Erpse Krant 2022 - editie 35

Page 1

Twee dagen spellen, activiteiten en presentaties op De Bolle Akker

De Bolle Akker bruist op 8 en 9 oktober van de activiteiten en spellen, zowel voor vol wassenen als voor kinderen. Daar vinden dit jaar de Archeologiedagen van Meierijstad plaats.

van de redactie

Het kaartje dat Marius Strijbosch laat zien van De Bolle Akker, spreekt boekdelen: de ruimte onder de overkapping, het buitenterrein, de sportzaal, de naastgelegen recreatieruimte … Het hele terrein staat op 8 en 9 oktober in het teken van archeolo gie. “En nee, archeologie heeft niks met schatgra ven te maken”, lacht de voorzitter van heemkun dekring Erthepe. “Maar we willen laten zien dat het wel degelijk reuze interessant is.”

De laatste keer dat de Archeologiedagen in Mei erijstad plaatsvonden, was in 2019. Destijds in de Schaapskooi in Schijndel. Dit jaar dus in Erp. En Strijbosch heeft met zijn team flink uitgepakt, deze eerste keer dat de vier heemkundeverenigingen hun krachten in het Erpse bundelen. Met zijn vinger gaat hij op de kaart snel langs alle stands en activiteiten, met bij elke stop een verhaal. Kinderen kunnen hun hartje ophalen. Zo kunnen ze een snorrebot maken, een instrument dat al sinds de oudheid wordt gebruikt, maar ook een Romeins molenspel, een buidel van skaileer en steentjes, ze kunnen tegels versieren, er is een grote zandbak waar ze zelf op zoek kunnen gaan naar interessante vondsten, ze kunnen boter maken en brood bak ken, enz.

Leuk ook: ze kunnen op de foto met Leunis van Erp van Ponsendael. Marius Strijbosch: “Van de

hoeve van Ponsendael weten we dat die ergens in Keldonk lag. Waar, dat weten we niet. Leunis geldt als de stamvader van het geslacht Van Erp. We heb ben een pop van hem gemaakt. Kinderen kunnen hier middeleeuwse kleding aantrekken en met hem op de foto, waarbij zelfs de achtergrond helemaal in stijl van die tijd is.”

Alle kinderen krijgen een stickerkaart. Hebben ze minimaal drie activiteiten of spellen gedaan, dan krijgen ze een verrassing. “Archeologie is een wat moeilijke term. Maar kinderen vinden het vaak echt leuk. Zolang het maar tastbaar is. Uit mijn tijd als docent weet ik hoe gefascineerd kinderen waren als ik spullen uit oude tijden mee naar school nam … Dat is trouwens ook goed om te vertellen: kin deren kunnen spullen van thuis meenemen om te laten determineren. Dus: om te laten onderzoeken uit welke tijd het afkomstig is wat ze mee hebben gebracht. Ook volwassenen kunnen dat trouwens doen.”

Sowieso komt de nieuwsgierige volwassene niks te kort in het programma op De Bolle Akker: er zijn demonstraties (manden vlechten, potten draaien, smeden, enz.), re-enactors (mensen die de ge schiedenis tot leven brengen door een persoon uit vroegere tijden te spelen), verschillende expo sities en presentaties. Zo zal Marius ingaan op de

meer dan duizend scherven die zijn gevonden bij de wegwerkzaamheden aan de N616 in Erp: “Al die scherven zijn onderdeel geweest van voorwerpen die onze voorouders hier hebben gebruikt. Ze ver tellen iets over hoe zij leefden. Daar ga ik op in: wat weten we nu dankzij die scherven meer over hoe het leven destijds in Erp was …”

Programma

De Archeologiedagen zijn op De Bolle Akker. Op zaterdag 8 oktober van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag 9 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. “We heb ben hier een half jaar naar toegeleefd. Ik denk dat het een heel mooi evenement wordt. En natuurlijk hopen we op goed weer, maar veel is overdekt, zo dat het programma ook bij slechter weer gewoon door kan gaan.”

Speeltuin Boerdonk komt steeds dichterbij
Nazaten staan stil bij gevecht op leven en dood in ‘t Hurkske
Ottenstraat was zeker één dag de gezelligste straat van Erp
53e jaargang | nr. 35 | 29 september 2022
P3 P9 P13

Tot uw dienst

Politie, brandweer, ambulance 112

Huisartspraktijk Erp 0413 - 211450

Avond/Nacht/weekenddienst: 088 876 5050

Gemeenschapshuizen

Ter Aa, Erp, tel. 0413 - 304455

‘t Span, Keldonk, tel. 0413 - 213536

Den Hazenpot, Boerdonk, tel. 0492 - 465530

KBO Ouderenadviseurs

Ine Vermunt – Hendrikx, 0413 – 211927

Dhr. Wim van Asseldonk, 0413 – 211351

Dhr. Cor Biemans, 0492 – 464668

KBO Helpt

KBO Helpt

Het informatiepunt van de KBO in Erp-Keldonk en Boerdonk is telefonisch bereikbaar. Bel naar Ine van Vugt-van Moorsel 0413-212517 of 06 81414345.

Prikpost Erp - Simeonshof

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.00 - 11.00 uur

Bloedafname is alleen mogelijk op afspraak via afspraakbloedafname.bernhoven.nl

Nationale Vereniging De Zonnebloem

Secretariaat: A van Dongen, Pentelstraat 20, 5469 BH,Erp

Tel: 0413-212304 secretariszonnebloemekb@gmail.com

Bibliotheek Erp

Maandag 14.00 - 17.00 Woensdag 14.00 - 17.00

Vrijdag 14.00 - 17.00 Zaterdag 10.00 - 12.00

Bibliotheek / Mediatheek Keldonk

Maandag 18.30 tot 19.30 Woensdag 09.00 - 10.30

Bibliotheek Boerdonk Maandag 9.30 - 10.30 Donderdag 13.30 tot 15.00 en 18.00 - 19.00

Pastorie

Rooms-Kath Pastorie H Servatius Erp 211415 Rooms-Kath Pastorie H Antonius Keldonk 211515 Zorg en Welzijn Keldonk 0413 – 206180

ONS welzijn Meijerijstad

Mocht je vragen hebben over Dementie[vriendelijk] ma. tm vr. ochtend: Esther de Bie, 0614342433 esther.debie@ons-welzijn.nl

Gemeente Meierijstad www.meierijstad.nl, tel. 14 0413 (gemeente heeft inderdaad een 6-cijferig nummer)

Erpse Krant Hofke 24, Erp, tel. (0413) 210000

Colofon

De Erpse Krant verschijnt in een oplage van 3.100 exem plaren in Erp, Keldonk en Boerdonk. Voor redactionele of commerciële informatie kunt u contact opnemen met de redactie op tel. 0413 - 21 00 00, Hofke 24, 5469 VA Erp.

Artikelen en advertenties graag uiterlijk maandag 17.00 uur inleveren via info@erpsekrant.nl. De redactie be houdt zich het recht voor om artikelen aan te passen.

Het rekeningnummer van de Erpse Krant is NL95 RABO 0114 6080 16

Erpse Krant vind je ook op YouTube en Spotify, met Plaatje met een Praatje, de TOP500 en de Favoriete Zomerhits. Ook op Facebook en Instagram vind je ons.

- 2
629 28 36217 4986 379 3195 65 24 392 47165 236 17 81 4 72469 62 7 53 16 548 1 8 26 7645 73 56 572 84 168 581 24 9 723 67 92 2 41 87 5 624 61 48 2985 963 74 9 13 21

De tekeningen zijn klaar, de offertes zijn binnen. Boerdonk weet waar het aan toe is: er is 60.000 euro nodig. “Maar”, zegt Pieter Swinkels, “dat gaat ons lukken.”

Speeltuin Boerdonk komt steeds dichterbij van de redactie

Boerdonk heeft weliswaar een paar speeltoestel len in het dorp staan, maar een speeltuin, een plek waar kinderen samenkomen, is er niet. Tegelij kertijd lag er wel een groenstrook braak naast de dierenwei. Een ideale plek om daar die speeltuin te realiseren, vonden een aantal initiatiefnemers. “En dat niet alleen. Het is ook een plek waar mensen el kaar ontmoeten. Waar je ’s avonds na het eten even heen wandelt, met de kinderen. Er komen daarom ook banken te staan. Het moet een plek voor heel Boerdonk worden.”

Bij het uitvoeren van hun plannen keken ze met

een schuin oog naar Aarle-Rixtel. Dat dorp heeft op eigen houtje twee speeltuinen gerealiseerd, de derde is volgens Pieter Swinkels is de maak: “We hebben contact gehad met de stichting daar. We wisten waar we aan begonnen. Ook die speeltui nen kostten 60.000 à 70.000 euro per stuk.”

Het hield de Boerdonkse gemeenschap niet tegen. Ook het feit dat de gemeente waarschijnlijk geen geld in zou leggen, was geen domper: “De ge meente helpt ons op allerlei andere manieren. Zo hebben we contact met een subsidioloog; iemand dus die precies weet waar we wel aan kunnen klop

pen voor een bijdrage. Ook lopen er lijntjes met Ra bobank en Kern met Pit, die ons al vijftienduizend euro hebben toegezegd en ons helpen om subsi dies aan te vragen en het bedrag rond te krijgen.” Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van subsidiegelden is dat de initiatiefnemers kun nen laten zien dat de gemeenschap achter de plan nen staat. Dat is niet zo’n probleem in Boerdonk. Zo werden alle Boerdonkse kinderen betrokken bij de plannen. Zij mochten bijvoorbeeld mee bepalen welke toestellen er moesten komen te staan en hebben tekeningen gemaakt hoe hun speeltuin er uit moest komen te zien.

Daarnaast werd een actie opgezet om geld in te zamelen. Dat gaat via de site www.crowdfunding voornatuur.nl. Swinkels verwacht dat die pot straks zo’n tienduizend euro groot zal zijn, via donaties van gulle gevers en stichtingen in het Boerdonkse. “We gaan ervan uit dat het lukt”, vertelt Swinkels dan ook. “Dat is fijn voor de Boerdonkse kinderen. En sowieso: dat stuk groen ligt nu nog braak. Hoe mooi is het als ook dat straks op een waardevolle manier in gebruik is. De vrijwilligers van de Stich ting Sint Cornelius hebben al toegezegd dat ze de speeltuin mee zullen gaan onderhouden. Wanneer de speeltuin er zal zijn? Wij hopen dat hij er voor de zomer ligt …”

Uit de kom Column Jeroen Vissers

Mooie avond

Ach, het had zo’n mooie avond kunnen worden. Voor ons allebei.

‘Zal ik met je meegaan’, vraag ik enthousiast, hoe wel ik eigenlijk nog werk heb liggen.

Het is dinsdag en de jongste dochter heeft een in formatiebijeenkomst op school. Op de school waar ik zelf vroeger ook heen ging. En dus mijn aanbod. Want misschien tref je op zo’n avond nog ouders die je van vroeger kent. Oude klasgenootjes mis schien wel. ‘Hé, jij, wat leuk om jou weer eens te zien. Goh, dat is lang geleden.’

Zo’n praat. Leuk. Zin in. Net als bij een reünie.

Dat het je opvalt dat zij, het meisje dat je vroeger al zo bijzonder vond, er nog zo goed uitziet voor haar leeftijd. Of dat hij, zo verbaasde je je, al zo vroeg versleten is. Intussen ligt die tijd aan de middelbare school trouwens al weer zo lang achter me, meer dan dik dertig jaar geleden, dat het niet meer voorkomt dat je moet zeggen dat iemand in al die jaren niks veranderd is. Behalve natuurlijk de mensen die mij zien. Je hebt altijd uitzonderingen! Maar goed, met zijn tweeën naar Veghel dus. En ik ben een gevoelsmens. Echt. Als ik goed in mijn vel zit, als ik bij mensen ben bij wie ik me fijn voel, dan ben ik opgewekt, dan dol ik een beetje, lach ik veel en – maar dat is maar bij een select

gezelschap van mensen – dan ben ik uitbundig. Zoals nu. Op de heenweg. En misschien is het ook wel omdat ik me er zo op verheug, de kans bestaat, om mensen uit mijn vorige leven te zien; of hen zelfs even te spreken. Dat ik daarom zo blij ben.

Ik wiebel mijn hoofd van links naar rechts, op het ritme van de muziek. Zing mee. Zwaai naar de auto’s die we tegenkomen.

‘Pap, stop daarmee.’

Ik trek een paar gekke bekken. Vertel dat ik zin heb in de bijeenkomst, klap in mijn handen als een pin guïn die na 7 dagen onafgebroken waggelen over het ijs eindelijk water ziet en zeg dat ik hoop dat we dadelijk met zijn allen in de aula gaan dansen.

‘Dat gaan we toch wel doen, hè? Weet je dat?’

‘Pap, kappen nou.’

Ik verander in een oud mannetje, dat met de rug gebogen en de ellenbogen naar beneden in de zij gedrukt achter het stuur zit opgevouwen, vanonder mijn borstelige wenkbrauwen naar links en rechts spiedend, terwijl ik heel zachtjes over de drempel ga.

‘Zucht …’

Eenmaal bij school moeten we buiten wachten. Terwijl wij daar met zijn tweeën staan, in die lange, brede, ongeorganiseerde rij, spied ik rond, kijken

of ik iemand zie die ik herken van vroeger, wat niet het geval is, voel ik me ineens intens gelukkig, de gelukkigste man op de wereld misschien wel, met mijn dochter aan mijn zij, mijn kleine grote meid, bij wie ik altijd mezelf kan zijn, altijd, met wie ik nu naar een avond ga over wat misschien wel het grootste avontuur in haar leven gaat worden, ben ik trots, apetrots, opgewekt en … begin ik zachtjes te zingen.

Tot ontzetting van mijn dochter, die in tegenstel ling tot mij wel mensen in de rij heeft staan die ze kent. Vriendinnen. Klasgenoten.

En die me direct aanstoot.

‘PAP’, sist ze. ‘Wat?’

‘Ja, wat denk je zelf?’

Het had zo’n mooie avond kunnen zijn. Voor ons allebei.

‘Was het interessant’, vraagt Susanne als we thuis komen.

‘Ja’, zegt de jongste. ‘Maar de volgende keer ga jij mee …’

Tips of reacties: jeroen@erpsekrant.nl

- 3
- 4 06 - 49 650 659 (dag en nacht) www.mariskavanvliet.nl Voor een liefdevol verzorgd afscheid. Eén vertrouwd gezicht, alle tijd en aandacht voor een afscheid dat bij je past. HOVENIERSBEDRIJF P. VAN LOON Een nieuwe tuin nodig? Onderhoud? Wilt u advies of enkele aanpassingen? Neem gerust eens contact op! Kerisakkerstraat 14, 5469 AB Erp • T 0413 - 21 38 67 M 06 - 51119662 • E info@hovenier-paulvanloon.nl www.hovenier-paulvanloon.nl BO BRANS UITVAARTZORG 24 uur per dag bereikbaar 0413 325 888 info@bobrans.nl www.bobrans.nl Voor de dag dat de wereld even stil staat

Tijdens NOIZZ – The Youth Music Event – schitteren zo’n 180 deelnemers op het po dium. In aanloop naar NOIZZ, dat op 1 en 2 oktober plaatsvindt, stellen we een groot aantal deelnemers aan u voor.

Deze week de jeugdslagwerkgroep Funtastic van OBK. Een fanatieke groep slagwerkers tussen de 10 en 16 jaar oud. In de afgelopen jaren heeft deze groep al veel mooie concerten gespeeld. Hierbij gebruiken ze een grote opstelling van verschil lende slagwerkinstrumenten, denk hierbij aan: snaredrum, toms, bongo’s, marimba, vibrafoon, xy lofoon, basdrum en nog veel meer! Met dit brede

assortiment aan instrumenten speelt de groep zo wel stevige ritmes als mooie melodieën. De jeugd slagwerkgroep heeft dus verschillende soorten muziek in haar repertoire en kan werkelijk vanalles spelen. Tijdens NOIZZ ga je weer een aantal gave acts zien, zoals jullie gewend zijn van de (jeugd) slagwerkgroep.

Zin in NOIZZ? De jeugdslagwerkgroep kijkt erg uit naar NOIZZ. Tijdens dit evenement gaat de groep ook samenwerken met het orkest en de band (het combo)! Daarnaast zal de jeugd slagwerkgroep ook alternatieve in strumenten gebruiken zoals ladders en olietonnen. Dit alles beloofd een groot spektakel te worden!

Dit weekend is het zover! Op 1 en 2 oktober is het NOIZZweekend en staat Ter Aa in het teken van NOIZZ. Wil je komen kijken? Koop één van de allerlaatste kaartjes aan de deur op zaterdag 1 okt. (show start om 19:00 uur) of op zondag 2 okt. (show start om 14:00 uur). Meer informatie vind je op de website: www.jeugdproms-noizz.nl

We zijn er weer

Eindelijk, na 2,5 jaar gaan we ons jubileumstuk spe len. Na veel hindernissen en rolwisselingen zijn we er bijna klaar voor. De eerste kaarten zijn al online verkocht. Wilt u zeker zijn van een plaats, bestel dan tijdig uw kaarten online via ietsanders-erp.nl. Of bij Jo Leppers in de Margrietstraat. Tel: 2117870613704238, of via de mail joleppers@ziggo.nl

Onze uitvoeringen zijn zoals vanouds bij Partycen trum v. Haandel. De data:

• 29 oktober 20.00

• 30 oktober 15.00

• 4 november 20.00

• 5 november 20.00

Hopelijk zien we jullie bij een van deze voorstellin gen!

Boemerang

Toen (bijna) iedereen weer naar school of zijn dan wel haar werk ging, kregen mijn vrouw en ik ein delijk waar we lang naar uit hadden gekeken. Lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen: Vakantie! En daar waren we wel aan toe.

Want als iedereen vakantie heeft of op vakantie is, dan kijk je er wel naar uit om zelf ook een keer te gaan. En dat was voor ons dus begin september.

Onze bestemming waren de Alpen. Wij zijn niet van het liggen op een strand, geef ons maar de bergen.

Met de gondel omhoog en dan heerlijk wandelen. Want dat is ons ding: wandelen in de bergen. Na tuurlijk wel met de gondel omhoog want er zijn grenzen aan onze sportieve aspiraties. Maar dan is het ook ongelooflijk genieten. Alles is daar groots.

De bergen zijn hoog, de dalen zijn diep, de lucht is er ultramarijn blauw, het eten is er voortreffelijk en als je een bier bestelt krijg je meteen een halve liter.

We hadden prachtig weer, echt geweldig. Dus ik liep daar in korte broek. Ook die keer dat we met een tandradbaan naar de gletsjer gingen. Niet met de gondel maar met de trein naar het hoogst gele gen treinstation van Europa. Dat was ons eigen ‘Rail away’ gevoel. En daar liep ik dus in mijn korte broek over de gletsjer te wandelen. Stoer! Want echte ke rels lopen in een korte broek. Zelfs in de sneeuw. Maar het heeft gevolgen als je een paar uur in je korte broek in de volle zon in de sneeuw wandelt. Zeker als je je onderbenen niet hebt ingesmeerd.

Column Harry Kobus

Het gevolg was dat ik volledig verbrande onderbe nen had. Knalrood en veel pijn, met name ’s nachts tijdens het slapen. Nou ja slapen, van slapen kwam dus niet veel vanwege de pijn. En dacht je dat mijn vrouw medelijden had, Nee hoor. Want ze maakte een opmerking waarmee ze een door mij vaak ge bruikte erg flauwe opmerking – die ik nog steeds regelmatig gebruik als iemand problemen met zijn enkel heeft – als een boemerang recht in mijn gezicht liet landen: “Ach Harry, zeur nou niet zo. Je hebt al je problemen toch onder de knie!”

Harry
- 5
- 6

Verkeersmarkt In Erp

Onder het mom van ‘Veilig de weg op’ vindt er op 25 november een verkeersmarkt plaats in ter Aa. Alle mensen die ouder zijn dan 50 jaar uit Erp, Keldonk en Boerdonk zijn dan van harte welkom. U hoeft dus geen lid te zijn van de KBO. Het is voor alle 50-plus sers.

Het belooft een actieve middag te worden met uitleg van des kundigen over thema’s als: Veilig de weg op met de auto, Veilig rijden met de scoot mobiel en veilig gebruik van de elektrische fiets. Specialisten praten de deelnemers bij over de ver anderingen die zich de laatste jaren hebben voor gedaan op het gebied van deelnemen aan het openbare verkeer. Daarnaast wordt er specifiek in gegaan op het veilig gebruiken en rijden met een scootmobiel en een elektrische fiets.

Na afloop van de algemene informatie is er in ter Aa een gezellige verkeersmarkt waar alle deelnemers

Sporten in ‘t Span in Keldonk?

In het nieuwe seizoen is de gymzaal van Sport- en Ontmoetingscentrum ’t Span in Keldonk op maan dag- en woensdagavond nog beschikbaar. Ben je als vereniging nog op zoek naar een ruimte om te sporten of voor activiteiten? Neem dan contact op via info@spankeldonk.nl of loop een keer binnen.

specifieke informatie kunnen ophalen over boven staande thema’s. Tevens bestaat dan de mogelijk heid voor een opgave om gratis deel te nemen aan cursussen waarin aandacht wordt besteed aan het veilig en handig deelnemen aan het verkeer. Deze cursussen zullen later gegeven worden.

De organisatie is in handen van de Senioren Raad Meierijstad die dit organiseert in nauwe samenwer king met de KBO. De verkeersmarkt wordt gehou den op vrijdag middag 25 november a.s. Gezien de grote belangstelling hiervoor dient u zich vooraf op te geven of u deel wilt nemen. Houd publicaties hierover in oktober en november goed in de gaten.

Bezorger op De Bolst gevraagd

Op de Bolst zijn een aantal straten en woningen bij gekomen. Die willen uiteraard ook de Erpse Krant ontvangen. Heb jij op donderdag tijd om twee stra ten voor je rekening te nemen als bezorger van de Erpse Krant, eventueel als ‘duo-baan’ met iemand anders? Neem dan contact op met Corry de Haas: (0413) 213554

Onderonsje in Boerdonk

Op maandag 3 oktober is er om 10.30 uur weer een onderonsje. Deze keer hebben we als gastspreker pater Charles van de Franciscus parochie in Mei erijstad. Dus ook van Boerdonk al blijft onze paro chie heilige Servatius. En omdat hij op deze manier met Boerdonk verbonden is wil hij ook graag Boer donkse mensen ontmoeten.

Hij komt ons vertellen en met ons praten over zijn herkomst, zijn leven in Afrika en hoe hij in onze parochie is gekomen. Hij komt niet als missionaris naar of voor Boerdonkse inwoners maar om ken nis te maken met ons. Een aantal Boerdonkenaren hebben hem al eerder ontmoet maar nu is er voor alle 55 plussers gelegenheid om hem beter te leren kennen. Op zijn eigen humoristische wijze zal hij ons zeer interessante dingen komen vertellen over zijn levenswandel en zijn beweegredenen waarom hij nu een van ons is geworden.

Graag hadden wij deze kennismaking eerder ge had maar corona heeft hem en ons belet om een veel eerder gemaakte afspraak door te kunnen laten gaan. Nu het wel kan willen we iedereen uit nodigen naar ons onderonsje te komen voor deze mooie en naar wij verwachten zeer interessante kennismaking.

Na afloop is er weer gelegenheid om deel te nemen aan een warme maaltijd waarvoor opgave nodig is bij Cor Biemans. Tel.nr 06-30660222.

Natuurlijk Erp Column Rini Kerstens

Scholeksters

Molenpark

Het Molenpark in Erp biedt veel. Zo dicht bij Sime onshof een prima plek voor even een wandeling, even buiten, even op een bankje.

Het heeft speel- en klimmogelijkheden voor de kinderen, een ‘gedenkstoel’ en gedenkboom, peri odiek ruimte voor sport of jeu de boules. Onlangs nog startpunt van het ‘blauwe uur’. Bomen, strui ken, stroken met fraai bloeiende wilde planten. Voor velen wat wils.

Daar, in het Molenpark, zag ik onlangs twee par mantig stappende, chique scholeksters.

Oesterverzamelaar

De wetenschappelijke naam voor de scholekster is Haematopus ostralegus. Vertaald betekent het ‘bloedroodpotige oesterverzamelaar’. In werkelijkheid kan deze vogel oesters echter niet verorberen. Op zijn menu staan mosselen, kokkels en andere schelpdieren die hij vindt in en op de wadbodem. De naam en zijn werkelijke dagelijkse kostje geven wel aan dat de scholekster niet thuis hoort in onze omgeving. Het is een kustvogel. De laatste jaren echter is het dier, net als trouwens al veel langer de meeuwen, te vinden in het binnen land. Zoals dus in het Molenpark.

Deftige vogel

De scholekster oogt als een deftige vogel, die voornaam stappend dat beeld nog eens versterkt. Zo’n 40 centimeter groot. Zwarte kop, zwarte borst en verder een zwartwit verenkleed. Rode poten en een tot wel 9 centimeter lange rode, zijdelings afgeplatte, rechte snavel met stompe punt.

Veel namen

Het zwartwitte verenkleed doet wel iets denken aan de ‘gewone’ ekster.

Helemaal geen familie overigens. Het voedsel van de scholekster bestaat, aan de kust, uit schelp dieren. Naar het schelpdeel dat hij van zijn prooi losmaakt en dat vroeger ‘schol’ werd genoemd, wordt het eerste deel van zijn naam verklaard, dus eigenlijk ‘schelpekster’.

Het deftige uiterlijk en het voornaam stappende gedrag verklaart waarschijnlijk de Groningse naam ‘börgmeister’.

Andere namen die we wel tegenkomen zijn ‘zee kievit of ‘strandkievit’. Enige, vage gelijkenis met een kievit en weer duidelijk, een kustvogel.

Bonte piet

De scholekster maakt een luidruchtig, schril geluid: ‘piep – k-piep – k-piep’.

Met name tijdens de paringsperiode ook wel ‘piep – piet – tepiet – tepiet’

Aan die roep, gecombineerd met het uiterlijk, dankt de scholekster de naam ‘bonte piet’.

Tips of reacties: natuurlijk@erpsekrant.nl

- 7
afdeling erp

Waarderingsprijs Meedoen voor Autisme Café

Op 26 september werd er voor de vijfde keer de waarderingsprijs Meedoen in Mei erijstad uitgereikt. Dorien van Rooij, Frank Loermans en Fred Pennings van het Autisme Café ontvingen de prijs uit handen van wethouder Compagne.

Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat elke inwoner, ongeacht beperking, geaardheid of religie mee kan doen. Daarom is de waarderingsprijs Mee doen in Meierijstad in het leven geroepen. Organi saties, verenigingen, burgers of ondernemers die zich inzetten zodat inwoners mee kunnen doen, wil de gemeente op deze bijzondere manier graag in het zonnetje zetten.

Over de prijswinnaar

Het Autisme Café in het Pieter Brueghelhuis in Veghel is een ontmoetingsplek voor mensen met autisme (of vermoeden van) en hun netwerk. Bij het Autisme Café kunnen bezoekers elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Er moet niks en die ongedwongenheid is met name voor deze doelgroep van groot belang. De avonden zijn met name bedoeld voor inwoners van Meierijstad maar er nemen ook mensen deel uit andere gemeenten. Ze ´controleren´ aan de deur niet op woonplaats. De insteek is vooral het ontmoeten van anderen op een gezellige, ongedwongen en laagdrempelige manier. Over het algemeen is de invulling van de avonden vrij, bezoekers zijn vrij zijn om een spel letje te spelen met elkaar, wat te kletsen of desge

wenst een andere activiteit te ondernemen. Gemid deld worden de avonden bezocht tussen de 20 en 30 personen.

Dorien is als eerste vrijwilligster verbonden aan het Autisme Café, later is daar Frank nog bij gekomen en recent is ook Fred aangesloten. De prijs wordt uitgereikt aan Dorien van Rooij, Frank Loermans en Fred Pennings. Naast de vrijwilligers nemen er 3 or ganisaties gezamenlijk deel aan het Autisme Café, namelijk: ONS Welzijn, Welzijn de Meierij en MEE De Meent Groep.

Insteek is dat het Autisme Café zo veel als mogelijk gedraaid wordt door vrijwilligers, de bemoeienis van professionals moet zo klein mogelijk zijn.

Voordragen

De waarderingsprijs wordt uitgereikt aan een or ganisatie, vereniging, individu of ondernemer die iets goeds doet voor onze inwoners zodat iedereen in Meierijstad mee kan doen. Iemand voordragen voor de prijs kan nog steeds via meedoen@mei erijstad.nl.

Flessenactie voor KNGF

Bij Jan Linders staat vanaf oktober een bus bij de emballage. Daar kunt u uw emballagebon in done ren. De opbrengsten gaan naar het Koninklijk Ne derlands Geleidehonden Fonds (KNGF). Daarnaast staat er een spaarpotje bij de balie, waar u eventu eel uw klein geld in kwijt kunt. Ook is er folderma teriaal over wat KNGF betekend voor mensen met een visuele beperking. De actie is een initiatief van Henk van Rooij, die sinds vorig jaar weer beter de straat op durft, met dank aan blindegeleidehond Ulsie (foto).

Ellen Jansen • Hoek 11, Erp • 06 53 87 23 99
- 8 Make your sk in Happy
Ondernemer, je wordt gezien in de Erpse Krant! Informeer naar de mogelijkheden om jezelf te presenteren en/of de Erpse Krant te steunen. Bel (0413) 210000 of mail naar info@erpsekrant.nl

Bijzondere ontmoeting in ‘t Hurkske

In 1944 wordt er een dag flink gevochten in het Hurkske, als er een glider met Ameri kaanse soldaten neerstort, midden tussen de Duitsers. Vorige week vrijdag ontmoeten Thomas Koehl en Heinrich Schönemann elkaar op die plek. Beide zijn nazaten van sol daten die hier precies 78 jaar eerder vochten, de een aan Amerikaanse zijde, de ander aan Duitse zijde.

van de redactie

De glider had het niet slechter kunnen treffen. Hij was onderweg naar Arnhem, als onderdeel van een grote armada aan geallieerde transporttoe stellen, met daarachter zweefvliegtuigen (gliders). Doel was om de soldaten af te zetten in de buurt van Groesbeek, om daar de 82e Airborne Divisie te ondersteunen. Maar niet alle gliders bereikten hun bestemming …

Na een paar dagen van bewolkt en regenachtig weer kan er die 23e september 1944 eindelijk weer worden gevlogen. Een van de gliders met veertien inzittenden raakt uit koers en wordt neergeschoten door Duitse luchtafweer. Operatie Market Garden is aan de gang. De Duitsers staan in het Hurkske opgesteld om de karavaan die Veghel passeert aan te vallen. En midden tussen de Duitsers … landt de glider. De soldaten hadden het niet slechter kun nen treffen.

Er vindt een hevig vuurgevecht plaats, waarbij vijf Duitse soldaten het leven laten. Als de avond valt, geven de geallieerden – gewond en met nauwelijks nog munitie in bezit – zich over. Ze worden krijgs gevangen gemaakt en verdwijnen in een Duits kamp.

‘Het is hier idyllisch’ Het is opnieuw 23 september. Maar nu 78 jaar later. Het is opnieuw helder weer. Een klein gezelschap baant zich een weg door het struikgewas, totdat zij de rand van het grasveld bereiken. Het is de vermoedelijke plek waar de Duitsers de glider za gen landen. Een kuil met opgeworpen aarde is de schietkuil geweest. Erpenaar Marcel Hermes heeft er verschillende hulzen gevonden.

Heinrich Schönemann maakt een foto met de ca mera die hij om zijn nek heeft hangen. Hij was hier

al eerder. Verschillende keren zelfs. Zijn vader was een van de Duitse soldaten die hier het leven liet. Heinrich zelf was op dat moment een baby. Kan zich zijn vader ook niet meer herinneren. Maar deed jarenlang onderzoek naar de gebeurtenissen die hier plaatsvonden, nieuwsgierig als hij was naar de omstandigheden waaronder zijn vader is over leden.

De dag voor het gevecht schrijft zijn vader nog een brief aan zijn vrouw. Daarin vertelt hij hoe geluk kig hij is op de plek waar hij nu zit, in het Hurkske dus: ‘Het is hier idyllisch, bijna als in een droom. Een groter contrast met de oorlog bestaat niet.’ De dag erop raakt een Amerikaanse kogel hem in de borst. Hij wordt, bij leven, overgebracht naar Hotel De Kei zer in Gemert. Daar hebben de Duitsers een nood hospitaal ingericht. Heinrich Schönemann heeft later de arts nog gesproken die zijn vader heeft geopereerd. Hij bleek niet meer te redden te zijn. De dag na het gevecht sterft hij. Hij wordt begraven bij de molen in Gemert. In 1947 wordt zijn lichaam overgeplaatst naar de militaire begraafplaats in IJs selstein.

“Zijn vrouw, die weer zwanger was, is nooit her trouwd”, weet Marcel Hermes. “Ze droeg alle brie ven die haar man haar schreef altijd bij zich, waar ze ook heen ging. Ze bewaarde die in een tasje. Toen zij stierf, kwamen die brieven in het bezit van haar zoon Heinrich. Op dat moment is hij zich gaan ver diepen in wat zich hier precies heeft afgespeeld.”

Verblijf in de hel

De vader van Heinrich overleefde het gevecht niet, Bill Condon, de oom van Thomas Koehl deed dat wel, maar de oorlog zou hem de rest van zijn leven achtervolgen. “Mijn oom heeft zelf nooit kinderen

gekregen. Hij beschouwde mij als zijn zoon. Hij was een goede man, maar had een opvliegend karak ter. Eén keer meende hij een kampbewaarder te herkennen. Hij liep op hem af en verkocht hem een paar rake klappen. Of de man ook kampbewaarder was? Mijn oom was ervan overtuigd. Zelf ontkende hij …”

Van de veertien Amerikaanse soldaten die in de gli der zaten, raakten er tien gewond, onder wie ook Bill Condon. Na het gevecht werden ze afgevoerd naar het kasteel in Gemert. Daar zijn ze één nacht gebleven. Daarna werden ze in kampen onderge bracht, waar ze werden uitgehongerd, moesten marcheren in strenge kou en mensonterende ritten tussen kampen meemaakten.

Pas vijftig jaar later heeft Condon, op aanraden van zijn dokter, zijn ervaringen op papier gezet. Hij be zocht zelfs, vijf jaar voor zijn overlijden in 2004, ook de plek waar zijn vliegtuig neerstortte. Om de erva ringen uit de oorlog alsnog te kunnen verwerken. Met de hulp van deze aantekeningen schreef Thomas Koehl nu het verhaal van zijn oom op. Hij bracht het uit als boek: Sojourn in Hell. Dat bete kent: Verblijf in de hel. “Toen mijn oom terugkeerde in de Verenigde Staten, herkende zijn moeder hem amper nog. Hij was in een jaar tijd 25 kilo afgeval len. Al met al was hij nog geen jaar hier, maar wat hij heeft gezien en meegemaakt, heeft hem de rest van zijn leven achtervolgd …”

• Foto boven: de Amerikaan Thomas Koehl schreef een boek, mede op basis van de aantekeningen van zijn oom Bill Condon, die in Erp gewond raakte en gevangen genomen werd.

• Foto links (vlnr): Jan Kerkhof, Heinrich Schöne mann, Marcel Hermes, Thomas Koehl en Michael Koehl.

- 9
- 10 Waar brengt u uw auto heen voor onderhoud? Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur open. Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Rijbeemd 7, Erp | t 0413 - 211 902 w www.autobedrijfpepers.nl Naar een garage in Erp is wel zo handig. Lekker dichtbij, zodat u snel op en neer bent. U krijgt gratis vervangend vervoer. En sowieso profiteert u van voordelige tarieven. Dus ... tot binnenkort? Boomen risicobeheer t. (0413) 210650 e. info@tvdboomen.nl van den Van den Boomen Risicobeheer is uw specialist in verzekeringen: Persoonlijk Tevens zijn wij in Erp, Keldonk en Boerdonk uw CZ-contactpersoon. Vlees van de slager. Vers. En dat proef je... onze weekaanbiedingen maandag 03 t/m zaterdag 08 oktober Slagerij Ophuis / vd Tillaart Hertog Janplein 17 Erp (0413) 211593 www.slagerijwimvandentillaart.nl 4, 7, 1 1 75 95 15 05 Berliner + Wijncervelaat Ole 2 x 100 gram, samen € Hachee Pakket 500 gram hacheevlees met kruiden en ui € Pompoen Stamppot Per 100 gram € Gebraden TV-Sticks 100 gram €

IVN geeft cursus over sterren De Natte Plek Pubquiz

Een sterrenhemel is magisch: planeten, sterren, melkwegstelsel … Voor een ieder wel bekend en toch weten de meeste mensen er maar weinig van af. Daarom organiseert natuurvereniging IVN Veg hel een cursus ‘Sterren en andere hemellichamen’.

Deze cursus probeert op een begrijpelijke wijze de complexiteit van de sterrenhemel, de bewegingen van de hemellichamen en de processen in de kos mos uit te leggen. Veel tijd zal besteed worden aan het zich oriënteren op en waarnemen van de ster renhemel.

5 Lesavonden

De cursus bestaat uit 5 lesavonden (dinsdag 8, 15, 22 en 29 november en 6 december) van 20 tot 22 uur en is inclusief een bezoek aan Ster renwacht Halley. Kosten: 45,- euro en 35,- euro voor leden IVN Veghel; daarin is inbegrepen het bezoek aan de sterrenwacht en digitale syllabus. Docent is Emile Weijters. Aanmelden info@ivn-veghel.nl; maximum aantal deelne mers 20 personen.

Onderwerpen die aan bod komen: de diverse hemellichamen (sterren, planeten, manen, kometen, meteoren, sterrenstelsels), naam geving van sterren, ons Zonnestelsel, de Die renriem, de levensgang van sterren (Rode Reuzen, Witte Dwergen, Neutronensterren en Zwarte Gaten), de Oerknal, het werken met een sterrenkaart, wanneer is welke planeet waar te zien, app’s en computerprogramma’s voor sterrenhemel-simulatie. Meer informatie www.ivn-veghel.nl of 06-18275463

Plaatje met een praatje

Graveyard star (2021) – Mostly Autumn

Op dit concert heb ik twee jaar moeten wachten, weer die covid, maar afgelopen zaterdag was het eindelijk zover. Een van mijn favoriete bands trad weer op. Deze keer was Helmond de plaats van handeling. Velen van u zullen nog nooit van deze band gehoord hebben maar dat gaat vanaf nu veranderen. U gaat hem zeer zeker beluisteren. Hangend achter in de zaal tegen de muur dacht ik, wat kan muziek toch mooi zijn.

Afscheid

Graveyard star is het openingsnummer van hun nieuwe album. Het is misschien ook wel meteen

het beste nummer van het album, althans voor mij. Het nummer gaat over afscheid. Het afscheid van een geliefde, een eerbetoon aan de sterfelijkheid. Wie zou er een ster minder aan het firmament opvallen, je bent oud geworden en zo is het wel goed.

Tweede Pink Floyd

Mostly Autumn vindt zijn oorsprong halverwege de negentiger jaren. Opgericht door zanger en gitarist Bryan Josh. Al gauw worden ze de tweede Pink Floyd genoemd, maar dat is voor de band te hoog gegrepen. Die druk is zo hoog dat het enkele jaren wat minder met ze gaat, maar begin van deze eeuw komen ze ijzersterk terug. De successen rijgen zich weer aaneen. Dit mede door zangeres Heather Findley. Als zij in 2010 de groep verlaat is dat een flinke aderlating maar haar opvolgster staat dan al klaar, de huidige zangeres Olivia Sparnenn. Zij is momenteel met haar hel dere stemgeluid het gezicht van de zevenkoppige band en sinds 2013 de echtgenote van Bryan.

Progrock

Hun stijl wordt gecategoriseerd in het genre progrock. Als je de muziek beluistert zul je zeker wat Pink Floyd-Genesis invloeden horen, maar hun eigen stijl voert wel de boventoon. Ook vind je een vleugje Within Temptation terug al durf ik

Het is weer herfst, tijd dus voor gezelligheid en leuke gezelschapsspelen binnen. Daarom komen de mannen van de Natte Plek Pubquiz op vrijdag avond 30 september naar cultuurcafé De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel om er een gezellige avond van te maken. Aanmelden team ter plaatse Aanvang pubquiz 20.30 uur.

Stel daarom alvast jouw team samen en bereid je voor op een leuke avond vol gevatte vragen, mu zikale weetjes en uiteraard veel humor. Een quiz avond bestaat uit een aantal vragenrondes van elk tien vragen. In de muziekronde hoor je tien korte fragmenten van een liedje, wat is de titel, wat is de artiest? Verder een plaatjesronde en een thema ronde. Na elke ronde wordt een winnaar bekend gemaakt. Aan het eind van de avond wordt de eindwinnaar bekend gemaakt. De entree is €10 per team, te betalen ter plaatse en het gebruik van een mobiele telefoon is verboden! Hou je aan de spor tieve spelregels!

Column Geert Kerkhof

die vergelijking niet te trekken want daarmee doe ik de band zeer zeker veel te kort. In een recensie las ik de volgende zin “Het is knap om keer op keer een product af te leveren dat deugt tot op het bot, dat kwalitatief zo hoogstaand is dat kritiek ervan afglijdt als een naaktslak van een zeephelling’. Ik sluit mij hierbij volledig aan

‘Wat is muziek toch mooi’ ‘Meestal herfst’ is de vrije vertaling van de band naam. Ja met zulke mooie muziek mag het voor mij zelfs altijd herfst zijn. Het concert duurde zo’n twee en een half uur en was wat mij betreft nog te kort. Gelukkig hebben ze vorig jaar het dubbel album Graveyard star uitgebracht en kun je bijna anderhalf uur aan een stuk genieten. Voor u een uitstekende gelegenheid om eens kennis te maken met deze formidabele band. Wie weet hangen we de volgende keer samen achter in de zaal van de Cacaofabriek tegen de muur en zeggen we tegen elkaar ‘Wat is muziek toch mooi’.

Benieuwd naar het nummer? U kunt het beluisteren via www.erpsekrant.nl

Tips of reacties: geert@erpsekrant.nl

- 11
- 12

Ottenstraat was de gezelligste straat van Erp

‘De gezelligste straat’ van Erp noemden ze het vooraf. Afgelopen zondag was het dat in ieder geval: het was druk in de Ottenstraat. Druk en … ontzettend gezellig!

Het idee was twee jaar geleden reeds ontstaan maar door corona niet direct vervolg gekregen tot dit voorjaar: we zitten met zijn drieën hier in de Ot tenstraat. Het Jeugd- en Jongerenwerk, de biblio theek en de brandweer. Hoe leuk is het om een keer met zijn drieën een evenement te organiseren. Om onszelf weer eens te laten zien. En om de mensen gewoon weer eens een leuke dag te geven. Dat is gelukt. De hele dag was er volop aanloop in de Ottenstraat, met een duidelijke piek tot begin van de middag. “En zo bijzonder waar al die men sen vandaan komen”, vertelt Frans Scheepers, die vanuit JJC mee de kar trok voor de middag. “Ik sprak zojuist iemand uit Nijmegen! Ze had ergens gele zen dat de brandweer hier een demonstratie gaf en besloot om daar maar eens met haar kinderen heen te gaan.”

Hoewel het evenement meer bezoekers van ‘bui ten’ trok, kwam het gros toch wel uit Erp. Veel jonge gezinnen, met kinderen die al vaker op zondag naar het JJC komen, naar de knutselmiddag. Zon dag kwamen die weer vol aan hun trekken. Er kon worden geknutseld, volop gespeeld en de kennis kon worden getoetst met een leuke quiz. Voor elk kind wat wils. En ook de bibliotheek had alles uit de boekenkast getrokken om goed voor de dag te komen. Met onder andere een voorleestrein, opval lende voorlezers en een green screen.

Ook de brandweer was met groot materieel ‘uit gerukt’. Met een hoogwerker, diverse bluswagens

en een rookwagen. Maar de meeste belangstelling was er uiteraard voor de de monstraties. Het vakkundig uit een auto halen van een slachtoffer door het dak te verwijderen met zwaar ge reedschap maar vooral het blussen van een autobrand trok volop aandacht. En hoe leuk was het dat ook Billy Brandkraan en Vlammetje er bij waren!

Kortom, een geslaagde mid dag? “Absoluut”, zegt Frans Scheepers. “Het weer speel de ons natuurlijk perfect in de kaart, maar ik denk dat we ons sowieso weer eens van onze goede kant hebben laten zien. Het is maar een klein straatje, de Ottenstraat, maar er gebeurt vaak van alles; voor jong en oud. Dat hebben we deze zondag op een mooie, gezellige manier onder de aandacht weten te brengen samen met alle vrij willigers. Missie geslaagd!”

Winnaars kleurplatenwedstrijd

In de Erpse Krant van vorige week zat een prachtige kleurplaat waarop alle deelnemers van het evene ment een plekje hadden gekregen. Veel kinderen

hebben de kleurplaat ingeleverd, waarvoor dank. De uiteindelijke prijswinnaars zijn: Gus Driessen, Fiene Arts en Lot van Houtum. Zij krijgen binnen kort met het hele gezin een brandweerbeleving. Gefeliciteerd en veel plezier!

Jeugd & Jongeren Centrum, Brandweerpost Erp en Biblio theek pakten samen uit

- 13

Uitslagen

Donderdag 22 september

Keldonk 2 – Erp 7 (beker) 3 – 4

Zaterdag 24 september

Mifano Vr30+ - Keldonk/Boerdonk Vr. 30+ 0 – 6 Mariahout Jo17-1 – Keldonk/Boerdonk Jo17-1 7 – 2 Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Handel Jo15-1 0 – 1

Blauw-geel – Keldonk/Boerdonk Jo13-1 1 – 9 Keldonk/Boerd. Mo13-1 – F.C. Eindhoven 15- 0

Zondag 25 september

Boerdonk 1 – Keldonk 1 2 – 0

Keldonk 2 – Gemert 7 2 – 4

Keldonk 3 – Gemert 15 0 – 6 S.V. Brandevoort Vr.1 - Keldonk Vr.1 8 – 0

Programma

Zaterdag 1 oktober

Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – Vorstenb. Jo17-1 14.30

Rood-wit Jo15-2 – Keldonk/Boerdonk Jo15-1 14.30

Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – V.O.W. Jo13-1 12.30

W.E.C. Mo13-1 – Keldonk/Boerdonk Mo13-1 11.30

Venhorst Jo11-1 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1 09.00

S.B.C. Jo10-6 – Keldonk/Boerdonk Jo10-1 09.00 Udi’19 JO9-6 – Keldonk/Boerdonk Jo9-1 09.00 Eli Jo8-1 – Keldonk/Boerdonk Jo8-1 09.15

Zondag 2 oktober

Keldonk 1 – Nederwetten 1 14.30

Boekel sport 5 – Keldonk 2 11.30

Rhode 12 – Keldonk 3 12.00

Keldonk Vr.1 -Eli Vr.1 10.00

Activiteiten

Donderdag 6 oktober

Toep-avond

Deze

22.00

Boerdonk de gelukkigste in mooie derby

Het eerste half uur was Keldonk niet helemaal bij de les. Een slippertje van keeper Jeppe hielp ook niet mee waardoor Boerdonk op een goedkope 1-0 werd gezet. Hierna wist Keldonk zich goed te rug in de wedstrijd te vechten wat al in de eerste helft tot enkele kansen leidde.

Een schot van Duane Villanueva strandde in schoonheid waar voorzitter Rene van de Akker dacht de bal vanaf 30 meter wel effe binnen te schieten maar daarbij wat te weinig snelheid meegaf aan de bal. Na nogmaals kansjes voor Duane, Rene en Luuk Cremers was het toch Boer donk dat met een voorsprong het kleedlokaal op mocht zoeken.

In de tweede helft was het Boerdonk dat vooral grossierde in zeuren op de leiding en het om zeep helpen van enkele kansjes.

Keldonk bracht, onder andere, via invaller Sami

de meeste dreiging en maakte zeker aanspraak op de gelijkmaker maar de mogelijkheden wer den onbenut gelaten. Keldonk nam meer risico en Boerdonk wist optimaal met een counter te profiteren van de ruimte.

5 minuten voor tijd moest Rick van Nuland in de achtervolging en wist zijn tegenstander pas na een overtreding tot stoppen te dwingen.

De toegekende strafschop was wederom een kadootje dat door Boerdonk werd verzilverd.

Hierna was het Keldonk dat probeerde er nog wat van te maken maar ondanks een schot van Sami op de paal, niet door de opgetrokken Boer donkse muur heen wist te komen.

Komende week tegen Nederwetten dan maar de eerste punten van deze competitie binnen proberen te slepen.

Twee keer verlies voor het tweede

Afgelopen donderdag speelde ons tweede elftal, versterkt met toppers uit het derde, een vermake lijk bekerpotje tegen Erp 7. In de eerste helft had Keldonk weinig in te bren gen tegen het superieure Erp, maar kon door goed verdedigend werk en het nodige geluk de schade tot aan de rust tot een magere 0 – 2 beper ken. De korte break had Keldonk duidelijk goed gedaan of Jeroen had iets stimulerends in de thee geflikkerd, want plotseling werd de stand gelijk getrokken. Eerst was het Tim Tibosch die na een mooi pass van Ron van de Hurk tot 1 – 2 verklein de, en even later kreeg Erwin van Lankveld het op zijn heupen en zette drie Erpse verdedigers voor schut en stuurde daarna, met buitenkantje rechts, de bal onhoudbaar in de verre hoek. Het probleem was dat Erp hierdoor wakker werd ge maakt, om daarna Keldonk weer flink onder druk te zetten. Erp herstelde het verschil tot twee doel punten, waarna Johnny van Uden na een voorzet van Joost van de Wijdeven de bal in een keer op zijn slof nam en strak onder in het hoekje liet bin nen ploffen, en hiermee de eindstand op 3 – 4 bepaalde.

Ook in de openingswedstrijd van de nieuwe com petitie wist Keldonk de wedstrijd niet naar hun hand te zetten. Tegenstander Gemert 7 ging dui delijk beter met de geboden kansen om en nam een 2 – 4 overwinning mee naar huis.

Al na een paar minuten kreeg Keldonk een prach tige kans om de leiding te nemen, maar vrij voor de kist mikte Johnny van Uden de bal recht in de handen van de Gemertse goallie. Hierna kwam

de wedstrijd in evenwicht en verscheen Gemert ook een paar keer in de buurt van gastkeeper Marcel van den Tillaart. Een mooie vrije trap van Roel van Haandel had een doelpunt verdiend maar de Gemertse keeper tikte de bal uit de kruising.

Na de thee waar dit keer niks verkwikkends in gezeten moet hebben verloor Keldonk de wed strijd. Gemert zette Keldonk op een 0 – 3 ach terstand waarna Cas van Zutphen met een mooi lobje de nare nul weg werkte. Gemert wenste niet mee te werken aan een spannende slotfase en liep weer verder uit. Cas van Zutphen had eindelijk de smaak te pakken en maakte er in de slotminuten nog 2 – 4 van.

Feestelijke seizoensopening

Zondag a.s. is, met de eerste thuiswedstrijd van ons eerste elftal, het begin van een nieuw voetbalseizoen. Dit laat onze vereniging niet ongemerkt voorbij gaan, en daarom zijn er op ons sportpark vanaf half drie verschillende feestelijke activiteiten. Er is voor ieder wat wils en er is speciaal aan de kinderen gedacht. Dus zorg dat je er bij bent want dit wordt weer een ouwerwetse gezellige zondag!

- 14 R.K.V.V. KELDONK - INFO nr.: 02 Postadres: Morgenstraat 22, 5469 GD Keldonk internet: www.rkvv-keldonk.nl e-mail: info@rkvv-keldonk.nl
clubpagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
in de kantine
Bosscheweg 5 Keldonk. 0413-213466

Inzamelactie kleding en schoenen voor beter onderwijs

Op 10 en 11 oktober a.s. kunt u in Erp en Boer donk kleding en schoenen inleveren. Dit kan bij mevrouw Verhoeven van Vrouwen van Nu aan De Laren 7 in Erp. In Boerdonk kunt u terecht bij de familie Vilier aan de Veerstraat 4. Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in Burundi (Centraal-Afrika).

Wat mag u allemaal inleveren?

U mag behalve uw donatie van kleding en schoe nen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoe ken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleve ren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkle den aan.

Investeren in onderwijs is investeren in een be tere toekomst

Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de

beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aan zienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op een betere toekomst, mogelijk een baan, kunnen wat onaf hankelijker worden en het komt de economie van het land ten goede. Met uw donatie keren we het tij voor de toekomst van deze kinderen en kunnen we in de gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de provincie Muramvya, ruim 45.000 kinderen kwalita tief goed onderwijs bieden.

Zonnebloem en

Woensdag 21 september 2022 was het Wereld Alzheimer Dag, met dit jaar als thema ‘Samen op pad'. Hoe mooi is het dat we juist op deze dag uitgenodigd zijn door Zonnebloem Erp om aan hun vrijwilligers uitleg te geven over Dementievriendelijk Meierijstad. Van werk groep Erp gingen Harriette en Lia hiervoor ‘samen op pad’.

Zij mochten vertellen over het doel van werkgroep Erp, namelijk: ‘openheid creëren door het vergroten van kennis over dementie. Het bewustzijn vergro ten over hoe we samen kunnen leven in dit betrok ken dorp, zodat mensen met dementie mee kun nen blijven doen en erbij blijven horen’.

Alle signalen van dementie werden benoemd en er werd gewezen op de vele activiteiten die er in Meierijstad reeds worden georganiseerd (www.de mentievriendelijkmeierijstad.nl). Ook werd verteld wat we doen én reeds hebben gedaan om het dorp te bereiken.

Zowel de Zonnebloem als de werkgroep Erp van Dementievriendelijk Meierijstad hebben zich goed mogelijk door de corona-periode geslagen, maar het was een zware tijd voor alle betrokkenen.

Er werd afgesloten met een mooi gedicht en er werden zakjes vergeet-me-nietjes uitgedeeld met de toepasselijke tekst: ‘Alles wat je aandacht geeft groeit. Laten we samen groeien naar een demen tievriendelijke buurt.’

RKVV Keldonk: zondag gaan we knallen

De Activiteitencommissie en de Twaalfde Man hebben de handen ineen geslagen en rondom de eerste thuiswedstrijd tussen Keldonk 1 en Nederwetten 1 diverse festivitei ten op touw gezet.

Al tijdens de wedstrijd is er naast het voetbal, voor(al) voor jong nog veel meer te beleven. Ga lekker springen op het springkussen, laat je schminken of laat je vol zetten met glittertattoos. En geniet ondertussen van het vele lek kers van de braskaart. En als dat nog niet alles is, hebben we een silent kin derdisco gepland. Dat wordt lachen, gieren, dansen en vooral heel veel ple zier maken!

Gaandeweg zullen de kindercocktails plaats maken voor meer alcohol be vattende mengsels. Zal er ook genoeg de eten zijn voor de wat grotere in wendige mens. Dan zullen de kanalen van de silent disco plaats maken voor de wat volwassenere stijlen en zal het hoofdpodium in de kantine geopend worden. Hier zal DjayB de gehele avond opluisteren met veelzijdige hits. Tussendoor zal niemand minder dan Ramuro Diaz achter de draaitafel plaats nemen en is stilstaan écht geen optie meer!

Dus jong en oud, lid of geen lid, wees er zondag bij, want dan gaan we op Sportpark de Koulberg pas écht knal len!

3 Banden biljarttoernooi

Voor de 3de keer organiseren we het Keldonks 3 bandentoernooi. Dit vindt plaats op 17, 18, 19, 20 en 21 oktober. Het toernooi wordt gehouden in ge meenschapshuis ’t Span. Er wordt gespeeld in een A en B klasse met wedstrijden van 25 beurten. Dit toernooi is alleen voor inwoners van Keldonk of voor leden en oud-leden van biljartclub Het Spant Erom; en voor zowel dames als heren. Opgeven kan door 6,- euro te betalen voor 10 oktober bij ’t Span of bij Gonny van der Steen, Antoniusstraat 9A, 0647766676.

Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Het gemiddelde dat u denkt te kunnen spelen: …… Organisatie: Jan Kerkhof, Jan Bouwe jr, Rita vd Hurk en Gonny vd Steen

Erp
- 15
Wereld Alzheimer Dag
......................................................................................
.......................................................................................
.................................................................................,
.......................................................................................
- 16

Rookmelders: wat als u slecht hoort?

Rookmelders zijn vanaf 1 juli verplicht. Maar: wat als u slechthorend bent of helemaal niet meer hoort? Welke opties heeft u dan? Mieke Hoorzorg houdt op 10 oktober een open dag, die onder andere in het teken staat van rookmelders.

Vanaf afgelopen juli gaat een nieuwe wet in en is het verplicht op iedere etage een rookmelder te hebben. Daarnaast moeten deze rookmelders met elkaar in verbinding staan. Als de ene rookmelder af gaat, moet ook de andere rookmelder u waar schuwen. Voor woningen jonger dan 2003 zijn er zelfs nog aanvullende regels.

Maar wat als u slechthorend of doof bent? Dan heeft u recht op een systeem dat gebruik maakt van rookmelders die aangesloten zijn op een weken waarschuwingssysteem. Zodra de rookmelder af gaat stuurt dit systeem een melding naar een flitslamp, een trilontvanger en/of smartphone. Dit zorgt ervoor dat er naast een akoestisch signaal

ook een licht- of trilsignaal afgegeven wordt. En mocht de rookmelder ’s nachts afgaan, dan wordt u gewekt door middel van een trilschijf onder uw kussen, die verbonden is aan een speciale wekker.

Een wek- en waarschuwingssysteem heeft meer voordelen. Zo werkt de flitslamp, trilontvanger of app ook samen met een zender aan de deurbel en aan de telefoon. Naast de speciale wekker zijn er ook babyfoons die op het systeem aangesloten kunnen worden.

Inbreng zorgverzekeraars

Omdat ook de zorgverzekeraars dit een belangrijk onderdeel vinden van het verantwoord en veilig

(langer) zelfstandig wonen, vergoeden zij in veel gevallen alle kosten. Dat geldt vaak ook voor de plaatsing van het systeem door de monteur van de leverancier.

Om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen moet u voldoen aan drie eisen (deze kun nen per zorgverzekering iets verschillen). Zo moet het gehoorverlies aan ten minste 1 oor gemiddeld meer dan 35dB zijn op 1, 2 en 4 kHz zijn. Daarnaast heeft u een voorschrift nodig van een KNO-arts, audioloog of een triage audicien. Deze mag in veel gevallen niet ouder zijn dan 1 jaar.

Kom naar de open dag Wilt u graag meer weten over wek- en waarschu wingssystemen en of u voor volledige vergoeding in aanmerking komt? U mag mij altijd mailen (info@ miekehoorzorg.nl) of bellen (0413-264993) maar u kunt ook een kijkje komen nemen op mijn open dag op 10 oktober 2022!

Meer informatie volgt binnenkort in de Erpse Krant. Dus houd het in de gaten! U maakt op de open dag ook kennis met de nieuwste hoortoestelontwikke ling én ik introduceer 2 nieuwe ondernemers die zojuist zijn begonnen in Erp!

Zorg en Welzijn Keldonk naar Dierenpark Ouwehand

Op zaterdag 24 september vertrok Zorg en Welzijn Keldonk met 55 inwoners van Keldonk, senioren, bewoners van het Thomashuis, met de touringcar naar Dierenpark Ouwehand in Rhenen.

Het uitje werd ons aangeboden door Stichting A Wareness, op voordracht van Frans van de Acker. Frans werkt bij de AB Texel Group, dat onderdeel is van de A-Ware Foodgroup). Als Zorg en Welzijn en alle gasten die mee konden zijn we hen dankbaar dat ons deze kans werd geboden. We vertrokken rond 9 uur bij ’t Span waar iedereen zich verzameld had en waar de rolstoelen werden ingeladen. Rond 10 uur kwamen we in het park aan

waar ’t toen nog droog was. Helaas was dat niet de hele dag zo. Maar voor regenponcho’s was gezorgd. We lieten ons de pret niet ontnemen door een beetje regen. Af en toe een beetje schuilen heeft ook wel weer iets. Het was een gezellige boel door de bijzondere mix aan gasten, die elkaar goed aan vulden en hielpen waar nodig. Lekker gezellig met elkaar wat buurten en misschien zelfs vooral dat en een beetje dieren bekijken, of zij ons. En met een hapje en een drankje was de dag weer zo voorbij. We kwamen niks tekort.

Rond 16 uur vertrokken we weer richting Keldonk, en kon iedereen terugkijken op een gezellige dag. ‘We hadden anders thuis binnen in ons eentje naar de regen zitten kijken’, zei iemand als opmerking. Nee, ’t was een fantastische dag, fijn om er even uit te zijn. Dank aan ie dereen die deze dag heeft mogelijk gemaakt, zoals Frans en Irma, Arie van de Sar van AB Texel Group en de Stichting A-Wareness en de vrijwil ligers.

Dinsdag + Vrijdag geopend op afspraak. info@miekehoorzorg.nl | (0413) 264993

Kaarten in ‘t Span

Op 04 oktober kun je weer komen rikken of jokeren in ’t Span in Keldonk. Deelname kost 5,- euro. Daar voor krijgt u 2 kopjes koffie of thee naar keuze. De rest komt ten goede aan de avond- en seizoenprij zen. De kaartavond begint om 20.00 uur.

Luistercafé in teken Bob Dylan

In zaal De Apotheek op De Noordkade in Veghel start vrijdag 4 november om 20.30 uur weer een nieuw seizoen van Luistercafé Noordkade. Cen traal deze keer staat Bob Dylan. De muziek op de avond wordt verzorgd door Merijn den Boer. Deze multi-instrumentalist brengt op eigen wijze een eerbetoon aan zijn grote held Dylan. Een gesprek is er met Jochen Markhorst. Sinds hij de plaat Blonde on Blonde hoorde, is hij groot fan van Dylan. Hij schreef inmiddels al zeven boeken over de trouba dour. De entree van het Luistercafé is gratis. Aan melden is niet nodig.

- 17
Rooijakker 8 Erp
- 18

Stefan en Sander kampioen jeu-de-boules

Ook in 2022 is er in Boerdonk weer gestreden in de Boerdonkse Jeu de Boules compe titie. Maar liefst 23 teams stonden te popelen om zich op de zomeravonden te kunnen vermaken met een potje Jeu de boules.

Nadat onze notaris op 1 mei de loting voor de pou les indeling had voltrokken kon gestart worden met de competitie. De deelnemers hadden tot 16 september de tijd om de poulewedstrijden te spe len.

Strijd om wisselbokaal

Zondag 16 september was het dan zover. De num mers 1 t/m 4 uit beide poules zouden deze dag strijden om de wisselbokaal. Waar we de vorige edi ties de parasols nog nodig hadden om geen zon nesteek op te lopen was het deze zondag klets en kletsnat.

Dankzij hotel café Hart van Bourdonck waren al 2 tenten beschikbaar om het publiek en de prijzen tafel droog te houden. Maar het wilde maar niet

droog worden. Er was even twijfel of de finaledag wel door zou moeten gaan… Maar van uitstel komt afstel en in Boerdonk zijn we niet voor één gat te vangen. Dankzij Sander en Ton Kanters werden er nog snel extra pop-up tenten bijgehaald waardoor ook de baan zelf in een mum van tijd voor het grote deel overdekt was. De semioverdekte Jeu de boules finale kon doorgaan.

Nadat de cake (met dank aan Anja) en de koffie (met dank aan Hart van Bourdonck) genuttigd was en de tenten stonden werd met enige vertraging 13:3 gestart met de 1ste ronde wedstrijden. Er wer den sets tot 9 punten gespeeld. Mocht de stand na 2 sets 1-1 zijn, zou er een 3e beslissende set ge speeld worden. Na de 1ste ronde was bekend wie

de halve finales mocht gaan spelen.

Finales

Roel van Dijk/René Hanenberg en Henk/Thilda Leenders troffen elkaar in de halve finales daar waar ze vorig jaar nog de finale tegen elkaar speel den. Ditmaal waren Henk/Thilda Leenders degene die wisten te winnen. In de finale mochten ze het opnemen tegen twee andere oud-kampioenen, Stefan Donkers/Sander Kanters die op hun beurt Theo/Tiny Donkers uitgeschakeld hadden. Roel van Dijk/ René Hanenberg wisten in de troost finale te winnen van Theo/Tiny Donkers waarmee ze derde werden. Sander Kanters/Stefan Donkers (kampioen 2020) wisten in de finale na een beslis sende 3de set van Henk/Thilda Leenders te winnen en mochten zich wederom Jeu de Boules kampioen van Boerdonk noemen.

Sander en Stefan van harte gefeliciteerd met het kampioenschap! Tot volgend jaar!

Ierse avond bij D’n Brouwer

Op vrijdag 30 september is er weer een Irish Folk & Traditional Music Session bij d’n Brouwer in Maria heide. Het is Ierse avond waarbij iedereen zijn in strument mee mag nemen en lekker mee mag spe len met Ierse muziek. Bespeel je geen instrument? Geen probleem. Mee zingen, dansen en toekijken mag natuurlijk ook! Zou je wel eens willen weten wat ierse muziek is? Wandel dan eens binnen, de toegang is gratis en iedereen is welkom. We starten om 19.30 uur en eindigen rond ca 23.00 uur.

Music was my first love

Music was my first love, oftewel ‘meziek waar mun uurste liefde’ op z’n Errups gezegd. Dit lied werd vertolkt door John Miles, de man die bijna een jaar gele den overleed. Hij kijkt nu van bovenaf op ons neer, dus kun je bijna spreken van air-Miles. Maar vele ‘miles’ van hem vandaan, vindt over enkele weken een groots muziekspektakel plaats in Erp. En als je de ‘Liefde voor muziek’ hebt, zoals Raymond van het Groenewoud, dan weet je, dat er vele muziekliefhebbers op zo’n evenement af komen. En met zo’n FEST van REVIVALt niet te spotten. “Bende bè de band gewist?” vroegen ze zich vroeger wel eens af, als ze wisten , dat je uit was geweest. En als ze dan vroegen: “Waar ut skon gewist?”, kreeg je steevast het antwoord: “Tis mar wa de gewend bent.” Kortom een kwestie van ‘Durdauwen’ om zo veel mogelijk muziek te beluisteren. En, zoals ge zegd, er valt op het Revivalfest veel te beluisteren.

Muziek van vroeger voor de jeugd van toen en voor ‘De Jeugd van Tegenwoordig’. O.B.K., dat wil zeggen Ontzettend Belangrijke Klanken zullen ten gehore worden gebracht.

Helaas is dit muziekfeest (niet op het plein) enkele jaren uitgesteld, maar (coro)na enige vasthoudend heid gaat het uiteindelijk dan toch door. En ik heb me laten vertellen, dat dit wel eens tot in de late ‘blauwe uurtjes’ kan gaan duren. En met die blauwe uurtjes heeft de Erpse gemeenschap natuurlijk al veel ervaring opgedaan. Op de Voyss mails van die organisatoren bleken vele lovende recensieko’s in gesproken te zijn.

Tot slot zou ik willen zeggen, dat de gedachten en herinneringen van vroeger absoluut terug zullen komen bij dit muziekfeest voor de jeugd van vroe ger. Muziek, die in ‘Ons Dorp’ (hiermee bedoelende Erp, Keldonk en Boerdonk en niet ‘ons dorp’ van Wim Sonneveld) opnieuw tot leven komt.

Peetumke van Recensieko.

Theatershow met muziek Everly Brothers

Op vrijdag 7 oktober staat The Dutch Everly’s Tribu te Band in de Blauwe Kei. De voorstelling Bye Bye Love is een trip down memory lane met de onster felijke muziek van het beroemde rock-‘n-roll duo Don en Phil Everly. De voorstelling begint om 20.15 uur en vindt plaats in de Grote Zaal.

In de voorstelling kan het publiek genieten van vier topmuzikanten en close-harmony, ontroerende ballads en uptempo swing nummers. In Bye Bye Love komen alle hits zoals Bye Bye Love, Cathy’s Clown, Wake Up Little Susie en Lucille voorbij. Nummers vanaf de doorbraak van de broers Everly in 1957 tot het legendarische Reunion Concert in 1983.

Tickets voor The Dutch Everly’s Tribute Band zijn 29,- euro (inclusief een drankje) en zijn te reser veren via www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413342555 of aan de theaterkassa.

- 19

Boekel Sport VR2 - Boerdonk VR1 7-2

Programma

Zaterdag 01 oktober

Keldonk/Boerdonk Jo17-1 – Vorstenb. Jo17-1 14.30

Rood-wit Jo15-2 – Keldonk/Boerdonk Jo15-1 14.30

Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – V.O.W. Jo13-1 12.30

W.E.C. Mo13-1 – Keldonk/Boerdonk Mo13-1 11.30

Venhorst Jo11-1 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1 09.00

S.B.C. Jo10-6 – Keldonk/Boerdonk Jo10-1 09.00

Udi’19 JO9-6 – Keldonk/Boerdonk Jo9-1 09.00

Eli Jo8-1 – Keldonk/Boerdonk Jo8-1 09.15

Zondag 02 oktober

Elsendorp 1 - boerdonk1 14.30

Boerdonk 2 - Schijndel 6 11.00

Boerdonk 3 - Mierlo-hout 6 12.30

Boerdonk 4 - Gemert 11 10.30

Boerdonk VR1 - VOW VR2 11.00

R.K.S.V. BOERDONK clubpagina nr. 02

Boerdonk wint kraker van Keldonk

Het seizoen 2022-2023 is weer begonnen, met meteen de kraker Boerdonk – Keldonk op het programma. Een mooiere pot om te starten is er niet, tenminste als je wint. Het weer was goed, lekker wat volk langs het veld en op de ach tergrond de kermismuziek, die wel werd over stemd door het vuurwerk met de start van de wedstrijd.

Het was Boerdonk dat meteen vol gas gaf en Keldonk meteen vastzette rond hun stafschop gebied. Er moest ook wat recht gezet worden wat het vorige seizoen betrof. En de kansen kwamen er, Daan Dortmans op links en Tim v Alphen in de spits hadden er de mogelijkheden voor. Er werd bovendien niet slecht gespeeld door Boerdonk. De achterhoede stond vandaag als een huis, de twee centrale verdedigers Den nis v Rooi en Roel v Alphen voelden elkaar pri ma aan en de twee backs Joey vd Vossenberg en Luke vd Doelen waren in de meeste duellen hun tegenstander de baas. Er werd hard maar fair verdedigd, er kwam geen Keldonks muisje doorheen.

De voorsprong van Boerdonk kwam dan ook niet als een verrassing, wel het afstandsschot: een kleine 30 meter van Jordy v Schijndel, die iedereen verraste en de keeper van Keldonk nog het meeste 1-0. Was deze voorsprong met de rust groter geweest had dit niemand verbaasd, maar Boerdonk liet Keldonk in leven en zo bleef het te lang spannend. Keldonk begon ook steeds meer van zich af te bijten en kreeg ook

enkele kansjes om gelijk te maken. Even sloeg de vlam in de pan bij de spelers bij een kleine schermutseling maar na wat getrek en geduw werd het nooit echt onvriendelijk.

Keldonk bleef vertrouwen houden in een goede afloop. Zolang het maar 1-0 is kan het met een goede aanval zomaar een punt mee naar huis nemen, want Boerdonk bleef de kansen missen. Het was na een overtreding in het strafschopge bied op Daan Dortmans dat Roel v Alphen suc cesvol kon aanleggen voor de 2-0. Nu was het meeste verzet van Keldonk wel gebroken en kon de trainer wat rustiger ademhalen. De eerste 3 punten zijn binnen en heel belangrijk de 0 werd gehouden. En wat ook leuk is: Boerdonk had Keldonk weer eens verslagen en dat was ook weer een tijdje geleden. Volgende week naar Elsendorp, dan weten we wat deze overwinning echt waard is.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:
- 20 internet: www.rksvboerdonk.nl e-mail: info@rksvboerdonk.nl
Uitslagen Zondag 25 september Boerdonk 1 - Keldonk 1 2-0 SV de Braak 5 - Boerdonk 2 2-2 Boerdonk 4 - Mierlo Hout 9 1-7
Kaartavonden Er kan weer gekaart worden in de kantine. Houd de datums in de gaten in de Erpse krant • 11 en 25 oktober • 8, 22 en 29 november • 13 december • 3, 17 en 31 januari • 14 en 28 februari • 14 en 28 maart

Keldonkse luchtreinigers in Verdi-scholen

In 85 klaslokalen in deze regio komt een Keldonkse luchtreiniger te staan, geleverd door Femke van Zetten. “Zo’n reiniger verkleint de kans op besmettingen met corona en ver licht daarmee de zorgen van scholen.” van de redactie

Een luchtreiniger in een klas? Vertel: waarom?

“Dat heeft natuurlijk met corona te maken. Er was de afgelopen jaren veel uitval van leerkrachten. Soms werden hele klassen naar huis gestuurd, om dat er ook geen vervanging was. Dat heeft heel veel gedoe gegeven. Veel sores. Kostte ook klauwen met geld. En dus zijn veel scholen op zoek gegaan naar luchtreinigers.”

En toen kwamen ze bij jou uit?

“Nou … eerlijk gezegd: niet meteen. Scholenge meenschap Verdi had een paar reinigers staan, maar die bevielen niet. De filters moesten regelma tig worden vervangen. Dat kost handenvol geld. Daarop zijn ze verder gaan zoeken. En toen kwa

men ze bij mij uit. Ook omdat ik zelf al in gesprek was met de Antoniusschool in Keldonk.”

Wat maakt jouw reinigers anders?

“Het grootste verschil is dat je onze filters niet hoeft te vervangen, maar schoon kunt maken en dus kunt hergebruiken. Dat kan heel eenvoudig: met water en een borsteltje. Gewoon onder de kraan dus. Kost je een paar minuten. Meer niet. Je hoeft geen wiskunde gestudeerd te hebben om te begrij pen dat je dit veel geld kan besparen.”

Daarop hebben ze meteen 85 reinigers besteld?

“Haha … Nee hoor. Ik heb eerst gezegd: probeer er eens gewoon een. Dat hebben ze gedaan. Na een paar weken hebben we weer contact gehad. De school waar de Airdog reiniger stond, was enthou siast. Kinderen vertelden dat de lucht in de klas ‘lekkerder’ was. En er waren zelfs kinderen die het op was gevallen dat ze niet meer hoefden te niezen als ze de klas binnen kwamen lopen. En dat kan kloppen. Want wij maken de lucht schoon. Wij verwij deren stoffen en vuiltjes. Ook kin deren met hooikoorts, astma of een stoffenallergie hebben daardoor be wezen veel minder last van klachten als onze reinigers in de klas staan. In ieder geval: uiteindelijk kwam dus

die order voor 85 reinigers.”

Als het helpt om klachten te voorkomen, dan zul je het wel druk hebben, toch?

“Ja. Maar het is vooral nog veel prediken wat we doen. Dus: vertellen wat onze apparaten kunnen. Er is in ons land nog veel onbekendheid. In andere landen zijn ze al wat verder. In Duitsland bijvoor beeld krijgt een school subsidie op de aanschaf van een luchtreiniger. En in België heeft een professor onderzocht dat kinderen tot wel twaalf keer minder risico op besmetting hebben als de lucht wordt ge reinigd. In Nederland heeft de politiek het drukker met andere dingen dan schone lucht … Zal ik het zo maar netjes verwoorden ;-)”

Je doet dit sinds dit jaar met je eigen bedrijf, toch?

“Ja, met 247SchoneLucht.com Ik ben vier jaar ge leden gestopt met mijn bedrijf en ging toen mijn man Martin ondersteunen. Hij is importeur van de Airdogs voor de Benelux en werkt met agenten. Ik raakte zo enthousiast dat ik besloot om zelf zo’n agent te worden; en dan specifiek voor deze re gio. Dat bevalt me hartstikke goed. Het is zinvol en waardevol om te werken aan een schonere lucht. Dat doe ik trouwens niet alleen voor scholen, maar ook voor bedrijfsleven en particulieren. Maar zoals ik al zei: dat is vooral nog veel informatie geven. Veel praten ook. Gelukkig gaat me dat goed af ;-)”

Erthepe zoekt namen

Twee keer per week plaatst de fotowerkgroep van Heemkun dekring Erthepe een foto op de Facebookpagina van Erthepe. Foto’s waarvan geen of niet alle namen bekend zijn. Deze foto’s komen ook elke week in de Erpse Krant. Ken je personen op een foto? Weet je waar, wanneer en ter gelegenheid waarvan de foto

gemaakt is? Laat het ons dan weten! Het liefst via de Facebookpagina van Heemkundekring Erthepe.

Je kunt ook een bericht met het nummer van de foto en de namen van de personen bij het num mer op de foto naar erthepe@live.nl mailen of in de brievenbus van Erthepe stoppen (binnenplein Hertog Janplein 9).

Misschien heb je ook interesse in een van de andere activiteiten van Erthepe of wil je graag het werk van

de heemkundekring steunen. Word dan lid! Weet je niet wat de heemkundekring allemaal doet, kijk dan eens rond op de website van Erthepe: www. erthepe.nl

Twee foto’s die in week 38 op de Facebookpagina van Erthepe komen. Links foto 6712, rechts 8358. Gelieve het nummer van de foto te vermelden als u reageert op een foto.

- 21

Kleine Boodschappen

Een Kleine Boodschap opgeven: mail uw tekst naar info@erpsekrant.nl of geef de tekst af op Hofke 24. Tarief 10,- euro voor max. 20 woorden.

Muzieklessen

Piano, keyboard en diverse blaasinstrumenten.

Kom vrijblijvend kennismaken.

Jos Custers, 0413-211231, info@muziekleserp.nl

GEZOCHT:

Wij zijn op zoek naar o.a. audio/hifi, pickups, lp’s, reclameborden, neonverlichting, vintage en retro spullen. We betalen een eerlijke prijs en komen het graag bij u ophalen. WOODSTOCKSTORE.NL 06-22424531

Fietsservice Erp

Voor kleine en grote reparaties aan iedere fiets.

Fietsservice Erp: Mortelkes 9 (ingang achterom), T. 06 2730 3243

Openingstijden: di t/m vrij van 10.00 - 18.00 uur en zaterdag van 09.00- 16.00 uur

Van 24 september t/m 12 oktober gesloten

Iets te vieren? Het café of de buitenkokerij voor jezelf? Dat kan bij café Schansoord!

Voor info www.schansoord.nl Of bel 06-22376373

Marco van Leuken Bestratingen grondwerken mini-loader verhuur www.kei-goed.nl 06 – 20257848

FB Marco van Leuken Bestratingen

Interpunctie

Hoe ziet de buitenwereld ons?

Vroeger reageerde men vaak negatief: een schei ding en zéker een nieuwe liefde was egoïstisch. Je ‘hoorde’ voor de kinderen desnoods bij elkaar te blijven, maar als dat niet lukte, mocht je niet opnieuw verliefd worden. Behalve bij een overlijden van bijvoorbeeld de moeder (of vader), dan vond men het juist wél goed dat men de kinderen een nieuwe papa of mama gunde. Het had meer voordelen: de ver antwoordelijkheid voor de kinderen kon worden gedeeld, het was vaak financieel aantrekkelijker, en er leek minder te veranderen, voor de kinderen, want het leek op een ‘normaal’ gezin.

Het leek hetzelfde, maar het was anders Er veranderde wél veel voor de kinderen. Ik heb gehoord van een mevrouw die nog moest huilen omdat zij haar grote meisjeskamer moest afstaan aan haar 2 stiefbroertjes en er kwam een nieuwe man, die zij helemaal niet mocht.

Peter Delisse Tuinmachines tel. 06-12405311

Voor advies, verkoop, onderhoud en aanleg van:

• Tuinmachines

• Robotmaaiers (Robomow & Kress)

• Beregening

• Graszoden

• Bemesting

E-mail: info@peterdelissetuinmachines.nl

PASFOTOGEMAK

Maandag: 16:00 – 17:30 uur / 18:00 – 20:00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9:00 – 11:00 uur 16:00 – 17:30 uur / 18:00 – 20:00 uur

Zaterdag: 9:00 – 11:00 uur Cruijgenstraat 39 Erp. Zie ook: pasfotogemak.nl Of bel 06-50553098

Verwacht nestje Kanichen teckels (eind oktober) Altijd al gedroomd van zo’n viervoeter? Volg ons op insta onder de naam Biemanangel of mail naar nanvanengelen@gmail.com

Wegens omstandigheden te koop: Zeer nette compacte camper, slechts 6.00 mtr lang, met bed in de breedte. Kilometerstand 48.000. On derhoudsboekje aanwezig, bj 2007.

Vraagprijs 35.000,00 euro. APK tot 23-5-2023. Voor inlichtingen anjovdhh@gmail.com

Huissleutel gevonden

Op woensdag 21 september bij het fietspad van Prinseveld naar Muldersveld. Voor info: Koningsveld 48

Zaalvoetbal Erpo

Programma vrijdag 16 september

19:45 uur Munsters Motoren / Van Zutphen

- Agri-tec 20:30 uur BJC Tools - Bouwbedrijf Versteegden

21:15 uur Machinehandel van den Biggelaar - Schansoord / Baantreffers

Zie ook www.zve-erp.nl

Oud papier Erp West

In Erp haalt harmonie OBK op vrijdag 30 september vanaf 18.00 uur het oud papier in Erp West op. De volgende straten worden bezocht:

Ottenstraat, Melkerststraat, Empeldonk, Wethou der Donkersstraat, De Steen, Steengraaf, Rooyak ker, Twee Torenstraat, Erlicum, Aerschot, Klein Dorsent, Groot Dorsent, Morsenburg, Vlaskamp, Lourenshof, Hofke, Korstjaanshof, Voordijk, Vlaan dershof, Muldersveld, Lankveld, Jonkersveld, Prin seveld, Wijnveld, Heiveld, Nieuwveld, Kuijperveld, Landweerveld, Koningsveld.

Oud papier Buitengebied

Harmonie OBK haalt donderdag 06 oktobrer het oud papier in het buitengebied op ten zuiden van de N616. Het verzoek is om het papier om 9.30 uur gereed te hebben staan op een van de volgende inzamelpunten:

Jan van Dijk Vogelenzang 2; L. Brouwers De La ren 11a; H. vd Bergh Meerbosweg 25; Mevr. Koe nen Meerbosweg 9; H. vd Biggelaar Meerbosweg 6; Beekmans Hurkske (transport); W. vd Heijden Hurkske 9 (Franseweg); Henk Kanters

Nadelen maar ook voordelen Tegenwoordig wordt er veel gescheiden, en helaas zijn veel kinderen daarvan beslist de dupe. Maar niet elk kind heeft een onaardige stiefva der of -moeder, er zijn ook kinderen die elkaar juist vinden. Bijvoorbeeld het meisje dat bij haar stiefzusje veel begrip ontmoet over het gemis van haar vader.

Medelijden met kids, weinig begrip voor stief ouder

Toch zijn er nogal wat mensen die zeggen: die árme kinderen, toch … En helaas is dat nogal eens waar, maar lang niet altijd. En er wordt tegelijk weinig begrip getoond voor de stiefouder, die zijn best doet. De stiefvader die denkt: jouw kinderen vernielen mijn spullen, of: ze doen niks in huis. De stiefmoeder die zich niet op haar gemak voelt als de kinderen van haar partner komen. Pas als ze weer weg zijn kan zij rustig ademhalen.

Belangrijk voor kinderen

Het is voor de kinderen belangrijk, ook als hun ouder is overleden, dat zij loyaal mogen zijn naar hun overleden ouder. Bijvoorbeeld het contact opzoeken met de familie van die overleden ouder, foto’s uit het verleden bekijken. Op zoek naar je roots.

Belangrijk voor de stief/bonusouder

Voor stiefouders (bonusouders) is het belangrijk dat de natuurlijke ouder de opvoeding naar zich toetrekt, en de stiefouder ‘uit de wind’ houdt. En dan nog zal de stiefouder zich vaak eenzaam voe len bij feestjes van de familie van de natuurlijke ouder, omdat iedereen het nog steeds heeft over de ex-partner (die immers als moeder/vader) al zo lang bekend is in de familie.

Nellie Timmermans - Van de Kamp info@interpunctie.nl

- 22

Nieuwe kermiskoning in Boerdonk

Zondag 25 september werd traditiegetrouw het koningsschieten in Boerdonk georga niseerd. Door Stichting Algemeen Boerdonks belang en het koor ´Imagine´ werd een gezellig ochtend op touw gezet.

De dag begon met een mis in de St. Servatius kerk in Boerdonk. Hierna werd de ochtend officieel ge opend met de traditionele vendelgroet van het Onze Lieve Vrouwe en Catharine Gilde. Mensen konden zich vervolgens inschrijven voor deelname aan het kermiskoningsschieten: 53 deelnemers waagden een poging om de Kermiskoning van 2022 te worden. Dit alles vond plaats onder het

genot van een lekkere kop koffie en overheerlijke pannenkoeken.

Met het prachtige zonnige weer, was er een flinke opkomst en ontstond er al snel een gezellige sfeer.

Na een spannende, lange strijd tussen de deelne mers, werd eindelijk de vogel eraf geschoten. De eer ging uit naar Erwin van den Tillaar; hij mag het gehele jaar de eervolle titel van ´Kermiskoning 2022´ dragen. Het koningsschieten werd afgesloten met muziek van Tis marwadegewendbent en de kermis, waardoor de gezelligheid nog lang aanhield.

Stichting Algemeen Boerdonks Belang en het koor Imagine wil ie dereen bedanken voor hun mede werking, in het bijzonder Tismarwa degewendbent en het Onze Lieve Vrouwe en Catharina Gilde.

Dansen voor 50+

Zaterdag 01 oktober is er weer een dansavond voor 50+ . Houd je van ouderwets lekker foxtrot, tango’s en Engelse walsen of Line-dansen op muziek van toen en nu? Kom dan ook. De muziek wordt ver zorgd door DJ Toon. De avond is bij WijNu aan de Wilgenstraat 15 in Veghel en start om 19.30 uur. De entree is gratis.

Themadiner in Den Hazenpot

Het maandelijkse thema diner is op donderdag avond 13 oktober. Het wordt verzorgd door Gert Bouw culinaire catering en begint om half zes in Den Hazenpot. Dit keer wordt een herfstmenu aangeboden. Op het menu staan: Pompoensoep, Herfststoofpotje, Rode kool, Aardappelpuree, Ap pelmoes en een Perentoetje

De kosten voor het diner zijn 11,- euro. Aanmelden voor het herfstmenu kan tot maandag 10 oktober bij Anny en Cor Biemans, tel: 0492-464668 of 0626380612. De volgende data voor het avondeet punt zijn 17 november en 15 december, om alvast op de kalender te noteren.

Sint Servatius Erp

Antonius van Padua Keldonk Kerkberichten

Zondag 2 okt.: 27e zondag door het jaar

11.00 uur: jr. ged. Martien Hanenberg

Zondag 9 okt.: 28e zondag door het jaar

11.00 uur: jr. ged. Frans v. der Velden, echtg. Anna Maria, dochter Riky en schoonzoon Toon v. den Boom; overl. ouders Kusters-Verbruggen en ou ders Leijten–den Dekker en overl. familieleden; Piet Smits vw. zijn verj. en echtg. Nel Smits-Janssen

Uit de parochie

Attentie:

• Zondag 2 okt. 11.00 uur H. Mis met zang door Herenkoor.

• Zondag 9 okt. 11.00 uur H. Mis met volkszang.

• Zondag 16 okt. 11.00 uur H. Mis met volks zang.

• Zondag 23 okt. 11.00 uur H. Mis met zang door Herenkoor.

• Zondag 30 okt. Verzorgt Terpsichore de Vie ring van 11.00 uur met woord en zang.

Zondag 9 oktober

09.00 uur. Heilige Mis. Ouders Rooijackers en overleden familie; Willem en Leen van den Elsen – Coolen en Harrie van den Bergh; Christina van Lith vanwege verjaardag.

Zondag 23 oktober

09.00 uur. Heilige Mis. Piet en Marietje van Loon – Brugmans vanwege hun verjaardag; Toon van den Elsen.

KBO Bridge Instuif 2000

Uitslag maandag 26 september

Lijn A

1 Teun van de Tillaart & Gerjan Schouten 62,50%

2 Trees Dekkers & Jeanne Herben 58,33%

3 Anneke Jans & Maria Pepers 54,17%

4 Bert & Diny Kanters 52,60%

5 Toos Van Berlo & Jan Rijkers 51,56%

6 Peter van der Linden & Mieke Toebast 48,44%

6 Emelie Smeets & Jan van Verheijen 48,44%

Lijn B

1 Lenie Swinkels & Adriaan van de Tillart 59,35%

2 Jo de Wit & Riek Hurkmans 57,81%

3 Fien Rooijakkers & Mari van Berlo 54,69%

4 Mari van de Steen & Cor van de Berg 50,00%

5 Francien vd Weijer & Jeannie de Bever 49,48%

Heilige Servatius Boerdonk

Zondag 2 oktober

9.30 uur: Joke v.d. Elsen – v.d. Bergh v.w. haar ver jaardag Zang door het gemengd koor

Zondag 16 oktober

9.30 uur: Overleden ouders Geerts – v. Boekel v.w. verjaardag vader en sterfdag moeder en overleden familie

Vandaag is er een extra collecte voor Wereldmis siedag

Open dag in de VELT-tuin

De tuinen van VELT-Gemert, Heerlijck Hopveld zijn open op zondag 9 oktober van 14:00 -17:00 uur. Alweer 33 jaar geleden is deze biologische voor lichtingstuin van 3,5 hectare tuin ontwikkeld door vrijwilligers uit Gemert en daarbuiten. Vanaf 14.00 is er live muziek, kun je zelf pesto maken, zijn er rondleidingen, activiteiten voor kinderen en diver se proeverijen. Het adres is Hopveld 21 in Gemert. De entree is gratis.

- 23
- 24 woensdag 5 okt elektromonteur leerlingmonteur service monteur service engineer paneelbouwer calculator vacatures in 16:00-20:00 uur scan mij voor meer informatie software engineer hardware engineer projectleider projectcontroller assistent controller (afstudeer)stage boekel

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.