Page 1

/VERZICHTTANDRIEMEN C

TANDRIEMTYPE

0OWERGRIP¸#4"

0OWERGRIP¸(4$¸

0OWERGRIP¸'4

0OLY #HAIN¸'4

0OLY #HAIN¸#ARBON»

-EGAPOWER

-EGAFLEX

-EGALINEAIR

TANDVORM

TRAPEZIUM

ROND

EVOLVENTEVERTANDING

EVOLVENTEVERTANDING

EVOLVENTEVERTANDING

TRAPEZIUM

DIVERSETANDVORMEN

DIVERSETANDVORMEN

KLEUR

ZWART

ZWART

ZWART

ZWART

ZWART

TRANSPARANT

WIT

WIT

VERMOGENLICHT

-8, 8,

- -

-'4 -'4 -'4

NVT

NVT

4 4 4!4-8, 8,,

4!48,,

444!4!4-4$ -4$20034$8,,

VERMOGENMIDDEL

,(

-

-'4

-'4

-'4

(!4

(8(!4(200 200-4$-

4!4-4$200 34$

VERMOGENZWAAR

8(88(

- -

-'4

-'4

-'4

NVT

!4200

4!4-4$ 20020080

DUBBELVERTAND

40 8,,(

40 (4$-

40 -'4-'4

NIETVERKRIJGBAAR

NIETVERKRIJGBAAR

$, 4 44

$, 444!4 !4!48,(8( 200200200

NVT

BASISMATERIAALTANDRIEM

POLYCHLOROPREEN

POLYCHLOROPREEN

POLYCHLOROPREEN

POLYURETHAAN

POLYURETHAAN

POLYURETHAAN

POLYURETHAAN

POLYURETHAAN

STANDAARDMATERIAALTREKKOORDEN

GLASVEZEL

GLASVEZEL

GLASVEZEL

ARAMIDE

CARBON

STAAL

STAAL

STAAL

STANDAARDVERSTERKINGOPDEVERTANDING

NYLON

NYLON

NYLON

SPECIAALNYLONVEZEL

SPECIAALNYLONVEZEL

NVT

OPTIENYLON.&4

OPTIENYLON.&4

ALSOPTIEVERKRIJGBAREUITVTREKKOORD

AANVRAAG

AANVRAAG

AANVRAAG

GEEN

GEEN

ARMIDERVS(0(&

ARMIDERVS(0(&

ARMIDERVS(0(&

STANDAARDMATENEINDLOOSGEWIKKELD

ALLESTEEKMATEN

ALLESTEEKMATEN

ALLESTEEKMATEN

ALLESTEEKMATEN

ALLESTEEKMATEN

ALLESTEEKMATEN

ALLESTEEKMATEN

EINDLOOSGELAST

STANDAARDMATENEINDIGOPROL

8,,(

----

0''4-2-2-2

-'4-'4

-'4-'4

NVT

NVT

ALLESTEEKMATEN

STANDAARDMATENEINDLOOSGELAST

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

ALLESTEEKMATEN

MAXIMAALRIEMSNELHEIDINMTRSECONDE 

 

 

BESTELCODETANDRIEMENEINDLOOSVB

#4"8(

(4$ - 

0''4 -'4 

0#'4 -'4 

0##-'4#  

-04 

-&4 

-,4 *

BESTELCODETANDRIEMENEINDIGVB

#4",, ( 

(4$,, - 

0''4,, -2 

0#'4,, -'4 

0##,, -'4# 

NVT

NVT

-, ,, 4

BESTELCODETANDRIEMSCHIJVENVB VERGELIJKINGOVERTEBRENGENVERMOGEN

(7&

 - &

 - &

- 3 &

- 3 &

4 &

4 &

4 &

RIEMBREEDTE

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

TANDRIEM

8(

 - 

 -'4 

 -'4 

-'4#  

!4 

!4 

!4 *

DRIJVENDETANDRIEMSCHIJF

8(

 - 

 - 

- 3 

- 3 

!4 

!4  

!4 

GEDREVENTANDRIEMSCHIJF

8(

 - 

 - 

- 3 

- 3 

!4 

!4  

!4 

GEWICHTAANDRIJVING

+G

GEWICHTCIRCA+G

GEWICHTCIRCA+G

NVT

GEWICHTCIRCA+G

NVT

NVT

NVT

VERMOGENINDICATIE VOORBEELDENLINEAIRAANDRIJVINGEN

0K7

0K7

0K7

0K7

0K7

K7

 K7

 K7

GELUIDSPRODUCTIE

POSITIONEERNAUWKEURIGHEID

AANBEVOLENWERKTEMPVANTOTƒ#

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCHTENCHEMISCHEBESTENDIGHEID

SPECIlEKESTIJFHEID

MINSTGEVOELIGVOORvTOOTHJUMPv

GESCHIKTHEIDAANBRENGENVANRUGBEKLEDINGENNVT

NVTGESCHIKTHEIDAANBRENGENVANMEENEMERSNVT

NVTGESCHIKTHEIDAANBRENGENVANSTUURSNAREN

NVT

NVT

NVT

NVT

NVTPOLYAMIDEWEEFSELAANTANDZIJDEMOGELIJK

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

JA

VOORUITGEBREIDEINFOZIEONTWERPHANDBOEK

'ATES$ESIGN-ANUAL

'ATES$ESIGN-ANUAL

'ATES$ESIGN-ANUAL

'ATES$ESIGN-ANUAL

'ATES$ESIGN-ANUAL

-EGADYNE-0$ESIGN-ANUAL

-EGADYNE-&8$ESIGN-ANUAL

-EGADYNE-,$ESIGN-ANUAL

BEREKENINGSPROGRAMMAOP#$ ROM

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

EIGENSCHAPPENTBVAANDRIJVINGEN

EIGENSCHAPPENTBVLINEAIRAANDR

EIGENSCHAPPENTBVTRANSPORT

 MATIG GOED UITSTEKEND

WWWERIKSNL

Eriks overzicht tandriemen  
Eriks overzicht tandriemen