbora in častnega razsodišča ter Program dela za leto 1999. Seja je potekala v dvorani Območne obrtne zbornice v Novi Gorici, kjer so to leto potekala tudi predavanja. Predsednica Magda Rajer je glede na povečanje števila članov izrazila pričakovanje o večji in širši aktivnosti društva. Svoje poslanstvo ozaveščanja je društvo izpolnjevalo z organizacijo dveh predavanj: • Vnetje ob kostnih tkiv, predavatelj prof. Srečko Herman, dr. med. spec. ortoped; • Bolezni srca in ožilja, predavatelj Matjaž Klemenc, dr. med. spec. internist. V sklopu obeleženja svetovnega dneva osteoporoze je Metka Rous Jug v svojem predavanju podala razlago o osteoporozi in napotke za njeno zdravljenje. Društvo je članice spodbujalo in usmerjalo k telesni vadbi in rekreativni dejavnosti. Tudi to leto in še naslednje smo z društvom upokojencev sodelovali pri vadbah v telovadnici. Z velikim zadovoljstvom smo 32 članicam omogočili eno uro na teden organiziranega plavanja in vadbe v bazenu

pod vodstvom fizioterapevtke Brede Črvič, ki je nalogo opravljala do aprila 2017. Novembra 1999 je društvo sklenilo pogodbo s Športnim zavodom Nova Gorica o uporabi bazena, kjer poteka vadba še danes. V društvu smo iskali tudi druge primerne oblike rekreacije in sprostitve za naše članice. Maja je bil organiziran dvodnevni društveni izlet. Pot je vodila v Prekmurje in Slovenske gorice. Obiskali smo mlin na Muri, čebelarski muzej, si ogledali znamenitosti Ljutomera, Jeruzalema, Bogojine, Ptuja, lončarske delavnice in se zapeljali po vinski cesti. Nastanjeni smo bili v Termah Banovci, kjer smo lahko uživali in se sproščali v bazenih z blagodejno termalno vodo. Izlet je bil tudi enkratna priložnost za druženje. Vse izlete je izbrala in organizirala predsednica Magda Rajer in to opravljala do zaključka svojega mandata. Dan starejših smo člani obeležili 1. in 2. oktobra. Skupaj z društvom upokojencev smo prisluhnili predavanju dr. Vida Pečjaka Psihologija

Ozaveščanje o osteoporozi

29


tretjega življenjskega obdobja. Udeležili smo se pohoda društva upokojencev: Družno z vsemi generacijami – starost brez meja, pridružili so se nam tudi upokojenci iz italijanske Gorice. Prehojena pot je krožno združevala obe Gorici in starejše z obeh strani meje. Udeležence je poleg organizatorke Vike Košir nagovorila tudi predsednica Magda Rajer. Spregovorila je o osteoporozi, značilni bolezni starosti, “ki je brez meja, zato mora biti tudi brez sovraštva”. Članek o tem dogodku je bil objavljen v Primorskem dnevniku 17. 10. 1999. Zgledno je bilo sodelovanje z Društvom bolnikov z osteoporozo Ljubljana. V njihovem Informativnem biltenu je bil objavljen prispevek: Predlog za programe osteoloških društev v letu 2000 (Informativni bilten, št. 1, december 1999, in časopis Vzajemna). Napisala ga je članica Vera Mokrin. Izpostavila je potrebo po širjenju članstva in večanju vloge društev tudi z organizacijo strokovnih predavanj o zdravstveni problematiki in osveščanju širše populacije. Poudarila je nujnost uvajanja terapevtske vadbe bolnikov z osteoporozo in povezovanje s fizioterapevti – specialisti. Predlagala je sodelovanje z društvi upokojencev za skupno udeležbo na pohodih in izletih. Člani društev naj bi si medsebojno izmenjevali izkušnje pri reševanju svojih zdravstvenih težav. Društvo naj bi za člane pridobilo posebne ugodnosti v termalnih kopališčih. Ugotavljala je, da je za uspešno delovanje društev treba pridobiti sponzorje (farmacevtsko industrijo, banke, zavarovalnice in ustanove, ki naj bi podpirale socialno - humanitarne dejavnosti).

Društvene programe smo popestrili z izleti Upravni odbor se je odločil, da delovanje društva popestrimo z organizacijo izletov po Sloveniji. Namen izletov je spoznavati kraje in običaje v naši domovini. Pri tem dajemo velik poudarek tudi druženju. Že na prvem srečanju smo se zabavali s petjem, pripovedovanjem zgodb in obujanjem spominov. Zanimanja za izlete je bilo veliko. Odločili smo se, da v naslednjem letu še bolj obogatimo program za članice in člane z obiskom zanimivih krajev po Sloveniji. Povzeto iz letnega poročila predsednice Magde Rajer

Društvo je bilo še vedno brez pisarne, plačevanje članarine in prispevkov za programe je potekalo v gostišču blizu društva upokojencev na Erjavčevi ulici. Tu so potekale tudi seje upravnega odbora.

Članice, vpisane v društvo leta 1999 s člansko številko od 83 do 108: Vuga Rezika, Ipavec Milojka, Štekar Lojzka, Stres Zofija, Kralj Zvonka, Malič Vera, Bortolotti Ivanka, Humar Jožica, Badalič Miroslava, Leban Andreja, Pušnar Mara, Segalla Ema, Kreševec Bernarda, Kajser Silva, Žvokelj Justina, Kodelja Vida, Debelak Marija, Marussig Anamarija, Magajne Nataša, Maver Francka, Vidič Suzana, Vidmar Milena, Šuligoj Katarina, Štrosar Ivanka, Mamilovič Nada in Balič Sava.

30

Ozaveščanje o osteoporozi


Ustanovitev Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije Društvo je postajalo vedno bolj prepoznavno. Predsednica Magda Rajer je na Radiu Koper, Radiu Robin (dvakrat) in TV Primorka spregovorila o njegovem pomenu za bolnike z osteoporozo, o dejavnostih, ki jih nudi svojim članicam, o ozaveščanju s predavanji in aktivnostmi za ohranjanje zdravja. Povabila je poslušalce, naj se tem dejavnostim pridružijo. Posebej je izpostavila nujnost vzgoje mladih, kako se obvarovati osteoporoze. Poslanih je bilo več pobud: • Ministrstvu za šolstvo, da bi učencem v okviru rednega pouka posredovali vedenje o načinu življenja za uresničitev misli Zdrava kost – naložba za starost. • Vsem ambulantam na področju Goriške je bilo poslano povabilo, da svoje bolnice z osteoporozo napotijo na društvo. Ponujena je bila tudi pomoč pri organiziranju dejavnosti ali podružnic v njihovih krajih. • Mestni občini Nova Gorica je bil posredovan predlog za organizacijo dnevnega varstva starejših in izgradnjo varovanih stanovanj. Žal so bile poslane pobude brez odziva. Občni zbor je potekal 22. januarja v Dijaškem domu Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu dijaški dom).

2000 165 članov

Sprejeli smo Program dela razdeljen po dejavnostih: ozaveščanje članov in občanov, rekreativne dejavnosti, kulturni program, družabna srečanja in izleti. Upravni odbor je poskrbel, da so bile članice pisno seznanjene z dogodki, ki jih je organiziralo društvo. Prihodki društva so bili ustvarjeni s članarino in prispevki članic za koriščenje programov, dotacijami Mestne občine Nova Gorica, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljevanju FIHO) in Krke, tovarne zdravil Novo mesto (v nadaljnjem besedilu tovarna zdravil). Vsa sredstva so bila porabljena za nemoteno delovanje in izvedbo programov. Občni zbori so potekali v dijaškem domu do vključno leta 2011. V Sloveniji so leta 2000 že delovala naslednja društva za osteoporozo: ljubljansko, goriško, obalno-kraško, trboveljsko, celjsko, pomursko in kranjsko. Ta društva so 22. novembra 2000 ustanovila Zvezo društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. (v nadaljnjem besedilu zveza). Društva so podpisala pristopno listino o ustanovitvi zveze in sprejela statut. Vera Grünfeld, bolnica z osteoporozo, ustanoviteljica in prva predsednica ljubljanskega društva ter pobudnica in ustanoviteljica zveze je postala njena predsednica, ki jo je vodila dve leti. Uradno je bila zveza registrirana 22. junija naslednje leto. Ustanovitev zveze je omogočila pridobivanje sredstev iz FIHO in od sponzorjev,

Zgodnje odkrivanje osteoporoze

31


kar velja še danes. Spodbuja vsakoletno srečanje vseh društev na svetovni dan osteoporoze, društva povezuje in jim je v pomoč pri njihovem delu. V organe zveze so bile iz goriškega društva imenovane Magda Rajer, Vera Mokrin in Vika Košir. Predsednice posameznih društev, združenih v zvezo, so po Statutu zveze članice upravnega odbora. Odvisno od programa pa so se v vseh letih udeleževali sej tudi drugi člani društva. Tako so spoznavali dejavnost zveze in ostalih društev ter prisluhnili predavanjem. Ta povezanost se najbolj čuti na vsakoletnem srečanju ob svetovnem dnevu osteoporoze. V biltenu društva iz Ljubljane je Ana Ašanin napisala članek Na Dolenjskem je lepo, v katerem je opisala dvodnevni izlet našega društva. Organizirana so bila tri predavanja: • Sekundarna osteoporoza, razlike med osteoporozo, degenerativnimi boleznimi in revmo, predavateljica Nataša Fikfak, dr. med. spec. internist; • Vrtoglavice, omotice in nespečnost, predavala je Enisa Demšar, dr. med., spec. spl. medicine; • Prionske bolezni, predavateljica Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine; • Vitamini in njihova važnost pri prehrani – predstavnik tovarne zdravil. Predavanj se je udeležilo nad 200 poslušalcev. Rekreativna dejavnost je potekala v bazenu enkrat tedensko z eno skupino, ki jo je vodila Breda Črvič. Telovadbo smo organizirali še vedno skupaj z društvom upokojencev. Skupno je pri vadbi sodelovalo 57 članic. Društvo je to leto sklenilo pogodbo še z Osnovno šolo Kozara, kjer vadba poteka še danes.

Članice in člani društva smo se še redno udeleževali pohodov, ki jih je organiziralo društvo upokojencev, s katerim smo zgledno in plodno sodelovali od začetka. Za koordinacijo in evidentiranje koristnikov programov je skrbela Ema Rančič. Društvo je namenjalo veliko pozornost tudi druženju, medsebojnemu spoznavanju in spoznavanju ožje in širše domovine. Skoraj vedno je bilo prisotno tudi rekreativno gibanje, pogovori o zdravem življenju in seveda o osteoporozi. Pozdrav pomladi, prvo družabno srečanje, 18. marca, je bil tudi medgeneracijski dogodek, saj so članicam društva zapeli, zaplesali in popestrili večer učenci Osnovne šole Frana Erjavca. Predstavnica tovarne zdravil je predavala o vitaminih in njihovem pomenu za zdravje. Udeležba 88 članic, od 120 včlanjenih v društvo, je vodstvu dala pobudo za nadaljnje organiziranje takih srečanj. Dvodnevnega izleta na Dolenjsko, 26. in 27. maja, se je udeležilo 51 članic. Pričel se je v Novem mestu, z obiskom tovarne zdravil, tudi siceršnjega društvenega sponzorja. Prijazno so nas sprejeli in pogostili. V sliki in besedi so nam predstavili del svojih proizvodov in nam omogočili ugodnejše nakupe. Pot nas je dalje vodila v Dolenjske Toplice. Od tam nas je zdraviliški animator pospremil v Bazo 20 v Kočevskem Rogu. Po naporih prvega dne je bilo plavanje v termalnih bazenih pravo razkošje. Naslednji dan smo si v Kostanjevici na Krki ogledali razstavo v Galeriji Božidar Jakac in občudovali Formo vivo v parku nekdanjega cistercijanskega samostana. Sledil je obisk Kartuzije Pleterje pod Gorjanci. Izlet se je zaključil s poklonom spominu na Primoža Trubarja na njegovi domačiji v Rašici. Prelepe in zanimive vtise z izleta je Ana Ašanin strnila v prispevku, objavljenem v biltenu Društva bolnikov z osteoporozo Ljubljana (Bilten, št. 2, oktober 2000). 6. oktobra je 108 udeležencev pohoda Družno z vsemi generacijami za starost brez meja počastilo dan starejših. Skupaj z upokojenci iz Nove

32

Zgodnje odkrivanje osteoporoze


Gorice in Gorice smo zakoračili preko meje in zaključili z ogledom novo odprtega Centra za pomoč na domu. Tudi v naslednjih nekaj letih so vsa tri društva skupaj praznovala ta dan. Vika Košir, predsednica društva upokojencev in tudi naša članica, je bila organizatorka tega programa do leta 2008. Svetovni dan osteoporoze, 20. oktober, je društvo obeležilo z družabnim srečanjem v dijaškem domu. Uvodno besedo je imela Metka Rous Jug o osteoporozi, sledil je pogovor, krajši kulturni program, večerja in tombola. 82 udeleženk - članic je zbralo manjšo vsoto denarja in jo podarilo Bolnišnici za invalidno mladino v Stari Gori. O svetovnem dnevu je poročal tudi Radio Robin. K razgovoru je bila povabljena predsednica Magda Rajer. Tri članice so se v Ljubljani udeležile prireditve, ki jo je organizirala zveza. Akcije Slovenija v gibanju, ki je potekala 21. oktobra v Šempetru pri Gorici, se je udeležilo več kot 30 članic. Prednovoletno srečanje je bilo 16. decembra v dijaškem domu. Udeležilo se ga je 115 članic. Kulturno-zabavni program so pripravile članice,

organizirale so srečelov, za katerega je darila prispevalo več podjetij in ustanov. Namesto dedka Mraza je darilo prinesla babica Zima. Vsaka udeleženka je prejela darilo. Administrativna dela so članice upravnega odbora opravljale doma, priprave za družabna srečanja pa pri Magdi. V oktobru je Doroteja Golob s pomočjo računalnika pripravila seznam članic in članov. Pri pošiljanju obvestil članicam in članom smo začeli uporabljati nalepke za ovojnice. Doroteja Golob je opravljala to nalogo do oktobra 2006.

Anamarija K rekreaciji plavanje je prišla,toda kaj bo, ko plavati ne zna. Le kaj naj naredim, da se v tako ogromni vodi ne utopim! O, da bi krila imela, kot galeb nad gladino bi lebdela. Toda Jožica in Leonarda v roke sta jo vzeli in z rokami veslati učiti jo začeli. Joj, na noge pa je pozabila, pa je tudi malo klorirane vode popila. Pa plavalno desko dobi in najprej z nogami veslati se nauči. Ena, dve, ena, dve kakor žaba razteguje se. Roke, noge, roke, noge, glavo gor, po vodi plava ta naš stvor. Bravo, Anamarija na vodi sama lebdi. Anamarija po bazenu plavati hiti. Sonja Bašin

Članice in člana, vpisani v društvo leta 2000 s člansko številko od 109 do 167: Trojer Antonija, Pergar Ivanka, Furlan Stanislava, Mlakar Adrijana, Velikonja Silvija, Čebron Vitorija, Korošec Slavka, Franko Savina, Povodnik Klara, Tomažič Ida, Kavčič Danijela, Kolenc Vladka, Satler Izidora, Glazer Vera, Pavlin Malči, Pavlin Irena, Curk Sonja, Jug Anica, Batagelj Venceslava, Črvič Breda, Saksida Cvetka, Pavlin Irma, Arčon Livija, Komel Zorislava, Simsič Marjeta, Čeperli Nazarija, Šelj Jožica, Šavli Helena, Mlakar Angelca, Mlakar Alojz, Širca Olga, Bratina Agata, Skubin Helena, Golob Doroteja, Toroš Sonja, Bremec Flavija, Stepančič Vojka, Leban Celesta, Fabjan Vlasta, Korenč Jolanda, Jelinčič Zofka, Prinčič Hermina, Hlede Bogdana, Simončič Rozina, Zdravlič Agata, Mielniczek Darinka,Černigoj Delfina, Černe Matilda, Bizjak Majda, Nardin Ivanka, Rijavec Darinka, Nemec Meri, Brecelj Mojca, Pavlin Alma, Jakopič Sonja, Boškin Jelka, Rajer Albert Borut, Petarin Alma in Košuta Ana.

Zgodnje odkrivanje osteoporoze

33


Vsa slovenska društva prvič skupaj praznujemo Svetovni dan osteoporoze Dejavnost društva se je širila, število članov je naraščalo. Upravni odbor je ugotavljal, da je na pravi poti in potrebno ga je bilo številčno okrepiti. Na letnem občnem zboru smo sprejeli dopolnjena pravila, s katerimi smo se odločili, da povečamo število članov upravnega odbora na sedem, mandat vseh organov pa podaljšamo na štiri leta z možnostjo ponovitve. Pridružili sta se Venčka Batagelj, ki je postala podpredsednica, in Lojzka Zornik kot blagajničarka. Sprememba je nastala pri nadzornem odboru, kjer je Martina Goljevšček nadomestila Darinko Furek. Opravljanje računovodskih del in vodenje računovodstva je kot prostovoljka prevzela Adrijana Mlakar, ki je to delo opravljala do konca maja 2012. Zahvaljujoč dobremu sodelovanju in razumevanju, je društvo upokojencev omogočilo našemu društvu uporabo manjšega prostora, kjer je bilo enkrat mesečno organizirano dežurstvo, kar je olajšalo komunikacijo in obveščanje članic in članov. Ta prostor smo koristili do leta 2004. Posebna pozornost je bila namenjena ozaveščanju. Izvedena so bila štiri predavanja: • Preprečevanje bolezni srca in ožilja, predavateljica Darja Kordelič, predstavnica tovarne zdravil; • Osteoporoza, preventiva in zdravljenje, predavala je prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine; • Perimenopavza, predavateljica Metka Rous Jug, dr. med., spec. ginekologije; • Pravilno gibanje kot osnova za preprečevanje osteoporoze, predavateljica Stana Batistič, višja fizioterapevtka. Od tega leta dalje je zveza izdajala bilten, v katerem so začela objavljati članke vsa slovenska društva za osteoporozo. V prvi številki je vsako društvo napisalo svoj članek v rubriki Kaj so počela naša društva v letu 2000. O našem društvu je prispevek napisala Magda Rajer, v drugi in tretji številki pa Ana Ašanin z naslovoma O našem delu in Sredi delovne jeseni.

34

Zlomi zaradi osteoporoze

2001 208 članov

Članice so se udeležile kontrole vzdržljivosti v organizaciji CINDI, kar smo ponavljali tudi v naslednjih letih. V sodelovanju z zvezo je bilo organizirano ultrazvočno merjenje mineralne kostne gostote na petnici po dva dni v Tolminu in Bovcu. Merjenje je bilo za občane brezplačno, zveza je poskrbela za sponzorstvo. Pregledanih je bilo 473 občanov starejših od 65 let. Več kot četrtino pregledanim smo svetovali, da se pogovorijo z zdravnikom. Ugotovili smo potrebo, da se občane s predavanji ozavešča in usmerja k ustreznemu načinu življenja. Maja Pavlin Klemenc se je na povabilo zveze v maju udeležila Svetovnega kongresa društev bolnikov z osteoporozo v Neaplju. S povečanjem zanimanja za rekreativno dejavnost smo to leto uvedli dve skupini vadbe v bazenu. V ponedeljek in petek je sodelovalo pri vadbi 46 članic. K vodenju vadbe je pristopila še fizioterapevtka Nataša Magajne in to opravljala do leta 2016. Kot koordinatorka je pri tem sodelovala Ema Rančič vse do maja 2010, v naslednjih letih pa kot animatorka. Začeli smo s telovadbo v OŠ Kozara. 20 članic je vadilo enkrat tedensko. Koordinatorka je bila Alma Pavlin, ki kot prostovoljka to opravlja še danes. Do 2010 je telovadbo vodila fizioterapevtka Stana Batistič. Pogodbe smo sklenili z vsemi vaditeljicami. Z redno strokovno vodeno telovadbo v telovadnicah in bazenu spodbujamo telesno


aktivnost, ki prispeva k ohranjanju zdravja, trdnosti mišic in kosti ter boljšemu psihofizičnemu počutju. Članice so se še vedno udeleževale pohodov, ki jih je organiziralo društvo upokojencev. Novembra se je, pod ugodnimi pogoji, 11 članic prvič udeležilo sedemdnevnega programa kot šole osteoporoze v zdravilišču v Strunjanu. Dragica Kozina, dr. med. spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine, nam je poljubno in strokovno spregovorila o osteoporozi. Koristili smo program telovadbe v bazenu in v naravi. S takim programom smo nadaljevali tudi v naslednjih letih. Druženje in družabno življenje se je odvijalo na tradicionalnih srečanjih v dijaškem domu in na ploščadi društva upokojencev: pozdrav pomladi v marcu, dan starejših v oktobru, prednovoletno srečanje v decembru. Srečanj smo se člani udeleževali v velikem številu. Nastopali so otroci osnovne šole in ženski pevski zbor. Članice so pripravile skeč in tombolo. Dedek Mraz je prišel z darili in pozdravil: “Pozdravljeni, prišla sem iz daljne dežele” – v dvorani pa smeh. Pakete za obdaritev so pripravile prostovoljke Ema, Vlasta, Marjeta in Lojzka pri predsednici doma. Na srečanju je sodelovala Valerija Seljak.

Zveza vsa leta sodeluje pri pripravah na praznovanje svetovnega dneva osteoporoze in določi društvo, ki prevzame organizacijo dogodka. Svetovni dan osteoporoze, 20. oktober, so vsa slovenska društva prvič skupaj obeležila v Zrečah. Organizatorja sta bila zveza in Območno društvo bolnikov z osteoporozo Celje. Zbralo se nas je 320 članic in članov iz sedmih društev. Vseslovensko srečanje je ponudilo priložnost za spoznavanje in izmenjavo izkušenj ter za odkrivanje krajevnih posebnosti in zanimivosti. Naše društvo je temu namenilo dva dneva - prireditvi in izletu. Udeleženci smo si prvi dan ogledali Atomske Toplice in Celje, prenočili na Rogli, naslednji dan pa obiskali pomnike partizanskih bojev na Osankarici na Pohorju in Minoritski samostan Olimje.

Za izlete je vladalo veliko zanimanje. Maja se je več kot petdeset članic in članov odpeljalo proti Logarski dolini. Med postanki smo si ogledali Arboretum Volčji Potok, Gornji Grad in Radmirje, kjer so nam razkazali zbirko mašnih plaščev. Naslednji dan smo se ustavili še pri slapu Rinka, v Mozirskem gaju, v Šempetru v Savinjski dolini, kjer smo si ogledali Rimsko nekropolo in jamo Pekel. V poletnem času, 30. junija, je izletnike privabilo morje v Piranu in Izoli.

Zlomi zaradi osteoporoze

35


Zdravje kot stanje fizičnega, duševnega in socialnega ugodja Česa si najbolj želimo ljudje, ko prijadramo v tretje življenjsko obdobje? Zdravja. Gibljivosti. Samostojnosti. Spoštljivih odnosov. Sproščujočega smeha v dobri družbi – ko sprejemaš odprto in brez zadržkov ljudi okrog sebe in si tudi ti tako sprejet. Vsi ti vidiki so zajeti tudi v definiciji Svetovne zdravstvene organizacije, ki opredeljuje zdravje kot stanje fizičnega, duševnega in socialnega ugodja. Ljudje smo namreč fizična in duhovna bitja. Biti zdrav pomeni ohranjati ti dve človeški plati v ravnovesju. Naše društvo je razvilo toliko različnih programov telesnih in socialnih aktivnosti, da v popolnosti lahko zadovolji želje in potrebe članic in članov. Ena od aktivnosti, ki pomaga ohranjati vitalnost in gibljivost, je hidroterapija, oziroma plavanje in vaje v bazenu. Učinki take vadbe so neverjetni.

Zdaj mi na misel prihaja vzdušje ob naših srečanjih, ki je bilo vedno enkratno, prijazno, veselo ženske so me pričakale nasmejane, z obilico pozitivne energije, ki smo si jo vzajemno dajale in sprejemale. Ta sinergija terapevtskega učinka vode in psihoterapevtskega učinka druženja prinaša novo kvaliteto v naša življenja. Ljudje smo pač bitja odnosov in če so ti odnosi prijazni, ljubeči, spoštljivi, jih je vredno negovati in razvijati. Tako postajamo boljši do sebe in do drugih. V društvu sem spoznala izjemne ljudi – predane, vztrajne, domiselne, odprte, neskončno delavne: vsestransko in izjemno požrtvovalno predsednico Anito, ustanoviteljico in prvo predsednico društva Magdo, ki je s svojo zagnanostjo in vizionarstvom začrtala smernice razvoja društva, in toliko drugih, ki so mi dragi in jih spoštujem. Nataša Magajne

Vemo, da je voda pogoj za življenje, da pomirja, sprošča, stimulira, lajša bolečine, tako fizične kot čustvene. Pri dejavnosti društva sem z veseljem sodelovala kot profesionalna fizioterapevtka, saj sem želela svoje znanje posredovati in koristno uporabiti tudi po odhodu v pokoj. Že nekaj let pred ustanovitvijo društva sem vodila dve uri na teden terapevtsko gimnastiko pri Društvu upokojencev Nova Gorica. Leta 1999 sem postala članica društva. 2001 sem prevzela vodenje terapevtske gimnastike v bazenu. Prvih 30 minut je bilo namenjenih samostojnemu plavanju ali pa samo razvajanju v objemu tople vode, nato pa so sledile vaje.

Članice in člana, vpisani v društvo leta 2001 s člansko številko od 168 do 222: Perne Laura, Robič Minka, Mačus Jolanda, Mihelj Marija, Mihelj Štefka, Klavora Nives, Berce Silva, Ivančič Gabrijela, Golob Jožica, Ličen Ada, Sardoč Mirjam, Francetič Sonja, Velikonja Pavlina, Plesničar Bernarda, Lavrenčič Marija, Doljak Cvetka, Brun Danica, Zavadlav Vojka, Mačus Danjela, Sanabor Amalija, Pantelič Marija, Kovačič Silvestra, Lazar Marija, Rojc Marija, Šinigoj Almira, Kofol Katarina, Močnik Vojka, Prinčič Henrik, Godeas Bogomila, Kobal Silva, Paljk Doroteja, Glavan Jožica, Mokorel Anita, Hrovatin Lidija, Blažič Adrijana, Vatovec Marija, Gianfrate Hedvika, Ferčič Marčela, Rifelj Ivica, Bizjak Marija, Srebrnič Olga, Mihelj Vida, Cej Alenka, Makuc Slavica, Radovanović Dušan, Simčič Adrijana, Kenda Iva, Smrdel Stana, Doljak Zdravka, Bizjak Marija, Kovšca Ana, Černe Franka, Kosta Ivanka, Cej Antonija in Kodermac Vitalina.

36

Zlomi zaradi osteoporoze


Živahno družabno življenje

Večanje števila članic in članov in širjenje dejavnosti društva je zahtevalo spremembe v njegovem vodenju in poslovanju. Na občnem zboru je bil sprejet sklep o ponovnem povečanju števila članov upravnega odbora na devet. Nove članice upravnega odbora so postale Alenka Cej, Adrijana Mlakar, Anita Mokorel in Alma Pavlin, častnega razsodišča pa Laura Perne in Katarina Vuga. Sprejet je bil Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju društva, kakor so narekovali zakonski predpisi. Kot vsako leto smo bili seznanjeni s Poslovnim poročilom skupaj s porabo sredstev, sprejeli Program dela s finančnim načrtom. Članom je bil dvakrat letno poslan program aktivnosti (pomladanski, jesensko-zimski) in urnik za posamezne vadbe. Ozaveščanje članov in občanov o osteoporozi: • z usmerjanjem na ultrazvočno merjenje mineralne kostne gostote na petnici, ki ga je izvajalo usposobljeno osebje v zdravstvenem domu, • s posredovanjem pisnega gradiva – brošur, zgibank o bolezni, pomenu gibanja, načinu prehrane, prehranskih dodatkih, zdravilih – pomemben donator na tem področju je bila tovarna zdravil, • z organizacijo predavanja Vpliv prehrane na osteoporozo, predavateljica Tanja Polanc, višja medicinska sestra.

2002 234 članov

Goriškega osteološkega društva, avtorice Ane Ašanin. Leta 2002 je postala predsednica zveze Duša Hlade Zore, ki to funkcijo aktivno, z velikim zanosom in predanostjo še vedno opravlja. S svojo energijo društva povezuje in spodbuja k aktivnemu delu na tem humanitarnem področju. Tajniške posle zveze pa vsa leta vodi Alenka Tavčar, ki skrbi, da so društva o vsem pravočasno obveščena. Članice in člani društva smo se udeleževali tudi organiziranih aktivnosti drugih društev, ki delujejo na območju Nove Gorice. To leto smo ponovno poslali obvestilo o delu našega društva vsem zdravstvenim ustanovam severne Primorske in jih povabili k sodelovanju. Predlagali smo jim tudi, da ustanovijo društvo v svojem kraju. Žal odziva ni bilo. Dejavnost za ohranjanje zdravja je vključevala terapevtsko vadbo v telovadnici z eno skupino in s tremi skupinami v bazenu, skupaj z 82 udeleženkami. V tem letu smo se spomladi in jeseni udeležili akcije CINDI s preizkusom telesne zmogljivosti.

Predstavnici tovarne zdravil sta na dveh družabnih srečanjih društva uvodoma spregovorili o Prehladnih obolenjih in Alergiji – zlasti v spomladanskem času. Tanja Polanc in Stana Batistič sta ponovili predavanje Vpliv prehrane na osteoporozo in Gibanje – nujnost pri osteoporozi. Vsak član je prejel izvod biltena zveze. Izhajal je tri do štirikrat letno in je prinašal koristne zdravstvene napotke pa tudi zanimivosti iz delovanja društev. V njem so s prispevki redno sodelovale tudi članice našega društva. V prvi številki biltena je bil objavljen članek Goriški pozdrav pomladi, ki ga je napisala Vera Mokrin, v naslednji pa Iz dela

Vlade morajo vlagati v zdravje svojih državljanov

37


Živahno družabno življenje se je v društvu pričelo s pozdravom pomladi, 9. marca, s poudarkom na praznovanju dneva žena – praznika naše generacije. Pogled na cvetoče trobentice, ki so bile namenjene članicam, je že ob prihodu v dvorano dijaškega doma razveselil 120 udeleženk. Ta običaj imamo še danes. Predstavnica tovarne zdravil je predavala o alergijah. Članice so spregovorile o nastanku in pomenu tega praznika, s prispevki so se spomnile pomembnih slovenskih zdravnic in znanstvenic. Dogajanje so zaokrožile z branjem pesmi in proze slovenskih avtorjev. Bilo je zanimivo in prijetno druženje, ki smo ga zaključili s tombolo. Že tradicionalno smo se 30. septembra člani udeležili pohoda Starost brez meja in tako skupaj z novogoriškimi in slovenskimi upokojenci iz zamejstva obeležili dan starejših. Zaključek srečanja je bil na ploščadi pred društvom upokojencev, kjer smo imeli pogostitev z glasbo, petjem in plesom. Z društvom upokojencev smo sodelovali do leta 2014. Na družabnem srečanju, 14. decembra, se je 115 udeleženk poslavljalo od starega leta s priložnostnim kulturnim programom in tombolo. Manjkal ni niti dedek Mraz, ki je vse razveselil z drobnimi darili tovarne zdravil in NKBM. Vsaki je podaril tudi tri škatlice tablet Calcium Sandoz C 500. Koordinatorka je bila Alenka Cej, sodelovale so še Martina Goljevšček, Alma Pavlin in Ema Rančič, ki so to nalogo opravljale tudi v naslednjih letih. Na dvodnevnem izletu, 6. in 7. maja, smo z društvom prvič v tujini na Boromejskih otokih občudovali mediteransko floro, cvetoče azaleje in dosežke italijanske stavbarske umetnosti. Junija je bil organiziran izlet v Trento, kjer smo si ogledali muzej, alpski botanični vrt Juliana in v trdnjavi Kluže prisostvovali spominski uprizoritvi dogajanj iz prve svetovne vojne. Na povratku smo se zadržali v Logu pod Mangartom, ki ga je novembra

38

2000 prizadel uničujoč plaz. Otroke porušene vasi smo obdarili z denarnim prispevkom. V začetku oktobra je društvo organiziralo izlet na avstrijsko Koroško. Med potovanjem in ogledi se nismo mogli izogniti trpkemu zavedanju, da je bila to nekdaj slovenska zemlja, zlasti na Gosposvetskem polju, kjer smo ob Vojvodskem prestolu obudili spomin na ustoličevanja koroških vojvod. Obiskali smo grad Ostrovica, si ogledali park Minimundus in zaključili s krožno vožnjo po Celovcu. V Ljubljani je bila 19. oktobra osrednja prireditev v počastitev svetovnega dneva osteoporoze. Organizator je bila zveza, pokrovitelj pa Ministrstvo za zdravje. O dogajanju v zvezi je poročala Vera Grünfeld. Udeleženci smo z zanimanjem prisluhnili predavanju pobudnice ustanovitve prvih slovenskih društev za osteoporozo, prof.dr. Andreje Kocjančič dr.med., z naslovom Kaj veste in česa še ne veste o osteoporozi. Prireditve se je iz našega društva udeležilo 54 članic. Na poti do Ljubljane smo si na Vrhniki ogledali Cankarjevo domačijo in Tehniški muzej v Bistri. V društveni program je bilo prvič vključeno letovanje na morju, kot šola osteoporoze. Tako je v drugi polovici septembra 35 članic in članov na Hvaru preživelo deset prijetnih in aktivnih sončnih dni. Za skupino je bila zadolžena Katarina Vuga, ki je to nalogo opravljala še naslednji dve leti. Novembra je 20 članov letovalo v zdravilišču Talaso Strunjan, kjer so se udeleževali številnih aktivnosti. Organizirano je bilo tudi predavanje o osteoporozi in njenem zdravljenju. Nada Pisk nam je na dveh srečanjih v besedi in sliki prikazala potovanji s kamero od Triglava do Jadrana in po Španiji. V naslednjih letih pa še Albanijo in Križem kražem po Evropi.

Vlade morajo vlagati v zdravje svojih državljanov


Iz majhnega raste veliko

Društvo je začelo z majhnimi koraki in velikimi težavami. Predsednica Magda je “pisarno” imela doma in doma so delale tudi ostale prostovoljke. Vse nastalo in prejeto gradivo so hranile vsaka na svojem domu. Magda je spretno uporabljala pisalni stroj in obveščala člane o vseh pomembnih dogodkih. Leta 2001 so me članice upravnega odbora povabile v društvo z namenom, da bi urejala pravne zadeve. Kaj kmalu sem ugotovila, da to ni potrebno, potrebno pa je bilo veliko drugega. Magda me je nekega dne povabila domov, da bi sodelovala pri pripravi prijave na razpis za sredstva Mestne občine Nova Gorica. Kaj vse je morala prebrskati, da je pripravila vlogo, in kolikokrat je morala prepisati gradivo na pisalnem stroju, da je izpolnila vse obrazce. Takrat sem pomislila, da je treba čim prej začeti delo z uporabo računalnika in združiti čim več podatkov na enem mestu. Najprej sem uporabljala lastni računalnik, pisala, prepisovala in tiskala razna besedila. Leta 2004 sem dobila sponzorja, ki nam je podaril prvi računalnik. Žal nam je manjkala pisarna! Anita Mokorel, odlomek članka iz Zbornika društva, 2013

Plavanje

Petek je. »Črveka« modrega držim, se z njim poveselim. Telovadiva. V vodo potisnem ga, a se upira. Enkrat z levo, drugič z desno roko. Prediham se, da moči naberem si. Že pod vodo je, a vsakikrat na površje gre. Ne popustim, ker mišice krepim. Zgornji del telesa je ogret, še noge so na vrsti. Čvrsto se ga držim. Naprej, nazaj in gor in dol. Topla voda prija obema, na vrhuncu najina je vnema. Še ostale sklepe si razmigam, da osteoporozi pomigam. Naša ura hitro mine, »Črveka« spravim in domov se odpravim. Grozdana Krkoč

Članice in član, vpisani v društvo leta 2002 s člansko številko od 223 do 261: Požar Jana, Pahor Irena, Curk Stanislava, Vuga Katarina, Kokelj Marija, Jakin Draga, Batistič Slavica, Pahor Neda, Vodopivec Sonja, Košuta Marija, Bolčina Brigita, Štubelj Eda, Arh Nežka, Bratuž Emilija, Hvalič Ana, Hvalič Barbara, Jerič Hermina, Gregorič Marija, Žerovec Gabrijela, Sitar Marija, Štemberger Marija, Gerdevič Marija, Miklavec Sonja, Ščuka Darinka, Mokorel Ada, Adamič Eda, Pirjevec Marta, Kodrič Alenka, Čoha Nadja, Kragelj Nives, Petrič Viktorija, Jan Srečka, Brasche Boža, Slamič Nada, Smrdelj Malčika, Minardi Ana, Slejko Marta in Bizjak Darko. Batistič Eda Slavica.

Vlade morajo vlagati v zdravje svojih državljanov

39


Izleti nam vedno popestrijo vsakdanjost

2003 268 članov

Občni zbor društva je bil 15. februarja. Obravnavali in sprejeli smo Poslovno poročilo za preteklo leto in Program dela s finančnim načrtom za tekoče leto. Na vseh naslednjih zborih je dnevni red tudi vseboval potrditev realizacije programov in načrtovanega dela za tekoče leto. Društvo še vedno ni imelo prostorov za svojo dejavnost. Mestno občino Nova Gorica smo zaprosili za dodelitev primernega prostora. Za osveščanje članov in občanov so bila organizirana predavanja, priložnostni pogovori s člani, objave na radiu in v časopisih: • O visokem krvnem tlaku je predaval Matjaž Klemenc, dr. med., spec. internist; • O inkontinenci je spregovorila Metka Rous Jug, dr. med, spec. ginekologije; • med letovanji v Strunjanu in na Hvaru, so se naše članice udeležile “šole osteoporoze”, ki se je pozneje preimenovala v “dneve zdravja”; • o osteoporozi je na televiziji Primorka spregovorila predsednica Magda Rajer; • 17. oktobra je bil v Primorskih novicah objavljen članek Metke Rous Jug o osteoporozi; • v biltenu zveze je bil objavljen članek Magde Rajer Trobentica in navodilo za zdravljenje osteoporoze.

Dejavnost za ohranjanje zdravja je vključevala terapevtsko vadbo v telovadnici in v bazenu. To leto je vadbo v štirih skupinah obiskovalo 98 članic. Vadbe smo imeli tri dni v tednu osem mesecev. Novim članicam je bila priporočena meritev kostne gostote z ultrazvokom na petnici v zdravstvenem domu. Družabno življenje je tradicionalno vključevalo srečanja za dan žena, ob občnem zboru, skupaj z upokojenci ob dnevu starejših in v pričakovanju novega leta. Dedek Mraz in učenci OŠ Frana Erjavca so nas razveseljevali decembra. Udeležba na prijetnih druženjih s klepetom in plesom je bila vselej številčna. Vse dogodke so pripravile prostovoljke. Posebna pozornost je bila namenjena svetovnemu dnevu osteoporoze. Organizator je bila zveza. Vseslovenske prireditve v Festivalni dvorani na Bledu

40

Vlagajte v svoje kosti! Preprečite prvi zlom!


se je 18. oktobra udeležilo 54 članic. Kakor vedno je bilo srečanje namenjeno predavanjem o osteoporozi. Doc. dr. Tomaž Kocjan, dr. med. je predstavil novosti v diagnostiki in zdravljenju, doc dr. Marija Pfeifer, dr. med., spec. endokrinologije pa je dala koristne nasvete o zdravi prehrani. Pester kulturni program je ustvaril vedro vzdušje in prijetno druženje. Srečanje smo izkoristili za obisk Prešernove hiše v Vrbi in se zapeljali proti slapu Savica. Zapora ceste nam je onemogočila ogled slapa, ustavili pa smo se v koči, kjer so nas pogostili z žganci in kislim mlekom. Bogat program izletov je vključeval dvodnevni majski izlet v Piso in Cinque terre. Junija smo si ponovno ogledali Bled, Begunje in Vintgar. Septembra je bil izlet v Kobarid, kjer smo si ogledali kostnico in Kobariški muzej. V Vrsnem smo se poklonili goriškemu slavčku Simonu Gregorčiču. Obiskali smo tudi Tolminska korita.

Strunjan novembra s 34 članicami. Aktivnosti so se začele z jutranjo telovadbo in nadaljevale s plavanjem. V Strunjanu smo imeli še predavanje in izlet v istrske vasi.

To leto smo imeli šolo osteoporoze v septembru na Hvaru s 26 članicami in v zdravilišču Talaso

Članice in član, vpisani v društvo leta 2003 s člansko številko od 262 do 310: Pavlin Henrik, Grmerk Liljana, Belingar Verena, Kralj Eda, Šundovski Stanislava, Paglovec Gabrijela, Glušič Zdenka, Kropej Zora, Juretič Jožica, Košuta Anica, Murovec Slavka, Furlan Ida, Junc Branislava, Budanović Mira, Komel Nika, Pelicon Franja, Gregorič Ana, Stubelj Ana, Bavcon Ljudmila, Protič Janja, Medvešček Bogomila, Vogrič Ivica, Ličen Marta, Pisk Bruna, Vodopivec Cvetka, Naler Danica Marija, Maver Nada, Melihen Bartolič Cvetka, Stare Ana, Krkoč Grozdana, Rojc Ljudmila, Pušnar Sonja, Kragelj Milica, Ščuka Nežka, Batistič Marija, Jakopič Breda, Vremec Katka, Mugerli Natalija, Bavcon Makovec Nevenka, Bajs Katarina, Mozetič Marija, Vilhar Jasna, Marcina Danijela, Rožič Stanislava, Klanjšček Ada, Mislej Kornelija, Ninin Marija, Velušček Jožefa. Društvo je ob koncu leta štelo 268 članov, od tega 7 moških.

Vlagajte v svoje kosti! Preprečite prvi zlom!

41


Kaj je osteoporoza?

Osteoporoza pomeni porozne kosti. Kosti, ki so bile močne postanejo zaradi osteoporoze krhke in lomljive. Gibi, ki se zdijo samoumevni, kot je skloniti se in pobrati časopis ali dvigniti otroka, lahko pri bolnikih z osteoporozo povzročijo zlome. Večina ljudi ne ve, da ima osteoporozo, dokler se kost ne zlomi. Takrat je bolezen že napredovala. Osteoporoza je bolezen starejših ljudi. Skoraj vsaka druga ženska in vsak peti moški po 50. letu si bo do konca življenja zlomil kost zaradi neprepoznane in nezdravljene osteoporoze. Najpogosteje se zlomijo vretenca, kolk, roka tik nad zapestjem ali pod ramenom. Kosti niso mrtve, temveč še kako žive! Ker je osteoporoza bolezen kosti, je pomembno vedeti, iz česa so kosti sestavljene, kako rastejo in se spreminjajo. Sestavljene so v glavnem iz beljakovinskega ogrodja v katerega se nalagata kalcij in fosfat. Kosti so zato močne in prožne obenem, tako da lahko kljubujejo tudi največjim obremenitvam. Kosti se vse življenje neprestano prenavljajo. Stara kost se razgradi, v prostorih ki tako nastanejo, se nalaga nova. V desetih letih se na ta način obnovi ves skelet. V otroštvu in najstniških letih se nova kost nalaga hitreje, kot se stara kost odstranjuje. Na ta način kosti postajajo večje, težje in gostejše. Tvorba kosti prehiteva njeno razgradnjo, dokler ne dosežemo največje kostne mase, kar se zgodi do 30. leta starosti. Pozneje se začne kostna masa postopno manjšati.

Proces se zelo pospeši pri ženskah v prvih letih po menopavzi, nato pa poteka pri obeh spolih enako hitro. Ker imajo ženske na splošno manjšo kostno maso kot moški in ker se v menopavzi kostna masa hitreje zmanjšuje, ni presenetljivo, da je med bolniki z osteoporozo kar 90 % žensk. S staranjem je izguba dela kostne mase torej običajna in pričakovana. Verjetnost osteoporoze je večja, če v obdobju tvorbe kosti te niso dosegle največje mase. Osteoporozo lahko preprečimo z uravnoteženo prehrano obogateno s kalcijem in vitaminom D, zdravim načinom življenja, brez kajenja in čezmernega pitja alkoholnih pijač in redno telesno dejavnostjo. Uredniški odbor – povzeto iz gradiva zveze, knjižica Vse kar moram vedeti o osteoporozi Tomaž Kocjan, januar 2013

Vzemite meter! Če ste izgubili več kot 3 cm telesne višine, je to lahko znak vretenčnih (hrbteničnih) zlomov zaradi osteoporoze. Zlomi vretenc neredko povzročijo ukrivljeno hrbtenico ali grbo.

42

Vlagajte v svoje kosti! Preprečite prvi zlom!


Vlagajte v svoje kosti! PrepreÄ?ite prvi zlom!

43


Pridobili smo status humanitarne organizacije V tem letu smo na občnem zboru usklajevali pravila z Zakonom o humanitarnih organizacijah. V skladu z zakonom smo podali predlog in soglasje, da zveza ureja ta status za vsa društva pri Ministrstvu za zdravje. Pozneje smo status tudi pridobili. Organizirali smo predavanja v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici: • Nespečnost, predavateljica Ingrid Brenčič, dr. med., spec. spl. medicine; • Osteoporoza – tiha epidemija, prehrana, telesna aktivnost, predavateljici Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine in fizioterapevtka Stana Batistič. Skrb za preventivo je bil poziv občanom, da se udeležijo merjenja mineralne kostne gostote na petnici v zdravstvenem domu. V tem letu smo skupaj z zvezo organizirali merjenja za občane v naslednjih krajih: v Ajdovščini za vipavsko področje, v Tolminu in Bovcu pa še za občane iz Kobarida in Trente. V ta merjenja je bilo vključenih približno tisoč oseb. Naslednje leto smo ponovno organizirali ultrazvočne meritve kostne gostote na petnici v Ajdovščini. Februarja 2004 je bilten zveze dobil novo ime: Sončnica, bilten Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. Objavljena sta bila dva članka: Magde Rajer Kaj počnemo v Novi Gorici

44

Za boljšo kakovost življenja

2004 307 članov

in Ane Ašanin Nazaj v planinski raj, v naslednji številki pa članek Veliko izpolnjenega, še več načrtovanega, ki ga je napisala Magda Rajer. Od tega leta dalje prejmejo vse članice in člani Sončnico po pošti. Programi aktivnega gibanja ostajajo med pomembnimi nalogami društva. Zanimanje članic za ohranjanje zdravja je naraščalo. Uvedli smo dve skupini za vadbo v telovadnici, dva dni v tednu ob torkih in sredah ter štiri skupine za vadbo v bazenu ob ponedeljkih in petkih. To leto je bilo skupaj šest ur vadbe na teden in sicer osem mesecev v letu. V skupinah je sodelovalo od 30 do 35 članic. Med članicami in člani je bilo veliko zanimanje za pohodništvo, vendar društvo te dejavnosti ni posebej organiziralo, saj smo se lahko udeleževali številnih pohodov drugih društev. Skupaj z upokojenci smo se tudi to leto 1. oktobra udeležili tradicionalnega pohoda Starost brez meja in z njim obeležili dan starejših. Zaključil se je v veselem rajanju na ploščadi društva upokojencev. Enajstdnevnega letovanja na morju v septembru, ponovno na Hvaru, se je udeležilo malo članov. V zdravilišču v Strunjanu je bila novembra priložnost za aktivnosti, izobraževanje in prijetno druženje. Udeležilo se je 36 članic in članov.


Na izletih smo spoznavali domovino in tujino. Junija smo se popeljali na Koroško, na domačijo Prežihovega Voranca. Ogledali smo si Slovenj Gradec in splavarili po Dravi, kjer je bil splavarski krst naše Magde. Bilo je veliko smeha, zabave in dobre volje. Septembra smo spoznavali Belo krajino, Črnomelj in si ogledali dvorano, kjer je bilo prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. V Vinici smo se poklonili spominu na Otona Župančiča, si ogledali krajinski park Lahinja in druge znamenitosti. Na dvodnevnem izletu na otoku Elba smo se seznanili z življenjem Napoleona, v Sieni pa smo občudovali stolnico. Ob svetovnem dnevu osteoporoze, 20. oktobra, je društvo organiziralo razstavo slik članice Irene Petejan v prostorih Primorskega dramskega gledališča Nova Gorica. Od 21. do 26. oktobra smo imeli tam tudi dan odprtih vrat. Obiskovalce smo seznanili z delom in poslanstvom društva.

Razdeljevali smo jim strokovno gradivo o osteoporozi. Magda Rajer in Metka Rous Jug sta se udeležili pogovora na Radiu Robin. 23. oktobra so vsa slovenska društva obeležila svetovni dan osteoporoze na skupni prireditvi v Portorožu. Organizator je bilo Društvo bolnikov z osteoporozo Obalno-Kraške regije. Strokovna predavanja so predstavili: prof. dr. Andreja Kocijančič in prim. dr. Gojmir Žorž. Vabilu organizatorjev sta se odzvala dva slovenska evropska poslanca Borut Pahor in Mojca Drčar Murko. Pred prireditvijo smo se zapeljali v Bazovico in Rižarno v Trstu, dveh pomnikov fašističnega in nacističnega terorja. Družabno življenje je že ustaljeno potekalo na srečanjih na občnem zboru, za dan žena in na prednovoletnem srečanju. Večino kulturnega programa so oblikovale in izvedle članice upravnega odbora. Skeč je pripravila amaterska igralska skupina iz Grgarja, v kateri je sodelovala članica Anica Košuta Pavlin. Srečanje je popestrila skupina Veseli Garenkančani. Za te programe so skrbele Ema Rančič in Alenka Cej. Da bi popestrili naša druženja smo v tem letu ustanovili pevski zbor, ki se je od prvotno prijavljenih 20 skrčil na 9 članic. Zbor nas je razveseljeval do leta 2009. Vodila ga je Marinka

Za boljšo kakovost življenja

45


Pantelič. Sodelovale so Slavojka Bremec, Lidija Bizjak, Marija Ferjančič, Silva Kosovel, Zora Mara Kropej, Jolanda Polanc, Leonarda Šircelj in Marija Valetič. Mestna občina Nova Gorica je naše društvo napotila na ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje, kjer smo se dogovorili o souporabi njihovih prostorov, in sicer v bivšem vrtcu na Cankarjevi ulici. Tam so potekale ure dežurstva, seje upravnega odbora in priprave na družabna srečanja. Pevke so dobile prostor za vadbo. Nada Pisk, neumorna planinka, nas je popeljala v sliki in besedi po nam manj poznani državi Albaniji. Sodelovali smo tudi z oskrbovanci ŠENT-a.

Članice, vpisane v društvo leta 2004 s člansko številko od 311 do 371: Pregelj Soča, Mavrič Leonarda, Pintar Cvetka, Marušič Irena, Grosar Danijela, Bole Vera, Mlekuž Alenka, Juretič Marjetka, Zorn Anastazija, Otrin Ema, Konič Antonija, Humar Ljudmila, Humar Nada, Grilanc Romana, Volk Nataša, Simčič Neda, Skrt Stanislava, Eržen Mavricija, Vecchiet Rozalija, Šuligoj Katarina, Hvalič Ana, Sanabor Marinka, Bratina Boža, Abramič Mirka, Špacapan Batič Milojka, Leban Leonida, Jurca Veronika, Tomažič Ivanka, Hvalič Aleksandra, Košir Tonuška, Vovk Srečka, Ambrožič Marija, Bizjak Milena, Mattiazzi Anamarija, Podgornik Aleksandra, Sedej Gianfranka, Matelič Vanda, Pahor Eda, Boltar Janja. Klančič Vanja, Skrt Dorica, Bajt Florijana, Goljevšček Vilma, Božič Vanja, Sosič Danuška, Lozar Marija, Pregelj Elvira, Peric Marjana, Testen Metoda, Spetič Angela, Gabrijelčič Marta, Goljevšček Palmira, Ličen Rozina, Ipavec Slavka, Bavčar Lucija, Vitežnik Silvana, Živec Hilda, Klobučar Marija, Vuga Izidora, Vidrih Slavica.

46

Za boljšo kakovost življenja


Bodimo aktivni Z močnimi kostmi v zrela leta Gibanje je zelo koristno za dobro počutje in zdravo telo. Strokovnjaki bolnicam in bolnikom z osteoporozo svetujejo veliko gibanja, hkrati pa opozarjajo, da mora biti prilagojeno njihovi bolezni in zmožnostim. Vedeti moramo, da se boj za zdrave kosti začne v otroštvu in traja vse življenje. Telesna dejavnost je pomembna za gradnjo in vzdrževanje močnih kosti in mišic. Naše kosti se bodo podobno kot mišice, odzvale na telesno vadbo tako, da bodo postale močnejše in gostejše. Če bomo le sedeli, se bo kostna gostota postopno zmanjšala. Za močne kosti so ključne predvsem tiste aktivnosti, kjer kosti in mišice delujejo proti težnosti. To so vse tiste vaje, kjer noge nosijo našo težo: hoja, tek, ples, nordijska hoja, vaje z utežmi, trakovi in žogico. Koristno je tudi plavanje in vadbe v bazenu. Dnevne aktivnosti so lahko kombinacija vseh vrst vaj. Priporočljiva aktivnost je vsaj 30 minut tri do štirikrat tedensko. Razmislimo tudi o tem, da bi vadbo vključili v naša življenja tako, da bi šli peš v trgovino, na pošto, v knjižnico ali na obiske. Močne kosti in mišice nam bodo pomagale, da bomo v zrelih letih še vedno aktivni, gibljivi in neodvisni. Vse to vpliva na kakovost našega tretjega življenjskega obdobja. Priporočamo vključevanje v naše programe za ohranjanja zdravja. Če bomo izvajali vadbo v družbi, bo zabavno, prijetno in učinkovito. Uredniški odbor – povzeto iz strokovnega gradiva zveze društev osteoporoze

Za boljšo kakovost življenja

47


Pripnimo si rumeno pentljo

Občni zbor je bil kot vedno februarja z običajnim dnevnim redom. Duša Hlade Zore, predsednica zveze, se je odzvala našemu povabilu. Spregovorila je o osteoporozi ter poudarila pomen zdravljenja bolezni s pomočjo zdravil in ustreznega načina življenja. Prisotnim je bil razdeljen vprašalnik, na katerega so članice in člani vpisovali svoje podatke o ugotavljanju bolezni osteoporoze. To je bil dejansko prvi dokument, na podlagi katerega smo lahko številčno ugotavljali prisotnost te bolezni pri naših članicah in članih. Vprašalnik smo dali v izpolnitev tudi tistim, ki se zbora niso udeležili. Ugotovljeno je bilo, da ima osteoporozo in osteopenijo nad 85 % članic. Organizirali smo predavanja v dvorani Mestne občine Nova Gorica, kjer imamo predavanja še danes in v bivši kino dvorani v Šempetru pri Gorici, pozneje pa v dvorani Občine ŠempeterVrtojba: • Sladkorna bolezen, predavatelj Stojan Kralj, dr. med., spec. internist; • Rak dojke, predavateljica Neda Bizjak, dr. med., spec. ginekologije; • O zlomih kosti kot posledici osteoporoze, predavateljica prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine; • Kaj lahko storimo sami in kdaj k zdravniku po pomoč, predavateljica Damijana Šinigoj, dr. med., spec. spl. medicine;

48

2005 319 članov

• Učna delavnica o osteoporozi, predavateljica Stana Batistič, fizioterapevtka skupaj z Majo Pavlin Klemenc in Metko Rous Jug. V Ajdovščini je Magda Rajer organizirala srečanje na katerem je predstavila društvo in spregovorila o temi Kaj je dobro vedeti o osteoporozi. V Šempetru je bila organizirana učna delavnica o osteoporozi, ki so jo vodile zdravnici Maja Pavlin Klemenc in Metka Rous Jug ter fizioterapevtka Stana Batistič. V glasilu Sončnica smo objavili naslednje prispevke: Kaj bomo v letu 2005 delale v Novi Gorici, avtorica Magda Rajer in Iz Nove Gorice

Premagajmo osteoporozo, preden ona premaga nas


na Hvar, napisala je Katarina Vuga. V naslednji številki pa je prispevek V Goriškem osteološkem društvu je živahno napisala Magda Rajer. Programi za ohranjanje zdravja Gibanje je velikega pomena za naše zdravje, ker je človeško telo ustvarjeno za gibanje. Temu smo v društvu sledili, načrtovali programe in vabili člane k aktivnostim. Dodali smo še eno skupino telovadbe. Tako je v tem letu vadilo sedem skupin. Terapevtska vadba je potekala v treh skupinah ob torkih in četrtkih. V bazenu smo nadaljevali s štirimi skupinami ob ponedeljkih in petkih. Te aktivnosti je obiskovalo tedensko od 200 do 210 članic. Članice in člani smo se aktivno udeleževali tudi dejavnosti drugih društev. Letovanja na morju in v zdravilišču so bila aktivna, poučna in prijetna, še vedno pod geslom šola osteoporoze. Septembra smo na Hvaru preživeli 10 prelepih dni. Novembra je bilo 66 članic in članov teden dni v zdravilišču v Strunjanu. Čas nam je hitro mineval med vsakodnevnimi vajami v bazenu, pregrevanjem v savni, na izletih in pri večernem druženju s plesom. V Strunjanu smo to leto, pod

Premagajmo osteoporozo, preden ona premaga nas

49


vodstvom njihovega animatorja Janeza Kolariča začeli z učenjem nordijske hoje in to nadaljevali še naslednja tri leta. Dragica Kozina, dr. med., fizikalne in rehabilitacijske medicine nam je predavala o osteoporozi in odgovarjala na naša vprašanja. Animatorka zdravilišča Barbara nas je popeljala na spoznavanje istrske hrane in vasi Krkavče. Preprečevanju socialne izključenosti je društvo namenilo posebno skrb. Družabna srečanja smo organizirali za dan žena, dan starejših, ki smo ga tudi to leto izvedli skupaj z novogoriškimi in zamejskimi upokojenci. Pohod Starost brez meja smo zaključili z veselim rajanjem ob zvokih harmonike na ploščadi društva upokojencev. Rekordno število udeležencev smo dosegli na prednovoletnem srečanju z udeležbo 160 članic in članov. Na srečanju so zapele pevke društva. Zabavali so nas tudi vokalna skupina Snežet iz Tolmina in trebušni plesalki Sara in Nika Mlakar.

z obiskom Velenjskega gradu, Muzeja premogovništva v velenjskem rudniku in s poklonom spominu na pesnika Karla DestovnikaKajuha pri spomeniku v Šoštanju. Septembra nas je pot vodila k rojakom v Rezijo, kjer so se članice preizkusile v rezijanskem plesu. Z gondolo smo se zapeljali na Svete Višarje. Spomladi smo na dvodnevnem izletu po Bavarski občudovali gradove Ludvika Bavarskega. Za vse izlete je tudi to leto skrbela Magda Rajer. Na svetovni dan osteoporoze, 20. oktobra, se je 16 slovenskih društev za osteoporozo udeležilo osrednje prireditve v Murski Soboti. Organizator je bilo Prekmursko osteološko društvo Murska Sobota. Pred osrednjo prireditvijo so udeležence pogostili na trgu z bogračem, za prijetno vzdušje so poskrbeli kolesarji iz Beltincev, ki so se predstavili s starimi kolesi, nošami in tudi kot plesalci. Slavnostna prireditev se je pričela s himno bolnikov z osteoporozo Upanje vedno živi.

Z obiski na domu so članice upravnega odbora razveselile tiste, ki se srečanj niso mogli udeležiti. Članice obiskujejo tudi oskrbovance v Domu upokojencev Nova Gorica ( v nadaljnjem besedilu dom upokojencev). Ob praznikih jim prinesejo čestitko ali skromno darilce v imenu društva. Vsako leto organiziramo več izletov, ki nam nudijo možnost druženja ter spoznavanja lepot naše domovine in tudi krajev onstran meja. Maja smo obiskali Gorenjsko – Dražgoše, muzej v Kropi, Marijino božjo pot na Brezjah, muzej v Kranjski Gori in Rusko kapelico na Vršiču. Enkratno doživetje so bile cvetoče narcise na Golici. Junija je sledil izlet v Šaleško dolino

50

Premagajmo osteoporozo, preden ona premaga nas


Pridružili smo se pozivu Pripnimo si rumeno pentljo, ki jo nosimo na srečanjih v znak podpore boju proti osteoporozi. Strokovna predavanja mag. Erne Kraševec Ravnik in Maje Kozlevčar Živec, dr. med., spec. fizik. rehabilitacije sta izpostavljali pomen gibanja in telovadbe za zdravje. V kulturnem programu poleg glasbe ni manjkalo lepot prekmurskega narečja. Za nas je bilo srečanje tudi priložnost za spoznavanje oddaljenega konca Slovenije. V Rogatcu smo si ogledali muzej na prostem s prikazom značilnih domačih obrti, kmečkih opravil in kulturnega izročila ter veličasten dvorec Strmol ob Sotli. Pot nas je vodila na Ptujsko Goro in v Lendavo, kjer smo se v Termah Lendava kopali in prenočili. Na velikopolanskem pokopališču smo obiskali zadnji dom Miška Kranjca, ki mu ljubezen do rodnega Pomurja nikoli ni presahnila. Nepozabni so bili vtisi z Goričkega in obiska gradu s 365 sobami v Gradu.

Pesem, posvečena Magdi Rajer ob njenem zaključevanju mandata predsednice društva. Osteoporoza naša leta je načela. A da vse skrivljene in nerodne ne bi okrog hodile, se za nas Magda je zavzela. Hodila levo je in desno, da registracijo bi društva uredila. Poskrbi nam za telovadbo specialno, vztrajno hojo, srčni utrip, ravnanje kosti v bazenu. Za razvedrilo duha organizira nam izlete po naši lepi Sloveniji. Vzpodbud polna in samozavestna pa vztrajno in neomajno osem let nas je vodila brez vsakega plačila. Pa naj naše zadovoljstvo in pokončna hoja brez bolečin njeno bo plačilo. Sonja Bašin

Ustanoviteljica in prva predsednica društva Magda Rajer je zaključevala svoje plodno predsedniško obdobje. Zahvaljujoč delu številnih prostovoljcev je bilo društvo v okolju prepoznavno, večalo se je število članov in naraščalo je zanimanje za naše dejavnosti.

Članice in član, vpisani v društvo leta 2005 s člansko številko od 372 do 427: Šuligoj Rina, Antonič Vera, Cej Alma, Cotič Savica, Čelik Agata, Fon Marija, Fon Nada, Gorkič Cvetka, Lapajne Sonja, Požar Ida, Sulič Jasna, Špacapan Mirjam, Šterman Gabrijela, Sorč Dragica, Bastjančič Marija, Žnidaršič Zdenka, Tošev Jovanka, Kranjc Alenka, Valantič Štefanija, Merlak Nada, Dovečar Mirjam, Tomažič Ida, Keber Katjuša, Bratina Joža, Vidmar Mira, Stepančič Milena, Rijavec Pečanac Tonica, Cej Tončka, Volk Vilma, Skok Nada, Blažič Cvetka, Lah Margareta, Gabrijelčič Alma, Grutschreiber Milica, Brecelj Marija, Gregorčič Olga, Černe Milena, Zagorc Jožefa, Žorž Dragica, Skrt Dorica, Skubin Silva, Furlan Elvira, Vižin Amelija, Čufar Helena, Marušič Sonja, Smerdel Klara, Vuga Ljubica, Mladovan Silva, Medvešček Aleksandra, Faganel Marija, Leban Marina, Košuta Aljoša, Rot Gojka, Pižent Sonja, Konrad Zorica.

Premagajmo osteoporozo, preden ona premaga nas

51


Društvo ima novo vodstvo

Na občnem zboru smo izvolili novo vodstvo društva. Anita Mokorel je postala predsednica, članice upravnega odbora pa Ana Ašanin, Alenka Cej, Ada Klanjšček, Maja Pavlin Klemenc, Zora Kropej, Adrijana Mlakar, Alma Pavlin in Ema Rančič. V nadzorni odbor so bile izvoljene Martina Goljevšček, Irena Petejan in Metka Rous Jug, v častno razsodišče pa Ema Otrin, Lavra Perne in Ivanka Pichler. Na prvi seji upravnega odbora smo določili naslednje zadolžitve: blagajno je prevzela Zora Kropej, računovodstvo Adrijana Mlakar, Ana Ašanin je še naprej opravljala tajniške posle, programe za preprečevanje socialne izključenosti pa sta prevzeli Alenka Cej in Ema Rančič. Na zboru smo ustanovni članici in prvi predsednici Magdi Rajer podelili naziv častne članice v znak priznanja za izjemen trud pri ustanavljanju in osemletnem nadvse uspešnem vodenju društva. Administrativno delo smo posodobili z uvedbo računalniškega

52

Osteoporoza in gibanje

2006 276 članov

programa za evidentiranje članstva in udeležbe članic in članov v posameznih programih društva. Oblikovana je bila tudi posebna prijavnica za koriščenje programov. Program je izdelala zunanja prostovoljka Janja Držaj. Z njim je upravljala Anita Mokorel, kasneje pa še Ada Klanjšček. Pri prostovoljnem delu v društvu je sodelovalo okrog 30 članic. Dežurstvo smo izvajali vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 16. 00 do 17. 00 v prostorih ŠENT-a. Ozaveščanje članov in občanov o osteoporozi Organizirali smo naslednja predavanja: • Prave jedi za zdrave kosti, predavateljica Martina Polanc, višja medicinska sestra;


• Pomen prehrane, vitamina D in telesne dejavnosti za mišice in kosti, predavateljica doc. dr. Marija Pfeiffer, dr. med. spec. endokrinologije; • Sindrom nemirnih nog, predavatelj Gorazd Klanjšček, dr. med., spec. nevrolog; • Bolnik s kroničnimi boleznimi pri zobozdravniku, predavateljica prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine; • Osteoporoza, preventiva in zdravljenje, predavateljica Duša Hlade Zore, dr. medicine. V tem letu je zveza izdala bilten Sončnica v maju, juniju in decembru. V njem so bili objavljeni naši prispevki: Nova Gorica ima novo vodstvo, napisala Ana Ašanin, Magda Rajer pa pesem, v katero je vključila vse prostovoljke v njenem mandatu. Naslednja prispevka Ane Ašanin in Alenke Cej sta bila: Letos pa tudi bolj proti jugu in Dan starostnikov v Novi Gorici. Zveza je v Goriških Brdih organizirala srečanje vseh članic upravnih odborov društev za osteoporozo Slovenije z naslovom Pozdrav vitaminu D. Poleg zabavnega programa so nekatera društva tekmovala pri pripravi hrane. Društvo je še naprej sodelovalo s sorodnimi humanitarnimi društvi v regiji in z zvezo. Zveza skrbi za izdajo strokovnih brošur in zgibank o osteoporozi, ki nam jih redno dostavlja, da jih razdelimo članicam in članom društva in občanom. V Centru za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru pri Gorici smo predstavili programe društva in pojavila se je potreba po večji dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba. V društvu poudarjamo pomen, da si mineralno kostno gostoto izmerimo pravočasno. Preden se kost zlomi, osteoporoza ne povzroča nobenih težav,

zato jo imenujemo tudi tiha bolezen. Edini način, da jo pravočasno odkrijemo in zdravimo, je merjenje mineralne kostne gostote. V začetku smo merjenje kostne gostote izvajali z uporabo ultrazvoka petnice, pozneje pa še s pomočjo računalniškega modela FRAX. Januarja je prvič odšla skupina osmih žensk na merjenje kostne gostote – DXA (denzitometrija s pomočjo rentgenskih žarkov) v zdravilišče v Strunjanu k Dragici Kozina, dr. med., specialistki fizikalne in rehabilitacijske medicine. Društvo še vedno štirikrat letno organizira merjenje kostne gostote v zdravilišču v Strunjanu. Poleg pregleda in razgovora z zdravnico si udeleženke dan popestrijo s kopanjem v zdraviliškem bazenu in s sprehodi. Za izvedbo je uspešno skrbela Stanka Rožič do konca leta 2017. Koristniki tega programa so tudi nečlani. V sklopu programov za ohranjanje zdravja poudarjamo: ne sedite dolgo, poiščite si kakšen izgovor, da lahko vstanete in se malo sprehodite. Od januarja do maja so bile tri skupine terapevtske gimnastike in štiri skupine vodne gimnastike s plavanjem, vsaka po približno 30 članic. Zaradi povečanega zanimanja smo jeseni uvedli še eno skupino terapevtske gimnastike. Tako je v tem letu vadilo nad 240 članic. Jeseni smo uvedli program joge, ki ga je to leto in še naslednja tri leta vodila Marija Hačimović. Programe za ohranjanje zdravja je v letu 2006 koristilo skupaj 262 članic in članov in opravljenih je bilo 184 vadbenih ur. Koordinatorka teh programov je postala Ada Klanjšček, ki je to nalogo kot prostovoljka opravljala do maja 2011. V našem društvu so tudi članice iz Šempetra, Vrtojbe, Renč in Mirna, zato smo hoteli uvesti en program vadbe tudi v telovadnici v Šempetru. Zanimanja ni bilo. Septembra se je letovanja, šole osteoporoze, v Biogradu na moru udeležilo 34 članic in članov in 5 nečlanov. Predstavnica turistične agencije je poskrbela za jutranjo telovadbo, zabavni program v hotelu in izlete. Nekaj pohodov in izletov so organizirale tudi same udeleženke. V prelepem spominu nam ostaja izlet v park Telašćica, del Narodnega parka Kornati. Občudovali smo veličastne previsne stene, ki se bele in mogočne

Osteoporoza in gibanje

53


Izlet v Mozirski gaj, toplice Snovik in Arboretum Volčji Potok je bil izveden 29. aprila. Na izletu po slovenski obali 10. junija smo obiskali Strunjan, Sv. Peter nad Dragonjo in Izolo.

navpično spuščajo v morje. V samotnem s hribi obkroženem slanem jezeru Mir smo tudi zaplavale. Koordinatorka je bila Ana Ašanin. Marca in novembra je skupaj 61 članov bivalo v zdravilišču v Strunjanu, kjer so nam nudili ugoden program plavanja, pohodov, telovadbe in krajših izletov. Nekatere članice so koristile tudi zdravstvene usluge po nasvetu zdravnika. Nosilka programa je bila Magda Rajer. Za preprečevanje socialne izključenosti smo organizirali družabna srečanja in izlete. Nosilki programov sta bili Alenka Cej in Ema Rančič. Srečanje 4. marca v dijaškem domu je bilo posvečeno dnevu žena, materinskemu dnevu in prazniku pomladi. Pri izvedbi bogatega kulturnega programa so sodelovali: amaterska skupina KUD Grgar s skečem, Romea Kotnik in Barbara Bitežnik sta zapeli in zaigrali, Nika in Sara Mlakar sta plesali, pele so pevke našega zbora, za prijetno vzdušje je poskrbel harmonikar Andrej Plesničar. Izvedli smo tudi tombolo. Darila so pripravile prostovoljke Stanka Rožič, Nazarija Čeperli, Martina Goljevšček, Marjeta Simčič, Vlasta Fabjan, Nada Humar in Iva Kenda pod vodstvom Eme Rančič. Srečanja se je udeležilo 143 članic. Novembra je članica društva Nada Pisk predstavila svoje potovanje po Romuniji. Prednovoletno srečanje je 16. decembra potekalo v prijetnem vzdušju. V kulturnem programu so sodelovali pevska skupina Dednina iz Tolmina, plesalka orientalskih plesov Flavija Kožlin, plesna skupina Vražja dekleta in naše pevke. Veliko veselja so nam pripravile članice, ki so poskrbele za peko okusnih in raznovrstnih slaščic in to darovale za izvedbo srečelova. Pecivo za srečelov so spekle: Danica, Verena, Alenka, Franka, Romana, Saša, Jožica, Pavla, Ada, Nataša, Ema, Adrijana, Stanislava, Malčika in Mirela. Prisotnih je bilo 140 članic in članov.

54

Osteoporoza in gibanje

V Sv. Petru smo obiskali etnološko zbirko - Tonino hišo. To je značilna kamnita kmečka podeželska hiša. Ogledali smo si tip oljarne v pritličju, ki je bil v 19. in 20. stoletju zelo razširjen po vsej Istri. V prvem nadstropju sta kužina ( kuhinja) in kamra. Posebnost je strešna konstrukcija s tramovi iz hrastovega lesa z deli korenin. Na poti proti domu smo si z zanimanjem ogledali še vojaški muzej v Lokvi na Krasu in Botanični vrt v Sežani. Alenka Cej je organizacijo izletov opravljala do leta 2011. Dan starejših je društvo obeležilo nekoliko drugače kot običajno. Pohod je bil organiziran mimo doma upokojencev. Pohodniki smo obiskali oskrbovance doma, jim popestrili urico s harmonikarjem. Članici Alenka Cej in Anica Košuta sta izvedli krajši skeč, predstavili sta se v narečju kot gospodinji iz Grgarja in razveselili vse prisotne. Skupaj smo zapeli stare slovenske pesmi in pričarali veselje na njihove obraze. To leto je bil začetek vsakoletnega obiska oskrbovancev doma. Svetovni dan osteoporoze je društvo praznovalo 20. in 21. oktobra v Čateških Toplicah. Organizator je bilo Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje. Srečanja vseslovenskih društev smo se udeležili v velikem številu, 58 članic in članov. Obisk Posavja smo izkoristili


za oglede cistercijanskega samostana v Stični, Jurčičeve domačije na Muljavi, gradu Mokrice in Jedrske elektrarne Krško. Programe so v tem in naslednjih letih koristili, poleg članic in članov iz Nove Gorice, ki so najštevilčnejši, tudi članice in člani iz občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, RenčeVogrsko, Ajdovščina, Vipava, Sežana, Goriška Brda, Kanal, Tolmin, Kobarid, Bovec in zamejci iz Gorice.

Tudi to leto so pri delu v društvu aktivno sodelovale prostovoljke Ana Ašanin, Alenka Cej, Dorica Golob, Adrijana Mlakar, Anita Mokorel, Alma Pavlin, Maja Pavlin Klemenc, Ivanka Pichler, Ema Rančič, Metka Rous Jug, Agata Čelik, Marjeta Simčič, Nazarja Čeperli, Nada Humar, Ada Kralj, Danica Marcina, Lavra Perne, Vika Petrič in Martina Goljevšček.

Članice in člani, vpisani v društvo leta 2006 s člansko številko od 428 do 519: Martinc Marija, Kranjc Magdalena, Turk Marica, Ušaj Lidija, Kogoj Ivana, Štokelj Marija, Mokrin Anamarija, Marinič Cvetka, Šeks Silva, Jež Ladislava, Plošinjak Nada, Prinčič Nevenka, Volk Gabrijela, Rijavec Janja, Volk Martina, Ukmar Vera, Škrlj Olga, Forčič Marija, Hlede Ana, Vehar Jože, Pečenko Aleksandra, Faganel Leopold, Faganel Milena, Bizjak Cvetka, Kompare Bojana, Vižintin Tilka, Lapajne Angela, Kobal Tatjana, Kikl Nada, Knez Zvonka, Širca Slavica, Čoha Nadja, Nemec Mirjam, Cuder Olga, Matelič Vanda, Lisjak Iva, Bremec Slavojka, Kostantino Ivanka, Žorž Lidija Vlasta, Jamšček Marija, Gabrijelčič Vilma, Istinič Dolores, Špacapan Livija, Pavletič Ivanka, Jug Lah Malči, Popović Jovanka, Poberaj Rusjan Vanja, Repič Marija, Grzej Sonja, Kobolt Cecilija, Luznik Marija, Ličen Anica, Ušaj Jožica, Bajt Božica, Repič Alenka, Žbogar Alma, Dernovšček Danijela, Vrtovec Anka, Makuc Klara, Velikonja Mirela, Ušaj Jadranka, Štanta Emilija, Sever Vera, Bratina Sonja, Oseli Gizela, Kofol Antonija, Škarabot Mavra, Prinčič Marija, Tušar Lucija, Marušič Branka, Blažej Tatjana, Margon Vuga Katuša, Pavlin Loredana, Humar Vera, Lovišček Vilma, Velikonja Klavdija, Modrijan Milena, Vidmar Milena, Bizjak Ada, Ferlat Vojka, Černuš Lavra, Nemec Marija, Škibin Marjanca, Bratuž Klemenc Štefka, Belingar Alojzija, Zavrtanik Zorka, Pahor Vera, Žorž Aleksandra, Čubej Genofefa, Blažič Elizabata, Stucchi Anna, Cerkvenič Marija.

Osteoporoza in gibanje

55


Magda Rajer – najstarejša (a ne stara) članica našega društva

Magda je uživala upokojensko življenje v miru in zadovoljstvu. Osteoporozo so ji odkrili čisto slučajno, ko je bila v bolnišnici zaradi išiasa. Takrat so imeli aparat za denzitometrijo samo v Kliničnem centru v Ljubljani. Na pregledu je srečala dr. Andrejo Kocijančič, ki je tako kot Ljubljančanki Veri Grünfeld predlagala, naj na Goriškem ustanovijo društvo bolnikov z osteoporozo. Magda je v Zdravstvenem domu Nova Gorica obiskala ginekologinjo Metko Rous Jug, ki ji je pomagala s strokovnimi nasveti. Odločila se je, da bo ustanovila društvo. Poklicala je na TV Primorko in Primorske novice, da objavijo oglas o ustanovnem občnem zboru. Soseda ji je pomagala razobešati letake po trgovinah, frizerskih salonih in na drevesih. Bilo je bolj po domače, a učinkovito. Prvega sestanka se je udeležilo 32 žensk. Takrat je bila Magda stara 77 let. Izpeljala je ustanovitveni postopek in postala predsednica Goriškega osteološkega društva Nova Gorica. To delo je požrtvovalno in uspešno opravljala osem let. Aktivno je sodelovala tudi v naslednjih letih z vadbami v bazenu, telovadnici in pri jogi. Bila je najstarejša, a po zagnanosti in sposobnostih sploh ne stara. Uredniški odbor – povzeto iz članka Nataše Bucik Ozebek, Sončnica 2008

56

Osteoporoza in gibanje


Utrinki – hoja

57


Obogatili smo program za ohranjanje zdravja

2007 381 članov

Občni zbor je potekal po običajnem dnevnem redu z vmesnimi prikazi poučnih vsebin Maje Pavlin Klemenc in Metke Rous Jug. S telovadbo nas je razgibala Nataša Magajne. Ozaveščanje članov in občanov o osteoporozi Organizirali smo pet predavanj, in sicer: • Z zdravjem povezan življenjski slog, Enisa Demšar, dr. med. spec. spl. medicine; • Kako do zdravnika – pravice iz naslova obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, Tanja Dermota, univ. dipl. prav. in Mojca Gorjup, dipl. ekon.; • Bolnik s kroničnimi boleznimi pri zobozdravniku, prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine; • Osteoporoza na primerih bolnic in bolnikov, prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine; • Novosti na področju zdravljenja osteoporoze, doc. dr. Tomaž Kocjan, dr. med., spec.spl. medicine. Društvo je z zvezo sodelovalo pri organizaciji in izvedbi presejalnih ultrazvočnih meritev mineralne kostne gostote. Zveza je poskrbela za brošure in zgibanke o osteoporozi. S tem gradivom je društvo širilo vedenje o osteoporozi in pomoči pri tej bolezni med svojimi člani in občani.

58

Smo, kar jemo

V mesečniku KAM je društvo obveščalo javnost o predavanjih ter se redno predstavljalo. V glasilu Sončnica sta bila objavljena članka Strunjan je vsako leto bolj vabljiv Katarine Vuga in Aktivno v novo sezono Ane Ašanin. Preventivni programi za ohranjanje zdravja Tudi starejši vadimo! Načrtovana gibalna dejavnost v starosti lahko prispeva h kakovosti življenja. Zato je naše društvo nadaljevalo s programi terapevtske in vodne gimnastike. Vsaka dejavnost je potekala v štirih skupinah po 30 članic in članov. V prvem polletju je vadila ena skupina joge s 25 članicami, zaradi velikega zanimanja smo jeseni uvedli še dodatno skupino. Program je skupaj koristilo 280 članic in članov. Pri evidentiranju koriščenja programov so nam pomagale animatorke Agata Čelik, Nazarija Čeperli, Marjeta Simčič, Stanislava Rožič, Vika Petrič, Magda Likar in Aleksandra Hvalič. To nalogo so opravljale tudi naslednja leta.


V oktobru smo začeli z novim programom hoja ob sredah, ki ga je vodila Alma Pavlin do maja 2015. Kljub velikemu številu vpisanih je bil program premalo obiskan. Člani društva smo se udeleževali aktivnosti tudi v drugih društvih. Hodili smo na meritve telesne vzdržljivosti v organizaciji Cindi. V septembru je 42 članov preživelo aktivne počitnice v Starem Gradu na otoku Hvaru. Organizirane so bile razne aktivnosti: telovadba, hoja, dihalne vaje, predavanje in zabavni program. Po jutranji telovadbi smo se nekateri vedno povzpeli na Glavico. Šola osteoporoze – v zdravilišču v Strunjanu smo aktivno preživeli teden dni v marcu in v novembru. Zdravilišče nam je poleg aerobike v bazenu nudilo predavanje, dnevno gibanje v naravi in oglede bližnje okolice. Program je koristilo 65 članic in članov. V sklopu programov za preprečevanje socialne izključenosti so bila izvedena štiri družabna srečanja in štirje izleti. Dan žena je društvo praznovalo 10. marca s kulturno-zabavnim programom, tombolo in večerjo. Nastopala je dramska skupina Žar iz Društva Most Ajdovščina s skečem Vesela ajdovska tržnica. Srečanja se je udeležilo 130 članic.

ob zaključku sezone, ki je kasneje postal tradicionalno srečanje v maju. Ob dnevu starejših smo obiskali oskrbovance doma upokojencev in jih razveselili s krajšim zabavnim programom. Pripravili smo jim skeč, v katerem sta nastopili Alenka Cej in Anica Pavlin, kot kmetici iz Banjške planote. Zapeli in zavrteli smo se ob zvokih harmonike. Člani društva smo nadaljevali druženje s člani društva upokojencev. Srečanja se je udeležilo 40 naših članic in članov. Ob svetovnem dnevu osteoporoze smo se udeležili srečanja društev v Ljubljani. Srečanje je potekalo pod geslom “uprimo se zlomom” z opozorilom na dejavnike tveganja, na katere lahko vplivamo z zdravim načinom življenja. Program je izvedlo Društvo bolnikov z osteoporozo Ljubljana. Srečanja se je udeležilo 39 članic in članov, ki so si po prireditvi ogledali še Ljubljano. V aprilu je bil organiziran izlet v Benetke z otoki. Ogledali smo si Murano poznan po izdelkih iz stekla, Burano po izdelavi čipk in Torcello po izdelavi izdelkov iz gline. V maju smo bili dva dni na izletu v Avstriji. Spoznavali smo domovanje avstrijskih cesarjev na Dunaju in dvorec Schoenbrunn s čudovitim parkom. V septembru smo izvedli izlet v Slovenske Konjice, dvakrat v razmiku dveh tednov, ker je bila želja

Pohod v maju od Trnovskega gozda na Čaven je bil na predlog Alenke Cej predviden kot hoja in zabavni program z igrami in kosilom. Zaradi deževnega vremena se nas je zbralo le devet. To je bil začetek društvenega praznika

Smo, kar jemo

59


po udeležbi med članicami in člani tako velika. Decembra smo obiskali predbožični Salzburg. Prednovoletno srečanje je društvo organiziralo 8. decembra z zabavnim programom v dvorani dijaškega doma, ki so jo okrasile članice. Nastopali so amaterska igralska skupina iz Grgarja, v kateri je nastopala tudi Anica, skupina iz Lokovca je igrala na kmečko orodje ob spremljavi harmonike, z orientalskimi plesi sta nas razveselili plesalki Sara in Nika Mlakar. Članice so pripravile okusne sladice, ki so bile med dobitki v bogatem srečelovu. Srečanja se je udeležilo 126 članic in članov. Kulturni program je organizirala Alenka Cej. Zanimiva je bila njena izbira nastopajočih iz domačega okolja.

Nordijska hoja za bolnike z osteoporozo V društvu je že od začetka prednjačila hoja. Veliko pozneje pa je tudi pri nas vse popularnejša postajala nordijska hoja ali hoja s palicami, ki izvira iz Finske in je konec prejšnjega stoletja postala pravi bum. Posebnosti opreme za nordijsko hojo so lahke in ergonomsko oblikovane palice, ki ob vbodu zanihajo. Pri hoji zaposlimo tudi zgornji del trupa in roke s katerimi se odrivamo. Najpomembnejši je ritem gibanja ter usklajenost dela rok in nog, po principu nasprotna roka nasprotna noga. Z navadno hojo zaposlimo veliko mišic, pri nordijski hoji pa aktivno delujejo še mišice rok in ramenskega obroča ter hrbtne in trebušne mišice. Za hojo z nordijskimi palicami so idealna enostavnejša, manj zahtevna pobočja, mestne ulice in pločniki, poljske in gozdne poti. Mednarodna fundacija za osteoporozo je nordijsko hojo priporočila kot eno najbolj primernih vadb za bolnike z osteoporozo. Uredniški odbor - Povzeto iz strokovnega gradiva zveze

Članice, vpisane v društvo leta 2007 s člansko številko od 520 do 577: Nedeljkovič Vida, Abrahamsberg Marica, Hladnik Milena, Boltar Silva, Bratina Maksa, Faganel Klavdija, Vičič Lojzka, Tišma Silva, Kermelj Marija, Talič Seada, Ušaj Ana, Gruden Zorana, Petkovšek Aleksandra, Gregorčič Lojzka, Marušič Adrijana, Tonkli Marija, Marvin Sulema, Prinčič Nevenka, Bregantič Danica, Gabrijelčič Marta, Belingar Bogdana, Božič Karla, Konjedic Livija, Muznik Lidija, Miljavec Oliva, Zavrtanik Rada, Valentinčič Marija, Konjedic Margerita, Brecelj Marjan, Brecelj Mojca, Špacapan Ivica, Matelič Albina, Štavar Mara, Čoha Dori, Martelanc Marta, Bratuž Mara, Vidic Nuša, Hadalin Zorana, Harej Pahor Nevenka, Klančič Anselma, Mihelič Bajramovič Bojana, Durnik Mara, Knez Nadja, Testen Alenka, Prezelj Mirela, Brovč Zdenka, Lah Rozalija, Čečko Marija, Leban Vilma, Bašin Tatjana, Likan Magda, Pavlin Milena, Černe Milena, Krašan Kazimira, Turk Anastazija, Uršič Bojana, Comelli Silvana, Busut Luigi.

60

Smo, kar jemo


Utrinki – družabna srečanja

61


10. obletnica društva

2008 397 članov

Začeli smo pred 10 leti, z dobro voljo nadaljujemo, ustvarjamo danes in načrtujemo za jutri! S praznovanjem 10. obletnice delovanja društva smo začeli na zboru članov 16. februarja. Prikazali smo desetletno delo in izrečena je bila zahvala prvim članicam upravnega odbora. Magda Rajer je v svojem nagovoru obudila spomine na čas pred 10 leti. Praznovanje tega jubileja smo nadaljevali s prireditvijo 24. maja na Trnovem. Najprej smo poskrbeli za svoje zdravje s hojo v naravi. Skupina članic in članov je v jutranjih urah, kljub slabemu vremenu, šla na pohod po trnovskih poteh pod vodstvom Ane Pavlin in Maje Pavlin Klemenc. Na Trnovem se nam je pridružila druga skupina in skupaj smo nadaljevali pot do spomenika miru. Vas in njeno zgodovino sta predstavila vaščana Mara Rijavec in Alfred Gruden. Prostovoljke iz Grgarja in okolice so pohodnike pogostile z malico, čajem in pecivom. V dvorani krajevne skupnosti je Maja Pavlin Klemenc predstavila naše društvo in pomen druženja. Prisotne sta pozdravili obe predsednici Magda Rajer in Anita Mokorel ter predsednik krajevne skupnosti Trnovo Janez Gianni Rijavec. Kulturno-zabavni program so nam z igro v narečju

62

Uprimo se zlomom

in petjem pripravili krajani. Nastopali so otroci, amaterska skupina s Predmeje in pevski zbor društva. Program je povezovala Alenka Cej. Končali smo s kosilom, nazdravili našemu društvu, se posladkali s pecivom, ki so ga napekle Grgarke in zaplesali. Številčna udeležba 126 članic in članov je bila presenetljiva, zato smo sklenili podobne programe izvajati vsako leto. V okviru programa ozaveščanja članov in javnosti je društvo organiziralo naslednja predavanja: • Sodelovanje zdravnika in bolnika pri vodenju kroničnih bolezni, Vlasta Jamšek, dr. med., spec. spl. medicine; • Bolnik z infarktom od doma do bolnišnice, prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. med. in asist. prim. Matjaž Klemenc, dr. med., spec. internist; • Novosti zdravljenja v Splošni bolnišnici dr.F. Derganca v Šempetru pri Gorici, prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine. Glasilo Sončnica je tudi to leto izšlo trikrat. V njem so bili objavljeni za nas pomembni članki: Magda Rajer – najstarejša, a ne stara članica Goriškega osteološkega društva, napisala Nataša Ozebek, Deset let Goriškega osteološkega društva, napisala Ana Ašanin, Po zdravilno energijo v Strunjan, napisala Magda Rajer, Zaključek sezone


letos drugače, napisala Anita Mokorel in Maja Pavlin Klemenc, 10 let Goriškega osteološkega društva. 18 članic in 5 nečlanic je to leto opravilo merjenje kostne gostote DXA v zdravilišču v Strunjanu. Društva so se priključila zvezi pri zbiranju podpisov v podporo Peticiji za brezplačno merjenje kostne gostote za ljudi s povečanim tveganjem za osteoporozo in za ženske po 65. letu starosti. Merjenje kostne gostote je osnovna diagnostična tehnika za ugotavljanje osteoporoze. Kljub 15.000 zbranih podpisov s peticijo takrat nismo uspeli. Preteklo je kar nekaj let, ko je bilo sprejeto brezplačno merjenje kostne gostote ob prisotnosti nekaterih drugih bolezni. Organizirali smo obisk Centra za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru pri Gorici. Prisotnim smo predstavili program društva in razdelili strokovna gradiva. Dežurstvo smo še vedno izvajali v

prostorih, ki smo si jih delili z organizacijo ŠENT, za seje pa smo občasno uporabljali prostore v Krajevni skupnosti Nova Gorica. Preventivne programe za ohranjanje zdravja smo organizirali enako kot preteklo leto, pet dni v tednu, to je: terapevtsko gimnastiko, vodno gimnastiko s plavanjem, vsako v štirih skupinah, jogo pa v dveh skupinah. Program hoje ob sredah smo izvajali enkrat tedensko eno do dve uri. Na željo nekaterih članov je društvo od oktobra dalje poskusno uvedlo nov program – enkrat tedensko nordijsko hojo, pod vodstvom prostovoljke Ivanke Pichler. To nalogo je opravljala do maja 2011. Programe za ohranjanje zdravja je skupaj koristilo 328 članic in en član v 12 skupinah. Animatorki sta postali še Martina Goljevšček in Lavra Perne. Dneve zdravja - aktivne počitnice z organizirano rekreacijo je društvo izvedlo 7 dni marca in novembra v zdravilišču v Strunjanu. Program je koristilo 115 udeležencev. Imeli smo številne dnevne aktivnosti: plavanje s telovadbo v bazenu, telovadbo na prostem, dnevno hojo po okolici, nordijsko hojo, vaje za hrbtenico, predavanje in izlet.

Uprimo se zlomom

63


Programi za preprečevanje socialne izključenosti vključujejo družabna srečanja in izlete. Ob dnevu žena, 8. marcu, je na srečanju s kulturnim programom, tombolo in večerjo društvo obdarilo članice še s trobentico. Srečanja se je udeležilo 112 članic. V maju je bil izveden tridnevni izlet v Rim. Septembra smo se podali na Dolenjsko, kjer smo si ogledali Novo mesto in splavarili po Krki. Oktobra smo obiskali Pomurje. Ogledali smo si mlin na Muri, Selsko rotundo, Plečnikovo cerkev v Bogojini, Bukovniško jezero in vzgojo orhidej v Dobrovniku. Izletov se je udeležilo 110 članov. Ob dnevu starejših je bil organiziran pohod skupaj z društvom upokojencev. Zaključili smo z druženjem na ploščadi društva upokojencev. Naslednji dan smo pripravili kulturno-zabavni program za oskrbovance doma upokojencev. Nastopali so otroci mažoretke, harmonikar in Alenka Cej s skečem.

V septembru je skupina članic in članov ponovno letovala v Starem Gradu na Hvaru, kjer je bila vključena v številne jutranje in popoldanske aktivnosti. Večina članic se je vsako jutro povzpela na Glavico. S čolnom so nas popeljali v čudovit zaliv na ribji piknik. Letovanja se je udeležilo 42 članic in članov.

64

Uprimo se zlomom

20. oktobra smo praznovali svetovni dan osteoporoze v Radencih. Zbralo se je čez 800 članov iz slovenskih društev in gostov. Organizator je bilo Društvo za osteoporozo Pomurja Radenci. Na srečanju je bilo poudarjeno: “Poleg jemanja zdravil in rednega gibanja je pomembna tudi naša prehrana – na mizi naj bodo s kalcijem bogata živila. Ministrstvo za zdravje želimo opozoriti na nujnost pravočasnega odkrivanja in zdravljenja osteoporoze ter


spremeniti miselnost, da je to bolezen starejših ljudi”. V dijaškem domu so Norma Bizjak, Ema Rančič in Anita Mokorel novembra predstavile zanimivo potovanje po Jemnu. V sliki in besedi so prikazale tamkajšnje življenje in običaje. Zanimivost v južnem Jemnu so posebnost vasi z 8 nadstropnimi nebotičniki zgrajenimi iz blata in slame, med njimi je tudi znani “puščavski Manhattan”. Decembra se je 116 članic in članov udeležilo prednovoletnega srečanja s svečano večerjo, kulturno-zabavnim programom s harmonikarjem in kitaristom ter dramsko skupino Žar iz Ajdovščine. Za srečelov so nam Grgarke pripravile pecivo. Nosilki programov socialne izključenosti sta bili Alenka Cej in Ema Rančič ob pomoči prostovoljk.

Na srečanju v Radencih je Goriško osteološko društvo Nova Gorica prejelo priznanje za desetletno uspešno delovanje. Magda Rajer pa je prejela priznanje za postavitev temeljnega kamna našemu društvu.

Uprimo se zlomom

65


10 let Goriškega osteološkega društva Nova Gorica Goriško osteološko društvo je doživelo svojo 10-letnico. Z njim smo se postarale in dozorele tudi ustanovne članice. Lahko bi rekli, da z veseljem gledamo, kako otrok, ki je pred desetimi leti komaj shodil, sedaj prav strumno koraka. Članic je čedalje več, še pomembnejše pa je, da je društvo marsikateri postalo pomemben kamenček v tem pisanem mozaiku, ki se mu reče življenje. Cilj društva je nenazadnje poskrbeti tudi za male in čisto vsakdanje stvari, kot so druženje, kavica po aktivni telovadbi v bazenu ali joga vaja, spoznavanje naše male in tudi širše domovine (sedaj je to že kar Evropa), vadba na morju v termah Strunjan, nenazadnje pa tudi prenašanje znanja na vnuke, nečake, sosede. Četudi okrog sebe trosimo le nekaj dobre volje in topel, večen nasmeh, je to veliko. Življenje je sestavljeno iz mnogih kratkih trenutkov in, če je v društvu nekaj lepih, zanimivih, potem je naš cilj dosežen. Želim le, da bi se znali veseliti prav vsakega dogodka, vselej najti kaj lepega zase, kajti življenje je še vedno prekratko, da bi užili vse lepote, ki nam jih nudi in, ker ne vemo, kaj bo jutri, se imejmo lepo tukaj in zdaj. Nekaterih stvari ne moreš videti z očmi. Videti jih moraš s srcem, kar ni tako lepo. Če boš s svojimi spomini oživil otroka v sebi in doživel njegove sanje, bosta skupaj potovala in si utirala pot skozi dogodivščino, ki se imenuje življenje. Vselej si prizadevaj po najboljših močeh in tvoje srce se ne bo nikoli utrudilo in postaralo. To želim tudi goriškemu društvu in vsem članicam in članom. Besede Maje Pavlin Klemenc na proslavi Članice in člani, vpisani v društvo leta 2008 s člansko številko od 578 do 645: Razdevšček Karolina, Stopar Zvonka, Stopar Zlatko, Prošt Marko, Bensa Slavica, Stibilj Bogdana, Knaus Marija, Valenčak Marija, Kosovel Silva, Makuc Marija, Špacapan Sonja, Bajs Katarina, Mužič Vera, Kobal Nežika, Vuga Emil, Marinič Aleksandra, Marinič Marija, Medvešček Radovan, Koršič Mari, Brešan Nevenka, Ožbot Ana, Cernatič Nada, Marjanov Neda, Vulikić Alda, Jamšek Klavdija, Bizjak Norma, Mozetič Palmira, Martinuč Otilija, Vodopivec Cvetka, Pavlin Ljubka, Markočič Mirka, Rehar Radoška, Bensa Branka, Pavšič Zajko Bojana, Križan Jelka, Volk Majda, Sorta Sabina, Bizjak Romana, Vidic Olga, Zgaga Ana, Kokot Verena, Vuga Jelka, Valetič Marija, Drnovšček Veronika, Marvin Dolores, Gašparin Aleksandra, Knavs Viktor, Milanič Cvetka, Šavnik Magda, Obleščak Mara, Abramič Danica, Godnič Bogdana, Dominko Nadja, Pipan Hedvika, Abramič Sonja, Žnidarčič Nada, Leban Marija Darinka, Sosič Jožefa, Zavrtanik Marija, Benko Sonja, Durnik Emilija, Fajdiga Aljoša, Belingar Elza, Hrovatin Marija, Faganelj Rozana, Pavlin Danijela, Stibilj Slavica, Popov Marija.

66

Uprimo se zlomom


Utrinki – dnevi zdravja

67


Nov sedež društva na Gregorčičevi 16

389 članov

Končno smo dočakali tako željen prostor za delo društva. V začetku leta nas je občina obvestila, da zaradi adaptacije vrtca ne moremo več uporabljati njihovih prostorov. Pri rešitvi problema nam je priskočilo na pomoč vodstvo Doma upokojencev in nam namenilo pisarno v njihovih kletnih prostorih. Z veseljem smo se v maju vselili v prvo pravo pisarno na Gregorčičevi 16 in s še večjim zanosom nadaljevali naše humanitarno delo. Društvo je nabavilo nekaj opreme in prostor primerno uredilo. Poleg stacionarnega telefona v pisarni smo nabavili še mobilnega, ki še vedno služi kot odprti telefon za naše članice in člane. Začeli smo z dežurstvom za potrebe članstva štirikrat mesečno. Zasluge za pridobitev novih prostorov je imela Silva Tišma.

• Dedovanje in prenos premoženja za časa življenja, predavateljica Malči Jug Lah, univ. dipl. pravnica.

Zbor članov je potekal v dijaškem domu po ustaljenem dnevnem redu s sprejemom Poslovnega poročila in Programa dela s finančnim načrtom. Zbor sta nam popestrili citrarki Malči in Cvetka.

Redno tedensko vadbo smo izvajali v štirih skupinah v telovadnici, v štirih skupinah v bazenu, v dveh skupinah joge, eni skupini hoje ob sredah in eni skupini nordijske hoje ob četrtkih. Izvajali smo vadbe v 10 skupinah pet dni na teden, 8 mesecev

Ozaveščanje članov in občanov o osteoporozi Organizirali smo tri predavanja: • Možnosti ultrazvočne diagnostike mehkih delov sklepov, ultrazvočna diagnostika žilne patologije, predavatelj Martin Šinigoj, dr. med. spec. internist; • Ženska po petdesetem – osteoporoza in vaje za ohranjanje zdravih kosti, predavateljica prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med. spec. spl. med. in Stana Batistič, fizioterapevtka;

68

2009

Stoj pokončno, povej o svojih kosteh

Vsakega predavanja se je udeležilo od 40 do 50 poslušalcev. V glasilu Sončnica je bil objavljen naš prispevek Zaključek sezone v Goriških Brdih, ki ga je napisala Anita Mokorel. Stanka Rožič je to leto prevzela vodenje programa merjenje kostne gostote v zdravilišču v Strunjanu. Merjenja in posveta pri zdravnici se je udeležilo 39 članic. Preventivni programi za ohranjanje zdravja


v letu, dve skupini pa vse leto dva dni na teden. Skupno je vadilo 341 članic in članov. Programi za preprečevanje socialne izključenosti Družabnega srečanja ob dnevu žena se je udeležilo 86 članic in 2 člana. Program so izvedle naše pevke, amaterska gledališka skupina iz Grgarja, mlada harmonikarja iz vasi Gozd in citrarka Venčka Batagelj. Za 3. majsko srečanje smo izbrali Goriška Brda. Program smo prilagodili zmožnostim članic in članov. Oblikovali smo dve skupini. Ena je šla na daljši pohod, druga pa se je sprehodila po Šmartnem. Pod vodstvom dveh domačinov smo opazovali zanimivo briško pokrajino, briške vasi in njihovo arhitekturo. Obiskali smo več vasi in se na koncu ustavili pri spomeniku v Gojačah. Povzpeli smo se na stolp, uživali v razgledu in občudovali pot, ki smo jo ta dan prehodili. Ogledali smo si cerkev Sv. Martina v Šmartnem s poslikavo Toneta Kralja. Skupaj smo pomalicali na vaškem igrišču in obiskali vinsko klet Čarga. Na kmečkem turizmu v Podsabotinu smo imeli kosilo in zabavni program. Prisluhnili smo tudi pravemu briškemu narečju. Program ob dnevu starejših je vključeval obisk samostana na Kostanjevici, voden ogled Škrabčeve

knjižnice in grobnice Burbonov. Zaključili smo z družabnim srečanjem skupaj s člani društva upokojencev. Naslednji dan smo oskrbovance doma upokojencev razveselili z zabavnim programom. Srečanje ob svetovnem dnevu osteoporoze je organiziralo Društvo osteoporoze Trbovlje. Sprejeto je bilo geslo “Stoj pokončno, povej sebi in drugim”, ki smo ga uporabljali v naslednjem letu. Pred delavskim domom so nas sprejele organizatorke in “Perkmandeljc” s krepkim knapovskim zajtrkom. Ogledali smo si muzej in kolonijo Njiva – stanovanja rudarjev. Trboveljski godbeniki so nas razveselili s koncertom. Prednovoletno srečanje je bilo v dijaškem domu. Prostovoljke so okrasile mize z voščilnicami in darilci. Pred svečano večerjo sta nas razgibali fizioterapevtki Nataša in Agata. V kulturno-zabavnem programu so sodelovali harmonikar, pevka, otroci in mlade plesalke s Trnovega ter igralska skupina iz Grgarja. Pripravili smo tudi bogat srečelov. V okviru programa dnevi zdravja smo aprila imeli kopalni dan v Termah Topolšica. Poleti smo organizirali desetdnevno letovanje na Visu. V zdravilišču Talaso Strunjan sta letovali dve skupini v marcu in novembru. Programa se je udeležilo 197 članic in članov.

Stoj pokončno, povej o svojih kosteh

69


Izlete izvajamo na željo članic in članov. Običajno se jih udeležujejo v velikem številu, ker se v skupini počutijo varni, saj si med seboj pomagamo in poskrbimo drug za drugega. Junija smo bili na tridnevnem izletu v Budimpešti in ob Blatnem jezeru, kjer smo preživeli prijetne in zanimive dneve. Izleta se je udeležilo 45 oseb, od tega 6 zamejskih Slovencev.

Nosilke, zadolžene za izvedbo posameznih programov so bile: Maja Pavlin Klemenc, Anita Mokorel, Alenka Cej, Ana Ašanin, Adrijana Mlakar, Alma Pavlin, Ivanka Pichler, Ema Rančič in Ada Klanjšček.

Članice in člani, vpisani v društvo leta 2009 s člansko številko od 646 do 685: Kleč Ana, Čuk Nada, Stubelj Ličer Anastazija, Antler Lilijana, Markov Ana, Šuc Ljubica, Brezavšček Zvona, Kodrič Irena, Seljak Valerija, Kozar Vera, Iskra Tosija, Komavli Majda, Širok Mara, Čujk Marta, Oblak Boža, Mrak Mira, Maraž Katja, Klančič Anselma, Koncut Gabrijela, Velušček Olga, Ikovic Brešan Veronika, Rabzelj Katjuša, Monaro Marta, Rahotina Lidija, Golob Doroteja, Matelič Vanda, Frlič Vida, Pahor Neda, Komel Rinalda, Leban Neva, Vidmar Vesna, Žigon Nadja, Debeljak Jožko, Boltar Marija, Lojk Marija, Kumperščak Livjana, Jug Anica, Pipan Majda, Štekar Vida, Volk Ivanka.

70

Stoj pokončno, povej o svojih kosteh


Program joge – med nami se pretaka dobra energija Joga poteka v okviru Goriškega osteološkega društva že od leta 2007, ko je Marija Hačimović začela s prvima dvema skupinama. Po dveh letih sta vodenje prevzeli inštruktorici joge Alenka Magajne in Mateja Kodermac. Od takrat do danes sta se obe skupini ohranili, le članice se nekoliko menjajo. Tako je kar 70 udeleženk pridobilo izkušnje o pozitivnih učinkih joge. Joga namreč vpliva na izboljšanje našega fizičnega telesa kakor tudi na naše psihično stanje. Vpliva tudi na delovanje žlez in notranjih organov, s čimer vzdržujemo pravilno delovanje hormonov, kar je še posebej koristno za ženske v menopavzi. Pozitivni učinki joge so tudi zmanjšanje osteoporoze, saj s stiskanjem, raztezanjem in zvijanjem delov telesa stimuliramo kostne celice, kar izboljšuje kostno maso in strukturo kosti. Nekaj udeleženk vztraja že od samega začetka. Med njimi sta tudi Darinka in Aleksandra, ki pravita, da se jima je zdravstveno stanje precej izboljšalo zaradi rednega obiskovanja joge. Gabrijela pravi, da je ta vadba prav prirejena za starejše. Najstarejša udeleženka je bila Magda, ki je k jogi hodila še pred dvema letoma, ko je bila stara 94 let. Pravijo, da vidijo v jogi edino možnost telovadbe. Pri jogi so namreč gibi bolj kontrolirani, počasni in izvedeni s popolnim zavedanjem – s koncentracijo na gibanje in na dihanje, s čimer še dodatno napolnimo z energijo del telesa, ki se giblje. Zelo je primerna tudi za tiste, ki so imele kakršnekoli poškodbe in so zaradi tega težje gibljive in manj prožne. Sonja ima okvaro ledvenega

vretenca in pravi, da je z jogo zelo zadovoljna in bi bila vesela, če bi program izvajali dvakrat tedensko. Poleg starejših je na jogi kar nekaj vitalnih, mlajših udeleženk. Le-te vidijo v jogi možnost sprostitve, umiritve duha, ravnovesja pa tudi druženja. Dragica pravi, da, če bi vedela, da joga tako pozitivno deluje na vse, bi se že veliko prej odločila zanjo. Ravno tako pravi Bojana, ki je jogo dolgo časa zavračala, ker si je mislila, da to ni zanjo, potem pa se je le odločila in ugotovila, da ji je joga zelo všeč. Tudi sama se srčno zahvaljujem vsem udeleženkam, ki me vedno tako pozitivno sprejmejo ter napolnijo z zadovoljstvom in optimizmom. So bili dnevi, ko sem prišla na jogo neprespana zaradi joka najmlajšega sinčka, pa sem bila ob koncu vadbe kot prenovljena – zaradi družbe žensk in dobre energije, ki se pretaka med nami. Alenka Magajne

Stoj pokončno, povej o svojih kosteh

71


Svetovni dan osteoporoze v Novi Gorici Lepo je biti gostitelj, saj pripravljaš dogodek, za katerega upaš, da ga bodo tvoji gostje veseli in da ti bo vse uspelo tako, kot si načrtoval. V skladu s programom zveze je bilo naše društvo zadolženo za organizacijo in izvedbo srečanja slovenskih društev ob svetovnem dnevu osteoporoze. Organizacijski odbor za izvedbo srečanja je bil sestavljen iz članic društva: Silve Tišma, Maje Pavlin Klemenc, Anite Mokorel in zunanjih članov: Dajane Baša, Ksenije Ušaj, Marinke Saksida in Dominika Sobana. Sodelovale so tudi številne članice društva kot prostovoljke. Prireditev smo izvedli v Športnem centru HIT v Šempetru pri Gorici. Razveselili smo se odziva, saj je na srečanje prišlo kar 696 članic in članov iz 15 slovenskih društev za osteoporozo in tudi veliko gostov. Uvedli smo nov način sprejemanja gostov članov društev. Naše prostovoljke so jih pričakale že v jutranjih urah in jih po njihovih izbirah spremljale na ogledih Nove Gorice, Kostanjevice, Svete Gore, gradu Kromberk in igralnice Perla. Slavnostno prireditev smo začeli s himno “Upanje vedno živi”, ki jo je za pevski zbor priredil Marjan Mlakar. Nadaljevali smo s pozdravnimi govori. Sledil je bogat kulturno-zabavni program, v katerem je sodelovalo kar 66 nastopajočih, in sicer mažoretna skupina otrok iz Solkana, pevski zbor Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova

72

Stoj pokončno, povej sebi in drugim

2010 406 članov

Gorica, pevec Janez – Gianni Rijavec, gledališka skupina Prosvetnega društva Štandrež in plesna skupina GO Breakers. Za ples in zabavo je poskrbel ansambel Happy Day. Na prireditvi sta bili podeljeni priznanji za 10 letno uspešno delovaje zvezi in Društvu bolnikov z osteoporozo Kranj. Prisluhnili smo predavanjem doc. dr. Sama Karla Fokterja, dr. med., spec. ortoped in Maje Kozlevčar Živec, dr. med., spec. fizik. rehabilitacije. Predstavila sta zlome vretenc zaradi osteoporoze, pogostost, prepoznavanje in zdravljenje. Udeležence smo bogato pogostili z malico in poznim kosilom. Sladke dobrote so napekle naše “Grgarke” Adrijana, Anica, Zdravka, Franka, Jožica in Stana, dijaki Biotehnične šole Šempeter in kmečke žene iz Šempetra pri Gorici.


Od sponzorjev smo preko zveze dobili 750 majic za udeležence z znakom sončnice in več kot 2000 plastenk vode “trdna.si”. Člani društev, ki so se udeležili srečanja, so se nam prisrčno zahvalili in pohvalili našo organizacijo. Upravni odbor društva je nagradil prostovoljke in prostovoljca, k so sodelovali pri izvedbi dogodka, z izletom v Koper. Ob tej priliki smo si ogledali še Izolo, vrt kaktusov in se popeljali z barko ob slovenski obali. Zbor članov je sprejel spremenjena in dopolnjena pravila. Upravni odbor odslej šteje 11 članov, le-ta izmed sebe imenuje podpredsednika, sekretarja in blagajnika društva. Vsi člani organov društva so izvoljeni za dobo dveh let, ponovno so lahko v zaporedju izvoljeni še en dvoletni mandat. Praviloma se vsaki dve leti zamenja polovica članov posameznega organa. Za predsednico je bila izvoljena Anita Mokorel, v upravni odbor pa Ana Ašanin, Marija Batistič, Alenka Cej, Ada

Klanjšček, Adrijana Mlakar, Alma Pavlin, Maja Pavlin Klemenc, Stanka Rožič, Jasna Sulič in Magda Šavnik. V nadzorni odbor so bile izvoljene Martina Goljevšček, Mara Kropej in Tanuška Košir, v častno razsodišče pa Ema Otrin, Ivanka Pichler in Ema Rančič. Na prvi seji upravnega odbora je bila Alenka Cej imenovana za podpredsednico, Ana Ašanin za tajnico, Marija Batistič za blagajničarko in Adrijana Mlakar za računovodkinjo. Ozaveščanje članov in občanov o osteoporozi Organizirana so bila predavanja: • Okrepimo svojo naravno odpornost, predavateljica Darja Hrastnik, mag. farmacije; • Nove diagnostične možnosti na radiološkem oddelku v Šempetru, predavatelj Saša Marušič, dr. med., spec. radiolog; • Mišično skeletna obolenja (osteoporoza – osteoartroza) – kaj moramo vedeti, kaj lahko naredimo sami, predavateljica Suzana Tomažič, dr. med., spec. fizik. Rehabilitacije. Predavanja je poslušalo 200 oseb. Aprila sta bila v glasilu Sončnica objavljena članka o našem društvu Obisk v Novi Gorici, pogovor s predsednico Anito Mokorel in Gospe so me lepo sprejele v svojo družbo, pogovor z našim najmlajšim 35 letnim članom Markom Proštom,

Stoj pokončno, povej sebi in drugim

73


napisala ju je Nataša Bucik Ozebek. V naslednjih dveh glasilih so objavili še dva članka Letos aktivni dopust na Lošinju, napisala Valerija Seljak in Sončnica se je nagnila, o, da ne bi se zlomila …, članek posvečen svetovnemu dnevu osteoporoze v Novi Gorici, ki so ga napisale Valerija Seljak, Nataša Bucik Ozebek in Silva Tišma. Preventivne programe ohranjanja zdravja smo izvajali v telovadnicah, v bazenu, v naravi, na letovanju ob morju in v zdraviliščih. Skrb za zdravje je naša dolžnost, ki ji v društvu vsa leta posvečamo veliko pozornost. Terapevtska vadba v telovadnici je bila organizirana za štiri skupine. V tem letu je začela voditi vadbo višja fizioterapevtka Tjaša Bevk, ki to opravlja še danes. Vadbo v bazenu smo izvajali v štirih skupinah, kot vaditeljica se je pridružila višja fizioterapevtka Anamarija Mattiazi, ki je to nalogo opravljala do leta 2015. Delo animatork so prevzele še Ivanka Pichler, Martina Goljevšček, Lavra Perne in Jasna Sulič. Dve skupini joge je vodila jogistka Alenka Magajne, ki to izvaja še danes. Delo animatork sta prevzeli prostovoljki Magda Likar in Aleksandra Hvalič, ki to nalogo opravljata še danes. Vadbe so potekale pet dni v tednu od oktobra do maja, hoja ob sredah in nordijska hoja ob četrtkih pa enkrat tedensko preko celega leta. Programov se je udeležilo 362 članic in članov, med katerimi so bile tudi članice starejše od 85 let.

74

Stoj pokončno, povej sebi in drugim

Dneve zdravja - aktivne počitnice na morju smo prvič organizirali dvakrat. V juniju smo preživeli en teden na Malem Lošinju, kjer nam je prostor ob obali omogočal druženje in zabavo. Septembra pa smo letovali v starem ribiškem mestecu Gradac na Makarski rivieri, kjer smo obiskali tudi bližnje zanimive kraje, in sicer Dubrovnik, Medžugorje, slap Kravice, se sprehajali po poteh proti Biokovu in se odpravili peš v vas Brist, kjer smo si ogledali pridelavo oljčnega olja. Julija smo prvič organizirali sedemdnevno bivanje v zdravilišču v Dolenjskih Toplicah, novembra pa v Strunjanu, kjer so programe prilagodili našemu članstvu. Program je koristilo 132 članic in članov in 17 nečlanov. Program za preprečevanje socialne izključenosti Prvo družabno srečanje je bilo v marcu ob dnevu žena, ko so nas razveseljevali Pepi s Krasa in skupina iz Lokovca. Udeleženke smo obdarili s cvetjem in organizirali tekmovanje z nagradami. Ob dnevu starejših smo imeli kulturno-zabavni program skupaj z društvom upokojencev. Nastopila je otroška skupina mažoretk iz Solkana. Mažoretke in harmonikarji so sodelovali z nami tudi naslednji dan na obisku oskrbovancev doma upokojencev. Ob tej priliki je prepeval še naš zborček. Na prednovoletnem srečanju v dijaškem domu so nam zaigrali godci skupine BeEsAs, nasmejali smo se ob grgarskem skeču, manjkal pa ni niti dedek Mraz z darili.


4. tradicionalno srečanje članic in članov ob zaključku sezone v maju je potekalo v okolici Štanjela. Udeležilo se ga je 108 članic in članov. Razdeljeni smo bili na pohodnike in sprehajalce, med katerimi je bila tudi naša najstarejša članica 95-letna Lojzka. Srečanje sta nam popestrili članici Alenka Cej in Anica Pavlin s skečem o življenju na vasi. Našo domovino smo spoznavali na izletih. Junija smo obiskali Cerkniško jezero, poslušali razlago in si ogledali maketo jezera. Nato smo se peljali z lojtrnikom do jezera in se sprehodili ob njem. Nadaljevali smo še z ogledom Rakovega Škocjana. Septembra smo odšli na kopalni dan v Dolenjske Toplice. Zadolžene za izvedbo posameznih programov so bile: Anita Mokorel, Silva Tišma, Alenka Cej, Maja Pavlin Klemenc, Ana Ašanin, Alma Pavlin, Ivanka Pichler, Stanka Rožič in Adrijana Mlakar.

Stoj pokončno, povej sebi in drugim

75


Svetovni dan osteoporoze pri nas Vsako leto se Slovenija 20. oktobra pridruži skupini 190 dežel sveta in praznuje svetovni dan osteoporoze. Odmevni dogodek poteka vsakič v drugem slovenskem kraju in pod novim geslom, ki ga vsako leto izbere mednarodna zveza bolnikov z osteoporozo IOF. Namenjen je ozaveščanju o bolezni, s poudarkom na preventivi, pravilni diagnostiki in pravočasnem zdravljenju. V Sloveniji smo svetovni dan osteoporoze prvič obeležili že leta 1996 in vsako leto so se ga udeležili tudi predstavniki našega društva. Za izvedbo dogodka v letu 2010 je bilo zadolženo Goriško osteološko društvo. Upravni odbor je imenoval organizacijski odbor in vsak član je sprejel zadolžitve za posamezno področje. K delu smo pritegnili veliko prostovoljcev društva in priprave so potekale preko celega leta. Kaj je bilo najtežje? Vse in nič. Organiziranje takšnega dogodka zahteva veliko dobre volje, veliko časa, veliko prepričevanj in tudi pohval. Ves trud je poplačan, ko na srečanju vidiš zadovoljne obraze in ko po zaključku prejmeš iskreno zahvalo in pohvalo.

Zelo so se izkazale tudi tiste članice, ki so bile zadolžene za sprejem in vodenje prihajajočih gostov. Postale so prave turistične vodičke, saj so lepo predstavile Novo Gorico, Kostanjevico, Sveto Goro in grad Kromberk. Po končanem programu in kosilu je sledila zabava s plesom. Za glasbo je poskrbel ansambel Happy Day. Še enkrat se je izkazalo, da članice in člani potrebujejo takšna vesela druženja. Predvsem pa je pomembno, da se ob praznovanjih svetovnega dneva osteoporoze navezujejo stiki in ustvarjajo prijateljstva s člani iz vseh slovenskih društev, kar nam omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Kot sem že omenila, smo celotno prireditev pripravili članice in člani društva s prostovoljnim delom. Za nagrado smo prostovoljce peljali na vožnjo z ladjico ob slovenski obali. V Kopru smo se čisto slučajno srečali s primorskim glasbenikom Tuliom Furlaničem in dan zaključili s prijetno pesmijo. Silva Tišma

Na srečanju, ki smo ga izvedli v HIT Šport centru v Šempetru pri Gorici, se je zbralo 696 članov in članic iz petnajstih društev za osteoporozo iz Slovenije ter veliko gostov in predstavnikov drugih sorodnih društev. Pripravili smo bogat kulturni program, tri strokovna predavanja in seveda zelo bogato pogostitev. K dobri prehrani so veliko prispevale naše članice iz Grgarja, ki so spekle skoraj vse pecivo. Pred vhodom v dvorano je MIP-ova legenda rezanja pršuta gospod Jože Kralj z velikim veseljem postregel s pršutom. V trenutku je bila pred njim dolga vrsta, saj čakajoči niso vedeli, da jih na mizah v dvorani čaka že narezan pršut. Društvo kmečkih žena iz Šempetra pri Gorici je na bogato obloženi stojnici ponujalo domače pecivo. Članice in člani, vpisani v društvo leta 2010 s člansko številko od 686 do 733: Pičulin Nataša, Marinič Miranda, Arčon Vanda, Bevčar Jolanda, Marinič Albna, Razdevšček Mihael, Zajec Andrejina, Debenjak Vesna, Černuta Jelka, Pušnar Renato, Kompare Viviana, Mlinar Marija, Mavrič Aleksandra, Šturm Nevenka, Stražiščar Aljoša, Hvala Marija, Gregorič Bosilka, Vuga Ljubica, Štrukelj Magdalena, Albreht Darinka, Humar Ema, Jevšček Marija, Dovečar Mirjam, Velišček Ana, Vičič Marija, Krapež Gabrijela, Braz Majda, Hvalič Ana, Klančič Srečka, Vovk Palmira, Pižent Sonja, Mercina Marija, Medvešček Radovan, Benko Sonja, Gregorič Zlatko, Virgulin Vida, Puhar Elvira, Ličen Tatjana, Cotič Nadja, Aralica Mira, Živec Majda. Humar Silva, Vuga Marija, Jug Lidija, Prijon Valerija, Valenčič Sonja, Kofol Silvana, Makuc Danica.

76

Stoj pokončno, povej sebi in drugim


Stoj pokonÄ?no, povej sebi in drugim

77


Društvo prejme Diplomo Mestne občine Nova Gorica

2011 402 člana

Leto 2011 je bilo za društvo posebej pomembno. Prizadevanje in razvoj društva je podprla tudi Mestna občina Nova Gorica. V okviru občinskega praznika je društvu podelila Diplomo za dolgoletno uspešno delo na humanitarnem področju, predvsem na področju osveščanja javnosti o osteoporozi. Z zgibanko proti pozabljivosti smo januarja vsem članicam in članom prvič posredovali Skrajšan program za leto 2011. Le-ta je bila izdelana tako, da je lahko vsak član spremljal mesečna dogajanja in se tako udeleževal zaželenih programov. Zgibanko je oblikovala Sanja Sulič, ki je to opravljala še naslednji dve leti. Na letni seji zbora članov smo sprejeli spremenjena in dopolnjena pravila, ki se nanašajo na zamenjavo sedeža društva in so bila usklajena tudi s spremembami in dopolnili zakonov o društvih in humanitarni dejavnosti. Adrijana

78

Ne uklonite se osteoporozi

Mlakar, dolgoletna prostovoljka je opravljala finančno računovodska dela. Vestno je skrbela za pozitivno poslovanje društva. Začetek seje sta nam popestrili Norma in Sonja z igranjem na harmoniki. Ozaveščanje članov in občanov o osteoporozi Izvedli smo pet predavanj: v Novi Gorici v dijaškem domu, v dvorani mestne občine, v Perli in predavanje v kinodvorani v Šempetru pri Gorici. • Kronične bolezni ven, predavatelj prof. dr. Mišo Šabanovič, dr. med.;


• Novosti pri zdravljenju osteoporoze, predavatelj doc. dr. Tomaž Kocjan, dr. med.; • Depresija – razlika med spoloma, predavateljica prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. med.; • Vrtoglavica, predavatelj Gorazd Klanjšček, dr. med., spec. nevrolog; • Osteoporoza – bolezen sodobnega časa, predavateljica Simona Repar Bornšek, dr. medicine Zveza je skupaj z donatorji 11 društvom iz Slovenije zagotovila izvedbo posebne prireditve. 21. aprila smo imeli v hotelu Perla dogodek z naslovom Življenje z osteoporozo – poti do kakovostnega vsakdana. Bilo nas je 122, poslušali smo predavanje, ki sta mu sledila plesni nastop in plesna delavnica za udeleženke s plesalkami orientalske plesne skupine AMBRA – projekt Biti Ženska. Zaključili smo s predstavitvijo in pokušnjo kostem prijazne hrane. V glasilu Sončnica sta bila aprila objavljena članka: Članice Goriškega osteološkega društva smo praznovale dan žena, ki ga je napisala Ana Ašanin ter Z zgibanko proti pozabljivosti, avtorica Anita Mokorel. V naslednjo številko je Silva Tišma napisala članka Občinsko priznanje goriškemu društvu ob podelitvi diplome in Kjer je smeh, ni prostora za skrbi in jezo. V tem letu je društvo oblikovalo spletno stran, za katero sta skrbeli Norma Bizjak in Anita Mokorel. Predstavili smo društvo, članice so opisovale dogodke, ki smo jih opremili s slikami. Žal smo spletno stran imeli samo do leta 2013, ker je bil računalniški program zastarel. Organizirali smo tečaj računalniškega opismenjevanja, ki ga je obiskovalo 23 članic. Tečaj je potekal tudi v naslednjem letu. Koordinatorka je bila Tonica Rijavec Pečanac.

Upravni odbor je večkrat obravnaval vodenje pisarniške evidence in v tem letu sprejel Klasifikacijski načrt in vnaprejšnji izločitveni načrt. Osnutek le-tega je bil izdelan v letu 2006 in smo ga poskusno uporabljali za evidentiranje vseh zadev in za izločitev gradiva, ki nima trajnega roka hrambe. Merjenja kostne gostote - dezintometrije v Strunjanu se je udeležilo 75 članic, članov in svojcev. Te preiskave so v večini primerov samoplačniške. V prostorih Goriške lekarne Nova Gorica je bilo za občane organizirano brezplačno merjenje kostne gostote z ultrazvokom na petnici. Nekatere naše članice so vključene tudi v društvo šole zdravja, s katerim vsa leta uspešno sodelujemo. Sodelujemo pa tudi z društvom za srce in ožilje.

Ne uklonite se osteoporozi

79


Preventivni programi ohranjanja zdravja Dejavnost društva smo obogatili z jogo smeha in razvedrilnim plesom. V skupino joge smeha, ki jo je vodila inštruktorica joge Suzana Bolčina, je bilo vključenih 20 članic. Joga smeha je kombinacija gibalno – vokalnih vaj, iger in dihanja ter smeha brez razloga. Smeh je pol zdravja, pravi pregovor. Kjer je smeh, ni prostora za stres, skrbi, jezo in strah, kakor tudi ne za bolezen. Za program je bila zadolžena Silva Tišma, ki je to opravljala še naslednje leto.

80

Ne uklonite se osteoporozi

Skupino razvedrilnega plesa, v katero je bilo vključenih 38 članic, je prevzela folkloristka Marija Kapušin. Vodilna misel programa je bila Vsak korak šteje, tudi plesni, osnova pa je gibanje ob zvokih glasbe, ki jo je s harmoniko pričarala Norma Bizjak. Za program sta bili zadolženi Jelka Križan in Ema Rančič, ki sta to opravljali do septembra 2016. Število vadbenih skupin v telovadnici smo povečali na pet. Vse ostale dejavnosti (vadba v bazenu, hoja ob sredah in nordijska hoja) so bile v enakem obsegu kot v preteklem letu. Vodenje skupine nordijske hoje je od Ivanke Pichler prevzel


in sicer junija v Velem Lošinju ter septembra v Starem Gradu na Hvaru. Jutranjo telovadbo, plavanje, sprehode in večerne zabave smo si privoščili vsak dan. Animator nas je popeljal na pohod in oglede domačij. V program je bilo vključenih 84 članic in članov. Letovanja v zdravilišču Talaso Strunjan, februarja in oktobra, se je udeležilo 102 članic, članov in nekaj nečlanov. Animatorka zdravilišča Barbara Šmon nas je peljala na ogled Kopra. Z ladjico smo se peljali ob obali. Prepevala nam je Barbara in pogostili so nas s slastno torto okrašeno s podobo sončnice in imenom našega društva. Željko Albreht, ki skupino vodi še danes. V 15 skupinah je sodelovalo 386 članov.

Izvajanje programa za preprečevanje socialne izključenosti

V aprilu nas je obiskal Janez Poles, zdravnik kardiolog, ki nas je ozavestil o pomenu hoje za naše zdravje s posebnim poudarkom na nordijski hoji. Skupina 32 članov je z njim preživela prijeten in poučen popoldan z nordijsko hojo. To je bilo darilo donatorjev preko zveze.

V marcu smo praznovali dan žena. Razveseljevala nas je pevka ljudskih pesmi Marjeta Popovski. Skupaj z njo smo prepevale tudi udeleženke srečanja. Za povezavo je skrbela Ana Ašanin.

Dnevi zdravja - aktivne počitnice z organizirano rekreacijo na morju smo izvedli v dveh terminih,

5. tradicionalno srečanje v maju smo izvedli prvič v Grajskem vrtu v Ozeljanu. Udeležilo se ga je 190 članov s nastopajočimi in gosti. Skupina

Ne uklonite se osteoporozi

81


pohodnikov se je zjutraj iz Kromberka odpravila do Ozeljana, sprehajalci pa so pozneje izbrali krajšo pot. Ob prihodu na Grajski vrt smo udeležence pogostili s pršutom in pijačo.

kalcijem in proteini bogato prehrano in ne pozabijo na vitamin D. Srečanje je bilo tudi priložnost za uživanje v čudovitem gorskem središču in sprehodu po Zelencih, kjer izvira Sava Dolinka.

V programu je sodelovala Dramska skupina Zarja iz Društva upokojencev Ajdovščina. Članice, udeleženke joge smeha, so k sodelovanju na ploščad povabile vse prisotne. Naše Grgarke so nam pripravile pecivo. Zabaval nas je ansambel BeEsAs. Na prireditvi je sodelovalo veliko prostovoljk in prostovoljcev.

Na svetovni dan osteoporoze smo v Novi Gorici vabili občane na merjenje kostne gostote na petnici v goriško lekarno.

Na dan starejših smo se zbrali na Trgu Evrope in odšli na krajši pohod po obeh Goricah. Srečanje smo zaključili s plesom na ploščadi društva upokojencev. 4. oktobra smo skupaj z glasbeno skupino BeEsAs obiskali oskrbovance doma upokojencev. Svetovni dan osteoporoze smo praznovali v Kranjski Gori. Organizator srečanja je bilo Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice. Na srečanju so poudarili, kako je treba spodbuditi ljudi vseh starostnih skupin, da naredijo tri korake za zagotovitev temeljev za zdrave kosti in mišice in da sprejmejo aktiven življenjski slog, uživajo s

82

Ne uklonite se osteoporozi

Prednovoletnega srečanja v Perli se je udeležilo rekordno število članic in članov, saj nas je bilo kar 150. Razveseljeval nas je mladinski pevski zbor iz Vrtojbe pod vodstvom zborovodkinje Mojce Maver Podberšič. Za smeh je poskrbel član amaterskega gledališča iz Štandreža, poštar Pepe. Večer smo popestrili tudi s srečelovom. Zaplesali smo ob glasbi Iztoka Čuferja. Program je povezovala Maja Pavlin Klemenc. Izleti so vključevali dva kopalna dneva in sicer v aprilu v zdravilišču v Laškem ter maja v Dolenjskih Toplicah. V juniju smo tri dni namenili ogledu Beograda, kjer smo obiskali Hišo cvetja in Avalo. Zanimivo je bilo spoznati še Novi Sad in Šumadijo. V septembru smo obiskali grad Trakoščan, Donjo


Subotico, Zagorje in Kumrovec. Pred spomenikom Matije Gubca smo se spomnili dogodkov iz časov kmečkih uporov. Nosilci in zadolženi za izvedbo posameznih programov so bili: Maja Pavlin Klemenc, Anita Mokorel, Ana Ašanin, Jelka Križan, Jasna Sulič, Martina Goljevšček, Alma Pavlin, Ivanka Pichler, Željko Albreht, Stanka Rožič, Silva Tišma, Ada Klanjšček, Adrijana Mlakar, Marija Batistič in Magda Šavnik. V tem letu je Magda Rajer dopolnila 90 let. Čila in zdrava je z velikim zagonom obiskovala programe ohranjanja zdravja, bila na vseh naših srečanjih in izletih. Še vedno je vozila avto. S svojo neizčrpno energijo nam je popestrila delo v društvu.

Ne uklonite se osteoporozi

83


84

Ne uklonite se osteoporozi


Osteološko društvo mi je nudilo vse, kar sem potrebovala Pisalo se je leto 2010. Po poškodbi, zdravljenju in rehabilitaciji so mi svetovali aktivno telovadbo za krepitev mišic, nordijsko hojo in plavanje. Kam sedaj? Ozirala sem se in iskala možnosti, kam bi se vključila. Osteološko društvo mi je nudilo vse, kar sem potrebovala. Postala sem članica društva. Pritegnila me je njihova povezanost, pripravljenost pomagati, sodelovati, srčnost in nesebičnost. Po letu dni se je v društvo včlanil še moj mož. Ob Aniti, ki naju je znala motivirati, sva začela prevzemati razne zadolžitve. Opravljava jih še danes, in upam, da v zadovoljstvo vseh, ki se družijo z nami. Ob druženjih s hojo, kjer skrbimo za dobro počutje, za aktivno nordijsko hojo, za klepet, za smeh in veselje, naredimo vse, da nam osteoporoza kot “tiha bolezen” ne bo prehitro z zlomi preprečila naših aktivnosti in druženj. Naj končam s sloganom “časa ne moremo ustaviti, lahko pa ustavimo osteoporozo”. Darinka Albreht

Članice in člani, vpisani v društvo leta 2011 s člansko številko od 734 do 779: Tomšič Jelka, Šonc Vlasta, Turnšek Anica, Marussig Silvana, Lulik Marija, Beguš Nadja, Povšič Vida, Kotar Marija, Gorjan Dragica, Pisk Marta, Podešva Terezija, Konjedic Franko, Širok Ivanka, Jakin Marijana, Gadnik Ana, Gorjan Zdenka, Rijavec Marija, Kavčič Darinka, Kompare Bojana, Tušar Zvonka, Trojar Antonija, Bole Milena, Bavcon Zvezdana, Špacapan Ivica, Purkart Vlasta, Purkart Branko, Markič Marija, Žgavec Majda, Vuga Katarina, Skrt Dorica, Erzetič Milena, Čebron Magda, Pavša Aleksandra, Pušnar Danica, Hvala Karmela, Lisjak Berger Nada, Kotar Marija, Šturm Stanislava, Rous Jug Metka, Dolinar Darinka, Vrčon Jolanda, Faganel Ana, Pirih Viviana, Povšič Amelija, Dovgan Dora, Ličen Marta.

Ne uklonite se osteoporozi

85


Prva predstavitev društva na Bevkovem trgu Zgibanko – Program 2012 smo prejeli vse članice in člani. V njej so bile zajete vse aktivnosti in načrtovani dogodki za tekoče leto z navedbo datumov. Na zboru članov v dvorani Mestne občine Nova Gorica smo izvolili upravni odbor v sestavi Marija Batistič, Aleksandra Gašparin, Jelka Križan, Anita Mokorel, Ema Otrin, Maja Klemenc Pavlin, Tonica Rijavec Pečanac, Marko Prošt, Stanka Rožič, Jasna Sulič in Magda Šavnik. V nadzorni odbor so bile izvoljene Ada Klanjšček, Alma Pavlin, Ema Rančič, v častno razsodišče pa Ana Ašanin, Lavra Černuš in Martina Goljevšček. Vsi naslednji zbori so potekali v dvorani mestne občine. Na prvi seji upravnega odbora sta bili imenovani za podpredsednico Aleksandra Gašparin in Marija Batistič za blagajničarko. V tem letu nam je zveza na zboru društev za osteoporozo predstavila nov računalniški program FRAX, ki preventivno zaznava potencialne bolnike s poudarkom na ranljivih skupinah. Program FRAX so pozneje začele uporabljati tudi referenčne ambulante po zdravstvenih domovih. V marcu smo začeli s pripravami na izdajo zbornika z namenom, da prikažemo 15-letno delo društva.

86

Imejmo radi svoje kosti

2012 429 članov

Vodenje skupine je prevzela Aleksandra Gašparin, sodelovale so še Ana Ašanin, Tonica Rijavec Pečanac in Anita Mokorel. Ozaveščanje članov in občanov o osteoporozi ter predstavitev društva Imeli smo štiri predavanja, v dvorani občine Šempeter-Vrtojba in v veliki dvorani mestne občine, kjer imamo predavanja tudi vsa naslednja leta. • Artroza velikih sklepov in zdravljenje, predavatelj Tomaž Kovač, dr. med., spec. ortopedije; • Najpogostejše bolezni rok, predavateljica Nina Suvorov, dr. med., spec. plast. in rekonstrukcijske kirurgije; • Novosti o zdravljenju osteoporoze, predavatelj doc. dr. Tomaž Kocjan, dr. medicine; • Zdravi k vadbi, predavateljica prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. Medicine. Ob svetovnem dnevu osteoporoze smo društvo prvič predstavili občanom s promocijskim gradivom na stojnici na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Prireditev nam je popestrila godba BeEsAs. Presenečeni smo bili nad velikim zanimanjem medijev: TV Primorke, RTV Slovenije ter novinarjev lokalnih časopisov in radia. K razgovoru so povabili kar nekaj članic. Na stojnici nas je obiskalo okoli 200 občanov. Delili smo strokovna gradiva o osteoporozi. Občane smo usmerjali v goriško lekarno na testiranje po programu FRAX in UZ meritve mineralne kostne gostote na petnici. Predstavitev društva na Bevkovem trgu je postala tradicionalna. Program je vodila Silva Tišma, ki to opravlja še danes.


smo poimenovali druženje s hojo, vodil ga je prostovoljec Željko Albreht. Članice programa hoje ob sredah so se maja z vlakom odpeljale na Bled in preživele prijeten dan.

V glasilu Sončnica so bili objavljeni članki: Praznik žena po kraško, napisala Anita Mokorel, Kolikor daš, toliko dobiš, napisala Silva Tišma, s poudarkom na recitalu naših članic, Tokrat se predstavljamo s slikami, napisala Anita Mokorel. Preventivni programi ohranjanja zdravja

Dnevi zdravja - aktivne počitnice na morju smo organizirali za dve skupini (88 udeležencev). V juniju smo članice in člani letovali v Velem Lošinju, kjer smo uživali v sprehodih ob obali. Večere smo preživeli ob glasbi in nastopih dalmatinskih klap. Septembra smo odšli v Supetar na Braču. Otok in življenje na njem smo spoznavali na izletih. Ogledali smo si Bol, Zlati rt, se zapeljali na Vidovo Goro, od koder smo imeli čudovit razgled. Obiskali smo klesarsko šolo v Pučiščih, kjer se učijo obdelovati slavni beli braški kamen. Iz Omiša smo se z ladjicami zapeljali po kanjonu reke Cetinje. V zdravilišču v Strunjanu so 102 člana in nekaj nečlanov v dveh terminih aktivno preživeli prijeten teden. Pripravili so nam program aktivnosti, izlet in predavanje.

Naša dejavnost je potekala v enakem obsegu kot pretekla leta, to je v 13 skupinah 8 mesecev pet dni na teden in v dveh skupinah celo leto. V posamezni skupini je sodelovalo od 20 do 39 članic in članov, v 15 skupinah pa skupno 379 članic in članov. Zanimiv je postajal program razvedrilnega plesa. Spoznali in naučili smo se veliko ljudskih plesov: špic polka, poksotiš, ples s poskokom. Plesali smo plese iz naših krajev, ki so se v različicah pojavljali v Sloveniji, izjema sta bila manfrina in dopaši, ki sodita v Istro. Spomladi smo se dogovorili, da nordijsko hojo ob četrtkih poleg hoje po Panovcu popestrimo še z izbiro drugih zanimivih poti. Odšli smo do Borojevićevega stola na Cerje, se prvič povzpeli na Kremenjak in prehodili Rilkejevo pot v Devinu. Daljšo in težjo pot smo prehodili iz Jamelj do Gradine in po kraškem robu nad doberdobskim jezerom po poti iz 1. svetovne vojne. Izbirali smo tudi krožne poti pod Škabrijelom, po Solkanskem polju in makadamsko pot ob Soči. V drugi polovici leta smo se odločili popestriti program in ponuditi več gibanja v naravi. Program

Imejmo radi svoje kosti

87


Preventivni programi socialne izključenosti Programi postajajo za društvo iz leta v leto pomembnejši, saj se zavedamo, da nam v starosti vključevanje v družbo obogati življenje. Družabna srečanja Dan žena smo praznovali v Hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici. Kulturni program so nam pripravile članice Ema Otrin, Sonja Bašin, Valerija Seljak in Marija Mercina. Liku žene so posvetile recital z izborom pesmi slovenskih pesnic in pesnikov. Srečanja se je udeležilo 125 članic, med njimi tudi naša najstarejša članica Lojzka

88

Imejmo radi svoje kosti

Gregorčič (97 let). Plesali smo ob glasbi Iztoka Čuferja. 6. tradicionalno srečanje v maju smo ponovno izvedli v Grajskem vrtu v Ozeljanu. Srečanja se je udeležilo 159 članic, članov in gostov. Iz zveze so prišle na srečanje tudi Duša Hlade Zore, Alenka Tavčar in Nataša Bucik Ozebek. Ena skupina je zjutraj začela z ogledom Šempasa in nadaljevala s hojo do Ozeljana. Druga skupina pa je imela krajši sprehod. Zabavno - kulturni program nam je popestrilo Društvo upokojencev - amaterska dramska skupina Zarja iz Ajdovščine in nas nasmejala s skečem. Silva nas je povabila na jogo smeha, Nataša pa na plavanje po suhem.


Muzikantje BeEsAs so poskrbeli za ples. Ob dnevu starejših smo se tudi to leto zbrali na Trgu Evrope. Druženje smo nadaljevali s hojo po solkanskem polju, kjer nam je Evelin Bizjak razlagala o pomenu polja za Solkance. Pripovedovala je o nasadih murv in gojenju sviloprejk. Zaključili smo z druženjem na travniku ob železniški postaji. Prvega oktobra smo z obiskom razveselili oskrbovance doma upokojencev. Spremljala nas je glasbena skupina BeEsAs. Program sta vodili Aleksandra Gašparin in Tonica Rijavec Pečanac. Na svetovni dan osteoporoze smo se odpeljali v Slovenske gorice in Prlekijo. Na prvem postanku avtobusa sta nas Valerija in Lavra animirali za ples in telovadbo. Dan pred srečanjem smo izkoristili za izlet na Ptuj in Ptujsko Goro. V Biotermah Mala Nedelja smo se sproščali v bazenu in prenočili. Naslednji dan smo obiskali oljarno v Središču ob Dravi. Popoldne smo se udeležili proslave svetovnega dneva osteoporoze, ki jo je organiziralo Društvo za osteoporozo Ormož “s teto Marto”. Pred dvorano nas je razveselil pihalni orkester Ormož. Na srečanju je bilo 803 udeležencev iz vseh slovenskih društev.

Imejmo radi svoje kosti

89


Skupaj z gosti nas je bilo več kot 900, tako smo podrli rekord udeležbe. V spominu nam je ostala Zaveza trdnosti. Program svetovnega dneva je vodila Silva Tišma in to je opravljala tudi vsa naslednja leta. Prednovoletno srečanje v Perli so nam popestrili učenci Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica s petjem ob spremljavi dveh solistov in godalne skupine. Zabavala nas je plesna skupina Tince iz Deskel. Priredili smo tudi bogat srečelov, saj je zadela vsaka srečka. Za zabavo s plesom je poskrbela glasbena skupina pod vodstvom našega člana Darja Kodriča. Izlete je pripravljala koordinatorka Tonica Rijavec Pečanac. Aprila smo se odpravili v srce hrvaškega dela Istre ter si ogledali stara srednjeveška naselja Roč, Hum, Grožnjan in Beram. Junija smo se preko Avstrije in Lichtensteina podali v Švico. Septembra smo se odpravili v Belo krajino, kjer smo obiskali Tri fare, Sosesko zidanico Drašiči in muzej domačega tkalstva. Nosilci posameznih programov so bili: Ana Ašanin, Stanka Rožič, Maja Pavlin Klemenc, Anita Mokorel, Norma Bizjak, Alma Pavlin, Tonica Rijavec Pečanac, Aleksandra Gašparin, Željko Albreht, Silva Tišma, Jasna Sulič, Marija Mercina, Sonja Bašin, Valerija Seljak in Ema Otrin. Konec leta smo z veseljem ugotavljali, da smo vpisali v društvo 7 moških.

90

Imejmo radi svoje kosti


Imejmo radi svoje kosti

91


Članice in člani, vpisani v društvo leta 2012 s člansko številko od 780 do 846: Nedeljkovič Lucija, Nussdorfer Jelka, Vetrih Marija, Tušar Rosano Marija, Gruden Milena, Hladnik Terezija, Peršolja Jožica, Zajc Ivana, Medveš Ljudmila, Medveš Igor, Hrovatin Anete, Kofol Klavdi, Kofol Vladislava, Šterbenc Mozetič Marija, Mavrič Nadja, Breščak Neli, Logar Hilarija, Vičič Helena, Pahor Zofija, Merljak Cvetka, Albreht Željko, Koron Adrijana, Lojk Gabrijela, Jeklin Miroslava, Lorenzetti Sonja, Borttoloti Luigi, Zajko Pavšič Bojana, Žižmond Vanda, Živec Jožef, Ambrozelj Jožica, Skočir Marija, Vončina Lidija, Eržen Mavricija, Krašan Jožefa, Pižeta Antonija, Šuler Aleksandra, Pirih Judita, Mozetič Vlasta, Brezavšček Marija, Zavrtanik Lučana, Gabrijelčič Vera, Prošt Zmaga, Fornazarič Ana, Kodrič Darjo, Kodrič Anica, Toplak Jožica, Batistič Valerija, Valentinčič Marija, Arčon Marija, Terčič Sandra, Bratoš Žnideršič Alenka, Žemva Tatjana, Skok Kante Marija, Majcen Nada, Pipan Hedvika, Močnik Vilma, Čuk Darija, Rupnik Fides, Gregorič Stanka, Curk Marija, Kovačič Sonja, Škarabot Tatjana, Peršič Vojko, Jakšič Anka, Tonkli Marija, Bizjak Milena, Bric Zora.

92

Imejmo radi svoje kosti


Pleše lahko vsak - ples je zdravje Diagnoza osteoporoza me je pred dvanajstimi leti včlanila v društvo. V začetku je bil moj cilj razgibavanje, ki je potekalo pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Izbrala sem plavanje, potem jogo in ko je bil v društvu uveden razvedrilni ples, sem najprej oklevala, nato sem se pridružila skupini in sčasoma vedno bolj uživala.

Kaj je ples? Ples je življenje, je ljubezen, ples razgiba telo in duha, s plesom pripovedujemo. Je najbolj prvinska oblika izražanja. Človek s plesom zadovoljuje svojo potrebo po gibanju-športu, po ustvarjanju-umetnosti in druženju-zabavi. Primeren je za vsakogar ne glede na starost, spol in sposobnost. Tudi če se tega ne zavedamo, vsak na svoj način pleše že od rojstva. Pozneje pa je odvisno od vzgoje in okolja in predvsem od vztrajnosti, kako razvijamo svoje plesne sposobnosti.

V zrelih letih pa je ples odlična dejavnost, ki izboljša motorične spretnosti, pomaga pri pridobivanju ravnotežja, koordinacije in poskrbi za boljšo gibljivost naših sklepov. Hkrati je ples odlična aerobna vadba, ki požene kri po žilah, zato je zelo priporočljiva oblika rekreacije. Ples združuje gibalno in miselno aktivnost in je tako odlična telovadba za male sive celice. Odločitev v delčku sekunde, kako bomo izvedli določen gib v točno določenem ritmu glasbe, spodbuja delovanje možganov, krepi spomin in spodbuja koncentracijo. Če povzamemo, ples je odlična izbira rekreacije, ker pozitivno vpliva na naše fizično in duševno počutje. Znanstveniki so ugotovili, da ples pomembno prispeva k zniževanju verjetnosti pojava demence. Torej zaplešimo skupaj! Anka Vrtovec

Imejmo radi svoje kosti

93


15. obletnica društva, Zbornik 1998–2013

Vstopili smo v petnajsto leto delovanja društva in temu primerno načrtovali dogodke. Petnajsto obletnico smo proslavili 5. aprila s posebno slovesnostjo v Perli. Dogodek je vključeval kulturni program, predstavitev Zbornika 1998–2013 in pogostitev. Uvodoma je spregovorila predsednica Anita Mokorel. Pohvale za uspešno delovanje društva je izrazila prva predsednica Magda Rajer. Pozdravni nagovor je imel župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon. Prisotne sta nagovorili še prva predsednica zveze Vera Grünfeld in sedanja Duša Hlade Zore. Med gosti so bile predstavnice nekaterih slovenskih društev za osteoporozo in predstavniki sorodnih društev iz občine. Zbornik je predstavila Aleksandra Gašparin. V Zborniku 1998–2013 je v sliki in besedi prikazana petnajstletna prehojena pot članic in članov in številnih prostovoljcev. Pripravila ga je skupina članic v sestavi: Ana Ašanin, Anita Mokorel, Tonica Rijavec Pečanac in Aleksandra Gašparin, ki je prevzela vodenje. Besedilo je lektorirala članica mag. Marija Mercina. S prispevki je sodelovalo 19 članic in članov. Pri oblikovanju zbornika nam je z nasveti pomagal Rajko Gorjan. Natisnila ga je Grafika Soča v 600 izvodih. Podelili smo ga vsem

94

Naj bo prvi zlom tudi zadnji

2013 429 članov

prisotnim na prireditvi. Prejeli so ga tudi vse ostale članice in člani. Ponosni smo bili na prehojeno pot, na obsežno delo in zagnanost prostovoljcev. Priznanje za 15-letno prostovoljno delo v društvu so prejele Ema Rančič, Ana Ašanin, Magda Rajer, Martina Goljevšček in Ivanka Pichler. Kulturni program so oblikovale citrarke pod vodstvom Janke Frančeškin, vokalna skupina Kresnice in plesni skupini Kluba M&N. Prispevek o tem dogodku je napisala Aleksandra Gašparin. Objavljen je bil 15. maja v časopisu Goriška.


V začetku leta smo prvič Program 2013 posredovali vsem članicam in članom v obliki knjižice in jih povabili, da si izberejo dejavnosti, ki jim bodo koristile in jih razveseljevale. Zbor članov je potekal po ustaljenem in predpisanem protokolu. Prisostvovali so tudi predstavniki Term Dolenjske Toplice in predstavnice Goriške lekarne. Katja Lazič je predstavila delovanje zdravilišč in predavala o zdravljenju stanj po poškodbah in operativnih posegih na gibalnem sistemu. Direktorica Ester Košiček je predstavila dejavnost lekarne. Na stojnici so ponujali njihove izdelke, Ana Banovič pa je predstavila sodobno metodo ugotavljanja verjetnosti nastanka osteoporoze FRAX. Ozaveščanje članov in občanov To leto smo za člane in občane izvedli naslednja predavanja: • Demenca, predavatelj Gorazd Klanjšček, dr. med., spec. nevrologije; • Osteoporoza – klinični primeri in nove smernice, predavateljica prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine; • V okviru sodelovanja s sorodnimi društvi je Maja Pavlin Klemenc darovala predavanje Osteoporoza in njeno zdravljenje Društvu gluhih in naglušnih severnoprimorske regije Nova Gorica.

Anita Mokorel je predstavila naše društvo v Medgeneracijskem centru v Novi Gorici. Načrtovane programe in dejavnost je prikazala tudi v slikah. Udeležencem smo razdelili tudi strokovna gradiva o osteoporozi. Enajstim sorodnim organizacijam smo posredovali vabila za sodelovanje, a žal ni bilo odziva. V glasilu Sončnica je bil v maju objavljen članek Nataše Ozebek Bucik Jubileji naših društev z intervjujem predsednice Anite Mokorel, v novembru pa članek Zanimiva srečanja, ki ga je napisala Aleksandra Gašparin. Za Primorske novice sta članek napisali Ema Otrin in Silva Tišma, za Goriško Aleksandra Gašparin, za revijo Vzajemna pa je dva članka napisala Ema Otrin. Ob svetovnem dnevu osteoporoze smo po ambulantah in na Bevkovem trgu delili glasilo Sončnica in strokovno gradivo zveze Ustavite se pri prvem zlomu – naj bo vaš prvi zlom tudi zadnji. Poleg tega smo na Bevkovem trgu na stojnici predstavili programe in dejavnost društva ter obveščali občane o osteoporozi z govorjeno in tiskano besedo.

Naj bo prvi zlom tudi zadnji

95


hoje. Udeležilo se ju je 28 članic in članov. Z veseljem ugotavljamo, da so programe koristili tudi starejše članice in člani, saj je kar 68 udeležencev starejših od 75 in 18 od 80 let. Nordijsko hojo po še makadamski poti ob Soči smo na koncu sezone popestrili še z druženjem ob pici. To leto smo uvedli enkrat mesečno druženje s hojo in izlete ob četrtkih. Vodenje druženja s hojo je prevzel Željko Albreht, ki to nalogo skupaj z Darinko še vedno opravljata. Za izlete je skrbela Tonica Rijavec Pečanac.

Preventivni programi ohranjanja zdravja Programi so potekali od ponedeljka do petka 8 mesecev v letu. Terapevtska gimnastika je bila organizirana za pet skupin s skupno 165 članicami in člani. V štirih skupinah vodne gimnastike in plavanje je bilo vključenih 114 članic. Jogo je obiskovalo 37 članic v dveh skupinah. Pri razvedrilnem plesu je bilo 23 članic. Poleg tega sta celo leto potekala še programa hoje in nordijske

96

Naj bo prvi zlom tudi zadnji

Druženje s hojo smo začeli marca na dan pomladi na Krasu, ko smo hodili po Napoleonovi poti na Opčinah. Aprila smo se podali na Kremenjak in krstili članice, ki so se druženja s hojo prvič udeležile. Iz Grgarja smo se junija odpravili do slapa Slatna, kjer so nas pogostile Grgarke. Julija smo odšli v Drežnico, kjer smo ob hoji poslušali razlago in si ogledali znamenitosti kraja. Avgusta smo se podali po poti okrog Lokvi in po pobočju Školja.


Smeh in dobra volja sta nas pripeljala do njive z zelišči, kjer nas je sprejel predstavnik Zavoda Gost na Planoti Boris Kante in nas poučil o njihovi uporabi. Od tega leta dalje veliko sodelujemo z zavodom. Naslednjo pot je manjša skupina prehodila od Prelesja proti Sveti Gori. Leto smo zaključili s hojo od Kostanjevice do Goriškega gradu in se spustili v staro mestno jedro Gorice, kjer nam je Marija Mercina predstavila zgodovino mesta. Posameznega druženja se je udeležilo od 35 do 50 oseb. Izvedli smo tudi bogat program izletov, saj smo bili poleg zgoraj navedenega aprila še v Šmarjeških Toplicah. Maja smo se odpeljali z vlakom do Bohinja in hodili okrog jezera. Septembra smo si ogledali staro Ljubljano in hodili po Iški poti in Ljubljanskem barju. Organizirali smo tridnevni izlet na Češko. Ogledali smo si Češki Krumlov, eno najslikovitejših mest z bogato zgodovino, ki je na seznamu UNESCA, vasico Holaševice z značilnimi podeželskimi hišami v stilu baroka, v Pragi pa bogato kulturno dediščino Plečnikove arhitekture. Naslednji dan smo obiskali trdnjavo Karlstein – najbolj ohranjen gotski grad v Evropi. Obiskali smo še Karlove Vare in Kutno horo, kjer je posebna pokopališka kapela iz človeških okostij.

Dnevi zdravja - letovanja na morju se je udeležilo 75 članic in članov: junija v Medulinu ter septembra v Petrčanah pri Zadru. Kot običajno smo izvedli veliko aktivnosti z gibanjem in ogledi krajev. Bivanje v zdraviliščih je bilo omogočeno dvema skupinama v hotelu Talaso Strunjan in prvič eni skupini v Dolenjskih Toplicah s skupaj 84 udeleženci. Med bivanjem v Dolenjskih Toplicah so članice in člani obiskali šolo Brihtna glava, kjer so kot učenci obujali spomine na svoja šolska leta.

Naj bo prvi zlom tudi zadnji

97


98

Naj bo prvi zlom tudi zadnji


Naj bo prvi zlom tudi zadnji

99


Preventivni programi za preprečevanje socialne izključenosti Na predlog Silve Tišma smo v tem letu začeli pošiljati čestitke za rojstni dan članicam in članom, starim nad 75 let. Poslanih je bilo 104 čestitk, ki jih je izdelala Silva. Za program in izdelavo čestitk je skrbela še vsa naslednja leta. Dan žena je bilo naše prvo druženje v tem letu. Že z vstopom v dvorano dijaškega doma nas je razveselil pogled na okrašene mize s trobenticami, ki smo jih podarili udeleženkam. Druženje so nam popestrile članice društva Aleksandrinke iz Prvačine s pripovedjo in prikazom oblačil iz začetka 20. stoletja, ko so ženske iz našega okolja zaradi stisk odhajale v Egipt kot dojilje in varuške. 7. tradicionalno srečanje v maju smo izvedli v Grajskem vrtu v Ozeljanu. Udeležilo se ga je kar 173 članic in članov. S folklornim nastopom so nas prijetno presenetile članice programa razvedrilnega plesa. Nastopile so še mažoretke in “kavbojke” iz Osnovne šole Solkan, igralska skupina žena iz Prvačine, Andrejine zumba plesalke, Zofka Nanut je pripovedovala v solkanščini. Druženje smo zaključili z rezanjem torte, na kateri je bila poudarjena 15. obletnica društva. Na dan starejših smo se v velikem številu zbrali na Trgu Evrope in se udeležili pohoda po Solkanskem polju. Naslednji dan smo obiskali oskrbovance v domu upokojencev. Ob svetovnem dnevu osteoporoze se je 56 članic in članov udeležilo vseslovenskega srečanja v Velenju. V Rdeči dvorani so nam pripravili predavanje in zabavni program. Predstavili so se nam mladi harmonikarji, članice društva iz Velenja pa so zaplesale. Duša Hlade Zore je poudarila pomen žensk pri ozaveščanju ljudi o preprečevanju osteoporoze, še posebej mladih. S svojim zgledom

100

Naj bo prvi zlom tudi zadnji

imamo ženske neverjetno možnost in moč vplivati na zdrav način življenja svojih potomcev, tako da poskrbijo za zdrave in trdne kosti že v mladosti. Prednovoletno srečanje je potekalo v Eda centru. V zabavno - kulturnem programu so sodelovale pevke ženskega zbora Rože, s skečem so nas v narečju nasmejale žene iz Prvačine. Otroci treh generacijskih skupin so nam prikazali tri zabavne plese z akrobacijo pod vodstvom Nastje Bremec. Program smo zaključili z bogatim srečelovom. Andreja Leban je pri žrebu dobila elastični trak. Hudomušno nam je prikazala njegovo uporabo. Za ples je skrbel ansambel Darja Kodriča. Aleksandra Gašparin je bila organizatorka programa, povezovala pa je Maja Pavlin Klemenc. Udeležilo se je 135 članic in članov. Fotografiranje dogajanj v društvu – veliko naših članic in članov se predstavlja z zanimivimi posnetki naših dogajanj. Slike prikazujemo na srečanjih, na panojih, na spletni strani in v javnih občilih. Fotografije so prispevali: Norma Bizjak, Darjo Kodrič, Marko Prošt, Ema Rančič , Anita Mokorel. Nosilci posameznih programov so bili: Aleksandra Gašparin, Tonica Rijavec Pečanac Anita Mokorel, Ana Ašanin, Željko Albreht, Stanka Rožič, Maja Pavlin Klemenc, Silva Tišma, Norma Bizjak, Alma Pavlin in Ema Otrin.


Druženje s hojo ob sredah

Naša pesem za druženje s hojo

Leta 2013 smo začeli načrtovati program druženja s hojo in izlete ob četrtkih. Obiskali naj bi bližnjo in daljno okolico s poudarkom na druženju, klepetu in medsebojnem spoznavanju. Druženje in izleti bi potekali enkrat mesečno ob četrtkih. V slučaju slabega vremena na dan druženja, pa bi to prenesli le za en teden. Ker je bila ob četrtkih tudi nordijska hoja, smo za leto 2014 vpeljali spremembo “druženje s hojo ob sredah”. Ob načrtovanju pohodov radi sprejemamo predloge članic in članov društva, vedno pa prilagajamo čas hoje in težavnost udeležencem. Prvotno zbirno mesto izpred Osnovne šole Kozara smo preselili na parkirišče ob ulici Gradnikovih brigad pri Humani, kjer je dovolj parkirnih mest za naše avtomobile. Naša druženja so dobro obiskana. Udeležba je vedno večja, zanimanje tudi, saj spoznavamo kraje, naravo in ljudi okoli nas. Pohode zaključimo z malico, kjer ima glavno besedo mortadela, ne manjka pa niti sladkarij, ki jih spečejo pridne roke naših članic. Z našo šaljivo pesmico zaključimo prijeten dan, polni novih vtisov in dobre volje.

Vesela smo družba prešernih ljudi, se družimo ob sredah, zadovoljni smo vsi, tralala lalalala tralala lala lom. Spoznavamo kraje, naravo, ljudi, lepote Slovenije občudujemo vsi, tralala lalalala tralala lala lom. V naravi uživamo, v travi še bolj. za kolke skrbimo, za družbo še bolj, tralala lalalala tralala lala lom. Nordijsko hodimo v hrib in navzdol, uživamo v hrani, v pijači še bolj, tralala lalalala tralala lala lom. Mortadela je zakon, žganica še bolj, čokolada nam paše, pecivo še bolj, tralala ……………… To pesem zapojmo, zavriskajmo vsi, naj naše društvo še dolgo živi! Darinka Albreht

Željko Albreht

Članice in člana, vpisani v društvo leta 2013 s člansko številko od 847 do 893: Harej Vidojka, Drnovšček Veronika, Rožič Ada, Leban Neva, Ušaj Vislava, Kodelja Ivana, Velušček Vlasta, Golob Darja, Ferrari Vilma, Figelj Marija, Lučovnik Marija, Vidmar Mira, Vidmar Stanislava, Boškin Lučana, Rožič Anica, Poberaj Alenka, Vidmar Neva, Zerezghi Ljuba, Nusdorfer Vida, Klančič Terezija, Faganeli Nevenka, Graf Ana, Logar Peter, Kerin Mojca, Leban Elda, Birsa Dušica, Sfiligoj Jelka, Madvešček Bogomila, Štekar Bojana, Meserko Vida, Vižintin Silva, Skrt Dorica, Ličen Tatjana, Koršič Stojana, Curk Marija, Nanut Zofija, Kante Zdravka, Jeklin Miroslava, Zajc Ivana, Hladnik Terezija, Markočič Fink Alenka, Križman Sonja,Ružič Dragica, Roner Lilijana, Bucik Marija, Hebat Ljiljana, Ferlič Viljenka.

Naj bo prvi zlom tudi zadnji

101


Dnevi zdravja – aktivne počitnice z organizirano rekreacijo Oblikovali smo Program 2014 s poudarkom, naj članice in člani mislijo nase, vlagajo vase in naredijo nekaj zase! Knjižico s programom so prejeli vsi včlanjeni v društvo. Na seji zbora članov 22. marca smo izvolili Anito Mokorel za predsednico, v upravni odbor pa: Darinko Albreht, Marijo Batistič, Lavro Černuš, Aleksandro Gašparin, Vidojko Harej, Ado Klanjšček, Jelko Križan, Emo Otrin, Tonico Rijavec Pečanac in Silvo Tišma, v nadzorni odbor Almo Pavlin, Emo Rančič in Magdo Šavnik, v častno razsodišče pa Ano Ašanin, Martino Goljevšček in Marka Prošta. Maja, Stanka in Jasna so zaključile mandat. Sprejeta so bila dopolnila pravil, končne določbe, s katerimi je bilo omogočeno podaljšanje mandatov. Na prvi seji je upravni odbor imenoval Aleksandro Gašparin za podpredsednico, Lavro Černuš za sekretarko in Marijo Batistič za blagajničarko. Magda Šavnik je postala predsednica nadzornega odbora in Marko Prošt predsednik častnega razsodišča. Prebivalstvo naše občine se stara, zato smo povabili na zbor Jelko Humar iz Centra za pomoč na domu Nova Gorica, ki nam je predstavila njihovo delo. Po končani predstavitvi so prisotni prejeli vprašalnik FRAX za ugotavljanje tveganja za osteoporozo.

102

Močna sem, bodi še ti!

2014 442 članov

Ozaveščanje članov in občanov o osteoporozi in predstavitve društva Temu smo namenili veliko pozornosti. V Novi Gorici smo organizirali štiri predavanja, ki so nam jih predavatelji podarili: • Dejavnost in pravice občanov do pomoči na domu, predavateljica vodja Centra pomoči na domu Jelka Humar; • Omega 3 maščobne kisline in njihov vpliv na telo, predavateljica prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine; • Osteoporoza, predavateljica prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine; • Bolečina v križu, predavatelj Miran Matkovič, fizioterapevt iz zdravilišča Dolenjske Toplice. V Šempetru pri Gorici smo organizirali predavanje: • Spremembe kože v zreli dobi, predavateljica Jasmina Demšar, dr. med., spec. dermatologije. Vseh predavanj je poslušalo skupaj 263 članov in občanov. V tem letu sta bila v Sončnici objavljena dva članka: Srečanje ob dnevu žena je napisala Ema Otrin ter Druženje s hojo – skrb za telo in duha s podnaslovi Kras, Goče, Gora in Brestovec na Doberdobski planoti so napisale Norma Bizjak,


Anita Mokorel in Aleksandra Gašparin. V Goriški je bil objavljen članek Goriško osteološko društvo Nova Gorica z jogo nad zdravstvenimi težavami – za sprostitev in zdrave kosti. V sodelovanju s Fundacijo BIT Planota smo ponovno vzpostavili spletno stran. Sodelovali sta Norma Bizjak in Anita Mokorel ob pomoči prostovoljke Polone Kante Pavlin. Na ta način smo posodobili predstavitev društva in prikazali dejavnosti posameznih programov v sliki in besedi. Predstavitev društva na Bevkovem trgu ob svetovnem dnevu osteoporoze je bila namenjena ozaveščanju občanov. Ob stojnici se je ustavilo okoli 200 občanov in naših članic in članov. Razdeljena so bila gradiva o osteoporozi. K sodelovanju smo povabili predstavnike Zavoda Gost na Planoti ter Vzajemno, zdravstveno zavarovalnico Nova Gorica. Sodelovali sta tudi

podjetnici Liljana Brajlih in Metka Harej - le-ta je predstavila svoje izdelke iz doma pridelanega sadja in zelenjave. Organizacijo je prevzela Silva Tišma ob pomoči prostovoljk. Na radiu Robin in TV Slovenija smo spregovorili o pomenu društva. Popoldne je bilo organizirano predavanje v dvorani mestne občine. Preventivni programi ohranjanja zdravja - skrb za lastno zdravje Vsako leto društvo vlaga veliko truda v te programe, saj smatramo, da je naš glavni cilj skrb za zdravje in ohranjanje moči naših članic in članov za samostojno življenje. Prilagojeni so njihovim zmogljivostim in potrebam. Dejavnosti smo izvajali enako kot v preteklih letih in oktobra dodali še nov program - vadbo z žogico, ki ga je vodila Tjaša Bevk še naslednja tri leta. Programi so potekali 8 mesecev v letu, od ponedeljka do petka, vsak dan popoldne, in sicer terapevtska gimnastika pet skupin, skupno število uporabnikov je bilo 186,

Močna sem, bodi še ti!

103


skupno število vadb pa 153 ur, vodna gimnastika in plavanje štiri skupine, skupno število udeležencev je bilo 115, vadbe je bilo 92 ur, joga dve skupini, skupno število koristnikov 40, število ur vadb 56, razvedrilni ples ena skupina, v začetku leta 22 članic, vadbe 32 ur, vadba z žogico ena skupina z 21 članicami. V vseh 13 skupinah je vadilo 388 oseb. Na sliki je skupina, ki je obiskovala jogo. Izvajali smo tudi programe, in sicer enkrat tedensko hojo in nordijsko hojo ter novo aktivnost enkrat mesečno druženje s hojo ob sredah – skrb za telo in duha. Nordijsko hojo vedno izvajamo ob četrtkih zjutraj. Zbirno mesto je v Panovcu, kjer tudi največkrat hodimo, zanimive pa so tudi druge poti v bližnji okolici. Prijeten dan smo doživeli, ko smo se po nalivu odpravili k izviru hudournika Lijak. Voda je bruhala izpod skal, se penila, bučala in drvela navzdol. Enkratno!

104

Močna sem, bodi še ti!

Program druženja s hojo ob sredah združuje preventivni progam za ohranjanje zdravja in preventivni program za preprečevanje socialne izključenosti. Program je brezplačen, koristniki krijejo samo stroške prevoza. Pridružijo se nam lahko tudi nečlani. Nekatera druženja so organizirana kot celodnevni izlet. Srečanja začnemo s hojo, zaključimo pa s pogovori, petjem in prigrizkom, ki ga udeleženci obogatijo s pecivom, pijačo in drugimi dobrotami. V letu 2014 smo program obogatili z obiski bližnjih krajev, s pripovedjo o njihovih posebnostih in zanimivostih. Udeležencev posameznih srečanj je bilo od 25 do 55, skupaj 263. Januarja smo se podali na Vrtojbensko polje in si tam ogledali muzejsko zbirko Stražarski stolp. Na pokopališču v Gorici smo obiskali grobove znanih Slovencev Frana Erjavca, Karla Lavriča, Ljubke Šorli in Lojzeta Bratuža. O njih je spregovorila prostovoljka Marija Mercina, ki nas je vodila v tem letu še maja, avgusta in septembra. Od tega leta dalje je Marija Mercina sodelovala v delu tega programa pri ogledih in obiskih slovenskih vasi.


Februarja smo na Cerju preživeli sončen zimski dan. V marcu smo hodili ob delti Soče v Italiji, kjer prezimujejo ptice selivke. Ob stoletnici začetka 1. svetovne vojne smo se odločili, da spoznamo naravno in kulturno dediščino na Poti miru, ki od Alp do Jadrana povezuje območja Soške fronte. Pot miru nas spominja na vse grozote te vojne in opominja, zakaj se vojne ne smejo več dogajati. Spodbuja tudi vrednoto miru in priložnost za skupni razvoj. Za vodenje in razlago je vedno poskrbela Norma Bizjak. Po Poti miru smo hodili še naslednja 4 leta. Tako smo aprila prvič obiskali Pot miru na Brestovcu. Maja smo obiskali vas Goče, občudovali njeno staro arhitekturo in se povzpeli do Cerkve Marije Snežne. Poseben dogodek smo v juniju doživeli pri Gorjanki Ivanki Pichler na Predmeji. Med hojo nam je pripovedovala o zanimivostih kraja. Na njenem vrtu smo posadili magnolijo, ki odtlej vsako leto lepo zacveti. Pesem se je slišala daleč naokoli. Z vlakom smo se julija odpeljali v Bohinj, z avtobusom do nihalke, se z njo povzpeli na Vogel ter se peš odpravili do Orlove glave. Po vrnitvi v Bohinj smo se z ladjico zapeljali po jezeru.

Avgusta smo se umaknili vročini in preživeli dan s hojo od Male Lazne do Golakov. Septembra nas je pot vodila v Podnanos, kraj s tremi imeni in rojstni kraj Zdravljice. V oktobru sta dan pred načrtovanim pohodom dež in veter divjala po Primorskem, zato je naslednji dan marsikdo ostal doma. Najpogumnejši smo v sončnem in čistem ozračju odšli na Kremenjak in uživali v pogledu na morje vse do Savudrije in na sveže zasnežene gore do Triglava. Krožna pot poteka po meji naše bivše države z Italijo in nas ob stoletnici spominja na 1. svetovno vojno. Decembra pa je manjša skupina prehodila krožno pot iz Zagore, Zagomile do Vodic, pod Sveto Goro in nazaj do izhodišča. Za načrtovanje in izvedbo vseh srečanj je skrbel prostovoljec Željko Albreht in koordinatorka

Močna sem, bodi še ti!

105


članica upravnega odbora Darinka Albreht. To nalogo uspešno opravljata tudi v naslednjih letih. Dnevi zdravja - aktivne počitnice z organizirano rekreacijo Poskrbeli smo za lastno zdravje, kar petkrat smo organizirali sedemdnevne počitnice z rekreacijo na morju in v zdraviliščih. Pri izvedbi programov so sodelovale članice upravnega odbora. Marca je skupina letovala v Izoli, junija v Poreču in septembra v Orebiću. Program je koristilo 109 članic, članov in svojcev. Vključeval je razne aktivnosti, zabavo in izlete, ki sta jih večinoma organizirali koordinatorki Ana Ašanin in Stanka Rožič. V marcu in novembru so se članice in člani ter svojci udeležili sedemdnevnih aktivnih programov v zdravilišču v Strunjanu ter julija v Dolenjskih Toplicah. Progam je koristilo 92 članic in članov. Koordinatorke so bile Aleksandra Gašparin, Silva Tišma in Marija Batistič.

106

Močna sem, bodi še ti!

Sodelovanje s sorodnimi društvi Na povabilo Fundacije BIT Planota smo se najprej v aprilu udeležili srečanja Dan odprtih vrat v Zeliščnem centru v Grgarskih Ravnah, kjer smo kot prostovoljci delali na njivi. V juniju pa smo sodelovali na 5. festivalu nevladnih organizacij v Lokavcu. Svojo dejavnost smo predstavili na stojnici, v kulturnem programu so sodelovale naše plesalke. Ponovno so nas povabili v avgustu v Smrekovo drago. Nabirali smo storžke na ruševju, ki raste na območju s toplotno inverzijo. Nabrali smo veliko mladih storžkov, iz katerih so še isti dan na Lokvah izdelali eterično olje. Mi smo doma storžke vložili v žganje in pozimi pijačo uporabljali kot zdravilo proti prehladu in kašlju. Z Bit Planoto in Zavodom Gost na Planoti še vedno sodelujemo. Za sodelovanje skrbita prostovoljec Željko Albreht in koordinatorka Darinka Albreht. Članice našega društva, ki smo obiskovale program razvedrilnega plesa, smo se z veseljem


odzvale povabilu novogoriškega folklornega društva Gartrož. Pridružili smo se folkloristom na njihovem potovanju do Ohrida. Bili smo njihovi navijači na Mednarodnem festivalu folklore. Članice in člani smo napolnili kar cel avtobus, v katerem je bilo kljub dolgotrajni vožnji veselo vzdušje s pesmijo. Do Ohrida in nazaj smo se peljali skozi sedem držav. V 5 dneh smo si poleg festivala ogledali znamenitosti Ohrida, se z barko zapeljali do samostana Svetega Nauma, obiskali smo mesto Bitola. Peš smo se podali do samo imenovane republike Vevčani, kjer smo prejeli potne liste. Nazaj proti domu smo si v Skopju ogledali še Trg Makedonija. 1. maja zjutraj smo se zbrali na stopnišču hotela in zapeli slovensko himno. Preventivni programi za preprečevanje socialne izključenosti Druženju članic in članov je v društvu namenjena posebna skrb, ki jo uresničujemo z družabnimi srečanji, pohodi, izleti, letovanji ter drugimi oblikami srečevanja. V tem letu smo poslali 157 rojstnodnevnih čestitk članicam in članom starejših od 75 let. Prejeli smo veliko ustnih in pisnih zahval za iskrene želje in pozornost.

Močna sem, bodi še ti!

107


Družabna srečanja Marca smo v dijaškem domu praznovali dan žena. 112 udeleženk se je razveselilo podarjenih trobentic, se zabavalo ob nastopu humoristke Erne s Krasa in ob muziki Klape izpod Škabrijela. Program sta vodili Ema Otrin in Lavra Černuš. Prijetno presenečenje so nam pripravili kromberški Vodopivci s prelepo pesmijo. Skupina 25 članic in članov smo si maja v Gorici ogledali razstavo V Gorico po pravico, ki je prikazovala razmere in dogajanje v času tolminskih puntarjev. Vodila nas je koordinatorka Tonica Rijavec Pečanac. 8. tradicionalno srečanje ob zaključku sezone v maju je bilo v Grajskem vrtu v Ozeljanu. Veselja in zabave se je udeležilo 185 članic in članov, nastopajočih in gostov. Kulturno-zabavni program so izvedle članice razvedrilnega plesa, joge smeha in naše članice iz Šole zdravja. Malo za šalo, malo zares, so se članice pomerile v nogometu z veliko žogo pod taktirko kapetanke Nataše Magajne in budnim očesom sodnika Željka Albrehta. Organizacijo srečanja sta prevzeli Anita Mokorel in Silva Tišma. Dan starejših smo obeležili s hojo po Solkanskem polju do kajakaškega centra ob Soči. Nadaljevali smo s hojo do dijaškega doma, kjer smo zaključili druženje s člani društva upokojencev s skupno pogostitvijo. Udeležilo se je 32 članic in članov. Naslednji dan smo obiskali oskrbovance doma upokojencev. Z glasbo skupine BeEsAs in petjem

108

Močna sem, bodi še ti!

smo obisk začeli že na ploščadi pred domom, nadaljevali pa s pogovori in plesom z oskrbovanci po nadstropjih doma. Njim in sebi smo popestrili in polepšali dan. Za program je bila zadolžena Aleksandra Gašparin. Prednovoletno srečanje smo organizirali v veliki dvorani Perle. Program je povezovala Vidojka Harej ob sodelovanju Ade Klanjšček in prostovoljk. Srečanja se je udeležilo 140 članic in članov. Večer so obogatili člani folklorne skupine Gartrož s predstavo Gostilna pri Ninu. V njej so prikazali Gorico in Šempeter pred drugo svetovno vojno, v času fašističnega zatiranja slovenskega jezika in izpostavili pomembno vlogo, ki jo je tedaj imela slovenska pesem. Upravni odbor je poskrbel za zabavni srečelov, za plesno muziko pa Iztok Čufer. Praznovanje za svetovi dan osteoporoze je 18. oktobra organiziralo Društvo za osteoporozo Ljutomer. Gostoljubna Prlekija je združila skoraj tisoč žensk in tudi nekaj moških, za katere je predsednica Zveze Duša Hlade Zore posebej izpostavila, da še kar verjamejo, da je osteoporoza le bolezen starejših žensk. Sprejeto je bilo geslo Moški, gradite moč v sebi. Naj bodo zdrave kosti vaša prednost. Zdravnica Danica Kozina je v svojem predavanju izpostavila, da osteoporoza prizadene tudi moške. Opozorila je tudi na ekonomski in socialni vidik bolezni. Poudarila je pomen ter vlogo društev za osteoporozo na področju preventive. Slovesnost je zaznamoval skrbno načrtovan program z odličnimi glasbeniki, recitatorji ter z druženjem in plesom.


Izleti – ekskurzije Sledili smo željam in zmožnostim naših članic in članov ter organizirali zanimive enodnevne izlete. Aprila smo imeli kopalni dan v Opatiji z ogledom mesta Lovran, julija pa kopanje v Bohinju. Septembra je bil izlet v Ljubljano, kjer smo lahko odkrivali zanimivosti starega mestnega jedra, si z barke ogledovali nabrežje reke Ljubljanice z razkošnimi stavbami, se z gondolo povzpeli na grad in zaključili z ogledom Plečnikove arhitekture na Žalah. Oktobra smo dan pred svetovnim dnevom osteoporoze imeli izlet v Prlekijo. Ogledali smo si čebelarski muzej na Krapju in med vinskimi griči cerkev v Jeruzalemu. Na Pristavi nas je sprejel domačin, ki nam je v prekmurskem narečju predstavil celotno razstavo kmečkega muzeja. Za organizacijo izletov so bile zadolžene Tonica Rijavec Pečanac, Darinka Albreht in Silva Tišma.

Močna sem, bodi še ti!

109


Članice in člani, vpisani v društvo leta 2014 s člansko številko od 894 do 957: Stepančič Vojka, Ivančič Gabrijela, Bavdaž Grozdana, Vižintin Violeta, Nanut Agata, Grosar Ana, Koršič Ema, Komel Nikolaja, Pahor Vojka, Zorč Cvetka, Mavri Irena, Stres Darinka, Vuga Breda, Bofulin Lilijana, Cigoj Vilma, Pilih Bogomira, Humar Ingrid, Tušar Lucija, Paunović Snežana, Pečnikar Vanja, Sovdat Štefka, Malešević Joka, Gruntar Lidija, Drusany Helena, Drusany Viktor, Francetič Sonja, Humar Rozalija, Ivančič Marija, Rozman Ivana, Mlakar Jožef, Urbančič Eda, Vičič Milena, Nanut Jolanda, Jug Anica, Komjanc Mirjam, Urdih Klavdija, Jamšček Martina, Likar Tjaša, Bone Vesna, Kompara Mojca, Muzlovič Mirela, Koradin Olga, Košuta Irena, Prinčič Amelija, Brezavšček Zvona, Gerželj Helena, Korče Zora, Ščukovt Andrejka, Bremec Darja, Lisjak Astrid, Morgan Dolores, Kristančič Ines, Zavrtanik Darja, Simčič Rutar Alenka, Winkler Stana, Plesničar Marta, Simsič Cvetka, Bastjančič Klavdija, Bitežnik Alenka, Vidmar Vesna, Dronjič Vojka, Roner Lilijana, Boškin Lucijana, Tomšič Ana.

110

Močna sem, bodi še ti!


Pot miru ob 100-letnici 1. svetovne vojne Živimo na območju, v katerem so se odvijali najbolj krvavi boji v 1. svetovni vojni. Naše društvo je v program “Druženje s hojo” vključilo tudi obisk teh krajev. V začetku smo obiskovali le kraje na našem delu Krasa, Cerje in nam priljubljen Kremenjak. Zadnja leta pa smo obiske razširili še na italijansko stran. Bili smo na Grmadi nad Doberdobom in na Kalvariji pri Gorici. Na Doberdobski planoti so se bíle najhujše bitke na Soški fronti. Dvakrat smo obiskali Brestovec in naslednje leto Debelo Grižo.

Sosednji Brestovec je le nekoliko oddaljen od bojnih črt na Debeli Griži. Po zavzetju Doberdobske planote so Italijani začeli na njem urejati učinkovit obrambni sistem. V kavernah so prikazane vojne scene, zapisi vojakov obeh strani in spomini znamenitih obiskovalcev bitke.

Debela Griža je bila prizorišče šestih bitk na soški fronti. S svojimi štirimi vrhovi je predstavljala eno najbolj utrjenih avstro-ogrskih postojank na kraški planoti. Uspeli so jo ubraniti v petih bitkah od junija 1915. Italijani so jo zavzeli šele v šesti bitki avgusta 1916. Tu so se odvijale vse oblike vojne: pozicijska, v jarkih, pod zemljo in kasneje še plinski napad. Zaradi kamnitega terena je vojake poleg izstrelkov pobijalo še kamenje. Umirali so tudi od žeje, ker ni bilo vode in od tifusa, ker so pili vodo iz mlak.

V Doberdobu pri spomeniku padlim slovenskim fantom na vseh frontah 1. svetovne vojne smo počastili spomin nanje z manjšim šopkom iz listov rdečega javorja in s pesmijo.

Ogledali smo si tudi muzej na prostem Kolovrat, ki ohranja spomin na obrambno črto italijanske vojske na soški fronti.

Norma Bizjak

Močna sem, bodi še ti!

111


Majica s sončnico postane prepoznavni znak društva

2015 417 člana

V knjižico Program 2015 smo v začetku napisali nam najbolj priljubljen moto Zmigajmo se, še preden nas osteoporoza načne. In temu smo dodali: “društvo nudi članom veliko programov, izberite tiste, ki vam bodo koristili in vas razveseljevali”. Knjižico bogatijo fotografije članic in članov iz aktivnosti po programih. Oblikovala jo je Polona Kante Pavlin, ki nam še vedno pomaga pri oblikovanju publikacij. V začetku leta smo ugotovili starostno strukturo vpisanih, kar nas je presenetilo. V društvu je že 53 % starejših od 70 let. Starejši človek ima poleg fizičnih potreb tudi čustvene in duševne težave, ki jih s seboj prinašajo leta. Zato naši programi sledijo tudi tem potrebam. Zbor članov je potekal po ustaljenem protokolu. Upravni odbor se je odločil, da za potrebe prepoznavnosti društva naročimo majice. Aleksandra in Anita sta načrtovali likovno znamenje, ki bi simboliziralo pripadnost našemu društvu. Izbrane so bile temno modre majice s sončnico in imenom društva. Od tega leta dalje se z majicami predstavljamo v javnosti. V ta namen smo izdelali tudi svinčnike z izrekom Ustavimo osteoporozo. Ozaveščanje članov in občanov o osteoporozi in predstavitev društva V Novi Gorici in Šempetru pri Gorici smo organizirali predavanji:

112

Moški gradite moč v sebi!

• Nespečnost, predavateljica prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. medicine; • Ušesa, nos in grlo so pomembni v vseh življenjskih obdobjih, predavateljica Dunja Savnik, dr. med., spec. otorinolaringologije. Skupaj se je predavanj udeležilo 137 članic, članov in občanov. Predavanji sta bili podarjeni. V juniju smo bili povabljeni na Lokve, da v sodelovanju z Zavodom Gost na Planoti, Zeliščnim centrom in Društvom slepih in slabovidnih iz Nove Gorice sodelujemo v programu TV Slovenije Dobro jutro. Na prireditvi so bili predstavljeni stari običaji kraja in raba starih kmečkih orodij. Poudarek je bil na pripravi kmečkih jedi iz starih časov. V maju je bil v glasilu Sončnica objavljen članek o naši prvi predsednici Magdi Rajer Kočar: Štajerka na Primorskem, ki ga je napisala Milena Jesenko. Ana Ašanin pa je napisala članek Trudimo se biti starejšim prijazno društvo. Primorske novice so objavile članek Eme Otrin. Na


naslovnici majske številke Sončnica je fotografija naših članic. Zveza je praznovala 15-letnico ustanovitve in v ta namen izdala jubilejno Sončnico, v kateri je prikazano njeno delo v tem obdobju. Zveza vsako leto organizira zbor članov društev, ki se ga udeležujemo delegati iz posameznih društev. Na zboru sprejemamo programe, poročila in volimo organe. Predsednica Duša Hlade Zore in tajnica Alenka Tavčar vsa leta požrtvovalno in uspešno vodita dejavnost zveze. To leto je sodeloval v predsedstvu zbora tudi Željko Albreht. Na svetovni dan osteoporoze smo na Bevkovem trgu predstavili delovanje našega društva. Na stojnicah so se nam pridružili Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, Zavod Gost na Planoti z zelišči, Metka Harej z naravnimi sokovi in naše članice iz Šole zdravja. Predstavitev so s plesom popestrile članice razvedrilnega plesa. Obiskali so nas novinarji TV Slovenja, ki so z intervjuji članic na temo osteoporoze pripravili oddajo. Radio Robin je pripravil posebno oddajo o osteoporozi, v kateri je sodelovala Maja Pavlin Klemenc.

smo jo marca naslednje leto ukinili. Tudi program hoje ob sredah, ki je potekal popoldne, je bil slabo obiskan, zato smo ga oktobra priključili k nordijski hoji. Nordijska hoja poteka celo leto vsak četrtek zjutraj. Nekdanji dan mladosti 25. maj smo praznovali s pohodom v Šentmaver. Za programe ohranjanja zdravja so skrbele članice upravnega odbora – koordinatorke Darinka Albreht, Lavra Černuš, Ada Klanjšček, Jelka Križan, Alma Pavlin, Tonica Rijavec Pečanac in Magda Šavnik. Sodelovale so še animatorke Agata Čelik, Aleksandra Hvalič, Magda Likar, Vika Petrič, Lavra Perne, Ivanka Pichler, Nada Plošinjak, Ema Rančič, Stanka Rožič, Marjeta Simčič in Ivanka Tomažič.

Mestna občina Nova Gorica nam vsako leto na podlagi razpisa dodeljuje sredstva za preventivne programe ohranjanja zdravja in preprečevanja socialne izključenosti. Tako lahko društvo krije 20% stroškov izvajanja programov, ostalo prispevajo koristniki. Preventivni programi ohranjanja zdravja Skrb za lastno zdravje je v društvu vodilo delovanja in vseh aktivnosti, ki jih nudimo v posameznem letu. Vadba v telovadnicah, v bazenu in v naravi je potekala v 15 skupinah, koristilo jo je 371 udeležencev. Vse vadbe so prilagojene zmogljivostim naših članic in članov. V mesecu oktobru smo uvedli telovadbo v dopoldanskem času. Ker je bila slabo obiskovana,

Moški gradite moč v sebi!

113


Druženje s hojo ob sredah - skrb za telo in duha Program smo obogatili z daljšimi ogledi krajev in strokovno razlago z namenom, da dan preživimo aktivno, doživimo lepoto narave, spoznavamo zgodovino, kulturo in domačine obiskanih krajev. Po Poti miru, urejeni ob stoletnici Soške fronte, smo se januarja povzpeli na Biljenske griče. Marca smo se podali po poteh Šavrink z željo, da spoznamo njihovo življenje in delo. V aprilu nas je domačinka Darja Prinčič iz Kulturnega

114

Moški gradite moč v sebi!

društva Osek popeljala na ogled Vogrščka. Pot smo nadaljevali proti Oseku in se ustavili pri spomeniku iz 1. svetovne vojne, kjer je bila vojaška bolnišnica. Razlago nam je prispeval arhitekt Simon Kerševan. V Oseku nas je zabaval harmonikar, Darja in članice iz Oseka pa so nam pripravile bogat prigrizek. Junija smo po zanimivi in za nas že skoraj adrenalinski poti prišli do slapa Kozjak. Ogledali smo si tudi kostnico iz 1. svetovne vojne v Kobaridu.


Naslednji mesec smo se z vlakom odpeljali do Mosta na Soči, si ogledali cerkev s poslikavo Toneta Kralja in ostanke iz rimske dobe. Z ladjico smo se popeljali po jezeru in se okrepčali s kosilom. Po poti ob reki Idrijci smo se vračali peš na železniško postajo. Na vseh poteh se počutimo varno, ker si med seboj pomagamo. Septembra smo v zamejstvu obiskali slovensko vas Pevma. Vodila nas je članica Marija Mercina, v vasi pa so nas pričakali predsednik krajevne skupnosti Lovrenc Persoglia ter časnikar in zgodovinar Vili Prinčič. V cerkvi s poslikavo Toneta Kralja nas je z zvoki citer pozdravila Gabrijela Vidmar. Vas je ponovno zrasla na ruševinah po prvi svetovni vojni, davek pa je plačala z življenji vaščanov tudi v drugi vojni. Na vaškem pokopališču smo obiskali grob prve slovenske medicinske sestre Angele Boškin. Gostitelji so nam predstavili zanimivosti vasi, med njimi slovenski vrtec in šolo. (Prispevek v Primorskem dnevniku o obisku društva v vasi Pevma, 30. 9. 2015). Oktobra smo prehodili teranovo krožno pot v Dutovljah. Vinogradi so žareli v rdečih barvah. Ogledali smo si ostanke avstro-ogrske železnice iz 1. svetovne vojne. Obiskali smo Pepin kraški vrt, ki prikazuje ohranjanje in zaščito naravne in kulturne dediščine. V Angliji je prejel zlato medaljo v kategoriji malih vrtov.

na Sabotin. Izbrani sta bili lažja in težja smer. Presenečeni smo ugotavljali, da je največ članic izbralo težjo pot. Na vrhu je sledila pogostitev, kot se spodobi ob zaključku leta. Posameznega pohoda se je udeležilo od 25 do 35, včasih tudi do 50 članic in članov. V tem letu je program koristilo 64 članic in članov ter nad 10 nečlanov. Vsa druženja ob sredah so bila zanimiva, prisrčna, prijateljska z veselim zaključkom. Nekatere članice nas razvajajo s pecivom, pijačo in drugimi priboljški, ki jih same pripravijo. Hvala Mariji Lavrenčič, Boži Skočir, Cvetki Bizjak, Vislavi Ušaj, Andreini Savelli, Vlasti Fabjan, Ivanki Pichler, Majdi Bizjak, Nataši Magajne, Hilariji Logar, Vanji Božič, Silvani Marussig, Ljubi Zerezghi, Zorici Konrad, Sabini Sorta in Grgarkam: Franki Černe, Zdravki Doljak, Adrijani Simčič, Jožici Juretič, Stani Smrdel za vse dobrote. Včasih pa nam mesne priboljške ponudijo tudi nečlani, ki se udeležujejo našega druženja. Željko nam pripravlja razne pijače, ki se nam priležejo po končani hoji. V tem letu smo uresničili tudi program Spoznajmo zanimivosti našega mesta Nova Gorica, včeraj in danes. Darko Humar in Anita Mokorel sta nas popeljala od gostilne pri Hrastu do konca Ceste 15. septembra. To je bila edina pot, ki je z zahodne

Na martinovo smo po krožni poti na Krasu nad Branikom občudovali rdeče obarvan ruj. Med postankom na gričku smo uživali v razgledu na Vipavsko dolino. Pohod smo zaključili pri lovski koči, kjer nas je zabaval domačin in privoščili smo si martinovo pojedino. Pri pripravi programa za leto 2015 se nismo mogli odločiti, kam v decembru, zato smo v knjižico napisali pot v neznano, ki jo tako navajamo tudi v naslednjih letih. To leto smo se podali

Moški gradite moč v sebi!

115


Dnevi zdravja - aktivne počitnice z organizirano rekreacijo

strani pripeljala leta 1950 nove stanovalce do “ruskih blokov”. Z Jožico Golob Klančič, univ. dipl. ing. hortikulture, smo se sprehodili po ulicah našega mesta in spoznavali grmovnice in eksotična drevesa, ki krasijo Novo Gorico. Edi Prošt, velik poznavalec vrtnic, nas je vodil po parku vrtnic burbonk na Kostanjevici. Po Erjavčevi ulici, na aleji slavnih mož, nas je popeljala Marija Mercina. Sodelovali sta še Aleksandra Gašparin in Tonica Rijavec Pečanac.

116

Moški gradite moč v sebi!

Po programu smo izvedli sedemdnevno letovanje, trikrat na morju in dvakrat v zdraviliščih. Koordinatorke Aleksandra Gašparin, Stanka Rožič, Ana Ašanin, Silva Tišma in Marija Batistič so opravile delo v zvezi z izbiro krajev in ponudb agencij, evidentiranjem, obveščanjem, pobiranjem akontacij. Zadolžene so bile tudi za spremljanje in izvedbo dogovorjenih dogajanj med letovanji. Na morju smo letovali marca prvič v hotelu Delfin v Izoli. Letovanje smo obogatili z izleti v Škocjanski zatok, Piran in Koper. Junija smo bili v Njivicah na otoku Krku, septembra pa v turističnem naselju Solaris v Šibeniku. Zanimiv je bil ogled starega mestnega jedra Šibenika in Primoštena. Kar cel dan smo preživeli na slapovih Krke. V zdraviliščih smo letovali julija v Dolenjskih Toplicah in novembra v hotelu Talaso v Strunjanu. Dneve smo preživljali aktivno z veliko razgibavanja, plavanja, hoje v naravi in s krajšimi izleti.


Sodelovanje s sorodnimi društvi

Družabna srečanja

V okviru programa “sodelovanje z društvi” smo aprila kot prostovoljci pomagali pri zasaditvi vzorčnega vrta zdravilnih zelišč in dišavnic v Zeliščnem centru v Grgarskih Ravnah. Tokratna akcija je bila nadaljevanje prejšnjih, saj smo jeseni zelišča izkopali in izdelali skoraj 1000 potaknjencev. Nabrali smo tudi precej čemaža, ga očistili in pripravili za sušenje. Sodelovanje z zavodom Gost na Planoti in s fundacijo BIT Planota poteka že nekaj časa in je zelo uspešno. Septembra smo v Cerknem predstavili društvo na 6. festivalu nevladnih organizacij. V bogatem kulturno-zabavnem programu so nas Cerkljani zabavali s pesmijo, s skečem v domačem narečju in z maskotami iz prazgodovine. Člani društva za oživljanje lokavškega izročila Doli Lokavec so nas prevažali po kraju s kočijo. Sodelovali smo pri okrogli mizi na temo Mladi za stare – stari za mlade za višjo kakovost življenja.

Praznik dneva žena je117 članic počastilo s srečanjem v dijaškem domu. Poudarek večera je bil na veselem in sproščenem druženju ob glasbi, petju in plesu. Vokalno instrumentalna skupina kitaristk Sanje nas je s pesmijo popeljala od ljudskih in ponarodelih pesmi do dalmatinskih in večno zelenih popevk. Valerija Seljak je povedala nekaj misli o realnosti našega praznika nekoč in danes. Z izjavo “Buoga jest – buogi wn” v cerkljanskem narečju, po spominu na igralko Sašo Pavček, je izzvala veliko smeha. Ljubiteljska skupina kulturno prosvetnega društva Branik se je predstavila z nekaj orientalskimi plesi. Muzikanta Iztok in Danilo sta že pred večerjo zaigrala in zapela nekaj pesmi na temo žene in matere. Koordinatorki srečanja sta bili Lavra Černuš in Ema Otrin.

Naše društvo je s 24 nevladnimi organizacijami ustanovilo konzorcij, ki je nato oblikoval informacijsko pisarno za reševanje socialnih in zdravstvenih problemov občanov.

Naša članica Lojzka Gregorič je aprila praznovala stoti rojstni dan. Tudi mi smo jo počastili z obiskom v domu upokojencev s

Pri programih so sodelovali Darinka in Željko Albreht ter Silva Tišma. Preventivni programi za preprečevaje socialne izključenosti Ti programi postajajo iz leta v leto bolj pomembni, saj se zavedamo, da je v starosti nekatere aktivnosti težje izvajati sam, vključevanje v družbo pa pripomore k bogatitvi življenja. Z rojstnodnevno čestitko smo to leto razveselili 133 članic in članov, ki so praznovali 75 let in več.

Moški gradite moč v sebi!

117


šopkom in njej priljubljeno čokolado. Napisali smo članek o tem jubileju v Sončnico.

Silva Tišma sta bili zadolženi za izvedbo srečanja. V programu in izvedbi je sodelovalo veliko prostovoljcev.

Zaradi slabe vremenske napovedi je bilo 9. tradicionalno srečanje v maju organizirano na ploščadi kotalkališča v Solkanu. Udeležilo se ga je 172 članic in članov, nastopajočih in gostov. Glasbo je izvajala skupina BeEsAs. V programu so sodelovali članice in člani razvedrilnega plesa, telovadbe s trakovi in malo žogo, šole zdravja, joge in nordijske hoje.

Dan starejših smo obeležili s hojo od Trga Evrope po delu Gorice do bivališča Edvarda Rusjana in Kostanjevico. Nato smo šli po Streliški poti do dijaškega doma, kjer smo srečanje zaključili z druženjem s člani društva upokojencev. Program je izpeljala Tonica Rijavec Pečanac. Udeleženih je bilo 51 članic in članov.

Že leta želimo, da bi v Novi Gorici zgradili večji zimski bazen in na to temo smo pripravili skeč. Tonica Rijavec Pečanac in Slavka Murovec sta nas zabavali z “otvoritvijo zimskega bazena”. Članice so nastopale v kopalnih oblekah – otvoritveni trak je prerezala Anita. Žal se naše želje še vedno niso uresničile. Program smo zaključili z nogometom z veliko žogo, sodil je Željko Albreht. Anita Mokorel in

118

Moški gradite moč v sebi!

Prireditev na svetovni dan osteoporoze je 17. oktobra organiziralo Društvo za osteoporozo Dolenjske Novo mesto. Pred srečanjem so nas popeljali na ogled starega mestnega jedra in njegovih znamenitosti. Prireditev je bila na Otočcu. Vključevala je kulturni program in predavanje nutricistke Janje Strašek Razbremenimo kosti s krepkimi mišicami in pravilno prehrano. Sledila je pogostitev in veselo druženje. Koordinatorka je bila Silva Tišma.


Prednovoletno srečanje je bilo 5. decembra v veliki dvorani Perle. Bogat kulturni program so izvedle članice društva. Imeli smo kviz na temo Kako poznamo naše društvo. Članice razvedrilnega plesa so priplesale v dvorano. Spremljala jih je Norma Bizjak na harmoniki. Nastopale so pevke skupine Voluntariat, Tanja Vončina nas je zabavala s skečem Štefanja s Placa, skupina otrok iz plesne šole NandM je zaplesala pod mentorstvom Nastje Bremec. Program je povezovala Vidojka Harej, koordinatorka je bila Alaksandra Gašparin.

Moški gradite moč v sebi!

119


Izleti – ekskurzije Februarja smo se z vlakom zapeljali v Benetke, si ogledali karneval in si tudi sami nadeli maske. Aprila smo spoznavali lepote južne Istre, Pulj in Brione. Zasavje smo obiskali septembra. Najprej smo se ustavili v geometrijskem središču Slovenije GEOSS, nato na Zasavski Sveti gori z romarsko cerkvijo. V Hrastniku smo si ogledali steklarno in nakupili nekaj izdelkov. Odpeljali smo se do Lok pri Trbovljah, kjer smo si ogledali rudarski muzej v opuščeni strojnici loškega rudnika. Obiskali smo tudi muzej v Trbovljah, kjer je predstavljena industrijska in rudarska zgodovina zasavskih krajev. Ogledali smo si še zelo skromna avtentična rudarska stanovanja. Koordinatorka je bila Tonica Rijavec Pečanac.

Zaključili smo z delom v prostorih doma upokojencev V decembru smo žalostni zapuščali poslovne prostore društva v stavbi doma upokojencev. Tam smo imeli na razpolago dva prijetna prostora, kjer smo se po dolgem času lahko srečevali z našimi članicami in člani, ki so nas obiskovali v času dežurstva. Iskrena zahvala predstavnikom Doma upokojencev Nova Gorica, ki so nam nudili brezplačno uporabo prostorov.

Članice in člani, vpisani v društvo leta 2015 s člansko številko od 958 do 981: Mučič Štefanija, Budin Vida, Bavčar Vedrana, Jeklin Jožica, Golob Lilijana, Bizjak Milena, Bizjak Joža, Čufer Helena, Šajna Edela, Čermelj Andrejka, Nardin Flavij, Pirc Milojka, Jug Ivana, Fabjan Vida, Fišer Tanja, Humar Ana, Valantič Božica, Jug Tatjana, Krapež Tanja, Doljak Lavra, Ožbot Ingrid, Vičič Gordana, Fornazarič Tomislav, Dujin Dragica. V tem letu je bilo v društvu včlanjenih skupaj 17 moških.

120

Moški gradite moč v sebi!


Od semena do čaja

Več let je od tega, ko smo se člani društva povezali s Fundacijo Bit Planota in z Zavodom Gost na Planoti v Zeliščnem centru v Grgarskih Ravnah. Že dolgo se kot prostovoljka z veseljem udeležujem aktivnosti v zeliščnem centru v Grgarskih Ravnah. Imajo njive in vrtove, na katerih sejejo in sadijo zdravilne rastline in dišavnice. Njihov vzorčni zeliščni vrt je zasajen s številnimi zdravilnimi rastlinami in dišavnicami. Opremljen je z imeni rastlin. Na zeliščni njivi smo večkrat pleli, zasajali in obirali. Pri tem smo se tudi marsikaj naučili. Leta 2017 smo pomagali pri zasaditvi sadik zdravilne rastline sladki pelin, ki ji nekateri pripisujejo veliko zdravilno moč. V centru iz zelišč pridobivajo tinkture, jih sušijo, posušene pa uporabijo za čaje in jih dodajajo piškotom. Tudi pri peki piškotov smo večkrat pomagali. Nekega dne v maju smo plele v vzorčnem zeliščnem vrtu. Nenadoma smo opazile skupino ljudi, ki so prihajali na ogled vrta. To so bili čebelarji iz Vicenze v Italiji, ki so na svoji ekskurziji obiskali tudi zeliščni vrt. Spraševali so nas o tem in onem v zvezi z zasajenimi zelišči. Nekaj smo vedele, nekaj smo se pa delale, da vemo. Kmalu smo skupaj ugotovili, da je potrebno tudi dobro znanje tujega jezika, da bi se lahko bolje razumeli.

A to še ni bilo vse. Čebelarjem so v zeliščnem centru pripravili kosilo. Mi pa smo na terasi čistile nabrani čemaž, se zabavale in smejale. Kmalu smo začele prepevati. Najbrž smo tako pogumno zapele, da so nas povabili, naj se jim pridružimo v jedilnici in zapojemo. Me pa ravno prav pogumne in razposajene gremo in zapojemo eno ali dve slovenski narodni. Šlo nam je še kar dobro, čebelarji pa so mislili, da smo pravi zbor, me pa ven in v smeh. Še danes se smejimo na svoj račun. Zdaj veste, zakaj nam je tako prijetno delati z motiko, lopato ali škarjami. Pridite še vi, da se generacije zamenjajo. Aleksandra Gašparin

Moški gradite moč v sebi!

121


Nov sedež društva na Kidričevi 9

V tem letu smo začeli z delom v novem poslovnem prostoru v stavbi na Kidričevi ulici 9, kjer je še vedno sedež društva. Dodeljena nam je bila ena pisarna, ki je za naše potrebe žal premajhna, ker nas v času dežurstva obišče veliko članov. Del gradiva iz preteklih let smo prenesli v kletne prostore. Načrtovanju dejavnosti za posamezno leto smo vedno posvetili veliko pozornosti. Članice upravnega odbora so v skladu s potrebami in željami članov predlagale programe, ki bi jih izvajali v letu 2016. Poudarek je bil tudi v tem letu na ozaveščanju članic, članov in občanov, ohranjanju zdravja za samostojno življenje in preprečevanju osamljenosti. Moto Nataše Bucik Ozebek, urednice Sončnice, je bil “ Bitko zgubiš, ko se predaš in ne, ko padeš”. Na zboru članov, 27. februarja, smo izvolili upravni odbor v sestavi: Darinka Albreht, Lavra Černuš, Vidojka Harej, Darinka Kavčič, Zorica Konrad, Hilarija Logar, Anita Mokorel, Slavka Murovec, Milojka Pirc, Zmaga Prošt in Silva Tišma, v nadzorni odbor so bile izvoljene Vlasta Fabjan, Aleksandra Hvalič in Jelka Križan, v častno razsodišče pa Alaksandra Gašparin, Ema Otrin in Tonica Rijavec Pečanac. Na zboru članov smo na predlog upravnega odbora članicama Ani Ašanin in Maji Pavlin Klemenc podelili naziv častne članice za njun prispevek k uspešnemu delovanju društva in se zahvalili vsem tistim, ki jim je mandat potekel. Na 1. seji upravnega odbora so bile imenovane Darinka Albreht za

122

Razvajajmo svoje kosti

2016 419 članov

podpredsednico, Lavra Černuš za sekretarko in Darinka Kavčič za blagajničarko. Nova davčna zakonodaja nam je narekovala uvedbo sprememb za spremljanje vplačil preko davčne blagajne. V ta namen smo nabavili računalniški program, s katerim sta se usposobili Marija Batistič in Darinka Kavčič. Ozaveščanje članov in občanov o osteoporozi in delovanju društva Organizirali smo tri predavanja v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici: • Ali se pacienti zavedamo svojih pravic, predavateljica Duša Zore Hlade, dr. med., zastopnica pacientovih pravic in predsednica zveze. Pred predavanjem je tajnica zveze Alenka Tavčar izvajala presejalno merjenje mineralne kostne gostote z ultrazvokom na petnici. Istočasno je izvajala tudi izračun tveganja za osteoporozni zlom z računalniškim modelom FRAX.


Milojka Pirc, ki to nalogo opravlja še danes. Pri oblikovanju sodelujeta še Norma Bizjak in Polona Kante Pavlin.

• Osamljenost? Ne, hvala, predavateljica doc. dr. Sonja Čotar Konrad, dipl. univ. psihologinja; • Pogoste bolezni oči, predavatelj Bogdan Gregorič, dr. med., spec. oftalmolog. Zanimiva predavanja je poslušalo 95 članic in članov ter 28 nečlanov. Predavanja so bila podarjena. Društvo smo predstavili v maju na LUNG-u na Dnevih starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni. Društvo ima bogato in raznoliko dejavnost, ki povezuje članice in člane v aktivno druženje, zato smo našo dejavnost predstavili tudi preko računalnika s slikami. V aprilu pa smo se predstavili še na vseslovenski akciji Dan za spremembe – dan za spoštovanje v Grgarskih Ravnah.

Fotografiranje dogajanj v društvu so predstavili naši člani z zanimivimi posnetki, ki smo jih razstavili na panojih, jih prikazali na spletni strani in v albumu. Fotografije so prispevali Ema Rančič, Anita Mokorel, Norma Bizjak, Marko Prošt, Darjo Kodrič, Tonica Rijavec Pečanac, Darinka Kavčič, Hilarija Logar, Slavka Murovec, Slavko Ružič in Bruno Scozzai. Nosilka programa je bila Norma Bizjak, ki je skrbela za obdelavo in arhiviranje slik v računalniku. Ema Rančič, Magda Šavnik in Darinka Albreht pa so poskrbele za izdelavo albumov. V maju smo se udeležili delavnice na LUNG-u, kje smo izdelovali kazalnik s sončnico. Društvo smo predstavili v sliki in besedi. Merjenje kostne gostote s pomočjo denzitometrije je bilo kot vsa leta organizirano v zdravilišču v Strunjanu, to leto za 26 članic in tudi nečlanic. Stroške so v celoti krile same.

V glasilu Sončnica so bili objavljeni članki: Praznovanje 100-letnice Alojzije Gregorčič, naše najstarejše članice, in prikaz dejavnosti Vadba z žogico, Srečanje ob dnevu žena ter Naše vesele urice ob morju, vse to sta napisali Ana Ašanin in Slavka Murovec. V Primorskih novicah in Goriški je bil objavljen še po en članek. V tem letu je bila spletna stran v celoti obnovljena. Tekoče smo objavljali dogodke v besedi in sliki. Nosilka programa je postala

Razvajajmo svoje kosti

123


Za rojstnodnevne čestitke članicam in članom, ki so dopolnili 75 in več let, je tudi v tem letu poskrbela Silva Tišma. V oktobru, na 7. festivalu nevladnih organizacij, se je v Grgarskih Ravnah 25 članic in članov udeležilo prostovoljskih aktivnosti, poimenovanih Urejamo, nabiramo, čistimo in se zabavamo. Na vrtu in v njivi Zeliščnega centra v Grgarskih Ravnah je naše društvo to leto sodelovalo šestkrat s 17 prostovoljci. Spoznavali smo zelišča od semena, sadik, rasti, nabiranja, sušenja do izdelave eteričnih olj in druge predelave ter se seznanjali z njihovim zdravilnim delovanjem. Preventivni programi ohranjanja zdravja Vadbe v telovadnicah in bazenu so potekale enako kot preteklo leto, to je v 13 skupinah v popoldanskem času, od ponedeljka do petka, 8 mesecev v letu. Skupno število članic in članov pri vadbah je bilo 316. Nordijska hoja je potekala vsak četrtek zjutraj vse leto, enako je vse leto potekalo tudi druženje s hojo ob sredah. Oba programa sta brezplačna in ju lahko koristijo tudi nečlani. Druženje s hojo ob sredah – skrb za telo in duha Program je namenjen vsem članicam in članom, ki želijo preživeti koristen in prijeten dan v naravi. Druženja so trajala od 3 do 6 ur in se jih je udeležilo skupno 128 članov ter 18 nečlanov.

124

Razvajajmo svoje kosti

Preden začnemo s hojo, se pod vodstvom Željka ogrevamo. Leto smo začeli s hojo iz Mirna, po krožni poti ob Vipavi, do slovenskih vasi v Italiji in spet do pokopališča v Mirnu, po sredini katerega poteka državna meja. Spet smo se podali na Kremenjak, tokrat v februarju. Naslednji mesec smo pohod začeli od izvira Hublja po učni poti na Škol, od


koder je čudovit razgled na Vipavsko dolino. Načrtovani pohod na Vitovsko cerkev je zaradi burje odpadel, zato nas je Adrijana Simčič popeljala po krožni poti pod vznožjem Svete Gore, ob potoku Slatna, do starih razpadajočih mlinov in nazaj v Grgar. Zelo zanimivo pa je bilo maja v Brkinih, vijuganje ob veliki vodi, reki Reki in zabavno ob brkinski marendi. Junija smo se v Špetru v Beneški Sloveniji srečali z Marino

Černetič, ki nam je spregovorila o življenju Slovencev v Benečiji in njihovih prizadevanjih za ohranitev identitete. Vodila in predstavila nam je muzej SMO (Slovensko multimedijsko okno), kjer je na moderen, multimedijski način prikazana slovenska kulturna krajina od Julijskih Alp do morja. V Vrtači nam je naša članica Marija Mercina, organizatorka ekskurzije, pojasnila razvoj besede Čedermac. V začetku poletja smo na Javorci obiskali cerkev Svetega duha, enkraten spomenik iz prve svetovne vojne, ki so ga pred sto leti zgradili Avstrijci za padle sorojake. Avgusta smo se umaknili iz tople Nove Gorice in odšli na Otlico ter skozi “okno” pogledali v dolino. Ponovno smo obiskali Brestovec, si ogledali zgledno urejen muzej in opremljeni s čeladami, prehodili kaverne iz prve svetovne vojne. Slovenska pisateljska pot je projekt Društva slovenskih pisateljev, ki poteka v Grgarju kot pot Mateja Bora. Njegovo literarno dediščino nam je s pripovedjo in recitalom ljubezenskih pesmi predstavila Marija Mercina.

Razvajajmo svoje kosti

125


na moru, v Dolenjskih Toplicah in Strunjanu. Udeležilo se je 140 članic in članov ter 17 nečlanov. Koordinatorke so bile Aleksandra Gašparin, Stanka Rožič, Anica Ašanin, Silva Tišma in Marija Batistič. Koristniki tega programa se letovanj na morju in v zdraviliščih radi udeležujejo, saj je povezan s pridobivanjem novih moči na prijeten način. Preventivni programi socialne izključenosti

V novembru smo obiskali slovensko vas Podgoro v zaledju Gorice. Spremljal nas je domačin Jurij Klanjšček, profesor zgodovine na liceju v Gorici. Pripovedoval nam je o srditih bojih iz prve svetovne vojne, ki so zaznamovali te kraje in prisilili ljudi v begunstvo ter o fašističnem terorju, katerega žrtev je bil tudi domačin, skladatelj in zborovodja Lojze Bratuž. Ob spomeniku, posvečenem žrtvam druge svetovne vojne, smo se poklonili njihovemu spominu. V decembru nas je pot v neznano ponovno vodila na Sabotin do cerkvenega kompleksa Sv. Valentina. Od tam se je ena skupina povzpela na hrib med mejne kamne, postavljene po Videmskem sporazumu. Z drugo skupino, ki je izbrala lažjo pot, smo se srečali pri koči in si ob dobri hrani in pijači ter v veselem vzdušju zaželeli zdrav skok v leto 2017. Število vseh udeležencev je bilo 122 članic in članov ter 8 nečlanov. Pri tem programu so poleg Željka in Darinke sodelovale še Hilarija Logar, Norma Bizjak, Adrijana Simčič in Marija Mercina. Dnevi zdravja aktivne počitnice z organizirano rekreacijo Za aktivne počitnice smo tudi v tem letu poskrbeli z dobro izbrano ponudbo. Bili smo trikrat na morju in dvakrat v zdraviliščih, kjer smo poskrbeli za lastno zdravje in počitek. Letovali smo v Izoli, v Selcah pri Crikvenici, Biogradu

126

Razvajajmo svoje kosti

Glede na starostno strukturo članic in članov smo v oktobru ponudili sodelovanje v novem socialnem programu Prijateljska pogovorna skupina. Program, v katerega so se po osebni odločitvi vključili članice in člani, temelji na pogovorih, ki jih povezujejo med seboj. Sodelujejo s svojimi izkušnjami in življenjskimi zgodbami, gojijo kulturo poslušanja in doživljanja. Rdeča nit pogovorov so bile šege in navade okoli martinovega, miklavževanje nekoč in danes, praznični december in pričakovanje novega leta, pomen novoletnih voščil in obdarovanj. V pogovorih obujajo spomine na mladost, na šolo, na nastanek in razvoj Nove Gorice. Program sta prevzeli usposobljeni voditeljici, prostovoljki Zmaga Prošt in Mojca Satler, ki to še vedno opravljata. Skupina se srečuje


enkrat tedensko celo leto. Povečuje se število članic in članov starejših od 75 let. V tem letu je bilo poslanih 147 čestitk za osebni praznik. Čestitke je izdelala Ema Rančič s čudovitimi mandalami. V tem letu je naša Silvana Boltar praznovala 90 let. S svojo vedrino in toplino nas vseskozi razveseljuje na družabnih srečanjih. Redno skrbi za zdravje tudi z obiskom zdravilišč. Je članica od ustanovitve društva. Družabna srečanja Za dan žena smo kot običajno pripravili srečanje, tokrat v veliki dvorani v Perli. Program so popestrili ženski pevski zbor Sanje, Marija Mercina z recitalom in članice razvedrilnega plesa. Program je povezovala Valerija Seljak. 10. tradicionalno srečanje vseh članic in članov v maju je zaradi slabega vremena odpadlo. Srečanje za dan starejših je potekalo na trgu Evrope, kjer smo začeli s hojo in končali z zabavo pri Kajak kanu centru ob Soči. Program sta vodila Željko in Darinka Albreht. Na martinovo se je v avli doma upokojencev zbralo 25 članic in članov. Z glasbenikoma Branetom Purkartom (na harmoniki) in Darkom Cijanom (na

Razvajajmo svoje kosti

127


kitari) smo se pod vodstvom gospe Mojce Jejčič sprehodili po domu in peli znane slovenske ljudske pesmi. Koordinatorka programa je bila Zmaga Prošt. To leto praznujemo svetovni dan osteoporoze že sedemnajstič. Organizator je bilo Društvo za osteoporozo kočevsko - ribniške regije. Deževno vreme nas je nekoliko motilo pri ogledu Kočevja, ni pa pokvarilo izrednega razpoloženja v športni dvorani. Srečanje se je začelo s himno Upanje vedno živi, ki jo je zapel osemletni Anže Plešnar ob spremljavi Pihalnega orkestra Kočevje. Članice in člani so nam s skečem v narečju prikazali običaje kraja. Zapel nam je tudi Nace Junker. Zanimivo predavanje je imel asist. dr. Boštjan Salobir, dr. med., spec. internist, na temo Osteoporoza in krhkost. Ko bolniki z osteoporozo slišimo besedo krhkost se v naših predstavah prikažejo luknjičave kosti. A krhkost, o kateri je govoril predavatelj, je drugačne vrste. To je krhkost starejših, ki zaradi zdravstvenih težav opuščajo aktivnosti in vedno globlje tonejo v osamljenost. Ob zdravnikovih razlagah smo se ponovno zavedali pomena društev kot je naše, ki starejšim omogoča vključevanje v dejavnosti, aktivno gibanje in druženje ter posledično zmanjševanje osamljenosti in krhkosti. Decembra smo v Perli organizirali prednovoletno praznovanje, na katerem so nas s pesmijo razveseljevale Rože, nasmejali Erna Stanič kot gasilec Pepi s Krasa in Zofka Nanut s pripovedjo o svojem srečanju z birokrati v zdravstvu. Glasbo, ki

128

Razvajajmo svoje kosti

nas je vabila na ples, je izvajal Mauro. V bogatem srečelovu je zadela vsaka srečka. Za organizacijo in povezovanje je poskrbela Vidojka Harej ob sodelovanju Silve Tišma in Zorice Konrad. Izleti in ekskurzije nam popestrijo dneve in obujajo različne spomine, zato jih tudi vsako leto pripravljamo. Začeli smo z izletom po poteh cvetja in svile ob jezeru Como, obiskali smo Brkine, za konec pa smo šli na križarjenje ob istrski obali, z ribjim piknikom in ogledom mest Rovinj, Poreč in Vrsar. Za program so skrbeli: Tonica Rijavec Pečanac, Darinka in Željko Albreht in Slavka Murovec.


Razvajajmo svoje kosti

129


Skupaj praznujemo in se zabavamo Poleg ostalih programov za preprečevanje socialne izključenosti so med našimi članicami in člani priljubljena tudi že kar tradicionalna družabna srečanja, in sicer prednovoletno, dan žena in ob zaključku društvene sezone. Prednovoletno srečanje že nekaj let zaporedoma organiziramo v hotelu Perla v decembru. Običajno ga začnemo s kulturnim in humorističnim programom, ki mu sledi slavnostna večerja. Po večerji imamo še kakšno presenečenje, nato pa nadaljujemo z zabavo in plesom ob živi glasbi. Srečanje je odlična priložnost, da skupaj poklepetamo, se poveselimo, se zavrtimo v ritmu glasbe in si nazdravimo z najboljšimi željami za prihajajoče novo leto.

Običajno v mesecu maju praznujemo uspešen zaključek društvenih programov in aktivnosti z družabnim srečanjem v parku v Ozeljanu, če je vreme lepo, drugače pa na kotalkališču pri karavli v Solkanu. Pred prihodom na prizorišče nekateri opravimo še krajši pohod ter si ogledamo kakšno znamenitost na poti. V naravi si lahko privoščimo poleg kulturnega programa še zabavne športne igre in pravi piknik s slastno hrano. Pomembno je, da v prijetnem in sproščenem vzdušju za nekaj časa pozabimo na skrbi in tegobe, se sprostimo, skupaj poveselimo ter s človeško bližino in toplino pokažemo drug drugemu, da nam je lepo, če smo skupaj. Vidojka Harej

Glede na to, da je večina našega članstva ženskega spola, skupaj praznujemo tudi svoj praznik, dan žena. Največkrat se zberemo v prostorih Dijaškega doma v Novi Gorici, kjer se zabavamo ob kulturnem programu, z družabnimi igrami, zapojemo in zaplešemo. Seveda privoščimo si tudi okusno večerjo. Vsaka udeleženka dobi v dar še spomladansko rožico, ki jo razveseljuje ta večer in še doma.

Članice in člani, vpisani v društvo leta 2016 s člansko številko od 982 do 1018: Vetrih Bojana, Sulič Rudi, Troha Ivana, Pavletič Matejka, Milost Marjan, Prislan Julijana, Savelli Adrejina, Marka Neda, Jarc Milena, Kropej Zora, Melinc Alma, Kragelj Franc, Šefanič Zdravka, Štefanič Drago, Marinkov Marina, Šešum Ljiljana, Podobnik Anica, Dimic Nadja, Feri Ana, Lazar Marija, Daskobler Marija, Leban Leonida, Mišič Marjetka, Ambrož Marija, Šoštarič Likar Katja, Perigoj Milojka, Kodelja Ivana, Korenč Ivana, Pavlin Steva, Mikulin Ksenija, Obolnar Marjetka, Bizjak Majda, Markovič Ksenija, Prinčič Irena, Pavlin Loredana, Prinčič Milena, Mačus Mirka.

130

Razvajajmo svoje kosti


Dnevi zdravja

Ta program je obsežen in vključuje aktivne počitnice na morju v marcu, juniju in septembru in aktivne počitnice v zdraviliščih julija in novembra. Za programe so zadolžene posamezne članice upravnega odbora in prostovoljci. Nekateri organizatorji so posamezne programe vodili več let, kar je razvidno iz vsebine v kroniki. Načrtovani programi so namenjeni tistim, ki ne premorejo večjih naporov in tistim, ki si še lahko privoščijo daljše potovanje in nekaj avanturizma. Sama sem se kot organizatorka s programom podrobneje seznanila leta 2017, ko sem postala članica upravnega odbora. Moj prvi izziv je bilo letovanje na morju v septembru. Običajno v tem terminu letujemo v Dalmaciji, tokrat smo se odločili za Baško vodo na Makarski rivieri. Odziv članov je bil izjemen. Na cilju nas je očarala krasna prodnata plaža s kristalnim morjem. Za nami se je dvigalo gorovje Biokovo, ki nam je v naslednjih dneh ponudilo veliko adrenalinskih užitkov. Vsako jutro smo pričeli s telovadbo, hodili na oglede bližnjih krajev, šli na enodnevni izlet z ladjo s “fish” piknikom. Dnevno smo se družili na animacijah, nagradnih igrah in seveda na plaži, kjer smo ob zaključku doživeli masažo s koruznim “pillingom”.

Davčna blagajna

Sestal se nov upravni je odbor. Naloge članice smo si razdelile in ker sprejeta nova davčna je bila zakonodaja, se naše društvo hitro prilagaja, da ne bi dvojne evidence vodili, smo se za davčno blagajno odločili. Marija hitro program je naročila, skupaj z njo se Darinka delati z njim je naučila. Do konca leta za članarino še ročno potrdila smo pisali, nato pa vse podatke računalniško obdelovali. Naši člani spremembo dobro so sprejeli in mi se ne predstavljamo več, da davčne blagajne ne bi imeli. Darinka Kavčič

Na poslovilnem večeru smo se zabavali in prejeli simbolične nagrade za tekmovanje. Predstavnik agencije nas je presenetil s čokoladno torto. Ugotovili smo, da nam je bilo lepo in si obljubili, da se še vrnemo. Vsi organizatorji, sedanji in tisti pred nami, so vložili veliko energije, požrtvovalnosti in dobre volje v program za katerega so bili zadolženi. Zadovoljni smo, če se naši člani počutijo dobro in se vračajo domov zadovoljni, polni nove energije in prijetnih vtisov. Darinka Kavčič

Razvajajmo svoje kosti

131


Druženje s hojo ob sredah – skrb za telo in duha

2017 405 članov

Že 20 let, odkar je bilo ustanovljeno naše društvo, bolniki z osteoporozo niso več sami s svojo boleznijo. Imajo možnost povezati se med seboj in deliti izkušnje ter spoznanja. Mogoče se danes sliši neverjetno, a v času naših začetkov osteoporoza še ni bila prepoznana kot bolezen, ki bi jo bilo mogoče preprečevati ali zavirati njen napredek. Prav preventiva je zelo pomembna za preprečevanje zlomov kot posledice osteoporoze. Po zapisu doc. dr. Tomaža Kocjana, dr. med. specialista endokrinologa se v Sloveniji letno zgodi okrog 3000 zlomov kolka, skupno pa 16 000 osteoporoznih zlomov. V vseh teh letih naši prizadevne članice in člani namenjamo veliko svojega časa gibanju, skrbi za zdravo prehrano in vsem društvenim aktivnostim s ciljem, da bi si čim dlje ohranili fizično in psihično zdravje. Program 2017 v obliki knjižice so tudi to leto prejeli vsi člani. Zajemal je dejavnosti, primerne za vse starosti in zmogljivosti. Članice upravnega odbora so skrbele za nemoteno delovanje društva in za izvedbo vseh zastavljenih ciljev.

Ozaveščanje članov in občanov o osteoporozi Ozaveščanje poteka preko glasil, s predavanji in predstavitvami, s prikazom dejavnosti na spletni strani in s pisnimi gradivi. Kar nekaj članic in članov se predstavlja z zanimivimi posnetki naših dogajanj. Njihove fotografije razstavimo na panojih, prikažemo na spletni strani, v albumu, nekaj pa jih razdelimo članicam in članom. Poleg fotografij in strokovnega gradiva je naša promocija tudi majica s sončnico.

Zbor članov je bil dobro obiskan. Podali smo pregled dela preteklega leta, porabo sredstev, potrdili plan dela in finančni načrt, na koncu pa poslušali predavanje o magneziju, ki so ga izvedli predstavniki Vitas d.o.o.. Magda Rajer je pohvalila prizadevne prostovoljce in predsednico Anito Mokorel, ki so pripomogli k realizaciji tako bogatega delovnega programa.

132

Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!


Predavanja so bila v Novi Gorici in v Šempetru pri Gorici: • Novosti za zdravljenje osteoporoze, predavateljica prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. splošne in družinske medicine, je članom in občanom prikazala pregled različnih oblik preprečevanja in zdravljenja osteoporoze z zdravili ter spregovorila o prednostih in tveganju posameznih pristopov. • Želim biti srečen in zadovoljen, mag. Irena Šfiligoj Batistič, univ. dipl. psih., je predavanje pričela z Epiktetovo mislijo: “Ljudi ne vznemirjajo stvari same, temveč, kako jih vidijo.” • Rekreacija in nevarnosti poškodb, predavatelj primarij Franci Koglot, spec. splošne kirurgije in travmatologije, je prisotnim na zanimiv način prikazal, kako poskrbeti za zdravje svojih kosti z gibalnimi aktivnostmi in tako preprečiti zlome. Spregovoril je, kako z redno vadbo

ohranjati gibljivost in moč posameznih sklopov mišic rok, nog ter hrbtenice. Vsa tri predavanja so nam bila podarjena, za kar se predavateljem iskreno zahvaljujemo. V glasilu Sončnica je bil objavljen članek Druženje s hojo ob sredah – tržaški kraški rob in ribiški muzej v Križu, slovenski vasi v Italiji, ki ga je napisala Milojka Pirc. Merjenje kostne gostote v zdravilišču v Strunjanu smo organizirali štirikrat za 32 članic in 7 nečlanic. Nekatere članice so ponovile meritve po določenih letih zdravljenja, bilo pa je na merjenju tudi nekaj novih članic. Ugotavljamo, da se moški žal ne odločajo za meritve. Za svetovni dan osteoporoze smo na Bevkovem trgu pripravili stojnico z informativnim gradivom o osteoporozi. Mimoidoče smo seznanjali z dejavnostjo društva. Pridružila se nam je še Zavarovalnica Vzajemna ter Zavod Gost na planoti. Skupaj s članicami Šole zdravja smo prikazali vaje za razgibavanje. Informacije o osteoporozi so bile podane na Radiu Koper. Na Radiu Robin smo imeli tudi enourno pogovorno oddajo. Poleg članic upravnega odbora so pri zgoraj navedenih programih sodelovale prostovoljke Marija Batistič, Stanka Rožič, Ana Ašanin in Norma Bizjak.

Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!

133


Preventivni programi ohranjanja zdravja Vadbe v telovadnicah in bazenu smo izvajali enako kot v preteklih letih 8 mesecev vsak dan v tednu popoldne, od ponedeljka do petka v 12 skupinah. Skupno število članic in članov pri vadbi je bilo 306. Za celoten program je skrbela Lavra Černuš ob pomoči petih koordinatork, članic upravnega odbora in 15 animatork. V tem letu je profesor telovadbe Rok Urbančič iz Mike športa prevzel vadbo v telovadnici in bazenu za 7 skupin. Celo leto je enkrat tedensko potekala nordijska hoja ob četrtkih, največkrat v Panovcu. Zanimiva je tudi krožna pot od Borojevićevega spomenika na Prevalu. Tu vedno tudi posedimo, se pogostimo in Andreja Leban nam recitira njene pesmi. Enkrat mesečno poteka druženje s hojo ob sredah. Oba programa sta brezplačna. V celem letu je bilo med udeleženci 93 članic in članov ter 23 nečlanov.

134

Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!


V letu 2017 smo program druženje s hojo ob sredah še bolj obogatili in popestrili. Spoznavali smo kraje in poti Goriške, Tolminske, Krasa, Vipavske doline, Tržaškega krasa in Gorenjske. Nekatera druženja so bila organizirana kot izleti. Na prehojenih poteh in obiskanih krajih so nam vodiči predstavili zanimivosti in spregovorili o posebnostih kraja in ljudi. Januarja smo prehodili del Gregorčičeve poti od Renč do Gradišča. V Gregorčičevem domu nas je prijazno sprejel vaščan Miro Kerševan. Vrsno, Kobarid, Branik, Gradišče, Gorica, kraji, ki smo jih obiskali v preteklih letih, so postaje na Gregorčičevi življenjski in ustvarjalni poti. Nam priljubljeni Kremenjak smo obiskali tudi to leto. Tisti, ki so šli prvič po tej poti, so se povzpeli na nekdanji mejni stražarski razgledni stolp, od koder se vidi vse do Benetk. Plače, Ustje in Vipavski Križ, vasi, ki so zrasle na grebenu Vipavskih gričev, smo obiskali po krožni poti. V Plačah nas je sprejel domačin Alojz Lemut, kmetijski strokovnjak, ki je poudaril uspešno gospodarsko sodelovanje vaščanov. Kipar Silvester Fakuč skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. Zanimiva je pot do njegove hiše, tlakovana s kamni vseh večjih slovenskih rek. Po poti ovčke Pliske, učne poti v Pliskovici, smo se podali maja. Med prijetnim dvournim sprehodom po kolovozih in stezah, ujetih v kamnite zidove, smo spoznavali preteklost in sedanjost. Po vaški poti so vrisane igre iz našega otroštva. Naslednji mesec smo doživeli prijetno druženje s hojo ob tržaškem kraškem robu, obiskom slovenske

vasi Križ, od koder seže pogled daleč na odprto morje. Da bogata zgodovina slovenskega ribištva ne bi šla v pozabo, so v Križu uredili Ribiški muzej tržaškega primorja, kjer smo spoznavali življenje in delo slovenskih ribičev. Na poti po vasi nas je spremljal domačin Franko Košuta, v muzeju pa gospa Jasna. Julija se je skupina podala na izlet v Planico in na ogled Ruske kapelice. Med Tolminom, Volčami in Mostom na Soči se nad modrozeleno Sočo in tolminsko ravnino dvigajo z gozdom poraščene Mengore. Povzpeli smo se do baročne cerkve iz leta 1658. V cerkvi so se za časa tolminskega kmečkega punta leta 1713 zbirali voditelji punta, od tod je zvon naznanil začetek boja “za staro pravdo”. Soška fronta je med prvo svetovno vojno prizadela tudi to območje, ki je prepleteno s številnimi jarki in kavernami. Pri obnovi cerkve je sodeloval slikar Tone Kralj. Meseca avgusta je večja skupina spoznavala Pot miru, muzej na prostem Debela griža nad Doberdobsko planoto (Monte San Michele), kjer je bilo eno najbolj krvavih bojišč. V Doberdobu, pri spomeniku slovenskim vojakom padlim v 1. svetovni vojni, smo se z besedo, pesmijo in šopkom poklonili spominu nanje. Obiskali smo Štandrež, slovensko vas v zaledju Gorice. Ustavili smo se na vaškem pokopališču ob grobu pisatelja Andreja Budala. O njem nam je spregovorila Marija Mercina. Svoje spomine nanj pa je obudil njegov nečak Novogoričan Rudi Makuc. Na poti skozi vas smo obiskali slovensko šolo Frana Erjavca, si v vaški cerkvi ogledali

Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!

135


Na posameznih druženjih s hojo ob sredah je bilo od 30 do 50 udeležencev. Naše članice in člani se v vedno večjem številu navdušeno udeležujejo teh druženj. Spomladi, poleti in jeseni smo izvedli sedemdnevni program dnevi zdravja - aktivne počitnice na morju in v zdraviliščih. Začeli smo z aktivnimi počitnicami v Izoli, nadaljevali v Zeleni Laguni pri Poreču in Baški Vodi v Dalmaciji. Na teh letovanjih smo organizirali izlete. Ogledali smo si Poreč, se seznanili z njegovo zgodovino ter kulturnimi spomeniki. Na plaži smo priredili modno revijo in tekmovali v družabnih igrah.

poslikavo Toneta Kralja, postali ob spomeniku žrtvam druge svetovne vojne in srečanje zaključili z domačinko Natašo Pavlin v Domu Andreja Budala. Tudi tokrat, kakor v preteklih letih, je obisk vasi in srečanje z domačini organizirala Marija Mercina. Druženje s hojo smo zaključili že tretje leto kot pot v neznano. Tokrat smo pohodnike presenetili z obiskom Dragovice in zaključkom v Grgarskih Ravnah. V prostorih Zeliščnega centra smo se okrepčali z dobro pripravljeno zeliščno hrano. Izobesili smo slike, posnete na druženjih s hojo in izvedli kviz o prepoznavanju posameznih pohodov, krajev in ljudi.

136

V Baški Vodi v Dalmaciji smo si ogledali Brelo, Promajno, Makarsko z znamenitim kipom “Galebe”. Z adrenalinsko vožnjo smo se zapeljali do planine Biokovo s čudovitim razgledom. Na povratku smo si ogledali Vepric, hrvaško lurdsko svetišče. Na celodnevni izlet z ladjo smo se zapeljali na otoka Hvar in Brač. Na Braču smo si ogledali hišo v hiši, ki je nastala iz človeške hudobije. V Poreču je bil prvič z nami Robert Šinkovec, predstavnik turistične agencije Relax, s katerim sodelujemo še danes. Koordinatorki sta z njim pripravljali dnevne aktivnosti in izlete. Na koncu

Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!


Preventivni programi za preprečevanje socialne izključenosti Pri izvedbi je sodelovalo veliko prostovoljcev. Za rojstni dan smo to leto s čestitko razveselili 181 članic in članov, ki so praznovali 75 let in več. Sprejeli smo odločitev, da ob novem letu članicam in članom, ki so dopolnili 80 in več let pošljemo novoletno voščilnico. Za program je bila zadolžena Tišma Silva. Ema Rančič je izdelala 87 voščilnic v obliki mandal.

srečanja nas je Robert presenetil s srečelovom in tremi tortami. Od tega leta dalje nas Robert razvaja s sladkimi dobrotami na zaključnih večerih. To leto smo bili v zdraviliščih Dolenjske Toplice in Strunjan. Aktivne dejavnosti so potekale z razgibavanjem, različnimi zabavnimi, kulturnimi dogajanji, izleti pa tudi s predavanjem. Koordinatorji programov so bili: Jelka Križan, Željko in Darinka Albreht, Darinka Kavčič, Hilarija Logar in Marija Batistič.

Šfiligoj Stana je naša članica od ustanovitve dalje. To leto je praznovala 90 let. Redno se je udeleževala naših programov. Zadnje čase pa prihaja na naša družabna srečanja. Družabna srečanja Dan žena smo praznovali v dijaškem domu, kot običajno, ob lepo okrašenih mizah s trobenticami in zabavno kulturnim programom, s petjem pevk Primul, glasbeno spremljavo, recitacijami Gregorčičeve poezije, zabavnim vložkom Krjavlja – Braneta Purkarta. Povezovala je Zmaga Prošt, sodelovale so še Lavra Černuš, Zorica Konrad in Darinka Albreht.

Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!

137


Maja smo praznovali naše 10. tradicionalno srečanje, tokrat v Solkanu. Program je vodila Silva Tišma. Sodelovali so prisotni z igrico “kdo sem” in zaigrali že tradicionalno nogometno tekmo z veliko žogo. Zabavni program je popestril ansambel Goriških harmonikarjev in Brane s skečem. Srečanje za dan starejših smo pričeli na Trgu Evrope, se sprehodili do Kajak kluba in zaključili s petjem, recitalom in prigrizkom. Naslednji dan smo obiskali oskrbovance v domu upokojencev. S petjem naših članic in zabavnim Branetom smo

prinesli veselje in dobro voljo med oskrbovance. Za program je poskrbela Zorica Konrad. Leto smo zaključevali decembra na prednovoletnem srečanju v Perli. Večer so popestrile citrarke z Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, sopranistka Polona Kante Pavlin ob spremljavi pianistke Minke Markič in zabavna gledališka skupina iz Šempasa. Zavrteli smo se v ritmu poskočne glasbe ansambla Ideali. Pripravili smo presenečenje za članice in člana, ki so v tem letu dopolnili 80 in več let. Povabili smo jih na oder, jim čestitali, Vzajemna jim je podarila anti-stresne žogice za motoriko. Za izvedbo in vodenje programa je bila zadolžena Vidojka Harej ob pomoči Silve Tišma, Zorice Konrad in Lavre Černuš. V veselje udeleženk in udeleženca je prijateljska pogovorna skupina uspešno delovala drugo leto. V skupini sodeluje 14 članic in članov. Programu so dodali še naziv “Sončnica”. Postali so prava prijateljska druščina s polno mero vedrine in optimizma, upanja in zaupanja, povezani in naklonjeni drug drugemu. Obiskali so vrt burbonk na Kostanjevici, razstavo igrač v Goriškem muzeju, podali so se na enodnevni izlet v Tolmin in v

138

Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!


spoštovanje. 25 članic in članov je urejalo zeliščni vrt, njivo in nabiralo spomladanske rastline. Nosilka programa je bila Zmaga Prošt. Tudi to leto smo društvo predstavili na tednu vseživljenjskega učenja na LUNG-u: Dan starejših - čili, zdravi, informirani in dejavni. Na povabilo večgeneracijskega centra smo skupaj z drugimi društvi sodelovali na Tednu odprtih vrat - svetla stran učenja. Društvo sta predstavljali Zmaga Prošt in Anita Mokorel.

vasico Rut v Baški grapi. Pripravljali in poskusili so posebne jedi iz divjih užitnih rastlin. Od starega leta so se poslovili v družbi prijateljev iz Šempetra pri Gorici. Posebej svečano in igrivo je bilo praznovanje prvega rojstnega dneva njihove Sončnice v začetku novembra. Pihnili so svečko, razrezali torto in prisluhnili Sonjini pesmici. Leto je minilo, marsikaj se je zgodilo. Sončnica je zaživela, da bi prijatelje med seboj imela. Cvet se odpira, da ideja ne zamira. Da še dolgo bi cvetela, lepe misli nam nadela. Sodelovanje s sorodnimi društvi V okviru sodelovanja z drugimi društvi in predstavitvijo društva smo v Grgarskih Ravnah sodelovali v akciji Dan za spremembe - dan za

Na povabilo Regionalnega stičišča NVO Planota smo maja odšli na strokovno ekskurzijo v Velenje in na Kozjansko. V Regionalnem stičišču NOVUS v Velenju so nam predstavili in prikazali njihovo prostovoljno delo, projekt Udarnik, projekte Mladinskega centra, sodelovanje z lokalnimi oblastmi, program centra Hiša zavetišče za brezdomce, ki smo ga tudi obiskali. V Šentjurju so nas sprejeli v Razvojni agenciji Kozjansko, kjer smo si ogledali Ipavčevo domačijo. Na Slivniškem jezeru pa so nam predstavili projekt S klopce na klopco, katere nosilec je Planinsko društvo Slivnica. Sprehodili smo se ob jezeru. Spoznali smo uspešno delo prostovoljcev, ki so povezani z vsemi generacijami. Veliko podporo jim daje občina. Sodelovali smo na 8. festivalu nevladnih organizacij v Podbrdu, kamor smo se odpeljali z vlakom, se predstavili z besedo in pisnim gradivom in se udeležili predavanja na temo srečanja Skupaj ohranjamo kulturno dediščino. Za zaključek so nas člani družine Zgaga popeljali po Baški grapi, da smo si lahko ogledali nekatere vzorno obnovljene objekte kulturne dediščine, v Grahovem pa multimedijsko predstavitev spominov na prvi slovenski film Na svoji zemlji, posnet v teh krajih. Zahvaljujemo se jim za prijaznost. Svetovni dan osteoporoze je Koroško društvo za osteoporozo Ravne organiziralo v Slovenj Gradcu. Srečanja se je tudi to leto udeležilo 800 članic in članov iz 18 društev. Pred proslavo smo si ogledali

Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!

139


srednjeveško mesto, ki je v tem letu praznovalo že 750. obletnico. Koroške kolegice so pripravile bogat kulturni program. O referenčnih ambulantah je predavala prim. asist. Jana Govc Eržen, dr. med., spec. spl. medicine. Navdušil nas je tudi izlet v Škocjanski zatok, kjer smo se sprehodili ob polslanem mokrišču, ki je raj za številne živalske in rastlinske vrste. Ogledali smo si Koper, vasi Padno in Koštabono, za konec nas je vodička popeljala še po Trstu.

ogledali Pušjo vas – Venzone, ki je bila po potresu 1976 s pomočjo strokovnjakov obnovljena. V Planici smo občudovali skakalce, najpogumnejše so se s sedežnico zapeljale do vrha velikanke. Na veliko veselje vseh smo si ogledali Rusko kapelico, postavljeno v spomin ruskim vojakom, ki jih je zasul plaz pri gradnji ceste na Vršič. Nazaj grede smo si na Bledu ogledali še cerkev Sv. Martina, postavljeni na ruševinah gotske cerkve. Izlet smo zaključili z znanimi kremšnitami.

Zaradi obnove ceste čez Vršič nas je pot do zanimive Planice vodila po Italiji, kjer smo si

140

Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!


Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!

141


Po srečanju društev v Slovenj Gradcu smo drugi dan odšli na izlet po Koroški in obiskali Kotlje, Prežihovo bajto, spominski muzej Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca. V podzemlju Pece smo se oblečeni kot Knapi, s čelado in svetilko odpeljali z vlakcem na ogled nekdanjega rudnika svinca in cinka. Rudarji so skozi stoletja izkopali okoli 1000 km rovov, od katerih je manjši del odprt za turiste. Zmaga Prošt nam je med vožnjo pripovedovala o Koroški, načinu življenja, znamenitostih in posebnostih jezika.

Decembra smo se sprehajali po praznični Ljubljani. Med svetlim delom dneva smo spoznavali njene znamenitosti, predvsem lepote Plečnikovih stvaritev ter v temi dočakali prižiganje prazničnih luči in razsvetlitev starega mestnega jedra. Koordinatorji so bili Darinka Albreht, Zorica Konrad, Zmaga Prošt, Silva Tišma in Darinka Kavčič.

Članice in člani, vpisani v društvo leta 2017 s člansko številko od 1019 do 1056: Manfeda Zdenka, Scozzai Sonja, Scozzai Bruno, Varl Vanja, Žorž Kovčenko, Ušaj Silvana, Jug Darja, Furlan Marija, Bizjak Marica, Obid Romana, Beguš Marta, Makovec Neva, Gračan Jevtič Danica, Bastjančič Martina, Piršič Sonja, Pertovt Franc, Poljšak Ljuba, Telarević Milica, Štanta Marjetica, Pavšič Jelka, Maraž Tanja, Gregorič Aneja, Pavšič Milojka, Pavlin Irena, Tomšič Jelka, Zavadlal Dorica, Mozetič Dragica, Toroš Evelin, Tomažič Nevenka, Fili Neva, Gulin Bojana, Orel Marinka, Bolčina Vlasta, Brajnik Katica, Bizjak Majda, Bizjak Cvetka, Šuligoj Ljubica, Debenjak Ana.

142

Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!


Za močne kosti in razvejene korenine Člani društva se že vrsto let srečujemo na različnih pohodih in tako skrbimo za telo in duha. Enkrat mesečno, če nam vreme ne nagaja, se posvetimo spoznavanju naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti v krajih, ki jih sicer že poznamo, s pomočjo skrbno pripravljenih ogledov pa jih doživljamo, kot bi jih prvič obiskali. Pri tem odkrivamo neprecenljivo naravno in kulturno bogastvo Brd, Krasa, Tolminske, Vipavske doline in Trnovske planote, nedvomno pa so na nas naredili zelo močan vtis kraji v Italiji, kjer živijo Slovenci blizu nas, a neskončno daleč, če o njih premalo vemo.

Nemogoče je dovolj prepričljivo opisati, kako vsebinsko in čustveno polna so bila naša srečanja z ljudmi, ki so nas vodili, marsikdo med nami pa se je spominjal svojih doživetij v teh krajih pa tudi svojih staršev in sorodnikov. Tudi sama sem ob njih spoznala in doživela veliko novega in prijetnega – zato zdravilnega. Istočasno smo poskrbeli za zdrave kosti in močne korenine. Res se imamo lepo. Postali smo dobri prijatelji, ki nas druženje ob “mortadelci”, pijači in pogovoru napolni z zdravjem in dobro voljo. O le naprej, o le naprej, dokler je še vetra kej … Marija Mercina

Na čelu tega dogajanja sta Darinka in Željko Albreht, za vodenje po posameznih poteh se včasih dodatno pripravi še en član društva. Med druženjem s hojo po zamejstvu pa sem vsakokrat skrbno izbrala gostitelja, to je domačina, ki nam edini lahko doživeto opiše življenje v domačem kraju v preteklosti in sedanjosti. Zelo sem hvaležna vodstvu društva, da ste takoj sprejeli mojo zamisel, pohodniki pa ste me podpirali tudi z dobro voljo med pohodi, veseljem in celo navdušenjem. Ali se še spominjate naših poti? Dogodki so opisani pri posameznem letu.

Imejte radi svoje kosti, mislite na prihodnost!

143


Zaključek dvajsetletnega dela

Na seji zbora članov, 28. februarja 2018, je bil sprejet aneks k pravilom, na podlagi katerega smo izjemoma podaljšali mandat vsem dosedanjim organom in izvolili še tri nove članice v upravni odbor, in sicer Andrejko Čermelj, Nadjo Dimic in Jolando Nanut. Upravni odbor bo do naslednje seje zbora članov v letu 2019 štel 14 članic. Prisotni na zboru so sprejeli sklep o spremembi imena društva, ki se bo s 1. januarjem 2019 preimenovalo v Goriško društvo za osteoporozo Nova Gorica.

Maja Pavlin Klemenc, članica skupine desetih, ki so pred dvajsetimi leti pri Upravni enoti Nova Gorica prispevale svoj podpis, je poudarila pomen in uspešnost društva. Ana Ašanin, prav tako članica skupine desetih podpisnic ustanovitve društva, se je v svojem nagovoru spomnila tistega 4. februarja leta 1998, ko je na Delpinovi ulici skromen plakat vabil na predavanje o osteoporozi.

Zbor članov smo posvetili spominu na 20 let prehojene poti našega društva. Predsednica Anita Mokorel je orisala delo društva v tem obdobju, nanizala vrsto statističnih dejstev, se zahvalila prostovoljkam in prostovoljcem, ki so z veliko zanosa in vneme soustvarjali pogoje za delovanje društva.

144

2018

Časa ne moremo ustaviti, lahko pa ustavimo osteoporozo!


Pobudnica za ustanovitev društva in prva predsednica, sedemindevetdesetletna Magda Rajer, se zbora ni mogla udeležiti. Udeležencem zbora je poslala sporočilo z najboljšimi željami za nadaljnji razvoj in uspešno delo društva. Med članicami in člani je pustila neizbrisne sledi, kar odraža tudi njej posvečena prisrčna pesmica iz leta 2006. Napisala jo je Sonja Bašin, ki to leto prav tako praznuje 20 let članstva. Leonarda Šircelj je pesem prebrala in se istočasno spomnila svojega dvajsetletnega članstva. Po zaključenem uradnem delu zbora članov smo ob torti in kozarčku rujnega začeli s praznovanjem dvajsetletnice delovanja društva. S praznovanjem smo nadaljevali v maju na 11. tradicionalnem srečanju članic in članov na karavli v Solkanu. Darinka Albreht, podpredsednica društva, je v pozdravnem govoru obudila spomine na dolgoletno uspešno delovanje društva. Skupaj smo nazdravili jubileju s kozarčkom penine in se posladkali s slavnostno torto. Na oktobrskem srečanju ob svetovnem dnevu osteoporoze v Cerkljah je naše društvo od zveze prejelo Priznanje za dvajsetletno uspešno delovanje in povezovanje na področju osteoporoze. Anita Mokorel je prejela Zahvalo za nesebično pomoč, skrb in ozaveščanje bolnikov z osteoporozo. Po končani prireditvi je nastala fotografija predsednic vseh slovenskih društev za osteoporozo.

Časa ne moremo ustaviti, lahko pa ustavimo osteoporozo!

145


146

ÄŒasa ne moremo ustaviti, lahko pa ustavimo osteoporozo!


Organi društva v letu 2018 Članice upravnega odbora: Darinka Albreht, Andrejka Čermelj, Lavra Černuš, Nadja Dimic, Vidojka Harej, Darinka Kavčič, Zorica Konrad, Hilarija Logar, Anita Mokorel, Slavka Murovec, Jolanda Nanut, Milojka Pirc, Zmaga Prošt in Silva Tišma Članice nadzornega odbora: Vlasta Fabjan, Aleksandra Hvalič in Jelka Križan Članice častnega razsodišča: Aleksandra Gašparin, Ema Otrin in Tonica Rijavec Pečanac

20 let zvestobe društvu Prikazujemo seznam članic, ki so se včlanile leta 1998 in so članice še danes. Imenom smo dodali tudi članske številke. Veseli smo njihove dolgoletne pripadnosti društvu in sodelovanju v naših programih. Zahvaljujemo se jim za zvestobo. Rajer Magda Ašanin Ana Rančič Ema Klemenc Pavlin Maja Krajnovič Ema Radovanovič Karmela Šircelj Leonarda Vuga Albina Bašin Sonja Cotič Pavla Korenč Pavla Pichler Ivanka Pavlin Ana Podveršič Marija Kravina Anica Boltar Silvana Krašček Danica Šfiligoj Stana Pisk Nada Goljevšček Martina

1 2 3 4 12 21 25 27 32 35 40 44 52 53 58 61 70 71 75 78

Zahvala prostovoljkam in prostovoljcem V skladu z Zakonom o prostovoljnem delu je prostovoljec vsak, ki opravi najmanj 25 ur prostovoljnega dela v posameznem letu. Vsi navedeni prostovoljci in prostovoljke so v dvajsetih letih delovanja društva opravili skupaj 31.693 prostovoljnih ur. Pisno zahvalo jim bo društvo izročilo ob predstavitvi kronike. Poimenski seznam po letih začetka prostovoljstva: 1998 Magda Rajer, Maja Klemenc Pavlin, Metka Rous Jug, Irena Petejan,Viktorija Košir, Darinka Furek, Leandra Presečnik, Ema Rančič, Martina Goljevšček, Ana Ašanin, Vera Mokrin 2001 Adrijana Mlakar, Alma Pavlin, Lojzka Zornik 2002 Alenka Cej, Anita Mokorel 2006 Ada Klanjšček, Ivanka Pichler, Zora Kropej, Janja Držaj, zunanja sodelavka 2009 Stanka Rožič 2010 Marija Batistič, Jasna Sulič, Magda Šavnik, Norma Bizjak, Silva Tišma 2011 Željko Albreht 2012 Ema Otrin, Marko Prošt, Jelka Križan, Aleksandra Gašparin, Lavra Černuš, Tonica Rijavec Pečanac 2014 Darinka Albreht, Vidojka Harej, Marija Mercina, Polona Kante Pavlin, zunanja sodelavka 2016 Slavka Murovec, Darinka Kavčič, Zorica Konrad, Hilarija Logar, Milojka Pirc, Zmaga Prošt, Mojca Satler, zunanja sodelavka Skupaj s članicami in člani ponosno gledamo na dvajsetletno uspešno prehojeno pot. Veseli smo, da smo v tem obdobju ogromno naredili za boljše zdravje in počutje naših članic in članov. Najbolj nas veseli, da smo postali prijatelji, ki si med seboj pomagamo, da se počutimo varni, sprejeti in veseli. Dragi prostovoljci in prostovoljke, brez vas nam to ne bi uspelo. Iskrena hvala za vaš trud! Uredniški odbor

147


Kroniko je izdalo Goriško društvo za osteoporozo Nova Gorica, Kidričeva 9 Založilo: Goriško društvo za osteoporozo Nova Gorica Izdajatelj in lastnik: Goriško društvo za osteoporozo Nova Gorica Lektorica: Zdravka Kante, prof. Idejna zasnova vsebine: Ana Anita Mokorel Oblikoval: Blaž Erzetič Fotografije so prispevali članice in člani društva Tisk: Grafika Soča Nova Gorica Naklada: 700 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 061.2:616.71-007.234(497.4Nova Gorica)”1998/2018” GORIŠKO osteološko društvo Nova Gorica Goriško osteološko društvo Nova Gorica : 20 let / uredniški odbor Ana Anita Mokorel ... [et al.] ; [fotografije so prispevali članice in člani društva]. - Nova Gorica : Goriško društvo za osteoporozo, 2020 ISBN 978-961-07-0142-2 1. Mokorel, Ana Anita COBISS.SI-ID 29175555






Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.