__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

49e jaargang | nr. 30 | 30 augustus 2018 Hofke 24, 5469 VA Erp | T 0413 - 21 00 00 info@erpsekrant.nl www.erpsekrant.nl

verschijnt wekelijks in Erp, Keldonk en Boerdonk

Vrijwilligers onderhouden openbaar groen Onderhouden van openbaar groen? In Keldonk zijn het voortaan een groep vrijwilligers die een deel van dat groen onderhouden. Donderdag tekenden drie partijen een overeenkomst voor het onderhoud van het groen in een deel van Keldonk. Dat waren wethouder Van Rooijen namens de gemeente, Wouter van Boggelen namens Dorpsraad Keldonk en Ad Peters als coördinator van de Vrijwilligerscentrale. Het onderhoud betreft het gebied dat wordt omsloten door Antoniusstraat, Pastoor Bogaertsstraat en Kampweg. De overeenkomst houdt in dat de Dorpsraad verantwoordelijk is voor het groenonderhoud. Vrijwil-

ligers van de Vrijwilligerscentrale van Keldonk gaan het groenonderhoud uitvoeren. Er zijn 3 groepen van ieder 8 vrijwilligers die om toerbeurten het onderhoud doen. Hierbij gaat het om werkzaamheden als schoonmaken van banken, ledigen van afvalbakken, het bestrijden van onkruid, snoeien en knippen, verwijderen van zwerfvuil en het ruimen van blad. Wethouder van Rooijen: “Als gemeente steunen wij dit soort initiatieven. Keldonk is een heel mooi voorbeeld van ‘samen doen‘ dat we verder willen uitrollen in de overige kernen van Meierijstad.” Sociale contacten De Dorpsraad gaat er vanuit dat onder de inwoners van de kern, een meer ‘wij samen verantwoordelijk’ gevoel ontstaat en dat mensen zich ook individueel in gaan zetten voor een goed onderhouden kern in Keldonk.

Online backup zonder problemen? Tipcon: uw partner in automatisering t 0413 70 09 70 / info@tipcon.nl / www.tipcon.nl

Open dag Japara Zorgboerderij Japara viert het 10-jarig bestaan met een open dag op zaterdag 8 september. Iedereen is die dag van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur. Tijdens de open dag krijg je een beeld van hoe de zorg er op de zorgboerderij aan het Hurkske 8 aan toe gaat, zowel binnen (met onder meer de creatieve ruimte, de snoezelkamer en de kamer met het muziekwaterbed) als buiten (met de tuinen en dieren, waarbij volop demonstraties zijn, zoals die met de ezels).

Rol gemeente De gemeente faciliteert de vrijwilligers door het schoffelvuil op te ruimen en gereedschap beschikbaar te stellen. Het bedrag dat de gemeente bespaart door vrijwilligers in te zetten in plaats van het inhuren van een aannemer, komt ten goede aan de Dorpsraad. Deze gaat dit bedrag investeren in andere voorzieningen in het openbaar gebied.

P5 Mental Theo komt naar Boerdonk

P11 Henk Loeffen tapt beste biertje van de regio

P13 ‘Ik wil de prachtige kanten van ons vak laten zien’


6

9

2

3

7

8

1

5 8 3

4

9

5

3

6

2

4

5

6

5

1

8

5

8

9

8

2

2

1

3

7

1

8

9

5

2

7

7

5

6

4

7

2

5

3

1

9

3

5

1

6

3

4

Tot uw dienst Politie, brandweer, ambulance 112 Huisartspraktijk Erp 0413 - 211450 Avond/Nacht/weekenddienst: 0900-8860 Vivaan, Ouderenwerk 0413 - 36 73 09 Kraamzorg VDA 088 - 11 67 900. Welkom Kraamzorg 0900 - 22 000 66 (lokaal tarief) Gemeenschapshuizen Ter Aa, Erp, tel. 0413 - 304455 ‘t Span, Keldonk, tel. 0413 - 213536 Den Hazenpot, Boerdonk, tel. 0492 - 465530 Peuterspeelzaal ‘t Uilenestje, De Trommel Maandag : 08.45 - 11.15 uur Dinsdag : 13.15 - 15.45 uur Woensdag : 08.45 - 11.15 uur Vrijdag : 08.45 - 11.15 uur Tel. 06-31679405 (voor inschrijfformulieren) KBO Ouderenadviseurs Ine Vermunt – Hendrikx, 0413 – 211927 Dhr. Wim van Asseldonk, 0413 – 211351 Dhr. Cor Biemans, 0492 – 464668 KBO Helpt In het Raadhuis aan het Hertog Janplein is elke dinsdag van 14.00-15.00 uur een Informatiepunt voor leden van de KBO in Erp, Keldonk en Boerdonk. Het informatiepunt bestaat uit Ine Vermunt, Noud de Bijl, Ine van Vugt, Bernadette Habraken en Rina van den Elsen.

3

8 1 9

6

9

3

8

9

6

7

1

2

5 8

4 1

4

6

1

5

3

1

6

8 7

3

4

8

5

3

3

7

2

9

1

7

9

4

6

5

4

4

6 5

2

6

5

7

2

9

5

6

9

1 4

3

6

7

3

9

4

-2

9

8

4 1

1 7

3

8

7

9 7

6

2

8

8

2

1

5

7

3

4

Prikpost Erp - Simeonshof Dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.00 - 9.30 uur BrabantZorg Thuiszorg Sint Petrus Klantenservice: 0412 - 622678 of 06 - 12890682. Thuiszorg Pantein, team De Vonders 07.00-23.00 06- 57778271 | 23.00-07.00 0900-8803

Bibliotheek Erp Maandag 14.00 - 19.00 Woensdag 14.00 - 17.00 Vrijdag 14.00 - 17.00 Zaterdag 10.00 - 12.00 Bibliotheek / Mediatheek Keldonk Maandag 18.30 tot 19.30 Woensdag 09.00 - 10.30 Bibliotheek Boerdonk Maandag 9.00 - 10.00 Donderdag 14.30 tot 16.00 en 18.00 - 19.00

Nationale Vereniging De Zonnebloem Secretariaat: A van Dongen, Pentelstraat 20, 5469 BH,Erp Tel: 0413-212304 secretariszonnebloemekb@gmail.com

Pastorie

AED’s zijn op de volgende locaties • Assurantiekantoor Relou, Hertog Janplein • Tennispark Hertog Jan, Watermolenweg 5 • Fransen Gerrits, Hoogven 16 • Huisartsenpraktijk Erp, Schansoord 13 • Ter Aa, Den Uil 1 • Rooijakker • Simeonshof • Den Hazenpot, Past.v. Schijndelstraat 37 • Kantine RKSV Boerdonk, Veerstraat 7 • Coxsebaan 18 in Boerdonk. • Boerdonksedijk 22 in Keldonk • Kantine RKVV Keldonk, Kampweg 13 • John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40 Keldonk. • Verhoeven Ontwerpburo, Oudestraat 2 Keldonk • Hool 48, Keldonk • Het Lijnt 6, Keldonk

Zorg en Welzijn Keldonk

Rooms-Kath Pastorie H Servatius Erp 211415 Rooms-Kath Pastorie H Antonius Keldonk 211515 0413 – 206180

Openingstijden Rabobank Raadhuis Erp

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur. Voor info, bel (0413) 219 219

Colofon De Erpse Krant verschijnt in een oplage van 2.940 exemplaren in Erp, Keldonk en Boerdonk. Voor redactionele of commerciële informatie kunt u contact opnemen met de redactie op tel. 0413 - 21 00 00, Hofke 24, 5469 VA Erp. Artikelen en advertenties graag uiterlijk maandag 12.00 uur inleveren via info@erpsekrant.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Het rekeningnummer van de Erpse Krant is NL95 RABO 0114 6080 16


Start seizoen voor Heemkundekring Erthepe Op 1 september a.s. is de zomersluiting voor Heemkundekring Erthepe voorbij. U bent dan weer van harte welkom in het Raadhuis tijdens de normale openingstijden op maandag- en donderdagavond en dinsdagmiddag. In het nieuwe seizoen staan, zoals u van Erthepe gewend bent, weer veel activiteiten gepland. Twee activiteiten springen er uit. Op 10 en 11 november besteden we veel aandacht aan 55 jaar Uilen van Empeldonk. Rond die datum houden we

in samenwerking met de carnavalsvereniging een tentoonstelling en een filmavond. Tijdens de zomermaanden zijn veel betrokkenen geïnterviewd om de geschiedenis van de Uilen van Empeldonk vast te leggen, een vereniging die een grote rol heeft gespeeld in de Erpse samenleving vanaf de jaren ’60. In de maanden april en mei van 2019 staat de geschiedenis van de Erpse jeugdverenigingen na 1945 centraal. U kent ze vast nog wel: de RKJB, KPJ, de Jonge Garde, de KMG, de Bosbeertjes en Jong Nederland. Er zijn ongetwijfeld nog jeugdverenigingen die we vergeten te noemen. Want er werd in Erp, Keldonk en Boerdonk in de tweede helft van de 20ste eeuw van alles georganiseerd om de jon-

geren op een zinvolle manier bezig te houden. Was u lid van een van die verenigingen en hebt nu nog foto’s, documenten en andere materialen, neem dan contact op met het secretariaat van Erthepe (secretariaat@erthepe.nl) of loop tijdens de openingstijden even binnen in de heemkamer. Er staat nog veel meer op het programma in het nieuwe seizoen. Volgende week krijgt u in de Erpse Krant meer informatie over de deelname aan de Open Monumentendagen op zondagmiddag 9 september. Op 13 en 14 oktober aanstaande neemt de archeologische werkgroep deel aan de Nationale Archeologiedagen. Teveel om alles hier op te noemen. Daarom verschijnt er begin september een folder met een overzicht van de activiteiten van Heemkundekring Erthepe in het seizoen 20182019. Daarin leest u meer. Maar we houden u ook op de hoogte in de Erpse Krant.

Jeroen

Het centrale thema van Erthepe in het seizoen 2018-2019: Jeugdverenigingen na 1945. Hier een foto van de KPJ van Boerdonk tijdens een regionale kringdag.

Kappen

De afgelopen week hebben verschillende mensen me gevraagd of de Erpse Krant blijft bestaan, nu die niet meer gedrukt kan worden door Jan van Lankveld. Ik kijk ze dan aan, laat heel even een stilte vallen, en neem ze in mijn antwoord mee terug in de tijd. Naar de tijd dat ik voetballer was. Alle trainers, zonder uitzondering, dachten dat ik een verdediger was. Ik wist wel beter. Ik was aanvaller. Geen goede, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik voelde me een aanvaller en gedroeg me ook zo. Dus als ik dan achterin de bal had en de tegenstander op me af kwam lopen, dan liet ik hem even in de waan dat ik naar links ging en dan ineens – hop – kapte ik de bal de andere kant op. Tegenstander op het verkeerde been. Lukte altijd. Nou ja, bijna altijd. Heerlijk, vond ik dat. ‘Leer dat kappen nu eens af’, zeiden de trainers tegen me. ‘Levensgevaarlijk wat jij doet. En dat niet alleen: je bezorgt me iedere keer een hartverzakking’, foeterde een van die betweters een keer tegen me. Na deze woorden houd ik heel even stil, zodat het verhaal in kan dalen.

‘We maken nu een sprongetje in de tijd’, vervolg ik dan. En dan neem ik ze mee naar de afgelopen twee weken. Naar onze badkamer. Die eerste week. Met zijn tweeën, ons pap en ik, hebben we ons een dag opgesloten in ons washok, waar nog geen raam in zat. Een lange dag lang hebben we als een dolle gekapt. Alle tegels van de wand. De knoeperharde vloer eruit. De tussenmuur eruit. Douche ook. Het beton onder die douche. Zo ongeveer alles wat vast zat, hebben we los gekapt. Met brute kracht, hamer en een paar kapstokken (waarvan ik later leerde dat ze die beitels noemen!). Ik heb die dag zoveel vocht verloren dat ik me voor kon stellen hoe mijn gazon zich deze zomer gevoeld moet hebben. Waren we na die dag klaar? Nee. Want toen kwamen de loodgieter en elektricien; onze trainers zeg maar, die ons vertellen wat we moeten doen. Met krijt tekenden ze de ‘looplijnen’ uit die wij in de muur vrij moesten kappen. En dus sloten we ons nog een dag op in onze ‘kapsalon’ om sleuven, kanalen en gaten te frezen en kappen. Inmiddels ligt er een bodempje gruis

in mijn maag, komt er nog steeds stof uit mijn linkeroor als je in mijn rechteroor blaast en lijkt het stiefgrijs zich permanent in mijn haar te hebben genesteld (dat ik voor het eerst wel ‘kapsel’ mag noemen!). Degene die me de vraag stelden of de Erpse Krant blijft bestaan, kijken me intussen verward aan. En ik zie aan hen dat ze zich afvragen of het wel allemaal goed met me gaat; of het me niet naar de kap is gestegen allemaal. ‘Waarom ik dit verhaal vertel’, zeg ik daarom; en ik laat weer even een diepe stilte vallen. ‘Ooit vond ik het heerlijk om te kappen. Als voetballer. Intussen weet ik één ding zeker: ik kap voorlopig niks meer; ook niet of zeker niet met de Erpse Krant …’

Jeroen Vissers jeroen@erpsekrant.nl

-3


HOVENIERSBEDRIJF P. VAN LOON Een nieuwe tuin nodig? Onderhoud? Wilt u advies of enkele aanpassingen?

MENU PROVENCE Proeverij van tomatensoep, gamba’s pil pil en ham & meloen Of Combinatie van gerookte zalmfilet, crevettes, granny smit appel en citrus Of Zachte soep van Dijonmosterd met knoflookbrood OF Frisse salade met mozzarella, tomaat, Parmaham en basilicum *** Gegrilde black angus steak met pepersaus Of Gebakken zeebaarsfilet met geroosterde tomaat, pistou en pijnboompitten Of Grillade van hoen, varkenshaas, runderfilet en merquezworstje met honing tijmsaus Of Gebakken scholfilet met gamba’s, jus van soja, limoen en bosui *** Romanoff –aardbeien, vanille ijs, aardbeienroom en merinque Of

Witte chocoladeparfait, frambozenkletskop en slagroom Of Selectie van Franse kazen

€ 24,50 Bekijk de uitgebreide a la carte kaart op onze website Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005, www.portedeprovence.nl -4

Neem gerust eens contact op! Kerisakkerstraat 14, 5469 AB Erp • T 0413 - 21 38 67 M 06 - 51119662 • E info@hovenier-paulvanloon.nl www.hovenier-paulvanloon.nl

Helaas, er komt een einde aan de tijd met u ... Maar niet zonder u nog een keer uitgebreid te bedanken. Dat doen we bij deze: juni, juli en augustus, keibedankt. Op naar de r in de maand!

Rijbeemd 7, Erp | t 0413 - 211 902 w www.autobedrijfpepers.nl Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur open. Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.


Boerdonk Barst Los met Mental Theo! Boerdonk barst weer los. En hoe dit jaar! Speciaal voor de 20e jubileum editie van Trekkertrek Boerdonk komen Proost! en Mental Theo naar Boerdonk! Op zaterdag 29 september staan deze twee topacts klaar om de twee feesttenten in Boerdonk op zijn kop te zetten. Mental Theo, wie kent hem niet?! Zijn muzikale doorbraak kwam samen met Charly Lownoise en zijn grootste hits waren ‘Wonderfull Days’ en ‘Stars’! Wereldwijd werden er miljoenen plaatjes verkocht! Mental Theo heeft in al die jaren kennis gemaakt met diverse kleine en grote podia in binnen- en buitenland. Zo stond hij al op festivals als Nature One, Mayday, Defqon.1, Tomorrowland (BE) en Emporium en nu dus ook Boerdonk Barst Los!

open en voor de entree hoef je het ook niet te laten: Proost!, Mental Theo, DJ Jimmy, Zanger Maus en Ivo van Rossum voor maar 7,50 euro in de voorverkoop! Toegang vanaf 16 jaar - geen alcohol onder de 18. Entree: 8,50 euro aan de kassa of 7,50 euro via www.trekkertrekboerdonk.nl Tijd: 20.30 uur tot 01.00 uur Waar: Evenemententerrein Cox, Coxsebaan Boerdonk

Zoals zoveel vaders maak ik vaak flauwe grappen. Voornamelijk woordgrappen. Ik moet ze wel als flauw omschrijven als ik de blikken en reacties moet geloven die ik van mijn meiden toegeworpen krijg. Het is niet hun humor zeggen ze dan. En ik snap hun humor niet. Ik ben in hun ogen al te oud daarvoor. Zo plaatste één van mijn dochters een foto op de gezinsapp dat ik als 50 plusser al een seniorenpas aan kan vragen. In theorie kan dat, maar ik zie me dat nog niet doen. Ik voel me daarvoor nog veel te jong al kan het zijn dat ik daardoor toch enkele voordeeltjes misloop. Maar dat is wel hun humoristische reactie op die van mij. Als vader probeer ik mijn kinderen mijn eigen normen en waarden bij te brengen. Maar dan wel met de wetenschap dat die goed zijn. Ook andere dingen probeer je ze te leren. Zoals mijn humor. Ik sta dan ook bij mijn dochters bekend om mijn flauwe humor. Het streelt me dan toch enigszins als ik merk dat ze me vaak met exact dezelfde flauwe grapjes terug proberen te pakken. Papa’s humor noemen ze dat dan. Alsof ze er niets aan kunnen doen. Het is hen door mij aangeleerd.

100% feest En dan Proost! Dit is een jonge, energieke 6-koppige band die niet alleen muzikaal, maar ook op het podium voor 100% feest garant staat. Vol passie staat Proost! elk optreden weer klaar om de tent eens flink op zijn kop te zetten. De dame en heren van Proost! leggen de lat op astronomische hoogte! Oergezellige feestavond Samen met DJ Jimmy, Zanger Maus en Ivo van Rossum gaat Boerdonk Barst Los weer terug naar het beproefde concept, een oergezellige avond feest met goede muziek! De tent gaat vanaf 20.30 uur

20e editie Trekkertrek Boerdonk Na de succesvolle editie vorig jaar, met een wat druilige zaterdag, maar stralende zondag en een bezoekersaantal van ruim 3.500 mensen, hoopt de organisatie van Trekkertrek Boerdonk ook dit jaar weer een prachtig evenement neer te zetten.

Theo | Humor

Het weekend staat bol van de activiteiten en spektakel! Er is een compleet programma voor jong en oud, zodat iedereen een onvergetelijk weekend kan beleven. Met twee professionele kleibanen staat Trekkertrek Boerdonk wederom garant voor nog professionelere deelnemers die dit jaar weer voor veel spektakel zorgen in diverse sportklassen. Dit jaar zijn ook de Carpullers van de partij en sluiten de VTN Trucks de zondag traditie getrouw af!

Mijn vrouw doet daarin niet mee. Die was dan ook al volwassen toen ik haar leerde kennen. Mijn soort humor is niet op haar overgeslagen. Maar toch kan ze soms verrassend grappig uit de hoek komen. Niet letterlijk natuurlijk. En tot haar eigen verbazing zelfs. En dan lijkt het ook nog eens op mijn humor. Dus toch ook mijn flauwe humor. Hoe komt het namelijk over als ze in een restaurant bij het bekijken van de menukaart aan de serveerster vraagt wat er in het verrassingsmenu zit?

Theo Pepers

theo@erpsekrant.nl

Naast de wedstrijden is er een groot speelparadijs, waarin de kleintjes niets te kort komen. Op zaterdag is er na de wedstrijd het bekende muziekspektakel Boerdonk Barst Los met dit jaar niemand minder dan Proost! en Mental Theo die de tent volledig plat spelen. Een geweldige avond waarmee de eerste dag wordt afgesloten. Op zondag zal de avond nog lang doorgaan met volop muziek in de tent. Tot ziens op Trekkertrek Boerdonk op zaterdag 29 en zondag 30 september! Entree 7,50 euro via de website en 8,50 euro aan de kassa. (Kinderen tot 1,50 meter gratis)

-5


-6


Cornelius Stichting Boerdonk ontvangt 1.050 euro Kleindierenvereniging KSV Oost-Brabant houdt op te bestaan. Tijdens de laatste vergadering afgelopen zaterdag in het Boerenbondsmuseum in Gemert werd de kas verdeeld over meerdere goede doelen. Door de vergrijzing en de vele regelgeving werd het steeds moeilijker om de club draaiende houden. Neem dan nog de vogelgriep en het konijnenvirus die regelmatig de kop opstaken, waardoor tentoonstellingen niet door konden gaan. Daardoor hebben de leden besloten om er mee te stoppen. Er stond nog een mooi bedrag op de rekening van de club. De leden mochten goede doelen aandragen en met een puntensysteem werd het geld verdeeld onder 10 goede doelen. Eén van deze doelen is de Cornelius stichting Boerdonk, die 1.050 euro kreeg van de kippenclub. Antoon vd Vossenberg, die lid is van KSV Oost-Brabant, nam de cheque in ontvangst voor de Cornelius stichting. Zo ging er 100 euro naar het Boerenbondsmuseum,

200 euro naar de keskes uit Handel/Gemert, 300 euro naar kinderboerderij ORO in Deurne, 750 euro naar De Specht in Handel, 850 naar Freekenia en 1.050 euro naar de Cornelius stichting in Boerdonk. Ook ging er 1.400 euro naar het Diabetes Fonds, 1.550 euro naar kinderboerderij het Weverkeshof te Nuenen en 2.000 euro naar kleindierenvereniging PSWV Liessel. Aan dierenpark ’t Regter Eind uit beek en Donk, wat de laatste jaren ons thuishonk was en waar onder meer de ledenvergaderingen en lezingen werden gehouden, werd liefst 3.800 euro geschonken. Ondanks dat we met de vereniging stoppen kunnen we andere verenigingen blij maken met het geld. Onder het genot van een borreltje werd er nog lekker lang na gebuurt en zo hoort het eigenlijk ook over onze dieren. KSV Oost-Brabant bedankt de vele leden en vrijwilligers, die bijna 70 jaar de vereniging mee draaiende hebben gehouden. KSV Oost-Brabant, een vereniging om trots op te zijn.

Interpunctie

Durf ik je wel te vertrouwen? Margo was gescheiden nadat ze door haar ex-man regelmatig bedrogen was. Hun huwelijk hing van leugens aan elkaar. Andere vrouwen, maar ook oneerlijkheid over financiële zaken, ze had het allemaal meegemaakt. Nooit meer een andere man, had ze gedacht. Totdat ze Marcel tegen kwam. Een alleraardigste man, niet overdreven aantrekkelijk maar wel gevoelig met ook aandacht voor haar kinderen, in vele opzichten de tegenpool van haar ex-man. Marcel had ook een huwelijk achter de rug, zijn kinderen waren al uit huis en hij had een goed contact met ze. Hij had in de loop der tijd wat vriendinnen gehad, met wie hij ook steeds best nog goed kon opschieten. Maar hij was dol op Margo. Hij kende haar nu bijna 2 jaar en voelde zich volledig vertrouwd met haar. Hij was altijd eerlijk geweest over zijn vriendinnen, en regelmatig kwamen ze samen nog een van zijn ex-vriendinnen tegen. Soms praatte hij een tijdje met ze, soms werd er alleen gezwaaid. Hij merkte aan Margo dat zij dit vervelend vond. Ze vroeg dan hoe het zat, of hij mogelijk toch nog iets voor hen voelde, en kon dan soms lang door blijven vragen. Zelfs zo lang dat hij korzelig ging reageren. Het zelfvertrouwen van Margo had een flinke deuk gehad vanwege het bedrog van haar exman. Hoewel ze zelf dacht dat ze dit verwerkt had, was ze extreem gevoelig voor mogelijke andere vrouwen die op de loer lagen. Hoewel ze enkele keren stiekem in zijn telefoon had gekeken en daar geen gekke dingen had aangetroffen, bleef ze angstig dat ook hij jaar uiteindelijk zou bedriegen.

Restaurant Veerhuis stopt per direct Restaurant Het Veerhuis stopt ermee. Dat maakte eigenaar Ronald van Thiel afgelopen dinsdag bekend. Aanleiding is het feit dat de N279 verbreed zal gaan worden, waardoor enkele panden figuurlijk en letterlijk in de weg komen te staan: “We

wisten dat we op korte termijn weg moesten. Als bedrijf heb je met personeel en contracten te maken. In overleg met Bavaria hebben we daarom besloten het pand nu te verkopen en de exploitatie per direct te beëindigen.” Wat Van Thiel zelf gaat doen, weet hij nog niet: “Eerst herstellen van mijn vierde hernia-operatie. Daarna kijk ik verder. Het is jammer. Ik heb elf jaar met heel veel plezier in Boerdonk gewerkt. Mooi dorp. Mooi restaurant. Maar het is tijd voor een volgende stap, die voor mij natuurlijk niet zo abrupt is als hij nu misschien overkomt. De plannen liggen er al langer. We wisten dat dit er een keer van zou gaan komen. De provincie heeft het pand nu gekocht. Rest mij om alle mensen te bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen 11 jaar …”

In dit geval was één gesprek met hen samen voldoende om weer vertrouwen te leren opbouwen, soms is de angst voor bedrog zo ernstig, dat psychotherapie een beter alternatief is. Maar het loont de moeite om te investeren in je toekomst, want ook als je 50 bent, kun je nog vele jaren profijt hebben van een fijne relatie.

Nellie Timmermans - Van de Kamp

info@interpunctie.nl

Je nieuwe zonnebril? Ook die koop je in Erp, toch? Noud Optiek - Zien en Horen

210153

Di t/m Vrij open tot 19.00 u. Op Zat. tot 16.00 u.

-7


Vlees van Slagerij Van den Tillaart. Vers. En dat proef je...

onze weekaanbiedingen maandag 3 t/m zaterdag 8 september

4 Hamburgers + 4 Barbecueworsten Samen

6,

2,

40

Grillworst + Boterhamworst 2 x 100 gram

79

Per stuk

45

Ovenschotel €

500 gram

4, 5,

98

Sleetje Sateetje

Hertog Janplein 17 5469 BJ Erp, Tel. 0413 - 211593 www.slagerijwimvandentillaart.nl

Wij zijn met sPoeD op zoek naar:

Bezorg(st)ers voor het

gemerts Nieuwsblad in erP

Minimaal 13 jaar. Goede verdiensten. Ben jij geïnteresseerd? Bel dan tijdens kantooruren naar Gemert Media BV en vraag naar Jacqueline of Thea: 0492-371111 of mail naar: bezorging@ gemertsnieuwsblad.nl -8

Ben jij die horecatopper die wij zoeken? Wij zoeken versterking in ons team, met name iemand die helpt in de keuken. Heb jij ervaring met het bereiden van lunches en met het verwerken en bewaren van producten? Dan zoeken wij jou! Je werkt in de weekenden en doordeweeks. Je zult dus redelijk flexicbel moeten zijn, al gaat het aantal uren dat je werkt altijd in goed overleg. Zin om in ons leuke team te komen werken? Stuur vandaag nog een mail met cv naar info@deboswachtererp.nl ter attentie van Theresia van Gennip.


Bewonersavond over woonwensen Keldonk goed bezocht Woensdag 22 augustus was het al vroeg druk in 't Span voor de bewonersavond woonwensen Keldonk. Logisch, want het beloofde een belangrijke dag voor de woningbehoefte van ons dorp te worden. Dorpsraad Keldonk en Gemeente Meierijstad gingen in gesprek met inwoners van Keldonk of geïnteresseerden om in Keldonk te gaan wonen. Dit om samen te bekijken wat de behoefte nu al is én wat de behoefte in de komende jaren zal worden. Met 58 aanmeldingen en een nog grotere opkomst is de opzet al geslaagd te noemen. Dat geeft al aan dat wonen in Keldonk een zeer belangrijk onderwerp is. Naast informatie brengen, konden de deelnemers ook informatie halen tijdens de avond. De gemeente gaf een toelichting op de herijking van het woningbouwprogramma. En ook woningcorporatie Area en de Rabobank waren aanwezig om alle woonvragen te beantwoorden. Ondertussen werd in 2 sessies in groepen aan 4 tafels gediscussieerd over ieders woonwensen en wat

Natuurlijk Erp

daarvoor nodig moet zijn om die te realiseren. Vragenlijst Het belangrijkste deel van de avond was gereserveerd voor het invullen van de 'vragenlijst woningbehoefte Keldonk'. Alle bezoekers zijn in de mogelijkheid gesteld om die vragenlijst te bespreken en in te vullen. Uit al die ingevulde vragenlijsten hopen de dorpsraad en de gemeente een goede Woningbehoefte kunnen halen. Indien u niet in de gelegenheid bent geweest om op de 22-08 naar de bewonersavond te komen, kunt u alsnog uw woonwensen kenbaar maken. Kijk daarvoor op Keldonk.nl.

Namens Stichting Dorpsraad Keldonk en Gemeente Meierijstad, dank aan alle deelnemers aan de bewonersavond voor jullie bijdrage. En dank aan allen die de vragenlijst heeft ingevuld of nog gaat invullen. Het is voor u en voor uw toekomst in Keldonk.

Op Keldonk.nl vindt u meer informatie over dit onderzoek. Onder andere hoe u nu nog de vragenlijst kunt invullen en waar u hem kan inleveren. En verder ook waarom dit onderzoek zo belangrijk is en een eerste conclusie.

Kolibrievlinder

Insecten Er is de laatste tijd nogal wat te doen over de afname van insecten. Het aantal soorten en het aantal exemplaren per soort loopt schrikbarend terug. In het Brabants Dagblad van dinsdag 21 augustus nog een heel verhaal met als kop ‘Kijk verder dan die irritante wespen rondom je terrastafeltje’ als slot van een serie van 7 artikelen. Natuurlijk wordt ingegaan op het nut van insecten. Het nut voor ons (vaak de eerste vraag die schijnt op te komen) en het nut in en voor de natuur. Zelden wordt gekeken naar of gesproken over insecten als unieke levende wezens met een vergelijkbaar ‘bestaansrecht’ als alle andere schepselen, de mens incluis. Het ‘nut’ of ‘belang’ van een vlieg, een vlinder, een kevertje als eigen, specifieke levensvormen, die voor ons nog zo veel geheimen hebben.

ring dan betreft het meestal vlinders. En dan heb ik het niet over de rupsen, want daarvan deugt dan heel veel weer niet. Maar dan bedoel ik de volwassen vlinders. Die vaak kleurrijke verschijningen, die zo elegant en behendig kunnen vliegen. Om jaloers op te worden. Maar ook het aantal vlinders is sterk achteruit gegaan. In natuurkringen wordt er geijverd om terreinen geschikt(er) te maken voor vlinders. Bermen, akkerranden en de eigen tuin via bescheiden ingrepen vlindervriendelijk inrichten. Dat kan door het inzaaien van bepaalde kruidenmengsels. Maar ook een aantal cultuurplanten – met vaak grotere bloemen en dus volgens velen meer passend in een siertuin – is geschikt als vlinderlokker. Naast de bekende vlinderstuik (Buddleja) zijn dat onder meer ook de floxen.

Vlinders in de tuin Als insecten mogen rekenen op een brede waarde-

Opvallende, schitterende verschijning Van mevrouw Anja Kerkhof ontving ik een mailtje

en enkele foto’s van een opmerkelijke verschijning in haar tuin. Op de floxen. De kolibrievlinder. Een prachtige soort die dit jaar wel wat vaker wordt waargenomen. Zelf zag ik enkele exemplaren aan de Vlaandershof op rijk bloeiende en geurende lavendel. Een van de foto’s gaat hierbij. Een mooie opname omdat de vleugels compleet zichtbaar zijn. Dat is best bijzonder. De kolibrievlinder bezoekt namelijk bloemen zonder er op te landen. De razendsnelle – kolibriesnelle – vleugelslag stelt deze vlinder in staat om stil te staan in de lucht en dan met de heel lange roltong uit de bloem nectar op te zuigen. Dag-actieve nachtvlinder De kolibrievlinder is een trekvlinder. Hij behoort tot de pijlstaartvlinders (de rupsen hebben een pijlvormig uitsteeksel op het achterlijf), maar is als nachtvlinder dag-actief. De voorvleugels van de kolibrievlinder zijn bruingrijs met enkele donkere banden. De achtervleugels zijn opvallend oranjegeel (hier als de lichter gekleurde ‘oksels’ op de foto). Het achterlijf heeft aan de zijkanten witte haarvlekken. De achterlijfspunt bestaat uit een afgeplatte, zwarte haarborstel. Kenmerken die op bijgaande foto te zien zijn, maar die u nog beter kunt waarnemen als u zo’n prachtig beest in de eigen tuin waarneemt. En dan in kleur!

Door Rini Kerstens natuurlijk@erpsekrant.nl

-9


MUZIEKLES in ERP Wetenschappelijk bewezen: Muziek maken is goed voor hersenen en motoriek.

Voor jong en oud!

PrivĂŠ-les, kleinschalig en met individuele aandacht voor de leerling en toch niet duur! Flexibele lestijden zijn mogelijk. Ook eventueel les aan huis. Piano, keyboard, saxofoon, trompet, bariton, trombone en blokfluit. Speciale basiscursus voor kinderen van groep 4 en 5. Maak gerust vrijblijvend een afspraak voor gratis persoonlijk advies en proefles. Jos Custers 0413-211231 - info@muziekleserp.nl

www.muziekleserp.nl

- 10


De Zevensprong: Henk Loeffen

Interieurstylist nodig?

Zo’n dertig kandidaten deden zondag mee aan de biertapwedstrijd in ’t Stulpke in Uden. En wie tapte er in de ogen van de 3-koppige jury het lekkerste pilsje? Henk Loeffen, de beheerder van ter Aa. Gefeliciteerd Henk, wat moet je doen om eerste te worden? Waar let de jury dan op? Om eerste te worden moet je per onderdeel de benodigde aantal punten halen. De jury let bijvoorbeeld op een goede voorbereiding aan de bar, het spoelen van de glazen en het tappen van het bier. Eén jurylid beoordeelt de handelingen bij de bar en twee juryleden zitten aan tafel en letten op bijvoorbeeld het dragen van het blad en het presenteren van het bier aan de jury. Logo’s van de glazen, flesjes en de viltjes moeten goed staan. Uitstraling naar de jury vinden ze belangrijk, en zeg nou zelf … ;-)

1

Hoe belangrijk is het dat een pilsje goed wordt getapt? Proef je het verschil ook tussen een goed en minder goed getapt bier; en waar zit dat verschil dan in? Heel belangrijk. De twee belangrijkste criteria voor een goed glas bier zijn immers schuimkraag en temperatuur. Een glas bier moet in een keer getapt en afgeschuimd worden. Door bier bij te tappen wordt de koolzuur uit het bier geslagen en wordt de schuimkraag doorbroken. Als er geen schuimkraag op het bier zit, vervliegt het koolzuur. Gevolg is dat het bier niet fris en sprankelend smaakt en dus niet te drinken is.

2

Tapt het ene biertje nu ook nog anders dan het andere? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat zelfs jij geen lekkere Amstel uit de tap krijgt? Ja, het ene biertje tapt anders dan het andere. Dit heeft vooral te maken met het soort glazen. Inderdaad, Amstel uit de tap krijg ik ook nooit goed getapt, daar ga je een biertapwedstrijd niet mee win-

3

nen. Mijn voorkeur gaat toch wel uit naar Bavaria, Hertog-Jan of een Brand biertje. Uiteraard zijn ook de onderhandelingen met de bierbrouwerij van invloed welk biertje er uit de tap komt. Komt me trouwens bekend voor, Amstel/Bavaria. Krijgt die eerste plaats in Uden nu nog een vervolg? Heb je je nu bijvoorbeeld gekwalificeerd voor de landelijke finales? Jazeker krijgt de eerste plaats een vervolg. In ieder geval mag ik volgend jaar in Uden mijn titel verdedigen. Inmiddels ben ik benaderd om in Gemert deel te nemen aan de biertapwedstrijd. Wellicht gaan we in de toekomst in Erp ook strijden om de beste tapper, want ik zei tegen Bas toen hij mij feliciteerde (want zo is ie), moeten we in Erp ook eens organiseren. Kunnen we wel doen, zei Bas, maar dat heeft weinig zin, want dat win ik toch. Nou … dat denk ik niet. Landelijke finales … misschien als ik in de Vut zit, mooie hobby tegen die tijd.

4

Speciaalbieren zijn tegenwoordig helemaal hip. Maakt het daar ook verschil hoe je die tapt of inschenkt? Omdat vrijwel alle speciaalbieren een eigen glas in alle vormen en maten hebben is het tappen en schenken van speciaalbieren wat lastiger. Daar komt bij dat er rekening gehouden moet worden met bijvoorbeeld bieren met nagisting. Hierbij moet bij het volschenken van het glas wat bier achter blijven in de fles zodat de klant zelf kan kiezen of hij/zij de bittere gist in zijn bier wil. Maar eigenlijk Jeroen kan jij deze vraag beter zelf beantwoorden, want jij bent een groot liefhebber van speciaalbieren heb ik gezien in o.a. Den Bosch en ter Aa.

Bel Joop van den Bogaard. (0413) 21 14 68

Sophie van der Steen Nederlands kampioen Afgelopen zaterdag waren de Nederlandse kampioenschappen voor pony’s in Ermelo. De Erpse Sophie van der Steen ging hier van start met haar pony Yellow boy in de klasse D-E/L2. Na vele mooie resultaten in de selectiewedstrijden en veel training voor deze spannende dag, reed ze een hele mooie proef. Ze haalde knap de 1e plaats met een eind score van 70 procent.

5

Pittige vraag nu: met welk bier maken ze jou blij op een warme zomeravond, op een regenachtige herfstmiddag, op een koude winteravond en bij het eerste lentezonnetje? Dat is inderdaad een pittige/lastige vraag. Ik kan eigenlijk alle bieren wel waarderen als er maar alcohol in zit, uitgezonderd Amstel natuurlijk. Op een warme zomeravond is een La Trappe biertje wel lekker. Op een herfstmiddag is een bokbiertje niet verkeerd. Op een winteravond zou ik een Cornet geen zonde vinden. En natuurlijk in de lente weer zo’n heerlijk lentebokje.

6

Als we eens willen proeven hoe het lekkerst getapte bier uit de regio smaakt, wanneer kunnen we daarvoor dan bij jou terecht? Voor het proeven van een lekker getapt biertje kun je altijd in ter Aa terecht. Ik zou zeggen kom binnenkort effe langs want in september begint het bokbierseizoen weer. Ook hebben we op onze bierkaart een aantal heerlijke speciaalbieren.

7

Henk Loeffen strijkt zondag een vers getapt biertje af, onder toezicht van een van de juryleden.

- 11


Vrouwen van Nu Keldonk bezoekt Gorinchem Op zaterdag 25 augustus gingen de Vrouwen van Nu Keldonk op stap. Om 9.00 uur vertrokken wij vanaf het Span richting Gorinchem. Daar aangekomen hebben we eerst de innerlijke mens maar eens verwend met een kopje koffie/thee en een heerlijke muffin. Er kon een buitje vallen die dag en dat gebeurde ook. Gelukkig duurde de bui niet lang en zijn we begonnen met de stadswandeling. De route ging door de historische binnenstad van Gorinchem langs mooie panden en wetenswaardigheden.

Halverwege de wandeling kwamen we bij de aanlegsteiger om over te varen naar Woudrichem. Een leuk vestingstadje, ook wel bekend van Dokter Tinus. Van daaruit zijn we weer op de veerboot gestapt naar Slot Loevestein. We zijn niet in het slot zelf geweest (daar was geen tijd voor) maar hebben daar heerlijk gewandeld en plaatjes geschoten van de omgeving met de Hollandse luchten op de achtergrond. Terug in Gorinchem konden we de draad weer oppakken van de stadswandeling en hebben deze afgemaakt. Nog even een drankje met elkaar en weer

op huis aan. Mocht je na het lezen van dit verslagje meer willen weten over wie wij zijn, en wat we doen kun je kijken op www.vrouwenvannu.nl afdeling Keldonk. Hier kun je ook de komende activiteiten voor 2018 lezen. Een gevarieerd programma waarin actief, recreatief en informatief elkaar afwisselen, voor elk wat wils!

Merk je dat je je appjes op je telefoon steeds lastiger kunt lezen? Of dat je steeds meer moeite moet doen om letters op papier te onderscheiden? Dan kan een multifocale bril uitkomst bieden.

Gratis multifocale zonnebril bij aankoop van een multifocale bril.

15 jaar inerp - 12

Wat is een multifocale bril? Met een multifocale bril zie je zowel veraf als dichtbij scherp. Dat komt door het verloop in scherpte in het glas. Iets voor jou? Kom eens langs voor een gratis oogmeting. Dat kan zonder afspraak en van dinsdag t/m vrijdag zelfs tot 19.00 uur.

Noud Optiek | Zien en Horen Pentelstraat 29, t. 210153, www.noudoptiek.nl


‘Ik wil de prachtige kanten van ons vak laten zien’ Varkenshouder Jan Vogels uit Erp wil Nederland laten zien hoe mooi het is om als jongere te werken in de varkenshouderij. Hij heeft daarom, onder meer via Facebook en Twitter, een oproep gedaan aan collegavarkenshouders om foto’s en filmpjes te delen van vakantiehulpen in de stal. „Zullen we komende week met zijn allen foto’s plaatsen op Instagram, Facebook en Twitter van onze en andere (school)kinderen, die in de stal aan het helpen zijn met de varkens?”, aldus de Facebook-oproep van de Erpse varkenshouder deze week. Vogels wil alle foto’s en filmpjes verzamelen en deze bundelen op de website van Varkens Vandaag, de pr-organisatie voor de varkenshouderij,

waar de varkenshouder vanaf het begin af aan bij is betrokken. Ook roept hij collega’s op om de foto’s en video’s, die andere varkenshouders plaatsen, te delen op hun eigen sociale media. „De eerste foto’s zijn al binnen”, zegt Vogels. Vakantiewerk in kraamstal Jan Vogels trekt het zich aan dat werken in de varkenshouderij bij jongeren een negatief imago heeft. „Terwijl de jongeren die bij ons, al dan niet als vakantiehulp werken, het fantastisch vinden. Zo heb ik momenteel een 18-jarige meisje, dat haar vakantiebaan achter de kassa in de supermarkt heeft ingeruild voor vakantiewerk in de kraamstal bij onze zeugen biggen. Zij vindt dit werk veel leuker dan achter de kassa zitten.”

Zoals met veel dingen, geldt volgens Vogels ook hier het bekende gezegde: onbekend, maakt onbemind. „Zodra mensen kennismaken met de varkenshouderij, zijn ze bijna altijd heel positief.” De varkenshouder wil met zijn foto-actie dan ook een positieve impuls geven aan aantrekken van meer jongeren in de varkenshouderij. „Door het delen van mooie foto’s en filmpjes’, kun je de prachtige kanten van ons vak laten zien”, meent de varkenshouder. Werken aan beter imago „Ik hoop dat veel varkenshouders gehoor gaan geven aan de oproep”, zegt Vogels. „Het lijkt misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar vergeet niet: Vele druppels maken de plaat wel minder gloeiend. Werken aan een beter imago voor de varkenshouderij, moeten we met zijn allen doen. Ik probeer varkenshouders daar dagelijks van te doordringen. Wij zijn met zovéél meer dan onze kritische volgers. Als we de krachten bundelen en samen optrekken, dan kunnen we heel veel bereiken en ook vaker positieve publiciteit krijgen.” Varkenshouders die foto’s en filmpjes delen op social media kunnen dat doen met de hashtag #vakantiehulp. „Het gebruiken van zo’n hashtag maakt de actie beter vindbaar op social media en iedereen die op die hashtag klikt, krijgt dan meteen alle foto’s en filmpjes te zien. In het mooiste geval worden we trending topic”, aldus Vogels.

Nieuw Erps

Wawaarteet!

Het was een hete zomer en daar lijkt nu toch echt een eind aan te komen. ‘Wawaarteet’! In de standaardtaal maar ook in het dialect zijn er veel uitdrukkingen om aan te geven hoe mensen de warmte ervaren of hoe ze over het warme weer praten. Een paar voorbeelden in standaard Nederlands: • Het was een zonovergoten dag. • De mussen vallen van het dak. • Ik heb last van klotsende oksels.

Damesgymclub Keldonk • • • •

Vrouwen bloot, handel dood. Wat een zinderende hitte. We voeren het tropenrooster in. Het nationaal hitteplan is in werking getreden.

En een paar voorbeelden in het Erps: • Wa’n plekweer. • Ik zweet mun eige un ongeluk. • ’t Is gin weer vur unnen blanke. • ’T is hier net unnen bakoven. • Wa ist toch bruujerig. • Wa’n heit. Ken je dialectwoorden of -uitdrukkingen die met het weer te maken hebben, mail ze me: edith.vissers@kpnmail.nl

Door Edith Vissers Edith.Vissers@kpnmail.nl

Na een lange hete zomer is het weer tijd om de conditie op te bouwen. We doen dit elke donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in de gymzaal in Keldonk onder leiding van de heer A. Pennings. Heeft u zin om mee te doen, kom dan eens kijken of meedoen. Iedereen is welkom. Meer informatie bij Annie Verbakel: (0413) 209317 De eerste les is op donderdag 6 september. Tot ziens!

Liedertafel Boerdonk Nu de zomervakantie voorbij is, beginnen we weer met de liedertafel. Vanaf september tot en met april zingen we iedere eerste woensdag van de maand van 20:00 tot 22:00 uur in Den Hazenpot te Boerdonk. Dit doen we onder leiding van onze accordeonist. Heb je zin om mee te zingen, dan ben je van harte welkom op woensdag 5 september. Mocht je vragen hebben dan kun je altijd bellen met Dina Penninx (0492-461231) of Clementine Verhoeven (0492-463668). - 13


JJC - nieuws

ZondagMiddagGroep gaat op toer

tot groep 8.

De ZondagMiddagGroep is een knutselgroep in het JJC. Wij bereiden al tientallen jaren knutsel-, frutsel-, theater- en sportmiddagen voor, dit voor onze lagere schooljeugd van groep 2

Dit jaar starten we ons seizoen anders. Niet met sport of theater, maar we gaan ons laten zien op het Openveldfeest op de Bolle Akker op zondagmiddag 9 september. Normaal hebben we een programma van 14.00 uur tot 16.00 uur maar speciaal voor dit evenement draaien we door tot 17.00 uur. En normaal betaal je 1.50 euro, nu is de middag helemaal gratis en voor iedereen. Tipje Wij willen een tipje oplichten van wat wij zoal gaan doen. We denken terug aan de vakantie en maken iets van een leuke vakantieanekdote, we gaan actief met reuzebelleblaas aan de gang, we gaan een springkussen lanceren (sport komt er dus toch bij kijken), er is verfcentrifuge, we gaan kaarten maken, timmeren, kleuren, schilderen, plakken enz. Het is dan wel zondag, maar doe vooral niet je beste kleren aan.

ACTIVITEITEN

Activiteiten Za 8 september 19-24uur Zo 9 september 14-17uur Openveldfeest Zo 7 oktober 14-16uur ZMG programma Zo 21 oktober 14-18uur 1e Voorronde BreakOut Za 27 oktober 19-21uur Jeugdtoneel Zo 28 oktober 15-17uur Jeugdtoneel

Veel meer te beleven Jong Nederland zal aanwezig zijn met een klimwand, met het spel ‘kratjes stapelen’, een autoshow met oude auto’s (wie een leuke auto heeft en die wil laten zien aan Erp en omgeving: info Huub vd Wijdeven), er is een kunstgalerij, bluescafé en muziek op het plein. Dus als de kinderen willen knutselen gaan de ouders bij ons meestal naar huis op een enkele na, die ons als medewerker helpen. Maar nu … kunnen de ouders rondkijken of van muziek genieten onder het genot van een drankje. Dus wij van de ZondagMiddagGroep zien jullie graag met ons eerste programma op de Bolle Akker.

Folk-Blues Café wordt interactief Huub van de Berg en zijn vrienden zullen tijdens het Open Veldfeest ook dit jaar weer de kantine van de Bolle Akker omtoveren tot een knus folk-blues café.

zullen plaatsvinden. Rode draad is spontaniteit en gezelligheid! Dus kom genieten, zondagmiddag 9 september van 14.00-17.00 uur op het Openveldfeest, Bolle Akker in Erp. De entree is gratis.

Ze maken een praatje (ze gaan buurten), geven uitleg over instrumenten en het nummer en zullen natuurlijk het nummer spelen. Dit kan volledig akoestisch maar ook versterkt zijn. Bezoekers mogen meedoen met het nummer (tamboerijn, handklap, zang, cajun etc.), dus het wordt allemaal wat actiever en ze hopen op spontane deelname. Tevens zal worden afgewisseld met een visuele uitleg met powerpoint presentatie wanneer het moment zich voordoet. Maar vooral zullen de omstandigheden, reactie van bezoekers, spontane ingevingen, enz. bepalen hoe de middag zal worden ingevuld. Dit jaar geen set-lijsten die worden ‘afgewerkt’. Het wordt informeler, maar nog steeds blues en folk. Dit betekent dat, afhankelijk van de weersomstandigheden, de muzikale activiteiten binnen en buiten

JJC-Erp wordt ondersteund door:

Jeugd & Jongeren Centrum Ottenstraat 4, Erp T: (0413) 212412 M: info@jjc-erp.nl W: www.jjc-erp.nl

- 14


Kunstgalerie op Het Openveldfeest Zoals de voorgaande jaren is er ook dit jaar op het Openveldfeest weer een keur van kunstenaars, die hun prachtig werk gaan tentoonstellen. De kwaliteit is dit jaar bijzonder hoog. U zult ervan staan te kijken! Het zal een lust voor het oog zijn. Dat alleen al is een bezoek waard. En wie weet dat u de verleiding niet kunt weerstaan, om een kunstwerk in uw huis te laten pronken! Het kan, het hoeft niet. Er is een grote variatie, om een paar voorbeelden te noemen: • • • • • • • • •

• • •

Elma Klaasse-Bos exposeert de door haar ontworpen zilveren sieraden en sieraden van hoogwaardige kwaliteit edelstenen. Anneke van de Ven laat enkele aquarel, olieen acrylschilderijen zien, vaak geïnspireerd door muziek. Karin Deutekom neemt deel met keramiek en beeldhouwwerk en Betsy van de Cammen met abstracte schilderijen.

U ziet het: volop amateurkunst om van te genieten. Zondagmiddag 9 september op het Openveldfeest van 14-17uur en de entree is gratis.

Frans Kerstens stelt zijn beeldhouwwerk en metalen beelden ten toon (foto). Hans van Dommelen, is een kunstenaar in hout. Zij abstracte werken vertonen veel passie. Ina van Inssum, met haar unieke sieraden. Pim Luyksx, professioneel grafisch kunstenaar, die met zijn fijne pentekeningen de grillige natuur van de Peel prachtig weergeeft. Gonnie van der Heijden laat ons genieten van haar fantasievolle hoedjes en fascinators. Hanny de Leijer, die met losse maar feilloze hand impressionistische schilderijen maakt. Jacqueline Thomassen met haar realistische natuurschilderingen. Wilma Verhagen weet met papier snijden kunstige werkjes te maken. Trijn showt haar met vilt bewerkte fleurige shawls.

Op 6 momenten per week geeft de Veghelse Anja Westbroek, afwisselend met de andere vakkrachten Kitty Angelis en Henny van Bree,, bewegingslessen in Erp, Keldonk en Boerdonk: “Als je wat ouder wordt, worden de spieren vaak wat strammer. Je bent minder actief dan toen je jong was, toen je bergen werk verzette. In een uurtje zet ik die spieren weer eens lekker aan het werk. Eén uurtje in de week en je voelt je weer hartstikke jong … Nou ja, bij wijze van spreken ;-)” De bewegingslessen zijn heel gevarieerd, waarbij ieder op een eigen niveau mee kan doen: “We bewegen vooral staand of lopend, waarbij we veel gebruik maken van materialen. Maar lukt staan of lopen even niet, dan schuif je gewoon een stoel aan en doe je een aangepaste oefening. De lessen moeten vooral heel toegankelijk zijn, zodat iedereen zich er lekker bij voelt.” Ook de sfeer tijdens en na de lessen draagt er aan bij dat je je lekker blijft voelen: “De meeste oefeningen doen we op muziek. Nee, dat is niet de muziek waar de jeugd van uit zijn dak gaat, maar wel vlotte muziek; muziek waar je als 55-plusser lekker op be-

Het zomerseizoen is bijna voorbij en dat betekent dat onze zondagtochten weer wat korter worden. Een mooie kans voor degene die het voornemen heeft gemaakt om na de vakantie meer te gaan bewegen. Fietsen bij onze club biedt deze beweging voor jong en oud, man en vrouw. Daarnaast dragen we de visie met de 3 G’s uit: Gezellig, Gezamenlijk en Gevaarloos. Tot en met de laatste zondag van oktober hebben we nog gevarieerde tochten op de weg op onze kalender. Daarna zetten we het fietsseizoen voort op de ATB/Moutainbike in het bos of veld. De kalender met starttijden, informatie over de tochten en informatie over onze club is te vinden op onze website www.tcerp.nl Het normale lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december, waarvan de kosten 60,00 euro bedragen. Toerclub Erp biedt de unieke kans om per 1 september lid te worden voor 16 maanden voor 80,- euro. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@tcerp.nl met daarin je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer.

55 Jaar of ouder? En blijf je graag bewegen? Ben je 55 jaar of ouder en wil je graag extra bewegen? Profiteer dan nu van 2 gratis proeflessen in Erp, Keldonk of Boerdonk.

Toerclub Erp biedt instroomkans

weegt. Na afloop drinken we bijna altijd met zijn allen een kop koffie of thee. Bewegen doe je namelijk niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je sociale contacten.” De lessen starten weer in september. “Wil je eens kijken of het jou past, kom dan gerust een keer kijken of doe een keer mee. We bieden twee gratis proeflessen aan, die je nergens toe verplichten. Die zijn puur om te kijken of dit is wat bij jou past.” De lessen zijn op de volgende dagen: • • • • • •

Maandag : in ’t Span in Keldonk van 9.00 u – 10.00 (55+ groep) Dinsdagavond ’t span Keldonk van 19.30 u -20.30 (55+ groep) Dinsdagmiddag den Hazenpot Boerdonk van 13.30-14.30 (65+ groep) Woensdagmorgen ’t span keldonk 9.30u 10.30 (65 + groep) Woensdag morgen Ter Aa Erp 10.45 -11.45 (65+ groep) Donderdagmorgen Ter Aa Erp 8.45 – 9.45 (65+ groep)

Voor meer informatie: Anja Westbroek, anja.westbroek@home.nl of 06-30773445

Meierijstad Supercup Libre Dit jaar vindt de Meierijstad Supercup Biljarten Libre plaats op zaterdag 8 september in D’n Brak in Mariaheide. Aanvang van de wedstrijden 19.30 uur. Er zijn 6 dorpskampioenen die strijden om de eer. Erp wordt vertegenwoordigd door Jan van Houtem, voor Keldonk is dat Jan Bouwe en voor Boerdonk Piet Biemans. Eerde stuurt Harry Aarts, Veghel Martien Kluitmans en de plaatselijke favoriet uit Mariaheide is Mari Vogels. We wensen de deelnemers en bezoekers een fijne biljartavond.

Heel Keldonk kookt Weet u het nog? Burendag 2018. Heel Keldonk Kookt. We hebben al veel enthousiaste aanmeldingen van Keldonkse koks en eters. gekregen, maar willen u nogmaals in de gelegenheid stellen om u aan te melden. Vindt u het leuk om te koken of aan te schuiven? Laat het ons weten. Geef je op voor 9 september bij: Conny Verhoeven Cindy Paauwe 06 - 394 270 49 Hans Rijkers zorgenwelzijnkeldonk@hans-rijkers.nl - 15


R.K.V.V. KELDONK - INFO

Postadres: Morgenstraat 22, 5469 GD Keldonk

internet: www.rkvv-keldonk.nl

Uitslagen P.V.V. 1 – Keldonk 1 Rhode 2 – Keldonk 1

2–0 3–0

Programma Zaterdag 1 september Keldonk 1 – Avesteyn 1 (beker) Keldonk/Boerdonk Jo15-1 – Mariahout Blauw-geel - Keldonk/Boerdonk Mo15-1 Keldonk/Boerdonk Jo13-1 – Gemert Blauw-geel– Keldonk/Boerdonk Jo12-1 Volkel Jo11-2 – Keldonk/Boerdonk Jo11-1 Keldonk/Boerdonk Jo9-1 – V.O.W. Jo9-1 Blauw-geel – Keldonk/Boerdonk Jo8-1

19.00 13.30 13.00 12.00 11.30 10.15 10.00 10.15

Zondag 2 september Erp 4 – Keldonk 2 (beker) Keldonk 3 – Blauw-geel’38 9 SV DWSH’18 Vr.1 – Keldonk Vr.1

11.00 11.30 10.00

Activiteiten Donderdag 6 september Toepavond in de kantine

nr.: 01

22.00

e-mail: info@rkvv-keldonk.nl

Seizoensafsluiting was weer vanouds Om weer fris aan een nieuw seizoen te kunnen beginnen dient eerst het oude afgesloten te worden en dat doen we in Keldonk al jaren met een zogenaamd galafeest. Op dit galafeest werden alle jubilarissen van het afgelopen jaar in de schijnwerpers gezet en werden alle leden gehuldigd die zich het afgelopen seizoen, of langere tijd, op een of andere manier voor onze club verdienstelijk hebben gemaakt. Paul Brugmans nam dit keer de presentatie voor zijn rekening en die deed dat met veel humor oftewel gewoon op zijn Pauls, waardoor de avond een minder serieuze uitstraling kreeg. Peter Bouw, Niels en Tom van de Broek, Rick Leenders en Jowan Verhagen werden als eerste naar voren gehaald omdat deze heren 12 ½ jaar lid van onze vereniging waren. Leny van de Elsen werd daarna geëerd omdat ze als kantine medewerkster al 12 ½ jaar van achter de bar ons van drankjes voorziet. Voorzitter Jan Coolen was naast al zijn andere bezigheden voor onze club inmiddels ook alweer 25 jaar clubscheidsrechter en dat was een goede reden om ook hem in het zonnetje te zetten. Een van de meer prestigieuze prijzen is de Duim, een prijs voor de meest talentvolle speler of speelster van het jaar. Deze prijs ging naar Lotte van de Broek die bijna geen damestraining overslaat, altijd een goede inzet heeft en dit jaar met sprongen vooruit is gegaan. Dit werd daarom zeer terecht beloond met deze aanmoedigingsprijs. De topscorerbokaal ging dit seizoen ook naar een lid van ons damesteam. Nicole van den Acker wist

maar liefst 26 keer de bal in het vijandelijke doel te schoppen en daar kon niemand van de herenvoetballers aan tippen. Het is niet vreemd dat ook het damesteam het team van het jaar werd. Ze hebben het beste gepresteerd en tot het laatst in de strijd om het kampioenschap meegedaan. Verder is het een hecht team en maken ze naast het voetbal ook veel lol met elkaar. Speler van het jaar werd keeper van het eerste elftal Jeppe Kerkhof. Na het wegvallen van vaste keeper Leon van den Acker werd Jeppe voor de leeuwen gegooid en na een moeilijk begin heeft hij zich opgewerkt tot een betrouwbare sluitpost. Jeppe hoor je nooit klagen en door zijn goede en positieve inzet heeft hij zich uitstekend ontwikkeld en komt deze eretitel hem meer dan toe. De belangrijkste uitreiking is die van vrijwilligster van het jaar en deze ging dit jaar zeer terecht naar Gonny van Houtum. Zij is al vele jaren vol enthousiasme jeugdleidster van onze jongste jeugdteams. Zit al tien jaar bij de organisatie van het jaarlijkse jeugdkamp en is sinds een aantal jaren voorzitster hiervan en heeft in die functie het gezamenlijke jeugdkamp met Boerdonk op poten gezet. Ook heeft ze het afgelopen seizoen gefungeerd als grensrechter van ons damesteam waardoor ze deze titel dik en dubbel verdiend. Alle jubilerende en geëerde leden nogmaals bedankt en van harte gefeliciteerd en hopelijk mogen we op jullie inzet blijven rekenen dan maken we er samen weer een topseizoen van.

We gaan weer toepen

Indeling Keldonk 1

Op donderdag 6 september wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan onze nieuwe toepcompetitie. Dit kaartspel wordt al sinds mensenheugenis op de eerste donderdag van de maand in ons clubhuis gespeeld. Iedereen die een beetje kan bluffen en de kaarten vast kan houden kan meedoen. Voor de kosten hoef je het niet te laten want de inleg is slechts twee euro-tjes. Na afloop gaat de winnaar met de dagprijs naar huis en aan het einde van het seizoen zijn er ook nog seizoenprijzen te winnen. Om mee te doen hoef je geen lid van onze vereniging te zijn. Kom gewoon donderdag 6 september naar onze kantine en doe mee, je zult er geen spijt van hebben. We beginnen na melkestijd zo rond de klok van tien uur. Tot dan!

Ons eerste elftal gaat samen met de volgende verenigingen de strijd aan in de nieuwe competitie:

Deze clubpagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eetcafé “De Sluis”

- 16

Bosscheweg 5 Keldonk. 0413-213466

• • • • • • • • • • • •

Boerdonk F.C. de Rakt – Uden H.S.E – Eindhoven H.V.V. – Helmond Nederwetten Odiliapeel Rood-wit’62 – Helmond S.P.V. – Vlierden Tongelre – Eindhoven V.C.O. – Zeeland V.O.W. – Zijtaart W.H.V. – Loosbroek


- 17


- 18


- 19


Kerkberichten Sint Servatius Erp Zaterdag 1 sept. 19.00 uur: Cisca v. Lith; om roeping tot het Priesterschap en het Religieuze leven. Zondag 2 sept. 22e zondag door het jaar. 11.00 uur: jr. ged. Mien Claassen- Essens; mn. ged. Gerard Timmers; Hendrika en Wilhelmus v. Deursen en Jan v. Asseldonk. Woensdag 5 sept. 09.00 uur Vrijdag 7 sept. 09.00 uur: als eerherstel van het H. Hart van Jezus. Zaterdag 8 sept. 19.00 uur: jr. ged. Piet Baggermans en echtg. Martina Baggermans-Schoonings; Zondag 9 sept. 23e zondag door het jaar. 11.00 uur: jr. ged. Riek Vissers-v. der Zanden; mn. ged. Miet Kusters- Verbruggen. Woensdag 12 sept. 09.00 uur Vrijdag 14 sept. 09.00 uur Zaterdag 15 sept. 19.00 uur: jr. ged. ouders Adrianus Huijbers, echtg. Johanna Bekkers en overl. familieleden; mn. ged. Tonny Vissers: Wilbert Kerkhof en Hendrica Kerkhof-v. den Tillaer vw. verj.

Uit de parochies Ontving het Sacrament van het Huwelijk 25 aug.: Bart Goossens en Nienke van Boxmeer (Kempkensweg). In de Heer overleden 20 aug.: Tiny Wijnhoven-van Els (Simeonshof) Attentie • Zaterdag 1 sept. 19.00 uur H. Mis met Volkszanggroep. • Zondag 2 sept. 11.00 uur H. Mis met zang door Herenkoor. • Zaterdag 8 sept. 19.00 uur H. Mis met zang door dameskoor. • Zondag 9 sept. 11.00 uur H.Mis met volkszang. • Zaterdag 15 sept. 19.00 uur H. Mis met volkszang. • Zondag 16 sept. 11. 00 uur Dankviering b.g.v. het 50 jarig priesterjubileum pater Piet Delisse (CSSp); zang door Dameskoor.

Antonius van Padua Keldonk Zondag 2 september 09.00 uur. Woord en Communieviering. Bert Brugmans vanwege sterfdag, tevens voor Fleur en Stef Brugmans.

Henricus, Lambertus van der Linden en overleden familie; Jacomien Verbrugge – van Geffen vanwege haar sterfdag, Netty van Helvoort – Verbrugge en voor Piet en Miet Verbrugge – van den Broek. Zondag 16 september 09.00 uur. Heilige Mis. Toon en Jaan van den Nieuwenhuijzen – van Berlo en overleden familie; Harrie van den Bergh; Ouders van der Heijden – van de Sanden en overleden familie; Piet van Loon vanwege verjaardag; Riek van Deurzen – van den Boom vanwege haar verjaardag.

Heilige Servatius Boerdonk Zondag 2 september 9.30 uur H. Mis met zang door het Gemengd Koor Zondag 9 september 9.30 uur: Berta en Harrie vd Bergh – vd Tillaart vw haar verjaardag en voor dochter Antoinette en zoon Harrie. Zang door het Imagine Koor Zondag 16 september 9.30uur Openluchtmis t.g.h. van de feestdag van St. Cornelius en tevens oogstdankviering. Zang door het Gemengd Koor

Zondag 9 september 09.00 uur. Heilige Mis. Nationale ziekendag,

Inzameling oude gereedschappen voor Vredesweek

Eten in Den Hazenpot

In de Veghelse Franciscusparochie en het Protestants Kerkgenootschap ( Uden/Veghel) zullen in de week van 15 t/m 23 sept. ( 2 weekenden) oude gereedschappen worden ingezameld. Aan veel oude gereedschappen kan nog een tweede leven gegeven worden. Er is wereldwijd vraag naar deze gereedschappen, zo is ons gebleken uit de actie in 2015 die een groot succes was.

In het nieuwe seizoen organiseert Zorg om het Dorp weer gezellig samen eten. Op de volgende maandagen en donderdagen is de tafel in Den Hazenpot weer mooi en sfeervol ingedekt om te genieten van een heerlijk 3 gangen diner: maandagen 3, 10 en 17 september; telkens van 12.00-13.30 uur.

De verzamelde gereedschappen zullen door vrijwilligers van de solidariteitswerkplaats in Uden opgehaald worden bij de katholieke en protestantse geloofsgemeenschappen in de omgeving van Veghel. Binnen de Solidariteitswerkplaats in Uden zetten vrijwilligers zich in om hamers, schroevendraaiers, beitels, naai- en boormachines weer een nieuw leven te geven. Met de weer zo goed als nieuwe materialen kunnen gereedschapskisten goed worden gevuld, zodat een metselaar, timmerman, elektricien of een kleermaker ergens in de wereld een be- 20

staan kan opbouwen. Ook rollators en fietsen zijn van harte welkom. Deze ecologisch vriendelijke manier van helpen draagt bij aan rust en vrede in de wereld en stelt mensen in staat om een bestaan op te bouwen op een plek waar zij zich thuis voelen. In Veghel en de 6 kerkdorpen staan vanaf zaterdag 13 sept. bij de kerken, of andere daartoe aangewezen plaatsen, kratten klaar waar de oude materialen gedeponeerd kunnen worden. Grote gebruiksgoederen kunnen eventueel ook thuis opgehaald worden. Even een telefoontje naar de pastorie of de contactpersonen Frits Sanders 06 – 23087794 of Wim van den Dungen 0653530175, en het wordt geregeld. De inzamelingsactie is een initiatief van de MOV groepen in de Franciscusparochie in Veghel en de Protestantse gemeenschap Veghel

Op de eerste donderdag van de maand organiseren we een 3 gangen verrassingsdiner. Dat zijn 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december. Aanvang van dit themadiner is 17.30-19.30 uur. Aanmelden graag twee dagen voorafgaande diner! Iedereen is van harte uitgenodigd om aan het diner deel te nemen. Het 3 gangen diner kost 9.- euro per persoon. U kunt bij binnenkomst contant betalen of het bedrag overmaken op NL54RABO 0161094937 t.n.v. Stichting Zorg om het Dorp o.v.v. diner. zorgomhetdorpboerdonk@gmail.com of Cor Biemans cenabiemans@ziggo.nl - 06-30660222


Dubbel feest bij ZLTO Tijdens de gezinsmiddag van de ZLTO in Boerdonk werden Jan van de Ven en Harrie van Asseldonk gehuldigd voor hun 60-jarig lidmaatschap van de ZLTO. Namens de dorpscommissie had Harrie Jaspers een mooi woordje voor beide jubilarissen,

KBO Bridge Instuif 2000 daarna reikte Gerard v Zutphen, voorzitter van ZLTO Veghel, de oorkondes uit. Voor de beide echtgenotes was er nog een mooie bos bloemen. Jan en Harrie, van harte proficiat!

Uitslag loterij Dorpsfeest Boerdonk Motorrit ‘Langs de waterkant’ Hoofdprijs (fiets t.w.v. €500 naar keuze) 1e prijs (Bavaria Biertour voor 12 pers.) 2e prijs (Houten bartafel) is al opgehaald 3e prijs (4 vrijkaartjes Buffelrun 2019) Bon Groente en Fruit Muskens Bon ‘de Boswachter’ (is al opgehaald) Bon Bloemenboetiek Carla (al opgehaald) Bon Porte de Provence Bon Skincare (is al opgehaald) Bon Bloemenboetiek Carla (al opgehaald)

1844 1756 2592 2931 2684 2612 3043 476 1727 2940

Zondag 2 september rijden we de motorrit ‘Langs de waterkant’. We rijden gedeeltelijk langs de Maas, Lek en afgedamde Maas. De rit zal ca. 230 km lang zijn. We vertrekken om 10:00 uur vanaf D’n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 Mariaheide. Heb je een motor en wil je meerijden? Stuur dan een mail naar info@motorclubveghel.nl. Je ontvangt dan de route digitaal. Meer info over de club op www.motorclubveghel.nl

Uit de tijd van toen | Zussen Van de Akker Gerdina Bekkers-van de Akker (Gemertseweg) en Antonia Opheij-van de Akker (Hurkske) zijn op weg naar huis na het bijwonen van de dagelijkse H. Mis. De foto is genomen in de Kerkstraat rond 1958.

Uitlsag maandag 27 augustus Lijn A 1 Anneke Jans & Maria Pepers 1 Jeanne vd Zanden & Jan van Stiphout 3 Lida van Houtum & Truus Bouw 4 Bert & Diny Kanters 5 Mari van de Steen & Cor van de Berg 6 Anny van de Ven & Coby Waals 7 Nellie Philipsen & Toon van de Zanden 8 Harrie van de Velden & Gerjan Schouten 9 Marlies van Geffen & Maria van Dinteren 10 Bert & Anneke van Helvoort 11 Maria Rijken & Gerda Megens 12 Fien Rooijakkers & Trudy Smulders

58,33 58,33 57,08 55,83 54,17 52,08 51,25 50,83 48,33 38,75 38,33 36,67

Lijn B 1 Jo Delisse & Pieta Verbakel 1 Jo de Bie & Bert van de Linden 3 Hilly van Bosbeek & Ria Swinkels 4 Mart en Tiny Verlangen 5 Clasien Nolle & Rennie van Fulpen 6 Jan & Nelly Verhoogh 7 Ria van Beek & Joke Petit 8 Francien van de Weijer & Riek Hurkmans 9 Leny Swinkels & Joke van der Burgt 10 Marius & Thea Vissers

64,06 64,06 61,46 54,17 48,96 47,40 45,83 43,23 38,02 32,81

Toertocht voor oldtimers Op zondag 9 september organiseert Oldtimerfriends Aado uit Veghel een toertocht voor oldtimers van 25 jaar en ouder. De Aado-Meierijstad toertocht is een landelijke en bosrijke route en de toertocht is ongeveer 100 kilometer. De start van de oldtimer toertocht is om 12.00 uur vanaf de Markt in Veghel. Inschrijven en opstellen van de klassieke auto’s kan vanaf 10.00 uur op de Markt in Veghel. Tussen 10.00 uur en de start kan men de oldtimers bezichtigen, Naast de leden van Oldtimerfriends Aado kan iedereen met een oldtimer van 25 jaar en ouder zich inschrijven voor deze Aado-Meierijstad toertocht.

Wilt u reageren naar aanleiding van deze foto, of heeft u zelf nog interessante foto’s? Mail dan naar secretariaat@ erthepe.nl of bezoek de heemkamer tijdens de openingstijden.

Pannenkoekendag in Eerde Zondag 2 september is de eerste pannenkoekendag bij de molen in Eerde: iedere eerste zondag van de maand worden er tussen 12.00 en 15.00 uur pannenkoeken gebakken, volgens oud recept van de molen. - 21


Kleine Boodschappen Een Kleine Boodschap opgeven: mail uw tekst naar info@erpsekrant.nl of geef de tekst af op Hofke 24. Tarief 7,25 euro voor max. 20 woorden.

IETS TE VIEREN? De kroeg voor jezelf? Dat kan! Meer info: Café Schansoord, 0413 - 211373 Muzieklessen Piano, keyboard en diverse blaasinstrumenten. Kom vrijblijvend kennismaken. Jos Custers, 0413-211231, info@muziekleserp.nl Onderhoud en verkoop van Tuinmachines Zoals gazonmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en bosmaaiers. Peter Delisse Tuinmachines, tel. 06-12405311 E-mail: peter.delisse@hetnet.nl Medewerkers gezocht Medewerkers bediening (m/v) Voor in het weekend en door de week. Oproep kracht Medewerkster huishoudelijke dienst (ca 20 uur) Voor info: Gerard Harks. Hotel Restaurant Het Tramstation, Molentiend 12, t. 335000

Agenda

Yoga In september gaan de yoga-lessen beginnen. Op dinsdagochtend, dinsdagavond en donderdagavond. Heb je interesse? Bel (0413) 211379 Marleen Bernards Fietsservice Erp Voor kleine en grote reparaties aan iedere fiets. Fietsservice Erp: Mortelkes 9 (ingang achterom), T. 06 2730 3243 Openingstijden: dinsdag tm vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. PASFOTOGEMAK Met gemak een nieuwe pasfoto. dinsdag t/m donderdag 9:00–11:00 / 18:00-20:00 u vrijdag en zaterdag 9:00–11:00 u Cruijgenstraat 39 Erp. Zie ook: pasfotogemak.nl Of bel 06-50553098 FEESTJE, DARTAVOND OF BILJARTEN? Café / Zaal D’n Brouwer Mariaheide Check: www.dnbrouwer.nl / info@dnbrouwer.nl en vraag naar de mogelijkheden. 0413-377257 / 06-26816687 / 06-53657096 Voor alle minigraafwerkzaamheden en miniloader (1,20 breed) J. KUIJPERS tel. 0413 - 211320 of 06 - 51234329

Oud papier Erp West In Erp haalt harmonie OBK op vrijdag 31 augustus vanaf 18.00 uur het oud papier in Erp West op. De volgende straten worden bezocht: Ottenstraat, Melkerststraat, Empeldonk, Wethouder Donkersstraat, De Steen, Steengraaf, Rooyakker, Erlicum, Aerschot, Klein Dorsent, Groot Dorsent, Morsenburg, Vlaskamp, Lourenshof, Hofke, Korstjaanshof, Voordijk, Vlaandershof, Muldersveld, Lankveld, Jonkersveld, Prinseveld, Wijnveld, Heiveld, Nieuwveld, Kuijperveld, Landweerveld, Koningsveld.

Oud papier Buitengebied Harmonie OBK haalt op donderdag 6 september het oud papier in het buitengebied op ten noorden van de N616. Het verzoek is om het papier om 9.30 uur gereed te hebben staan op een van de volgende inzamelpunten: Chr. Laurenssen - Rijkerbeek 4; G. de Groot - Boekelseweg 12; J. Donkers - Veluwe 15; R. Bongers Berkensteeg 6; G. Kerkhof - Boterhurken 7; JP. Vd Aa - Groothees 13; vd Crommert - Looieind 10; van Asseldonk - Oudveld 12; H. vd Akker - Morsehoef 12 (bij pnem-huisje); Hendriks - Kraanmeer 26; Fam. van Oosterwijk - Kraanmeer 5; Fam. Franssen - Kraanmeer 17; Erik Koenen - Bolst 14; P. Claassen - Bolst 7.

Wilt u ook gratis met uw activiteit of evenement in de Agenda? Geef het door via agenda@erpsekrant.nl

MAANDAG 3 SEPTEMBER - Onderonsje Boerdonk, 10.00 uur, Den Hazenpot

ZATERDAG 6 OKTOBER - Blues Brothers Tribute Band in ter Aa, 21.30 uur

DINSDAG 4 SEPTEMBER - Kaarten in ‘t Span, 20.00 uur

VRIJDAG 12 OKTOBER - Speelfilm Teenbeat, Van Haandel, 19.30 uur

ZATERDAG 8 SEPTEMBER - Openveldfeest, 19.00 - 24.00 uur

VRIJDAG 26 OKTOBER - Speelfilm Teenbeat, Van Haandel, 19.30 uur

ZONDAG 9 SEPTEMBER - Openveldfeest, 14.00 - 18.00 uur

Heemkamer Erp - Raadhuis Erp De Heemkamer in het oude Raadhuis is open op maandag- en donderdagavond van 20.00-22.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur

• • •

MAANDAG 10 SEPTEMBER - Kienavond De Zonnebloem, De Paal, 20.00 uur VRIJDAG 28 SEPTEMBER - Speelfilm Teenbeat, ter Aa, 19.30 uur MAANDAG 1 OKTOBER - Onderonsje Boerdonk, 10.00 uur, Den Hazenpot DINSDAG 2 0KTOBER - Kaarten in ‘t Span, 20.00 uur

- 22

Activiteiten voor senioren • Ontmoeting op Zondag: iedere tweede zondag van de maand, van 14.00 uur 16.00 uur in Ter Aa. • KBO kaarten: tweede dinsdag van de maand, van 13.30 tot 16.30 uur in Ter Aa • KBO kienen: eerste maandag van de maand van 13.45 – 15.45 uur in Ter Aa. • Bridgen voor KBO leden: elke maandag van 13.30 - 17.00 uur in Ter Aa.

• • •

Handwerken voor KBO leden: elke dinsdag van 13.30 - 16.30 uur in Ter Aa. Meer Bewegen voor Ouderen: elke woensdag van 10.45 - 11.45 uur in Ter Aa. Zingen: iedere woensdag repeteert het Seniorenkoor Vrolijk Zingen Wij van 14.00 15.00 uur in Ter Aa. Wandelen met de KBO: iedere woensdag vertrek 09.30 uur, start beurtelings bij Ter Aa Erp, Het Span Keldonk en Den Hazenpot Boerdonk. Fietsen met de KBO: van mei t/m oktober iedere donderdagmiddag, vertrek 13.30 uur vanaf Hertog Janplein Jeu de Boules: iedere dinsdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur en iedere donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur in Ter Aa. Koersbal: iedere donderdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur in Den Hazenpot.

Expositie Simeonshof In de centrale hal is een permanente expositie te zien, met werk van Erpse kunstenaars.


KBO St. Servatius ERP - KELDONK - BOERDONK

Nieuws van KBO Sint Servatius

Vrijwilligers De KBO organiseert veel activiteiten. Dit is mogelijk dankzij een groot aantal actieve leden wat de pijlers vormt waarop de organisatie is gebouwd. We kunnen niet zonder de vrijwilligers, zij verrijken de vereniging. Zij zijn de parels van de KBO. Samen actief en inspirerend voor alle senioren! Met het begin van het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We kunnen personen gebruiken die op uiteenlopende gebieden thuis zijn, ieder op het gebied van zijn of haar keuze.

Uit de Kunst

We waarderen de vrijwilligers enorm en een keer per jaar bieden we hen een gezellige avond met een hapje en een drankje. Heeft u nog wat tijd over die u met en voor de KBO wilt benutten, neem dan contact op met het bestuur (o.a. Ine van Vugt 0413-212517 of 06 81414345). Waarvoor wil u zich graag inzetten? Te denken valt aan: • •

• • • • •

bezorger van de Erpse Krant of het maandblad ONS; computergeïnteresseerde om het team van KBO Helpt te versterken; vrijwillige ouderenadviseur; organisator van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn; bestuurslid.

chauffeur/chauffeuse met een eigen auto of telefonist(e) voor de vervoersdienst; zanger om het koor “Vrolijk zingen wij” te versterken;

Kunst beweegt

Al een poos was ik op zoek naar kinetische kunst, bewegende beeldhouwwerken. Kreeg ik die de afgelopen twee weekeinden zomaar op een presenteerblaadje aangeboden. Als je er naar zoekt vindt je het niet. Ontspan en het komt op je pad. Ik heb het nu echter niet over beelden met een vaste standplaats, maar beelden die zelf worden verplaatst en die zelfs niet blijvend zijn. In ieder geval niet op een vaste locatie. Ik heb het over de reuzen in Leeuwarden en de kunstige bouwsels die door de straten van ons Brabantse Heeze reden. Is dat dan kunst? Of volksvermaak? Of het kunst, KUNST, volkskunst of nog iets anders genoemd wordt boeit me niet echt. Beeldend is het in ieder geval. Indrukwekkend. Voor velen toegankelijk. Gigantisch straattheater, veel kunstdisciplines komen samen: beeld, zang, dans, performance, muziek. En voor de goede verstaander nog een diepere laag ook. Culturele hoofdstad van Europa Eindhoven was in de race. Evenals Maastricht. Het werd Leeuwarden. Ook Valetta op Malta werd als culturele hoofdstad uitverkoren, maar dat ligt wat buiten mijn actieradius. Leeuwarden was prima te bereiken. Verschillende andere Erpenaren die ik er tegenkwam kunnen dat beamen. Xolo, het Meisje en de Duiker Drie reuzemarionetten van Royal de Luxe uit Nantes hielden een lang weekend ruim 400.000

mensen in hun ban. Ik mocht er een van zijn. Zo zag ik hond Xolo, 3 meter groot, door de straten gaan. Kwispelend, zoekend, spelend met publiek en plaatselijke (mini)hondjes. Boeiende vormgeving. Enerzijds om als marionet te kunnen bewegen, anderzijds om niet alleen qua grootte, maar ook qua vorm te kunnen boeien. Oxlo dankt zijn naam aan de Mexicaanse naakthond, voluit Xoloitzcuintle, op zijn beurt weer genoemd naar de godheid Xoloth. Het Meisje, bijna 6 meter groot. Zoals bij marionetten gebruikelijk is een deel van de constructie gewoon te zien, wat een extra dimensie toevoegt. Ging je mee in de beleving, aangemoedigd door echte kleding, echt haar, dan werd het zomaar een levend wezen. Ik hoorde mensen om me heen steeds maar weer zeggen dat de gezichtsuitdrukking, vooral de ogen hen mateloos boeiden, zelfs ontroerden. Her en der werden traantjes weggepinkt. Duiker, de 11 meter grote vader van het Meisje, een reus met normaal menselijke verhoudingen en motoriek. Vaak met, dan weer zonder helm. Google je op <reuzen in Leeuwarden> krijg je een enorme verscheidenheid aan informatie. Hierbij alvast een link. http://www.lc.nl/friesland/Deze-reuzen-komen-inaugustus-naar-Leeuwarden-23330816.html Brabantse Dag Groot en groots. Fantastische creaties trokken door Heeze. Al weer voor de 61e keer. Ook hier kunst in allerlei vormen: 16 enorme wagens in allerlei materialen uitgewerkt, live zang, dans, toneel. Kunst in zijn volle omvang. Van Ravenstein tot Roosendaal was het thema. Uit 16 plaatsen was een markante gebeurtenis gekozen en in een totaal theaterstuk uitgewerkt. Boeiend hoe kunstzinnig creatief die thema’s heel verschillend werden gepresenteerd. Beperk ik me tot mijn stiel dan zag ik fantasierijke bouwsels van bestaande plekken zoals Voorburg in Vught en de kerk in Tilburg. Een enorme wagen met bewegende delen van takkenbossen. De onderliggende mechaniek knap weggewerkt of in het totaalbeeld

opgenomen. Onderwerpen volkomen uit de verbeelding ontsproten: de Hercules van Diessen of het verzonken kasteel in Udenhout. En hoe knap moet iets beeldends zijn om ook hier maar liefst 40.000 mensen (aldus de krant) te trekken en uren aan de kant van de weg te blijven boeien. Ook hier via Google stapels info. Ook van mij alvast een link. Twee eigenlijk: Ga naar www.youtube.com/user/omroepbrabant, daar is van alle 16 thema’s een filmpje te zien. https://www.ed.nl/heeze-leende/van-naaimachine-tot-kasteel-op-wielen-trekt-voorbij-tijdensbrabantsedag~a6b979b3/ Kinetische kunst Neem ik de letterlijke definitie van kinetische kunst als basis, horen noch de Franse reuzen noch de Brabantse verbeeldsels daarbij. Maar ik zag zoveel kunstzinnigs bewegen dat ik er toch even bij wilde stilstaan. Het zal mij verder worst wezen of het ‘KUNST’ genoemd mag worden. De puristen onder ons kunnen op dit moment op de Noordkade terecht: daar staat een ‘Flying Island’ van Panamarenko zijn doelloze rondjes te draaien. Officiële kinetische kunst, dat dan weer wel.

Door Joop Schuurmans kunst@erpsekrant.nl

- 23


- 24

Profile for Erpse Krant

Erpse Krant 2018 - editie 30  

Erpse Krant 2018 - editie 30  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded