Page 1

stopbuspakkingen

DOCUMENTATIENUMMER VAN DEZE PUBLICATIE:

8 4 6 0 3 2 (1999)

(072) 514 18 55 (072) 515 56 45

ERIKS bv Voormeer 33, Postbus 280, 1800 BK Alkmaar, Holland www.eriks.nl


STOPBUSPAKKINGEN

Inhoud

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pagina 3 Diaplex kruisvlechtmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Algemene bestendigheidstabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Erica katoenvetpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Oxford hennepvetpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Rameh pakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Ralon pakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Hamar 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Hamar 615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Hamar 604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Hamar 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Hamar 611 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Hamar 612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Hamar 616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Hamar 617 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Hamar 618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Hamar 622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Sealcord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Hamar 626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Hamar 628 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Univerdit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Hamar 642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Eri-Carbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Eri-Graphite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Hamar 887 Inconel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Egraflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Hamar 440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Egraflex zelfdichtende dekselafdichting . . . . . . . . . . . . . . .28 Aluflex hard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Metalloflex soft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Metalloflex medium/hard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Thermasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Pakkingtrekkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Pakkingstekers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Snijapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Trapezium pakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Voorgeperste ringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Voorspannen van de pakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Montagevoorschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 ERIKS constructieblad voor pakkingbussen . . . . . . . . . . . .40 Enkele constructievoorbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Spleet extrusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Diagrammen bepaling aantal ringen . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Nomogram omtreksnelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Conversietabellen Drukeenheden / Temperaturen . . . . . . .46

2


STOPBUSPAKKINGEN

Inleiding

De 10e editie van het stopbuspakkingenhandboek is ten opzichte van de vorige editie gewijzigd door de nieuwste pakkingen op te nemen o.a. de nieuwe trapezium pakkingen en een gedeelte met niet meer actuele materialen te verwijderen. Met de stopbuspakkingen op basis van grafiet en kunststof vindt een regelmatige voortschrijdende ontwikkeling plaats, die er steeds op gericht is om een grotere bestendigheid en langere standtijd te bereiken met zo min mogelijk schade aan de af te dichten assen, stangen of spindels. Door hier en daar wat vereenvoudigingen door te voeren hebben wij getracht de overzichtelijkheid te verbeteren. Wij blijven natuurlijk als steeds gaarne bereid u met adviezen ter zijde te staan.

Aansprakelijkheid Alle in deze documentatie vermelde gegevens zijn met de meeste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden welke in de documentatie voorkomen. De aanbevelingen zijn bedoeld als richtlijn. 3


STOPBUSPAKKINGEN

D i a p l e x ®: d u i d e l i j k d u u r z a m e r ! Tegenwoordig zijn de meeste pakkingen vervaardigd volgens de superieure Diaplex® kruisvlechtmethode. Hierbij loopt elke streng via inwendige knooppunten van de ene buitenzijde onder een hoek van 45° door de pakking naar een tegenoverliggende zijde. Voordelen: Diaplex® pakkingen hebben een dicht oppervlak, zijn slijtvast en flexibel. Lange levensduur. De samenhang van het vlechtwerk blijft ook bij slijtage van de afzonderlijke draden aan de oppervlakte intact. Constante elasticiteit. Dit dankzij de over de gehele doorsnede gelijkmatig verdeelde en veelvuldig geknoopte strengen. Grote buigzaamheid. Grotere pakkingdoorsneden kunnen tot naar verhouding zeer kleine diameters gebogen worden zonder dat in de pakking ongewenste spanningen optreden. Gelijkmatige vlechting. Hierdoor is het opnamevermogen van zowel smeermiddel als af te dichten medium beter gereguleerd. Met de moderne Diaplex® kruisvlechtmethode en wetenschappelijke impregnering worden de beste resultaten bereikt. Een kijkje in de pakkingvlechterij van Merkel

laag over laag gevlochten

Diaplex® vlechting

eenvoudige vlechting

4

® Diaplex is een wettig gedeponeerde naam van Merkel/Freudenberg Fluidtechnic


Hamar 610/615

Hamar 611/612

Eri-Graphite II/Hamar 887 Incobraid

Eri-Carbon

Egraflex/Hamar 440

Hamar 642

STOPBUSPAKKINGEN

+ O

+ O

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+ + +

+ + +

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O

O

O

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O

O

O

O

+

+

+

+

O

O

O

O

+

+

+

+

O

O

+

+

+

+

+

+

Algemene bestendigheidstabel van

Hamar 628

Hamar 617

Hamar 622

Univerdit

Hamar 616

Hamar 604

belangrijkste pakkingen

Hamar 626

de

1. Alkaliën, verdund geconcentreerd

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ O

+ O

2. Stoom, tot 280 ºC tot 550 ºC tot 650 ºC

+

+

3. Gassen, inert-lucht,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4. Oplosmiddelen

+

+

+

+

+

+

+

+

5. Oliën en vetten, mineraal, plantaardig, dierlijk.

+

+

+

+

+

+

+

Synthetisch, warmteoverdragend

+

+

+

+

+

O

verdund anorganisch en organisch

+

+

+

+

+

geconcentreerd organisch en licht verdund anorganisch

+

+

+

+

+

Geconcentreerd anorganisch

O

O

+

+

7. Zout oplossingen (neutraal)

+

+

+

+

8. Organische verbindingen als nitrile, aminen, lactaam

+

+

+

+

9. Water

brak water, zeewater, heet water tot 100 ºC.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Heet water >100 ºC Ketelvoedingswater

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

vluchtige koolwaterstoffen + damp en oplosmiddelen Zure gassen Zuurstof + waterstof

6. Zuren,

+ = O = open plaatsen:

+

+

+

+

+

+

bestendig beperkt bestendig niet van toepassing of niet geschikt

5


STOPBUSPAKKINGEN

Algemene bestendigheidstabel van

O

+

2. Stoom, tot 280 ºC tot 550 ºC tot 650 ºC 3. Gassen, inert-lucht, vluchtige koolwaterstoffen + damp en oplosmiddelen

Thermasil

O

Aluflex

Metalloflex

1. Alkaliën, verdund geconcentreerd

Ralon

belangrijkste pakkingen

Rameh

de

+

O O

+ + +

+

+

+

+

+

+

Zure gassen Zuurstof + waterstof

+

4. Oplosmiddelen

O

+

+

+

5. Oliën en vetten, mineraal, plantaardig, dierlijk.

+

+

+

+

+

+

+

Synthetisch, warmteoverdragend 6. Zuren,

verdund anorganisch en organisch

+

geconcentreerd organisch en licht verdund anorganisch

+

Geconcentreerd anorganisch 7. Zout oplossingen (neutraal)

+

+

+

O

+

+

+

+

O

+

+

8. Organische verbindingen als nitrile, aminen, lactaam 9. Water

brak water, zeewater, heet water tot 100 ºC. Heet water >100 ºC Ketelvoedingswater

+ = O = open plaatsen:

6

bestendig beperkt bestendig niet van toepassing of niet geschikt


PLANTAARDIGE

VEZELS

Erica katoenvetpakking

Deze pakking, die al jarenlang met succes in het leveringspakket zit, is vervaardigd van fijngevlochten langstapelige katoenen garens. De pakking is door en door gevet. Erica katoenvetpakking geeft geen reuk, kleur of smaak af en beschadigt het assenmateriaal niet. Tevens leverbaar in gegrafiteerde uitvoering. Voor: centrifugaalpompen, heen- en weergaande pompstangen, roterende astappen en roerwerkassen, enz. Voor algemeengebruik en stopbustemperaturen van max. 80 ºC. Als afdichting tegen: koud en warm water, niet slijtende suspensies, waterige neutrale media. Bijzonderheden: deze pakking wordt met succes toegepast door waterleidingmaatschappijen, papier- en suikerfabrieken, zuivel- en konservenfabrieken, textielververijen, enz. Zij is gifvrij.

Maximale waarden: Erica katoenvet pkg. P(bar)

6

T(ºC)

-30

V(m/s) pH

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 5 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m

40

± m/ds

25

kg per doos

1

61

96

16,4 20,8

+80

+90

-

2

-

6-8

6-8

-

16

19

22

25

242

378

544

741

957

15,4

12,4

7,9

5,5

6,7

5,2

3

-30

-

6

130

2

15

5

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 7


PLANTAARDIGE

VEZELS

Oxford hennepvetpakking

Deze speciale kwaliteit en zeer robuuste hennepvetpakking is gevlochten van de fijnste langstapelige Italiaanse hennep. Elke draad is door en door geïmpregneerd met een hoogwaardig niet gegrafiteerd smeermiddel. De pakking is slijtvast, blijvend zelfsmerend en gifvrij. Voor: heen- en weergaande stangen en plunjers, roterende astappen, roerwerk- en pompassen met niet te hoge omtreksnelheid, verpakte schroefassen en hydraulische apparatuur, enz. Voor max. stopbus-temperaturen tot ca. 90 ºC. Als afdichting tegen: koud en warm water, emulsies, waterige niet agressieve suspensies, papierstof, enz.

Maximale waarden: Oxford hennep P(bar)

15

T(ºC)

-30

V(m/s) pH

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 5 6 8 10 12¹⁄₂

± m/ds

20

8

8

8

8

16

19

22

25

8

8

8

8

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 8

40 +80

-30

+90

-

6

1

-

6-8

6-8

-


PLANTAARDIGE

VEZELS

Rameh

Deze pakking is vervaardigd van 100% zuivere, bastvrije ramehvezels, lichtgevet met een hoogwaardig vet en gevlochten volgens de Diaplex® vlechtwijze. Rameh pakking bezit de volgende bijzondere eigenschappen: 1. rot niet, daar zij geheel uit 100% rameh-vezels bestaat; 2. blijft elastisch, daar Rameh ongevoelig is voor zoet of zout water, ook in de tropen; 3. verhardt niet; 4. weinig volumeverlies, daar de vetting gering is; 5. lage wrijvingsweerstand, daar de sterke zijdeachtige ramehvezel een lage frictiecoëfficiënt heeft; 6. grote slijtvastheid door de Diaplex® kruisvlechtmethode. Voor: centrifugaalpompen, verpakte schroefassen, roerkoningen, cedervallpatent seals, roterende en heen- en weergaande assen en stangen van pompen, enz.; ook voor hydraulische apparatuur en homogenisatoren.

Maximale waarden: Rameh P(bar)

16

T(ºC)

Als afdichting tegen: schoon en vuil, koud en warm water, zeewater, pekel, emulsies, oliën, meelsuspensies, papierstof, suikersap en een aantal min of meer neutrale media.

-30

100

+100

-30

+110

-

V(m/s)

10

2

-

pH

6-9

6-9

-

Bijzonderheden: Rameh is zacht, voelt aan als echte zijde en heeft een groot absorberend vermogen. De vezel is sterker dan hennep, zelfs sterker dan nylon. De treksterkte is vier maal zo groot als die van vlas, drie maal als die van hennep en acht maal als die van katoen. Naast de aramide-soorten is het de best denkbare pakking voor slijtende omstandigheden.

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 5 6 8 10 11 12¹⁄₂ ± gr/m ± m/ds kg per doos

32

47

80

14

16

19

22

25

125

152

195

245

320

452

605

782

31,3 21,3

25,0 16,0

19,7

15,4

12,2

9,4

6,6

8,3

6,4

1

2

3

32

38

1280 1800 10

10

5

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 9


PLANTAARDIGE

VEZELS

Ralon

Ralon pakking is vervaardigd van Diaplex® gevlochten zuivere fijne rameh-garens, geïmpregneerd met een witgekleurd PTFE dispersie. De pakking is hierdoor zeer dicht en de bestendigheid tegen niet al te agressieve media is sterk verbeterd. Voor: centrifugaalpompen, astappen, heenen weergaande pomp- en roerwerkassen, hydraulische apparatuur, enz. Als afdichting tegen: schoon en vervuild water, neutrale oplossingen, ook met verontreinigingen, kristallen e.d., niet gechloreerde oplosmiddelen, vetten, oliën, licht alkalische vloeistoffen, papierstof, cementpap melasse, voedingsmiddelen, enz. Bijzonderheden: deze robuuste en bijzonder sterke slijtvaste pakking heeft bijzonder goede loopeigenschappen en heeft lange standtijden zonder veel assenslijtage. De impregnering wordt niet uit de pakking gewassen en is daardoor blijvend werkzaam. Weinig volumeverlies, ook bij hoge temperaturen. Een all-round pakking in de levensmiddelen-, papier- en suikerindustrie. Het FMPA instituut te Stuttgart keurde Ralon goed voor gebruik bij levensmiddelen.

Maximale waarden: Ralon P(bar) T(ºC)

± m/ds kg per doos

34

50

90

-30

V(m/s) pH

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 5 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m

40

14

16

19

22

135

195

267

335

470

610

29,4 20,0

22,2 14,8

15,4

11,2

9,0

6,4

8,2

1

2

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 10

3

+120

-30

+120

-

12

2

-

5-11

5-11

-

25

5

400


ARAMIDE

Hamar 610/615

Beide pakkingen zijn vervaardigd van Diaplex® gevlochten aramidegarens en hebben dezelfde impregnering op PTFE-basis. Hamar 610 is echter gevlochten van zgn. monofilament-draden, eindloos vervaardigd. De meest slijtvaste pakking, vooral in combinatie met keramisch opgespoten assen en stangen. Hamar 615 bestaat uit gesponnen stapelgarens. Dit geeft een dichtere konstruktie en een betere vetimpregnering, waardoor verbeterde loopeigenschappen; voor toepassing bij centrifugaalpompen. Voor: Centrifugaalpompen, plunjerpompen, roerwerken, enz. Als afdichting tegen (voor beide typen gelijk): koud en heet water, ook verontreinigd, zoutoplossingen, organische oplosmiddelen, koolwaterstoffen, oliën en vetten, verdunde zuren en logen.

Bijzonderheden: de nadruk bij deze beproefde pakkingen ligt op de grote slijtvastheid.

Maximale waarden:

Druk (bar)

Hamar 610 Hamar 615

25 25 Hamar 610

200 400

Snelheid (m/s)

± m/ds

40

2 2

60

102

± m/ds kg per doos

+280 +280

1-13 1-13

14

15

16

19

22

25

250

305

360

397

560

750

969

25,0 16,7

19,6 12,5

12,0

9,8

8,3

7,6

5,4

6,7

5,2

1

2

3

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 5 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m

-50 -50

pH-waarde

160

kg per doos

Tevens leverbaar in Trapez-Pack® gevlochten uitvoering, voor verdere informatie zie blz.35

2 2

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 5 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m

Hamar 615

25 25

400

Temp. ºC

38

54

96

5

14

15

16

19

22

25

150

234

294

-

371

523

678

875

26,3 18,5

20,8 13,3

12,8

10,2

-

8,1

5,7

7,4

5,7

1

2

3

5

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 11


ARAMIDE

Hamar 604

Deze pakking is vervaardigd van Diaplex® gevlochten aramide stapelgaren. Men kan dit de tweede generatie aramidegarens noemen. Hamar 604 is een afsluiterpakking, door en door geïmpregneerd op basis van PTFE. 604 is zeer dicht en laat zich gemakkelijk behandelen. Voor: Voor afsluiters en roerwerken met lage toerentallen. Als afdichting tegen: De pakking te gebruiken tegen koud en heet en ook verontreinigd water, zoutoplossingen, organische oplosmiddelen, koolwaterstoffen, oliën en vetten, verdunde zuren en logen. Bijzonderheden: Bij toepassing met heet water (>150 ºC) kan Hydrolyse optreden.

Maximale waarden: Hamar 604 P(bar)

10

T(ºC)

-60

V(m/s) pH

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 3 4 5 6 8 ± gr/m ± m/ds kg per doos

32

47

80

31,3 21,3 1

+260

280 2

2-13

2-13

2-13

14

16

19

20

125

152

195

245

320

452

605

782

25,0 16,0

19,7

15,4

12,2

9,4

6,6

8,3

6,4

3

+260 2

12¹⁄₂

2

-60

250

2

10

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 12

-

22

25

1280 1800 10 5

10


ARAMIDE

EN

PTFE(GRAFIET)

Hamar 120

Hamar 120 pakking bestaat uit een combinatie van aramide en gerekte PTFE/grafietgarens. Door de DIAPLEX vlechtwijze is zij zeer elastisch en ontstaat een zogenaamde “W”-vorm, waarbij de aramide een degelijke ondersteuning aan de PTFE/grafietdraden geeft. Door deze constructie ontstaat een loopvlak van PTFE/grafiet dat in een lage wrijving bij roterend gebruik resulteert. Voor: Roterende assen van pompen, mixers, roerwerken etc. Als afdichting tegen: Verontreinigd water, zoutoplossingen, organische oplosmiddelen, koolwaterstoffen, verdunde zuren, etc. Bijzonderheden: Minder slijtage t.o.v. ‘pure’ aramidepakking, geringere nastelbaarheid nodig door robuuste constructie.

Maximale waarden: Hamar 120 P(bar)

15

250

250

T(ºC)

+220

+250

+280

20

2

-

2-12

2-12

2-12

V(m/s) pH

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 5 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m ± m/ds kg per doos

36

56

91

14

15

16

19

20

22

25

145

227

286

323

370

526

588

714

909

27,8 17,9

22,0 13,8

13,2

10,5

9,3

8,1

5,7

8,5

7,0

5,5

1

2

3

5

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 13


ARAMIDE

EN

PTFE(GRAFIET)

Hamar 611/612

Hamar 611 is een robuuste Diaplex® gevlochten pakking, waarvan de buitenste vlechtbanen bestaan uit monofilamentgarens van zuivere aramide en de binnenste banen worden gevormd door zuivere geëxpandeerde PTFEgrafietgarens. De hoeken van de pakking zijn hierdoor bijzonder slijtvast en voorkomen spleetextrusie; het binnen-loopvlak heeft onovertroffen glijeigenschappen, gepaard aan een goede warmteafvoer. Zie hiertoe onderstaande doorsnedeschets. Hamar 612 heeft dezelfde constructie; alleen zijn de binnenste banen van zuivere witte PTFE-garens. Daar waar elke kleurafgifte dient te worden vermeden, is deze pakking op zijn plaats.

Voor: in de eerste plaats de heen- en weergaande stangen van plunjerpompen en andere schuifstangen voor hoge drukken. Verder voor niet te snel lopende centrifugaalpompen, enz.

Als afdichting tegen: koud en heet water, ook verontreinigd, zoutoplossingen, organische oplosmiddelen, koolwaterstoffen, oliën en vetten, verdunde zuren en logen.

Maximale waarden:

Druk (bar)

Hamar 611 Hamar 612 Hamar 611

25 25

-

20 20

5 5

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 6 8 10 12¹⁄₂ 14

19

103

160

250

315

410

578

± m/ds

19,6

9,7

12,5

8,0

9,5

7,3

5,2

16

19

2

± m/ds kg per doos

54

96

18,5 10,4 1

2

150

235

306

385

542

13,3

8,5

9,8

7,8

5,5

3

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 14

+280 +280

1-13 1-13

3

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 6 8 10 12¹⁄₂ 14 ± gr/m

-50 -50

pH-waarde

ARAMIDE 16

51

1

Temp. ºC

-

± gr/m

kg per doos

Hamar 612

500 500

Snelheid (m/s)

PTFE/GRAFIET


ARAMIDE

EN

PTFE(GRAFIET)

Hamar 616

Door gebruik te maken van de diverse mogelijkheden, die de techniek ons t.a.v. aramide en geëxpandeerd PTFE biedt, kunnen we nu een pakking aanbieden die bij uitstek geschikt is voor zeer veel en gevariëerde toepassingen op zelfs snel roterende assen. 616 is een Diaplex® gevlochten kombinatie van draden van aramide stapelgarens in de buitenste vlechtbanen en “vettige” PTFE-grafietgarens in de binnenste banen. Het geheel is geïmpregneerd met een hoogwaardig smeermiddel (niet op silicone-basis). Voor: in eerste instantie de roterende assen van centrifugaalpompen, roerwerkassen, enz. Uiteraard ook te gebruiken voor plunjers.

Maximale waarden:

Als afdichting tegen: heet en koud, ook verontreinigd water, zoutoplossingen, logen, organische oplosmiddelen, koolwaterstoffen, verdunde zuren. enz.

Hamar 616

Bijzonderheden: de pakking kan tegen kortstondige droogloop, wat bij het aanlopen bij hogere omtreksnelheden van belang is. Zeer geschikt voor gebruik op assen met opgespoten keramische slijtlaag.

V(m/s)

P(bar)

25

T(ºC)

-50

pH

250

+280

-50

+280

-

25

2

-

1-14

1-14

-

ARAMIDE STAPEL GARENS

GEÏMPREGNEERD PTFE/GRAFIET

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 5 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m ± m/ds kg per doos

38

54

96

14

16

19

150

235

294

385

542

26,3 18,5

20,8 13,3

12,8

10,2

7,8

5,5

1

2

Tevens leverbaar in Trapez-Pack® gevlochten uitvoering, voor verdere informatie zie blz. 35 zie ook 615

3

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 15


PTFE

Hamar 617/618

Deze pakking is vervaardigd van zeer zuivere dunne garens van PTFE (PTFEzijde) en gevlochten volgens de Diaplex® kruisvlechtmethode. Tijdens het vlechten is de pakking met een PTFE-dispersie geïmpregneerd voor het verkrijgen van een optimale dichtheid en een gladder oppervlak. Minder geschikt voor grote glijsnelheden. Het is een ideale afsluiter- en armaturenpakking. Geen opnamevermogen voor vloeistoffen. Ook verkrijgbaar met een nabehandeling van Molykote. De pakking heet dan Hamar 618. Voor: afsluiters, kranen en andere armaturen, heen- en weergaande stangen.

Maximale waarden: Als afdichting tegen: alle oplosmiddelen, logen, organische en anorganische zuren, agressieve gassen, halogeenverbindingen, enz.

Hamar 617/618 P(bar)

-

Uitzonderingen: gesmolten alkalimetalen, fluor en enkele fluorverbindingen.

T(ºC)

-

V(m/s)

-

2

-

Bijzonderheden: Gladde stangen, assen of spindels gewenst.

pH

-

0-14

0-14

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 4 5 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m ± m/ds kg per doos

32

50

31,3 20,0 1

70

16

19

125

195

305

382

500

686

14,3 16,0

10,3

9,8

7,9

6,0

4,4

2

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 16

14

3

250 -200

+250

250 -200

+250


PTFE

Hamar 622

Evenals de pakkingen 617 en 618 is Hamar 622 vervaardigd van zuivere PTFE-garens, Diaplex® gevlochten. Hamar 622 is door en door geïmpregneerd met een PTFE-compound, waardoor zeer geschikt voor rotatie en andere dynamische toepassingen. Voor: Centrifugaalpompen, roerwerken, mixers enz. Als afdichting tegen: alle oplosmiddelen, logen, organische en anorganische zuren, halogeenverbindingen, enz. Uitzonderingen: gesmolten alkalimetalen, fluor en enkele fluorverbindingen. Bijzonderheden: Gladde stangen, assen of spindels gewenst.

Maximale waarden: Hamar 622 P(bar)

15

T(ºC)

-100

V(m/s) pH

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 4 5 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m ± m/ds kg per doos

35

50

28,6 20,0 1

72

+200

-100

+250

100 -100

+280

12

2

-

0-14

0-14

0-14

14

15

16

19

130

200

315

392

448

512

722

13,9 15,4

10,0

9,5

7,7

6,7

5,9

4,2

2

100

3

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 17


PTFE

Sealcord

Dit universele snoer is vervaardigd van zuiver en georiënteerd PTFE. Het is voegzaam en heeft ondanks dat weinig vloei. Hierdoor is Sealcord geschikt voor stopbuspakking en flenspakking. In eerste instantie is Sealcord uitstekend bruikbaar voor de stopbussen van afsluiters, kranen en andere armaturen. Zeer eenvoudig aan te brengen; geen grote gland- of boutdruk. Voor: Afsluiters, kranen, enz. Als afdichting tegen: Geschikt voor alle media met inachtneming van de uitzonderingen die voor PTFE gelden. Temperatuurbereik: -200 tot +280 ‘C. Geringe wrijving, waardoor lichtlopende spindels. Deze hoeven niet geheel glad te zijn. Sealcord verhardt niet. Een zeer beproefde toepassing is die in de stopbusjes van kranen en afsluiters in centrale verwarmingssystemen. Maximale toelaatbare druk: ca. 100 bar. Standaardverpakking (kunststof spoelen):

2¹⁄₂ 4 6 8 10

18

mm Ø: mm Ø: mm Ø: mm Ø: mm Ø:

20 10 7¹⁄₂ 5 5

meter per spoel meter per spoel meter per spoel meter per spoel meter per spoel


PTFE/GRAFIET

Hamar 626

Hamar 626 bestaat uit Diaplex® gevlochten geëxpandeerd PTFE-band, waarin homogeen verdeeld grafiet is opgenomen. De voordelen hiervan zijn: - lage wrijving, hoge vloeigrens - geringe uitzetting van de pakking bij hogere temperaturen - geen verharding - goede warmtegeleiding - geen pitting-corrosion - oplosbare chloridegehalte <20 ppm. Voor: afsluiters en andere armaturen, heenen weergaande pompstangen. Als afdichting tegen: alle media met uitzondering van gesmolten alkalimetalen, fluor, oleum, rokend salpeterzuur en oxiderende media in het algemeen in het bereik van pH=0-2

Maximale waarden: Hamar 626 P(bar)

Bijzonderheden: Hamar 626 is door het BAM goedgekeurd voor vloeibare zuurstof bij 40 ºC en 65 bar druk. Door het FMPA instituut goedgekeurd voor toepassing bij levensmiddelen.

-

T(ºC)

-200

V(m/s) pH

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 3 4 5 6 8 ± gr/m ± m/ds kg per doos

12

22

30

83,3 45,5

45

33,3 22,2 1

400 +280

-200

+280

2

-

0-14

0-14

0-14

12¹⁄₂

14

16

19

25

80

120

190

235

310

433

745

25,0

16,7

15,8

12,8

9,7

6,9

6,7

3

+280

-

10

2

-200

250

5

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 19


PTFE/GRAFIET

Hamar 628

De meest universele centrifugaalpomp pakking, de Hamar 628! Ook deze pakking bestaat uit een PTFE-grafietcompound, als 626, doch bevat nog tevens een zeer hoogwaardig inloopsmeermiddel op siliconenbasis, waardoor de pakking uitermate geschikt is voor toepassing op roterende assen van pompen, roerwerken, walstappen, enz. Uiteraard ook voor heen- en weergaande stangen. Voor: Centrifugaalpompen, roerwerken en mixers. Als afdichting tegen: alle media, met uitzondering van gesmolten alkalimetalen, fluor, oleum, rokend salpeterzuur en sterk oxyderende media in het bereik van pH=0-2.

Maximale waarden:

Bijzonderheden: Hamar 628 is door het FMPA instituut goedgekeurd voor toepassing bij levensmiddelen.

Hamar 628 P(bar)

20

T(ºC)

-100

V(m/s) pH

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 3 4 5 6 7 ± gr/m ± m/ds

15

26

66,7 38,5

kg per doos mm

40

60

25,0 16,7

8

9

10

12

78

103

130

160

230

25,6

19,4

15,4

12,5

13,0

1

2 15

16

17¹⁄₂

19

20

22

± gr/m

250

314

361

410

492

560

641

769

1000

± m/ds

12,0

9,6

8,3

7,3

6,1

5,4

7,8

6,5

5,0

3

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 20

+280

-100

+280

250 -100

+280

25

2

-

0-14

0-14

0-14

3

12¹⁄₂ 14

kg per doos

250

5

25

Tevens leverbaar in Trapez-Pack® gevlochten uitvoering, voor verdere informatie zie blz. 35


PTFE/KOOL

Univerdit

Univerdit is een kneedbare, zelfsmerende geëxtrudeerde pakking. De hoofdbestanddelen PTFE en zuivere koolstof zijn zeer intensief met elkaar verbonden. De pakking is blijvend plastisch en verhardt niet. De koolstof zorgt voor een goede warmtegeleiding. De pakking is gas- en vloeistofdicht. Voor: kranen en afsluiters, expansiestopbussen, meet- en regelapparatuur, roterende assen van pompen, mengers en roerwerken, heen- en weergaande pompen en bedieningsorganen. Als afdichting tegen: Zuren, logen, oplosmiddelen, stoom, gassen, verhardende kunststoffen, kleefstoffen, lakken, kristalfijne abrasieve media zoals zout, slib, keramisch materiaal, enz.

Maximale waarden:

Uitzonderingen: gesmolten alkalimetalen, fluor, oleum en geconcentreerd salpeterzuur.

Univerdit

Bijzonderheden: door de plasticiteit dient men, en zeker voor temperaturen boven 80 ºC, Univerdit in de stopbus op te sluiten tussen een gevlochten pakking als b.v. Eri-Carbon, 611 of 615. Dit hangt van het gebruiksdoel af. Het voorkomt dat de pakkingmassa in de spleet van grondbus en/of drukstuk wordt geperst.

T(ºC)

P(bar)

75

± m/ds kg per doos

130

-30

V(m/s) pH

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m

25

16

19

200

312

512

722

13,3

15,4 10,0

9,6

5,9

4,2

1

2

+220

160 -30

+225

160 -30

+280

12

1

-

0-14

0-14

0-14

3

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 21


PTFE/KOOL

Hamar 642

Hamar 642 bestaat uit een elastisch DIAPLEX® gevlochten combinatie van PTFE en koolgarens. Door de koolgarens heeft de pakking een goede warmtegeleiding. De pakking is geïmpregneerd met een lichtkleurig, gebonden PTFE-compound en inloopsmeermiddel. Hamar 642 heeft een bijzonder hoog aandeel aan stoffen met smeereigenschappen, waardoor het een zeer gunstige wrijvingscoëfficiënt heeft. De pakking heeft een goede veerkracht en blijft ook na lange looptijd en onder hoge druk elastisch. De speciaal voor deze pakking gefabriceerde koolgarens zijn zeer flexibel en verminderen de asslijtage. De goede loopeigenschappen van de pakking worden door de, aan de oppervlakte werkzame PTFE-garens nog versterkt.

Maximale waarden: Hamar 642

Voor: De pakking wordt hoofdzakelijk ingezet als asafdichting in roerwerken, mixers, drogers en procespompen.

P(bar)

25

T(ºC)

-

-

-

20

-

-

0-14

-

-

-100

V(m/s)

• goede loopeigenschappen • zeer elastisch • hoge veerkracht

-

pH

+280

Als afdichting tegen: Alkaliën, alle mogelijke oplosmiddelen, alcoholen, ketonen, esters, oliën, zuren, heet water, loog, zoutoplossing en ammoniak. Uitgezonderingen: Sterk oxiderende zuren.

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 4 5 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m ± m/ds kg per doos

27

42

37,7 24,1 1

60

16

19

22

25

106

165

258

325

425

580

780

970

16,7 18,9

12,1

11,6

9,2

7,1

5,2

6,4

5,2

2

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 22

14

3

5


KOOLSTOF

Eri-Carbon®

Eri-Carbon® is uitsluitend gedacht als afsluiter- en armaturenpakking. Zij bestaat uit Diaplex® gevlochten zuivere koolstofgarens die nog eens met grafiet zijn geïmpregneerd. Behalve als complete stopbusvulling voldoet EriCarbon® ook uitstekend in de vorm van opsluitringen voor b.v. Egraflex; om spleetextrusie te vermijden. Voor: Afsluiters, kranen, enz. voornanelijk als grond- en sluitring in pakkingsets met egraflex zie blz.26 Als afdichting tegen: Zuren en logen, alkoholen, niet organische oplosmiddelen, oliën en vetten, benzineprodukten, warmteoverdragende oliën, broom, bitumen, ketelvoedingswater, hete lucht en andere gassen en stoom.

Maximale waarden: Eri-Carbon

Uitzonderingen: Zuurstof, kaliumchloraat, rokend salpeterzuur, gesmolten ijzer en sterk oxyderende media in het algemeen.

P(bar)

300

T(ºC)

-30 +4001 -30 +6002

V(m/s) pH

0-14

1 = lucht 2 = stoom

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 5 6 8 10 12 12¹⁄₂ ± gr/m ± m/ds kg per doos

23

33

60

90

43,5 30,3

33,3 22,2

1

2

Hogere temperaturen mogelijk, overleg noodzakelijk.

16

19

130

141

230

325

23,0

21,3

13,0

9,2

3

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 23


GRAFIET

Eri-Graphite® II

Deze pakking bestaat uit Diaplex® kruisgevlochten zuivere grafietgarens. Dit betekent een bijna universele toepasbaarheid bij hoge en lage temperaturen, alsmede een maximale warmtegeleiding bij een minimale assenslijtage. Voor: Afsluiters en andere armaturen, roterende en heen- en weergaande pompassen, roerwerkassen, ventilatoren en exhausters, enz. Als afdichting tegen: Zuren en logen, alkoholen, oplosmiddelen, oliën, vetten, benzineprodukten, warmteoverdragende oliën, broom, bitumen, ketelvoedingswater, hete gassen, stoom. Uitzonderingen: Voor zuurstof, kaliumchloraat, rokend salpeterzuur, gesmolten ijzer en sterk oxyderende media in het algemeen.

Maximale waarden: Eri-Graphite II

Bijzonderheden: Pakking niet overmatig aanhalen, beter eerst iets laten lekken. Eri-Graphite® II veroorzaakt geen pittingcorrosie. Gladde assen zijn gewenst.

P(bar)

35

T(ºC)

-60 -60

V(m/s) pH 1 = lucht 2 = stoom

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 5 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m ± m/ds kg per doos

20

35

60

85

50,0 28,6

33,3 23,5

1

2

19

140

210

310

21,4

14,3

9,7

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 24

-60 -60

+4501 +6502

300 -60 -60

+4501 +6502

30

5

-

0-14

0-14

0-14

Hogere temperaturen mogelijk, overleg noodzakelijk.

16

3

+4501 +6502

300


GRAFIET

Hamar 887 Incobraid®

Hamar 887 Incobraid® is een pakking met bijzondere kwaliteiten. Hoogwaardige grafiet garens zijn gecombineerd met zeer fijne inconel draden. De grafiet impregnering is in drie stappen aangebracht: eerst iedere garen afzonderlijk, vervolgens met een corrosie inhibitor samen en uiteindelijk het oppervlak dat is voorzien van een fijne laag gemalen grafiet. Voor: Zeer geschikt voor afsluiters o.a. in (electriciteits)centrales, petrochemie. Ook toepasbaar bij hoge temperaturen in plunjerpompen met lage snelheid. Als grond- en sluitring voor pakkingsets. Als afdichting tegen: Stoom, heet water, warmte overdragende olie, benzine produkten, oliën en vetten, zuren en logen, hete gassen.

Maximale waarden: Hamar 887 Incobraid®

Bijzonderheden: Niet voor zuurstof, kaliumchloraat, rokend salpeterzuur, gesmolten ijzer en sterk oxiderende media in het algemeen.

P(bar)

-

T(ºC)

-

V(m/s)

-

1

-

pH

-

0-14

0-14

1 = lucht 2 = stoom

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 6 8 10 12 12¹⁄₂

13

14

16

20

47

83

130

195

210

217

278

333

521

± m/ds

53,4

30

19,3 12,8

11,9

11,5

18

15

9,6

2¹⁄₂

-100 -100

+4501 +6502

300 -100 -100

+4501 +6502

Hogere temperaturen mogelijk, overleg noodzakelijk.

± gr/m

kg per doos

300

5

Incobraid® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Carrara Packings and Gaskets. 25


GRAFIET

Egraflex

Egraflex bestaat uit zuiver geëxpandeerd grafiet en is voor stopbussen verkrijgbaar in de vorm van band. Het is chemisch zeer bestendig, kan tegen bijzonder hoge temperaturen, heeft unieke warmtegeleiding en een restelasticiteit van ca. 8 %, ook bij grotere dichtheid. De wrijvingscoëfficient is ca. 0.05. Egraflex is een uniek stopbusafdichtingsmateriaal, maar komt in afsluiters het meest tot haar recht. Voor: Afsluiters, kranen o.a. in centrales. Als afdichting tegen: zuren en logen, alkoholen, niet-organische oplosmiddelen, oliën en vetten, benzineprodukten, warmteoverdragende oliën, broom, bitumen, ketelvoedingswater, hete lucht en andere gassen en stoom.

Maximale waarden:

Uitzonderingen: Sterk oxyderende media als b.v. kaliumchloraat en hooggeconcentreerde anorganische zuren als zwavelzuur en salpeterzuur.

Egraflex

Bijzonderheden: bestel Egraflex bij voorkeur als op maat voorgeperste ringen. Gladde assen of spindels gewenst. De standaarddichtheid is ca. 1,1 gr/cm3. Voor hoge drukken en speciale gevallen (overleg gewenst) worden ringen geperst met een dichtheid tot 1.9 gr/cm3. Bij spleten groter dan 0,3 mm back-upringen toepassen. Zie: spleetextrusie. Pag. 43

P(bar)

-

T(ºC)

-

V(m/s)

-

4

4

pH

-

0-14

0-14

= de meeste media en lucht = stoom 3 = inert gas 1 2

Leverbare maten en standaardverpakking. Egraflex wordt geleverd in doosjes. Bandbreedte/mm

6

10

12

15

20

25

Nom. Lengte/m ca.

15

15

15

15

15

15

Nom. dikte/mm

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Grotere breedten kunnen na overleg ook geleverd worden. 26

300 -100 -100 -100

+ 4501 -100 + 7002 -100 +25003 -100

500 + 4501 + 7002 +25003


GRAFIET

Hamar 440 Inconel

De Hamar 440 Inc. is een pakking van geëxpandeerde zuivere grafietgarens, verstevigd met inconeldraden. Deze pakking wordt op rol geleverd. Voor: Universeel gebruik in afsluiters. De pakking heeft een hoge temperatuur-bestendigheid, is veerkrachtig en heeft een geringe uitzettingscoëfficient. Door deze eigenschappen kan zij zeer goed in afsluiters en roetblazers worden toegepast. Hamar 440 Inc. geeft weinig wrijving, waardoor de spindels goed beweegbaar blijven. De pakking is goed drukbestendig. Als afdichting tegen: Zuren en logen, alcoholen, oplosmiddelen, oliën, vetten, benzineprodukten, warmteoverdragende oliën, broom, bitumen, ketelvoedingswater, hete gassen, stoom. Niet voor zuurstof, kaliumchloraat, rokend salpeterzuur, gesmolten ijzer en sterk oxyderende media in het algemeen.

Maximale waarden: Hamar 440 Inc.

Bijzonderheden: • bij grote spleten opsluitringen toepassen van Ericarbon • voorgeperste ringen voorzien van snede • gladde spindels vereist • ook leverbaar zonder inconeldraden

P(bar)

-

-

T(ºC)

-

-

V(m/s)

-

-

pH

-

-

= lucht = stoom 3 = inerte gassen

500 -60 -60 -60

+ 4501 + 6502 +10003

0-14

hogere temperatuur mogelijk, overleg noodzakelijk

1 2

Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden mm 4 5 6 8 10 12¹⁄₂ ± gr/m ± m/ds kg per doos

22

34

45,5 29,4 1

49

87

20,4 23,0

14

16

135

217

266

347

14,8

13,8

11,3

8,6

2

3

Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur! 27


GRAFIET

Egraflex zelfdichtende dekselafdichtingen

Egraflex dekselafdichtingen worden als voorgeperste ringen geleverd en hebben in zelfdichtende afsluitingen, b.v. in grote armaturen en in hogedrukketelvoedingswater voorwarmers hun voortreffelijke eigenschappen bewezen. Egraflex blijft dan ook bij voortdurende onafgebroken wisselingen van temperatuur en druk tot 200 N/mm2 vlaktedruk elastisch. Het overbrugt probleemloos spleetbreedten bij grote zelfdichtende afsluitingen tot 0,3 mm. Bij grote spleten wordt in de hoeken een spiraalveer van RVS 1.4571 geïntegreerd meegeperst in de afdichting. Deze spiraalveren doen niets af aan de aanpassingsmogelijkheid van de afdichting en zetten zich niet vast. De afdichting is dan ook zonder beschadiging van de afdichtingskamer makkelijk te demonteren. Hoogverdichte, inbouwklare ringen voor dekselafdichtingen van geëxpandeerd zuiver grafiet (99,8%)

Maximale waarden: Egraflex

Voor: Heet- en ketelvoedingswater, stoom, warmteoverbrengende oliën, koolwatersoffen en vele andere media.

P(bar)

-

-

1000

T(ºC)

-

-

-200 + 4501 -200 + 7002 -200 +25003

Uitgezonderd: Sterk oxyderende media.

V(m/s)

-

-

Voorkomende type profielen

pH

-

-

0-14

= lucht = stoom 3 = inerte gassen 1 2

De tabel toont de maximaal overbrugbare spleetbreedte S in afhankelijkheid van de diameter D en de profielbreedte B. fl D

B

B s

s

D ≤ 350 ≤ 350 > 350 > 350 > 350 28

B ≤ 20 > 20 ≤ 20 ≤ 25 > 25

s ≤ 0,8 ≤ 1,2 ≤ 0,8 ≤ 1,2 ≤ 1,5

s

s

fl D


METAALFOLIE

Aluflex Hard

Aluflex Hard is een flexibele metalen pakking bestaande uit gevouwen en gecrinkelde dunne aluminium folielagen. Iedere laag is behandeld met een olie en grafiet. Voor: Pomptypen met roterende en heen- en weergaande assen of stangen, kompressoren, ventilatoren en blowers, assen van roerwerken, afsluiter- en armaturenspindels en - stiften, expansieverbindingen, enz. Als afdichting tegen: Aardolieprodukten, aceton, ammoniak, alkoholen, benzineprodukten, dowtherm, ketonen, stoom, hete gassen, teerprodukten, zouten, organische zuren, vetzuren en een groot aantal vergelijkbare produkten. Bijzonderheden: Vooral bij rotatie wordt bij Aluflex pakkingen het gebruik van hardstalen assen of asbussen met een gehard oppervlak aanbevolen. De pakking niet te zwaar aanhalen, daar dit verhoogde wrijvingswarmte veroorzaakt, die voor een aantal media en voor het assenmateriaal ontoelaatbaar en/of schadelijk is. Door het grote warmtegeleidingsvermogen wordt Aluflex met succes toegepast als grond- en sluitring bij gevlochten pakkingen. Het is de pakking bij uitnemendheid voor de petroleum -, petrochemische -, pharmaceutische - en chemische industrie.

Maximale waarden: Aluflex Hard P(bar) T(ºC)

40 -30

V(m/s) pH

Afmetingen

verpakking

1⁄8"

spiraal 42 ft

3⁄16"

spiraal 40 ft

1⁄4"

spiraal 36 ft

5⁄16"

spiraal 36 ft

3⁄8"

spiraal 15 ft

7⁄16"

spiraal 15 ft

1⁄2"

spiraal 17 ft

9⁄16"

spiraal 16 ft

5⁄8"

spiraal 16 ft

3⁄4"

spiraal 16 ft

+450

100 -30

+475

150 -30

+525

6

1

-

5-9

5-9

5-9

29


METAALFOLIE

Metalloflex Soft

Deze flexibele pakking is vervaardigd van zuiver zacht witmetaal-folie, gevouwen rondom een gevlochten en gevette kern van non-asbestmateriaal; zij is rechthoekig afgeperst. Daar het folie ook nog tijdens het aanbrengen wordt gevet, bevindt zich in de vrije ruimte tussen de windingen een extra hoeveelheid smeervet, welke de pakking een bijzonder smerend vermogen en een hoge mate van elasticiteit verschaft. Voor het vetten van zowel de kern als het folie- materiaal wordt een hoogwaardig smeervet gebruikt, waardoor de wrijvingscoëfficiënt tot een minimum wordt gereduceerd. Voor: alle pomptypen met roterende of heenen weergaande assen of stangen, roterende kompressoren, tapeinden van walsen, roerwerken van autoclaven, afsluiterspindels, regelventielen enz. Geschikt voor hoge omtreksnelheden. Max. toelaatbare temperatuur in de stopbus ca. 225 ºC. Als afdichting tegen: koud en heet water, ketelvoedingwater, plantaardige, dierlijke en minerale oliën en vetten, stoom, lucht en andere gassen, benzine, petroleum en andere destillaten, ammoniak, pekel en andere zoutoplossingen, alkaliën, benevens een groot aantal chemische vloeistoffen van allerlei aard, welke voor witmetaal onschadelijk zijn. Bijzonderheden: de pakking vooral niet onnodig zwaar aanzetten, daar de wrijvingstemperatuur bij hogere omtreksnelheden te veel zou oplopen, waardoor de mantel kan smelten. Druppellekkage, indien toelaatbaar, is wenselijk. Door haar flexibiliteit is Metalloflex Soft de meest geschikte uitvoering voor reeds iets ingelopen assen. Niet te gebruiken voor assen, stangen of spindels van koper, messing of brons, daar het witmetaal de neiging vertoont zich hierop vast te zetten. Bij ingelopen assen wordt combinatie met b.v. 616 aangeraden. 30

Maximale waarden: Metalloflex Soft P(bar)

10

T(ºC)

-30

+200

25 -30

+200

25 220

V(m/s)

20

1

-

pH

5-9

5-9

5-9

Afmetingen

verpakking

1⁄4"

spiraal 36 ft

5⁄16"

spiraal 36 ft

3⁄8"

spiraal 15 ft

1⁄2"

spiraal 17 ft

5⁄8"

spiraal 16 ft

3⁄4"

spiraal 16 ft

Op maat geperste ringen verdienen de voorkeur!


METAALFOLIE

Metalloflex Medium/Hard

Deze pakking is vervaardigd van antifrictie witmetaalfolie, spiraalsgewijze gewonden om een kern van gevlochten gevet non-asbest materiaal; zij is rechthoekig afgeperst. De pakking is zeer elastisch en heeft een extra smerend vermogen, doordat zich in de vrije ruimten tussen de windingen smeervet bevindt. Metalloflex Medium is robuust en daardoor geschikt voor heen- en weergaande stangen. De pakking heeft bewezen uitstekend geschikt te zijn voor H.D. voedings- en circulatiepompen voor heet water. Voor: alle pomptypen met roterende of heenen weergaande assen of stangen, roterende kompressoren, tapeinden van walsen, roerwerken van autoclaven, afsluiterspindels enz. Geschikt voor hoge omtreksnelheden Max. toelaatbare temperatuur in de stopbus ca. 220 ºC. De as moet goed uitgelijnd zijn en niet vibreren.

Maximale waarden: Metalloflex Medium/Hard P(bar) T(ºC)

-30

40

+200

-30

40

+200

220

V(m/s)

20

1

-

pH

5-9

5-9

5-9

A

A

G

AS

DR

Bijzonderheden: de pakking niet onnodig zwaar aanzetten, daar de wrijvingstemperatuur bij hogere omtreksnelheden te veel zou oplopen, waardoor de mantel kan smelten. Druppellekkage, indien toelaatbaar, is wenselijk. Niet te gebruiken voor assen, stangen of spindels van koper, messing of brons, daar het witmetaal de neiging vertoont zich hierop vast te zetten. Bij roterende assen dient de gang van de windingen van het witmetaalfolie tegengesteld aan de draairichting van de as te lopen, daar het gevaar bestaat dat dit anders gaat opstropen; dit zou voortijdige slijtage en lekkage tot gevolg kunnen hebben. Zie afbeelding.

25

IN

Als afdichting tegen: koud en heet water, ketelvoedingswater, plantaardige, dierlijke en minerale oliën en vetten, stoom, lucht en andere gassen, benzine, petroleum en andere destillaten, ammoniak, pekel en andere zoutoplossingen, alkaliën benevens een groot aantal chemische vloeistoffen van allerlei aard, welke voor witmetaal onschadelijk zijn.

IRICHT

Afmetingen

verpakking

1⁄8"

spiraal 42 ft

1⁄4"

spiraal 30 ft

5⁄16"

spiraal 36 ft

3⁄8"

spiraal 12 ft

1⁄2"

spiraal 12 ft

5⁄8"

spiraal 12 ft

3⁄4"

spiraal 12 ft

7⁄8"

spiraal 12 ft

Op maat geperste ringen verdienen de voorkeur!

31


SILICAATGARENS

Thermasil

Thermasil is een soepele Diaplex® gevlochten pakking, vervaardigd van chemisch zeer stabiele silicaatvezels (99 % SiO2). De pakking wordt absoluut droog gevlochten en is bestand tegen bijzonder hoge temperaturen. Voor: Expansiestopbussen in rookgaskanalen, rookgaskleppen, voorwarmers en ovendeuren, enz. Als afdichting tegen: hete gassen en dampen, stoom, nitreuze gassen, zuren en verdunde logen. Uitzonderingen: Fluor, fluorwaterstof, fluorwaterstofzuur en derivaten hiervan. Bijzonderheden: De nucleaire stralingsbestendigheid is groot. De dichtheid is gering (ca. 1,0). Het materiaal is goed warmte- en electrisch isolerend. De weerstanden tegen thermische schokken is zeer groot. Geen volumeverlies bij hoge temperaturen. Pakking niet overmatig aanhalen.

Maximale waarden: Thermasil P(bar)

-

-

≤10

T(ºC)

-

-

≤1200

V(m/s)

-

-

-

pH

-

-

2-12

Leverbaar in alle gangbare maten.

32


STOPBUSPAKKINGEN

Branda pakkingtrekkers

Voor het verwijderen van oude pakking uit de stopbus is de flexibele pakkingtrekker ideaal. Zonder beschadiging van de as kan men ook de onderste ringen gemakkelijk verwijderen. Het flexibele gedeelte is van een dusdanige stevigheid, dat voldoende kracht kan worden uitgeoefend om de kurketrekker in de hardste pakking te boren. De roestvrijstalen punt is verwisselbaar en los verkrijgbaar. Het verdient aanbeveling, bij het verwijderen van de pakking twee trekkers tegelijk te gebruiken en wel aan weerszijden van de as of stang. Hierdoor voorkomt men scheeftrekken en klemraken van de pakkingringen, waardoor de kurketrekker zou kunnen breken.

Branda flexibele pakkingtrekkers met verwisselbare kurketrekkerpunt van roestvrijstaal en pakkingtrekkers. Branda pakkingtrekkers zijn leverbaar in vier grootten: nr. 1 voor pakkingen 1/4" en 5/16" (6 en 8 mm), L = 180 mm nr. 2 voor pakkingen 3/8", 7/16" en 1/2" (10, 11 en 12 mm), L = 280 mm nr. 3 voor pakkingen 9/16", 5/8" en 11/16" (14, 16 en 18 mm), L = 370 mm nr. 4 voor pakkingen 3/4" en daarboven (19 mm en groter), L = 420 mm Losse punten, passend op de nrs. 1,2,3 en 4. Pakkingstekers voor extra harde pakkingen: Onder omstandigheden is een â&#x20AC;?niet-flexibeleâ&#x20AC;? voorgebogen pakkingsteker voor zeer harde pakkingen handiger. nr. 1 lang 200 mm. nr. 2 lang 300 mm.

33


STOPBUSPAKKINGEN

Universeel snijapparaat voor stopbuspakkingen

ERIKS universeel stopbuspakking snijapparaat • van stabiele kunststof, met bevestigingsmogelijkheden aan de zijkanten; • voor radiale schuine snede onder hoek van 45° voor ringen met inwendige diameters van 5 tot 120 mm en met profielen van 2 tot 20 mm; • kleminrichting in de snijsponning voor vastzetten van de pakking; • profielschaal op vastzetbare aluminium schaalverdeling met aanslag voor de pakking, en asdiameter op de snijmal; • met praktisch kwaliteitsmes Benut de voordelen van dit handige apparaat. Wij leveren het uit voorraad. In de praktijk wordt pakking vaak met ontoereikende hulpmiddelen van de rol gesneden. Dat is tijdrovend en duur. Het gevaar van snijfouten en materiaalverlies is erg groot. Meestal snijdt men bovendien onder een rechte hoek af, waardoor de grensvlakken van de ring niet volledig op elkaar aansluiten of aan de binnenzijde worden opgestuikt. Het gevolg is een verhoogde wrijving, een gebrekkige afdichting en een aanmerkelijke verkorting van de levensduur. Met het ERIKS pakkingsnijapparaat kan men ringen nauwkeurig en met onberispelijke schuine snede vervaardigen. Zulke pakkingringen van de juiste maat geven een optimale afdichting bij minimale druk van het drukstuk. Daardoor wordt nadelige wrijvingswarmte voorkomen, de as gespaard en een grote levensduur bereikt. Het werken met het snijapparaat is erg eenvoudig. Elk apparaat is van een gebruiksaanwijzing voorzien. Voor het bepalen van de juiste lengten: zie pag. 39, punt 3.

34


STOPBUSPAKKINGEN

Trapez-Pack®

Vierkant gevlochten stopbuspakking wordt bij het rondbuigen om de as of spindel trapeziumvormig. Met alle nadelige gevolgen van dien. Daarom verdienen voorgeponste ringen onze voorkeur. Wilt u toch vanuit de doos / verpakking werken met stopbuspakking van de rol, dan heeft een trapezium gevlochten uitvoering opvallende voordelen. Deze belangrijke verbetering van de pakkinggeometrie verlengt de levensduur en de afdichtende werking van moderne pomp- en afsluiterpakkingen. Voordelen: De doorsnede van een trapeziumvormig gevlochten pakking wordt bij de montage vierkant. Dit zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling in de stopbuskamer en resulteert in: 1. Minimalisering van as- en pakkingslijtage. 2. Geen meedraaien van de pakking met de as. 3. Kortere inlooptijden en natrekken is bijna overbodig. 4. Betere afdichtende werking en langere levensduur. 5. Geen buitenlekkage, omwille van een sterk verbeterde K-factor. 6. Geen opstuiking aan de as, waardoor geringere ontwikkeling van wrijvingswarmte.

gemonteerde toestand

gemonteerde toestand

Traditionele pakking

TRAPEZ-PACK® HAMAR 628

TRAPEZ-PACK® HAMAR 615

Trapez-Pack®

TRAPEZ-PACK® HAMAR 616

Deze pakking kan ook vierkant met afmetingen van 10 tot 50 mm gemaakt worden. Ook verschillende speciale afmetingen vormen geen probleem. Voor speciale producties komen alle gebruikelijke pakkingmaterialen in aanmerking.

Trapez-Pack® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van ProPack Dichtungen & Packungen GmbH. 35


STOPBUSPAKKINGEN

Het toepassen van voorgeperste stopbuspakkingen Wat zijn de effecten bij toepassing van niet vóórgeperste pakkingringen. Stopbuspakking is meestal een vierkant gevlochten pakking. Wanneer deze, na op maat te zijn afgesneden, rond een as of spindel wordt aangebracht, wordt de pakking vervormd. Veelal zal de oorspronkelijke vierkante vorm wijzigen in een trapeziumvormige. In een doorsnee stopbus worden zo’n 4 tot 7 ringen aangebracht. Er zal daarom een aanzienlijke druk op de gland moeten worden uitgeoefend om de trapeziumvorm terug te brengen tot het oorspronkelijk vierkant. In fig. 1 ziet u dat de onderste ringen vaak onvoldoende axiale druk ontvangen. De radiale afdichtingskracht verloopt daardoor over de lengte van de stopbus van hoog naar laag, waarbij er veel kans is op asbeschadiging. Voorgeperste ringen verdienen uw voorkeur! Kiest u voor op-maat vóórgeperste stopbuspakkingringen, dan optimaliseert u het afdichtend effekt. Door een geringere axiale aandrukkracht uit te oefenen zal de radiale afdichtingskracht over de gehele lengte van het pakkingpakket gelijkmatig toenemen! De afdichting is daardoor beter te regelen. De benodigde axiaalkracht is duidelijk lager dan bij niet voorgeperste ringen.

Krachtverloop per ring

P Medium

Veel kans op asbeschadiging figuur1

Krachtverloop per ring

P Medium

In fig. 2 ziet u dat de krachtenlijn evenredig verloopt, waardoor een gelijkmatiger en beter regelbare afdichting tot stand wordt gebracht.

Verhoog de effectiviteit van uw afdichting In fig. 3 ziet u de verschillen in effectiviteit. Bij 10 kg/cm2 glanddruk is het afdichtend effekt van een vóórgeperste afdichting al het 4-voudige van een niet voorgeperste ring! Bij hogere glanddrukken verbetert de effectiviteit aanzienlijk.

Kg/cm 2

figuur2 25 voorgeperste ring 20

15

10 Afdichtend om de as

Voordelen zijn: • altijd de juiste pakking met de juiste maat • minder materiaalverlies • eenvoudiger en snellere montage • effectieve afdichting met langere standtijd • lagere aanhaalkrachten • minder wrijving • geen tijdverlies (wij leveren op maat)!

5 niet voorgeperst

0

36

figuur 3

10 GLANDDRUK

20

30 Kg/cm 2


STOPBUSPAKKINGEN

Wij persen uw stopbuspakkingringen vóór onder optimale condities Wij gaan al sinds jaar en dag om met stopbuspakking. Voor velen persen wij dan ook de benodigde pakkingringen vóór. Logisch, als u bedenkt dat wij beschikken over voldoende voorraden van de verschillende soorten én beschikken over de meest geëigende apparatuur. Daardoor kunnen wij garanderen dat elk materiaal precies die behandeling krijgt die een optimaal product oplevert.

Altijd de juiste maat Door ons magazijn met ca. 30.000 mallen grijpen wij niet gauw mis als wij voor uw toepassing de juiste maat zoeken. U behoeft ons maar te bellen en u weet dan direkt wanneer u over uw ringen kunt beschikken.

Korte levertijd Onze logistiek is erop ingericht onze klanten snel en doeltreffend van dienst te zijn. Voorraadbestellingen verlaten doorgaans binnen 24 uur onze expeditie. Ook maatwerk kan in voorkomende gevallen snel geleverd worden. Normaal vragen wij echter vanwege het aanmaken enkele dagen extra.

37


STOPBUSPAKKINGEN

Voorspannen van de pakking

De juiste voor- resp. bedrijfsspanning is afhankelijk van de soort pakking en de toepassingsvorm. Alleen met een momentsleutel of een gelijksoortig meetapparaat kunnen de juiste drukstukspanningen ingesteld worden. Pomppakkingen Pomppakkingen worden met een drukstukspanning van 1,05 tot 2 maal de mediumdruk afgemonteerd na het inlopen. Daarbij is een minimale spanning van 0,5 : 1,5 N/mm2 noodzakelijk. Afsluiterpakkingen Afsluiterpakkingen dienen met een drukstukspanning van 2 tot 5 maal de mediumdruk aangezet te worden, waarbij de minimale spanning 5 N/mm2 of hoger moet zijn. Inlopen van een nieuwe pakking Asafdichtingen zijn tijdens de inloopfase thermisch aan gevaar blootgesteld. Daarom dient de warmte-ontwikkeling nauwkeurig te worden gekontroleerd. Wanneer de pakking te heet wordt, dient het apparaat gestopt te worden. Na een korte afkoeltijd moet er een gelijkmatige lekkage ontstaan. Het apparaat kan dan weer in bedrijf genomen worden. Deze gang van zaken dient eventueel enkele malen herhaald te worden totdat de noodzakelijke lekkage aan de as bereikt wordt en de temperatuur constant blijft. Men dient zich te realiseren dat de meeste pomppakkingen uit kunststoffen bestaan die snel kunnen verbranden en dientengevolge niet meer functioneren.

38


STOPBUSPAKKINGEN

Montagevoorschrift stopbuspakkingen

ERIKS stopbuspakkingen zijn met het oog op montagegemak ontworpen. Door de profielmaat iets kleiner dan de nominale maat te kalanderen, kan het profiel na vorming van de ring nog steeds met relatief gemak in de stopbuskamer worden geschoven.

1.

4.

Verwijder alle gebruikte pakkingen en reinig de pakkingkamer en as of spindel zorgvuldig. Controleer de as op slijtage en ruwheid en neem eventueel de nodige maatregelen.

Draai de moeren van de pakkingdrukker vervolgens los en draai ze vóór inbedrijfstelling alleen met de hand vast. Men dient in het begin een hoge lekkage toe te staan. De aanbevolen glanddruk bedraagt 1,05 tot 2 keer de druk van het medium. De minimaal benodigde druk is 0,5 – 1,5 N/mm2. Wanneer de pakking te warm wordt, dient men de pomp te stoppen en de moeren te lossen. Na een tijdje dient men een regelmatig druppelen waar te nemen en kan de pomp weer worden gestart. Deze procedure moet wellicht een paar keer worden herhaald voordat er een regelmatige lekkage ontstaat. Er wordt een lekkage van 10 – 20 druppels per minuut aanbevolen.

ruwheid pompas Rt ≤ 2,5 µm stopbus Rt ≤ 16 µm

2.

Kies de pakking van het juiste type en van de juiste maat. Controleer deze gegevens nogmaals!

3.

Snij de ringen nauwkeurig op de juiste lengte. Ga hierbij als volgt te werk:

3.1 Stel de pakkingsnijder in op de gewenste asdiameter en pakkingmaat. Trek de pakking rechtstreeks van de spoel in de pakkingsnijder. Druk de klem in. Snij het voorste uiteinde van de pakking af en voer de pakking opnieuw in. De pakkingsnijder is nu voor het afsnijden van de juiste lengtes ingesteld. Controleer de eerste ring in de pakkingbus. Stel de snijder eventueel iets bij. Eventueel met een kleine overmaat zodat de pakkinguiteinden goed aanliggen. overmaat tot as Ø 50 mm: ca 2 mm boven 50 mm: ca 3 mm

Monteer de ringen. Elke ring dient met de verbindingsnaad eerst in de pakkingbus te worden gevoerd. Monteer de andere ringen en verdraai de verbindingsnaad minstens 60° ten opzichte van die van de vorige ring. Druk de ringen aan met behulp van een pakkingdrukker. In eerste instantie dient de pakking vast te worden aangedrukt, zodat deze zich goed kan vormen en aanliggen.

5.

Inbedrijfstelling van afsluiters c.q. kleppen. Het is wenselijk dat de afdichting lekvrij is. Men dient de pakkingdrukker aan te halen voordat er druk op het systeem wordt gezet. Voor vloeistoffen en gassen dient de bedrijfsdruk 2 keer, resp. 5 keer zo hoog als de druk van het medium te zijn. Er is een min. druk van 5 N/mm2 vereist.

Waarschuwing! 3.2 Als alternatief kan men de pakking om een as of buis van de juiste diameter wikkelen. De ringen kunnen vervolgens diagonaal worden doorgesneden. Indien de pakking mocht gaan rafelen, gebruik ptfeband ter bescherming van de uiteinden.

De glandpakking mag uitsluitend worden gebruikt voor pomp- en kleptoepassingen volgens de op het etiket vermelde pakkingspecificatie. Gebruik van de pakking dient uitsluitend volgens de aanwijzingen te geschieden. Niet de maximale waarden tegelijk toepassen. 39


STOPBUSPAKKINGEN

ERIKS constructieblad voor pakkingbussen

Algemene aanbevelingen voor pakkingbuskonstrukties voor roterende assen

A = 7S B = 1S min.3 mm

2S

3S

C=2S

15-30 °

S

R t ≤ 2,5µm

1. De positie van de lantaarnring in de stopbus (indien aanwezig) In de tekening is aangegeven, dat de ruimte aan de pompzijde van de lantaarnring 3x de pakkingbreedte is (3S) en aan de zijde van het drukstuk 2x de pakkingbreedte (2S). De reden voor deze ongelijke afmetingen is, dat de mechanische druk op de pakking aan de zijde van het drukstuk groter is; doordat men het aantal ringen aan deze zijde 1 stuks kleiner maakt, komt een gelijkmatiger drukverdeling tot stand; het bevordert tevens het afdichtend vermogen. Men kan ook kiezen voor een oplossing juist andersom, opdat de spervloeistof via de lantaarnring makkelijk terug kan vloeien in de mediumruimte, terwijl dan de afdichting achter de lantaarnring vanwege de hogere sperdruk uit meerdere ringen kan bestaan. 2. De nastelmogelijkheid van het drukstuk Deze is beperkt tot 40% van de lengte van de pakkingmassa; zij is voldoende groot voor pakkingen met het grootste volumeverlies. Een grotere nastelmogelijkheid wordt niet aanbevolen; dit om beschadiging van het assen-

40

2 s 100

Opmerkingen

D2

11 2S 2S

D1

Afmeting A van nevenstaande tekening is de totale bruikbare stopbusdiepte inclusief lantaarnring. Een standaarddiepte van 7S of 7 x de pakkingmaat wordt aanbevolen bij gebruik van een lantaarnring; een stopbusdiepte van 5S wanneer geen lantaarnring aanwezig is.

VI R t ≤16µm

materiaal door een te sterk gecomprimeerde pakking te voorkomen. Wanneer het drukstuk geheel is aangehaald zal het assenmateriaal nog niet door de pakkingmassa worden beschadigd. E.e.a. is gebaseerd op de theorie dat de meeste schade door de pakking wordt aangericht aan het eind van haar levensduur, wanneer zij door slijtage en volumeverlies het meest is gecomprimeerd. Nadat het drukstuk geheel is aangehaald en er geen nastelmogelijkheid meer aanwezig is dient uiteraard de gehele pakkingset te worden vernieuwd. 3. De lantaarnring Als standaardlengte wordt 2 x de pakkingbreedte (2s) aanbevolen. Hierdoor kan de ring zich door volumeverlies van de pakking 1 ES verplaatsen zonder dat de boring voor de smering (koeling of spoeling) wordt geblokkeerd. 4. De lengte van de afschuining of zoeker Deze dient minimaal 1⁄8" of ca. 3 mm te zijn. De ervaring heeft geleerd dat een kleinere lengte het aanbrengen van de pakking bemoeilijkt. 5. De hoek van de afschuining De gunstigste hoek ligt tussen 15 en 30 graden. 6. De insteekruimte voor het drukstuk Aanbevolen wordt om met een minimum insteeklengte van 1 x de pakkingbreedte (1 S) rekening te houden, daar dit het ,,vreten” van het drukstuk tegengaat en er tevens enige speelruimte overblijft bij maatverschillen tussen diverse pakkingsoorten en manchetten.


STOPBUSPAKKINGEN

7. Minimum maten Bij het ontwerpen van apparatuur waarbij de asdiameter kleiner is dan ca. 20 mm, gaan de algemene regels ten aanzien van de stopbuslengte en de aanbevolen profielbreedte niet steeds op, vooral niet wanneer de stopbus ook geschikt moet zijn voor het opnemen van een mechanical seal. In deze gevallen is overleg gewenst. 8. De spelingen Deze dienen zo gering mogelijk te zijn, waarbij de thermische uitzetting en krimp van de metalen delen in aanmerking moeten worden genomen. Speling tussen as en grondboring â&#x2030;¤ 0,02S of zo klein mogelijk. 9. De oppervlaktebewerking De oppervlaktebewerking van het deel van het assenmateriaal dat in contact komt met de pakking dient zo goed mogelijk te zijn; een glad oppervlak bevordert de levensduur van de pakking aanmerkelijk. 10. Drukken Bij de aanbevolen standaardafmetingen is voor drukken tot ca. 10 - 15 bar rekening gehouden met het gebruik van normale stopbuspakkingen. Wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van normale stopbuspakkingen, zijn de aanbevolen constructies geschikt voor ca. 100 bar. 11. Omtreksnelheid Voor de bepaling van de toelaatbare omtreksnelheden van roterende assen is de kwaliteit, samenstelling en koeling van de te gebruiken stopbuspakking van meer belang dan de stopbusafmetigen. Zij zijn hier dus buiten beschouwing gelaten. Problemen in verband met hoge omtreksnelheden worden graag door ons opgelost.

41


STOPBUSPAKKINGEN

Enkele constructievoorbeelden voor stopbussen

Zelfs een ERIKS-pakking werkt alleen naar behoren in een goede stopbus. De constructie hiervan en het aantal te monteren ringen hangen van de bedrijfsomstandigheden af. Smering en koeling zijn mede bepalend. Ook moet met het gedrag van de pakking rekening worden gehouden b.v. het opsluiten van ringen (Univerdit).

Onderstaand geven wij u enkele typische constructievoorbeelden. Gaarne zullen wij voor uw specifieke problemen een constructie adviseren.

Normale stopbus voor schone media beneden kooktemperatuur. Algemene toepassing bij afsluiters, centrifugaal- en plunjerpompen.

Stopbus met binnenliggende veer toepassing voornamelijk bij hogedruk plunjerpompen.

Stopbus met lantaarnring toepassing a: smering b: spervloeistof c: koeling

Stopbus met buitenliggende veren toepassing voor onderhoudsvrij afdichten. De veerkracht moet groter zijn dan mediumdruk x oppervlak van de ring.

Stopbus met mantelkoeling toepassing bij asafdichtingen van media met bedrijfstemperaturen boven het kookpunt of hoge omtreksnelheden

Zelfdichtende dekselafdichting met hoogverdichte Egraflex ringen. toepassing b.v. de zgn. Brettschneider ringen.

42


STOPBUSPAKKINGEN

Spleetextrusie

De kans dat spleetextrusie kan optreden bij toepassing van stopbuspakking hangt af van de constructie van de stopbuskamer en de toegepaste pakkingsoort. Ook de temperatuur en de spleetgrootte hebben invloed (zie diagram).

Ring Ringaantal R plunjer R huis Belastingsduur

280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

: ¿ 32 mm x 48 mm x :1 :1 m : 6,5 m : 10 min

Spleetextrusie Hamar 617

Spleet = 0,1 mm (centrisch)

Spleet = 0,25 mm (centrisch)

0

10

20

30 40 50 60 70 80 Glandspanning σ (N/mm 2 )

90

Ring Ringaantal R plunjer R huis Belastingsduur

8 mm Temperatuur (¡C)

Temperatuur (¡C)

Spleetextrusie Hamar 626

280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Spleet = 0,25 mm (centrisch) 10

20

Spleet = 0,25 mm (centrisch) 0

10

20

: ¿ 32 mm x 48 mm x :1 :1 m : 6,5 m : 10 min

8 mm

Spleet = 0,1 mm (centrisch) 30 40 50 60 70 80 Glandspanning σ (N/mm 2 )

90

100

Spleetextrusie Hamar 616

90

100

Br

Temperatuur (¡C)

Temperatuur (¡C)

Spleetextrusie Hamar 628

Ring Ringaantal R plunjer R huis Belastingsduur

30 40 50 60 70 80 Glandspanning σ (N/mm 2 ) Br

Br

280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

8 mm

Spleet = 0,1 mm (centrisch)

0

100

: ¿ 32 mm x 48 mm x :1 :1 m : 6,5 m : 10 min

Ring Ringaantal R plunjer R huis Belastingsduur

280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

: ¿ 32 mm x 48 mm x :1 :1 m : 6,5 m : 10 min

8 mm

Spleet = 0,1 mm (centrisch)

Spleet = 0,25 mm (centrisch)

0

10

20

30 40 50 60 70 80 Glandspanning σ (N/mm 2 )

90

100

Br

Egraflex Bij het toepassen van Egraflex zijn er een paar extra punten om op te letten: 1. Egraflex vereist een gladde spindel, Ra ≤ 0,8 µm 2. De diametrale speling moet afhankelijk van de pakkingdoorsnede zo nauw mogelijk worden gehouden (afhankelijk van de diameter 0,2 - 0,4 mm diametraal) 3. Bij heen- en weergaande bewegingen (regelafsluiters) moeten back-up ringen in de vorm van de gevlochten pakkingringen worden toegepast om als een soort schraapring het hechtende grafiet aan de spindel te verwijderen, bv. Eri-Carbon. 4. Bij grotere spleten verdient het aanbeveling altijd bovengenoemde back-up ringen te gebruiken bij iedere toepassing van Egraflex ringen.

Bovengenoemde pakkingen zijn alle op basis van kunststof, waarbij de temperatuur een vrij grote invloed heeft. Daar de drukken bij centrifugaalpompen bijna altijd laag zijn (< 10 bar) zal spleetextrusie bij de Hamar 628 altijd binnen de perken vallen. Bij afsluiters met hoge drukken en temperaturen dient men alerter te zijn met bv. een vol PTFE- pakking zoals de Hamar 617. Spleetextrusie kan men tegengaan door nauwere spleten toe te staan of door constructiewijziging of door het toepassen van onderleg- of sluitringen.

43


STOPBUSPAKKINGEN

Diagrammen: bepaling aantal ringen en pakkingmaat

Deze diagrammen verstrekken slechts richtgegevens. In die gevallen waarbij aan de hand van deze gegevens geen optimaal resultaat wordt bereikt, gelieve u kontakt met ons op te nemen.

Roterende pompassen

Heen- en weergaande pompassen 24

1000

Druk (bar)

Druk (bar) 630

20

400 250 160

15 100

ringe naan tal m veer et voor span ning rin ge zon naa n de r v tal ee rvo ors pa nn ing

64

10

5

40

25

16 10

1

2

3

4

5

6

7

8

1

9

2

3

4

5

6

7

8

9

aantal ringen per stopbus

aantal ringen per stopbus

Pakkingmaat Armaturen

Armaturen

Pompen en roerwerken

1000

Druk (bar)

B = 1,2 x Ë&#x2020;d

250 160

100

spindel diameter

400

90

80

8

B = 1,4 x Ë&#x2020;d

6

4

2

11,4

10,8

as diameter

14 12 10

630

14 12 10

90

80

70

10,0

70

60

9,3

60

8

6

4

2

13,3

12,5

11,7

64

10,8

40

8,5

50

9,9

50

25

16 10 1

2

3

4

5

6

7

8

40

7,6

40

6,6

30

8,9

7,7

30

9

aantal ringen per stopbus 20

Dit diagram geldt niet voor Egraflex. In het algemeen kan voor Egraflex worden aangenomen dat met een geringer aantal ringen kan (moet) worden volstaan. Onze specialisten zullen u gaarne adviseren.

44

5,4

10

20

3,8

14 12 10

8

Pakkingdoorsnede

6

4

2

6,3

4,7

10

14 12 10

8

Pakkingdoorsnede

6

4

2


STOPBUSPAKKINGEN

Nomogram: bepaling omtreksnelheid

Door middel van onderstaande tabel kan men onmiddellijk bij gegeven asdiameter en toerental de omtreksnelheid bepalen. 10 000

500

5000

400

4000

300

50 40

3000

30 200

20

2000

10

100

5 4

1000

3 2 50

500 1

40

30

0,5

400

300

20

200

10

100

Asdiameter in mm.

Omtreksnelheid in m/s.

Toerental

Voorbeeld: voor as = 30 mm is bij 3.000 omw. per minuut de omtreksnelheid ca. 5 m/s.

45


STOPBUSPAKKINGEN

Conversietabel voor drukeenheden Eenheid

bar

mbar

Pa

kPa

MPa

psi

kgf/cm2

mm Hg (Torr)

mm wk

1 bar

1

1000

100.000

100

0,1

14,5038

1,01972

750,062

10197,16

1 mbar

0,001

1

100

0,1

0,0001

0,0145

1,01972.10-3

0,7501

10,1972

1 Pa

0,00001

0,01

1

0,001

0,000001

0,000145 1,01972.10-5

0,0075

0,10197

1 kPa

0,01

10

1000

1

0,001

0,145

0,010197

7,5006

101,972

1 MPa

10

10.000

1000.000

1000

1

145,038

10,1972

7500,62

101972

1 psi

0,06895

68,95

6895,06

6,895

6,895.10-3

1

0,07031

51,717

703,01

1 kgf/cm2

0,981

980,7

98066,5

98,0665

0,9807

14,2233

1

735,56

10.000

1 mm Hg (1 Torr)

0,00133

1,333

133,3

0,13332 0,1333.10-3

0,01934

0,001359

1

13,5951

1 mm wk 0,000098

0,098

9,807

0,009807 9,807.10-6

0,00142

0,0001

0,07356

1

IN = 0,102 kg

1 KPa 1 KN/m2

1 Pa = 1 N/m2

1 MPa = 1 MN/m2 ºC = Graden Celcius, K = Kelvin °F = Graden Fahrenheit tC = 5/9 (tF - 32) = TK - 273,15 tF = 1,8 tc + 32 temperatuurverschil 1 K = 1 ºC = 1,8°F

Conversietabel temperaturen vlgs. ºCelsius en °Fahrenheit °F -60

°C -50

°F

°C -0

+30

°F

°C 50

120

°F

°C 100

210

-70

°F 3500 3000

1500

-60 -80 -90

+20 -70

-100

-10 +10

2500

200

110

90

40

2000 1000

190

100

900

-80 1500

-120 -90

-0

-140 -160

-10

-140

-300

900 800

-20

-160

-30

-30

70

160 20

600

-40

50

10

140

60

-350

300 -50

-400

250

-250 -50

46

32

-0

122

200 180 160 140

130

40

300

500 400

-40

400

70

150

60

500

700

-180 -200

600 1000

170

80

800 700

80

30

-120

-200

-250

180

90 -20

-100

-180

°C 2000

-50

120 100

ºC = Graden Celcius, K = Kelvin °F = Graden Fahrenheit tC = 5/9 (tF - 32) = TK - 273,15 tF = 1,8 tc + 32 temperatuurverschil 1 K = 1 ºC = 1,8°F


ERIKS vestigingen Afdichtingstechniek

ERIKS Servicecenters

Alkmaar Toermalijnstraat 5 1812 RL Alkmaar T (072) 514 15 14 F (072) 515 56 45 E info@eriks.nl

Alkmaar Saffierstraat 3 1812 RM Alkmaar T (072) 514 17 17 F (072) 514 16 25 E esc.alkmaar@eriks.nl

Ede Galvanistraat 34 6716 AE Ede T (0318) 43 96 14 F (0318) 64 01 04 E ede@eriks.nl

Leeuwarden James Wattstraat 19 8912 AS Leeuwarden T (058) 215 05 87 F (058) 215 85 16 E leeuwarden@eriks.nl

Deventer Teugseweg 27 7418 AM Deventer T (0570) 62 46 16 F (0570) 62 57 02 E info@ertbv.com

Almelo Plesmanweg 12 7602 PE Almelo T (0546) 87 30 70 F (0546) 87 32 68 E almelo@eriks.nl

Eerbeek Loubergweg 19 6961 EJ Eerbeek T (0313) 67 95 00 F (0313) 65 47 68 E eerbeek@eriks.nl

Maastricht Amerikalaan 28 6199 AE Maastricht-Airport T (043) 604 91 80 F (043) 363 87 28 E maastricht@eriks.nl

Amsterdam Dynamostraat 46-48 1014 BK Amsterdam-Westpoort T (020) 448 96 10 F (020) 613 77 65 E amsterdam@eriks.nl

Eindhoven De Witbogt 22 a 5652 AG Eindhoven T (040) 291 19 00 F (040) 291 19 09 E eindhoven@eriks.nl

Rijnmond Shannonweg 33, Haven 5079 3197 LG Rotterdam-Botlek T (010) 231 34 00 F (010) 296 96 18 E rijnmond@eriks.nl

Arnhem Pieter Calandweg 46 6827 BK Arnhem T (026) 362 92 44 F (026) 361 00 63 E arnhem@eriks.nl

Emmen Willem Schoutenstraat 11 b 7825 VV Emmen T (0591) 66 80 00 F (0591) 66 80 06 E emmen@eriks.nl

Roermond Ada Byronweg 11 6045 GM Roermond T (0475) 37 22 70 F (0475) 37 23 05 E roermond@eriks.nl

Bergen op Zoom Van Konijnenburgweg 44 b 4612 PL Bergen op Zoom T (0164) 27 55 44 F (0164) 27 55 49 E bergenopzoom@eriks.nl

Hengelo Hassinkweg 16 7556 BV Hengelo T (074) 291 57 57 F (074) 291 59 39 E hengelo@eriks.nl

Tilburg Ellen Pankhurststraat 9 5032 MD Tilburg T (013) 571 45 61 F (013) 570 06 42 E tilburg@eriks.nl

Delfzijl Deltaweg 30 9936 HK Farmsum T (0596) 63 38 20 F (0596) 63 38 29 E delfzijl@eriks.nl

Hoorn De Factorij 35 d 1689 AK Zwaag T (0229) 21 28 82 F (0229) 21 93 74 E hoorn@eriks.nl

Zwolle Ampèrestraat 27 8013 PT Zwolle T (038) 467 29 20 F (038) 467 29 29 E zwolle@eriks.nl

Den Haag / Marofra Neckar 2 2491 BD Den Haag T (070) 381 84 84 F (070) 381 84 36 E denhaag@eriks.nl

Gouda Marconistraat 117 2809 PG Gouda T (0182) 33 11 60 F (0182) 37 82 02 E gouda@eriks.nl

Doetinchem Havenstraat 55 7005 AG Doetinchem T (0314) 34 37 20 F (0314) 34 37 41 E doetinchem@eriks.nl

Groningen Rouaanstraat 8 9723 CD Groningen T (050) 368 49 99 F (050) 368 49 98 E groningen@eriks.nl

www.eriks.nl

Eriks stopbuspakkingen  
Eriks stopbuspakkingen