Page 1

Het patroon Steekverhouding 7 steken = 1 inch (ong. 2,5cm) in tricotsteek voor gebruik van de contrastkleur en de dunnere naalden 5 1/2 steken = 1 inch (ong. 2,5cm) in ribbelsteek waarbij je gebruik maar van de hoofdkleur en dikkere naalden

Afkortingen: r= recht breien av= averecht breien m1l= maak 1 steek erbij door de steek van de vorige toer van de linkernaald op te nemen en te breien m1r= maak 1 steek erbij door de steek van de vorige toer van de rechternaald op te nemen en te breien stk(n)= steek of steken os.=overslaan 2r af, sam= 2 recht afhalen en daarna samenbreien sam= 2 recht samenbreien ov= 1 steek afhalen, 1 steek breien, afgehaalde steek over de gebreide steek


Formaat als hij klaar is Ongeveer 15cm.

Hoofd Met de contrastkleur en een dunnere sokkennaalden, verdeel je 6 steken over 3 naalden. To e r 1 : r e c h t b r e i e n ( r ) To e r 2 : 1 r, m 1 l ( m a a k 1 e r b i j d o o r l i n k s d e v o r i g e s t e e k v a n l i n k s o p t e h a l e n e n t e b r e i e n ) , 1 r, m 1 r ( m a a k 1 e r b i j d o o r r e c h t s d e v o r i g e s t e e k o p t e n e m e n e n t e breien), 4r (=8 stkn) To e r 3 : 2 r, m 1 l , 1 r, m 1 r, 5 r ( = 1 0 s t k n ) To e r 4 : r e c h t b r e i e n To e r 5 : 7 r, m 1 l , r t o t e i n d e t o e r, m 1 r ( 2 s t e k e n g e m e e r d e r d = 1 2 s t k n ) Herhaal toer 5 totdat er in het totaal 36 steken zijn. Ve r d e e l d e s t e k e n z o, d a t d e e e r s t e 7 s t e k e n va n d e t o e r o p ĂŠ ĂŠ n n a a l d s t a a n . Ve r d e e l de resterende 29 steken over de 2e en 3e naald.

Buik Let op: Voor dit gedeelte brei je de eerste 7 steken heen en weer.

To e r 1 ( v o o r k a n t ) : 1 r, m 1 r, 5 r, m 1 l , 1 r ( = 9 s t k n ) To e r 2 ( a c h e r k a n t ) : b r e i a v e r e c h t H e r h a a l t o e r 1 e n 2 v i j f k e e r. ( = 1 9 s t k n ) To e r 1 3 ( v o o r k a n t ) : r e c h t To e r 1 4 : a v e r e c h t To e r 1 5 : 1 r, m 1 r, 1 7 r, m 1 l , 1 r ( = 2 1 s t k n ) To e r 1 6 : a v e r e c h t To e r 1 7 : r e c h t To e r 1 8 : a v e r e c h t To e r 1 9 : 1 r, m 1 r, 1 9 r, m 1 l , 1 r ( = 2 3 s t k n ) To e r 2 0 : a v e r e c h t To e r 2 1 : r e c h t To e r 2 2 : a v e r e c h t To e r 2 3 ( v o o r k a n t ) : 1 r, 2 r a f s a m , b r e i t o t e r n o g 3 s t e k e n o p d e n a a l d s t a a n , 1r (=21 stkn)

sam,


To e r 2 4 : a v e r e c h t To e r 2 5 : 1 r, 2 r a f s a m , b r e i t o t e r n o g 3 s t e k e n o p d e n a a l d s t a a n , s a m , 1 r (=19 stkn) To e r 2 6 : 1 a v, s a m , b r e i a v e r e c h t t o t e r n o g 3 s t e k e n o p d e n a a l d s t a a n , b r e i 2 a v s a m v a n a f d e a n d e r e k a n t ( u i t l e g : http://www.purlbee.com/decrease-purl-2-together-tbl-

p/2012/3/16/decrease-purl-2-together-through-back-loop-p2tog-tbl.html ) , 1 a v ( = 1 7 s t k n ) To e r 2 7 : 1 r, 2 r a f s a m , b r e i t o t e r n o g 3 s t e k e n o p d e n a a l d s t a a n , s a m , 1 r (=15 stkn) To e r 2 8 :

1 a v, s a m , b r e i a v e r e c h t t o t e r n o g 3 s t e k e n o p d e n a a l d s t a a n , b r e i 2 a v

sam vanaf de andere kan t (zie toer 26), 1 av (= 13 stkn ) To e r 2 9 : 1 r, 2 r a f s a m , b r e i t o t e r n o g 3 s t e k e n o p d e n a a l d s t a a n , s a m , 1 r (=11 stkn) To e r 3 0 : 1 a v, s a m , b r e i a v e r e c h t t o t e r n o g 3 s t e k e n o p d e n a a l d s t a a n , b r e i 2 a v s a m vanaf de andere kant (zie toer 26), 1 av

(= 9 stkn)

To e r 3 1 ( v o o r k a n t ) : 1 r, o v, 1 r, s a m , p l a a t s d e v o r i g e s a m e n g e b r e i d e s t e e k o p d e linkernaald, haal de steek ernaast over die steek en plaats de steek terug op de rechtnaald, 1r (= 5 stkn)

K n i p d e d r a a d a f. D e 5 o v e r g e b l e v e n s t e k e n w o r d e n e v e n n i e t g e b r u i k t t o t h e t e i n d e van het volgende deel van de egel.

Lijf Vo o r d i t g e d e e l t e w e r k j e h e e n e n w e e r o v e r 2 9 s t e k e n va n d e k o p d i e j e o p h a d verdeeld over naald 2 en 3. Met de goede kant naar je toe en gebruik makend van de hoofdkleur + dikkere naalden, brei 29 steken op 3 sokkennaalden.

Opmerking: De volgende instructies gaan over het opnemen van steken van het b u i k g e d e e l t e . We e s e r v a n v e r z e k e r d d a t j e o m d e t o e r / r i j s t e k e n o p n e e m t . J e w e e t dat je het goed doet als je tussen elke steek twee verticale draden ziet in de c o n t r a s t k l e u r, z o a l s h i e r :

To e r 1 ( a c h t e r k a n t ) : r e c h t b r e i e n t o t d e l a a t s t e 3 s t e k e n , o v, 1 r, n e e m e e n s t e e k averecht op van de buik. (= 29 stkn) Hier zie je hoe je averecht steken opneemt: begin met de werkdraad aan de voorkant, breng de rechternaald vanaf de goede kant van het lapje naar de


achterkant, sla de draad om je naald als je averecht breit en breng daarna de steek naar de goede kant.

To e r 2 ( v o o r k a n t ) : r e c h t b r e i e n t o t d e l a a t s t e 3 s t e k e n , o v, 1 r, n e e m e e n s t e e k averecht op van de buik. (= 29 stkn) Herhaal toer 1 en 2 totdat alle steken van de zijkant van het buikgedeelte opgenomen zijn en je bij de 5 overgebleven steken bent. Eindig met een toer te breien aan de achterkant

V o l g e n d e t o e r ( v o o r k a n t ) : * 5 r, s a m , h e r h a a l v a n a f * t o t d e l a a t s t e s t e e k , 1 r, m e t dezelfde sokkennaald, brei de 5 steken recht van de buik. (= 30 stkn)

Plaats een steekmarkeerder en werk verder met de goede kant van het werk naar je toe. Je werkt nu verder in het rond. To e r 1 : a v e r e c h t To e r 2 : [ 4 r, s a m ] , h e r h a l e n t o t e i n d e t o e r ( = 2 5 s t k n ) To e r 3 : a v e r e c h t To e r 4 : [ 3 r, s a m ] , h e r h a l e n t o t e i n d e t o e r ( = 2 0 s t k n ) To e r 5 : a v e r e c h t Nu is het een goede tijd om je egeltje binnenste buiten te keren, zodat je alle drad en a f ku nt hech t en . Keer het da arna w eer m et d e goed e ka nt na ar bui ten. Vul nu het egeltje op met wolvulling of synthetische vulling. To e r 6 : [ 2 r, s a m ] h e r h a l e n t o t e i n d e t o e r ( = 1 5 s t k n ) To e r 7 : a v e r e c h t To e r 8 : [ 1 r, s a m ] , h e r h a l e n t o t e i n d e t o e r ( = 1 0 s t k n ) To e r 9 : a v e r e c h t To e r 1 0 : s a m , h e r h a l e n t o t e i n d e t o e r ( = 5 s t k n ) K n i p d e d r a a d a f e n h a a l d e z e d o o r d e o v e r g e b l e v e n s t e k e n . Tr e k h e t a a n e n h e c h t d e d r a a d a f.

Oren Gebruik nu weer de dunnere sokkennaalden en de contrastkleur garen. Neem 4 steken op bovenop de kop waar de kop en het lijf samenkomen.

To e r 1 ( a c h t e r k a n t ) : a v e r e c h t To e r 2 ( v o o r k a n t ) : r e c h t To e r 3 : b r e i 2 a v s a m v a n a f d e a n d e r e k a n t ( z i e u i t l e g :


http://www.purl bee.com/decrease-purl-2-together-tbl-p/2012/3/16/decrease-purl-2t o g e t h e r - t h r o u g h - b a c k- l o o p - p 2 t o g - t b l . h t m l ) d o e d i t n o g e e n k e e r ( = 2 s t k n ) To e r 4 : H a a l d e l i n k e r s t e e k o v e r d e r e c h t e r s t e e k . ( = 1 s t k )

Knip de draad af en trek de draad door de overgebleven steek. Maak nu het andere oor op dezelfde manier als deze! We e f d e u i t e i n d e s d o o r d e o r e n / l i j f e n h e c h t a f.

Ogen en neus. Gebruik/Pak een restje garen en doe het in je naald. Prik je naald in h et lijf van de egel en laat h em net on der een oor naar boven komen . Daar waar je een oog wilt maken.

Steek de naald nu één steek verder weer naar binnen en breng je naald aan de andere kant weer omhoog voor het tweede oogje. Steek de naald opnieuw één steek verder naar binnen en breng hem nu ophoog op het pun tje van de n eu s.

Maak 4 verticale steken over de punt van de neus en prik de naald dan weer naar a c h t e r e n . Ko m e r g e n s e r w e e r n a a r b u i t e n d o o r h e t l i j f.

Knip de draad af en... je nieuwe vriend is klaar!

egel  

patroon van purlbee vertaald met permissie van purlbee

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you