Page 1


v´

Æƀk¹®¹ŦŰŮŰŮs‚¢Ŧ‚Ÿ sœàà œ àk‚¢Ŧ#Ʊ ’®sŰŮs‚¢žsœààk‚¢Ŧ#Ʊ ¥àà ¥ à ‚‚ààà vàà “žĄƁŰ»ſš¥àà ‚àà ‚©©eٓàà “ à ‚©©e€ààks®Ŧ‚©©eٓàà ® àd©7 ‚© ®àà ƁŮŰŮsàà¡^ààŰ®ààd©7 ‚© ¡ű ųű“àà “ à

»€¡Ů‚¹ „àà Ůs¡ű ųű“àà

“8ŦŰſsŰŮ #€©k¹Œ“8ŦŰſsŰŮ ƒàà ƒ ࢂ#ġ Œ©¹űŦŧŦ“ Š“ƒàࢂ#ġ àà Ŧ à ž‚¢ ž‚¢ŧ ŧšš Ŧ‚¡ű þ€©k¥ ƀŮsf8àà Ŧ v à Ŧ‘¥P vàà Ɓق7ſsŧŦ“ vàà Ŧ‘¥P >ſsv “ž #Ůű“>ſs v “ž “à ’àŸ ŰŮ űŦ €à¡s7 ĄŮŰŦ“à

Ŧ®sŰŮs‚¢ Æق¹Ůsf8 Ŧ®sŰŮs‚¢ t© šŰsŸŮقƫ #v Ŧ®7`Ůst© šŰsŸŮقƫ š s űs ű s Ů Ů ƫ vàà “žŰŮ®Űs t©àà šs¡űs űŰsŸŮقƫ #v Ŧ #v Ŧŧ“©dƁƀ€ 8=ſ“ ųق¢ŰsŸŮقƫ #v Ŧſ€ũŰŦ‚’Űِ©ckŽ´8 ŦŰsŸŮقƫ €ksŽ“jd‚©ũ³´8 ŦŰsààŸŮſ€vs®8Ɓƫ #v Ŧ®s ‚ Ąsƀٓ s¡®¢Ů‚ſ“ ŰsŸŮ’¹vàà “žűŦ®8jàà>ĄƁŰƫ #v ŦĄƒ¡‚“

93

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

‘àà ‘ à¡Ŧ#v vààà Ŧſ€ ‘àà¡Ŧ#vàà Ŧſ€ààŴsàà Ąs>©s¥» Ąs >©s¥»®s Űſ“ sj ƒeŰŮŦŰŮ sj ƒeŰŮŦŰŮŰŮŲs>Ŧ ŠŦƁŰŮƁ€kk¹® ŠŦƁŰŮƁ€kk¹ ®ĄŰs¥8 Ů Ųs>ŦĄs’ Ųs>ŦĄs’sj ƒe s‚¢„àà „ à’’àà s‚¢„àà’àà“8»ŮŰŮ s‚¢űŦƀŮsf8àà 8 à

s‚¢űŦƀŮsf8àà Ŧ#ٓ ® ®8fàà f à ƁŮŰŮv ®8fàà ƁŮŰŮvàà Ŧ‘¥P žsj#€Ů… žsj#€Ů…s¹Ŧۏ`f ŮŰŦ“ŰŮž‚¢Ų ŮŰŦ“ŰŮž‚¢Ų‚¤j¹ƁŹŦŮ ‘©¥>ŧsl8ŦƁ ‘©¥>ŧsl8ŦƁŮŰŮ€¡€_ ƒ©¡’>©¹űŦ ƒ©¡’>©¹űŦ#v Ŧ…= ŮŰŮ…s¹ĄŦ‚àà ‚ à ŮŰŮ…s¹ĄŦ‚àà€àà©Ŧ“® #€ ƀŮsf8 Ŧ #€©k¹ ®87Ŧ‚Ąs’8¥ »€©8>Ųs>®i© ŹŦŮƁž‚¢ŧš’v7>‚¢Ŧ#Ư ٓ v “ž~bàà Ɓž‚¢ŧšŒ©¹ſs©vàà Ŧ‚8l s¡t©àà šŠss€¡ŰŦœž‚’“’¡³€kŸs¡«àà¡ #€¡“ ſsv “ž®œ8 “

üĄƁŰ’g©ŮưƮsƯĢ‚9¹Ŧ€ŦŰž‚¢ŧšŒà੹#ư #€¡ŰŦœ‚cŮۓ

»Ůۓ ®ſs8¡sžƁvàà Ů’ĄŦ’‚™s’¹€¡Ŧƀ€¡Ů ’©“s®j¡€»Ů‚àà©¢®ŮŰŮſs8€űŦ®àà¡ss¡ #ٓ žŦŰšŮŰŮs€©k¹ž‚¢ŦŰvj>ſš€kk¹® űŦ€dƁٓ ®ũ´axk_Ɓ®œ8‚¢wsŮŰŮ ſ²©>¹Ŧ»€s¡®…s¹ũ´aŰŮſ“ ſs¡‚ſš ’ ‚Ÿ‘¡ŦƁ€àà Ű®slš’Ą‚8j¹ĄeŮŦ“ààƁ s‚¢ſ€ősŮŰŮ’gbk’’¹®àà8Ɓ#€s¡®’ŦŮŦ …¡ŦƒŦŦŰ’gbkſšŰŮſ“ ſs¡‚ŠŦƁŰŮ»©Ů® #©k¥ ®ŦŰŮŰŮ’ ‚ŸƁ©Ů® ƁsààŮsjžűŦ®àài© ’àà¹vàà Ŧàà©Ů‘àà©j’àà €ŰŦŮ®_=s‚¢v©s »ŮŰـ™Ąsſ“©àà “ űŦƀŮsf8àà ŦsŦŰv©s ‘àà¡Ŧ»s®j¡€’àà87ŦƁ s¡ž‚¢ŧš’àà>©¹»ƀ€¡Ů…šv_ »ŹŦŮŽsj8àà Ů #€ق¹®‘©o‚œ¡Ů®_¡s‚¢¡s Ɓ Ɓ‘ƒĄsŮŰŮ‘©¥>ĄŦ‚‚8_©»®sŰŮs‚¢ųƁŰ žsŝŦsŋ“jd’¹ŮƁŰ®Űs¹’®7`Ąsv s ‚¡ű ſšv79‚©ovs ġƳv ¢űŦ„žق»ųƁŰ‘¡Ŧ »Űs¹‘¡Ŧs#€k¹®ƀ€sàà_ŮŰŮ…s¹ũۓ’ŦŰ sƁ€ks¡®ٓ7l»®œ8‚¢Ɓàà s¤ ŦŰsŸŮ®Ŧ“ UŰ‘©űŦƁsfق¥ij…¡ŦƒŦ»ŧsl8Ŧ…ààs¹ űŦƀŮsf8 ŦĄs¡ŦƒűŦ®¥¡#¡“ ®ƁŰ’ƁŰ®œ8“¹‚Ŧ Ąsvj>Ɓ skſšŰŮſ“ ſق¹Ŧ€©žſs¡‚»s‚¢


ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

92


ŪŮŦ“

ő“„©ŰŮ®´ Ŧ‚©ĄsŰs8Ű‚ s ’ق«¡Ą‚©œ8 Ů

vfƁŻ´ ŦĄűs<Ąsa… “žŰŮ’¹®sàà>¹ Ůۓ ‚%ق¹űŦ‚Ŧ»€Ŧ’8‚¢ź€ŦŰ’ds®“j »Ą€Ůۓ ‚ſsk¥àà Űs<k’“œk¡Ŧssàà8„©iž ſ´©¢Ąs8„©iž„©¡Ű#ٓ€Ŧ“ ®“sƁŠàà s Űُs¹ĄŰs© “‰fs»v Ŧ“ ſ´©¢ſsŦ“űŦ ƒ©‚žs’¥7 ’“œk¡ŦŰŮv¡“aűŦĄűs<Ąsa #€k stŦ‚Ɓ€kk¹

91

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

ˆ7™ųŦƀűse’8>ŰŦ€‘©ŰƁŮˆ “’¹®sűƁ #€ Œ_¹»Ů“ƀ€ €Ŧ“ ’’“sl8’¥k¡Ŧ’ƀŰs Ŧs®s €jü »Ů‚¹źŦ‚8Ŧٓàà ®sàà>8Ŧƀƒ’ٓ“‘˜Ŧ‚Ɓ ƀ€Ɓ‚ž©¥àà_Ɓٓ źŦ‚8Ŧsl8%€àà ŰƁšŮs¡ ®“jĄŦ‚àà ŮŦŮ’®àà¡saŦ‚‚©àà ĄŦ‚àà ’ŰŦ€_sĄƁ#€àà ®‚dv Ű‚làà ŧ´gŦƁ

Űs_8ŦsĄ‚©œ8àà ŮűŦſ´©¢Ąs8„©iž„©¡Ű ŰŮŽŦàà8Ŧ^k‚xàà¡Ɓ‚Ɓ®àà´ Ŧ‚©ĄŦ“àà8ü #ŮŦŮ‚7 v Űő“„© Űs_8ŦsĄ‚©œ8 Ů’ƀŰs Ŧs®s €jüū‚¡Ŧ ŰŮ%ق¹Űsààl Ŧő“„©ŰŮ®àà´ Ŧ‚©ĄŦ“àà8ü Űِ¡Ŧ‚…ààs¹ĄŦ‚s8„àà©ižźŦ€ŦĄs8àà ŦŰ Ąs®àà ۂŰŮ„©iž‘¡Ŧ€Ű©»Ąűs<Ąsa ®¡sàà sk ő“„©ŰŮŦŰĄŦ’üfĄűƁŰ’s7àà ĄŦ“8üŰsàà_8Ŧ’ũŰŮs7ſšƀ€kŦق¢’àเق¹ #ق¹®ŧ‚ààŽŦ8Ŧ^k‚xàà¡Ɓ‚Ɓ®àà´ Ŧ‚© ĄŦ‚ų´»’üf‘¡Ŧ®¡sàà sk s%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ ũۓ’Ąűsàà<’üf®iŦs®¡sàà sk „©¡Ű#v‚¢ŰŦ‚ààs8„©ižŰs¹ۓ8àà ŮŰŮƀ²àà¡Ɓ ®>©ižƁ®kĄsĄ‚©œ©žs%ŮƁƒŦſ´©¢Ąs8„©iž «¡ŰŮƁ®¡s sk ’üf‘¡Ŧ®iŦƀ€kŦق¢ŲŰŮš #¡Ů‚¹‚©œ8 Ův ŰŰŮŦŰž‚<’Ŧ‚©œisũs©ij «¡ق‘¡ŦƀűseƁ’s űŦ® ŰűsŰŮ»ĄƁ’8f¢’ ŮŦ€dƀŦ‚j’»…ààiƁŮ»Ěsª«¡»’s¡ŦŰ„à੹ űŦĄŮŦ€dƁ®´ Ŧ‚©Ąsi©Ɓ‚¡Ɓs`űŦĄŮs¡ű †=_ ŦsſsűƁſŦ‚8 Ů®`= Ąs„¥ ſŦ‚8 ŮűŦi©’gi‘¡€kŸƁ’s¢Ŧ€Ąs’ “žŰŮ


ſ“¢s“¢

s…f¹‘¡Ŧ €k¹®ŮŰق ŰsŸŮŦŰsj

Ąs’8 Ű‘¡Ŧ’<©8ŰŮƁق©¢® wsƁ’8Ű‚àà vŜ’®àà7` t7 Ɓٓ ®‚ ĄƁŰ‚Űsàà_ #ٓ ®قŰŮŮŰق Ůs<¡Ŧ ’¹®¡sIsàà ĄŦ‚ààƀŦŰ‘àࡂ8l €ki’kàà sž…f¹űŦžƁŦ€ۓ ’ Ÿ“űŦ’¹v Ŧ‘¡Ŧ€kk¹®ƀŮsf8 Ŧ €kk¹®d Ɓƀق¹ƀŮsf8 ŦſšŰŦŮ² Űs¹üŰŮs¡’s ŰŮũsƁŦtiŦ ƀŮsf8àà ŦŰŦŮ²®7 Ąsàà…f¹űŦ #€k¡sM

ƀsœàà_ŦŮ vàà Ŧ€l †àà`=8 ’¹ĄŮŦ‚Ŧ%vààf¢s¥¡‚šŮŰŦƁŰsàà €kàà “ž®€ki’kàà sžĄs…f¹ #€“ ®ŮŰق ŰsŸŮ‚8_© Ų“ws…f¹’k sžĄ€kiŦ‚¡ű ’‚j¹Ų“‘àà¡ŦƁƀ€àà ‚j¹Ůs¡ű “i’ŦŰſقàࢮŦ‚7ũۓàà #€_¹® Ɓ ſقàࢠſ€ààš “àài ’àà<©8 ŰŮ ®7`Ąs’8àà Ű»ſšĄsƀ‚l ŰŦ‚Űsàà_vC®ààق¢ƁŮƁ«àà¡

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

90


®ji

’¹v ŦƀŮŦŮſsàà_…Ɓ²ž«¡ũsg©gCx¡s 2®8 sk_ŦƁŰ®8=àà ‚ 3Ůs<¡ŦŰŮŰŮs…g ®8©`=àà ®¢²¡Ɓ«¡ſŦ“k’ſsààŦ““ŰŮ ‘¡s8àà Ŧ^ۂžŰs©àà>»Ů‚’‚`ükƁv79 Ůs8 Ŧ"®sj¡‚€jü‚8¹Ůˆàà “’¹…Ɓ²ž ſŦŰs¥jűŦĄŮŦ€dƁ"®i©ŮŰŦgüƀsœàà_ŦŮ ®sŦ““’¹€Ů®ſs_v Ŧƀ€ žsŝŦƁŦ v7àà>»€ŰŦŮۓ ‚®¢€űŰŮŰŮsƁۀžűŦ’¹ ŰŮsƀ²¡Ɓ’ƁŮ‘¡ŦٓààƁűŦ’¹®sŦ““’ Ą‚8_©®8 skàà_ŦƁŰ®8=àà ‚ »€Ŧƀ‚l® Ɓ€sſsŦ““ŰŮ®8=àà ‚ 3…Ɓ²ž#€ŰŦŮ ’¹v Ŧƀق¹’©¥Ÿ“™“‘¡Ŧ‚2‘¡€ŦƁ€ŦƁ ŰŮ‚©©e»ƀŮŦ“s ĄsaŦŰŮ®“¢‚¢ŮƁ‚©©e ƀŦ‚j’ŦŰٓ ĄsààaŦ®ŦƁŰ"ſƁŰŮ€k¡š‚ ĄŮs¡ű‚Ŧ€Ŧ“®‘¡€ŦƁűŦ®¥¡ſŦ€g„žŮŰŦŮ ƀ²¡Ɓ’ƀŮŦ“ààs ĄsaŦv©`=àà ĄƁŰ‚àà «¡ƒ©®8 sk_ŦƁŰ®8= ‚ #ŮŰŦœſŦ€ű‚ ŰŮſšűŦ€Ŧ“®ق’¹v Ŧ®8©`= ®¢²¡Ɓ ſŦ“k’®¢€űĄŦűŰsàà_ŪŮŦ“s®¡ƁŰs¡ƁŰ #€k¹ƀŮsf8 Ŧ®8csü‚¤ ƁvƁsgŠ7k«¡ űŦſšŠ7’Ɓ‚8j¹Ų‚8àà ŦűŦv= ‚ ŮŦ‚Ŧ #€ŰŦŮۓ ‚Ą‚³s®sj>Ɓ®ŦƁŰv´

89

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

 sžƁſ€Ŧ“ ŰŮŮŦ‚ŦĄŮŦŰŦ‚©Űs8Ű s«s©ž’ſŮŦŮ

2ŰŮs3 Ůs<¡Ŧls ®8= ‚

ſsŦ““

†©=_‘©k¦jslš€kk¹®vs¡ŰŮ žŦ€Ŧ‘¡ŦŰs¹Ů“àà ۓ ’’¹€Ů®ààM ’i<Űٍ©gC‘àà¡Ŧ#€kŮ®žsŝŦŦŰ v¹Űs_s®sàà>ŦŰs8ŰŰŮs’s¡ŦŰ “<àà < à_ŦŮűŦ‚f€€kŸ ƀ€ žsŝŦſs¡“<àà_ŦŮűŦ‚f€€kŸ _ ‚ž«¡’’¹v Ŧ ƀŰsŰŮ’skàà_ ‚ž«¡’’¹v Ŧ Ųs>Ŧ»őŦŰŮŦ ٓ ƀŮsf8 ŦƁŲs>Ŧ»őŦŰŮŦ ŮsdŦ’v7> ĄŰƁskŒi8=ŮsdŦ’v7> sžũs s7ŰŦ x¡s8#€Ŧ’8f¢ sžũs s7ŰŦ ©gC‘àà ‘ à¡Ŧ €Ů®ſsàà_©gC‘àà¡Ŧ sW’àà ’ ๠Űs¹Ů“àà ũ´¡sW’à๠…©ž lƀ€kk¹®k©…©ž àà79 Ɓ Ɓ Žsàà ŰŦ vàà79 ſ€Ŧ“ ®k8Ąsls©žſ€Ŧ“ €k8> ®¢€kŦŰŰ žsœk Ŧ‘¡Ŧ’¹ ®8Ɓ®8‚ààŦ‘¡Ŧ’¹ à àbŦŰŰŮ ƁsŰs<ks’ààbŦŰŰŮ Ąsق¥¡ƁŰ ‚c€ƒ©قĄsق¥¡ƁŰ Ů‚©¢ ®ŰŦ‚ ®s>¥¡ſŦƒ©ق©¢®ŰŦ‚ ®„¥dkŦŰ #€k¹®„¥dkŦŰ

ĄŰs©>€k8 ŦŮŰsl Ŧ®¡s¥¡‚šſsggü ‘fi€kk¹‚¥®8’¥k¡ŦſƁ€ààŮŦ‚ŦűŦ ũŮs‘¡ŦƁ€kk¹®«ŸŦŰٓ ƀŦ‚ààj s¡Űs¹Ů“àà Űsàà8Ű«¡ƀ€ààkŮſsàà_ Ą“<_ŦŮ‚¡sźű“#v Ŧ>© Ą“<_ŦŮ‚¡sźű“#v Ŧ>©s“Ŧ ŰŮũs s7ŰŦũsdsbſsWŰs¢ŮĄ ŰŮũs s7ŰŦũsdsbſsWŰs¢ŮĄŦ‚8¹Ů ƀ€k>¡“ſŦ“k’ſsœ©_©ƀs ƀ€k>¡“ſŦ“k’ſsœ©_©ƀsœ_ŦŮ ’¹>©s“Ŧ%vf¢©gC‘¡Ŧ®iŦ ˆ “ٓ©gC‘¡ŦŰŮ®i ŰŮ®iŦ‚©e8 ſŦ€gƁ®8©d“Ąs ’ ſŦ€gƁ®8©d“Ąs’sàà_ ƁƀŮŦŰŦ»®àà ® às¢š»Ž ƁƀŮŦŰŦ»®ààs¢š»Ž‚àà8k¹ #v Ŧƀ€ Ůs<¡ #v Ŧƀ€ Ůs<¡Ŧ’“ ŮŦ‚Ŧ‚œ¡ŮũŰ ŮŦ‚Ŧ‚œ¡ŮũŰs7’ Űs¹Ů“ ۓ Űs¹Ů“ ۓàà ’ €kk¹ ®Ųs>Ŧ Ų €kk¹® ’àà ’ à ۓ ’àà ۓàà7< ſ€Ŧ“ »® ۂ »® ’àà ’ àſŮŦŮ àà ’ààſŮŦŮàà sžƁ €k8>Ą€¡€Ą €k8>Ą€¡€Ąsls©ž ٓ ƀŦ‚jĄslkfiĄ ٓ ƀŦ‚jĄslkfiĄƁŰ’¹


®ji

űƁ‚sſVŒ_¹ ®¡Ŧ“k s®“

®¡s sk ’“®sk©>k© ƀsœ_ŦŮſsggü ¹Ɓ®¡Ŧ“k sűƁ‚ŽƁp>€¡€®¥©8V…l #€€ «¡Ÿ“‚ šžŰ€k sˆ7‚®¡Ŧ“k ws’¹vàà Ŧ®¥©8V†g«¡‚àà šžŰ€k

ſŮŦŮvàà ŮűŦƁĄŰ“¹tàà »®¡Ŧ“kàà sűƁ‚ ’©¥7àà ƀ€Ɓ‚àà_©žt¡‚Ś¡‚ űŦ®b©ü€¡Ů #ٓ ® ®¥ ƒž_Ÿſs``=8űŦ2€jŦ‚©ű3‚8¹Ů ©v ‚ž‚ Ɓ®sk©>k© ſs¹Ů“¹ſs8 Űsj© ’“©gC‘¡ŦŰŮ%€ààk¹®€©¹o®sg©gC žŰ€k ŰŮ®¡Ŧ“k sűƁ‚sſV®¡sàà sk #¡€ «¡Ÿ“‚ š «¡ Ŧِ©>i¹’’¹ĔĮĒư’ž“ “‘©;Ɓ‚ž Ÿ“‚ šžŰ€k ®¡Ŧ“k ss»v Ŧ`8Ž“i

ŰŮ®ۀk ‚©®¡Ŧ“kàà ſŮŦŮvàà ŮűŦƁ«¡ #v ŦŶs7ŰŦ ®i ŦŮų“¢ŰŮ‘©;Ɓ‚ž‘¡Ŧ®Ŧ“©ĄsŽ€ŰŮ ®¡Ŧ“kàà ƁŽŮsdűƁ‚ààws’¹ŮŰŦŮٓààƁ ’©¥7 ĄŰ“ƀ€‚©¢ĄsŽ“iàà ŰŮƁٓàà ® #€k¹®Ŧ‚ŦŰſ€¡Ůſs¥Ŧ

UŰƀŦŰƀ“BsŮŦ‚Ŧ®¡s sk †©=_Ąsƀ“© űŦſŦ“®#€Ů®©7bق Ąűs©’¹Ŧ‚ŸقĄŰs©>ĄsƀŮsf8àà Ŧ«¡‚8“© 8>© ‘¡Ŧ#ŮŰŦ€ۓ7ƒŰĄŰs¤àà ‚ s ’ĄŦ‚ €Ů®†©=_€k8>’¹Ąƒ©ŸŲsàà Ŧ‚ŦŰق #v_œŦ‚Ŧs¡_Ÿ‘¥ Ŧs´9 Ąƒ©Ÿ’ààv¡“űŦ‚ŦĄs8àà>© űŦĄŰs©àà> Ąƒ©Ÿ’‚ƀ€©¦©žĄs8àà>© sŦ€©ŦŮ®’à๠€ŰŦŮűs©€©8àà 8 à>’¹ Ɓ_Ÿ‘¥àà Ŧ#€ŰŦŮűs©€©8àà>’¹ _œŦ‚Ŧ Ą€k’8 ŮŰŮv_œŦ‚Ŧ žƁŮ ‘¡Ŧ#€ŰŦŮŰŦ‚ààžƁŮ gü ĄŰs¥jsſsààggü «¡ űŦ‚Ŧv¹‚àà «¡ ŦŮss¹ ŰŮ vàࡓ ƒŰ ’¡ŦŰŦ Žs ŰŮŮ Ųsàà Ŧ‚ۓàà7 8Ŧ ŮŦ‚Ŧ ĄŰs8Ű Űs78Ŧ > #€k8>

®8>¡űĄsžŒ¹ƀsœ8 Ů«¡v s sſŦ€kjàà_ŦŮ ƀŦŰق’‚`ükƀ“© Ųs Ŧ‚ŦŰق€Ŧ“®’¹ Ąs8>© ق7_©žŽsŰŮ»€Ů†©=_…k8Ű #€k8>Ą€¡€«¡‚8“©v©kŦ †©=_Ɓ«©‚8“©ũsg©gCƀsœàà_¡sűšſsggü ’¡ŦŰŦŽsààŰŮſ“àài®œŰs¹ƀsœàà_ŦŮŰs¹Ů“àà €k8>ſ€ũs¹‚’¡sž‚®8©kŦ®k¡“Ąsƀ“©àà ‚ŦƁ_Ÿ’©¥7 ‘¥ ‚ŦƁ_Ÿ’©¥7 ‘¥ Ŧź´ ‚’¹ űŦŦŰſšſ űŦŦŰſšſŦ“®Mvàà_œŦ #v‚¢®>¹ €àà € à¡ €àࡀƀ“©àà ‘àà¡Ŧ žs žs®s¢«¡‚8“© ‘¡Ŧ ‘¡ŦŰŮ#v Ŧ’8‚¢ ‚œà œ ‚œàà>«¡ƀ“©àà … àf ŰŮ ®8àà>¡ű …àà …ààf¹ sŮ“à “ sٓàà ®ƀŮŦŮŰŦ‚ U ƀŦŰ ű‚àà €Ŧ“8 UŰ UŰ #€k¹® #€k¹®ààs¡űŰŦŦŰقàà Ą“œŦ Ą“œŦ‘¡Ŧ8àà>© ‘¡Ŧ Ą“œŦs Ą“œŦsààŦۆ=àà_ v¡“‘ v¡“‘©©dĄŦ‚ٓ“

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

88


ſsààlàà

ſ“8¡űv ŰŮųƁ‚ ’s ŰŦƒư ‘¡´šžs’7k ƁŮűƁŰųŰŦƒ¢’%‘¡´šžs űŦ’sàà ưƮƮƮſ“8¡űv ŰŮ‘¡Ŧ»ƀ‚¢Ɓ‚ž“űŦg’ űŦ…©ŸsfŰŦƁ‘ààƯģyĢſűƁ’àà©ƁŮۓ¹’“¢ s’¹vŰųƁ‚’Ɓۓ¡ŰŦƒģĢvj©’‚8’àà

Ɓۓ¡ŰŦƒƲƳ‹i7ŰŦ€¡‚ ’k¡ƒ€ŰŮưƮſŮƁƒààŦ ƀŰƁŮſ“8¡űv ŰŮ«¡‘©k¦j#v ŦقžſšĄŦ‚ààŦŰ sƁۓ¡ŰŦƒġưvj©’s¢Űs’“¢űŦžŰĄŰ“Ŧ‚¤Ŧ ưģŸ“j<űŦ#€ ’8 Ɓ‚’k¡ƒ€ŰŮưƮŧsàà>8 ő‚l ŰŮ’¹ūŦ‚‘¡ŦŰŮƀ€ ’™‚ſ“8¡űv ŰŮ ſƁŰsœ¢"ũƁŦ’gbkŰŮ‚©;àà “¹"³"őƁ‚8 s8“ #€€ ’8 Ɓ‚Žs>kl¹ſ“8¡űv ŰŮƯư€ ŰŦƒ¢‚ œ‚Ɓŭs ſ“8¡űſs8 ŰُgƁjv“l ĄŦ‚ ƒ7àà ’ sàà €kŸƀŦ‚j’v ŰŮ’kƁƀŮűŦŰslš  Ŧ’ſs8 Űُ©Ů‘©j’ٓ ®’™‚ſŦ“ #€“ ®ƀ€©sžŰĄŰ“Ŧ‚¤ŦŰŦ€sĄs’j>< ‚“©àà>¥i¹«¡’id8ƀ€àà ūŦ‚ſ“8¡űſs8 ŰŮ ſs8 ŰŮųƁ‚v©“kPűŦ7’¹€ٓ®¡s©s¤àà Ŧ ƀق¹ĄŰŦ€¡‚ ŦŰslšs©s¤ Ŧˆ “®s8 sſ“8¡ű ŪŦ‚©ſŦ“k’ŦŰ®j¡€ſ“8¡űſs8 ŰŮs©s¤ Ŧ#ٓ #€k¹®ŧ“>ü®s8 s

87

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

’© ƁŰŰŮ® Ŧ‚©ƯĢƳ/ưŲsHŦŒ_¹

ŮƁ€Ɓ€k¹®‘©oŦŰ’©àà ƁŰŲsHŦűŦ€ŰŮ #ŮŰŦŮv©sdŰs¹‘¡ŦŰŮŽs ưĢ ĄsŲ sHŦ‘¡‚œŰƒv>©ŰŮœŰƒŲsHŦ‘¡Ŧ ‘¡‚‘ ©œk #v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚ſslƀŮۓŞų‚ ŰŮĔǥŀŀļŃĬŃűŦƀ€àà v7ſ“ààk¹s’¹®àà sHŦ vàà Ů’ĄŮ´©ƯƴƮĢŽsàà ŰŮ®“kĄsg¡‚š ‘¡Ŧ#v Ŧ’8àà ŦŮſűƁž‚¢ģưƯ/ƱĢ’¹ٓƀ€š Ųs“‚ v¹‚ ‚¡€žs’s€dŲsHŦ^k

œŰƒŲsHŦ‘¡Ŧ#€ ĄŰŦœsſ€dtsƁ ƀŮŦŮų‚‚«Ÿ“¹^k ƴģƁœŰƒ^k Ʋ’ #€

sàà Ɓ‚š3ŲsHŦſ€dŰŮv¹‚àà «¡ſs©¦€d Ąsv ¹‚ ‘¡‚œŰƒűŦ®¥¡’¹’© ƁŰ2đŀňńʼnĬ ƯĢƳ/ưƀűŦ€Ŧ’® sHŦ»v ŦŲsHŦŰŦ¢’¡s‚

#€ق¹Ŧ€©ž€“žſ“©i©«¡ųűŰŦ’ƁŶŦ‚© ’‚`ükٓ Ÿ“ŰŮ’àà¹œŰƒŲsHŦ’¥‘¡Ŧ ’© ƁŰŻ‚ Žsj ĎĬĿǥŕįĬ’gbkŰŮ»v Ŧق €Ŧƀق¹ſŦ“kŲsHŦſs``=8#v Ŧƀ€ Ŧ€©ž €“žſ“©i©«¡űŦ…©ŲsHŦ‘¡Ŧv Ŧ‘¥P’¹ ®¥¡s Ɓ‚šv¹‚ #ٓàà ’8 Ɓ‚®Ŧ‚Űِ ŧ“>üſslŲsHŦĄsv ¹‚àà ‘¡‚œŰƒűŦ ƴƲƁ®sl€©“űŦ€ŰŮưƳŮƁ€’¹ٓ ®


€Ɓ®¡s7¡ű

€©Ŧ€‚8_©®‚Ąs‘¹“ƀŰsŰŮ ƀ€k¹‚vŦŰs“Ɓ€“àà v> “Ąs’_¡ŰƁ Ɓv Ŧ®‚’i©àà Ɓ«¡‘¹“’¹€©k¹vŮ#€“àà #ق¹ƀŮsf8 ŦſšűŦŧš®¥¡Ůƒs¡ƁŧšŰŮ€¡s7 #€©_¥vfàà ‘¥P€sŦŰ“źŦ‚ Ŧvàà “ž#ư ‚àà ®8ƁƁ€‚©¢®ŰŦ‚³ss“vààs‘¡ŦŰŮ ƀ€k¹‚vŦŰs“»€ ‚Ÿ®ſsv “žĄƁŰ‘¹“ #€“ ® Ɓƒ©W€¡sſsv “ž»‘¹“űŦƀŮsf8àà ŦűŦ…©ž#Ʊ #€ s®‚ŸűŦĄŰs ž‚¹űŦ’Ɓ¬àà©’‘¹“űŦƀŮsf8àà ŦűŦ…àਫ਼#ġ ‘¹“‚ Ąső‚7ŦŦ‚¡ű»€©k¥ƀŮsf8 Ŧƀ€kk¹ŧ‚Ÿ #€kk¥ŦŰŧ‚Ÿv “žĄs“€kŦ“®M ŰŮv Ův¹‚sŦŰ‚cŮۓvj>Ąs“Ŧ€8Ŧ#Ģ ŰŮŦŰ‘¹“„¤ »€©s8>¡sslš…¡ƁŰvlź´ ‚ٓjŦŰſš’¹®sŰŮ»s“…¡ƁŰvlź´

#‚8®i©© ƀŦ‚àj ¡sà Ɓ €¡€Ąs‘¹“ ƀŦ‚j’€¡€Ąs‘¹“ ®àà“`= ũsààgid8 ƁŽ€’àà’¹€“àà ®’™‚ %€ks»ŮŰŦŮ®œ8>ƀsœ8 ŮőŰs Ɓ€“ ®t`‘¹“‚ ’¹ŰƁVsàà sĄsŽŰƫ î €¡ŦűĄs“U ŦقűŦ…©žv “žſق¹ž‚ĄŦ‚ #€ƁŰ®Űs¹’ ſŮƁŮűĄŦ‚‘¹“‚àà ƀ€kk¹ƒ©WŮŦ“ƁsŲ‚ƫ #s®‚ŸƁs®¢Ů“š Œi8=Ąsvj>ĄŦ‚’¹‘¹“ـd8Ąs‚àà ƫ ####Ɓũۓ»e‚¡ű9€ŰŦŮقŰs¹ſ€ ’’¹€ŰŦŮŸƁ‚àà ‚àà s‘¹“® ‚‘©k¦jƫ ƀŮsf8 ŦĄŦ‚ŦŰſs_8 “ž€k¹®«j¹Ą€87ŮŦ‚Ŧ #€kk¹ƀŮsš‘¹“ƀsœ8 ŮűŦ ĄsŽVٓàà ƀŦ‚j’€¡€Ąsàà‘¹“‚8àà_©ƫ …s¹Ɓſقà๫k Ɓ‘©¥àà>ĄŦ‚»ƀ€ààkk¹«k #€ŰŦŮv “žŧsl8Ŧ ũs¹‚’¹€ŰŦŮٓƁĄŮ€ààd8€¡€Ąs‘¹“ƫ ŦŰĄ‚œŰƒ’©s»vàโ‚sƁ€ŰŦŮĄ‚ààž‚ Űs©>»ƀŮsf8àà ŦĄŦ‚Ɓ€kŮ®ŰŦ‚…àà “žvC #€k8>‚vŦŰ ƒl<ĄŰ“Š7k«¡’s‘¹“®ad‘àà©k¦jƫ #€k8> ‘¹“ƀsœ8 ŮűŦƀŮsf8 Ŧũ´¥_ sŦ»v Ŧƒ©Ÿss‘¹“űŦƀŮsf8 ŦŵŰŦ“’¥k¡Ŧs ƀsœ8 ŮűŦƀŮsf8àà ŦűŦ„žvàà Ŧ‘¥PŮŦ‚Ŧ® ‚ ’¹€kk¹ƀ€s_ſs_8 “ž‚ŦŰ®¡sĄƒ‚»‘¹“ #ŮƁŰ®‘©űŦvs €kŸŵ‚ŰŮ’87Ŧ sŦ»€©k¹Ųsàà>ŦŮŰŮ»Űs¹‘àà¡Ŧ® vàà Ŧ‘¥P űŦt‚ۓ ’sj ‚¢Ŧ#vàà ŦjCsŮŰŮ‘¡Ŧ ſsv “žĄs“’Ɓ€©k¹ƀŮsf8 Ŧ‘¹“ƀsœ8àà Ů ſsŮŰŮŲs>Ŧ»€“àà €ki®i© ’¹€©€ƀűsŦ #ٓ€Ŧ“ ¹Űs©> űŦƀŮsf8 Ŧ€dvàà “ž‚¡űŰŮs“…¡Ɓۏ¥àà_ #v ŦŽ“jdũ´¥_űŦ®¥¡»‘¹“

#€©Ův¹‚»€¡Ŧ’8‚¢ſsv “ž~b

ƀŮsf8 Ŧ‘¹“ƀsœ8 ŮűŦ’¹vàà ŦŰs‘©ƁŦ‚¢Ŧ#ģ »€Ŧƀ€àà €kiŮs¡űſsvàà “žĄs“s¡Ɓ€©k¹® s€©k¹ƀsàà“¹®j¹ŦŰsààlš»®à঩s€àà©Ŧ“® #€ s‚ŮŰِ¹Ɓ‚vŦŰ»ſ“© ´©žŦ ƀsœ8 ŮűŦƀŮsf8 ŦűŦ„žſsv “žvàà Ŧ‘¥P#Ʋ űŦ€dvàà “žſق¹ŧ“ ‚#ٓàà «àà_ ‘¹“ ’8s¡žs©8Ŧv “ž’¹€k¹®«j¹»‘¹“űŦƀŮsf8 Ŧ #ٓ ¹ſšũs¥¡‚CűŦƁ sŰs¹žsWŦűŦ„ààž»®¢Ů“šűŦĄ‚©¢“iĄŦ‚àà#Ƴ €¡s‘¹“ƀsœ8 ŮűŦƀŮsf8à Ŧžsœk’¹®s¥ ŮŦ“ƁŲ‚’i©àà Ɓ’ŦŰſš‚àà »‘¹“ƀsœ8àà Ů €©Ŧ€ ®ad#€©k¹ƒàà©W®“ ’¥Ŧàà9ƀ€kk¹ősž ƀ€kk¹ősžŮŦ“ٓàà ƀŦ‚j’»‘¹“ĄsààőŰsűŦ ‘¹“űŦ»U‚¢ųƁŮs¡ſق¹žsjűŦ„ž#Ư vs¡®8ŦŰ’ààŰŦűsŰŮ’¹€ŰŦŮ®àà“`= s€k¹®«ààj¹ŹŦŮŧš#€©k¹ƀŮsf8àà Ŧ #ٓ ® €“ űsſsv “žĄs’űƁŰ

ƀsœ8àà Ů «¡ ‘¹“ ®àà‚ «ààŸ“¹ v¹‚ s ’¹ vàà Ŧ Ɓƀsœ8 Ů‚ ®_ ‚Ÿ Ąső‚7Ŧſ€ ’8>Ɓűs ’_¡ŰűŦŦŰ€¡ŦűĄs“»ſš‚àà

#€k¹®Ŧ€ Űs¹Ż‚ſsàࡂs¡Ą‚sˆàà “‘¹“ƀsœ8àà Ů Ąs“€ààkŦ“®®8€àࡀĄs‘¹“#€ààk¹® ‘¹“ŸŦ“ŦŰŦűsŰŮƀűƁ‚Ŧ#€ààŰŦقŦŰũۓ žŦ€¹‚’¹€ŰŦŮٓƁ®“`=¡sj™ƀŦ‚j’ #€“ ®ƀŮsf8 Ŧſ€űŦ®s vj>ĄŦ‚ Ź“i Ɓ®¢Ů“š‘¡‚8j¹sſs¥Ɓſsű‚ŰŮsjàà €¡ŦűĄs“ſŮƁŮűĄŦ‚àà€©Ŧ“®ſs8Ŧ‚ Ŧſق¹ v>©žű³‚œ¡ŮƁ€©k¹ƀŮsf8àà Ŧ‘¹“ƀsœ8àà ŮűŦ ‘¡Ŧ®“`=üŰŮs¡Ɓ€©k¹„© ŦŰſsv “ž #€©ŮžsŝŦŦŰŰs¹ ſsvàà “žĄs“ſق‘©űŦžsœààk’¹Űsàà‚ v Ŧ®s¹ˆg#€©àà s7ſš’k¡ƒſŦ‚œ»€àà Ű® ĄŰŦ€¡‚ ŦŰ‘¹“ƀsœ8àà ŮƁ€¡Ɓ‚ŰŦűs’Űsàà«¡ ’#ق©¢®Msjàà űŦ®Ŧ€kŸvààƁŰs¹‘¡Ŧ#€àà©k¹ #€“ €ki®i© »€¡ŦűĄs“€©€ƀűsŦŴ“` ư»®‚‘¹“ƀsœ8 Ůsſ“© ´©žŦ‘©œs©ۓ ’ #€_¹®Ž“ ’g©ŮƱƮs ‘¹“űŦƀŮsf8 ŦĄs¡Ŧƒ ‘¡Ŧ‚sk»ŮŰƁš®ààŰŮ’àà_¡ŰűŦŦŰs“»‘à๓ƫ ‘¡Ŧ’¹vàà ŦŮ€©Ŧ“ “®Ɓźs»ž‚®8àà “ž ’ ŮƁ€»sj Ąs“€ Űv‚ ’’8>»vsb #€s€Ŧ“ ®s’8fŰslŸs űŦƀŮsf8 ŦŰs‚űŦ€dƫ € Ű»‘¹“ƀsœ8àà Ů ‚ž‚ sàà“ ـ< ٓàà ®‚őűsƁ …s¹“…àà¡ƁŰƁ #€s¡® Űs©àà>Ąs“»‘¹“ƫ ŦŰ «àà¡Űs Ɓ őűsàà ®àà8 »€ààk¹® ®àà¡ s “ ‚ƀ s “¹ ű Ŧ

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

86


85

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


őٓ¹

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

84


83

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


®Ŧ‚¢“©

#ق¹ĄűsŲ“¹sŰs¤ ŦƁ€© ŽŦ’ijűŦ»i© ‚s Ɓٓ†©=_s®8= ’’¹ĄŦ’<lsž“ ĄŦ‚®>©iœŦĄs‚i¡‚ŰŮŮƁű®i© “j ŦƁ«àà_ ®¡sžƁŰŦ®Ŧق…gtiŦƁق¹sžƁv Ů®¡sٓ ق¹ĄűsŦŰŽŦ“ sŦ€s¡’ŦŰƁ‚ Ąsƀƒ©œŦs #ٓ2‚l Ɓt 3Űš“Űs¥s ſš’“M’¹ »Ů‚¹Ąűsősk ‚i©€kŸŰŮƯƴƲƮ’ُ¡ŦƁŦŰŮĄƁ ®‚“8>¡‚¹sgŰŮſšŰŮ’¹2³“¹ŦŰŮvk¹3’ijűŦ ƁŮŰŮž“#v ŦŮŦŰ^k©>iſƁ…g³“¹ŦŰŮ…g’ Ąűs®8>¡‚¢ss¢š2ٓ7„¹¬©„¤ Ɓ3űŦ’=> #v Ŧ2«Ÿ“¹v “žŭ‚ ƀŮ3ƁŮ‚ſŦ“k’¹ق¹ Ŧ€ki¢Ɓ“˜ss‚àà8ŦƁĄűssàà2ĪńŅʼnįńŕįķ3Ą€ààj¹ €¡“¡Ů®Ŧق¢Űs¹’2ƀق’gbk3»ƯƴƳƮŰŮ‘àà>¥ Ąsi©‚œ¡ŮűŦ2ق©N€¡sĚsž3ƁƯƴƳƱŰŮœ‚7kŦ‚¹ ®“¡ƒ¡“iƁ®¡sjk© i©ƯƯƮűŦ…©ŰŮ’¹v Ŧž“ #ق¹…gĄsf¡Ŧ v “ſsŰƁŮٓ Ą‚k®¢€űŽ“ ŰŮ‘©k¦jƁŦ ‚8¹ŮƁƯƴƲƯŽs ŰŮ€©k¹ŮŰŦƁŦŰŲ“ sĄsžss .ƯƴƴƱŽs ŰŮ‘©“©¢ €¡“¡Ůsٓàà Ą‚k®¢€ű®ààs¡sžĄsŽsàà ŰŮƁŦ

‚s Ą€j¹Ąs…gŰŮ‚8_©Ɓٓsjk© ‚œ¡űsĄƁ ŲŰűs‚ …gŰŮĄűsĄŦ‚’jűŦ…©ž“#€ ® 2®ۓ^kiž3Ąsi©Ą‚àà ŰŮŲ“f¡ŰŮŽŰsàà #v ŦŮũ‚l …gŰŮƯƴģġŽ“`ü®àॡŰsŰŮĄ‚©i©ŰŮž“ ŰŮ’¹®8©`= »v Ŧƀق¹ĄűsŲ“f¡ŰŮ„©iž„©¡Ű Ąs®8¡sf¹®‚Ŧ‚»®ۓ^kižĄsi©’“j< #€ ®‚®7`Ɓ‚®7`Ɓű“i¹ƀs¢Űs¹ ®¹Ŧ“i>¥ŸĄssjk© ƀقžƁ‚s;’küĄƁŰŦ€8ŦƁŦ ſ€k’žƁŮ®sl^k’s8àà šŰŮ®Ɓق¹®Ąűs #ق¹ũ‚sl ©`Cſ€k«©sŦŰŮĄs‚k®Ůs¹šŽs¡ƁŰŰŮž“àà ‘Ąsv¡ski©ŰŮƯƴġƮŽs ŰŮŰs‘©8>ŞƁƀق¹ „¹s®s¤j¹#v Ŧقž…gĄsf¡Ŧ’®>©iœŦſsű’ ſšűŦ„žƁv>’s vfĄŮŦŮŰŦ‚ƁŦs8>©ſ‚ ‚s ®iŦv©`=àà …gŰِi©‘¡€kŸŰŮ’¹ٓ #ſŦ“v©žĄsši©ŰŮſ“;ižs…gŰŮ’ijűŦ»€ ŰŮ‚¥©®ik8àà ŦƁű‚ŦŰ‚<k©Űsk¹ŰŮƯƴĢġŰŮž“ ŰŮƁvŰ‘©ŰƁُsg2v “‚  Ɓ¬©ž3žŦŰٓi €¡“¡ŮĄűss2_®¡sűšv=3Ą€j¹ŰŮŽs ſsj

…gŰŮƁق¹ĄŰs¥j»Ű“làà_ſŦق¢Űs¹»œ‚7kŦ‚¹ Ųs Ŧ‚ƀق’gbki©ŰŮ»‘¹ŦƁ‚“8àà>¡‚¹sg #ق¹Ąűs^k©¹ſ“©8 ŦűŦ®sŰ Ɓ‚s;ŰŮۓa’gs ’¹sjk© ‚œ¡űsž“ũ‚‚ ưƮƯưŽs ‚7s8¤ v ŦŮƒ©ŦŰ®“¡ƒ¡“iĄsŽs¡‚

#v ¢ŰŮ®œs ƴĢ‘ ŰŮ

’8 s 2ſű‚©ž‘©is3ŰŮ€dŽs>¥¡ƁŦ#ق¹Ąűsſ“© #€ Űs¥jű‚i sŰs‘©ƁŦĄŦ‚«¡Ű€k¥ۀs>¥Ŧ ق¹ĄűsŦŰũŰsžskſ“;ižs…gŰsƁŮ‘©k¦jž“ ‚Ŧ»~iƁ^kűŦ®¡sjk© Ųs78ŦŰŮslšűŦ®¥¡’¹ Ɓſۓ7¤ĄŰŮšŰsk¹ŰŮƁƯƴĢģŽs ŰŮ»Ą“8>““; #ٓŦ€“Ą‚k ƯƮƮűŦ…©ŰŮٓ Ą‚kv©sdŽsàà ģƮŽ“ ŰŮĄƁ

ž“ũ‚‚

ưƮƯư – ƯƴƯƲž“ũ‚‚ ž“ũ‚‚’’¹“iŝšŽŰs¹ũ‚àà‚vk¹ Žs ŰŮvàà ŦŮũ‚làà Herbert Lom) «ŸĄŰ“ljۓ_¹v=8¡sžœŦ‚žŰŮƯƴƯƲ #ٓ_¢ſsl’ƀ€¡Ů ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

82


81

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


ſ“© Ŧۓ¹Ů

€ŦŰs€©i¹Ɓs’ “Ąs#€© s’8 ŦŮ #€© s’8 ŦŮ‚c ’¹€©k¹vààŮžsj¥àà ’’“sƫ ŰŦ‚tàà skĄsŰŮ®ààid¡sàà Ɓs¡š űŦ€©Ŧ“®Ą‚àà©©e’ààŸsƀààŦ’8‚¢ ƀ¡‚7ŦŰƀŮsf8àà Ŧ‚9¹Ŧ€ٓ“Ąsa €©i¹«Ÿ“¹žsààj«¡vàà ŰŮſsàà€©Ÿ #v ŦſšſŮŦŮſs_‚œŰƒ sj ®¡“àà_8 ŮƁžsj„¡Ɓ‚àà ‚¢Ŧƫ ƀŮsf8 Ŧ«Ÿ“¹®¡“ ƁŰ«¡űŦ»v Ŧ®¥¡ #€©k¹ ¡€7ųƁŮ‘©s¹’ŦŰ®j¡€œŰƒſŦƁƫ #€©k¹ ƁŰŦ“¡ŮĄŦ‚‘àà ƁŰ®àà s¹Ɓ^ŰűŦƫ ’‚œŰƒžsààjs€àà©k¹ƀŮsf8àà ŦŒ¹ ƁűsĄsa®Ŧƒ7àà Ɓ®š#€àà ‚‚c #€kk¹®Ůs<¡Ŧ®_=žŦŰš ®¡sžsj#€àà©k¹‚…©ŦŰžsjۓààƫ ‚c’‚œŰƒ»€ŰŦŮƀ‚<kžſƁ‚©’’à๠#€k Ű® žsj¡s ƁžsW»t sk’>fſŮűsƫ #€©k¹ſŦƒ¡ƁšŦŰ

’k©lƀŮsf8 ŦƁ«Ÿ“¹ĄssĄűs űs žsjŴ“àà` ’ٓàà“ĄsààaűŦ ®s vŮ®8àà Ŧ€lĄs„¡Ɓ‚àà Ɓ #€Ŧ“ ® űŦ‚‚¡ŮƁƀs¢’¢ŋ“jdžsjĄűsàà űs žű³ũ€«¡űŦ€dsŦ#vàà ss‚¡s

©k¹®«j¹sj ’sv ŦĄŰƁ‚™Ɓ Ąűsàà űs“B‘¡‚8l’ŦŰſsžsjs #€©k¹ ƒ©Ÿ‚űŦ7»žsjĄűsàà űsžsœkƫ ŦŰ€©k¹ź‚v ŦŰŦ‚’¹ĄŦ’ٓſŦƒ© Ąsŧs=8ŦƁ€¡‚ Ɓ€© s’8 ŦŮ‚cŰŮ Ąűs űs#€©ŮžsŝŦſšŲs Ŧ‚ŦŰٓ Űs©>Ɓ‚Ŧ‚€kŸŋ“jds„¡Ɓ‚ ‘¡Ŧ #ٓ€Ŧ“ Űsc8ŦűŦ‚…© ‚ s ’»ƀقàà¹ŧs=8ŦŦŰٓàà Ŭ‚ ƫ Ųs Ŧ‚ŦŰžűŦ“««ŧs=8Ŧ#€¡Űs¤> #€©ŮžsŝŦſš ®¡sžsj#€àà©k¹‚…©ŦŰžsjۓààƫ ‚c’‚œŰƒ»€ŰŦŮƀ‚<kžſƁ‚©’’à๠€k Ű® ٓ sŦŰžsààjŮsdŦƁàà©ŮƀűŦ€ààŦƫ

sj žsjĄŦ‚Ąűs űs‘¡‚8l

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

80


ųű“š

Ɛ©k¹Vsž“¹ŮŦŰ’kl¹¡s Ɓ’“œŸ ŧ“Ÿt>ŸsŦŰŰs¹~bàà žsW€d#€©ŮŰŦ‚ƒ© ‚¡Ɓs`ٓ «_ ŋis¹’¥k¡ŦűŦ7Ɓ€©k¹’8_š #€©s7>¦ŦŰ #€©k¹ŸƁ‚ ‚«Ÿ“¹Ąsvj>sŦ€8ŦŦŰŰs¹ƫ #€©ƒŴ“`=tàà>ŸſšĄƁŰƁ€¡ŰŦقŦŰ„¥ ®8„¥Ąsvj>žsW’ŦŰt>Ÿ€¡“ ‘;jb #€¡Ŧ’8 Ŧ€k©sŦŰ®¡sƁƀŮűs’7 #€©s7>¦‚cŮۓ~b ĄƁŰŋis¹ŦŰ‚¡“`ƫ Ąs®œ8>‚®k8>ŧ“ŸűŦƀŮsf8 Ŧss¡v_œŦs #€©k¹źsŋis¹ŦŰ„¥ Ɓ¥Ŧő³s¡‚i©¹€à੃ƀ€kk¹ŻŦ‚„àà¥ĄƁŰƫ #ٓ «_ ŋis¹€¡ŰŦœ sƁ€©ƒr© ¹ĄƁŰŦŰƀ€kk¹ŻŦ‚€d’i‚ŰŮƫ #€©k¹‚7ſšſ€ «_ ſsű ’ſ€© ŰsŦŰƀ€kk¹ŻŦ‚űŦĄ‚…©Ąs’¡³ſŮűƫ #€©Ů’ŦŮŦƀŦ“GŮ’<©8 ŋis¹‚¡“`Ąs’7®àà8ƁsŦŰŰs¹‘¡Ŧ€àà©Ŧ“® „¥ĄŰ“ ’€©Ů’ŦŮŦ»Ů“ ®¥¡’k©űsƁ“ü #€ ‚‚c’ſšűŦŦ€»ƀ€ ’k©űűŦ®˜ƒ ’i© Ɓ‘¡ŦűŦ€©Ŧ“®#ٓ «_ ŋis¹Űs¹€¡ŰŦœ #€©Ů’¡€ŦŰſšs¡ƀق¹ƀŮsf8 Ŧۓ¹ŮſŦ“k’€¡€

79

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

ſŦ“®’¹v Ŧ®k©¡ƒ® ƁŰšıįńǥŅĬĵıVsž“¹Ů t>Ÿ»ƁŮs¹s¹s¡’sűƁŰĄss¹űŦƀŮsf8 Ŧs ƀ‚©Ɓſsji7»ƒ©»«Ÿ“¹Ąs’7d’¥Ŧő³Ɓ ƀ€kk¹’8> Ɓ’kl¹¡s ƁƁ€©_=ƀŰsƁŮĄŦƀ“i ƀŮsf8 ŦŮۓŊـ<’´ŮۓƁ€¡€®‚ sŦŰ #ŮŦŮŰŦ‚ Ɓ€©k¹ƀŮsšŦŰſsűs©ŮۓŰŦƒŦ»Űs¹ŸƁ‚ űŦ7 %€¡“ sk šŧ“ ſšŒi8=Ŧ‚s€d »ŧ“Ÿtàà>Ÿ»ƁŮs¹s¹s¡’sűƁŰ»®¦©»“ààji #¥Ŧő³s¡‚i©¹ ‘;jb‚cŮۓr© ſٓ«àà_ Ɓƒ©WűŦŦ€8Ŧƫ #€¡“ »€¡Ŧƀق¹^ŰVsž“¹ŮűŦ7ŦŰ‚cŮۓ~bàà ‚¢Ŧ #ٓ «_ ŋis¹€¡ŰŦœ ƀŮsf8àà ŦVsž“¹ŮĄŦ‚€©Ŧ“ ®’¹ŦŰĄ‚¡Ɓs`ƫ #€©ƒų‚»ƀق¹ŧs=8Ŧ»€©k¹ €Ŧ“ ‚8lŰs¹’<©8»€àà s‚őűs‚¡“`’Ÿ‚ #ٓ ‚cŮۓ~b ĄƁŰſŮűt>ŸűŦ7ŦŰs„¥ƫ #€©k©¦ ĄƁŰ®8s‚ٓ ’g©i ’€©Ŧ“®ŦŰsſš


ųű“š

Ɛ©k¹ƒ©W¹’k¡ƒsŦŰźs78 Ůų‚’“œŸ ’¦“¤s ƫ ق ŧšƫ ž“ ž€ ž‚Űs©>Ų‚ƫ sſsk©j Ŧſšſٓ‚b ®űŦ’¹®ààsű %©ŮžsŝŦ’“œŸŦŰŰs¹‘¡ŦsŦƁ €¡ŦƀٓM’©l7űŦ’¹ŦŰ®àà‚Ų‚»€¡Ů‚¹ Ɓ€©k¹ŰƁ’ ““¤s Ɓق ŧšŽ“iüŰŮŦŰ ŽƁŦž€ s®¢Ů“šs€©àà_¥ų‚ĄƁŰŦŰſš®ŦŰš’ #Ůق¢ź‚ ‚ ®8#€©àà_¥®‚ƁŰsŦŰų‚ĄƁŰƁvàà_ž ƒ©ŦŰv Ŧƀ€ ‘lžſšĄƁŰų‚’¹ŦŰ®übàà

űŦŦŰŰs7Ɓق¢€©k¹®d #€©k¹ƒ©WƁ€©_¥ƁŰs žŰslŸž€ ‚Š¡‚àà ’Ÿ‚ŦŰſšų‚ſق¹ƒ©WűŦ„ààž #€©¡ŦكſšźŦ‚ ŦĄsaƁų‚Ąsvj>žsW ų‚ſق_sŦ€8ŦŰs¹‘¡ŦĄŦ‚#€©k¹«_ žƁŮž€ ŦŰ’¥kž«àà¡„¤àà »€¡‚©œŦŰſš®ààs™Ŧŧš ų‚Ɓ€ s’8 ŦŮųق¢Ŧ“s€©k¹‘àà ƁŰ €©k¹t©¹‚sŦŰ’¦“¤s ĄŰŦ€gƁق ŧš ų‚ĄƁŰ’¥k¡ŦűŦ„ž#ٓàà «_ ‚Š¡‚ űŦ®8j>ĄƁŰŦŰſšĄ€vsc’žŦ€ŦűŦ7Ɓ I‚¢Ŧų‚v_žs€©ƒsŦŰſš€ «_ €©k©7Ɓ€©k¹v>»ŮŰŦ€ŰŦ‚€¡ŮĄ“i’¹ų‚ #‚© s¡€ű®ų‚^Ű’ĄŦ’€s¡š #ٓ «_ ƁŮۓ=Ŧ“v ŦŮ

űŦſš®Ŧ‚¡ŦŸŦ“Ŧƀ²¡Ɓ’źs78àà ŮĄsų‚ v7Ŧ‚Ɓ€k8>ŰŦŮۓ ‚®¡³sĄslƁųűŰŦ ’Ÿ‚#vàà Ŧv©jŦƒ˜ssſš®¢€©àà ŰƁ ſŦ“k’vàà ŦŰŦ‚s7¡űĄsų‚‘¡Ŧ€àà s #€ ‚ſs8Ŧ€ű‚Ɓſs¢€k¡š’sj űŦĄŰs¢Ůs¡ ƁŲs>Űs©>Űs¹źs78 Ůų‚«¡vsc ŮŰŦŮ‚ŰŮĄŮsàà¡ű’k¡ƒtiŦ’¹vàà Ŧ®jl žsŝŦs®¡“àà_©s’àà¹ĄŰs¹vàà Ŧ‘¥PƁ ŰŮ#€àà s7sjàà ƀŦ“GŮŠ7 sb€kŮ® Ŭ‚ ſs8¡Ŧ‚ŦŰƀŮs Űs©àà>® ƁŰ…=‘¡Ŧ ų‚«¡€©Ŧ“®ſš’bàà ŦƁ’’¹©Ů® #€©k¹ƒ©W¹’k¡ƒź‚sŦŰźs78 Ů ’g©ŮƱƮ%űs©Ůۓſsűũ€ ˆ “8%ĄŰŦ“ ŮſŦƒ© %űs©Ůۓ¡s Ɓ

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

78


Ąƒ¤ š

ſs<Ůs’i“

žű³ŮŦ“ ž‚¢ĢƮƮ ž‚¢“i©¹ư ـ«¡

#€©k¹ŭ‚ ſšŰŮŦŰűs©žƁv “¢Ŷ“i=Ɓ€©Ů  ŦŮűs©žſقàà¹ƀ€ŰĄs’€©Ŧ“®sjàà ق ƀŦ“GŮũۓ’ŦŰſš»ƀق¹ŭ‚Ÿv “¢ vf‘ƁŰŰŮ’“ŸŮŰű®ààj¹ƀŦ‚j’Ɓ€©k¹ ŹŦŮűs©ž’ŦŰƀق¹ŭ‚Ÿvàà “¢„¤ »€©Ů €¡ŰŦœƁ€©k¹ŭ‚ ſšƀŦ‚j’Ɓƀق¹’s™Ŧ ſš’€©Ŧ“ ®‚¢Ŧ»‘ààj™ŰŮ#ك¤®j¹s ŰŮſšſsű»€©k¹’s™Ŧƒ©®œ‚’àà“¢ŧŰ #v Ŧ’i‚‘©j

77

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

#€kk¹ŧŦŰ‘¥P‘ƁۏŦ€ ũŰŦ‚ĄƁŰƁ€¡ƒ¡‚‘ààƁŰĄŰŦ€g’sŰŮ »‘ƁŰſ€àà ŹŦŮűŦ„ž#€©ŮŰŦ‚űs¢ŻsŦ ’¥šűŦ„ž#€àà©k¹ŭ‚àà ſšŰŮŦŰsſs<Ůs ź‚ ’ŦŰslš»€¡Ů‚¹ŭ‚ ŦŰsſs<ŮsžsW #€¡ŰŦœŰsk¹Ɓƀق¹g8kĄ‚œ¡Ů  ŦŮ»Uàà> űŦ„žƁƀ€ààk¹vàà “žŦŰűs©ž Ɓ«M®j¹€d»€©k¹ƀ€Ű»ƀق¹ŭ‚Ÿvàà “¢ ’s«¡ŰŮ³s#€©¡Ŧƒf©ſš’’“ŸŮŰűƁfi ŰŦ‚ũŰŦ‚ĄƁŰƁ€¡ƒ¡‚‘ƁŰĄŰŦ€g»‚œ¡Ů

 

%ƀق¹ŭ‚Ÿv “¢  %ſs<Ůs %v ŰŮűs©ž %¡sWũۓŰŮ®œ‚’“¢ŧŰ ĄŰ“ ̓  sưs«¡ ž‚¢ƯƮƮ %ƀ€ ƀ€ŰĄŦƒ8©ž‚©kž žű³ŰŦ€g’%®ق¹ŭ‚ Š¡s‘ƁŰ űs©ŮۓŰŦ€g’%’“ŸŮŰűƁfiƁ«M

’©lű‚

»€¡‚©œvàà “žƁ’8àà> ŦŰsſs<ŮsŦ€àà8Ŧ ®j¹Ɓ€¡‚7’gi’giũۓ’ŦŰslš„¤

Űsk¹Ɓ€¡ƒ¡‚Ą€7 ŰŮƁ€© s¤slšĄƁŰ«M #€¡ŰŦœ ſs<Ůs®àà=iٓàà ®ws«M%’8¥ sſs<Ůs»ſ€ ŭ‚ žsœkƁٓàà ’8‚¢


ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

76


®ji

€k¹®’7iŲ‚‚_ſ“ۓ ٓ ®~ ‚ƒ©“¤©ŰŮ’¹ſ“ۓ‘¡Ŧ ĄsŰs8Ű’dàà “ŰŮ®àài¹ۓàà ’Ɓ ƁĄŮ‚‘àà©Ąslàà_k¹ŦƁ»®ààsj8Ŧ sf¡ŦĄ€©i¹…ààgŧŦ‚b™ŦŽ‚àà8k¹ŰŮ ƒ©àà_ſ“ۓſŦ“ks€k¹® #ٓ ®’8 sk ĄƁŰ‚’ààdsbsààſŦ€kjàà_ŦŮ‘¡Ŧ slàà “ƒe’ààŦŮsĄƒàโ’8àà> Ų‚Ž‚8k¹ŰŮŦŰ‘©àà “8©>¹ŦũŦ‚àà©s űŦ’¹®¡slƁۓ»vg©gŰŮ#€ق¹® ۂ ƁŲ“³s“¤©ź‚ ’’ŦŮsĄƒ¹‚’8àà> ŰŮŒi8=Ąsl= sž€ƁŰ®ƒe’s Ąs’8> #€kk¹®‘©©dŦŰŲ‚‚Ŧ‚ ŰŮslƁۓűŦĄŦƀ²¡ƁĄslƁ‚¢’¹€ق¹ƀ€s_ſsggü‘¡Ŧ ŰƁšŲ‚«¡‚C«¡‚Ŧ‚ŰŮŦŰų“ààŒi8=Ąslàà_k¹ŦƁƒe’ŦŮs €kſŦ“©tiſs‚™’àเ“àà ®t“Žs9ĄŦ‚Ɓ€kk¹®Ž‚8k¹ #€sNv¹‚®Ų‚űŦs¡Ɓٓ

75

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

’àเààk8s¡ŰŮ®àà>©˜“ ſŦ€kjàà_ŦŮ ſŦ“ksàà’¹‘©àà “8©>¹Ŧſ“ۓ ٓ ®’8 sk ƒ©_ſ“ۓ Ų‚‚’¹€k¹®«j¹ſs>Ŧ’ #€kk¹’7iٓ «¡sgŰŮŮŦ‚ŦűŦ®ààadŦ‚Ÿ ®sv¹‚®őskàà ‚v©d“ ‚œ¡Ů® ‚ŵ“ààŰŮƁ€ks® ſs_ٓ űŦŦŰ‚©àà «¡vs<àà űŦ®ààƁ‚¢ũsààg©gCxàà¡s8ƀkŮ® €Ů®ſs_ſŦű“ƀsœàà_ŦŮſŦ€kjàà_ŦŮ ſ“ۓ~àà ‚~bàà ’oàà>‘¡Ŧvàài’à๠#v Ŧ‘© “8©>¹Ŧ ~bàà ‘¡‚³s’ſsj¡Ŧű’cFŰŮƁſsűŰŮ’¹ſ“ۓ‘¡Ŧ ŰŮ€kŦ“8’¹€k¹®«j¹ſŦŰŮsƀűs’€àà Ű®ٓ ~àà ‚ €űۓàà_ٓ €ű‚’ſšűŦ„žƁ€kk¹vƁsgſsj¡ŦűŮŰُsg #€kk¹vcsüٓ őٓ¹űŦũŦ‚b sgŰŮƁ


®ji

€kk¥ũŮsĄsŸſ€© “’ſs¹Ů“¹ ۓ˜“i»‘àà©;s¹ٓƁƁٓàà ƅƅ® ƁsƅſŦ€©àà>¹Ŧƅ®8šŴ“` ’ààƁ sƅſs ‚àà ® ‚űƁ‚űŦsààƅ‘s #€k¹ƅ®Ą‚©œ_©ž ĄsŸź‚àà`Ŵ“àà` ŰŮĄƁ ſŦ€©àà>¹Ŧƅ®8šŰŦ€ààg%vf¢ƒ7àà

űŦ‚8_©ĄsŸƒ7 œ‚ŰŮٓ“ ®sŰŮŴŦ“ Ɓƀٓƀs©àà ĄsŸ ƒ7 ĄsŸ®_=‚Ŧv Ŧ‚8_©ſš ſs<kƁŮ’ààŦűƁŰ’¹vàà Ŧ®sű #ٓàà ź‚`‚j8àà>ũۓ’ ‘¡Ŧ’ƀŰsàà Ŧs’ŦŮŦŰŮ®ààsd Ɓ‘¡‚ƅŰŦŮƅź‚ ‚žƀs©àà ĄsààŸ’¹ ŰŮ ĄsŸ ’àà“¢ ‘¡‚ƅź‚`‚ž ĄsŸ‘¡Ŧ%vf¢»v Ŧs©Ů ‘©;s¹Uàà Ŧُ©Ů’àà ŧŦ“ Ɓ®œ8àà> ŠŰŰŮ «¡Ɓv Ŧ‚p®¢Ů“š ŮƁ€ƀs© ĄsŸſs<k ‘àà©;s¹ž‚àà¢ƅ®i©ģƮ #ŮŰŦŮ

ŰŮĄsŸ’ŦűƁŰź‚àà`’ũŮs wsŰƁ‚àà’€Ŧ“ƅ®ſs¹Ů“à๠ſsšŰŮſ€®šƅ¹Ɓ®¡sl8àà Ŧƅ¹ #ٓ Ą“¢Ɓvààf¢ŰŮ’¡eŲskàà Űs¹ %v ŦŮŰsl Ŧtib‘¡Ŧſs©‘j™ ’ĄsŸſs<kƱűŦ…àà©ź‚` s¡Ɓ€k»Ůs¡ű‘©;s¹vààs¡Űُ©Ů ź‚`ĄsŸsƀŦ‚j’¹Ą‚¥àà ŧ…s¹‘àà©k¦jƁٓàà ƅ® ’©“®¡ŦŮŦ“ŰŮٓ“‘ààš %ŮƁƒŦ ®sd ƀ€©dàà #ٓàà ƅ®M ſs<kŮŰs©i©«àà¡űŦ…©’ŦűƁŰ ź‚àà`sàà©Ů ŰŮ ĄsààŸ

€ۓ=v ss®“ Űs_

®8s¡ŰŮĄ‚ààs¹űŦ€ààŰŮưààŦ€ ¹vàà svàà sűŦŦŰٓ ’ŦűƁŰ ŰŮ‚8j¹€ŰŮƱƯs€k8‚¢®ŧ‚Ÿ ŰŦ‚ſ“ ĄŰsàà_‚ž’´8Ŧŵ‚d slš«©“8>© ſ“ Űs_Ɓ€‚©¢® vàà s’¹vàà ŦĄŮŦ‚ŦűŦ‚8j¹ƒ© #€ق¹®Mź‚` «©“8>© ſ“ Űs_ſsggü’8f¢’ Űsàà_ Ąsàࡓ¢ ààj¡ƒ¹s sàà¡ tiªjžˆ “ƀ€àà Ůs<¡Ŧ ŰŮſ“ ĄƁ‚àà©’¹vàà Ŧ sſs¡‚àà ƀŰŦ“¡Ůààsg Vs¤jžtàài’¹®ààsœk Ą‚àà©¢ƀűŦ€ŦŦŰ€ààk¹® ſ“ Űsàà_ Ɓ €k¹® sàà¡ «©“8àà s¡Ů ſ“ Űs_Ŧ€ ‚àà ƀ€àà ŮŰŦƁ ŦŰ sœ‚ ‚àà

ſs‚™ ƁŮ ‘© ſsàà_ tàài #€Ů®

űŦ’ŦűƁŰ®¡Ŧ¡VŰ’v sſŮƁƒŦ #€s¹®ſ“ ĄŰs_‚ž’´8Ŧ‚b ‚’dsbŽsàà ƯĢŽ“ ŰŮſsààggü ti ƁŦŮưƮƮƮűŦ…©®¡Ŧ¡VŰĄƁŰ ³sſ“ Űs_»’dsbŸƁ‚àà ŰŮ’¹ ’´8ŦŽsj8Ŧ’¹€k8s¡ŰŮ€k8àà Ŧ€ ۓ ’’¹ĄŮŦ‚ŦŰŮ³sſ“ Űsàà_ Ąsƀ€ƁƀŦ‚ààjũ€®à೓

»€ۓ ®v sٓ ®¡Ŧ ŮŦ‚Ŧ’©gűŦ‚‘©¡sžŰs©> #v Ŧ ųŰŦƒ¢ ‘àà¡Ŧ Ųsàà Ŧ‚ Ą‚©¢ƀ‚l sàà ſsggü ’¹’skàà_ ‚ž«¡űŦ ŰŮ ’i‚ ’àà ®

’dsbƀŰƁŮŽ“

vàà sź‚` ſs7i ƁŦŮˆ “ ®ààs¡űŰŦ ŦŰ » Ů ‚à๠® €ق¹ƀ€s_ ’¹ĄŮŦ‚ààŦ’¹

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

74


‚©ž®i© ŋj8»ųۀž’¹Ůs8Ŧ‚¥ ‘¡Ŧ’űƁŰ«¡ sls#€ ©`ü8Ŧ ŹŰsƀ€¥_ŦŮűŦ»®Ŧ“ق ®i©`ü8ŦŹŰsűƁŰűŦ#€ƒƁŦ’Ą‚ €¡sƁƀ€ Ąs’_© v_ž»®¡s7¡ űũ‚¤ Ŧ‘©àà s’¹ٓ »€k¥®Ŧ€Ŧ’¥k¡ŦűŦ7sŦ#ٓƀ€¡€ ŦŰƁŦ‚œ¡Ů ƀق¹tiŦŰ…l“®8 =àà ’ƀsœàà_¡sM«¡ ſšŰŮۀžũ“‚7 ’¹€©àà Ű…8àà Ů ’®Ŧ‚œi tsĄűƁŰ’àà¹ق¹ ® ƁűŰšŽŮ’ààűŦƁٓ ŦŰٓ ŽŦ“ŦžsW»Ű€ž’¹ٓ‘¡ŦűŦ® ¹sƁٓ ’8 Ŧ“ ųۀžűŦ»ſŦ“ ق #ٓàà ‘©àà sſš ŦŰٓ Ŋۓٓžű³‘¡Ŧ‚sk#v Ŧƀ€© _=ƁŦ’ ŦŰ‘©àà sſš»®i©` ü8Ŧ ŹŰs ’¡€ĄŦ‚’¹ٓ ®sœk#€¡sM®¢€© ŰۓŦ’Ɓ€s

‚’s ’ €¡‚ ®¡sŦ“ۀž’¹vàà >Ŧ Ů® ƁŦ#ق=…¡Ŧ‚ ƁŲsàà>Ŧ…7iŰŮ»€©àà Űۀ ž’s ’’¹ €© ŰŦ‚®i©`ü8ŦŹ Űs űƁŰƀ‚ ³s#ŮŰŦŮŦŰſš v_¢ŦŰۀžlĄss¹ƁŻŦŰƁŦ #ق¹®sj©_ž Ŧ‚ųŦ®“` ’ dsb Ż sŦ’ààŦŰƁŦųۀžƁ ®j¡€©ŝŦſsj»sŝšŰŮƁٓM®

ۂŦŰslšƁ 9®“ ‚>žUàà ŦŮűŦ ‘ %vf¢ƁŦ’Ɓ€Ŧ“ űsŦۏ©ŝŦv=¡‚©« Ŧ’¥©sŰŮ# vs¡űsŦŰ űŦ…©ŦŰ“Ɓ8>Ůs àà ƁŰƁ‚ev¡sl®“ ŦŰ‘© s«¡€©i¹ƁŮűŻŰƁŦŰſšũsü fƁق¹ «¡„¤àà #žŰŦŮvàà

ƁŮs©ŮŰŮĄ‚œ¡Ů„¹‚ tàà>Ÿ‚«¡»ſšŰsk¹ŰŮ#ق¹Ŧ€©žſš €ivàà_ž »€©Ŧs®ƁƁs¥<k¹» ‚>ž #ŮŦŮƁŦvàà Ů’’7d ŦŰƁŦ‚cŮۓ‘©àà s’¹ƀsœ_¡sMſ sjžss ĄƁŰ’¹»s7¡űàà©ŝŦ«¡ ſšŰŮƁٓàà_¢ŦŰ’7d űƁŰ¡Űst>Ÿ‚ĄƁŰ#vàà ŦŮŮ “Ɓ»Ů“ŦŰŦŮ v©s7`s#vs¡»Ů “ƀ €àà ŧ“¹´ ƁŦžsſš ƀ€àà ’8àà “ſšĄƁŰƁٓųŦ®i©` ü8ŦŹŰs ƁŽsžsWs%vf¢Ɓ€©àà _¹ۀž‚àà ‚ĄŮs¡‚ #v Ŧƀ€ v Ŧقž‹i7žsW%ٓ ŧs8¹Æ®Ů®‘’©ŝŦ«¡»Ą ŰŦŮ’¹®¡ŦŰŦŮ ŧŦ“Ɓſsœ8àà ‚‚© ĄsŮ®¢€ű ŰŮŰs€kŸ #ق¹ő‚ŦŰۀààžƁv àà Ŧ¢ ƒ© ĄƁŰŦŰŲ€ààg ĄŦ‚ˆgàà¡ŦƀŮŦŮvàà ŮűŦŦŰſ sààj¡slssk “ũŰsDƁŰs¹Ű ŮſŦ“قƁv ¢slsàà

ƀŦƀŮŦ€ŭې¡ŰŦŮŰsc8Ŧ’¹®ۓ ſš’»’¥k¡Ŧ #ƀŮsdŦŻ“ĄŦƀŮŦ“s Ɓv ŦŮ®¡s7¡ű’s #€

73

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

ۀž‚© ĄsŮ


ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

72

ĄŦ‚Ąűsà ƀŮsšŽsŰŮſsàeŦŰs¹Ɓ€àŦ“¥ſŦ‚à8 Ů"ſs8à>seŦ ss¹sſ€kűŦſseŦق‘¡ŦŰs‘©8>ŞĄŦ‚»s¹sſ€kűŦƗs¹ #ق¹® ƀs’ ’«¡ŮƒŰŮŦŰ‚©>‘¡ŦƁƀق¹‚f ’ ‚ŸƁŮ ¡ŰsŰŮŰs‘©ƁŦĄŦ‚»ſsű«©¤HŦ©ŧs=8Ŧ

“©¹“Űsbƀsœ8>¡ŦĄűs űsƀVƁ‚žſs¡sž"‘žŦV ‘©ƀŰŦ“k_‘©ƁŮ’©s88 Ŧà Ŧ‚»“¥>ŰŮ®¹Ű“¢őŰsž"’©à ƁŰ ۓƀ‚¡ŦŮ®iiHŦ

‚¡s_¤jŰŮ®¡“i©¹ĢƮƮ7kƁ€¹«¡"s©s8¡‚

s‚© †ŰŽŦ“©8>"^k¹^k

‘¡‚ š»ſs¢Űs8 ۓ‚¡űŧst Ąsž‚¹†Ű"‘©“¡ĄŰƀ‚¡ƒ ‚œ¡ŮŽs ƯƮĢsƀ‚űƀŰs© ۓ7


®ji

ūŦ‚ ŦƀŰsŰŮſŦ€©™s¡Ű«¡ũsg©gC Žs7“űŦſsk¥¡űs ®¡sl8>©s7“v Ŧ€g8gd„¥ s

ˆàà “̓«¡ſ€àà_¢ĄŦ‚’¹ žsŝŦsƁƀق¹®s‚ŦŰٓ Œ¡‚ ſs’ŦŰūŦ‚ ŦũŦűs<»sb «¡ ƀŮsf8 Ŧs€kŦ“®€‚ ® ūŦ‚ ŦĄŦ‚’¹®¡´ ſsűűŦ ƀ€àà ‘©©dĄűsűŦſ€àà űŦ® st© šſŦƒ©űŦ»v Ŧ ‘©űŰŮٓ ۓaž€ Ąűs’<©8Ɓ€ààks¥ ’#€kŮ‚àà©©eŦŰ v©f©¹ĄƁ’8f¢ «àà¡’ààisg ŦŰ®sű»© sb ſšŰŮ’¹ ¢űŦĄ‚©¢“iĄŦ‚ſق¹ ’t sk̓«¡ſ€ ‘©©dŦŰŮƁŰ®Űsjàà #€k¹®

71

/

www.ertebat.ae

/

’Ąűs‘©űűŦsl8àà>©s7“ūŦ‚ Ŧ ſŮűvàà Ůs¡sb v¹‚žsŝŦ©Ů ſŮű¢űŦĄ‚©¢“iź€s̓àà’ vsŰ’©ƁŰ€ààŦ“®»Œ¡‚ …¡ŦƒŦŦŰ®àà s ©’s¡“ ’¹®ۓŰŮslk’87Ŧ€Ů ’g©ŮűŦ„ààž‘àॡűs ūŦ‚ Ŧ‘©űűŦĄűsƯģ #ٓ sŮŦſsàà sk Űsš ’ “ €Ŧƀق¹ ‘¡‚8l ‘àà©©d ĄűsűŦ®ààsű ’¹€Ŧƀ€ Žs7“ €kŦ“®ſsk¥¡űsſšŰŮ ƒ‚ũŰs¹Uàà‚¢‚b ſs#€‚=ſsàà’ŦŰ Ɓ ſŦ€àਖ਼s¡Ű Ąsàà ƀsœàà_ŦŮŲskàà Űsš

ISSUE 774

Æv Ŧ‚¡žſs¥Ŧ®œŦŮƁs’ſ€© Űs¡š

»‚œ¡ŮĄ“ űŦ#€k8àà>¡Ŧ®űsv©sdűŦ #v>©‘¥P‚©ŋƁƒ®8>¡ű®œŦŮƁs žs’®¡s¡ŰŮŲƁ‚ĄŦ’“¢Žs9ĄŦ‚ ćǥňňļŕńŅʼnļʼn³“àॡ‚“„©àà>ž“8¡Ű“ ‚©ž€k¡Ŧ‚ſق¹Ų“àà¥dsŃǥŕňļįǥŀĬ €Ŧsv ŦŰŮs®>kŹ“iűŦ„ž…€ ĄŮs¡ű€©Ŧ€Ŧ“®Œ_¹‘¡Ŧ#€sNƀ€ű ®œŦŮƁs’ſ€© ŰĄŦ‚sſsàà>Ŧ’ #€€ sƁŰŦŮſŮŦŮv‚àà_©žŽsŰŮſsààggü ſsàà>Ŧ‚j…¡ŦƒŦĄŦ‚®¡sſsŰŮƁ Űs©àà>ŠŦ“sƀŦŰ‘¡ŦŰŮsŦ»€k8àà> #€k8>Ɓ‚ƁŰ®8=

ŮۓŰŮ®ààask8ũs¡‚c ®s¡v Ůž€s¡Ɓ®s¡v Ů ®œŦŮƁs’ààſsàà>Ŧ ĄŰs©àà>#€ŰŦŮٓààƁ ſ€©àà Ű€ŰƁs‘¡Ŧ‚ €©d®œŦŮƁs’ſs>Ŧ ųŰŦƒ¢Ųs Ŧ‚#v Ŧ ſŦƒ©’Ÿ‚¢»ĄŰƁs¥>¡Ů ۓ ’sſs>ŦŰŮ®¢€ű’€©Ŧˆ “8 ſŦƒ©‘¡Ŧ»v Ŧ’8s¡…¡ŦƒŦ®l“s űŦĄŮŦ€d#v Ŧƀ€àà_‚Ŧ‚’ s¡Ɓư ®8s’k©_©ſŦƒ©€€g8dſŦ€kj_ŦŮ Ű‘¡ŦƁŮŰŦŮٓààƁſsàà>Ŧ‚jĄŦ‚ #v ŦŽs ƯưĢŮƁ€ €’¡‚cžsàà’ۓlàà_’¡‚c«àà¡ ĪĬǩijŀļįĿ ĶļŁļŕ ćķıńňǩ «àà©iĄs ũsdŮŮŦ€d’ſ€ĄsŽ“i %€¡“¢® ‚Ŧ‘¡ŦƁ€“ ®‚©9¥Ɓ©àà>gvs ŮƁ€üŦŰſsàà>Ŧ®¢€ű’€©ŦſŦƒàà© sŽ“i ‚©9¥j’¹®sœk#€k¹® ſ€ĄsvsƁsſs¢ŰŦٓàà Œ“8


®ji

€‚©®ſŮű…©űŦ„žsۓ7űŦ‚Ÿ slšŰs¹Ɓ€ààkŮ®©¥àà_ŦŰƁ€ààk¹ v¡slŰŮƁs¢ƀق¢Ɓ€l ĄŰƁšŠj vf¢€¡sſs©‘¡ŦŰŮ#v Ŧ>€©“ ®¢€űƁ€k¹«¡ŰŮ’¹®¡sۓ7űžsW Ɓ€ŰŦ€ŦŰſŮű…àà©®¡sŦ“€kk¹® …©’¹€k8àà>‚¢Űs¹Ąsۓ7űslk #€‚©®ſŮű…àà©űŦ„žƁ€kű® ’ſŮű…©űŦ€dsۓ7ű‘¡Ŧœ‚ …©#vàà slš…©Ÿ“©Ů ŰŦŮŰs ‚¢Űs¹Ąsààۓ7ű ‘¡Ŧ’»vàà Ŧ „ž ’¹ ®kd Ɓ ſŮű …© űŦ ſ€’‚ààűŮƁŰƁ Űs8 s ’¹®Ŧٓ“ üŰŮ…©»€ŰŦŮ®8 “¢ ų´žsWۓàà7űƁ€k¹®‚©¢ųƒàࢠٓ …©ſŮŰƁšſƁ‚àà©ĄŦ‚ŦŰٓàà »¥ ſ€ ƀŰsžsų´‘¡Ŧ’¹€k¹® űŦ„žۓ7űœ‚àà’‚<kv¡slŰŮ #ٓ ®ųƒ¢űŦ€d’g©Ů€kŸ

ĄŦ‚® Ŧ“®¢€¡ƒ¢űŦ® sŮŰق¢Ŧ €© sƀق¹vŮƁ€ s’8 Ŧ¢sjàà űŦ€dsۓ7ű‚8_©’¹€¡Ŧƀ€ ’“8 »’¥iƁ€k¹«¡ŰŮ#€‚©®ſŮű…àà© ®¢€űŰsk¹ŰŮ‚¢Űs¹Ɓ‚Ąsۓ7ű ŦŰ®Ɓsf8Œ¡s ƁžŦ€àโƁ€kk¹® ŰŮs’¹’¥i#€ààŰŦŮƀ€l‚Ɓ€k¹ŰŮ »vàà ŦƁ€k¹Ąsۓ7űžsW ųŦ’ààf© Ɓ ‘àࡂl #vàà Ŧ ĄŰŦà࢐Ś ®¡sŦ“’àà¥iž“ ‚ Ą Ű Ɓ šŠààj s¢€làà ’ƁŮŰŦ€ŦŰ űŦ…©®d©7 ۓ

‚ۓ7ű#€k¹®¢€ű€Ŧ“®Žs xkž ’¥iſق¹ŰƁŰsųŦ’f© Ɓŋ“jd’¹ ®¡sŦ“»…©Uàà Ŧ€vi’»v Ŧ slkƁŮŰŦ€ŦŰƀق¢Ɓ€làà ĄŰƁšŠj ‚¢Űs¹Ąsۓ7ű#€s®ƀ€űűƁŰưġ v©dj‘¡‚8_©»€k8>ƀŮs®œj’¹

v>©‚¡ŮvƁ¬©®Űs ſsűĄ‚©¢Ůs¡ĄŦ‚ ‚àà¥fſƁ€ààŦŰ€àࡀſsààű’à๠ۓ`sŦ#€ű“š®’ààss¢šŮ“ ’csűŦſ³sàà>¢Űƒ’¹€àà ® ſsűƁ»€kk¹®ƀŮsf8àà Ŧ©g8> ‘©Ŧ“’³sdĄ‚©¢Ůs¡sŦŰ€àࡀ #€ű“š®ſš ſsàà sk ſsűűŦ®Ɓ‚¢ſ“k¹ŦsŦ ‘¡Ŧ’¹€Ŧƀق¹Ŭ‚bŦŰ’o>‘¡Ŧ »ſsűĄ‚©¢Ůs¡ŰŮĄ‚ààs ũƁsf ű‚àà ƀ€ààkk¹„àà¥dk ssààŮۓàà ‚ Ɓ ſ³sàà ق »ſ³s>¢Űƒ ’àà Ɓ Ą sũ Ɓ sf slš Ąƒààe v Ŧ

’¹ĄŦƀق8àà>¢ĄsŰƁsź´ ‚ €¡€ũsg©gCxàà¡s8»ŮŰŦŮٓààƁ Ž‚8k¹ˆ¡Ŧ‚ vC’¹€Ů®ſs_ ’v7àà>Žsàà>¢ŰƒŮŦ‚Ŧ»ƀ€àà t>¹ŰŮĄ‚8àà_©v©g“ſs¹Ů“¹ ſsàà_ٓ űŦ€¡€®sűũŰsl #€kŮ® ’¹ŮŰŦŮٓààƁƀق8àà>¢ŰƁs‘¡Ŧ «¡Ą‚©¢Ůs¡ŰŮŽs Ʋ‚¡űſs¹Ů“¹ »€k8àà>ſŦ‚œ¡ŮűŦ‚8l€¡€ſsű ٓ ®¡ŦŰšűsŰŮsààlšƒààeŦ‚àà¡ű #€k¹®j‚vŦŰ ĄŦ’¡ƁŰ’csűŦslš‘àà©k¦j Ą‚àà©¢Ůs¡ĄŦ‚àà®ààü¡“isàà¡ skd‘¡Ŧ’àເkk¹®ƀŮsf8àà Ŧ

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

70


ĄV““k¥

v ŦƀŦŰŰŮ^“>s «¡ű“ſs_¥l¹ »žŰvàà¡ssœĢƯư»Ąƒàà‚sœƳĢƮ ƀŦ‚j’®àài ŦŮ’csvàà¡ssœ©¢ġ #vàà ŦŁļįňńƚįĬňİũ´àà Ŧ«¡ ĆĬŁʼnǥŃĵ’àà¹ƀ€àà ž´Ŧ‘©k¦j «¡ű“’j¹Ů«¡ĄŦŰŦŮľǥʼnļįņķńŃı »“iŰŮ®¡s‚¥©¤ Ŧ#v Ŧ®s`8 Ŧ ƀŮsf8 ŦƁžŦźŦ“¡ŮŦŰ „¡Ɓ‚àà űŦ ľǥʼnļį Īǥĭ ^ “àà> s

‚ààœ¡Ů űŦ ‘¡Ŧ Ąs®¢²¡Ɓ #€ s®ƀsœ8 Ů ®ààs´ Ŧ ű“ààk ſšvààj©ŮۓààŰŮ »vàà>©Ų‚8àà ŮŰŮ ƯƯ¡ŰsŰŮŦ‚ààs sŦ ſsƒ©^“àà>s ‚78¹Ŧ ũۓààf¥Ŧ‚ŰŮ®ààŜŦ‚ ƀsœ8 Ů‘¡ŦſšŰŮ’¹v Ŧ #€ €Ŧ“ ®‚d

69

/

www.ertebat.ae

/

^“>s v¹‚ ’¹€ Ű®‚c’ ſ“ũŰsŜŦ«¡ĄƁۂààŰs¹ŽsŰŮ Ųs Ŧ‚’¹®sœ8 Ů»€ s®€¡€ ĆĬŁʼnǥŃĵŒi8=Űs7 ŦƁũsd¡sàà Ɓ ŮŰŦŮ žsàà ĦĬŀĬǨǩ ľǥʼnļį ņķńŃı „¡šġ#Ʈ€¡ƁۀŦs8>© ĄŦŰŦŮ ^“>s #v Ŧ¬¡Ɓ€sàà ¡‚¹ ũŰsŜŦ«¡ſ“«¡ű“®>¥i¢ ŧs>’ˆ “8~b ſ“ űŦ€dvàà ŦŰŦ‚Ɓ€¡š® €¡ƁۀŦ’®8¡€žšſš’™‚ ŰŮſšĄŦ‚‘©®i©ġ#Ư #ق©¢ŰŦ‚Ų‚8 Ů €¡€ƀsœ8àà Ů‘àà¡Ŧ Ŧ‚s ^“àà>s

ưƁƯ’=>ƁŮŰŮ ŮŰŦƁ’Űs¹©

ٓ ® ŰŦűs ’üfĄŦŰŦŮƁ Ʊ ®àà_¡sM ƀ€űŦقž«àà¡»®¦k¡Ŧ

ISSUE 774

’‚™v> ®>¥i¢Ą‚¡ž ^“>s ưũ“

’8¥‘¡Ŧ’ƁŮŦ€ſs_ٓ űŦ®“ ŲŦ®>¥i¢’¹€© s’8 ŦŮ’“ űŦ‚8¥Ÿ“¹®àà_¡sM’ààüfĄŦŰŦŮƱ ’¹€ Ű®‚c’sŦ#vàà Ŧưũ“ ĄŦŰŦŮ’¹ưũ“®>¥i¢ſ“ũŰsŜŦ ĄŮƁ€sv Ŧ‚8¢Űƒ®_¡sM’üf #v Ŧ‚8Ɓsgũs‚™‚Ŧ‚ŰŮ

®àà>¥i¢ſ“ũŰsŜŦ®‚dűŦ€d űŦ ®àॡ »^“àà>s ư ũ“àà ’¹ſ“ũŰsŜŦ‘¡Ŧũs`=àà_ tiٓàà ’ŦŰĄŰs©àà>’“ Ģ#ĢœŰƒàà…¡sM’üf»Ů“ààM ‘¡ŦĄŰs©>€¡sàà #ƀٓſš®¦k¡Ŧ ‘ààůŰŮŦŰŽŦpàà

’¹€Ŧ’8àà ŦŮٓ ũŰsŜŦ‘àà¡Ŧ‚àà¢Ŧ ’üf‘àà¡Ŧsſ“ Ɓٓ sŰv ŮűŦٓ ©c…¡sM ‘©űĄƁۂƒ©ĄƁŰűŦ’8àà Ŧ“ ss¡ €Ŧ“ ŭŰſšĄŦ‚àà®sfŦ’Ÿ€àà8s© #ŮŦŮ Ůs¡ű»ƱŲŦ®àà>¥i¢ſ“ààũŰsààŜŦ قàà¥ijĄ‚àࡁž’àà‚™ſ“ààűšŰŮ


ĄV““k¥

Ąs‚œ_¡sM€©“ĚŰs ¡s“HDŽ“®¦k¡ŦĢ ق¹űsšŦŰ ž´Ŧ®s“7bŮŦ€¡ƁŰ«¡ŰŮĚŰs ®kžŦVv¹‚àà ĢĄs…¡sM’üf‘©ƁŦƀ“7Ŧ€©“slš’¹ٓààM ŦŰsſ“ũŰsŜŦŰŮƀŮsf8àà ŦĄŦ‚ēǥŀŀĪš®¦k¡Ŧ ĄŦŰŦŮ€¡€Ąs…¡sM’üf‘¡Ŧ#€ŦƀٓààMűsš ŮƁ€’¹€k8>ġġƱŅŅļ’gs ®®iàà>¥©ž®sœŸ € s®®i>¥©ž®sœŸ‘¡‚³sűŦ‚8àà_©ƯƮƮŅŅļ #v ŦŲ‚8 ŮŰŮſ“k¹Ŧ’¹ slš’¹ٓMž´Ŧ…©ž®€¨ŅŅń®k©Ÿv¹‚àà ’üf‘¡ŦƀŦ‚ààj’ĢēļŃİſ“ààũŰsŜŦ€àà©“ ©Ů¡Űsű“k’ààŸ‚¢Ŧ»€Ŧƀق¹űsšŦŰ…àà¡sM ‘¡Ŧŋsj8Ŧ#v>©†=_ſ“ũŰsŜŦ‘¡Ŧ’™‚ ®¦k¡ŦĢ…¡sM’üfsſ“ũŰsŜŦ‘©ƁŦƀsœ8 Ů #ٓ ®ŰŦűsŮŰŦƁ’¹v ŦƯƮƳƮŅ ’üf‘¡ŦűŦŋààsj8Ŧ’à๮¡slsœ8àà Ů‚ààœ¡ŮűŦ € €Ŧ“ ƀŮsf8 ŦſšĄƁۂĚŰs ®¦k¡ŦĢ…¡sM ˆ “’¹ĢŲ“>¥¢“¢ſ“ũŰsŜŦ’ſŦ“® ƀsœ8 Ů‘¡Ŧ’Ÿ‚¢Ŧ»Ů“MƀŰs Ŧٓ ®€©“ĪćĔ #v Ŧƀ€_€©¡oű“k

ƴƮƮĪņ›ŀļŕıņĬİ€¡€vi7s¹®‚d ĄŦƁ»žŰv¡ssœ©¢ư»v¡ssœ©¢ģġ®àài ŦŮ’cs ŧs8àà 8 à »łēĔ »Ū““i»Ąs »sMtb»xk ŧs8àà »łēĔ»Ū““i»Ąs “¥ Ɓ‚¡V ۓۓ>k »Ě“¥ Ɓ‚¡V «àà¡Ɓˆàà©ü ®“i ưĄ‚s űŦ čķň ưĢ ũs`=_‚œ¡Ů ſš #€ s®ſš ›ŀļŕıņĬİ vàài7 ƴƮƮ ƀŦ‚ààj ’àà ƴƮƮ ‚ à ‚àà Īņ ĄsŰŦƒŦ ž‚àà ŕǩƯƲ %ĔŀļıŃŕĆıįǥňļŕǩƯƲ Ćıįǥňļŕǩ ľ Ĭ Ń Ĭ ĵ ı ň Ɵ Ćıįǥňļŕǩ ƯƳƟĔňıİıŃŕļĬŀľĬŃĬĵıňƟņĬʼnʼnǧńňİľĬŃĬĵıň šıǦļįı đįįıʼnʼn ľĬŃĬĵıň ǧļŕķ IJǥʼnŕ ĮŃ ƯƱƟćļŁı đǥŕķıŃŕļįĬŕļńŃƟ ĔńŁŅǥŕňĬįı šňļǦı ›ŃįňǩŅŕļńŃƟ Īņ ĒĮ¨Ć ƯġƟĆŅĬňıĴıǩ #ٓ ®’™‚ĆıŕŕļŃĵʼn ĄŦ‚ưƮƯƱ’¡“ŦVŰŮvàà ŦŰŦ‚®žĝŦ›ŀļŕıņĬİ ®s´ Ŧű“ksŦ»Ů‚©¢ŰŦ‚Ų‚8àà ŮŰŮųƁ‚ #v Ŧƀ€_‚_8kſšvj©ŮۓŰŮ

«àà¡ ƴƮƮ

Īņ ›ŀļŕıņĬİ €àࡀ vàài7 8àà 8 à>© s sàà7¡ű vàài7 8àà>©

vàà v à ŦƳ vàà ŦƳűƁ€k¡Ɓààs žƁsg žƁsg®sœ8àà Ů’¹ v s v sàà

v©f©¹ s ŧ ŧsàà> ’ ³s ‘¡Ŧ #€àà¡š® Īņ€¡€vi7 ŮƁ€àà ĄŦŰŦŮ Ɓſ ƁſűƁž‚àà¢ģƳƮ #€ s ® vs=™ ‚8j©i© ƴ#ư #€ s® «¡ƴƮƮ Īņ›ŀļŕıņĬİ… «¡ƴƮƮĪņ›ŀļŕıņĬİ…àà¡sM’ààüf v©f©¹ s ¦k¡Ŧ ƯƮ Ư … v©f©¹s®àà¦k¡ŦƯƮ#Ư…¡sM’ààüf ‚¡“`v7>»àà>¥©žƳƮƮŰŮƯưƳƮ #v ŦưŲ´¢´¡Ű“¢űŦ®_ “žƁƯģ%ƯƮ ĄŦŰŦŮ®žĝŦ€¡€vi7‘¡Ŧ€ ž´Ŧ’¹ۓbsj ž“©k©“šžƁsg’€Ɓŧ“ Űs©>v s v©f©¹ ĄŦŰŦŮƴƮƮĪņ›ŀļŕıņĬİ»ƀ€űŦقž…=ŰŮ#v Ŧ ‘©ŰƁŮ#€ s®ĮŃŕıŀđŕńŁ¡s“ƀ€űŦقž«¡ ‘©ŰƁŮ»Ķ›šijŀĬʼnķƀŦ‚j’®i>¥©žsœƳvàà_ž »ĆąĆĬǥİļń»Žs8©<¡Ů’s¢ƁŮ‘Ɓ‚¥©»ƯƮƳƮŅ“i

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

68


sl¡€kűs©

ƀŮsš ® sg ®“` „¡Ű€ vl ®Ms #€ s®ĄŰs¥j

ƮĢƮ-ƱƴġưĢƲư:‘fi

#¡€kűs©ĄŰs¥jvlƀ€kŦŰ®¡sš’

Ʈġ-ƱƱƯƲƯƲĢ:‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »“s©ž»Ű“8k

»űs»źŮ»œŰŦ ő“¹Ɓſ“f©>¹s

Ąűs 8¡Ű ĄŰs¥jƀŮsš #€ s® ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ%‘fi

67

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

»’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

ƮĢƮ-ƳĢġģƲƯƮ:‘fi

ſsű„¡Ű€vl®Ms ’©i¹ƁĄ“>Ŧ‚»®>©iœŦ ®Űs Ɓ®Ŧ‚¡ŦŲŰŦ€ŲƁŰŮ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

„sàà>©ƁvsŦĄŦŰŦŮ®¡sš ƮĢƮ-ĢƳƳģġĢĢ:‘fi ’gsàà Žsàà ƯġsĄŰŦ€s> ƀŮsààšvààƁƀŰsžũۓ’Űs¹ #€àà s®ĄŰs¥j ®à“` „à¡Ű€vl®à¡sš Ěs “8ĄsŰŦƒŦž‚ ƮĢƮ-ƴƳģĢƴĢģ%‘fi ‘¡Ŧƒ¡Ů‘¡ŦƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ƳƳƴĢġƴƲ:‘fi

s»‚œ_¡ŦŰš®Ms ’ ƳƮƮƮsģƮƮƮŻ“g ĄŰs¥jvlŰŮ ’gbkŰŮ‘s

#¡€kűs©sk¡Űs®Ů

ſsű®“` „¡Ű€vl®Ms ſs¹Ů“¹»ſ³s>¢Űƒ’®>©iœŦ »KGƁ®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ŁńİıňŃ#ʼnĬŀńńŃƢĬńŀ#įńŁ

ƮĢƮ-ƲƲƮƱƴƯƴ:‘fi


sl¡€kűs©

sl¡€kűs©vj>ŰŮ®l¢šūŰŮvlž‚8üſs¢€kŦ“ €©¡s‚„¥s¡©j¡Ŧ’¡‚_‚8Ů’ŦŰٓ ‚cŮۓUŋfb%ſsœ¡ŦŰĄsl¡€kűs© Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ"ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € Ű®ĚsŸ’ſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©‚ €©¡s‚sŲsWƮġ"ƱģƲƮġƯƲƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’7k ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š ’à7k űƁŰ‚l Ưư%’7k ’ ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡źŶs7ŰŦ’¡‚_ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®¡Ŧ‚ŦۓŦƁ ƮĢĢ-ĢĢƯƯƮġƮ%‘fi

ſsű’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš vƁ’j©ũۓàà’Ą€kƁ®àà>©iœŦ»®‚

žŦ€=8 Ŧ ĄŰs¥jvl®>©iœŦſsű’ˆiàà>®¡sš’

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢģ-ģưġģġƱƱ%‘fi

’‚f8 #¡€kűs©sۓŦ’gbkŰŮsš’s=j’ ƮĢĢ-ƯƮƮƲƲƲƳ%‘fi s^Ű®¥àà_»ưƮƯƯŽ€»ąĉŲƁƒœ©7“Ŧ

#¡€kűs©ſŦۓ8 ŰŰŮ ƮĢƮ-ƲġƳƮưƮĢ%‘fi ’®¡“œ=àà sžvlvsŦĄŦŰŦŮ®ààMs ’àà #¡€kűs©ſŦۓ8 Ű®kfiĄsŲsW ƮĢƮ-ĢġĢƳưġġ%‘fi

Ɓ®sœ_ŦŮ«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű®“` „¡Ű€vl®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŲŰŦ€Š sg’©i¹

Ůs8 Ŧ …kŮŦŰ«s

ŧ“7üƁۓl_űs>œkš ’©i¹»‘i¡Ɓ»“s©ž„¡Ű€vl ƀŮsš»®Ŧ‚¡Ŧ©ŦĄsűs

#€ s®ĄŰs¥j

ƮĢƮ-ƴƯġƳġĢƱ%‘fi

t Ƴs‚l űŦ€dƯvs űŦŲsW www.babakradmanesh.com

ƮĢƮ-ƯƲĢƴƴġƯ:‘fi ¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢƮ-ƳƳģġġġƳ%‘fi

ſsű’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš

#€ s®ĄŰs¥j

’ˆiàà>»’ààsk©Ŧ“¢»vààsŦĄŦŰŦŮ®àà¡sš

ƮĢƮ-ƳĢġưưƲƮ%‘fi

ƀŮsš®¥sۓŦƁƁŮŰŦ»®àà>©iœŦ»®‚ſsű

»s»’Hs¥®“` „¡Ű€vl»ƀsœ_ŦŮ®>©iœŦſsűŲۀ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®sœ_ŦŮſsűŲƁŰŮ’©i¹Ɓ„8i¡š

űŦ’>Ŧ‚űŦ©`ü8ŦŹŰs»’>Ŧ‚ſsűŲۀ®Ms Ʈ€ s®ĄŰs¥jƀŮsš’8‚_©žsĄ€87

ƮĢƮ-ƯƱĢĢƯƮģ%‘fi

ųƁ‚’^ŰĄŦƀ“l»ƀ‚fƯư7vàà Ů«¡ #€ Ű® ƮĢƮ-ƳĢġĢƴƮ%‘fi

ĄŰs¥jƀŮsš ƀŮsšŰs¹’gs s»®¥sۓŦ’ˆi>®¡sš #€ s®ĄŰs¥j ƮĢƮ-ƯġƮƮġƱƴ%‘fi s® Űsſsű’ˆiàà>»®Ŧ‚ŧƁ€k®¡sš

ƮĢƮ-ƱġĢģƮģĢ%‘fi

#¡€kűs©’Űſss© ŰŮsš’s ’

ƮĢģ-ƯƮƱĢưƳġ:‘fi

ƮĢĢ-ƲƴƮģģƳư%‘fi

ƀŮsš®ààŦ‚ۓŦƁƁŮŰŦ»®àà>©iœŦ»®àà‚

’Űs ſƁsd’gbkŰŮIs ’s ’ Ʈ¡€kűs©

ƮĢƮ-ƯƮƳƮƮƱư%‘fi

#€ Ű®ųƁ‚’ق¹Űs¹‚8“i©¹ĢƮƮƮ

#€ s®ĄŰs¥j

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs

ƮĢƮ-ĢġƲƯƲƲư%‘fi ĄŰs¥jƀŮsààš® s© ۓŦ’ˆiàà>®Ms

ƮĢĢ-ƳġƯġƲưư%‘fi ®i ŦŮ®Ŧ‚ ’ˆi>»ĄŰsjdŲ€kl®¡sš

#€ s® ƮĢƮ-ƳĢĢưƮĢģ%‘fi ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

66


ĄV““k¥

‚8 “sŦŰ€kj “ĄŦ’sü7 €©k¹’‚D€kj “

ŰŮŦ“Ɓŧšv©d™Ɓ® ۂſs¥Ŧ vàà>ſs#€k¹®Ŧ‚ŦŰv‚8k¡Ŧ ® ŰŦƒ¢ƀŦ‚j’ſ€ ƀŮsšűŦ„ž ĄŦ“v©d™Ɓ®k©…©žűŦĄ‚¡“` Ŧ€Ɓ‚9¹Ŧ€»®¢€Űss¡®s8š ūŰs ƀsœ8àà ŮűŦſšĄƁŰ‚ààsààŮ ź‚`s®àà8Ŧ‚’¹ٓàà ® €©“ĄŦ‚®g©Ůſsűű“k#vàà Ŧ ƀ€àà_ž´Ŧ®“lf8àà>© ‘¡Ŧ €Ŧ“®’™‚ũۓŰŮsŦ»v Ŧ «¡Ąs‚8©ĚsààŸĄŦ‚ààƀ€ààk¡šŰŮ ƒ©ſsĄƁŰ‚~àà7Ąs’sűƁŰ #ق©¢ŰŦ‚ƀŮsf8 ŦŮۓ

65

/

www.ertebat.ae

/

®“lf‚8 “ƀsœ8 ŮűŦƀŮsf8 Ŧs Ɓŧšvàà©d™Ɓٓ€àà©Ŧ“ ŰŮsàà ’sü7vàà>ſsĄƁŰ‚ŦŰŦ“àà ƀű“ŰŮvsŰ#€©k¹ƀ€sàà_ٓ ŰŮ»‚ĄŮ‚Űs¹Ąs‚8àà “®Ŧ‚

ƀق¹Ŧ€àਫ਼…¡ŦƒŦ‚© ŦĄsŽsàà

ſ€ ƀŮsšűŦ„ž’¹Ą‚8 “»v Ŧ ŧs‚žsj ŧsg_vj>ŦŰſš»ſs ƀsœ8 ُ¥ ’Ą‚8àà “s¡€k¹® ĄsŬ‚ ’ijűŦ®¥¡‚8¥Ŧő“àà #€k8>‚© ŦŽs €kŸ’s´ 8>© «¡űŦ®“lf8àà>© ‘¡Ŧ ’¹vàà ŦŰŦŮۓ ‚®i ŦŮĄsĄŦƁ

ISSUE 774

Ŵ“`=Maingear€¡€Ěs8¥ Ů sۓ Ąűs

€Ŧ“®’àà¥k¡Ŧ‘j™»’8àà ŦŮŦŰļƲ łĈĮšĮđ’ijűŦŒi8=Ąs«©Ŧ‚¢ vàà¡ssœ©¢ưsààģƳƮĦıēńňįıĦćĉ ‚œ¡ŮűŦ#€¡sMŧsàà=8ŦŦŰĦššąĢžŰ ^k©j©¢®àà ®ààž‘àà¡ŦĄsà஢²¡Ɓ "“iŧs=8Ŧv©is’ſŦ“®€kWۀ »ćĈŕǥŃıň»‚àà8¡ŦŰĄŮĄƁĄŮsàà¡ĄŰ ƁŮƁČĆĒũۓààž’àà »ĪšľĮũۓž #ٓMƀŰs ŦŁļŃļņĔĮıũ´ Ŧ ĄŦŰŦŮĄűsààŴ“`=®àà ®ž‘¡Ŧ #€ s®Ű³ŮƯƱƴƴ’¡sžvj©

Ąs®àà ®ž€©“àà©€ľĬļŃĵıĬň ƀ€ ’8 sk ĄűsŴ“`=® Űsf

®ž‘¡‚€¡€®¢űs’v¹‚ ‘¡Ŧ#v Ŧ ٓ ĄűsŴ“`=đŀŀ"ļŃ"ńŃı®

ưġľĬļŃĵıĬňđŀŅķĬ’¹ٓM®‚dŦŰ ľĬļŃĵıĬň^k©j©¢®àà ®ž#ŮŰŦŮžs ưġ®àà_¡sM’ààüfĄŦŰŦŮưġđŀŅķĬ ƯƮƳƮŰŮƯƴưƮv©f©¹sijǥŀŀĪš®àà¦k¡Ŧ #€ s®>¥©ž Ąsƀ€űŦقžŧsàà=8Ŧv©is‚ààŰs¹ Ĕńňı Ɓ Ĕńňı ļĢ ƟĮŃŕıŀ Ĕńňı ļƱ


ĄV““k¥

ĈļıǧņĬİǡǞļņňńvi7űŦ«©“ “¡Ɓ ق¹®¡sMƁŰ

ƁŮ»Ū““i»ĄsĄŦƁ»®iàà>¥©žsœ Ɓ‚¥¡sũ´ Ŧ«¡»ưyƮČĆĒũۓž ŁļŃļĪšľĮũۓààž«àà¡ƁĄŮŲŦ ‘¡ŦŰŮ«©“ “¡Ɓv¹‚ #€ s® v©‚ sSSD«¡űŦٓ Ž“`ü ‘¡Ŧ#vàà Ŧƀقƀ‚lv¡ssœ©¢Ʊư ’™‚‘©ŸŰŮŦ€8Ŧv ŦŰŦ‚vi7 ۓŰŮ®ààs´ Ŧű“k®Ɓٓàà #v>©v ŮŰŮſšvj©

«¡«©“àà “¡Ɓv¹‚ ƲűƁ€k¡Ɓ€àࡀvi7 ũ³“`üŠj’ŦŰ ‘¡Ŧ#ٓM’s™Ŧٓ ĈļıǧʼnńŃļį’¹vi7 ĈļıǧņĬİƴƲļ ņňń ĄŦŰŦŮ ŮŰŦŮ žsàà ®_¡sM ’üf ĮņĆ®¦k¡Ŧƴ#Ʋ ‘àà “ƁűŰ sàà ƲģƳ ŰŮ ƯƮưġ Ʈ#ģŰŮƲ#ĢŰŮƴ#ƲŮsdŦƁàà>¥©ž €¡€vi7‘¡ŦſűƁ#€ s®®¦k¡Ŧ #v Ŧž‚¢ƴƴƲŮƁ€ƒ© ĈļıǧʼnńŃļį ĄűƁ€ààk¡Ɓ vàài7 ƀ€ààűŦقžĄŦŰŦŮĈļıǧņĬİƴƲļņňń ĮŃŕıŀĄƒàà‚sœ©¢Ư#ĢĄŦ’8àà>ư »®8¡ssœ©¢ư®ààŰ»đŕńŁłưģƮƮ Ư#Ʊ‘©ŰƁŮ«àà¡»ġƴƮƮŁđķĄ‚s

űŦŰŦ‚ĄŦ‚¥ ®€®i8®Ŧ‚

®s“ Ɓ©

ĄŰs¢űs ‚9¹Ŧ€¥àà ®€ƀűs

«¡Ɓ’8‚¢ŰŦ‚‚c€v>¡űˆ©üs s¹ũss¥Ŧsg8>®¢€ű8>©

Ą‚‚®iŦ©Ů#vàà Ŧƀ€ ®Ŧ‚

ŰŮƀűs ſ€ ŰƁskàà ſs¥Ŧ»Ŭ‚ ‘¡Ŧ Ɓ© €ks®d©7 Ąs¡´Ÿ“Ɓſsű #ٓ ®ſŦ“k®s“

®àà ƁŰv¹‚àà ˆàà “Ŭ‚àà ‘àà¡Ŧ ’ààs‚ĄŰs¥ààjsààƁąıŁļʼnŕǥİļń …s¹ĄŦ‚ſŦŰsjd®iiHŦ‘©’¡ŮsCŦ #v Ŧƀ€ ®Ŧ‚ ®d©7 Ąs¡´ũŦ‚Ŧ

ź€¥ ’ŰƁsk 8®Ŧ‚ ƀ€¡Ŧ €Ɓۃ©cūŦ“Ŧ‚Ŧ‚ŰŮ€Ŧ“® ®d©7 Ąs¡´‚œ¡ŮƁ®s“ űŦ® s «¡¥ ®€ƀűs ‘¡Ŧ#€k¹vƁsg ŰŮ€Ŧ“®’¹v ŦŰŦ€¡sžٓ ˆ©ü ³s»€Ɓۃàà‘©œjlàà ūŦ“Ŧ‚Ŧ‚ ®d©7 Ąs¡´‚ààœ¡ŮƁŧš~bàà ſ€š Ɓƀűsàà ŰŦŮŲ“vs#€k¹vƁsg ’<©8ŰŮƁſűƁŠ¡ű“wsƒ©ss¹ ‘©űŸ“ƁſsààűŰŮvƁsg…àà¡ŦƒŦ ŰŮ»ſsŦ‚ ĄsààŮŦ’#ٓàà ®ƀű‚

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

64


® űŰƁ

?Űš®œ8ŰŰُ©Ů’ ŮŦŮv ŮűŦŦŰ“¥© ´¹ŽŦŽ“¡“ž

’7k ŰslŸĄűsŰŮv©Ɓ€`©Ů’s“i Űsſs8©žs¹ “¥© ´¹ŽŦŰŮۓasžƁŰŦſss‚l^©’8 ¢t ’7k ’ Ž“¡“ž„Űs¹#ŮŦŮv ŮűŦŦŰt ’7k «¡ s¥©fksg‚f‚ưĄűƁ‚©žſs¡‚ŰŮ’8 ¢t ?Űš®œ8ŰŰŮŰsŸŮsžƁŰŦſss‚l^©ŰŦ€¡Ů‘©ƁŮŰŮ űƁŰ“¥© ´¹ŽŦŰŦ€¡Ůs€ g8kſs8 Űsj©’Ɓv Ů v ŮűŦŦŰªj¹“©ŰŮ€¡ŰŮsŽs˜Űsgƀ€k¡š’7k_¥¡ ‘©ƁŦŰŮ“Ŧű’©sűŦĄŮ“àà7lűŦ„ž’¹ĄƁ#€àà€ ’‚™ĄŦ‚’¥k¡ŦűŦ„ž»vŰ®ſŦ€©’ٓ Ąűs »€¡‚ž»Ů“ƀ€ Žsàà ŰŦ‚‚¹’bgűŦ’¹®ž“’ſŮű ’g©ŮŰŮsàà Űs’sàà Ʊġſs8©žs¹#Ůs8Ŧ‘©űĄƁŰ „¥Ŧsق¹ő‚ŦŰ’gsàà>‘©űŮŰŮũ€ űŦƲƳ ®‚‚ ŦƁ“´¡Ɓ#€¡s©ſŦ€©’ĄƁĄs’^s

űŦĄ‚8_©ũs´ Ŧ‚c8k%vf¢ƀŰs‘¡ŦŰŮs“i Űs “¥© ´¹ŽŦ€ŰŮ€ƁŦsŦ©8>ĄƁv©Ɓ€` ĄŦ‚®sŰŮv©Ɓ€`‘¡Ŧ#ŮŦŮ€Ŧ“ vàà ŮűŦŦŰ žƁ€`ƒ©©‘¡ŦŠŦ€‚œ¡Ů»’¥©ž’¹ŮŦŮŭŰŽ“¡“ž ŰŮٓ ŰŦ€¡Ů‘©ƁŮŰŮ’8àà ¢tàà s Űs#v Ŧ „©àà>¥ŦĄs¢ssžƁŰŦſss‚l^©ĄsààvsŰ ĄűƁ‚©ž’s¥©fksgŲs¢‚s«àà> Ɓ„¦s

#€sN®s‘©_ۀſsk¦jűs©8Ŧģss€© Ű

63

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

®ŜŰĄŰs¥j sſ´©Ūš „©“¤ ‚ž Ūšƀsœàà s%‘àà¡´šžsàà ĄŦ’sŽsàà ŰŦss©s8¡Ŧſ´àà© ŋŜŰ»„©“¤àà ‚žƀsœàà s’ sĄŰs¥jĄŦ‚ŦŰٓ vààgŦ“ #ق¹ž´Ŧſs “žƒ‚ ſŦ‚¡ŦŰŮ ‘©‚ ’¹®sűŰŮ’s8àà ƁŮĄűsĄŰŦƒàࢂ"ư űŦ®is¹v>©®‚d‘©k¦j#€kàà ‚Ŧ“’ »® ƀŰ s»®k¡€s““˜sž€ksƀsœ s‘¡Ŧſs¢Űƒ ſŦ‚¡ŦŰŮ’s8 ƁŮĄűsŰŮۓaĄŦ‚s8> Űِ©ƁŮũ³“àà`üĄsƀsœàà Ɓ‚ŪŦ€Ŧ"Ʊ s©s8¡ŦƁſŦ‚¡Ŧ ¡ŰsűŦ„©“¤ ‚žƀsœ sſ³“;>€ ۂg"ġ »Ɓ‚© ‘ űŦƁƀق¹‚f s©s8¡Ŧ’ƀsŰůšưƮsƯ ‘©k¦jþ€kk¹€¡Ůűsſ´©®s`8 Ŧƀsœ űŰƁ ’8 ŦŮƒ©ſ´©ŪšŽs7“©ſ³“;>sĄŰŦ€¡Ů #€k s

‚© ŦvƁ€kŸŰŮ„©“¤àà ‚žƀsœàà sſ³“;> Ąs©űŦ® ‚sŦŰ®¡s®ƒ¡ŦŰ€Ŧƀق¹®dàà

űŦ#€kàà s’8àà ŦŮ‚8àà_©ĄŰs¥jĄŦ‚®¡sžƁŰŦ ƀsœ sſ³“;àà>űŦĄŮŦ€d…©žĄ€kŸƁŰ‘©j űŦŦŰĄ€¡ŮűsƁ€àà€šſŦ‚¡Ŧ’sàà©s8¡Ŧſ´©Ūš #€k8 ŦŮſs “žƒ‚ũss¥ŦƁƀsœ s Ūš’ŦŰĄŦ’ss®àà>©“¤ ‚žŻsfŦ‘¡ŦűŦ„ààž ‚8_©ĄŰs¥jŰs8 Ŧ“ ŋŜŰƁ€ŮŦŮs©s8¡Ŧſ´© #€€ ®¡s©s8¡ŦœŰƒƀsœ s‘¡Ŧs ’ſ´©s„©“¤ ‚žƀsœàà s’skgŦ“Ąs€k %v Ŧ‚¡űŬ‚ ſ´©Ūšƀsœ s‚c‚¡űŽs7“’ ۀŪŦ€Ŧ"Ư


® űŰƁ

sf©Ą€kƀŮŰ‘¡‚ƀűsŰ٠ق¹Ŷ“g ’ižġſŦ‚¡ŦŽs7“®i©

%v Ŧ‚¡űŬ‚ ’ſsl‚‚©ƯƮv ‚l űs©8ŦƯģƯƲs©s¤ Ŧ"Ư űs©8ŦƯġĢƴſsHš"ư űs©8ŦƯưĢƴŽse‚ž"Ʊ űs©8ŦƯưƮƳ‘©8ŦVŰš"ġ űs©8ŦƯƯƴģ„©iœŦ"Ģ űs©8ŦƯƯġƯ€ki"ģ űs©8ŦƯƯġƮ’˜“¢ƁŰŦ"Ʋ űs©8ŦƯƯƮģs©s8¡Ŧ"Ƴ űs©8ŦƯƯƮưs©7ji¹"ƴ űs©8ŦƯƮưƴſs“¡"ƯƮ

ĄŦ’ižġŶ“g sŽs7“®slſ“©àà ŦۀĄ€kƀŮŰ‘¡‚ƀűsŰŮſŦ‚¡Ŧ®i© #€ ’Ŧ“ ‘¡Ŧ‚’¹ق¹ž´ŦŦŰٓ Ą€kƀŮŰ‘¡‚ƀűs’8àà ¢’7kàà ŰslŸsf©v¡sàà

ĄsſslĢƳ’7ŰŰŮűs©8ŦĢġƴsųƁŰ®¹Ų“Űs¹Ą‚7ŰvC©Ųsàà Ŧ Ɓűs©8ŦƲƲģ®“kƀ‚à๻űs©8ŦƳƯƳ‘žŦVűŦ„žs©àà šƀŰsŰŮſŦ‚¡Ŧ#vàà‚¢ #Ůs8>¡ŦžŰslŸƀŮŰŰŮűs©8ŦƲƮưs©Ŧ‚8 Ŧ ĢġƀŮŰŰŮűs©8ŦĢƲƱs’8àà ¢ƀsŰŮſŦ‚¡Ŧ’¹ŮŦŮĄƁŰ®sŰŮ®sfŦ‘àà¡Ŧ #ٓſsl %v Ŧƀٓ‘©kŸ’8 ¢ĄsƀsŰŮſsۓ_¹©ƀsœ¡s űs©8ŦĢƲƱs8_Ɓƀs<kž%‚7s8¤

űs©8ŦĢƲƱsſslžŰslŸƁƀs<kž%ũƁŦ űs©8ŦĢƳƯsſsl8_ƁlŸ%’©¡ƁV űs©8ŦĢƴģsſsl<kžƁlŸ%%‘˜ƁV űs©8ŦĢƲĢsſslžƁŮƁƀs<kž%’ űs©8ŦĢƲƳsſsl¥¡Ɓƀs<kž%¡ŰƁš űs©8ŦĢƲġsſsl¥¡Ɓƀs<kž%ŲŰs űs©8ŦģƮģs8fƁlŸ%’¡Ű“ űs©8ŦģưƱsſslžŰslŸƁlŸ%’¡“ŦV űs©8ŦƯģƯƯss©s¤ Ŧ»vàà Ŧ‚7s8¤àà ƀs’Ŷ“‚’¹sf©€¡€Ą€kƀŮŰŰŮ ƁƯġĢƴst©‚’Žse‚žƁſsHšƁٓ ®ŧ“>üſsl©‘¡‚‚ſsk¦j #€ŰŦŮۓaž“ ƁžƁŮƀŮŰŰŮűs©8ŦƯưƮƳ

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

62


€¡‚©œŲsWssٓ «iųƁ‚ĄŦ‚

«àiƀŰsààŦƁųƁ‚ààààĄŦ‚ààŠàࡂ ſsàਖ਼sg8 ƀŮsšſŦ‚s8>ƁſŦŰŦ€¡‚ BURJ DOWN TOWN / OLD TOWN PALM JUMAIRAH JUMEIRAH LAKE TOWERS JUMEIRAH VILLAGE TRIANGLE DUBAI LAND

EMIRATES HILLS DUBAI MARINA GREENS SPRING &MEADOWS ARABIAN RANCHES

DUBAI MARINA MAG 218 Š‚ũ“ƳƲĢ»’Ŧ“ Ư ŰŮƳĢƮƟƮƮƮ

GREENS-ARNO ’Ŧ“ Ư s¹ſsji7 ŰŮƴĢƮƟƮƮƮ

THE DOWNTOWN LOFT»„¥iƁŮ’Ŧ“ Ư ’f©i ū‚€¡Ůs Š‚ũ“ƯƱġƮ ŰŮƯƟġƲĢƟƮƮƮ

SPRINGS TYPE 4M ’dsbŻsŦ!’Ŧ“ ư ŰŮƯƟĢưƮƟƮƮƮ

JUMEIRAH ISLAND ĆņąĮłĦĆƟćĎņ›ǚ› ENTERTAINMENT FOYER ’dsbŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ġ ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs ŰŮưƟģƮƮƟƮƮƮ ŰŮƲƟƮƮƮƟƮƮƮ ƀŰsàààààŦ

PALM JUMEIRAH GARDEN HOME

ĆņąĮłĦĆƟćĎņ›ǚ› ’dsbŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ ®“` ‚=8 Ŧs ŰŮƯƲƮƟƮƮƮ

DUBAI MARINA MARINA QUAYS

BUSINESS BAY CHURCHILL TOWER ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs»’Ŧ“ Ư ŰŮģƮƟƮƮƮ

BURJ KHALIFA

MEADOWS

MAG 218

JUMEIRAH BEACH RES.

DOWNTOWN

’Ŧ“ Ģ ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs ŰŮƱƮƮƟƮƮƮ

JUMEIRAH ISLAND

’Ŧ“ ġ ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs ŰŮƱƱƮƟƮƮƮ

’Ŧ“ Ư ŰŮƴƱƟƮƮƮ

GREENS

RERA No.2118

www.ertebat.ae

/

’i7»’Ŧ“ ư ū‚€¡Ůs ŰŮưĢƮƟƮƮƮ LOFT»’Ŧ“ Ư ŰŮƲĢƟƮƮƮ

JUMEIRAH BEACH RES. ’Ŧ“ Ʊ ŰŮƯƱƮƟƮƮƮ

DOWNTOWN Ēąđłšł›č»’Ŧ“ Ư ŰŮƴƮƟƮƮƮ

€¡‚©œŲsWƮĢƮ-ƳģĢģƳġƲƀŰsj ’s ƁŦIs s‚8_©ũs´ Ŧt>¹vl

Golden legends Real Estate

/

’Ŧ“ Ư ’i7 ŰŮƲĢƟƮƮƮ

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ġ ŰŮƯƮƟƮƮƮƟƮƮƮ

’i7»’Ŧ“ Ư ŰŮƳƮƟƮƮƮ

’Ŧ“ Ư ŰŮƲĢƟƮƮƮ

www.glreuae.com

61

THE DOWNTOWN LOFT BRAND NEW»’Ŧ“ Ư ŰŮƯƟưĢƮƟƮƮƮ

ISSUE 774

6GN(CZ 7UJC'OCKNKPHQ"INTGWCGEQO

4'4#+&

2KPPCENG5JGKMJ<C[GF4QCF1HſEG0Q 21$QZ&WDCK7PKVGF#TCD'OKTCVGU


ϩέΎΟ΍

ϩέΎΟ΍

TECOM, YASSAT HOTEL

115K

MARINA, PRINCESS

125K

«sŠ‚ũ“ƯưƮƮ’Ŧ“ Ư®s<‚“¹ƁŻ‚»ŧš»’i7

«sŠ‚ũ“ƯġƮƮ’Ŧ“ ưŒi¢‘©űƁs¡ŰŮ€¡Ůs

MARINA, ROYAL OCEANIC

58K

JLT, LAKESHORE

95K

«sŠ‚ũ“ģƮƮ“¡Ů“8 Ŧsk¡ŰsƁs¡Űُs¹€¡Ůs

εϭήϓ

MEADOWS, VILLA

250K

JLT, V3 TOWER

PALM JUMEIRAH,SHORELINE

135K

MARINA, TIME PLACE 580K ŮŦ“Š‚ũ“ģƯƮ“¡Ů“8 Ŧsk¡Űs€¡Ůs

37K

MARINA, ROYAL OCEANIC 870K ŮŦ“Š‚ũ“ƳƮƮ’Ŧ“ Ưs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs

ŮŦ“Űs7Ŧ!’dsbŻsŦ!Űs¥8€ ŻsŦ!Ʊ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs žŦ‚lŠ‚ũ“ưưƮƮ’Ŧ“ ư’i7

SPORTCITY, OLIMPIC

žŦ‚lŠ‚ũ“ƴĢƮ’Ŧ“ Ư

BUSINESS BAY, CHURCILL

181K

«sŠ‚ũ“ƯĢƮƮ»Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ưŒi¢‘©ű€¡Ůs

žŦ‚lŠ‚ũ“ƯĢƮƮv¹Űs‚ž“

MARINA, KG

JLT, ICON TOWER 2 85K žŦ‚lŠ‚ũ“ƯưĢƮ’Ŧ“ ư’i7

175K

«sŠ‚ũ“ưƱƮƮŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊsk¡ŰsƁs¡ŰŮ€¡Ůs

PALM JUMEIRAH,SHORELINE

145K

Ů´©Š‚ũ“ưƯģƮŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ư’i7

MARINA, SULAFA

150K

JBR, SADAF 4

150K

Ů´©Š‚ũ“ƯƴƯƴ’Ŧ“ Ʊs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs “ Ɓv> ŻsŦ!Űs¥8€ ŻsŦ!Ʊsk¡ŰsƁs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs Ů´©Š‚ũ“ƯƴƳƲ

NAD - AL HAMMAR, COMMERCIAL 120K žŦ‚lŠ‚ũ“ĢĢƮſŦۓ8 Ű BUSINESS BAY, M TOWER

110K

žŦ‚lŠ‚ũ“ƯġĢƮ’Ŧ“ ư’i7

εϭήϓ

78K

MARINA, TIME PLACE

800K

MARINA, ROYAL OCEANIC

55K

MARINA, YACHT BAY

1.2M

JLT, LAKESHORE

60K

MARINA, ROYAL OCEANIC

800K

Ů´©Š‚ũ“ģƮƮ“¡Ů“8 Ŧs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs

ŮŦ“Š‚ũ“ƳƴƮ’Ŧ“ Ư

MARINA, DIAMOND2

870K

SPORT CITY, ZENITH

616K

ŮŦ“Š‚ũ“ģģƮ’Ŧ“ Ư ŰِŰŮƱƲƮƮ’s©sv قžŰŮŰŦƒƱƮƮv Ŧقž…©ž žŦ‚lŠ‚ũ“ƴĢƮ’Ŧ“ ƯŽs Ʋ®

MARINA, SULAFA

1M

žŦ‚lŠ‚ũ“ƯưƮƮ’Ŧ“ ư

MARINA, YACHT BAY

1.2M

MARINA, PALOMA

2.7M

DUBAI LAND, LA FONTANA

300K

žŦ‚lŠ‚ũ“ƯưĢƮ’Ŧ“ ư’i7

JLT, GREEN LAKE

Ů´©Š‚ũ“ƯƮƯư’Ŧ“ Ư’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

1.7M

«sŠ‚ũ“ưƯģģŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

«sŠ‚ũ“ƲƳģ’Ŧ“ Ư «sŠ‚ũ“ƯưưģŰs7Ŧ!’Ŧ“ ư‚=8 Ŧ€¡Ůs

«sŠ‚ũ“ƳƮƮ’Ŧ“ Ưs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs

žŦ‚lŠ‚ũ“ƱģƮƮ’Ŧ“ ư

žŦ‚lŠ‚ũ“ĢƮƮ“¡Ů“8 Ŧ

INTERNATIONAL CITY, ENGLAND CLUSTER

350K

žŦ‚lŠ‚ũ“ƲưƯ’Ŧ“ Ư

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

60


59

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


┬« sk_┼дкЂ┼░

├є┬љ┬А┬Њ ┬«┬«s7`┼д┬ѓ┬Ъ ┬ђ┬Е8>sj slk#v├а├а>┬Еsj ┼«┬Њ ┬Ѓ┬«├а├а>┬╣кЂ┼дкЂ 2┬«┼д┬Њ ┬Љ┼»3#┬ђ┬Еk┬╣┬«┼░s78┼д┬«┼д┼░┼┐s8┬Аs┼│┼▒┼░┼д┬њ├а├а┬╣ ┬њ┬Ц┼А┼║┬ѓ┬Ю┬њ#v├а├а ┼д─ё┬ѓ┬ю┬А┼«┼▒кЂ┬ѓ┼д┬љ├а├а_ ┬Јs┬љ ┼║┬ѓ ┼Й┼д┬ђ┼д─ё┼д┬ѓ├а├а┬ђ┬Е├а├а sкђ┼«┬ѓ┬╣┬«┬Ў┼д┼░┼д┼░┼┐s├а├а┼«┬Њ ┼┐s┼░s┬╣┬Љ├а├а┬А┼д┬њsf├а├а o8#┬ђ┬Е├а├а ┼д┬ѓ┬«v├а├аi┬Јsg кЂ┬«d┼дкЂ┼░s┬Ц├а├а┼д┬њ┬ђ┬Е┼д┬Њ┬«MкЂv├а├а>┬Еv├а├а ┼░┼«┬љ s#┬ђ┬А┬ѓ7┬«┬ъ┼«┬Њ ┬Јsg┼║┬ѓ ┼Й┼д┬ђ├а├а┼д─ёsкђ┬Ѓ┬Е┬ю┼д ┬ђ┬Е┼д┬Њ┬«Mv┬Еs7`┬ѓ├а├а┬ЕovCv┬Еk┼»┬Љ┬А┼д ┼┐s8┬Аs┼х┬ѓ┬Ё┬Е┬ъ┬«8 ┼░┼«sкЂ┬«8 ┼░┼«кђ┼░s┼░┼« ┼░s8┼░┬њ├а├а┼х┼д┬ѓ8┼д─ё┼д┬ѓ├а├а#┬ђ┬Еk┬╣┼ЕкЂs├а├аa ┬Ј9┬«┼д┼░s7┼▒┼д┼І┬Њjd┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«v├а├а>┬Аs s v ┼д┬Љ┬Еj3┬╗2v ┼д┬«s`┼д┬«3┬╗2┼Д┼«┼д┬«3 ┬ѓ┬АscкЂ2v├а├а ┼д┬«gj┼д┼Й┼«┼А3┬╗2┬«k┬Е┬«┬њ├а├а┬╣ ┬Ј┬Е7┬Љ┬А┼д┼йs┬Ц ┼д#┬ђ┬Еk┬╣┬«кђ┼«sf8├а├а ┼д┼┐┼А ─ёst>┬Ъ┬ѓ┬њ┬╣v ┼д┬Љ┬А┼д┼Еs├╝┬Е┬Ў┬Њ ─ё┬ѓ78d┼И┬┤ ┼д┬њ┬╣┬ђk8├а├а>┬«s┬Ў┼д ┼д┼░┬Ё8├а├а ┼д┼░#┬ђ├а├аkk┬╣┬«M┬љ├а├а┼д┬ѓ ┬љ├а├а кђ┬ђ├а├аkk┬╣кђ┼д┬ѓj┬б ┬ђ├а├а┬Е┼д┬Њ= #┬ђk8> ┬њ ┬њ├а├а┬╣ ─ё┬ѓ├а├а┬ю┬А┼« ─ёs├а├аb ┬ђ├а├аs┼Ю┼д┬« v├а├а┬Еs7` ┬њes7#v├а├а ┼д┬«├а├а┬АsM┼Њ┼░┬Ѓ ┬╗┼░┼д┬Њ┬бs ┬њ├а├а┼«s v├а├а┬Еj┼д кђ┼░s┼░┼« ┼д┼░┼▓s>┼д┬Ёk┬╣┼дкЂ┼Й┼дкЂ┼«кЂ┼Е┬ђ├а├а ┼░┼«┼йs9─ё┼д┬ѓ├а├а#┬ђk┬╣┬«┬ѓ┼д┬ѓ┬ђk┬Ъ кЂ┬ђ┬А┼дкђ┼«s8>┬А┼д┬ѓc8k┼▓┬Њ┬Њ┼д┬ї┬Ю v┬╣┬ѓ ┬«jl┬њ>i┼░┼«┬њ┬╣v ┼д┼░┼д┬ѓ ┬Љ┬Е├а├а s┬Љ┬А┼д┬ђ┬Е┬А┬Њ┬ю┬ѓ├а├а┬б┼д#┬ђ├а├а┬Еk┬╣ ┬њes7s├а├а┬А┼А┼«┬ѓ┬╣┬ђ┼д┬Њ┼ъ┼Й┼░┼д┬Њ├а├а

┼░┼д┬Њ├а├а ┼▒кЂ┼░┬ѓ┬ѓ┬ю├є┬ђ├а├а┬А┼дкђ┼«┬ѓ┬Ц ┬ё┬ъ├є┬ђ┬А┬Њ ┬«M┼▓┬Њ┬Њ┼д┬Љ┬Еj ┬Љ┬А┼дs┼д┬ѓ┬Ъ├є┬ђ┬А┬Њ├а├а_┬│s┼д┬ѓ┬Ъ ┼Д┼д┬ѓ ┼д┼░┼«┬Њ ┬њ├а├а┬ЕкЂ┼░┼Е┬┤j #┬ђ┬Еk┬╣┬« ┬ѓ┬б┼д┬«8#v ┼д┬«7>┼║s`┼д ┬њ┬╣┬ђ┬А┼дкђ┬ђ┬Е ┼░┬њ<┬Е8┬Љ┬А┼д┬њs┬А┬Њ ┬њsf`ksj├а├а ┬Јsg┼║┬ѓ ┬Јj ┬њv7>кЂ┼д┬њ┬╣┬ђ┬Еk┬Ц┼│┬Њ┼д┬ѓ┬╗v>┬Е ┬«s`┼д┬«sj ┼й┬Њ7┼«┼░┬Њ┼│┼▒┼░┼д┼Йsc ┼Йsc┼▓s├а├а ┼д┬ѓ┬љкЂ┼д┬ђ┬АsкЂv├а├а ┼дкђ┼«┬ѓ┬╣ ┬њ┬њ┬╣s├а├а>┬њ┬ЪкЂ┬ђk┬╣┼░s8┼░┼│┼«┬Њ ┬«├а├а ┼▒┼░┼д ┼Йs┼Ю┼д┬љ─ё┼д┬њsf`k┼Іis┬╣┬Јj┬Ё├а├а┬А┬Њ ┬љ┼▒ ┬њbg┬њ┬њ┬Њs┬Љ┬А┼д┬ѓsk#┬ђ┼«┬« ┬њsf`k┼│┼░s┬╣┼«┼░┼д┼«┬њ┬╣─ё┬ѓc #v ┼д ┼▒┬Њ┬Еv┬┤ %┬і7k

кЂ┬ђ┬А┼д┬Ѓ┼д┬«─ё┬ѓ┬Е┬б┼░┼«v├а├аs кЂ┬ѓ┬њs┬А┬Њ┬«┬┤┼Й┼д┬ђ├а├а┼д ┬љ_ кЂ┼д┬ѓ┬њ┬╣┬╗┬Јsg┼║┬ѓ ┼░┼«┬«ls_┼Еs├а├а s>┼д ┬њ┬«`=├а├а ─ёs┼«┼░┬Њ ┬ѓкЂ┬ђk┬╣┬«┼«s<┬А┼д┬ђ├а├а┬А┼д┬њ8┬ѓ┬б #┼«┼░кЂ┼А┬«┼«┬ЊкЂ ┬ђ┬Е┼д┬Њ ┬«├єv>┬Е┬Ъ┬Ј┬Ц├а├а_s┼д ├є┬ђ┬Еk┬╣┼Иs┼«┼«┬Њ ┬ё├а├аf┼Е┬Ѓ┼▒┼д ┼║┬ѓ v├а├а ┼д┬Љ┬ЦP s├а├а ┬╗┬Ј├а├аsg ┬╗ ┬Ё ┼▒ ┬ѓ├а├а

┬Љ┬Е ┬Њ s├а├а┬А ┼«sg8┼д s├а├а┬А

s┬ѓкђ┼«s

s┬Аsj U ┼д┬ђv кЂ┼« ┼┐s8┬Аs┬ѓc┬њ├а├аbg┼«┼░ ┬њ┼д┼░sj├а├а v┬Еd┬Њ ┬ђ s┬њ8 ┼д┬ђ┼д┬ѓb ┬Љ┬ЦP┬њ├а├а<┬Е8┼░┼«кЂ ┼░┼«┼д┼░┼«┬Њ├а├а v├а├а ┼д ┬ѓ ┬«8┬Е9┬Е ─ё┼«┬ѓ├а├а7 ┬«┬б┬ђ┼▒кЂ┼Њ┬ѓ├а├а┬ѓ├а├а

v s<k┬А┼д┼йs┬Ц ┼д#┬ђ┬Еk┬Е7 ┼░┼д┬ѓ┬Ю┼д┬њ├а├а┬њ┬Њ┬«┬њ├а├а┬╣ ┬њ┬Ј├а├аsg┼║┬ѓ├а├а ┬╗sj├а├а ┼░s78┼д┬«кЂ┼│┼▒┼░┼д┬«├а├а┬«i┬╣ ┬«7├а├а skкђ┼д┼░┬Љ┬А┼д#v├а├а>┬Е кЂ┼░s├а├а78┼дt├а├а>┬╣─ё┼д┬ѓ├а├а ┬ёf┼Е┬Ѓ┬њ┼┐┬ђ┬Е├а├а ┼░ ┼░s┬Ц┼д┼Йs┼Ю┼д┬ѓ #v>┬Е ┼«┬Њ кђ┬ђ ┬ї┬А┬ѓC┬«fk ┼Е┬ЃкЂvsk┬╗sj├а├а ┬Љ├а├а┬Е ┼▒┼д ┼д┼░ ┼┐s├а├а┬ёf slks┬Е┼«┼░┼«#┼«┬ѓ┬« ┬љ┼▒sкЂ┬ѓ├а├аf┬Ф┬А ┬╗┬љ┬Еk┬╣┬«┼░┼д┬ѓ├а├а┬Ц ┬ѓf┬Ф┬Аs├а├аlk ┬ђ├а├а ┼д ┬Њ┬« sj ┬ёf┼Е┬Ѓ ┼«┼▒┼д┬ђk┬Е┬ѓb ┬њ┼д┼░

─ёssb ┼▒┼д┬« sv┬Еs7`┬╗┼«┼░┼д┬Њ┼▒┼д─ё┼░s┬Е├а├а>┼░┼« ─ё┼░s┬Е>┬╗┬«┬б┼«┬ѓ├а├а>┼д┬Ј9v├а├а ┼░┼«#v ┼д┬«8 sk├а├а кЂ┼│кЂ┬ђ=┬╗┬њ┬ѓb┬Ц┬А┼┐s8┬Аsv├а├а ┼д┼«┬ѓкЂ┼Е┼д┼░┬Њ├а├а`┼▒┼д ┼░s┬Ц┼д─ёs┬«8кЂ#┬ђks78├а├а ┼дкђ┼«s├а├а ┬«i┬Е ┼Е┼░s7┬њ ┼х┬Њ─ё┬ѓ┬њsk┬Е┬і┼дкЂ─ёs┬«gi┼▒┬ѓ s┼д┼░кђ┬ђ ┬ї┬А┬ѓC кђ┼░sкЂ┼«кЂ┬ђ┬Еk┬╣┬«┼д┬ђ┬Е┬ъ─ё┬ѓ┬ю┬А┼«┼▓s├а├а>┼д┬╗┬ђ┬Еk┬╣┬« #┬ђ┬А┬ѓ┬Е┬б┬«v ┼«┬њ┼д┼░┬Ё┬А┬Њ ┼░┬Њ┼д┼Йs┼▒ ┬ѓ8_┬Е┬«8 sk├а├а ─ёssb ┼▒┼д┬Ф┬А┼Й┼д┬ђ┬╣s┼д ┬«┬Ц┬А#┬ђk8├а├а>v┬Еs7`t7├а├а

┼┐s├а├аj ┬љ├а├аl ┼Е┬┤┬Ц├а├а_ ┼▒┼д ┬«8кЂ#v ┼д┼┐┼«┼▒t├а├а>┬Ъ┬ѓ ┬«>┬╣v┬Еs7`┼Е┬ђ├а├а ┼▒┼д ┬╗2┼йse ┼А3 ┬╗2┼│┼▒┼░┼д┬«3 ┼д┼░ ┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬«┬Аs┬Ѓ┬Е┬ЪкЂ2┬њsf3 ┬ђ┬Е┼д┬Њ ┬« ┬Ј├а├а┬Е7 ┬Љ├а├а┬Еjs├а├а┼д┼░кЂ┼д ┼Е s├а├а┬Е┬Ю ┬Њ` v├а├а ┼д┬Љ┬ЦP#┬ђ┬Еk┬Е┬« sj v┬Еj┬Еj┬Ю┼▒┼д┬«>┬╣ кЂ┬ђ├а├а sкђ┼«┬ѓ┬╣кђ┼«sf8├а├а ┼д┼а┬Њ

#┬ђ┬Е┼Ю┬ѓ┬њ┬╣┬ђ┬А┼░┼д┼«┬Ї┼Іji> ┬ђ┬Е┼▒┬«t>┬Ъ┬ѓ┬«├а├а>┬╣┬њ┬«8кЂ ┼й┼дp ┼«┼░┬Њ┼д┼░┼│┼дкђ┬ѓ┬Еj кЂ┬ѓ┬Њ ┬ѓ┬ю┬А┼«┼Е┼░s7┬њ├а├а#┬ђ┬Е┼«┬«┼░┼д┬ѓ ┬Ё┬Њ┬Ц┼д┼░┬Ёij┬њ├а├а┬Ц┼А─ёs┬њ vs┬њ┬Њ8┼д┼░┼┐s┬љ_ #┬ђ┬Еk┬╣ #┬ђ┬Еk┬╣┬«кЂ┼д┼«┬Њ ─ё┼«┬ЊкЂ ┬њ├а├аj v├а├а s┬Е ┬Љ├а├а┬А┼д s├а├а ┼д┼░┬Јsg┼║┬ѓ├а├а ┼Еs├а├а┬Е┬Ю┬Њ` ┼│┬Њ┼д┬ѓ кЂ ┬ђ├а├а┬Еk┬Е┬« ┬ђk├а├а>┬ъs #┼«┼░┼д┼«┬љ┬«┼д┼▒s┬Е8┼д┬њ├а├а┬╣┬ђ┬Еk┬╣┬« ┬њ┼║┬ђ┬«v┬Еs7`┬њ<┬Е8┼░┼« ┬њ┬Ц┼А┼йsкЂ┬ђ_┬╣┬«┬ѓ s┬њj ┬Ј┬Ю┼д┼░┼«┬њ┬╣v├а├а ┼д┬Љ┬А┼д┬ѓ┼д┬і├а├а┼дкЂ ┬╗s┬«┬Њ ┼▒┼д─ё┼д┬њ┬Њj<┼┐s>┼д┬ѓ кЂs├а├аv79кЂs├а├а┬«fk┬╗s├а├а─ё┬ђ ┼┐┼«┼▒ t├а├а>┬Ъ┬ѓ #v├а├а s┬«9k v ┼д─ё┼дкђ┬ђ ┬ї┬А┬ѓC─ё┬ѓ┬Ц┬ђk┬А┼А┬ѓ ┼░┼«┬«8┬Еd┼дкЂ┬њ┬Ц┼А┬«кЂvi┬«┬њ┬╣ кЂ┼▒s┬Е8┼д┼░┬Њ├а├а`┬╗┬ђ├а├а s┼░s┬╣ #┬ђk┬╣┬«sg┼дsj ┬њ┼д┼░─ё┬ѓ┬ѓ ┬«├а├аk┼»┬ѓ├а├а┬А┬Њ`┬њ├а├а<┬Е8┼░┼« #┼«┬Њ├а├а ┬«v├а├а ┼░┼«┬«┬ѓ= ┬њ┬╣v├а├а ┼д┼░┼д┬ѓ┬Љ┬А┼д┼▒┼д┼д┬ѓs s┬њ8 ┼д┬Њ ┬╗┼┐┼«┼▒t>┬Ъ┬ѓs ┼д┼░ ┼┐┼д┬ѓ├а├а┬ю┬А┼« ┬њ8├а├а ┼д┬Њ s кЂ ┬Ёb #┬ђ┬Еk┬╣┬« ┬Ё┼▒┬ѓ├а├а

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

58


ŪŮŦ“

sk šŧs>űŦ®“©i©v‚

ts`’àà “ Ɓ®žŰŮ’àà¹ĄŮ‚àà s»…8àà ƁŮ®¥sŧsàà>ĄŮ““ «sũŰs¹®8‚8k¡ŦƒŰűŦƀŮsf8 ŦŠ“

»Ů“ƀق¹v‚ ſs“ſ“©i©Ưư»ĄƁ ųŰŦƒ¢’#قàไ©iž©iàà>ŦŰٓ ۓasĄŮ‚’8àà ¢’8f»žs űŦſŦ‚lſs8àà Ŧŧ‚Ąs8„àà©ižŰŮ ųŦ®¥sŧsàà>ĄŮ“àà“v‚àà

ŧs>® ۂŰŮ%vf¢®¹s #ŮŦق7 Ž“žſs“ſ“©i©Ưưž€ ’“8®¥s ®ei7‘©kŸ’¹sŝšűŦ#vàà Ŧƀ€ ¹ k;jb»žŦƀق¥vàà ŦقJsàà>űŦ #v Ŧƀ€ v‚ žŦ®¥sŧsàà>űŦ ŧ‚Ąsàà8ſŦۓo»tàà©‚‘¡Ŧ’àà ƀ€šv Ů’ũs´ ŦsſŦ‚lſs8àà Ŧ ŦŰ’bŦŰ‘àà¡ŦŰŮ“<8àà>»®¹sàà űŦ ſŦۓoũsg©gCŸƁ‚ s#€ق¹űsš ſŮŰƁšv Ů’sĄŮ‚€€àà ’“8 «¡ŰŮ»ĄƁ«s‚ààsũŰs¹žƁŮƒŰ ſs“ſ“©i©Ưư’i‚ƁŮŰŮv®s¹ ‚fƁŮŧs>’Ɓv Ŧقŧsàà>űŦ ’i‚‘¡ŦŰŮ#vàà Ŧƀق¹ƒ¡ŰŦƁ‚ààœ¡Ů

ĄsŽ“ž’¹ĄŮ‚ƁŮ®¡sàà sk űŦ„ž »Ů“ƀ€ ƒ¡ŰŦƁſs_s>’’Ɓ‚> €k8f¢®¡“űsŰŮƁ€€ ŰsaŦslš ’ſs_8 ƁŮ’¹®“žſٓ’Ɓ‚>űŦ ‘¡Ŧ„¤ slšƁƀق¹ƒ¡ŰŦƁslšŧs> v ƁŮĄŦ‚Ą‚œ¡Ůŧsàà>’ŦŰŽ“ž #€Ŧƀٓ‚7 ®»€Ŧƀق¹Žsàà ŰŦٓ ŦŰŽ“ž’¹ĄŮ‚»€ †=_’ŦŮŦŰŮ ſs8 ƁŮűŦ»ƀق¹v Ŧق„¤ Ɓƒ¡ŰŦƁ #v Ŧƀٓ®¹s ®j©j v¡“ſ€àà †=àà_sàà‘àà¡Ŧ‚sk Ɓv‚¢ŰŦ‚ààt©gdvààCĄƁ»ààl8 sv ŦŮ’ŦŮŦƁŦUs¡ĄŦ‚“<8àà> ŰŮۓas®¹s ’8àà ¢űƁŰ’¹‘¡Ŧ űŦ’¹àĄŰŦ‚l8»Ů‚¹ſs©„©ižƒ¹‚ ĄƁsŲsWŰŮàv ƁŦ®j©jſs8 ƁŮ ƁŦĄsŽ“žƁƀ€ ’ “ Ɓ’¹ƀق¹ſs© s»ųŰŦƒ¢‘¡Ŧ‚sk#v Ŧƀق¹v‚ ŦŰ ſŦۓoŰs©8 ŦŰŮ®¹sàà ’¹®s´ Ŧ ۓ8 Ů»ŮŦŮŰŦ‚ſŦ‚lſs8 Ŧŧ‚Ąs8 űŦũsg©gCƁ„©ižƒ¹‚’l8Žsg8Ŧ #€ ŰŮsƁŦ ®Ů’ſŦ‚lűŦſss®¡sj©žŦ“ĄsűŦƁ‚ž’s‚ űƁŰ

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

ހ7

€`g

űŦƁ‚žƀŰsj

®iüvƁ’v¹‚vs

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

IR659

1.2.3.4.6.7

TEHRAN

DUBAI

W5 063

12:30

14:00

IR658

1.2.3.4.6.7

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

IR676

2.6

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

IR677

2.6

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

IR656

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

®iüvƁ’ŮƁŰƁvs

ſŦ‚l’®ŮűŦſss®¡sj©žŦ“ĄsűŦƁ‚ž’s‚ MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

sjſŦ‚¡Ŧ®´ ŦĄŰ“lj®¡sj©žŦ“ĄsűŦƁ‚ž’s‚ „¥diƁŲs7ۀk$űŦ‚© $ſslfŦ’„¤ Ɓ®Ů’ſŦ‚lűŦsjĄsűŦƁ‚ž ƀs¢ŮƁ‚űŦ

®iüvƁ’ v¹‚vs

ƀs¢ŮƁ‚’

A320

IKA

08 00

DXB

09 45

A320

DXB

2110

IKA

23 50

A320

DXB

10 45

BND

12 15

A320

BND

19 40

DXB

20 10

3.7

A320

DXB

10 45

SYZ

12 40

IR657

3.7

A320

SYZ

19 20

DXB

20 10

IR680

1.4

A320

DXB

10 45

IFN

13 15

IR681

1.4

A320

IFN

18 50

DXB

20 10

®iüvƁ’ v¹‚vs

ƀs¢ŮƁ‚’

’ŮƁŰƁvs ®iüvƁ

űŦƁ‚žƀŰsj

űŦƁ‚žĄsűƁŰ

sj©žŦ“Ÿ“

’ŮƁŰƁvs ®iüvƁ

„¥diƁ®Ů’ſŦ‚lűŦsűŦƁ‚ž űŦƁ‚žƀŰsj

űŦƁ‚žĄsűƁŰ

sj©žŦ“Ÿ“

IR655

2

A320

IKA

16 25

DXB

18 10

IR654

2

A320

DXB

19 10

IKA

21 50

IR655

5

A320

IKA

19 10

DXB

20 45

IR654

5

A320

DXB

21 55

IKA

00 35

űŦƁ‚žƀŰsj

űŦƁ‚žĄsűƁŰ

sj©žŦ“Ÿ“

’ŮƁŰƁvs ®iüvƁ

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 062

16:00

18:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

IR4709

3,4,6

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

IR4708

3,4,6

ƀs¢ŮƁ‚űŦ

„¥diƁ®Ů’ſŦ‚lűŦĄŰsĄsűŦƁ‚ž ƀs¢ŮƁ‚űŦ

®iüvƁ’ v¹‚vs

ƀs¢ŮƁ‚’

AB4F

IKA

07 30

DXB

09 15

AB4F

DXB

11 15

IKA

13 55

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

IR4709

5

B74F

IKA

07 30

DXB

09 15

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

IR4708

5

B74F

DXB

11 15

IKA

13 55

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

’8fĄsűƁŰ Ư'ľ¨łšđĎ$ư'ćțƚđĎ$Ʊ'蛚ł›ĆšđĎ$ġ'ćĪȱƚđĎ$Ģ'ēąĮšđĎ$ģ'ĆđćČąšđĎ$Ʋ'ĆČłšđĎ ƀs¢ŮƁ‚€¹ ĆĎĊ ćĪą

ƀs¢ŮƁ‚žs űŦ‚© ƀs¢ŮƁ‚ Ůsš‚lƀs¢ŮƁ‚

ƀs¢ŮƁ‚€¹ Ēłš Įēł

ƀs¢ŮƁ‚žs Ųs7ۀkƀs¢ŮƁ‚ ſslfŦƀs¢ŮƁ‚

ƀs¢ŮƁ‚€¹ ĮĴđ šĉĒ

ƀs¢ŮƁ‚žs ®k©j žsŦƀs¢ŮƁ‚ ®Ůƀs¢ŮƁ‚

#€¡‚©œŲsWsűŦƁ‚ž’s‚ŰŮ®sj8Ŧ‚©©e’“¢‚vl®¡Ŧ“Ąsl©¢€k¡sMƁ‚sŮs»sűŦƁ‚žŽƁ€űŦƀŮsf8 Ŧsٓ ‚f Ąƒ¡Ű’s‚űŦ7ŋfb»®Ŧ‚¢ſs¢€kŦ“ %’“ ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

56


ŪŮŦ“

€s_¹Ŧ‚ ŮŦŮ’ŦŰŲƁ‚»®i7ūŦƁŮűŦſق¹ſslkž Ɓ€ ‚ž®slšűŦŦŰŦ‚sƁٓ ® €kk¹®sŮŦƁŦƀŮŦ“s Ɓų‚àà>j ŲƁ‚Ɓ€kàà sk ®MŦŰ’7¡‚ق #v Ŧƀٓق<»‘¡ŦűŦ…©žſŦ“ ’’¹i¹“%€àà ŰƁšŮs¡©¹Ɓقàà ©gC’»Ů“ƀ€ ‘©k Ÿ“™“‘¡Ŧ ų‚àà>jƀŮŦ“s Ąs’¡sàà>jűŦ ƀŮŦ“s ‚8 Ů»€ ’“8Ɓv Ŧقž ƀق¹ūŦƁŮűŦĄ‚œ¡Ůقs‘¡ŦűŦ…©ž Ɓ’8‚¢Ż´àà ƁŦűŦ®€űŦ„ààžƁ #vàà Ŧ’8àà_¢‚ųŦĄŰ€ž’s ’àà ŰŮ’¹®7¡‚©Ů’àài¹“‘¡Ŧ‚sk ų‚àà>jűŦ»vàà ŦƀŮۓ ūŦƁŮűŦ ’ŦŮŦ’‚™s‚œ¡ŮƁŮŰŦŮv¡s¥àà #v>©ĄƁs®¢€ű v¡s¥àà ‘¡Ŧ®žŰŮ»ųŰŦƒ¢‘¡Ŧ‚sk ®s¢š„©iž’Ɓ©¥àà_ĄŦƀ€Ɓ‚ž ŰsaŦۓ8 Ů‘©k¦j#€àà g8k #€ ŰŮsŦ‚ ŮŦŮ’ſŦ“ſű

55

/

www.ertebat.ae

/

’“8®ààs7`قààs“àà¢Ɓvf¢ ų‚>js ‚“ ƁŦ’¹ٓ ® ź´8 Ŧ’ſŮŦŮſsàà¡sžĄŦ‚Ɓƀٓ ƀ€šſs ’s sgƀŮŦ“s ‘¡Ŧs ŰŮ#€kk¹®MűsŦŰŰŮslšsŦ»vàà Ŧ ’¹“àà ’¹ſŦ“ŮsŦŮŠàà“‘©j ٓ ſűŰŮsàà’s ŮŰŦƁ»Ů“ƀ€àà

ISSUE 774

ų‚àà>jſ€¡ŮĄŦ‚®8Ɓ…©žűƁŰ ’8ŰŰs¡‚làà ŰŮƁŦĄŰ€ààž’s ’ v_sĄŮ‚€k¹®ƀ€sàà_»Ů“ ®àà süƁ€ű®ſsàà ’s ŰŮ‚ #€k¹® ŲƁ‚“ŽƁŦūŦƁŮűŦűŦŰſ€ s_Ŧ Űِi¹“%قà๒ààs™Ŧ©¹Ɓقàà

ų‚>jűŦſŦ“ĄŮ‚v¡s¥ ®žŰŮ ‘©àà_©žūŦƁŮűŦĄƁ’à๑¡Ŧ‚®ààk7 ŲƁ‚»Ů“ƀق¹ſslkžƁŦűŦŦŰٓàà ŧ´gŦƁ®“jĄŦ‚àà ŮŦŮ’ſŦ“ #€ ŰsaŦŰs¡‚l ſs8 ‚l ’8àà ¢űƁŰ»ààžsųŰŦƒà࢒àà žƁŮ’7dàà ŰŮۓas®i©¹Ɓق ŧ´gŦƁ®“jĄŦ‚ ŮŦŮ® ‚žűs ’¹ſŦ“®ű’©iŰs¡‚l ſs8 ‚l »Ů“ƀŮŦŮt¡‚ūŦƁŮűŦŰŮŦŰ…àài¹“ #ق¹v¡s¥ vàà_l7¡ŮŰŦ¡ŦƁŦ%vf¢à੹Ɓقàà ’ųŰŮsŮslk_©ž’i¹“Žs>Ŧ „žƁvŰ®Ŧ“‚8 ŮĄŰsœ8 Ŧ“ ƀŮŦ“s ‘¡ŦűŦ’àà¹ſš®űƁŰ€ààkŸűŦ ĄƁĄŦ’¥ ƯƯġ’¡‚ls»€kk¹©gC slšٓŰŦ‚#ŮŰƁšŰŮٓ €g’ŦŰ ſsàà_¹‚8_®¢€ű‚œ¡Ůƀs€kŸs €kŸi¹“’à๑¡Ŧs€ààkk¹űsààšŦŰ


ŪŮŦ“

ſŦ‚Űs¹ĄŦ‚®8‚8k¡ŦĄs‘©j¹ Ɓ†©=àà_vààƁsdvàà ‚ž‚

„©ižĄ‚©œ_©ž űŦ%v ŦŮŰsl Ŧs8„©ižĄ‚©œ_©ž = Ąs’¥7àà ſsàà7 s= vàà Ŧ“ ŰŮ Ąűs< ũsàà´ Ŧ ٓàà ® ’ŦŰٓàà ®àà8¡“ ®g©gˆ©ü€ààks ŰŮ ŰŦ‚ſŦ‚ààœ¡ŮŰs©8 ŦŰŮ €k€ ®s>¹ŋƁƒ’¹Ŧ‚Ÿ€k€ š ’8 sk »€k8>Ŷs7ŰŦŰŮſsšs’¹ #€k8>©ƀ€ ’“€¡s’8¥‘¡Ŧ’ŮŦ‚Ŧ%vf¢ĄƁ ſ€ «Žsj8Ŧ’¹€kàà s’8àà ŦŮ »ŮŰŦŮٓààƁĄ‚ààŰs¹Ąsŧsàà> Ą‚Űs¹ŧs>Ą“ űŦ‚¢Ŧ‘¡Ŧ‚sk Ą‚¡“`s¡Ž“žv Ŧ“ ŰŮſs8 ƁŮ ƀق¥Ůsj8Ŧsžs©žſš’€ ®`= űŦĄŰ“a’Hs¥s¡‘fi¡‚ űŦƁ s’¹Ŧ‚Ÿþ€ks¡Ÿ´ ŦŸ“™“vü ’k©ű Ą‚Űs¹ Ąsŧs> ſق¹« #€kk¹®Ŧ‚ŦŰĄŰŦق7´¹ĄŦ‚

Ɓ†©=àà_vààƁsdvàà ‚ž‚

ŰŮ%vf¢s ŰŮ%vf¢s8„©ižĄ‚©œ_©ž ® ®sj8Ŧ Ąs’¥7àà v vàà Ŧ“ ŰŮ ‚àà Ž Ž“àà7 ŦŰ ®8àà ƁŮ ® ®àà ‚8 Ů Ɓ €©k¥ ĄŦ‚ ĄŦ‚ ŦŰ ũsàà´ Ŧ ’ ŮƁ€ ŮƁ€üٓ ſs8àà ƁŮ Ąsa Ąsa’àà¹Ŧ‚Ÿ€àà©k¹ ¢ ق¢‚ #vàà>©‚¡žŮsj8ŦĄűs< ŰŮ%vààf¢ƀŰs‘àà¡ŦŰŮ„ààf«© ®¡³sàà<®sj8ŦĄs’¥7àà ’¡ŦŰŦŮŦ‚Ŧ’®8àà ƁŮŮslkàà_©žűŦ ’j€àà¡s7ŋààƁƒsààŦ»Ů“àà ® #v‚¡žŦŰsũ“Ů ŮŰŦŮſs¥Ŧ’à๮¡ss%vààf¢ĄƁ ’¹ŦŰ®s>¹®8 ƁŮĄsŮslkàà_©ž Ž“7»€© sk ®®Űs ˆ©üŰŮ ſs8 ƁŮƀ‚¡ŦŮſŦƒ©‚’¹Ŧ‚Ÿþ€©k¹ ƀŮsf8 ŦŠ“ t¡‚™€k¹Ŧ€©ž…¡ŦƒŦ #€k¹®Ŧ€©ž…¡ŦƒŦ

€Ŧ“ ®M®“©i©ĢƮ’¡Ů’kš ®“j’7kűŦƁ€àà ƀ€©àà_=’kš #v‚¢ŰŦ‚’j¹süvCž‚ ‚b€©űƁŰŰŮ’¹ٓſŦ€ààűŰŮĄƁ ŰŦ‚Ą‚àà7ېcdžsààg“fŮۓàà ſŦ€űűŦĄŮŦűšs’8 ¢’8fƁv‚¢ Ż‚àà ű‚ŰŮŦ“Ɓŧš€Ą‚làà ’ #€sNsŝšŰŮŽs Ģs€ €©d7ſŦ‚¡Ŧ v Ŧقž’ĄƁ’àà¹ٓ®sŰŮ‘àà¡Ŧ ٓƀ€ ž“¥ü®s“ſ“©i©ĢƮ’¡Ů ’kš’ŦŰŽ“ààž‘¡Ŧű“kſ“ààŸĄƁƁ ſق¤àà sٓƀق¥v Ŧقž®Ŧ‚l ’kš#€ ŮŦűšſŦƒ©‘©j’ĄŦ’g©Ɓ ®s“ſ“©i©ƀs<kž’¡Ů’“8®8Ɓ Űs8àà Ŧ“ Ɓق¹ŵŦ‚8Ŧſš’€àà #€ ـ<’>i©¥_ ĄsjžsààŝŦĄŦ‚€àࡓ¢®’kš ƀق¹’ààk¡ƒĄŮŰsàà©i©ųŦ®ààŦ‚ Ą‚8_©Ž“žĄƁ’€¡s€©<Ɓv Ŧ vs¡ŰŮĄŦ‚ű“k’kš#€k¹vàà Ŧقž Űs8àà Ŧ“ Ɓƀق¥’ààdŦ‚ųŦ’àà¡Ů #v ŦĄ‚œ¡Ů’>i©¥_

űŦŦŰ®“©i©ĢƮ’àà¡Ů€àࡓ¢®’ààkš ’¹Ŧ‚Ÿ€ààŦ“ ®Mųsž€©àà Ŧقàà ƀٓĄŮŰsàà©i©…sŰŮĄsàà’k¡ƒ #v Ŧ ®àà sž€© Ŧ‘¡‚®s<k®s‚‘¡Ŧ ĄŰ“¹Ŵsàà`űŦ’àà¹ſŦ‚¡Ŧàà¡Űs ƀق¹vàà ¢“’k©¹قſsjàà_Ÿ ĄŦ’j¹sü’àà>iŮŰŦŮŰŦ‚Ŧv Ŧ #€s¡…¡ŦƒŦ’¡ŮſŦƒ©sƀ€ ŰŦƒ¢‚ ®ààs‚ ƳƱ Žsàà ®ààŦ‚l ’ààkš Ɓƀ€ ųŰƁ‚ Űsœ8 Ŧ“ ®¡“’k©¹ ‚8 Ů‘¡Ŧ#€ ۓ¹àà_ŸƁŮ’©sűŦ ĄŦ‚s©s¤àà ŦƁſŦ‚¡ŦŰŮsŰsſŦ“ jvCųŦ®¡sk©ſŮŰƁšvàà Ů’ ſs¥ ƒžų´sŦ#v‚¢ŰŦ‚®Ŧ‚ ƁŮ®Ŧ“ūƁŦŰŮĄƁƁٓàà’<©8® #ŮŦŮv ŮűŦŦŰ…j_Ÿ Ą‚àà>ž’¹ősk“v¡sk‘¡Ŧààs ’’¹®sŰŮvàà ŦžƗ€©<žs’ ŰŮٓƀ€ ž“¥üàà_ŸƁŮĄŰ“¹ Ą“àà űŦ¥ĄŦ‚ŦũscF‘àࡂ š

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

54


53

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


ſsààlàà

€ ſslĄsjk© i©‘¡‚ųƁ‚‚ž‚ž“ Ąsi©‘¡‚ųƁ‚‚žv ‚lۀŰŮ2‚ž“3i© #v‚¢ŰŦ‚ſslĄsjk©

i©»‚ۓ¤¡ŰŮƁ“©sűŦg’skàà>¡ŦųŰŦƒ¢’ źŰ“3Ɓ2„àài¡ƁŲƁ‚3®àà¡sM‚ks2‚ààž“3 ®s¤j¹ƁŮő‚8_ĄŰs¥js’¹2v¡“ſƁŮۓ¢ ŰŮ»ƀ€ ’8 sàà ®k©ŸƁ®¡s¥¡‚šĄűsàà>ji© #v‚¢ŰŦ‚®sl’_©¢ۀ ŽƁŦ’7ŰŰŮŰ³Ůſ“àà©i©ĢƲųƁ‚sàài©‘¡Ŧ #v‚¢ŰŦ‚ſslĄsjk© Ąs‘¡‚ųƁ‚ ưġųƁ‚’‘©ŸŰŮ’8àà ¢’8fŰŮslk2‚ž“3 ’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ»vs¡vàà ŮĄŰ³Ůſ“©i© ſ“©i©’ „©iœŦŰŮ»Ű³Ůſ“©i©ġ/Ģ’© ƁŰŰŮ ƴƮƮƁſ“©i©ƁŮƒ©s©Ŧ‚8 ŦŰŮƁŰ³ŮŰŦƒģƮƮƁ #v Ŧ’8 Ɓ‚Ű³ŮŰŦƒ Űُ7’8f’¹2©gſsb© 3i©<kžvjàà> s’8f‘¡ŦŰŮ»vàà ŦŮŰŦ‚®sl’àà_©¢ۀ «¡Ůƒ®sl’àà_©¢ŰŮžƁŮ’7ŰŰŮU‚¢ŰŦ‚ ۓ_¹ģĢŰŮģġģƮŰŮ…¡sMsŰ³Ůſ“©i©ưƯ’ #v Ɓ‚ ĄŰ³Ůſ“©i©vàà_ųƁ‚’ſslۓàà_¹ƯƱ ŰŦ‚®sl’àà_©¢ž“àà ’7ŰŰŮƁvs¡vàà Ů Ž“`ü2sk¡Ŧ“i©>Ŧ‚83‘àà_©j©Ŧv¡slŰŮ #v‚¢ ŰŮsjk© ‘s ƯƲƮƮŰŮ…¡sMs®“àà ®s¤j¹

ŰŮős‚b ŲƁ‚¡Ɓ«¡ € ®¡s sk sg¡‚š

ŰŮős‚b ŲƁ‚¡Ɓ«¡ۓl űŦ®¡s¥¡‚šſs¥àà ƒž ĄŰsŧƁ‚¥©’’©7 ſš‚s ’¹€ŮŦŮ‚7 sg¡‚š ŲƁ‚¡Ɓ’’©7 »ſšſٓ«ilũ€àà Ɓ¡´sŦ #v Ŧ³“Ŧ ưƮƮƴŽs ŰŮŮŰŦŮžs“œk¹"Ųs’¹ۓƒŲƁ‚¡Ɓ «¡ŲƁ‚¡Ɓ‘¡Ŧ#v‚¢“œk¹ŰŮŦŰ‚fƁŮſsĄŮ´© ĄŰsĄŰsj©ŧƁ‚¥©s’¹v Ŧ€¡€ŋis¹’=> ſ€ĄŦ‚³“Ŧv“f€s€Ŧ“®sŦv Ŧˆ7‚ Š¡‚ œ‚ƁĄƒ¡‚“ ’Ɓ€ sƀ€k_¹Ɓős‚b s_kſق¹Ŧ€©žĄŦ‚ų´ŰŮſs¥ ƒž#ٓ ‚<k s¡ũŦ‚_¡‚ űŦŋsj8Ŧ’¹€k8àà>ŲƁ‚¡Ɓ‘¡Ŧ #ٓ ®g8ksųsf €¡€ŲƁ‚¡Ɓ»®àà ®ſšĄ‚7 ’¥7àà ųŰŦƒ¢’ "Ųs»ƀ€ Œ_¹sŝšŰŮ’¹ĄŦ’gbkŲsàà Ŧ‚ Ą‚8_©ŮŦ€dŊ‚© Ŧſs¥ ƒž#vàà Ŧ’8‚¢žs“œk¹ sſš©Ů’¹€kk¹®®¡sàà sk ŦŰsŲƁ‚¡Ɓ‘¡ŦűŦ vàà Ŧ…¡sűš€¡€ĄsųƁŰűŦƀŮsf8àà ŦĄŮƁ€ Ą‚8lőŰŮŽs‘©ŰŮ’¹€k8>ŰŦƁ€©ŦsſšsŦ Ą‚©¢’jűŦ€ààkŦ“8s€kk¹Ŧ€©žsààŲƁ‚¡Ɓ‘¡ŦűŦ #€kk¹Ą‚©œ_©žős‚b ĄsĄŰsj©

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

52


ſsààlàà

’j¡‚¬¡Ɓ€s ſŮۓ ŮŰŦŮ

s’s ģƮĄ³s €“ ®ĄŮŰs©i©

s©s8¡Ŧv=8¡sžžŰ‚l ĄŰŦقl %‘¡´šžs ŦŰ‚l ‘¡Ŧ®=¡Űsƒ¹‚Ű٬¡Ɓ€sàà ſŮۓ #€ €kŦ“ ’j¡‚Œi=8ŮŦ‚ŦƁƀق¹Ÿ“kP g’‘¡´šžs’7k ’àà űƁŰųŰŦƒ¢’ űƁ‚ŦűŦžŰĄŰŦقlàà »’àà>Ŧ‚ĄŰŦƒ¢‚7 űŦ ſŮۓ ſšŲs Ŧ‚’¹’8 Ŧ¢Ŧ‚Ŧ’ŦŰ®“s ƁƀٓŸ“kP‚l ‘¡Ŧ®=¡Űsƒ¹‚Ű٬¡Ɓ€s

#€ €kŦ“ ’j¡‚Ɓۓ¡ĢƮƮsſsfi=8 ’ƀق¹€©¹oٓàà ’©´ ŦŰٞۥŰŦقlàà ’s “ſ€© “s¡¬¡Ɓ€s ſŮۓ ’¥k¡Ŧ©Ů sٓàà ®Šs®àà=¡ŰsĄsààskŰsààk¹ŰŮ €‚7ũslšűŦ€Ŧ_ŸűŦžŮ‚Ɓsv>¡Ű“ ƁƀٓŸ“kP¬¡Ɓ€s Ÿ“‚ſŮۓ ‘¡Ŧ‚sk #€ €kŦ“ ’j¡‚Ɓۓ¡ĢƮƮsưĢ‘©ſsfi=8 ´džŰ‚l ƒ¹‚Ű٬¡Ɓ€s ſŮۓ v©“kP #€š€Ŧ“ ŰŮŦ‚Ŧ’‚7s ŮƱƯs űŦs©s8¡ŦĄs‚l űŦ‚œ¡ŮĄŮŦ€d»Žs‘©ŰŮ ſŮۓ v©“kPs©““s¡„Ŧۓi»ƒ©Ɓ’ij Ŧ‚Ŧ’ٓ ‚l ®=¡Űsƒ¹‚ŰŮŦ۬¡Ɓ€sàà

#€ŦƀŮŰƁšŰŮ

’Ůſsàà¡sžs%‘àà¡´šžsàà űŦ‚fŮŰs©i©«àà¡ĄŮ´©ĄŰs ‘ Žs ģƮĄ³sſslv©dj #v ŦŮ€kŦ“ űŦg’‘¡´šžs’7kàà ’àà űƁŰųŰŦƒ¢’ ’¹ŮŦŮŰŦ€_€ü8iſsűs ųŰŦƒ¢«¡»vű“© ģƮĄ³sv©djŮŦ€dĄŮ´©ĄŰsàà’Ůſs¡sžs #€© Ű€Ŧ“ ‚fŮŰs©i©«¡’ſslŽs

ſ“©i©ƳƮƴſslv©djŮŰs©i©vfűŦſ“k¹Ŧ ģƮĄ³s‘©űƀ‚¹v©dj€ààŰŮƯƯyĢŽŮsd‚f ĄŦ‚€ü8iſsűs ŻƁ€kųŰŦƒ¢#€ŰŦŮŽs

ſŦ€kHs ®slűƁŰv7 sk’ēłČđņv©dj #v Ŧƀ€ ‚_8k ®¡sv s© s’8 Ŧ“ svƁŮűŦųŰŦƒ¢‘¡ŦŰŮ #€kk¹ůsŚŦĄ‚©ž’ƁŰŠŦ“s7bkŦŰ ¡sW%€k¹®~¡‚`ēłČđņ‚¡€Vs8©Űšs³š ŮŰŦŮ‚ŰŮŦŰ®àà¡s…sŸĄ‚©žĄ“àà ’ŠààŦ“ ’k©űŰŮ€àࡀŋis¹Ąsvàà s© €kűs©Ŧ‚àà¡ű Ąsƀ“© »®œ8àà>_űs»®8àà Ŧ€lĄsv7Ŧ‚ #v Ŧs>‘©ˆŦƁŰƁ®¢€ű

51

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

ŮŦ‚ŦŮŦ€d¡ŰsŰŮŰs‘©8>ŞĄŦ‚ưƮƮƮŽsàà ŰŮ ſs¹Ů“¹ŮŦ€dűŦ‚8_©ſslv©djŽs ģƮĄ³s ’s’s ģƮŮŦ€dưƮĢƮŽs ŰŮ#€ Žs xkž‚¡ű ŰŮſsl#ٓ€Ŧ“ ’s ƯĢ‚¡űŮŦ€dűŦ‚Ŧ‚³s Žs ģƮĄ³sv©dj‚fŮŰs©i©ƁŮĄŦŰŦŮſsűſš #ٓ ®‘©űƀ‚¹v©dj€ŰŮưưŽŮsd ’8s¡’d “Ąsۓàà_¹ŰŮ‚jˆ “8ſ“k¹Ŧ Žs ģƳ’d “ŽsŰŮĄsۓàà_¹ŰŮƁŽs ƲƳ #v Ŧ ƯƯġſslŽs ƳƮĄ³sŮŦ‚ŦŮŦ€dưƮƯưŽsàà ŰŮ Ɓƀٓ®slv©dj€ŰŮƯyģŽŮsd‚fſ“©i© ġyƱŽŮsd‚fſ“©i©ġƮư’slšŮŦ€dưƮĢƮŽs ŰŮ #€© Ű€Ŧ“ ‘©űƀ‚¹v©dj€ŰŮ


ſsààlàà

‘©ŸŰŮ’s vfĄŦ’¦‚>žt©<ũۀ ‘©űűŦŮŰŦŮſűƁž‚¢“i©¹ƴƮűŦ…©’¹ųۀž»€_¥ Ɓž€k¢űŦ®‚¢“i©¹ġƮĄŦ’>©¹€Ŧ“®Ɓƀق¹€ki ĄƁŰ‚®8ŦŰ’ŦŰſsj© űŦ®‚¢“i©¹ƯƮƮĄŦ’>©¹ ’s vfĄs’¦‚>žĄŦ‚#€k¹j…¡s’sàà Ɓ’¡e»€’slšſűƁƁŮŰŦ€ٓƁ®`=_ſűƁ ‘©œs©’j‘¡Ŧs#ŮŰŦŮ®œ8>ĄƁĄsv©sdſŦƒ© ž‚¢“i©¹ƱĢsưƮ‘©’sàà vf’¦‚àà>ž«¡ſűƁ ŽsŰŮ^´k©^s¡’¹v Ŧ®kdſš’‘¡ŦƁv Ŧ #v Ŧų‚œ¡Ůſs8 ƁŮűŦ‚8¢Űƒ‚™s

’‘©ŸĄs‚làà űŦ®¥¡ŰŮ®s8àà>ŮĄŦ’¦‚àà>ž ‘© s«¡®¡slk’€Ŧ“®’¹v Ŧ€kWۀĄŦƀűŦ€Ŧ ^´k©^s¡#€k¹€ki‘©űűŦŦŰٓ ۀžƁƀ€©_¹ŦŰ ’¹v Ŧ‘©ŸŰŮƁV“Ÿ®sŦűŦ’s vfĄŦ’¦‚>ž € ŰƁƀٓž‚¢“i©¹ĢƮűŦ…©‚™sŽsŰŮƁŦſűƁ ®¢űs’ĄŰ“s©k©ſs‚l‘¡Ŧ#ŮŰŦŮ’ŦŮŦſsk¦jƁŦ ¡€7ŹŦŮ®“™“’‘©Ÿ®8‚8k¡ŦſŦ‚Űs¹ſs©ŰŮ ƀŮsf8 Ŧs’8>Ŧ“ſ“k¹s^´k©^s¡#v Ŧƀ€ ƀŮsŰŮŦŰ‘ƯyƳĢſűƁ’®Ɓ‘©àà sŧsk «¡űŦ

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

50


49

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


┬«┬ѓ┬б┬ѓ

 ┬ђ кЂ ┼й

┬«g┼д%%

$┬ј┬Ъ┬Њ┬Ї:s"к░┬њ8fl┼▒┼д┼░$┼▒┬Њ>sMs ┼«┼д┬Њ┼▒┼д$кЂ┼▒┼д┬ѓ┼▒┼д┬ћ_="к» кЂ┼й┼д┼«┬Њ┬б$t ┼д┬њs┼«"к▒┼Х┬Њ┬ѓs┼┐sk=├а├а $┬ћ├а├а кЂ┬ѓ┬ћsjl кЂ┼┐┼д┬ђmjm $┼┐┬ЊкЂ┬ѓhm"─А┬ћ┬Њk┬ћ┬ўsh:┬ѓ┼Акђ┬Њ┬њ8├а├а ┼░$┼╝se ┼Е┬│┼А┼▒┼д"─б┼Д┼«┼дкЂ┬Ё┼д┼«┬ћsl┬Ѓ:┼д┬Њ┼░┼д┬Ђ┬юsmkкЂкѓ┬ђ┬ў┬Њ ┼И┬ѓ8= ┬Ё:┬│┼А┬ћ"к▓L┬┤┼«s$┼Ф┼░s $кђ┼▒┬Њ┼░"─Бкђ┬ђ┬ѓ┼│┼д┼«s┬ъ$┬ћ ┬ђk ┼й┼д┬Њ┼д"к┤┼░┼«s$┼▒┼д┬ђ┼д┬ѓm┼║┬ђ$┼Й┼«┼▒sкЂ┼Й┼«"к│┬ђki┼░┼д┬Њ:┼«$кђ┬ѓl$ "к»к«┬ћ┬ўs8 кЂ┼░кђ┬┤┬ёk┼▒┼дкђ┬ђ ┬њ8 s├а├а $┬ћ┬Њ8┼▒┼дкђ┬ђs┬ћs ┼┐┼д┬ђmgm├а├а ┬Њ$┬Њi┬б┼░┼«кѓ┼д┬њ┬Њ"к»к»┼«┬ѓ┬юsl$┬ћкЂ┼░┼║┬ѓ┬њim├а├а кЂ ┼░s┬ъs┬Ъt├а├а ┼д$┼аsl┬љ$┼Й┼д┬ѓ ┼│┬Њ кђ┬ђ┬ѓ┬ъ"к»к░┼┐s8├а├а ┼д$┬ћsH┼А ##┼╝┬ђ┼дкѓ┬Њ$:┼░s┼▒┼д┬Ѓ:┬ѓ7┬ћ┬ѓ┼░┬Њ_$┬ћsjlкЂ┬Љ├а├а_"к»к▒ ─ё┼«┬Њj%% "к░ ┬ћ┬Њ┬ю┬ѓ├а├а $ ┬њsks├а├а ┼┐s├а├а┬ѓl $ ┼┐s├а├а:┬ѓ v├а├а ┬Њ┬б "к» $v├а├а ┬Њ┬б┼й┬┤├а├акЂ┬ћ├а├а_кЂ┼┐s┬б┬ђ├а├а┬ѓ┬ъ┼▒┼д$┬ђ├а├аkкђsm├а├а ┬њ├а├а┼д┼« кЂ┬Ї├а├аi ┼│┬Њ├а├а "─Акѓ┬Њ├а├а<k┬б┬ћ├а├аsc┼░s├а├а┼А┼▒┼д$┬ѓ├а├а┼д┬ѓ"к▒┼░┬ђ├а├а┬ъ кђsm┬б$┬ћ┬ѓ┼йs├а├а "к▓┬ђ:┼А┬ћ┬ј8├а├а_┬ъs$┼Д┼д┬ѓ $┬Јm7┬Њ┼д┼┐s┬ѓ"─Б┼┐┼д┼▒┼░┼д┬ћ├а├а┼ъ┬њ┬Ъ┼░s┬ъ$кѓ┼«s├а├а:┼▒┼Й┼«┼А┬Їs ┬ћ├а├а кЂ┼░кђ┬ђk├а├а>:┬Њ"─б┼Њ┼░┬Ѓ┬њs $┼░s├а├а8┼░┼│┬Њ├а├а ┬Њt├а├а ┬Ј┬б$кђ┬ђ┼░┼д┬ђl┬ю┬ђ┬Њ├а├а>┬ъ"к»к«┬Ѓms┼й┼«S┬Њ $┼┐s┬ѓ┼┐s8├а├а ┼д┼░┼«кѓ┬ѓl├а├а "к┤┼д┬ђ┬њji$┬ћsjm├а├а_┬ъ$кѓ┼░sl┼▒"к│┬њ┬Ъs:┼░┼«┬Љ:┬ѓ8┬б┼░┬Ѓ$┬ћ┬ў┼д┬ѓ├╝┬Ю┬ѓbd #кђ┬ђsjms$кѓ┬Ѓ├а├а:┬ѓ7┬ѓs├а├а $S├а├а_┼▒┼д┬ѓm ┬њi├а├а>i "к»к▒┬ћ┬ўsk├а├а ┼А┼Й┬┤$┬њhk:┼дкѓ┼д┬ѓ$┬њs ┼Дs7├а├а ┼д"к»к░┼д┬ђ кђs┬б┼░┼«┬њ┼И┬ѓa$┬ћkm┬і├а├а┼дкЂt├а├а8hкЂ┬ѓ├а├аm┬ъ"к»к»

s┬ђ┬Еk┬╣┬љ┬Е>g┬њ8 ┼«кЂ┼«┬њкЂ┼░s┼«┬ђ┬Љ┬А┼д ┬њ s┬ѓ┼д┬ѓ┬љsvj>кЂ┼«┬ѓ┼И┬Њj<

┬ђ┬А┼░┼д┬Ђ┬ю┼Љ┼д┬ѓ8 ┼д┬њ┼Хs7┼░┼д┼Љ┬Њ┬ё┬Е┼░┼«┼д┼░┼«┬Њ s┬ъкЂ┬ђ┬Е┬Ѓ┼▓┬ђ┼д┼░┬ѓc┼«┼░┬Њv┬Е`= ┼Йs

┼░s_┼д┼▒sklIs %┬« sk кђ┬ѓl┬Ъ ┬ѓ┬ю┬А┼▒s

x2

x1

x4

x2

x1

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

wi9┼«┬ђк░к«%─ё┬ѓ┬А┬Њ`─ёsjd

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

48


’8f‘¡ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮĄsi© TAKEN 2

PLAYTHISWEEK

%ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´

ŰŦŮ ’às7Ů ſs8à ŦŮ ư taken ‘¡ŦƁv Ŧ«¡vjà>ſsj ſs¡Ŧ‚»s© ’8>_űssŰs Ɓ‘à>©žs©Ąűsàsàƒài© ˆ “Ž“7s8à ŦŰŮų‚à>j ƒi©’¹®s¡s۞ٚűŦ®¥¡Ű€àž ų‚8 Ůſقà¹ŮŦűšſsࡂŰŮ ’8‚¢ſs¢Ɓ‚࢒àٓ’8à_¹ v Ŧų´ŰŮƒi©Ɓ€“à_© ‘¡ŦűŦŦŰų‚à>jƁٓà ’๠€k¹ۀ’`j=

ŰŮ ®dà à“ ſŦ“à «à¡ ’๠ŮŰŦŮ ®sà_¡sűš žsàŝŦ ^à »ſš’bà ŦƁ’à€àŦ“8 ®¹Űs¤à Ŧ»ųƒ¡ƒƁŧ“à7ü ’’¹#€Ŧق¢‚®à¢€ű’àŦŰ ٓ_©ws’8à s sũۓ tŦ“’¹€àk¹i ĄŮ“à“ ’8 ŦŮŽs7Ů’®k©œkà ŋ87> ###€ s

WON’T BACK DOWN

/

www.ertebat.ae

THE HIDDEN FACE %ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´

ŰŮ’¹và Ŧss¡Űšžsk®Ŧ“ق ®à¢€ű®“¥à sƁœŰƒà’às Ąs7¡űſŦ‚à8 ŮűŦ®à¥¡sƁŦ€àk¥© €`Ɓ€k¥©كsٓ Űs¹àü ‚8 Ů’¹ŮŰŦŮĄƁsŦŰ®¢€űŸƁ‚ €¡€žsŻsfŦ«¡ŰŮĄƁ’´Ůۓ ‚8 ŮŮƁű®ài© ss¡ŰšsŦٓà ® ƀق¹ų“Ŧ‚ŦŰٓ ’´Ůۓ sk šƁŦs’s¹«¡ŰŮ’¹Ą‚8 ŮsƁ €ŦŮ®Mű“kss¡ŰšsŦ###ٓ ® ’s ŰŮųŦ’à´Ůۓ‚8 Ů’¹ ®7©<űŦŰĄŦŰŦŮſšĄs’k©¡š’¹ƁŦ ‚¢ƀŰscƁƀ€à „7€à s® #v ŦĄ‚œ¡Ů‚8 Ůsss¡ŰšŶs7ŰŦ

®à¥¡’à¹v=à ‚ ŰŮsàƁŮ Žs7Ů’àvà ŦàidsàlšűŦ „¡Ű€8à>© †Ŧ“‚à©©e #€k8>ٓ Ąs’¦ŲŰŦ€ 8à>© «¡sƀŦŰ‘¡ŦŰŮsàlš €àkWۀ Ɓ v=à ‚ ĄŰŦŮŦ ©j`slšsŦ€“ ®’Ŧ“ v©‚Ɓ©idĄŦ‚à€Ŧ’8‚¢ ĄŰs¹‚ٓ ſŦ€ű‚ƀ€àk¡šƁ ###Ɓ€kŮžsŝŦ

47

FRANKENWEENIE

/

ISSUE 774

THE WORDS %ſs8 ŦŮ’´

ŰŮ ài© ‘à¡Ŧ ſs8à ŦŮ ūƁŦŰŮ’¹và ŦĄŦƀ€kà>¡“ ŮŰŦŮŰŦ‚v©“7üƁũ‚là ’¹ٓà ®’à“8ĄűƁŰsàŦ ŋi7’¹®ŮŦv‚à Ąsl€¡s ###ƁŮűŦق¤ŦŰƀ€ t¥‚

ROBOT AND FRANK %ſs8 ŦŮ’´

ƀ€àk¡š ŰŮ ’๠ſs8à ŦŮ ‘à¡Ŧ ƀŰsŰŮ€8Ŧ®ŻsàfŦ«à¡Ů‚ ’¹và ŦũŦ‚àŦ“ŮűŮ«à¡ vs¡ŰŮų‚8 ŮűŦ’à¡€«¡ «¡ŠŦƁŰŮ’à¡€‘¡Ŧ#€k¥© #v Ŧƀ€ Ąƒ¡Ű’s‚ũsŰ ĄŦ‚v¹‚ ƁŮſs©‘¡ŦŰŮsŦ Ąƒ¡Ű’s‚ũsàŰ‘¡ŦſٓŰ ###€kk¥©ų´ƀ€


ũŦŰsŦĄssjk© ŰŮĄŮƁƒ MELANCHOLIA %ſs8 ŦŮ’´

ĄŰsƁƀ‚à©’àbŦŰ‚àŦ“ ƁŮ …sŸŰŮsàlšƁ€àŰŦِàs ű“‚ƀŰs©à «¡’¹€k8à> €k¥©€à¡€lŦŰ‘à©ű€à¡€ 4Ɓ

%ſs8 ŦŮ’´

ŦūƁűŲ“œk©Ɓſ“¡Űs űŦ«¡‚à’¹€k8à>Uàlk tsſsà ®i7ĄsūŦƁŮűŦ űƁŰ «à¡ #€k8à> ®àŦ€ű‚ ŰŦ€¡Ů’àƀŮŦ“às ‘à¡Ŧ®à8Ɓ »€àƁŰ® ſ“à¡Űs ‘à¡€ŦƁ ’Ŧ“®´¥_ssſš®¢€ű ###Ɓٓ ®

%ſs8 ŦŮ’´

Ąsi©Ą‚ űŦ’œ¡Ů®8j> €sƒj©ĄŰŦŮsàƁ#€sƒj© …sŸ’ŦŰƁŦ’8à ¢űŦ…à© ###€_¹®

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY %ſs8 ŦŮ’´

ƒk©œ“7i©žsà’v©s«à¡ űŦ’¹®à<k¢U‚¢„àžĄŦ‚ ’sŮVŦ«¡ˆ “sźŰŦƁŮ ®ŦŰƀ€à ’8‚¢ūsŜŦžs ٓ_©őƁ‚8ƀ“¹’Ą‚fà

ĄƁsźŰŦƁŮ‚fà ‘à¡ŦŰŮƁ ƀƁ‚¢‘¡Ŧ#€àkk¥©®àŦ‚jŦŰ ‘¡Ű“ĄŦ’sà>ŦĄ“à<œkŦŰ ‘¡Ŧ#€àk¥©Ą‚à7Ű€i©à_k¹Ŧ Ąs‘©ű‚à ’ŦŰsàlš‚fà

»őŰŦƁ‘©is¢űŦ‚ž»®à_Ɓ ###Ɓ ‚३¤“ Ąsàũ“7¥k ق7©

FLIGHT %ſs8 ŦŮ’´

ſs7i …g»Űs¥à ŦĄƀ€à‚‚àœ¡űs űŦ„ž’เk¹®ĄűsàŦŰ®às‚l Ůۓໂàb űŦsà šƀƒà<d®à¡sŰ «à¡ſsà7i #ق©¢®ŰŦ‚à®à¡“űs ŰsŸŮųűŦƁ‚àž’¹®¡sj©žŦ“v¹‚à ŰŦŮŦƁŦŰƁŦƁٓ ®ĄŰs7¢‚Ą’Bs

ŮƁ‚ĄŰƁšvfœ ¥ ’’¹€k¹® ũۓ`’¥k¡Ŧs#€ s’8 ŦŮĄŰŦ‚b™Ŧ sŦٓ ®Žs7g8à ŦƁŦűŦſs‚l«¡ v=à ĄƁĄŦ‚ſsl¢s’àƒ©Ÿ’àj Ą’k©űŰŮũsàg©gCŦ‚à¡űٓà ® ٓ » sž’ſ€©à ŰĄs<’Bsà

ŰŮ#ŮŰƁš®ٓ“ŦŰĄ‚8_©ũ³Ŧp

ٓ Ą‚¡žv©“;>„®8v¡sl #ŮƁŰ®ŽŦp ‚¡űƒ©ƁŦ

SEEKING A FRIEND FOR THE END OF THE WORLD

COMINGSOON

2 DAYS IN NEW YORK

SKYFALL

%ſs8 ŦŮ’´

űŦۓ7sàœŰƒ®¹Űs©à ĄŮƁƒ €Ŧ“ Ůۓ ‚‘©űƀŰs©à ’“ ſs©űŦŦŰ‚à_à>žsWƁŮ‚à¹ t7à Ÿ“™“‘¡Ŧقà€àŦ“ Ɓƀ€ žŮ‚ſs©v_ƁƁŲ‚ ų‚>j’¹ūŮŦŮĄsšĄŦ‚’87Ŧ ‘¡Ŧ»ƀقà¹ő‚ŦŰĄƁ®à¢űs’à ŰŮƁŦ’¹Ŧ‚Ÿv>‚© Ɓ’o> ŦŰœ‚®¡slkŰŮ‚ šĄsàűƁŰ‘¡Ŧ ©Ů‘©j’ق¹€Ŧ“ ’à‚D Žs7Ů’sŮ‚à©¢®©j`ūŮŦŮ ’¹ŮƁ‚à…gsà ‚8 Ůvà ƁŮ sٓƀق¹ő‚ŦŰƁŦ…©žslsà

ƁŦsŦŰų‚àj‚ šĄsűƁŰ€àŦ“8 ###sŦ€Ŧہœ

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

46


45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

44


sƀ‚lŸ

€© €©<v_¢űs ‚s;’Ą‚fc ‚ ’ ’ŮƁŮűŦ„ž

ق¹‚lĄ‚œ¡űss®Ŧ‚l’¡€ #€ s‚b€©žƁŮſŦ‚¹ŦٓŰŦ‚ ü´«ŸŰƁ€àà©Ů’’¹ƁŦ ®àà ŰŮŦŮ’k¡ƒƁ’s¹“Ŧvs ’¡ŮsƁ‚© oũŰsàà> v ŦقžƁ 2ſs¢ſsš3 „¥ ƀsœàà_¡sM ĄŦ‚ Žs¡ŰġģƱưĢģưƲƮ‹i7v Ŧقž’ #v Ŧƀ€ ž“¥ü

ųۓa‘¡‚ š’¹®ààŦ‚l’¡€ v Ŧ®=¡tii©ŰŮĄ‚œ¡űsŰŮ ’‚ŰŮƀ€àà Ůs<¡Ŧˆ¡Ŧ‚àà űŦ űŦ®¥¡’¹®Ŧ‚l#ق¹’i¢Ą‚œ¡űs ti’“j<Ą‚œ¡űs©ĄsaŦ i©‚™sŽsààŰŮ»vàà Ŧ®=¡ ’¹ŮŰŦŮſŦ‚¹ŦƀŮsšŦŰ2®“Ÿž3

ų€¡€ž“7šűŦ’sœ¡‘>ü®œ8> ų ¡ ž“7 ű ¡

€ Ű Ŧ Ů € š 7 Ɓ®àà s®àà sk vƁžŮš’¹ »€k<k ®ŦŰ“ſs ٓ ũŦŰsc8Ŧ Ą‚Ŧ‘©kŸ’¹v Ŧ‘¡Ŧv©dŦƁ®Ɓ ® sslkvàà Ů®8Ɓs“`= žsŝŦŮŰŦ€s8àà ŦŰs¹®ààŦ“=Ɓ #v>©®€ »®Ů ĄŦ‚®8Ɓ‘»¡“œŦŰ‘¡Ŧ’87Ŧ »8 Ŧ¢Űsk¹’dbsƯġ»ž“ ž“7š #žŮ‚¹®ŦŰų‚¥€¡s 43

/

www.ertebat.ae

/

Ą ĄsűƁŰ‘¡Ŧ3€¡“¢ ®’sœ¡‘>ü ® ®k8àà ŦŮ v ƁŮŋiŦ‘àà®àࢀű Űs Űs¹‚’¹ųٓ „¥‚»2vàà>© ®k ®k8àà ŦŮ v ƁŮ ĄŦ‚ ®àà´ »€k¥ žŦ žŦ€»vàà ŦĄV‚ŦtN#ŮŰŦŮſٓàà ƒ©Ÿ ƒ©Ÿ’jŠj…àà Ŧ“Ɓـk ® ĄƁ ĄƁŰŦŰ’sœ¡‘àà>üŰsœŦ#vàà> #€Ŧ’8 Ŧ¢€kŰƁŮ Ɓƀ Ɓƀٓ…“7š‚©¢ŰŮsűƁŰ‘¡Ŧۀgk¡Ŧ “¡ “¡Ů“8 Ŧ‘¡ŦűŦ€k€kƁƀ€©_¹®Ŧ“ ®  …Ůűź‚’¹’8Ű“¡Ů“8 Ŧſš’ ‘© ‘©ƁŦž“ ž“7šŰs_8Ŧ#v Ŧƀ€ €k »ų »ųŦĄŦ’‚ƀŰƁŮŰŮĚsààžſs¢€kŦ“ #v Ŧ’8 ŦŮĄŮ“d€ƁŰ ‘¡ŦĄŦ‚ſŦŰsœ‚7 ’ààŧŦ“ŰŮƁŦ %€¡“¢®®œ8àà> Ɓ’àài<’ààj »ž“7š‘¡ŦŰŮ’àà¹vàà Ŧ‘¡Ŧv©dŦƁ žŮ‚¹®M‚¥#žŮ“slkvàà Ů®j¹ ĄƁŰŰsàà_ۀgk¡Ŧ»Űs¹«¡€©“ŰŮ €k¡š‚ŋdŦƁ#€ s’8àà ŦŮٓƁ‘ #ٓĄŦƀ€kk¹’8> Ɓ®_¡s ‚ Š““űŦsàà®i© ſs©‘¡ŦŰŮ

ISSUE 774

Ą Ŧ’ Ŧ ’ ‚D Ą Ŧ k s Ŧ s »v Ŧ€k¡s “ ƁŧŦŰs©àà> slšs’¹®s8àà ƁŮ‚8àà_©’¹Ŧ‚Ÿ ƀ‚¹Ŧ…àà¡sM‘¡ŦŰŮĄűsààĄŦ‚àà Œb€kŦ“ ®ŦŰU®8Ɓ»ààk¹® ƀ€kàà>¡“«¡ĄŦ‚‘¡ŦƁ€ŰŦŮĄŮs¡ű #v Ŧƒ©œŦſs<©Űs©>

’Ů ’ŮƁŮűŦ€ààdĄ‚fc€àà©< …à … …àà¡sM sàà ‚ààs; űŦ ĄŰƁŮ ’8 ’8 “2ƀ€àà_žŦŰĄss¡ƁŰ3 Űsàs Űsàà®ààs sšŧ“àà¡ŦŰs¹Ɓ #Ů #Ůق¢®‚’kü’àà‚œ¡Ů %v %vf¢’k©ű‘¡ŦŰŮ®s sš Žs>Ŧ‚ ŦƁ Žs>Ŧ‚ ŦƁŦŦŰ…¡sM‘¡Ŧv ŦŰŦ‚ k¹ Ŧ Ŧ ©k¹Ŧ‚Ŧ‚<‚s;ƀŰŦ“kàà_űŦ€d Ą‚fc€©<ſs¡sšۓaſ“k¹sƁ űŦ‘ƁŮſŦ“ààk’®ààsgŽ´ààƁ #v Ŧƀ€ ®db…¡sM‘¡ŦſŦ‚œ¡űs ƁŮűŦ€d…¡sM‘¡ŦsĄ‚fc€àà©< ‘ Ą ‚ ‘¡ Ɓ ‚ ®‚‚s;’’Ů ‚ ‚ ‘ĄŦ‚‘¡ŦƁŮق¢

%ĄŮsj8ŦŰs¡s_ ž€ Ąůs Ŧ’€¡€l ž“ids’üf«¡űŦƁvàà‚8k¡ŦŰŮ #€kk¹®Ąůs Ŧ’€¡€lŦŰ‘ %ŮŦŮ~©™“Ąůs Ŧ‘¡ŦŮۓààŰŮĄƁƁ ¡Ŧ ’s¡’¹€k8àà Ŧ“ ®‘űŦŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ ŦŰ®ei7€ٓƀŮŦŮ’¹®s>ƀŰsj ž€¡€ž“7šĄs^kšs¡Ɓk¹ƒ¡ŰŦƁƁ v‚8k¡ŦŰŮĄ‚ààœ¡ŮقĄŦ€ààsŦŰŰ ‘ž“7šųƁ‚űŦŠsƁƀق¹…=žž #€“ ® ®sűƀŰƁŮſsààjŰŮ%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ ®œkš’¹ž€ ‚7 s’sf o8’¹ٓ ƀ€ ‚_8kv‚8k¡ŦŰŮž“7š‘©jűŦ ĄŦ‚ŦŰſšƒ©®¡sv¡sàà Ɓvàà Ŧ ſs7 s=Űsàà©8 ŦŰŮſقàà¹ٓààiŦŮ #v ŦƀŮŦŮŰŦ‚®8‚8k¡Ŧ

s¡ s_ s_ s_ ŰŰ s¡ ſs s ůs Ŧ űŦ Ůs 8Ŧ ſsŰsàà Ąůsàà ŦűŦĄŮsààj8Ŧ ŰŮ…“7š…=žĄŦ‚ààƁŦűŦ®‚8k¡Ŧ Ÿ“™“‘¡ŦƁŮŦŮ‚7 Ąűs<Ąsa U Ŧ€Ŧàࡓd’ààĄŦ‚®àài©ŮŦŰ Űs¡s_ #v>ŦŮų€¡€ž“7šŰs_8Ŧ vƁ€kŸ%vf¢Ěsžƀ€kŦ“ þĄŮsj8Ŧ ’¹ž€ ’“8Is8 Ɓٍ¡‚ űŦ…©ž

€ Ąűs7jſŦŰsbs™Űs®sű®fb` ſŦ‚l»®je©™sàà “©»‚fŦ‚l€jŦ “š»®€gk7 »žŦ‚lš’8sž»Ą€jŦ …gĄsf¡Ŧ###Ɓ’àà©gĄ€l»€ààkق Ą€¡€ſs¢Űs8 ĄŮƁű’#€kk¹® €kŦ“ ’s™Ŧi©‘¡Ŧ’ #€

…gĄsf¡Ŧs’¹Ą‚œ¡űs®sű®fb` Œ “¡Žs¡‚ ŰŮŸŒàà “¡ũ‚a Ą‚œ¡űs’‚D‘©ƁŦ»€ ’8 sk ‚7s©ž sĄŰs¥j® ŦŰŽs¡‚ ‘¡ŦűŦ€dٓ #ق¹t>¹2Žš3i© #ق¹t>¹2Žš3i©ŰŮ2ſs©Ŧ‚lžŦ‚l3 2űsk¡‚ž3i©Űِ 2űsk¡‚ž3i©ŰِŦŰ®ààs“¹…gƁŦ ’k¡š3 ’k¡š3ŰŮ³sƁقà๊sf¡Ŧ ű ®àॡ 2ſƁ€djàà űŦ Šsf ŦŰ®iŦĄs…g Šsf¡Ŧ i© i©‘¡ŦŰŮ#ق¹€Ŧ“ s™Ű ſ“¦j ®Ŧ‚œ¡űs »ƀ€k ‘>ü »ſŦŰsb »ƀ€ksk


sƀ‚lŸ

Žs>¥¡ŦŰ…¡sl‚>k¹…Ŧ€ű‚‚ s=‚ š v Ŧ€Ŧ¡“d’ ©j`‚ š’¹ٓˆ¡Ŧ‚ ‘¡ŦŰŮ#€ ŦŰٓ ®¡sžƁŰŦۓĄsl‚àà>k¹v‚¢ ĄŦ’©´ Ŧ#€k¹Ž“¹“ƀ€k¡šƒ©¡sž’ ƀ€ ‚_8kƀ€kŦ“ ‘¡Ŧv¡s ŧƁŰŮ ‚ s ’%v Ŧƀ€ ’8 “ſšŰŮ’¹ ¡Űs‚ š»®`=àà ƁĄŰs¹ũŦ€ld sžƁŰŦ’ààٓ ƀ€k¡šۓĄsl‚àà>k¹ ’¥k¡ŦĄŦ‚àà‚àà š#€Ů®‚©©eŦŰ ƀ€k¡šۓŰŮ»ƁŦſŦŰŦ€‚ ٓ ‘;jb ’‚DŦŰ‘¥PĄsl‚>k¹‘¡‚8lųŦ ٓ ۓĄs’s‚’j»Ů‚¹€kŦ“ #ق¹Ž“¹“ưƮƯƱŽs ƒ©¡sž’ŦŰ

Ąsl‚>k¹¡Űs»®€ŦŰšƀŰs8 ‘¡Ŧ ¡“d’ŦŰsààžƁŰŦŰŮٓ ƀ€ààk¡šۓ € ‚…Ŧ€ű‚’‚8àà_©sv Ŧ€Ŧ ŮŦ€d8àà Ŧ’s‚ŰŮٓ ũŦ€ld’Ɓ ‘¡Ŧ#€k¹j‚8lŦ€„¡ƁƁ®s¡ vsaU‚¢ĄŦ‚’¹“ƀ€kŦ“ s¥s…gs ‚>jssl€…Ŧ€ű‚ ’8 ¢ƀsƀ‚ ³sٓ‚©¢ŰŮ‚8àà s ŰslŸ€ű‚ƁŮ®iŦƁ’©ƁŦv ‚ž‚

’8 ¢’8fƁ€àà ٓ ’s ’àà Ɓ €¡€ŰƁŦŮſŦ“k’Ŧ‚©¥àà ƀŦ‚j’ ŧs=8Ŧ„¡ƁƁ®s¡ŮŦ€d8àà Ŧ’s‚

ٓ‚©g®¹Ů“¹ŰŮĄ‚¹s¡Űs’s ƱƯ‚>j ®i© Ą“œŦƁقà๮«j¹’j’àà Ąslàà ŰŮ‘»Ů“‘ààĄŦ‚®àà“ ‘s¹«©#8‚¢Ůs¡ƁŦűŦĄ€kjàà űŰŦ ƒ©vkiũs¢‘¥¡‚Ŧ’s‚ŰƁŦŮ’¹ ®8= ĄŰsj©’8 ¢ſs8>ű»v> ſ€ ’8GƁ€7¹®¡s ŰsűŦƁvàà ŦŮ ’¥k¡Ŧsق®?Ű…¡s’¡ŰŰŮſ“ ’’¹€ŮŦن©=_ſs¥ ƒžƀ‚ ³s Ų“ž“v¡‚fžssŴs ĄŰsj©«¡ ‚™sŽsŰŮsŦvàà Ŧƀ€àà ´87 #v Ŧŧ“ ƁŦ®sj>v©d™Ɓ ®sjàà>v©d™Ɓ’¹ق¹ųs«© Œb’Ɓvàà Ŧ‚cvààCsààj˜ŦŮƁŦ t sk®¡ŦĄslj¡VŰƁſs``=8 #v Ŧŧ“

ƀ€©_ŸŦŰ‚gd ųٓ ’¹‘s¹«© ƁŦĄ“iƁŮſŦ€ű‚ŮŰŦŮvàà ƁŮv Ŧ ’Ɓ€kàà sٓ ’‚®¢€űſŦŮۀ Ɓ€Ŧ’8 ŦŮĄ‚8j¹„s ’¹®s>¹ ‚>j#€kk¹«j¹€kk¹®®¢€ű‚gŰŮ ‚gsųٓ ’¹Ą‚¹s¡Űs’sàà ƱƯ ƯƲĄs“iƁŮ€k¹®®d ƀ€ œŰƒ ſs¹ŦۓƁƁ‚“Ąslssٓ ’s slš’¹ŮŰŦŮvàà ƁŮŦ‚¡ű€k¥Ų“ŦŰ €kŦ€ŦŰٓ ’‚®¢€űۀƀ€k¡šŰŮ žŰŦŮv ƁŮ‘#€kàà sŰŦƒ¢‚¥ Ɓ #€kk¹«j¹ſŦ‚œ¡Ů’’¹€‚©œŮs¡slš ƁžŮ‚¹®®¢€ű¢ŰƒŰŮs…©ž‘ ®i© €šŰŮs#v Ŧƀق¹œŰƒŦ‚ƁŦ ¢ŰƒŰŮsŽsük¡ŦssŦ©8àà ŦŮ®j¹

قœs Žs ƯưűŦ€dŮƁ“©sūƁű €‚©¢®‘_ŦŰſs_ŦƁŮűŦ ‘¡ŦűŦv Ŧ‘¥PŮŰŦŮ„¡Űs¹žs ƒ©ųŦƀŮŦ“s ſ€¡ŮĄŦ‚v‚ ƀق¹sŮŦƁŦŦ‚© Ŧ#€kk¹ƀŮsf8 Ŧ s¥¡‚šŰŮŦŰ…8Ɓ’j’¹€ààٓ ƀŮŦ“s ĄŦ‚ààƁ€k¹®Ą‚¤àà

€kk¹®®¢€űƒààƁŰŮ’¹ٓàà #v Ŧ^k8Ů®i© v Ŧv=àà ¡Ŧ‚®i© %vf¢ƁŦ ŰƁŮƒƁűŦ’à๮sűũ€ààŦ‚¡ű v Ŧ®sűũ€űŦ‚8_©žŦƀٓ ĄŦ‚‘ƞ#žŦƀق¹®¢€űsŝšŰŮ’¹ žŦ’ ۀſs8àà ƁŮƁžŦƀŮŦ“s slšsű“k»8>^k8Ů®i© ’¹v sl€sŦ8àà>ŲsWŰŮ #žŦƀ€¡€«¡ŮƒűŦŦŰslš

ƒ“sű‘¡‚s¹ƁŲ´¢Ŧُ¥¡s قœs U‚¢‘_sv ŦŰŦ‚ ƀŰsƁŮſsj©ž€¡€DƁſs_ŦƁŮűŦ ®¢€ű’¹€kk¹vààs»‚œ¡€¥¡s űŦ ‚¥ü8àà> ſsàà_¹‚8_ #v Ŧ’_©j ’8 ¢Žsàà €kŸŰŮ’¹ūƁű‘¡Ŧ ‚àà vàà_žŦŰĄŮs¡űũ´¥àà_ ‘¡Ŧ€ààŰŦŮvàà ƁŮ€Ŧ’8àà Ŧ¢ ’Ɓ€kk¹ų“ààŦ‚ŦŰũ´¥àà_ €¡€DƀŰsƁŮs€ƁŰ®Ŧٓàà‚ #€kk¹ſsj©ž ų‚àà>jűŦ’¹ƒ“sű‘¡‚s¹ ’s Ưư€ű‚«¡»Ų´¢Ŧُ¥¡s s’s ƴ€ű‚«¡Ɓ‘i¡Ůžss

ق¹ŮŰŦŰs€ĄŰs¥jĄs™sgs¢s¢Ą€© s¢s¢sŮŰŦŮv ƁŮs€vf¢Ɓق¹ ĄŰs¥j’ۀgšs€#€k¹ĄŰs¥j ’’¹ٓ€kj´’s ưģĄs¢s¢s ƀ€ ĄŰƁšŠjĄsl“žŮŦŮƀ€ƁƁŦ %vf¢ũ‚‚#€k¹Ŧ€ààŦƀ‚© ’ŦŰ ĄŰs¥j‘¡Ŧv ŦŮv ƁŮsdŦƁƁŦ ũ“Ů‘¡Ŧ‚¢Ŧ»vf¢ƁŦ#ٓàà žsŝŦ ŦŰƀ€àà ĄŰƁšŠjŽ“ž®k¹Ž“7ŦŰ s¢s¢Ą€©sŦ©k¹®Ŧ€Ŧ’¡‚© ’ ’€¡sƁٓààųٓ ۓŽ“eàà_ skق¹®jvàà ŦŮ’¹®Ŧ€ld #ق¹ŮŰŦŰs€Ůslk_©ž‘¡Ŧ‚

ƁŦs’¹ق¹s™sgs¢s¢Ą€©űŦs€ ۓl_Űs8 Ŧ‚ž“ ‘¡Ŧ#€k¹ĄŰs¥j ’ŦŰs¢s¢Ą€àà©´7’ààŸ‚¢ŦĚsž ‘¡ŦűŦ³ssŦٓƀقà๐l8€©ig ƀق¹ũ“Ůt¡‚Ɓt©<ƀ€kŦ“ žssų‚© Ŧ®slۓŽ“ ŰŮ’¹ vk>k¡Ɓ#ـ“©žƁŦ’ĄŦſšĄŮžŦ ƀ€kk¹’àà©lƁƀ€kàà>¡“»ũ‚àà‚ ŲsWs¢s¢ss€%vf¢s¢s¢Ą€àà© ŰŮ’¹ق¹vàà Ŧ“ ŰŮƁŦűŦƁv‚¢ ‚¡€#ـ“©¤ƁŦ’®¥s¡Ą“¡€8 Ŧ v7üssààs€Ąs’s‚

€Ŧ“ ®€sƒj©ĄŦ‚ŽŮš Ą“¡Ů“8àà ŦźŦ‚ ŦŰŮŦ‚àà© Ŧvàà Ŧ #vàà Ŧƀ€àà ƀ€¡ŮžŦ®žŦˆàà7™ ųs¡ŰƁšƀsŰŮŽŮš»‘àà¡Ŧ‚ƀƁ´ ^kš«¡ưƮƯưŽsàà ‚ ŦƁŦŰŮ’¹ق¹ Űs_8ŦűŦ€d#ق¹€Ŧ“ ‚àà_8k« ‘¡Ŧ»ưƮƯƯ’àࡓŦVƀsŰŮưƯž“àà7š ˆàà “’¹vàà ŦĄ€¡€^kš‘©ƁŦ #ٓ ®‚àà_8kſŦ“ƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ i©ſŦ‚¹ŦűŦ7€sƒj©ſŦŰŦ€‚

…ŦŰšĄŦƀŰůžss€sƒj©®i7 i©‘¡ŦĄŦ‚ŽŮš’¹€ٓŰŦƁ€©Ŧƒ© ’¹ٓƀ€àà ’d¡sàà Ɓ€Ŧ“=^kš ƒœ¡sŽŮš ٓàà ®ŲƁslk¡Ɓ®Ŧ‘¡ƒœ¡sŽŮš šƁ sŦ€Ŧ“ ®Ŧېi©‘¡Ŧ^kšƁ ĄŦƀŰůi©^kšv¡slŰŮ Ɓv¡ŦƁ«ˆ “…ŦŰš ſšűŦ#€ ƀ€Ŧ“ ƒ©¹s_©š v‚àà_©žŽŮšŽsüsŠ“ «¡űŦƁƀقàà¹ĄŮs¡ű®àài© ’®àà>©iœŦŧ“7üƀ€kŦ“ “ ưƯſ‚ƀ€ààkŦ“ ‘¡‚àà“ 7 #v Ŧƀ€ Ž€7

žss€ààsƒj©€¡€àài©^kš ƀ€Ŧ“ ŽŮšˆàà “ſsààŜšŶ“gàà

ƀ€ ’d¡s ’¹ٓsƀs#ٓàà ® žss€sƒj©ƀ€ààk¡ši©^kšٓ ƀ€‚€kŦ“ ‘¡Ŧˆ “ſsŜšŶ“g »€ €Ŧ“ ˆ7™ƁŦ‚Ŧ®‚¢ƀƒ¡s #€k8 ŦŮvüũsd¡sàà ‘¡ŦŦ‚s €¡sàà s¡Ɓ®¡sl8jàà>´àà7ŽŮš Ɓvàà Ŧƀق¹ˆ7™ŦŰ^kš‘¡ŦžsW €k¹Ŷ“g ſsŜšŰŦœ’¹^kš‘¡Ŧ ‚78¹Ŧƀs‚ ŦƁŦŰŮv ŦŰŦ‚ŮŰŦŮžs ’¹’s ưġƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ#ٓ ‚_8k ŰŦŮŰs‚™sŽsàà s àŰŮ ŰŦŮŰs‚™sŽsààŰŮ

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

42


41

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


sjk©

®s sš€©d 2„©ižƁŮűŮ3Žs¡‚ …=žſsű

€kŰs7’“j<®iŦŦ“‚¡sàà

»®“gd‚©Ŧ%ĄŰŦق‚¡“`‚¡€%űŦ ’küŬŦ‚ »Űů“ſ“¡sj%¡‚¢ŬŦ‚

%ſŦ‚œk¡Ɓ€»€“ s¹‚ s%Ųs7Ɓ »s©€©d ’Ŧٓ »ſs¡€“ Űs¡s_ %€©“‚¡€»®sgs ®i%űsàà>œkš s™‚©i%ŰŦقààŦ€»®ààj¡‚¹sàà™Ű %ĄŦ’s¡ŦŰƀ²¡ƁĄsƀ“i»ſs¡űƁۓ %ſŦق¢Űs¹«¡Űs©8 Ů»®k©œŸſs¥ Ŧ ###Ɓƀ€ksk®fb` s’7k_<kžƒ’t ‚Žs¡‚ ‘¡Ŧ Ʊ’¥7àà Uš’ààŦƁŰưƮ%ġĢvsàà

#ٓ ®

ƁŰƁ‚ ‚¥àà_žskl‚s%vàà Ŧ ® s’‚™‚ŦŰŮŰŦŮ’gs Ɓ‘_ ŦŰٓ ’cs»źŮs`«àà¡Ÿ“ƁűŦ ſs¡‚űŦ„ž’¹ƁŦ#€Ů®v ŮűŦ »ƀ€àà Ą‚œ¡ŮžŮš’¡€7źŮsàà` Ɓ€k¹®‚ààc€¡€D…àà¡sŰs8ŰŰŮ ŦŰź´ ĄsààŰs¹ق©¢®àà©j` űŦ®àà_=¹vàà ŮƁŮŰŦœŰsààk¹ sŦ»€k¹ſŦ‚àà7ŦŰ…¥¡Űs’8àà ¢ ®¢Ůs ſš’©j`‘¡Ŧſق¹®ij ’8àà ¢Ɓ€k¹®‚¥ƁŦ’¹vàà>© ſsk¦jų‚b ‚žƁt©àà_ƁűŦ‚‚ž ###ŮŰŦŮ®M‚ƁŦ‚ űŦv Ů

»ſsgٍ¡sg »ŮۓŻ‚‘“»‚¥_ »ſŦŰƁš‚l###Ŧũƒà໑©¦i¢’ààs‚ €©<»®7ŰſŦ‚l»ƀŦ“ ’_fkſ²© Űs¡s_ »®sj©i ‚©Ŧ€kj¹»Ą‚©àà_ »®j©iàà>‘©làà »®sƁŰ€©Ŧ»ŮŦŰ ‘àà “ »ĄŰ€©‚eŦ»®j¡‚¹s™Ű €©jƁ®œ©s“»®sjŰſ²©»ŰƁ‚ž #€ŰŦŮĄűsŽs¡‚ ‘¡ŦŰŮ®¡³“ ƀ€šŽs¡‚ ‘¡Ŧſs8àà ŦŮ’´ ŰŮ

„“š…=žſŦ‚¡Ŧ’¥7àà ųŰŦƒ¢’ ’¥7 űŦv Ŧ®€2„©ižƁŮűŮ3Ąs ƒk ’“j<‘¡ŦƁƀ€ űsšsj©àà Ʊ #ٓ …=žƀs‚lưưűŦv ŦŰŦ‚ €©d Žs¡‚àà ‘¡‚ƀűs2„©ižƁŮűŮ3 v Ŧ2s‘©_ų“ 3űŦ„ž®s sš àà sŧŦ‚l’skji©Ųsàà Ŧ‚’¹ ŰŮ®k©œŸ‘>ü®¢€kk¹’©lƁ®s žskl#v Ŧƀ€ …=žƀŮsšvj>ưģ

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

40


ſŦ‚¡Ŧ

®Ŧ€űŰŦƒƯƳĄŦ‚Ą‚7Ű“f

žŮ‚Ɓ’dsĄ“àà űŦ€¡sٓ ® ĄƁƒk’¹Ŧ‚Ÿþق©¢ŰŦ‚ų‚¡žŮۓ ƀƒƁž‚ŰŦ‚¥t“ŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧſ€ #ٓ ® ũsŦ€ŦƁsààſŦ€űſsűsàà „©¡Ű %ق¹~¡‚`ۓàà_¹®8©‚Ɓ®k©o űŦŦ€sààſŦ€űſsűsàà vàà¡Ű“o »Ŭ´Ŧ»®¡saƀŰŮsžs¥ŦĄŦ‚Ŧ ſs¡“ـv©`= Ąűs űsƁv©‚ Űs¥ŦƁų‚œ‚©©esŦŰſsšsv Ŧ #€k¹’ds®ŦŰv79 ’ۓà_¹œŰƒſŦ€àűƳŽsàg8Ŧ ‚l űŦūŰs U‚¢ŰŦ‚àà’ƀŰsàà Ŧs®àài©sŜŦ ſšũ´¥_ƁĄ‚l vsŰŮsſŦ€ű v s ƁŽsg8ŦĄŦ‚Ą€žsj8Ŧ%vf¢ ĄsààƀŮƁ€üűŦūŰsàà ŰŮsààſŦ€ű ƀ€ ’8‚¢ŰŦ‚Űs¹ۓ8 ŮŰŮĄ‚l ’ĄŮƁƒۓ_¹œŰƒſŦ€űvàà_Ɓ #€s¡®Žsg8Ŧs‚l űŦūŰs %ق¹~¡‚`sſŦ€űſsűsàà „©¡Ű ſŦ‚lſŦ€űv sàà vàà>Ş’i‚ Ɓvàà Ŧƀ€©àà ŰĄŰŦقƀ‚l’œŰƒ #ٓ ®űsšĄŮƁƒƒ©žƁŮ’i‚

%ق¹ž´ŦsààſŦ€űſsűsàà „©¡Ű ’ŧ´gŦààcd‚7Ű“ààfž´Ŧs ƳƮƮƮűŦ…©ſ“k¹s»‚b€©v7 sk ƀŮűŦ…©Ɓ€€ ŮŦűšſs©Ŧ€űűŦ‚f #€k8‚¢ũŦűs<Œ©fŚ‚fŰŦƒ ſsűsàà ®“jˆŦƁŰųŰŦƒà࢒àà ſs©s®i©sŜŦ‘©>ü´»sſŦ€ű sƀsœ8 Ů‘¡‚ŰŦ¢‚©sűŦ®¥¡’¹‘¡Ŧ »v sſŦ€űſsűs »v©kŦ‘©oŰŮ Ą‚f©¹v©dj…àà¡ŦƒŦ’ƀŰsàà Ŧs ĄŦ‚®iü€¡sſŦ€ű%ŮƁƒŦsſŦ€ű v´ ’¹€àà s®s‚<ĄŰŦ€lœ ƀ‚ s=’ŦŰ’ds®ŦƁŰƁ®sj8Ŧ ®ààsſsàà©Ŧ€űŮƁŰƁűŦƁ’àà8 Ŧ€Ŧ ſs¥Ŧ’à๮¡ss€j‚©àà˜Ŧ‚Ɓ #ٓ Ą‚©¢“i»€ s’8 ŦŮ t sk®¥¡ƒ©Ąsaٓ7j¹s%vf¢ĄƁ Ąsv©sdĄ‚ààf©¹v©dj…¡ŦƒŦƁ ®“ ’ſŦ“®MŦŰ®8©‚Ɓ®´Ŧ Ą‚f©¹v©dj…s¹€¡sƁŮŦŮžsààŝŦ #ق©¢ŰŦ‚Űs¹ۓ8 ŮŰŮ …sk= űŦĄ‚œ¡Ů…=ŰŮ®i©sŜŦ ’dsŮŦ‚Ŧ€àà¡Ů’¹‘¡Ŧ’ƀŰsàà Ŧs ‚©©e€kűs©®Ŧ€űƁſŦ€ű’v7> ŮŦűšſŦ€űűŦ’àà¹ĄŮ‚%ŮƁƒŦ»vàà Ŧ

ŮŦ‚ŦĄŦ‚ƀƒ©s¥’sk sk ŰƁ€ Žs ƱƮĄ³s

ŰŮsƀƒ©s¥’sk sk slšĄŦ‚ ƯĢĄ³sŮŦ‚Ŧ»ĄƁ’8f¢’#ٓ ® ‚sŮ’’dŦ‚s€kŦ“®ƒ©Žs

Ąs’sk sk ſق¹ŰŦ€>¥ĄŦ‚ €¡€’skàà sk Ɓƀق¹žŦ€Ŧٓ #€kk¹vs¡ŰŮ v7ſsűs ®i< Ɓ®“gſƁsd ſsűũ€Ŵ“` ŰŮۓ_¹ŽŦ“Ŧ ‘¡Ŧ%ŮŦŮ~©™“’skàà sk ŰƁ€ ®Ŧ“Ŧv7ũŦŰŦŮŦ’®œ8>€k¡š‚ ’dŦ‚ſš’ààſŦ€Ɓ‚làà ’¹ŮŰŦŮ #€kk¹® 39

/

www.ertebat.ae

/

v7ſsűs ®i< Ɓ®“gſƁsd ſ“k¹s’¹‘¡Ŧſs©sۓàà_¹ŽŦ“Ŧ €¡€’sk sk ſ“©i©’ űŦ…© ŰŮsۓàà_¹ŰŮƀƒ©s¥ũۓ’ Žs ƱƮĄ³sŮŦ‚Ŧ%vf¢»v Ŧƀ€ €ŰŦŮ’sk sk ‡¡“d’¡sW’¹ v7tdàà ’’dŦ‚s€kŦ“® ’sk sk ŰƁ€v Ŧ“ ŰŮŽŦ“Ŧ #€k€ƀƒ©s¥ ŲŰss“¢Ɓvf¢ŰŮ®‚¹‘àà>ü ®i< ũs´ Ŧ‚¢Ŧ‘©k¦j%ŮƁƒŦ €àà sƀق¹‚©©e®i¡³Ů’skŮŦ‚Ŧ

ISSUE 774


ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

38


37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


ųű“š

Ěsªſق¹ƒ©WƒŰƁűŦŰ ƀŮsf8àà Ŧ‚œàà_¡sM’üfſق¹ƒ©WĄŦ‚€ààŰŦŮ ƀŮsf8àà Ŧٓ ‚“©¤s¹…¹Ŧ“ĄsŭŦۓàà ſق¹ ſs¡sžsŽ“iü‘àà¡ŦűŦƀŮsf8àà ŦũۓŰŮ#€©k¥ tŦ‚sŭŦۓàà ‘¡Ŧ’Ŧ“ſ€©ŮžsœkŰŮ#€©k¹ Űs¹‘¡ŦĄŦ‚#v Ŧƀ€© ŰŦ‚‚œ_¡sM’üfŰs¹ ’Űs¹‘¡ŦŦ‚¡ű€©k¥Ą‚¤àà ŦŮs¡űũ€ s€©àà s #€ƒt© šv Ŧ‘¥P‚“©¤s¹‘Ąsƀ‚ž €©k¹ƀŮsf8 Ŧۓ8©sƀ€kk¹ƒ©WĄsŽ“iüűŦŋj8 #v Ŧ‚‘;jb’¹ sũۓžƫ ’€€àà ƒ©W‘ƁŦ“ĄsŭŦۓàà ’¹ſšűŦ„ž Ůۓ7©¹ƫ s¥sààũۓž‘¡Ŧ#€àà¡Ɓ‚sũۓžŹŦ‚àà

v Ŧ‚“©¤s¹Ąs…=‘¡‚Œ©9¹űŦ®¥¡Ůۓ7©¹ ®¡sſ ŰŮs®€©àà “Ɓs®Ůۓ ŸŦ“Ŧvàà Ŧ‘¥PƁ ĄŦ‚€kk¹®ĄŰƁšŠààjŦŰĄŮs¡űž‚’¹€k8àà> sž‚űŦĄŰs©àà>#ك¡‚ſšĄƁŰſق¹Űs¹žsœk #€©k¹ƀŮsf8 Ŧ®¥ ƒž’ŸŰsžűŦ€¡sslšſق¹ƒ©W Ůۓ7©¹ŮŰŦƁ¡‚ ‘¡ŦűŦƁƀ€©7>Ÿsj ſs8_œŦ’ «j¹€Ŧ“®ƒàà©s<k¡ŦŰŮƀقàà_ĄŦ“ƀ€ààkŮ #€“ ®sj tŦ‚ˆg#€k¥sũۓžſق¹ƒàà©WĄŦ‚®ŦƁŦ‚ sũۓžŻsjŦ’ààŦŰsž‚Ŧ“Űsàà_s€©àà s #€©8 ‚f Ůۓ7©¹‚¡űũŦŰůƁsž‚ſق¹ūŰs ƫ ’¹Ůۓ7©¹‚àà¡űũŦŰůƁsž‚ſقàà¹ūŰs ĄŦ‚àà ‚œ_¡sMƫ ’¡ƁŦűsƀقàà_ĄŦ“ƀ€kŮűŦ€Ŧ’8ŰƁ‚ààſšŰŮ ĚsªűŦƀŮsf8 ŦĄsjkŦŰ’#€©k¹ƀŮsf8 Ŧŧۓ ‚œ_¡sM’üfĄƁŰĄsž‚ſق¹ƒ©W€`‚¢Ŧ Ůۓ7©¹Ąs€©i¹vàà Ŧ‘¥P’¹Ŧ‚Ÿ#€©k¹’dŦ‚ ų“s ŦŰĚsªŰs¹‘àà¡ŦűŦ7ŋj8»€àà¡ŰŦŮŦŰ ŦŰvscۓck’ſ€àà ’8àà Ŧقv©issjàà «¡€ksſsàà8¹’ŸŰsž’à५¡űŦààűs#€àà©k¹ U‚¢ŰŦ‚ààűŦſق¹ƒ©WűŦ„ž#€kàà s’8àà ŦŮ … ’¹®¡s’ŸŰsžƒ¢‚Ɓ€©k¹ƀŮsf8àà Ŧũ‚ ® ‘;jbſs ٓ vàà ŰŮĄsŰŮs€©i¹vàà ŰŮ vŦ“Žsj8 ŮűŦƒ¢‚#€¡‚7Űs¹’ŦŰ€kk¹®Ůs<¡Ŧ ſق¹ősžĄŦ‚Ą€©f’i© Ɓ®¥ ƒž’ŸŰsž#€¡“ #€©k¥ƀŮsf8àà Ŧ‚œàà_¡sM’üfſق¹ősžĄŦ‚ #v ŦslšźŦ‚ ŦƁs€©i¹ ®¹s©“š’àà¡sž’¹ƀ€kk¹ƒ©WĄsààŽ“iüűŦƒ¢‚

’©“Ěsªƀ€kàà Ɓ‚Ąs’s Űs¹tààiŦ ŰŮŰs«¡Ěsª®àài¹ſق¹ƒ©W’¹€ààkk¹® ŋj¡ŦŮ’¹®s>¹sŦ#ٓàà_žsŝŦ‚8_©Žs

ſق¹ƒ©W’Ą‚8àà_©űs©€k8àà>‚fàà ŰŮ #€kk¹®Ŧ€©žſs ‚“©¤s¹ v Ŧ‘¡ŦĚsªſق¹ƒ©WžsœkŰŮ’8¥‘©8àà>Ş ĄŦŰŦŮ’¹ĄŮŦ“ààƁ‚ű»v=űĄsàà’ ŸŰsžűŦ’¹ #€©k¹ĄŰŦŮٓ €k8>®¹s©“šĄsŽ´ ®Ɓ‚©…=ƫ «¡űŦĚsª’€Ɓ®Ɓ‚©…=ſق¹ƒ©WĄŦ‚àà űŦ®_=€Ŧ“®’¹€©k¹ƀŮsf8 Ŧ®s8¹’ŸŰsž’¥ űŦſŦ“k¬©’#€ s®j¡€Ɓ’kl¹ũ‚àà ®«¡ Ąs’ŸŰsžs¡ƁvscŴ“`=ƀŦŰƀŦŰĄs’ŸŰsž s’ŸŰsžűŦ#€©k¥ƀŮsf8àà ŦŰs¹‘¡ŦĄŦ‚ƀ€k¡sàà

€¡s7vscŴ“`=‘àà_ ĄsŽsj8àà ŮƁ ƒ©WĄ‚¤ Ŧƀs¢¬©€àà sſsŮs¡#€©k¹ƀŮsf8àà Ŧ ŦŰſš’¥i€© s¤Ěsª’€ĄƁې©g8>ŦŰƀ€kk¹ #€©_¥’€’„¤ Ɓ’8=¡Ű’ŸŰsžĄƁŰ …¹Ŧ“ĄsŭŦۓ ƫ ƒ©WĄŦ‚Ŧ“ƀ€kŮۓ ‚¤j¹«¡űŦ€©Ŧ“®sj ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

36


35

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

34


33

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


ſ“¢s“¢

“¢“ſsű ēıİ›Ǩ ŦŰ ĄŰ“ck ’ààŸ ’¹ €¡Ŧƀق¹ ‚¥ vàà Ŧ ƀ€š ®_i»ſslŰŮ®8>žĄsl8¹‚ ‘¡‚8Ɓ‚dűŦ®¥¡ ۓckư ˆ ‘¡Ŧƀsàà ‚sjàà ’€Ŧ“=© vàà Ŧ‘¡Ŧۓck’€©k©7©XƁEźƁ‚‘©ŰŮ’¹ ’¹€©k©®€àà©k¹vŮ‚àà¢Ŧ’àà¥k¡ŦŽƁŦ»ŮŰŦŮ

ſ€sàà ŰŰŮvŮƁv‚àà ĄŦŰŦŮv¹‚àà ‘¡Ŧ’¹ #v Ŧ…s7sv €s’“jü ĪńŅıijńňđijňļįĬŃĔķļŀİňıŃĮŃļŕļĬŕļǦı ’sŦ“ ‚© ĄsààŰs¹ŰŮ®8ƁŮ‚©ſsűsàà ‘¡Ŧ

ſšſs¡sžƁa ‚àà8¹ŦŰs¹űŦ…àài‘àà¡ŦŸƁ‚àà vàà Ŧ®kd‘¡€‘àà¡ŦƁ€àà s7©Ǫ ‚àà8¹ŦŰs¹ ŦŰǪ sa űŦsjàà Ąsààűs©®ààsWsàà’à๠€©Ŧ“®sjàà ‘àà©k¦jƁàà©k¹®ààŦ‚ ’’¹€©¡sMƀ€sàà_ſšŰŮƒ©ŦŰ€k=7«àà¡ v¹‚àà ‘¡Ŧſs¡‚8àà_v¡s™Ű€k=7ۓààck #€àà s7©

ĒļĵǘǗ ſšŰŮƯƯـ’¹€©k©®€©k¹vŮ“¢“‘¡ŦŰŮ‚¢Ŧ ƯƮĒĮĦžssv¹‚ ‘¡Ŧ’¥©sŰŮٓ_©ƀ€s_ €kŸsŦ»€ s7©“aƯƮs ’¹v ŦſšĄs¡“¢ ’v¹‚àà ‘¡Ŧ®iŦťsaŦŮŦ€d’¹…©žŽsàà

“¢“ŰŮŦŰ’s¹‚¡űv¹‚‘¡Ŧslšvs¡…àà¡ŦƒŦƯƯ #€ŰƁs©ٓ“v¹‚ žsŰŮĄ‚©©es€ŮŦŮžsŝŦ

Ħńńİǧļŀŀ ćńĭŀıňńŃı Ąs¥¡‚šŰŮ®àà8ƁŮ‚©ĄŮslĦńńİčļŀŀv¹‚àà Ɓ€¡ŰŦŮ®¡sk šſƁ‚isũ´¥àà sŮs¡űŽsj8Ŧ’ ŮŦ‚Ŧ’«ààj¹ſš®iŦv©sd’¹vàà Ŧ®sjàà ’¹€©k©®€àà©k¹vŮ‚¢ŦƁ€àà s7©vsa¹

ƀsœŰŮƁ€ààk¥©v©sd®àà¡sg¡‚šſs¹Ů“àà¹ĄŦ‚ ssŦvàà sg¡‚š’àà_g‚¢®Ŧ€“¢“‘¡Ŧ’ŽƁŦ ’¡s ŰŮƁ“¢“ŰŮ’¹® ‚ #€¡Ŧƀ€©àà_ŸŦ‚šƀƒ ĄƁŰŰŮƁŰ‚fư’¹€¡“àà ®’“8‚©Ůƀsœ ‘¡Ŧ’¹®¡s„©¡“ ſ‚‚l ŮsMv Ŧſslkžƀ“¹ #v Ŧٓ_©€©“ Ɓ®¡sg¡‚šőٓ¹slšűŦ®¥¡’¹€ŦƀŮs8>¡Ŧ‚œ¡€¥¡ €k¹«j¹€Ŧ“=©ƁŦ’’¹v>¡Ů‚ŋsj8ŦĄ‚œ¡Ů ũۓ«¡ũۓ`ĵ®kd¡v¹‚àà ‘¡ŦŽƁŦź‚ ĒĬʼnĿļŃąńĭĭļŃʼn ƀ€kŮſs_’¹v Ŧſs¡sM“¢“ŰŮŽsüàà “ ľļŀǧĬǥĿııĒňıǧıňʼn ^ŰsƱƯـ’¹€©k¥©ƀ€sàà_©Ů®sœs €Ŧ“=©’¥k¡ŦƁvàà Ŧv¹‚ àà ŦŽƁŦź‚ “¢“ŰŮsj ’¹vàà Ŧ®s„©©ĄŦ‚“¢“‘¡Ŧ ‚œs_ـ‘¡ŦƁv Ŧ®f=“¢“‘¡ŦŰŮ®ۓ #©k¥©Ůs ŦŰŮŦ‚Ŧs€¡“œ űƁŰƱƯĄŦ‚®8>d ƱƯ®s¤j¹‘¡Ŧ’¹v Ŧ‘¡Ŧ €k¥©Ŧ‚sj ĄŦ‚ƀs ĆǥŃľļįňńʼnǩʼnŕıŁʼn ƀ€ ’8 sk Ɓsk šžssj ’jĄŦ‚ſs v¹‚ vŮ€ŰŦŮŠ‚vs’¹®i¡sj ’sj ‚¢Ŧ»v Ŧ

Ŧ‚šŠ‚‘¡Ŧ’àà “¢ŰslŸ‚űŦ’¹€©k©®€àà©k¹ #€¡Ů€©Ŧ“ ŦŰĆČł’ji¹€©Ŧ“=

ź‚ƁŮ‘¡ŦsŦ€©k¥©ƀ€sàà_ŦŰŁƁbźƁ‚ #v>ƒ©Žs„©…¥8 Ůƀ€kُ©¥_

đŁĬǪńŃ s¡š#€©8>skàà šsj8ſƁűsšv¹‚àà s ſƁűsš’ji¹‚¡űŰŮ’¹®àà_iſš’ſ“k¹sàà ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

32


ŰŮ®slųű“šĄsl ´¹ ®7 “Ŧ‘ۓ ƀsœ_ŦŮ

€©k¹žsv7³s‘©j ’s Ʊőۀ® sk Űs¹ƀŰƁŮĄs’8 Ű ƫ ® sk ſs8 sƁ‚k¡Űs ƫ ®g©7bƁ’>Ŧ‚ũs©ŮŦ iHŦ‘©ۓŦƁſ€W"¡Űs ƫ ƫ ® sk ’dsƁ’f>i v¡‚¡€ƁŮs`8Ŧ ƫ Ą‚l Ąƒ¡Ű’s‚Ɓs©Ŧ‚e ƫ  ũs s7ŰŦƁũs´ Ŧ ƫ iHŦ‘©ũŰsDƁſsű ƫ Ż“g ƫ

€ €Ŧ“ ®``Śž“ Žs ŰŮ’¹® ŰŮĄƒ¡Ű’s‚Ɨő‚8_®i©`CŽs ƁŮ „¡ŰsžŰŮslk»® sk Űs¹őۀvs¡ŰŮĄŦ‚†`Śž“ Žs

ƀق_ĄsƀŰƁŮ ’>Ŧ‚ſsű Ąs’s‚ƁźŦ€ŦĄŦ‚’>Ŧ‚ ƫ ®i©`CƁ®ji

ƀ€k¡šĄs’s‚

 

iHŦ‘©ũŰsDƁſsű iHŦ‘©ˆŦƁŰƁ® sji¤¡Ů»iHŦ‘©Ż“g ®iiHŦ‘©ũŰsDŻ“g" ŰŦ€¡sž’d “Ż“g" ƀű“ũsdsbƁ‚k¡Űs s’s ŰƁũs s7ŰŦ»v¡‚¡€»®s¡ŰŦűs ®Űs ſsűſŦ“k’’>Ŧ‚ſsű„¡Ű€ ĄŦ’gbkƁĄ‚l Ąƒ¡Ű’s‚ ĄŰŦ€¥s»®sۓŦ ®_¡sM‚kv¡‚¡€  ®s>ŦŠskv¡‚¡€  s¡€®8“Ɓs’s Ű»ũŦŰs_8Ŧ

%€¡sM®’˜ŦŰŦƒ©„¡Űsžƀsœ_ŦŮŰŮŦŰƀ€ ‚¹ůĄs’8 Ű®7 “ŦŰŮ‘ۓ ƀsœ_ŦŮ €k s®„¡ŰsžűŦ‚78dőۀ’˜ŦŰŦƀŦ‚j’»®7 “Ŧ‘ۓ ®slĄsl ´¹ŰŮũ´©`C ®iiHŦ‘©ĄŦ’‚ŰŮs¹Ɓ®¡slĄsžs¢sſsl‚ s‚ ŰŮƀ€ ’8 sk v©ŜŰ’®sœ_ŦŮ €©˜s‚sŲsW¡ůƀŰsj s‚8_©ũs´ Ŧt>¹vl pleaʼnıcalŀuʼnaŕ!ǡǞǘǗǙǝǜǝǡǚǚǗ$ǜǜǜ

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

 

€ ŰŦ® sk Űs¹Ąs’8 Ű

 „¡Ű€’8 ŰűŦ‚©’®>©iœŦſsű’€ ŰŦ® sk Űs¹Ąs’8 Ű’©i¹ Ůقœ©„¡Ű€®Űs ſsűſŦ“k’’>Ŧ‚ſsű

31admissions@psuad.ac.ae www.sorbonne.ae

ƫ ƫ

ƫ ƫ ƫ ƫ ƫ ƫ ƫ ƫ


ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

30


29

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


sjk©

‘¡Ŧ’#€kk¹®žŦ€Ŧ…sŝŦ’€kWۀſŦŰs¥8¡sk ®s>¹ٓ ‚s ƀ€k¡šŰŮ€Ŧ“®M®àà>¹’¹©Ů Ɓ’8 ¢’»€ŦƀŮs8Ŧ‚©¢ss¥¡€kàà v ŮŰŮ’¹ «¡’¹®¡s®kd¡þ€“ ®ƀŮs8 ‚ưƮġġŽs ’ #€_¹®ŦŰſs Űsc8ŦĄŰs¥àà ^kfsűŦ€Ŧ’gi Ąs…jàà ŦŰٓ ƀƒ¡s»€k¹®žsààWŦŰŰs¹ƁŦ ق©¢®€Ŧƀ€ ’8àà>®s‚ſ€’’¹ĄŦƀ‚g ’8‚¢®j©j`#€ààs®Ą€dŮŦŮŰŦ‚àà‚c8kƁ ŦŰsűŦ€Ŧ’giűŦ®¥¡Ŷs7ŰŦ’¥k¡Ŧ‚®k7ٓ ® ƀ€k¡šűŦƁŦٓ ’=>©Ů‘©j’€kk¹Šbƀ€k¡šs Űs¥k¡Ŧ’€_¥ŦŰųٓ s€k8àà ‚®…¡Ŧ‚ŦŰ ˆg»€ŮžsŝŦŦŰŰs¥k¡Ŧ®8Ɓ#€k¡“¢®’giU> ŮۓŰŮwü#ŮŰŦŮ®¢€űv‚‚œ¡ŮŽsàà ®àà

’¹ٓàà ®ws2űŦ€Ŧ’gi3ũs©¡ƒűŦžŦ€¹‚ Ɓ«Ÿ“¹Ąsƒ©ŸŮۓààŰِŮƁ‚“ſs8àà ŦŮ i©Ąs sWsųٓ „¹‚vàà Ŧ‚8l’¹œŰƒ s…¦©žűŦ®¡“ŰŦƒi©ſs8 ŦŮ#€s¡ŰŮŦŰsſš …©žsĄskd’‘¡Ŧ’87ŦƁvàà>©s… ‚ŸƁ Ąsƒ¡Ŧ‚žŰ“ ’“M€kŸƁv>©ſšſٓ®k© ‚€kŦ“®ŧ“ ®i© ’¹ŮŰŦŮٓƁi©ŰŮŧsàà ſs8 ŦŮv¡ŦƁŰŽ“ ŰŮ’¹Ŧ‚Ÿ€k sŰŦ¢‚Ŧt s= ’ſš»€k¡s©ŰŮۓbksƁ€kk¹®Ŧ€©žskd …k¹ŦƁs€“ ®ŧs‚žsvŜ’’¥k¡Ŧ‚ s ’ ’€Ŧ“®ſsűŰŮ‚f Ÿ“™“#€kŦƒ©œŦ‚ŦŰs x©¢Ŧ۞ٚ®ààj¹’¹ŮƁŰ…©ž®¡sv©d“vààŜ ſs8 ŦŮűŦ’ sàà ‘¡Ŧs’¹®sàà>¹ĄŦ‚sŦ»€k¹ ‚8_©»€ŰŦŮ®¡sk šĄƒ8sƁ®i©Ś®ji®¡Ŧ‚àà

Ɓ€ Ű®‚c’®gbk€8Ŧ®i©ŰŮ’¹®ssfŦ …ji©ŰŮŦŰsſšſ“>s’¹®k©Ŧ“s®8ŦŰ’ #€Ŧ~©™“sƁŰŦŮskdƀق¹Š™Ɓ

€Ŧ“®2űŦ€Ŧ’gi3»ſ“>sſs¡ŦŰ»ſŦق¢Űs¹Ɓ sƁŦ®i7ĄsààŰs¹’v7àà>ųűŰŦs’s7Ů«àà¡ The2ſŦŰŮŦ‚àà’“¥àà 3ƁĒňļįĿ2‚š3Ąsžs ĄŰs¹’sŰs¹Űِi©‘¡Ŧ#€ sĭňńŕķıňʼnĭŀńńŁ #v Ŧ‘¡‚8lƁŦ €Ŧ“’¹vàà ŦĄƒ8sŸ“™“«¡ſsűŰŮ‚fàà

‚8_©#ٓ ®Š™Ɓƀ€kàà>¡“vàà Ů’ˆgſš ’€kk¹®ŧs=8ŦŦŰŸ“™“‘¡Ŧ’¹®Ŧűsàà>ji© ź‚ŦŰĄŮs¡űſsűƁ€“ ® “8s’_©i¹ ®Mſs8 ŦŮĄs„¹ƁŮŦŰsžƁ©sf’’“ƁvŮ #v Ŧƀٓ7’“¢‘¡Ŧ2űŦ€Ŧ’gi3ŮۓŰŮsŦ#€kk¹ ſsűŰŮ‚f űŦſ“àà>s‚©àà>f»Ů“Ɓ‘¡Ŧs ‚ŦV‘¡ŦĄsi©‚œ¡ŮűŦ‚’s¡Ŧ‚¢ŠŦƁ€Ŧ“®ààM ſš’skji©’¹ŮŰŦŮٓƁ®k©Ŧ“Žs‚’#€ s ’’¹v Ŧ‘¡Ŧi©v¡ƒ‘¡‚8jl#€k¹®M‡gŦŰ sƁsMĐſs ’j‚œ¡Ů’¹®s8 ŦŮĄs…¦©ž #v ŦƀŮŰƁs©ĄƁŰ»€Ŧƀ€ ®k©…©ž ŦŰĄŰsœŦŠŦƁ„àà’¥k¡ŦĄŦ‚2űŦ€Ŧ’ààgi3i© ſs8àà ŦŮ’k©ű…©ž’®“ ſŦƒ©’àà€k¹g8k ‚©ũs©¡ƒ’U ŦقžŰŮ’àà¥k¡ŦſƁ€»ŮűŦقž® v Ŧقž®“ ’ààs‚8¹ŦŰs¹’#ٓàà Űs8‚¢l ©idƁ‘_¹ŦĄs’kü‘©k¦jƁvàà Ŧƀ€àà ſ“ ‘_ „s¥àà «¡Ŧ€ƁŮŰŦŮٓƁĄŮs¡ű Ąs®ŦŰƁŮ‚àà ‚´g‘©k¦jƁvàà>ٓš s’Ɓ¬©’ſšſsàà¡sž#€Ů®ſsàà_ŦŰ®´ Ŧ »®gbkŷsFűŦi©Ą€kſs¡sž#vàà>©ƀ€kk¹€©Ŧ ũۀ‚ž®àà s>ŦŷsFűŦƁvàà Ŧƀ€kk¹Šs ’’¹v Ŧ…=v¡s™Űſs8àà ŦŮ«¡‘¡Ŧ#vàà Ŧ »®¥ ¬©ſƁ€Ɓƀ€ v¡ŦƁŰ‘¥P¥àà ‘¡‚8l #€Ů®ŰŦ‚Žs>ŦĄs‘¡‚8lſs©ŰŮŦېi© ŻsfŦưƮġġŽsàà ŲŦƒààk¹Űِi©‘àà_¹Ŧ‚8àà_© ®i© ©àà sk ®űƁ‚Ŧ’¹’¦šűŦs©Ů#€àà8Ŧ® sŦ»€k8>‚8f©9¹Ɓ‚8¢Űƒs‚l #vàà>©ũƁsf8 ŸŰŦƒű“k#v ³s9ŋ7¡‚g®¡s8àà ƁŰ®¢€ű ٓƁŧ“Ÿſ€¡‚ĄŦ‚‚7Ɓ®´©¡Ąs’s »ũŰů ſšsŦ»v ŦU‚¢ũۀŽsŰŮv¡skƁž‚#ŮŰŦŮ ƒ©œŦƀ€k¡šŰŮŽs ® Ž“ ŰŮ’¹vàà>©ĄŰ€ Œ_¹ſsűŰŮ‚f ĄŮ´©ƲƮ’ُ¡ŦƁŦŰŮ#€àà s ˆgƁv Ŧ®“s‚©Űs¹‘¡ŦžsŝŦsŦ#v Ŧƀ€

i©® ۂƁ€g looper űŦ€Ŧ’gi

Rian JohnsonſŦق¢Űs¹ Rian Johnsonƀ€k>¡“ Joseph Gordon-Levitt, ſŦ‚ààœ¡űs Bruce Willis , Emily Blunt %ſs8 ŦŮ’´ ƀ€k¡šŰŮ’¹v Ŧƒ©œŦſs<©®k_¹Ŧ‚ž“ ſsűŰŮ‚fàà ’¹ĄŦƀ€k¡š€8Ŧ®ŻsààfŦ ƀٓ®“s‚©ſšžsŝŦ®Ɓƀ€ ŸŦ‚8 Ŧ #ق©œ©žsŝŦƀs© ŰŦűsŰŮˆgƁ Ŵ´ ®`= ‚àà űŦ€kŦ“=©ųsƁŦ’¹®sű Žs ƱƮ’ſsű‚fàà sŦŰٓ ź€slš»€“àà ’¹v Ů’^kf®`= s€k€©Žsg8Ŧ’8àà ¢ v¡“"ſƁŮۓ¢źű“Ąűss“àà‚ž“s´bŦ ĄƁU_¹’s€sj©ٓ ź€Űsc8ŦŰŮŮŰŦŮžs ŮŰŦŮ®“ ®¢€űƁv ŦĄŰŦ€“žžŮš“#€k¹žŦ€Ŧ ŲƁ‚Ąűss®`= ƀ€k¡šųsƁŦĄűƁŰ’¥k¡Ŧs †= ‘¡ŦsŦ#€kk¥©Žsàà ŰŦ“ĄŦ‚ŦŰ„©i¡Ɓ v Ŧƀ€k¡šſsűŰŮ“ſsj vfœ ®¡sjk©àà ’‚D«¡2űŦ€Ŧ’gi3Ąsàà sW «¡’¥i€ sŧ“ i©«¡ˆg’¥k¡Ŧ’#v Ŧƒ©œŦ ſs_ŦŰٓ ‘¥PŬ“b žsWŰŮ#vàà Ŧ®si© ®M_Ÿ’’¹v Ŧ¹ۀgš…ss78 ŦƁ€Ů® v Ŧ®i©Ś®ji‚ŦVŰŮƒ©œŦſs<©®s8 ŦŮ#€¡š ős‚b ĄŮŰƁs8 Ů’’8>Ŧ“Ą“žŦŰŮ«¡s’¹ žsWŰŮ’¹ٓ ’ààs¹‚¡ű’skji©s’¹Ŧ‚Ÿ€àà ‚ ¡´ƁsŽ“‚®sW»v Ŧƀ€àà ©Ůũs©¡ƒ ƀ€k>¡“ĄŦ‚#v Ŧ’8 Ŧ¢Űsk¹ŦŰŮƁ“©sŽ“jd ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

28


27

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

26


25

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


‚l¢‚žű‚

†Àäƍê”ûÆÀ½õü½³Çõ

ſs s¹’‚f

ĄŰ“ ŦŰ’ààs €<k¢Ąsààk€<àà> “àà ŰslŸűŦ’¹ٓààƀق¹®ààŦ‚

ŰŮs€ s’8àà ŦŮƀŦŰűsĄsa’ ’¡“lŦ“Uààs¡ſs¡‚sſs8àà>s ūsſsűŰŮsŦق©¢ũۓ®d©7

sš€ű‚®Ŧ‚€ààl8<®i€jü´ ſs8àà>7 »žƯƳģƳ$ŻƯưƳĢœŰƒ 8>© ‘¡ŦƁ€ sk’s €7k¢®‚ ŧsàà>‘¡Ŧs#Ůۓ lƀ€kk¹«k ®‚ſ“8àà ġƮ’¹vààf¢ſŦ“àà® ’¹®¡sk‘àࡂl®kd¡’ààs €7k¢ ’s €7k¢Ɓ®ààiŦvjàà>’s€d ƀۓ`gĄskĄŰsjd’»€ ŻsFŦ #v ŦƀŮű’jb ®ààadŰِàà€ààdĄsŽsàà ŰŮ Ąsƀ‚<kžƁŰŮŴ“` ’»svj>

ŧ“kƁ®‚àà ŧ“ààk ŧŦ‚üƁv ŦŮŦűš®‚ ’s €7k¢źŦ‚ Ŧ’à๮ŦƁŰŰŦ“¡ŮŰŮ #v Ŧƀ€ ’8 s »ŮŰŦŮŰŦ‚ Ŷs©ŰŮ’¦sŽŦٓàࢻ‚œ¡Ů®¢²¡Ɓ ’ſšŰŮ®¢Űƒŵ“’¹v Ŧ®k©¡sž ®¡s7¡ű®¡s’¦sƁŮۓ ®_Ÿ t©‚‘¡Ŧ’#vàà Ŧƀق¹‘©˜ƒŦŰſš

ƀق¹®dàà ſs7s ®g€ààjüūs Ɓ‘©_kŮĄsa’ŦŰœŰƒsš€<> #€k¹¡€7«k ƁũƁŦ‚ s

ƁŰŮ#€àà ƀŮŦŮ®Ŧ‚©©e»’àà“j< ’¡€7ƁŰ³sàà®àà ŰŦĄsààƀ‚<kž ŰŮ’¹€àà ƀ‚¡Ŧِ©ƁŮs®¡sƀs¢ŰŮ űŦƁvàà Ŧ€’gsàà ®Ŧ‚¡ŦĄŰsjd ‚f űŦƀs ‘¡€Ŧ‚sv_¢űsſsű #€ Ž“jdsskŰŮsžƁŰŦžƁŮ

ŰŮvf«¡€<àà>®iŦàà €ŰŮ sƁƀ€ ĄŰs¹ƀ€k¹’¹€©k©®„©f #v Ŧƀ€ ‘©¡ƒ©¢Ɓ®k©Ÿƀ‚¢ ‘¡‚s7¡űƁ‘¡‚€kjàà űŰŦ€¡sàà ‘¡Ŧ žsW»‘¡Ŧƒ’#€ s€<>ũsk©˜ƒ Ɓ’ “¢ŰŮƁƀ€ ’8 sàà ‚šssk _Ÿ’®j¹ƁŒ¡‚ ũsk©˜ƒſšŰsk¹ #Ůۓ ® v‚ŮۓààŰs€ààkŸ€<àà>‘¡Ŧ ſšŰŮ®Ŧ‚©©eƁv‚¢ŰŦ‚®àà s Ŧ ſŦŰsjdűŦ®i© ‚cűŦ’¹€àà ƀŮŦŮ ’©ƁŦŰsjd´9#v Ŧƀٓ7®“Ŧ

 sk’Ŧ“à஥k ’¹sààűƁŰ‘¡Ŧ v‚ »Ů“àà ® «àà¡Ůƒ Ą‚àࡓ¹ ſŦ‚¡Ŧ’‚f €`‚¢Ŧ’¹v Ŧ®“ ſsàà s¹’‚fàà ĄŦ‚»€àà¡ŰŦŮŦŰ ®“ vƁ»Űs‘¡Ŧ#€©k¹Ąƒ¡Ű’s‚ ’ ۀƁ€<àà>’Ą‚àà svàà Ŧ ‘¡‚tsűŦ®¥¡’àเ©ƒœŰƒsš #ŮŰŦŮŦŰ‚l ‘¡ŦĄsĄŰsjd ſss© ŰŮ€àà¡sŦŰœŰƒsš€<àà> Űs¥sàà «¡#€©k©7®ààŦ‚àà™s ŰŮ’¹s®sàà s¹űŦ‚œ¡ŮĄŰsààjd Űssƀsàà €jü®sàà ŮsžŰs¢űƁŰ ĄsŽs ŰŮƁŮۓ ‘©ű’ſš^ki¹ ’ƀsàà ‘àࡀŦ‚ààsvkbiàà ŽƁŦ ®¥¡»ſs7s ®ààg€jüūsvàà Ů ſs¡sž’ƀŰƁŮſš’8>‚ſŦŰsjdűŦ űsM’sŦĄŦ‚ŦŰ€<>‘¡ŦƁŦ#€© Ű ´ūsٓ ŮsŦŮ„¡Ű€Ɓvààsj v s œŰƒsš’tgi®Ŧ‚Ą€l ĄŰs¹® s¹ũsk©¡ƒsŦŰųŰقàà Ɓ #ق¹‘©˜ƒ®f¡‚ ’#Ůۓàà ®Màà_Ÿ’sŰقàà Ɓ s’ŰsààšĄƁŰŦ‚s ’àà“j<‘¡Ŧ ®¢Ůs ’sk‘¡Ŧ¹ũsk©˜ƒ’¹ĄŰ“ ƯƲƲƳ$ŻƯƯƴưŽsàà ’ƒűűŦƀ€ààs v ŦƀŮű‘ŦŮſšv¡“kdƁ Ŵ“` ’#vàà Ŧƀ€àà ’8 sàà ž ŰŮĄŰsjdlũs©“` űŦ®àॡ €<>‘¡Ŧ’s €7k¢œŰƒsš€<> ƀ€ sž‚©c’¡sžƳĄƁŰ’¹vàà Ŧ ®j¡€€sàà>Ŭ‚ ŰŮſ“Ÿ#vàà Ŧ ŮŦűšĄs’¡sžĄƁŰ‚€7k¢Ůs<¡ŦſŦ‚¡Ŧ ‘©kŸ’<©8#ٓàà ®ƀ€¡Ůũۀ’àà ŰŮ«k ĄŦ“Uààs¡ſs¡‚»®‚

Ɓž‚¢Ž“àà`ŰŮ’s €àà7k¢Ąsa #v ŦĄ‚¡“¹’gbkŹŦŮĄsſs8>s ‘¡ŦŰŮ’àà¹vf¢ٓàà ®‘àà¡Ŧ‚sk ’¹€sàà>‚œ¡Ůź´ ‚»€<àà> Ůs<¡ŦĄŦ‚ŦŰ’s €7k¢®“k…= »ŧ“k…=»€kk¹®ŮƁ€>ŧŦ‚ü ’»žƯƳĢư»ƯƳġƳ»ƯƳġƲ$ŻƯưģƳ t©‚’s’7©8¹‘¡Ŧ#Ůۓ ®_Ÿ ‚¡űſs8>7  ŦŮ»ſs8>7 ’fŰŮ ĄŮƁŰƁŰŮ‚ ƁŧŦ‚üƀŰŦűŦ‚Ɓ€7k¢ #€ۓ ®_Ÿ’€<> €sàà>’©gsŦŰ€<àà>‘àà¡Ŧ‚¢Ŧ ¬©’¹€©k©®»€©k¹’>¡sg®=¡Űs sĄŰs¹® s¹»ũsk©¡ƒŰŮĄƁŰƀŮs¡ű

’¹€<>®sj ſ“8àà ġƮſs8>7 ĄƁŰ‚’s €7k¢ŪŦ€ŦűŦ…©žŋsj8Ŧ ’ ۀƁƀ‚7g»€<>»ƀsgs Ąs¡sg ƀ€ ˆ ŦƁŦ’id8‘¡€Ŧūs’Ŧ“ #v Ŧƀ€ ’8 s žƯĢ$Żƴ œŰƒƀۓ`g»’g7 ƁŮŠ© Ɓ‘ü ĄŰs¹® s¹ĄsƀŰskƁ©c€7k¢s ŰŮƁv Ŧ€<àà>‘¡ŦĄs®¢²¡ƁűŦ ®¡s’7©8¹€©Ŧ“®ſšŰsk¹Ɓ’ “¢ »Ưưģġ»ƯưģƱ¡ŰsslšĄƁŰ’¹€©k©7 ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

24


23

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

22


21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


v©g“

«Ůwi9®¡ƁŮsũۀ sj t©`Ą‚8_©Ąsv>¥ ƀsœš#€ €kŦ“ sv>¥ U‚¢ƀ€¡ŮsĄŦ‚®ŦŰ„ž#€ €Ŧ“ ſق¹ų“Ŧ‚Ɓ€k8>‘©œk sv>¥ ‚¢Ŧ#€©s© €©>¡“ks¹’¥«¡ĄƁŰŦ‚švàà Ŧ¥àà_sſš ſšűŦŦŰٓ ’àà“Ɓ#€©k¹ٓsŦہs¹ſš„¤àà

ŦŰslšƀŰsŰŮſق¹v7üƁſق¹‚¥Ɓ#€àà©Ŧقœ sj ‘ůŰŮŦ‚šũŦ‚ s ’¹®s>¹űŦ#€©k¹Œ“8 €©7k<»€©k¹v¹‚Ɓ#€©¡sMĄŰƁŮ€kk¹®®Ŧ€ €¡Ŧƀق¹‚©¢ٓ Ąs®s¹sƁsvàà>¥ ŰŮ‚¢Ŧ ŰƁŮŦŰslš€¡s»€©k¹®®¢€űŰs¥Ŧ‘¡Ŧſs©ŰŮƁ #€©¡sMŒ“8ŦŰslšƀŰsŰŮſق¹v7ü#€¡űŦ€k© Ɓٓ Ąsvàà>¥ ’“œŸ€¡ű“s©€©k¹®dàà Ɓ #€¡‚©œƀ€¡ŮsŦŰſŦ‚œ¡Ů #€©¡sM’k¡ŮslŦŰſق"Ģ ƀk¹®Ą€ŦŦŰsjàà Ąsv©g“Ąƒ©Ÿ’Ÿ žƁŦ€ŦŰsàà®s©s¹‘¡Ŧ€©Ŧ“®’àà“œŸ ƀ©_= ĄƁŰŦŰٓ Ąsv©g“€ s7€€¡s #€©>¡“kŰŦ“¡ŮĄƁŰ®8s¡s¹«¡ űŦ®sœ¡s«¡Ɓ€©k¹v7ŦŰsààlšƁ ’¹®>¹‚s#€© s’8 ŦŮslš v7ü slš ƀŰsŰŮ €©Ŧ“® ŦŰٓ Ąs®s©s¹#€àà©k¹ ٓ ‘©k¦j#€¡‚©œ‘_ ’¹‘¡Ŧ’€©ŮũŮsŦŰ ſŦ‚œ¡Ů Ąsààv©g“ slšĄƁŰƁ€àà©k©7ŦŰ ’Ÿ‚#€©¡sMƒàโW v©g“ ĄƁŰ ‚8àà_© ſš‚8àà_©€©k¹ƒ¹‚W #ق¹€àà©Ŧ“ tàà>¹ŦŰ ’sj Ąs sž®ad Ɓ€k8>ƀŮs s… ‚ž‘¡Ŧ #€k¡sM®…=ũŦŰŰs¹Ŧ‚ «¡ŮƒĄŦƀ€ààk¡šŰŮ€©ŮžsààŝŦŦŰŰs¹‘¡Ŧſ“ààk¹Ŧ #ق¹€©Ŧ“ „HŦŰ’“sĄŮ“7l ® €¡Ŧ’8 “’¹ŦŰ®iŦ‚Ą‚8_©ũ€àà sƀsœš ’¹€©jl®€¡“àà ®ŮŰŠŦ“űŦ’¹®8Ɓ#€©k¹ €¡Ŧƀق¹®‚¥’¹s®8= ſš’ũ´¥_‘¡Ŧ #€k8>© ź‚ ‚ŋis¹¥_’i‚xkž‘¡Ŧ’ſق¹js‚¢Ŧ “üŦۏ¥_s€©k¹® ŦۏŦ‚‘¡ŦƀŰsƁŮ€àà_ ® s€¡űŦقž®¥àà_’’¹ۓbsj#€©¡sM ‘¡‚8lٓ űŦ’¹€ €©Ŧ“ ’“8Ŧ‚‘¡Ŧſق¹ ŦŰ®¢€űűŦĄ€¡€„àà#€¡ŦƀŮŦŮſsàà_ŦŰ®¡ŦŰs¹ ƀŮsf8 ŦſšűŦƀsœ¦©‘¡ŦűŦ7’¹ق¹€©Ŧ“ Œ_¹ #v Ŧٓ v “‚ Ž‚8k¹ſšƁ€¡Ů“ƀق¥ ſsj¡Ŧſš’’¹ŦŰſsàà8¡s®¡sŦ“žsW«Ůwàài9 #ق¹€Ŧ“ sŰ€¡ŰŦŮ

ŦŰſšƁ€àà©k¹ŧsàà=8ŦŦŰٓàà ũ´¥àà_űŦ®àॡ «¡’i‚xkž‘¡ŦűŦ«àà¡‚ĄŦ‚ƀsœš#€©àà>¡“k #€©>¡“k sž #€©_¥³sŦŰٓ …ŦŮ’ “¢"Ư ¥àà_‘¡ŦƀŰsŰŮŦŰٓ …ŦŮ€©Ŧ“®’àà“œŸ ƀ¡ŰŦŮűs©Ąƒ©Ÿ’ŸſšU “šĄŦ‚ƀ©Ů…¡ŦƒŦ ’dsb€¡sŦŰĄƒà੟’Ÿ¥àà_‚8lőŰŮĄŦ‚àà ƀ©k¹

#€©_¥³sŦŰٓ v©“;>’ “¢"ư ٓ Žs‚8àà_©Ŧۏ¥àà_‘¡Ŧ€©Ŧ“®’àà“œŸ s¡šƀ©8>¥_űŦ®8j>’ŸŽ“;>sj ƀ©Ŧ€ sj ’¹€©Ŧ€®8j>ſšŽ“;àà>ŦŰٓ €©Ŧ“® ƀ¡Ŧƀٓ7ſšſ€šٓƁ’®s #€©_¥³sŦŰٓ Ž‚8k¹’ “¢"Ʊ ĄŦ‚ƀ©k¹Ž‚8k¹€©Ŧ“®Ŧۏ¥àà_…=žŦ€¹ €©Ŧ“®ĄŰs¹’ààŸ¥àà_‘¡Ŧ‚œ¡ŮĄs…= ƀ©ŮžsŝŦ #€¡‚©œƀ€¡ŮsŦŰsv>¥ "ġ ‚8¢Űƒslš»€©k¹ƒ¹‚W†¡sgƁsv>¥ ĄƁŰ‚¢Ŧ

‘¡‚‚pűŦ®¥¡ƀŰsŰِŦ“ ®’sg‘¡ŦŰŮ ƀ€ ’8 s ſ“k¹s’¹Ąűsàà ٓ ĄsŰŦƒŦ v¡“g«¡űŦ…©Ąƒ©Ÿ‘¡Ŧ#k¹v7üv Ŧ ®¡ŦŰs¹€Ŧ“®’¹vàà Ŧ„f’Ůsj8Ŧƀ€kk¹ ® ű“šĄsŰsk©ŜƁŧs8¹‘©ƁŮ«¡űŦ…© #€ s’8 ŦŮ€¡Ŧƀ€¡Ůſ“k¹s’¹ sj ®Ɓv>©ƀŮs Ž“‚«¡ƒĄƒ©ŸŰŦƒŦ‘¡Ŧ #ŮŰŦŮ®űsŲ‚8àà ŦƁŲ‚»Ů“ …ű‚àà űŦŦŰ ũsdŮ’®8¡ŮƁ€ü¬©ſƁ€ſšűŦ€©Ŧ“®sj Ɓsv©d“ŰŮŦŰſš€àà©Ŧ“®#€àà©k¹ƀŮsf8àà Ŧ ĄŮ´©ƯƴģƮŽs ŰŮ#€©k¹ƀŮsf8 Ŧƀ‚űƁŰĄsŰs¹ #ق¹Œ_¹ŦŰ#ő#ž#Ůwi9ŮŰssſŰ#ŽŦ wi9‘¡ŦĄs’ “¢#ő#ž#Ů’¹vàà Ŧwi9«¡‘¡Ŧ őƁĄ‚¡žv©“;>ĄŦ‚ž»…ŦŮĄŦ‚Ů#€k8> #€Ŧƀ€ ĄŰŦ¢žsŽ‚8k¹ĄŦ‚ ’k©ű‘¡ŦŰŮƁŦĄs’8f¢űŦ® ‚’s<k¡ŦŰŮ %©k¹®ƀŰs Ŧ Ąƒ©ŸƀŰsŰŮĄ‚¡žv©“;>ŠŦ“®ad ‚¢Ŧٓ ®¥àà_Űs©àà>ſšŽ‚8k¹s¡ #€© s’8 Ŧ€ſšƀŰsŰŮ®s¹…ŦŮ ©Ŧ“=’àà¹vàà Ŧ’Ŧق=s‘àà¡Ŧ ƀŰsŰŮ®8s¡©k¹Ž‚8k¹ŦŰĄƒ©Ÿ ƀűŦ€Ŧ’’¥k¡ŦſƁ€¡ű“s©ſš ſš’v7àà>ŦŰٓàà ®ààs¹ #©Ŧ€Ž“;> ’ v7àà> ©Ŧ“= ‚àà¢Ŧ Ŧ€©ž s¹ …ààŦŮ Ąƒ©Ÿ ®s¹ƀűŦ€ààŦ’s¡©k¹ ŦŰٓàà ſš’ààv7àà> ŰŮ‚¢Ŧ®Ɓ©Ŧ€Ž“;> U “šĄŦ‚ٓàà Ž‚8k¹ © s ’8àà Ŧ€ ®_g ®8àà ŰŮ’<©8ŋààij #v‚¢©Ŧ“Ş vàà ŰŮƒ©Ÿ’ààjà๐à๠%‚¢Ŧٓ ® »####€©Ů…¡ŦƒŦŦŰٓ …ŦŮ »####€©Ů…¡ŦƒŦŦŰٓ Ą‚¡žv©“;> #####€© s’8 ŦŮŽ‚8k¹‚8_© ųٓ ƁŦ€k¹v¡sŰŦŰt©‚‘¡Ŧv>Ŧ“®>¹‚¢Ŧ ſs>ŦƁv Ŧƀق¹Œàà_¹ŦŰv©g“ƀŦŰ®¡slk’ #ٓ€Ŧ“ ®g“ sv>¥ »«Ůwi9’àà “¢‚’s¹’“s sj ŰŮv©g“ſق¹skƁ€“àà ®’8‚¢ƀ€¡Ůs Œ_¹ŦŰٓ ũۀĄŮ‚‘©kŸ»Ů“àà ®’k¡Ůsl #v‚¢€Ŧ“ v €ŦŰٓ ®¢€űŽ‚8k¹Ɓ€k¹® «Ůwi9Ą‚©¢Űs¹’ĄŦ‚ĄŮ‚Űs¹®¡s’©“ ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

20


ſŦ‚¡Ŧ

ĄŰsjdųű“š®``ŚƀŰƁ٠ٓ ®ŰŦƒ¢‚®´ Ŧ"®Ŧ‚¡Ŧ

ſs¡“<_ŦŮƀ²¡ƁĄŰsŽs ƀsſsš Ąs’8àà Ű ſ´àà©`ü8ŦŹŰs Ɓ ŰŦƒ¢‚Ąűs ‚l Ɓv‚»ĄŰsjd #€ €Ŧ“ ® ű“šƀŰƁŮ‘¡Ŧſs¡sžŰŮ‘©k¦j ŰŮ’¹®s¢€kk¹v¹‚àà ’’s «¡ ۓa® ű“šũs>i€ŰŮƳƮ ƀŰƁŮſsàà¡sž®ààs¡űŰŦŰŮƁ’8àà ŦŮ »€Ŧƀق¹tàà>¹ŦŰƀ‚Mŧsàà`€ v¹‚ ®Ŧ“¢‚kƀ€¥_Ɓ²žˆ “ #€ €Ŧ“ sbŦƀŰƁŮŰŮ

19

/

www.ertebat.ae

/

®àà``ŚƀŰƁŮ‚ààkƀ€¥àà_Ɓ²ž ®´àà Ŧà®Ŧ‚¡ŦĄŰsjdųű“ààš ƁĄ‚c…ààŦŮv¡“gź€ààsààŦŰ ſ´©`ü8ŦŹŰsƁſs¡“<_ŦŮ®ij űŦĄűsàà ‚l Ɓv‚»ĄŰsààjd #€k¹®ŰŦƒ¢‚ĄŰsŽs ƀsſsš sƀ€¥_Ɓ²ž‘¡Ŧ»skàà>¡ŦųŰŦƒ¢’ ƁĄ‚c…ŦŮv¡“gƁŠsgŰŦź€àà ſ´©`ü8ŦŹŰsƁſs¡“<_ŦŮ®ij Ɓ vàà‚ »ĄŰsààjd Ąs’8àà Ű ĄŰsààjd ƀű“àà ŰŮ Ąűsàà ‚l ®àà ű“šƀŰƁŮ»®´àà Ŧ"®Ŧ‚¡Ŧ ŦŰ®´ Ŧ"®Ŧ‚¡ŦĄŰsjd’s «¡ ſŦ‚ck7sƁſŦŮs8àà Ŧۓas #€k¹®ŰŦƒ¢‚ƀű“‘¡ŦŬ‚b Ąs`‚ ’¹®àà ű“šƀŰƁŮ‘¡Ŧ űŦv Ŧق»®8k Ąsƀűs v sk ĄŰsjds®¡sk š»®=¡ŰsĄssk ĄŰsjdĄ‚ààc®s7Ɓ®´àà Ŧ ĄŦ€8ŦűŦقàà©¢®‚ŰŮŦŰ®ààŦ‚¡Ŧ

ISSUE 774


ſŦ‚¡Ŧ

€€ ’¡‚l v Ŧقž’žƒi€d’ƴƮĄŮƁŰƁ®Ŧ“k ſs¡“<_ŦŮ űŦ’8àà Ů‘àà¡Ŧ’ààƀsœàà_ŦŮ »ŮŦُ©`CƀűsŦſs¡“<_ŦŮ vs¡ŰŮ’Œ “slsœàà_ŦŮ #€k8>’¡‚l Œgàà svƁŮ%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ »ſs¡“<_ŦŮĄŦ‚®`=àà_ €dƁv Ŧƀق¹‘©©d’Ŧ‚

ſs¡“<_ŦŮ»ũ€‘¡ŦžsWŦűŦ ‘©©dũŦۂgŲsàà Ŧ‚€¡s ŦŰžƁŮvàà“’¡‚làà ƀ€àà #€kk¹v Ŧقž ƁskŦĄsààlo©ƒ¹‚„àà©¡Ű v ŦقžƀŰsŰŮž“iũŰŦűƁĄƒ¹‚ƀƒàà©PĄslo© ſs¡“<àà_ŦŮĄŦ‚žƁŮv“vss¡‚©e8’¡‚làà slk€¡s“<_ŦŮ’¥©ۓŰŮ%v ŦŮŰsl Ŧ®Ŧ“k

vs’¡‚l vàà Ŧžű³€ŦہœŦŰ’sſs¡sž€ŦƁ Ąs€ŦƁvàà Ŧžű³‚¢Ŧ»€k¹v ŦقžŦŰžƁŮv“ ۓ ’ŦŰ’¡‚làà v Ŧžƒi€ŦہœŦŰ®àà ŰŮ #€k¹v Ŧقžs¹

sàà ƴƮűŦ7Ąslsàà Ąsl¡ŮƁŰƁ’“`‘àà¡Ŧ #€“ ®M’¡‚l v Ŧقž ſs¡“<àà_ŦŮűŦ’¡‚làà vs¡ŰŮƀŰsŰŮ…ààkMŦ‚¡Ŧ Ą“<_ŦŮűŦ€Ŧ“®Mƀsœàà_ŦŮ%vf¢® Ɓ‚àà_ Ŧۏ©`Cۂg€“‚ ’¹vi‘¡Ŧ’® Ɓ‚àà_ ’¥©ۓŰŮ»€k¹vs¡ŰŮ’¡‚l ƀ€sàà ‚žsWŦ’ ® ű“šſ“©>©j¹s¡Ŵs ŮŰŦ“ſ“©>©j¹ũŦۂg

Ąsũo©ƒàโ„©¡Ű’8f¢’àà ſs¡“<àà_ŦŮ»ž“iũŰŦűƁĄskŦ Š sg’jŰŮ€d’ààƴƮĄŮƁŰƁ ®Ŧ“k ’¹®ۓŰŮ»®i©`C ©`C’ŦŮŦĄŦ‚àà€¡s€“àà v“’¡‚làà ŽŮsdĄŦ’¡‚làà #€kk¹v Ŧقžƀsœ_ŦŮ’žƁŮ s“ààœ8f¢ŰŮ…ààkMŦ‚¡ŦĄ€ààl ž´Ŧàà7 %ق¹’ààs™Ŧ»‚ààl ŰŮž“iũŰŦűƁ® ű“švƁsd Š sgžsWſs¡“<_ŦŮ’¥©ۓ Ąslsàà>j©ŰŮ€kŦ“8®i©`C ĄŦ‚€ksàà ‚žsWŦ’ŦŰٓ ©`Cƀ€àà ž´Ŧ ’¡‚l v ŦقžŽ“j_ũŦ“kàà ĄsƀŰƁŮſ€Ŧہ¢ #€“ ®žƁŮv“ Žsàà Ąsl¡ŮƁŰƁžsWĄŦ‚’“`‘àà¡Ŧ%vf¢ĄƁ ũo©t¡“`’Ɓƀ€àà ®ij€d’ƴƮ®àài©`C #v Ŧƀ€© Űƀsœ_ŦŮ‚ĄskŦ Ųs Ŧ‚»ž“iũŰŦűƁŰŮŽ“;àà>žsg‘¡Ŧ’8f¢’

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

18


17

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


v┬┤

┼Д ┼д ┬ѓ├а├аb┬Ў ┼д ┬«├а├а┼д┬ѓ┬ю кЂ ┼║┬ѓ ┬╗┬ђ┬Еk┬╣┬« v┬Еj┼дкЂ┬ђ┼«┬«┼│┬Њ┬б┬њ┬╣┬«>┬╣s┼┐┼А┼«┼░┬Њ┼░┼«┼┐┼«┼▒ ┬ѓ8_┬Е┬ђ┬Еk┬╣┼▓s├а├а>┼д┼«┬Њ ┬«wsv├а├а ┼д┬Ј┬ўs ┬Љ┬ЦP#┬ђ┬Е┬Аs┬Е┼░sk┬╣┬ђ┬Е┼д┬Њ┬«┬ѓ8lкЂ┬ђkk┬╣┬«┼┐s8┬╣┼░┼« sl┼«┼А┬њj┬њ┬╣┬ђkk┬╣─ё┼░кЂ┼А┼«s┬Аsj├а├а ┬њv├а├а ┼д ┼Еs├а├а s>┼д┬Љ┬А┼д┼░s┬Ъ┼«┼Еs├а├акЂ┼д┬«ad #┬ђ┬Е8>┬Еslksj кЂ┬ђ┬Њ ┬«

┬╗┼Д┼д┬ѓb┬Ў┼д┼▓s├а├а>┼д┼░s┬Ъ┼«┬«s┬б┼▒┼д┬ѓsl┼«┼А┬њj ┬ѓ┬А┼▒┼░┼«#┬ђ┬Њ├а├а ┬«┼▓┬ѓ8├а├а ┼дкЂ┼░s├а├а_┬╗┬«├а├а┼д┬ѓ┬ю %┬љ┬А┼дкђ┼«┼░кЂ┼А┼Еs s>┼д┬Љ┬А┼д┼й┬ѓ8k┬╣─ё┼д┬ѓ┬«┬Аsкђ┼д┼░

#┬ђ┬А┬Њ ┼Дs`┼д┼«┬ђW┬є`=8#к» ┬ђ┬Аs┼░┬Њ├а├аb┬Ъ┬љ┬Е┼д┼«┬«┬њ├а├а┬╣┬љ┬Еk┬╣┬«┬ѓ├а├а┬Цs┬њ├а├аj ┬Њi┼┐┬ђ┬Е├а├а_┬╣┼▒┼д┼░┼«s┼д#┬љ┬Еk┬╣┬ё┬Цi┬А┼░┼д┼░┼┐s├а├а┼«┬Њ #v>┬Е┬«d┼дкЂ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬ё┬Цi┬А┼░┬ѓ┬Њ┬Е┬цs┬╣s┬А┼┐┬Њ┬А┬Ѓ┬А┬Њi ┬њ┬╣─ё┼░s┬╣s┬А┬ђ┬Еk┬╣┬«s├а├а sW┬њ┬╣─ё┬Ѓ┬Е┬Ъt├а├а>┬ѓ ┼┐s8┬Е7`┼░s_┬«8v├а├а ┼д┬Љ┬ЦP┬╗┬ђ┬Е┼«┬«┼Йs┼Ю┼д s┬А┼░┬ђ=┼«┼д┬Њ┬╗┬Ј┬Ц├а├а┼д┼«┼░┬Њ┼░┼«#┬ђk┬Ц┬љ┬ѓ8├а├а_┬Е┼д┼░ ┼Хs7┼░┼дv├аd┬Е7 s├а#─А ┬ђ ┬ѓ┬ѓc┬њ┬ђ┬Аs #v├а├а ┼д┼░┬Њbk┬Еj┬љ┼Еs┬Еs ┼« #┬ђ┬Еk┬╣┼░┼д┬ѓ┬ѓ ┼░┼«─ёкЂ┼░кђ┼«s├а├а┬Е┬ъ┬њ├а├аU┼░ ┬Љ┬А┼дs┼д┬ђ┼«┬«┬Љ┬Е┬Ц>┼д┼░┼▓┬ѓ8├а├а ┼дкЂ┼Д┼д┬ѓb┬Ў┼д┬њ┬╣ ─ё┼░┼д┬Њ ┬њ ┬ѓ┬ЪкЂ┼«s┬А┼Љ┼░s┬ъ ┬њ┬╣─ё┬Ѓ┬Е┬Ъ#v ┼д┬«8┬ЊкЂ┼Д┼»s┬╣┬«>┬Цi┬А┼░v┬Еd┬ЎкЂ ┬ђk┬╣┬«┬Фj┬╣┬«>┬╣┬ѓ┬њ ┼Дs`┼д┼«┬ђW┬Ф┬Еk┬Ц┬Ф┬А┼«┼░┼д┼«┼▒s┬Е┼┐┼А┬њs├Г d┼дкЂ┼┐┬ђ ┬«┬Аs #┬ђk┬╣ ┼д┬ђ┬Е┬ъ ┬Ё┼д┼░┼А ┬«┬Ъ─ёs┬╗┬Ї┬Еj┬ёfk┬Ј9""v ┼д┬Љ_┬Е>┬Цi┬А┼░кЂ ┼░┼«┬њ┬╣┬ђ├а├а┬Еk┬╣┼Дs=8┼д┼д┼░ #┬ђ s┬њ8├а├а ┼д┼«┬Ѓe┬ѓ┬«┬Ц┬А┬Ѓ┬Е┬ѓ┬Еo┬њ┬╣""s┬б┬Њ┬Аs┬А ┬ђ┬Еk┬╣v┬Еk┼д┼▓s├а├а>┼д┼┐┼А ┬Ф┬А┼┐┼«┬ѓ┬╣┬ё├а├а┬Цi┬А┼░┬њ┬Ї┬Еj┬ёfk┬╗┼йs├а├а9┼┐┼д┬Њkd ┼▒┼дкЂкђ┬ђ ┬ё┬Цi┬А┼░┬ђ┬Е┼д┬Њ8s кђ┬ђ кђ┬ђ┬Е├а├а_┬╣┬Ѓes┬љ┬б┼д┬ѓs┬А┼«┼▒┼д┬њ┬╣┬«i┬Ю┼дt` ┬╗─ёкЂ┼░кђ┼«s┬Е┬ъ#┬ђ┬А┬ѓ7┼Е┬Ђ┼┐s8┼д┬ѓ ┼д ┬њ┬╣┬ђ8 ┬ѓf┼┐┬ђ┬Ј┬╣┬њ┬«s┬Е┬ъкЂкђ┼«┬ѓ┬╣┬Фj┬╣┬╗v├а├а ┼д #┼«┬ѓ┬Е┬б┼Й┼д┼░┼АкЂкђ┬ђ ┬Ј ┬«┬Ц ┼дs┬А─ё┼░┼д┬Њ├а├а ┬њ ┬ѓ┬ЪкЂ┼«┼д┬╗─ё┼«┼░┬Њкђ┬Њ┬╣ ┼▒┼д┬ѓfкЂ┼«┬«┬Ц┬А#┬ђk8>┬љ┬«┬Њ ┼░s┬Е>─ёs┼│┼▒┼░кЂ ┬ђ┬А┼░┬Њ=┼д┬Ђ┼Д┬Њ ┬╗┬ђ┬Е┼д┬Њ=┬«s┬╣кђ┼▒┼д┬ђ┼д┬њ#к░ s┬ђ┬А┬ѓ7┼«┬Њ s┼д┼░кђ┼«┼д┬Њs ─ёsa┼дs┬А┼┐s8s8 кЂ┼« #┬ђ┬Еk┬╣┼│┼▒┼░кЂкЂ #┬ђ┬А┬ѓ7┼Е┬Ђ┬љsl┼Аs┬«┼д┬ѓj┼▒┼д ┬ђk┬╣┬Ё┼д┼░┼А┼▓s├а├а>┼д┼┐s8┬ђкЂ┬ѓ├а├а┬Ц┬ђ├а├а┬Е┼д┬Њ ┬« ┬«┬б┬ђ┼▒┼Е┬┤┬Ц├а├а_s┼┐┬ђ├а├а┼А┼░sk┬╣─ё┼д┬ѓ├а├акЂ #┬ђ┬Еk┬╣┬ѓ┬Цv79#─б ┼┐┼«┬ѓ┬╣┼║┬ѓ├╝k─ё┼д┬ѓ┬«sкђ┼д┼░┬Ф├а├а┬А ─ё┼дкђ┼▒┼д┬ђ┼д┬њ├є┬ђ├а├а s┬њ8 ┼д┼«┬«s┬╣┼Е┼░┬ђ ┬Љ┬А┼д┬њ┼д┼▒кЂ┼░─ёs┬њie├а├а_┼▒┼д┬Љ├а├а┼» ┬«i┬Е ┬њ""┬ђ┬Е┼д┬Њ=┼«┼░┼д┼«┼▒s├а├а┬Е┼┐s8┬ђ┬њ┬╣ ─ёкЂ┼░ ┼д┼░ ┼┐s├а├а┼░s┬Ц┼д ┬њ├а├а┬╣ v├а├а ┼д %┬ђ┬А┼░┬Њ=┼д┬Ђ├а├а┼Д┬Њ #┬љ┬╣┬«i┬Е ┬њкЂ┼«s├а├а┬А┼▒ v79кЂs├а├а7┬А┼▒┬╗┼Д┬Њ├а├а ─ёs├а├а┬Ѓ┬Е┬Ъ кЂ┬ђk┬њ┬╣┬«┬ђкђs┬Њ┬╣─ёV┬ѓ┼дv┬А┬Њg─ёs┬њ├а├а кђ┼▒s┼д┼┐s├а├а┼«┬Њ ┬њ#┬љ├а├а┬Еk┬╣┬Ѓ├а├а┬╣┬ѓj8 ┬Љ┬Е;кЂ┬ѓ┬ъ┬╗┼Еs<┬А┬Ѓ7 ┬╗sкђ┬Њ┬Е┼▒┼д┬ђ┼«┬«┬Љ┬Е;s┬╣ ┼д┼░┼Еssf┼д┬Љ┬А┬ѓ8l┬љ├а├а>DкЂ─ё┼▒┼д┼«┬ѓ┬ъ┼йs┬Е ┼Е┬ђ┬«┬│┬Њ ─ёV┬ѓ├а├а┼дs┬ђ┬Еk┬╣кђ┼«sf8├а├а ┼д┼Еs┬Њ7кЂ #┬ђ┬Еk┬Ц ┬њj┬њ┼д┼░┼┐┬▓┬Е>┬╣┼дs┬ђ┬Еk┬╣┼│┼▒┼░кЂкЂ#┬ђ┬Е s┬њ8 ┼д┼« ┬ђ┼д┬Њ8┼┐s8┬ђкЂ┬Ѓes┬ђ┬Еs├а├а ┬ѓ┼┐┬ђ─ёs┼й┬Њi├а├а

#┬ђ s┬њ8 ┼д┼«┼д┼░┼«┬ѓ┬Цij┬Љ┬А┬ѓ8l ┬ђ┼▒┼д┬Ё┬Е┬«┼д┬ѓ┬юкЂ┼Д┼д┬ѓb┬Ў┼д┬«8кЂ%┬њ8┬Ц ┼Д┼д┬ѓb┬Ў┼д┼й┬┤8 ┼д┬њs_┬ђ┼д┬Њ┬«┬╗┼«┬Њ ┬« #┬ђ┬Еk┬╣┼░┼д┬ѓ┬ѓ┼Хs7┼░┼д┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«s#к▒ ┼Д┼д┬ѓb┬Ў┼д┼й┬┤8 ┼д┬њ┬Ц┬Еs>┬╣─ё┼д┬ѓ#┬ђ s ─ёsv┬Еsd#┬ђ┬Е┼д┼░┬Ђ┬юvкЂкђ┼«┼д┬Њs кЂ┼┐s8├а├а кЂ┼«s ┬є`=8┬Ф┬А┼▒┼дU┬ѓ┬б┬Фj┬╣┬╗┬ђ├а├а┼░┼д┼« ┬љ┬«┬Њjd~┬А┬ѓfs┼д┬ђk8>┬«s┬њ8s┬А┼┐s┼▒s├а├а

┬њ87┼д#┼«┼░┼д┼«─ё┼«s├а├а┬А┼▒v├а├а┬Еj┼д sl┼Аs┬њ┬Ц┬Еs├а├а>┬╣s┼┐┬ђ┼д┼░┬Ђ┬бv├а├акЂ#v├а├а ┼д┼Д┬Њ ┬ђ┬Еf┬ђk┼д┬Њ┬«┬љ┼Еs┬Ц├а├а┬Љ┬А┼д ┼▓s>┼д┼«┬Њ ┬«ws┬╗┬ђ┬Еk┬╣┬«┬«┬Ц┬А┼«┬Ѓ┼▓s>┼д ┬«``┼џ ┼┐s┼░┼« s┼д ┬ђk├а├а s кђ┼д┬ѓj┬њ┬╣┬«┬ЂкЂ~┬А┬ѓfкЂ#┬ђ┬Еk┬╣v┬Еk┼дкЂ┬«s7┬Е8_┬ъ ┼┐ ┼« ┬ѓ├а├а ┬Љ┬Е┼▒┼д─ё┼д┬ѓкђ┼д┼░slk кЂ┬ѓ8_┬Е─ё┼«s ┼▓s>┼д┼«┬Њ ┬«wsv ┼д┼┐┼А ┼Д┼д┬ѓb┬Ў┼д ┼й┬┤8 ┼д #┬ђ┬Еk┬╣─ё┬ѓ8j┬╣┬«8┼д┼░s #v ┼д ┼▓s├а├а>┼д ─ё┬Ѓ├а├а┬Е┬Ъ ┼▒┼д ┬ѓ├а├а┬б┼д

┼Й┼░┼д┼«┼▓┬ѓ8 ┼д┬њ_┬Еj ┼║┬ѓ├╝k─ё┼д┬ѓ├а├а┬«sкђ┼д┼░┬Ф├а├а┬А ─ёs┬њie├а├а_┼▒┼д┬Љ├а├а┼»┼┐┼«┬ѓ├а├а┬╣ ┼┐s┼░s┬Ц┼д┬њ┬╣v├а├а ┼д┬Љ┬А┼д┬њ┼д┼▒кЂ┼░ кЂs7┬А┼▒┬╗┼Д┬Њ ─ёs├а├а┬Ѓ┬Е┬Ъ─ёкЂ┼░┼д┼░ ┬љ┬Еk┬╣┬Ѓ┬╣┬ѓj8v79

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

16


15

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


ũŦŰsŦ Ąskàà ĄsvsŰűŦ’i‚‘©8àà>Ş űsš®ŮŰŮ®slžs«Ÿ“¹‚=8àà Ŧ #€ ſsű‚‚ũŦ‚fũsgsàà>űƁŰ‘©ƁŦŰŮ ŦŰٓ ƒ¡Ŧ“Œàài8=ŮŦ“ŰŮſŦقƁ svsŰ‘¡ŦĄ€d’i‚#€ٓMvs¡ŰŮ ŰŦƒ¢‚‚ààbĄ’ààƁŮŰŮƀ€ààk¡š’àà8f sk ®slžsĄs‘¡‚‚’#ٓ ® Ưyưũsgsàà>ſs¡sžŰŮŒi8=ŮŦ“ŰŮ #ق©¢®idƀƒ¡sŰ³Ůſ“©i© ‚sl®i%ųŰŦƒ¢Ɓ„¥

ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

12


11

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

’Űs ŰŮőٓ¹€lģģ®¡s_¢űs

‚7s8¤ ưƴ’7k C° ƱƳsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưƲsُŦ€®s8š

‚7s8¤ ƱƮ’7k_¥¡

C° ƱƳsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưƲsُŦ€®s8š

‚78¹ŦƯ’7k ƁŮ

C° ƱƳsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưģsُŦ€®s8š

‚78¹Ŧư’7k ’

C° ƱƲsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưƳsُŦ€®s8š

‚78¹ŦƱ’7k ŰslŸ

C° ƱƲsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưƲsُŦ€®s8š

‚78¹Ŧġ’7k xkž

C° ƱƲsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưƲsُŦ€®s8š

‚78¹ŦĢ’dj

C° ƱƲsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưƲsُŦ€®s8š

ŰŮŭ‚ũss “ ’8 ¢’8fŰŮ

Žs¡ŰƳƯĢƮ Žs¡ŰƴƯƮƮ Žs¡ŰƴƲƮƮ Žs¡ŰƯƮĢƮƮ Žs¡ŰƴƲƮƮ Žs¡ŰƳƳƮƮ

’7k ’7k «¡ ’7k ƁŮ ’7k ’

’7k ŰslŸ ’7k xkž

ĄŰŦ€lœ»v7Ŧ‚vl€¡€őٓ¹€l… Ɓv` ‚8¹Ůۓ8 Ů’’Űsàà ũŰsŦŰŮſs¹Ů“¹ųű“šƁ ®sĄŦۓ “a»®ŜsgŦ€jü‘ſsbi © #€ €Ŧ“ ’8 s ’Űs ¹sƁ űŦ®“¡ƒ¡“iŰsàà7 Ŧ…àà=žűŦ„ààžۓ8àà Ů‘àà¡Ŧ ˆ “ĄŮŦű“’<k¥àà ‚®k7šǥĭĬļćĈ’¥7àà sſsšĄsààŰs8Ű‚àà©g8àà>ũŰsc’àà_©jƁ #€¡Ů‚¢ůsŚŦ®ŜsgŦ© ˆ “®œs Űs¥8€ #€k s’8 ŦŮſs_s¹Ů“¹ slkűŦsààvàà Ŧ“ ‘¡€ŦƁ®sWűŦ‘àà©k¦jĄƁ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k ƀٓMŸsk8ŦſŦŰs¥àà8€ sٓ ſŦ€ű‚Uàà Ŧ¢

ſŦŰŦ¢’¡s‚ ĄŦ‚®iŦ€`gſŦ“kdſsk¦j®Ů v Ŧƀ€s®s ũss¥ŦƁĄ‚làà v©kŦ’’“s ’ſsk¦j®Ů»ũŰsŦ‘¡Ŧ’8‚àà_©ž ‘©ŰŮŰŦ€àà‚ ‚žƁŧŦààĄ€`g #vàà Ŧƀ€s®sſŦŰŦ¢’¡s‚àà

’’“sààĄŮs`8Ŧſsàà sk Űs¹ ’¡s‚àà ŰŮſŦŰŦ¢’¡s‚àà àà¡sW ŦŰ‚làà ‘¡Ŧƀ€k¡š®ààŮŰŮĄŰŦàࢠƀŮŦن©=_v‚_©ž’ƁŰſsk¦j #€Ŧ ũ€€kiſŦŰŦ¢’¡s‚ ſsš’8f¢’ ƁŮŰŦŮ®¢ŮsšĄŮsàà`8ŦſŦ‚üűŦūƁ‚àà ĄŦ‚ ’™‚»®sۓŦ»€gƀ“Ɓſs¡‚ŰŮ®i¹ۓ ’ ſŦ‚ü‚Ŧ‚ŰŮ®ààsl^kƀ€ààkŮſsàà_‘¡Ŧ ũ€ƀs“¹ſŦŰŦà࢒¡s‚àà ‚Ŧ‚ŰŮsàà™sgƁ #€Ŧ’8 ŦŮĄ‚8lŰs©>®Ůűs #v ŦĄŮs`8Ŧ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k ®Ů€€g8d‘àà©k¦jĄŮsàà`8Ŧſsàà sk Űs¹

€¡Ů‚¢‘©©dvs ŰŮ‚8“i©¹ƳƮž´>Ŧ“ŰŮűs<v‚ ‚9¹Ŧ€ v‚ ‚9¹Ŧ€®ŮŪŮŦ“ſŦ‚¡€ő‚8àà_’8©j¹ ‘©©dvs ŰŮ‚8“i©¹ƳƮŦŰž´>Ŧ“ŰŮűs< v©“kP® ۂŽsŰŮ‘©k¦j’8©j¹‘¡Ŧ#€ٓM ƒ©“űŦsſ“©s¹Ɓ‘©œk ’©ig¡sàà Ɓۓ7 űŦ…©žž´>Ŧ“ق¹ž´Ŧ’8©j¹‘¡Ŧ#€ s® ۓck’®àà_¡sűšƀŰƁŮ«¡®ŜŰۓ ’Ŭs88Ŧ ŰŮũss¥Ŧ®ààsWűŦ®kj¡ŦƁs®¡sŦ“®àà ۂ €Ŧ“ ŰŦ‚ĄŰŦ‚ààb™ŦūƁ‚ ƁŶ“b sààŶs7ŰŦ #v‚¢ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k ISSUE 774

/

www.ertebat.ae

/

10


ũŦŰsŦ

ŰŮsƀsœ_¡sMv>© ®Ů"ũŦŰsŦ

ITU®slũŦ‚s=ƀsœ_¡sM 2012‚78¹Ŧ18s14%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs ĄŰŦƒ¢‚ü šǥĭĬļĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀĔńŃǦıŃŕļńŃĬŃİ ›ǨķļĭļŕļńŃĔıŃŕňı ĆķıļĿķľĬĿŕńǥŁĪĬŀŀƟĆķıļĿķąĬʼnķļİ ĪĬŀŀƟđŀľǥŀŕĬŇǥĬĒĬŀŀňńńŁ GitexĄV““k¥’8fƀsœ_¡sM 2012‚78¹Ŧ18s14%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs ĄŰŦƒ¢‚ü šǥĭĬļĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀĔńŃǦıŃŕļńŃĬŃİ ›ǨķļĭļŕļńŃĔıŃŕňı ĪĬŀŀʼnǘƟǙƟǚƟǛƟǜƟǝƟǞƟǟƟĆķıļĿķĆĬııİ ĪĬŀŀǘƟĆķıļĿķĆĬııİĪĬŀŀǙƟĆķıļĿķ ĆĬııİĪĬŀŀǚƟĊĬĭııŀĪĬŀŀ ’s©ŰƁs ſƁsd‘¡‚8¢Űƒƀ‚œk¹Ɓƀsœàà_¡sM sg¡‚šŽsj Ɓ 2012‚78¹ŦǙǚs22%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs %ĄŰŦƒ¢‚ü šǥĭĬļĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀĔńŃǦıŃŕļńŃĬŃİ ›ǨķļĭļŕļńŃĔıŃŕňı ĊĬĭııŀĪĬŀŀ Ēļĵǜƀsœ_¡sM 2012‚7Ŧ“8sǜ%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs %ĄŰŦƒ¢‚ü šǥĭĬļĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀĔńŃǦıŃŕļńŃĬŃİ ›ǨķļĭļŕļńŃĔıŃŕňı ĪĬŀŀʼnǘƟǙƟǚƟǛƟǜƟǝƟǞƟǟƟĆķıļĿķ ľĬĿŕńǥŁĪĬŀŀƟĆķıļĿķąĬʼnķļİĪĬŀŀƟ ĆķıļĿķĆĬııİĪĬŀŀǘƟĆķıļĿķĆĬııİĪĬŀŀ ǙƟĆķıļĿķĆĬııİĪĬŀŀǚƟćňĬİıĔıŃŕňı đňıŃĬƟĊĬĭııŀĪĬŀŀ

ŰŮsƀsœ_¡sMv>© ®7 “Ŧ"ũŦŰsŦ 2012’s©ŰƁs Ż‚Ɓŧšƀsœ_¡sM 2012‚78¹Ŧ10s8%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs ĄŰŦƒ¢‚ü đĭǥšķĬĭļłĬŕļńŃĬŀ›ǨķļĭļŕļńŃĔıŃŕıň ĪĬŀŀʼnǚǛĬŃİĔńŃijıňıŃįıąńńŁĒ‘s ʼnķńǧǙǗǘǙĔķļįĶĬİǩƀsœ_¡sM 2012‚78¹Ŧ12s9%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs ĄŰŦƒ¢‚ü đĭǥšķĬĭļłĬŕļńŃĬŀ›ǨķļĭļŕļńŃĔıŃŕıň ĪĬŀŀłń#Ǟ‘s

9

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 774

®ŮŰُüūsv s

#ٓ ¡€7s©ŮŰُi< ƀ€űs ‚¡ű®sl€“©žƀƁ‚¢„©¡Ű»đňǥŃľıķňĬ ‘àà_«¡ūŦƁŮűŦ%ق¹ž´ààŦœŰƒĄsààƀVƁ‚ž àà Ŧ‚ĄŰŦƒ¢‚ĄƁűŰš®Ɓű‚’¹vàà ŦœŰƒ ſsl‚àà s‚ űŦžŮ‚#ŮŰŦŮŴs ۓ ’ŦŰſš t©<Ɓ®=¡Űssls¥‚œ¡ŮƁààüūs»®s’ sŝšŰŮŦŰٓ ūŦƁŮűŦ Ŧ‚s€kk¹®‚fàà s©Ů ®s €`g®Ů‚™sŽsààŰŮ#€k¡sMŰŦƒ¢‚ Űsc8ŦƁv>©® Ɓ‚Ąs Ŧ‚ĄŰŦƒ¢‚ĄŦ‚ ſŦ“k’ƒ©®Ů©cƀVƁ‚ž‘¡ŦžsWŦsààŮƁŰ® Ŵs àà Ŧ‚ĄŰŦƒàࢂvl®ààiŦĄ€àà`g ¡€7s©Ů‚àà s‚ űŦſŦ“ààĄsūƁű®àà Ɓ‚ #Ůق¢ ű“©Œi¢%Š7k

ŰŮŽ“eۓŦ‚¤ŦſsààűŰُüūsv sàà "®Ů ’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#€©sŝŦŽ“ ’Žsàà ưư€k s®iüūsààŽsàà ưũ€® ®ŮŰŮſs¢€űsàà

€kŦ“ ŦŰ®iŦüūsűŦ‚8¢Űƒ‚Ŧ‚ġvdàà Ɓ ƱģƮƀ‚7g‚‚^k űŦv¹s«¡®‚ūs#v s

ŰŮ®iŦƀűŦ€Ŧ‚Ŧ‚ŰslŸŮƁ€ŰŮ’¹vàà Ŧ’s

’ſšſs¢€űs ’8f¢’Ɓ€àà €Ŧ“ ’8 sàà ®Ů #€¡Ů‚¢€Ŧ“ ¡€7®slĄŮŦ€¡ƁŰ ġƯĄsatiŰŮĄŰ³ŮŮŰsàà©i©€ààkŸƀVƁ‚ž‘àà¡Ŧ € €Ŧ“ ’8 s ®8© ſ“¥s®d‚ũ“ſ“©i© €Ŧ“ ¡€7ũŦŰsŦƀŮsĄs®8fœàà űŦ®¥¡’Ɓ ưƮƯưŽsàà ſs¡sžsƀVƁ‚ž‘¡ŦŮƁŰ®Űsc8Ŧ#€¡Ů‚¢ Ąs® Ɓ‚àà Ŧ‚ĄŰŦƒ¢‚sƁ€àà ‚žsWŦ’ Ąs®àà Ɓ‚ĄŰŦƒ¢‚®sl€`g’ƀ“¥àà s

ưƮƯư®ŮiHŦ‘©†ŰŽŦ“©8> s®ŮŰŮ®ààiiHŦ‘©†ŰŽŦ“©8àà>‘©j<kž ſsl‚ s‚ ſŦ€k‚kűŦŴs Ąs’s‚ ġũ€’Ɓ€¡Ů‚¢€Ŧ“ űsš‚78¹ŦƯƲ¡ŰsűŦ #v ŦŮ€Ŧ“ ’ŦŮŦ‚78¹ŦưƮ¡ŰssűƁŰ ƯƲĢűŦŽŦ“©8àà>‘àà¡Ŧˆàà©ivààj©ŸƁ‚àà vs¡ŰŮvààlſŦ€ààk’´ƁƀٓààààŰŮ ķŕŕŅ%$$ǧǧǧ#v¡sàà ŧƁ’€kŦ“®ˆàà©i Ɓ €k¡sM ’dŦ‚ $İǥĭĬļİĬŃįıijıʼnŕļǦĬŀ#įńŁ !ƴƲƯĢƮģƲġġģƯƲĄsàà‘fiƀŰsjàà ss¡ #€k¡sMsŲsW!ƴƲƯĢƮưƲƲƲġƲĢƁ İǥĭĬļįĬŀıŃİĬň%Š7k

slš‘_sƀŦ‚j®ŮŰŮſs‚€©

ĄŮƁŰƁĄsˆ©iƁŰűŰvààlſŦ€k’´#€àà¡Ů‚¢ …©žĄsls űŦ‚ƀ“¥ s®ŮŰŮſs‚€©Žs>Ŧ ǧǧǧ#ŲŰŮšsààő“„©’ààüf’€ààkŦ“® ‚78¹ŦưƲűƁŰ®ŮŰŮŰs‘©ƁŦĄŦ‚#€ €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚ #€k¡sM’dŦ‚ijĬįıĭńńĿ#įńŁ$İǨĭıǦıŃŕʼn ĄŦ‚®‚¢‚ Ɓ~¡‚fűŦŰs ‚ ĄűƁۏ©7űőŰsžŰŮ ű“©Œi¢%Š7k #€ €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚slš^k Ŧ‚ssƀŮŦ“s ‚fƯƮƮƮƮűŦ…àà©s’¹ſs¢€ààkk¹€¡ŮűsűƁŰ‘àà¡ŦŰŮ Ąslàà s7sŮŰűƁ®šƀƁ‚¢ŰŮ€Ŧƀ€¡Ů‚¢®k©…©ž €kŦ“ ŧšűŦ‚žĄs‘ssslš^k’®“`= ŰŮ#ŮŰƁšſseŰŦ’ààſsšĄŦ‚ŦŰŮsàà ĄűƁŰsvŰ Ɓſs8 ƁŮˆ “ŧšűŦ‚ž‘sưƮƮƮƮƮűŦ…©űƁŰ‘¡Ŧ  Ŧ‚#€ €Ŧ“ ŧs‚ž‚œ¡€jź‚ ’sƀŮŦ“s #€š€Ŧ“ ŰŮ…¡sM’©7űőŰsžƯƀŰsj ŧŰŮŰŮ ŰŮƒ©‚œ¡Ůũsü¡‚fƁĄŰŦ“ t Ŧ Ŧ‚‘©k¦j €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚iHŦ‘©ĄŦ’“sƀŦ‚jűƁŰ‘àà¡Ŧ


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ Â&#x2019;=>Ć°ĆŽ/ĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsÂ&#x2019;7k Â&#x2019; Ć Â&#x2019;7k Ä&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°sĆ ĹŽÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ÂĄĹŚ ÂťÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ž¼ Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťsſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ°ÂťsÂŤsÂ&#x2019;ijŹŌÂŽÂ&#x201C;jÂ&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽ Â&#x2018;ŠkÂŚj#ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă `###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153;Ă Ă  Ć Â&#x201A;ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚÂ&#x201A;sĹŽ Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A;sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´<Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄÂ&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽ #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_ertebat.aeŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚvÂĄs>Ć Â&#x2019; Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A; sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Â&#x20AC;kjĹ°ĹŚĆ Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;Ă Ă > ĹżsĹąs sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8 ĹŚÂ&#x192;Š Ä&#x201E;ĹŚÂ&#x201A;ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă _ĹŽĹ°Â&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ? ŹŌÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC;Ă Ă  sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A;Ă Ă  s ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;Ă Ă kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sb #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? Ć&#x20AC;Ć sšÂ&#x20AC;Šd %ÂŽÂĄĹŚÂ&#x201A;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽiÂťÂ&#x2019;iŠi ŞŌÂ&#x201A;Ă l %ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ÂťÂ&#x201A;Ă ckÂ&#x201C;¼ŠĹŚÂ&#x201A;ĹąŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Š_jskĹĄ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ Ĺžs¥ŢÂŽŸÂ&#x201C;7Ă Ă  }ĹŚÂŽÂ&#x2018;ŠÂ&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ă Ă Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ueisug skĹŚĹŠsààŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsŠsEĹŚuĂŤ Â&#x20AC;l8Ă Ă >Šs´9ĹŚĆ v7Ă Ă >ĹŚ ÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠàà Ĺ°sfĹŚ Ĺ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă >Ć°ĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?š ƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ#ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌ ~Â&#x2DC;sĂ Ă  Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

ƲƲĥĆ&#x20AC;Ĺ°sjĂ "Â&#x201A;lƯĢ"Â?Ă lĹ˝sĂ 

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ sl8šÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ° Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

Ertebat QR Code

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes twice a week on Saturdays and Tuesdays targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 20,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

ƯƯ ưƯ ĥƯ ĥƴ ĢƯ Ģƹ Ģƴ ģư ģģ ģƳ ƲƯ Ʋģ ƳƯ ƴƯ ƴư


ƲƲġƀŰsj "ƯƱƴƯ‚lƯĢ»’àà7k »lŽs

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

Saturday, 6 Oct. 2012, Issue 774, 9th Year

ģƱ’üf

Ƴư’üf

ƴ’üf

Ertebat Issue 774  

Ertebat Magazine Issue 774

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you