Page 1

How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.Principali­ ties are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

Eternithus Elisabet AagĂĽrd & Petra Jonsson

How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.Principali­ ties are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

BALKONG 1


ETERNITHUS Fotografen Petra Jonsson är verksam i Göteborg sedan 2005 och har mat och in­redning som inriktning. Hon är utbildad på Nordens Fotoskola, Biskops Arnö. Frilansjournalisten Elisabet Aagård är har varit verksam sedan 2003. Hon började sin bana på SVT i Stockholm och har jobbat bland annat på Rapport, Gävledala, Mittnytt och SR Radio Jämtland. Hon jobbar numera som frilans­ journalist och har sin bas i Åre.

Boken ”Eternithus” är en soffbordsbok som domineras av bilder på eternithus från olika delar av landet. Läsaren får en kort historik om de hus som illustreras, när de byggdes, när eternitplattorna sattes upp och kanske varför. Kanske är huset belagt med eternitplattor från början? Kanske finns bilder på hur huset såg ut tidigare? Den intresserade kan läsa om eternitens historia. Vem uppfann materialet och när? I vilket syfte? Var tillverkades eternit i Sverige? Har många andra länder också använt sig av eternit? Läsaren tas med till Lomma i Skåne där Sveriges (främsta) tillverkning av eternit fanns med bilder från den plats där fabriken låg och arkivbilder från fabriken. Fabriken i Lomma lades ner i mitten av 1970-talet efter upptäckten av att flera fabriksmedarbetare insjuknat i cancer på grund av den asbest som ingick i tillverkningen. Sedan dess är eternit i sin ursprungliga form förbjudet som material och det är förbjudet att själv sanera eller ta bort eternitplattor. Läsaren får veta mer om materialets baksidor. Den läsare som har intresse av att återställa ett hus som klätts med eternitplattor får veta hur man ska gå till väga. Läsaren som i stället vurmar för eternit får veta vilka ersättningsmaterial det går att få tag på och hur man ska gå tillväga om man vill renovera sitt eternithus. Sammanfattat i ett stycke är boken ”Eternithus” en informativ soffbordsbok om eternithusens historia, materialets historia och om hur man bäst handskas med eternit oavsett om man vill bevara det för eftervärlden eller återställa ett hus till vad det en gång var.         Elisabet Aagård & Petra Jonsson


How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule

INNEHÅLL

INLEDNING

­ ASBEST – asbestens historia och materialets

förträfflighet och farlighet,  12  ETERNIT – eternitens historia ­med

materialpresentation,  24    LOMMA – om fabriken i Lomma, arbetarna, skandalen och ett försök till analys - vad ledde  fram till att det blev som det blev? ,  38    ETERNITEN i arkitekturen, konsten och designen?,  55   BOHUSLÄN – En resa i eternitland,  68 KAPITEL TILLÄGNAT ETERNITENS VÄNNER

– så tar du hand om ditt eternithus,  88 KAPITEL TILLÄGNAT ETERNITENS OVÄNNER

– bli av med din eternit på rätt sätt,  90   REGLER OCH RÅD – och vart ska man vända sig,  122 TACK,  134 KÄLLOR,  145


How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.Principali­ ties are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.Principali­ ties are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

Asbest How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, t

How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.Principali­ ties are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

6

Ordet asbest kommer ursprungligen från grekikans ord för outsläcklig, osläcklig eller oförstörbar. Det är en mineral som människan har känt till och använt sig av sedan tusentals år tillbaka. Asbest är egentligen en grupp trådiga silikatmineral som består av mer eller mindre långa fibrer, ibland upp emot 20 cm långa. De olika asbesttyperna har det gemensamt att de har god draghållfasthet, de är eldfasta och tål mycket höga temperaturer, upp emot 1550 °C. De är kemiskt resistenta, har god termisk och elektrisk isoleringsförmåga och dessutom har mineralen goda absorberande egenskaper. Kort sagt har asbesten en hel rad fantastiska egenskaper som har lockat människan att utforska olika användningsområden för den. Den tidigaste användningen av asbest har man faktiskt spårat till det som nu kallas Skandinavien under bronsåldern, för nästan 4000 år sedan. Man har hittat keramik som har blandats med asbest antagligen för att tåla både värme och hantering bättre. Men i antikens Grekland hade asbesten en annan betydelse. Benämningen av en av asbestsorterna,

7


How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.Principali­ ties are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

Principalities are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

krysotil, kommer av grekiskans ord för guld – chrysos och fiber tilos, och asbesten ska ha varit guld värd för sina egen­skapers skull. Bland annat vävdes tyger som användes till kläder för kungligheter och till näsdukar, servetter och bordsdukar. Även romarna ska ha uppskattat det mystiska i asbestens egenskaper och även de använde asbest i tyger. Romarna ska även ha lagt märke till att slavar som arbetade i asbestgruvor fick problem med lungorna. Då varnade man dock inte för asbestens hälsofarliga sida utan för att köpa slavar som arbetat i gruvorna - de hade ju sämre hälsa och skulle förmodligen dö i förtid. En historia från ytterligare ett par hundra år senare är att den franske kungen Karl den store ska ha haft bordsdukar som han till sina gästers förvåning slängde i elden efter maten. När elden skött sitt kunde han för sina gäster visa upp dukarna rena och dessutom ännu vitare, eftersom elden härdat asbesten. Vid mitten av 1800-talet fick byggbranschen upp ögonen för asbestens fördelar. Asbest som armering i olika byggmaterial till exempel kakelfix och fasad- och takbeklädning, som ljudisolering i väggar, värmeisolering kring rör och i rökgångar och på vindar eller som komponent i bromsbelag på lok, hissar och senare bilar är bara några exempel.

How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.Principali­ ties are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

8


How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.

Kort sagt i de produkter som hade med värmealstrande att göra – hårfönar, brödrostar och popcornmaskiner kunde asbest vara ett händigt material. Mellan åren 1952 och 1956 hade P. Lorillard Tobacco Company som tillverkade cigarettmärket ”Kent”, asbest som komponent i sina cigarettfilter. Asbest blandades även i cigarettpappret så att det skulle brinna långsammare och ibland även i tobaken. Runt 12 miljarder cigaretter ska ha producerats under de fyra år som asbest ingick i filtren. Filtret, ”Micronite”, lanserades som en garanti för ett mycket hälsosammare sätt att röka.

Asbestens baksidor

How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquired

Den passiva kunskapen om att asbest är farligt för hälsan har funnits länge. Men det dröjde till 1906 innan det första dödsfallet relaterat till asbest verkligen dokumenterades. Enligt det amerikanska cancersällskapet ställdes den första asbestosdiagnosen i Storbritannien 1924 där asbestos även graderades som ”arbetsrelaterad sjukdom” redan på 1930-talet. På 1940-talet kopplades asbestos ihop med mesoteliom. Det är främst fyra sjukdomstillstånd som kan uppstå efter exponering av asbest. Gemensamt har de att de har en mycket lång inkubationstid, mellan 20 – 40 år. Pleuraplack är en ärrbildning, eller förtjockning av bind­­väven i lungan. Förtjockningen kan senare förkalkas.

12


How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.Principali足 ties are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.Principali足 ties are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.Principali足 ties are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquiredAll states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities.Principali足 ties are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.The new are either entirely

14

15


Fotografen Petra Jonsson är verksam i Göteborg sedan 2005 och har mat och in­redning som inriktning. Hon är utbildad på Nordens Fotoskola, Biskops Arnö. Frilansjournalisten Elisabet Aagård är har varit verksam sedan 2003. Hon började sin bana på SVT i Stockholm och har jobbat bland annat på Rapport, Gävledala, Mittnytt och SR Radio Jämtland. Hon jobbar numera som frilans­journalist och har sin bas i Åre.

BALKONG

Eternithus - provläs  

Eternithus - en informativ soffbordsbok om eternithusens historia, mate-rialets historia och om hur man bäst handskas med eternit oavsett om...

Eternithus - provläs  

Eternithus - en informativ soffbordsbok om eternithusens historia, mate-rialets historia och om hur man bäst handskas med eternit oavsett om...

Advertisement