Page 1

‘TOpiCS’ iS EEn uiTgAVE VAn EriKS nummEr 21 - April 2011

Minder onderhoud en stilstand

Deelbare lagers Nu grootste van Nederland

Productie flensafdichtingen Fokker Aerostructures

Efficiënt en flexibel voorraadbeheer


Vanuit onze contacten met duizenden afnemers in de industrie, kunnen we gelukkig vaststellen dat we de economische crisis definitief achter ons hebben gelaten. De nederlandse machine- en apparatenbouw profiteerde al langer van de snel aangetrokken behoefte aan productiecapaciteit op de wereldmarkt. Maar inmiddels wordt er ook weer in vrijwel alle industriële sectoren onderhoud gepleegd om de drukbezette productielijnen in goede conditie te houden. beide ontwikkelingen leiden bij EriKS tot veel bedrijvigheid en daar zijn we blij mee. We merken ook dat veel van onze klanten het voordeel van het zakendoen met EriKS (blijven) onderkennen. Wij doen er alles aan onszelf te blijven bewijzen als een unieke toeleverancier van een ongeëvenaard breed en divers assortiment. Van catalogusproducten, maar vooral ook van klantspecifiek ge-engineerde specials. Van verbruiksartikelen, maar ook van toepassingskritische maakdelen. Van lagers, tandriemen en gereedschappen tot samengestelde processlangen, regelkleppen, veilige pakkingen, bewerkte kunststof componenten en rubber vormdelen. Steeds ondersteund door application engineers bij EriKS die zich verdiepen in uw kritische industriële toepassingen en daar duurzame oplossingen voor aandragen. ‘Kan niet, bestaat niet’! in deze Topics hebben we weer ons best gedaan u een beeld te schetsen van de ‘wereld van EriKS’. ik denk dat we er opnieuw in geslaagd zijn u iets mee te geven van onze passie voor technologie en hoop dat u daar vooral gebruik van wilt blijven maken. Dank voor uw vertrouwen!

2

Minder onderhoud en stilstand

Deelbare lagers Nu grootste van Nederland

Productie flensafdichtingen Fokker Aerostructures

Efficiënt en flexibel voorraadbeheer TOpiCS is een uitgave van EriKS bv Copyright ©, EriKS bv. Zonder schriftelijke toestemming van EriKS bv is gehele of gedeeltelijke overname van teksten, foto’s, illustraties en onderwerpen uitdrukkelijk verboden.

DOOr rEin grOOt, ALgEMEEn DirECTEur EriKS bV

EVEn dit...

‘wereld van ERIKS’

‘TOpiCS’ iS EEn uiTgAVE VAn EriKS nummEr 21 - April 2011

COLOFON EriKS bv Marketing Communicatie postbus 280, 1800 bK Alkmaar Telefoon (072) 514 15 14 Fax (072) 515 56 45 www.eriks.nl marketing@eriks.nl redactie robert de Voogd, georges Freijser Eindredactie georges Freijser productiebegeleiding Jan Knegt Aan dit nummer werkte mee: nico ruis, Dennis boeijer, richard groot, Hans pronk, rob Scheppers, Dennis Laan, pieter Thoes, Alexander Smit, Martin Harkmans, ronald pet, rob Meubermans, giel Clement, ronald van Droffelaar, Aad van der geest (Fokker), Don van der Kleij, Marco Molenaar, Dick pronk, André groot (Can-Filters), Ed Mirer, pieter ruizenveld (EMO), Erik Wagenveld (neste Oil), Jacques van rhijn en Karel van Stenis. Vormgeving nH Vormgevers, Zaandam Fotografie imago Fotografie, Alkmaar druk KDr Marcom, Zaandam Wijziging in uw adresgegevens? Zijn u naam en/of adresgegevens onjuist? Stuur uw correcties dan naar: marketing@eriks.nl


inhOud 4. EFFiciënt bAkkEnsystEEm 6. dE VitAlE link tussEn mOtOr En mAchinE 7. EFFiciënt OmgAAn mEt grijpVOOrrAdEn 8. hEt Eriks FiEld sErVicE tEAm 9. AlFA tEchniEk OntWikkElingspArtnEr

10

VOlOp niEuWE mOgElijkhEdEn, snEllErE lEVErtijdEn

11. lEVEringsprOgrAmmA FlEnsAFdichtingEn 12. cAn-FiltErs mArktlEidEr in ActiEF kOOlFiltErs 13. gEAVAncEErdE cEjn snElkOppElingEn VOOr lucht En VlOEistOF 14. FOOdindustriE VErEist niEuWE VEiligE AFdichtingsmAtEriAlEn 16. kiEzEn VOOr dElEn 17. mindEr FrictiE Op dE O-ring mAAkt AutOmAtischE AssEmblAgE mOgElijk 18. dE EnErgiEmArkt VrAAgt Om kWAlitEitsAFsluitErs 19. tAndriEm- En V-snAArschijVEn Op mAAt 20. niEuWE lijn rX® rubbEr slAngEn VOOr FOOdindustriE

24

cOrrOsiEbEschErming VOOr lEidingcOmpOnEntEn

21. NU nEstE Oil BESCHIKBAAR bOuWt uniEkE ONLINE DE ERIKS O-RING CALCULATOR biOdiEsElFAbriEk 22. AXium FiltErs 23. EnErgiEzuinig: VOOrgEÏsOlEErdE lEidingsystEmEn 26. kOrt niEuWs 3


Het TwinBin® systeem – groot succes bij Fokker Aerostructures

EFFiciënt bAkkEnsystEEm bEspAArt En OntzOrgt Fokker Aerostructures heeft een productieproces dat volledig is toegesneden op de onderdelen die er worden gemaakt. Over verschillende hallen zijn tal van assemblagestations die allemaal weer andere onderdelen maken. Door de snelle ontwikkelingen in de luchtvaartsector, wordt de indeling op de assemblagestations met grote regelmaat aangepast.

Aad van der Geest, Manager composites production:

‘De expertise van ERIKS heeft echt toegevoegde waarde’. 4


CASE bESpAring

binnen het totale assemblageproces wordt een groot aantal verschillende hulpmaterialen gebruikt, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen, tapes en schrijfmateriaal. Dit materiaal werd in het verleden door veel verschillende leveranciers geleverd en vond, via verschillende magazijnen op locatie, zijn weg naar de assemblagestations. Door de grote verscheidenheid aan materialen en sterke fluctuatie in de behoefte, waren veelal niet de juiste hulpmaterialen op de werkplek beschikbaar. Dit had tot gevolg dat er veelvuldig ‘grijze voorraden’ werden aangelegd en er veel materiaal in omloop was, maar vaak niet de juiste. bovendien had de eigen logistieke organisatie niet de tijd en capaciteit de bevoorrading van alle assemblagestations voor haar rekening te nemen.

Via een andere klant in de luchtvaartsector kwam EriKS in aanraking met het Twinbin® systeem, een revolutionair nieuw bakkensysteem, bestaande uit afzonderlijke bakken met twee afzonderlijke componenten die onderling met elkaar zijn verbonden. Deze Twinbin® oplossing bleek perfect aan te sluiten op de behoefte van Fokker Aerostructures en werd de basis voor een geheel nieuwe wijze van materiaalvoorziening op de werkvloer. in totaal zijn nu 35 locaties over 5 hallen voorzien van stellingen met Twinbin® bakken en zijn meer dan 1.000 bakken in gebruik.

Voordelen en besparingen n n n

n n n n n

n n

sterk verbeterde materiaalvoorziening op de werkvloer drastische reductie van de loopbewegingen naar interne magazijnen volledige transparantie van de gebruikte materialen/ geen ongeoorloofde materialen meer in gebruik (een groot risico binnen de luchtvaartindustrie) stofvrije opslag voorraden zijn overzichtelijk; ‘zoeken’ behoort tot het verleden betere bewaking houdbaarheid producten; altijd first-in-first-out duidelijk inzicht in verbruik per kostenplaats tijdsbesparing magazijn door rechtstreeks aanvullen verbruikslocaties verbeterde inkoopsynergie door bundeling van pakketten leveranciersreductie en bestelgemak

Totale besparing op jaarbasis is meer dan € 150.000,-, ruim 30% van de totale inkoopwaarde! Door het succes van dit systeem bij Fokker Aerostructures in Hoogeveen, wordt ook de toepasbaarheid hiervan in andere Fokker productielocaties bekeken. n in het kader van een verregaande leveranciersreductie voor WTb componenten, is de centrale inkooporganisatie van Stork, waartoe Fokker Aerostructures behoort, op zoek gegaan naar een sterke strategische partner. Hierbij is EriKS geselecteerd als partner voor een breed pakket WTb materialen, van afdichtingen, slangen en afsluiters tot en met lagers, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Als onderdeel van dit contract werd afgesproken een fors aantal kostenbesparingsmaatregelen te nemen om de materiaalbeschikbaarheid te verbeteren, de orderprocessen te stroomlijnen en maximaal gebruik te maken van de technische kennis en ondersteuning van EriKS. Één van deze maatregelen had betrekking op het verbeteren van de materiaalvoorziening aan de assemblagestations in Hoogeveen.

Werking twinbin® systeem Twinbin® is de moderne variant op het bestaande twee bakken concept. Het werkt als volgt: n beide compartimenten van de Twinbin ® worden gevuld met eenzelfde hoeveelheid materiaal; op de bovenste bak bevindt zich een groene indicator, die aangeeft dat beide bakken zijn gevuld n de gebruikers pakken de benodigde materialen telkens uit de onderste bak; doordat de bakken zijn gemaakt van transparant materiaal is de inhoud altijd duidelijk zichtbaar n doordat de bovenste bak is afgesloten, wordt voorkomen dat uit beide compartimenten tegelijk materiaal wordt weggenomen n zodra de onderste bak leeg is kan de gebruiker, door aan de schuif te trekken die beide compartimenten scheidt, de inhoud van de bovenste bak in de onderste bak laten vallen; tegelijkertijd verschijnt op de bovenste bak een rode indicator, de bovenste bak is leeg n bij de wekelijkse aanvulronde van een EriKS medewerker wordt de lege bak gesignaleerd en het barcode etiket op de bak

Meer informatie: Wilt u ook kosten besparen in logistiek en voorraadbeheer? Vraag uw Account Manager naar de mogelijkheden.

Over Fokker Aerostructures Fokker Aerostructures b.V. in Hoogeveen is een innovatieve producent van zogenaamde ‘aerostructures’, onderdelen van commerciële verkeersvliegtuigen, business jets, landingsgestellen en defensiemateriaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest geavanceerde technieken en lichtgewicht materialen.

n

gescand; tegelijkertijd drukt de EriKS medewerker de schuif omlaag, waardoor een gele indicator verschijnt met het opschrift ‘scanned’; dit betekent dat dit artikel in bestelling is en tijdens de eerstvolgende ronde wordt aangevuld zodra de bovenste bak weer door de EriKS medewerker is aangevuld, wordt de indicator weer ingeklapt en is de groene kleur wederom zichtbaar; het hele proces kan weer van voor af aan plaatsvinden

5


prODuCT niEuWS

Riemschijven, koppelingen en klembussen

dE VitAlE link tussEn mOtOr En mAchinE Sinds jaar en dag is de naam Fenner een begrip in de markt van riemschijven, klembussen en koppelingen. Rondom de vermaarde TaperLock®-klembus is een compleet pakket aandrijftechnische producten ontwikkeld, dat zich onderscheidt door kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit pakket is binnen de ERIKS organisatie ontwikkeld en onze engineers werken constant aan verbetering en verdere ontwikkeling van het Fenner-pakket. Uiteraard is hierbij ook plaats voor klantspecifieke oplossingen.

Trantorque® Klembussysteem voor compacte aandrijfoplossingen.

Fenlock® Zelfcentrerende spanelementen, geschikt voor een scala aan toepassingen.

Fenner V-snaar- en tandriemschijven Fenner schijven staan garant voor de beste kwaliteit, betrouwbaarheid en optimale standtijden. De TaperLock®-uitvoering zorgt voor eenvoudige en snelle installatie. Daar waar de omgevingsfactoren het noodzakelijk maken, adviseren wij u op het gebied van oppervlaktebehandelingen of afwijkende basismaterialen. Wanneer standaard schijven niet in uw concept passen, maken wij schijven volgens uw specificaties. We beschikken over eigen CnC-machines om de bewerkingen uit te voeren en kunnen hierdoor korte levertijden realiseren.

Fenner klembussen, spanelementen en koppelingen Wereldwijd de meest toegepaste klembussen ‘Fenner TaperLock®’ Alleen met de originele TaperLock® bent u zeker van een betrouwbare as-naafverbinding, waarbij alleen Fenner beschikt over schijven en bussen in de korte uitvoering en de unieke vierpunt bevestiging.

6

Fenner® Fenaflex koppelingen Dit zijn hoog elastische smeringsvrije koppelingen die een hoge mate van uitlijningsfouten in iedere richting tolereren en bovendien eenvoudig te monteren en te inspecteren zijn. Ook beschikbaar als vliegwielkoppeling met gangbare SAE-aansluitingen. HRC koppeling Deze koppelingen zijn een standaard low cost oplossing met hoge prestaties en betrouwbaarheid. De semi-elastische koppeling is eenvoudig te monteren, uit te lijnen en is uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met elektromotoren. Ook in FrA (explosievrije) uitvoering en in vliegwieluitvoering verkrijgbaar. ■ Meer informatie: T (0475) 37 22 33


VOOrrAADbEHEEr

EFFiciënt OmgAAn mEt grijpVOOrrAdEn Is het werkelijk noodzakelijk elk artikel te onderhouden in uw ERP-systeem? Wilt u elk verbruik minutieus registreren en toewijzen, elk ogenblik de actuele voorraad kennen en periodiek de waarde van de voorraad te inventariseren? Kortom, staan er voldoende ‘baten’ tegenover deze dure beheerskosten en is dit blijvend te verantwoorden voor alle artikelen? Ongetwijfeld deels wel, maar zeker niet voor alle artikelen die u inkoopt. you pick, you scan EriKS zoekt samen met u naar oplossingen voor dagelijkse of heel specifieke problemen. Efficiëntie, service en duurzaamheid staan daarbij steeds voorop. You pick, You Scan geeft antwoord op vragen als ‘Hoe mijn grijpvoorraden efficiënt inrichten?’, ‘Hoe zorg ik voor tijdwinst voor mijn TD-ers zodat ze zich kunnen concentreren op dat wat belangrijk is?’ Het EriKS You pick, You Scan concept stelt u in staat zelf snel en duurzaam de bestelprocedure voor dit type van artikelen drastisch te vereenvoudigen en zo de efficiëntie te verhogen voor alle betrokken afdelingen. uitgangspunt is dat de gebruiker geen hinder mag ondervinden en dat de goederen steeds in voldoende aantallen beschikbaar moeten zijn. Het is dus belangrijk de juiste artikelen te selecteren, een correcte voorraad aan te leggen, deze voorraad toegankelijk te maken voor de gebruiker en een efficiënt bevoorradingssysteem op te zetten.

n n

n

EriKS levert de bevoorrading. uw voorraadbeheerder ontvangt de levering (geen administratie) en vult de voorraad aan. uw boekhouding boekt de factuur (1 regel voor het totaalbedrag) op kostenplaats. n

plAn VAn AAnpAk 1

Bepalen van de ‘juiste’ artikelen n laagwaardige items n voldoende rotatie n geen noodzaak van registratie n technisch logisch gamma

2

n

3

Vastleggen interne afspraken voorraadparameters n vastleggen verantwoordelijkheden en methodiek Inrichting van de locatie verpakkingseenheden

n

Opleiding van uw interne medewerker methodiek n aanmaken barcodes n gebruik scanner n omzetten scangegevens naar bestelling n

4

principe Samen met u reduceren we de bevoorradingsketen tot de essentie. n uw interne gebruikers hebben vrije toegang tot de goederen. Ze kunnen zonder beperking en zonder enige vorm van registratie/ administratie de nodige aantallen uit de voorraad nemen. n uw voorraadbeheerder controleert periodiek de voorraad. Op een snelle en eenvoudige visuele manier ziet hij of, en voor welke artikelen bevoorrading nodig is. Met één ‘beep’ (barcode scan) registreert hij de ‘bevoorradingsbehoefte’. na controle van alle locaties leest hij de scanner uit in het bestelportal Tradcom.nl en plaatst een bestelling voor vastgelegde bevoorradingshoeveelheden.

Meer informatie: neem contact op met uw ERIKS contactpersoon of kijk op www.tradcom.nl

7


SErViCES

On-site onderhoud, inspecties en testen van slangen?

schAkEl hEt Eriks FiEld sErVicE tEAm in De medewerkers van het Field Service Team van ERIKS opereren door heel Nederland. De specialisten van dit team kennen de vele componenten van ERIKS door en door. Zij helpen u bijvoorbeeld bij het vervangen van onderdelen. Of bij het visueel controleren en testen van slangen. Zo kunnen zij onnodige vertraging, oponthoud en daarmee tijd en geld besparen.

klantgerichte oplossingen Het EriKS Field Service Team denkt met u mee en werkt snel, kostenbesparend en resultaatgericht. Het vakbekwame en enthousiaste team van monteurs biedt u in geval van storingen, calamiteiten of onderhoudsprojecten de juiste snelle service. Zij weten dat onverwachte stilstand van uw bedrijfsproces vraagt om adequate oplossingen. Maar ook dat u na gepland onderhoud weer zorgeloos wilt produceren. Kortom een team met een hoog probleemoplossend vermogen.

kwaliteit en veiligheid Het EriKS Field Service Team heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan en is daarom VCA* gecertificeerd. Alle medewerkers zijn in het bezit van het b-VCA en

8

of VCA-VOL certificaat en op alle mogelijke situaties voorbereid. bovendien is een aantal monteurs in het bezit van geldige offshore papieren.

Overzicht werkzaamheden Het EriKS Field Service Team is in te zetten op tal van onderhoudsklussen en projecten op het gebied van slangen. De belangrijkste zijn: n inventariseren, registreren en (opnieuw) certificeren conform normeringen als pED, npr5527, Sir en iSgOTT n visuele inwendige en uitwendige inspectie n hydrostatisch afpersen n doormeten op elektrische geleiding n op locatie repareren van slangen en slanghaspels

n

n

reviseren van Dry break koppelingen zoals Todo en Emco Wheaton registreren van gekeurde slangen in online slangregistratiesysteem n

Het EriKS Field Service Team staat 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking. Voor gepland onderhoud of vervanging van onderdelen en in het geval van calamiteiten. Voor meer informatie belt u direct T (072) 514 13 17 of de ERIKS-vestiging bij u in de buurt.

Scan de QR code voor meer online info.


OrgAniSATiE niEuWS

Engineering van rubberproducten

Alfa Techniek ontwikkelingspartner voor OEM-ers Door de overname van Alfa Techniek versterkte ERIKS in 2010 haar positie op het gebied van rubber producten, dynamische dichtingen, hydrauliek filters, snelkoppelingen, instrumentatie en pneumatiek componenten. Voor veel internationale machine- en apparatenbouwers is Alfa Techniek de ontwikkelingspartner en toeleverancier. De kennis van co-engineering en sourcing blijkt een mooie verrijking voor ERIKS.

Over klantspecifieke rubber vormdelen, o-ringen, profielen, trillingsdempers en voorgevormde slangdelen heeft Alfa Techniek uitgebreide product- en applicatiekennis en daardoor een sterke positie in de markt. Onder de naam merknaam rubia zijn vele rubber vormdelen beschikbaar. inmiddels zijn Alfa Techniek en EriKS samengesmolten en is een kennisorganisatie ontstaan die voor of samen met u engineert. Met als resultaat betere producten in een kortere ontwikkeltijd. Alfa Techniek heeft nog tal van andere productlijnen in haar pakket zoals Hallite dynamische afdichtingen. Met de merken rX®, Simrit, garlock, Saint gobain en Hallite hebben Alfa Techniek en EriKS het breedste pakket dynamische afdichtingen van nederland. Een kleine 10.000 verschillende types in allerlei materialen zijn uit voorraad leverbaar. bovendien zijn er volop mogelijkheden voor Quick supply binnen 48 uur.

te cilinders en ventielen in diverse uitvoeringen zoals elektrisch, mechanisch en handbediend. bovendien levert Alfa Techniek koppelingen en luchtleidingen van Camozzi en John Quest in messing, verchroomd, rVS en kunststof plus de bijbehorend leidingen in pE, pA, pu, pVC en Teflon. Ook componenten voor druk- en temperatuurmeting, verschildrukmeters en krachtopnemers van Tecsis vindt u bij Alfa Techniek. ■ Meer informatie: T (036) 538 73 33 E info@alfatechniek.com I www.alfatechniek.com

parker hydrauliek filters Alfa Techniek is de officiële vertegenwoordiger van parker Arlon filters en heeft daarmee een compleet productengamma filterhuizen met bijbehorende elementen voor hydrauliek systemen. in het assortiment van hydrauliek- en smeeroliefilters zitten onder meer hogedruk persfilters tot 1000 l/min (ook in rVS), zuigfilters, duplex filters, tankbeluchters en uiteraard ook olie-analyses. Het maken van olie-analyses is van groot belang op de levensduur van uw hydraulieksysteem. Alfa Techniek verzorgt zulke analyses en adviseert u voor een duurzaam systeem.

pneumatiek/cilinders Alfa Techniek is ook een totaalleverancier voor pneumatische componenten voor vele toepassingen in werktuigen en industriële installaties. Van Camozzi en Medan bieden wij miniatuurcilinders, op maat gemaak-

9


prODuCTiE

Uitbreiding productie flensafdichtingen Rotterdam-Botlek

VOlOp niEuWE mOgElijkhEdEn, snEllErE lEVErtijdEn De afgelopen maanden hebben ERIKS en Econosto de productiefaciliteiten voor flensafdichtingen in de regio Rotterdam samengevoegd op één locatie in de Botlek. Hiermee is de meest efficiënte en uitgebreide productielocatie van de hele Rijnmond ontstaan voor alle flensafdichtingen, zoals spiraalgewonden, kamprofiel, vezel, grafiet en PTFE. Met het geïntegreerde machinepark kan ERIKS snel de gewenste flensafdichtingen voor u maken. Daarvoor zijn diverse materialen standaard op voorraad. (semi-) metalliek Voor de metallieke en semi-metallieke afdichtingen zijn dit onder andere de rVS typen 316(L), 321, 316Ti en 304(L). Daarnaast zijn er ook speciale materialen als Hastelloy, inconel, incoloy, Monel, Duplex en Titanium. Voor de productie van ringen liggen vele diktes in onder meer de materialen ArMCO, staal, koper en aluminium op voorraad. in de productiehal staan machines die alle afdichtingen tot en met extreem grote diameters maken. De maximale maat wordt bepaald door de deur! Hiervoor staan enkele grote conventionele en CnC-gestuurde kopdraaibanken die afdichtingen uit 1 stuk (plaat) kunnen draaien.

Met diverse speciale draaibanken fabriceert EriKS allerlei vlakke en geprofileerde metalen ringen waarvoor vlakheid en evenwijdigheid zeer belangrijk is. Voor de kleine metalen vulringen en metalen washers is na het samenvoegen van de Econosto en EriKS productie een grote verscheidenheid aan stempels beschikbaar voor vele afmetingen.

zachte materialen spiraalgewonden pakkingen Voor de spiraalgewonden afdichtingen staan machines voor kleine afmetingen en horizontale wikkelmachines voor de grote tot zeer grote afmetingen. De spiraalgewonden afdichtingen zijn leverbaar in elke afmeting en dikte (2,5/3,2/4,5/6,4/7,2). De productie wordt ondersteund met een zeer snelle en nauwkeurige lasersnijmachine die staal en de gelegeerde staalplaten zeer snel kan snijden.

Voor de ‘zachte’ materialen beschikt EriKS over een waterstraalmachine en een plotter. Hiermee snijden wij zeer snel standaard en speciale afdichtingen. De halffabricaten liggen in rubber, vezel, grafiet en (e)pTFE op voorraad, waardoor wij uw gewenste pakking snel kunnen aanleveren. Door de integratie van de flensafdichtingen productie van EriKS en Econosto is een zeer ervaren productieteam ontstaan die de beschikking heeft over een compleet productieapparaat. Hiermee kunnen wij elke pakking die u ook maar nodig heeft vakkundig maken. ■ Vraag naar de mogelijkheden of een offerte: T (072) 514 18 44 of E afdichtingen@eriks.nl

Scan de QR code voor meer online info.

10


MAATWErK

lEVEringsprOgrAmmA FlEnsAFdichtingEn

gestanst / gesneden uit plaat / rol

semi-metalliek

metaal

soort afdichting

types

materialen

Ring type Joints

r-ovaal, r-octagonaal, rX en bX.

SS316(L) en soft iron.

Vulring, solid ring

Vlak, lensvormig en geprofileerd.

Cu, AL, staal, SS316, SS321, SS316Ti, Duplex, incoloy, inconel, Hastelloy en Monel.

Spiraalgewonden

r, rir, C/O en C/i.

Staal, SS316, SS321, SS316Ti, Duplex, incoloy, inconel, Hastelloy, titanium en Monel.

Kamprofiel

KV, Kb, KV9, Kb9, KV9L en Kb9L.

Staal, SS316, SS321, SS316Ti, Duplex, incoloy, inconel, Hastelloy, titanium, Monel; met grafiet (ApX) oplage, pTFE (Eriflon) of epTFE (Flowtite) oplage.

Metaal/Grafiet (PTFE)

Mrg

Staal, SS316, SS321, SS316Ti, Duplex, incoloy, inconel, Hastelloy, titanium, Monel; met grafiet (ApX) oplage, pTFE (Eriflon) of epTFE (Flowtite) oplage.

Rubber

Standaard afmetingen en speciale vormen.

rX® norma. Standaard, blanca, EpDM (KiWA), neopreen, Viton®, Silicone, Superba (nbr) etc.

Vezel

Standaard afmetingen en speciale vormen.

rX® fiber pT50, rX® fiber pT20, rX® fiber pT60, novapress 815, novapress universal, novapress Multi, novatec premium, Klingersil C4430 en Klingersil C4500.

PTFE

Standaard afmetingen en speciale vormen.

rX flowtite, gore gr, rX filled pTFE 150/160/170, gylon 3501, gylon 3504, gylon 3510.

Grafiet

Standaard afmetingen en speciale vormen.

rX egraflex gHE, rX egraflex gHE/AS, rX egraflex gTC, rX egraflex gTS, Sigraflex HD.

11


CASE innOVATiE

naast de omzetting van een metalen filter naar een kunststof uitvoering moesten voor de ontwikkeling van de nieuwe kunststof filterbehuizing de volgende doelstellingen gerealiseerd worden: n reductie integrale kostprijs n veilig en milieuvriendelijk design n recyclebaar n voldoen aan hoge eisen voor zuiveren vrijkomende gassen n lagere weerstand nieuwe filter resulterend in lager energieverbruik bij productie en assemblage n bredere toepasbaarheid door betere thermische en chemische materiaaleigenschappen n assemblagevriendelijker design André de groot vertelt: ‘De kracht van EriKS is dat ze fungeert als een single souring supplier wat betreft advies, co-engineering, productie en leveringen van ‘geassembleerde’ spuitgiet onderdelen in de combinatie met afdichtingen. En niet te vergeten de voorraadhoudende functie van kunststof componenten die EriKS ons biedt. Ook de openheid heeft ons zeer aangesproken zoals het bezoeken van de productielocatie in het buitenland en de goede persoonlijke begeleiding.’ ‘Voor wat betreft de communicatie is het van belang je elkaar als partners recht in de ogen kunt kijken, eventuele problemen gezamenlijk oplost, en vooral dat je samen kunt meevaren op elkaars successen. prettig is het bovendien dat je kunt terugvallen op de brede knowhow van EriKS op gebied van techniek, milieu en haar brede assortiment. Dit stelt ons gerust voor een jarenlange samenwerking. Wij zijn daarom ook trots dat we, mede door de samenwerking met EriKS, een mooi en goed functionerend product op de markt hebben gezet waarbij alle vooraf gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd.’ ■

Can-Filters marktleider in actief koolfilters Can-Filters, producent van koolstoffilters, was in 2009 op zoek naar een kunststoffenspecialist om gezamenlijk een nieuwe generatie kunststof koolstoffilterbehuizingen te ontwikkelen. Al vrij snel kwam ERIKS Kunststoffen in het vizier. André de groot, mededirecteur en -eigenaar van Can-Filters bv kwam in contact met EriKS Kunststoffen voor matrijsgerelateerde producten. groot: ‘Voordeel van EriKS is dat het een nederlands bedrijf is met een groot internationaal netwerk en over veel producten applicatiekennis beschikt. Samen met EriKS formuleerden we de wensen en eisen van de nieuwe lijn filters. Al snel gaf Can-Filters de aanmaak van matrijzen, de productie van de spuitgietonderdelen en rubber afdichtingen in opdracht. Zo stonden beide partijen aan de basis van een meerjarig samenwerkingscontract.’

12

can-Filters Can-Filters is gespecialiseerd in ontwerp, ontwikkeling en productie van actief koolfilters (cilinders) voor alle denkbare toepassingen in lucht(geur) filtratie- en reinigingsprocessen. Het is wereldwijd marktleider in productie van actiefkool filters. naast een range cilinders en cassettes omvat haar leveringsprogramma op maat gemaakte installaties van hoge kwaliteit.

Eriks voor spuitgiet kunststof onderdelen Spuitgieten is een volautomatisch proces waarbij thermoplastische stoffen worden verwerkt tot kunststof eindproducten. Spuitgietproducten doen we in kleine t/m zeer grote productieseries. Ook (metal)inserts kan EriKS in de producten meespuiten. Onze productie sites werken met de standaard kwaliteitssystemen als iSO 9001, QS 9000 of TS 16149. Medische normen als iSO 13485 en onder cleanroomcondities verpakken behoort tevens tot de mogelijkheden. EriKS ondersteunt u al bij de engineering, zodat u direct de juiste oplossing kiest. Dit bespaart kosten en tijd in het traject van concept tot en met realisatie van het eindproduct.

Meer informatie: T (072) 514 18 33 of kunststoffen@eriks.nl www.canfilters.nl


prODuCT niEuWS

Geavanceerde Cejn snelkoppelingen voor lucht en vloeistof Door de overname van Alfa Techniek heeft ERIKS een belangrijke producent van snelkoppelingen, Cejn, in haar assortiment gekregen. Cejn is al meer dan 50 jaar een begrip in de markt voor lucht- en vloeistofkoppelingen met werkdrukken tot 3000 bar.

Ademlucht Met de vitale koppelfunctie tussen ademluchtmasker en persluchtfles, speelt de Cejn koppeling voor veiligheid en betrouwbaarheid een belangrijke rol.

Fluid Cejn vloeistofkoppelingen zijn leverbaar met en zonder ventiel of in een non-drip versie (deze voorkomt dat er vloeistof wordt gemorst). Wij adviseren u graag bij de keuze van de juiste slang-koppelingen combinatie.

dX vacuüm vat De Cejn DX is een draagbaar vacuüm vat voor industriële toepassingen om niet ontvlambare vloeistoffen op eenvoudige en veilige wijze uit moeilijk te bereiken plaatsen op te zuigen. De kunststof jerrycan is verkrijgbaar in 2,5 en 12 lt inhoud. geschikt voor het opzuigen van warme vloeistoffen tot 80 °C zoals motor- of transmissieolie en remvloeistoffen.

hydrauliek koppelingen Cejn biedt een breed scala van producten met een werkdruk tot 3.000 bar. De zeer hogedruk koppelingen zijn speciaal ontworpen voor ultra hoge druk pompen, reddingsmateriaal en andere veeleisende toepassingen. pneumatiek De pneumatische productlijn van Cejn omvat de best presterende snelkoppelingen, blaaspistolen, slanghaspels en accessoires, compleet met luchtverzorgingstoestellen.

multikoppeling hydrauliek De Cejn Multi-X is een innovatieve, eenvoudig te hanteren Multikoppeling, ontworpen voor de hoge eisen aan mobiele hydraulische toepassingen. De sleutelwoorden zijn: flexibiliteit, hoge prestaties, eenvoudige installatie en een probleemloze werking.

Het Cejn assortiment is snel leverbaar en garandeert topkwaliteit. ■ Meer informatie: afdeling Slangen en koppelingen, T (072) 514 18 22 of e-mail slangen@eriks.nl

13


Rubber compounds volgens EC1935/2004 richtlijnen

FOOdindustriE VEr VEiligE AFdichtings Applicaties in de voedingsmiddelenindustrie moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Oppervlakken dienen glad te zijn en bacteriegroei moet worden voorkomen. Machinefabrikanten zien een toenemende vraag naar veiligheid vanuit de foodindustrie. Voor het gebruik van kunststoffen en elastomeren bestaan duidelijke richtlijnen die uiteraard ook gelden voor afdichtingen.

14


prODuCTinnOVATiE

rEist niEuWE smAtEriAlEn bij afdichtingen gaat het bijvoorbeeld om het voorkomen van migratie van schadelijke stoffen die in het afdichtingsmateriaal kunnen zitten. Standaard rubber afdichtingen zijn dan ook niet zomaar inzetbaar wanneer ze in direct contact met voedsel staan. Het gevaar bestaat dat schadelijke stoffen in het voedsel terecht komen. EriKS heeft hiervoor speciale afdichtingsmaterialen conform FDA (Food and Drug Administration). Daarnaast komen er steeds meer materialen voor handen die aan de Europese regelgeving volgens norm EC1935/2004 voldoen.

O-ringen en rubber vormartikelen EriKS beschikt over tientallen rubbercompounds die volledig in overeenstemming zijn met de eisen van EC1935/2004. De producten vervaardigd uit deze rubbercompounds zijn onderworpen aan extractietests waarvan de resultaten in een certificaat overlegd kunnen worden. Hiermee is de eindgebruiker gewaarborgd van de juiste componenten. Dit is ook helder gedocumenteerd voor wanneer de complete machine EC1935/2004 geaccrediteerd dient te worden. Veel voorkomende compounds zijn o.a. nbr, EpDM, Viton® en Silicone. Datasheets van deze compounds zijn verkrijgbaar op www.o-ring.info.

dynamische afdichtingen gemodificeerd pTFE is een materiaal dat voor dynamische afdichtingen veelvuldig wordt gebruikt. EriKS levert verscheidene pTFE compounds conform de FDA-richtlijnen. Deze compounds voldoen daarbij aan EC1935/2004 en zijn met certificaten beschikbaar. Voor roterende toepassingen zijn speciale pTFE lipseals zoals Omnilip seals en garlock pS-seals uitermate geschikt. Deze afdichtingen hebben een ingeklemde pTFE lip in een rVS huis. Het is ook mogelijk om lipseals compleet uit pTFE te vervaardigen; de dynalipseal. Voor schuivende toepassingen zijn veergeactiveerde pTFE seals zoals Omniseals toepasbaar. Omniseals zijn ook in een sanitaire uitvoering verkrijgbaar. Deze zijn zodanig ontworpen dat bacteriegroei wordt beperkt. Toepassingen zijn mixers, pompen, mengers, afsluiters, vulmachines, meetinstrumenten en draaidoorvoeren. genoemde dynamische afdichtingen zijn geen standaard items en dienen zorgvuldig geselecteerd te worden uit de vele mogelijkheden. EriKS helpt u daar graag bij. ■ meer informatie: dynamische afdichtingen, t (072) 514 18 55 O-ringen en vormwerk, t (072) 514 18 66. afdichtingen@eriks.nl

bio-hygienic® rubbercompounds voorkomen bacteriële aangroei De groei van bacteriën, schimmels en gisten op en rond een rubber afdichting voorkomt u door gebruik te maken van rubbercompounds waaraan een biocide op zilverbasis is toegevoegd. Wanneer een bacterie met de afdichting in aanraking komt, nemen microben de vrije zilverionen op. Het zilverion breekt vervolgens de celwand af waarna de bacterie sterft. bio-Hygienic® is een verzamelnaam voor rubberkwaliteiten met antibacteriële werking op basis van vrije zilverionen. Laboratoriumtests bevestigen duidelijk de werking van het bio-Hygienic®-additief. De bacteriën hechten zich niet aan de ring, waardoor ze bij reiniging makkelijker worden weggespoeld. rondom de ring blijven de gistbacteriën actief, zonder negatieve effecten van het bio-Hygienic®. De uitgebreide testgegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Lipseal met PTFE lip en RVS huis.

15


bESpAring

EmO Het Europees Massagoed- Overslagbedrijf (EMO) bv is de grootste droge bulk terminal in Europa en gevestigd op de Maasvlakte. EMO is gespecialiseerd in de op- en overslag van ijzererts en kolen vanuit de hele wereld. Door de volcontinue dienstverlening en een totale overslag van ruim 35 miljoen ton product draagt EMO actief bij aan de leveringszekerheid van ijzererts en kolen voor de Europese staal- en elektriciteitsindustrie.

Deelbare lagers reduceren stilstand en kosten

kiEzEn VOOr dElEn Stilstand kost in de regel handenvol geld, dat is de zorg van iedere maintenance manager. ERIKS speelt hier op in door haar in eigen huis ontwikkelde lagers te produceren door Revolvo. Deze moderne fabriek in Engeland produceert hoogwaardige lagers van standaard tot klantspecifiek, zowel conventioneel als deelbaar. Het grote voordeel van deelbare lagers is dat er aanzienlijk op montage- en demontagekosten kan worden bespaard. Deelbare lagers zijn essentieel in applicaties die moeilijk te demonteren zijn en hoge kosten met zich meebrengen bij lange stilstand. in het Engels noemt men deze deelbare lagers Split roller bearings, of in verkorte vorm: Srb.

Vereenvoudigde inspectie en korte terugverdientijd Deelbare lagers zijn compleet gespleten tot aan de as. Dit betekent dat het huis en de kooi gesplitst kunnen worden, waardoor niet het gehele lager gedemonteerd hoeft te worden. De duur van inspectie en installatie worden hierdoor drastisch verkort. naast deze tijdsbesparing kunnen ook kosten bespaard worden omdat niet het hele lager vervangen hoeft te worden, maar alleen de noodzakelijke onderdelen. Deze twee belangrijke aspecten leiden tot flinke kostenbesparingen bij noodzakelijk onderhoud of vervanging. De inspectie van het lager is eenvoudig, onafhankelijk van de

16

grote of het type. Door eenvoudig de bovenkant van het lagerhuis en de supportkap te verwijderen worden de lagers zichtbaar en toegankelijk. Er zijn talloze voorbeelden die aantonen dat grote besparingen gerealiseerd worden door het gebruik van Split roller bearings. (Zie de besparing bij EMO in het kader.)

EMO herbergt op diverse locaties zwaar belaste lagerhuizen die bij vervanging of revisie zomaar vier dagen stil kunnen komen te staan. EriKS zag mogelijkheden om deelbare lagers toe te passen en adviseerde dit bij de onderhoudsmanagers van EMO. Dit werd getest en bleek een succes! Door deze EriKS oplossing is er fors in stilstand en kosten gesneden. in de oude situatie kostte het wisselen van de zware tonlagers zo’n vier dagen aan werk en productiestilstand. De kosten van productiederving bedroegen ruim een ton! Door de tandwielkast te laten staan en de standaard lagers te vervangen door Srb deelbare lagers is de kast weer binnen acht uur operationeel. Het inzetten van deelbare lagers bracht de stilstand met zo’n 75% terug, plus een fikse besparing op onderhoudstijd en -kosten.

SRB

Split Roller oller Bearings

toepassingsgebieden De voordelen van deelbare lagers zijn interessant voor de gehele industrie. EriKS levert Srb deelbare lagers onder andere voor de volgende toepassingsgebieden: n Cement en steenverwerking n Transportbanden n Metaalverwerking n Hoogovens n Mijnbouw n pomp- en waterzuiveringsinstallaties n Elektriciteitsopwekking n Suiker- en aardappelverwerkende industrie n Houtverwerking â–

Wilt u ook kosten besparen door deelbare lagers? neem dan contact op met onze afdeling aandrijftechniek: t (010) 245 50 75

Deelbaar lager bespaart revisietijd tot wel 75%.


prODuCT niEuWS

Minder frictie op de O-ring maakt automatische assemblage mogelijk Veel seriematig producerende bedrijven zoeken naar mogelijkheden om meer handelingen te automatiseren. De assemblage van de O-ring is in dit geval lastig. Niet in de laatste plaats omdat een O-ring zelf flexibel en stroef is. Of omdat de ring door het productieproces en de opslag licht gedeformeerd kan zijn. ERIKS heeft oplossingen om automatische assemblage toch mogelijk te maken.

Frictieverlaging door coating

speciale fabricagemethode O-ring

Voor het monteren van een stroeve O-ring wordt deze veelal voorzien van een smeermiddel (veelal silicone olie) of talkachtige nabehandeling. Door deze nabehandeling ontstaat kans op vervuiling van de automatische assemblagemachine en is deze vaak niet meer bruikbaar. Een droge rX® Surfaplus oppervlaktebehandeling verlaagt de frictie van de O-ring, maakt automatische montage mogelijk en voorkomt vervuiling van de montage machine. De rX® Surfaplus coating die wordt toegepast, is compatible met de O-ring en blijft, net als de O-ring zelf, elastisch. Hierdoor is er geen negatief effect op de afdichtende werking en de specificaties van de O-ring. Het type coating wordt afgestemd op het rubbersoort (compound) en de uiteindelijke toepassing. Deze coatings zijn te combineren met de speciale verpakkingen en andere oplossingen.

indien het gaat om zeer grote series O-ringen kan een speciale fabricagemethode worden gehanteerd. Hierbij wordt in het productieproces van de O-ring aangepast zodat vervorming wordt voorkomen, wat een perfecte ronding garandeert. De O-ring zal nu bij automatische assemblage minder snel storingen veroorzaken.

figuur reductie wrijvingsweerstand

O-ring zonder coating

O-ring met RX® Surfaplus coating

minder wrijvingsweerstand waardoor eenvoudiger te monteren

zelftest frictieverlaging Test zelf het verschil in frictie tussen een stroeve en gecoate O-ring. Vraag nu een gratis sample aan op www.eriks.nl/rx-surfaplus. ■

Verbetering robotassemblage bij meubelgigant door aanpassing O-ring Voor een grote Zweedse meubelfabrikant levert EriKS al vele jaren O-ringen tot volle tevredenheid. problemen ontstonden op het moment dat de fabriek verder automatiseerde en ook de O-ringen met robots geassembleerd werden. De machine liep meerdere malen vast en er was relatief veel handwerk nodig om het proces door te laten lopen. Er zijn meerdere stappen ondernomen om vastlopen van de machine door de O-ringen tot een absoluut minimum te reduceren. Deze oplossingen zijn nu ook goed beschikbaar voor u. EriKS selecteert op basis van uw wensen de juiste materialen om uw O-ring assemblage storingsvrij te laten verlopen.

meer informatie: t (072) 514 18 66 of afdichtingen@eriks.nl

Reguliere verpakking.

Aangepaste verpakkingen O-ringen worden normaliter in zakken met zo min mogelijk lucht verpakt om de logistieke kosten zo laag mogelijk te houden. Maar wanneer er meerdere zakken op elkaar liggen, kunnen de O-ringen licht vervormen. We noemen dit het ‘sombrero’-effect. Als de O-ring op een vlakke ondergrond ligt, staat hij ietwat gebogen. Door de elasticiteit van het rubber verdwijnt dit verschijnsel na verloop van tijd. Echter vaak te laat met een vastloper in de machine als gevolg. EriKS verpakt op verzoek de O-ringen anders waardoor het sombrero-effect niet kan ontstaan. Een ring kan hierdoor wel direct toegepast worden in automatische assemblage.

Verpakking met extra lucht voorkomt sombrero-effect.

17


EnErgiEMArKT

dE EnErgiEmArkt VrAAgt Om kWAlitEitsAFsluitErs Eén van de meest dynamische industrieën in ons land is wel de energiemarkt. Aan de componenten die deel uitmaken van deze procesinstallaties worden hoge eisen gesteld omdat er aan strenge regelgeving moet worden voldaan. Voor diverse segmenten van de energiemarkt levert ERIKS een breed programma hoogwaardige, duurzame afsluiters en appendages van gerenommeerde Europese fabrikanten. Zowel bij die fabrikanten als bij de internationale EriKS-bedrijven is veel producten proceskennis aanwezig die wij graag met u delen. Hierbij een overzicht van onze afsluiterproducten per segment in de energiemarkt.

Olie- en gaswinning Deze installaties zijn gebouwd volgens AnSi/ASME en Api specificaties. De afsluiters die EriKS hiervoor op de markt brengt: n ball valves van JC, LVF en Sri. Deze fabrikanten produceren de complete range van lage tot hoge drukklassen. in floating ball en trunnion mounted design hebben ze elk hun eigen sterkte en specialiteit. n Forged steel gate, globe & check valves van LVF n Dual plate check valves van Velan proquip en goodwin n Strainers van Conaco

18

gasdistributie en ondergrondse gasopslag De procesinstallaties in deze markt kenmerken zich door hoge drukken en grote leidingdiameters. Sinds kort werkt EriKS samen Schuck gmbH in Duitsland om aan de vraag naar afsluiters voor deze installaties te kunnen voldoen. Schuck specialiseert zich in grote diameter (> 12”) ball valves, in volledig gelaste constructie. Ook de engineering en productie van actuators neemt Schuck voor haar rekening.

Energieopwekking Hierbij gaat het vooral om stoominstallaties van uiteenlopend in schaalgrootte: van energie centrales via afvalverbrandingen biogasinstallaties tot lokale stoominstallaties. EriKS levert een compleet programma afsluiters en appendages voor het stoomdistributienetwerk: rX® klep- en schuif-

afsluiters en terugslagkleppen (private label), TLV en Spirax condenspotten, Ari, Leser en niezgodka reduceer- en veiligheidstoestellen, Krombach kijkglazen en filters, rTK regelafsluiters en Ygema ketelbewakingsapparatuur. Met onze productlijn Crane Centerline rS vlinderkleppen heeft EriKS uitstekende afsluiters voor in koelwatersystemen. in kleine, maar vooral ook grotere doorlaten. Voor de hoge druk stoomsystemen in Din en AnSi biedt EriKS ten slotte klep- & schuifafsluiters en terugslagkleppen van gerenommeerde fabrikanten als Krombach, persta, rT, Firsa en Valvosider. ■ meer informatie: t (072) 514 18 00 of afsluiters@eriks.nl


prODuCT niEuWS

tAndriEm- En V-snAArschijVEn Op mAAt ERIKS Aandrijftechniek is een van de grootste leveranciers van tandriem- en V-snaarschijven in Nederland. Wij beschikken over ruime voorraden van alle gangbare standaard schijven. Een van onze speerpunten is de engineering en productie van applicatiegerichte tandriemschijven voor aandrijvingen met hoge eisen ten aanzien van precisie en positioneernauwkeurigheid. Wij produceren schijven volgens tekening, waarbij de uitvoering uitgebreid met de klant wordt besproken. indien noodzakelijk worden de schijven na productie voorzien van een speciale oppervlaktebehandeling, gebalanceerd of geslepen. De productiefaciliteiten bij EriKS zijn flexibel en geschikt voor zowel kleine als grote aantallen. Wij leveren schijven uit de gangbare materialen zoals staal, gietijzer, diverse aluminium legeringen en kunststoffen. De aandrijfspecialisten van EriKS beschikken over brede ervaring in het optimaliseren van nieuwe en bestaande aandrijfsystemen. Specifiek op het gebied van riemschijven bieden wij uitgebreide ontwerp- en productieservice van prototype tot serieproductie, waarbij we rekening houden met de prijs-/prestatieverhouding van de totale aandrijving: n

n

n

n

De tandriemschijven worden op afwikkelbanken gemaakt met de originele afwikkelfrezen. Dit garandeert een optimaal functioneren van de tandriemaandrijving Oppervlaktebehandeling zoals verzinken (ELnp), anodiseren (hardmetaal maatvast), hard chromeren, Teflon coaten en chemisch zwarten Voor de as-naafverbinding beschikt EriKS over een aantal zelfcentrerende klembussen en spanelementen. Onze engineers adviseren u graag bij de juiste keuze hiervan indien gewenst levert EriKS bij de riemschijven een meetrapport

Meer informatie: T (0475) 37 22 33

19


prODuCTinnOVATiE

niEuWE lijn rX® rubbEr slAngEn VOOr dE FOOdindustriE De Europese wet- en regelgeving voor de voedingsmiddelenindustrie is per 2009 aangescherpt. Deze EC1935/2004 richtlijn is van toepassing op alle materialen en constructies die in direct contact komen met voedingsmiddelen. gecertificeerde materialen mogen volstrekt geen stoffen afgeven die de gezondheid van de consument kunnen schaden. De migratietesten (voor kunststoffen) dienen uit te wijzen of aan deze voorwaarden is voldaan. Daarnaast mag ook de smaak en geur van het medium op geen enkele wijze beïnvloed worden. De European Hygienic Engineering & Design group (EHEDg) schrijft voor waaraan apparaten en samengestelde producten constructief moeten voldoen om te voorkomen dat er in de constructie micro-organismen ontstaan. De in onderstaande tabel genoemde rX® slangen voldoen alle aan de EC1935/2004 richtlijnen. De koppelingen worden volgens de door EHEDg voorgeschreven constructienorm bij EriKS volledig geautomatiseerd opgeperst. Hiermee koopt u bij EriKS altijd geassembleerde slangen voor alle systemen en toepassingen in de food sector die voldoen aan EC1935/2004. u krijgt maar liefst 2 jaar garantie op de slang. De datasheets zijn op aanvraag beschikbaar. meer informatie: t (072) 514 18 22 of slangen@eriks.nl

rX® Vittafixx

rX® Alifixx

rX® cleanfixx FdA

rX® delifixx

type

persslang (D)

Zuig- en persslang (SD)

Heet water- en uitstoomslang

persslang

toepassingen

- Melkproducten, dierlijke vetten, plantaardige oliën, vruchtensappen e.d.

- Melkproducten, dierlijke vetten, plantaardige oliën, vruchtensappen e.d. - Transportslang voor farmaceutisch en cosmetische industrie

reinigen van vloeren in abattoirs en voedingsmiddelenindustrie

bier, wijn, alcoholische dranken (max 40%), vruchtensappen e.d.

Werkdruk

Stoom (164 °C): 6 bar Water (95 °C): 18 bar

10 bar

Stoom (164 °C): 6 bar Water (95 °C): 20 bar

12 bar

20


E-BUSINESS

Nu online beschikbaar!

De ERIKS O-ring calculator De continue zoektocht naar middelen om klanten beter van dienst te zijn heeft geresulteerd in een nieuwe tool op www.o-ring.info: de O-ring calculator.

Alle belangrijke parameters kunnen worden ingegeven om nauwkeurige berekening mogelijk te maken. Na de berekening kan er uit een lijst een passende ERIKS O-ring gekozen worden.

Het is nu voor iedereen mogelijk op eenvoudige wijze tijd te besparen in het ontwerpen van O-ring groeven en het doorrekenen van de afdichtingcapaciteit van bestaande O-ring toepassingen. De ERIKS O-ring calculator berekent onder andere O-ring compressie, vrije groefvolume, rek van de O-ring en nog veel meer.

De berekende gegevens worden overzichtelijk weergegeven waarbij er een waarschuwing verschijnt als er kritische waardes zijn. De berekeningen kunnen opgeslagen worden om op een later tijdstip nog eens te raadplegen en voor gebruik op bijvoorbeeld de werkvloer kan er een PDF document uitgeprint worden met alle uitkomsten overzichtelijk weergegeven.

Alle standaard inbouwsituaties zijn in de O-ring calculator verwerkt. Axiale flensafdichting met druk van binnenuit of van buitenaf, radiale afdichting met de groef in het huis of in de stang. Zowel voor statische als dynamische toepassingen. Het unieke van de ERIKS O-ring calculator is dat er rekening gehouden kan worden met thermische uitzetting van zowel de groef als de O-ring en met chemische uitzetting of krimp van de O-ring.

U kunt nu tijd en geld besparen door snel en accuraat uw berekeningen te laten uitvoeren waarbij eventuele problemen in uw constructie direct aan het licht komen. â–

Wat kunt u berekenen? O-ring maten aan de hand van een groef met bekende afmetingen Groefafmetingen aan de hand van een bepaalde maat O-ring Doorrekenen van situatie’s waarbij zowel de groefafmetingen als de O-ring maten bekend zijn Wat zijn uw voordelen? Zeer gebruiksvriendelijk Uitgebreide parameters voor nauwkeurige berekening Berekeningen op te slaan PDF document Eenvoudige koppeling met lijst standaard ERIKS O-ringen

Ervaar het gebruiksvriendelijke ontwerp. Ga voor de O-ring calculator naar www.o-ring.info

15 21


prODuCTinnOVATiE

Duurzaam en eenvoudig verwisselbaar

AXium FiltErs De meest geschikte vloeistoffilter selecteren is niet altijd even eenvoudig. Laat u daarom door ERIKS adviseren. Onlangs heeft ERIKS het dealerschap van Axium RVS sanitaire filters verworven. Axium process Ltd is producent van rVS afsluiters, filters en filtersystemen voor de sanitaire industrie. Ze heeft als enige fabrikant het beproefde wedge-wire filtratieprincipe geschikt gemaakt voor in een sanitaire omgeving. Toepassingsgebieden voor de sanitaire filters zijn de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie, biotechnologie en farmacie.

duurzame filters nu heeft EriKS haar filterprogramma uitgebreid met de Axium reeks robuuste hygiënische filters met snel en eenvoudig verwisselbaar spleetbuiselement. Deze filters zijn duurzaam omdat er geen (gaas)filters hoeven te worden vervangen. u kunt daardoor in circa drie maanden uw investering terugverdienen! Deze filters zijn geschikt voor cleanen (Cip) en stoom steriliseren (Sip).Onze hygiënische filters zijn op aanvraag ‘traceable’ leverbaar volgens En 10204 (3.1) en voorzien van volledige validatierapporten. naast deze nieuwe filters levert EriKS natuurlijk ook de vertrouwde

Airpel emmertype korffilters (enkel en wissel) en volledig automatiseerbare Airpel Selfclean schraapfilters. ■

‘Dankzij uitgebreide applicatiekennis en de omvang van het productenpakket is ERIKS de juiste partner voor uw filters’. het complete filterprogramma n n n n n n

Y-filters in pTFE, rVS, staal, ggg, gY en brons Slikkast (als grof aanzuigfilter) Airpel emmertype korffilters Airpel Selfclean schraapfilters Selfclean-filters (zie kader) Axium pure Screen hygiënische filters

selfclean-filters Deze filters kunnen van handbediend tot volautomatisch worden geleverd. Filterelementen gaan van 50 µm tot 1000 µm. Door zijn werking blijft het drukverlies over de filter minimaal waardoor het productieproces zo weinig mogelijk gestoord wordt. De belangrijkste voordelen van Selfclean-filters reiniging tijdens bedrijf - continu proces n bespaart arbeidstijd: geen demontage van het filterelement n Veiligheid: geen contact met de vloeistof n geen productverspilling: gesloten filtersysteem n Automatische uitvoering: operator overbodig n Energiebesparend: blijft constant n

Meer informatie: T (072) 5141804 of e-mail DINvalves@eriks.nl

22


DuurZAAMHEiD

Fusiotherm® PP-R en Climatherm® PP-R Faser (OT)

Energiezuinig: voorgeïsoleerde leidingsystemen voor verwarming of koeling Om energie over een langere afstand te kunnen transporteren is een complex ondergronds netwerk van leidingen nodig. Dankzij de voorgeïsoleerde Climatherm® ISO en Fusiotherm® ISO leidingen van Aquatherm beschikt u over de ideale, energiezuinige oplossing om vloeistoffen met temperaturen tot 90 °C en onder druk tot 20 bar (bij 20 °C) te transporteren. De ISO variant is uitermate geschikt voor koelwater en voor toepassingen in klimaatsystemen. De isolatie (af fabriek) bestaat uit schuim van polyuretaan en mantelbuis van HDpE. Alle koppelingen en accessoires zoals bochten en T-stukken worden op dezelfde manier voorgeïsoleerd. De verbindingen tussen de leidingen zelf worden ter plaatse op de bouw gerealiseerd. Complete kits met de mof en alle onderdelen voor de isolatie achteraf zijn eveneens beschikbaar bij EriKS.

beschikbare materialen Leidingen zijn leverbaar in van Ø 32 tot 315 mm (maten mediumbuis) als: n Fusiotherm ® iSO-Faser leidingsysteem SDr 7,4 n Climatherm ® iSO-Faser leidingsysteem SDr 11 n Climatherm ® OT iSO-Faser diffusiedicht leidingsysteem SDr 11

componenten De volgende componenten zijn beschikbaar voor alle geïsoleerde iSO Faser leidingsystemen: n buizen (lengtes van 6 en 12 meter) n Knieën 45° n Knieën 90° (kort en lang) n T-stukken n Verloop T-stukken n isolatie afsluitmanchetten n isolatiemoffen voor verbindingen n Speciale fittingen op aanvraag

de voordelen n

De isolatie bestaat uit pur hardschuim met gesloten celstructuur en de buitenkant is voorzien van een HDpE mantelbuis.

n n n n n n n

uitstekende isolatie-eigenschappen door pur hardschuim Mediumbuizen leverbaar van Ø 32 t/m 315 mm Laag gewicht dus eenvoudig te verwerken Lage stromingsweerstand door gladde binnenwand Absoluut corrosiebestendig Hoge slagvastheid Versterkte mantelbuis uit HDpE goede verwerkingseigenschappen door middel van moflassen en stuiklassen ■

Meer informatie: T (072) 514 18 11 of E leidingsystemen@eriks.nl

Scan de QR code voor meer online info.

23


cOrrOsiEbEschErm VOOr lEidingcOmp Oplossingen van: De EU-richtlijn betreffende autowrakken nr. 2000/53/EU verbiedt sinds 1 juli 2007 het gebruik van zeswaardig chroom in grondstoffen voor en in onderdelen van auto’s. Wat eerst was bedoeld voor auto’s in de categorie tot 3,5 ton, is door de branche in het kader van de actuele ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid doorgevoerd voor alle toepassingen. Fabrikanten van verbindingshydrauliek hebben de afgelopen jaren een aantal oplossingen geïntroduceerd.

24


DuurZAME prODuCTinnOVATiE prODuCTniEuWS

rming pOnEntEn

VOss Fluid znni-oplossing met koppelingen VOSS Fluid levert met VOSS Zink-nikkel een Chroom(Vi)-vrije oplossing waarbij een basislaag Zink-nikkel is aangebracht met vervolgens passivering en sealing. Deze basislaag heeft een veel hogere corrosiebestendigheid dan Zink alleen. Zink-nikkel vormt geen laag witroest zoals Zink, maar veroorzaakt slechts een lichte grijze waas. bij testvergelijking van basislagen Zink en Zink-nikkel (passiveren en sealen) op corrosiebestendigheid treedt bij de internationaal gestandaardiseerde zoutsproeitest na 150 uur rode roest op en bij een Zink-nikkel laag pas na 720 uur.

resultaat zoutsproeitest na 840 uur

combinatie VOss znni koppelingen en benteler zistAplEX® precisiebuis benteler ontwikkelde een uitstekende coating tegen corrosie voor een stalen precisiebuis. Het is een groot voordeel dat benteler ZiSTApLEX® extreem goed te vervormen is met buigmachines zonder dat er beschadigingen optreden. uit de gestandaardiseerde nEn/iSO testen voor lek-, barst- en pulsdruk van VOSS koppelingen gemonteerd op de benteler ZiSTApLEX® precisiebuis blijkt dat de resultaten optimaal zijn. Hierdoor kan men afzien van de extra kosten voor verfbehandeling of galvaniseren van de hydraulische verbindingscomponenten in bijvoorbeeld mobiele toepassingen. Hierdoor bespaart men tijd en kostbare procedures en verkort de assemblagetijd.

pijp

A3C

A3C

Edelstaal

Wartelmoer

A3C

VOSS-Zinknikkel

rVS

sok

A3C

A3C

rVS

stauff chroom(Vi)-vrije klembeugels De gele chromaatafwerking van de metalen componenten van de beugels is vervangen door een combinatie van Zink-nikkel coating met passivering en afdeklaag. Deze overgang is van toepassing op het gehele assortiment van Stauff, met name op de stalen onderdelen voor montage van klembeugels en testkoppelingen. De corrosiebestendigheid blijft gewaarborgd na handling en montage.

stauff pp-Ac anticorrosie beugel pijpleidingen in bijvoorbeeld een offshore-installatie lopen het risico op spleeterosie. Agressief zout water dringt door tussen de pijpleiding en de klembeugel (body) waardoor elektrochemische corrosie ontstaat. Zelfs pijpleidingen van roestvrij staal vertonen snel putjes en groeven. Trekkrachten en trillingen versterken dit effect, waardoor zich scheurtjes in de pijpleiding kunnen vormen en lekkages ontstaan.

Zoutsproeitesten volgens En iSO 9227: 2006 hebben aangetoond dat spleetcorrosie sterk wordt vertraagd bij toepassing van klembeugels waarvan de body gemaakt is van pp-AC. Deze vertraging van minimaal vier jaar is een enorme verbetering en minimaliseert de onderhoudskosten aanzienlijk. Dat betekent dat besparingen zelfs optreden voor kleinere installaties. Deze nieuwe beugels worden door Stauff geïntroduceerd als de pp-AC anticorrosie beugels en zijn te herkennen aan de ‘pp-AC’ garantie op elke beugel. ■ meer informatie: t (0475) 37 22 33

25


KOrT niEuWS

skF EXplOrEr AFgEdichtE tWEErijigE tOnlAgErs biEdEn VEEl VOOrdEEl SKF biedt het meest uitgebreide assortiment aan standaard afgedichte tonlagers (vanaf een diameter van 25 mm) in de branche. De afdichtingen met dubbele lippen bieden optimale bescherming tegen vuil en vocht en hebben zich ruimschoots bewezen in talloze toepassingen.

niEuWE Eriks sErVicEcEntErs in dElFzijl En AlmErE

SKF tweerijige tonlagers kunnen dankzij hun speciale ontwerp zeer zware radiale en zware axiale belastingen aan in toepassingen die gevoelig zijn voor uitlijnfouten of het doorbuigen van assen. De efficiënte contactafdichtingen en het in de fabriek gevulde kwaliteitsvet maken de lagers direct goed gesmeerd inzetbaar.

EriKS breidt haar vestigingennetwerk in nederland per april verder uit tot 25 locaties. Hiermee anticipeert EriKS op de toenemende industriële bedrijvigheid in met name de Eemsmond en Flevoland. Daarmee vervult EriKS de wens van klanten in deze regio’s om dichtbij hen met voorraden en kennis aanwezig te zijn.

SKF Explorer tonlagers geven een aanzienlijke verbetering op belangrijke operationele parameters. Deze lagers zijn zo geavanceerd dat hun levensduur een veelvoud is van de lagers van andere merken onder dezelfde zware bedrijfsomstandigheden. Dit geldt in het bijzonder voor de SKF Explorer afgedichte lagers die door hun buitengewone werking van de afdichting de concurrentie ver achter zich laten. EriKS levert graag het advies, de producten en de services om uw machinepark nog soepeler te laten draaien. ■

begin april start EriKS Servicecenters in Almere en Delfzijl met nieuwe vestigingen. in Almere wordt ingetrokken bij Alfa Techniek, een gespecialiseerd bedrijf voor rubbertechniek binnen de EriKS groep. EriKS Servicecenter Almere is gevestigd aan de rondebeltweg 32. De bouw van een nieuw pand waarin Servicecenter Delfzijl zich gaat vestigen is in volle gang. Tot de oplevering deze zomer is het EriKS Servicecenter Delfzijl tijdelijk gehuisvest aan de Oosterhorn 20-22 in Farnsum. De complete gegevens:

Voordelen voor de gebruiker • Langere standtijden en productiviteit • Minimale onderhouds- en operationele kosten • Meer opbrengst • Lagere garantiekosten • Minder verbruik van vet • Veiligere werkplek • Ruimtebesparing (downsizing mogelijk) • Milieuvriendelijk

meer informatie: t (010) 245 50 75 of per e-mail: aandrijftechniek@eriks.nl

Authorized DDstributor

ERIKS Servicecenter Almere rondebeltweg 32 1329 bb Almere T (036) 538 73 00 F (036) 538 73 10 E almere@eriks.nl

ERIKS Servicecenter Delfzijl Oosterhorn 20-22 9936 HD Farnsum T (0596) 63 38 20 F (0596) 63 38 29 E delfzijl@eriks.nl

AsslijtAgE lOst u EEnVOudig Op mEt dE niEuWE rX® Eri-slEEVE AsrEpArAtiEbussEn Slijtageproblemen op een as lost u snel en simpel op met de montage van een RX® Eri-sleeve asreparatiebus. Door de RX® Eri-sleeve toe te passen, krijgt u weer een perfect loopoppervlak voor uw asafdichting. Eri-sleeveEri-sleeve

rX® Eri-sleeves zijn in de meeste gevallen aan te brengen zonder demontage van de as wat uiteraard een enorme tijds- en kostenbesparing betekent. Ook speciaal gereedschap wordt overbodig. De nieuwe rX® Eri-sleeves zijn uit voorraad leverbaar voor een asdiameter van 12 t/m 200 mm. ■

26

ingelopeningelopen as as

informatie en bestellingen: t (072) 514 18 55 of het Eriks servicecenter bij u in de buurt.

flens t.b.v. flens t.b.v. montage montage breuklijn breuklijn


zO bErEikt u Eriks hEt mAkkElijkst! PRODUCTEN

VESTIGINGEN

Afsluiters en instrumentatie T (072) 514 18 00 afsluiters@eriks.nl

hoofdvestiging: EriKS bv Toermalijnstraat 5 1812 rL Alkmaar postbus 280 1800 bK Alkmaar T (072) 514 15 14 F (072) 515 56 45 www.eriks.nl info@eriks.nl

kunststof leidingsystemen T (072) 514 18 11 leidingsystemen@eriks.nl

niEuW: kunststOF prOFiElEn snEl Op mAAt gEmAAkt Bij Kubra in Nuenen heeft ERIKS Kunststoffen recent een nieuwe profiel freesbank in gebruik genomen. Hiermee kunnen we snel elk gewenst profiel in kunststof voor u produceren. Uiteraard adviseert ERIKS u graag bij de juiste materiaalkeuze voor uw applicatie. Kunststof profielen zijn ideaal in vele industriële toepassingen door een lage wrijvingscoëfficiënt, goede chemische resistentie, uitmuntende slijtageweerstand en een laag geluidsniveau. ■ Voor kunststof profielen, maar ook alle andere vormen van bewerkte kunststoffen neemt u contact op met t (072) 514 18 33 of kunststoffen@eriks.nl

slangen en compensatoren T (072) 514 18 22 slangen@eriks.nl

industriële kunststoffen T (072) 514 18 33 kunststoffen@eriks.nl

Flens-, pompas- en spindelafdichtingen T (072) 514 18 44 afdichtingen@eriks.nl

dynamische afdichtingen T (072) 514 18 55 afdichtingen@eriks.nl

Eriks servicecenters: Alkmaar T (072) 514 17 17 Almelo T (0546) 87 30 70 Almere T (036) 538 73 00 Amsterdam T (020) 448 96 10 Arnhem T (026) 362 92 44 bergen op zoom T (0164) 27 55 44 delfzijl T (0596) 63 38 20 den haag T (070) 381 84 84 doetinchem T (0314) 34 37 20 Ede T (0318) 43 96 14 Eerbeek T (0313) 67 95 00 Eindhoven T (040) 291 19 00

O-ringen T (072) 514 18 66 afdichtingen@eriks.nl

Emmen T (0591) 66 80 00 gouda T (0182) 33 11 60 groningen T (050) 368 49 99

rubbertechniek T (072) 514 18 77 afdichtingen@eriks.nl

hengelo T (074) 291 57 57 hoorn T (0229) 21 28 82 leeuwarden T (058) 215 05 87

hydrauliek T (0475) 37 22 33 info@eriks-at.nl

maastricht T (043) 604 91 80 roermond T (0475) 37 22 70 rotterdam T (010) 245 50 55

Aandrijftechniek T (010) 245 50 75 aandrijftechniek@eriks.nl

gereedschappen T (010) 245 50 77 gereedschappen@eriks.nl

rotterdam-botlek T (010) 231 34 00 tilburg T (013) 571 45 61 Venlo T (077) 396 12 50 zwolle T (038) 467 29 20


Snelkoppelingen voor alle media

Pneumatiek

Hydrauliek

Hogedruk hydrauliek

Fluids

Ademlucht

Multikoppelingen

Traditie... Innovatie... Ontwikkeling

ERIKS TOPICS 21  
ERIKS TOPICS 21  

Periodiek brengt ERIKS een magazine uit voor haar relaties. Hierin leest u de laatste ontwikkelingen over ons bedrijf, innovaties en maniere...